DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com"

Transkript

1 DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning

2 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her

3 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 3

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til fjernelse af den aftagelige betjeningsdel (Release Panel) 2 Volumenkontrol 3 Tast, til tænd/sluk og lydfrakobling (Mute) af apparatet 4 DAB T-tast. Kort tryk: Lydkildevalg DAB-drift (Digital Audio Broadcast). Langt tryk: Starter DAB-Travelstore-funktion 5 FM AM T-tast. Kort tryk: Lydkildevalg radiodrift, valg af FM-hukommelsesniveauer og bølgeområderne MW og LW Langt tryk: Starter FM-Travelstore-funktion 6 Display (skærmfelt) 7 -tast, til visning af klokkeslættet på displayet DIS, skift af displayindhold 8 MENU-tast, valg af menuerne for grundindstillingerne 9 -tast, til åbning af den aftagelige betjeningsdel, der kan klappes (Flip Release Panel) : Piletastblok ; OK-tast, til kvittering af menuændringer og start af Scan-funktion < DEQ-tast, til tænd/sluk og indstilling af equalizeren = AUDIO-tast (audio), indstilling af bas, diskant, balance og fader > Tasteblok 1-5 og TRAFFIC, tænd/sluk standby af trafikmeldinger? RDS SF-tast. Kort tryk: Tænd/sluk RDSkomfortfunktion (Radio Data System). Langt tryk: Valg af visning af SOURCE-tast, kildevalg mellem CD, Multi CD (hvis tilsluttet), AUX (hvis aktiveret), MMC og Microdrive Player (hvis tilsluttet). ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 313

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger og tilbehør Trafiksikkerhed Montage Tilbehør Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Fjernelse af betjeningsdelen Påsætning af betjeningsdel Tænd/sluk Indstilling af lydstyrke Indstilling af startlydstyrke Lynhurtig dæmpning af lydstyrke (Mute) Telefon-audio / navigation-audio Signaltone DAB-drift Tænd DAB-drift Valg af hukommelsesniveau Indstilling af et "ensemble" Valg af stationer Lagring af stationer Valg af lagrede stationer Indstilling af land/region Indstilling af DAB-bølgeområde Omstilling af DAB-FM DAB Service following DAB-underprogrammer DAB-radiotekst Radiodrift Aktivering af radiodrift RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Lagring af stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af lagrede stationer Skanning af stationer (SCAN) Indstilling af skanningstid Programtype (PTY) Optimering af radiomodtagning Valg af visning af løbetekst Indstilling af displayvisning Trafikradio Tænd/sluk trafikradio-førsteret Indstilling af lydstyrke på trafikradio Trafikradiokilde DAB-FM TMC til dynamiske navigationssystemer CD-drift Start af CD-drift Valg af musiknumre Hurtigvalg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) 333 Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 333 Skift af visning Trafikmeldinger i løbet af CD-drift 333 Indkodning af CD-navn Fjernelse af CD

6 INDHOLDSFORTEGNELSE MP3-drift Forberedelse af MP3-CD Start af MP3-drift Valg af bibliotek Valg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) 337 Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette biblioteker (REPEAT) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 338 Indstilling af displayvisning Programmering af yndlingsnumre på en MP3-CD MMC-drift Isætning/fjernelse af MMC Start af MMC-drift Valg af bibliotek Valg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Gentaget afspilning af musiknumre eller biblioteker (REPEAT) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 341 Indstilling af displayvisning Programmering af yndlingsnumre på en MMC Multi CD-drift Start af Multi CD-drift Valg af CD Valg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Skift af visning Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 343 CLOCK - klokkeslæt Kort visning af klokkeslæt Indstilling af klokkeslæt Valg af 12- eller 24-timers mode Klang og lydstyrkefordeling. 345 Indstilling af bas Indstilling af diskant Indstilling af lydstyrkefordeling venstre/højre (balance) Indstilling af lydstyrkefordeling foran/bagved (fader) Equalizer Indstillingshenvisninger Tænd/sluk equalizer Indstilling af equalizer Valg af klangforindstillinger Tænd/sluk niveaumåler Indstillingshjælp til equalizer Eksterne lydkilder Tænd/sluk AUX-indgang Tekniske data Forstærker Tuner DAB CD Pre-amp Out Indgangsfølsomhed ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 315

7 HENVISNINGER OG TILBEHØR Mange tak for at du har valgt at købe et produkt fra Blaupunkt. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dit nye apparat. Læs venligst betjeningsvejledningen, inden du tager apparatet i brug. Blaupunkts redaktører bestræber sig hele tiden på at gøre betjeningsvejledningen så overskuelig og letforståelig som mulig. Skulle du alligevel have spørgsmål vedr. betjeningen bedes du henvende dig til den forretning, hvor du har købt apparatet, eller til vor hotline i dit hjemland. Telefonnummeret står på bagsiden af dette hæfte. Hvis produktet er købt i et EU-land, ydes en produktionsgaranti. Garantibestemmelserne kan læses på Internettet under eller rekvireres direkte hos: Blaupunkt GmbH Hotline CM/PSS 6 Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig kendt med apparatet før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montage Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Fjernbetjening Med fjernbetjeningen RC 08 eller RC 10, der kan fås som ekstra tilbehør, kan du sikkert og bekvemt betjene din bilradios grundfunktioner. Forstærker Alle Blaupunkt-forstærkere kan anvendes. 316

8 HENVISNINGER OG TILBEHØR Multi CD (Changer) Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 og IDC A 09. Via et adapterkabel (Blaupunkt-nr: ) kan Multi CD-apparaterne CDC A 05 og CDC A 071 også tilsluttes. Microdrive Player For at kunne have tilgang til yderligere MP3-musiknumre, kan du alternativt til Multi CD'en tilslutte Compact Drive MP3. Hos Compact Drive MP3 lagres MP3-numrene først med en computer på Microdrive TM -harddisken af Compact Drive MP3 og kan, når Compact Drive MP3 er tilsluttet bilradioen, afspilles som normale CD-numre. Microdive -Player betjenes som et Multi CD-apparat, og alle Multi CD-funktioner kan også anvendes med Microdrive -Player. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 317

9 AFTAGELIG BETJENINGSDEL Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Flip Release Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve. Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar betjeningsdelen ikke i bilen, heller ikke på et gemt sted. Den konstruktive udformning af betjeningsdelen muliggør nem håndtering. Lad betjeningsdelen ikke falde ned. Betjeningsdelen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Opbevar betjeningsdelen i det medleverede etui. Undgå direkte berøring af betjeningsdelens kontakter med huden. Kontakterne rengøres om nødvendigt med en fnugfri klud, der er fugtet med alkohol. Fjernelse af betjeningsdelen 1 Tryk på tasten 1. Betjeningsdelens lås åbnes. Træk betjeningsdelen først lige og derefter mod venstre ud af apparatet. Efter løsning af betjeningsdelen fra apparatet, kobles det fra. Alle aktuelle indstillinger gemmes. En isat CD bliver i apparatet. Påsætning af betjeningsdel Skub betjeningsdelen fra venstre mod højre ind i apparatets føring. Tryk betjeningsdelens venstre side ind i apparatet, indtil den kommer i indgreb. Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på. 318

10 TÆND/SLUK INDSTILLING AF LYDSTYRKE Tænd/sluk Indstilling af lydstyrke For at tænde eller slukke for apparatet Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0 findes der følgende muligheder: (off) til 50 (maks.). Tænd/sluk via bilens tænding For at forøge lydstyrken, drej volumenknappen 2 til højre. Hvis apparatet er korrekt forbundet med bilens tænding og det ikke er blevet slukket med tasten 3, kan det tændes og lumenknappen 2 til venstre. For at reducere lydstyrken, drej vo- slukkes via bilens tænding. Indstilling af startlydstyrke Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding. Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles. Tryk hertil på tasten 3. Tryk på tasten MENU 8. Efter en spilletid på en time, slukkes automatisk for bilradioen ved eller :, indtil "ON VOLUME" vises på displayet. afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet. Indstil startlydstyrken med / - tasterne :. Tænd/sluk med den aftagelige betjeningsdel For at beskytte hørelsen, er startlydstyrken begrænset til værdien Fjern betjeningsdelen. Apparatet kobler fra. "40". Sæt betjeningsdelen på igen. Når indstillingen er færdig, Apparatet tændes. Den sidste indstilling tryk to gange på tasten MENU 8 (radio, CD, Multi CD eller AUX) aktiveres. eller OK ;. Lynhurtig dæmpning af Tænd/sluk med tasten 3 lydstyrke (Mute) Tryk på tasten 3 for at tænde. Tryk længere end to sekunder på tasten 3 for at slukke. Apparatet kobler fra. Lydstyrken kan dæmpes lynhurtigt (Mute). Tryk kort på tasten 3. "MUTE" vises på displayet. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 319

11 INDSTILLING AF LYDSTYRKE Ophævelse af lydfrakobling For at ophæve lydfrakoblingen, tryk kort på tasten 3 i løbet af lydfrakoblingen. Afspilningen fortsættes. Telefon-audio / navigation-audio Hvis apparatet er forbundet med en mobiltelefon eller et navigationssystem, frakobles bilradioens lyd, når "røret løftes" eller navigationen sender en ordmelding. Samtalen eller ordmeldingen foregår via bilens højtalere. Hertil skal mobiltelefonen eller navigationssystemet være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen. Hvilke navigationssystemer, der kan anvendes med bilradioen, kan du spørge din Blaupunkt-specialist om. Når der i løbet af en telefonsamtale eller en ordmelding fra navigationen modtages en trafikmelding, sendes trafikmeldingen først efter afslutning af telefonsamtalen eller ordmeldingen. Lydstyrken, med hvilken telefonsamtaler eller ordmeldingerne fra navigationen sker i, kan indstilles. Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "TEL/NAVI VOL" vises på displayet. Indstil den ønskede lydstyrke med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten MENU 8 eller OK ;. Telefonsamtalernes og ordmeldingernes lydstyrke kan indstilles direkte med volumenknappen 2 under samtalen hhv. gengivelsen. Signaltone Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEPlyd). 320

12 DAB-drift Med DAB (Digital Audio Broadcast) kan du lytte til radio i digital lydkvalitet. Tænd DAB-drift Hvis driftsarterne radio, CD, MMC, Multi CD, Microdrive eller AUX er indstillet, tryk på tasten DAB T 4. Til forskel fra det hidtidige radiosystem sendes altid flere programmer på en enkelt frekvens hos DAB. Disse programmer samles til såkaldte Ensembler. Et ensemble indeholder altid flere programmer. Derudover kan ethvert program yderligere indeholde op til tolv underprogrammer. I disse underprogrammer kan der ved en sportsstation f.eks. sendes forskellige sportsbegivenheder på samme tid. Når en station tilbyder underprogrammer, vises et stjerne-symbol ved siden af hukommelsesniveauet (D1, D2, D3 eller DT). DAB byder på endnu flere fordele: NEWS: Ud over trafikmeldingerne sendes der regelmæssigt nyheder (NEWS). Du kan lade nyhederne stilles igennem. Tænd/sluk NEWS Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "DAB_NEWS_OFF" hhv. "DAB_NEWS_ON" vises på displayet. DAB-DRIFT Hvis du vil modtage nyheder, så vælg "DAB_NEWS_ON". Hvis du ikke vil modtage nyheder, så vælg "DAB_NEWS_OFF". Vælg den ønskede indstilling med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. WEATHER: Ud over trafikmeldingerne sendes der regelmæssigt vejrmeldinger (WEATHER). Du kan lade vejrmeldingerne stilles igennem. Tænd/sluk WEATHER Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "DAB_WEAT_OFF" hhv. "DAB_WEAT_ON" vises på displayet. Hvis du vil modtage vejrmeldinger, så vælg "DAB_WEAT_ON". Hvis du ikke vil modtage vejrmeldinger, så vælg "DAB_WEAT_OFF". Vælg den ønskede indstilling med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Gengivelsen af en News- eller Weathermelding kan afbrydes ved at trykke på tasten TRAFFIC >. Den generelle førsteret opretholdes og den næste melding sendes igen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 321

13 DAB-DRIFT DAB-regional (TA-REG): Da DAB-frekvenser sendes over et større område i landet, kan det forekomme, at du modtager trafikmeldinger, som ikke vedrører din aktuelle position. For at undgå dette, er DAB-dækningsområdet inddelt i regioner. Tænd/sluk TA-REG Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "DAB_TREG_OFF" hhv. "DAB_TREG_ON" vises på displayet. Når du vil modtage meldinger, som vedrører specielle regioner, så vælg "DAB_TREG_ON". Hvis du kun vil høre landsdækkende meldinger, så vælg "DAB_TREG_OFF". Vælg den ønskede indstilling med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Valg af hukommelsesniveau Med dette apparat kan du gemme DABstationer på fire hukommelsesniveauer (D1, D2, D3 og DT). På hvert hukommelsesniveau kan der lagres fem stationer. For at skifte mellem hukommelsesniveauerne, tryk kort på tasten DAB T 4. Indstilling af et "ensemble" Med DAB samles der altid flere stationer på en enkelt frekvens til et såkaldt ensemble. Valg af ensemble Ensembler, som du allerede har modtaget før, kan vælges direkte (hertil skal ensemblet kunne modtages). Tryk kort på tasten :. Navnet på det aktuelle ensemble vises. Tryk, mens ensemble-navnet vises, igen kort på tasten eller :. Navnet på det næste hhv. forrige kendte ensemble vises. Den første station fra ensemblet, der kan modtages, sendes. Søgning af ensemble Nye ensembler kan du finde via søgningen. Tryk længere end to sekunder på tasten eller : for at starte en søgning nedad eller opad. Det næste ensemble, der kan modtages, indstilles. Ensemble-navnet vises et øjeblik. Den første station fra ensemblet, der kan modtages, sendes. Manuel indstilling af stationer Ensemblerne kan også indstilles manuelt. Tryk på tasten eller : i løbet af søgningen. Nu kan du foretage en manuel indstilling med tasterne eller :. 322

14 Valg af stationer Efter indstilling af et ensemble, kan du vælge en station fra ensemblet. Vælg en station fra ensemblet med -tasterne :. Lagring af stationer Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau. Indstil det ønskede ensemble. Vælg stationen, som du vil gemme. Tryk længere end to sekunder på en af stationstasterne 1-5 >, hvor stationen skal gemmes. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De første fem stationer fra det aktuelle ensemble kan automatisk gemmes på hukommelsesniveauet "DT". Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. Tryk længere end to sekunder på tasten DAB T 4. Lagringen starter. På displayet vises "TRAVEL STORE". Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet "DT". Valg af lagrede stationer Vælg hukommelsesniveauet. Tryk på stationstasten 1-5 > for den ønskede station. DAB-DRIFT Indstilling af land/region I menuen skal du indstille, om du er i Europa eller Canada. Til drift i Europa skal "EUROPE" altid være indstillet. I modsat fald kan du eventuelt ikke modtage DAB-ensembler og programmer. Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "AREA EUROPE" hhv. "AREA CANADA" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at vælge mellem "EUROPE" og "CANADA". Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Indstilling af DAB-bølgeområde Med Woodstock DAB52 kan du modtage DAB-stationer og -ensembler fra bølgeområderne "Bånd III" ( MHz) og L-bånd" ( MHz). Da man i nogle lande ikke anvender begge bånd, kan du fremskynde søgningen ved at udelukke båndet, der ikke anvendes. Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "DAB BAND" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at vælge mellem "BAND L", "BAND III" og "BOTH" (begge). Med indstillingerne "BAND L" og "BAND III" anvendes kun det valgte bånd. Med "BOTH" (begge) anvendes begge bånd. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 323

15 DAB-DRIFT Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Når regionen "AREA CANADA" er indstillet, er kun båndet "L" til rådighed. Omstilling af DAB-FM Du kan vælge forskellige indstillinger til omstillingen mellem DAB og FM-radiodrift. Omstillingen mellem DAB og FMradio kan være nødvendig, når DABdriftens modtagekvalitet reduceres kraftigt. Når du vælger "DAB-FM-AUTO", skifter apparatet i dette tilfælde til FM-frekvensen af stationen, der modtages (såfremt stationen kan modtages på FM). Ved "DAB-FM-MAN" skifter apparatet til FM-frekvensen af DAB-stationen, der modtages, når FM-radiodrift vælges manuelt (såfremt stationen kan modtages på FM). Når "DAB-FM-OFF" indstilles, sendes FM-stationen, der blev indstillet sidst, når FM-radiodrift vælges (såfremt stationen kan modtages). Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "DAB-FM" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at vælge indstillingen. Tryk to gange på tasten MENU 8 eller OK ;. DAB Service following Når modtagekvaliteten af stationen, der modtages, bliver dårligere, kan Woodstock DAB52 automatisk indstille en station fra et andet ensemble (hvis forhånden). Hertil skal funktionen "Service following" være aktiveret. Tænd/sluk Service following For at anvende Service following, tryk i DAB-drift kort på tasten RDS SF?. Når Service following er aktiveret, lyser RDS-symbolet på displayet ved DABdrift. For at deaktivere Service following, tryk i DAB-drift igen kort på tasten RDS SF?. Service following er deaktiveret, når RDS-symbolet ikke mere lyser. DAB-underprogrammer Nogle DAB-stationer har underprogrammer. Stationer, som har underprogrammet, er markeret med en "*" foran stationsnavnet. Når en station har underprogrammer, kan disse indstilles. Valg af underprogram For at vælge mellem underprogrammerne, skal man først skifte til moden for underprogrammer, tryk kort på tasten :. Navnet på underprogrammet vises. For at skifte mellem underprogrammerne, tryk kort på tasten eller :. 324

16 DAB-DRIFT Når du vil forlade moden for underprogrammer, tryk på tasten eller :. DAB-radiotekst Nogle stationer sender supplerende til deres program informationer (f.eks. nyheder) som løbetekst på displayet. Visning af radiotekst kan også deaktiveres. Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "RADIOTXT ON" hhv. "RADIOTXT OFF" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at vælge mellem "RADIOTXT ON" (tændt) og "RADIOTXT OFF" (slukket). Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. RADIODRIFT Radiodrift Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, der kan modtages, sender et signal, der udover programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages. Aktivering af radiodrift Hvis driftsarterne CD, Multi CD eller AUX er indstillet, tryk på tasten FM AM T 5. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio. AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station. REG: Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet programindhold. REG skal supplerende aktiveres/ deaktiveres i menuen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 325

17 RADIODRIFT Tænd/sluk REG Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "REG" vises på displayet. Bag "REG" vises "OFF" (slukket) eller "ON" (tændt). For at tænde eller slukke for REG, tryk på tasten eller :. Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at bruge RDS-komfortfunktionerne AF og REG, tryk på tasten RDS SF?. RDS-komfortfunktionerne er aktive, når "RDS" lyser som symbol på displayet. Når RDS-komfortfunktionerne aktiveres, vises "REG ON" hhv. "REG OFF" et øjeblik. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM) samt MW og LW (AM). For bølgeområdet FM er der fire hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområdet MW og LW har hver et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres fem stationer. For at skifte mellem hukommelsesniveauerne hhv. bølgeområderne, tryk kort på tasten FM AM T 5. Indstilling af stationer Der findes flere muligheder at indstille stationer på. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller :. Den næste modtagelige station indstilles. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Tryk på tasten eller :. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte "stationskæde". Tryk på tasten eller : for at skifte til stationskædens næste program. For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil Scan- eller Travelstore-funktionen. 326

18 Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed. Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "SENS" vises på displayet. Tryk på tasten :. På displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. "SENS HI6" betyder høj følsomhed. "SENS LO1" den laveste. Når "SENS LO" vælges, lyser "lo" på displayet. Indstil den ønskede følsomhed med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Lagring af stationer Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2, FM3, FMT eller en af bølgeområderne MW eller LW. Indstil den ønskede station. Tryk længere end to sekunder på en af stationstasterne 1-5 >, hvor stationen skal gemmes. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De fem kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. RADIODRIFT Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. Tryk længere end to sekunder på tasten FM AM T 5. Lagringen starter. På displayet vises "TRAVEL STORE". Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af lagrede stationer Vælg hukommelsesniveauet hhv. bølgeområdet. Tryk på stationstasten 1-5 > for den ønskede station. Skanning af stationer (SCAN) Du kan kort skanne alle stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start SCAN Tryk længere end to sekunder på OK-tasten ;. Skanningen starter. "SCAN" vises et øjeblik på displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn hhv. frekvensen blinkende. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk på OK-tasten ;. Skanningen afbrydes og stationen, der til sidst blev indstillet, sendes. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 327

19 RADIODRIFT Indstilling af skanningstid Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "SCANTIME" vises på displayet. Indstil den ønskede skanningstid med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten MENU 8 eller OK ;. Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen i CD-, MMC- og Multi CD-drift. Programtype (PTY) Ud over stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan din bilradio modtage og vise. Sådanne programtyper kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. PTY-EON Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype. Hvis der ikke findes en station med den valgte programart, viser displayet et øjeblik "NO PTY" og en BEEP-lyd høres. Den sidste modtagelige station indstilles igen. Når den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station hhv. fra CD- eller Multi CD-drift til stationen med den ønskede programtype. Tænd/sluk PTY Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "PTY ON" hhv. "PTY OFF" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at tænde (ON) eller slukke (OFF) for PTY. Når PTY er aktiveret, lyser PTY på displayet. Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller :. Den aktuelle programtype vises på displayet. Når du vil vælge en anden programtype, kan du inden for tiden af visningen skifte til en anden programtype ved at trykke på tasten eller : 328

20 eller tryk på en af tasterne 1-5 > for at vælge programtypen, der er lagret på den pågældende tast. Den valgte programtype vises et øjeblik. Tryk på tasten eller : for at starte søgningen. Den næste station med den valgte programtype indstilles. Lagring af programtype på stationstaster Vælg en programtype med eller -tasten :. Tryk længere end to sekunder på den ønskede stationstast 1-5 >. Programtypen er lagret på den valgte tast 1-5 >. Optimering af radiomodtagning Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en forbedring af modtagningen, når der er forstyrrelser (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanttonerne automatisk og dermed også støjniveauet. Tænd/sluk HICUT Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "HICUT" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at indstille HICUT. RADIODRIFT "HICUT 0" betyder ingen, "HICUT 3" den største automatiske dæmpning af diskant og støjniveauet. Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Valg af visning af løbetekst Nogle radiostationer bruger RDS-signalet til at sende reklame eller andre informationer i stedet for deres stationsnavn. Disse "løbetekster" vises på displayet. Visningen af "løbetekster" kan afbrydes. Tryk på RDS-tasten?, indtil "NAME FIX" vises på displayet. For at læse "løbeteksterne" igen, tryk på RDS-tasten?, indtil "NAME VAR" vises på displayet. Indstilling af displayvisning Du har ved radiodrift mulighed for at vælge mellem permanent visning af klokkeslættet eller permanent visning af stationsnavn hhv. frekvens. Tryk så længe på tasten / DIS 7, indtil den ønskede indstilling vises på displayet. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 329

21 TRAFIKRADIO Trafikradio Dette apparat har en RDS-EON-modtager. EON betyder Enhanced Other Network. I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for stationskæden. Efter trafikmeldingen skiftes igen tilbage til det før hørte program. Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på tasten TRAFFIC >. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser på displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillet trafikradiostation, mens du lytter til CD og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. Gengivelse af trafikmeldingen kan afbrydes ved at trykke på tasten TRAFFIC >. Den generelle førsteret opretholdes og den næste trafikmelding sendes igen. Indstilling af lydstyrke på trafikradio Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "TA VOLUME" vises på displayet. Indstil lydstyrken med / -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten MENU 8 eller OK ;. Lydstyrken kan også indstilles i løbet af en trafikmelding med volumenknappen 2 for varigheden af trafikmeldingen. Klang- og lydstyrkefordelingen for trafikmeldinger kan indstilles. Læs hertil kapitlet "Klang og lydstyrkefordeling". Trafikradiokilde DAB-FM Du kan vælge forskellige indstillinger for trafikradiokilden. Hvis du vælger indstillingen "TA-AUTO", skifter apparatet automatisk til trafikmeldingen, der netop modtages, via DAB (i DAB-drift) eller FM (i radiodrift). I AUX, Microdrive -, MMC-, CD- og Multi CDdrift sendes trafikmeldinger fra den sidste aktive kilde DAB eller radio. Ved "TA-FM" stilles kun FM-trafikmeldinger videre. Hvis du vælger "TA-DAB" sendes kun modtagne DAB-trafikmeldinger. 330

22 TRAFIKRADIO Tryk på tasten MENU 8. eller :, indtil "TA MODE" vises på displayet. Tryk på tasten eller : for at vælge indstillingen. Tryk to gange på tasten MENU 8 eller OK ;. TMC TMC til dynamiske navigationssystemer TMC betyder "Traffic Message Channel". Via TMC sendes trafikmeldinger digitalt og kan på den måde anvendes til ruteplanlægning af egnede navigationssystemer. Bilradioen har en TMCudgang, hvor Blaupunkt-navigationssystemer kan tilsluttes. Hvilke navigationssystemer, der kan anvendes med bilradioen, kan du spørge din Blaupunktspecialist om. Når et navigationssystem er tilsluttet og der modtages en TMC-station, lyser "TMC" på displayet. Når den dynamiske målfølgning er aktiv, indstilles automatisk en TMC-station. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 331

23 CD-DRIFT CD-drift Til dette apparat kan man anvende normale CD'er med en diameter på 12 cm. Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Single-CD'er med en diameter på 8 cm og CD'er med kontur (shape- CD'er) egner sig ikke. For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD'er overtager, vi intet ansvar. Start af CD-drift Når der ikke er nogen CD i drevet, tryk på -tasten 9. Flip Release Panel åbnes. Skub CD'en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD'en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den mærkbart kommer i indgreb. CD'en afspilles. Når der allerede er en CD i drevet, tryk så mange gange på tasten indtil "CD" vises på displayet. Afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. Valg af musiknumre Tryk på en tast på piletastblokken : for at vælge det næste hhv. forrige musiknummer. Ved at trykke een gang på tasten eller : startes det aktuelle musiknummer igen. Hurtigvalg af musiknumre For et hurtigvalg af musiknumre tilbage hhv. fremad, tryk på en af / -tasterne :, indtil hurtigvalget af musiknumre tilbage eller fremad starter. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af / -tasterne :, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Tryk på tasten 5 MIX >. "MIX CD" vises et øjeblik på displayet og MIX-symbolet lyser. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX Tryk igen på tasten 5 MIX >. "MIX OFF" vises et øjeblik på displayet og MIX-symbolet slettes. 332

24 Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik. Tryk længere end to sekunder på OK-tasten ;. Det næste musiknummer skannes. Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitel "Radiodrift". Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer For at afbryde skanningen, tryk på tasten OK ;. Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Hvis du vil gentage et musiknummer, tryk på tasten 4 RPT >. "REPEAT TRCK" vises et øjeblik på displayet og RPT-symbolet lyser. Musiknummeret gentages, indtil RPT afbrydes. Afbrydelse af REPEAT Når du vil afbryde REPEAT-funktionen, tryk igen på tasten 4 RPT >. "REPEAT OFF" vises et øjeblik på displayet og RPT-symbolet slettes. Afspilningen fortsættes normalt. CD-DRIFT Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 >. På displayet vises "PAUSE". Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 > under pausen. Afspilningen fortsættes. Skift af visning For at skifte mellem visning af musiknummer og klokkeslæt eller musiknummer og spilletid, tryk en eller flere gange længere end 2 sekunder på tasten / DIS 7, indtil den ønskede melding vises på displayet. Trafikmeldinger i løbet af CDdrift Når du vil modtage trafikmeldinger i løbet af CD-drift, tryk på tasten TRAFFIC >. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser på displayet. Læs hertil kapitlet "Modtagning af trafikradio". Indkodning af CD-navn Til bedre oversigt over CD'erne kan man indkode navne til 30 CD'er med bilradioen. Navnene må maksimalt være ottecifret. Hvis der forsøges at indkode flere end 30 navne, vises "FULL" på displayet. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 333

25 CD-DRIFT Indkodning/ændring af CD-navn Lyt til den ønskede CD. Tryk på tasten MENU 8. Vælg "CD NAME" med / -tasterne :. Tryk på tasten eller :. Navnet på CD'en vises. Hvis den valgte CD endnu ikke har et navn, vises "DISC" på displayet. Tryk på tasten eller :. Du kommer til redigeringsmoden. Den første indkodeposition blinker. Vælg bogstaverne med / -tasterne :. Når en position skal overspringes, vælg stregen. Med tasten eller : kan indkodepositionen forandres. For at gemme navnet tryk to gange på tasten OK ;. Med tasten eller : kan indkodepositionen forandres. Lav en streg for hver position af navnet med / -tasterne :. Tryk to gange på tasten OK ;. Nu er navnet slettet. Fjernelse af CD Tryk på -tasten 9. Flip Release Panel åbnes fremadtil og CD'en skubbes ud. Tag CD'en ud og luk betjeningsdelen. Sletning af et CD-navn Lyt til CD'en, hvis navn skal slettes. Tryk på tasten MENU 8. Vælg "CD NAME" med / -tasterne :. Tryk på tasten eller :. Navnet på CD'en vises. Tryk på tasten eller :. Du kommer til redigeringsmoden. Den første indkodeposition blinker. Vælg stregen med / -tasterne :. 334

26 MP3-drift Med Woodstock DAB52 kun du også afspille CD-Rs med MP3-musikfiler. MP3 er en metode, der er blevet udviklet af Fraunhofer-instituttet, til komprimering af CD-lyddata. Komprimeringen muliggør en reducering af datamængden, så den kun fylder ca. 10% af det oprindelige uden hørbar forringelse av kvaliteten (ved en bithastighed på 128 Kbit/s). Hvis der ved koderingen af CD-lyddata til MP3 anvendes lavere bithastigheder, er mindre filer mulige, men dog kun med forringelse af kvaliteten. Forberedelse af MP3-CD Gennem kombinationen af CD-brænder, CD-brændersoftware og CD-plade kan der opstå problemer med hensyn til CD'ernes afspilningsevne. Hvis der skulle opstå problemer med selvbrændte CD'er, bør du skifte typen af CD-plader med hensyn til producent eller til en anden farve af CD-pladerne. De bedste resultater opnås med CD-plader med en spilletid på 74 minutter. CD'ens format skal svare til ISO 9660 level 1 eller level 2. Alle andre formater kan ikke afspilles upåklageligt. Undgå multisessioner. Hvis du skriver flere end en session på CD'en, registreres kun den første session. For at undgå en lang tilgangstid, bør du indrette max. 20 biblioteker (directories) på en MP3-CD til anvendelse med Woodstock DAB52. Højest 254 biblioteker er teknisk mulige. Disse biblioteker kan vælges enkeltvis med Woodstock DAB52. I hvert bibliotek kan der være op til 254 enkelte musiknumre (tracks) og underbiblioteker, der kan vælges enkeltvis. Biblioteket må højest indeholde 8 niveauer. Ill. 1 Ill. 2 D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 D05 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 MP3-DRIFT D01 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 Da der med bestemt brænder-software kan forekomme uoverensstemmelser i nummereringen, bør du enten kun optage underbibilioteker med musiknumre (ill. 1) eller kun musiknumre (ill. 2) i hovedbiblioteket. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 335

27 MP3-DRIFT Hvert bibliotek kan navngives med PC'en. Bibliotekets navn kan vises på displayet af Woodstock DAB52. Foretag navngivningen af bibliotekerne og musiknumre svarende til CD-brændersoftwaren. Henvisninger hertil fremgår af softwarevejledningen. Ved navngivningen af biblioteker og musiknumre bør æ, ø, å og specialtegn ikke anvendes. Hvis du sætter pris på en korrekt rækkefølge af dine filtre, skal du anvende brændersoftware, som sorterer filerne i alfanumerisk rækkefølge. Hvis din software ikke har denne funktion, kan du sortere filerne manuelt. Hertil skal du indsætte et nummer, f.eks. "001", "002" osv., foran hvert filnavn. Herved skal de førende nuller også indtastes. Hvert musiknummer kan forsynes med et navn (ID-tag). Musiknumrets navn kan ligeledes vises på displayet. Ved fremstillingen (kodering) af MP3- filer af lydfiler bør der anvendes bithastigheder op til max. 256 kb/sek. Til anvendelse af MP3-filer i Woodstock DAB52 skal MP3-filerne have endelsen "MP3". For at sikre en fejlfri afspilning, forsøg ikke at forsyne og afspille andre filer end MP3-filer med endelsen ".MP3"! anvend ingen "blandede" CD'er med ikke-mp3-data og -MP3-musiknumre. anvend ingen Mix-Mode-CD'er med musiknumre og MP3-numre. Start af MP3-drift MP3-drift startes lige som den normale CD-drift. Læs hertil afsnittet "Start af CDdrift/Isætning af CD" i kapitel "CD-drift". Valg af bibliotek For at undgå en lang tilgangstid, bør du højest anvende 20 biblioteker. For at skifte til et andet bibliotek i opadeller nedadgående retning, tryk så mange gange på tasten eller :, indtil det ønskede bibliotek vises bag "D" på displayet. Alle biblioteker, der ikke indeholder MP3-filer, overspringes automatisk. Hvis du f.eks. lytter til musiknumre fra biblioteket D01 og vælger det næste bibliotek med tasten :, overspringes biblioteket D02 og D03 spilles. Visningen på displayet skifter derefter automatisk fra "D02" til "D03". Valg af musiknumre For at skifte til et andet musiknummer i opad- eller nedadgående retning i det aktuelle bibliotek, tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil det ønskede musiknummers nummer vises på displayet. Når tasten : trykkes én gang, startes det aktuelle musiknummer på ny. 336

28 Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af / -tasterne :, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Søgningen fortsætter til starten hhv. enden af det aktuelle musiknummer. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Mix Directory Alle musiknumre i det aktuelle bibliotek kan afspilles i vilkårlig rækkefølge. Tryk på tasten 5 MIX >. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer i det aktuelle bibliotek spilles. Mix CD Det er muligt at spille alle musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge. Tryk så mange gange på 5 MIX >, indtil "MIX CD" vises. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX 5 MIX >, indtil "MIX OFF" vises på displayet. Apparatet spiller det første musiknummer fra det aktuelle bibliotek. MP3-DRIFT Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik. Tryk længere end to sekunder på OK-tasten ;. Det næste musiknummer skannes. Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitel "Radiodrift". Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer For at afbryde skanningen, tryk på tasten OK ;. Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette biblioteker (REPEAT) Hvis du vil gentage et musiknummer, tryk på tasten 4 RPT >. På displayet vises "REPEAT TRCK" et øjeblik. For at afspille hele biblioteket gentagne gange, tryk igen på tasten 4 RPT >. På displayet vises "REPEAT DIR" et øjeblik. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 337

29 MP3-DRIFT Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. det aktuelle bibliotek, tryk så mange gange på tasten 4 RPT >, indtil "REPEAT OFF" vises et øjeblik på displayet. Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 >. På displayet vises "PAUSE". Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 > under pausen. Afspilningen fortsættes. Indstilling af displayvisning Ved hvert skift af musiknummer i MP3- drift vises navnet på kunstneren, navnet på pladen og titlen som løbetekst (kun hvis ID3-tags er lagret på CD'en). Hvis ingen ID3-tags er til rådighed, vises filnavnet. Efter visning af løbeteksten har du mulighed for at vælge mellem forskellige visninger i forbindelse med MP3-drift. Følgende er til rådighed: Nummeret af musiknummeret og spilletiden. Nummeret af musiknummeret og klokkeslættet. Nummeret af biblioteket og musiknummeret Musiknummerets navn hhv. filens navn (hvis intet navn for musiknummeret er til rådighed) som løbetekst. Til visning af musiknummerets navn skal musiknummeret være gemt som såkaldte ID3-tags på CD'en. Tryk så hyppigt længere end to sekunder på tasten / DIS 7, indtil den ønskede indstilling vises på displayet. Kort visning af klokkeslæt Klokkeslættet kan lades vise i 2 sekunder på displayet. Tryk kort på tasten / DIS 7. Programmering af yndlingsnumre på en MP3-CD Med TPM-funktionen (Track Program Memory) kan du programmere og spille dine yndlingsnumre for henholdsvis en enkelt CD. Programmeringen kan foretages i vilkårlig rækkefølge, afspilningen sker altid i opadstigende rækkefølge. Når afspilningen af yndlingsnumre er aktiveret, spilles kun de forinden programmerede musiknumre på den aktuelle MP3-CD. Listen over yndlingsnumrene slettes, når CD'en fjernes. Programmering af yndlingsnumre Programmeringen af yndlingsnumre på en CD foretages på følgende måde: Vælg det første yndlingsnummer. Tryk længere end to sekunder på tasten 1 >. 338

30 MP3-DRIFT MMC-DRIFT På displayet vises "STORED". Musiknummeret er optaget i listen over yndlingsnumre for denne CD. På samme måde programmeres alle andre yndlingsnumre på CD'en. Tænd/sluk afspilning af yndlingsnumre For at vælge de programmerede yndlingsnumre på den isatte CD eller afbryde afspilningen af yndlingsnumrene, tryk kort på tasten 1 >. Sletning af listen over musiknumre for en CD Hele listen over yndlingsnumre for en CD kan slettes på en gang. Tryk så længe på tasten 2 >, indtil "TRCK CLEARED" vises på displayet. Listen med yndlingsnumre er slettet. MMC-drift Med Woodstock DAB52 kan du afspille MP3-filer fra et MMC (Multi-Media Card). MMC'er, som du anvender med Woodstock DAB52, kan forsynes med data ved hjælp af en normal MMC-skrive-/læseenhed og din pc. Vær opmærksom på informationerne i biblioteksstrukturen som beskrevet i kapitel "MP3-drift", når du laver et MMC. Isætning/fjernelse af MMC MMC-skakten er til venstre under CDskakten. For at isætte/fjerne MMC'et skal Flip Release Panel fjernes. Læs hertil kapitlet "Aftagelig betjeningsdel". Isætning af MMC Fjern Flip Release Panel. Skub MMC'et ind med tekstsiden opad og kontakterne fremad, således at MMC'et kommer mærkbart i indgreb i MMC-skakten. Sæt Flip Release Panel på igen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA Fjernelse af MMC Fjern Flip Release Panel. Skub MMC'et forsigtigt ind i apparatet, indtil du møder en let modstand. Nu er MMC'et frigjort. Træk MMC'et forsigtigt ud af skakten. Sæt Flip Release Panel på igen. ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 339

31 MMC-DRIFT Start af MMC-drift Tryk så mange på indtil "MMC" vises på displayet. Afspilningen starter med det første nummer, som apparatet kan registrere, Valg af bibliotek For at undgå en lang tilgangstid, bør du højest anvende 20 biblioteker. For at skifte til et andet bibliotek i opadeller nedadgående retning, tryk så mange gange på tasten eller :, indtil det ønskede bibliotek vises bag "D" på displayet. Valg af musiknumre For at skifte til et andet musiknummer i opad- eller nedadgående retning i det aktuelle bibliotek, tryk så mange gange på tasten eller :, indtil det ønskede musiknummers nummer vises på displayet. Når tasten : trykkes én gang, startes det aktuelle musiknummer på ny. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af / -tasterne :, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Mix Directory Alle musiknumre i det aktuelle bibliotek kan afspilles i vilkårlig rækkefølge. Tryk på tasten 5 MIX >. På displayet vises "MIX DIR". Det næste, tilfældigt valgte musiknummer i det aktuelle bibliotek spilles. Mix MMC Det er muligt at spille alle musiknumre på et MMC i tilfældig rækkefølge. 5 MIX >, indtil "MIX MMC" vises på displayet. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX 5 MIX >, indtil "MIX OFF" vises på displayet. Apparatet spiller det første musiknummer fra det aktuelle bibliotek. 340

32 Gentaget afspilning af musiknumre eller biblioteker (REPEAT) Hvis du vil gentage et musiknummer, tryk på tasten 4 RPT >. På displayet vises "REPEAT TRCK" et øjeblik. For at afspille hele biblioteket gentagne gange, tryk igen på tasten 4 RPT >. På displayet vises "REPEAT DIR" et øjeblik. Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. det aktuelle bibliotek, tryk så mange gange på tasten 4 RPT >, indtil "REPEAT OFF" vises et øjeblik på displayet. Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 >. På displayet vises "PAUSE". Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 > under pausen. Afspilningen fortsættes. MMC-DRIFT Indstilling af displayvisning Der findes flere muligheder for at lade sig vise navnet på kunstneren, musiknumret, biblioteket og filen. Tryk så hyppigt længere end to sekunder på tasten / DIS 7, indtil den ønskede indstilling vises på displayet. Programmering af yndlingsnumre på en MMC Med TPM-funktionen (Track Program Memory) kan du programmere og spille dine yndlingsnumre for henholdsvis et enkelt MMC. Programmeringen foretages herved som beskrevet under "Programmering af yndlingsnumre på en MP3-CD" i kapitel "MP3-drift". ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 341

33 MULTI CD-DRIFT Multi CD-drift Informationer om omgang med CD'er, ilægning af CD'er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet. Start af Multi CD-drift Tryk så mange på indtil "CHANGER" vises på displayet. Afspilningen starter med den første CD, som Multi CD'en registrerer. Valg af CD For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten :. Valg af musiknumre For at skifte opad eller nedad til et andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten :. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af / -tasterne :, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Skift af visning For at skifte mellem visning af musiknummer og klokkeslæt, musiknummer og spilletid eller CD-nummer og musiknummer, tryk en eller flere gange længere end 2 sekunder på tasten / DIS 7, indtil den ønskede melding vises på displayet. Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT) For at gentage det aktuelle musiknummer, tryk kort på tasten 4 RPT >. På displayet vises "REPEAT TRCK" et øjeblik, RPT lyser på displayet. For at gentage den aktuelle CD, tryk igen på tasten 4 RPT >. På displayet vises "REPEAT DISC" et øjeblik, RPT lyser på displayet. Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. den aktuelle CD, tryk på 4 RPT >, indtil "REPEAT OFF" vises et øjeblik og RPT slettes fra displayet. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge, tryk kort på tasten 5 MIX >. På displayet vises "MIX CD" et øjeblik, MIX lyser på displayet. 342

34 For at spille musiknumrene på alle ilagte CD'er i tilfældig rækkefølge, tryk igen på tasten 5 MIX >. På displayet vises "MIX ALL" et øjeblik, MIX lyser på displayet. Ved CDC A 08 og IDC A 09 vælges alle CD'er i Multi CD-apparatet tilfældigt. Ved alle andre Multi CDapparater spilles først alle musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge, og derefter afspilles den næste CD i Multi CD-apparatet. Afbrydelse af MIX Tryk på tasten 5 MIX >, indtil "MIX OFF" vises et øjeblik og MIX slettes fra displayet. Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN) For at skanne alle isatte CD'er i opadstigende rækkefølge, tryk længere end 2 sekunder på tasten OK ;. På displayet vises "SCAN". Afbrydelse af SCAN For at afbryde skanningen, tryk kort på tasten OK ;. Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitel "Radiodrift". MULTI CD-DRIFT Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 >. På displayet vises "PAUSE". Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 > under pausen. Afspilningen fortsættes. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 343

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning MMC Driver MMC-Driver 01 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Alment... 99 Installation af system... 99 Systemforudsætninger... 99 Tilslutning af MMC-driver... 99 Tilpasning af BIOS... 100 Software-installation...

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NASHVILLE DAB 35

Din brugermanual BLAUPUNKT NASHVILLE DAB 35 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT COMPACT DRIVE MP3 MDP-01

Din brugermanual BLAUPUNKT COMPACT DRIVE MP3 MDP-01 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Travel Entertainment Video unit TEV-501

Travel Entertainment Video unit TEV-501 VIDEO Travel Entertainment Video unit TEV-501 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna här Por

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere