vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger"

Transkript

1 vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger

2 2 VækstIndeks Vækstforum Sjælland skaber og udvikler rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Det sker i samspil mellem erhvervsliv, kommuner, regionen, uddannelses- og forskningsinstitutioner og parterne på arbejdsmarkedet. Målet er økonomisk vækst i Region Sjælland og midlet er at udvikle rammebetingelserne, så de matcher fremtidens krav og sikrer grundlaget for velfærd i vores samfund. Årligt arbejder Væksthus Sjælland med 500 virksomheder. En række vækstkonsulenter tager turen rundt til de sjællandske virksomheder for gennem et vækstforløb at kortlægge virksomhedens udfordringer og tilbyde konkret sparring omkring mulighederne. Væksthuset samarbejder med alle relevante private og offentlige rådgivere og aktører. Derudover driver Væksthuset en række projekter i samarbejde med forskellige erhvervsaktører. Fokus er at skabe vækst i Region Sjælland. Vækstindeks vinter 2012 Udarbejdet af: Analysekonsulent Anne Lind, Analysekonsulent Christian Kjær Monsson Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland Oplag: stk. Dec 2011 Layout: Helle Hauskov For yderligere information kontakt: Analysechef Nina Groes, Væksthus Sjælland, tlf eller på mail eller Analysekonsulent Anne Lind, Væksthus Sjælland tlf eller på mail

3 VækstIndeks 3 Indhold 4 Pointer og perspektiver 7 INDLEDNING 9 ledelse 18 Internationale perspektiver 21 kapitalfremskaffelse virksomheder i kød og blod 33 Anbefalinger

4 4 VækstIndeks de vigtigste pointer og perspektiver på 5 minutter Vækstindeks Vinter 2012 er et temanummer, der har specielt fokus på ledelse og kapitalfremskaffelse i Region Sjællands virksomheder. Disse to vækstdrivere er helt centrale for vækstvirksomhedernes chancer for at nå deres potentiale. Analysen er baseret på svar fra 634 regionale virksomhedsledere, der har deltaget i undersøgelsen, ligesom datagrundlaget er udvidet med særkørsler fra Danmarks Statistik. Vækstindeks Vinter 2012 er udarbejdet for, og i tæt samarbejde med, Vækstforum Sjælland. Højtuddannede ledere skaber vækst Vækstindeks Vinter 2012 viser entydigt, at virksomhedsledernes uddannelsesniveau hænger nøje sammen med mulighederne for at opnå reel vækst. 51 procent af lederne i vækstvirksomheder er således højtuddannede, det samme gør sig kun gældende for 24 procent af alle regionens virksomhedsledere. Lederne i vækstvirksomhederne har desuden et højt ambitionsniveau i forhold til omsætning. Tre ud af fire af disse ledere ønsker at øge omsætningen markant inden for de næste 3 år, og de fokuserer ifølge undersøgelsen særligt på at skabe vækst ved at optimere virksomhedens kerneområder og øge produktiviteten af den eksisterende medarbejderstab. Vækst er altså ikke lig med flere arbejdspladser, og mange virksomheder forventer direkte at opnå vækst i omsætningen uden at øge antallet af medarbejdere. Dermed ser det ud til at samme jobløse vækst fortsætter, som tidligere Vækstindeks fra Væksthus Sjælland har vist. Ledere der isolerer sig, går i stå Mange af regionens ledere undlader at få ajourført deres viden gennem den nødvendige sparring, rådgivning eller andre former for lederudviklingsaktiviteter. Vækstindekset Vinter 2012 kan dermed identificere den udfordring, at lederen i de sjællandske vækstvirksomheder typisk får en begrænset mængde input udefra. Tendensen er især udtalt blandt de mindre virksomheder. Generelt er lederuddannelse en mangelvare i Region Sjælland. Således har hver anden af de adspurgte ledere aldrig taget nogen form for uddannelse inden for ledelse, eller deltaget i lederudviklingsforløb, korte som lange. Men billedet er broget, for der findes også en større gruppe af ledere, der har en formel ledelsesuddannelse. To ud af tre vækstvirksomheder i Region Sjælland fungerer uden en bestyrelse. Dette vil ofte betyde en begrænsning af ledernes mulighed for at agere i et ledelsessamspil om virksomhedens målsætninger, og det forstærker den uheldige isolation af virksomhedslederne. 8 ud af 10 vil ud af osteklokken Lederne erkender udfordringerne, og den gode nyhed er, at der blandt lederne er et udbredt ønske om at forandre situationen. Mere end 8 ud af 10 ledere ønsker at forbedre deres ledelseskompetencer, og de er meget præcise, når de skal formulere, hvad det er, de efterspørger. Nummer et på ledernes ønskeseddel er rådgivning og sparring. Lederudviklingsforløbene skal være fleksible og kontekstnære, for at kunne tiltrække lederne i Region Sjællands vækstvirksomheder.

5 VækstIndeks 5 Virksomhederne i Vækstindeksets datagrundlag er udvalgt, fordi de er vækstvirksomheder i Region Sjælland. De undersøgte virksomheder har altså enten haft en høj vækst eller har et stort vækstpotentiale. Vækstindekset tilbyder dermed ny viden om de virksomheder, der reelt vokser og har potentiale for at skabe vækst i Region Sjælland. Fokus på driftsopgaver frem for strategisk udvikling Vækstindekset Vinter 2012 viser, at især mange ledere i de små vækstvirksomheder, bruger uforholdsmæssig meget tid på drift. I en hverdag, hvor mange af lederne ser tidsmangel som deres største ledelsesbarriere, får de ikke prioriteret den langsigtede, strategiske og udviklingsorienterede ledelsesopgave. Den daglige drift overskygger det fokus på virksomhedens fremadrettede aktiviteter, som ellers burde være lederens vigtigste opgave. Den mangel på vision, strategi og indsigt i virksomhedens udviklingsmuligheder, kan selvsagt have betydelige konsekvenser for virksomhedens fremtid, og det er man da også klar over på ledelsesgangene. De adspurgte ledere har derfor i høj grad anerkendt behovet for at prioritere og opkvalifisere sig inden for de mere udviklingsorienterede områder såsom strategi og udvikling samt planlægning og målstyring. Kassen er smækket i for vækstvirksomhederne Kapitalfremskaffelse er en vigtig vækstdriver, og den økonomiske krise har kun gjort den endnu mere afgørende og endnu mere vanskelig at overkomme. For virksomhederne i Region Sjælland er kapitalfremskaffelse blevet yderligere aktualiseret af de seneste års regionale bankkrak, der har mindsket kapitaludbuddet i Region Sjælland. Vækstindeks Vinter 2012 viser da også den klare tendens, at der er en høj efterspørgsel efter kapital blandt vækstvirksomhederne. Hele 42 procent af de adspurgte virksomheder har søgt kapital inden for det sidste år, og mest efterspurgt er lånefinansiering, der har været søgt af en tredjedel af virksomhederne. Men overraskende nok er det kun hver anden af vækstvirksomhederne, der opnåede fuld finansiering. Et højt antal virksomheder må derfor gå tomhændet hjem fra mødet med banken og investorer. Det er særligt de små virksomheder, der har problemer med at opnå kapital. For mange virksomheder er der endvidere tale om mindre beløb. Mere end hver anden virksomhed efterspørger således kapital for under en million kroner. Bagerst i køen til kapital Regionens vækstvirksomheder står dårligt i konkurrencen om kapital i forhold til resten af Danmark. Tallene viser, at virksomhederne i Region Sjælland har 17 procent lavere sandsynlighed for at opnå lånefinansiering, set i forhold til virksomheder generelt i Danmark. Samme tendens ses i forhold til egenkapital og andre former for finansiering. Vækstindekset Vinter 2012 viser også, at vækstvirksomhederne i Region Sjælland, som helhed, sjældent modtager risikovillig kapital. Virksomhederne i Region Sjælland modtager uforholdsmæssig lidt venturekapital, lige som virksomhederne modtager færrest af Vækstfondens finansieringsprodukter. Overlevelse skygger for vækst Mangel på driftskapital er hovedårsag til at vækstvirksomheder søger ny kapital. Det er en direkte konsekvens af finanskrisen. Mange virksomheder har tydeligvis stadig likviditetsproblemer, og kæmper for deres overlevelse. Erhvervelsen af teknologi samt ekspansion, både i ind- og udland, er derudover blandt de vigtigste årsager til at søge ny kapital. Der er således også mange virksomheder, der ønsker kapital til vækst, og derfor er vanskelighederne med at finde finansiering en reel barriere for vækst i de virksomheder, der har reelle vækstpotentialer i Region Sjælland.

6 6 VækstIndeks

7 VækstIndeks 7 INDLEDNING For første gang udkommer Vækstindekset som et særligt temanummer. Det er ensbetydende med flere dybdegående analyser og mere research af to højaktuelle temaer for væksten i Region Sjælland: ledelse og kapitalfremskaffelse. Temaerne går på tværs af brancher, og er aktuelle for alle regionens virksomheder. Opbygning af Vækstindekset Vækstindekset Vinter 2012 falder i tre dele: Ledelse Kapitalfremskaffelse Anbefalinger Med fokus på ledelse kortlægger Vækstindekset en helt central vækstdriver for regionens virksomheder. Ledelsesanalysen kortlægger ledelseskapaciteten og styringen af de sjællandske virksomheder, samt afdækker inden for hvilke kompetenceområder regionens ledere efterspørger opkvalificering. Vækstindekset afdækker endvidere vækstvirksomhedernes kapitalefterspørgsel og resultatet deraf, samt analyserer regionens kapitalstrukturer og tilførsel af risikovillig kapital. Analysen bidrager derved med konkret viden til fremtidige målrettede indsatser på kapitalområdet. Datafangst til Vækstindekset Vækstindekset Vinter 2012 er udarbejdet for, og i samarbejde med, Vækstforum Sjælland. Temaanalyserne bygger på 634 gennemførte spørgeskemainterviews blandt regionens vækstvirksomheder. Virksomhederne i Vækstindeksets datagrundlag er udvalgt som vækstvirksomheder. Det vil sige, at de undersøgte virksomheder enten har haft en høj vækst eller har et stort vækstpotentiale. Vækstindekset tilbyder dermed ny viden om de virksomheder, der reelt vokser og har potentiale for at skabe vækst i Region Sjælland. En af styrkerne ved Vækstindekset er, at det er virksomhedslederne selv, der leverer input. Resultaterne er således et udtryk for virksomhed ernes situation set med virksomhedsledernes egne briller. Analysen fastholder en fordeling af virksomheder på brancher og størrelser der matcher regionens erhvervsstruktur, dog med en begrænset overvægt af små virksomheder. Spørgeskemaet indeholder 21 spørgsmål alle med lukkede svarmuligheder. Spørgeskema undersøgelsen er gennemført i september - november 2011 Spørgeskemaundersøgelsen til Vækstindekset er udsendt til 1921 vækstvirksomheder og har således en svarprocent på 33. Vækstindekset inddrager endvidere nyeste data fra en række statistiske databaser. Dette gøres for at støtte op om spørgeskemaundersøgelsen og for at kunne sammenligne vækstvirksomhederne med regionens øvrige virksomheder, samt virksomhederne på landsplan. Der er lavet særlige beregninger på en række aggregerede erhvervsstatistikker fra Danmarks Statistik, ligesom der inddrages data fra Vækstfonden og Erhvervsstyrelsen. Særkørsler på Danmarks Statistiks Forskningsmaskine belyser endvidere kapitalstrukturen i regionens virksomheder. Vi håber, at Vækstindekset Vinter 2012 vil være til inspiration og gavn.

8 8 VækstIndeks

9 VækstIndeks 9 ledelse Vækstindeks Vinter 2012 viser at mange af regionens virksomhedsledere gennem de senere år har undladt at få ajourført deres viden gennem den nødvendige sparring, rådgivning eller lederudviklingsaktiviteter. Mere end 8 ud af 10 sjællandske virksomhedsledere ønsker at forbedre deres ledelseskompetencer.

10 10 VækstIndeks Ledernes afsæt Lederne i Region Sjællands vækstvirksomheder Vækstindekset Vinter 2012 viser en generel tendens til at vækstvirksomheder og højtuddannede ledere går hånd i hånd. Andelen af højtuddannede ledere er dobbelt så stor blandt vækstvirksomhederne end tilfældet er blandt Region Sjællands samlede virksomheder. Højtuddannede: Virksomhedsledere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse Således er 51 procent af lederne i vækstvirksomhederne højtuddannede, hvorimod dette kun gælder for 24 procent af regionens øvrige virksomhedsledere. Flest højtuddannede ledere ses ganske naturligt inden for de videntunge erhverv. Faglærte: virksomhedsledere med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse Vækstindekset viser, at der blandt regionens vækstvirksomheder er et højt ambitionsniveau for virksomhedens omsætning. Tre ud af fire ledere ønsker at øge omsætningen markant inden for de næste 3 år. Mange virksomheder forventer vækst i omsætningen uden at skulle øge antallet af medarbejdere. Dermed ser den jobløse vækst ud til at fortsætte, idet behovet for at konsolidere virksomhedens eksisterende aktiviteter prioriteres. Lederne i vækstvirksomheder med ansatte har de højeste ambitioner når det drejer sig om vækst i antallet af ansatte. I virksomheder med over 50 ansatte, har lederne et markant lavere ambitionsniveau end i samtlige andre virksomhedsstørrelser. Der ses således en tendens til at virksomhederne når en vis størrelse, hvorefter ambitionsniveauet for at vokse i antal ansatte falder. Lave eksportambitioner trods høje vækstambitioner Hver tredje vækstvirksomhed har ambitioner om at øge virksomhedens andel af eksport betydeligt inden for de næste 3 år. Sammenligner man ambitionsniveauet med virksomhedernes % HAR AMBITIONER OM BETYDELIG VÆKST I DEN NÆRMESTE FREMTID % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE ER HØJTUDDANNEDE % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE ER FAGLÆRTE % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE HAR SELV STIFTET VIRKSOMHEDEN 36 % AF LEDERNE GØR IKKE BRUG AF NOGEN FORM FOR FORMALISERET SPARRING

11 Hvad er vækstvirksomhedslederens uddannelsesbaggrund? Hvad er vækstvirksomhedslederens uddannelsesbaggrund? Hvad er vækstvirksomhedslederens uddannelsesbaggrund? Finansiering og forretningsservice Farma/Medico Finansiering og forretningsservice IT/Kommunikation Farma/Medico Designvirksomheder, møbler IT/Kommunikation og beklædning Designvirksomheder, Cleantech møbler og beklædning Anden Cleantech Turisme og oplevelsesøkonomi Anden Turisme Handel og oplevelsesøkonomi Bygge og anlæg Handel Fødevarer Bygge og anlæg Fremstilling (metal, elektronik, maskiner, Fødevarer plast) Transport Fremstilling og logistik (metal, elektronik, maskiner, plast) Transport og logistik graf 4 Hele landet Region Hovedstaden Hele landet Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Region Midtlylland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Midtlylland graf 5 graf 6 Region Nordjylland Nuværende antal ansatte Nuværende antal ansatte Højtuddannede 33% 92% 83% 92% 68% 83% Finansiering og forretningsservice 67% 68% Farma/Medico 61% 67% IT/Kommunikation 56% 61% Designvirksomheder, møbler og beklædning 54% 56% Cleantech 46% 54% Anden 41% Turisme og 46% oplevelsesøkonomi 38% 41% Handel 37% 38% Bygge og anlæg 33% 37% Fødevarer Højtuddannede 24% 53% Fremstilling (metal, Faglærte Ufaglærte 53% elektronik, maskiner, plast) Transport og logistik Faglærte Ufaglærte Faglærte Region Midtlylland 56% Ufaglært 37% Anden 8% 17% 8% 27% 17% 5% 92% 33% 27% 83% 5% 39% 33% 68% 37% 39% 67% 5% 2% 35% 37% 61% 4% 8% 5% 2% 44% 35% 56% 44% 59% 56% 56% 54% 46% 4% 4% 4% 6% 8% 1% 1% 6% 3% 1% 1% 57% 59% 41% 1% 5% 3% 57% 38% 13% 1% 5% Toplederenes uddannelsesniveau i den private sektor(2010) 45% 34% 24% 45% 28% 24% 29% 28% 24% 29% 29% Anden VækstIndeks Hvad er vækstvirksomhedslederens uddannelsebaggrund? Andel 13% af virksomheder, der forventer 13% at forøge deres vækst i antal ansatte inden for 3 år 11 34% 20% 2% 46% 19% 1% Ledernes uddannelsesniveau i alle 55% 21% 1% Hele landet 34% 34% 20% 2% 46% 19% 54% 17% 1% private virksomheder 34% (2010) 20% Region Hovedstaden 55% 45% 21% 1% 52% 18% 2% Region Sjælland54% 24% 17% 1% 55% 21% 56% 19% 1% Region Syddanmark52% 28% 18% 2% 54% 17% Højtuddannede Faglærte Ufaglært Andel af virksomheder, der forventer at forøge deres vækst i antal ansatte inden for 3 år Andel af virksomheder, der forventer at forøge deres vækst i antal 47% ansatte inden for 3 år 37% 1-5 Højtuddannede 42% % % 15% % Over 9% 100 Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år på at? Øge omsætningen med mere end 20 % 75% Øge antallet af ansatte med mere end 20 % 37% Øge omsætningen med mere end 20 % 75% Anden Toplederenes 34% uddannelsesniveau 46% i den private sektor(2010) 19% 1% Toplederenes uddannelsesniveau i den private sektor( % % % % Region Nordjylland Over 100 Nuværende antal ansatte Højtuddannede Anden 13% Faglærte Ufaglærte 19% 1% 52% 3% 56% 3% Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år på at? Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år på at? 24% 33% Højtuddannede Faglærte 53% Ufaglært 35% 44% 56% 59% 57% Andel af virksomheder, der forventer at forøge deres vækst i antal ansatte inden for 3 år 37% % % % % % Over % Anden Anden 27% 39% 33% 17% 8% 5% 5% 4% 8% 18% 19% 4% 6% 1% 3% 1% 5% 13% 3%

12 12 VækstIndeks graf 5 Hele landet Region Hovedstaden Toplederenes uddannelsesniveau i den private sektor(2010) 34% 46% 19% 1% 45% 34% 20% 2% graf 6 Region Sjælland 24% Region Syddanmark 28% reelle eksportvækst, har kun 16 procent af vækstvirksomhederne Region øget Midtlylland deres eksportandel 29% 54% 17% dele af disse vækstvirksomheder har mellem 1-5 ansatte. Den typiske 52% vækstvirksomhed i 18% 1% 2% betydeligt inden for de sidste 3 år. Det peger Region Sjælland er således en lille virksomhed, Region Nordjylland 24% 56% 19% på, at mange virksomhedsledere har svært ved hvor virksomhedsstifteren leder virksomheden. 1% at føre deres eksportambitioner ud i livet. I takt med at disse små og mindre virksomheder vokser i størrelse både hvad angår omsæt Højtuddannede Faglærte Ufaglært Anden 3% Virksomheder der fokuserer på flere markeder ning og medarbejdere vil det ofte kræve mere har større muligheder for vækst, Andel og er af mindre virksomheder, formelle ledelsesredskaber der forventer at og forøge egenskaber hos udsatte overfor konjunkturudsving deres og ændringer vækst i antal lederen. ansatte inden for 3 år i markedsvilkår. Et større fokus på eksport markedet vil kunne skabe øget vækst i Region I Danmark 47% er det en generel tendens, at de små 42% Sjælland. 39% virksomheder har svært ved at vokse sig store 37% og for alvor generere job. To typiske vækstbarrierer er virksomhedernes fokus på det begrænsede hjemmemarked og iværksætteres mangel Små iværksættere er i overtal Vækstindekset viser at to tredjedele af de sjællandske virksomhedsledere selv har startet virksomheden, og således er ejer-ledere. To tredje på risikovillig kapital. 15% 9% 55% 21% 1% 13 Nuværende antal ansatte Over 100 Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år på at? Arbejder virksomheden indenfor de graf 7 næste 3 år på at: (flere svarmuligheder) Øge omsætningen med mere end 20 % 75% Øge antallet af ansatte med mere end 20 % 37% Øge eksporten med mere end 20 % 30% Virksomheden regner ikke med de store ændringer 17% At virksomheden sælges 10% Reducere antallet af ansatte med mere end 20 % 2% Benytter virksomheden sig af følgende typer rådgivning eller sparring? Ledernes vej til lederrollen graf 8 Ledernes vej til lederrollen Anden form for fomaliseret sparring 42% Ingen formaliseret 6% sparring 4% 14% 8% En bestyrelse Har opkøbt virksomheden Har stiftet virksomheden 36% 31% En mentor 7% Er tidligere medarbejder i virksomheden Et advisory board 67% 2% Er tidligere medarbejder/leder i anden virksomhed indenfor samme branche Anden graf 13 Ingen uddannelse inden for ledelse 47% Uddannelse inden for ledelse af minimum ét års varighed Lederkursus af minimum én uges varighed inden for de sidste 5 år Lederkursus af minimum én dags varighed inden for de sidste 5 år 16% 20% 25%

13 Andel af virksomheder, der forventer at forøge deres vækst i antal ansatte inden for 3 år 47% 42% LEDERens 75 % HAR AMBITIONER 37% OM 39% BETYDELIG VÆKST I DEN NÆRMESTE FREMTID VÆRKTØJSKASSE 51 % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE Ledernes ER input HØJTUDDANNEDE 15% udefra Brug af sparring og netværk Vækstindekset Vinter 2012 peger på at lederen i Vækstindekset 9% viser at 64 procent af lederne 43 de sjællandske % vækstvirksomheder AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE får begrænset input udefra. ER Mange FAGLÆRTE ledere får ikke ajourført ker over de mere institutionaliserede former benytter sig af formaliseret sparring. Dette dæk Nuværende antal ansatte Over 100 deres viden gennem sparring, rådgivning eller for sparring som bestyrelser, advisory boards 67 lederudviklingsaktiviteter. % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE En tendens der især og mentorer. HAR SELV Derudover dækker det over de kendetegner Arbejder virksomheden STIFTET små og VIRKSOMHEDEN mindre indenfor virksomheder. de næste mindre tre formelle år på at sparringsformer? som eksterne konsulenter og brug af netværk. 36 procent af regionens ledere anvender ingen af disse former for formaliseret sparring. 36 % AF LEDERNE Øge omsætningen med mere end 20 % 75% GØR IKKE BRUG AF NOGEN FORM Virksomhedens brug af formaliseret sparring Øge antallet af ansatte med FOR mere end FORMALISERET 20 % SPARRING 37% er proportionelt stigende med virksomhedens 69 Øge eksporten med % mere AF end VÆKSTVIRKSOMHEDERNE 20 % 30% størrelse, og særligt de helt store virksomheder I REGION SJÆLLAND anvender sparring strategisk. Virksomheden regner ikke med de HAR store ændringer IKKE EN BESTYRELSE 17% 85 At virksomheden % AF DE sælges SJÆLLANDSKE 10% LEDERE ØNSKER AT VIDEREUDVIKLE Reducere antallet af ansatte med DERES mere end 20 LEDELSESKOMPETENCER % 2% Få har en bestyrelse To ud af tre vækstvirksomheder i Region Sjælland fungerer uden en bestyrelse. Igen er ten VækstIndeks 13% 13 Ingen uddannelse inden for ledelse 47% 76 Uddannelse inden for ledelse af minimum % ét AF års varighed DE SJÆLLANDSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER DER 25% 92% Hvad karakteriserer Lederkursus af minimum IKKE SØGTE én uges FINANSIERING, BEGRUNDER 85% 85% 85% 80% ledelsesformen i varighed inden VALGET for de sidste 5 MED år AT DE IKKE HAVDE 20% 76% BEHOV FOR FINANSIERING 72% virksomheden? Lederkursus af minimum én dags 13 66% varighed inden % for AF de sidste VIRKSOMHEDERNE 5 år SØGTE IKKE 16% FINANSIERING (i høj eller nogen FORDI DE IKKE 54% ØNSKEDE AT AFGIVE grad) EJERSKAB OG KONTROL 41% 42% 11 % AF VIRKSOMHEDERNE 36% SØGTE IKKE 1-25 ansatte Professionel 23% rådgivning/sparring FINANSIERING INDEN FOR DET SIDSTE ÅR FORDI DE IKKE 43% 19% Over 25 ansatte ANSÅ DET FOR MULIGT AT OPNÅ FINANSIERING Efteruddannelse af min. 29% to dages varighed Indgå i et partnerskab 27% med lignende virksomheder Regler og Overvågning Teams med Centraliseret Ledelse Holdninger Dialog og Samarbejde direktiver om lederskab og opfølgning beslutningskompetencer mellemledere ledelse gennem og værdier 26% samarbejde med en mentor Efteruddannelse af én dags varighed 25% Jeg ønsker ikke at videreudvikle mine lederkompetencer 15% Ansættelse af 10% professionel bestyrelse STVIRKSOM- ITALSØGNING 42 % AF REGION SJÆLLANDS INDEN FOR DET SIDSTE ÅR Benytter virksomheden VÆKSTVIRKSOMHEDER sig af følgende HAR SØGT typer KAPITAL rådgivning eller sparring? Anden form for fomaliseret sparring 42% SAMMENLIGNET MED RESTEN AF DANMARK HAR DE SJÆLLANDSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER: Ingen formaliseret sparring 36% % LAVERE SANDSYNLIGHED FOR AT En bestyrelse OPNÅ 31% LÅNEFINANSIERING En mentor 7% % LAVERE SANDSYNLIGHED FOR Et AT advisory OPNÅ board 2% EGENKAPITALFINANSIERING % LAVERE SANDSYNLIGHED FOR AT OPNÅ ANDRE FORMER FOR FINANSIERING Hvad karakteriserer ledelsesformen i virksomheden? Benytter virksomheden sig af følgende typer rådgivning eller sparring? (flere svarmuligheder)

14 14 VækstIndeks densen at jo større virksomheden er, desto større er sandsynligheden for at virksomheden gør brug af en bestyrelse. En professionel bestyrelse og relevant rådgivning kan understøtte en virksomhed strategisk og udfordre virksomhedens forretningsgange. Omvendt er fraværet af sparring en begrænsning af ledernes mulighed for at agere i et ledelsessamspil om virksomhedens målsætninger, og det forstærker den uheldige isolation af virksomhedslederne. Kompetent sparring er især vigtigt for de små og mindre virksomheder, der dominerer erhvervsstrukturen i Region Sjælland. En mentor kan, særligt for de små virksomheder, være et alternativ til en bestyrelse. 7 procent af lederne i de sjællandske vækstvirksomheder benytter sig af denne mulighed. Ledelsesværktøjer Brugen af ledelsesværktøjer er afhængig af virksomhedens størrelse. Regionens større virksomheder bruger således gennemsnitligt flere ledelsesværktøjer end de mindre virksomheder. Dette er naturligt, idet formaliseringsbehovet af ledelse stiger i takt med virksomhedens størrelse og kompleksitet. Tre helt fundamentale styringsredskaber for en virksomhed. Begrænset markedsindsigt Få af regionens vækstvirksomheder gør brug af kundeundersøgelser, og sætter dermed ikke systematiseret fokus på deres kunders behov og fremtidige marked. Systematiseret viden om kunderne kan forbedre virksomheders markedsførings- og salgsindsats og giver samtidig adgang til den mulighed for innovation, der ligger i et dybdegående kendskab til sine kunder, f.eks. i form af brugerdreven innovation. Manglende fokus på medarbejderudvikling Knapt halvdelen af virksomhederne med over 25 ansatte bruger i høj grad eller nogen grad uddannelsesplanlægning for deres medarbejdere. Virksomheder med færre ansatte ligger langt under dette niveau. Uddannelsesplanlægning er blandt andet medvirkende til at sikre at der er overensstemmelse mellem virksomhedens kompetencebehov og strategi, og medarbejdernes kvalifikationer. Virksomheder med fokus på medarbejderne og deres udviklingsmuligheder er ligeledes langt bedre stillet i kapløbet om at tiltrække den højtuddannede og kvalificerede arbejdskraft. De mest brugte ledelsesværktøjer er: Strategi, vision og værdier Økonomistyring Produktions- og kvalitetsstyring. Hvilke ledelsesværktøjer bruger virksomheden? Hvilke ledelsesværktøjer bruger virksomheden? (i høj eller nogen grad) 58% 60% 64% 58% 81% 67% 85% 75% 91% 28% 27% 36% 31% 39% 33% 45% 25% 46% 36% 26% 42% 1-25 ansatte Over 25 ansatte 14% Lean Resultatløn og/eller bonusordninger Kundeundersøgelser Kontraktstyring af kunder og leverandører Uddannelses planlægning Mål for den enkelte medarbejder Arbejdspladsvurdering Projektstyring Produktions- og kvalitetsstyring Økonomistyring Strategi, vision og værdier

15 15% 15% 13% VækstIndeks 15 9% 9% Nuværende antal antal ansatte Over Over lederudvikling Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år år på at at? For få har en lederuddannelse Generelt er lederuddannelse en mangelvare i Region Sjælland. Således har hver anden af Generelt ses en tendens til at jo flere ansatte virksomheden har, desto flere ledere har taget mentor som en mulighed. uddannelse inden for ledelse. Ligeledes stiger lederens formelle niveau af lederuddannelse De fleksible og kontekstnære lederudviklingsforløb ligger således øverst på listen over de med lederens generelle uddannelsesniveau. Anden Anden form form for for fomaliseret sparring 42% 42% Det vil sige, at de højtuddannede ledere i højere mest eftertragtede måder at opkvalificere sig på grad også Ingen har Ingen formaliseret uddannelse sparring inden for ledelse. som leder. Efterspurgt er også 36% 36% kortere lederuddannelseskurser, samt strategiske partnerskaber med lignende virksomheder. Virksomheder En En bestyrelse 31% 31% Lederudvikling og lederuddannelse er blandt de ledelsestiltag der En En har mentor størst betydning 7% 7% for ne har således et behov for løbende sparring virksomhedens samlede performance. Lederen skal skabe rammerne for virksomhedens deres udfordringer og muligheder. med andre virksomheder, der har kendskab til Et Et advisory board board 2% 2% overordnede udvikling, herunder virksomhedens produktivitet, forretningsudvikling og innovation. Lederen vil, specielt i de mindre virksomheder, ofte udgøre den afgørende præmis de adspurgte ledere aldrig taget nogen form for at virksomhederne kan klare sig i en stadig Øge Øge omsætningen med med mere mere end end % 75% 75% for uddannelse inden for ledelse, eller deltaget mere konkurrencepræget kontekst både nationalt 37% 37% og internationalt. Øge Øge i antallet lederudviklingsforløb, af af ansatte med med mere mere end end % korte som lange. Men billedet Øge er broget, for der findes også en større Øge eksporten med med mere mere end end % 30% 30% gruppe af ledere, der har en formel ledelsesud Virksomheden dannelse. regner regner ikke ikke med med Hver de de store store fjerde ændringerhar således en 17% 17% lederuddannelse At af minimum et års varighed, 10% hvilket At virksomheden sælges 10% viser det store spænd, der er i ledernes formelle Reducere ledelsesbaggrund. antallet af af ansatte med med mere mere end end % 2% 2% Kompetent rådgivning Der er et udbredt ønske om at forbedre ledelsesniveauet. Således ønsker mere end 8 ud af 10 af de adspurgte ledere, at forbedre deres ledelseskompetencer. Nummer et på ledernes ønskeseddel er professionel rådgivning og sparring Hver fjerde vækstvirksomhed ser en Benytter virksomheden sig af af følgende typer rådgivning eller sparring? Ingen Ingen uddannelse inden inden for for ledelse Uddannelse inden inden for for ledelse af af minimum ét ét års års varighed Lederkursus af af minimum én én uges uges varighed inden inden for for de de sidste sidste 55 år år Lederkursus af af minimum én én dags dags varighed inden inden for for de de sidste sidste 55 år år 16% 16% 20% 20% 25% 25% 47% 47% Har virksomhedslederen uddannelse inden for ledelse? (flere svarmuligheder) Professionel rådgivning/sparring Efteruddannelse af af min. min. to to dages dages varighed Indgå Indgå i et i et partnerskab med med lignende virksomheder Samarbejde om om lederskab med med en en mentor Efteruddannelse af af én én dags dags varighed Jeg Jeg ønsker ønsker ikke ikke at at videreudvikle mine mine lederkompetencer Ansættelse af af professionel bestyrelse 10% 10% 15% 15% 29% 29% 27% 27% 26% 26% 25% 25% 43% 43% Virksomhedslederens foretrukne måde at videreudvikle sine lederkompetencer? (flere svarmuligheder) Masteruddannelse i i ledelse 10% 10% Ansættelse af af et et advisory board board 9% 9%

16 16 VækstIndeks LEDERNES FOKUS Virksomhedsstørrelsen definerer ledernes arbejdsopgaver De sjællandske virksomhedsledere bruger deres tid forskelligt afhængigt af virksomhedens størrelse. Vækstindekset viser at virksomhedsledere med over 25 ansatte bruger forholdsmæssigt mere tid på administration og økonomi, samt strategi og udvikling af virksomheden. Ledere med under 26 ansatte bruger derimod relativt mere tid på salg, markedsføring og kundekontakt, samt produktion og drift. 72 procent af de små virksomhedsledere med 1-5 ansatte angiver tidsmangel som den største ledelsesbarriere. Derudover har lederne svært ved at uddelegere opgaver, og svært ved at prioritere opgaverne. Lederne i de mindre virksomheder angiver ligeledes i højere grad, at de har centraliseret ledelsesform. For især de mindre virksomheders vedkommende kan der således være behov for et større fokus på virksomhedens udvikling, langsigtede mål og visioner, hvis virksomheden skal skabe vækst fremover. De mindre virksomheder bruger således mindre tid på udviklingsorienterede opgaver i forhold til tid brugt på det operationelle niveau. Mange af de små virksomheder har ikke mere end 5 ansatte, og lederens tid bruges derfor i høj grad på virksomhedens operationelle opgaver. Det kan dog også være en indikation af, at lederne har svært ved at uddelegere de mere operationelle opgaver. Dette understøttes af virksomhedsledernes egne angivne ledelsesbarrierer. Top tre i efterspurgte lederudviklingsområder: Strategi og udvikling Salg og markedsføring Planlægning og målstyring Lederudvikling skal matche udfordringer Behovet for lederudvikling er bredt anerkendt og ønskes af 85 procent af lederne. Ledere har i høj grad anerkendt behovet for at prioritere mere udviklingsorienterede opgaver, og efterspørger netop udvikling af ledelseskompetencer hertil. Mest efterspurgt er videreudvikling inden for strategi og udvikling, hvilket de små virksomhed er særligt har udfordringer med at prioritere. Lederne i virksomhederne efterspørger ligeledes videreudvikling af deres kompetencer inden for salg og markedsføring, hvilket stemmer overens med tidligere Vækstindeksmålinger af virksomhedernes største udfordringer. Hver tredje virksomhedsleder efterspørger efteruddannelse inden for planlægning og målstyring - et ledelsesområde der sigter på bedre ledernes top 3 over mest og mindst tidskrævende aktiviteter Ledere i virksomheder med over 25 ansatte Administration og økonomi Salg, markedsføring og kundekontakt Strategi og udvikling af virksomheden Ledere i virksomheder med under 25 ansatte Salg, markedsføring og kundekontakt Produktion og drift Administration og økonomi Produktion og drift Innovation og produkt- og proces udvikling Personaleledelse Innovation og produkt- og procesudvikling Strategi og udvikling af virksomheden Personaleledelse

17 Masteruddannelse i ledelse 10% Benytter Ansættelse virksomheden af et advisory board sig af følgende 9% typer rådgivning eller sparring? VækstIndeks 17 Anden form for fomaliseret sparring 42% Ingen formaliseret sparring Strategi og udvikling En bestyrelse Salg og markedsføring En mentor 7% Planlægning og målstyring styring af virksomhedens mere langsigtede mål Et advisory board 2% og Budget- aktiviteter. og økonomistyring Kommunikation og dialog Efteruddannelse i ledelse skal ses som en investering i Finansiering fremtiden på niveau med alle andre 36% 40% 31% 37% 31% forretningsinvesteringer. Det vil ofte være sådan at efteruddannelse 24% i ledelse næppe realiseres, med mindre virksomheden i ord og handling 18% understøtter, at der bruges tid og ressourcer på det. 17% Personaleledelse Ingen uddannelse inden for ledelse Jeg har ikke behov for at opkvalificere Uddannelse mine lederkompetencer inden for ledelse af minimum ét års varighed Lederkursus af minimum Projektledelse én uges varighed inden for de sidste 5 år Lederkursus af minimum Risikostyring én dags varighed inden for de sidste 5 år Konflikthåndtering 7% 9% 16% 15% 12% 20% 16% 25% 47% Professionel rådgivning/sparring Jeg mangler tid Efteruddannelse af min. Det er svært to dages at uddelegere varighed arbejdsopgaver Indgå i et partnerskab med Det lignende er svært virksomheder at prioritere mine arbejdsopgaver Samarbejde om lederskab Jeg mangler med de rette kompetencer en mentor Jeg finder Efteruddannelse det ubehageligt af at træffe én dags upopulære varighed og svære beslutninger Jeg ønsker ikke at videreudvikle Det mine er lederkompetencer svært at bevare overblikket Ansættelse af professionel bestyrelse 7% 7% 17% 10% 27% 24% 15% 29% 27% 26% 25% 43% 68% Hvad er de største barrierer i forhold til at lede og udvikle din virksomhed og dine medarbejdere? (max to svar) Masteruddannelse Lånefinansiering i ledelse 10% 32% Ansættelse Egenkapitalfinansiering af et advisory board 9% 19% Andre former for finansiering 20% Ikke søgt 58% Strategi og udvikling Turisme og Salg oplevelsesøkonomi og markedsføring Planlægning Transport og og målstyring logistik Budget- og økonomistyring Cleantech Kommunikation Fødevarer og dialog Farma/Medico Finansiering Designvirksomheder, møbler og Personaleledelse beklædning Jeg har Fremstilling ikke behov for (metal, at opkvalificere elektronik, mine maskiner, lederkompetencer plast) 46% 18% 44% 42% 17% 16% 38% 15% 37% 24% 53% 65% 31% 37% 40% Inden for hvilke områder ville en opkvalificering forbedre virksomhedslederens ledelseskompetencer? (max tre svar) Alle Projektledelse brancher Handel (detail- og engroshandel) Risikostyring 9% 12% 36% 35% Bygge Konflikthåndtering og anlæg 7% 34% IT/Kommunikation 32% Anden Jeg mangler tid Finansiering og Det er forretningsservice svært at uddelegere arbejdsopgaver Det er svært at prioritere mine arbejdsopgaver 17% 24% 29% 27% 68%

18 18 VækstIndeks Internationale perspektiver Internationale tendenser inden for lederudviklingsprogrammer peger på større brug af skræddersyede lederudviklingsforløb. Der skal skabes nye partnerskaber mellem ledere og lederudviklingskonsulenter, der munder ud i længere udviklingsforløb baseret på interaktiv læring i lederens eget miljø. Fra klassisk standardiseret undervisning med faste moduler, er den internationale tendens at lederudviklingsprogrammer i stadig højere grad baseres på løbende rådgivning og sparring kombineret med en mere kontekstuel læringsmetode. Nyerhvervede lederkompetencer bør integreres og implementeres løbende af lederen. Ledelseskompetencer gøres derved langtidsholdbare, og bliver ikke en tjekliste der gemmes i skuffen. Lederudvikling skal følge strategien Sammentænkning af lederens efteruddannelse med virksomhedens strategi og behov, er afgørende. Ofte tænkes virksomhedens strategi og egentlige behov for kompetenceløft ikke ind, når ledernes kompetencer skal styrkes.

19 VækstIndeks 19 mest effektfulde lederudviklingsaktiviteter coaching og metoring ledere der underviser ledere action learning største udfordringer i forhold til udvikling af ledere sammentænke lederudvikling Med virksomhedsresultater ledernes tid økonomiske begrænsninger International Best Practice indenfor ledelsesudvikling tendenser fortiden fremtiden konsulenten er - udbyder - sælger - underviser - partner - meddesigner - facilitator - coach - mentor programmet er tidsrammen er - et defineret kursus - standardiseret - et engangs kursus - et studieprogram med virkelige cases - skræddersyet til lederen - et længere udviklingsforløb med løbende støtte metoden er - Forelæsning - deltagerbaseret, interaktivt og anvendt undervisning indholdet er - teoretisk baseret - teoretisk, men i en konkret kontekst tankegangen er - konceptuel - eksperimentel og konceptuel

20 20 VækstIndeks

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Resume Behovet for efteruddannelse blandt medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd er relativt stort. Typisk angiver virksomhederne,

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder 2 forår 2011 Cleantech som vækstmotor forår 2011 Cleantech som vækstmotor 3 Pointer og perspektiver ÅBEN TILGANG

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere