CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg"

Transkript

1 CAMPUS FAABORG What Moves You? 1

2 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision og mål Side 07 En strategisk platform Side 08 Et flerfagligt socialt fællesskab Side 09 Et bud på en Campusmodel Side 10 Samarbejdsaftale Garantimodellen Side 11 Ambitiøs uddannelsesreform er på plads Side 12 Reformen: behov for handling og nye muligheder Side 13 Campus Faaborg Ejerforhold Side 14 Campus Faaborg Finansiering og Økonomi Side 15 Unge og uddannelsesvalg i kommunen Side 17 Interessentmodel Side 18 Handleplan Campus Faaborg 2017 Side 20 Handleplan 2014 Side 21 Handleplan What Moves You? Udarbejdet af Per Tørslev fra Target People. 2

3 Hvad er en Campus? Udtrykket Campus er amerikansk og optræder for første gang i historien i 1775, hvor det anvendes til at beskrive en åben plads ved Princeton University i New Jersey. I dag anvendes ordet Campus oftest om europæiske universiteter med flere bygninger i et parkagtigt område. En Campus i Faaborg kan samle forskellige uddannelsestilbud i et flerfagligt socialt fællesskab. En Campus er velegnet til mindre provinsbyer, da der herved i fællesskab kan etableres en skoleform med volumen til at modstå fremtidens udfordringer. Vi kan i Faaborg etablere Danmarks smukkeste studiemiljø, ved en transformation af Faaborg Gymnasium. Århus Universitet kan nævnes som et eksempel på en Campus i Danmark. Et spring for Faaborg Tiden er moden til etablering af et uddannelsescenter i Faaborg. Herved kan vi styrke uddannelsesniveauet lokalt og fremme områdets vækstmuligheder. Mine tanker går på, at udnytte gymnasiets styrkeposition til at trække flere uddannelsesinstitutioner til lokalområdet. At udnytte denne positive position som Faaborg Gymnasium har opbygget gennem de senere år. Vi kan dog ikke alene. Og i bund og grund er det jo egentlig heller ikke vores opgave at påtage os denne rolle. Men vi har lyst til at investere os selv, for at fremme vores unges muligheder. En Campus i Faaborg forudsætter bl.a. at Erhvervsskolerne vil lege med og at vores lokale politikere vil investere i Faaborgs fremtid. Vi er klar til at udforske mulighederne for at transformere Faaborg Gymnasium til en portal for uddannelse. En Campus, vil være et spring for Faaborg. Rektor Claus Jensen Faaborg Gymnasium Faaborg Gymnasium Gymnasiet rummer i dag 350 elever og 45 medarbejdere. Gymnasiet er et af landets mindste. Størrelsen udnyttes til at tilbyde de studerende et nærværende moderne uddannelsesmiljø. Som initiativtagere til mentorordninger, Akademiet for talentfulde unge (ATU) og velfungerende brobygning til grundskolen, så udviser gymnasiet allerede i dag sin vilje og muligheder for at bidrage til udvikling af lokalområdet. 3

4 Skolen som ikke findes Et eksperimentarium? ATU Study Support Centre Sommerskole Filmuddannelsen 18 Frames AVU FVU Station Next EUX Produktionsskole Brobygning STX HHX SOSU klasse Mentor Jobcenter HF iværksætterhus UU Center Ungdomsmil- Traditionelt er grundskole og ungdomsuddannelser skarpt adskilte systemer. Siloopdelingen som vi kender fra erhvervslivet har således også lagt sin faste hånd over vores uddannelsessystem. Derfor er det oftest overladt til eleverne selv at skabe sammenhæng og finde vej mellem de forskellige skoleformer. Hvis vi kan skabe en skole, hvor der er øget fokus på at se elevernes skoleforløb under et, fra start i børnehaveklasse til afslutning af ungdomsuddannelse, så er vi allerede godt på vej. Derfor vil der være perspektiv i at samle grundskolens 10. klasse og ungdomsuddannelser i en Campus. Og hvis vi tør, kan 8. og 9. klasse også tænkes med i eksperimentariet, for herved at give de store grundskoleelever nye udfordringer og modvirke skoletræthed. Den nye skole som ikke findes skal udvikles i et tæt samarbejde mellem overbygningsskolerne, Faaborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, UU Sydfyn, Social og Sundhedsskolen Fyn og VUC Faaborg. Hvis vi ønsker at eksperimentere videre, så kan et jobcenter og erhvervslivet også inddrages i tankerne. Herved vil udskoling, efteruddannelse og arbejdsmarkedet blive naturligt nærværende allerede i ungdomsmiljøet. Disse netværk vil kunne understøtte de unges kurs fremadrettet. Og måske er det netop her at Campus Faaborg kan og vil adskille sig fra andre skoler. Vi er nysgerrige og tænker i sammenhænge. Vi vil over tid ikke stå stille, men agere dynamisk og handlingsorienteret når der er behov for det. Skolen som ikke findes vil bygge på at involvere på tværs og uafbrudt være i synergi med elevernes og lokalsamfundets behov. Filmuddannelser, iværksætteri og meget andet kan i den rette kontekst give mening. What Moves You? 4

5 Sammenhænge finder vi på tværs Tør vi vælte uddannelsessystemets siloer? Campus er et fænomen som er udbredt over hele Danmark. I alt er der de sidste 20 år kommet 58 nye campusser til på ungdomsuddannelserne. Campus er derfor i sig selv ikke noget nyt. Det nye og anderledes skal udspringe af en lyst til at ville se det flerfaglige sociale fællesskab i et nyt lys. Herved opstår sammenhængskraften. Sammenhængskraft bygger på relationer, værdier og tillid. Elementer som forudsætter at alle bidrager til en fælles kultur, ved at samarbejde på tværs af siloerne. To store mål A) Vi skal have flere til at færdiggøre uddannelse Campus Faaborg skal løfte kvaliteten af uddannelsesniveauet lokalt og sikre at flere af områdets unge gennemfører en uddannelse. I en Campus bliver dette en fælles opgave, som alle skal tage medansvar for. Frafaldet på uddannelser skal mindskes og elever skal fastholdes i uddannelse. B) Campus Faaborg skal understøtte vækst. Faaborg har behov for dygtige unge mennesker som er attraktive for erhvervslivet. Derfor skal samspillet med erhvervslivet udvikles, således at parterne understøtter hinanden. Praktikpladser, udviklingsprojekter m.m. skal skabe synergi. Campus Faaborg skal påtage sig opgaven som katalysator for vækst. En Campus kan gøre Faaborg attraktiv for unge mennesker og familier kan se muligheder i bosætning. Dette forudsætter at uddannelsescenteret opleves innovativt og nyskabende. At vi får styrket studiemiljøet og ledelsesrummet. Vores uddannelsessystem består af siloer. Selvstændige uddannelser, som hver har deres eget liv. Synergi opstår når vi ligger siloerne ned, og arbejder sammen på tværs. Lad os styrke den unges muligheder, lad os tilføre en ny kvalitet til uddannelsesniveauet. Det vil altid være lettere og mindre farligt, at rappelle på en vandret flade. 5

6 Havnebadet & Helios Teateret Forum Faaborg Vision og mål Campus Faaborg bygger på en ærlig lyst til at skabe en skole som ikke findes. En ny kvalitet i uddannelsesniveauet skal etableres og væksten på Sydfyn skal i fokus. Et attraktivt uddannelsesmiljø - Med etablering af Campus Faaborg er målet at samle attraktive ungdomsuddannelser i et innovativt miljø for elever og ansatte. - Campus Faaborg betyder nye og bedre rammer for efteruddannelse af voksne. Både for personer i arbejde og arbejdsledige. - Campus Faaborg vil blive en understøttende katalysator for vækst, og medvirke til en positiv udvikling af erhvervslivet samt egns og byudvikling. - Et innovativt studiemiljø som via en fælles pædagogik og kultur vil skabe sammenhænge på tværs og herved nytænke en uddannelse, som overgår det vi hver især kan tilbyde. - Åbenhed og en dynamisk tilgang til at bygge bro til institutioner inden for kultur, iværksætteri og trendsættende initiativer som kan udvikle Campus Faaborg. 6

7 En strategisk platform CAMPUS FAABORG kan realisere målsætninger Med etableringen af CAMPUS FAABORG har vi summen af værktøjer til at understøtte den enkelte unge bedst mulig. Med en Campus kan vi gøre målsætninger til et nærværende fælles ansvar og ikke den enkelte uddannelsesinstitutions ansvar. Herved har vi mulighed for at etablere en strategisk platform som vil gøre det realiserbar at opfylde målsætningerne på uddannelsesområdet. Hvilke andre tiltag end Campus Faaborg, vil kunne give et bedre strategisk udgangspunkt for eksekvering af opsatte mål? I 2025 skal mindst 30 % vælge en EUD direkte efter 9. eller 10. klasse 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse Uddannelsesgaranti du forlader først skolen når du har færdiggjort en uddannelse Vi skal sikre at flere skal fuldføre en uddannelse og styrke det rigtige valg hos den enkelte. Hæve uddannelsesniveauet på Sydfyn så det som minimum matcher resten af landet Sikre dygtige og kompetente unge mennesker til lokale elevpladser på Sydfyn Være specialister i brobygning, og styrke samarbejdet mellem grundskole og ungdomsuddannelse 7

8 CAMPUS FAABORG Et flerfagligt socialt fællesskab Med Campus Faaborg er målet etableringen af et flerfagligt, socialt fællesskab. Her vil samarbejde mellem flere forskellige uddannelser kunne blomstre. Parterne deler faciliteter, så elever og personale mødes på tværs i hverdagen. Samarbejdet kan også inkludere et samarbejde om administration, arrangementer, fag og ledelse. I fællesskab vil de involverede partere udforske de muligheder som findes i samarbejdet på tværs, uden at den enkelte mister sig selv. Vi skal være nysgerrige efter at finde en ny kvalitet i uddannelsesniveauet. Campus Faaborg vil åbne muligheder Mulighederne for at styrke fagligheden, Fx ved, udvidede udbud af valgfag, øget uddannelsesudbud gennem kombination af fag fra forskellige uddannelser, øget faglig sparring mellem lærere på tværs særligt i de små fag, højnet kvalitet af udstyr i faglokaler m.m. Mulighederne for at styrke studiemiljøet Fx ved, sociale aktiviteter på tværs af elevgrupper, fester, sportsaktiviteter og fredagscafe. Øget tryghed hos eleverne gennem bevarelse af venskaber fra folkeskolen og ved studieskift. En ny attraktiv dimension i markedsføring: det store og mangfoldige ungdomsmiljø. Mulighederne for at styrke ledelsesrummet Fx ved, igangsættelse af og deltagelse i udviklingsprojekter, stærkere relationer til omverdenen, virksomhedsrelationer og øget lokalpolitisk indflydelse. Mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til fastholdelse og frafald Fx ved, ansættelse af særlige ressourcepersoner som coaches, psykologer og socialrådgivere. Ved at løfte studievejledningen gennem bredde i tilbud og større tilgængelighed, samt evt. en fælles mentorordning. Ved færre forandringer for elever i forbindelse med uddannelsesskift. Ved øget kendskab til uddannelsesudbud for elever fra ikke uddannelsesvante hjem. 8

9 Et bud på en Campus model Et umiddelbart bud på en Campus i Faaborg Såfremt at etableringen af en Campus skal realiseres, så forudsætter det en ærlig interesse fra de involverede parter i et ønske om at udvikle en ny og bedre skolemodel. Ligeledes forudsætter det et realistisk fundament. Her tænkes såvel på elevgrundlag i området og en relevant volumen. De to modeller her til højre udspringer en konkret forespørgsel til de kontaktede uddannelsesinstitutioner, hvor de uforpligtende har tilkendegivet et muligt start fundament til en Campus. Det understreges, at ingen har forpligtet sig i forhold til disse tanker. UU-Center Sydfyn og Jobcenter Der er fra alle uddannelsesinstitutioner et stort ønske om at få involveret såvel UU-Center Sydfyn og Jobcenter til en Campus. Herved vil koblingen på tværs og til arbejdslivet kunne styrkes. UU-Center Syd har tilkendegivet at de ser med stor interesse på projektet og at muligheden for at bidrage med 1-2 vejledere koblet fast til Campus Faaborg bør undersøges. Kontakten til Jobcenteret er ikke etableret endnu, men med den nye kontanthjælpsreform vil der umiddelbart være synergi som også kan udnyttes her. 9

10 Samarbejdsaftale Garantimodellen Aftalen trådte i kraft 1. august 2013 Med udgangspunkt i den unges behov, så vil en Campus blive den katalysator, som vil kunne give en uddannelsesgaranti til den unge. En garanti som vi allerede i dag gerne ville opfylde. Siden 1. august 2013 har der ligget en underskreven samarbejdsaftale kaldet Garantimodellen. Aftalen har til formål at intensivere et tæt og koordinerende samarbejde med henblik på at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Aftalen er underskrevet af alle relevante uddannelsesinstitutioner i området. Ansvarlige for koordinering er lederen af UU-Center Sydfyn med reference til Centerrådet. Aftalens indhold Samarbejdet omfatter og skal støtte unge, der har brug for en særlig start på eller et særligt forløb under en ungdomsuddannelse, herunder unge som er uafklarede i deres uddannelsesvalg eller risiko for at falde fra på deres uddannelse. Garantimodellen skal styrke den indbyrdes kommunikation, handlekraft og fleksibilitet, således at den unge oplever en garanti for omgivelserne i forhold til, at fastholde den unge i et uddannelsesforløb. GARANTIMODELLEN 10

11 Ambitiøs uddannelsesreform er på plads Aftale om en bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse er på plads Den 24. februar 2014 faldt den nye reform vedr. erhvervsuddannelserne på plads. Herved er spekulationer og tolkninger af muligheder blevet mere konkrete, og det er derfor muligt at igangsætte en reel undersøgelse af de enkelte uddannelsesinstitutioners engagement i en Campus i Faaborg. Hovedindholdet i aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne: Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik. Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse. 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger. Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelsesmiljø. Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø. Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling. 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Fokusering af vejledningsindsatsen Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse Styrkelse af produktionsskolerne Styrket uddannelsesgaranti Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser Campus Faaborg 11

12 Der er behov for handling og nye muligheder Vil Sydfyn matche resten af landets uddannelsesniveau? Reformen understreger at der er behov for handling og at skolerne på Sydfyn har en forpligtigelse til at få endnu mere gang i et løft af ungdomsuddannelsesniveauet. En Campus i Faaborg vil være et tiltag som kan styrke den fælles indsats for realisering af reformen lokalt. I forvejen har vi på Sydfyn udfordringer med vores unges uddannelsesniveau og væksten i erhvervslivet er ligeledes udfordret. Findes der bedre tiltag end en CAMPUS som kan være katalysator for dette? Uddrag af erhvervsreformen 12

13 Ejerforhold Modeller for ejerforhold af nybyggeri En Campus etableret ved Faaborg Gymnasium forudsætter en udvidelse af de eksisterende faciliteter. Omfang og indretning vil og skal afhænge af den endelige Campus model. Før dette er muligt skal de enkelte uddannelsesinstitutioner og aktører vurdere deres engagement. 3 modeller for ejerskab. 1. Gymnasiet udvider den eksisterende bygning og øvrige lejer sig ind Denne model strider mod gymnasiets formålsparagraf, der er udarbejdet på grundlag af Institutionsloven kap. 5. De tildelte taxametermidler kan kun anvendes til disse formål og dermed kan Gymnasiet ikke stå som ejer. 2. Tilbygning ejes af én ejer og øvrige nye deltagere lejere sig ind Kommunen eller en privatoperatør står som enkelt ejer. Faaborg Gymnasium fortsætter med at eje egne faciliteter som nu. I tilfælde af at der findes en privatoperatør, må der påregnes længere bindingsperioder og et højere månedligt huslejetryk. Der udarbejdes for fællesarealer, i både nuværende bygning og i tilbygning en fordelingsnøgle, til betaling af fællesudgifter. Lovgivningsmæssigt vil der umiddelbart ikke være nogle hindringer i at Faaborg Midtfyn Kommune kan påtage sig ejerskabet af et nybyggeri. Dette vil ligeledes kunne anvendes til etablering af kommunale aktiviteter som 10. klasse, jobcenter m.m. Kommunens interesse i en Campus er stor, spørgsmålet er om de kan og vil finansiere det. 3. Tilbygning bliver ejerlejligheder Tilbygningen udstedes som ejerlejligheder og der oprettes en ejerforening, hvor ejerforhold, rettigheder og forpligtigelser er nærmere beskrevet. VUC Fyn og Gymnasiet forbliver i de eksisterende bygninger og ejer/ lejeforholdet kan fortsætte som hidtil. Der udarbejdes for fællesarealer, i både nuværende bygning og i tilbygning en fordelingsnøgle, til betaling af fællesudgifter. Denne model er fx anvendt i Varde ved etablering af en Campus. LBK nr. 880 af 08/08/2011 I bekendtgørelse om lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. under overskriften Tilskud til institutionerne m.v. (kapitel 5) 32 står der ordret Kommuner kan yde tilskud til institutionerne jf. 1. stk. 1., til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommuner kan ikke yde tilskud til driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter. 13

14 Finansiering og økonomi Som altid en udfordring som skal undersøges Før der er et konkret grundlag for etablering af en Campus, er det ikke muligt at forholde sig til den finansielle udfordring i projektet. Dog vil det allerede nu kunne udelukkes at Faaborg Gymnasium bygger og etablerer tilbygninger m.m. Derfor skal der findes alternativer. En investor kan være en uddannelsesinstitution, kommunen eller en privatinvestor. Evt. vil det være muligt at involvere fonde i projektet. Dette forudsætter dog forventeligt en egen investering fra investorer. Men fx har AP Møller fonden finansieret Campus Bornholm, så mulighederne kan undersøges. Procesudgifter 2014 Såfremt Campus Faaborg skal etableres, i 2017 så forudsætter det en stor indsats i Dette vil kræve beslutninger og handlinger. Der vil skulle investeres ressourcer i udvikling og mødeaktivitet. Facilitator Såfremt der ønskes tilknyttet en privat facilitator resten af 2014, så vil et estimeret bud være vejledende timer pr. mdr. og en udgift på kr. eks. moms. Skitsetegninger Såfremt processen når så langt at der i 2014 kan udarbejdes skitsetegninger, så vil dette forudsætte en konkretisering af projektet. Dette kan være en forudsætning til fondsansøgninger, myndighedsforberedelse og interesse fra en evt. investor. Forventet udgift til denne del som skal udføres af arkitektfirma vil estimeret ende på kr. eks. moms. Administrationsudgifter Faaborg Gymnasium som forventeligt vil blive involveret direkte i processen, vil estimeret have timer administration pr. måned. Vejledende udgift kr. eks. moms Diverse mødeudgifter/transport Udviklingen af Campus vil forudsætte besøg på andre Campus, mødeaktivitet, forplejning og overnatning. Estimeret udgift til denne del kr. eks. moms Samarbejde med Faaborg Midtfyns Kommune Der skal etableres et tæt samarbejde med FMK vedr. byggetilladelser og muligheder i området således at den praktiske etablering af et kommende Campus ikke viser sig at blive en udfordring. 14

15 Unge og uddannelsesvalg i Faaborg Midtfyns Kommune Hvad laver de unge i dag når de forlader 9. klasse? På de kommende sider er der samlet diverse statistik vedr. unge og uddannelsesvalg i Faaborg- Midtfyns Kommune. Materialet er et udpluk af materiale indhentet hos UU Center Sydfyn. Det kan give stor mening at få undersøgt og vurderet disse statistikker yderligere og evt. sammenlignet med materiale fra Region Syddanmark. Dog er den grundlæggende udfordring måske ikke elevgrundlaget, men nærmere, hvordan kan vi i fællesskab være med til at opfylde den nye erhvervsuddannelsesreforms målsætninger? Såfremt formål skal opfyldes så er hovedindsatsen at få etableret et samarbejde på tværs mellem uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører. Her vil en Campus være en strategisk platform som vil motivere til en fælles indsats i området. Efterskole Et populært valg efter 9. klasse Ud af kommunens 665 unge mennesker der forlader 9. klasse, vælger 222 at tage på efterskole i Altså ca. 1/3 af eleverne. Alt tyder på at mange af disse elever efterfølgende vælger STX som deres ungdomsuddannelse. Det vil være væsentligt at vurdere om den brobygning og vejledning der foregår i dag tager højde for denne lokale situation? Specialisering i Brobygning En Campus kan styrke den unges uddannelsesvalg Med etablering af en Campus, så vil de unge få flere indgange til uddannelse lokalt. Ved samtidig at specialisere sig i brobygning til 8. og 9. klasse, så vil der være mulighed for at styrke den unges uddannelsesvalg og hindre frafald. 15

16 Unge og uddannelsesvalg i Faaborg Midtfyns Kommune Hvad laver de unge i dag når de forlader 9. klasse? Vil en Campus i Faaborg kunne flytte unges uddannelsesvalg? Og vil et uddannelsescenter kunne motivere unge i nabokommunerne til at søge mod Faaborg i stedet for Odense? Vil en ny skoleform kunne styrke frafaldet af unge og fastholde dem i uddannelse. Der vil være mange åbne spørgsmål som først helt kan besvares når en Campus åbner dørene. Vi ved hvor de unge er Alt tyder på at der er fokus på de unge UU-Center Sydfyn fog Faaborg Midtfyn Kommune har et godt overblik over hvad de unge laver efter 9. klasse. Den del af de unge som ikke er i gang med uddannelse er aktive som vist her til venstre. Af nedenstående oversigt fremgår det at det er meget få unge som ikke er i gang med et eller andet. Til venstre er en oversigt over fordelingen af de unge som ikke er under uddannelse. 16

17 Interessentmodel For Campus Faaborg Interessentmodellen kan give et billede af hvilke aktører som vil være berørt og forventet involveret i projektet Campus Faaborg. Det lokale erhvervsliv. En af de vigtige parter som skal involveres er det lokale erhvervsliv. De tanker der ligger til grund for en Campus i Faaborg og den nye erhvervsreform, har netop til hensigt at styrke samspillet med erhvervslivet. Hvorledes får vi etableret et samarbejde på tværs, således at lokale aktører og uddannelsesinstitutionerne finder en fælles model til at styrke elevpladser, faglige og personlige kompetencer hos den enkelte? 17

18 Handleplan for Campus Faaborg 2017 I perioden november 2013 til marts 2014 har der været afviklet møder mellem inviterede uddannelsesinstitutioner og andre aktører om etableringen af en Campus i Faaborg. Fra alles sider har der været en god dialog, vilje og alle har ønsket at bidrage aktivt i processen. Spørgsmålet er nu, om der er et reelt ønske om at investere i en CAMPUS FAABORG? Fire konkrete udfordringer Dialogen mellem skoler og aktører har vist at der er fire reelle udfordringer som skal håndteres. Udfordringer som skal løses såfremt en Campus kan realiseres. 1. Investeringen i nybyggeri/tilbygning til Faaborg Gymnasium Finansieringen af en Campus forudsætter en investering i nybyggeriet/tilbygningen ved Faaborg Gymnasium. Såfremt ingen vil og kan påtage sig rollen som investor, så er Campus ikke en realitet. Model 2 på side 13 anses som den mest realistiske ejerstruktur at arbejde videre med. Altså en model med en ejer, hvor de andre uddannelsesinstitutioner lejer sig ind. Begrundelsen for dette er størrelsen. De enkelte institutioner vil hver især bidrage med en så lille andel af volumen, at det er svært at se model 3 realiseret. Samtidig har Faaborg Gymnasium meddelt, at de ikke alene kan påtage sig rollen som ejer og investor af en Campus Faaborg. Campus modellen på side 9 synliggør at Campus Faaborg forventelig vil forøge elevtilgangen med 25 %. Fra 505 elever i dag til forventelig 640 elever. Denne moderate tilvækst viser, at det ikke er på volumen men indhold, at Campus Faaborg vil have sin værdi. Den moderate tilvækst betyder ligeledes at den fysiske udvidelse vil have et begrænset omfang. Dette bevirker at en investering i nybyggeri/tilbygning må forventes at blive overskuelig. Der vil dog ligge et arbejde i at få vurderet på omfanget og behovet af udvidelsen for at vurdere investeringsbehovet, herunder behovet for Faaborg Midtfyn kommunes involvering. 2. Uddannelsesinstitutionerne skal forpligte sig De respektive uddannelsesinstitutioner skal forpligte sig til at ville en Campus i Faaborg. Værdien af en Campus forudsætter at erhvervsskoler er en væsentlig del af Campus Faaborg. Ligeledes skal 10. klasse flyttes til Campus Faaborg. Endelig vil involveringen af et jobcenter kunne styrke tilknytningen til erhvervslivet yderligere. Grundlæggende er der to faktorer i disse overvejelser som er afgørende. Findes der bedre muligheder for erhvervsskolerne og kommunen til at få etableret en strategisk platform i Faaborg, til realisering af mål og forventninger til fremtiden? Tror vi på at etableringen af en CAMPUS FAABORG vil kunne give de synergieffekter som gør målsætningerne realiserbare? - I handleplanen lægges der op til at uddannelsesinstitutionerne i første omgang indgår en hensigtserklæring og ved udgangen af 2014 endelig forpligter sig. Faaborg Gymnasium og VUC Fyn er i forvejen etableret i faciliteterne, og vil ikke på samme måde som de øvrige parter skulle forholde sig til forpligtigelsen. 18

19 Handleplan for Campus Faaborg Procesudgifter 2014 Som det fremgår af finansieringsoplægget på side 14, så vil processen i 2014 være forbundet med udgifter. Denne proces skal finansieres i fællesskab eller håndteres i en anden struktur. Der er ingen tvivl om at det vil være en stor fordel at have en facilitator tilknyttet projektet, for at fastholde drive og struktur i en evt. fortsat proces. Faaborg Gymnasium ser det som en afgørende faktor, at gymnasiet er en vigtig del af faciliteringen, da de vil blive påvirket mest af Campus tanken. Faaborg Gymnasium vil og kan dog ikke påtage sig udgiften alene. Vedhæftet overordnede handleplan på side 20 og 21 giver et billede af den proces som skal fastholdes frem mod I første omgang vil der være behov for en afklaring af en fælles håndtering af 2014 udgifterne. 4. Ejerskab for Campus Faaborg Ideen og tankerne for en kommende Campus i Faaborg, udspringer fra Faaborg Gymnasium. Dog ser gymnasiet sig ikke som ene ejere af projektet. En forudsætning for at en Campus kan realiseres vil være en placering af ejerskabet i en anden kontekst. Gymnasiet vil selvfølgelig engagere sig aktivt i processen og er bevidst om at den har en særlig forpligtigelse, da Campus Faaborg vil være placeret fysisk i samme bygninger. Faaborg Gymnasium ser det ikke som sit ansvar at etablere en Campus. Dette er afgørende at forholde sig til. Til gengæld vil de gerne investere tid og ressourcer i, at en Campus kan blive den strategiske platform, der kan realisere de målsætninger, som ungdomsuddannelserne har i dagens Danmark. 19

20 Handleplan De næste 2 sider er en oversigt over handleplan for projektet Campus Faaborg. Beskrivelsesfase: Formål at få defineret Campus Faaborg og foretaget de grundlæggende undersøgelser for realisering. Definitionsfasen. Formål at få defineret og beskrevet de pædagogiske overvejelser, kultur tanker, metode beskrivelser og koblinger mellem uddannelser. Konkretiseringsfase: Formål er at få faktualiseret Campus Faaborg med tegninger og fysiske rammer. Ligeledes skal ejerskab og finansiering falde endeligt på plads. Eksekveringsfase Myndighedsgodkendelse og igangsættelse af udbud/byggeprojekt. Endelige form er vedtaget. Der vil være et naturligt overlap mellem de forskellige faser. Campus Faaborg skal være klar til brug i foråret Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Beskrivelsesfase: Campus Faaborg Præsentation af projekt for FMK byråd og engagements tilkendegivelse. Møde med plan og kultur afdeling vedr. matrikler og muligheder Overblik over forventet lokale og ombygnings behov ved Faaborg Gymnasium Møde med andre mulige interessenter fx jobcenter, produktionsskole m.m. Materiale færdig udviklet til præsentation for skoler, medier, folkelig interesse Finansiering og ejerskabs aftaler undersøges Styregruppemøder Hensigtserklæring fra respektive aktører om deltagelse i Campus Faaborg projekt Definitionsfase: Skolen som ikke findes Elev Campus råd, Personale Campus råd og Leder Campus råd igangsættes Folkemøder og Erhvervsmøde: Præsentation af tankerne bag en Campus og forventninger. Udarbejde pædagogiske tanker skolen som ikke findes samt strategi for mål. Udarbejde forretningsplan for Campus Faaborg, herunder ejerskab og økonomi Udarbejde og undersøge økonomi i byggeri og involvering af vejleder Medie involvering og kontakt. Storytelling Møde med lokale grundskoler og friskoler vedr. Campus Faaborg Forpligtende tilkendegivelse fra aktører vedr. deltagelse i Campus Faaborg 20

21 2015 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Konkretiseringsfase: Skitser og finansiering Udarbejdelse af skitsetegninger samarbejde med arkitekt/byggerådgiver. Myndighedsgodkendelse igangsættes og godkendes Lokale og ombygnings behov ved Faaborg Gymnasium besluttes Finansieringsplan og ejerskab vedtages og godkendes Kulturproces ledelse og personale for skolen som ikke findes Hensigtserklæring fra respektive aktører om deltagelse i Campus Faaborg projekt Styregruppemøder 2016 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Eksekveringsfase: Skolen som ikke findes Myndighedsplan igangsættes og godkendes Byggerådgiver igangsætter udbud og detailtegninger Udbud byggeri og ombygning Kulturproces ledelse og personale for skolen som ikke findes Styregruppemøder 21

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Campus Faaborg. Afslutningsrapport. Udarbejdet af Per Tørslev, Target People Danmark Den 4. september 2015

Campus Faaborg. Afslutningsrapport. Udarbejdet af Per Tørslev, Target People Danmark Den 4. september 2015 Campus Faaborg Afslutningsrapport Udarbejdet af Per Tørslev, Target People Danmark Den 4. september 2015 En strategisk platform for ungdomsuddannelse lokalt i Faaborg 1 Campus Faaborg En strategisk platform

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Bestyrelsens strategiske ønske om at få 10. klasse placeret fysisk på erhvervsskolen hvorfor? Et flerårigt

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Faaborg Gymnasium Oktober 2014 Opdragsgiver Faaborg Gymnasium Adresse Sundagervej 42 5600 Fåborg Telefon: 62 61 89 10 www.faaborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Udvikling af unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune

Udvikling af unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune Udvikling af unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune Sagstype: Åben Type: 17.4 UTA-udvalg Sagsnr.: 16/6952 Baggrund Høje-Taastrup Kommune ønsker at arbejde målrettet på at få flere unge til at gennemføre

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Resume Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum 1 Kravene til indsatsen sættes af den globale dagsorden 2 Ungdommen som et selvstændigt politik og indsatsområde En helhedsorienteret

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Dagens tema i reformen

Dagens tema i reformen Dagens tema i reformen v. Rasmus Schou Christensen Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Et attraktivt erhvervsrettet uddannelsesmiljø Ungdomsuddannelsesmiljø og læringsmiljø for

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Uddannelsesafklarende samtaler Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Viden og hypoteser om unge i jobcentret Starter du et liv på kontanthjælp

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi OM DEN PÆDAGOGISKE VISION OG STRATEGI Arbejdet med den pædagogiske vision og strategi påbegyndte i vinteren 2012, hvor uddannelsescheferne i dialog med ledere

Læs mere

EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER

EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 Hvem er SIGNAL? Og hvordan arbejder vi?

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Reform af Erhvervsuddannelserne 2015. KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen

Reform af Erhvervsuddannelserne 2015. KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen Reform af Erhvervsuddannelserne 2015 KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen EUD reformen generelt http://prezi.com/a0utav1n77mz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 :

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 : KL, konference,28.04. 2015 : 10. klasse, hvad nu? Finn Lillelund Christensen Ungdomsskoleleder Ungeenhed 15-25 år Side 1 EUC Nord, Martec 75 m Historik og kontekst 2011 2012 5/9: 222 2013 5/9: 236 2014

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Hvordan er opbygningen af Talent:10? Hvad gør vi i Talent:10

Hvordan er opbygningen af Talent:10? Hvad gør vi i Talent:10 Hvordan er opbygningen af Talent:10? Hvad gør vi i Talent:10 Uddannelsens DNA Faglig udvikling - alle elever skal bliver endnu dygtigere Uddannelsesafklaring Efterskoleånd Starten på en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Kursuskatalog for udskolingslærer 2017/2018

Kursuskatalog for udskolingslærer 2017/2018 Kursuskatalog for udskolingslærer 2017/2018 Tilmelding sker via nedenstående link. https://survey.enalyzer.com/?pid=g3ff2k2m Eller via denne hjemmeside: www.ikast-brande.dk/uur Tilmeldingsfrist senest

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Undersøgelse af fusioner i gymnasiesektoren 2014 Grundlaget for undersøgelsen Hovedkonklusioner Information og indflydelse Lærernes forhold

Undersøgelse af fusioner i gymnasiesektoren 2014 Grundlaget for undersøgelsen Hovedkonklusioner Information og indflydelse Lærernes forhold www.gl.org Undersøgelse af fusioner i gymnasiesektoren 2014 Grundlaget for undersøgelsen GL s fusionsundersøgelse er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til knap 800 medlemmer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Oplæg på konferencen JAGTEN PÅ 95 PCT. - HVAD VIRKER! Odense Congress Center 22. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere