Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter"

Transkript

1 DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune

2 DK-Vordingborg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer Vordingborg Kommune

3 Danmark-Aabenraa: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter AABENRAA KOMMUNE Levering af fødevarer. Levering af fødevarer. CPV: , , , , , , , , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup

4 Danmark-Aabenraa: Installation af gadebelysningsudstyr AABENRAA KOMMUNE Drift og vedligeholdelse samt energirenovering af gadelys i Aabenraa Kommune. Drift og vedligeholdelse samt energirenovering af gadelys i Aabenraa Kommune. CPV: Sydenergi Service A/S Edisonpark 675 Esbjerg N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Sydenergi A/S Edisonpark 675 Esbjerg N Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Sårprodukter. Kontrakt vedr. køb af sårprodukter. CPV: , 334, 3340, ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: BSN Medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: Paul Hartmann A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5.s. Center Boulevard 2300 København S Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød

6 Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Telefon: Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Telefon: BSN Medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Telefon: Paul Hartmann A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5.s. Center Boulevard 2300 København S Telefon: Paul Hartmann A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5.s. Center Boulevard 2300 København S Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Mediq Danmark Kornmarksvej Brøndby Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Telefon:

7 Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Telefon: Mediq Danmark Kornmarksvej Brøndby Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Telefon: Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Telefon: B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, Frederiksberg Telefon: B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, Frederiksberg Telefon: ABIGO Medical AB Ekonomivägen 5 SE ASKIM 3

8 SVERIGE Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Telefon: Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon: Paul Hartmann A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5.s. Center Boulevard 2300 København S Telefon: ConvaTec Denmark ApS Birkerød Kongevej Birkerød Telefon:

9 Danmark-Aalborg: Naturgas REGION NORDJYLLAND Indkøb af naturgas til Region Nordjyllands forbrugssteder. Indkøb af naturgas til Region Nordjyllands forbrugssteder. CPV: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Telefon: Internetadresse: ngf.dk

10 Danmark-Aalborg: Steriliseringslommer eller -indpakninger af papir REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET Sterilemballage, test og flergangs containere. Udbud af sterilemballage, test og flergangscontainere til enhederne i Region Nordjylland. CPV: Hounisen Laboratorieudstyr A/S OneMed A/S Hounisen Laboratorieudstyr A/S Hounisen Laboratorieudstyr A/S OneMed A/S Johnson & Johnson OneMed A/S OneMed A/S Ingen Opitek Ingen Johnson & Johnson Johnson & Johnson Apgar Danmark A/S Ingen OneMed A/S

11 B. Braun Medical A/S 2

12 Danmark-Aalborg: Variable meddelelsestavler VEJDIREKTORATET Leverance af fartvisere. Udbuddet er benævnt»leverance af fartvisere«og omfatter indkøb, opstilling og installering af 5 fartvisere med option, dvs. uden kontraheringspligt for ordregiver, på indkøb, opstilling og installering af yderligere fartvisere i Danmark i en periode på 2,5 år. Aftalen kan efterfølgende forlænges 2 gange 2 måneder. Yderligere detaljer omkring indkøbet er beskrevet i udbudsmaterialet. CPV: ITS Teknik A/S Københavnsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HAVVIND AARHUS BUGT A/S Mejlflak Havvindmøllepark Bygherrerådgivning. Bygherrerådgivning for etableringen af Mejlflak Havvindmøllepark. Projektet forventes at omfatte op til ca. 20 kystnære havvindmøller med en maksimal totalhøjde på 50 meter. Udførelsen ønskes udbudt som totalentreprise. VVM-undersøgelse er igangsat se evt. nærmere på: Ydelsen omfatter sparing til bygherreorganisationen, samt bygherrerådgivning ved projektets gennemførelse, som kan omfatte evt. bistand ved gennemførlsen af forundersøgelser, udarbejdelser af udbudsmateriale, forhandling med tilbudsgivere, medvirken ved indgåelse af kontrakt med entreprenører samt bygherrerådgivning under udførelsen. CPV: COWI A/S Parallelvej Lyngby Internetadresse:

14 Danmark-Aarhus: Engangshandsker AARHUS UNIVERSITET Rammeaftaler omhandlende indkøb af laboratorie- og undersøgelseshandsker samt øvrigt sikkerhedsudstyr. Rammeaftaler omhandlende indkøb af laboratorie- og undersøgelseshandsker samt øvrigt sikkerhedsudstyr. CPV: , OneMed A/S P. O. Pedersens Vej Aarhus N Plandent A/S 2625 Vallensbæk EuroDispo A/S Hjulmagervej 9A 700 Vejle

15 Danmark-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE Halmfyret kraftvarmeværk i Lisbjerg, totalrådgivning. Projektering af halmfyret kraftvarmeværk i Lisbjerg, gennemførelse af udbud af entreprenørkontrakter, deltagelse i forhandling og kontrahering samt diverse rådgivningsopgaver i tilknytning hertil. Projekteringen skal danne baggrund for funktionsudbud af kraftværksinstallationen, fordelt på forventeligt 5-6 delkontrakter, samt for udbud på baggrund af detailprojekt af 2-5 stor- eller fagentrepriser af bygninger, almindelige bygningsinstallationer samt tilhørende anlægsarbejder. Rådgivningen indeholder både ingeniør- og arkitektprojektering. CPV: , 73000, , , , COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus Internetadresse:

16 Danmark-Aarhus: Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel AARHUS KOMMUNE Udbud af Kursusadministrationssystem. Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til bedst mulig understøttelse af kursusadministration hos. Det ønskes, at løsningen i så høj grad som muligt anvender systemets standardfunktionalitet, og at der kun i begrænset omfang foretages tilretninger og specialudvikling. ønsker at Systemet omfatte følgende: Et kursusadministrationssystem Levering af uddannelse i henhold til aftalt omfang Implementering af Systemet som servicebureauløsning herunder projektledelse, afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af Systemet Vedligeholdelse og løbende support Tilbudsgiver skal etablere integration og snitflader til/fra andre systemer som anført i udbudsmaterialet Levering og vedligeholdelse af dokumentation på dansk brugervejledning skal være opbygget således, at den både kan anvendes som introduktion til Systemerne og som opslagsværk. Brugervejledningen skal være en integreret del af Systemerne i form af situationsbestemt online-hjælp. Det forventes at 70 % af fra start vil være brugere af Systemet, men på sigt forventes Systemet anvendt overalt hos. For en nærmere beskrivelse af de funktionelle krav til Systemet henvises til udbudsmaterialet. Herudover omfatter udbuddet den løbende drift, vedligeholdelse og support af Systemet. CPV: , , , , Plan2Learn ApS Helsingforsgade Aarhus N

17 Danmark-Albertslund: Rengøring af skoler VUC VESTEGNEN Tildeling af rengøring hos Vestegnen HF og VUC. Tildeling af rengøring hos Vestegnen HF og VUC efter udbud. CPV: Strøyer + Strøyer A/S Bagsværvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Fax:

18 Danmark-Assens: Transport af affald ASSENS AFFALD OG GENBRUG A/S Kørsel og tømning af containere fra genbrugspladser i Assens Kommune. Der udbydes følgende 2 delaftaler: Entreprise : Kørsel og tømning af containere fra genbrugspladserne i Assens, Glamsbjerg og Hårby. Entreprise 2: Kørsel og tømning af containere fra genbrugspladserne i Tommerup, Vissenbjerg og Årup. CPV: Ebberup Vognmandsforretning Kirkebakken Ebberup Ebberup Vognmandsforretning Kirkebakken Ebberup

19 Danmark-Balle: Affaldscontainere og -spande RENO DJURS I/S Køb af affaldsbeholdere. Udbuddet omfatter køb, levering og udbringning af nye 2-hjulede spande på 40 og 240 liter til erstatning for de eksisterende sækkestativer. CPV: AVK Plast A/S Øster Vedstedvej 26A 6760 Ribe Telefon:

20 Danmark-Balle: Kloakvæsen RENO DJURS I/S Tømning af olie- og benzinudskillere. Opgaven omfatter tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt bortskaffelse af affaldet i en fælles tømningsordning for Norddjurs og Syddjurs Kommuner i regi af Reno Djurs I/S. CPV: ISS Kloak- & Industriservice A/S Marsvej B 6000 Kolding Telefon:

21 Danmark-Balle: Tømning af sivebrønde eller septiktanke RENO DJURS I/S Tømning af bundfældningstanke. Opgaven omfatter tømning og kontrol af bundfældningstanke (septiktanke) i en fælles tømningsordning for Norddjurs og Syddjurs Kommuner i regi af Reno Djurs I/S. Der er pt. ca bundfældningstanke, der skal tømmes med KSA-afvander og kalkstabiliseres af entreprenøren inden levering til modtageanlæg. CPV: Djursland Kloak Service ApS Abildgårdsvej Trustrup Mailadresse: Telefon:

22 Danmark-Ballerup: Vaske- og tørremaskiner til tøj BOLIGFORENINGEN AAB Modernisering af fællesvaskerierne i afdeling 54. Udbuddet vedrører indkøb af maskiner til fællesvaskerierne i afdeling 54 med tilhørende monterings og installationsydelser. CPV: , , , , , , A/S Bolind Handel Østmarken Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Miele A/S Erhvervsvej 2, postbox Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Skana Entreprise A/S Skebjergvej 4, Sydlængen 2765 Smørum HRH Albertslund Tømrer- og Snedker A/S Herstedøster Skolevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Claus Dalsgaard A/S Energivej Ballerup Miele A/S Erhvervsvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Ove Duvander A/S Holbækvej Roskilde

23 2

24 Danmark-Ballerup: Vedligeholdelse og reparation af computerudstyr FORSVARETS MATERIELTJENESTE Supportaftale for Integrated Communication System 2000 (ICS), Voice Communication System 2000 (VCS) og C-Flex-konsoller (C-Flex). Forsvarets Materieltjeneste har indgået en 0 årig rammeaftale om support af tre indbyrdes forbundne itbaserede kommunikationssystemer (ICS, VCS og C-Flex), der anvendes af Søværnet og Flyvevåbnet. Systemerne er installerede på en række af Søværnets fartøjer og på en række af Forsvarets lokationer (flyve- og flådestationer) i Danmark. For så vidt angår C-Flex-systemet omfatter supporten alene systemets hardware i form af de konsoller, hvorfra systemet opereres. Supporten omfatter bl.a. telefonsupport, observationsbehandling, tilrådighedsstillelse af systemtekniker, reparationer, tilrådighedsstillelse af software-ingeniør, kursusvirksomhed, on-site besøg, software-release, afholdelse af workshops samt konfigurationsstyring. Aftalen omfatter både en fast og en variabel del. CPV: , , , ,

25 Danmark-Brønderslev: Bygge- og anlægsarbejder BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS I/S Region Nordjylland Etablering af sundhedshus i Brønderslev Totalentreprise. Projektering og udførelse af m² sundhedshus med tilhørende anlæg i Brønderslev, i totalentreprise. Brugergruppen er de alment praktiserende læger i Brønderslev, speciallæger og Brønderslev Kommunes sundhedshedsfunktioner. CPV: HP Byg A/S Aalborgvej 576, Harken 9800 Hjørring Internetadresse:

26 Danmark-Charlottenlund: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder GENTOFTE KOMMUNE Totalrådgivning i forbindelse med etablering af Gentofte Sportspark fase 3. Totalrådgivning i forbindelse med udformning, projektering og udførelse af Gentofte Sportspark fase 3. Udformningen skal i videst muligt omfang tilgodese flest mulige interessenter, hvorfor brugerinddragelse vil være en væssentlig del af opgaven. Fase 3 forventes at skulle indeholde et nyt stadionbaneareal med tribune delvist overdækket, samt en ny sportshal med boldbaner, fællesfaciliteter og tilhørende parkeringsfaciliteter. Envidere skal der etableres et stiforløb samt faciliteter til skoleidræt. Alle de nye funktioner skal planlægges og udformes i sammenhæng med eksisterende idrætsfaciliteter. CPV: Christensen & CO Arkitekter Bragesgade 0B 2200 Kønenhavn N Telefon:

27 Danmark-Esbjerg: Drift af losseplads ESBJERG KOMMUNE Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune udbyder drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp inkl. transport affald til anviste modtageanlæg. Opgaven udbydes som én samlet entreprise. CPV: , Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

28 Danmark-Esbjerg: Indsamling af affald ESBJERG KOMMUNE Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Opgaven udbydes som én samlet entreprise. Udbuddet omfatter indsamling af dagrenovation med entrepriseopstart den og indsamling af genanvendelige materialer m.v. med entrepriseopstart den Indsamling af genanvendelige materialer m.v. omfatter blandt andet indsamling af papir i beholder samt batterier og miljøkasser, indsamling af glas, metal og plast i beholder, indsamling af haveaffald i beholder, fortovsindsamling af genanvendelige materialer i delområder og indsamling af diverse affaldsfraktioner ved containergårde. CPV: , Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

29 Danmark-Espergærde: Forsikringstjenester ANDELSBOLIGFORENINGEN HØRSHOLM KOKKEDAL Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: bygningforsikring, løsøreforsikring, Edbforsikring og Motorkøretøjsforsikring. CPV: AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dansk Glasforsikring Gammel Kaplevej Virum Mailadresse: Telefon: Købstædernes Forsikring Grønningen 270 København K Mailadresse: Telefon:

30 Danmark-Faaborg: Kloakvæsen FFV SPILDEVAND A/S Kloakvæsen.. Rammeaftale på TV-inspektion og spuling af kloakker som planlagte opgaver. 2. Rammeaftale på TV-inspektion og spuling af kloakker som ad-hoc driftsopgaver. CPV: , , FKSSlamson A/S Teknikvej Odense S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Konsortie Midtfyn Kloakservice v/entreprenør Hans H Pedersen Aps Holmevej Gislev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

31 Danmark-Fredericia: Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter og udkast til miljørapporter for kystnære havmøller ved hhv. Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, SejerøBugt, Smålandsfarvandet samt Bornholm. De 6 kystnære havmølleområder betragtes som 6 selvstændige projekter, men udbydes i samme udbud. Opgaverne forventes at udbydes i 2-4 pakker omfattende eller flere af de seksområder. For hvert af områderne skal følgende opgaver gennemføres: Indkøbet omfatter for hver af de 6 havmølleområder gennemførelse af forundersøgelser på søterritoriet og land for havmølleparker, ilandføring og nettilslutning for havmølleparkerne. Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter samt leveres udkast til miljørapport. Endvidere skal deltagelse på borgermøder i offentlighedsfaserne indgå. CPV: , Rambøll olie & Gas Hannemanns Alle København S

32 Danmark-Fredericia: Offentlig vejtransport DONG ENERGY A/S Stevedoringsarbejde samt oplagring i Danmark i forbindelse med håndtering af biomasse. Stevedoringsarbejde samt oplagring i Danmark i forbindelse med håndtering af biomasse. CPV: Svane Shipping A/S Nordkajen Kolding Kloster A/S Haremarksvej 8723 Løsning Kloster A/S Haremarksvej 8723 Løsning

33 Danmark-Fredericia: Stærkstrømskabler ENERGINET.DK CPV: Stærkstrømskabler. NKT Cables Priorparken Brøndby

34 Danmark-Frederiksberg: Affaldssække og -poser af polyethylen DANSK AFFALDSFORENING Udbud papirrenovationssække. Udbud vedr. indkøb og levering af papirsække til renovationsformål. CPV: Segezha packaging HCS A/S HCS A/S

35 Danmark-Frederikssund: Bortskaffelse og behandling af affald FREDERIKSSUND KOMMUNE EU-udbud på indsamling af dagrenovation i Frederikssund Kommune. Ydelsen omfatter indsamling af privat affald i Frederikssund Kommune. Der er tale om indsamlingsordninger med rutetømning for ca hustande og ca sommerhuse. CPV: , , , , Renonorden A/S Islandsvej Herfølge Telefon: Fax:

36 Danmark-Græsted: Tømning af sivebrønde eller septiktanke GRIBVAND SPILDEVAND A/S Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke. Forsyning Helsingør A/S: Selvstændig rammeaftale vedrørende tømning af bundfældningstanke. Udbuddet omfatter følgende tre rammeaftaler: Delaftale : Tømning af bundfældningstanke i Gribskov Kommune. Delaftale 2: Tømning af bundfældningstanke i Helsingør Kommune. Delaftale 3: Tømning af samletanke i Gribskov Kommune. Ordregivende myndighed på Delaftale og 3 er: Gribvand Spildevand A/S CVR. nr Holtvej 8C 3230 Græsted Ordregivende myndighed på Delaftale 2 er: Forsyning Helsingør A/S CVR. nr Haderslevvej Helsingør Hver af de tre delaftaler udbydes med følgende to optioner (»Optionerne«): Option : Forlængelse af rammeaftalen med 2 x år. Den samlede maksimale varighed af hver delaftale er derved 4 år. Option 2: Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd og/eller spuling af ledning efter aftale med grundejeren. Bemærk: Delaftale og 2 "følges ad" således, at en virksomhed skal ansøge om prækvalifikation på både Delaftale og Delaftale 2 for at blive taget i betragtning til disse to delaftaler. Virksomheder kan vælge alene at ansøge om prækvalifikation på Delaftale 3. For Delaftale og 2 gælder følgende: Gribskov Kommune: Den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke omfatter ved kontraktstart ca ejendomme. Heraf er ca. 035 ejendomme sommerhuse, som skal tømmes gang hvert andet år i rute. Samlet antal rutetømninger pr. år forventes i gennemsnit være ca Antallet af ekstratømninger uden for rute er ca. 400 pr. år. Det oplyste antal er alene bedste skøn og vindende tilbudsgiver (»Leverandøren«) skal påregne, at antallet kan afvige i både op- og nedadgående retning. Bundfældningstanke skal i videst muligt omfang tømmes med Kombineret Slam og Afvandings vogne (KSA), hvor Leverandøren håndterer slammet. De øvrige (ca. 4 %) bundfældningstanke tømmes med enten traktor eller lille vogn, hvor slammet afleveres på Helsinge Rensningsanlæg. Helsingør Kommune: Den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke omfatter ved kontraktstart ca. 500 ejendomme. Heraf er ca. 50 ejendomme sommerhuse. Alle skal tømmes gang pr. år i perioden uge Det oplyste antal er alene bedste skøn og Leverandøren skal påregne, at antallet kan afvige i både op- og nedadgående retning. Bundfældningstanke skal i videst muligt omfang tømmes med Kombineret Slam og Afvandings vogne (KSA), hvor Leverandøren håndterer slammet. De øvrige (ca. 0 %) bundfældningstanke tømmes med enten traktor eller lille vogn, hvor slammet afleveres på Hornbæk Rensningsanlæg. For både Delaftale og Delaftale 2 gælder, at opgaven udover de ordinære tømninger omfatter følgende:

37 Registrering af nye bundfældningstanke, samt ikke tidligere registrerede eller korrekt registrerede bundfældningstanke i Envitrix Varsling af grundejeren om ordinære tømninger med , SMS eller brev. Ruteplanlægning i Envitrix. Registreringer af tømninger, ændringer og fejl på tanke i Envitrix. Orientering af grundejer ved en forgæves tømning, samt oplysning om hvornår tanken tømmes igen. Af- og påsætning af dæksler. Udarbejdelse af tømningsrapport i Envitrix. Håndtering af daglige henvendelser fra kunderne. Rengøring af materiel. Håndtering og bortskaffelse af slammet. Leverandøren skal derudover kunne påtage sig mindre spule- og sugeopgaver for den enkelte grundejer ved samme besøg (Option 2). Leverandøren skal registrere og opmåle nye bundfældningstanke samt ikke tidligere registrerede tanke. Ved kontraktstart mangler ca. 300 bundfældningstanke i Gribskov Kommune at blive registreret. Ved kontraktstart mangler alle bundfældningstanke i Helsingør Kommune at blive registreret. I Gribskov Kommune (Delaftale ) skal Leverandøren udover rutetømninger også foretage ekstratømninger af bundfældningstanke, i det omfang ejeren af tankene ønsker det. Delaftale 3: Tømning af samletanke i Gribskov Kommune omfatter følgende: Den obligatoriske tømningsordning for samletanke omfatter ved kontraktstart ca. 700 ejendomme. Det oplyste antal er alene bedste skøn og Leverandøren skal påregne, at antallet kan afvige i både op- og nedadgående retning. Opgaven omfatter foruden de ordinære tømninger følgende arbejde: Registrering af nye samletanke og ikke registrerede samletanke i Envitrix. Orientering af grundejer via databasesystem om forgæves tømninger, samt oplysning om hvornår tanken tømmes igen, samt at der opkræves et gebyr. Af- og påsætning af dæksler. Udarbejdelse af tømningsrapport i Envitrix. Registrering af alle tømningsoplysninger, ændringer og fejl på tanke i Envitrix. Håndtering af daglige henvendelser fra kunderne. Aflevering af relevante foldere vedrørende tømning på tømningsadressen. Rengøring af materiel. Aflevering af spildevand på Helsinge Renseanlæg, Gilleleje Renseanlæg, Udsholt Renseanlæg eller Græsted Renseanlæg. Leverandøren skal derudover kunne påtage sig mindre spule- og sugeopgaver for den enkelte grundejer ved samme besøg (Option 2). Alle tre rammeaftaler forventes at træde i kraft den CPV: , ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund ISS Kloak- og Industriservice A/S Rydagervej Albertslund 2

38 Danmark-Højbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed AARHUS LETBANE I/S Tilsyns- og rådgivningsopgaver vedrørende udførelse af entrepriseopgave for Aarhus Letbane I/S. Kontrakten omfatter rådgivningsydelser, herunder tilsynsopgaver, teknisk tegning samt fagteknisk assistance i forbindelse med anlægsopgaver for Aarhus Letbane i Aarhus N-området og ud til Lystrup-området. Opgaven forventes at omfatte følgende: Forestå den kvantitative og kvalitative kontrol i form af stikprøvevis tilsyn. Udarbejde tilsynsplanen Foretage kontrolopgaver på byggepladsen, der sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftalerne. Rekvirere eventuelle nødvendige projektpræciseringer hos projektopfølgningen og informere byggelederen om eventuelle tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Sikre, at reviderede tegninger m.v. udleveres til de udførende. Forsyne byggelederen med de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af byggelederens koordinerende og administrative funktioner. Deltage i byggemøder i aftalt omfang. Udarbejde mangelliste til afleveringsforretningen samt påse, at mangler udbedres. Bistå byggelederen med udarbejdelse og ajourføring af tidsplan for udførelsen. Tilse stikprøvevis, at entreprenørerne lader foretage de fornødne myndighedssyn og at myndighedernes betingelser for arbejdets udførelse efterleves. Kontrollere at entreprenørernes kontrolplaner lever op til udbudsgrundlagets krav. Deltage i projektgennemgangsmøder. Udarbejdelse af»som udførte tegninger«efter endt udførelse. Fagteknisk bistand rekvireret af byggeledelsen på broer langs strækningen. Udbuddet er foretaget som»miniudbud«under et kvalifikationssystem, oprettet af Aarhus Letbane I/S. CPV: Rambøll Danmark Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

39 Danmark-Hadsund: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg MARIAGERFJORD VAND A S Etablering af afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund inkl. pumpestationer og bassiner. I forbindelse med, at Mariagerfjord Vand a s nedlægger Hobro Renseanlæg og Oue Renseanlæg, skal der etableres en afskærende spildevandsledning fra Hobro via Oue frem til et nyt centralrenseanlæg i Hadsund. Samlet skal der etableres ca. 23,5 km afskærende ledning. Desuden skal der etableres 2 pumpestationer samt 2 bassiner. Kontrakten udbydes i 4 delaftaler: Delaftale : Ledningsentreprise Kielstrup-Hadsund. Delaftale 2: Ledningsentreprise Hobro-Kielstrup. Delaftale 3: Pumpestationer og bassiner i Oue og Hobro Nord Anlægs- og byggeentreprise. Delaftale 4: Pumpestationer og bassiner i Oue og Hobro Nord Teknikentreprise. CPV: Arkil A/S Hvidemøllevej Randers

40 Danmark-Hillerød: Apparatur til radiografi REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Synthesis Modules FASTlab til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af Synthesis Modules: FASTlab, Rigshospitalet. CPV: GE Healthcare A/S Park Allé Brøndby

41 Danmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HILLERØD SERVICE A/S Nyt domicil inkl. byggemodning af Solrødgård. Rådgivning, herunder arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniørvirksomhed i forbindelse med byggemodning af Solrødgård, nedrivning af eksisterende bygninger, etablering af nye vådområder/vandløb samt opførelse af et nyt domicil, herunder undervisnings- og mødefaciliteter samt garager og lager. CPV: , , , , , Gottlieb Paludan Architects Kalvebod Brygge København V

42 Danmark-Hillerød: CT-scannere REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB CT-scanner til Diagnostisk Afdeling, Glostrup Hospital. Levering, installation og idriftsætning af CT-scanner. CPV: GE Healthcare Park Allé Brøndby

43 Danmark-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Røntgenudstyr til stereotaktisk mammaeradiologi på Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af røntgenudstyr til stereotaktisk mammaeradiologi. CPV: Datec Medico Nordre Ringgade Aarhus N

44 Danmark-Hillerød: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer REGION HOVEDSTADEN Rengøring og buffethåndtering på Rigshospitalet og Psykiatrisk Center København. Rengøring af ca m2 (netto) med dertil knyttede serviceopgaver samt buffethåndteringsopgaver på afdelinger på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 200 København Ø, med tilhørenden adresser. Opgaven er fordelt på 5 delaftaler. Desuden rengøring med dertil knyttede serviceopgaver af ca m2 (netto) samt buffethåndtering af ca 5 afdelinger på Psykiatrisk Center København, Edel Sauntes Alle 0, 200 København Ø, med tilhørende adresser. Opgaven på Psykiatrisk Center København omfatter ligeledes vinduespolering. Opgaven for Psykiatrisk Center København udgør en selvstændig delaftale. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV Telefon: Internetadresse: ISS Facility Service A/S Møntmestervej København NV Telefon: Internetadresse: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon: Internetadresse: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon: Internetadresse: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Telefon: Internetadresse: Forenede Service A/S

45 Buddingevej Søborg Telefon: Internetadresse: 2

46 Danmark-Hillerød: Stregkodelæsere REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB 2D scannere til elektronisk identifikation og validering af medicinske præparater. Indkøb af 2D scannere som hovedsageligt skal bruges plejepersonale til elektronisk identifikation og validering af medicinske præparater. CPV: Delfi Technologies A/S Galoche Allè 4600 Køge

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK Helsingør: Spil og legetøj; markedsforlystelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af legetøj, beskæftigelses og billedkunstmateriale. Indkøb af legetøj,

Læs mere