BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE."

Transkript

1 BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE. Indholdsfortegnelse af skoleblade: 1. Hornsyld skole 2. n I Midten (SIM) 3. Rårup skole 4. Glud skole 5. As Friskole 6. Juelsminde skole 7. Barrit skole 8. Stouby skole 9. Løsning skole 10. Stjernevejskolen 11. Hedensted skole 12. Stenderup skole 13. Ølsted skole 14. Daugård skole 15. Vejlefjordskolen 16. Øster Snede skole 17. Tørring skole 18. Langskov skole 19. Lindved skole 20. Bøgballe Friskole 21. Uldum skole 22. Korning skole 23. Rask Mølle skole 24. Aale Hjortsvang skole For hver skolelokalitet er der angivet følgende: På oversigtskortet er placering af skolen vist med advarselstavle for skolebørn. Med stiplet linje vises udpegede lokaliteter i nærområdet af skolen og eksisterende faciliteter ved skolen. Eksisterende afleverings /afhentningssted, busholdeplads, parkeringsfaciliteter, skolegård mv. er vist på kortet med blåt. Utrygge steder fra besigtigelsen, eller eventuelt indmeldt i forvejen fra skolen er beskrevet og markeret med rødt på oversigtskortet. Billederne viser forholdene ved skolen, ofte er det fotos med særlig fokus på nævnte utryghedsparametre. og ønsker til løsninger er kort beskrevet. Det skal bemærkes, at selvom en mulig løsning nævnes, så er det ikke ensbetydende med, at løsningen kan gennemføres eller vil blive gennemført. Løsningerne skal ofte godkendes af politiet, ligesom der i kommunen skal findes finansiering til realisering af løsningen. Endelig kan der være andre faktorer, der har betydning, for eksempel naturforhold og ejerforhold. Flere skoler har samtidig en løbende udfordring/opgave med at få forældre til at respektere skiltning ved skolerne og herunder følge skolens anbefalinger ved aflevering og afhentning. I den forbindelse arbejdes på, at der bliver udarbejdet trafikpolitik på alle skoler. De lokaliteter der blev registreret ved skolebesigtigelserne kan se her:

2 Hornsyld Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 4 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan Farlige situationer pga. manglende respekt for P forbud på Kys og kør. Høj fart ind i byen ad Nebsager Kirkevej og forbi skolen. Eksisterende chikaner på Nebsager Kirkevej giver ikke ønskede effekt og afmærkning er slidt af. Endvidere er der ikke plads til cyklister bagved chikanehellerne. Det giver en falsk tryghed, da farten stort set ikke dæmpes og endvidere er oversigten ikke særlig god. Kys og kør lomme. Chikane på Nebsager Kirkevej ved indkørslen til kirkens parkeringsplads, hvorfra forældre og børn krydser vejen. P-forbud i Kys og kør lomme på Nørregade respekteres ikke. Herved har pladsen ikke høj nok kapacitet, hvilket fører til uhensigtsmæssig parkering og farlige situationer. Høj fart i krydset Nørregade /Møllevej som er dynamisk. Mere effektive chikaner og herunder bedre plads til cyklister bagved hellerne. Møllevej Skabe større opmærksomhed om stikrydsning på Nebsager Kirkevej med optegning af skoleskilt på asfalt og tavler. Lærerparkering. Kiss'n'Ride plads på Nørregade med parkeringsforbud. patrulje. Fodgængerovergang på Nørregade i krydsningspunkt. Ønske om fodgængerovergang. Endvidere er udformningen af krydset meget dynamisk. En større indsats for at få forældrene til at respektere parkeringsforbuddet i Kys og kør lommen ved skolen. Stikrydsning af Nebsager Kirkevej Krydset Nørregade/Møllevej. fodgængerfelt i krydsningspunkt og mindre dynamisk udformning. Mindre dynamisk udformning af krydset Nørregade /Møllevej. Ingen skolepatrulje. bestyrelsen vurderer at forholdene på vejene ved skolen er for farlige til at etablere en skolepatrulje, ikke mindst i forhold til at de ældste elever "kun" går i 6. klasse. Skabe mere opmærksomhed på krydsningspunkt til stien ved at opsætte skoletavler og påmale skoleskilt på asfalten. Sti som anvendes for parkering ved kirken. Parkering ved kirken for forældre, der følger børnene ind i skolen. Ønske om bedre chikaner, så farten kommer ned ved skolen. 1

3 n IMidten (SIM) Elevtal: ca Klassetrin: Overbygning. Der er lavet registreringer 3 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan Der er en del blandet trafik på parkeringspladsen delvist afhjulpet af den nye ensretning. Der er busstoppested på begge sider af Nørremarksvej. Men savner deciderede buslommer. Eventuelt overveje fartdæmpende foranstaltninger på Nørremarksvej. Er en lokal fartgrænse på 60 km/t. deciderede buslommer, så bussen ikke holder på vejen. Stort ønske om cykelstier fra oplandet frem til SIM. Dette indgår i kommunens samlede prioritering af stiprojekter. Dårlig oversigt for læhegn ved udkørsel fra P-pladsen. Herved kan den dobbeltrettede cykelsti med cyklister i "forkert" retning overses. Busstop. Der er en del krydsende trafikanter på tværs af Nørremarksvej. Ny ensretning på parkeringspladsen ved skolen / hallen har medvirket til langt mere sikker og gnidningsfri trafikafvikling. Ønske om cykelstier fra oplandet til skolen. Det indgår sammen med øvrig prioritering af cykelstier i kommunen. Etablering af deciderede buslommer. Mulighed for buslomme undersøges nærmere. På den dobbeltrettede cykelsti suppleres med cyklistsymboler, så det er mere tydeligt at der kan forekomme cyklister i begge retninger. Parkering til skole og hal. Den nye ensretning har hjulpet gevaldigt med sikker trafikafvikling. Er en del blandet trafik på P området. Suppleres med cyklistsymboler på den dobbelt rettede cykelsti, så det er mere tydeligt, at der kan forekomme cyklister/knallert i begge retninger Der er busstoppested på Nørremarksvej på hver side af tilkørslen til parkeringsområdet. deciderede buslommer. Fartdæmpende foranstaltninger på Nørremarksvej før og efter skolen kan evt. overvejes. Dårligt udsyn når læhegnet langs fodboldbanerne vokser op. Vigtigt at læhegnet holdes nede! Det er kun rutebusserne der vender på P-området. Øvrige busser holder ved busstop på Nørremarksvej. Der er en lokal fartgrænse på 60 km/t på Nørremarksvej. Vigtigt at det levende hegn holdes nede som det var i forbindelse med besigtigelsen! Dobbeltrettet cykelsti og læhegn. Når læhegnet vokser op giver det dårlig udsyn fra P pladsudkørslen. Vigtigt det holdes nede! 2

4 Rårup Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 3 steder ved gennemførte. Bump på Kirkedalsvej foran skolen har ikke den ønskede effekt længere. Efter etablering af nyt slidlag er det ikke så markant at alle sænker farten. Afsætning i bil, hvis man vil følge elever ind på skole og ikke benytter Kys og kør mulighed. "Hjemmelavet" busventeplads på skolens område med bordbænkesæt og parkeringsforbud på "stien" mod busstoppested. Medvirker til høj fart på Kirkedalsvej. Reetablering af bumpet foran skolen. Vurdere om det er muligt at lave en overdækning af bordbænkesæt. Det er her eleverne afventer bussen, så de ikke står langs med Kirkedalsvej. Hjemmelavet Kys og kør lomme. Personaleparkering. Der er ensretning på parkeringspladsen. Busstop med buslomme ved skolens side. Bump på Kirkedalsvej som ønskes reetableret. Fornylig er der etableret "2-1 vej" og en lokal fartgrænse med 40 km/t på Bakkedalsvej i Rårup tæt ved skolen. Har medvirket til mere tryghed for de bløde trafikanter i denne del af byen. Ensretningen ved parkeringsområdet, giver en god og gnidningsfri afvikling af trafikken til/fra skolen. Ved busstoppested på Kirkedalsvej ved skolen er der en buslomme på skolens side. Bump på Kirkedalsvej, der ønskes reetableret. Effekten er ikke længere så optimal efter der er kommet ny belægning på vejen. Generelt er der rigtig gode forhold med trafikafviklingen foran skolen. Hjemmelavet busventeplads på skolens område med bordbænkesæt. "Hjemmelavet" Kys og kør anlæg. Fungerer fint sammen med den ensrettede trafikafvikling på parkeringspladsen ved skolen. Buslomme på Kirkedalsvej ved skolen. God idé at elever "holdes" inde på skolens område indtil bussen kommer. 3

5 Glud Lavet registreringer 3 steder på den gennemførte besigtigelse. Se i Trafiksikkerhedsplan Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Blandet trafik på parkeringspladsen foran skolen. Problem med for lidt plads i forhold til vendemulighed på parkeringsområdet, hvor biler, cykler og gående kommer på tværs. En del krydsende bløde trafikanter fra Parallelvej. Sidevejen er godt skjult og de bløde trafikanter kan komme pludseligt på tværs af Sønderbakken mod skolen. Buslomme ved fodboldbane. På modsatte vejside holder bussen langs med kantsten. Farligt krydsningspunkt for bløde trafikanter fra Parallelvej videre mod skolen. Opsætte advarselstavle til at tydeligøre krydsningspunkt. Event. supplere med skoleskilt på asfalt. Parkeringsplads foran skolen. Meget trangt plads uden nogen decideret vendeplads. Endvidere snævre adgangsmuligheder. Kiss and Ride område. Opsætte advarselstavle for at tydeliggøre krydsende cyklister. Eventuelt suppleret med skoleskilt påmalet kørebanen. Ved en halmodernisering skal det overvejes om der kan inddrages lidt af boldbaner til parkering og ikke mindst til en decideret Kys og kør. Nuværende ind-/udkørsel fra parkeringsområdet er snæver. Ved halmodernisering overvejes det, om der kan inddrages lidt af boldbanerne til etablering af mere parkering og ikke mindst et decideret kys og kør område. Blandet trafik giver ofte kaotiske forhold. Der er brug for bedre vendemuligheder og gerne Kys og kør. En del tung trafik på bakken. Ofte gasser de op ved passage af bakken. Farligt at vende på parkeringspladsen foran skolen, hvor biler, cykler og gående kommer på tværs af hinanden. Busholdepladsen på Sønderbakken. Måske kan der laves en laves ny parkeringsplads samt Kys og kør på området bagved. Der er en del tung trafik som gasser op ved passage af bakketop på Sønderbakken. Herved er de oppe i god fart når de passerer det farlige krydsningspunkt ved Parallelvej. Har overvejet om man kan fjerne den tunge trafik fra bakken ved at lade dem benytte Glud Tværvej til /fra Gludvej. Men denne løsning er ikke særlig realistisk, da det vil kræve en større ombygning af både Glud Tværvej og ikke mindst i T-krydset ved Gludvej. Sønderbakken set mod øst (ned ad bakken). En del krydsende bløde trafikanter fra Parallelvej på tværs af vejen mod skolen. 4

6 As Friskole Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 8. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte Bussen holder foran adgangsvejen til skolen, samtidig med at der er en del trafik i forbindelse med afsætning. (speciel aftale som skolen har med Midttrafik, der har ændret ruten så det passer med As Friskole). Afsætning for forældre til elever i 0. til 2. årgang. Overbyvej adskiller skole og afsætningsplads ved rideskolen. ns ældste årgange (3. og opefter) skal afleveres her. Parkering ved Rideskolen medvirker til trafik på tværs af Overbyvej med dertilhørende utrygge trafiksituationer. Omgivelserne bæger præg af åbent land karakter, hvilket kan medvirke til et højt hastighedsniveau ved skolen. Mere tydeliggørelse af skolen ved at påmale advarselstavler for skolebørn på begge sider af skoleadgangsvej. Her skal placering af eksisterende skolevejstavle genvurderes. Omgivelserne ved skolen bærer præg af åbent land, hvorved der er tendens til høj fart. om fartdæmpning ved skolen. Busstop efter aftale med Midttrafik som har ændret ruten. Lave stoppested så det passer med flisesti, herunder opsætte busstopskilt ved flisegang til indgangsdør. n tager kontakt til Midttrafik om dette. Endvidere er der ønske om decideret fartdæmpning ved skolen, da der ofte er tendens til høj hastighed. Indgang til skolen med flisesti ud til Overbyvej. Den kan tages i brug igen i forbindelse med flytning af busholdested. Parkering ved Rideskolen medvirker til trafik på tværs af Overbyvej med dertilhørende utrygge trafiksituationer. n tager kontakt til Midttrafik for en nærmere snak om det kan lade sig gøre at flytte stoppestedet Midttrafik har ændret ruten så det passer med kørsel forbi As Friskole. Busstop ønskes flyttet hertil og opsætte busstoppeskilt. Måske en decideret buslomme. Overgangen ønskes mere tydelig. Det gøres ved at påmale advarselstavler for skolebørn på begge sider af adgangsvejen. Placering af eks. skoletavler genvurderes samtidig. Parkering/afsætning for lærere og forældre til elever fra 3. årgang og opefter. Det medvirker til en del krydsende trafik på Overbyvej. Indkørsel til skolen, hvor bussen fra Midttrafik stopper i dag. Busstoppet ønskes flyttet længere "frem" væk fra indkørslen. 5

7 Juelsminde Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan Dårlig oversigt ved begge udkørsler fra parkeringspladserne ved skolen. Et levende hegn ved cykelstien skal reguleres til forbedring af oversigt. Mangler kapacitet på parkeringsplads og ved Kys og kør, hvilket ofte fører til trafikkaos, ulovlige parkeringer ved tandplejen, hentning i skolegården, afsætning ved Hellebjerg med krydsning af Vejlevej til følge. Adgang til personaleparkeringsplads (P-vest) er meget snæver og der er dårlig oversigt fra parkeringspladsen. På Vejlevej er der en del trafik og højt hastighedsniveau. Det medvirker til, at der er mange trafikforhold som skal vurderes. Afventende svingende trafik til skolen holder på en mindre bakke. Indkørsel til parkering vest (personaleparkering) fra Vejlevej. Krydsning af den trafikerede vejevej ved parkering øst. Kys og kør anlæg ved indskoling fungerer ikke. Afsætning pga. manglende kapacitet på parkeringsplads, med krydsning af Vejlevej til følge Megen trafik og høj fart på Vejlevej. Udbygning af parkeringskapacitet og herunder justering af Kys og kør pladsen. Farligt T kryds med krydsning af dobbeltrettet cykelsti Dårlig oversigt ved udkørsler fra parkeringspladser. Personale /forældre P øst. Foreligger 2 forslag til ændringer. De er ikke optimale og skal gentænkes. Kys og kør ved indskoling. Adfærdsændring, så forældre der følger deres børn helt ind i skolen ikke benytter Kys og kør rundkørslen. Off. /bus 205 og 104 Personale P vest Mangler kapacitet på parkeringsplads og et Kys og kør område der ikke fungerer. Der er ikke plads nok til at komme forbi holdende trafik. ved rundkørslen med Kys og kør kan flyttes ned på det grønne areal ved tandplejen. Det vil være i niveau med stien, så man undgår, at skulle tage cyklen op ad trappen. Samtidig er det muligt at lave nye justeringer i Kys og kør rundkørslen for at opnå mere gnidningsfri trafikafvikling. øst flyttet ned i niveau med stien, så trappe undgås. Herved kan der ændres på Kys og kør med udvidelse og nye parkeringspladser. Regulering af levende hegn imellem Vejlevej og cykelsti for bedre oversigt. Kan overveje om det er muligt at lave en ny parkeringsplads ved hallen (evt. blot som grusparkering). Fra hallen er der sti langs boldbanen til skolen. Brug for en grundig planlægning, så man undgår problemer som nu! En evt. flytning af cykelparkering væk fra Kys og kør gør, at man ikke behøver at løfte cyklen op ad trappen. Torontoanlæg og skolepatrulje. Krydsningspunkt fungerer godt! Der er brug for en god og grundig planlægning i forhold til at finde frem til bedst mulige løsning, så man kan afhjælpe de nuværende problemer. Farligt T-kryds Tofteskovvej/Vejlevej. Her overses den dobbeltrettede cykelsti på tværs af vejen. Foreligger et oplæg med tilbagetrækning af cykelstien og ændret vigepligt. Snævre ind-/udkørsler fører til kødannelse på Vejlevej. 6

8 Barrit Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte Personaleparkering Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6 + specialklasse. Krydsning ved rundkørslen foran skolen, hvor der ikke er lavet heller med støttepunkt. Kan være utrygt at krydse kørebanen. Afmærkning på skolens parkerings- /afsætningsarealer er efterhånden meget nedslidt og dårlig. Fodgængerfelt eller et støttepunkt på krydsningshelle i forbindelse med krydsning af vejen ved rundkørslen. Afstribning er nedslidt på parkeringsområdet. Vigtigt med en grundig planlægning med evt. nytænkning af området inden striberne for parkering opfriskes. Kirkebro Sikker sti frem til skolen afgrænset med markante pullerter ud til parkering. Sikker sti ved parkeringspladsen afgrænset med pullerter. Ønske en dialog om tilkørselsforhold og afleveringsforhold ved skolen i forbindelse med opfriskning af de nedslidte stribe for parkering. Måske brug for nytænkning ift. afmærkning. Ønske om krydsningshelle / fodgængerfelt for tydelig markering af krydsningspunkt. Busholdeplads (gode forhold). Vigtigt med en grundig planlægning ved opfriskning af striberne, så der etableres på den bedst mulige vis. Endvidere er der et stort ønske om en cykelsti mod Juelsminde ved Vejlevej. Dette indgår med øvrige prioritering af cykelstier i Hedensted Kommune. Kys og kør. Forældreparkering og Kys og kør område lavet med afstribning. Forældreparkering og afsætning Krydsningspunkt for de bløde trafikanter i rundkørslen. Minirundkørsel foran skolen fremgår i afstribning uden heller. Ved opfriskning af afstribning bør indretningen nytænkes. 7

9 Stouby Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 3 steder ved den gennemførte På område mellem skolen og multihal er der ingen klar adskillelse af trafikanter. Der er en del blandet trafik med cyklister, gående og vendende bilister mm. Hullet belægning på Idrætsvej. Utrygt og farligt for cyklister. Asfalten på Idrætsvej er fuld af store huller, der gør det farligt for cyklister mm. Kys og kør plads på p-plads ved hallen og en cykelsti forbi hallen, så man undgår for meget sammenbladning af bløde og hårde trafikanter. Ny belægning på Idrætsvej (dette forventes etableret i løbet af sommeren 2013). bus holdeplads med gode forhold. Øvrig trafik er forbudt i skoletiden. Der foreligger en skitse til et projekt med cykelsti langs hallen videre mod skolen, hvor cyklisterne er væk fra parkering. Den kan være udgangspunkt ved en eventuel etablering af Kys og kør område med mere klar opdeling mellem personale og forældre parkering ved Idrætsvej. Ved Vejlevej er der supergode forhold til busserne. Der er plads til 3-4 busser i lommen, hvor alt øvrig trafik er forbudt i skoletiden (7-17)! Meget gode parkeringsforhold til busser i lommen ved Vejlevej. Blandet trafik på Idrætsvej og foran Multihallen. Kommer ny belægning på Idrætsvej i Personaleparkering Afleverings og afhentningssted. Krydsningspunkt bløde trafikanter. Der foreligger en skitse til et projekt med cykelsti langs hallen videre mod skolen, hvor cyklisterne er væk fra parkering. Kan være udgangspunkt ved etablering af Kys og kør område med klar opdeling af personale og forældre parkering. 8

10 Løsning Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Parkering ved bageren. Problem med parkerede biler på den hævede flade foran bageren. (afhjulpet en del med gule kantsten og decideret opmaling af standsningsforbud på asfalten). Eventuelt supplere med skilt for de krydsende cyklister ved adgang til cykelparkering fra Ny gade. patrulje i fodgængerfelt. Vigtigt at parkerings og standsningsforbud ved bageren overholdes. Adgang til cykelparkering fra Ny gade via bomme. Krydsning på Ny gade kan tydeliggøres med skiltning. Skiltning for krydsende skolebørn ved krydsningspunktet på Juelsbovej mod idrætsfaciliteterne syd for Juelsbovej. Ændre adgang til parkeringspladsen syd for skolen og lave en legeplads på eksisterende adgangsvej. Der kan laves en ny adgangsvej ved stien, så der kan inddrages et område til at lave en ny legeplads ved området. Supplere med skilt for krydsende cyklister på Ny gade ved adgang til cykelparkering. Ved etablering af ny adgangsvej fra Juelsbovej er det vigtigt at kørsel til/fra skole fortsat bliver ensrettet. Godt samarbejde med politiet blandt andet ved gå- og cyklistprøver mm. Busstop linje 698, 691, 690. Krydsningspunkt for elever som skal til skolens eneste idrætsområde placeret for enden af stien syd for Juelsbovej. Bussen kan ikke komme forbi, hvis der er parkerede biler ved bageren. Giver utryghed for skolebørn i fodgængerfelt. Der er skolepatrulje. Eksist. indkørsel parkeringsplads Personaleparkering Ønske om ny adgangsvej til parkeringspladsen, hvorved der bliver plads til ny legeplads. Skiltning for krydsende skolebørn ved krydsningspunkt mod idrætsfaciliteter. Udkørsel fra parkeringsplads. Sti der ønskes omdannet til indkørsel til parkeringspladsen. Den gule kantsten og tydelig skilte på asfalten har hjulpet godt! 9

11 Stjernevejskolen Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er i buslomme ved Gesagervej. Den er ikke dimensioneret til aktuelle belastning, og belægningen er dårlig. Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Personaleparkering foregår på Hedensted Centrets P pladser. Ønske om mere direkte forbindelsessti imellem stitunnel og Gesagervej. Cykelstien/vejen fra Valenciavej mod cykelparkering for de store elever, er af meget ringe kvalitet. Hullet og dårlig belægning. Aflevering med skolebus og Taxa foregår i buslomme ved Gesagervej. Bus /taxaholdeplads er placeret i lomme ved Gesagervej. Elever, der kører ad Gesagervej i vestlig retning krydser Gesagervej og kører ind til cykelparkering, hvor der er indkørsel forbudt. Dårlig belægning og for lidt plads. Forbedring af belægning i buslommen eventuelt kombineret med mere tydelig markering af holdepladser. Ofte et problem med parkering i Kys og kør banen på Lunavej. Brug for en tydelig markering af Kys og kør område ved parkeringspladsen på Lunavej. Herunder en vurdering af parkeringsområdet for justeringer så man undgår for megen cirkulerende trafik på parkeringspladsen. På Valenciavej kunne bump være en mulighed for at reducere hastigheden for biltrafikken. Alternativt 15 km/t skiltning. Endvidere vigtigt med ny belægning på vejen til cykelparkering.. Cykelsti der forbinder Gesagervej med stien fra Stjernevejskvarteret, så cyklister på Gesagervej nemmere kan benytte stitunellen under Gesagervej. Samling af busparkering i lomme ved Gesagervej har minimeret antallet af farlige trafiksituationer ved aflevering/ hentning i bus. Hullet og dårlig belægning på sti/vej mod cykelparkering og bagvej til Hedensted Centret. Afleverings og hentningssted. Forældreparkering/Kys og kør. Sti fra Valenciavej til Hedensted Centret trænger til ny belægning. Problemerne ved aflevering og hentning, er bl.a. at forældrene i for ringe grad respekterer skilte med standsning og parkering forbudt. Stien fra Valenciavej til Hedensted Centret benyttes flittigt af brugere af Hedensted Centrets fitness afdeling. Parkering/afsætning for lærere og forældre til elever fra 3. årgang og opefter. Kys og kør skal gøres mere tydelig og parkeringsområdet skal vurderes for justeringer, så cirkulerende trafik undgås. 10

12 Hedensted Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 9. Der er lavet registreringer 9 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere under Trafiksikkerhedsplan Kys og kør rundkørslen ved Østerled. Skiltning overholdes ikke. Forældre parkerer uhensigtsmæssigt. De vil parkere tættest muligt på indgang til indskolingsbygning. Krydsning af kørebanen på Østre Ringgade. Megen morgentrafik medfører ofte farlige trafiksituationer i og ved krydset. Ved aflevering der er nogle som parkerer på cykelbanen på Østerled ved skolen. Græsplænen mellem kirken og Østerled bliver brugt af elever og byens borgere. Der er ingen markering af sti, så der er dannet en trampesti. Behov for flere cykelskure, så man undgå kaos. Blandt andet problem ved kirkegavl. Supplerende afleveringssted på Haralds Plads vest for skolen. Cykelbane Østerled. Problem med parkerede biler til aflevering. Øget respekt for færdselsloven. Skiltningen er, som den skal være, men respekteres sjældent. Vigtigt med gentagende kampagner. Etablering af en decideret sti mellem Østerled og kirken med asfalt eller fliser, så græsarealet kan anvendes til legeområde mm. Eventuelle nye cykelskure skal placeres rigtigt, så man undgå for megen kaos. Personalet benytter parkeringsmulighederne på Østerled, det samme gør forældre ved aflevering. Personalet ønsker P-plads garanti. Hovedparten af trafik til/fra skolen, området ved hallen, børnehave Tusindfryd mm. benytter krydset Øster Ringgade / Østerled. Giver farlige situationer i morgentrafik. Kaos af parkerede cykler ved Fynsplanens gavl mod kirken. Problemer i T krydset Østre Ringgade/Østerled i morgentrafik. Bus. Personaleparkering Farligt Kryds. Kys og kør. Øget respekt for færdselsloven. Skiltning OK, men respekteres sjældent. Gentagne kampagner. Aflevering på Haralds plads er et rigtigt godt alternativ. Uautoriseret cykelparkering ved kirkegavl. Ønske om sti, så der kan laves legepladsområde. Bus 11

13 Stenderup Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 3 steder ved den gennemførte Chikaner ved skolen. Forholdene på Hedenstedvej skal vurderes nøje ift. ny hal. Ikke mindst i forhold til placering og udformning af nuværende chikaner i forhold til et krydsningspunkt og fartdæmpning. Stort ønske fra Stenderup skole og lokalsamfundet er etablering af cykelsti fra Bjerre til Stenderup og fra Stenderup til Brå og Bråskov. Indgår sammen med Hedensted Kommunes øvrige stiprioritering. Nuværende chikaner skal vurderes i forhold til kommende krydsningspunkt mellem skole og ny hal. Ny forplads fra Giver god afvikling af trafik ved skolen. Store ønsker fra Stenderup skole og ikke mindst fra lokalsamfundet for etablering af cykelsti mellem Bjerre og Stenderup samt til Brå og Bråskov.. Til Brå og Bråskov kan man måske benytte et gammelt jernbanetracé som udgangspunkt. Etableret ny hal på modsatte side af Hedenstedvej i forhold til skolen. Er i høring og går det som planlagt, forventes den opført i løbet af Lokalsamfund har medvirket til etablering af forpladsen og har bidraget til en god og optimal udformning. Kys og kør bane. Afsætning / hentning Busstop. Chikaner på Hedenstedvej foran den nye forplads ved skolen. Til venstre ses arealet hvor der forventes opført en hal. Afleveringsområde mm. virker godt, ikke mindst efter der er ensretning af kørsel. Det giver en sikker og stort set gnidningsfri afvikling af trafikken. Personaleparkering. Adgangsforbud for al øvrig trafik i skoletid. Hal på grønt område modsat skolen er i høring. Forventes opført i løbet af Indkørsel til personaleparkering. Adgangsforbud for anden trafik. Chikaner på Hedenstedvej kort efter adgangsvej til skolen. Placering af chikaner skal overvejes i forhold til krydsningspunkt mod hal. 12

14 Ølsted Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 6steder ved den gennemførte Manglende belysning på del af skolesti bagved børnehaven (ca. 3 4 lysmaster). Opstillede bomme ved stiudmunding fra skolestien virker ikke efter hensigten ved Kirstinelundsvej. Aflevering foregår i rundkørslen ved skolen. Kan give kaos i morgentimer. Busholdeplads kort efter rundkørslen er ikke markeret tydeligt. Manglende belysning på en del af skolestien bagved børnehaven. sti Bomme ved skolestiens udmunding i Kirstinelundsvej. Bomme ved skolestien bør fornys og opstilles på en ny måde, så man kan undgå smutvejstendensen. Svært af lave en decideret Kys og kør plads. Men kan evt. overveje at lave parkeringsforbud i selve rundkørslen. Endvidere bør det undersøges om der kan laves en afleveringszone (markering af skolebusholdeplads) langs fortov ved skolen. Parkering til børnehaven Børnehave Aflevering / hentning foregår i rundkørslen og kan give lidt kaos i morgentimerne. Busstop langs med kantsten v. rundkørslen. Udvidelse af eksisterende belysning på skolestien. Mangler 3-4 lysmaster. Rundkørsel ved skole og børnehave for enden af Kirstinelundsvej. Eleverne går pænt langs hækken og videre rundt til skolen via rundkørslen. Herved undgås farlige krydsninger med fodgængere ved skolen. Overgangen tæt ved stiudmudning fungerer fint. Der er ikke brug for en skolepatrulje. Ensretning fra rundkørsel til personaleparkering fungerer af sig selv. Ikke brug for særlig skiltning. Hvis der er fyldt op, er der plads på parkeringspladsen ved børnehaven. Personaleparkering Stiudmunding med bomme. Virker ikke efter hensigten. Afleveringszone (markering af skolebusholdeplads) langs med fortov ved skolen Overveje at lave parkeringsforbud i selve rundkørslen. sti med manglende belysning v. indgang bagved børnehave. 13

15 Daugård Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. busstop bør flyttes til Gl. Vejlevej Manglende fortov foran bilerne ved personaleparkering på vej, så man kan gå sikkert herfra frem til skolen. Dårlige parkeringsforhold v. børnehaven. Gå bus ordning fra p plads ved Multihallen til skolen? Farligt krydsningspunkt mellem Tryllefløjten og skolen. Chikane og gul afmærkning på kantsten er etableret i sommeren Kaotiske afleveringsforhold på vej. Chikaner og fodgængerfelt imellem Tryllefløjten og skolen. I sommeren 2013 er der opsat en chikane. Erfaring følges i forhold til justeringer Kaotisk trafik i morgentimerne. I sommerferien 2013 er der lavet chikane og tydelig afmærkning af standsning og parkeringsforbud. bus kører mod trafikken Aflevering Fjerne beplantning (læhegn) ved boldbanerne og etablering af et fortov foran parkeringspladserne. Nye parkeringsfaciliteter for børnehaven på arealet syd for legepladsen med adgang igennem børnehavens legeplads fra syd. Børnehave Tryllefløjten Kys og kør i vestsiden af vej. Ved SFO siden kan der laves tidsbegrænset parkering i 10 min. Personaleparkering på vej med utilstrækkelig dybde. Farligt at gå mod skolen, da man kun kan gå bagved bilerne. Bustrafik bør fjernes fra vej og flyttes op på Gammel Vejlevej. Utilstrækkelig dybde på personaleparkeringspladsen på vej. Siden 1. jan er der vuggestuebørn til børnehaven. Vigtigt med god information til forældre om aflevering. Man kan med fordel fortsætte ad vej og komme ud på Gl. Vejlevej et stykke væk fra det problematiske kryds Gl. Vejlevej og vej. Krydsende bløde trafikanter. Fjerne beplantning (læhegn) ved boldbaner for etablering af fortov foran parkeringspladser. Mulig placering af ny parkeringsplads til børnehaven på marken syd for legepladsen. Herfra kan der laves adgang via legeplads. Bør overveje en gå-bus ordning fra parkeringsplads ved Multihallen til skolen, så parkering og aflevering kan spredes til flere lokaliteter i skolens nærområde. Personaleparkering er ikke dyb nok. Utrygt at gå bagved biler til skole. Parkeringsplads til børnehaven ønskes udvidet på dette areal. 14

16 Vejlefjordskolen Elevtal: ca Klassetrin: Børnehave til 3g. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte Hentning af skoleelever. Fungerer fint. Men kan gøres mere sikkert. Største udfordring er den høje fart på den stejle nedkørsel mod skolen. Aflevering i bil Frem mod skolen er der utryg/farlig skolevej på Korshøjvej og Ulbækvej. De er i dårlig stand og meget smalle med opkørt rabat. Aflevering i bil busstop Bakken ned mod Vejlefjordskolen. Eventuelt mere tydelig markering af parkeringsforhold ved afhentning på den stejle bakke ned mod skolen. Fartbegrænsende foranstaltninger på bakken kunne være ønskeligt. Busser vender på p plads, så de holder på den rigtige side med sikker ind /udstigning. Cykelsti til skolen fra Vejlevej. Bump / chikaner på bakken er ikke realistisk, da dette er skolebussens rute. n vil p.t. ikke anbefale at børnene cykler til skolen i forhold til den smalle og misvedligeholdte adgangsvej. Personaleparkering busholdeplads. Busserne kan vende på parkeringspladsen. Krydsningssted blød trafik Adgang til personaleparkering og afsætning/hentning på sidevej. Bus ved holdeplads og bus videre mod vendeplads på p plads. Ønske om cykelsti fra Vejlevej til skolen. Indgår sammen med Hedensted Kommunes øvrige stiprioritering, men er ikke så realistisk. 15

17 Øster Snede Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund. Fortovet er skiftevis på den ene og anden side af vejen bus. Utrygt ved krydsningspunkter og højt hastighedsniveau, hhv. i fodgængerfelt på Gesagervej ved Majsevej og Højmarksvej over mod Anna Knudsens Vej. Personaleparkering. Mange skoleelever krydser Højmarksvej videre mod Anna Knudsens Vej og sti til skole. Rimelige oversigtsforhold, men der køres med høj fart. hævet flade i farvet asfalt i stil med øvrige på strækning. Utrygt krydsningspunkt i fodgængerfelt på Gesagervej tæt ved Majsevej. Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Krydsningspunkt blød trafik. Hævet flade på Gesagervej der omfatter fodgængerfeltet og indkørsel til Majsevej. Kys og kør.. Hævet flade på Højmarksvej ved Anna Knudsens Vej i en farvet asfalt i stil med øvrige hævede flader på strækning. Mangler der et stykke fortov ved Højmarksvej for de elever der kommer fra Kragelund. Fortovet er skiftevis på den ene og anden side af vejen. Højmarksvej ved skolen er indsnævret (blind vej). Den anvendes til sikker skolevej. Krydsningspunkt på Højmarksvej ved Anna Knudsens Vej. Endvidere et stort ønske om at forbedre forholdene mellem Løsning og Øster Snede via Ribevej, hvor overbygning skal til Løsning skole. Generelt problem med høj fart på indfaldsveje i Øster Snede. Farlig krydsning en hævet flade ved fodgængerfelt og Majsevej. Farten på Ribevej er høj og vejen er smal flere steder. Kombineret Kys og kør og skolebusstop, der fungerer godt. Højmarksvej ved skolen er indsnævret (blind vej) og den anvendes af bløde trafikanter som sikker vej til skolen. Ensretning på parkering ved skolen med adgang længes væk ved Kys og kør giver en sikker og gnidningsfri afvikling. Krydsningspunkt blød trafik i utrygt signalregulering. Krydsningspunkt blød trafik 16

18 Tørring Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Parkeringsplads ved skolen. Ønske ensretning og evt skråparkering. Kaotisk trafiksituation på p-pladser ved afleveringstidspunktet. En del trafik i vænget / Bygade kryds. Manglende buslomme på Kirkevej Dårlig markering af stikrydsninger. Bygade: Minimerer trafikken ved at flytte bustrafik til Aalevej. Mindske antallet af parkerede biler. Brug for tydeliggørelse af krydsningssteder. Ændre på parkeringsområder, så der laves ensrettet udformning, eventuelt kombineret med skråparkering. Undersøge muligheden for at ændre på busruter og herunder vurdere forbedringer af busstoppesteder mm. Bedre afmærkning af stikrydsninger. Evt. kombineret med fartdæmpning? Gymnasium. Busstop Ønske om buslomme på Kirkevej. Farligt kryds Ændre parkeringsområde, så der laves ensrettet og evt. skråparkering. Bygade: Minimerer trafikken, flytte bustrafik til Aalevej. Brug for tydeliggørelse af krydsningsstede og mindske antallet af parkerede biler mm. Skjult sti. bestyrelsen har ofte fokus på at forældre har den største indflydelse på trafiksikkerheden ved skolen. vænget Gang /cykelforbindelse under Gudenåcentret. Vigtigt at forældrene mindes om den gode aflevering. Vej lukket Kys og kør i "buslomme" Parkering Parkering ved hal er ensrettet. Alle skal til/ fra skolen i dette kryds. Farligt kryds Stikrydsning på Bygade stien er fra Aalevej til Bygade. Stien er svær at se fra vejen, ikke mindst pga. høj hæk. Ofte kaotiske trafiksituationer i morgentimerne. Megen blandet trafik og alle skal til/fra skolen via krydset vænget/bygade. Busstop 17

19 Langskov Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 7. Lavet registreringer 3 steder ved den gennemførte Høj fart på vej. Der er i dag en hævet flade foran skolen, men der ønskes en lavere fart frem til skolen. Ved kommende ombygning af skolen bør grus-parkeringsområdet nord for skolen indtænkes med belægning / belysning. Herunder mulighed for etablering af en Kys og kør ved sti til bagadgang til skolen. Der laves en trafiktælling på vej for fastlæggelse af et eventuel hastighedsproblem. Grusparkeringsplads nord for skolen. Bagadgang til skolen. Fartdæmpende foranstaltninger på vej. Fornemmer et for højt hastighedsniveau frem mod skolen. Der foregår en ombygning af skolen i 2013 / 2014 hvor der endvidere laves en børnehave med 35 ekstra børn. Der er brug for at gennemtænke parkering og afleveringsmuligheder. Der er en del krydsende trafik mellem skolen og hallen via den røde flade. Fladen fungerer som en markering af skoleområdet. Aftalt at kommunen laver en tælling på vej til fastlæggelse af fart. Grusparkering. Ved ombygning af skolen bør grusparkeringsområde vurderes for belægning / belysning. Brug for en Kys og kør mulighed ved sti til bagadgang mod skolen. Hævet flade foran skolen. Krydsningspunkt mellem skole og hal. Sti til bagadgang Krydsningspunkt blød trafik Personale / aflevering. Personale og forældreparkering foran skolen. Bagadgang til skolen fra grus parkeringsplads. Aflevering i vejsiden bus 18

20 Lindved Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6steder ved den gennemførte Bløde trafikanters krydsning i T-kryds Sindballevej / Agersbølvej / Gammel Landevej, samt ved sti der forbinder Langemarksvej og Gammel Landevej Forbedrede forhold for fodgængerkrydsninger. Området på Sognegårdsvej, som benyttes til aflevering af elever i de små klasser og til skolens SFO, har dårlig belægning og slidt afmærkning. Utilstrækkelig belysning ved busstop. Ny belægning og afmærkning på Sognegårdsvej. Belægning på Sognegårdsvej ved SFO trænger til fornyelse. Bedre belysning ved busstop og skole Kys og kør mulighed langs stianlæg. Forlænge af eksisterende cykelskur. Brug for ny belægning og afmærkning v. SFO. T-krydset Sindballevej / Agersbølvej / Gammel Landevej er et farligt punkt. Problematikken er før vendt, blandt andet i tidligere trafiksikkerhedsplan.. Har brug for ekstra pladser i forlængelse af eks. Udformning medvirker til høj fart ind/ ud af krydset. Brug for et mere sikkert krydsningssted til bløde trafikanter, der kommer til T-krydset fra stien der forbinder Langemarksvej og Gammel Landevej. Måske fartdæmpning. Gæsteparkering Busstop Ønske om forlængelse af eks. cykelskur. Ønske om etablering af Kys og kør i forlængelse af buslomme. Busstop ved skolen 2 steder. Hhv. i buslomme og på forpladsen. Mulighed for en Kys og kør bane i forlængelse af buslomme. 19

21 Bøgballe Friskole Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 8 steder ved den gennemførte Utilstrækkelig angivelse af hastighedsgrænse på 60 km/t. Fælledvej er meget smal. Nord for skole er der dyb grøft og stejl skrænt. Parkeringspladsen er placeret på begge sider af Fælledvej. Det giver en del krydsende trafikanter. T-krydset Fælledvej/Bomvej. Farligt kryds med utydelig vigepligtsforhold. Meget smal vej med stejle grøfter. Brug for en bedre afskærmning mod grøften. Forbedre og udvide rabat eller rørlægning af åen. Etablering af en bro og trampesti på bagved bæk. Parkering børnehave Fælledvej nord for skolen. Stejl skrænt til dyb grøft med bæk. Brug for en gentagelse af 60 km/t og optegning af skoletavle på asfalten. Bedre afskærmning mod grøften på Fælledvej nord for skolen. Forbedre og udvide rabat eller rørlægning af åen. Måske etablering af en bro og trampesti på bagsiden af grøft (bæk). Opsætte vigepligtstavle og fornyelse af hajtænder på Bomvej i T-kryds. Ca daglige cyklister til skolen. Aflevering med bil og bus, cykelparkering og personaleparkering ligger ganske tæt. Skiltning på Fælledvej i retning mod skolen fra nord. Brug for en gentagelse af farttavlen og tydelig markering af skoleområde. Midttrafik har en aftale om at stikke bussnuden ind, så de holder i den rigtige vejside ved aflæsning af elever. Det fungerer fint og giver en sikker færdsel for skolebørn der kommer med skolebus til skolen. Aftale med Midttrafik om at stikke bussnude ind, så de holder i den rigtige vejside. Giver en sikker færdsel for børn med skolebus (2. stk.). Lave gentagelse af 60 km/t og optegne skoletavle på asfalten. Opsætte vigepligtstavle og fornyelse af hajtænder. Dårlig oversigt, ingen skiltning og ringe (slidt) opmærkning. T kryds Fælledvej/Bomvej. Mangler vigepligtstavle og afmærkning. Parkeringspladsen er placeret på begge sider af Fælledvej. Midttrafik har en aftale om at stikke bussnude ind i rigtig side af vejen. 20

22 Uldum Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte Kun 11 parkeringspladser ved skråparkering op mod skolen til mere end 20 medarbejdere og til de forældre der afleverer børn. Brandvej / porten ind til skolegården spærres derfor ofte af parkerede biler. Fodgængerkrydsning Brug for nye parkeringsmuligheder, som minimum til skolens personale. Overveje hvilke muligheder der er bagved skolen på Hesselballevej. Uautoriserede parkeringer ved skolens Kys og kør anlæg. Brug for decideret afmærkning af hvor det er lovligt og hensigtsmæssigt at parkere set i forhold til brandadgang. Sti imellem Hesselballevej og skolen. Porten ind til skolegården er ofte blokeret af parkerede biler og til tider holder der biler i selve rundkørslen. Fodgængerfeltet i forbindelse med hævet flade på gade benyttes af størstedelen af skolens elever. Brug for nye parkeringsmuligheder, som minimum til skolens personale. Overveje hvilke muligheder der er bagved skolen på Hesselballevej. Der er 2 interessante områder. Krydsningen fungerer fint og der er skolepatrulje. Herfra ledes de videre af sti væk fra skråparkering. Kys og kør rundkørsel. Hesselballevej, hvor alternativ parkering evt. kan placeres. Brug for mere tydelig afmærkning af hvor det er lovligt og hensigtsmæssigt at parkere i forhold til brandadgang. Personaleparkering på 11 skrå p pladser. Ofte parkerede biler som blokerer ind til skolegården. Problem ift. brandvej. Fodgængerfelt foran skolen. Sikker krydsning med skolepatrulje. De 11 skråparkeringspladser ved skolen er ikke tilstrækkelig. 21

23 Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Personaleparkering Busstop sti til Korning Gammelby. Aflevering og hentning Parkering foran indgangen til skolegården. Der parkeres foran indgangen til skolegården trods afmærkning. bussen bakker ind på personaleparkeringspladsen. Stort ønske om etablering af et fortov foran de parkerede biler, så man kan komme fra fodgængerfelt (signal) og videre til skolen uden at skulle gå bagved bilerne. Etablering af ny ud(ad)gang fra skolen til personaleparkering. Giver desuden direkte adgang mellem skole og boldbaner. Flere parkeringspladser og bedre vendemulighed for bussen. Etablering af udgang fra skolen ved personaleparkering, der giver direkte adgang mellem skole og boldbaner. Flere parkerings- og ikke mindst vendemuligheder, kan eventuelt etableres ved at inddrage grønt område ved trampesti øst for skolen. Ønske om fortov foran de parkerede biler, så man kan komme fra fodgængerfelt (signal) frem til skolen uden at skulle gå bagved bilerne. Parkering foran skolen, hvor der ønskes fortov så eleverne ikke skal gå bag om de parkerede biler. Fodgængerfeltet med signalanlæg fungere rigtigt godt. Krydsningspunkt for bløde trafikanter. Lavet signalreguleret fodgængerfelt. bussen vender ved at bakke ind på personaleparkeringen. Fortov foran de parkerede biler kobles direkte med det signalregulerede fodgængerfelt på Korningvej. Giver sikker skolevej. 22

24 Rask Mølle Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 8 steder ved den gennemførte Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej / Boringvej / Hovedgaden. n har et meget omfattende skoledistrikt. En del skoleveje til Rask Mølle er betegnet som trafikfarlige skoleveje: Det er Enggårdsvej mellem Skanderborgvej og Nørre Snedevej, Horsensvej Nørre Snede Vej Skanderborgvej fra Rask Mølle mod Østbirk. Raskvej mellem Aale og Rask Mølle. Honum Skovvej mellem kommunegrænsen til Horsens og Rask Mølle. Kalhavevej fra byskilt til krydset ved Horsensvej. Ændre skiltning så kun busser må køre ind i buslommen på Honumvej. Udvide busvendeplads på bakken. Planlagt en Kys og kør løsning for enden af bakken (en del af 2. renoveringsfase). Parkeringsplads, forældre og personale, aflevering og afhentning mm. Kildevej/Hornumvej/Boringvej/Hovedgaden: stort kryds &høj fart. Kildevej / Hornumvej / Boringvej / Hovedgaden. Et problemkryds som indgik i tidligere trafiksikkerhedsplan. Tænke nye løsningsideer. Sidst blev afstribning ændret, for mindske den dynamisk kørsel mm. Mange børn skal krydse Hovedgaden på dette sted da hovedparten af byen er placeret modsat skolen. Planlagt en ny Kys og kør løsning for enden af bakken (indgår som en del af 2. renoveringsfase på skolen). På Honumvej er der parkerings- og standsningsforbud (alle hverdage) forbi buslomme ved Rask Mølle. Der bør holdes øje med om dette overholdes. P plads, personale og gæste Personaleparkering Indskoling bus Ændre på skiltning så kun busser må køre ind i buslommen. Ny Kys og kør rundkørsel ved parkeringsplads til ny indskoling. Trafikafvikling ved den nye indskoling i forhold til parkeringsplads og Kys og kør område følges nøje v. skolestart. P plads, personale og afhentning Krydsningspunkt Tænke nye løsningsideer. Sidst blev afstribning ændret, for mindske den dynamiske kørsel. Mange børn krydser Hovedgaden dette sted. Indkørsel til ny indskoling fra Honumvej. Endvidere nyt bump. Vigtigt at holde privatkørsel væk fra buslommen på Boringvej. 23

25 Aale Hjortsvang Elevtal: ca Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte Grusparkeringen ved SFO er i dårlig stand og der er dårlige pladsforhold. Høj hastighed på Brændstrupvej. Grusparkering ved SFO. Forbedringer er nødvendige. Grusparkering SFO. Der er brug for langt bedre parkeringsforhold og vendemulighed samt belægning (asfalt - evt. med afmærkning). Flytte byzonesklit på Brædstrupvej ud på den anden side af Pogensvej, så hastighedsgrænse ændres til 50 km/t. Lille ønske om chikane på Pogensvej nord for indkørsel til skoleparkering. Opsætning af forbudsskilte, så adgang til skolegården kun bliver tilladt ved speciel ærinde. gård benyttes til aflevering. Opsætning af forbudsskilte (og bom), så adgang til skolegård kun er tilladt ved specielt ærinde. Der er 60 km/t og tydelig markering af skole med skilt og påmalet tavle. Personaleparkering Busholdeplads Bør endvidere opsætte en bom på halvdelen af åbning til skolegården (vigtigt at opretholde brandvej). gård med børnehaveklasse. Vigtigt den holdes fri for trafik. Besværligt at komme ind/ud af parkeringspladerne. Forholdene medvirker til, at en del afleverer fra sti bagfra via skolegården (en del kører ind i skolegården). Grusparkering SFO. Brug for langt bedre parkeringsforhold og vendemulighed samt belægning (asfalt og gerne afmærkning). Brædstrupvej ved indkørslen til Pogensvej. Der er 60 km/t. Markering af skolen på Brædsrtupvej tæt ved Pogensvej. 24

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej / Boringvej / Hovedgaden. Ændre skiltning så kun busser må køre ind i buslommen på Honumvej.

Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej / Boringvej / Hovedgaden. Ændre skiltning så kun busser må køre ind i buslommen på Honumvej. Rask Mølle Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 8 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig.

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. Daugård Elevtal: ca. 125. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten

Læs mere

Hedensted Skole. http://mobreg.cowi.webhouse.dk/dk/trafikplan/oversigt.htm

Hedensted Skole. http://mobreg.cowi.webhouse.dk/dk/trafikplan/oversigt.htm Hedensted Elevtal: ca. 800. Klassetrin: 0. til 9. Der er lavet registreringer 9 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere under Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Kys og kør rundkørslen ved Østerled.

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Opstillede bomme ved stiudmunding fra skolestien virker ikke efter hensigten ved Kirstinelundsvej.

Opstillede bomme ved stiudmunding fra skolestien virker ikke efter hensigten ved Kirstinelundsvej. Ølsted Elevtal: ca. 120. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 6steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende belysning på del af skolesti bagved børnehaven

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Kun 11 parkeringspladser ved skråparkering op mod skolen til mere end 20 medarbejdere og til de forældre der afleverer børn.

Kun 11 parkeringspladser ved skråparkering op mod skolen til mere end 20 medarbejdere og til de forældre der afleverer børn. Uldum Elevtal: ca. 150. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Kun 11 parkeringspladser ved skråparkering op mod skolen

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012.

Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012. Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012. Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen er beliggende i Tranbjerg syd for Århus. Skolerne har ca. 1.150 elever fordelt på 0.-10. klassetrin. SFO og klub er

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

NOTAT. Etablering af fodgængerfelter ved skoler. Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20

NOTAT. Etablering af fodgængerfelter ved skoler. Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20 NOTAT Bilag 1 behandling på KMU-mødet 2014-10-20 Dato: 27. august 2014 Etablering af fodgængerfelter ved skoler I forbindelse med reglerne om, at skolepatruljer til alle tider skal befinde sig på fortov

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Hasselager Skole, revision 2012.

Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole er beliggende i Hasselager vest for Aarhus. Skolen har ca. 700 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. Ved skoleforliget i 2012 er Hasselager Skole fusioneret

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE Trafik 20. januar 2016 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere