Leder. Susanne Voss Formand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder. Susanne Voss Formand"

Transkript

1 RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145

2 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede af aktivitet rundt om i haverne, og hele havekolonien vågnede fra sit vinterhi er det ikke herligt igen at få fingrene ned i den danske muld? Er det ikke skønt igen at se de spæde forårsblomster titte frem og ligesom rejse forventningerne til en helt ny sæson? Resultatet af aktivitetsniveauet mærkede vores containergård rigtig søndag i bededagsferien. Der blev hurtigt fyldt op i diverse containere og ikke mindst blev graven godt proppet med al det visne haveaffald fra en lang, lang vinter. Kolonilivet er herligt vi er i gang igen! Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med mig som ny formand, og jeg glæder mig meget til, sammen med en solid, arbejdsom og kompetent bestyrelse, at være med til at få gennemført nogle tiltrængte forandringer og opdateret nogle arbejdsprocedure, så vores sommerby bliver mere tidssvarende. I forbindelse med konstitueringen har vi omdøbt Fest- og fritidsudvalget til Aktivitetsudvalget, og vi har fået et Medieudvalg. Medieudvalget skal i første omgang primært tage sig af at få lavet en ny og mere tidssvarende hjemmeside, og oprette adresser til alle udvalg. Den gamle, uofficielle facebook-gruppe er i følge aftale blevet lukket og erstattet af en officiel side på facebook. Den nye hjemmeside og adresserne skulle gerne falde på plads inden længe, så det bliver mere enkelt for medlemmer og udvalg at kommunikere med hinanden. Med s til hvert udvalg vil alle fremover kunne rette direkte henvendelse til det udvalg, som skal behandle ens sag og ikke være afhængig af en telefon- eller fremmødetid. Det betyder selvfølgelig også på sigt, at udvalget kan arbejde meget mere frit og bedre tilrettelægge arbejdet i udvalget i forhold til deres aktive arbejdsliv. For medlemmer, som ikke har adgang til internettet, vil der ikke forekomme nogen forandringer. Der sker også forandringer i vores kreds. Dette kan der snart læses om på vores nye hjemmeside. Der er også kommet nogle nye vurderingsregler vedrørende køkken og bad, som kan læse om. Hvad der ikke vil forandre sig, er vores to fælles arbejdsdage. Den første kan du deltage i på søndag d. 2. juni og den sidste søndag d. 1. september læs mere om, hvad vi skal på første arbejdsdag andet steds i bladet. Risici ved at deltage på de fælles arbejdsdage er mange, her vil jeg blot nævne nogle få og håbe på, at du alligevel tør møder op: du møder nye mennesker, der er risiko for at knytte nye venskaber, du har risiko for at få et godt grin, lære nye færdigheder, få følelsen af at høre til, få følelsen af at bidrage til fællesskabet og ikke mindst få vores kolonihaveområde til at se fantastisk ud. Tør du - ses vi? Sluttelig vil jeg ønske alle en rigtig dejlig sommer med mange gode kolonioplevelser, og jeg håber oprigtigt, at de fleste af jer vil støtte op om de fælles arrangementer, der bydes på igennem sæsonen, og som er med til at gøre kolonilivet til noget særligt i vores sommerby Rønhøjgård. Susanne Voss Formand 2

3 Referat fra Rønhøjgårds ordinære generalforsamling 17. marts kl på Tapeten Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af Dirigent Annette Nordstrøm Hansen, have 232, blev valgt. 2. Valg af stemmeudvalg Flemming Olsen, have 557, Allan Lund, have 556 og John André Christensen, have 31 blev valgt. 3. Beretning Berit Eriksson fremlagde sin mundtlige beretning og gjorde opmærksom på følgende: I Vedtægt og ordensregler står der haveejer. Det bliver ændret til have havelejer, når der bliver trykt et nyt oplag af Vedtægt og ordensregler. Der står også, at bestyrelsen skal bestå af 7 9 personer. Det kan give nogle problemer, hvis man er 8 personer i bestyrelsen. Det bliver rettet til 7 eller 9 personer, når der bliver trykt et nyt oplag. Den mundtlige beretning blev godkendt. 4. Regnskab Gerd Larsen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmig godkendt. Punkt 6. Forslag Forslag 1 - forslagsstiller: Bestyrelsen Vedtægtens 3.1 Nuværende tekst: Som medlem kan optages personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have. Rønhøjgårds medlemmer skal med attest fra folkeregisteret dokumentere at have en helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal skriftligt meddele kasserer om adresseændring senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Tilføjelse: Efterkommes dette ikke, kan der opkræves en bod svarende til en måneds haveleje. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2 - forslagsstiller: Bestyrelsen Ordensreglerne 8 Nedgravning af samletank (Se nuværende tekst i indkaldelsen til generalforsamlingen) Hele 8 ændres til: 8 Samletank 8.1 Rønhøjgård er i år blevet kloakeret. De enkelte haver er herved af kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem med det samme. Nedgravning af samletanke er derfor ikke længere tilladt. 8.2 For kolonihavehuse, der har lovlige samletanke, som er godkendt af bestyrelsen og kommunalbestyrelsen, og som indgår i kommunens tømningsordning, gælder det, at disse huse skal være kloakeret senest den 31. december 2014, således at alle kolonihaver kan overholde kommunalbestyrelsens beslutning om, at alle kolonihaver skal være kloakeret in- 3

4 den år En tidligere tilladelse til etablering af samletank, jf. tidligere 8.2 i ordensregler, har altid været midlertidig og kan tilbagekaldes, eller forlanges erstattet med fælles kloaksystem eller anden ordning, såfremt kommunalbestyrelsen forlanger det. 8.4 Samletanke og lignende, der ikke er lovlige, skal nedlægges, og de pågældende kolonihavehuse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. 8.5 Det er medlemmet, der afholder alle udgifter, og der kan fra medlemmet ikke rejses krav om erstatning for sløjfning af etablerede tanke eller ledninger. Forslaget blev vedtaget. Forslag 3 - forslagsstiller: Allan Lund, ansvarlig for containergården Havelejere skal selv køre på genbrugsstationen med køle- og fryseskabe, elkomfurer og store stød. Dette modtages ikke fremover i containergården. Forslaget blev vedtaget. 6. Forelæggelse af budget Gerd Larsen fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt. 7. kassererposten i forbindelse med kloakering Dirigenten gav kasserer Gerd Larsen ordet. Jeg er blevet opereret i ryggen for tredje gang. Jeg har siddet meget ved computeren, og det har været lidt hårdt, men på den anden side vil jeg gerne gøre kloakeringsprojektet færdig. Det er lidt vanskeligt at sætte en ny person ind i det. Derfor synes jeg, det er en god ordning, at Annette, som er min nabo, overtager kassererposten måske i løbet af sommeren/efteråret Det giver også Annette en god indsigt i det arbejde, det er at komme ind på posten som kasserer. Forslaget blev vedtaget. 8. Valg a) Formand for 2 år Berit Eriksson, have 802, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Susanne Voss, have 658. Susanne Voss blev valgt. b) Næstformand for 1 år (der var ved en fejl skrevet 2 år i indkaldelsen) Annette André Christensen modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslog Berit Eriksson, have 802. Berit Eriksson blev valgt. c) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Vibe Facklamm, have 234, modtager ikke genvalg Frank Brockmann, have 023, modtager ikke genvalg Frank Andersen, have 345, modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Frank Andersen, have 345 Anna-Grethe Jensen, have 142 På opfordring sagde Annette André Christensen, have 031, ja til den sidste bestyrelsespost for 2 år. Frank Andersen, have 345, Anna-Grethe Jensen, have 142, Annette André Christensen, have 031 blev valgt. 4

5 c1) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år Helle Pedersen, have 162 blev valgt. d) 3 suppleanter til bestyrelsen for et år Katalin Cservenka, have 566, Unni Segebrecht, have 665 og Gertrud Backhausen, have 602 blev valgt. e) 1 bilagskontrollant for 2 år Jørgen Kirstein, have 822, modtager ikke genvalg. Annette Nordstrøm Hansen, have 232 blev valgt. f) 1 suppleant til bilagskontrollant Allan Lund, have 649 blev valgt som første-suppleant. f1) 1 anden-suppleant til bilagskontrollant Inge Kristensen, have 358, blev valgt. 9. Eventuelt Dirigenten gav den afgående formand ordet til en afsluttende bemærkning. Berit Eriksson takkede for en god og konstruktiv generalforsamling med tak for fremmødet. Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Det fulde referat kan læses på hjemmesiden eller på kontoret i kontortiden søndage mellem kl Dirigenten konstaterede, at der så manglede en anden-suppleant til posten som suppleant til bilagskontrollant. Bestyrelse og udvalg Formand Næstformand Kasserer Sekretær Forretningsudvalg Susanne Voss Berit Eriksson Gerd Larsen Anna-Grethe Jensen Susanne Voss Berit Eriksson Gerd Larsen Driftsudvalg Betty Kirstein og tilsyn m. legeplads Annette Christensen indtil kassererposten overtages Jan Pedersen Berit Eriksson Frank Andersen suppleant 5

6 Vurderingsudvalg Salgsudvalg Byggeudvalg Vandudvalg Medieudvalg Berit Eriksson John Christensen Egon Pedersen Per Herzberg Leif Janhede Susanne Voss Gerd Larsen Jan Pedersen Frank Andersen Frank Andersen Jenø Cservenka Susanne Voss Helle Pedersen Anna-Grethe Jensen Joan Andersen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen også aflæsning - udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen Kloakeringsudvalg Per Larsen udenfor bestyrelsen Gerd Larsen Frank Andersen Jenø Cservenka udenfor bestyrelsen Kloakerings Betty Kirstein - tilslutningsudvalg Jan Pedersen Præmiehaver Betty Kirstein Gertrud Backhausen udenfor bestyrelsen Aktivitetsudvalg Torben Greibe udenfor bestyrelsen Bente Lykkegaard udenfor bestyrelsen Allan Lund udenfor bestyrelsen Flagmand Jenø Cservenka udenfor bestyrelsen Foreningshus Michael Eriksson udenfor bestyrelsen Kontakt til Kredsen Annette Christensen Containergården Allan Lund udenfor bestyrelsen 6

7 Nyt om vurdering På Kolonihaveforbundets kongres i september 2012 blev der vedtaget nogle nye regler for vurderinger. Køkkener, som er opført efter , kan maks. vurderes til kr ,00, såfremt det er udført håndværksmæssigt korrekt. Køkkener, som f.eks. er opført i 2012, kan vurderes til maks. kr ,00. Det vil sige, at vores køkkener bliver vurderet lidt lavere end tidligere. Badeværelser, som er opført efter ,3 kan maks. vurderes til kr ,00, hvis det er udført håndværksmæssigt korrekt. Dette er noget, vi ikke tidligere har kunnet få vurderet, medmindre vi har haft en lovlig godkendt septiktank. Det vil sige, at det er et plus for os nu, hvor vi er blevet kloakeret. Derudover bliver vores terrasser, som er opført efter , vurderet som en del af havens anlæg. Nu, hvor vi er ved vurderinger, vil jeg opfordre dem, som skal have vurderet, til at få revideret tegningerne inden vurderingsfolkene kommer på besøg. Vores vurderingsfolk bruger forholdsvis meget tid på at konstatere ulovligt byggeri. Det kan feks. være, at hovedhuset er bygget sammen med udhuset. Det er i og for sig godt nok, men det er ikke tilladt at have gennemgang fra hovedhus til udhus. Hvis dette er gjort, bliver det hele betragtet som hovedhus. Det kan også være, at der er blevet opført et redskabsskur. Dette skal også fremgå af tegningerne. Udvalget vil derfor opfordre til, at man gennemgår tegningerne og det faktuelle byggeri på grunden, før der bliver ringet og bestilt vurdering. Husk, at hvis vurderingsfolkene går forgæves, det kan være, at du ikke møder op, eller at tegningerne ikke er revideret, koster det kr. 300,00, og en ny tid skal bestilles. Berit Eriksson Formand for vurderingsudvalget Skorstensfejeren gik en tur i haveforeningen og gjorde vores skorstene og brændeovne klar til sæsonen. Når du skal betale skorstensfejeren for hans service, kan det ske på flere måder. 1. Du kan spare penge ved at modtage hans faktura i din e-boks eller som e- faktura. Det er helt gratis. 2. Du kan betale via betalingsservice. Det koster kr. 6,50 per fremsendt faktura, hvil- ket svarer til skorstensfejerens omkostninger ved denne betalingsmåde. 3. Du kan få tilsendt en papirfaktura. Det koster kr. 29,- Du kan få mere information hos skorstensfejerens regnskabskontor på telefon eller på under fanebladet Priser og betaling. 7

8 Sortering af affald til containergården Brændbart og ikke brændbart skal være adskilt Containergården er bemandet i åbningstiden. Havelejere skal efter anvisning selv komme affaldet i containerne. Trailer til småt elektronisk affald Fjernsyn, radio, PC-udstyr med mere. Container til jern Gaskomfurer, gryder og andet jern og metal. Container til brokker Fliser, beton, porcelæn, sanitet, tegl, keramik, vinduesglas og spejle. Container til småt brandbart Højst 1 meter langt. Gulvtæpper skal kunne bukkes sammen. Kompakte dele maks 100 x 20 x 20 cm. Plader 1 m x 1/2 m. Have- og grenaffald Rødder, hvor kernen (stammen) er maks. 10 cm i diameter. Tykkere grene skal sorteres og i container med til småt brandbart. Dette skal du selv aflevere på genbrugsstationen: Malingrester, kemikalieaffald, eternit, tagpap, glasuld, asbest, lysstofrør, genopladelige batterier, akkumulatorer, olieaffald, medicinrester, køleskabe, frysere, elkomfurer, gasflasker og stød (store rødder). Genbrugsstationen modtager alt afffald undtagen køkkenaffald. Genbrugsstationen Energivej 44 har åbningstid fra kl alle dage. Værn om miljøet i Rønhøjgård Det anbefales indtrængende at hjemmekompostere så meget som muligt 8

9 Tlf DK-Købmanden i Højvænge Åbent alle dage kl. ca Frisk morgenbrød alle dage Gas 10 eller 11 kg kr. 209,- 3 Santa Christina rød-, hvid- eller rossa vin frit valg 3 stk. for kr. 110,- 1 kasse Carlsberg eller Tuborg med 30 flasker kr. 159,95 + pant 1 ramme Carlsberg eller Tuborg med 24 stk. kr. 149,95 + pant 2 x 1,5 liter sodavand FRIT VALG kr. 44,95 9

10 Aktivitetsudvalget Hermed en oversigt over de aktiviteter, der løber af stablen sommeren igennem i Rønhøjgård. Vi håber selvfølgelig på en rigtig god sommer og opfordrer alle til at deltage i arrangementerne. Hold godt øje med de informationer, der bliver hængt op i udhængsskabene i midten af maj måned. Mandeaften Dette er måske en smule kontroversielt, men vi synes, det kunne være skægt at samle foreningens herrer til lidt mandehørm, onsdag den 19. juni kl. 18. Man medbringer selv en madpakke, og der kan så købes vand, øl og en lille skarp til maden. Vi finder sangbøgerne frem, og Knud spiller op til lidt fællessang på sin harmonika. Før Skt. Hans Igen i år opfordrer vi børnene til at møde op ved foreningshuset lørdag den 22. juni kl. 14, så vi sammen kan bygge årets heks. Det vil være ekstra godt, hvis I medbringer noget gammelt tøj til heksens udklædning. Der vil være kage og sodavand. Skt. Hans aften Søndag den 23. juni afholder vi Skt. Hans fest med bål. Der vil som sædvanlig blive solgt lotteri, is, vand og øl. Arrangementet starter kl. 19:30, og bålet tændes kl. 21. Se det nærmere program på opslag. Kondibanko og bogmarked Som sidste år finder arrangementerne sted på torsdage. Alle er velkommen. Tag venner og familie med til en hyggelig slentretur gennem vores dejlige havekoloni. Vi starter torsdag den 20. juni og fortsætter alle torsdage i juli samt den 1. og 8. august. Sidste år deltog mange, og derfor har vi udvidet med en ekstra gang. Vi sælger øl, vand, is, pølser, bøf- og flæskestegssandwich og 21-spil til yderst rimelige priser. Kondibanko er en hyggelig, oplevelsesrig tur for alle. Der er mulighed for at bytte bøger. Loppemarked Vi afholder loppemarked søndagene den 30. juni og 4. august fra kl. 10 til kl. 14. Der er mulighed for at købe bøf- og flæskestegssandwich, pølser, is, vand, øl og 21-spil. Bemærk søndag den 4. august vil der være underholdning for børnene. fra sidste år. Heksen 10 Tur til BonBon-Land På turen sidste år blev der ytret ønske om en tur til BonBon-Land. Derfor går turen dertil mandag den 15. juli. Vi kører fra foreningshuset kl. 9 og er hjemme igen kl. ca. 17. Maks. 50 personer og min. 25, da turen ellers vil blive aflyst. Prisen er 170 kr. pr. person. Man medbringer selv madpakke og drikkevarer. Billetter sælges følgende dage: Skt. Hans

11 aften kl. 19:30-20:00, torsdag den 27. juni kl , søndag den 30. juni kl , torsdag den 4. juli kl Sommerfest På grund af manglende tilmelding var vi desværre nødt til at aflyse sommerfesten sidste år. Der har været udtrykt utilfredshed med akustikken i Laden, så nu prøver vi noget andet. Festen vil i år blive afholdt på en kro. I skrivende stund har vi endnu ikke indgået en bindende aftale med en kro, men vi satser på at arrangementet finder sted lørdag den 10. august (dog ikke 100% sikkert). Pris, sted, menu og tidspunkt vil fremgå af opslag. Besøg fra Toftehaven I lighed med tidligere år inviterer vi nogle beboere fra plejecentret Toftehaven på en hyggelig frokost torsdag den 22. august. Følg nu med i opslagene rundt om i foreningen. Vi håber at se rigtig mange til sommerens aktiviteter. Det sociale fællesskab er en del af det at have en kolonihave. Har du forslag til andre/nye arrangementer, hører vi meget gerne fra dig. På aktivitetsudvalgets vegne Torben Greibe Udvalget fra venstre: Allan Lund, Bente Lykkegaard og Torben Greibe. Husk også... Stavgang - start ved foreningshuset Mandage kl Onsdage kl Turen varer ca. halvanden time. Petanque Tirsdage kl Besøg i præmiehaverne i august Vi mødes ved foreningshuset kl Efter rundvisningen vil foreningen være vært med en kop kaffe. Alle er velkommen. Sankt Hans bålet Fra og med den 13. juni og frem til Skt. Hans kan der afleveres brændbart materiale på bålpladsen. Hækafklip, bambus, trærødder, trykimprægneret og malet træ er ikke brændbart. Hold øje med opslag om dato. 11

12 SLAGTER KIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup Tlf. og fax: Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Vi har alt til grillen 12

13 Opførelse af kolonihavehuse og om- og tilbygning heraf kan gennemføres uden tilladelse fra Ballerup Kommune. HUSK dog at deklarationens bestemmelser for Rønhøjgård skal overholdes. Dette sker ved, at havelejeren afleverer tegninger af projektet (situationsplan, plan- og facadetegninger, der er målfaste eller målsatte) til bestyrelsen v/ udvalget for byggesager. Hvis projektet er i overensstemmelse med deklarationen, vil der blive givet en byggetilladelse, der er ensbetydende med en godkendelse, og byggeriet kan herefter påbegyndes. Alt arkiveres i havens mappe på foreningens kontor. Byggeudvalget er ikke bemyndiget til at Nyt om byggesager imødekomme afvigelser fra deklarationens bestemmelser. Brændeovne Brændeovne kan installeres uden tilladelse fra Ballerup Kommune. Der skal afleveres en tegning med angivelse af ovnens placering til bestyrelsen v/ udvalget for byggesager. Når brændeovnen er anmeldt til skorstensfejeren, skal bestyrelsen v/ udvalget for byggesager have en kopi af skorstensattesten. Alt arkiveres i havens mappe på foreningens kontor. Jan Pedersen Formand for byggeudvalget Risiko for oplevelser søndag den 2. juni Vi glæder os til at se jer til: Fælles morgenkaffe Fælles arbejde Fælles hygge Fælles oplevelser I skal være forberedte på, at der kan være mange forskellige oplevelser på sådan en dag. Her er et par eksempler fra sidste år: Vi mødes ved op ved foreningshuset kl Der vil være en kop kaffe og en ostemad til at varme op på, inden vi holdvis fordeler os til forårsrengøring af vores fællesområder. Når vi slutter vores fællesarbejde, vil der være en sandwich og lidt at drikke. 13

14 Indlæg Aldrig mere grimme fliser De fleste af os kender disse grimme gråhvide pletter, der i de senere år er tittet frem på vore havefliser. Jeg har prøvet alt, såsom klorin, og andre skrappe rengøringsmidler. Intet kunne fjerne disse grimme svampelignende gevækster. Dog vil jeg stærkt fraråde at trykspule dem væk, idet det ødelægger flisens overflade. Jeg er kommet frem til, at pletterne kaldes for flisepest. Rent faktisk er det et sundhedstegn, idet pletterne fremkommer af, at landmændene i de senere år har brugt mindre mængder svovl i deres gødning. Den renere luft har således givet grobund for flisepesten. Jeg har fundet frem til, og afprøvet, et middel, der hedder Star Power. Det er et miljøvenligt produkt, der ikke skader naturen, og samtidig er meget effektivt og let at anvende. Det kan købes hos Silvan og koster kr. 140,00 for 2,5 liter, det fortyndes 1:1 og rækker til ca. 25 m 2. Det påføres flisen med en sprøjte og derefter skrubbes med en stiv kost. Derefter skal man lade midlet udtørre af sig selv. Det tager ca. 5 min. at rense 1 m 2. Der kan ikke behandles i solskin og regnvejr. Resultatet viser sig med det samme, men den fulde effekt viser sig først efter 4-8 uger. Er man interesseret i at læse mere om midlet, kan man gå på Google og skrive Star Power. Billedet viser forskellen efter første dag. God fornøjelse. Per Larsen Have 29 SKAL TYTTEBÆR ALLÉ LIGNE EN LOSSEPLADS? Jeg og mange andre beboere på Tyttebær Allé er meget trætte af, at enkelte personer bruger vores parkeringspladser til losseplads. Der lægges i et væk: Gamle brædder, grenaffald, trillebøre, gamle græsslåmaskiner, fliser der burde opbevares i egen have, gamle net og meget andet skrammel på vores parkeringspladser. Til de personer, der har henlagt effekterne! Tag dog at få fjernet jeres affald. Det kan ikke være rigtigt, at Haveforeningen, altså alle vi andre, skal betale i dyre domme, fordi I ikke gider køre på genbrugsstationen med jeres eget affald. TAG DOG AT RYDDE OP EFTER JER. Per Larsen Have 29 14

15 Søndag den 2. juni 2013 fra kl. 09:00-13:00 Kl. 09:00 Vi mødes ved foreningshuset til en kop kaffe og et stykke franskbrød. Du skal, når du ankommer, henvende dig foran foreningshuset og meddele dit havenummer. Dette skal bruges til en lodtrækningen kl. 13:00. Nogle af arbejdsopgaverne: Udtynding af kirsebærtræerne langs Rønhøjgårds Allé. Opgravning af brombær langs Rønhøjgårds Allé. Oprydning af affald langs Rønhøjgårds Allé. Udhængsskabe og skilte vaskes. Vi har brug for: Rigtige mænd, der kan håndtere en motorsav. Stærke kvinder og mænd, der kan bruge en spade/greb. Alle m/k til puslearbejde inkl. tilberedning af sandwich. Medbring gerne: Handsker, spade, greb, ørnenæb, trillebør og rigtig godt humør. Kl. 13:00 Vi mødes igen ved foreningshuset, hvor der vil være en sandwich, samt lodtrækning om fine præmier blandt de fremmødte. Du skal være til stede ved lodtrækningen for at modtage præmien. VEL MØDT Fælles arbejdsdag 15

16 16

17 Sidste nyt fra Kloakeringsudvalget Vi har i skrivende stund endnu ikke fået tilladelse til at koble os på den nye hovedkloakledning i syd. Årsagen er, at entreprenøren, der står for opgaven med at etablere ledningen, har lavet en del fejl. Det har derfor været nødvendigt at grave visse dele af ledningen op flere gange for at rette fejlene. For nuværende venter vi på resultatet af den tredje tv-inspektion, inden der måske bliver givet grønt lys for tilslutning af vores del i fase 2. Vi skal herfra kraftigt understrege, at det ikke er vores entreprenør, A/S Gravmand, der udfører arbejdet med hovedledningen. Det er Forsyning Ballerup, der alene står for projektet, og dermed valget af entreprenør, som vi desværre ikke har haft nogen indflydelse på. Det er jo desværre os i haveforeningen, det går ud over, når en entreprenør begår fejl. Vi tror, at hvis arbejdet var blevet udført af A/S Gravmand, havde vi kunnet tilslutte os hovedledningen lige efter påske, som vi havde forventet. Vi håber meget på, at alle problemer er løst ved udgivelsen af bladet. Vi kan endvidere meddele, at arbejdet med retableringen af vore stier, græsarealer, og stensætninger for øjeblikket er i fuld gang. Af hensyn til etableringen af den private del, vil det nok trække lidt ud med slutretableringen, idet vi nødigt vil gøre arbejdet to gange. Så vi beder om tålmodighed lidt endnu. Med venlig hilsen Kloakeringsudvalg//bestyrelse Forsyning Ballerups opgravninger til hovedkloakledningen i syd 17

18 Vurdering, salg og byggeri Byggesager Skal du bygge nyt eller bygge om? Så skal du søge om en byggetilladelse. Det foregår ved, at du laver en tegning over det, du vil bygge/bygge om. Du skal aflevere 2 sæt tegninger i størrelsesforholdet 1:100 med alle mål indtegnet af det planlagte og det eksisterende byggeri. Det nemmeste er ofte at tegne ændringerne ind på den eksisterende tegning over huset. Har du ikke tegningen af det bebyggede areal, kan du få en kopi på kontoret. Når du har tegnet, hvad du vil bygge/ bygge om, skal du kontakte byggeudvalget for at få startet en byggesag. Du må ikke påbegynde byggeriet, før du har modtaget byggetilladelse. Ved byggesager kontaktes Jan Pedersen, tlf mandag - torsdag kl Brændeovn/skorsten Ønsker du at opsætte en brændeovn, kræver det, at du indtegner skorstenens/brændeovnens placering på en tegning over huset for at få startet en byggesag. Skorsten og brændeovn skal efter opsætning tilmeldes Skorstensfejermester Anders Ruben Pedersen Ellekær 7, 2730 Herlev tlf fax Skorstensattesten skal afleveres til foreningen efter syn og godkendelse. Vurdering af huse Ved vurdering af huse på sokkelsten skal der inden vurderingsdatoen graves fri ved køkken, toilet/bad og nedløb, samt ved nedløb på eventuel udhus. Der skal graves så meget fri, at der er frit udsyn ind under huset. Husk, at vurderingen ikke kan betragtes som en tilstandsrapport, men nærmere som en prisvurdering. Derfor påtager Rønhøjgård sig intet ansvar for skjulte fejl og mangler på hus, installa-tioner m.v. Det tilrådes altid køber at søge ekspertbistand. Tid for vurdering aftales med Berit Eriksson på tlf mandag til torsdag kl Vurdering i 2013 koster kr. og gælder ét kalenderår, som vi er underlagt som medlem af Kolonihaveforbundet. Tingbogsattest ved salg Sælger skal medbringe en tingbogsattest, som bestilles på (bestillings-formularen findes under "Blanketter"), og der indbetales samtidig 175 kr. på konto Ved indbetalingen skal feltet "Tekst til modtager" udfyldes med matrikelnummer "Ågerup By, Pederstrup 1f og 2 a" og havenummer. Husk at bede om en begrænset tingbogsattest, når du bestiller den. Havesalg foregår på foreningens kontor efter aftale. Tid aftales med Susanne Voss på mandag - torsdag kl Indmeldelsesgebyr i 2013: kr. Køber skal forinden aflevere attest fra folkeregisteret om bopæl. 18

19 Værd at vide Vandforbruget Måned Januar 554 m m 3 Februar m m 3 Marts 574 m m 3 April 970 m m 3 Total m m 3 Henvendelser vedr. problemer med vand skal ske til vandudvalget Frank Andersen Leje af foreningshuset Huset kan lejes ved henvendelse til Michael Eriksson, på tlf mandag - torsdag kl Prisen er 800 kr. for HELE weekenden - fra fredag kl til søndag kl Der er service til 26 personer. HUSK at meddele adresseændring! Ifølge foreningens vedtægt 3.1. skal flytning af fast bopæl meddeles skriftligt til kassereren senest 2 uger efter flytningen. Såfremt dette ikke overholdes, vil der blive givet en bod svarende til 1 måneds haveleje. HUSK også at give besked om nyt telefonnummer, så bestyrelsen i akutte tilfælde kan give en besked, f.eks. ved vandudslip, indbrud eller andet. Hunde skal være i snor HUSK, at fjerne efterladenskaber. Åbningstider i containergården 1. april oktober 2013 Søndage kl Onsdage kl dog ikke onsdage i oktober Sortering af affald Se venligst opslagene ved foreningshuset, ved indgangen til afdeling B og ved containergården. RØN-BLADET udsendes i februar/marts, maj og oktober/november. Sidste frist for aflevering af indlæg til næste blad er den 1. september Ved aflevering af indlæg efter denne dato bliver det gemt til senere udgivelse. Rønhøjgård er medlem af Kreds 8 v/kirsten Holm Næstvedgade 28, 1. tv København Ø Tlf Apotekets åbningstider Mandag - tirsdag Onsdag - torsdag Lørdag Vagtapotekerne Glostrup - Lyngby Svaneapotek har døgnåbent. Lægevagten tlf

20 Returneres ved varig adresseændring til: Sommerbyen Rønhøjgård Ågerupvej Ballerup Bestyrelse have nr. Formand Susanne Voss Næstformand Berit Eriksson - Vurderingsudvalg Kasserer Gerd Larsen Sekretær Anna-Grethe Jensen Frank Andersen - Vandudvalg Betty Kirstein - Driftsudvalg Jan Pedersen - Byggeudvalg Annette André Christensen 31 Helle Pedersen 162 Bestyrelsens træffetid telefonisk Mandag - torsdag kl Kontortider 1. april til 31. august: Hver søndag kl September og oktober: Første søndag i hver måned kl November, december, januar, februar og marts ingen kontortid, men bestyrelsen kan kontaktes telefonisk. Sommerbyen Rønhøjgård Ågerupvej 104, 2750 Ballerup søndage kl i sæsonen. Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a Facebook: Sommerbyen Rønhøjgård Ansvarshavende: Susanne Voss Opsætning: Anna-Grethe Jensen 20

RØN-BLADET. Ordinær generalforsamling Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 på Tapeten i store sal, Magleparken 5

RØN-BLADET. Ordinær generalforsamling Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 på Tapeten i store sal, Magleparken 5 RØN-BLADET 38. årgang februar 2013 Nr. 144 Ordinær generalforsamling Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 på Tapeten i store sal, Magleparken 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning

Læs mere

RØN-BLADET. 39. årgang okt. 2014 Nr. 147

RØN-BLADET. 39. årgang okt. 2014 Nr. 147 RØN-BLADET 39. årgang okt. 2014 Nr. 147 Leder Sommeren er nu ved at gå på hæld, selvom vi stadig i skrivende stund kan se frem til nogle skønne varme dage. Denne sæson har bragt en del udfordringer for

Læs mere

RØN-BLADET. 40. årgang maj 2015 Nr. 148

RØN-BLADET. 40. årgang maj 2015 Nr. 148 RØN-BLADET 40. årgang maj 2015 Nr. 148 1 LEDER Så er foråret atter over os, og sommeren venter lige om hjørnet. Der vil i år kun udkomme dette Rønblad, men som lovet på generalforsamlingen vil vi holde

Læs mere

RØN-BLADET 37. årgang september 2012 Nr. 143

RØN-BLADET 37. årgang september 2012 Nr. 143 RØN-BLADET 37. årgang september 2012 Nr. 143 Leder Sæsonen for 2012 er desværre ved at gå på hæld. På nuværende tidspunkt står alle haverne i fuldt flor og er bare så smukke, hvilket man rigtig kunne nyde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 1 Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 07-05-2013 17.00 21.30 Foreningshuset Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere bestyrelse Deltagere suppleanter Fraværende med afbud Susanne Voss 1. Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 1 Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 09-04-2013 17.00 20.30 Foreningshuset Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere bestyrelse Deltagere suppleanter Susanne Voss Bestyrelsesmøde Anna-Grethe Jensen

Læs mere

Vinterstemning på Hyldebær Allé

Vinterstemning på Hyldebær Allé 32. årgang Maj 2007 Nr. 127 30. årgang Vinterstemning på Hyldebær Allé Leder Så er Kolonihavesæsonen for alvor kommet i gang - der hakkes og luges på livet løs, og gode ideer udveksles over hække og stier.

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

RØN-BLADET. 36. årgang maj 2011 Nr Forår i Rønhøjgård

RØN-BLADET. 36. årgang maj 2011 Nr Forår i Rønhøjgård RØN-BLADET 36. årgang maj 2011 Nr. 139 Forår i Rønhøjgård Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i vores haver. Jeg glæder mig til min nye store udfordring som formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

RADISEN. Kalender april - maj

RADISEN. Kalender april - maj RADISEN 15. årgang nr. 1 April 2007 31. marts Sæsonstart + oprydning alle kl. 11-14 11. april Vurdering kl. 17-19 16. april Bestyrelsesmøde (Elizabeth) bestyrelsen kl. 18.30 25. april Vurdering kl. 17-19

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

34. årgang maj 2009 Nr. 133

34. årgang maj 2009 Nr. 133 34. årgang maj 2009 Nr. 133 Generalforsamlingen den 29. marts Leder En ny sæson er begyndt, og sikke en vejrmæssig dejlig start vi har haft! Udover at jeg selv er nyvalgt formand, så er der kommet 3 yngre

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009.

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Svend Erik Hansen, Karsevænget 4. 1. Valg af dirigent. Morten Christiansen blev valgt. 2.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Foto: Allan Lund Socialdag den 12. maj

Foto: Allan Lund Socialdag den 12. maj 32. årgang August 2007 Nr. 128 30. årgang Foto: Allan Lund Socialdag den 12. maj Leder I midten af maj måned fik vi i bestyrelsen den kedelige og uventede meddelelse, at næstformanden Henning Granqvist

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Haveforeningen Maglehøj Praktiske Oplysninger 2016

Haveforeningen Maglehøj Praktiske Oplysninger 2016 Haveforeningen Maglehøj Praktiske Oplysninger 2016 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 24220217 Kasserer: Svend Skov Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 20100683

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Rønhøjgårds ordinære generalforsamling den 29. marts kl. 10.00 på Tapeten

Referat fra Rønhøjgårds ordinære generalforsamling den 29. marts kl. 10.00 på Tapeten Referat fra Rønhøjgårds ordinære generalforsamling den 29. marts kl. 10.00 på Tapeten bød velkommen og gav nogle praktiske oplysninger med hensyn til rygning, stemmesedler m.v. Punkt 1: Valg af dirigent:

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1 Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i 2011. Pladsmænd, formænd, skraldemænd, elitehold, bestyrelsen og alle som har ydet en indsats. Jeg glæder mig til

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2

Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2 Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2 Jorden er lejet af Herning Kommune, og vi er som lejer, derfor underlagt Herning kommunes Reglement, som vi ikke kan tilsidesætte. Kolonihaveforeningerne i Herning

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Continer til haveaffald Sidste weekend i september var der placeret i container i vort område til haveaffald.

Continer til haveaffald Sidste weekend i september var der placeret i container i vort område til haveaffald. Nr. 4 Oktober 2013 Til foreningens medlemmer! Præmiefest i Hersom Præmiefesten i år i Hersom blev noget af et tilløbsstykke. Der deltog i år ca. 120 medlemmer fra haveforeningerne i Viborg. Solvang var

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til På vegne af kræmmerudvalget NYHED Addi Kristensen 21232731 Ebbe D. Højlund 40453752 Charlotte Johannsen 24653288 Torben Clemmensen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling. Lørdag d.8.april.2017

Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling. Lørdag d.8.april.2017 H/F Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling Lørdag d.8.april.2017 Kære haveejere 2016 har på mange måder været et godt år, både med hensyn til fællesarbejde og arrangementer. Fællesarbejdsdag

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Sommeren 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer, Så er vi allerede i gang med den tredje måned af sæson 2014 og vi har haft et dejligt forår,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 VEJFORENINGEN FOR POPPEL ALLE OG BAKKEVEJ Afholdt torsdag den 7. maj 2015, kl. 20-22, Bakkevej 4. Referent: Ditte Larsen, PA51 Bestyrelsen repræsenteret: Til stede: Formand

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere