Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter"

Transkript

1 DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune

2 DK-Vordingborg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer Vordingborg Kommune

3 Danmark-Aabenraa: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter AABENRAA KOMMUNE Levering af fødevarer. Levering af fødevarer. CPV: , , , , , , , , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup

4 Danmark-Aabenraa: Installation af gadebelysningsudstyr AABENRAA KOMMUNE Drift og vedligeholdelse samt energirenovering af gadelys i Aabenraa Kommune. Drift og vedligeholdelse samt energirenovering af gadelys i Aabenraa Kommune. CPV: Sydenergi Service A/S Edisonpark 675 Esbjerg N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Sydenergi A/S Edisonpark 675 Esbjerg N Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Sårprodukter. Kontrakt vedr. køb af sårprodukter. CPV: , 334, 3340, ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: BSN Medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: Paul Hartmann A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5.s. Center Boulevard 2300 København S Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød

6 Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Telefon: Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Telefon: BSN Medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Telefon: Paul Hartmann A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5.s. Center Boulevard 2300 København S Telefon: Paul Hartmann A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5.s. Center Boulevard 2300 København S Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Mediq Danmark Kornmarksvej Brøndby Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Telefon:

7 Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Telefon: Mediq Danmark Kornmarksvej Brøndby Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Telefon: Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Telefon: B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, Frederiksberg Telefon: B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, Frederiksberg Telefon: ABIGO Medical AB Ekonomivägen 5 SE ASKIM 3

8 SVERIGE Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Telefon: Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: Paul Hartmann A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5.s. Center Boulevard 2300 København S Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon:

9 Danmark-Aalborg: Naturgas REGION NORDJYLLAND Indkøb af naturgas til Region Nordjyllands forbrugssteder. Indkøb af naturgas til Region Nordjyllands forbrugssteder. CPV: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Telefon: Internetadresse: ngf.dk

10 Danmark-Aalborg: Steriliseringslommer eller -indpakninger af papir REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET Sterilemballage, test og flergangs containere. Udbud af sterilemballage, test og flergangscontainere til enhederne i Region Nordjylland. CPV: Hounisen Laboratorieudstyr A/S OneMed A/S Hounisen Laboratorieudstyr A/S Hounisen Laboratorieudstyr A/S OneMed A/S Johnson & Johnson OneMed A/S OneMed A/S Ingen Opitek Ingen Johnson & Johnson Johnson & Johnson Apgar Danmark A/S Ingen OneMed A/S

11 B. Braun Medical A/S 2

12 Danmark-Aalborg: Variable meddelelsestavler VEJDIREKTORATET Leverance af fartvisere. Udbuddet er benævnt»leverance af fartvisere«og omfatter indkøb, opstilling og installering af 5 fartvisere med option, dvs. uden kontraheringspligt for ordregiver, på indkøb, opstilling og installering af yderligere fartvisere i Danmark i en periode på 2,5 år. Aftalen kan efterfølgende forlænges 2 gange 2 måneder. Yderligere detaljer omkring indkøbet er beskrevet i udbudsmaterialet. CPV: ITS Teknik A/S Københavnsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HAVVIND AARHUS BUGT A/S Mejlflak Havvindmøllepark Bygherrerådgivning. Bygherrerådgivning for etableringen af Mejlflak Havvindmøllepark. Projektet forventes at omfatte op til ca. 20 kystnære havvindmøller med en maksimal totalhøjde på 50 meter. Udførelsen ønskes udbudt som totalentreprise. VVM-undersøgelse er igangsat se evt. nærmere på: Ydelsen omfatter sparing til bygherreorganisationen, samt bygherrerådgivning ved projektets gennemførelse, som kan omfatte evt. bistand ved gennemførlsen af forundersøgelser, udarbejdelser af udbudsmateriale, forhandling med tilbudsgivere, medvirken ved indgåelse af kontrakt med entreprenører samt bygherrerådgivning under udførelsen. CPV: COWI A/S Parallelvej Lyngby Internetadresse:

14 Danmark-Aarhus: Engangshandsker AARHUS UNIVERSITET Rammeaftaler omhandlende indkøb af laboratorie- og undersøgelseshandsker samt øvrigt sikkerhedsudstyr. Rammeaftaler omhandlende indkøb af laboratorie- og undersøgelseshandsker samt øvrigt sikkerhedsudstyr. CPV: , OneMed A/S P. O. Pedersens Vej Aarhus N Plandent A/S 2625 Vallensbæk EuroDispo A/S Hjulmagervej 9A 700 Vejle

15 Danmark-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE Halmfyret kraftvarmeværk i Lisbjerg, totalrådgivning. Projektering af halmfyret kraftvarmeværk i Lisbjerg, gennemførelse af udbud af entreprenørkontrakter, deltagelse i forhandling og kontrahering samt diverse rådgivningsopgaver i tilknytning hertil. Projekteringen skal danne baggrund for funktionsudbud af kraftværksinstallationen, fordelt på forventeligt 5-6 delkontrakter, samt for udbud på baggrund af detailprojekt af 2-5 stor- eller fagentrepriser af bygninger, almindelige bygningsinstallationer samt tilhørende anlægsarbejder. Rådgivningen indeholder både ingeniør- og arkitektprojektering. CPV: , 73000, , , , COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus Internetadresse:

16 Danmark-Aarhus: Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel AARHUS KOMMUNE Udbud af Kursusadministrationssystem. Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til bedst mulig understøttelse af kursusadministration hos. Det ønskes, at løsningen i så høj grad som muligt anvender systemets standardfunktionalitet, og at der kun i begrænset omfang foretages tilretninger og specialudvikling. ønsker at Systemet omfatte følgende: Et kursusadministrationssystem Levering af uddannelse i henhold til aftalt omfang Implementering af Systemet som servicebureauløsning herunder projektledelse, afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af Systemet Vedligeholdelse og løbende support Tilbudsgiver skal etablere integration og snitflader til/fra andre systemer som anført i udbudsmaterialet Levering og vedligeholdelse af dokumentation på dansk brugervejledning skal være opbygget således, at den både kan anvendes som introduktion til Systemerne og som opslagsværk. Brugervejledningen skal være en integreret del af Systemerne i form af situationsbestemt online-hjælp. Det forventes at 70 % af fra start vil være brugere af Systemet, men på sigt forventes Systemet anvendt overalt hos. For en nærmere beskrivelse af de funktionelle krav til Systemet henvises til udbudsmaterialet. Herudover omfatter udbuddet den løbende drift, vedligeholdelse og support af Systemet. CPV: , , , , Plan2Learn ApS Helsingforsgade Aarhus N

17 Danmark-Albertslund: Rengøring af skoler VUC VESTEGNEN Tildeling af rengøring hos Vestegnen HF og VUC. Tildeling af rengøring hos Vestegnen HF og VUC efter udbud. CPV: Strøyer + Strøyer A/S Bagsværvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Fax:

18 Danmark-Assens: Transport af affald ASSENS AFFALD OG GENBRUG A/S Kørsel og tømning af containere fra genbrugspladser i Assens Kommune. Der udbydes følgende 2 delaftaler: Entreprise : Kørsel og tømning af containere fra genbrugspladserne i Assens, Glamsbjerg og Hårby. Entreprise 2: Kørsel og tømning af containere fra genbrugspladserne i Tommerup, Vissenbjerg og Årup. CPV: Ebberup Vognmandsforretning Kirkebakken Ebberup Ebberup Vognmandsforretning Kirkebakken Ebberup

19 Danmark-Balle: Affaldscontainere og -spande RENO DJURS I/S Køb af affaldsbeholdere. Udbuddet omfatter køb, levering og udbringning af nye 2-hjulede spande på 40 og 240 liter til erstatning for de eksisterende sækkestativer. CPV: AVK Plast A/S Øster Vedstedvej 26A 6760 Ribe Telefon:

20 Danmark-Balle: Kloakvæsen RENO DJURS I/S Tømning af olie- og benzinudskillere. Opgaven omfatter tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt bortskaffelse af affaldet i en fælles tømningsordning for Norddjurs og Syddjurs Kommuner i regi af Reno Djurs I/S. CPV: ISS Kloak- & Industriservice A/S Marsvej B 6000 Kolding Telefon:

21 Danmark-Balle: Tømning af sivebrønde eller septiktanke RENO DJURS I/S Tømning af bundfældningstanke. Opgaven omfatter tømning og kontrol af bundfældningstanke (septiktanke) i en fælles tømningsordning for Norddjurs og Syddjurs Kommuner i regi af Reno Djurs I/S. Der er pt. ca bundfældningstanke, der skal tømmes med KSA-afvander og kalkstabiliseres af entreprenøren inden levering til modtageanlæg. CPV: Djursland Kloak Service ApS Abildgårdsvej Trustrup Mailadresse: Telefon:

22 Danmark-Ballerup: Vaske- og tørremaskiner til tøj BOLIGFORENINGEN AAB Modernisering af fællesvaskerierne i afdeling 54. Udbuddet vedrører indkøb af maskiner til fællesvaskerierne i afdeling 54 med tilhørende monterings og installationsydelser. CPV: , , , , , , A/S Bolind Handel Østmarken Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Miele A/S Erhvervsvej 2, postbox Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Skana Entreprise A/S Skebjergvej 4, Sydlængen 2765 Smørum HRH Albertslund Tømrer- og Snedker A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Claus Dalsgaard A/S Energivej Ballerup Miele A/S Erhvervsvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Ove Duvander A/S Holbækvej Roskilde

23 2

24 Danmark-Ballerup: Vedligeholdelse og reparation af computerudstyr FORSVARETS MATERIELTJENESTE Supportaftale for Integrated Communication System 2000 (ICS), Voice Communication System 2000 (VCS) og C-Flex-konsoller (C-Flex). Forsvarets Materieltjeneste har indgået en 0 årig rammeaftale om support af tre indbyrdes forbundne itbaserede kommunikationssystemer (ICS, VCS og C-Flex), der anvendes af Søværnet og Flyvevåbnet. Systemerne er installerede på en række af Søværnets fartøjer og på en række af Forsvarets lokationer (flyve- og flådestationer) i Danmark. For så vidt angår C-Flex-systemet omfatter supporten alene systemets hardware i form af de konsoller, hvorfra systemet opereres. Supporten omfatter bl.a. telefonsupport, observationsbehandling, tilrådighedsstillelse af systemtekniker, reparationer, tilrådighedsstillelse af software-ingeniør, kursusvirksomhed, on-site besøg, software-release, afholdelse af workshops samt konfigurationsstyring. Aftalen omfatter både en fast og en variabel del. CPV: , , , ,

25 Danmark-Brønderslev: Bygge- og anlægsarbejder BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS I/S Region Nordjylland Etablering af sundhedshus i Brønderslev Totalentreprise. Projektering og udførelse af m² sundhedshus med tilhørende anlæg i Brønderslev, i totalentreprise. Brugergruppen er de alment praktiserende læger i Brønderslev, speciallæger og Brønderslev Kommunes sundhedshedsfunktioner. CPV: HP Byg A/S Aalborgvej 576, Harken 9800 Hjørring Internetadresse:

26 Danmark-Charlottenlund: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder GENTOFTE KOMMUNE Totalrådgivning i forbindelse med etablering af Gentofte Sportspark fase 3. Totalrådgivning i forbindelse med udformning, projektering og udførelse af Gentofte Sportspark fase 3. Udformningen skal i videst muligt omfang tilgodese flest mulige interessenter, hvorfor brugerinddragelse vil være en væssentlig del af opgaven. Fase 3 forventes at skulle indeholde et nyt stadionbaneareal med tribune delvist overdækket, samt en ny sportshal med boldbaner, fællesfaciliteter og tilhørende parkeringsfaciliteter. Envidere skal der etableres et stiforløb samt faciliteter til skoleidræt. Alle de nye funktioner skal planlægges og udformes i sammenhæng med eksisterende idrætsfaciliteter. CPV: Christensen & CO Arkitekter Bragesgade 0B 2200 Kønenhavn N Telefon:

27 Danmark-Esbjerg: Drift af losseplads ESBJERG KOMMUNE Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune udbyder drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp inkl. transport affald til anviste modtageanlæg. Opgaven udbydes som én samlet entreprise. CPV: , Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

28 Danmark-Esbjerg: Indsamling af affald ESBJERG KOMMUNE Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Opgaven udbydes som én samlet entreprise. Udbuddet omfatter indsamling af dagrenovation med entrepriseopstart den og indsamling af genanvendelige materialer m.v. med entrepriseopstart den Indsamling af genanvendelige materialer m.v. omfatter blandt andet indsamling af papir i beholder samt batterier og miljøkasser, indsamling af glas, metal og plast i beholder, indsamling af haveaffald i beholder, fortovsindsamling af genanvendelige materialer i delområder og indsamling af diverse affaldsfraktioner ved containergårde. CPV: , Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

29 Danmark-Espergærde: Forsikringstjenester ANDELSBOLIGFORENINGEN HØRSHOLM KOKKEDAL Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: bygningforsikring, løsøreforsikring, Edbforsikring og Motorkøretøjsforsikring. CPV: AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dansk Glasforsikring Gammel Kaplevej Virum Mailadresse: Telefon: Købstædernes Forsikring Grønningen 270 København K Mailadresse: Telefon:

30 Danmark-Faaborg: Kloakvæsen FFV SPILDEVAND A/S Kloakvæsen.. Rammeaftale på TV-inspektion og spuling af kloakker som planlagte opgaver. 2. Rammeaftale på TV-inspektion og spuling af kloakker som ad-hoc driftsopgaver. CPV: , , FKSSlamson A/S Teknikvej Odense S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Konsortie Midtfyn Kloakservice v/entreprenør Hans H Pedersen Aps Holmevej Gislev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

31 Danmark-Fredericia: Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter og udkast til miljørapporter for kystnære havmøller ved hhv. Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, SejerøBugt, Smålandsfarvandet samt Bornholm. De 6 kystnære havmølleområder betragtes som 6 selvstændige projekter, men udbydes i samme udbud. Opgaverne forventes at udbydes i 2-4 pakker omfattende eller flere af de seksområder. For hvert af områderne skal følgende opgaver gennemføres: Indkøbet omfatter for hver af de 6 havmølleområder gennemførelse af forundersøgelser på søterritoriet og land for havmølleparker, ilandføring og nettilslutning for havmølleparkerne. Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter samt leveres udkast til miljørapport. Endvidere skal deltagelse på borgermøder i offentlighedsfaserne indgå. CPV: , Rambøll olie & Gas Hannemanns Alle København S

32 Danmark-Fredericia: Offentlig vejtransport DONG ENERGY A/S Stevedoringsarbejde samt oplagring i Danmark i forbindelse med håndtering af biomasse. Stevedoringsarbejde samt oplagring i Danmark i forbindelse med håndtering af biomasse. CPV: Svane Shipping A/S Nordkajen Kolding Kloster A/S Haremarksvej 8723 Løsning Kloster A/S Haremarksvej 8723 Løsning

33 Danmark-Fredericia: Stærkstrømskabler ENERGINET.DK CPV: Stærkstrømskabler. NKT Cables Priorparken Brøndby

34 Danmark-Frederiksberg: Affaldssække og -poser af polyethylen DANSK AFFALDSFORENING Udbud papirrenovationssække. Udbud vedr. indkøb og levering af papirsække til renovationsformål. CPV: Segezha packaging HCS A/S HCS A/S

35 Danmark-Frederikssund: Bortskaffelse og behandling af affald FREDERIKSSUND KOMMUNE EU-udbud på indsamling af dagrenovation i Frederikssund Kommune. Ydelsen omfatter indsamling af privat affald i Frederikssund Kommune. Der er tale om indsamlingsordninger med rutetømning for ca hustande og ca sommerhuse. CPV: , , , , Renonorden A/S Islandsvej Herfølge Telefon: Fax:

36 Danmark-Græsted: Tømning af sivebrønde eller septiktanke GRIBVAND SPILDEVAND A/S Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke. Forsyning Helsingør A/S: Selvstændig rammeaftale vedrørende tømning af bundfældningstanke. Udbuddet omfatter følgende tre rammeaftaler: Delaftale : Tømning af bundfældningstanke i Gribskov Kommune. Delaftale 2: Tømning af bundfældningstanke i Helsingør Kommune. Delaftale 3: Tømning af samletanke i Gribskov Kommune. Ordregivende myndighed på Delaftale og 3 er: Gribvand Spildevand A/S CVR. nr Holtvej 8C 3230 Græsted Ordregivende myndighed på Delaftale 2 er: Forsyning Helsingør A/S CVR. nr Haderslevvej Helsingør Hver af de tre delaftaler udbydes med følgende to optioner (»Optionerne«): Option : Forlængelse af rammeaftalen med 2 x år. Den samlede maksimale varighed af hver delaftale er derved 4 år. Option 2: Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd og/eller spuling af ledning efter aftale med grundejeren. Bemærk: Delaftale og 2 "følges ad" således, at en virksomhed skal ansøge om prækvalifikation på både Delaftale og Delaftale 2 for at blive taget i betragtning til disse to delaftaler. Virksomheder kan vælge alene at ansøge om prækvalifikation på Delaftale 3. For Delaftale og 2 gælder følgende: Gribskov Kommune: Den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke omfatter ved kontraktstart ca ejendomme. Heraf er ca. 035 ejendomme sommerhuse, som skal tømmes gang hvert andet år i rute. Samlet antal rutetømninger pr. år forventes i gennemsnit være ca Antallet af ekstratømninger uden for rute er ca. 400 pr. år. Det oplyste antal er alene bedste skøn og vindende tilbudsgiver (»Leverandøren«) skal påregne, at antallet kan afvige i både op- og nedadgående retning. Bundfældningstanke skal i videst muligt omfang tømmes med Kombineret Slam og Afvandings vogne (KSA), hvor Leverandøren håndterer slammet. De øvrige (ca. 4 %) bundfældningstanke tømmes med enten traktor eller lille vogn, hvor slammet afleveres på Helsinge Rensningsanlæg. Helsingør Kommune: Den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke omfatter ved kontraktstart ca. 500 ejendomme. Heraf er ca. 50 ejendomme sommerhuse. Alle skal tømmes gang pr. år i perioden uge Det oplyste antal er alene bedste skøn og Leverandøren skal påregne, at antallet kan afvige i både op- og nedadgående retning. Bundfældningstanke skal i videst muligt omfang tømmes med Kombineret Slam og Afvandings vogne (KSA), hvor Leverandøren håndterer slammet. De øvrige (ca. 0 %) bundfældningstanke tømmes med enten traktor eller lille vogn, hvor slammet afleveres på Hornbæk Rensningsanlæg. For både Delaftale og Delaftale 2 gælder, at opgaven udover de ordinære tømninger omfatter følgende:

37 Registrering af nye bundfældningstanke, samt ikke tidligere registrerede eller korrekt registrerede bundfældningstanke i Envitrix Varsling af grundejeren om ordinære tømninger med , SMS eller brev. Ruteplanlægning i Envitrix. Registreringer af tømninger, ændringer og fejl på tanke i Envitrix. Orientering af grundejer ved en forgæves tømning, samt oplysning om hvornår tanken tømmes igen. Af- og påsætning af dæksler. Udarbejdelse af tømningsrapport i Envitrix. Håndtering af daglige henvendelser fra kunderne. Rengøring af materiel. Håndtering og bortskaffelse af slammet. Leverandøren skal derudover kunne påtage sig mindre spule- og sugeopgaver for den enkelte grundejer ved samme besøg (Option 2). Leverandøren skal registrere og opmåle nye bundfældningstanke samt ikke tidligere registrerede tanke. Ved kontraktstart mangler ca. 300 bundfældningstanke i Gribskov Kommune at blive registreret. Ved kontraktstart mangler alle bundfældningstanke i Helsingør Kommune at blive registreret. I Gribskov Kommune (Delaftale ) skal Leverandøren udover rutetømninger også foretage ekstratømninger af bundfældningstanke, i det omfang ejeren af tankene ønsker det. Delaftale 3: Tømning af samletanke i Gribskov Kommune omfatter følgende: Den obligatoriske tømningsordning for samletanke omfatter ved kontraktstart ca. 700 ejendomme. Det oplyste antal er alene bedste skøn og Leverandøren skal påregne, at antallet kan afvige i både op- og nedadgående retning. Opgaven omfatter foruden de ordinære tømninger følgende arbejde: Registrering af nye samletanke og ikke registrerede samletanke i Envitrix. Orientering af grundejer via databasesystem om forgæves tømninger, samt oplysning om hvornår tanken tømmes igen, samt at der opkræves et gebyr. Af- og påsætning af dæksler. Udarbejdelse af tømningsrapport i Envitrix. Registrering af alle tømningsoplysninger, ændringer og fejl på tanke i Envitrix. Håndtering af daglige henvendelser fra kunderne. Aflevering af relevante foldere vedrørende tømning på tømningsadressen. Rengøring af materiel. Aflevering af spildevand på Helsinge Renseanlæg, Gilleleje Renseanlæg, Udsholt Renseanlæg eller Græsted Renseanlæg. Leverandøren skal derudover kunne påtage sig mindre spule- og sugeopgaver for den enkelte grundejer ved samme besøg (Option 2). Alle tre rammeaftaler forventes at træde i kraft den CPV: , ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund ISS Kloak- og Industriservice A/S Rydagervej Albertslund 2

38 Danmark-Højbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed AARHUS LETBANE I/S Tilsyns- og rådgivningsopgaver vedrørende udførelse af entrepriseopgave for Aarhus Letbane I/S. Kontrakten omfatter rådgivningsydelser, herunder tilsynsopgaver, teknisk tegning samt fagteknisk assistance i forbindelse med anlægsopgaver for Aarhus Letbane i Aarhus N-området og ud til Lystrup-området. Opgaven forventes at omfatte følgende: Forestå den kvantitative og kvalitative kontrol i form af stikprøvevis tilsyn. Udarbejde tilsynsplanen Foretage kontrolopgaver på byggepladsen, der sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftalerne. Rekvirere eventuelle nødvendige projektpræciseringer hos projektopfølgningen og informere byggelederen om eventuelle tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Sikre, at reviderede tegninger m.v. udleveres til de udførende. Forsyne byggelederen med de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af byggelederens koordinerende og administrative funktioner. Deltage i byggemøder i aftalt omfang. Udarbejde mangelliste til afleveringsforretningen samt påse, at mangler udbedres. Bistå byggelederen med udarbejdelse og ajourføring af tidsplan for udførelsen. Tilse stikprøvevis, at entreprenørerne lader foretage de fornødne myndighedssyn og at myndighedernes betingelser for arbejdets udførelse efterleves. Kontrollere at entreprenørernes kontrolplaner lever op til udbudsgrundlagets krav. Deltage i projektgennemgangsmøder. Udarbejdelse af»som udførte tegninger«efter endt udførelse. Fagteknisk bistand rekvireret af byggeledelsen på broer langs strækningen. Udbuddet er foretaget som»miniudbud«under et kvalifikationssystem, oprettet af Aarhus Letbane I/S. CPV: Rambøll Danmark Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

39 Danmark-Hadsund: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg MARIAGERFJORD VAND A S Etablering af afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund inkl. pumpestationer og bassiner. I forbindelse med, at Mariagerfjord Vand a s nedlægger Hobro Renseanlæg og Oue Renseanlæg, skal der etableres en afskærende spildevandsledning fra Hobro via Oue frem til et nyt centralrenseanlæg i Hadsund. Samlet skal der etableres ca. 23,5 km afskærende ledning. Desuden skal der etableres 2 pumpestationer samt 2 bassiner. Kontrakten udbydes i 4 delaftaler: Delaftale : Ledningsentreprise Kielstrup-Hadsund. Delaftale 2: Ledningsentreprise Hobro-Kielstrup. Delaftale 3: Pumpestationer og bassiner i Oue og Hobro Nord Anlægs- og byggeentreprise. Delaftale 4: Pumpestationer og bassiner i Oue og Hobro Nord Teknikentreprise. CPV: Arkil A/S Hvidemøllevej Randers

40 Danmark-Hillerød: Apparatur til radiografi REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Synthesis Modules FASTlab til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af Synthesis Modules: FASTlab, Rigshospitalet. CPV: GE Healthcare A/S Park Allé Brøndby

41 Danmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HILLERØD SERVICE A/S Nyt domicil inkl. byggemodning af Solrødgård. Rådgivning, herunder arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniørvirksomhed i forbindelse med byggemodning af Solrødgård, nedrivning af eksisterende bygninger, etablering af nye vådområder/vandløb samt opførelse af et nyt domicil, herunder undervisnings- og mødefaciliteter samt garager og lager. CPV: , , , , , Gottlieb Paludan Architects Kalvebod Brygge København V

42 Danmark-Hillerød: CT-scannere REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB CT-scanner til Diagnostisk Afdeling, Glostrup Hospital. Levering, installation og idriftsætning af CT-scanner. CPV: GE Healthcare Park Allé Brøndby

43 Danmark-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Røntgenudstyr til stereotaktisk mammaeradiologi på Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af røntgenudstyr til stereotaktisk mammaeradiologi. CPV: Datec Medico Nordre Ringgade Aarhus N

44 Danmark-Hillerød: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer REGION HOVEDSTADEN Rengøring og buffethåndtering på Rigshospitalet og Psykiatrisk Center København. Rengøring af ca m2 (netto) med dertil knyttede serviceopgaver samt buffethåndteringsopgaver på afdelinger på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 200 København Ø, med tilhørenden adresser. Opgaven er fordelt på 5 delaftaler. Desuden rengøring med dertil knyttede serviceopgaver af ca m2 (netto) samt buffethåndtering af ca 5 afdelinger på Psykiatrisk Center København, Edel Sauntes Alle 0, 200 København Ø, med tilhørende adresser. Opgaven på Psykiatrisk Center København omfatter ligeledes vinduespolering. Opgaven for Psykiatrisk Center København udgør en selvstændig delaftale. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Telefon: Internetadresse: ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon: Internetadresse: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon: Internetadresse: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon: Internetadresse: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon: Internetadresse: Forenede Service A/S

45 Buddingevej Søborg Telefon: Internetadresse: 2

46 Danmark-Hillerød: Stregkodelæsere REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB 2D scannere til elektronisk identifikation og validering af medicinske præparater. Indkøb af 2D scannere som hovedsageligt skal bruges plejepersonale til elektronisk identifikation og validering af medicinske præparater. CPV: Delfi Technologies A/S Galoche Allè 4600 Køge

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

tømningsordning for bundfældningstanke

tømningsordning for bundfældningstanke tømningsordning for bundfældningstanke septiktanke i Norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre se bagsiden 2 3 tømning af tanke Alle bundfældningstanke tømmes én gang årligt ved alle helårsboliger,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Aalborg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Diverse fødevarer.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere