vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger"

Transkript

1 vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger

2 2 VækstIndeks Vækstforum Sjælland skaber og udvikler rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Det sker i samspil mellem erhvervsliv, kommuner, regionen, uddannelses- og forskningsinstitutioner og parterne på arbejdsmarkedet. Målet er økonomisk vækst i Region Sjælland og midlet er at udvikle rammebetingelserne, så de matcher fremtidens krav og sikrer grundlaget for velfærd i vores samfund. Årligt arbejder Væksthus Sjælland med 500 virksomheder. En række vækstkonsulenter tager turen rundt til de sjællandske virksomheder for gennem et vækstforløb at kortlægge virksomhedens udfordringer og tilbyde konkret sparring omkring mulighederne. Væksthuset samarbejder med alle relevante private og offentlige rådgivere og aktører. Derudover driver Væksthuset en række projekter i samarbejde med forskellige erhvervsaktører. Fokus er at skabe vækst i Region Sjælland. Vækstindeks vinter 2012 Udarbejdet af: Analysekonsulent Anne Lind, Analysekonsulent Christian Kjær Monsson Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland Oplag: stk. Dec 2011 Layout: Helle Hauskov For yderligere information kontakt: Analysechef Nina Groes, Væksthus Sjælland, tlf eller på mail eller Analysekonsulent Anne Lind, Væksthus Sjælland tlf eller på mail

3 VækstIndeks 3 Indhold 4 Pointer og perspektiver 7 INDLEDNING 9 ledelse 18 Internationale perspektiver 21 kapitalfremskaffelse virksomheder i kød og blod 33 Anbefalinger

4 4 VækstIndeks de vigtigste pointer og perspektiver på 5 minutter Vækstindeks Vinter 2012 er et temanummer, der har specielt fokus på ledelse og kapitalfremskaffelse i Region Sjællands virksomheder. Disse to vækstdrivere er helt centrale for vækstvirksomhedernes chancer for at nå deres potentiale. Analysen er baseret på svar fra 634 regionale virksomhedsledere, der har deltaget i undersøgelsen, ligesom datagrundlaget er udvidet med særkørsler fra Danmarks Statistik. Vækstindeks Vinter 2012 er udarbejdet for, og i tæt samarbejde med, Vækstforum Sjælland. Højtuddannede ledere skaber vækst Vækstindeks Vinter 2012 viser entydigt, at virksomhedsledernes uddannelsesniveau hænger nøje sammen med mulighederne for at opnå reel vækst. 51 procent af lederne i vækstvirksomheder er således højtuddannede, det samme gør sig kun gældende for 24 procent af alle regionens virksomhedsledere. Lederne i vækstvirksomhederne har desuden et højt ambitionsniveau i forhold til omsætning. Tre ud af fire af disse ledere ønsker at øge omsætningen markant inden for de næste 3 år, og de fokuserer ifølge undersøgelsen særligt på at skabe vækst ved at optimere virksomhedens kerneområder og øge produktiviteten af den eksisterende medarbejderstab. Vækst er altså ikke lig med flere arbejdspladser, og mange virksomheder forventer direkte at opnå vækst i omsætningen uden at øge antallet af medarbejdere. Dermed ser det ud til at samme jobløse vækst fortsætter, som tidligere Vækstindeks fra Væksthus Sjælland har vist. Ledere der isolerer sig, går i stå Mange af regionens ledere undlader at få ajourført deres viden gennem den nødvendige sparring, rådgivning eller andre former for lederudviklingsaktiviteter. Vækstindekset Vinter 2012 kan dermed identificere den udfordring, at lederen i de sjællandske vækstvirksomheder typisk får en begrænset mængde input udefra. Tendensen er især udtalt blandt de mindre virksomheder. Generelt er lederuddannelse en mangelvare i Region Sjælland. Således har hver anden af de adspurgte ledere aldrig taget nogen form for uddannelse inden for ledelse, eller deltaget i lederudviklingsforløb, korte som lange. Men billedet er broget, for der findes også en større gruppe af ledere, der har en formel ledelsesuddannelse. To ud af tre vækstvirksomheder i Region Sjælland fungerer uden en bestyrelse. Dette vil ofte betyde en begrænsning af ledernes mulighed for at agere i et ledelsessamspil om virksomhedens målsætninger, og det forstærker den uheldige isolation af virksomhedslederne. 8 ud af 10 vil ud af osteklokken Lederne erkender udfordringerne, og den gode nyhed er, at der blandt lederne er et udbredt ønske om at forandre situationen. Mere end 8 ud af 10 ledere ønsker at forbedre deres ledelseskompetencer, og de er meget præcise, når de skal formulere, hvad det er, de efterspørger. Nummer et på ledernes ønskeseddel er rådgivning og sparring. Lederudviklingsforløbene skal være fleksible og kontekstnære, for at kunne tiltrække lederne i Region Sjællands vækstvirksomheder.

5 VækstIndeks 5 Virksomhederne i Vækstindeksets datagrundlag er udvalgt, fordi de er vækstvirksomheder i Region Sjælland. De undersøgte virksomheder har altså enten haft en høj vækst eller har et stort vækstpotentiale. Vækstindekset tilbyder dermed ny viden om de virksomheder, der reelt vokser og har potentiale for at skabe vækst i Region Sjælland. Fokus på driftsopgaver frem for strategisk udvikling Vækstindekset Vinter 2012 viser, at især mange ledere i de små vækstvirksomheder, bruger uforholdsmæssig meget tid på drift. I en hverdag, hvor mange af lederne ser tidsmangel som deres største ledelsesbarriere, får de ikke prioriteret den langsigtede, strategiske og udviklingsorienterede ledelsesopgave. Den daglige drift overskygger det fokus på virksomhedens fremadrettede aktiviteter, som ellers burde være lederens vigtigste opgave. Den mangel på vision, strategi og indsigt i virksomhedens udviklingsmuligheder, kan selvsagt have betydelige konsekvenser for virksomhedens fremtid, og det er man da også klar over på ledelsesgangene. De adspurgte ledere har derfor i høj grad anerkendt behovet for at prioritere og opkvalifisere sig inden for de mere udviklingsorienterede områder såsom strategi og udvikling samt planlægning og målstyring. Kassen er smækket i for vækstvirksomhederne Kapitalfremskaffelse er en vigtig vækstdriver, og den økonomiske krise har kun gjort den endnu mere afgørende og endnu mere vanskelig at overkomme. For virksomhederne i Region Sjælland er kapitalfremskaffelse blevet yderligere aktualiseret af de seneste års regionale bankkrak, der har mindsket kapitaludbuddet i Region Sjælland. Vækstindeks Vinter 2012 viser da også den klare tendens, at der er en høj efterspørgsel efter kapital blandt vækstvirksomhederne. Hele 42 procent af de adspurgte virksomheder har søgt kapital inden for det sidste år, og mest efterspurgt er lånefinansiering, der har været søgt af en tredjedel af virksomhederne. Men overraskende nok er det kun hver anden af vækstvirksomhederne, der opnåede fuld finansiering. Et højt antal virksomheder må derfor gå tomhændet hjem fra mødet med banken og investorer. Det er særligt de små virksomheder, der har problemer med at opnå kapital. For mange virksomheder er der endvidere tale om mindre beløb. Mere end hver anden virksomhed efterspørger således kapital for under en million kroner. Bagerst i køen til kapital Regionens vækstvirksomheder står dårligt i konkurrencen om kapital i forhold til resten af Danmark. Tallene viser, at virksomhederne i Region Sjælland har 17 procent lavere sandsynlighed for at opnå lånefinansiering, set i forhold til virksomheder generelt i Danmark. Samme tendens ses i forhold til egenkapital og andre former for finansiering. Vækstindekset Vinter 2012 viser også, at vækstvirksomhederne i Region Sjælland, som helhed, sjældent modtager risikovillig kapital. Virksomhederne i Region Sjælland modtager uforholdsmæssig lidt venturekapital, lige som virksomhederne modtager færrest af Vækstfondens finansieringsprodukter. Overlevelse skygger for vækst Mangel på driftskapital er hovedårsag til at vækstvirksomheder søger ny kapital. Det er en direkte konsekvens af finanskrisen. Mange virksomheder har tydeligvis stadig likviditetsproblemer, og kæmper for deres overlevelse. Erhvervelsen af teknologi samt ekspansion, både i ind- og udland, er derudover blandt de vigtigste årsager til at søge ny kapital. Der er således også mange virksomheder, der ønsker kapital til vækst, og derfor er vanskelighederne med at finde finansiering en reel barriere for vækst i de virksomheder, der har reelle vækstpotentialer i Region Sjælland.

6 6 VækstIndeks

7 VækstIndeks 7 INDLEDNING For første gang udkommer Vækstindekset som et særligt temanummer. Det er ensbetydende med flere dybdegående analyser og mere research af to højaktuelle temaer for væksten i Region Sjælland: ledelse og kapitalfremskaffelse. Temaerne går på tværs af brancher, og er aktuelle for alle regionens virksomheder. Opbygning af Vækstindekset Vækstindekset Vinter 2012 falder i tre dele: Ledelse Kapitalfremskaffelse Anbefalinger Med fokus på ledelse kortlægger Vækstindekset en helt central vækstdriver for regionens virksomheder. Ledelsesanalysen kortlægger ledelseskapaciteten og styringen af de sjællandske virksomheder, samt afdækker inden for hvilke kompetenceområder regionens ledere efterspørger opkvalificering. Vækstindekset afdækker endvidere vækstvirksomhedernes kapitalefterspørgsel og resultatet deraf, samt analyserer regionens kapitalstrukturer og tilførsel af risikovillig kapital. Analysen bidrager derved med konkret viden til fremtidige målrettede indsatser på kapitalområdet. Datafangst til Vækstindekset Vækstindekset Vinter 2012 er udarbejdet for, og i samarbejde med, Vækstforum Sjælland. Temaanalyserne bygger på 634 gennemførte spørgeskemainterviews blandt regionens vækstvirksomheder. Virksomhederne i Vækstindeksets datagrundlag er udvalgt som vækstvirksomheder. Det vil sige, at de undersøgte virksomheder enten har haft en høj vækst eller har et stort vækstpotentiale. Vækstindekset tilbyder dermed ny viden om de virksomheder, der reelt vokser og har potentiale for at skabe vækst i Region Sjælland. En af styrkerne ved Vækstindekset er, at det er virksomhedslederne selv, der leverer input. Resultaterne er således et udtryk for virksomhed ernes situation set med virksomhedsledernes egne briller. Analysen fastholder en fordeling af virksomheder på brancher og størrelser der matcher regionens erhvervsstruktur, dog med en begrænset overvægt af små virksomheder. Spørgeskemaet indeholder 21 spørgsmål alle med lukkede svarmuligheder. Spørgeskema undersøgelsen er gennemført i september - november 2011 Spørgeskemaundersøgelsen til Vækstindekset er udsendt til 1921 vækstvirksomheder og har således en svarprocent på 33. Vækstindekset inddrager endvidere nyeste data fra en række statistiske databaser. Dette gøres for at støtte op om spørgeskemaundersøgelsen og for at kunne sammenligne vækstvirksomhederne med regionens øvrige virksomheder, samt virksomhederne på landsplan. Der er lavet særlige beregninger på en række aggregerede erhvervsstatistikker fra Danmarks Statistik, ligesom der inddrages data fra Vækstfonden og Erhvervsstyrelsen. Særkørsler på Danmarks Statistiks Forskningsmaskine belyser endvidere kapitalstrukturen i regionens virksomheder. Vi håber, at Vækstindekset Vinter 2012 vil være til inspiration og gavn.

8 8 VækstIndeks

9 VækstIndeks 9 ledelse Vækstindeks Vinter 2012 viser at mange af regionens virksomhedsledere gennem de senere år har undladt at få ajourført deres viden gennem den nødvendige sparring, rådgivning eller lederudviklingsaktiviteter. Mere end 8 ud af 10 sjællandske virksomhedsledere ønsker at forbedre deres ledelseskompetencer.

10 10 VækstIndeks Ledernes afsæt Lederne i Region Sjællands vækstvirksomheder Vækstindekset Vinter 2012 viser en generel tendens til at vækstvirksomheder og højtuddannede ledere går hånd i hånd. Andelen af højtuddannede ledere er dobbelt så stor blandt vækstvirksomhederne end tilfældet er blandt Region Sjællands samlede virksomheder. Højtuddannede: Virksomhedsledere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse Således er 51 procent af lederne i vækstvirksomhederne højtuddannede, hvorimod dette kun gælder for 24 procent af regionens øvrige virksomhedsledere. Flest højtuddannede ledere ses ganske naturligt inden for de videntunge erhverv. Faglærte: virksomhedsledere med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse Vækstindekset viser, at der blandt regionens vækstvirksomheder er et højt ambitionsniveau for virksomhedens omsætning. Tre ud af fire ledere ønsker at øge omsætningen markant inden for de næste 3 år. Mange virksomheder forventer vækst i omsætningen uden at skulle øge antallet af medarbejdere. Dermed ser den jobløse vækst ud til at fortsætte, idet behovet for at konsolidere virksomhedens eksisterende aktiviteter prioriteres. Lederne i vækstvirksomheder med ansatte har de højeste ambitioner når det drejer sig om vækst i antallet af ansatte. I virksomheder med over 50 ansatte, har lederne et markant lavere ambitionsniveau end i samtlige andre virksomhedsstørrelser. Der ses således en tendens til at virksomhederne når en vis størrelse, hvorefter ambitionsniveauet for at vokse i antal ansatte falder. Lave eksportambitioner trods høje vækstambitioner Hver tredje vækstvirksomhed har ambitioner om at øge virksomhedens andel af eksport betydeligt inden for de næste 3 år. Sammenligner man ambitionsniveauet med virksomhedernes % HAR AMBITIONER OM BETYDELIG VÆKST I DEN NÆRMESTE FREMTID % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE ER HØJTUDDANNEDE % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE ER FAGLÆRTE % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE HAR SELV STIFTET VIRKSOMHEDEN 36 % AF LEDERNE GØR IKKE BRUG AF NOGEN FORM FOR FORMALISERET SPARRING

11 Hvad er vækstvirksomhedslederens uddannelsesbaggrund? Hvad er vækstvirksomhedslederens uddannelsesbaggrund? Hvad er vækstvirksomhedslederens uddannelsesbaggrund? Finansiering og forretningsservice Farma/Medico Finansiering og forretningsservice IT/Kommunikation Farma/Medico Designvirksomheder, møbler IT/Kommunikation og beklædning Designvirksomheder, Cleantech møbler og beklædning Anden Cleantech Turisme og oplevelsesøkonomi Anden Turisme Handel og oplevelsesøkonomi Bygge og anlæg Handel Fødevarer Bygge og anlæg Fremstilling (metal, elektronik, maskiner, Fødevarer plast) Transport Fremstilling og logistik (metal, elektronik, maskiner, plast) Transport og logistik graf 4 Hele landet Region Hovedstaden Hele landet Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Region Midtlylland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Midtlylland graf 5 graf 6 Region Nordjylland Nuværende antal ansatte Nuværende antal ansatte Højtuddannede 33% 92% 83% 92% 68% 83% Finansiering og forretningsservice 67% 68% Farma/Medico 61% 67% IT/Kommunikation 56% 61% Designvirksomheder, møbler og beklædning 54% 56% Cleantech 46% 54% Anden 41% Turisme og 46% oplevelsesøkonomi 38% 41% Handel 37% 38% Bygge og anlæg 33% 37% Fødevarer Højtuddannede 24% 53% Fremstilling (metal, Faglærte Ufaglærte 53% elektronik, maskiner, plast) Transport og logistik Faglærte Ufaglærte Faglærte Region Midtlylland 56% Ufaglært 37% Anden 8% 17% 8% 27% 17% 5% 92% 33% 27% 83% 5% 39% 33% 68% 37% 39% 67% 5% 2% 35% 37% 61% 4% 8% 5% 2% 44% 35% 56% 44% 59% 56% 56% 54% 46% 4% 4% 4% 6% 8% 1% 1% 6% 3% 1% 1% 57% 59% 41% 1% 5% 3% 57% 38% 13% 1% 5% Toplederenes uddannelsesniveau i den private sektor(2010) 45% 34% 24% 45% 28% 24% 29% 28% 24% 29% 29% Anden VækstIndeks Hvad er vækstvirksomhedslederens uddannelsebaggrund? Andel 13% af virksomheder, der forventer 13% at forøge deres vækst i antal ansatte inden for 3 år 11 34% 20% 2% 46% 19% 1% Ledernes uddannelsesniveau i alle 55% 21% 1% Hele landet 34% 34% 20% 2% 46% 19% 54% 17% 1% private virksomheder 34% (2010) 20% Region Hovedstaden 55% 45% 21% 1% 52% 18% 2% Region Sjælland54% 24% 17% 1% 55% 21% 56% 19% 1% Region Syddanmark52% 28% 18% 2% 54% 17% Højtuddannede Faglærte Ufaglært Andel af virksomheder, der forventer at forøge deres vækst i antal ansatte inden for 3 år Andel af virksomheder, der forventer at forøge deres vækst i antal 47% ansatte inden for 3 år 37% 1-5 Højtuddannede 42% % % 15% % Over 9% 100 Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år på at? Øge omsætningen med mere end 20 % 75% Øge antallet af ansatte med mere end 20 % 37% Øge omsætningen med mere end 20 % 75% Anden Toplederenes 34% uddannelsesniveau 46% i den private sektor(2010) 19% 1% Toplederenes uddannelsesniveau i den private sektor( % % % % Region Nordjylland Over 100 Nuværende antal ansatte Højtuddannede Anden 13% Faglærte Ufaglærte 19% 1% 52% 3% 56% 3% Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år på at? Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år på at? 24% 33% Højtuddannede Faglærte 53% Ufaglært 35% 44% 56% 59% 57% Andel af virksomheder, der forventer at forøge deres vækst i antal ansatte inden for 3 år 37% % % % % % Over % Anden Anden 27% 39% 33% 17% 8% 5% 5% 4% 8% 18% 19% 4% 6% 1% 3% 1% 5% 13% 3%

12 12 VækstIndeks graf 5 Hele landet Region Hovedstaden Toplederenes uddannelsesniveau i den private sektor(2010) 34% 46% 19% 1% 45% 34% 20% 2% graf 6 Region Sjælland 24% Region Syddanmark 28% reelle eksportvækst, har kun 16 procent af vækstvirksomhederne Region øget Midtlylland deres eksportandel 29% 54% 17% dele af disse vækstvirksomheder har mellem 1-5 ansatte. Den typiske 52% vækstvirksomhed i 18% 1% 2% betydeligt inden for de sidste 3 år. Det peger Region Sjælland er således en lille virksomhed, Region Nordjylland 24% 56% 19% på, at mange virksomhedsledere har svært ved hvor virksomhedsstifteren leder virksomheden. 1% at føre deres eksportambitioner ud i livet. I takt med at disse små og mindre virksomheder vokser i størrelse både hvad angår omsæt Højtuddannede Faglærte Ufaglært Anden 3% Virksomheder der fokuserer på flere markeder ning og medarbejdere vil det ofte kræve mere har større muligheder for vækst, Andel og er af mindre virksomheder, formelle ledelsesredskaber der forventer at og forøge egenskaber hos udsatte overfor konjunkturudsving deres og ændringer vækst i antal lederen. ansatte inden for 3 år i markedsvilkår. Et større fokus på eksport markedet vil kunne skabe øget vækst i Region I Danmark 47% er det en generel tendens, at de små 42% Sjælland. 39% virksomheder har svært ved at vokse sig store 37% og for alvor generere job. To typiske vækstbarrierer er virksomhedernes fokus på det begrænsede hjemmemarked og iværksætteres mangel Små iværksættere er i overtal Vækstindekset viser at to tredjedele af de sjællandske virksomhedsledere selv har startet virksomheden, og således er ejer-ledere. To tredje på risikovillig kapital. 15% 9% 55% 21% 1% 13 Nuværende antal ansatte Over 100 Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år på at? Arbejder virksomheden indenfor de graf 7 næste 3 år på at: (flere svarmuligheder) Øge omsætningen med mere end 20 % 75% Øge antallet af ansatte med mere end 20 % 37% Øge eksporten med mere end 20 % 30% Virksomheden regner ikke med de store ændringer 17% At virksomheden sælges 10% Reducere antallet af ansatte med mere end 20 % 2% Benytter virksomheden sig af følgende typer rådgivning eller sparring? Ledernes vej til lederrollen graf 8 Ledernes vej til lederrollen Anden form for fomaliseret sparring 42% Ingen formaliseret 6% sparring 4% 14% 8% En bestyrelse Har opkøbt virksomheden Har stiftet virksomheden 36% 31% En mentor 7% Er tidligere medarbejder i virksomheden Et advisory board 67% 2% Er tidligere medarbejder/leder i anden virksomhed indenfor samme branche Anden graf 13 Ingen uddannelse inden for ledelse 47% Uddannelse inden for ledelse af minimum ét års varighed Lederkursus af minimum én uges varighed inden for de sidste 5 år Lederkursus af minimum én dags varighed inden for de sidste 5 år 16% 20% 25%

13 Andel af virksomheder, der forventer at forøge deres vækst i antal ansatte inden for 3 år 47% 42% LEDERens 75 % HAR AMBITIONER 37% OM 39% BETYDELIG VÆKST I DEN NÆRMESTE FREMTID VÆRKTØJSKASSE 51 % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE Ledernes ER input HØJTUDDANNEDE 15% udefra Brug af sparring og netværk Vækstindekset Vinter 2012 peger på at lederen i Vækstindekset 9% viser at 64 procent af lederne 43 de sjællandske % vækstvirksomheder AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE får begrænset input udefra. ER Mange FAGLÆRTE ledere får ikke ajourført ker over de mere institutionaliserede former benytter sig af formaliseret sparring. Dette dæk Nuværende antal ansatte Over 100 deres viden gennem sparring, rådgivning eller for sparring som bestyrelser, advisory boards 67 lederudviklingsaktiviteter. % AF VÆKSTVIRKSOMHEDSLEDERNE En tendens der især og mentorer. HAR SELV Derudover dækker det over de kendetegner Arbejder virksomheden STIFTET små og VIRKSOMHEDEN mindre indenfor virksomheder. de næste mindre tre formelle år på at sparringsformer? som eksterne konsulenter og brug af netværk. 36 procent af regionens ledere anvender ingen af disse former for formaliseret sparring. 36 % AF LEDERNE Øge omsætningen med mere end 20 % 75% GØR IKKE BRUG AF NOGEN FORM Virksomhedens brug af formaliseret sparring Øge antallet af ansatte med FOR mere end FORMALISERET 20 % SPARRING 37% er proportionelt stigende med virksomhedens 69 Øge eksporten med % mere AF end VÆKSTVIRKSOMHEDERNE 20 % 30% størrelse, og særligt de helt store virksomheder I REGION SJÆLLAND anvender sparring strategisk. Virksomheden regner ikke med de HAR store ændringer IKKE EN BESTYRELSE 17% 85 At virksomheden % AF DE sælges SJÆLLANDSKE 10% LEDERE ØNSKER AT VIDEREUDVIKLE Reducere antallet af ansatte med DERES mere end 20 LEDELSESKOMPETENCER % 2% Få har en bestyrelse To ud af tre vækstvirksomheder i Region Sjælland fungerer uden en bestyrelse. Igen er ten VækstIndeks 13% 13 Ingen uddannelse inden for ledelse 47% 76 Uddannelse inden for ledelse af minimum % ét AF års varighed DE SJÆLLANDSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER DER 25% 92% Hvad karakteriserer Lederkursus af minimum IKKE SØGTE én uges FINANSIERING, BEGRUNDER 85% 85% 85% 80% ledelsesformen i varighed inden VALGET for de sidste 5 MED år AT DE IKKE HAVDE 20% 76% BEHOV FOR FINANSIERING 72% virksomheden? Lederkursus af minimum én dags 13 66% varighed inden % for AF de sidste VIRKSOMHEDERNE 5 år SØGTE IKKE 16% FINANSIERING (i høj eller nogen FORDI DE IKKE 54% ØNSKEDE AT AFGIVE grad) EJERSKAB OG KONTROL 41% 42% 11 % AF VIRKSOMHEDERNE 36% SØGTE IKKE 1-25 ansatte Professionel 23% rådgivning/sparring FINANSIERING INDEN FOR DET SIDSTE ÅR FORDI DE IKKE 43% 19% Over 25 ansatte ANSÅ DET FOR MULIGT AT OPNÅ FINANSIERING Efteruddannelse af min. 29% to dages varighed Indgå i et partnerskab 27% med lignende virksomheder Regler og Overvågning Teams med Centraliseret Ledelse Holdninger Dialog og Samarbejde direktiver om lederskab og opfølgning beslutningskompetencer mellemledere ledelse gennem og værdier 26% samarbejde med en mentor Efteruddannelse af én dags varighed 25% Jeg ønsker ikke at videreudvikle mine lederkompetencer 15% Ansættelse af 10% professionel bestyrelse STVIRKSOM- ITALSØGNING 42 % AF REGION SJÆLLANDS INDEN FOR DET SIDSTE ÅR Benytter virksomheden VÆKSTVIRKSOMHEDER sig af følgende HAR SØGT typer KAPITAL rådgivning eller sparring? Anden form for fomaliseret sparring 42% SAMMENLIGNET MED RESTEN AF DANMARK HAR DE SJÆLLANDSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER: Ingen formaliseret sparring 36% % LAVERE SANDSYNLIGHED FOR AT En bestyrelse OPNÅ 31% LÅNEFINANSIERING En mentor 7% % LAVERE SANDSYNLIGHED FOR Et AT advisory OPNÅ board 2% EGENKAPITALFINANSIERING % LAVERE SANDSYNLIGHED FOR AT OPNÅ ANDRE FORMER FOR FINANSIERING Hvad karakteriserer ledelsesformen i virksomheden? Benytter virksomheden sig af følgende typer rådgivning eller sparring? (flere svarmuligheder)

14 14 VækstIndeks densen at jo større virksomheden er, desto større er sandsynligheden for at virksomheden gør brug af en bestyrelse. En professionel bestyrelse og relevant rådgivning kan understøtte en virksomhed strategisk og udfordre virksomhedens forretningsgange. Omvendt er fraværet af sparring en begrænsning af ledernes mulighed for at agere i et ledelsessamspil om virksomhedens målsætninger, og det forstærker den uheldige isolation af virksomhedslederne. Kompetent sparring er især vigtigt for de små og mindre virksomheder, der dominerer erhvervsstrukturen i Region Sjælland. En mentor kan, særligt for de små virksomheder, være et alternativ til en bestyrelse. 7 procent af lederne i de sjællandske vækstvirksomheder benytter sig af denne mulighed. Ledelsesværktøjer Brugen af ledelsesværktøjer er afhængig af virksomhedens størrelse. Regionens større virksomheder bruger således gennemsnitligt flere ledelsesværktøjer end de mindre virksomheder. Dette er naturligt, idet formaliseringsbehovet af ledelse stiger i takt med virksomhedens størrelse og kompleksitet. Tre helt fundamentale styringsredskaber for en virksomhed. Begrænset markedsindsigt Få af regionens vækstvirksomheder gør brug af kundeundersøgelser, og sætter dermed ikke systematiseret fokus på deres kunders behov og fremtidige marked. Systematiseret viden om kunderne kan forbedre virksomheders markedsførings- og salgsindsats og giver samtidig adgang til den mulighed for innovation, der ligger i et dybdegående kendskab til sine kunder, f.eks. i form af brugerdreven innovation. Manglende fokus på medarbejderudvikling Knapt halvdelen af virksomhederne med over 25 ansatte bruger i høj grad eller nogen grad uddannelsesplanlægning for deres medarbejdere. Virksomheder med færre ansatte ligger langt under dette niveau. Uddannelsesplanlægning er blandt andet medvirkende til at sikre at der er overensstemmelse mellem virksomhedens kompetencebehov og strategi, og medarbejdernes kvalifikationer. Virksomheder med fokus på medarbejderne og deres udviklingsmuligheder er ligeledes langt bedre stillet i kapløbet om at tiltrække den højtuddannede og kvalificerede arbejdskraft. De mest brugte ledelsesværktøjer er: Strategi, vision og værdier Økonomistyring Produktions- og kvalitetsstyring. Hvilke ledelsesværktøjer bruger virksomheden? Hvilke ledelsesværktøjer bruger virksomheden? (i høj eller nogen grad) 58% 60% 64% 58% 81% 67% 85% 75% 91% 28% 27% 36% 31% 39% 33% 45% 25% 46% 36% 26% 42% 1-25 ansatte Over 25 ansatte 14% Lean Resultatløn og/eller bonusordninger Kundeundersøgelser Kontraktstyring af kunder og leverandører Uddannelses planlægning Mål for den enkelte medarbejder Arbejdspladsvurdering Projektstyring Produktions- og kvalitetsstyring Økonomistyring Strategi, vision og værdier

15 15% 15% 13% VækstIndeks 15 9% 9% Nuværende antal antal ansatte Over Over lederudvikling Arbejder virksomheden indenfor de næste tre år år på at at? For få har en lederuddannelse Generelt er lederuddannelse en mangelvare i Region Sjælland. Således har hver anden af Generelt ses en tendens til at jo flere ansatte virksomheden har, desto flere ledere har taget mentor som en mulighed. uddannelse inden for ledelse. Ligeledes stiger lederens formelle niveau af lederuddannelse De fleksible og kontekstnære lederudviklingsforløb ligger således øverst på listen over de med lederens generelle uddannelsesniveau. Anden Anden form form for for fomaliseret sparring 42% 42% Det vil sige, at de højtuddannede ledere i højere mest eftertragtede måder at opkvalificere sig på grad også Ingen har Ingen formaliseret uddannelse sparring inden for ledelse. som leder. Efterspurgt er også 36% 36% kortere lederuddannelseskurser, samt strategiske partnerskaber med lignende virksomheder. Virksomheder En En bestyrelse 31% 31% Lederudvikling og lederuddannelse er blandt de ledelsestiltag der En En har mentor størst betydning 7% 7% for ne har således et behov for løbende sparring virksomhedens samlede performance. Lederen skal skabe rammerne for virksomhedens deres udfordringer og muligheder. med andre virksomheder, der har kendskab til Et Et advisory board board 2% 2% overordnede udvikling, herunder virksomhedens produktivitet, forretningsudvikling og innovation. Lederen vil, specielt i de mindre virksomheder, ofte udgøre den afgørende præmis de adspurgte ledere aldrig taget nogen form for at virksomhederne kan klare sig i en stadig Øge Øge omsætningen med med mere mere end end % 75% 75% for uddannelse inden for ledelse, eller deltaget mere konkurrencepræget kontekst både nationalt 37% 37% og internationalt. Øge Øge i antallet lederudviklingsforløb, af af ansatte med med mere mere end end % korte som lange. Men billedet Øge er broget, for der findes også en større Øge eksporten med med mere mere end end % 30% 30% gruppe af ledere, der har en formel ledelsesud Virksomheden dannelse. regner regner ikke ikke med med Hver de de store store fjerde ændringerhar således en 17% 17% lederuddannelse At af minimum et års varighed, 10% hvilket At virksomheden sælges 10% viser det store spænd, der er i ledernes formelle Reducere ledelsesbaggrund. antallet af af ansatte med med mere mere end end % 2% 2% Kompetent rådgivning Der er et udbredt ønske om at forbedre ledelsesniveauet. Således ønsker mere end 8 ud af 10 af de adspurgte ledere, at forbedre deres ledelseskompetencer. Nummer et på ledernes ønskeseddel er professionel rådgivning og sparring Hver fjerde vækstvirksomhed ser en Benytter virksomheden sig af af følgende typer rådgivning eller sparring? Ingen Ingen uddannelse inden inden for for ledelse Uddannelse inden inden for for ledelse af af minimum ét ét års års varighed Lederkursus af af minimum én én uges uges varighed inden inden for for de de sidste sidste 55 år år Lederkursus af af minimum én én dags dags varighed inden inden for for de de sidste sidste 55 år år 16% 16% 20% 20% 25% 25% 47% 47% Har virksomhedslederen uddannelse inden for ledelse? (flere svarmuligheder) Professionel rådgivning/sparring Efteruddannelse af af min. min. to to dages dages varighed Indgå Indgå i et i et partnerskab med med lignende virksomheder Samarbejde om om lederskab med med en en mentor Efteruddannelse af af én én dags dags varighed Jeg Jeg ønsker ønsker ikke ikke at at videreudvikle mine mine lederkompetencer Ansættelse af af professionel bestyrelse 10% 10% 15% 15% 29% 29% 27% 27% 26% 26% 25% 25% 43% 43% Virksomhedslederens foretrukne måde at videreudvikle sine lederkompetencer? (flere svarmuligheder) Masteruddannelse i i ledelse 10% 10% Ansættelse af af et et advisory board board 9% 9%

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport Det uforløste potientale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse Udgivet af Mandag Morgen Copyright

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning Forord Stigende konkurrence og vidensintensitet stiller nye krav til danske virksomheder. Hvis

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere