Specifikationer til årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikationer til årsberetning 2012"

Transkript

1 Specifikationer til årsberetning 2012

2

3 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget... 7 Erhvervs- og Kulturudvalget... 9 Økonomiudvalget Omsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser Personaleoversigt Oversigt over leasingaftaler... 37

4 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, som skal vise regnskabet på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Beløbene i regnskabsoversigten skal som minimum være specificeret på de poster afgrænset i forhold til kontoplanen hvortil der er meddelt bevilling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger skal indeholde følgende kolonner: De endelige regnskabstal Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse Tillægsbevillinger afgivet i løbet af året På grund af ændringer i opgavefordelingen mellem de politiske udvalg er der foretaget ændringer i det oprindelige budget i henhold til nedenstående oversigt: Drift (i kr.) Udvalg Vedtaget Korrigeret oprindelig oprindeligt budget Ændringer Budget Teknik og Miljø Uddannelse Børn og Familie Erhverv og Kultur Økonomi Omsorg Sundhed Beskæftigelse I alt Ændringerne skyldes flytninger af opgaver vedr. teknisk service, rengøringsfunktion og adm. bygninger som er flyttet fra Økonomiudvalget til Teknik og miljøudvalg, medens kolonihaver er flyttet fra Teknik og miljø til Økonomiudvalg. Endvidere er skole IT flyttet fra Uddannelsesudvalg til Økonomiudvalg. 2

5 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Teknik og Miljøudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 01 Teknik og Miljøudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 0 35 Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Fælles formål Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Biografer 11 3

6 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Teknik og Miljøudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Musikarrangementer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Integrerede daginstitutioner Tilbud til ældre og handicappede 200 4

7 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Teknik og Miljøudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger 129 5

8 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Uddannelsesudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Uddannelsesudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fritidshjem Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger

9 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Børn og Familieudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Børn og familieudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser Sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Kontante ydelser Sociale formål Anlæg Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge

10 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Børn og Familieudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 10 Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

11 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Erhvervs og Kulturudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Erhvervs og Kulturudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Start og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Biografer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål

12 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Økonomiudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse 3 13 Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Redningsberedskab Redningsberedskab Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme

13 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1 35 Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Redningsberedskab Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger 9 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Folkebiblioteker Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem 2 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Renter Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings og placeringsforeninger Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 5 32 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender

14 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 51 Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten

15 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto 0 59 Mellemregningskonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom 0 08 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

16 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Omsorgsudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Omsorgsudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme 6 13 Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,97 99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til voksne med særlige behov 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 0 57 Kontante ydelser Sociale formål Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

17 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Omsorgsudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 25 Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Mellemregningskonto 73 15

18 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Social og Sundhedsudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 07 Social og Sundhedsudvalget Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger 0 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Anlæg Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræn Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Deposita Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Mellemregningskonto 19 16

19 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Beskæftigelsesudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 08 Beskæftigelsesudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Folkepension Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 17

20 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Beskæftigelsesudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Statsrefusion Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger

21 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Beskæftigelsesudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 96 Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger

22 Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/ Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 11bb Karise by, Vestergård 2 BRF 18,7% 392, H Præstevænget, Hylleholt BRF 18,4% 1.738, i Præstevænget, Hylleholt BRF 18,7% , i Præstevænget, Hylleholt BRF 18,7% , kf Haslev by BRF 23,5% , au Fakse by, BSB BRF 100% , au Fakse by, BSB BRF 100% , eø Haslev by BRF 35,05% , bf Fakse by, afd. 20 BRF 28,6% , bf Fakse by, afd. 20 BRF 28,6% , g Haslev by BRF 18,8% , kx Haslev by BRF 22,46% , b m.fl. Fakse by BRF 28,6% , bf Fakse by BRF 28,6% , b m.fl. Fakse by BRF 28,6% , pr FOB (afd. V.B) BRF 28,6% , bf Fakse by, afd. 20 BRF 28,6% 5.821, kx Haslev by BRF 22,46% , kx Haslev by BRF 22,46% , b m.fl. Fakse by, m.fl. BRF 28,6% , b m.fl. Fakse by, m.fl. BRF 28,6% , ae Dalby-Borup By BRF 28,6% , au Fakse by, BSB BRF 100% , au Fakse by, BSB BRF 100% , BN m.fl. Fakse by,fakse BRF 63% , BN m.fl. Fakse by, Fakse BRF 48% , AA m.fl. Haslev by, Haslev BRF 100% , AA m.fl. Haslev by, Haslev BRF 100% , Fæ Haslev by, Haslev BRF 60% , bv Ll. Favrby by, Hylleholt BRF 61,4% , bv Ll. Favrby by, Hylleholt BRF 61,4% , I alt BRF ,

23 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 11 ao Terslev by, DAB Real.Danmark 26,5% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 100% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 26,5% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 26,5% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 100% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 100% , gx Troelstrup by, Lejerbo Real.Danmark 100% , cs Troelstrup by,ha.bolig Real.Danmark 28,57% , cs Troelstrup by,ha.bolig Real.Danmark 28,57% , df Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 23,5% , mn Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 30,85% , aæ Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 27,8% , aæ Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 27,8% , cb Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 100% , cb Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 100% , af Troelstrup by,valnøddep Real.Danmark 23,39% , ae Troelstrup by,valnøddep Real.Danmark 18,7% , ae Troelstrup by,valnøddep Real.Danmark 18,7% , ae Troelstrup by,valnøddep Real.Danmark 18,7% , aa Kongsted by, Lejerbo Real.Danmark 23,5% , bm Kongsted by, Lejerbo Real.Danmark 28,57% , b Fakse by,fakse boligselsk Real.Danmark 28,57% , es Fakse by,konsulatpark Real.Danmark 18,75% , ES Fakse by,konsulatpark Real.Danmark 18,75% , l Fakse by, K.L. Nielsen Real.Danmark 100% , l Fakse by,k.l. Nielsen Real.Danmark 100% , l Fakse by, K.L. Nielsen Real.Danmark 60% , bb Præstevænget, Hylleholt Real.Danmark 100% , bb Præstevænget, Hylleholt Real.Danmark 47% , dq Karise by, Vestergård Real.Danmark 18,75% , ea Karise by, Vestergård Real.Danmark 18,75% , EA Karise by, Vestergård Real.Danmark 18,75% , I alt Real.Danmark ,

24 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 9O Birkevej 10 A Nykredit 22,62% , O Birkevej 10 A Nykredit 22,62% , CC Rosenvej 19A-24C Nykredit 22,62% , CC Rosenvej 19A-24C Nykredit 22,62% , aæ Baldersvej Nykredit 100% , ø Karisevej 83 Nykredit 18,7% , ø Østparken 2 Nykredit 18,7% , ø Østparken 2 Nykredit 18,7% , AE afd 31/25/Spurvemosegd Nykredit 50% , AE afd 31/25/Spurvemosegd Nykredit 50% , AE afd 31/25/Spurvemosegd Nykredit 100% , ci Lindevej 10 Nykredit 50% , ci Lindevej 10 Nykredit 50% , ci Lindevej 10 Nykredit 100% , ci Lindevej 10 Nykredit 50% , n Saksholmvej 36,Leestrup Nykredit 50,00% , n Saksholmvej 36,Leestrup Nykredit 50% , Møllevangen Nykredit 22,62% , Møllevangen Nykredit 28,57% , ab Jyderupvej, Østhegnet Nykredit 18,7% , ad Østhegnet 2-16 Nykredit 18,7% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% 434, bc Jens Podesvej 1-14 Nykredit 18,7% , fk Guldagervej 149 Nykredit 18,8% , fi Guldagervej m.fl Nykredit 18,8% , ff Guldagervej Nykredit 18,7% , fh Guldagervej 123 Nykredit 18,7% , l Torvegade Nykredit 28,6% , l Torvegade Nykredit 28,6% ,

25 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 7 l Torvegade Nykredit 28,6% , l Torvegade Nykredit 28,6% , l Torvegade Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , eg Buddesvej,Rønne Alle` Nykredit 23,5% , eg Buddesvej,Rønne Alle` Nykredit 23,5% , i Lindevej 13 b Nykredit 28,6% , i Lindevej 13 b Nykredit 28,6% , br Baldersvej 5A-7C m.fl. Nykredit 27,8% , br Baldersvej 5A-7C m.fl. Nykredit 27,8% 3.410, br Baldersvej 5A-7C m.fl. Nykredit 100% , b Bagerstræde Nykredit 23,5% , cc Faksevej 32 Nykredit 23,5% , cc Faksevej 32 Nykredit 23,5% 3.216, hm Teglhaven Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 50% 7.349, d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 50% , aø Jomfru Ellens Vej 1-37 Nykredit 50% 1.839, aø Jomfru Ellens Vej 1-37 Nykredit 50% ,

26 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 11 aø Jomfru Ellens Vej 1-37 Nykredit 100% , dr Dalgårdsparken 1 Nykredit 28,57% , dr Dalgårdsparken 1 Nykredit 28,57% , hh Teglvænget, Dyssevej Nykredit 50% , hh Teglvænget, Dyssevej Nykredit 50% , hh Teglvænget, Dyssevej Nykredit 50% , cæ Kirkevænget Nykredit 18,7% , cæ Kirkevænget Nykredit 18,7% 599, br Faksevej 9 A Nykredit 75% , br Faksevej 9 A Nykredit 50% , n Torvegade 3 A Nykredit 50% , n Torvegade 3 A Nykredit 50% , c Torvegade 22 Nykredit 50% , c Torvegade 22 Nykredit 50% , b Rønnedevej 1-3 Nykredit 50% , b Rønnedevej 1-3 Nykredit 50% , a Kalkbrudsvej 2 Nykredit 50% , a Torvegade 28 Nykredit 50% , a Torvegade 28 Nykredit 50% , bi Terslev Møllevej Nykredit 18,7% , bi Terslev Møllevej Nykredit 18,7% 1.688, a Kalvehaven Nykredit 18,8% , m Elmeparken Nykredit 18,7% , n Elmeparken Nykredit 18,7% , n Elmeparken Nykredit 18,7% 2.175, ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 50% 42, ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 50% , ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 50% , ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 50% , ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 100% , by Ringstedvej Nykredit 28,57% , by Ringstedvej Nykredit 28,57% , I alt Nykredit ,

27 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum nr. 64 nr 60 Lindhardsvej LR Realkredit 22,62% , nr. 64 nr 61 Lindhardsvej LR Realkredit 22,62% , nr.505 Teglhaven LR Realkredit 28,57% , NR. 507 nr. 60 Græsvej 1 A-B, Karise LR Realkredit 28,57% , NR. 519 nr 64 Rådhusvej 1, Faxe LR Realkredit 28,57% , nr.519 nr. 63 Rådhusvej 1, Faxe LR Realkredit 28,57% , Nr. 519 nr. 66 Rådhusvej 1, Faxe LR Realkredit 28,57% , Nr. 519 nr. 65 Rådhusvej 1, Faxe LR Realkredit 28,57% , I alt LR Realkredit , Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum nr. 223 nr. 63 Slagterivej 21 A- 21L DLR Kredit 16,64% , nr. 95 nr Rosengården DLR Kredit 65% af vurd , I alt DLR Kredit Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum Æblehaven KM.Kredit 100% , Faxe Fjernvarme KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe Vandforsyning A/S KM.Kredit 100% , Udbetaling Danmark KM.Kredit 100% , Affaldplus KM.Kredit 100% , Affaldplus KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , I alt KM.Kredit ,

28 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 4P KBC Ejendomme Økonomistyrelsen , FT Hasl. boligs. Torveg/Themstrup Økonomistyrelsen , ft Hasl. boligs. Torveg/Themstrup Økonomistyrelsen 6.516, DE Lejerbo Haslev Økonomistyrelsen , BZ Soc. Boligs Haslevgården Økonomistyrelsen , BZ Soc. Boligs Haslevgården Økonomistyrelsen 4.938, I alt Økonomistyrelsen Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum Søndervang Byggeregnskab Søndervang , i alt Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum kt. Nr Haslev Fodbold Klub Nordea 100% , i alt kt. Nr Roklubben Viking Danske Bank , I alt I alt

29 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto REKAPITULATION Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk personale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38,54 62,46 77,49 150,44 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 4,85 4,97 4,03-02 Trafik og infrastruktur 52,40 54,12 50,59 49,95 03 Undervisning og kultur 654,00 649,12 621,80 555,68 04 Sundhedsområdet 55,52 55,19 55,29 54,63 05 Social- og sundhedsvæsen 1.592, , , ,87 06 Administration 341,43 333,04 307,18 286,11 Hovedkonto , , , ,68 27

30 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 00 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål ,24 11 Beboelse 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Andre faste ejendomme 22,65 28,12 27,22 0,24 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 7,38 7,40 7,79 7,52 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter 1,36 1,40 1,05 1,00 52 Miljøbeskyttelse 80 Fælles formål 0,01 0,00 0,00 0,00 87 Miljøtilsyn - virksomheder 1,11 1,95-0,04 0,00 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 6,03 23,59 41,47 39,44 Hovedkonto 00 ialt 38,54 62,46 77,49 150,44 28

31 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 01 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Forsyningsvirksomheder m.v. nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 22 Vandforsyning 04 Vandforsyning 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Spildevandsanlæg 43 Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloakker 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Affaldshåndtering 63 Ordning af glas, papir og pap 0,70 0,70 0,12 0,00 65 Genbrugsstationer 4,15 4,27 3,91 0,00 Vandforsyning og Spildevand er udskilt fra kommunens regnskab pr. den 1/ Affaldshåndtering er udskilt fra kommunens regnskab i 2012 Hovedkonto 01 ialt 4,85 4,97 4,03-29

32 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 02 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Trafik og infrastruktur nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 22 Fælles funktioner 01 Vej og parkafdeling 52,40 54,12 50,59 48,95 30 Kollektiv trafik ,00 Hovedkonto 02 ialt 52,40 54,12 50,59 49,95 30

33 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 03 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Undervisning og kultur nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 22 Folkeskolen 01 Folkeskoler 487,67 469,53 420,77 350,50 03 Syge- og hjemmeundervisning 0,14 0,10-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 18,80 17,62 17,33 15,53 05 Skolefritidsordninger 83,46 82,47 76,48 83,73 06 Befordring af elever i grundskole ,83 08 Kommunale specialskoler 11,37 14,75 36,67 38,90 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne 0,52 0,60 0,35-18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1,28 1,58 0,09 30 Erhvervsgrunduddannelse 45 Ungdomscampus - Haslev - - 0,53 0,90 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 25,14 25,85 21,72 19,83 35 Kulturel virksomhed 60 Museer 0,08 0,08 0,08 0,08 63 Musikarrangementer 8,37 7,42 7,30 7,30 64 Andre kulturelle opgaver 0,57 0,75 0,81 1,31 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Ungdomsskolevirksomhed 18,02 28,63 38,08 13,68 Hovedkonto 03 ialt 654,00 649,12 621,80 555,68 31

34 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 04 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Sundhedsområdet nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13,97 15,00 17,94 16,99 85 Kommunal tandpleje 23,69 21,98 19,82 20,84 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6,51 6,97 5,68 5,99 89 Kommunal sundhedstjeneste 11,35 11,24 11,85 10,81 Hovedkonto 04 ialt 55,52 55,19 55,29 54,63 32

35 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 05 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Social- og sundhedsvæsen nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 25 Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge 10 Fælles formål 14,51 19,13 18,98 19,29 11 Dagpleje 179,98 166,03 135,11 102,43 13 Børnehaver 44,48 43,30 35,20 34,00 14 Integrerede daginstitutioner 293,53 282,62 268,15 258,06 15 Fritidshjem 11,07 9,75 10,83 1,95 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 36,99 35,79 32,99 30,25 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 0,08 0,04 1,01 1,17 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 28,38 27,37 26,26 29,17 23 Døgninstitutiooner for børn og unge 24,00 13,37 13,15-24 Sikrede døgninstitutuioner m.v. for børn og unge - - 0,27-32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 565,18 559,30 551,13 565,32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 40,56 44,96 65,51 62,46 34 Plejehjem og beskyttede boliger 37,06 40,20 0,82 0,36 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 0,30 0,32 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ,75 Fortsættes.. 33

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere