Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK"

Transkript

1 Foto: Green Light House DANMARK MOD 2020 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015

2 Axcelfutures bestyrelse: Fra højre Christian Frigast Managing partner, Axcel (Formand), Per Christensen Partner, Axcel, Eivind Kolding Administrerende Direktør, Novo A/S, Peter Schütze, Tidligere bankdirektør, bestyrelsesformand, DSB og CBS, Lars Munch, Bestyrelsesformand, JP/Politikens Hus og Caroline Vagner Rosenstand Associate Director, Axcel (ikke med på foto) Axcelfuture har nu arbejdet siden Vi startede med at se på udfordringerne ved, at så mange industrijobs forsvandt ud af Danmark, og på hvad der skulle til for, at det igen kunne blive attraktivt at investere i Danmark og dermed skabe flere arbejdspladser. Efterfølgende har det vist sig, at vi har fået genoprettet en del af det tabte og derfor har fået stoppet den værste del af udflytningen. Den pågår fortsat, men i et lavere tempo. Vi har imidlertid fortsat ikke fået løst den udfordring, som Axcelfuture tog op i 2014, som er, at mange mindre og mellemstore virksomheder ikke er tilstrækkeligt polstret. Vejen til mere egenkapital går naturligvis gennem højere indtjening, så virksomhederne kan blive konsolideret, men kan vi hjælpe virksomhederne med at komme i gang, så opgaven bliver lidt lettere? Det tror vi på kan ske gennem en omlægning af erhvervsskattesystemet og ved, at vi eksempelvis gennem vores pensionsformue gør en lidt større indsats for at investere i mindre unoterede aktier. Axcelfuture er blevet kritiseret for at se for enøjet på investeringskrisen. Man skal ikke investere for investeringernes egen skyld, og hvad hvis det viser sig, at vi sagtens kan skabe velstand, blot ved at skabe flere jobs i servicesektoren? Det spørgsmål bliver ikke mindre interessant af, at regeringen som mål har at skabe nye jobs i økonomien frem mod Jobs, som er nødvendige på 2

3 grund af demografiske forskydninger, hvis vi skal bevare vores velstand og velfærd. Men hvis vi skal skabe nye jobs, hvor skal det så være henne i økonomien? Vi håber, det bliver i brancher, hvor vi ved, der er mulighed for at skabe en høj værditilvækst, for kun derved kan vi skabe et rigere samfund. I denne analyse ser vi nærmere på hvordan vi tror udviklingen vil blive indenfor maskinindustri, pharma, fødevarer, finans, IT, landbrug osv. Hvor mange arbejdspladser vil disse brancher bidrage med hver især, og hvordan vil de udvikle sig mht værditilvækst? Det er interessante spørgsmål, som kan bidrage til at gøre os klogere på om det overhovedet er realistisk at skabe nye jobs. skal til for at skabe vækst. I forbindelse med udarbejdelse af denne analyse vil vi derfor gerne takke nedenstående personer for deres bidrag og konstruktive kommentarer: Bestyrelsesformand Ole Andersen, Danske Bank mfl. Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth, Symbion mfl. CFO Jesper Brandgaard, Novo Nordisk. CEO Niels B. Christiansen, Danfoss. CEO Niels Jacobsen, William Demant. CEO Kjeld Johannesen, Danish Crown. CEO Lars Rasmussen, Coloplast. CEO Jørgen Tang-Jensen, Velux. CEO Peder Tuborgh, Arla God læselyst. Vi kunne ikke have gennemført analysen uden at inddrage ekspertise fra de enkelte brancher for at forstå, hvad der 3 AXCELFUTURE

4 HVOR ER DANSK ERHVERVSLIV PÅ VEJ HEN? I 1980 var der over industriarbejdspladser i Danmark. I 2020 er der risiko for, at tallet vil være faldet til ca Behøver vi at være urolige for den udvikling, eller kan vi regne med, at de tabte industriarbejdspladser bliver erstattet af gode servicejobs? Svaret er et både og. Det viser sig rent faktisk, at der er opstået masser af nye servicejobs, men problemet er bare, at det langt fra er alle servicejobs, der bidrager til at vi rent faktisk får et rigere samfund. Fremstillingssektoren er ekstremt produktiv, sikrer en masse eksport og skaber en hel række følgejobs i andre brancher. Derfor er et Danmark uden fremstillingsvirksomhed et fattigere Danmark. Når vi alligevel ikke skal være helt så bekymret over udviklingen, er det fordi vi kan se, at begrebet service er et samlebegreb, som både består af ekstremt højproduktive erhverv og ekstremt lavproduktive erhverv. I bunden af pyramiden finder vi landbrug og turisme. Lønningerne er lave i disse erhverv, fordi der ikke bliver skabt særlig meget merværdi. I toppen finder vi mindre brancher som finans og tele, skarpt forfulgt af den noget større fremstillingsbranche. De fleste jobs vil dog sandsynligvis blive skabt indenfor videnservice, som er en af de brancher, der har oplevet den højeste vækst i de senere år. Udfordringen er naturligvis den lave vækst, som der har været i Danmark ovenpå finanskrisen. Den giver sig udslag i meget lave investeringer, og dermed kan vi på længere sigt havne i en lavvækstfælde. Omvendt ligger Danmark fortsat pænt til på de fleste økonomiske nøgletal, og det giver os handlefrihed til at træffe de rigtige beslutninger nu. HVORDAN SIKRER VI, AT DER GENSKABES ET TILSTRÆKKELIGT ANTAL NYE ARBEJDSPLADSER I DEN PRIVATE SEKTOR INDEN 2020? Velstanden skabes i den private sektor og væksten i den private sektor kommer hele Danmark til gode. Men der oprettes for få nye arbejdspladser i den private sektor og produktivitetsvæksten har været svag de sidste 20 år. Velstanden og velfærden, som vi kender den i dag, er derfor udfordret. Regeringen forventer, at reformer vil øge arbejdsudbuddet frem mod 2020, så der er mulighed for ca flere jobs i den private sektor. Øget arbejdsudbud bliver kun til velbetalte jobs, hvis erhvervslivet tør investere i at oprette nye arbejdspladser i Danmark med høj produktivitet. Axcelfuture ser i denne analyse på, hvor et tilstrækkeligt antal private arbejdspladser kan oprettes, så Danmarks høje velstand og velfærd kan bevares. 4

5 5 AXCELFUTURE

6 SEKTORFORSKYDNINGER SVÆKKER VELSTAND OG VÆKST Hvis de historiske sektorforskydninger fortsætter, vil beskæftigelsen søge over i brancher med lav produktivitet (primært inden for service) på bekostning af brancher med høj produktivitet (i både fremstilling og service). Det øger omkostningerne for de øvrige erhverv og svækker velstanden og de fremtidige vækstmuligheder. Skal der skabes private jobs med høj produktivitet (altså velbetalte jobs), kræver det en betydelig indsats: Større jobskabelse inden for brancher med høj produktivitet Produktivitetsstigninger generelt i alle brancher (landbrug, fremstilling, service, og offentlig sektor) 6

7 BESKÆFTIGELSE OG VÆRDITILVÆKST I DANMARK 2013: NOGLE FÅ SERVICEERHVERV HAR FORHOLDSVIS HØJ VÆRDITILVÆKST Andel af beskæftigelse, % Gennemsnitlig værditilvækst per ansat (Index: Fremstilling = 100) Finansiering og forsikring Telekom, radio, TV udgiver Fremstilling Transport 5 85 IT og viden service 80 7 Anden service Offentlig forvaltning og service Bygge og anlæg 6 53 Engros og detailhandel Landbrug, skovbrug og fiskeri 3 32 Turisme 4 28 Alle serviceerhverv = index 69 Fremstilling = index 100 BESKÆFTIGELSEN STIGER MEST I ERHVERV MED LAV VÆRDITILVÆKST Beskæftigelse personer MENS INVESTERINGER ØGES MEST I ERHVERV MED HØJ VÆRDITILVÆKST Kapitalapp. per beskæftiget. mio. kr. per ansat Finansiering og forsikring ,1 0,8 Telekom, radio. TV mv ,6 3,0 Fremstilling ,8 1,6 Transport ,6 2,9 IT og viden service ,3 0,5 Bygge og anlæg ,2 0,3 Engros- og detailhandel ,4 0,4 Landbrug mv ,0 2,9 Turisme ,4 0,3 Beskæftigelse K per AXCELFUTURE

8 Niels B. Christiansen DANFOSS Danfoss har ca % af sine medarbejdere i Danmark, men kun 2% af vores omsætning her, og det synes jeg egentligt er positivt for Danmark. Vi har kunnet bevare produktionsarbejdspladser fordi mange af vores processer er blevet automatiseret, og dermed er produktiviteten steget enormt. Desværre tror jeg dog kun, at det kan lade sig gøre ved meget avanceret produktion, mens de typiske danske underleverandører med eksempelvis 20 ansatte nok savner skala for at kunne investere tilstrækkeligt i automatisering. Når vi alligevel lægger produktion ud, sker det af to årsager. For det første er der tilfælde hvor det kan svare sig at producere i Polen eller andre steder. Derudover kan man være nødt til at være tæt på sine markeder og lægge produktion der for eksempelvis at undgå transport. Desuden kan det være nødvendigt at vise imødekommenhed overfor de markeder, der er så venlige at tage godt i mod vores produkter. Her kan partnerskaber og viljen til at lægge produktion i det pågældende land være en betydelig døråbner. Det har været en god strategi i Kina og Mexico eksempelvis. Frem mod 2020 forventer jeg ikke, at vi i Danmark vil vokse i noget betydeligt omfang hvad nye medarbejdere angår. Der vil nok være en moderat vækst, navnlig indenfor de mere specialiserede funktioner, men de fleste nye jobs vil blive skabt uden for Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får sikret investeringer i produktionserhvervene, så vi kan bevare og udbygge de højproduktive jobs. Min store bekymring er, at der er ved at ske en polarisering af virksomhederne i Danmark. De store internationale virksomheder har høj produktivitet og udvikler sig fantastisk. De små går desværre mindre godt og risikerer at blive udkonkurreret. Det kan skabe et fragmenteret Danmark bliver et vanskeligt år for landbruget og føde varebranchen. For mejeribruget tror jeg, at fjernelse af kvoterne i 2015 vil betyde en stigning i mælke mængden i Danmark både i 2015 og frem mod Dette vil alt andet lige betyde flere jobs indenfor mælkesektoren. Danfoss er en af Danmarks helt store fremstillingsvirksomheder med en omsætning på ca. 35 mia. kr. og ansatte, heraf de i Danmark. Jørgen Tang Jensen VELUX I VELUX mærker vi tydeligt forandringens vinde. Andelen af højtuddannede stiger i den danske del af vores virksomhed, men desværre har vi måtte tilpasse den danske produktionskapacitet i nedadgående retning. Vi allokerer - med succes rent indtjeningsmæssigt - ressourcerne derhen, hvor afkastet er størst, og det er desværre ikke i Danmark, som tingene ser ud nu. Vi har haft en årrække hvor de samlede omkostninger ved at drive især produktionsvirksomhed i Danmark, har været for høje og fra et forretningsmæssigt perspektiv, er det meget svært at retfærdiggøre ikke at lægge investeringerne i eksempelvis blot Nordtyskland i stedet for Sønderjylland og dermed spare godt 1/3 af omkostningerne. Når vi så kigger til Østeuropa eller Asien, bliver forskellen bare så meget desto større. Den internationale konkurrence gør, at danske virksomheder er i direkte konkurrence mod eksempelvis østeuropæiske virksomheder, der kan producere billigt og med samme kvalitet. Det er det helt store dilemma for danske virksomheder, og for den sags skyld det danske samfund. Den negative tendens mod en mindre fremstillingssektor er svær at ændre, da bedre rammevilkår efter min opfattelse først efter nogle år giver udslag i øget investeringslyst. Jeg kender til flere virksomheder hvor også specialiserede administrative funktioner flyttes til lande med lave omkostningsniveauer. Eksempelvis opererer vi vores globale bogholderi og dele af vores IT succesfuldt fra Indien. Der er ved at opstå et momentum i den generelle udflytning, og hvis det skal ændres, er det nødvendigt, at politikerne arbejder for en langsigtet og konsistent forbedring af rammevilkårene. Ændres rammebetingelserne ikke, vil virksomhederne skulle kompensere med endnu højere lønninger, og en deraf følgende dårligere konkurrenceevne. VELUX er Danmarks største vinduesproducent med en omsætning på 11,4 mia.kr. 8

9 Peder Tuborgh ARLA 2015 bliver et vanskeligt år for landbruget og fødevarebranchen. For mejeribruget tror jeg, at fjernelse af kvoterne i 2015 vil betyde en stigning i mælkemængden i Danmark både i 2015 og frem mod Dette vil alt andet lige betyde flere jobs indenfor mælkesektoren. ARLA er en af verdens største mejeriproducenter med en omsætning på 73,6 mia.kr. og ansatte. Lars Rasmussen COLOPLAST De seneste år er indtjeningen steget betydeligt i et marked med faldende salgspriser, så der har været tale om omkostningsreduktioner bredt i selskabet. Vi begyndte for et par år siden at investere i større salgspres og i at komme tættere på kunderne gennem en større digital satsning. Markedsvæksten globalt er ca 5% og vi oplever pt en toplinjevækst på 7-10% årligt, hvilket betyder at vi vinder markedsandele.vi ansætter i disse år mange nye medarbejdere hvert år, og på trods af, at kun ca 2% af salget kommer fra Danmark, så er det formentlig ca 10% af de nyansatte i koncernen som ansættes i Danmark. Vi har bevaret en kerne på ca. 500 produktionsarbejdspladser i Danmark, fordi det er vigtigt, at nye produkter hurtigt kan sættes i produktion og det sker bedst i tæt samarbejde med udviklingsfunktionen. Når vi er klar til produktion i stor skala, bliver produktionen lagt ud. Baggrunden er, at salgspriserne for den type produkter vi beskæftiger os med, falder med ca 1% pr år, og derfor er der behov for at reducere omkostninger hvor det er muligt. Coloplast er Danmarks største medicovirksomhed og omsætter for ca. 12 mia. kr. årligt med medarbejdere, heraf ca i DK. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er et sort-hvidt billede. Vi ser vækst i antallet af medarbejdere Danmark, fordi vi udvider en lang række funktioner her, som varetager globale opgaver som fx marketing og R&D. Det giver god mening, for der findes et særdeles godt udbud af højt kvalificerede specialister og ledere i Danmark, og gageniveauet i Danmark er meget konkurrencedygtigt for denne type medarbejdere. Når det er sagt, så ville det være ønskeligt, at det var lettere at tiltrække udenlandske eksperter til Danmark, men her oplever vi, at vores skatteniveau er en hindring. Forskerskatteordningen hjælper naturligvis, men problemet er, at ordningen kun løber i en begrænset årrække, hvorefter medarbejderen typisk siger farvel igen. 9 AXCELFUTURE

10 FLERE SCENARIER FREMOVER AFHÆNGIG AF INTERNATIONAL VÆKST OG EFFEKTEN AF REFORMER BASISFORLØB med fastholdelse af nuværende private jobs VÆKSTSCENARIE med flere private jobs ,000 KRAFTIGE SEKTORFORSKYSNINGER Investeringer øges med ca. 3 pct per år SVAGE SEKTORFORSKYSNINGER Investeringer øges med knap 4 pct per år Investeringer øges med ca. 6-9 pct per år KRAFTIGE SEKTORFORSKYDNINGER I dette scenarie forudsættes uændret privat beskæftigelse , og at de historiske sektorforskydninger fortsætter med samme kraft som hidtil. I dette scenarie slår regeringens reformlinje ikke tilstrækkeligt igennem, og vi får ikke hjælp af konjunkturerne. FORTSATTE SEKTORFORSKYDNINGER I dette scenarie er den private beskæftigelse uændret frem mod 2020, og sektorforskydningerne svækkes langsomt. I dette scenarie slår regeringens reformlinje om øget produktivitet igennem, men Danmark får ikke hjælp af de internationale konjunkturer. VÆKSTSCENARIET I dette scenarie øges den private beskæftigelse med Dette scenarie forudsætter bedre konjun k- turer, og at regeringens reformer slår fuldt igennem. 10

11 PRES PÅ FINANSIERINGEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET Velfærdssamfundets finansiering presses af senere indtræden på arbejdsmarkedet, tidligere tilbagetrækning, flere ældre, længere levetid, lave fødselstal, og at en del årige er ledige eller udenfor arbejdsstyrken. Ambitionen om de private jobs er affødt af dette historiske pres. Flere beskæftigede i den private sektor og højere produktivitet er et væsentligt element i at lette presset, ellers er der risiko for at velstand og velfærd falder i Danmark. UDENFOR ARBEJDSMARKEDET LEDIGE AIQUAMUS, UT QUIDUNT REPU- DANIMI, NONECERITIO BLABO- RUM FUGITIONES DE SINVENT UDDANNELSE HILLORE RIBUSAM BESKÆFTIGEDE TILBAGE TRÆKNING 16 ÅR 64 ÅR 11 AXCELFUTURE

12 ANALYSENS TRE HOVEDSPØRGSMÅL? Er der grund til bekymring for jobskabelsen og velfærden, hvis sektorforskydningerne og de lave erhvervsinvesteringer fortsætter?! Ja hvis de lave erhvervsinvesteringer fortsætter, er det helt sikkert, at vi ikke når at skabe nye velbetalte jobs i den private sektor inden Konsekvensen bliver at velstanden i 2020 bliver ca. 5% lavere, svarende til et velstandstab på ca. 85 mia. kroner.? Sker en stor del af væksten i de nye private jobs i en gruppe af serviceerhverv, hvor der ikke er så stort behov for øget kapitalapparat?! Ja. Det viser sig, at kapitalbehovet er mindre i den del af økonomien, der historisk har været i vækst. Men de brancher, der skal bære den krævede stigning i værditilvækst, er samtidigt relativt investeringskrævende, og der er stadig et investeringsgab på mia. kr.? Hvad kræver det af erhvervsinvesteringer, hvis der skal oprettes nye private arbejdspladser i Danmark, og vi samtidig opnår en tilstrækkelig høj produktivitetsvækst?! Vores (og Finansministeriets) beregninger viser, at erhvervsinvesteringerne skal vokse med 6-9 procent om året, hvilket er et betydeligt højere tempo, end det sker nu. 12

13 FORANDRINGER I DET REGIONALE DANMARKSKORT Historisk har fremstillingsjobs fyldt mere i de vestdanske regioner, og det er derfor også her, at man har set det største jobtab. Region Syddanmark og Region Midtjylland har således begge mistet fremstillingsjobs siden Ser vi fremad er det især Syddanmark og Midtjylland, der vil blive hårdt ramt, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. De vil tilsammen miste fremstillingsjobs inden 2020, hvis ikke konjunkturerne ændrer sig og effekten af regeringens reformer slår igennem. Den største procentvise nedgang ventes dog i region Sjælland, som står til at miste fremstillingsjobs frem mod Ser vi samlet set på de fem regioner, vil det give større nedgang i de regioner, der er mest afhængige af landbrug og industri. Beskæftigelsen i bygge-anlæg, forsyning, råstofudvinding og offentlig sektor er antaget uændret (-3%) REGIONALE UDSIGTER ÆNDRINGER I PRIVATE JOB (-2%) (+4%) (-3%) uændret (-0%) 13 AXCELFUTURE

14 Ole Andersen DANSKE BANK I den finansielle sektor er der en svag nedadgående trend i beskæftigelsen, som i høj grad skyldes digitalisering. Digitalisering medfører udover en mere effektiv bank, nye og bedre kundeoplevelser med mindre kompleksitet. Baggrunden for den store produktivitetsstigning vi har set i sektoren, er således ikke en reduktion i service- eller rådgivningsniveauet, men derimod en effektivisering ikke mindst i administrationen. Så selv om vi har høj værditilvækst, tror jeg desværre ikke, vi kommer til at se flere ansatte i den finansielle sektor i Danmark snarere tværtimod. I de senere år har vi lagt en del opgaver ud til andre lande, og det vil vi fortsat gøre, når det kan svare sig. Når det er sagt kan vi klart se en værdi i, at opgaverne ikke løses alt for langt væk fra Danmark og derfor har vi også stort fokus på vores shared service center i Lithauen. Det tror vi giver rigtig god mening. Der er ét enkelt område jeg vil pege på, at Danmark kunne udvikle en egentlig styrkeposition og det er kapitalforvaltning, hvor vi både har finansielle og IT-baserede kompetencer. København er allerede i dag Norden kapitalforvaltningshovedstad og flere DANSKE BANK er Danmarks største bank med ca ansatte heraf ca i Danmark danske aktører gør det rigtig godt. Med lidt mere fokus på dette område, kunne vi udvikle os til et Nordeuropæisk center på området. Men det kræver naturligvis, at vi kan tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Vores skattesystem er i nogen grad eksporthindrende og kræver derudover tilpasning for at kunne tiltrække de rigtige kandidater, men det er klart, at forskerordningen gør, at vi til en hvis grad er konkurrencedygtige på personskatteområdet. Kjeld Johannesen DANISH CROWN Slagteribranchen er ekstremt eksportorienteret. Vi eksporterer til det europæiske marked og til det globale marked, og det betyder, at vi i højere grad er underlagt globale udsving i markedspriser. Det giver os også muligheder, men vi er presset af lønomkostningerne i Danmark. Slagteriarbejderne i Tyskland får en langt lavere løn end vore medarbejdere i Danmark, men efter skat og korrektion for Danmarks høje omkostningsniveau er forskellen ikke længere så stor. Med andre ord; de store lønforskelle mellem Danmark og Tyskland svækker vores konkurrencekraft uden at det giver vore medarbejdere en tilsvarende højere velstand. Problemet er i høj grad det danske skattesystem, som efter min opfattelse straffer de lavtlønnede. Danish Crowns globale afsætningsplatform og vores høje automatiseringsgrad på slagterierne, hvor vi blandt andet bruger robotter, giver os mulighed for at betale op til det dobbelte af lønningerne i Tyskland. Problemet er, at vi betaler 2½ gange så meget i løn i Danmark. Et andet problem er rammevilkår for slagtesvineproduktion. Vi har en meget stor produktion af smågrise i Danmark, og de kunne lige så godt blive opfedet og slagtet i Danmark, for Danish Crown betaler samme pris for slagtesvinet, som de tyske slagterier gør. Problemet er bare, at det koster mellem 30 og 60 kr. mere at opfede svin i Danmark og derfor eksporteres smågrisene til svineproducenter i lande med bedre rammevilkår. Og faldende svineproduktion giver naturligvis færre jobs på slagterierne. Når jeg ser frem, tror jeg dog ikke, at der bliver lagt mange flere jobs ud, for vi er helt inde ved kernen af, hvad der er nødvendigt for at kunne opretholde kritisk masse. Derfor tror jeg også, at beskæftigelsen i vores erhverv vil ligge nogenlunde stabilt fremover. Vi mener, at det er en styrke for Danmark at vi eksporterer 90% af vores produktion og derved skaffer valuta til landet. Husk på, at hovedparten af produktionsfaktorerne er foder, som vokser op af den danske muld. Så når Danmark eksporterer svinekød for 31 mia. kr. så har vi kun importeret foder m.v. for 10 mia. kr. Herved har vi tjent 21 mia. valutakroner hjem til Danmark. Uden valutaindtjening er der ikke råd til at importere personbiler eller købe rejser til udlandet. Det er en god måde at udnytte vores ressourcer på. Den væsentligste barriere for at investere i flere danske arbejdspladser er det danske løn- og omkostningsniveau. Hvis omkostningsniveauet blev tilpasset, kunne lønnen tilsvarende blive konkurrencedygtig. Så ville investeringerne stige, og vi kunne beskæftige flere af de lønmodtagere, der i dag har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det jo sådan en udvikling, der i sidste ende giver økonomisk vækst og højere velfærd. DANISH CROWN omsætter for ca. 58 mia. kr og beskæftiger ca ansatte 14

15 HVAD PÅVIRKER BRANCHEFORSKYDNINGER FREMOVER? Ændringer i efterspørgslen driver sektorforskydningerne, men handel, globalisering og teknologisk udvikling påvirker også sektorforskydningernes tempo. Arbejdsmarkedspolitikken og uddannelsespolitikken påvirker evnen til at omstille sig til nye vilkår. Forbedringer af lønkonkurrenceevnen siden 2008 og lempelser af erhvervsbeskatningen vil bidrage til at dæmpe nedgangen i fremstillingsjobs, men spørgsmålet er, om det rækker. Mange fremstillingsvirksomheder har de sidste år udflyttet arbejdspladser til både Østeuropa og andre lande med lav løn uden at miste væsentlige produktivitetsfordele. Incitamentet til at investere i nye arbejdspladser i Danmark svækkes af overbeskatning af aktiv erhvervsindkomst, og det stiller Danmark svagere i forhold til fremtidens vækstlag. For at standse tabet af fremstillingsjobs og ugunstige sektorforskydninger kræver det desuden, som vist af Produktivitetskommissionen, at produktiviteten i servicesektoren og den offentlige sektor øges. HVILKE TILTAG SKABER BEDRE RAMMEVILKÅR FOR DEN PRIVATE SEKTOR? MÅL: SIKRE AT DER GENOPRETTES PRIVATE ARBEJDSPLADSER OG AT VÆRDITILVÆKSTEN PER ANSAT LØFTES SÅ VELSTANDEN BEVARES UDLICITERING AF OFFENTLIGE SERVICEYDELSER UDDANNELSE DER IMØDEKOMMER ERHVERVSLIVETS BEHOV FORSKNING & UDVIKLING INCITAMENTER TILRISIKOFYLDTE INVESTERINGER DANMARK EFFEKTIV FORSYNINGS- SEKTOR UNDGÅ OVERBESKATNING AF AKTIV ERHVERVSINDK. BEDRE REGULERING 15 AXCELFUTURE

16

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku. Udfordringer for dansk økonomi Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.dk To slags problemer Kortsigtede konjunkturproblemer Langsigtede

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere