Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK"

Transkript

1 Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015

2 Axcelfutures bestyrelse: Fra højre Christian Frigast Managing partner, Axcel (Formand), Per Christensen Partner, Axcel, Eivind Kolding Administrerende Direktør, Novo A/S, Peter Schütze, Tidligere bankdirektør, bestyrelsesformand, DSB og CBS, Lars Munch, Bestyrelsesformand, JP/Politikens Hus og Caroline Vagner Rosenstand Associate Director, Axcel (ikke med på foto) Axcelfuture har nu arbejdet siden Vi startede med at se på udfordringerne ved, at så mange industrijobs forsvandt ud af Danmark, og på hvad der skulle til for, at det igen kunne blive attraktivt at investere i Danmark og dermed skabe flere arbejdspladser. Efterfølgende har det vist sig, at vi har fået genoprettet en del af det tabte og derfor har fået stoppet den værste del af udflytningen. Den pågår fortsat, men i et lavere tempo. Vi har imidlertid fortsat ikke fået løst den udfordring, som Axcelfuture tog op i 2014, som er, at mange mindre og mellemstore virksomheder ikke er tilstrækkeligt polstret. Vejen til mere egenkapital går naturligvis gennem højere indtjening, så virksomhederne kan blive konsolideret, men kan vi hjælpe virksomhederne med at komme i gang, så opgaven bliver lidt lettere? Det tror vi på kan ske gennem en omlægning af erhvervsskattesystemet og ved, at vi eksempelvis gennem vores pensionsformue gør en lidt større indsats for at investere i mindre unoterede aktier. Axcelfuture er blevet kritiseret for at se for enøjet på investeringskrisen. Man skal ikke investere for investeringernes egen skyld, og hvad hvis det viser sig, at vi sagtens kan skabe velstand, blot ved at skabe flere jobs i servicesektoren? Det spørgsmål bliver ikke mindre interessant af, at regeringen som mål har at skabe nye jobs i økonomien frem mod Jobs, som er nødvendige på 2

3 grund af demografiske forskydninger, hvis vi skal bevare vores velstand og velfærd. Men hvis vi skal skabe nye jobs, hvor skal det så være henne i økonomien? Vi håber, det bliver i brancher, hvor vi ved, der er mulighed for at skabe en høj værditilvækst, for kun derved kan vi skabe et rigere samfund. I denne analyse ser vi nærmere på hvordan vi tror udviklingen vil blive indenfor maskinindustri, pharma, fødevarer, finans, IT, landbrug osv. Hvor mange arbejdspladser vil disse brancher bidrage med hver især, og hvordan vil de udvikle sig mht værditilvækst? Det er interessante spørgsmål, som kan bidrage til at gøre os klogere på om det overhovedet er realistisk at skabe nye jobs. skal til for at skabe vækst. I forbindelse med udarbejdelse af denne analyse vil vi derfor gerne takke nedenstående personer for deres bidrag og konstruktive kommentarer: Bestyrelsesformand Ole Andersen, Danske Bank mfl. Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth, Symbion mfl. CFO Jesper Brandgaard, Novo Nordisk. CEO Niels B. Christiansen, Danfoss. CEO Niels Jacobsen, William Demant. CEO Kjeld Johannesen, Danish Crown. CEO Lars Rasmussen, Coloplast. CEO Jørgen Tang-Jensen, Velux. CEO Peder Tuborgh, Arla God læselyst. Vi kunne ikke have gennemført analysen uden at inddrage ekspertise fra de enkelte brancher for at forstå, hvad der 3 AXCELFUTURE

4 HVOR ER DANSK ERHVERVSLIV PÅ VEJ HEN? I 1980 var der over industriarbejdspladser i Danmark. I 2020 er der risiko for, at tallet vil være faldet til ca Behøver vi at være urolige for den udvikling, eller kan vi regne med, at de tabte industriarbejdspladser bliver erstattet af gode servicejobs? Svaret er et både og. Det viser sig rent faktisk, at der er opstået masser af nye servicejobs, men problemet er bare, at det langt fra er alle servicejobs, der bidrager til at vi rent faktisk får et rigere samfund. Fremstillingssektoren er ekstremt produktiv, sikrer en masse eksport og skaber en hel række følgejobs i andre brancher. Derfor er et Danmark uden fremstillingsvirksomhed et fattigere Danmark. Når vi alligevel ikke skal være helt så bekymret over udviklingen, er det fordi vi kan se, at begrebet service er et samlebegreb, som både består af ekstremt højproduktive erhverv og ekstremt lavproduktive erhverv. I bunden af pyramiden finder vi landbrug og turisme. Lønningerne er lave i disse erhverv, fordi der ikke bliver skabt særlig meget merværdi. I toppen finder vi mindre brancher som finans og tele, skarpt forfulgt af den noget større fremstillingsbranche. De fleste jobs vil dog sandsynligvis blive skabt indenfor videnservice, som er en af de brancher, der har oplevet den højeste vækst i de senere år. Udfordringen er naturligvis den lave vækst, som der har været i Danmark ovenpå finanskrisen. Den giver sig udslag i meget lave investeringer, og dermed kan vi på længere sigt havne i en lavvækstfælde. Omvendt ligger Danmark fortsat pænt til på de fleste økonomiske nøgletal, og det giver os handlefrihed til at træffe de rigtige beslutninger nu. HVORDAN SIKRER VI, AT DER GENSKABES ET TILSTRÆKKELIGT ANTAL NYE ARBEJDSPLADSER I DEN PRIVATE SEKTOR INDEN 2020? Velstanden skabes i den private sektor og væksten i den private sektor kommer hele Danmark til gode. Men der oprettes for få nye arbejdspladser i den private sektor og produktivitetsvæksten har været svag de sidste 20 år. Velstanden og velfærden, som vi kender den i dag, er derfor udfordret. Regeringen forventer, at reformer vil øge arbejdsudbuddet frem mod 2020, så der er mulighed for ca flere jobs i den private sektor. Øget arbejdsudbud bliver kun til velbetalte jobs, hvis erhvervslivet tør investere i at oprette nye arbejdspladser i Danmark med høj produktivitet. Axcelfuture ser i denne analyse på, hvor et tilstrækkeligt antal private arbejdspladser kan oprettes, så Danmarks høje velstand og velfærd kan bevares. 4

5 5 AXCELFUTURE

6 SEKTORFORSKYDNINGER SVÆKKER VELSTAND OG VÆKST Hvis de historiske sektorforskydninger fortsætter, vil beskæftigelsen søge over i brancher med lav produktivitet (primært inden for service) på bekostning af brancher med høj produktivitet (i både fremstilling og service). Det øger omkostningerne for de øvrige erhverv og svækker velstanden og de fremtidige vækstmuligheder. Skal der skabes private jobs med høj produktivitet (altså velbetalte jobs), kræver det en betydelig indsats: Større jobskabelse inden for brancher med høj produktivitet Produktivitetsstigninger generelt i alle brancher (landbrug, fremstilling, service, og offentlig sektor) 6

7 BESKÆFTIGELSE OG VÆRDITILVÆKST I DANMARK 2013: NOGLE FÅ SERVICEERHVERV HAR FORHOLDSVIS HØJ VÆRDITILVÆKST Andel af beskæftigelse, % Gennemsnitlig værditilvækst per ansat (Index: Fremstilling = 100) Finansiering og forsikring Telekom, radio, TV udgiver Fremstilling Transport 5 85 IT og viden service 80 7 Anden service Offentlig forvaltning og service Bygge og anlæg 6 53 Engros og detailhandel Landbrug, skovbrug og fiskeri 3 32 Turisme 4 28 Alle serviceerhverv = index 69 Fremstilling = index 100 BESKÆFTIGELSEN STIGER MEST I ERHVERV MED LAV VÆRDITILVÆKST Beskæftigelse personer MENS INVESTERINGER ØGES MEST I ERHVERV MED HØJ VÆRDITILVÆKST Kapitalapp. per beskæftiget. mio. kr. per ansat Finansiering og forsikring ,1 0,8 Telekom, radio. TV mv ,6 3,0 Fremstilling ,8 1,6 Transport ,6 2,9 IT og viden service ,3 0,5 Bygge og anlæg ,2 0,3 Engros- og detailhandel ,4 0,4 Landbrug mv ,0 2,9 Turisme ,4 0,3 Beskæftigelse K per AXCELFUTURE

8 Niels B. Christiansen DANFOSS Danfoss har ca % af sine medarbejdere i Danmark, men kun 2% af vores omsætning her, og det synes jeg egentligt er positivt for Danmark. Vi har kunnet bevare produktionsarbejdspladser fordi mange af vores processer er blevet automatiseret, og dermed er produktiviteten steget enormt. Desværre tror jeg dog kun, at det kan lade sig gøre ved meget avanceret produktion, mens de typiske danske underleverandører med eksempelvis 20 ansatte nok savner skala for at kunne investere tilstrækkeligt i automatisering. Når vi alligevel lægger produktion ud, sker det af to årsager. For det første er der tilfælde hvor det kan svare sig at producere i Polen eller andre steder. Derudover kan man være nødt til at være tæt på sine markeder og lægge produktion der for eksempelvis at undgå transport. Desuden kan det være nødvendigt at vise imødekommenhed overfor de markeder, der er så venlige at tage godt i mod vores produkter. Her kan partnerskaber og viljen til at lægge produktion i det pågældende land være en betydelig døråbner. Det har været en god strategi i Kina og Mexico eksempelvis. Frem mod 2020 forventer jeg ikke, at vi i Danmark vil vokse i noget betydeligt omfang hvad nye medarbejdere angår. Der vil nok være en moderat vækst, navnlig indenfor de mere specialiserede funktioner, men de fleste nye jobs vil blive skabt uden for Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får sikret investeringer i produktionserhvervene, så vi kan bevare og udbygge de højproduktive jobs. Min store bekymring er, at der er ved at ske en polarisering af virksomhederne i Danmark. De store internationale virksomheder har høj produktivitet og udvikler sig fantastisk. De små går desværre mindre godt og risikerer at blive udkonkurreret. Det kan skabe et fragmenteret Danmark bliver et vanskeligt år for landbruget og føde varebranchen. For mejeribruget tror jeg, at fjernelse af kvoterne i 2015 vil betyde en stigning i mælke mængden i Danmark både i 2015 og frem mod Dette vil alt andet lige betyde flere jobs indenfor mælkesektoren. Danfoss er en af Danmarks helt store fremstillingsvirksomheder med en omsætning på ca. 35 mia. kr. og ansatte, heraf de i Danmark. Jørgen Tang Jensen VELUX I VELUX mærker vi tydeligt forandringens vinde. Andelen af højtuddannede stiger i den danske del af vores virksomhed, men desværre har vi måtte tilpasse den danske produktionskapacitet i nedadgående retning. Vi allokerer - med succes rent indtjeningsmæssigt - ressourcerne derhen, hvor afkastet er størst, og det er desværre ikke i Danmark, som tingene ser ud nu. Vi har haft en årrække hvor de samlede omkostninger ved at drive især produktionsvirksomhed i Danmark, har været for høje og fra et forretningsmæssigt perspektiv, er det meget svært at retfærdiggøre ikke at lægge investeringerne i eksempelvis blot Nordtyskland i stedet for Sønderjylland og dermed spare godt 1/3 af omkostningerne. Når vi så kigger til Østeuropa eller Asien, bliver forskellen bare så meget desto større. Den internationale konkurrence gør, at danske virksomheder er i direkte konkurrence mod eksempelvis østeuropæiske virksomheder, der kan producere billigt og med samme kvalitet. Det er det helt store dilemma for danske virksomheder, og for den sags skyld det danske samfund. Den negative tendens mod en mindre fremstillingssektor er svær at ændre, da bedre rammevilkår efter min opfattelse først efter nogle år giver udslag i øget investeringslyst. Jeg kender til flere virksomheder hvor også specialiserede administrative funktioner flyttes til lande med lave omkostningsniveauer. Eksempelvis opererer vi vores globale bogholderi og dele af vores IT succesfuldt fra Indien. Der er ved at opstå et momentum i den generelle udflytning, og hvis det skal ændres, er det nødvendigt, at politikerne arbejder for en langsigtet og konsistent forbedring af rammevilkårene. Ændres rammebetingelserne ikke, vil virksomhederne skulle kompensere med endnu højere lønninger, og en deraf følgende dårligere konkurrenceevne. VELUX er Danmarks største vinduesproducent med en omsætning på 11,4 mia.kr. 8

9 Peder Tuborgh ARLA 2015 bliver et vanskeligt år for landbruget og fødevarebranchen. For mejeribruget tror jeg, at fjernelse af kvoterne i 2015 vil betyde en stigning i mælkemængden i Danmark både i 2015 og frem mod Dette vil alt andet lige betyde flere jobs indenfor mælkesektoren. ARLA er en af verdens største mejeriproducenter med en omsætning på 73,6 mia.kr. og ansatte. Lars Rasmussen COLOPLAST De seneste år er indtjeningen steget betydeligt i et marked med faldende salgspriser, så der har været tale om omkostningsreduktioner bredt i selskabet. Vi begyndte for et par år siden at investere i større salgspres og i at komme tættere på kunderne gennem en større digital satsning. Markedsvæksten globalt er ca 5% og vi oplever pt en toplinjevækst på 7-10% årligt, hvilket betyder at vi vinder markedsandele.vi ansætter i disse år mange nye medarbejdere hvert år, og på trods af, at kun ca 2% af salget kommer fra Danmark, så er det formentlig ca 10% af de nyansatte i koncernen som ansættes i Danmark. Vi har bevaret en kerne på ca. 500 produktionsarbejdspladser i Danmark, fordi det er vigtigt, at nye produkter hurtigt kan sættes i produktion og det sker bedst i tæt samarbejde med udviklingsfunktionen. Når vi er klar til produktion i stor skala, bliver produktionen lagt ud. Baggrunden er, at salgspriserne for den type produkter vi beskæftiger os med, falder med ca 1% pr år, og derfor er der behov for at reducere omkostninger hvor det er muligt. Coloplast er Danmarks største medicovirksomhed og omsætter for ca. 12 mia. kr. årligt med medarbejdere, heraf ca i DK. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er et sort-hvidt billede. Vi ser vækst i antallet af medarbejdere Danmark, fordi vi udvider en lang række funktioner her, som varetager globale opgaver som fx marketing og R&D. Det giver god mening, for der findes et særdeles godt udbud af højt kvalificerede specialister og ledere i Danmark, og gageniveauet i Danmark er meget konkurrencedygtigt for denne type medarbejdere. Når det er sagt, så ville det være ønskeligt, at det var lettere at tiltrække udenlandske eksperter til Danmark, men her oplever vi, at vores skatteniveau er en hindring. Forskerskatteordningen hjælper naturligvis, men problemet er, at ordningen kun løber i en begrænset årrække, hvorefter medarbejderen typisk siger farvel igen. 9 AXCELFUTURE

10 FLERE SCENARIER FREMOVER AFHÆNGIG AF INTERNATIONAL VÆKST OG EFFEKTEN AF REFORMER BASISFORLØB med fastholdelse af nuværende private jobs VÆKSTSCENARIE med flere private jobs ,000 KRAFTIGE SEKTORFORSKYSNINGER Investeringer øges med ca. 3 pct per år SVAGE SEKTORFORSKYSNINGER Investeringer øges med knap 4 pct per år Investeringer øges med ca. 6-9 pct per år KRAFTIGE SEKTORFORSKYDNINGER I dette scenarie forudsættes uændret privat beskæftigelse , og at de historiske sektorforskydninger fortsætter med samme kraft som hidtil. I dette scenarie slår regeringens reformlinje ikke tilstrækkeligt igennem, og vi får ikke hjælp af konjunkturerne. FORTSATTE SEKTORFORSKYDNINGER I dette scenarie er den private beskæftigelse uændret frem mod 2020, og sektorforskydningerne svækkes langsomt. I dette scenarie slår regeringens reformlinje om øget produktivitet igennem, men Danmark får ikke hjælp af de internationale konjunkturer. VÆKSTSCENARIET I dette scenarie øges den private beskæftigelse med Dette scenarie forudsætter bedre konjun k- turer, og at regeringens reformer slår fuldt igennem. 10

11 PRES PÅ FINANSIERINGEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET Velfærdssamfundets finansiering presses af senere indtræden på arbejdsmarkedet, tidligere tilbagetrækning, flere ældre, længere levetid, lave fødselstal, og at en del årige er ledige eller udenfor arbejdsstyrken. Ambitionen om de private jobs er affødt af dette historiske pres. Flere beskæftigede i den private sektor og højere produktivitet er et væsentligt element i at lette presset, ellers er der risiko for at velstand og velfærd falder i Danmark. UDENFOR ARBEJDSMARKEDET LEDIGE AIQUAMUS, UT QUIDUNT REPU- DANIMI, NONECERITIO BLABO- RUM FUGITIONES DE SINVENT UDDANNELSE HILLORE RIBUSAM BESKÆFTIGEDE TILBAGE TRÆKNING 16 ÅR 64 ÅR 11 AXCELFUTURE

12 ANALYSENS TRE HOVEDSPØRGSMÅL? Er der grund til bekymring for jobskabelsen og velfærden, hvis sektorforskydningerne og de lave erhvervsinvesteringer fortsætter?! Ja hvis de lave erhvervsinvesteringer fortsætter, er det helt sikkert, at vi ikke når at skabe nye velbetalte jobs i den private sektor inden Konsekvensen bliver at velstanden i 2020 bliver ca. 5% lavere, svarende til et velstandstab på ca. 85 mia. kroner.? Sker en stor del af væksten i de nye private jobs i en gruppe af serviceerhverv, hvor der ikke er så stort behov for øget kapitalapparat?! Ja. Det viser sig, at kapitalbehovet er mindre i den del af økonomien, der historisk har været i vækst. Men de brancher, der skal bære den krævede stigning i værditilvækst, er samtidigt relativt investeringskrævende, og der er stadig et investeringsgab på mia. kr.? Hvad kræver det af erhvervsinvesteringer, hvis der skal oprettes nye private arbejdspladser i Danmark, og vi samtidig opnår en tilstrækkelig høj produktivitetsvækst?! Vores (og Finansministeriets) beregninger viser, at erhvervsinvesteringerne skal vokse med 6-9 procent om året, hvilket er et betydeligt højere tempo, end det sker nu. 12

13 FORANDRINGER I DET REGIONALE DANMARKSKORT Historisk har fremstillingsjobs fyldt mere i de vestdanske regioner, og det er derfor også her, at man har set det største jobtab. Region Syddanmark og Region Midtjylland har således begge mistet fremstillingsjobs siden Ser vi fremad er det især Syddanmark og Midtjylland, der vil blive hårdt ramt, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. De vil tilsammen miste fremstillingsjobs inden 2020, hvis ikke konjunkturerne ændrer sig og effekten af regeringens reformer slår igennem. Den største procentvise nedgang ventes dog i region Sjælland, som står til at miste fremstillingsjobs frem mod Ser vi samlet set på de fem regioner, vil det give større nedgang i de regioner, der er mest afhængige af landbrug og industri. Beskæftigelsen i bygge-anlæg, forsyning, råstofudvinding og offentlig sektor er antaget uændret (-3%) REGIONALE UDSIGTER ÆNDRINGER I PRIVATE JOB (-2%) (+4%) (-3%) uændret (-0%) 13 AXCELFUTURE

14 Ole Andersen DANSKE BANK I den finansielle sektor er der en svag nedadgående trend i beskæftigelsen, som i høj grad skyldes digitalisering. Digitalisering medfører udover en mere effektiv bank, nye og bedre kundeoplevelser med mindre kompleksitet. Baggrunden for den store produktivitetsstigning vi har set i sektoren, er således ikke en reduktion i service- eller rådgivningsniveauet, men derimod en effektivisering ikke mindst i administrationen. Så selv om vi har høj værditilvækst, tror jeg desværre ikke, vi kommer til at se flere ansatte i den finansielle sektor i Danmark snarere tværtimod. I de senere år har vi lagt en del opgaver ud til andre lande, og det vil vi fortsat gøre, når det kan svare sig. Når det er sagt kan vi klart se en værdi i, at opgaverne ikke løses alt for langt væk fra Danmark og derfor har vi også stort fokus på vores shared service center i Lithauen. Det tror vi giver rigtig god mening. Der er ét enkelt område jeg vil pege på, at Danmark kunne udvikle en egentlig styrkeposition og det er kapitalforvaltning, hvor vi både har finansielle og IT-baserede kompetencer. København er allerede i dag Norden kapitalforvaltningshovedstad og flere DANSKE BANK er Danmarks største bank med ca ansatte heraf ca i Danmark danske aktører gør det rigtig godt. Med lidt mere fokus på dette område, kunne vi udvikle os til et Nordeuropæisk center på området. Men det kræver naturligvis, at vi kan tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Vores skattesystem er i nogen grad eksporthindrende og kræver derudover tilpasning for at kunne tiltrække de rigtige kandidater, men det er klart, at forskerordningen gør, at vi til en hvis grad er konkurrencedygtige på personskatteområdet. Kjeld Johannesen DANISH CROWN Slagteribranchen er ekstremt eksportorienteret. Vi eksporterer til det europæiske marked og til det globale marked, og det betyder, at vi i højere grad er underlagt globale udsving i markedspriser. Det giver os også muligheder, men vi er presset af lønomkostningerne i Danmark. Slagteriarbejderne i Tyskland får en langt lavere løn end vore medarbejdere i Danmark, men efter skat og korrektion for Danmarks høje omkostningsniveau er forskellen ikke længere så stor. Med andre ord; de store lønforskelle mellem Danmark og Tyskland svækker vores konkurrencekraft uden at det giver vore medarbejdere en tilsvarende højere velstand. Problemet er i høj grad det danske skattesystem, som efter min opfattelse straffer de lavtlønnede. Danish Crowns globale afsætningsplatform og vores høje automatiseringsgrad på slagterierne, hvor vi blandt andet bruger robotter, giver os mulighed for at betale op til det dobbelte af lønningerne i Tyskland. Problemet er, at vi betaler 2½ gange så meget i løn i Danmark. Et andet problem er rammevilkår for slagtesvineproduktion. Vi har en meget stor produktion af smågrise i Danmark, og de kunne lige så godt blive opfedet og slagtet i Danmark, for Danish Crown betaler samme pris for slagtesvinet, som de tyske slagterier gør. Problemet er bare, at det koster mellem 30 og 60 kr. mere at opfede svin i Danmark og derfor eksporteres smågrisene til svineproducenter i lande med bedre rammevilkår. Og faldende svineproduktion giver naturligvis færre jobs på slagterierne. Når jeg ser frem, tror jeg dog ikke, at der bliver lagt mange flere jobs ud, for vi er helt inde ved kernen af, hvad der er nødvendigt for at kunne opretholde kritisk masse. Derfor tror jeg også, at beskæftigelsen i vores erhverv vil ligge nogenlunde stabilt fremover. Vi mener, at det er en styrke for Danmark at vi eksporterer 90% af vores produktion og derved skaffer valuta til landet. Husk på, at hovedparten af produktionsfaktorerne er foder, som vokser op af den danske muld. Så når Danmark eksporterer svinekød for 31 mia. kr. så har vi kun importeret foder m.v. for 10 mia. kr. Herved har vi tjent 21 mia. valutakroner hjem til Danmark. Uden valutaindtjening er der ikke råd til at importere personbiler eller købe rejser til udlandet. Det er en god måde at udnytte vores ressourcer på. Den væsentligste barriere for at investere i flere danske arbejdspladser er det danske løn- og omkostningsniveau. Hvis omkostningsniveauet blev tilpasset, kunne lønnen tilsvarende blive konkurrencedygtig. Så ville investeringerne stige, og vi kunne beskæftige flere af de lønmodtagere, der i dag har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det jo sådan en udvikling, der i sidste ende giver økonomisk vækst og højere velfærd. DANISH CROWN omsætter for ca. 58 mia. kr og beskæftiger ca ansatte 14

15 HVAD PÅVIRKER BRANCHEFORSKYDNINGER FREMOVER? Ændringer i efterspørgslen driver sektorforskydningerne, men handel, globalisering og teknologisk udvikling påvirker også sektorforskydningernes tempo. Arbejdsmarkedspolitikken og uddannelsespolitikken påvirker evnen til at omstille sig til nye vilkår. Forbedringer af lønkonkurrenceevnen siden 2008 og lempelser af erhvervsbeskatningen vil bidrage til at dæmpe nedgangen i fremstillingsjobs, men spørgsmålet er, om det rækker. Mange fremstillingsvirksomheder har de sidste år udflyttet arbejdspladser til både Østeuropa og andre lande med lav løn uden at miste væsentlige produktivitetsfordele. Incitamentet til at investere i nye arbejdspladser i Danmark svækkes af overbeskatning af aktiv erhvervsindkomst, og det stiller Danmark svagere i forhold til fremtidens vækstlag. For at standse tabet af fremstillingsjobs og ugunstige sektorforskydninger kræver det desuden, som vist af Produktivitetskommissionen, at produktiviteten i servicesektoren og den offentlige sektor øges. HVILKE TILTAG SKABER BEDRE RAMMEVILKÅR FOR DEN PRIVATE SEKTOR? MÅL: SIKRE AT DER GENOPRETTES PRIVATE ARBEJDSPLADSER OG AT VÆRDITILVÆKSTEN PER ANSAT LØFTES SÅ VELSTANDEN BEVARES UDLICITERING AF OFFENTLIGE SERVICEYDELSER UDDANNELSE DER IMØDEKOMMER ERHVERVSLIVETS BEHOV FORSKNING & UDVIKLING INCITAMENTER TILRISIKOFYLDTE INVESTERINGER DANMARK EFFEKTIV FORSYNINGS- SEKTOR UNDGÅ OVERBESKATNING AF AKTIV ERHVERVSINDK. BEDRE REGULERING 15 AXCELFUTURE

16

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Fra rapporten om Økonomisk Demokrati afgivet i november 1972

Fra rapporten om Økonomisk Demokrati afgivet i november 1972 62 Med en yderligere forenkling kan det formentlig siges, at økonomisk demokrati tilsigter at gå nye veje i fordelingspolitikken veje, der i højere grad end de traditionelle skulle gøre det muligt at forene

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år De kommende år øges arbejdsudbuddet markant i Danmark. Ifølge Finansministeriet bliver arbejdsudbuddet således løftet med ca. 17. personer frem mod 3

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 3: Produktionsomkostninger, produktivitet og konkurrenceevne Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Hvad

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere