Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles: Takkekort fra Lone Brønnum Underskrift af referat fra sidste møde 1 Høring vedr. ændring af cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. Sag: Høring vedr. ændring af cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. (569) LES udarbejder udkast til høringssvar. Høring vedr. ændring af cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. Høring vedr. ændr. af cirkulære om kirke- og pu-kassernes budget, regnskab og revision mv. Høringsfrist er torsdag den 3. maj Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 0 A Tolne-Mosbjerg ansøgning om 5%-midler : Tolne- Mosbjerg menighedsråd ansøger om 5% midler til indkøb af af ny plæneklipper til kirkegården i Tolne. MR har repareret plæneklipperen i Tolne, men mener ikke, det kan betale sig mere. En ny plæneklipper koster ca. kr ,00. PU bevilger beløbet. LES drøfter spørgsmålet om kirkekassens likviditet med menighedsrådet Kirkekassen er tom. Der er givet tilladelse fra Spar Nord til overtræk til midt i maj måned. På grund af dødsfald (kirkesangeren i Mosbjerg og graveren i Tolne), er der udbetalt feriepenge m.m. 0 B Bindslev jordstykke syd for Sognehuset : Bindslev MR fremsender til PU PU godkender, at beløbet vedr. skovkirkegården i 2012 budgettet, kr ,-, anvendes til anlæg ved Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 anmodning om tilladelse til at ændre i de vedtagne projekter i Kirke-DV. MR vil gerne have anlagt og færdiggjort det stykke jord, som MR købte syd for Sognehuset. Dette projekt beløber sig til ca. kr Såfremt Skovkirkegården udskydes til 2013 og provenuet (kr ,00) bruges til jordopgaven, vil MR ansøge om 5%-midler til resten af projektet. 1 Sørig Kirke - flisebelægning ved sydsiden af menighedshus Sag: Sørig Kirke - flisebelægning ved sydsiden af menighedshus (580) - Sørig Sogn sognegården. MR tildeles yderligere en ekstrabevilling på kr ,- til dette formål. MR tildeles midlertidigt en ekstrabevilling på kr ,- til betaling af de to formål. Likviditetslånet tilbagebetales inden for budgetåret 2012 Sørig Kirke - flisebelægning ved sydsiden af menighedshus : Sørig MR fremsender til PU ansøgning om lån til dækning af anlæg af flisebelægning ved sydsiden af menighedshuset. Ligeledes ansøges der om kr ,00 til betaling af vand/kloak ifm. opførelsen af nyt graverværksted. 2 Sørig - ansøgning om 5%-midler til efterregulering af løn Sag: Sørig - ansøgning om 5%-midler til efterregulering af løn (578) - Sørig Sogn Beløbet bevilges Sørig - ansøgning om 5%-midler til efterregulering af løn : Sørig MR ansøger om 5%-midler til efterregulering af graver Bertha Thomsens rådighedstillæg jf. opgørelse fra FLØS. Der ansøges om kr ,19. 3 Svar til Hjørring nordre Provstiudvalg vedr. Sørig - jordtilliggende. Sag: Sørig Sogn - Forpagtningsareal (548) - Sørig Kirkedistrikt ODY iværksætter den nødvendige procedure Svar til Hjørring nordre Provstiudvalg vedr. Sørig - jordtilliggende : STØ fremsender til PU skrivelse ang. jordtilliggende beliggende i Sørig sogn, som ønskes overført til Bindslev-Sørig pastorat i fortsættelse af den pastorale ændring, der blev gennemført i STØ anbefaler, at PU meddeler MR i de to Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 pastorater, at de skal tage kontakt til en landinspektør mhp. gennemførelse af en arealmæssig overførsel af ejerforholdet, således at det pågældende jordtilliggende efter overførsel vil tilhøre Bindslev-Sørig præsteembede, og at der sker tinglysning i overensstemmelse hermed. Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 4 Salg præstebolig Ulstedboparken 48 Sindal Sag: Tjenesteboligen, Ulstedboparken 48, Sindal pastorat (39) - Sindal Sogn Salg præstebolig Ulstedboparken 48 Sindal : PU fremsender til Advokat Johannes Funch skrivelse i anledning af, at Sindal MR har modtaget et købstilbud på tidligere præstebolig beliggende Ulstedboparken 48, Sindal, stor kr ,00. PU anbefaler, at midlernes hensættes i stiftsmidlerne og evt. senere hjemtages med henblik på nedrivning af de overflødige og forfaldne bygninger ved præstegården, samt til en gennemgribende renovering af præstegården. MR er sindet af afhænde boligen til tilbudsprisen og med overdragelse pr MR skal betale mæglersalær og handelsomkostninger i øvrigt deles ligeligt mellem sælger og køber. PU anbefaler, at handelen realiseres. 5 Vidstrup kirke - digegennembrud Sag: Vidstrup kirke - digegennembrud (579) - Vidstrup Sogn VS: Vidstrup kirke - digegennembrud : STØ fremsender til PU til orientering rapport fra arkæologisk undersøgelse af diget ved Vidstrup Kirke den Horne kirke - Kass.afd. - anv. 1. rate kr ,60 - til rest kr ,40 Sag: Horne Menighedshus (328) - Horne Sogn Horne kirke - Kass.afd. - anv. 1. rate kr ,60 - til rest kr , : STØ fremsender til Horne-Asdal sognes MR meddelelse om, at der til Horne Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 Kirke anvises kr ,60 til udbetaling i lån af stiftsmidlerne som 1. rate af et bevilget lån (lån nr ) på indtil kr ,00. Der henvises til STØ s brev af vedr. bevilling af lån af stiftsmidlerne ifm. ombygning af Horne menighedshus. 7 Notat fra møde i Tversted kirke den , kl Sag: Tversted Kirke - indvendig renovering (508) - Tversted Sogn Notat fra møde i Tversted kirke den , kl : STØ fremsender til PU - til orientering - notat fra mødet i Tversted Kirke den Konklusion af mødet: MR bør for at komme videre med sagen nu anmode om en besigtigelse af kirkens inventar fra Nationalmuseets bevaringsafdeling. Når en sådan foreligger, kan der i samabejde med en kirkekyndig arkitekt udarbejdes et forslag til kirkens nænsomme istandsættelse. Forslaget skal fremsendes via PU til STØ s godkendelse. 8 Ekstra provstesyn Hørmested menighedshus Sag: Hørmested menighedshus - tag og energioptimering (582) - Hørmested Sogn SV: ekstra provstesyn Hørmested menighedshus : Provsten indkalder provstiets bygningssagkyndige til ekstraordinært syn på Hørmested Menighedshus, idet der er problemer med tag, ligesom der skal ses på energioptimering. 9 Sindal kirke - Kass.afd. - anv. 2. og sidste rate kr ,00 Sag: Sindal Gl. Kirke, renovering (312) - Sindal Sogn Sindal kirke - Kass.afd. - anv. 2. og sidste rate kr , : STØ fremsender til Sindal Kirke meddelelse om, at der til Sindal Kirke anvises kr ,00 til udbetaling i lån af stiftsmidlerne. Lånet udbetales som 2. og sidste rate af bevilget lån (lån nr ) på Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 indtil kr ,00. Der henvises til STØ s brev af vedr. bevilling af lån af stiftmidlerne til dækning af merudgifter ifm. istandsættelse af tagværk og omlægning/omstøbning af blytag på skib og kor ved Sindal Gl. Kirke. 10 Tornby kirke - østdige Sag: Tornby Kirke - dige (403) - Tornby Sogn Tornby kirke - østdige : STØ fremsender til PU til orientering rapport fra arkæologisk undersøgelse på Tornby Kirkegård den Ansøgning fra Hirtshals Menighedsråd om omlægning af Hirtshals Kirkegård fra bykirkegård til landsbykirkegård Sag: Hirtshals Kirkegård: fra bykirkegård til landsbykirkegård (560) - Hirtshals Sogn Ansøgning fra Hirtshals Menighedsråd om omlægning af Hirtshals Kirkegård fra bykirkegård til landsbykirkegård : PU videresender til STØ ansøgning fra Hirtshals MR om omlægning af Hirtshals Kirkegård fra bykirkegård til landsbykirkegård. PU anbefaler ansøgningen. 12 Informationstjenesten - Ref. fra bestyrelsesog medlemsmøde Sag: Folkekirkens Informationstjeneste (222) Informationstjenesten - Ref. fra bestyrelsesog medlemsmøde : Informationstjenesten i Aalborg Stift fremsender til PU referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den Folkekirkens budgetter 2013 Sag: Budget 2013 (566) Folkekirkens budgetter : Ministeriet for Ligestilling og Kirke fremsender til PU skøn over pris- og lønudviklingen fra indeværende budgetår (2012) til næste budgetår (2013). Lønudgifter: 0,6 Øvrige driftsudgifter: 2,0 Anlægsudgifter: 4,1 Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 5% middel ansøgning Sag: Istandsættelse af Vrejlev-Hæstrup prgrd.(251) - Vrejlev Sogn MR tildeles en yderligere ekstrabevilling på kr ,- 5% middel ansøgning Ansøgning om udbet. fra 5% midler til restbetaling vedr. etablering af nyt bryggersgulv i Vrejlev præstegrd. Samlet pris: kr ,16. Tidl. bevilget af 5% midlerne kr ,- 2 Anvendelse af overskud 2011 mv. Sag: Opførelse af sognehus (232) - Løkken- Furreby Sogn PU er sindet at give en ekstrabevilling til møblering. Anvendelse af overskud 2011 mv. MR beder om lov til at bruge overskud på regnskab rest på div. konti til indretning af sognegården. PU umiddelbart positiv - men ønsker dog en nærmere spec. af det påtænkte indkøb. 3-A Tilbygning til velfærdsbygning ved Sct. Hans Kirke Bilag fremsendes senere 3-B Lønstrup menighedsråd Sprængte vandrør på kirkegården Punktet drøftes med MR og provstiets bygningskyndige på det snarlige bygningssyn PU bevilger kr ,- Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 4 Ansøgning om 5% midler Sag: 5% midler (568) - Sankt Olai Sogn Ansøgning om 5% midler Ansøgning om 5% midler til opsætning af flagstag ved sognegården. Ansøgt beløb kr ,- Adm. godkendelse af ansøgning PU godk. adm. ansøgningen om 5% midler til opsætn. af flagstang ved sognegården rate af bev. lån Sag: Opførelse af sognehus (232) - Løkken- Furreby Sogn 8. rate af bev. lån Udb. 8. rate af bev. lån stort tkr Rest til udbetaling tkr Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 6 ODY - forslag til MR om bilæggelse af udbedringssag Sag: Tagkonstruktion på kirken (312) - Vrensted Sogn BEHANDLINGSPUNKT Der tildeles en ekstrabevilling på kr ,- ODY - forslag til MR om bilæggelse af udbedringssag ODY videresender mail fra Per Lønborg på mulig løsning af sag vedr. bet. af udbedring af følgeskader ifm. rep. af tagrum på kirkens bygning i Vrensted til Vittrup Tømrer & Snedker. Vittrup Tømrer & Snedker anmodes om at bekræfte aftalen på svarmail til ODY. MR har modtaget kopi heraf + opfordring til at søge 5% mdl. 7 Svar fra ODY til gravstedsindehaver Sag: Strid om gravsted (552) - Løkken- Furreby Sogn Svar fra ODY til gravstedsindehaver Svar, med beklagelse af den begåede fejl, sendt til gravstedsindehaver incl. forslag til løsning af problemet. 8 Aal. Stift - principgodkendelse mv. Sag: Nyt varmeanlæg (566) - Løkken- Furreby Sogn Aal. Stift - principgodkendelse mv. Skriv. fra STØ med principgodkendelse af projektet. Revurderet projekt (jvf. varmekonsulentens bemærkninger) samt finansieringsplan imødeses fremsendt til STØ's godkendelse. Honoraropgørelse Honoraropgørelse fra varme-, energi- og klimakonsulent fremsendt til MR til betaling. BEHANDLINGSPUNKT Projektet er en forudsætning for og derfor knyttet til orgelsagen. For overskuelighedens skyld adskilles de to projekter, således at PU anbefaler et lån i stiftet til varmeanlægget på ,-. Lånet afdrages over 5 år fra 2013 med fuld afdrag Der reserveres tilsvarende mindre til orgelsagen. 9 Tegninger: orgel til Hjørring kirkegårds kapel Sag: Orgel i kirkegårdskapellet (556) - Sankt Catharinæ Sogn Tegninger: orgel til Hjørring kirkegårds kapel Tegninger af orgel fra Marcussen & Søn sendt til STØ. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 STØ anmoder om yderligere materiale STØ anmoder om kopi af udarbejdet udbudsmateriale samt indkomne tilbud vedr. orgelprojektet Udbudsmateriale + modtaget tilbud Udbudsmateriale samt tilbud modtaget fra Marcussen & Søn fremsendt til STØ 10 Prøveopvarmning 20. febr Sag: Restaurering af Vrå Kirke (87) - Vrå Sogn Prøveopvarmning 20. febr Rapport om prøveopvarmning af varmeanlægget i kirken. 11 Fordeling af salgssum Sag: Je-Ly-Ru salg af ejendomme (530) - Rubjerg Sogn Fordeling af salgssum Skrivelse fra STØ vedr. fordeling af indbetalt salgssum vedr. Jelstrup Præstegård. 12 Udlån af alterbillede Sag: Udlån af alterbillede (567) - Sankt Olai Sogn Udlån af alterbillede Forespørgsel fra Vejen Kunstmuseum vedr. lån af alterbilledet "Jesus i samtale med Nikodemus" MR spørger om de har kompetence til et sådant udlån. ODY svarer MR at det er ok, bare det bliver noteret i KirkeDV og Vejen Kunstmuseum sørger for forsikring af billedet. 13 Orientering om aflevering af Esdhdokumenter til Statens Arkiver Sag: Aflevering af Esdh-dokumenter til Statens Arkiver (565) Orientering om aflevering af Esdhdokumenter til Statens Arkiver Orientering fra Merete Foged vedr. fremtidig aflevering af arkiv til SA. Journalperiode slutter 31/ , men det Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 anbefales at starte forberedelserne allerede nu. Afleveringsbestemmelser følger i løbet af foråret Bemærkninger til lokalplanforslag, Sct. Olai Bilag fremsendes med epost Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Afbud Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Lisbeth Waaentz Per Harfeld Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere