Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk."

Transkript

1 Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan de kan administrere Digital Post på Virk.dk og mulighederne for automatisk videresendelse og systemintegration. Version: 2.2 Udarbejdet: Juli 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Hvordan modtager virksomheder Digital Post Videresendelse til adresse Modtagelse via systemintegration Sortering af Digital Post på Virk.dk Sådan gør man trin for trin Videresendelse af Digital Post til adresse i virksomhed Sådan gør man trin for trin Teknisk dokumentation Hvordan hentes Digital Post ned i egne systemer? Sådan gør man trin for trin Teknisk dokumentation Bilag A: Brug af metadata... 12

3 1. Indledning og læsevejledning I 2011 lancerede regeringen, kommunerne og regionerne i fællesskab Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Som led heri vedtog Folketinget i 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at det bliver lovpligtigt for alle med et CVR-nummer (herefter samlet benævnt virksomheder) at have en Digital Postkasse til sikker Digital Post fra det offentlige. Bag loven ligger to målsætninger: 1. Et ønske om at effektivisere arbejdsgange i den offentlige sektor og et ønske om at spare papir, print og porto. 2. Et ønske om at give virksomheden en hurtigere, lettere og mere sikker måde at kommunikere med det offentlige på. Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at hjælpe virksomheder til at modtage Digital Post. Vejledningen gennemgår, hvordan virksomhederne kan administrere Digital Post på Virk.dk, herunder hvordan der kan opsættes mapper og automatisk sortering af posten. Vejledningen viser ligeledes, hvordan Digital Post automatisk kan videresendes, og hvordan systemer kan hente post ned i egne systemer. Vejledningen henviser til yderligere teknisk dokumentation Målgruppe for vejledningen Kapitel 2 i vejledningen beskriver, hvordan virksomheder modtager Digital Post fra det offentlige. Kapitlet giver en overordnet introduktion til de muligheder, som virksomhederne har i Digital Post på Virk.dk, og hvordan post kan videresendes til egne systemer. Målgruppen for dette kapitel er beslutningstagere i alle virksomheder. De efterfølgende kapitler indeholder mere detaljerede og tekniske beskrivelser af, hvordan virksomheden kan bruge Digital Post. Kapitel 3 beskriver, hvordan virksomheder kan bruge funktionerne i den digitale postkasse direkte på Virk.dk, herunder oprettelse af mapper og automatisk fordeling af posten. Kapitel 4 forklarer, hvordan virksomheden kan opsætte automatisk videresendelse til en adresse. Kapitel 5 beskriver, hvordan virksomhedens systemer kan integrere til Digital Post. Målgruppen for disse kapitler er it-projektledere og udviklere samt virksomhedens it-leverandører Yderligere hjælp Du kan læse mere om Digital Post i hjælpeuniverset på Virk.dk. Hjælpeuniverset udbygges løbende med trin-for-trin-vejledninger, e-læringsfilm m.m. På Virk.dk findes også Digital Post, Vejledning til virksomheder, foreninger m.v.., der supplerer denne vejledning i forhold til at administrere Digital Post på Virk.dk. S i d e 2

4 2. Hvordan modtager virksomheder Digital Post Dette kapitel beskriver overordnet de muligheder, som virksomhederne har i forhold til at modtage og administrere Digital Post fra det offentlige. Kapitlet henvender sig til alle, der skal træffe beslutning om, hvordan virksomheden bedst bruger Digital Post. Myndigheder sender Digital Post til virksomheder. Digital Post indebærer, at virksomheder fremover vil modtage en del af den post, de i dag modtager som fysiske breve, i den digitale postkasse på Virk.dk. Den digitale postkasse leveres af e-boks A/S. Hvis virksomheden derfor allerede har en e-boks til erhverv, kan den også bruges til at modtage Digital Post fra det offentlige. Det kræver, at alle offentlige myndigheder er tilmeldt som afsendere. Der er to overordnede måder hvorpå virksomheden kan få Digital Post på: Man kan vælge at administrere al Digital Post i den digitale postkasse på Virk.dk Man kan vælge at hente posten ned i egne systemer I den digitale postkasse på Virk.dk kan virksomheden administrere den post, der modtages fra offentlige myndigheder og fra private afsendere. Løsningen dækker det behov som små og mindre virksomheder typisk vil have for effektivt at administrere posten. De funktioner, der ligger i den digitale postkasse på Virk.dk, er blandt andet: Adgang til at læse og besvare Digital Post fra det offentlige. Virksomheden har også mulighed for at sende Digital Post til offentlige myndigheder. Opsætning af mappestrukturer, der passer til virksomheden og den post, virksomheden modtager Avanceret opsætning af brugerrettigheder til at se og læse post, fx at en medarbejder kun kan tilgå den post, der ligger i udvalgte mapper Opsætning af automatisk sortering af Digital Post til de opsatte mapper Tildeling af adgangsrettigheder til eksterne brugere, fx en revisor. Ud over mulighederne i Digital Post på er det altså også muligt for virksomheden at hente post ned i egne systemer. For mange virksomheder, og især større organisationer, vil det være hensigtsmæssigt at administrere posten i virksomhedens eksisterende systemer. Digital Post understøtter dette på to måder: Virksomheden kan opsætte, at post automatisk videresendes en adresse Virksomheden kan modtage post i egne systemer via en systemintegration Virksomheden kan selv administrere videresendelse og systemintegration under Indstillinger i Digital Post på Virk.dk. Virksomhedens systemleverandører kan hjælpe S i d e 3

5 med at identificere løsninger til at modtage og behandle posten. I det følgende beskrives kort, hvordan de to metoder for afhentning af post kan bruges. Se mere i kapitel 4 og Videresendelse til adresse Virksomheden kan modtage Digital Post fra det offentlige ved at opsætte automatisk videresendelse til en adresse. Den tekniske betegnelse er videresendelse med sikker , hvilket betyder, at indholdet i Digital Post-meddelelsen er krypteret, så det ikke kan læses af andre end virksomheden. Videresendelse til adresse kan også være en god løsning for mindre organisationer, der ønsker at modtage og håndtere Digital Post fra det offentlige som . Mange systemer kan håndtere sikker . Kontakt jeres systemleverandør for at høre, hvordan de kan understøtte videresendelse med sikker . Læs mere i kapitel Modtagelse via systemintegration Virksomheden kan modtage Digital Post via en direkte integration til egne systemer. På den måde kan virksomheden modtage og behandle posten i eksisterende administrative systemer. Dette kræver, at systemleverandøren tilpasser løsningen til at kunne modtage Digital Post. Direkte systemintegration kan være en god løsning for større organisationer og organisationer med komplekse behov. Kontakt jeres systemleverandører for høre, hvordan de kan understøtte direkte systemintegration til modtagelse af Digital Post. Læs mere i kapitel 5. S i d e 4

6 3. Sortering af Digital Post på Virk.dk En virksomhed kan i den digitale postkasse på Virk.dk sortere Digital Post fra det offentlige på baggrund af de oplysninger, der medfølger i en digital meddelelse. Fordelen ved at sortere post er, at virksomheden kan give forskellige enheder ansvar for håndtering af bestemte digitale meddelelser. Sortering af post kan opsættes ved regler i den digitale postkasse, der automatisk fordeler post i forskellige mapper. Derudover kan virksomheden oprette mapper og tildele specifikke brugerrettigheder til medarbejdere. Der kan opsættes regler for sortering af Digital Post fra det offentlige på baggrund af to kriterier: Sortering på den tilmeldingsgruppe som den digitale meddelelse er knyttet til. Virksomheden kan i undermenuen Tilmeldinger i Digital Post se, hvilke tilmeldingsgrupper de enkelte myndigheder har opsat. Sortering på p-nummer. Der kan opsættes regler for sortering af Digital Post på p-nummer. Myndighederne kan adressere specifikke enheder i virksomheden med et p-nummer, der angives i Digital Post-meddelelsen Sådan gør man trin for trin Det følgende eksempel viser, hvordan virksomheden kan opsætte automatisk sortering af Digital Post med et p-nummer. P-numre angiver forskellige produktionsenheder i virksomheden, placeret på forskellige fysiske lokationer. En virksomhed har altid én produktionsenhed, der er knyttet til CVR-nummeret, men kan godt have flere p-numre til et CVR-nummer. Se mere på Eksemplet viser, hvordan sortering af Digital Post til et bestemt p-nummer virker. Trin 1: Indgang til oprettelse af regel I den digitale postkasse på Virk.dk under Indstillinger Regler vælges Opret ny regel. Trin 2: Opret regel, der gælder for alle afsendere I boksen med overskriften: Opret regel, der gælder for alle afsendere vælges Opret regel. Trin 3: Angiv type og værdi I boksen med overskriften Regel for flytning af post til en mappe indtastes felterne: Attention type p-nummer. Attentionværdi skal være enhedens p-nummer (fx ). Til mappen her indtastes den mappe, der er oprettet til formålet. S i d e 5

7 Figur 1: Oprettelse af regel til sortering af Digital Post med et bestemt p-nummer Trin 4: Gem reglen Efter indtastningerne anført under trin 3 vælges Ok. Virksomheden skal organisere mappestrukturer, brugerrettigheder og automatisk sortering, så det passer med de behov, der er i organisationen. Det kan fx være understøttelse af, at dele af administrationen er lagt ud i underafdelinger, eller at bestemte afdelinger kun skal have adgang til Digital Post, der er specifikt relevant for dem. S i d e 6

8 4. Videresendelse af Digital Post til adresse i virksomhed En virksomhed kan i Digital Post på Virk.dk umiddelbart angive en adresse, som Digital Post skal videresende til. Da Digital Post kan indeholde følsomme oplysninger, er der krav om, at posten krypteres. Krypteringen kan ske med et NemID-certifikat. Certifikatet kan enten være Digital Signatur medarbejdersignatur / NemID-medarbejdercertifikat eller et NemIDvirksomhedscertifikat. Når posten modtages på den angivne adresse i virksomheden, skal posten dekrypteres med et tilsvarende certifikat. Er det en personlig adresse, skal brugerens NemID-medarbejdercertifikat tilføjes. Er det en fælles adresse, anvendes NemIDvirksomhedscertifikat. Hvis I efter denne vejledning har brug for yderligere hjælp, skal I kontakte leverandøren af jeres system. På følgende side har NemID opgjort hvilke -programmer, der supporterer sikker på Windows og andre operativsystemer: https://www.nemid.nu/dk-da/support/tekniske_krav/understoettede_programmer/ program/ 4.1. Sådan gør man trin for trin Trin 1: Angiv adresse I den digitale postkasse på Virk.dk under Indstillinger -> Videresendelse vælges Opret videresendelse. I skærmbilledet angives i feltet Certifikatets adresse den adresse i virksomheden, der skal anvendes til modtagelse af post. Figur 2: Opsætning af videresendelse til sikker postkasse S i d e 7

9 Trin 2: Angiv medarbejder- eller virksomhedscertifikat I feltet Medarbejder- eller virksomhedscertifikat (base-64) skal vælges en fil. Filen skal være certifikatets offentlige nøgle. Den offentlige nøgle er den del af certifikatet, der anvendes af afsendere, og som ikke er hemmelig. Den offentlige nøgle kan en teknisk kyndig person danne ud fra certifikatet. Fx ved brug af eksportfunktionen i typiske webbrowsere. Den offentlige nøgle kan også fremsøges og hentes hos Nets DanID på følgende adresse: https://www.netsdanid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_ /soeg_certifikat/ Hvis den offentlige nøgle hentes hos Nets DanID, downloades en fil med navnet [certifikatetsnavn].cer. Denne fil kan anvendes direkte i Digital Post på Virk.dk og er i base 64-format. Trin 3: Bekræft din adresse Virksomheden modtager herefter en fra e-boks A/S (som er leverandør til Digital Post), hvor adressen skal bekræftes for at forhindre misbrug. en indeholder et link, der skal anvendes. Trin 4: Modtag post i system Når virksomheden modtager Digital Post på Virk.dk, videresendes posten automatisk til adressen. Posten vil være krypteret. Bemærk, at den videresendte post ikke nødvendigvis kommer frem med det samme. De fleste systemer kan umiddelbart håndtere s, der er krypteret, og den krypterede vil ende i den angivne postkasse. Når en åbnes, vil medarbejderne blive anmodet om at dekryptere en ved brug af NemID-medarbejdercertifikatet. For nogle, særligt større virksomheder, kan det være uhensigtsmæssigt, at al Digital Post skal modtages og sorteres af en enkelt medarbejder. Ved brug af et NemIDvirksomhedscertifikat kan opsættes en teknisk løsning, der automatisk dekrypterer modtaget post. Nogle løsninger kan også behandle posten. Den slags løsninger kaldes typisk for sikker . Trin 5: Sortering af post i system Når posten åbnes i systemet, kan medarbejderen se, hvilken type posten er og åbne de filer, der indgår. Der kan bl.a. indgå en fil, der indeholder attentions-oplysninger. Medarbejderen kan videresende en dekrypteret til de medarbejdere, der er relevante modtagere. S i d e 8

10 Hvis der er opsat en teknisk løsning, der automatisk dekrypterer modtaget post, kan den tekniske løsning på baggrund af indhold i en eventuel attentionsfil automatisk videresende posten til relevante medarbejdere. Læs mere om attentionsfilen i bilag A herunder. Trin 6: Besvarelse af post i -system Digital Postløsningen tillader ikke, at post kan besvares direkte fra systemet. Besvarelse skal derfor finde sted gennem den digitale postkasse på Virk.dk Teknisk dokumentation Den tekniske dokumentation findes i vejledningen Digital Post - snitfladebeskrivelser for virksomheder (afhentningssystem via REST og videresendelse med via s/mime). Dokumentationen er rettet mod teknikere og kan hentes i den digitale postkasse på Virk.dk under Indstillinger Videresendelse. S i d e 9

11 5. Hvordan hentes Digital Post ned i egne systemer? En virksomhed kan hente Digital Post fra det offentlige ned i egne systemer ved at opsætte en direkte integration. En direkte integration stiller særlige krav til det system, der anvendes af virksomheden. Systemet kaldes i det følgende for et afhentningssystem. Ved en direkte integration skal virksomhedens afhentningssystem have en såkaldt webservice, der er tilgængelig for Digital Post. Webservicen er af typen REST. Den skal følge en nærmere definition og vil typisk skulle oprettes af virksomhedens itleverandør. Når afhentningssystemet har modtaget posten, er der frie rammer for den videre sortering og behandling i de egne systemer. Hvis I efter denne vejledning har brug for yderligere hjælp, skal I kontakte jeres systemleverandør Sådan gør man trin for trin Trin 1: Angiv webserviceadresse I den digitale postkasse på Virk.dk under Indstillinger -> Videresendelse vælges Opret afhentningssystem. I opsætningen skal angives en URL, der er adressen på virksomhedens webservice. Figur 3: Oprettelse af afhentningssystem baseret på webservice S i d e 1 0

12 I opsætningen angives herudover kontaktoplysninger på de driftsansvarlige i virksomheden. Oplysningerne skal anvendes af leverandøren, hvis der opstår problemer omkring integrationen. Trin 2: Test integration Det er muligt at teste, om der er hul igennem ved at sende en testforsendelse. Hvis der har været problemer med integrationen, er det også muligt at få genfremsendt forsendelser, der hænger Teknisk dokumentation Den tekniske dokumentation findes i vejledningen Digital Post - snitfladebeskrivelser for virksomheder (afhentningssystem via REST og videresendelse med via s/mime). Dokumentationen er rettet mod teknikere og kan hentes i den digitale postkasse på Virk.dk under Indstillinger Videresendelse. S i d e 1 1

13 Bilag A: Brug af metadata En digital meddelelse kan udover selve indholdet, der typisk består af en eller flere PDF-dokumenter, indeholde metadata, der kan anvendes af den modtagende virksomhed til automatisk intern sortering. Metadata kan fx være oplysninger om afsender eller p-nummer. Indholdet kan variere fra meddelelse til meddelelse og afhænger også af, hvordan posten afhentes af virksomheden. Figuren herunder viser de 4 typer af indhold, der kan indgå i en digital meddelelse. Figur 4: Indhold af en digital meddelelse Udover dokumenter, der typisk vil være i PDF-format, kan meddelelsen altså også indeholde andre oplysninger fra den afsendende myndighed i form af metadata. Den afsendende myndighed kan medsende: Attention, der indeholder de oplysninger, der erstatter att.-feltet fra fysisk post. Det kan fx være reference til virksomhedens produktionsenheder (p-nummer), organisatoriske enheder, personer m.v. Sagdokument, der indeholder oplysninger jf. sag- og dokumentstandarderne om den eller de sager, som meddelelsen vedrører samt metadata om de dokumenter (hoveddokument og bilag), der er med i meddelelsen. Bemærk, at det er op til den afsendende myndighed at vurdere, om og i hvilket omfang den vælger at berige en digital meddelelse med metadata. Det bør forventes, at brugen af metadata vil udvikle sig og forbedres over tid. Virksomheder, der modtager meget Digital Post fra bestemte myndigheder, kan lave bilaterale aftaler og undersøge på myndighedens side, hvilke muligheder der er. Virksomheder bør også sørge for lettilgængelige og opdaterede informationer om dem selv. Hvis den digitale meddelelse håndteres inde i den digitale postkasse, jf. kapitel 3, eller hvis meddelelsen hentes direkte ned i virksomhedens systemer, jf. kapitel 5 kan forsendelsen også indeholde kanaldata. Kanaldata kommer ikke fra afsendermyndigheden, men er oplysninger registreret af den digitale postløsning. Det kan fx være oplysninger om afsender og afsendelsestidspunkt. S i d e 1 2

14 Den tekniske dokumentation findes i vejledningen Digital Post - snitfladebeskrivelser for virksomheder (afhentningssystem via REST og videresendelse med via s/mime). Dokumentationen er rettet mod teknikere og kan hentes i den digitale postkasse på Virk.dk under Indstillinger Videresendelse. S i d e 1 3

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen af 2014? Vejledning til skoler Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget?... 4 3 Hvilke IP-adresser benyttes?...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere