Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole"

Transkript

1 ne i Space

2 Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang på én af de to skoler og i det omgivende skoledistrikt, mens det andet skoledistrikt fungerer som kontrolområde. ne er de samme i alle de kommuner, der deltager i projektet. Nogle af indsatserne er måske noget, der allerede er igangsat på de involverede skoler. Der vil selvsagt være forskel mellem de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer, men målet er, at alle de deltagende skoleområder løftes til et fælles niveau. I dialog med deltagende kommuner beskriver en projektgruppe med forskere og konsulenter fra Syddansk Universitet og Region Syddanmark detaljerne i indsatserne i løbet af efteråret herunder en tidsplan for igangsætning af indsatserne. Opbakning til at få indsatserne godt i gang I arbejdet med at igangsætte indsatserne er der stor opbakning fra Syddansk Universitet, Region Syddanmark og flere eksterne parter med særlig faglig ekspertise. Som eksempel herpå hjælper forskere fra Syddansk Universitet med analyser af de fysiske rammer i skoledistriktet, og Region Syddanmarks koordinator bidrager bl.a. med et fælles koncept for en emneuge om fysisk aktivitet på skolen. I styrkelsen af dette partnerskab kommer endvidere de øvrige deltagende kommuner, der danner basis for et fælles netværk med gensidig sparring mellem de involverede aktører. Mange parter arbejder sammen i kommunen Flere parter i kommunen er involveret i indsatserne i Space. Det gælder lærere, elever og skolebestyrelse på den deltagende skole. Og i kommunens centrale forvaltning gælder det skoleområdet, det tekniske område, fritidsområdet og sundhedsområdet. Endelig er enkelte frivillige ledere og instruktører samt eventuelt enkelte grundejerforeninger involveret. De forskellige parters præcise rolle afhænger af, hvordan den enkelte kommune internt organiserer projektet i respekt for de vante roller og arbejdsgange. På de næste sider er det kort beskrevet, hvilke indsatser, de forskellige parter er involveret i, og hvilke ressourcer, det kræver at deltage i Space fra kommunens side. En del af tiden og ressourcerne, som skolens personale bruger i projektet, kan være overlappende med opgaver, der udføres i forvejen. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole Skolens udeområder opgraderes efter dialog mellem skolen, det tekniske område og Syddansk Universitet, så elevernes mulighed for fysisk aktivitet forbedres Skolen udarbejder en bevægelsespolitik, hvor elever og forældre inddrages. Hvis skolen allerede har en sundhedspolitik, kan bevægelsespolitikken være en uddybelse af den. Politikken forholder sig til bl.a. transport til og fra skolen, brugen af frikvarterer og elevernes fritidsvaner Skolen laver regler om obligatoriske udefrikvarterer for eleverne Bevægelsesassistenter sætter gang i aktiviteter i frikvarterer Mindst 3 lærere deltager i kompetenceudviklingskursus om rollen som bevægelsesassistent Skolen etablerer legepatruljer, hvor de større børn hjælper de mindre med at sætte aktiviteter i gang i frikvartererne Skolen sørger for, at skolens udeområder, herunder skolegården, er tilgængelige til leg og bevægelse efter skoletid Der afvikles en emneuge om fysisk aktivitet i 2010 og 2011 Skolen etablerer en skoletrafikpatrulje og et koncept for cykelkørekort.

3 En nøglelærer på skolen har særligt ansvar for projektet og bidrager med ca. 5 arbejdstimer per måned fra efterårsferien 2009 og indtil sommerferien 2012 Øvrige lærere, skoleledelse og skolebestyrelse afsætter tid til mødeaktivitet og bidrager, hvor det er relevant i forbindelse med de enkelte indsatser Space-projektet søger ekstern finansiering til opgradering af udeområder og til kompetenceudvikling for bevægelsesassistenter Skolen stiller lærernes tid til rådighed for bevægelsesassistentuddannelsen og dækker lærernes transportomkostninger (tre lærere deltager på tre fælles kompetenceudviklingsdage og i 2x3 timers fælles lokal opfølgning) Skoleområdet i den kommunale forvaltning bidrager med relevante skoledata og kan bidrage med konsulentbistand eller på anden måde understøtte indsatserne. Det tekniske område Skolevejen og stier i nærområdet trafikreguleres efter analyse og dialog med skole, Vejdirektoratet og Syddansk Universitet, så de fremstår mere trafiksikre og bevægevenlige Cykel- og gangfremmende foranstaltninger ved skolen etableres efter analyse og dialog med skole, Vejdirektoratet og Syddansk Universitet Playspots bevægelsesfremmende steder i byrummet - etableres eller opgraderes i nærområder efter analyse og dialog med Lokale- og Anlægsfonden, firmaet Tress og Syddansk Universitet. Space-projektet søger ekstern finansiering til opgradering af skolevej og til etablering og forbedringer af playspots Kommunen stiller et lokale på mindst 100 m 2 til rådighed i regi af Folkeoplysningsloven samt et lokale til holdtræningsaktiviteter Fritidsområdet afsætter den nødvendige tid til deltagelse i møder og til etablering af samarbejde med forening Space sikrer foreningen et rentefrit lån til etableringsomkostninger. Erfaringer fra eksisterende foreningsfitness tilbud viser entydigt, at det løber rundt økonomisk. Sundhedsområdet - koordinatorfunktion Hver kommune stiller med en lokal koordinator på halv tid i Koordinatorens rolle er at: Koordinere og stimulere samspillet mellem de forskellige parter i kommunen, der er involveret i at igangsætte og drive indsatserne Være bindeled mellem kommunen og den centrale projektgruppe (Syddansk Universitet, Dansk Sundhedsinstitut og Region Syddanmark) Bidrage til at koordinere forskernes aktiviteter på skolen og hos de øvrige parter Bistå forskerne ved løbende at dokumentere de indsatser, der er sat i gang i kommunen, herunder indsamle information om ressourceforbrug til gavn for sundhedsøkonomiske beregninger. Koordinatoren kan i de fleste kommuner være forankret i sundhedsområdet, men den interne organisering af projektet afgøres i hver enkelt kommune. Koordinatorrollen kan minde om den funktion, sundhedsområdet har i mange kommuner med at sætte fokus på sundhed på tværs af fagområder og forvaltninger. Det tekniske område afsætter tid til deltagelse i mødeaktivitet, tilvejebringelse af GIS-data og medvirken i analyser. Fritidsområdet En idrætsforening i tilknytning til skoledistriktet involveres og der etableres et foreningsbaseret fitnesscenter efter DIF og DGI s fælles koncept Instruktører iværksætter motionstilbuddet TeenFitness, herunder holdaktiviteter, der appellerer til ikke-motionsvante årige Instruktører anvender bl.a. skolens udeområder og lokale playspots i byrummet i forbindelse med TeenFitness.

4 Udvælgelse af skoledistrikter De deltagende kommuner bidrager i dialog med Syddansk Universitet med at tilvejebringe data til en indledende analyse og udvælgelse af skoledistrikter til projektet. Det indebærer følgende oplysninger: GIS-data for lokalområder rundt om lokale folkeskoler i byzoner En beskrivelse af skolens faciliteter og udeområder Skolens personalemæssige sammensætning fordelt på stillingskategorier Liste over elever på klassetrin med navn, adresse og cpr-nr. og forældreoplysninger. Målinger og forskning Kommunens medfinansiering af projektet Kommunen yder følgende medfinansiering for at deltage i projektet: Tidsmæssige ressourcer på skoler og i forskellige fagområder som nævnt ovenfor under de enkelte indsatser Løn og lønrelaterede udgifter til en halvtids lokal projektkoordinator Økonomisk medfinansiering på kroner fordelt over 3 år. Den kommunale medfinansiering i form af tid og økonomi er en væsentlig forudsætning for at tilvejebringe hele den eksterne finansiering af Space. Vi prioriterer derfor at synliggørelse kommunernes ressourceforbrug i forbindelse med fundraising i projektet, herunder også at synliggøre de tidsmæssige ressourcer. Ud over tidsforbruget til ovennævnte indsatser, vil personale hos de kommunale parter i Space bruge tid på aktiviteter i forbindelse med evalueringen af projektet. Den deltagende skole Eleverne i klassetrin bruger ca. 45 min. på at udfylde et elektronisk spørgeskema i henholdsvis 2010 og Skolen stiller computere til rådighed I en 7-dages periode indsamler forskerne data om elevernes fysiske aktivitetsniveau. En lærer i klassetrin bidrager i ca. 30 minutter med at informere om, udlevere og indsamle aktivitetsmålere I 2010 og 2012 laves fysiske målinger af klasseeleverne over en tredages periode (bl.a. konditions- og styrketest). Evaluator inddeler eleverne i mindre grupper og tager dem løbende ud af undervisningen. Hver elev bruger i alt ca. 2-3 timer til testene fordelt over 3 dage. Skolen stiller gymnastiksal eller hal, baderum samt et mindre lokale i nærheden af hallen/salen til rådighed til undersøgelsen. Parter i kommunens centrale forvaltning Kommunen leverer cpr-numre for eleverne i klassetrin Nøglepersoner i involverede fagområder bidrager til gennemførelse af procesevaluering og sundhedsøkonomiske analyser. Omfanget præciseres i takt med, at evalueringens detaljer beskrives i løbet af Der vil eksempelvis foregå: Kortere perioder med observation af klasser i dagligdagen og en debat om fysisk aktivitet i enkelte klasser Deltagelse i enkelte interviews og adgang til dokumenter og øvrige oplysninger af relevans for procesevaluering.

5

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE

IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune. Projekttilbud 29. juni 2014 Henrik H. Brandt Indhold Projektbeskrivelse tilbud... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere