SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup"

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2006 marts - april - maj Stop den stille sult Støt indsamlingen søndag den 5. marts Læs mere på side 5

2 Siden sidst Døbte 20. november i Løvel kirke: Lukas Mark, Engvej 4, Løvel. 17. december i Løvel kirke: Trine Jørgensen, Signe Louise Jørgensen og Josefine Louise Jørgensen Laugesen, Kirkelund 5, Løvel. 15. januar i Løvel kirke: Rasmus Berg Jensen, Kirkelund 7, Løvel. 21. januar i Løvel kirke: Victor Ekkelund Krog Laugesen, Kirkelund 16, Løvel. SOGNET redigeres af de syv medlemmer af kirkebladsudvalget: Karin Antonsen, Tove Kallestrup, Bertil Christensen, Karin Kallestrup, Helle Martensen, Jens Kjeldsen og Niels Peter Jacobsen. Bladet udkommer 4 gange årligt: 1. marts, 1. juni, 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg. Se også sognenes hjemmeside: januar i Rødding kirke: William Lønberg Posorski, Tinghøjvej 31, Rødding. 29. januar i Pederstrup kirke: Veronica Viol Kampp og Lærke Clara Kampp, Åbrinken 2, Stoholm. 5. februar i Løvel kirke: Anne Bukbjerg Gaardsdal, Engvej 15, Løvel. 5. februar i Løvel kirke: Simone Laursen, Kirkelund 6, Løvel. Begravede 7. januar i Løvel kirke: Sigrid Olesen, Nørregade 18G, Bjerringbro. 20. januar i Rødding kirke: Marie Holst, Tjele Møllevej 10, Vammen. 2

3 Forårets konfirmander Igen i år er der konfirmation i alle tre kirker i pastoratet. I Løvel er der 8 konfirmander. Der er 2 i Pederstrup. Og i Rødding er der 27 konfirmander fordelt på to gudstjenester samme søndag. Løvel 30. april kl : Christian Gregersen Bach, Tinggade 44. Mette Holst Hvid, Tinggade 19. Nicolai Daniel Laugesen, Kirkelund 5. Kaare Holm Maltesen, Rosbjergvej 1. Thor Holm Maltesen, Rosbjergvej 1. Sidsel Kathrine Hjortshøj Vissing, Næstegårdvænget 20. Rachel Pedersen, Kornvænget 3b. Thomas Frimann Nielsen, Sødalvej 5. Pederstrup 6. maj kl : Frederik Berg Overgaard, Vråvej 9. Bjørn Hvorslev Pedersen, Ålborgvej 169. Rødding 7. maj Kl.9.30 og 10.45: Matthias Pieter van Leeuwen, Batum Hedevej 10. Martin Jønsson Andersen, Meldgårdsvej 141. Esben Riise Balleby, Batum Hedevej 1. Henriette Nørgård Fuglsang, Meldgårdsvej 133. Emil Hvorslev Huusfelt, Korsbakken 20. Mia Ilkjær, Præstevænget 6. Niels Mark Jacobsen, Kirkegade 14. Jakob Bitsch Jensen, Bystævnet 5. Maria Vindelev Jensen, Havrebakken 6. Jonas Jæger, Tinghøjvej 20. Kate Kallermann, Enghavevej 23. Lerke Winther Kastbjerg, Sønderupvej 6. Sarah Johnson Kjeldsen, Søbakken 45. Nikolaj Foldager Kjærgård, Iversvej 7. Stine Lindgaard Kristensen, Ingstrupvej 41. Jacob Madsen, Bystævnet 9. Lea Bundgaard Meyer, Præstevænget 4. Janne Haukedal Bak Nielsen, Præstevænget 1. Julia Hougaard Nielsen, Søbakken 47. Sara Just Poulsen, Meldgårdsvej 5. Anne Hye Rasmussen, Vråvej 16. Simone Kjærsgaard Steffenauer, Meldgårdsvej 143. Line Mie Steffensen, Hobro Landevej 173. Benjamin Møller Stougaard, Ingstrupvej 15, 1. Mads Sørensen, Ingstrupvej 47. Sannie Jill Sørensen, Korsbakken 18. Anna Havtorn Vestergaard, Sødalvej 18. Konfirmation for 100 år siden De unge på billedet herunder blev konfirmeret i Rødding kirke for ca. 100 år siden. Det nøjagtige årstal kendes ikke, men præsten på billedet, pastor Hasselbalch, var ansat i pastoratet fra Dette og mere end 100 lignende konfirmandbilleder fra 1900-tallet kan ses på kirkens hjemmeside. Der er dog stadig en del huller i rækken. Skulle en eller anden ligge inde med et af de manglende billeder, vil præsten gerne låne det til scanning. 3

4 Frivillig besøgstjeneste Den 10. januar blev Menighedsplejen for Rødding, Løvel og Pederstrup sogne stiftet. Foreningens formål er at organisere og drive den frivillige besøgstjeneste i sognene. Baggrund for besøgstjenesten Sygdom, handicap eller manglende kræfter kan gøre det svært at skaffe sig nye kontakter og holde de gamle ved lige. Besøgstjenesten formidler besøg til mennesker, der har brug for og lyst til at lære et andet menneske at kende. For at kunne gøre dette har vi brug for mennesker, der har lyst og overskud til at være besøgsvenner. Hvad kræves af en besøgsven? Besøgsvennen må have tid og overskud til at gå på besøg. Hyppigheden og længden af besøgene aftales nærmere. F.eks. kan det være et par timer en gang Menighedsplejens bestyrelse Ifølge vedtægterne skal årsmødet vælge tre repræsentanter til bestyrelsen. Desuden vælger hvert menighedsråd en repræsentant. Sognepræsten er født medlem af bestyrelsen. Disse syv udgør den første bestyrelse: Anna Vestergaard, Knud Møller Jensen, Berit S. Nielsen, Sune Hjertmann Frederiksen, Karsten Yding Rasmussen, Anne Berg Olsen, Niels Peter Jacobsen. Menighedsplejens vedtægter kan læses på kirkens hjemmeside. Kontaktperson Rigmor Rasmussen har sagt ja til at påtage sig den store opgave som kontaktperson og koordinator for besøgstjenesten. Henvendelser vedrørende besøg kan derfor ske til Rigmor på telefon om ugen eller hver fjortende dag. Af besøgsvennen kræves også trofasthed og evne til at lytte og skabe tillidsfuld kontakt. Der er tale om ulønnet arbejde. Hvad laver en besøgsven? At være besøgsven er at være tilstede som medmenneske. Besøgsven og -vært finder i fællesskab ud af, hvad besøget skal indeholde, hvor lang tid det skal vare, og hvor tit det skal være. Hvem kan få en besøgsven? Alle i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne, der er interesseret i at få en besøgsven, kan henvende sig til sognepræsten eller kontaktpersonen. Menighedsplejens kontaktperson taler med den, der gerne vil have besøg, og ud fra samtalen finder kontaktpersonen en besøgsven, som forhåbentlig passer til den, der gerne vil have besøg. 4

5 Stop den stille sult Støt Sogneindsamlingen 2006 og vær med til at bekæmpe den stille, udmarvende sult, der er dagligdag for mere end 800 millioner mennesker. Vi havde tit hovedpine og ondt i maven. Vi følte os altid trætte og svage, ind imellem besvimede vi, og vi sov meget. Hvis man er rigtig sulten, er det godt, hvis man kan sove. Det hjælper at drikke en masse vand og spise blade, for det fylder i maven. De fleste af os spiste kun en gang om dagen. Børnene fik først lidt ris med vand krydret med salt og chili. Så fik mændene. Mødrene spiste til sidst, og der var ikke altid mad nok, fortæller en lille kvinde. Hun sidder sammen med andre kvinder udenfor et hus, der lige har fået nyt tag. Indtil 2002 levede 28 kasteløse familier i landsbyen Istra Akulla Palli i det sydlige Indien med en daglig, udmarvende sult. De tjente kun småpenge som daglejere hos den lokale herremand, og de kæmpede en håbløs kamp mod underernæring. Tidligere ejede familierne jorden omkring deres landsby, men på et tidspunkt satte den lokale herremand sig på al jorden, hvor han bl.a. plantede en mango-plantage. I 1999 fik landsbyen kontakt med den indiske menneskeretsorganisation, Sahanivasa, som støtter kasteløse, jordløse og kvinder i deres kamp for retfærdighed. Efter tre års tovtrækkeri, retssager m.m. lykkedes det Sahanivasa s jurister at skaffe landsbyboerne 16 hektarer af jorden tilbage blandt andet en del af mango-plantagen. Siden er det gået fremad for landsbyens beboere. Nu dyrker vi jordnødder, linser og bønner på en del af jorden. Og vi har både spist af de gode mangoer og tjent penge på at sælge dem. Pengene har vi brugt til mad og til at sende vores børn i skole. Børnene er gladere, de leger mere og de er blevet bedre i skolen, fortæller en stolt mor, som i dag er næsten det modsatte af mager. Sulten har mange ansigter og mange årsager. Ud over katastrofer er også ligegyldighed, grådighed, uvidenhed og diskrimination årsager til sult. Somme tider kræver det forbavsende lidt at hjælpe mennesker ud af den stille sult. Et lille iværksætterlån, en god jurist, skolegang og undervisning i, hvad der er menneskers ret - og pligt. Søndag d. 5. marts 2006 sender omkring danske sogne tusinder af frivillige indsamlere på gaden for at give folk mulighed for at hjælpe verdens fattigste. De indsamlede penge går til projekter, der bekæmper den stille sult i Indien, Afrika og Mellemamerika. Også Rødding, Løvel og Pederstrup sogne er med i kampen mod den stille sult. 5

6 Det begyndte med et hul i jorden... Byggeriet I begyndelsen af september 2005 rykkede gravemaskinerne ind i præstegårdshaven. Hække og træer blev brutalt fjernet. Og inden dagen var omme, var der et stort, gabende hul, dér hvor det nye konfirmandhus skulle vokse frem. I løbet af september skete der dagligt store forandringer. Soklen blev støbt og murene rejste sig. Skorsten, spær og tag kom til. I slutningen af november blev vinduer og døre sat i, så huset var lukket, inden vinteren tog fat for alvor. I begyndelsen af december blev varmen tilsluttet. I ugerne før og efter jul kunne håndværkerne gå lunt og tørt indendøre og ordne vægge, døre, gulve og lofter. Alle de tekniske installationer kom på plads: toiletter, køkken, pejs i det store rum, elektronik til billeder og lyd. Håndværkerne overholdt tidsplanen. I disse dage bliver huset bygget færdigt. Kreativt tegnet, godt bygget, en lys og venlig ramme, som vi nu skal i gang med at fylde ud. 6

7 ... men nu er der et nyt konfi rmandhus Den offi cielle indvielse Søndag den 19. marts finder den officielle indvielse af huset sted. Vi begynder med festgudstjeneste i Rødding kirke kl Forhåbentlig vil mange fra både Rødding, Løvel og Pederstrup sogne være med. Efter gudstjenesten klipper formanden for præstegårdsudvalget snoren, så alle kan komme ind og være med til at tage det nye konfirmandhus i brug. Menighedsrådene sørger for en let frokost. Undervejs vil der være smagsprøver på nogle af de aktiviteter, som huset måske kommer til at rumme i årene fremover. Kom med gode ideer Kom og vær med. Bidrag med gode ideer til, hvordan de nye rammer kan udfyldes. Huset er bygget ud fra en drøm om at skabe et samlingspunkt for tre sogne. Et sted, hvor børn, unge og ældre kan udfolde sig med gode, kreative aktiviteter. Et sted, hvor menigheden sammen kan vokse og blive klogere på livet og hinanden. 7

8 Nyt om venskabsforbindelse Af Sune Hjertmann Frederiksen I efteråret skrev vi om ideen om at knytte en venskabsforbindelse mellem Rødding sogn og Kasheshe Sogn i Tanzania. Siden da har vi lavet en skriftlig aftale, som beskriver formål og indhold. Aftalen er blevet oversat til engelsk og er nu blevet godkendt af menighedsrådet i Rødding og tilsvarende (ældsterådet) i Kasheshe sogn. Så, nu skal vi til at lære hinanden bedre at kende. Vi vil her i kirkebladet fortælle nyt fra Kasheshe, oversætte breve derfra og forhåbentlig også få nogle billeder derfra. Og på kirkens hjemmeside vil vi oprette en fast rubrik, hvor der kommer til at ligge materiale om vores venskabssogn. Ja, og så skal vi selvfølgelig også fortælle menighederne i Kasheshe, hvordan det er i Rødding sogn. Vi har i menighedsrådet lavet et lille udvalg, der vil koordinere dette. Men alle er velkomne til at bidrage. Vil nogen skrive en hilsen og fortælle, er I meget velkomne. Skriver I på dansk, så oversætter udvalget det til engelsk. Fra Sunes møde med præsten og to evangelister i Kasheshe sogn sidste sommer. Sune har forladt sin cola og sin plads på bænken for at fotografere. 8

9 Temagudstjeneste Af Tove Kallestrup Nu er det snart et år siden vi holdt den første temagudstjeneste i Rødding Kirke. I menighedsrådet synes vi, det gik på en sådan måde, at vi har lyst til at prøve igen. Gudstjenesten bliver søndag den 2. april kl , og temaet er At møde mennesker. Som udgangspunkt vil vi se på, hvordan Jesus mødte mennesker, og der ud af fornemme, hvordan vi bør møde hinanden altså en gudstjeneste, der vil kommer til at handle om næstekærlighed, diakoni. Vi vil gerne have menigheden til at være med, så hvis nogle skulle have gode ideer til tekster fra biblen eller andre bøger, oplagte salmer eller anden poesi, billeder osv., er man velkommen til at give ideen videre til Niels Peter Jacobsen. Kursusdag i Vorning forsamlingshus Af Tove Kallestrup Når man er ansat ved en kirke eller er med i et menighedsråd, får man mange gode tilbud om kurser og lignende. For nylig var vi mange fra hele Tjele kommune, der deltog i en spændende dag i Vorning. Ud over en god forplejning hele dagen, var der også mange gode ord. Det første foredrag var med Morten Kvist, som har været forstander på Askov Højskole, men nu er præst ved Herning valgmenighed. Hans emne var: Hvad står vi for som evangelisk luthersk kirke? Det kom der en rigtig levende debat ud af, og som det så tit går, måtte den afbrydes på det mest spændende sted, så jeg tror mange tænkte: Den må vi tage op igen hjemme i menigheden. De efterfølgende foredrag var med hhv. forstander på Diakonhøjskolen Mette Gejl, og det handlede naturligvis om diakoni, og senere et oplæg ved domprovst Arndt Jessen Hansen: Hvordan kan vi komme til som menighedsråd i Folkekirken? Den sidste time blev fyldt ud med sang og musik og muntre anekdoter af provst og visesanger Henning Toft Bro. 9

10 EBSUS KFUM & KFUK s voksenarbejde. Kontaktperson: Tove Kallestrup, tlf /3 Bibeltime hos Laila og Søren Sørensen. Explanation nr. 6. 4/4 Surpriseparty hos Lisbeth og Jens Pedersen. 25/4 Bibeltime hos Tove og Ove Kallestrup. Explanation nr.7. 16/5 Alternativ behandling, placebo, mirakler... ved sognepræst Thomas Felter, Vesterbølle. 24/5 Løvspringstur ved Hanne og Poul Jensen. 19/4 Fælles samfundsmøde i Ørum ved Villy Sørensen, Hannest. 16/5 Fællesmøde med KFUM OG KFUK ved Thomas Felter. Emne: Placeboeffekt og mirakelkure. 9/6 En aften med Danmission. Palæstinensiske kristne mellem muslimer og jøder. Torsdag den 30. marts viser sognepræst Niels Peter Jacobsen billeder og fortæller om et besøg hos kristne palæstinensere i Betlehem. Arrangementet er i konfirmandhuset kl Bibelkredsen Kontaktpersoner: Anna og Sten Vestergaard, tlf /3 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8. Tekst: Matt. 25, /4 Anna og Sten Vestergaard, Fædalhøjvej 5. Tekst: Mark. 9, 14,3-9 eller Johs. 12, /5 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. Tekst: Johs. 14, /6 Anna og Laurits Nielsen, Iversvej 2. Tekst: Matt. 28, Fredebo Fædalhøjvej 2. Kontaktpersoner: Bodil og Jens Vestergaard, tlf /3 Sømandsmissionen ved Poul Nielsen. 7/4 Optakt til påske ved Kristian Lynge, Hestlund Efterskole. Betlehem - muret inde. Kirkekaffe Maj er åbenbart kirkekaffens tid. Alle tre menighedsråd inviterer på kaffe i løbet af denne måned. Løvel lægger for med rundstykker inden gudstjenesten den 14. maj. Hvis vejret er godt, sidder vi uden for kirken. Viser vejret sig fra en våd eller kold side, vil vi rykke ind i våbenhuset og kirken. Rødding følger trop den 21. maj og inviterer på kaffe i det nye konfirmandhus efter gudstjenesten. Kristi himmelfartsdag - den 25. maj - er det Pederstrups tur. Også her drikkes kaffen udendørs, hvis vejret er til det. 10

11 Menighedsrådsmøder Alle møder er offentlige. Dagsordener og referater kan læses på kirkens hjemmeside. Rødding: 14. marts og 23. maj - begge gange kl i konfirmandhuset. Løvel: 18. maj. kl på skolen. Pederstrup: 2. marts kl i konfirmandhuset. 29. marts kl i konfirmandhuset: Regnskabs- og budgetmøde fælles for alle tre sogne. Regnskaber for 2005 og budgetter for 2007 fremlægges. Grundlovsfest 5. juni kl I år falder grundlovsdag sammen med 2. pinsedag. Det skal dog ikke forhindre os i at fejre grundloven på traditionel vis. Efter festgudstjenesten i Rødding kirke er der folkedans, spejderaktiviteter, kaffe og lagkage i præstegårdshaven. Kulturrøddernes kor medvirker både i kirken og i haven. Året grundlovstale holdes af skoleinspektør Kate Klokkerholm, Rødding. Vejviser Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, Rødding, tlf , Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf , Rødding sogn: Kirkesanger: Karin Antonsen, Bystævnet 5, Batum, tlf Organist: Marina Dalgaard, Nørrebrogade 96, st. th, 8900 Randers, tlf Graver: Jane Christensen, Kildevænget 15, Rødding, tlf Formand: Egon Noe, Sødalvej 20, Rødding, tlf Kirkeværge: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Maarten van Leeuwen, Batum Hedevej 10, 8830 Tjele, tlf , Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen, Sødalvej 6, Løvel, Pederstrup sogn: Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Laila Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup, tlf Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30, Pederstrup, tlf

12 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 5/3 1.s.i fasten /3 2.s.i fasten JH - 19/3 3.s.i fasten Ind /3 Midfaste /4 Mariæ bebudelse Tema /4 Palmesøndag /4 Skærtorsdag /4 Langfredag /4 Påskedag /4 2.påskedag JH - 23/4 1.s.e.påske JH 30/4 2.s.e.påske K - 6/5 Lørdag K 7/5 3.s.e.påske K /5 Bededag /5 4.s.e.påske Kaffe - 21/5 5.s.e.påske Kaffe /5 Kristi himmelfart Kaffe 28/5 6.s.e.påske JH - 4/6 Pinsedag /6 2.pinsedag G JH = Jesper Hornstrup, Vammen K = Konfirmation, se side 3 G = Grundlovsfest, se side 11 Ind = Indvielse, konfirmandhus, se s. 7 Tema = Temagudstjeneste, se side 9 Kaffe = Kirkekaffe, se side 10.

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2013 marts - april - maj Sidste weekend i januar var konfirmanderne på lejr på Vesterbølle Efterskole. Lørdag aften bød på Den store klassefest,

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 2 MARTS 2014 ÅRG. 46 Er det forår? Er det for tidligt at drømme om forår? I hvert fald er dagene tiltaget i synlig grad. Græsset er frit for sne, og erantis og vintergækker

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere