Leder. Susanne Voss Formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder. Susanne Voss Formand"

Transkript

1 RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145

2 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede af aktivitet rundt om i haverne, og hele havekolonien vågnede fra sit vinterhi er det ikke herligt igen at få fingrene ned i den danske muld? Er det ikke skønt igen at se de spæde forårsblomster titte frem og ligesom rejse forventningerne til en helt ny sæson? Resultatet af aktivitetsniveauet mærkede vores containergård rigtig søndag i bededagsferien. Der blev hurtigt fyldt op i diverse containere og ikke mindst blev graven godt proppet med al det visne haveaffald fra en lang, lang vinter. Kolonilivet er herligt vi er i gang igen! Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med mig som ny formand, og jeg glæder mig meget til, sammen med en solid, arbejdsom og kompetent bestyrelse, at være med til at få gennemført nogle tiltrængte forandringer og opdateret nogle arbejdsprocedure, så vores sommerby bliver mere tidssvarende. I forbindelse med konstitueringen har vi omdøbt Fest- og fritidsudvalget til Aktivitetsudvalget, og vi har fået et Medieudvalg. Medieudvalget skal i første omgang primært tage sig af at få lavet en ny og mere tidssvarende hjemmeside, og oprette adresser til alle udvalg. Den gamle, uofficielle facebook-gruppe er i følge aftale blevet lukket og erstattet af en officiel side på facebook. Den nye hjemmeside og adresserne skulle gerne falde på plads inden længe, så det bliver mere enkelt for medlemmer og udvalg at kommunikere med hinanden. Med s til hvert udvalg vil alle fremover kunne rette direkte henvendelse til det udvalg, som skal behandle ens sag og ikke være afhængig af en telefon- eller fremmødetid. Det betyder selvfølgelig også på sigt, at udvalget kan arbejde meget mere frit og bedre tilrettelægge arbejdet i udvalget i forhold til deres aktive arbejdsliv. For medlemmer, som ikke har adgang til internettet, vil der ikke forekomme nogen forandringer. Der sker også forandringer i vores kreds. Dette kan der snart læses om på vores nye hjemmeside. Der er også kommet nogle nye vurderingsregler vedrørende køkken og bad, som kan læse om. Hvad der ikke vil forandre sig, er vores to fælles arbejdsdage. Den første kan du deltage i på søndag d. 2. juni og den sidste søndag d. 1. september læs mere om, hvad vi skal på første arbejdsdag andet steds i bladet. Risici ved at deltage på de fælles arbejdsdage er mange, her vil jeg blot nævne nogle få og håbe på, at du alligevel tør møder op: du møder nye mennesker, der er risiko for at knytte nye venskaber, du har risiko for at få et godt grin, lære nye færdigheder, få følelsen af at høre til, få følelsen af at bidrage til fællesskabet og ikke mindst få vores kolonihaveområde til at se fantastisk ud. Tør du - ses vi? Sluttelig vil jeg ønske alle en rigtig dejlig sommer med mange gode kolonioplevelser, og jeg håber oprigtigt, at de fleste af jer vil støtte op om de fælles arrangementer, der bydes på igennem sæsonen, og som er med til at gøre kolonilivet til noget særligt i vores sommerby Rønhøjgård. Susanne Voss Formand 2

3 Referat fra Rønhøjgårds ordinære generalforsamling 17. marts kl på Tapeten Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af Dirigent Annette Nordstrøm Hansen, have 232, blev valgt. 2. Valg af stemmeudvalg Flemming Olsen, have 557, Allan Lund, have 556 og John André Christensen, have 31 blev valgt. 3. Beretning Berit Eriksson fremlagde sin mundtlige beretning og gjorde opmærksom på følgende: I Vedtægt og ordensregler står der haveejer. Det bliver ændret til have havelejer, når der bliver trykt et nyt oplag af Vedtægt og ordensregler. Der står også, at bestyrelsen skal bestå af 7 9 personer. Det kan give nogle problemer, hvis man er 8 personer i bestyrelsen. Det bliver rettet til 7 eller 9 personer, når der bliver trykt et nyt oplag. Den mundtlige beretning blev godkendt. 4. Regnskab Gerd Larsen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmig godkendt. Punkt 6. Forslag Forslag 1 - forslagsstiller: Bestyrelsen Vedtægtens 3.1 Nuværende tekst: Som medlem kan optages personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have. Rønhøjgårds medlemmer skal med attest fra folkeregisteret dokumentere at have en helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal skriftligt meddele kasserer om adresseændring senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Tilføjelse: Efterkommes dette ikke, kan der opkræves en bod svarende til en måneds haveleje. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2 - forslagsstiller: Bestyrelsen Ordensreglerne 8 Nedgravning af samletank (Se nuværende tekst i indkaldelsen til generalforsamlingen) Hele 8 ændres til: 8 Samletank 8.1 Rønhøjgård er i år blevet kloakeret. De enkelte haver er herved af kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem med det samme. Nedgravning af samletanke er derfor ikke længere tilladt. 8.2 For kolonihavehuse, der har lovlige samletanke, som er godkendt af bestyrelsen og kommunalbestyrelsen, og som indgår i kommunens tømningsordning, gælder det, at disse huse skal være kloakeret senest den 31. december 2014, således at alle kolonihaver kan overholde kommunalbestyrelsens beslutning om, at alle kolonihaver skal være kloakeret in- 3

4 den år En tidligere tilladelse til etablering af samletank, jf. tidligere 8.2 i ordensregler, har altid været midlertidig og kan tilbagekaldes, eller forlanges erstattet med fælles kloaksystem eller anden ordning, såfremt kommunalbestyrelsen forlanger det. 8.4 Samletanke og lignende, der ikke er lovlige, skal nedlægges, og de pågældende kolonihavehuse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. 8.5 Det er medlemmet, der afholder alle udgifter, og der kan fra medlemmet ikke rejses krav om erstatning for sløjfning af etablerede tanke eller ledninger. Forslaget blev vedtaget. Forslag 3 - forslagsstiller: Allan Lund, ansvarlig for containergården Havelejere skal selv køre på genbrugsstationen med køle- og fryseskabe, elkomfurer og store stød. Dette modtages ikke fremover i containergården. Forslaget blev vedtaget. 6. Forelæggelse af budget Gerd Larsen fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt. 7. kassererposten i forbindelse med kloakering Dirigenten gav kasserer Gerd Larsen ordet. Jeg er blevet opereret i ryggen for tredje gang. Jeg har siddet meget ved computeren, og det har været lidt hårdt, men på den anden side vil jeg gerne gøre kloakeringsprojektet færdig. Det er lidt vanskeligt at sætte en ny person ind i det. Derfor synes jeg, det er en god ordning, at Annette, som er min nabo, overtager kassererposten måske i løbet af sommeren/efteråret Det giver også Annette en god indsigt i det arbejde, det er at komme ind på posten som kasserer. Forslaget blev vedtaget. 8. Valg a) Formand for 2 år Berit Eriksson, have 802, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Susanne Voss, have 658. Susanne Voss blev valgt. b) Næstformand for 1 år (der var ved en fejl skrevet 2 år i indkaldelsen) Annette André Christensen modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslog Berit Eriksson, have 802. Berit Eriksson blev valgt. c) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Vibe Facklamm, have 234, modtager ikke genvalg Frank Brockmann, have 023, modtager ikke genvalg Frank Andersen, have 345, modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Frank Andersen, have 345 Anna-Grethe Jensen, have 142 På opfordring sagde Annette André Christensen, have 031, ja til den sidste bestyrelsespost for 2 år. Frank Andersen, have 345, Anna-Grethe Jensen, have 142, Annette André Christensen, have 031 blev valgt. 4

5 c1) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år Helle Pedersen, have 162 blev valgt. d) 3 suppleanter til bestyrelsen for et år Katalin Cservenka, have 566, Unni Segebrecht, have 665 og Gertrud Backhausen, have 602 blev valgt. e) 1 bilagskontrollant for 2 år Jørgen Kirstein, have 822, modtager ikke genvalg. Annette Nordstrøm Hansen, have 232 blev valgt. f) 1 suppleant til bilagskontrollant Allan Lund, have 649 blev valgt som første-suppleant. f1) 1 anden-suppleant til bilagskontrollant Inge Kristensen, have 358, blev valgt. 9. Eventuelt Dirigenten gav den afgående formand ordet til en afsluttende bemærkning. Berit Eriksson takkede for en god og konstruktiv generalforsamling med tak for fremmødet. Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Det fulde referat kan læses på hjemmesiden eller på kontoret i kontortiden søndage mellem kl Dirigenten konstaterede, at der så manglede en anden-suppleant til posten som suppleant til bilagskontrollant. Bestyrelse og udvalg Formand Næstformand Kasserer Sekretær Forretningsudvalg Susanne Voss Berit Eriksson Gerd Larsen Anna-Grethe Jensen Susanne Voss Berit Eriksson Gerd Larsen Driftsudvalg Betty Kirstein og tilsyn m. legeplads Annette Christensen indtil kassererposten overtages Jan Pedersen Berit Eriksson Frank Andersen suppleant 5

6 Vurderingsudvalg Salgsudvalg Byggeudvalg Vandudvalg Medieudvalg Berit Eriksson John Christensen Egon Pedersen Per Herzberg Leif Janhede Susanne Voss Gerd Larsen Jan Pedersen Frank Andersen Frank Andersen Jenø Cservenka Susanne Voss Helle Pedersen Anna-Grethe Jensen Joan Andersen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen også aflæsning - udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen Kloakeringsudvalg Per Larsen udenfor bestyrelsen Gerd Larsen Frank Andersen Jenø Cservenka udenfor bestyrelsen Kloakerings Betty Kirstein - tilslutningsudvalg Jan Pedersen Præmiehaver Betty Kirstein Gertrud Backhausen udenfor bestyrelsen Aktivitetsudvalg Torben Greibe udenfor bestyrelsen Bente Lykkegaard udenfor bestyrelsen Allan Lund udenfor bestyrelsen Flagmand Jenø Cservenka udenfor bestyrelsen Foreningshus Michael Eriksson udenfor bestyrelsen Kontakt til Kredsen Annette Christensen Containergården Allan Lund udenfor bestyrelsen 6

7 Nyt om vurdering På Kolonihaveforbundets kongres i september 2012 blev der vedtaget nogle nye regler for vurderinger. Køkkener, som er opført efter , kan maks. vurderes til kr ,00, såfremt det er udført håndværksmæssigt korrekt. Køkkener, som f.eks. er opført i 2012, kan vurderes til maks. kr ,00. Det vil sige, at vores køkkener bliver vurderet lidt lavere end tidligere. Badeværelser, som er opført efter ,3 kan maks. vurderes til kr ,00, hvis det er udført håndværksmæssigt korrekt. Dette er noget, vi ikke tidligere har kunnet få vurderet, medmindre vi har haft en lovlig godkendt septiktank. Det vil sige, at det er et plus for os nu, hvor vi er blevet kloakeret. Derudover bliver vores terrasser, som er opført efter , vurderet som en del af havens anlæg. Nu, hvor vi er ved vurderinger, vil jeg opfordre dem, som skal have vurderet, til at få revideret tegningerne inden vurderingsfolkene kommer på besøg. Vores vurderingsfolk bruger forholdsvis meget tid på at konstatere ulovligt byggeri. Det kan feks. være, at hovedhuset er bygget sammen med udhuset. Det er i og for sig godt nok, men det er ikke tilladt at have gennemgang fra hovedhus til udhus. Hvis dette er gjort, bliver det hele betragtet som hovedhus. Det kan også være, at der er blevet opført et redskabsskur. Dette skal også fremgå af tegningerne. Udvalget vil derfor opfordre til, at man gennemgår tegningerne og det faktuelle byggeri på grunden, før der bliver ringet og bestilt vurdering. Husk, at hvis vurderingsfolkene går forgæves, det kan være, at du ikke møder op, eller at tegningerne ikke er revideret, koster det kr. 300,00, og en ny tid skal bestilles. Berit Eriksson Formand for vurderingsudvalget Skorstensfejeren gik en tur i haveforeningen og gjorde vores skorstene og brændeovne klar til sæsonen. Når du skal betale skorstensfejeren for hans service, kan det ske på flere måder. 1. Du kan spare penge ved at modtage hans faktura i din e-boks eller som e- faktura. Det er helt gratis. 2. Du kan betale via betalingsservice. Det koster kr. 6,50 per fremsendt faktura, hvil- ket svarer til skorstensfejerens omkostninger ved denne betalingsmåde. 3. Du kan få tilsendt en papirfaktura. Det koster kr. 29,- Du kan få mere information hos skorstensfejerens regnskabskontor på telefon eller på under fanebladet Priser og betaling. 7

8 Sortering af affald til containergården Brændbart og ikke brændbart skal være adskilt Containergården er bemandet i åbningstiden. Havelejere skal efter anvisning selv komme affaldet i containerne. Trailer til småt elektronisk affald Fjernsyn, radio, PC-udstyr med mere. Container til jern Gaskomfurer, gryder og andet jern og metal. Container til brokker Fliser, beton, porcelæn, sanitet, tegl, keramik, vinduesglas og spejle. Container til småt brandbart Højst 1 meter langt. Gulvtæpper skal kunne bukkes sammen. Kompakte dele maks 100 x 20 x 20 cm. Plader 1 m x 1/2 m. Have- og grenaffald Rødder, hvor kernen (stammen) er maks. 10 cm i diameter. Tykkere grene skal sorteres og i container med til småt brandbart. Dette skal du selv aflevere på genbrugsstationen: Malingrester, kemikalieaffald, eternit, tagpap, glasuld, asbest, lysstofrør, genopladelige batterier, akkumulatorer, olieaffald, medicinrester, køleskabe, frysere, elkomfurer, gasflasker og stød (store rødder). Genbrugsstationen modtager alt afffald undtagen køkkenaffald. Genbrugsstationen Energivej 44 har åbningstid fra kl alle dage. Værn om miljøet i Rønhøjgård Det anbefales indtrængende at hjemmekompostere så meget som muligt 8

9 Tlf DK-Købmanden i Højvænge Åbent alle dage kl. ca Frisk morgenbrød alle dage Gas 10 eller 11 kg kr. 209,- 3 Santa Christina rød-, hvid- eller rossa vin frit valg 3 stk. for kr. 110,- 1 kasse Carlsberg eller Tuborg med 30 flasker kr. 159,95 + pant 1 ramme Carlsberg eller Tuborg med 24 stk. kr. 149,95 + pant 2 x 1,5 liter sodavand FRIT VALG kr. 44,95 9

10 Aktivitetsudvalget Hermed en oversigt over de aktiviteter, der løber af stablen sommeren igennem i Rønhøjgård. Vi håber selvfølgelig på en rigtig god sommer og opfordrer alle til at deltage i arrangementerne. Hold godt øje med de informationer, der bliver hængt op i udhængsskabene i midten af maj måned. Mandeaften Dette er måske en smule kontroversielt, men vi synes, det kunne være skægt at samle foreningens herrer til lidt mandehørm, onsdag den 19. juni kl. 18. Man medbringer selv en madpakke, og der kan så købes vand, øl og en lille skarp til maden. Vi finder sangbøgerne frem, og Knud spiller op til lidt fællessang på sin harmonika. Før Skt. Hans Igen i år opfordrer vi børnene til at møde op ved foreningshuset lørdag den 22. juni kl. 14, så vi sammen kan bygge årets heks. Det vil være ekstra godt, hvis I medbringer noget gammelt tøj til heksens udklædning. Der vil være kage og sodavand. Skt. Hans aften Søndag den 23. juni afholder vi Skt. Hans fest med bål. Der vil som sædvanlig blive solgt lotteri, is, vand og øl. Arrangementet starter kl. 19:30, og bålet tændes kl. 21. Se det nærmere program på opslag. Kondibanko og bogmarked Som sidste år finder arrangementerne sted på torsdage. Alle er velkommen. Tag venner og familie med til en hyggelig slentretur gennem vores dejlige havekoloni. Vi starter torsdag den 20. juni og fortsætter alle torsdage i juli samt den 1. og 8. august. Sidste år deltog mange, og derfor har vi udvidet med en ekstra gang. Vi sælger øl, vand, is, pølser, bøf- og flæskestegssandwich og 21-spil til yderst rimelige priser. Kondibanko er en hyggelig, oplevelsesrig tur for alle. Der er mulighed for at bytte bøger. Loppemarked Vi afholder loppemarked søndagene den 30. juni og 4. august fra kl. 10 til kl. 14. Der er mulighed for at købe bøf- og flæskestegssandwich, pølser, is, vand, øl og 21-spil. Bemærk søndag den 4. august vil der være underholdning for børnene. fra sidste år. Heksen 10 Tur til BonBon-Land På turen sidste år blev der ytret ønske om en tur til BonBon-Land. Derfor går turen dertil mandag den 15. juli. Vi kører fra foreningshuset kl. 9 og er hjemme igen kl. ca. 17. Maks. 50 personer og min. 25, da turen ellers vil blive aflyst. Prisen er 170 kr. pr. person. Man medbringer selv madpakke og drikkevarer. Billetter sælges følgende dage: Skt. Hans

11 aften kl. 19:30-20:00, torsdag den 27. juni kl , søndag den 30. juni kl , torsdag den 4. juli kl Sommerfest På grund af manglende tilmelding var vi desværre nødt til at aflyse sommerfesten sidste år. Der har været udtrykt utilfredshed med akustikken i Laden, så nu prøver vi noget andet. Festen vil i år blive afholdt på en kro. I skrivende stund har vi endnu ikke indgået en bindende aftale med en kro, men vi satser på at arrangementet finder sted lørdag den 10. august (dog ikke 100% sikkert). Pris, sted, menu og tidspunkt vil fremgå af opslag. Besøg fra Toftehaven I lighed med tidligere år inviterer vi nogle beboere fra plejecentret Toftehaven på en hyggelig frokost torsdag den 22. august. Følg nu med i opslagene rundt om i foreningen. Vi håber at se rigtig mange til sommerens aktiviteter. Det sociale fællesskab er en del af det at have en kolonihave. Har du forslag til andre/nye arrangementer, hører vi meget gerne fra dig. På aktivitetsudvalgets vegne Torben Greibe Udvalget fra venstre: Allan Lund, Bente Lykkegaard og Torben Greibe. Husk også... Stavgang - start ved foreningshuset Mandage kl Onsdage kl Turen varer ca. halvanden time. Petanque Tirsdage kl Besøg i præmiehaverne i august Vi mødes ved foreningshuset kl Efter rundvisningen vil foreningen være vært med en kop kaffe. Alle er velkommen. Sankt Hans bålet Fra og med den 13. juni og frem til Skt. Hans kan der afleveres brændbart materiale på bålpladsen. Hækafklip, bambus, trærødder, trykimprægneret og malet træ er ikke brændbart. Hold øje med opslag om dato. 11

12 SLAGTER KIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup Tlf. og fax: Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Vi har alt til grillen 12

13 Opførelse af kolonihavehuse og om- og tilbygning heraf kan gennemføres uden tilladelse fra Ballerup Kommune. HUSK dog at deklarationens bestemmelser for Rønhøjgård skal overholdes. Dette sker ved, at havelejeren afleverer tegninger af projektet (situationsplan, plan- og facadetegninger, der er målfaste eller målsatte) til bestyrelsen v/ udvalget for byggesager. Hvis projektet er i overensstemmelse med deklarationen, vil der blive givet en byggetilladelse, der er ensbetydende med en godkendelse, og byggeriet kan herefter påbegyndes. Alt arkiveres i havens mappe på foreningens kontor. Byggeudvalget er ikke bemyndiget til at Nyt om byggesager imødekomme afvigelser fra deklarationens bestemmelser. Brændeovne Brændeovne kan installeres uden tilladelse fra Ballerup Kommune. Der skal afleveres en tegning med angivelse af ovnens placering til bestyrelsen v/ udvalget for byggesager. Når brændeovnen er anmeldt til skorstensfejeren, skal bestyrelsen v/ udvalget for byggesager have en kopi af skorstensattesten. Alt arkiveres i havens mappe på foreningens kontor. Jan Pedersen Formand for byggeudvalget Risiko for oplevelser søndag den 2. juni Vi glæder os til at se jer til: Fælles morgenkaffe Fælles arbejde Fælles hygge Fælles oplevelser I skal være forberedte på, at der kan være mange forskellige oplevelser på sådan en dag. Her er et par eksempler fra sidste år: Vi mødes ved op ved foreningshuset kl Der vil være en kop kaffe og en ostemad til at varme op på, inden vi holdvis fordeler os til forårsrengøring af vores fællesområder. Når vi slutter vores fællesarbejde, vil der være en sandwich og lidt at drikke. 13

14 Indlæg Aldrig mere grimme fliser De fleste af os kender disse grimme gråhvide pletter, der i de senere år er tittet frem på vore havefliser. Jeg har prøvet alt, såsom klorin, og andre skrappe rengøringsmidler. Intet kunne fjerne disse grimme svampelignende gevækster. Dog vil jeg stærkt fraråde at trykspule dem væk, idet det ødelægger flisens overflade. Jeg er kommet frem til, at pletterne kaldes for flisepest. Rent faktisk er det et sundhedstegn, idet pletterne fremkommer af, at landmændene i de senere år har brugt mindre mængder svovl i deres gødning. Den renere luft har således givet grobund for flisepesten. Jeg har fundet frem til, og afprøvet, et middel, der hedder Star Power. Det er et miljøvenligt produkt, der ikke skader naturen, og samtidig er meget effektivt og let at anvende. Det kan købes hos Silvan og koster kr. 140,00 for 2,5 liter, det fortyndes 1:1 og rækker til ca. 25 m 2. Det påføres flisen med en sprøjte og derefter skrubbes med en stiv kost. Derefter skal man lade midlet udtørre af sig selv. Det tager ca. 5 min. at rense 1 m 2. Der kan ikke behandles i solskin og regnvejr. Resultatet viser sig med det samme, men den fulde effekt viser sig først efter 4-8 uger. Er man interesseret i at læse mere om midlet, kan man gå på Google og skrive Star Power. Billedet viser forskellen efter første dag. God fornøjelse. Per Larsen Have 29 SKAL TYTTEBÆR ALLÉ LIGNE EN LOSSEPLADS? Jeg og mange andre beboere på Tyttebær Allé er meget trætte af, at enkelte personer bruger vores parkeringspladser til losseplads. Der lægges i et væk: Gamle brædder, grenaffald, trillebøre, gamle græsslåmaskiner, fliser der burde opbevares i egen have, gamle net og meget andet skrammel på vores parkeringspladser. Til de personer, der har henlagt effekterne! Tag dog at få fjernet jeres affald. Det kan ikke være rigtigt, at Haveforeningen, altså alle vi andre, skal betale i dyre domme, fordi I ikke gider køre på genbrugsstationen med jeres eget affald. TAG DOG AT RYDDE OP EFTER JER. Per Larsen Have 29 14

15 Søndag den 2. juni 2013 fra kl. 09:00-13:00 Kl. 09:00 Vi mødes ved foreningshuset til en kop kaffe og et stykke franskbrød. Du skal, når du ankommer, henvende dig foran foreningshuset og meddele dit havenummer. Dette skal bruges til en lodtrækningen kl. 13:00. Nogle af arbejdsopgaverne: Udtynding af kirsebærtræerne langs Rønhøjgårds Allé. Opgravning af brombær langs Rønhøjgårds Allé. Oprydning af affald langs Rønhøjgårds Allé. Udhængsskabe og skilte vaskes. Vi har brug for: Rigtige mænd, der kan håndtere en motorsav. Stærke kvinder og mænd, der kan bruge en spade/greb. Alle m/k til puslearbejde inkl. tilberedning af sandwich. Medbring gerne: Handsker, spade, greb, ørnenæb, trillebør og rigtig godt humør. Kl. 13:00 Vi mødes igen ved foreningshuset, hvor der vil være en sandwich, samt lodtrækning om fine præmier blandt de fremmødte. Du skal være til stede ved lodtrækningen for at modtage præmien. VEL MØDT Fælles arbejdsdag 15

16 16

17 Sidste nyt fra Kloakeringsudvalget Vi har i skrivende stund endnu ikke fået tilladelse til at koble os på den nye hovedkloakledning i syd. Årsagen er, at entreprenøren, der står for opgaven med at etablere ledningen, har lavet en del fejl. Det har derfor været nødvendigt at grave visse dele af ledningen op flere gange for at rette fejlene. For nuværende venter vi på resultatet af den tredje tv-inspektion, inden der måske bliver givet grønt lys for tilslutning af vores del i fase 2. Vi skal herfra kraftigt understrege, at det ikke er vores entreprenør, A/S Gravmand, der udfører arbejdet med hovedledningen. Det er Forsyning Ballerup, der alene står for projektet, og dermed valget af entreprenør, som vi desværre ikke har haft nogen indflydelse på. Det er jo desværre os i haveforeningen, det går ud over, når en entreprenør begår fejl. Vi tror, at hvis arbejdet var blevet udført af A/S Gravmand, havde vi kunnet tilslutte os hovedledningen lige efter påske, som vi havde forventet. Vi håber meget på, at alle problemer er løst ved udgivelsen af bladet. Vi kan endvidere meddele, at arbejdet med retableringen af vore stier, græsarealer, og stensætninger for øjeblikket er i fuld gang. Af hensyn til etableringen af den private del, vil det nok trække lidt ud med slutretableringen, idet vi nødigt vil gøre arbejdet to gange. Så vi beder om tålmodighed lidt endnu. Med venlig hilsen Kloakeringsudvalg//bestyrelse Forsyning Ballerups opgravninger til hovedkloakledningen i syd 17

18 Vurdering, salg og byggeri Byggesager Skal du bygge nyt eller bygge om? Så skal du søge om en byggetilladelse. Det foregår ved, at du laver en tegning over det, du vil bygge/bygge om. Du skal aflevere 2 sæt tegninger i størrelsesforholdet 1:100 med alle mål indtegnet af det planlagte og det eksisterende byggeri. Det nemmeste er ofte at tegne ændringerne ind på den eksisterende tegning over huset. Har du ikke tegningen af det bebyggede areal, kan du få en kopi på kontoret. Når du har tegnet, hvad du vil bygge/ bygge om, skal du kontakte byggeudvalget for at få startet en byggesag. Du må ikke påbegynde byggeriet, før du har modtaget byggetilladelse. Ved byggesager kontaktes Jan Pedersen, tlf mandag - torsdag kl Brændeovn/skorsten Ønsker du at opsætte en brændeovn, kræver det, at du indtegner skorstenens/brændeovnens placering på en tegning over huset for at få startet en byggesag. Skorsten og brændeovn skal efter opsætning tilmeldes Skorstensfejermester Anders Ruben Pedersen Ellekær 7, 2730 Herlev tlf fax Skorstensattesten skal afleveres til foreningen efter syn og godkendelse. Vurdering af huse Ved vurdering af huse på sokkelsten skal der inden vurderingsdatoen graves fri ved køkken, toilet/bad og nedløb, samt ved nedløb på eventuel udhus. Der skal graves så meget fri, at der er frit udsyn ind under huset. Husk, at vurderingen ikke kan betragtes som en tilstandsrapport, men nærmere som en prisvurdering. Derfor påtager Rønhøjgård sig intet ansvar for skjulte fejl og mangler på hus, installa-tioner m.v. Det tilrådes altid køber at søge ekspertbistand. Tid for vurdering aftales med Berit Eriksson på tlf mandag til torsdag kl Vurdering i 2013 koster kr. og gælder ét kalenderår, som vi er underlagt som medlem af Kolonihaveforbundet. Tingbogsattest ved salg Sælger skal medbringe en tingbogsattest, som bestilles på (bestillings-formularen findes under "Blanketter"), og der indbetales samtidig 175 kr. på konto Ved indbetalingen skal feltet "Tekst til modtager" udfyldes med matrikelnummer "Ågerup By, Pederstrup 1f og 2 a" og havenummer. Husk at bede om en begrænset tingbogsattest, når du bestiller den. Havesalg foregår på foreningens kontor efter aftale. Tid aftales med Susanne Voss på mandag - torsdag kl Indmeldelsesgebyr i 2013: kr. Køber skal forinden aflevere attest fra folkeregisteret om bopæl. 18

19 Værd at vide Vandforbruget Måned Januar 554 m m 3 Februar m m 3 Marts 574 m m 3 April 970 m m 3 Total m m 3 Henvendelser vedr. problemer med vand skal ske til vandudvalget Frank Andersen Leje af foreningshuset Huset kan lejes ved henvendelse til Michael Eriksson, på tlf mandag - torsdag kl Prisen er 800 kr. for HELE weekenden - fra fredag kl til søndag kl Der er service til 26 personer. HUSK at meddele adresseændring! Ifølge foreningens vedtægt 3.1. skal flytning af fast bopæl meddeles skriftligt til kassereren senest 2 uger efter flytningen. Såfremt dette ikke overholdes, vil der blive givet en bod svarende til 1 måneds haveleje. HUSK også at give besked om nyt telefonnummer, så bestyrelsen i akutte tilfælde kan give en besked, f.eks. ved vandudslip, indbrud eller andet. Hunde skal være i snor HUSK, at fjerne efterladenskaber. Åbningstider i containergården 1. april oktober 2013 Søndage kl Onsdage kl dog ikke onsdage i oktober Sortering af affald Se venligst opslagene ved foreningshuset, ved indgangen til afdeling B og ved containergården. RØN-BLADET udsendes i februar/marts, maj og oktober/november. Sidste frist for aflevering af indlæg til næste blad er den 1. september Ved aflevering af indlæg efter denne dato bliver det gemt til senere udgivelse. Rønhøjgård er medlem af Kreds 8 v/kirsten Holm Næstvedgade 28, 1. tv København Ø Tlf Apotekets åbningstider Mandag - tirsdag Onsdag - torsdag Lørdag Vagtapotekerne Glostrup - Lyngby Svaneapotek har døgnåbent. Lægevagten tlf

20 Returneres ved varig adresseændring til: Sommerbyen Rønhøjgård Ågerupvej Ballerup Bestyrelse have nr. Formand Susanne Voss Næstformand Berit Eriksson - Vurderingsudvalg Kasserer Gerd Larsen Sekretær Anna-Grethe Jensen Frank Andersen - Vandudvalg Betty Kirstein - Driftsudvalg Jan Pedersen - Byggeudvalg Annette André Christensen 31 Helle Pedersen 162 Bestyrelsens træffetid telefonisk Mandag - torsdag kl Kontortider 1. april til 31. august: Hver søndag kl September og oktober: Første søndag i hver måned kl November, december, januar, februar og marts ingen kontortid, men bestyrelsen kan kontaktes telefonisk. Sommerbyen Rønhøjgård Ågerupvej 104, 2750 Ballerup søndage kl i sæsonen. Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a Facebook: Sommerbyen Rønhøjgård Ansvarshavende: Susanne Voss Opsætning: Anna-Grethe Jensen 20

RØN-BLADET. 39. årgang okt. 2014 Nr. 147

RØN-BLADET. 39. årgang okt. 2014 Nr. 147 RØN-BLADET 39. årgang okt. 2014 Nr. 147 Leder Sommeren er nu ved at gå på hæld, selvom vi stadig i skrivende stund kan se frem til nogle skønne varme dage. Denne sæson har bragt en del udfordringer for

Læs mere

RØN-BLADET. 40. årgang maj 2015 Nr. 148

RØN-BLADET. 40. årgang maj 2015 Nr. 148 RØN-BLADET 40. årgang maj 2015 Nr. 148 1 LEDER Så er foråret atter over os, og sommeren venter lige om hjørnet. Der vil i år kun udkomme dette Rønblad, men som lovet på generalforsamlingen vil vi holde

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2013 Nr. 1 2 Så er vi nået 2013 og kan se frem til et år hvor haveforeningen bliver en stor byggeplads. Balslev har ændret på planerne med kloakeringen. Til fordel for nogle

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

RADISEN. Roser. Aflysning. Genbrugsstationer. Åbningstider: Søndag den 13. august er bestyrelsens træffetid aflyst pga. ferie.

RADISEN. Roser. Aflysning. Genbrugsstationer. Åbningstider: Søndag den 13. august er bestyrelsens træffetid aflyst pga. ferie. RADISEN 14. årgang nr. 5 August 2006 Hvor blev Radisen fra juli af? Desværre er både redaktør og formand blevet arbejdsramte, så Radisen blev aflyst i juli. Referatet fra bestyrelsesmødet i juni kan læses

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 HAVEFORENINGEN RYHAVEN Korsvejen 39A 8660 Skanderborg cvr. Nr. 35180702 www.ryhaven.dk Bestyrelsens beretning 2013 Den beretning, du sidder med i hænderne lige nu, redegør for bestyrelsesarbejdet i Ryhaven

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang.

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang. Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere