EG Retail - Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring"

Transkript

1 EG Retail - Brugervejledning NewStore Food lagerstyring

2 EG Retail - NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon Copyright EG. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra EG forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført januar 2012

3 EG Retail - INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om lagerstyring Formål Hvordan kan lagerstyring benyttes? Om købsprisen på varekortet Formel for beregning af bruttoavancen Lagerstyring på en enkelt vare svindkontrol Sæt lagerstyring på en enkelt vare Nulstil lager på varekort Reguler lagerbeholdning via varekort Reguler lageret via varekladden Registrer svind løbende Indlæs svind fra håndterminalen Udskriv lageroptællingsrapport Lagerstyring på udvalgte varer Søg varer og gem i projekt Sæt lagerstyring på varer i projekt Registrér lagerbeholdning (status) på udvalgte varer i projekt Status for udvalgte varer. Trinvis gennemgang Lagerstyring for afdeling, varegruppe, kategori eller sortiment Sæt lagerstyring på kategoriplansniveau Registrér lagerbeholdning (status) på kategoriplansniveau Automatisk beregning af varebestillingsforslag. Generelle principper Det beregnede gennemsnitlige daglige salg i de fem foregående uger Medtagning af kampagnesalg og ej-godkendt tilgang Antal dage til næstfølgende levering Eksempler på antal dage til næstfølgende levering Opsætning af parametre til automatisk beregning genbestillingsforslag Medtag kampagnesalg og ej-godkendt tilgang Lagerstyring på kategoriplansniveau Vægt i uger GBP % Grossist: GB aktiv samt antal dage til næstfølgende levering Optæl og reguler varelager (status) Indtast eventuelt lagerminimum Medtag evt. varer, der endnu ikke er bogført fra faktura Sådan griber du processen an Lagerstyring på ekstern grossist Registrer lagertilgang manuelt Felter i varebestillingsoversigt og varebestillingslinjer Felter i billedet Varebestillingslinjer Varebestilling uden automatisk genbestillingsforslag Indlæs varebestilling fra håndterminal (HT) Opret varebestillingslinje manuelt Søg varer til varebestilling frem via varesøgning Søg varer frem via en gemt varesøgning Slet en linje i varebestilling Slet alle varer i bestilling Udskriv varebestilling Udskriv disponeringsliste Varebestilling med automatisk genbestillingsforslag NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning_

4 EG Retail Søg varer og gem søgning Opret en varebestilling med genbestillingsforslag Genberegn evt. GBP manuelt Tag højde for spærrede varer Slet en linje i varebestilling Slet alle varer i bestilling Udskriv varebestilling Udskriv disponeringsliste Ukendte bestillingsnumre Underliggende poster og statistikker Gemte søgninger og projekter Søg varer og gem søgning Hent varer fra gemt søgning og overfør til håndterminal Søg varer og gem i projekt Lagerrettelser Reguler lagerbeholdning via varekort Indtast lagerrettelser manuelt i varekladden Indlæs lagerrettelser fra håndterminalen Udskrifter og rapporter Vareposter og salgsoplysninger på én vare Udskriv oversigter via Excel Prisoplysning, bestillingsliste og lageroptælling Varebestilling og disponeringsliste Salgsstatistik Bruttoavancestatistik Periodesalgsstatistik Lagerværdi pr. dato Estimeret lagerværdi Omsætningshastighedsstatistik Svindrapport Gem defineret rapport Udskriv defineret rapport Opsæt rapport til udskrivning under Natkørsel eller med dagens tal Faldgruber Tilføj nye varer til projekter Substitutionskonflikt Varer spærres for indkøb Udgåede bestillingsnumre Find og spær hyldevarmere Slet underliggende bestillingsnumre NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning_

5 1. Generelt om lagerstyring Brugervejledningen tager udgangspunkt i, at brugeren har et kendskab til NewStore Food mindst på niveau med indholdet på kurserne NewStore Food 1 og NewStore Food Formål Der kan være tre formål med at sætte varer på lagerstyring: 1. At kontrollere lageret for at opdage og forebygge svind. 2. At oprette automatisk genbestillingsforslag, tilrette bestillingsforslag samt bestille via pc. 3. At sikre, at lagerbeholdningen ikke er større end nødvendigt. 1.2 Hvordan kan lagerstyring benyttes? Lagerstyring kan benyttes på forskellige niveauer, der alle gennemgås i vejledningen: Lagerstyring på en udvalgt vare, svindkontrol Brug dette, hvis du ønsker lagerstyring på én bestemt vare, fx hvis du oplever svind på varen. Lagerstyring på udvalgte varer, gemt i projekt Man kan kontrollere lagerbeholdningen for en gruppe udvalgte varer, evt. fra flere varegrupper. Også denne mulighed kan benyttes som svindkontrol. Lagerstyring på udvalgte vareområder (varegrupper, kategorier ) Man kan kontrollere lagerbeholdningen for udvalgte sortimenter, kategorier, varegrupper eller afdelinger. Også denne mulighed kan benyttes som svindkontrol. Lagerstyring på varer fra grossister med gennemfakturering For grossister med gennemfakturering kan man benytte lagerstyringen fuldt ud, således at man både fører kontrol med lageret og foretager automatisk beregning af et forslag til, hvor mange varer, der skal bestilles hjem. Genbestillingsforslaget beregnes ud fra parametre, der skal opsættes i NewStore Food. Parameteropsætningen beskrives i afsnit 5, fra side 19. Lagerstyring på varer fra ekstern grossist/leverandør For grossister uden gennemfakturering er der også mulighed for at benytte lagerstyringen. Det vil sige, at der føres kontrol med lageret og automatisk beregnes bestillingsforslag. Lagertilgang skal dog her indtastes manuelt, da lagerbeholdningen ikke opdateres via fakturabehandling. Der skal også i dette tilfælde opsættes en række parametre for at sikre automatisk genbestillingsforslag. Se fra side 19. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 4

6 1.3 Om købsprisen på varekortet På varekortet i NewStore Food bliver feltet Købspris vist to steder: I området Gældende normalpris og i området Lager. Gældende normalpris: Feltet Købspris herover viser altid den gældende normalpris fra fanebladet Prisperioder. Feltet viser, hvad varen kostede, sidst den blev købt hjem til normalpris, fratrukket leverandørrabatter og + moms. I eksemplet er den seneste normalkøbspris 25,00 pr. stk. Lager: Feltet Gæld. købspris herover viser den købspris, der bliver benyttet ved beregning af statistik. Feltet udfyldes med købsprisen ud fra dette hierarki: 1. Normalpris, kode N: Feltet viser den gældende normalkøbspris på fanebladet Prisperioder, dog ikke hvis værdien er Kampagnekøbspris, kode K: Hvis der er to prisperioder med samme startdato med købskoderne Normal og Kampagne, vil kampagnekøbsprisen blive vist. Hvis denne er 0, bliver normalkøbsprisen dog vist. 3. Beregning ud fra Budgetteret Bruttoavance, kode B. Hvis der ikke findes en gældende købsprisperiode eller denne er 0, indsættes kr. 0,00 i feltet og koden B. Købsprisen skal i så fald beregnes ud fra den budgetterede bruttoavance. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 5

7 1.4 Formel for beregning af bruttoavancen Bruttoavancen på varekortet under Gældende normalpris er beregnet sådan: BA = (Gældende normalsalgspris Købspris)/Gældende normalsalgspris * 100 Eksempel: Kostpris: 1,00, salgspris: 2,00. Formlen vil se således ud: (2 1)/2*100, hvilket giver 50% i resultat. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 6

8 2. Lagerstyring på en enkelt vare svindkontrol Lagertilgang bliver automatisk opdateret i forbindelse med fakturabehandling, når varen kommer fra SuperGros eller er gennemfaktureret. Kommer varen derimod fra en ekstern grossist, skal lagertilgangen registreres manuelt via varekladden. Lagerstyring på en enkelt vare vælges direkte på varekortet. Herefter skal det reelle antal varer registreres. Det gøres nemmest ved først at nulstille antal på lager og herefter registrere antallet direkte på varekortet, i varekladden eller vis håndterminalen. Procedurens enkelte trin udføres sådan: 2.1 Sæt lagerstyring på en enkelt vare 1. Vælg menupunktet Vedligeholdelse/Vare, og søg den vare frem, du vil ændre. 2. Placer markøren i feltet Lagerstyring, og vælg Ja i rullelisten. Nu vises lageroplysninger: Antal på lager i styk og kilo, GBP (genbestillingspunkt) og Lagerminimum. Lagerstyring = Nej Lagerstyring = Ja Heraf ikke bogførte viser antal varer, der ikke er blevet bogført i forbindelse med kasseopgørelse. Feltet nulstilles hver dag i forbindelse med natkørslen. Ved lagerstyring med automatisk genbestillingsforslag bliver ikke bogført salg taget med i beregningen af det antal, der skal bestilles. GBP udfyldes i forbindelse med natkørslen. Feltet viser det beregnede antal varer til bestilling, hvis du bestiller i dag. Ved varebestilling kan GBP genberegnes og hermed opdateres. Det er relevant, hvis du ændrer de parametre, der bestemmer beregningen af antal. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 7

9 2.2 Nulstil lager på varekort 1. Åbn varekortet og søg den vare frem, du vil regulere lagerbeholdningen på. 2. Klik på menuknappen Funktion/Nulstilling af lageret. 3. Klik på Ja for at bogføre kladden, eller klik på Nej for at fortryde. 2.3 Reguler lagerbeholdning via varekort Når du har optalt en vare, skal du registrere beholdningen. Det kan ske på tre måder: Direkte på varekortet eller via en varekladde. Bemærk: Du kan også optælle mange varer på én gang og indlæse lagerbeholdningen via statusmodulet. Se side 12). Via varekort: 1. Åbn varekortet og søg den vare frem, du vil regulere lagerbeholdningen på. 2. Klik på Funktion/Regulering af lageret. 3. Indtast det aktuelle antal på lager. Hvis salgstypen er vægtvare og enhedskoden 1 er Kg, Gr eller Mg, kan du også regulere antal kilo på lager. 4. Vælg evt. årsagskoden (svind, eget forbrug eller andet). Årsagskoden vil fremgå af svindrapporten. 5. Afslut med ENTER. Du skal nu bekræfte, at du vil regulere lageret. Regulering af antal varer med salgstype Normal eller pristvang: Regulering af antal varer med salgstype Vægtvare: NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 8

10 2.4 Reguler lageret via varekladden Følg denne fremgangsmåde, hvis du skal registrere lagerantal på flere varer på én gang. 1. Vælg NewStore Food-menuen/Lager & Priser/Varekladde. 2. Indsæt dato. Hvis du taster d, indsættes dags dato. 1. Indsæt salgs- eller bestillingsnummeret for den vare, du vil registrere. 2. Posttypen Nedregulering er valgt som standard. Vælg Opregulering, hvis du har nulstillet lageret og vil registrere lagerbeholdning som en korrektion. 3. Indtast et bilagsnummer, hvis feltet ikke udfyldes automatisk. 4. Indtast antal stk. eller antal kg. 5. Vælg Årsagskode, fx Korrektion. Årsagen vil dermed fremgå af udskrifter og varepostoversigt. 6. Udskriv evt. varekladden. 7. Vælg Bogføring/Bogfør, eller tast F11 for at bogføre kladden. Bemærk: Det er ikke årsagskoden, men posttypen - Opregulering eller Nedregulering der bestemmer, om antallet bliver lagt til eller trukket fra dit lager. Bemærk: Hvis du skal regulere lageret op eller ned på grund af brækage, eget forbrug, svind eller korrektion, kan du også med fordel bruge varekladden. Se mere side 41. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 9

11 2.5 Registrer svind løbende Du kan nu løbende registrere svind. Det kan gøres på tre måder: - Reguler lagerbeholdning via varekortet. Se Reguler lageret via varekladden. Se Indlæs svind fra håndterminalen. Se 2.6: 2.6 Indlæs svind fra håndterminalen 1. Registrer svind på håndterminalen for den aktuelle vare. 2. Vælg Lager & Priser/Varekladde. 3. Gør håndterminalen klar til at sende svind. 4. Vælg menuknappen Funktion/Indlæs fra HT. 5. Vælg den rigtige håndterminal, hvis du bliver spurgt. 6. Vælg Bogføring/Bogfør, eller tast F11 for at bogføre kladden. Brækage, eget forbrug m.m. kan tilsvarende registreres manuelt i varekladden eller indlæses fra håndterminalen. Lagerbeholdning kan derimod ikke indlæses direkte fra håndterminalen til varekladden. Lagerbeholdning indlæsning gennem statusmodulet. Se side Udskriv lageroptællingsrapport Hvis du ønsker at udskrive en rapport for løbende at følge beholdningen af den vare, der føres svindkontrol med, kan du udskrive en lageroptælling. Lageroptællingen kan for eksempel udskrives 2-3 gange om dagen. Læg evt. alle de varer, der skal tjekkes, i et projekt (fx med navnet Svindkontrol). Så er det nemmere at finde udskrive lageroptællingsrapporten. 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra Varesøgning. 3. Udfyld feltet salgs- eller bestillingsnummer for den vare, du vil følge, og klik på Søg. 4. Vælg menuknappen Funktion/Overfør. 5. Gem evt. i et projekt: Vælg Funktion/Gem i projekt. Klik i en tom linje, og skriv et navn, fx "Svindkontrol". Klik på OK. 6. Vælg menuknappen Udskriv/Lageroptælling. 7. Vælg enten Udskriv eller Vis udskrift. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 10

12 3. Lagerstyring på udvalgte varer Hvis du vil sætte lagerstyring på flere udvalgte varer, fx fra forskellige varegrupper, kan du med fordel bruge denne fremgangsmåde: Søg varerne frem, og gem dem i et projekt. Hvis du gemmer varer i et projekt, vil det altid være de samme varenumre, du følger. Hvis du derimod gemmer varer i en søgning, vil du altid finde de varer, der aktuelt opfylder kriteriet for søgningen, fx aktuelle varer i en varegruppe. Sæt lagerstyring på alle varerne i projektet. Registrer den korrekte lagerbeholdning gennem statusmodulet. 3.1 Søg varer og gem i projekt 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning. 3. Udfyld søgekriterierne for de varer, der skal gemmes i projektet. Det kan fx være Sortimentskode og/eller priser. 4. Klik på knappen Søg. 5. Vælg menuknappen Funktion/Gem i projekt. 6. Placer markøren i den nederste tomme linje, indtast en projektkode (en beskrivelse), og tast ENTER. 7. Klik på knappen OK. 8. Bekræft ved at klikke på OK. 9. Tryk ESC for at forlade Varefunktioner. Tilføj flere varer til projekt 1. Følg vejledningen herover til og med punkt Marker det projekt, du vil lægge varerne i, og klik på knappen OK 3. Bekræft ved at klikke på OK. Slet varer fra projekt 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra projekt. 3. Marker projektet, og vælg OK. 4. Marker de varer, der skal slettes fra projektet. 5. Vælg menuknappen Funktion/Slet fra projekt. Marker projektet, varerne skal slettes fra, og klik på OK. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 11

13 3.2 Sæt lagerstyring på varer i projekt 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra projekt. 3. Marker projektet, og tryk på OK. 4. Marker de varer, du vil sætte lagerstyring på. 5. Vælg menuknappen Funktion/Ret varer. 6. Skift til fanebladet Ret lager, og indtast evt. en værdi i feltet Minimumslager 7. Åbn rullelisten i feltet Lagerstyring, og vælg Sortiment eller Ja. Hvis du vælger Sortiment, vil den indstilling, der er foretaget for varegruppen i feltet Lagerstyring i DSK Kategoriplanen være gældende. 8. Vælg Funktion/Gem ændringer. 3.3 Registrér lagerbeholdning (status) på udvalgte varer i projekt Lagertallene i databasen er ikke nødvendigvis de rigtige. Derfor skal lageret optælles, og de reelle tal skal opdateres, inden du kan gå i gang med lagerstyringen. Lagerbeholdningen reguleres gennem en statusoptælling, fx med håndterminalen. Optællingen indlæses i NewStore Foods statusmodul. Du kan bruge denne fremgangsmåde: Overfør de varer, der skal optælles, til håndterminalen. Registrer lagerbeholdningen via din håndterminal. Opret en status, og indlæs lagerbeholdning fra håndterminal. Tjek for fejl. Bogfør. Fra næste side bliver de enkelte trin kort gennemgået. Du kan hente en detaljeret vejledning til status her: NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 12

14 3.4 Status for udvalgte varer. Trinvis gennemgang 1: Overfør relevante varer til håndterminal 1. Gør håndterminalen klar til at modtage data. 2. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 3. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning. 4. Udfyld søgebilledet med dine søgekriterier, fx varegruppenummer, og klik på knappen Søg. 5. Vælg menuknappen Funktion/Overfør til HT, og vælg den rette håndterminal, hvis du bliver spurgt. Varekartoteket bliver nu overført. 2: Registrer lagerbeholdningen via din håndterminal 1. Gør håndterminalen klar til at gennemføre en statusoptælling. 2. Skan varerne og registrer lagerbeholdning. 3. Gør håndterminalen klar til at sende Lagerbeholdning til NewStore. 3: Opret en status og indlæs lagerbeholdning fra håndterminal 1. Vælg menuen Status i menuen. 2. Indtast en Beskrivelse. 3. Indtast dato for din status. De optællinger, der foretages inden for den periode, du angiver i de næste datofelter, bliver registreret med samme statusdato. 4. Skriv et bilagsnummer. 5. Klik på menuknappen Status/Optællinger. 6. Klik på menuknappen Funktion/Indlæs fra håndterminal. 7. Vælg den rette håndterminaltype, hvis du bliver spurgt. Indlæste tømninger placeres under hinanden i indlæst rækkefølge. Tømningerne vil altid have teksten Håndterminal, efterfulgt af dags dato. Herudover kan man se fagnummer. Ret evt. teksten. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 13

15 4: Tjek for fejl i optællingslinjer 1. Gå til statushovedet (niveau 1). 2. Vælg Status/ Optællingslinjer med fejl. 3. Ret eventuelle fejl. 4. Klik på Funktion/Opdater. 5. Klik på Funktion/Overfør til optælling. 5: Tjek for fejl i tømningslinjer 1. Gå til statushovedet (niveau 1). 2. Vælg Status/ Tømningslinjer med fejl. 3. Ret eventuelle fejl. 4. Klik på knappen Opdater. 6: Udskriv evt. lagerbeholdning 5. Klik på menuknappen Status/Optællinger, hvis du ikke allerede står her. 6. Marker optællingerne (tømningslinjerne). 7. Vælg menuknappen Udskriv/Lagerbeholdning. 8. Klik på knappen Indstillinger, og marker Vis detaljer for at få vist antal og beløb for hvert salgsnummer. 9. Klik på knappen Udskriv, og udskriv til skærm eller printer. 7: Udskriv evt. statusrapport 1. Gå til statushovedet (niveau 1). Marker statuslinjen. 2. Vælg menuknappen Udskriv/Statusrapport. 3. Klik på knappen Indstillinger, og marker fx Varegruppe for at få en sum for hver varegruppe. 4. Klik på knappen Udskriv, og udskriv til skærm eller printer. 8: Bogfør 1. Vælg Status i menuen, hvis du ikke allerede står her. 2. Marker den status, du vil bogføre. 3. Klik på Bogfør, eller tast F11. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 14

16 4. Lagerstyring for afdeling, varegruppe, kategori eller sortiment Hvis du ønsker lagerstyring på alle varer i en afdeling, i varegrupper, i kategorier eller i sortimenter, kan du følge fremgangsmåden herunder. Hvis du også ønsker at få en automatisk beregning af varebestillingsforslag, skal du foretage en opsætning af flere parametre end beskrevet herunder. Opsætningen bliver gennemgået grundigt i afsnit Sæt lagerstyring på kategoriplansniveau 1. Vælg Opsætning/Generelt/DSK Kategoriplan. 2. Klik i feltet Lagerstyring ud for den relevante afdeling, varegruppe, kategori eller sortiment. 3. Klik på listepilen, og vælg på Ja. I eksemplet her er der lagerstyring på kategorien Tobaksvarer. 4. Du bliver nu spurgt, om du vil opdatere de underliggende niveauer. Bekræft dette. 4.2 Registrér lagerbeholdning (status) på kategoriplansniveau Lagertallene i databasen er ikke nødvendigvis de rigtige. Derfor skal lageret optælles, og de reelle tal skal opdateres. Varenumre, der findes i varekartoteket, men ikke findes i butikken, skal efterfølgende nulstilles. Lagerbeholdningen reguleres gennem en statusoptælling, fx med håndterminalen. Optællingen indlæses i NewStore Foods statusmodul. Du kan bruge denne fremgangsmåde: Overfør de varer, der skal optælles, til håndterminalen. Registrer lagerbeholdningen via din håndterminal. Opret en status og indlæs lagerbeholdning fra håndterminal. Tjek for fejl i optællings- og tømningslinjer. Kalkuler ej optalte (for at få nulstillet varer, der ikke findes i butikken). Udskriv lagerbeholdning. Bogfør. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 15

17 Herunder bliver de enkelte punkter kort gennemgået. Du kan hente en detaljeret vejledning til status på internettet: 1: Overfør relevante varer til håndterminal 1. Gør håndterminalen klar til at modtage data. 2. Vælg Varefunktionskladde i menuen og vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning. 3. Udfyld søgebilledet med dine søgekriterier, fx varegruppenummer, og klik på knappen Søg. 4. Vælg menuknappen Funktion/Overfør til HT, og vælg den rette håndterminal, hvis du bliver spurgt. Varekartoteket bliver nu overført. 2: Registrer lagerbeholdningen via din håndterminal 1. Gør håndterminalen klar til at gennemføre en statusoptælling. 2. Skan varerne og indtast lagerbeholdning. 3. Gør håndterminalen klar til at sende Lagerbeholdning til NewStore. 3: Opret en status og indlæs lagerbeholdning fra håndterminal 1. Vælg menuen Status i menuen. 2. Indtast en Beskrivelse. 3. Indtast dato for din status. De optællinger, der foretages inden for den periode, du har angiver i de næste datofelter, bliver registreret med samme statusdato. 4. Indtast evt. datoerne for Gyldig fra og Gyldig til. Disse felter påvirker ikke din status og er udelukkende til egen oplysning. Det er alene statusdatoen, der bestemmer bogføringsdato. 5. Skriv et bilagsnummer. 6. Klik på menuknappen Status/Optællinger. 7. Placer markøren på linjen, du har skrevet, og klik på menuknappen Funktion/Indlæs fra håndterminal. 8. Vælg den rette håndterminaltype, hvis du bliver spurgt. Indlæste tømninger placeres under hinanden i indlæst rækkefølge. Tømninger fra en håndterminal vil altid have teksten Håndterminal, efterfulgt af dags dato. Du kan selv ændre teksten. Herudover kan du se fagnummeret. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 16

18 4: Tjek for fejl i optællingslinjer 6. Gå til statushovedet (niveau 1). 7. Vælg Status/ Optællingslinjer med fejl. 8. Ret eventuelle fejl. 9. Klik på Funktion/Opdater. 10. Klik på Funktion/Overfør til optælling. 5: Tjek for fejl i tømningslinjer 10. Gå til statushovedet (niveau 1). 11. Vælg Status/ Tømningslinjer med fejl. 12. Ret eventuelle fejl. 13. Klik på knappen Opdater. 6: Kalkuler ej optalte For at få de rigtige værdier på lagerværdirapporterne, kan du nu nulstille lagerbeholdningen for alle de varer fra de optalte varegrupper, som du ikke har optalt. Dette gør du gennem funktionen Kalkulér ej optalte. Et eksempel: Du har optalt og indlæst lagerbeholdningen for hele varegruppe I NewStore Food findes der imidlertid nogle flere varer i varegruppen, end dem du fysisk har optalt. Disse varer kan stå med en lagerbeholdning på varekortet, selvom lagerbeholdningen i virkeligheden er 0. Foretag denne nulstilling efter indlæsning af tømningslinjerne, og før du bogfører. 1. Klik på menuknappen Status/Optællinger. 2. Vælg menuknappen Funktion/Kalkuler ej optalte. 3. Søg de varer frem, du vil nulstille. Det er fx de varegruppe, du har optalt. 4. Vælg Funktion/Overfør. 5. Marker den indlæste linje (Ej optalte), og vælg menuknappen Linje/Optællingslinjer. Der er nu indsat en linje for hver vare, som findes via søgningen, men som du ikke har optalt. Alle disse varer står med 0 i antal og med flueben i kolonnerne Fejl og Ignorer fejl. Se de øverste linjer i højre side af billedet herunder. Herudover er der indsat en linje for hver varegruppe. Alle de kalkulerede varegrupper står med 0 (nul) i antal, kost- og salgspris og med flueben i kolonnen Fejl. 6. VIGTIGT! Varegrupper, du har optalt, skal manuelt godkendes. Sæt flueben i kolonnen Ignorer fejl for senere at kunne bogføre. Se billedet herunder. 7. VIGTIGT! Varegrupper, du ikke har optalt varer inden for, skal ikke nulstilles. Slet derfor alle linjer med disse varegrupper. Det er specielt relevant, hvis du har foretaget en delstatus. Du kan ikke bogføre, før du har slettet disse linjer. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 17

19 7. Tjek evt. tallene ved at marker en linje og vælge menuknappen Linje/Optællinger. 8. Tryk ESC, når du er klar til at udskrive lagerbeholdning. Fejl Ja/Nej Fejltype Ignorer fejl Bemærk: Efter nulstillingen kan der være varer med negativ lagerbeholdning. Det skyldes, at der er ikke-bogført salg. Når salget bogføres ved kasseopgørelsen, nulstilles lageret. 7: Udskriv evt. lagerbeholdning 1. Klik på menuknappen Status/Optællinger, hvis du ikke allerede står her. 2. Marker tømningslinjerne. 3. Vælg menuknappen Udskriv, og vælg Lagerbeholdning. 4. Udskriv til skærm eller printer. 8: Bogfør 1. Vælg Status i menuen, hvis du ikke allerede står her. 2. Marker den status, du vil bogføre. 3. Klik på Bogfør eller tast F11. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 18

20 5. Automatisk beregning af varebestillingsforslag. Generelle principper NewStore Food kan sættes op til automatisk at beregne et genbestillingsforslag ved varebestilling. Beregningen sker med udgangspunkt i et genbestillingspunkt (GBP). GBP er det beregnede antal til bestilling, hvis du bestiller i dag. GBP beregnes automatisk hver nat og kan ses på det enkelte varekort. Hvis GBP ikke bliver genberegnet automatisk, kan det skyldes, at jobbet ikke er sat op i den automatiske opgavestyring. Er du i tvivl om dette, kan du kontakte EG Retail support. Der bliver kun beregnet antal for de varer, der er sat lagerstyring på, og hvor grossisten er sat til GB aktiv. Antalsfeltet for varer uden lagerstyring bliver nulstillet om natten, når GBP beregnes. Til brug for beregningen af genbestillingspunktet er der en række parametre, der skal være på plads. Specielt tre af disse parametre skal man være meget opmærksom på: 1. Hvor stort er det beregnede gennemsnitlige daglige salg i foregående uger? 2. Skal antal solgte kampagnevarer tages med i beregningen? 3. Hvor mange dage er der til næstfølgende levering? Det gennemsnitlige daglige salg beregnes ud fra salget i de foregående fem uger samt ud fra, om kampagnesalget tages med i beregningen. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 19

21 5.1 Det beregnede gennemsnitlige daglige salg i de fem foregående uger Når NewStore Food skal beregne et gennemsnitligt dagligt salg, vil udgangspunktet altid være 35 dage, nemlig de seneste 5 uger set fra dags dato. Uge 1 er fra dags dato og 7 dage tilbage, Uge 2 er ugen før uge 1 osv. Salget gennem de enkelte uger kan svinge meget. NewStore Food arbejder derfor med en ugevægtning, som gælder for hele varegruppesortimentet. Denne vægtning vil specielt få stor betydning, hvis det drejer sig om en butik med sæsonsvingninger. Opsætning af ugevægtning er ikke en procentvis fordeling, men det er almindeligt at bruge "index 100", så vægtningen i alle fem uger tilsammen bliver 100. I en butik med jævnt salg kan ugevægtningen opsættes således: Uge 1 20 Uge 2 20 Uge 3 20 Uge 4 20 Uge 5 20 Hvis butikken ligger i et område, hvor der kan være sæsonsvingninger, kan ugevægtningen opsættes således: Uge 1 50 Uge 2 20 Uge 3 10 Uge 4 10 Uge 5 10 I det sidste eksempel tillægges salget i den seneste uge større betydning for det fremtidige salg, end salget i ugerne forinden. I dette eksempel kan der være en risiko for at bestille for lidt, hvis en vare har været på kampagne inden for de seneste 7 dage, og kampagnesalget ikke medtages ved beregning. 5.2 Medtagning af kampagnesalg og ej-godkendt tilgang Kampagnesalg: Man skal tage stilling til, om man i beregningen vil medtage varer, der har været på kampagne i en eller flere af de foregående uger. Valget sker en gang for alle og gælder for alle de varer i butikken, der er sat til lagerstyring. Vælger man ikke at medtage kampagnesalget, vil de uger, hvor varen har været på kampagne, blive holdt helt uden for beregningen. Dette betyder også, at hvis en vare har været på kampagne i fire af de aktuelle uger, selv om det kun drejer sig om en dag i hver uge, så vil kun en uges normalsalg ligge til grund for beregningen. Har varen været på kampagne i alle ugerne, vil der slet ikke blive beregnet noget genbestillingsforslag på varen. Har butikken lukket søndag, vil denne dag generelt holdes uden for beregning, men dette forrykker ikke datoerne. Den reelle beregning sker blot på grundlag af 30 dages salg. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 20

22 Ej-godkendt tilgang: Under NewStore Food-menuens punkt Systemopsætning, kan man under fanebladet Elektronisk Post vælge, hvad der skal ske, når en faktura indlæses: Hvis man her vælger Modtag og fakturer, bliver lagerbeholdningen opdateret på alle de linjer, der ikke er interessante for fakturabehandlingen. Interessante linjer opdateres imidlertid først ved bogføringen. Hvis man ved beregning af antallet ved varebestilling imidlertid ønsker at tage hensyn til de varer, der findes i de interessante linjer, inden man har behandlet fakturaen, kan man vælge at medtage ej-godkendt tilgang. 5.3 Antal dage til næstfølgende levering Når man i den daglige situation i butikkerne skal bestille varer, vil man typisk tage udgangspunkt i, hvor mange varer man stadig har på hylder eller lager. Varerne på lager og i butikken samt de varer, der bestilles hjem, skal kunne dække salget indtil næstfølgende levering. Vi bruger som eksempel her en butik med søndagsåbent, der får varer en gang om ugen, om onsdagen, og hvor bestilling skal afgives mandag. I dette tilfælde skal der ved bestillingen mandag formiddag beregnes varer til 9 dages forbrug. Der sælges jo forhåbentlig varer både mandag og tirsdag (2 dage), og når de nye varer kommer om onsdagen, skal der være varer frem til næste onsdag (7 dage). Det betyder, at der fra bestillingstidspunktet er 9 dage til næstfølgende varelevering. Hvis den person, der skal bestille varerne, holder ferie en uge, og altså er forhindret i at bestille om mandagen, så kan han gennemføre sin bestilling om fredagen. Der skal i dette tilfælde tages højde for, at der om fredagen skal være varer til salg både fredag, lørdag og søndag, hvor vi når frem til det normale bestillingstidspunkt, mandag. Dette faktum ligger givetvis i underbevidstheden hos de fleste rutinerede købmænd, men NewStore Food skal have det at vide for at kunne beregne genbestillingsforslaget korrekt. Det skal altså indtastes i NewStore Food, at hvis bestillingen afgives fredag, skal der være varer til 12 dages forbrug. Man kan lægge en ekstra dag til for at være sikker på at få varer nok hjem. Opsætningen i NewStore Food kunne så se sådan ud. Der er i eksemplet lagt en ekstra dag til: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Antal dage til næstfølgende levering opsættes i NewStore Foods grossisttabel. Dette giver mulighed for at bruge forskellige leveringsdage og antal leveringer for forskellige grossister. Det er ikke obligatorisk at indtaste antal dage for alle ugedagene. Hvis der står 0 ved nogle dage, kan NewStore Food imidlertid ikke beregne genbestillingsforslaget for en bestilling, der foretages på denne dag. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 21

23 5.4 Eksempler på antal dage til næstfølgende levering Herunder vises nogle typiske eksempler på, hvordan antal dage kan udfyldes. I alle eksemplerne er der lagt en ekstra dag til som buffer. Varerne leveres om morgenen. Levering en gang ugentlig Eksempel 1: Søndagsåbent. Bestilling mandag, levering onsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Eksempel 2: Søndagsåbnet. Bestilling tirsdag, levering torsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Eksempel 3: Ikke søndagsåbnet. Bestilling onsdag, levering fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Levering to gange ugentlig Eksempel 4: Ikke søndagsåbent. Bestilling tirsdag og fredag, levering torsdag og mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Eksempel 5: Ikke søndagsåbnet. Bestilling mandag og torsdag, levering onsdag og lørdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Eksempel 6: Søndagsåbnet. Bestilling mandag og torsdag, levering onsdag og lørdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 22

24 6. Opsætning af parametre til automatisk beregning genbestillingsforslag Her følger en trinvis vejledning i, hvordan du i praksis sætter NewStore Food op til automatisk at beregne et genbestillingsforslag ved varebestilling. 6.1 Medtag kampagnesalg og ej-godkendt tilgang 1. Vælg NewStore Food-menuen/Opsætning. 2. Vælg Generelt/Systemopsætning. 3. Vælg fanebladet Varebestilling. 4. Sæt flueben i tjekboksen Medtag kampagnesalg i GBP, hvis du ønsker dette. 5. Sæt flueben i tjekboksen Medtag ej-godkendt tilgang, hvis du ønsker dette. 6.2 Lagerstyring på kategoriplansniveau Du kan sætte lagerstyring på forskellige niveauer: Afdeling, Varegruppe og Kategori. 1. Vælg NewStore Food-menuen/Opsætning. 2. Vælg Generelt. 3. Vælg DSK Kategoriplan. 4. Åbn rullelisten i feltet Lagerstyring ud for den Afdeling, Varegruppe eller Kategori, du vil køre lagerstyring på. Valgmulighederne er Ja, Nej eller Niveau over. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 23

25 6.3 Vægt i uger Vægtning af bestillingsantal indtastes i DSK Kategoriplan. 1. Indtast tal for, hvor meget salget i de foregående uger skal vægte. - Uge 1 er salget fra i går og 7 dage tilbage. - Uge 2 er salget i ugen før uge 1. - Uge 3 er salget i ugen før uge 2. - Uge 4 og Uge 5 følger samme princip 6.4 GBP % GBP % er en procentsats for størrelsen af et eventuelt stødpudelager. Satsen sættes for alle varer i gruppen, der er på lagerstyring. Det er ikke obligatorisk at udfylde GBP %. Værdien indtastes i DSK Kategoriplan til højre for vægtningen af uger. 6.5 Grossist: GB aktiv samt antal dage til næstfølgende levering Grossisten skal sættes til aktiv ved genbestilling (GB). 1. Vælg NewStore Food-menuen/Opsætning. 2. Vælg Generelt/Grossist. 3. Tryk F5 for at skifte til Oversigt, marker grossisten i oversigten, og klik på OK. 4. Skift til fanen Bestilling, og marker feltet GB Aktiv. 5. Indtast antal dage fra bestillingsdagen til næstkommende levering ud ugedagene. Når systemopsætningen er foretaget, vil der ved natkørslen dannes genbestillingspunkter (=beregnes antal) for grossister, hvor feltet GB Aktiv er markeret i Grossisttabellen. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 24

26 6.6 Optæl og reguler varelager (status) Nu skal lageret optælles, og de reelle tal skal opdateres gennem en statusoptælling. Varenumre, der findes fra grossisten, men ikke findes i butikken, kan efterfølgende nulstilles. De enkelte punkter bliver kort gennemgået i kapitel 4.2, side 53. Du kan hente en detaljeret vejledning til status på internettet: Indtast eventuelt lagerminimum I stedet for eller som supplement til GBP % kan man indtaste en værdi for lagerminimum på den enkelte vare. Værdien kan indtastes på to måder: For en enkelt vare via varekortet: Ved at søge flere varer frem i Varefunktioner og rette alle varerne på én gang: NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 25

27 6.8 Medtag evt. varer, der endnu ikke er bogført fra faktura Butikken kan vælge at få vist det antal varer, som findes på fakturaer, der er indlæst, men endnu ikke bogført. For at bruge denne funktion, skal systemopsætningen ændres: 1. Skift til NewStore Food menuen. 2. Vælg Opsætning/Generelt/Systemopsætning, og skift til fanebladet Varebestilling. 3. Marker afkrydsningsfeltet Medtag ej-godkendt tilgang. Når funktionen er slået til, vil der blive vist en ekstra kolonne ved varebestilling: Kolli ej bogført. I kolonnen kan man se det antal kolli, der findes i interessante linjer i fakturabehandlingen på eventuelle indlæste fakturaer, der ikke er bogført: 6.9 Sådan griber du processen an Når du skal i gang med lagerstyring med automatisk genbestilling, kan du med fordel gribe processen sådan an: Dag 1 Informér personalet, hvis det ikke allerede er gjort. Luk butikken som normalt. Tæl lageret op. Notér samtidig de varer, der bør udgå, når restlageret er solgt. Dag 2, før fakturaerne hentes og indlæses Sæt NewStore Food op til lagerstyring Indlæs aktuelle lagertal gennem statusmodulet status på de udvalgte varer. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 26

28 7. Lagerstyring på ekstern grossist Det er muligt at have lagerstyring på en ekstern grossist/leverandør. Hvis du ønsker at få automatisk beregning af bestillingsforslag, skal du opsætte parametre efter samme fremgangsmåde som beskrevet i afsnit 6. Den eneste forskel er, at lagertilgangen altid skal registreres manuelt, når varerne kommer hjem, da du ikke får elektroniske fakturaer. 7.1 Registrer lagertilgang manuelt Ud fra fakturaen kan du opdatere den aktuelle lagertilgang via varekladden. 1. Vælg Lager & Priser/Varekladde. 2. Indsæt dato. Hvis du taster d, indsættes dags dato. 3. Indsæt salgs- eller bestillingsnummeret for den vare, du vil regulere. 4. Vælg Posttype Opregulering. 5. Indtast et bilagsnummer, hvis feltet ikke udfyldes automatisk. 6. Indtast antal i flg. fakturaen. 7. Vælg en relevant Årsagskode, fx Korrektion. Årsagen vil dermed fremgå af udskrifter og varepostoversigt. 8. Vælg Bogføring/Bogfør, eller tast F11 for at bogføre kladden. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 27

29 8. Felter i varebestillingsoversigt og varebestillingslinjer I kapitlet får du en gennemgang af felter i varebestillingsoversigten og varebestillingslinjerne. I de følgende kapitler gennemgås selve varebestillingsproceduren. Du åbner varebestillingsoversigten ved at vælge Varebestilling i menuen. Felter i Varebestillingsoversigten Ordrenr. er et fortløbende og entydigt nummer, som automatisk bliver tildelt din ordre. Beskrivelse er et felt, hvor du kan skrive en kort beskrivelse af den udvalgte gruppe af varer, som din ordre omhandler. Varesøgning giver dig mulighed for at tilknytte eller opdatere en gemt søgning til varebestillingen. Sidst rettet opdateres med dags dato og tid, når ordren eller de tilhørende varebestillingslinjer bliver ændret. Sendt dato tid viser, hvornår varebestillingslinjen sidst er sendt til SuperGros. Hvis bestillingen eller de tilhørende linjer bliver ændret, vil dette felt blive blanket. Sendt angiver status på afsendelse af varebestillingen. Feltet kan antage følgende værdier: Nej betyder, at bestillingen ikke er forsøgt afsendt til SuperGros. Ja betyder, at alle varebestillingslinjer er afsendt til SuperGros. Delvist betyder, at bestillingen er forsøgt sendt, men ikke alle linjer er kommet med. Dette sker, hvis den bestilling, du sender, indeholder linjer med 0 i feltet antal. Hvis varebestillingen eller de tilhørende linjer ændres, vil værdien i dette felt ændres til Ikke sendt. Antal afsendt viser antallet af afsendte varer. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 28

30 Type kan antage disse værdier: NL lig Normallevering SL lig Senere levering KF lig Kampagne forud KS lig Kampagne supplement bestilling SV lig Sæsonvarer Lev (uge) kan ikke udfyldes, hvis typen er NL eller KS Lev (dag) kan ikke udfyldes, hvis typen er NL eller KS. Der er mulighed for opslag i kalender med F6 (hvis typen ikke er NL eller KS). Medtag alle varer. Ved markering her vises alle varer i varebestillingen, der opfylder søgekriterierne, uanset om de skal bestilles eller ej. Udelades markering, vises kun varer med antal større end 0. Feltet vil som standard være markeret. Antal varer viser antallet af varelinjer under hver varebestilling. 8.1 Felter i billedet Varebestillingslinjer Herunder får du en gennemgang af felterne i varebestillingslinjerne. Sådan finder du felterne: 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Vælg menuknappen Linje/Varebestillingslinjer Tip! Du kan sortere varebestillingslinjerne ved at taste SHIFT + F8. Da kolonnernes rækkefølge kan ændres i den enkelte butik, vil din butiks kolonnerækkefølge måske afvige fra den, du ser på billedet herover. AB- viser antallet af bestillingsnumre tilknyttet varen. Du kan se oversigten over alle bestillingsnumre i bestillingsnummer feltet og her eventuelt vælge et andet bestillingsnummer. Salgsnummer er lig varens salgsnummer (stregkode, PLU-nummer, EAN-nummer). Fra dette felt har du mulighed for opslag til Vareoversigten ved at klikke på Listepilen eller trykke F6. Markér her den/de varer du ønsker at bestille. Du kan nu overføre flere varer til bestillingslinjerne (kun varer med bestillingsnumre tilknyttet bliver overført). Bestillingsnr. er lig med varens bestillingsnummer. Feltet opdateres automatisk med hovedbestillingsnummeret, hvis salgsnummeret bliver udfyldt. Du kan se og evt. vælge andet bestillingsnummer ved at klikke på Listepilen eller ved at trykke F6. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 29

31 Antal kolli viser antal kolli til bestilling. Værdien vil som udgangspunkt være 0, når du opretter en varebestillingslinje manuelt. Tast her det ønskede antal, hvis du vil rette. Grossist viser grossistkoden på varens bestillingsnummer. Beskrivelse er beskrivelsen på varen (stammer fra feltet Beskrivelse på varekortet) Kolli informerer om antal varer pr. kolli GBP viser genbestillingspunktet for varer med lagerstyring. Genbestillingspunktet er det beregnede antal varer til bestilling. Hvis du ved automatisk genbestilling lægger en ekstra procent eller ekstra dage til i den aktuelle ordre (se side 36) vil det afspejles i dette felt. Feltet GBP % på varekortet viser i modsætning hertil det beregnede antal til bestilling uden hensyn til ekstra dage eller ændret GBP % i den aktuelle varebestillingslinje. Købspris er købsprisen på bestillingsnummeret. Salgspris er varens gældende normalpris fra varekortet (Der tages ikke hensyn til kampagner). Aktuel kampagne viser ugenummeret, hvis varen aktuelt er på kampagne (og den salgspris, der vises, hermed er en kampagnepris). Fremtidig kampagne viser ugenummeret for den første af evt. flere kommende kampagner. Uge 1 er salget fra i går og 7 dage tilbage. Ved at klikke på Listepilen eller trykke F6 kan du se en mere detaljeret oversigt over salget fordelt på ugedage. En uge er altså ikke nødvendigvis fra mandag-søndag, men kan være fra fx onsdag-tirsdag. Uge 2 er salget i ugen før uge 1. Ved at klikke på Listepilen eller trykke F6 kan du se en mere detaljeret oversigt over salget fordelt på ugedage. Uge 3 er salget i ugen før uge 2. Ved at klikke på Listepilen eller trykke F6 kan du se en mere detaljeret oversigt over salget fordelt på ugedage. Uge 4 og 5 følger samme princip som de foregående uger. Varegruppe er lig den varegruppe, som varen er tilknyttet. Købsværdi er en beregning af linjens samlede købspris: Købspris pr. stk * Antal * Kolli (for eksempel 10,00 kr. * 2 stk. * 6 i kolli = 120,00 kr.) Leverandør viser nummeret på den leverandør, som varen er tilknyttet. Feltet opdateres automatisk, når salgsnummeret er udfyldt (hvis varen er tilknyttet en leverandør). Sendt-feltet bliver opdateret med dato/tid, når ordre bliver sendt. Hvis der er tale om en vare, som ikke skal bestilles via SuperGros, vil der i feltet stå Ikke sendt. Hvis du retter i en linje, så blankes værdien i dette felt. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 30

32 Nederst i skærmbilledet vises felter med totaler for den samlede varebestilling: Købsværdi er summen af alle varers købsværdi for de viste linjer. Salgsværdi er summen af salgsværdien for de viste linjer. Salgsværdien pr. linje beregnes som Salgspris * Antal * Kolli. Kolli er summen af antal varer for de viste linjer. Værdien beregnes som summen af feltet Antal for de viste linjer. Mængde vedrører fragt. Værdien viser det samlede antal enheder, som butikken skal afregnes for, fx kilo, styk, liter. Linjer er antal viste linjer i hele varebestillingen. GBP % og Antal dage bliver kun udfyldt, hvis du har foretaget en genberegning af GBP% og her har valgt Aktuel varebestilling. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 31

33 9. Varebestilling uden automatisk genbestillingsforslag Du kan oprette varebestillingslinjer på flere måder. Du kan enten: indlæse en varebestilling fra håndterminalen oprette linjen manuelt søge varerne frem via en varesøgning, eller søge varerne frem via en gemt varesøgning, der evt. er baseret på et projekt. Herunder bliver de fire metoder gennemgået. De sidste to metoder er de almindeligste. Når linjerne er oprettet, kan du udskrive ordren, og herefter er du klar til at sende bestillingen. Bemærk Hvis en vare allerede findes på en anden varelinje med samme bestillingsnummer i samme ordre, vil du ved den manuelle oprettelse blive gjort opmærksom på dette. Den eksisterende ordrelinje vil blive markeret. Hvis der er tale om den samme vare, men på et andet bestillingsnummer, vil du blive også gjort opmærksom på dette og blive spurgt, om du vil oprette en ekstra varebestillingslinje med det nye bestillingsnummer. Du kan ikke oprette bestillingslinjer for grossister, hvis feltet Tilstand er Spærret for bestilling eller Spærret på grossistkortet. Du kan heller ikke oprette bestillingslinjer for varer med Tilstand Spærret eller Spærret for indkøb. Det er ikke muligt at bestille varer med bestillingsnummer 1. Disse varer vil heller ikke blive overført fra en varesøgning eller varebestillingsoversigten, da bestillingsnummer 1 ikke kan bestilles. 9.1 Indlæs varebestilling fra håndterminal (HT) 1. Skan varerne, og gør håndterminalen klar til at sende. 2. Vælg Varebestilling i menuen. 3. Vælg Funktion/Indlæs fra HT. Hvis markøren er placeret på en blank linje, bliver der automatisk oprettet en ny ordrelinje med det næste ledige ordrenummer. Hvis markøren er placeret på en eksisterende ordrelinje, vil du blive spurgt, om du vil slette de eksisterende varelinjer ved indlæsning. 4. Hvis felterne Type, Lev (uge) og Lev (dag) er angivet i HT, vil disse blive overført til varebestillingslinjen. 5. Hvis du ønsker at se de enkelte bestillingslinjer, kan du vælge Linje/Varebestillingslinjer eller trykke CTRL + F5. Bemærk: Fra håndterminalen er det muligt at indlæse et bestillingsnummer, der er ukendt i NewStore Food. Bestillingslinjen vil så blive tom, bortset fra felterne Bestillingsnummer og Antal. Ved manuel indtastning vil du blive spurgt, om du vil oprette en ny varebestillingslinje med dette bestillingsnummer. Ved indlæsning fra håndterminalen sker oprettelsen automatisk. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 32

34 9.2 Opret varebestillingslinje manuelt Du kan også oprette linjer manuelt, hvis du vil tilføje en vare til en varebestilling, som du har dannet gennem håndterminalen eller gennem en søgning. 1. Marker ordren, og vælg menuknappen Linje/Varebestillingslinjer. 2. Tast salgsnummeret eller bestillingsnummeret i det rette felt, og tryk TAB eller ENTER. 3. Hvis der er flere bestillingsnumre til salgsnummeret, kan du skifte bestillingsnummer ved at markere feltet Bestillingsnr og trykke F6. Marker det ønskede bestillingsnummer, og tryk ENTER. 4. Placer markøren i feltet Antal, og tast det antal, du vil bestille. 9.3 Søg varer til varebestilling frem via varesøgning 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Placer markøren på en tom linje under de eksisterende linjer, og tast ENTER for at indsætte en nummer 3. Udfyld de nødvendige felter i Varebestillingsoversigten. 4. Vælg menuknappen Linje/Varebestillingslinjer. 5. Vælg menuknappen Funktion/Varesøgning 6. Udfyld felterne med dine søgeparametre, fx varegruppe, kategori eller sortiment. 7. Klik på knappen Søg. 8. Sørg for, at alle varelinjerne er markeret, og vælg Funktion/Overfør. Varesøgningen overføres nu til varebestillingslinjerne. 9. Indtast antal for de varer, du vil bestille. 9.4 Søg varer frem via en gemt varesøgning 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Placer markøren på en tom linje, og udfyld de nødvendige felter i Varebestillingsoversigten. 3. Klik på Listepilen i feltet Varesøgning, eller tryk F6 for at vælge den gemte søgning. Se side 39, hvis du vil læse om, hvordan du gemmer en søgning. 4. Klik OK. 5. Varerne fra varesøgningen overføres nu til varebestillingslinjer. 6. Vælg menuknappen Linje/Varebestillingslinjer. 7. Indtast antal for de varer, du vil bestille. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 33

35 9.5 Slet en linje i varebestilling 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Vælg den ordre, du vil slette linjerne i. 3. Vælg Linje/Varebestillingslinjer. 4. Marker de varelinjer, du vil slette, og tast F Slet alle varer i bestilling Hvis du ønsker at slette alle linjer i en varebestilling, skal du gøre følgende 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Vælg den ordrelinje du vil slette linjerne i. 3. Vælg Linje/Varebestillingslinjer. 4. Vælg Funktion/Slet alle linjer. 9.7 Udskriv varebestilling Udskriv for eksempel varebestillingen lige før, du sender bestillingen. Den viser dig blandt andet summen af antal bestilte kolli og købsværdi. 1. Varebestilling i menuen. 2. Marker den ordrelinje, du ønsker at udskrive lister for. 3. Vælg Linje/Varebestillingslinjer. 4. Vælg Udskriv. 5. Vælg Varebestilling. 6. Hvis du kun vil udskrive linjer med antal over 0, skal du skifte til fanen Indstillinger og markere feltet Udskriv kun varer med bestilling. 7. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift. 9.8 Udskriv disponeringsliste Disponeringslisten er relevant, hvis du manuelt vil notere, hvor mange du ønsker at bestille. 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Marker den ordrelinje, du ønsker at udskrive lister for. 3. Vælg Linje/Varebestillingslinjer. 4. Vælg Udskriv. 5. Vælg Disponeringsliste. 6. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 34

36 10. Varebestilling med automatisk genbestillingsforslag Når du vil beregne et genbestillingsforslag, kan du med fordel tage udgangspunkt i en gemt søgning. Hermed kan du nemt genbruge en ordrelinje ved at tage udgangspunkt i den gemte søgning. Så sikrer du, at de varer, du aktuelt har i dit varekartotek, altid kommer med i genbestillingsforslaget. Din søgning kan også basere sig på varer gemt i et projekt. Når linjerne er oprettet, kan du udskrive varebestillingen, og så er du klar til at sende bestillingen Søg varer og gem søgning 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning. 3. Udfyld søgekriterierne for de varer, der skal gemmes som en søgning. Det kan fx være et projekt, Grossistkode, Sortimentskode og/eller priser. Sørg for, at du søger aktive varer. 4. Vælg menuknappen Funktion/Gem søgning. 5. Udfyld den første kolonne med en beskrivelse, og klik på knappen OK. 6. Tryk ESC for at forlade Varefunktioner Opret en varebestilling med genbestillingsforslag Du kan oprette en ny ordre ved enten at oprette en helt ny linje eller genberegne en eksisterende ordrelinje. 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. Hvis du vil oprette en helt ny ordrelinje, skal du gå til punkt 2 herunder. Ellers skal du springe til punkt Placer markøren i en tom linje under ordrelinjerne og tast ENTER for at indsætte et nyt nummer. 3. Placer markøren i feltet Varesøgning i den aktuelle ordrelinje. 4. Tast F6 og hent den gemte søgning. Tast TAB for at opdatere varesøgningen og indsætte varerne på varebestillingslinjer. 5. Vælg Funktion/Genberegn GBP, hvis du har ændret eller oprettet parametre for automatisk varebestilling (antal dage, ny GBP % eller andet) 6. Vælg Funktion/Beregn antal. Efter endt beregning får du en meddelelse, hvis der i ordren findes varer, der er spærret eller spærret for indkøb. 7. Vælg Linje/Varebestillingslinjer og tjek, at antallet er ok, ellers skal du rette til. Hvis du skifter bestillingsnummer og ikke bruger hovedbestillingsnummeret, skal du indtaste antal manuelt. Det skyldes, at feltet antal nulstilles. 8. Tryk F5 for at gå til varebestillingsoversigten. 9. Vælg Funktion/Send bestilling. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 35

37 10. Bemærk: Næste gang, du vil bestille varer i den samme søgning, kan du placere markøren i feltet Varesøgning i den eksisterende ordrelinje, taste TAB og vælge Funktion/Beregn antal. Så vil søgningen blive opdateret Genberegn evt. GBP manuelt Du skal kun genberegne GBP manuelt i to tilfælde: Hvis du lige har oprettet eller har ændret de parametre, der har indflydelse på din bestilling. Det kan være, du manuelt har ændret i din lagerbeholdning. Hvis du en enkelt gang ønsker at sende en ordre med ændret antal dage eller ændret GPB %, for eksempel før en helligdag. 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Vælg Funktion/Genberegn GBP. Alle varer med lagerstyring genberegner varer på lagerstyring på alle ordrer. Med dette valg er du sikker på at få systemparametrene rettet alle relevante steder. Aktuel varebestilling (ordre nr. X) genberegner alle varer på den ordre, markøren står på. Aktuel varebestilling (ordrenr. 1 X) med ændring af GBP og antal dage beregner alle varer på den markerede ordrelinje, men du får mulighed for at indsætte/ændre værdierne for GBP% og Antal dage. Brug denne mulighed ved ændring, der kun skal gælde denne ene gang. Man kan taste negative tal i feltet GBP %: NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 36

38 10.4 Tag højde for spærrede varer Det vil ikke være muligt at oprette varebestillingslinjer for grossister, hvor feltet Tilstand står til Spærret for bestilling eller Spærret på Grossistkortet. Det er heller ikke muligt at oprette bestillingslinjer for varer, hvor feltet Tilstand står til Spærret for bestilling eller Spærret på vare-kortet. I dit varebestillingsforslag skal du tage højde for spærrede varer eller varer, der er spærret for indkøb. Sørg derfor for dette: Sørg for at opdatere søgningen, når du bestiller, ved at taste TAB i feltet Varesøgning. Beregn herefter antal, som så kun tager aktive varer med. Hvis du vil genbruge antal fra tidligere ordrelinjer og ikke vil opdatere selve søgningen for at få nye varer med, kan du beregne antal. Her beregnes kun aktive varer i ordren. Hvis der i ordren findes varer, der er spærret/spærret for indkøb, får brugeren en meddelelse Slet en linje i varebestilling 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Vælg den ordrelinje, du vil slette linjerne i. 3. Vælg Linje/Varebestillingslinjer. 4. Marker den vare, du vil slette, og tast F Slet alle varer i bestilling 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Vælg den ordrelinje du vil slette linjerne i. 3. Vælg Linje/Varebestillingslinjer. 4. Vælg Funktion/Slet alle linjer Udskriv varebestilling Udskriv for eksempel varebestillingen lige før, du sender bestillingen. Den viser dig blandt andet summen af antal bestilte kolli og købsværdi. 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Marker den ordrelinje, du ønsker at udskrive lister for. 3. Vælg Linje/Varebestillingslinjer. 4. Vælg Udskriv/ Varebestilling. 5. Hvis du kun vil udskrive linjer med antal over 0, skal du skifte til fanen Indstillinger og markere feltet Udskriv kun varer med bestilling. 6. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 37

39 10.8 Udskriv disponeringsliste Disponeringslisten er relevant, hvis du manuelt vil notere, hvor mange du ønsker at bestille. 7. Vælg Varebestilling i menuen. 8. Marker den ordrelinje, du ønsker at udskrive lister for. 9. Vælg Linje/Varebestillingslinjer. 10. Vælg Udskriv/ Disponeringsliste. 11. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift Ukendte bestillingsnumre Fra håndterminalen er det muligt at indtaste eller indlæse et bestillingsnummer, der er ukendt for NewStore Food. Bestillingslinjen vil så blive tom, bortset fra felterne Bestillingsnummer og Antal. Ved manuel indtastning vil du blive spurgt, om du vil oprette en ny varebestillingslinje med dette bestillingsnummer. Ved indlæsning fra håndterminalen sker oprettelsen automatisk. Bemærk Varer med bestillingsnummer 1 vil ikke være mulige at bestille. De vil heller ikke blive overført fra en varesøgning eller varebestillingsoversigten, da bestillingsnummer 1 ikke kan bestilles Underliggende poster og statistikker Under menuknappen Linje kan du få vist underliggende poster og statistikker på varerne. 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Marker den ønskede ordrelinje. 3. Vælg menuknappen Linje og herunder enten: Salg efter perioder, der viser periodestatistikken på den pågældende vare. Vare, der åbner varekortet. Du kan i stedet taste SHIFT + F5. Vareposter eller genvejen CTRL + F5, der viser vareposter på den specifikke vare. Her ses samtlige lagertilgange, lagerafgange, reguleringer i varekladden og den aktuelle varebeholdning. Salgsposter eller ALT + F5, der viser salgsposterne på den specifikke vare. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 38

40 11. Gemte søgninger og projekter 11.1 Søg varer og gem søgning 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning. 3. Udfyld søgekriterierne for de varer, der skal gemmes som en søgning. Det kan for eksempel være Sortimentskode og/eller priser. Det kan også være et projekt. 4. Vælg menuknappen Funktion/Gem søgning. 5. Udfyld den første kolonne med en beskrivelse, og klik på knappen OK. 6. Tryk ESC for at forlade Varefunktioner Hent varer fra gemt søgning og overfør til håndterminal 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra Varesøgning. 3. Vælg menuknappen Funktion/Hent søgning. 4. Marker søgningen og tryk på OK. 5. Klik på knappen Søg. 6. Vælg Funktion/Overfør eller Funktion/Overfør til HT Søg varer og gem i projekt 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning. 3. Udfyld søgekriterierne for de varer, der skal gemmes i projektet. Det kan fx være Sortimentskode og/eller priser. 4. Klik på knappen Søg. 5. Vælg menuknappen Funktion/Gem i projekt. 6. Placer markøren i den nederste tomme linje, indtast en projektkode (en beskrivelse), og tast ENTER. 7. Klik på knappen OK. 8. Bekræft ved at klikke på OK. 9. Tryk ESC for at forlade Varefunktioner. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 39

41 12. Lagerrettelser Ved lagerstyring er det selvfølgelig vigtigt, at lagertallene på varekortene afspejler virkeligheden. Når varen for eksempel skal bruges til udstilling, i frokoststuen eller i en anden afdeling, skal varen fraskrives lageret. Den enkelte købmand må gøre op med sig selv, om den type fraskrivning skal betragtes som brækage, svind, eget forbrug eller en generelt nedregulering. Lagerrabat registreres, hvis en grossist eller leverandør giver rabat i form at et antal varer. Dette antal tilføres lageret. Reguleringerne kan foretages direkte på varekortet eller gennem varekladden Reguler lagerbeholdning via varekort 1. Åbn varekortet og søg den vare frem, du vil regulere lagerbeholdningen på. 2. Klik på Funktion/Regulering af lageret. 3. Indtast det aktuelle antal på lager. Hvis salgstypen er vægtvare og enhedskoden 1 er Kg, Gr eller Mg, kan du også regulere antal kilo på lager. 4. Vælg evt. årsagskoden (svind, eget forbrug eller andet). Årsagskoden vil fremgå af svindrapporten. 5. Afslut med ENTER. Du skal nu bekræfte, at du vil regulere lageret. Regulering af antal varer med salgstype Normal eller pristvang: Regulering af antal varer med salgstype Vægtvare: NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 40

42 12.2 Indtast lagerrettelser manuelt i varekladden 1. Vælg Lager & Priser/Varekladde. 2. Indsæt dato. Hvis du taster d, indsættes dags dato. 3. Indsæt salgs- eller bestillingsnummer. 4. Vælg Posttype. Posttypen Nedregulering er forvalgt. Skift til Opregulering, hvis det er relevant. 5. Indtast et bilagsnummer, hvis feltet ikke udfyldes automatisk. 6. Indtast antallet i kolonnen Antal. 7. Placer markøren i feltet Årsagskode, og vælg den rette årsag, for eksempel brækage, svind eller eget forbrug. 8. Indtast evt. regulering af andre varer. 9. Vælg Bogføring/Bogfør, eller tast F11 for at bogføre kladden Indlæs lagerrettelser fra håndterminalen Bemærk, at varekladden bruges til reguleringer af lagerbeholdningen. Den kan ikke bruges til at indlæse lagerbeholdning fra håndterminalen. Hertil skal statusmodulet benyttes. 1. Registrer antal på håndterminalen for den aktuelle vare. 2. Vælg Lager & Priser/Varekladde. 3. Gør håndterminalen klar til at sende den rette type regulering. Du kan ikke sende lagerbeholdning til varekladden. 4. Vælg menuknappen Funktion/Indlæs fra HT. 5. Vælg den rigtige håndterminal, hvis du bliver spurgt. 6. Vælg Bogføring/Bogfør, eller tast F11 for at bogføre kladden. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 41

43 13. Udskrifter og rapporter Der er fire steder i NewStore Food, hvorfra du kan se og/eller udskrive relevante rapporter og statistikker: Varekortet Varefunktioner Varebestilling Rapporter 13.1 Vareposter og salgsoplysninger på én vare Når varekortet er fremme, er det muligt at se oplysninger om vareposter samt salg efter perioder. Se vareposter: Tryk CTRL + F5. Vareposterne viser køb og salg, antal på lager samt reguleringer af for eksempel svind og brækage via varekladden. Se salg efter perioder: Vælg menuknappen Salg/Salg efter perioder. I nederste venstre hjørne af billedet kan du vælge at se 1, 7 eller 31 dage ad gangen, tre måneder ad gangen eller et år ad gangen. Klik i hjørnet her for at markere alt 13.2 Udskriv oversigter via Excel Fra oversigter, fx vareposter, varebestillingslinjer og fakturalinjer, er det muligt at udskrive. Det gøres ved at kopiere linjerne og overføre dem til Excel, hvor du kan viderebehandle dem og udskrive. 1. Marker de linjer i oversigten, du vil kopiere til Excel. Hvis du klikker i øverste venstre hjørne af oversigten, markerer du alle linjer. 2. Højreklik i oversigten, og vælg Kopier. 3. Skift til Excel. 4. Marker den celle, hvor indsætningen skal starte. Det kan fx være celle A1. 5. Højreklik og vælg Sæt ind. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 42

44 13.3 Prisoplysning, bestillingsliste og lageroptælling Prisoplysningsliste, bestillingsliste og lageroptællingsliste udskrives fra Varefunktioner: 1. Vælg Varefunktionskladde i menuen. 2. Vælg menuknappen Funktion/Hent fra varesøgning (CTRL + S). 3. Søg de varer frem, som du vil danne udskrifter for, og klik på knappen Søg. 4. Vælg menuknappen Funktion/Overfør (CTRL + E). 5. Vælg menuknappen Udskriv, og vælg den udskrift, du ønsker. 6. Vælg enten Udskriv eller Vis udskrift Varebestilling og disponeringsliste Du kan udskrive linjerne i en varebestilling. Ud fra en varebestilling kan du også udskrive en disponeringsliste. 1. Vælg Varebestilling i menuen. 2. Marker en linje, og vælg menuknappen Linje/Varebestillingslinjer. 3. Vælg menuknappen Udskriv/Varebestilling eller Udskriv/Disponeringsliste. Udskriv til skærm eller printer Salgsstatistik 1. Vælg Salgsstatistik i menuen I skærmbilledets øverste del skal du afgrænse perioden samt de varer, der skal udskrives. Statistikken kan bl.a. udskrives på kampagner, gemte søgninger og projekter. 2. Vælg periode og andre indstillinger. Sæt flueben i feltet Hovedsalgsnummer for at få vist data pr. salgsnummer. Bemærk: Du kan udfylde feltet Område med 1..99, hvis du har tildelt dine varegrupper områder. Så får du en statistik med summeringer for hvert område, fx kolonial, dybfrost og nonfood. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 43

45 3. I skærmbilledets midterste del kan du bl.a. bestemme en eventuel sammenligning. 4. Du kan også definere en top- eller bundliste. I feltet Hitliste er det muligt at vælge BA i kr., BA i %, Omsætning i kr. samt omsætning i %. 5. Skærmbilledets nederste del indeholder særlige funktioner: Eksport til fil, periodeforskydning, autoudskrivning og gemt design. 6. Vælg Udskriv eller Vis udskrift. Salgsstatistik, eksempel. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 44

46 13.6 Bruttoavancestatistik Denne rapport kan summere salgstal pr. dag, uge eller måned. 1. Vælg Bruttoavancestatistik i menuen. 2. Vælg de data, der skal udskrives, for eksempel område, afdeling, varegruppe, varesøgning eller projekt. 3. Vælg periode, som rapporten skal summere for. Du kan vælge Dag, Uge eller måned. 4. Vælg eventuelle andre indstillinger. 5. Klik på Vis Udskrift eller Udskriv. Bruttoavancestatistik, eksempel NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 45

47 13.7 Periodesalgsstatistik Rapporten kan summere salgstal pr. dag, uge eller måned. Derudover kan den summere data for bestemte ugedage, for eksempel alle lørdag i en defineret periode. Periodesalgsstatistikken kan udlæses som et Excel-diagram. Se eksempler på næste side. 1. Vælg menuen Periodesalgsstatistik i menuen. 2. Vælg de data, der skal udskrives, for eksempel område, afdeling, varegruppe, varesøgning eller projekt. 3. Vælg periode, som rapporten skal summere for. Du kan vælge Dag, Uge eller måned. 4. Vælg eventuelle andre indstillinger. 5. Klik på Vis Udskrift eller Udskriv. Udlæs som Excel-diagram Du kan vælge at få vist dataene i rapporten som et diagram i Excel. Så skal du udfylde den del af dialogboksen, du kan se herunder. Det er muligt at vælge mellem mange forskellige diagramtyper i Excel. 1. Udfyld felterne, og klik på knappen Udskriv. 2. Bekræft, at du vil udskrive. Nu åbner Excel med diagrammet. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 46

48 Periodesalgsstatistik, eksempel Periodesalgsstatistik udlæst som Excel-diagram ( 3D søjle, Periode: Uge) NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 47

49 13.8 Lagerværdi pr. dato Lagerværdirapporten pr. dato viser udelukkende varer med lagerstyring. Det er muligt at udskrive rapporten pr. en bestemt dato. 1. Vælg NewStore Food-menuen/Rapporter/Lagerværdi pr. dato. 2. Udfyld feltet dato, hvis du ikke vil udskrive pr. dags dato. 3. Udfyld de øvrige felter, du har brug for. Lagerværdirapporten kan summeres pr. område, afdeling, varegruppe, kategori, sortiment og salgsnummer. Du kan også tage udgangspunkt i en gemt søgning eller et projekt. 4. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift. Lagerværdi pr. dato, eksempel Første felter til venstre på rapporten Sidste felter til højre på rapporten NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 48

50 13.9 Estimeret lagerværdi Den estimerede lagerværdirapport viser lagerværdi for alle varer. Den viser antal og værdi, der er registreret på såvel varer som på varegruppe. Rapporten tager alle varer og varegrupper med, uanset om de er på lagerstyring eller ikke. 1. Vælg NewStore Food-menuen/Estimeret lageropgørelse. 2. Udfyld feltet dato, hvis du ikke vil udskrive pr. dags dato. 3. Udfyld de øvrige felter, du har brug for. Du kan vælge at udskrive for bestemte afdelinger, varegrupper, kategorier, sortimenter eller salgsnumre. Du kan også vælge et projekt eller en gemt søgning. 4. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift. Estimeret lagerværdi, eksempel Felterne til venstre på rapporten. Felterne til højre på rapporten NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 49

51 13.10 Omsætningshastighedsstatistik Denne rapport viser information om bestillingsantal, antal dage på lager, omsætning pr. uge i kroner og stk. Rapporten er særlig relevant for butikker med lagerstyring. Det er bl.a. muligt at afgrænse rapporten til varer fra bestemte leverandører. I eksemplet herunder ses kun en del af felterne i rapporten. 1. Vælg menuen NewStore Food-menuen/Rapporter/ Oms.hastighedsstatistik. 2. Vælg periode og andre indstillinger. 3. Klik på Vis Udskrift eller Udskriv. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 50

52 13.11 Svindrapport Svindrapporten viser varer, hvor der er registreret nedregulering via varekladden. Det kan være Brækage, Svind, Eget forbrug, Datovare, Lagerregulering. 1. Vælg menuen NewStore Food-menuen/Rapporter/ Svindrapport. 2. Vælg den periode, du vil udskrive for. 3. Vælg varerne, fx en bestemt varesøgning eller varegruppe. I eksemplet herover skal rapporten udskrives for område Klik på Vis Udskrift eller Udskriv. Svindrapport, eksempel Rapporten indeholder flere felter den, de, der er vist i eksemplet her. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 51

53 13.12 Gem defineret rapport Du får sikkert brug for at genudskrive en rapport med nogle bestemte definitioner. Måske vil du ofte udskrive en svindrapport ud fra den samme gemte søgning, eller du vil udskrive en sammenligningsrapport over bestemte afdelinger eller varegrupper. Hvis du gemmer rapportdesignet, kan du nemt udskrive den samme rapport igen, blot med en anden datoperiode. 1. Åbn den rapporttype, du vil tage udgangspunkt i. 2. Vælg periode og andre indstillinger. 3. Klik på Gem design. Angiv kode og beskrivelse. Klik på OK. i eksemplet her gemmes en svindrapport med en bestemt definition Udskriv defineret rapport 1. Åbn den rapporttype, du vil genudskrive. 2. Placer markøren i feltet Rapportdesign, og tryk F6 for at åbne oversigten over gemte designs inden for rapporttypen. 3. Marker designet, og vælg OK. Nu hentes de definitioner, du har gemt. 4. Vælg menuknappen Udskriv eller Vis udskrift. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 52

54 13.14 Opsæt rapport til udskrivning under Natkørsel eller med dagens tal Udover manuel udskrivning af de enkelte rapporter i NewStore Food, er der på flere rapporter desuden mulighed for at udskrive automatisk med Dagens tal og/eller med Natkørsel. 1. Åbn den rapporttype, du vil have udskrevet automatisk. 2. Vælg de relevante indstillinger. 3. Marker, hvornår du ønsker rapporten udskrevet automatisk. Du kan vælge at markere både Dagens tal og Natkørsel. Hvis natkørslen så skulle svigte, kan du udskrive rapporten med Dagens tal. 4. Marker, hvor ofte du ønsker rapporten udskrevet automatisk. Du kan vælge hver dag, hver uge eller hver måned. 5. Bemærk, at du skal vælge disse indstillinger, inden du gemmer designet. 6. Klik på Gem design. Angiv kode og beskrivelse. Klik på OK NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 53

55 14. Faldgruber 14.1 Tilføj nye varer til projekter Hvis du danner varebestillingsforslag på basis af projekter, skal du huske at tilføje nye, relevante varer til projektet. Det gør du nemmest i forbindelse med fakturabehandlingen. Når du behandler en ny vare, der skal sættes lagerstyring på, kan du med det samme tilføje varen til projektet sådan: 1. Marker varelinjen i fakturaen, og tast SHIFT + F5 for at skifte til varekortet. 2. Skift til fanebladet Projekt. 3. Åbn rulleliste i feltet Projektkode, og marker det rette projekt. Klik på knappen OK. 4. Tast ESC for at vende tilbage til fakturalinjerne 14.2 Substitutionskonflikt I forbindelse med fakturabehandling møder du substituerede varer. Disse skal håndteres særskilt. Hvis fra salgsnummer og/eller bestillingsnummer (det hidtidige varenummer) findes i dit varekartotek i forvejen, og til salgsnummer og/eller bestillingsnummer (det nye varenummer) også findes i forvejen, så opstår der en substitutionskonflikt. Købslinjen vil i de tilfælde blive markeret med teksten Substitutionskonflikt. Når du godkender fakturalinjen, skal du tage stilling til, om du vil: Ignorere substitution Ignorerer du substitutionen, vil der ikke blive substitueret. Bogføringen sker derfor på varekortet med det nye salgsnummer og/eller bestillingsnummer (ny vare). Flytte salgsnummer I stedet for at ignorere substitutionen, kan du flytte salgsnummer og/eller bestillingsnummer fra det gamle varekort til det nye varekort med det nye nummer. Hermed flytter du også de underliggende statistikposter, der er knyttet til varenummeret. Det tidligere salgsnummer flyttes til det nye nummer som et underliggende nummer. NewStore overfører statistikken fra den gamle vare til den nye en gang om dagen. Posterne kan ses ved at vælge Vare/Vareposter. Bemærk: Hvis du på rapporter eller varekort finder varer, der begynder med , er det "dummynumre", som automatisk bliver dannet, når du flytter et salgsnummer. Dummynummeret bliver udelukkende brugt til at gøre flytning af et salgsnummer så nemt som muligt. Dummynumre bliver automatisk sat til Spærret, så du kan hverken sælge eller bestille på nummeret. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 54

56 Sådan flytter du et salgsnummer 1. Udskriv substitutionsspecifikationer via fakturaoversigten. Nu ser du de salgs- og bestillingsnumre, det drejer sig om. 2. Åbn varekortet med det hidtidige salgsnummer (fra-salgsnummer) 3. Vælg menuknappen Funktion/Flyt salgsnr.. Nu ser du denne dialogboks: Hvis der er lagerstyring på varen, vil det fremgå af billedet ud for feltet Varenr.. Varenummeret her er det interne varenummer, som kan bestå af flere salgsnumre (et hovedsalgsnummer og underliggende salgsnumre). 4. Marker afkrydsningsfeltet bevar som hovedsalgsnr., hvis du ønsker, at det hidtidige salgsnummer (fra-salgsnummer) skal bevares som hovedsalgsnummer. Hvis feltet ikke er markeret, vil det hidtidige nummer blive underliggende salgsnummer, og det nye salgsnummer bliver hovedsalgsnummer. 5. Indtast det nye salgsnummer (til-salgsnummeret) i feltet Nyt salgsnr., eller klik på pilen ved feltet og vælg nummeret i listen. 6. Du kan nu vælge at markere feltet Flyt vareposter og bestillingsnumre. Så flytter du alle vareposter og alle underliggende bestillingsnumre med. Dette er kun relevant, hvis du har lagerstyring på både den hidtidige og den nye vare. Det kan tage en del tid, da alle bevægelser på varen siden varens oprettelse bliver flyttet: Købs- og salgsposter, korrektioner i varekladden (fx svind, brækage og eget forbrug) samt interne ordrer. 7. Klik på OK. Bemærk: Hvis du vender tilbage til fakturaen, efter du manuelt har flyttet salgsnummeret, vil det være lige meget hvilket af de 3 punkter under CTRL+F9 du vælger, da du allerede har flyttet salgsnummeret. Det eneste formål med at behandle linjen er, at den så ikke længere er orange. Varer med ikke bogført salg kan ikke flyttes. De bogføres med natkørslen og kan herefter flyttes. NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Side 55

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder.

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Opdateringsbrev Casio DT-X7 Ændringer og forbedringer i version 1.0.13. Generelt Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Nyt punkt: Ryd

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Lageroptælling. Lageroptælling

Lageroptælling. Lageroptælling Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Brugervejledning SVANEN

Brugervejledning SVANEN Brugervejledning SVANEN Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG A/S. Mekanisk, fotografisk eller

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Hvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV

Hvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV Baseret på C5 2016 / NAV 2016 Sådan opdaterer du priser i ny C5 / NAV Opdatering af priser sker på forskellig måde, afhængigt af hvilke priser der skal opdateres. Priserne kan opdateres via: Reguler Varepriser

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016 Budgetlægning I regnskabssystemet budgetteres indtægter og udgifter på en fane og ansatte på en anden. I det afleverede budget deles budgettet i Indtægter, udgifter og løn. Budget tal i udskrifter Alle

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Guide til. webshoppen for bestillere/indkøbere. www.onemed.dk

Guide til. webshoppen for bestillere/indkøbere. www.onemed.dk Guide til webshoppen for bestillere/indkøbere 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 6-7 Arbejd med din bestillingsliste Side 3-4 Find produkter Side 7-8 Bestil varer Side 5 Opret en bestillingsliste

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning:

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Behov/ overskredet behov Manglende us behov (Småbørnstjek, Alm us, Udskrivning) Manglende klinik Manglende behandler Gl. aftaler uden mødekoder Antal udeblivelser

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere