fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015"

Transkript

1 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,1 Lejligheder i alt , ,1 Erhverv 8 32, ,4 Institutioner 7 40, , , ,5 Andre lejemål: Ejendomskontor 3 16,0 959,2 Mandskabsrum 1 1,0 54,9 Bestyrelseslokale 1 4,0 229,0 Beboerlokale 3 0,0 292,5 Kældre / loftrum , , ,1 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,5% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 814 kr./m² 23 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 2,5% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d. Udskrevet d kl. 13:49

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,3 Almene boliger m.v ,5% ,3 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) ,1 Familieboliger Kollektiv råderet ,2 Erhverv ,0 Institutioner ,3

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af dispositionsfonden Dækket af henlæggelser Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2013 kr budgetmæssig afvikling 2014 kr. 158 kr

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Enkeltværelser Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet merleje Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Longopac Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 799,8 à kr / kr Tilstandsrapport 799,8 à kr. 115 / kr Varmeadm. honorar 697,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 426,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Fradrag for driftschef Andre lejemål Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,1 m² 87,06 77,26 75,62 77, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Fliser, asfalt genoprettes tk.bel.vej Veje ny asfalt tk.heg Hegn træværk males Rækkehusene-rækværk tk.tra Kældertrapper, renovering af Terræn, konstruktion tt.afl Kloakker repareres tt.afl Kloakker, tv-inspektion og reparation tt.afl Kloakker, tv-inspektion og reparation tt.afl Kloakker, løbende vedligeholdelse tt.van Vandledninger i jord, løbende vedligeholdelse tt.var Varmerør i jord, løbende vedligeholdelse tt.var Jordledninger udskiftes Terræn, teknisk anlæg ti.aff Cykelstativer repareres ti.bor Borde og bænke repareres ti.bor Multiskurer og afskærmninger vedligeholdes ti.bor Andel af driftsudgifter - springvand "Lille Torv" ti.leg Legepladser udskiftning af ti.leg Sandkassesand udskiftes ti.leg Vandland serviceabonnement på pumper ti.leg Legepladser, vedligeholdelse af ti.pos Postkasser vedligholdes ti.pos Postkasser udskiftes i år ti.sby Materialegårde vedligeholdes Terræn, inventar

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tb.bus Beplantning vedligeholdelse af Terræn, beplantning bk.væg.udv Felter bag ved skodder malerbehandles mm bk.væg.udv Facader træ males (institutionerne) bk.væg.udv Ydervæg omfugning af murværk Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Tagbelægning, institutioner, udskiftning af bk.tak Tage vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altaner malervedligeholdes Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.vin Vinduer løbende vedligeholdelse bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Skodder vedligeholdelse bk.vin Skodder rengøres bk.vin Vinduer, smørring og justering bk.vin Vinduer, institutioner, Arkaderne 58+72, udskiftning mod have bk.dør.udv Hoveddøre olieres Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.ski.bol Skimmelsvamp udbedring af bk.ski.bol Afhjælpe indeklimaproblemer Langhusvej rækkehusene bk.væg.bol Fliser i bad og køkken vedligeholdelse af bk.dør.bol Låsesystem vedligeholdes (nøgler, låsekasser)

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassi- Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget fikation Aktivitet bk.dør.bol Sikkerhedsdøre til lejemålene bi.køk.bol Køkkener udskiftning af 671 stk pris ca. 50 Mill. Ikke budgetsat bi.køk.bol Køkkeninventar i lejemål vedligheoldelse bi.bad.bol Toiletter og HV udskiftes bi.bad.bol Badeværelser udskiftning af 671 stk pris ca. 50 Mill. Ikke budgetsat Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bi.hvi.bol Køleskabe udskiftning af bi.hvi.bol Komfure udskiftes Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install bk.dør.fæl Døre i kældere udskiftes bk.væg.fæl Selskabslokale maling og vedligeholdelse bk.væg.fæl Vaskerier males ifm maskinudskiftning bk.væg.fæl Kældergange males bk.væg.fæl Affaldsskakte renses bk.tra.fæl Trappeopgange males Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Tagrender repareres Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly Belysning i kælder vedligeholdes bt.bly Lys i opgange og kældre udskiftes til energibesp Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.dis Rør i kælder isoleres bt.van.dis Vandrør, ventiler m.m. vedligeholdelse bt.van.dis Vandrør, ventiler m.m. udskiftning af bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.var.dis Varme-, rør, ventiler, stigestrenge vedligeholdelse af bt.var.dis Varmeanlæg, indregulering af bt.var.dis Varmerør, ventiler m.m. udskiftning af bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.mål Varmemålere udskiftes løbende bt.var.pro Varmecentral, vedligeholdelse bt.var.rad Radiatorer udskiftes løbende Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Langhusvej bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Trappegavl bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Fuglegavl bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Gavlhusvej bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Grostedet bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Virkefeltet bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Solgavl bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Arkaderne bi.hvi Div. maskiner udskiftes i vaskerier bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Vestavl bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes. Arkaderne bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes. Gavlhusvej bi.hvi Maskiner udskiftes i vaskeri. Langhusvej Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.dis Vent. kanaler, rensning og indregulering bt.ven.dis Vent. kanaler, rensning og indregulering bt.ven.pro Ventilationsanlæg, udskiftes i selskabslokale bt.ven.pro Ventilatore, udskiftning af Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.kom.sam Dørtelefoner v/hoveddøre og lejemål vedligeholdes bt.kom.sam Dørtelefoner udskiftes og nøglebriksystem bt.tra.sam Elevator serviceabonnement bt.bes Videokameraer, udskiftning af bt.bes Videoovervågning. Server udskiftes bt.bes Alarmsystemer serviceabonnement bt.bes Alarmsystemer vedligeholdes bt.bes Videoudstyr vedligeholdes bt.bes Videovervågning serviceaftale Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.tra Indkøb af MF mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 242 VJ mk.tra Traktor. Udskiftning af Kubota CZ mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 245 VS VT mk.tra Traktor. Udskiftning af Kubota L mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 242 UL Materiel, kørende mu.mas Maskiner vedligeholdes løbende mu.mas Små maskiner og værktøj udskiftes mu.mas Fejesugemaskine leasing mu.mas Fejesugemaskine service Materiel, andet Udgift i alt

13 fsb side 13 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,2 1,4 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1

14 fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles garageanlæg Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

15 fsb Side 15 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Diverse forbedringsarbejder Omprioritering Ombygning af Midtfløjene Kollektiv råderet - 1. pulje Kollektiv råderet - 2. pulje Kollektiv råderet - 3. pulje Ombygning af hybler Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Ombygning af Midtfløjene Kollektiv råderet - 3. pulje Ombygning af hybler Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

16 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Landsbyggefonden, omprioritering Huslejebidrag Arkaderne (dispositionsfonden) LBF-driftlån hjemfald LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

17 fsb Side 17 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement Forsikring Laugsbidrag Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

18 Budgetforklaring 2015 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 2,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Vandafgift Den forventede pris pr. m³ for 2014 var 40,54 kr., den faktiske blev 36,68 kr./m³. Forbruget forventes på niveau med 2013 og vandafgiften forventes at stige til 37,17 kr/m³ i ,7-0, ,2-0,4 109 Renovation 63 3,2 0,1 Der er budgetteret med 5% stigning i forhold til opkrævningen for Bidrag til boligorganisationen 83 2,3 0,2 Der er budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2014, samtidig budgetteres der med vedligeholdelse af tilstandsrapporter. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,2 2,3 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret op i de tre kommende år, mens det opsamlede overskud afvikles (kto. 203). Henlæggelser til fraflytning ( kr.) budgetteres ikke længere på konto Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) ,3 3,1 Der er overført forbrug/henlæggelser til konto 121 fra konto 115 og Andre henlæggelser (konto 406) 283 0,5 En del af huslejebidraget henlægges til Kvarterhus (estimeret ydelse). 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,6-0,6 Reguleringskontoen er delvist blevet opgjort. Overskydende midler bruges til ekstraordinære afdrag på lån vedr. omprioriteringssag. herudover er der indregnet låneydelse vedr. Ombygning af hybler. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v ,7-0,5 Der er budgetteret med afskrivning af Digitalisering og e-syn over 10 år, dog er finansieringen vedr. Ombygning af Midtfløjene på plads, og afskrivning er derfor ikke nødvendig. 202 Renter 65 32,5 0,1 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,1-2,3 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 92 2,1 0,2 Huslejebidrag fra Landsbyggefonden bliver aftrappet efter gældende regler, samtidig er der sket en omfordeling imellem Tingbjerg I og II i forbindelse med afslutning af omprioriteringssag. Større ændringer i alt Mindre ændringer i alt

19 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 799,8 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 799,8 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 697,0 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 6 pc'er à 62,87% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 95 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 697 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2015:

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere