Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super."

Transkript

1 Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med de korte? Hele vejen rundt? Godt. Så har vi det kan det ikke ja. Steen B. Andersen, nej rådmanden Rabih Azad-Ahmed, det bliver Steen B. Andersen, Socialdemokraterne. Steen B. Andersen (S): Ja, tak for det. Et sejlsportscenter, hvad skal man med det, kunne jeg høre nogle ultraliberale sige, måske også en der sidder her i salen, så lige nogle ting omkring det. Det har faktisk mange effekter, at vi laver den slags kulturinvesteringer, én af effekterne det er knyttet til vores eventstrategi, vi havde for sidste år et fremragende sejlsportsstævne af høj international klasse, som tiltrak rigtig mange borgere her fra Aarhus, men også rigtig, rigtig mange folk fra andre steder, som er nysgerrige. Og hvis man skal lave den slags i endnu større skala, som man faktisk har ambitioner om, og skal tiltrække endnu flere borgere, og skal sørge for, at vi har en by, som er attraktiv at bo i, men omvendt også at opleve i, ja så skal vi investere i den slags. Vi skal også investere i det, fordi det giver mening for en lang række eliteidrætsfolk, da vi her for en lille måneds tid siden fejrede de danske mestre, så var der sandelig også europa- og verdensmestre iblandt, og her er sejlsporten nogle af dem, der er leveringsdygtige i det her. For at de skal kunne udvikle sig, så skal det ske. Og endelig synes vi, at investeringen også er rigtig vigtig set på den måde, at vi kan række ud til alle mulige grupper: folkeskoleelever, elever som måske ikke har den mulighed, for eksempel i Gellerup, det gør Aarhus sejlklub her. Så det er en investering i vores by, men også en investering i kendtheden og attraktiviteten i byen. Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Theresa Blegvad (V): Tak for det. Jamen så kan jo betrygge Steen B. Andersen med, at Venstre også er positive i forhold til det her internationale sejlsportscenter. Vi synes ikke mindst, at det er prisværdigt, at vi har A.P. Møller Fonden, der går ind og bidrager med 36 millioner, som er en betragtelig andel af det her projekt. Vi mener også, at det her er til stor gavn for hele byens, hvad hedder det, miljø, der er omkring vandet, vi har også talt bugtøkonomi som værende en del af vores samfund, hvor vi også ser, at byen begynder at åbne sig mere og mere ud mod vandet, og det kan sådan et center her være med til at støtte op omkring. Så er der heller ikke nogen tvivl om, at vi ser centret som værende en rigtig god platform for børn og unge området, også i forbindelse med at få knyttet idrætslivet tættere ind på skolen, ser vi også, at der kan foregå en masse aktiviteter ude i det her center. Men ikke mindst også den internationale dimension, så vi virkelig kan få Aarhus kendt i verden i forhold til at kunne noget helt unikt på vores bugt. Så er der heller ikke nogen tvivl om, at vi synes, at det her med, at der er private investorer ind over, er noget af det, vi har lagt vægt på i forhold til økonomien og håber også på, at vi kan få endnu flere til at hoppe med, i forhold til at være med til at finansiere byggeriet, det tror vi på er muligt, og det ved vi også, er noget bestyrelsen kigger på. Men også at det bliver et rigtig flot byggeri med en unik placering, som også vil danne rammerne om en masse spændende aktiviteter. Vi har også bemærket, at det passer rigtig godt ind i kommunens event- og turismestrategi, så derfor kan vi også med den vinkel understøtte det, og glæder os til at se de

2 arrangementer, der kommer til at foregå der. Så vi støtter indstillingen fra Venstre, og vi glæder os til at følge den videre proces i arbejdet. Tak for det. Jette Jensen, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Jette Jensen (EL): Vi er også positivt over for projektet. Vi tænker Aarhus, en by ved vandet, også bør markere sig både i forhold til idrætslivet og fritidslivet, som et sted hvor der er gode vilkår for dem der sejler. Og så kan vi jo konstatere, at vi har fået et VM i 2018, og de vilkår, vi vil skulle tilbyde i den forbindelse, skal selvfølgelig være i orden. Vi er klar over med den her indstilling, at vi går i gang med projekteringen af noget uden at økonomien er helt på plads. Men vi ønsker fonden bag al mulig held med at få rejst de sidste penge. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Flere ting. Vi skal lige være enige om, at vi har ikke fået tildelt VM på grund af, at vi bygger nogle nye faciliteter, vi har fået dem tildelt på grund af de nuværende faciliteter, så vidt jeg er orienteret, så var der ikke et krav om, at der kom nye faciliteter for at få VM Hvad skal vi så bruge et sejlsportscenter til, jamen vi skal vel have et centralt sted, hvor folk kan sejle ud fra og de kan mødes, jamen det er jo ganske logisk. Det vi diskuterer her, det er så måske mere finansiering og hvordan det foregår. Og det kan man jo sige, at når der er blevet givet 36 millioner fra Mærsk-Møller Fonden, så undrer jeg mig lidt over, hvad man har behov for 4,5 millioner for på nuværende tidspunkt for kommunens penge. Er de penge, der er givet fra Mærsk Fonden, er de øremærket således, at der ikke må tages penge af dem til projektering? Og det kan jeg da godt undre mig over. Hvis man har fået 36 millioner, hvorfor trækker man så ikke de 4 millioner ud derfra og så kører videre? Hvorfor kommer man og beder om penge nu her? Det kan jeg ikke se formålet med. Så står der tilmed, at man prøver at finde sponsere og er ude for at finde egenfinansiering, der har man så fundet 0 kroner ud af 36 millioner, som man regner med at finde, og hvis man finder de 36 millioner, så får vi vores penge tilbage i kommunen. Men hvis man har fundet 0 kroner ud af 36 millioner og man kommer og beder om 4,5 nu, hvad er så sandligheden for, at man finder de 36, når man ikke har fundet nogen som helst endnu? Og derfor har jeg da spørgsmål, om der er nogen, der kan svare mig på, om de 36 millioner, der kommer fra Mærsk, om de er øremærket således, at man ikke kan bruge af dem. Ellers er der ikke noget formål med, at vi giver nogle penge fra kommunen side, hvis de har 36 millioner, de kan bruge af. Så er det bare borgerne, der skal betale nogle penge, som der ikke er grund til. Så umiddelbart kan vi ikke støtte det her i Liberal Alliance, men vi håber, at rådmanden kan svare på det her. Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad. Tak for det. Jeg synes, der er sagt mange gode argumenter i forhold til, at man støtter, også den del der handler om projekteringen. Der er sagt mange gode argumenter i forhold til hele eventstrategien og i forhold til at vi også bliver VM i Derudover er det selvfølgelig også meget vigtigt også at se på den her facilitet

3 som en del af det, som vi også gerne vil, hvad skal man sige, opruste byen med. Der er ingen tvivl om, at byen vokser meget i disse år, og det er noget, vi selvfølgelig bryster os med. Og det er jo dejligt, men det kræver sådan set også, at vi følger med, også når det gælder sportsfaciliteter. Facilitetsområdet i Aarhus er udfordret, og med et sejlsportscenter der er de også et område, som man går ind og sætter ind med, nemlig dels for at opnå de effekter, der skal være i 18, men selvfølgelig også at hjælpe i forhold til at der er rigtig mange, der vil få et markant løft i forhold til sejlerne i Aarhus, ikke kun i de store events som sagt, men også i hverdagen for børn og unge og ungdomssejlerne. Sejlsportscentret kan blive rammen for, at endnu flere vil interessere sig for sejl i Aarhus. Der er rejst nogle spørgsmål ikke mindst i forhold til økonomi, det er jo rigtig dejligt, at AP Møller kan stille med 36 millioner, men der er selvfølgelig også nogle krav i forhold til, hvordan disse penge skal bruges. Af det som vi ligger med nu her, det er jo også, altså vi har en forventning om, at når pengene så kommer, at de penge ryger tilbage. Men der er en stor opgave i at gå ud og finde den restfinansiering, der skal være på 36 millioner, man kan ikke bare bruge de penge vi lægger til projektering Vi skal lige huske, at korte bemærkninger er korte bemærkninger. ja undskyld. Jamen så må jeg tage den i anden runde for at besvare nogle af de spørgsmål, der blev stillet. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne. Steen B. Andersen (S): Jamen det er bare Lars Boje Mathiesen, der får mig til at tage ordet. Det er sådan set et reelt nok spørgsmål, synes jeg faktisk, omkring de 4 millioner, men det man så kan spørge Lars Boje Mathiesen om, det er, at det sådan en generel holdning fra Liberal Alliance, at man ikke sådan, der blev snakket om borgernes penge, som skulle skydes ind i det her, har man ikke lyst til at investere overhovedet i idrætsfaciliteter? Vi har hørt, at kulturbudgettet er stort set unødvendigt flere gange, fordi så kan vi bruge det til noget andet, men er det også sådan en generel holdning på idrætsområdet, at borgernes penge ikke skal bruges til idrætsfaciliteter? Liberal Alliance, Lars Boje Mathiesen. Jamen to ting. For det første, så svarede rådmanden jo faktisk ikke på mit spørgsmål, der var en lang udenomssnak, men spørgsmålet var konkret, må de 36 millioner, der er kommet fra Mærsk Fonden, må man ikke tage 4,5 af dem til de her projekteringer. For hvis man må det, så er der jo ingen grund til, at man kommer her til kommunen og skal have 4 millioner, som vi måske aldrig nogensinde ser igen. Så spørgsmålet er ret simpelt, om de penge der. Og hvis vi nu ikke giver de penge til projektering, falder hele projektet så? Kommer der så slet ikke noget sejlsportscenter derude, stopper man det hele, kan det ikke lade sig gøre, stopper man det så? Og det er det vi gerne vil, inden vi giver nogle penge til det her, synes vi, at det er væsentligt at sige, jamen er det nødvendigt, at vi giver de her penge. Der har også været andre sager, hvor vi jo, hvis man ikke har været andre steder inden man kommer til kommunen og bare beder

4 kommunen om at få af kassen. Og så kort til Socialdemokraterne, vi har ikke noget imod at støtte projektet, det her handler om ( ) stilling til et konkret projekt fra projekt på projekt. Det her handler omkring, om vi skal give 4 millioner, som måske ikke er nødvendige at vi giver, og som vi måske har tabt, hvis projektet ikke bliver realiseret alligevel. Og når vi så kan se, at der er 36 millioner, som allerede er der, så spørger vi bare, hvorfor har man ikke brugt de penge, som er kommet fra nogle private, inden vi beder skatteborgerne om at betale. Det synes jeg er et yderst relevant spørgsmål. Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad. Det er rigtig, at vi løber en risiko ved at investere med de her 4,5 millioner, men der er ingen tvivl om, at det der egentligt også er lagt op til, det er, at hvis nu at man ikke finder restfinansieringen, hvis man ikke kan komme videre med det her projekt, så er der mulighed for, at man afbryder, således at færre af de penge, der er lagt op til projektering, bliver brugt. Men jeg tvivler ikke på, at det her projekt nok skal komme. Jeg er heller ikke i tvivl om, at vi nok skal finde, i hvert fald hvis ikke hele restfinansieringen, i hvert fald et stort beløb af restfinansieringen. Så spørgsmålet er, om man må bruge nogle af de her midler, vi har fået fra AP Møller, det synes jeg egentligt, jeg har besvaret, men jeg gentager mig gerne, pengene, som vi har fået lovet fra, eller som sejlsporten har fået lovet fra AP Møller, der ligger nogle betingelser, og nogle af de krav der stilles gør, at man ikke kan bruge det til projektering. Men spørgsmålet om vi kan vente med at gå i gang med projekteringen hvis vi venter, så kan vi ikke nå det til 2017, hvor der også skal være forpremiere til VM, så derfor handler det om at gå i gang så hurtigt som muligt, for at vi kan få det her projekt til at blive færdig til Theresa Blegvad, Venstre. Theresa Blegvad (V): Jamen ultrakort svar til Lars Boje Mathiesen, så ved jeg, at rigtig mange fonde de kræver faktisk kommunal medfinansiering, ligesom Realdania der har været inde og støtte op omkring udvikling af området omkring dokken. Så det er ikke unaturligt, at fonde faktisk kræver, at kommuner går ind og støtter op omkring det. Og så synes jeg også, at der er vinklen i forhold til den Blå Rambla, som der også er investeret i, der vil den strategi og det her projekt også passe rigtig godt i tråd med investering så. Herfra synes jeg, at det giver rigtig god mening, at vi støtter op for byen. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Jeg er ikke blevet betrygget omkring det hele, derfor vil jeg godt have sendt den i Økonomiudvalget, for at vi kan få en mere grundig orientering om, hvordan de her midler de skal bruges.

5 Det er der desværre ikke stemmer nok til, får jeg af vide. Det er Kultur og Borgerservice, den ryger i udvalg til. Og vi går videre til rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom. Thomas Medom (SF): Det er nu som kulturordfører i SF, jeg siger noget, men det er helt okay, men det er først og fremmest bare for at rose det her projekt, jeg synes, man skal se på, hvad det er vi rent faktisk får for det her projekt. Det er én af de største sportsgrene, der overhovedet er i Danmark, det er en tradition, der er rigtig, rigtig lang i Danmark for sejlsport, hvor en lang række danske, både unge og i alle mulige aldersgrupper har brugt sejlsport som en idrætsgren, og nu får vi faktisk nogle faciliteter, som ja er rigtig attraktive til et stort og spændende og spektakulært arrangement, der på mange måder kommer byens borgere til gavn, men altså også og det synes jeg da er det allervigtigste får nogle rigtig, rigtig interessante faciliteter fremadrettet til brug for en masse aarhusianere. Og vi har taget de her beslutninger med åbne øjne, men kunne måske diskutere de hel oprindelige beslutninger, hvor åbne og inddragende de var for hele byrådet, men efterfølgende og senest med budgetforliget, har vi jo vist, hvad det er for en situation, vi står i, så det er en kalkuleret risiko for en idrætsfacilitet og et arrangement, som er rigtig interessant. Jeg beklager mine newbees fejl, det kan ske for alle. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne. Steen B. Andersen (S); Det er helt i orden Anne. Ja, men selvfølgelig hvis Lars Boje Mathiesen, som har stillet det her spørgsmål, gerne vil overvære det, så er det klart, at så kan man godt være med i behandlingen i Kulturudvalget, for det er selvfølgelig dér, det hører ind under. Men så vil jeg også spørge, er det her principrytteri, at man ikke vil bruge 4,5 million på noget, eller er det sådan en generel tendens, at man synes, at sportsaktiviteter, dem vil man ikke støtte. Fordi der er nogle rigtig, rigtig gode grunde, vi står med et arrangement, der skal afvikles i 2018, og det bliver yderst vanskeligt at afvikle det på en ordentlig måde, hvis vi ikke har det her. Så er det her principrytteri eller handler det om en generel negativ holdning til sportsaktiviteter? Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Men i Liberal Alliance har vi ikke nogle ultimative holdninger til andet end vi aldrig nogensinde kan støtte skatten kommer op, og det er noget af det eneste, som vi har, der rigtig er ultimativt. I det her tilfælde synes jeg også, at det er et godt projekt, jeg ønsker gerne, at der kommer et sejlsportscenter derude, det skal man ikke være i tvivl om, jeg synes, det er en rigtig god ide. Men jeg forholder mig til indlægget her, så det er ikke fordi, jeg står og siger, at der ikke skal være et sejlsportscenter her, det er ikke fordi, jeg ikke synes det er en god ide jeg undrer mig bare over, at kommunen skal betale nogle penge, hvis der er mulighed for, at man kan trække det fra de penge, man allerede har fået. Og så kunne jeg også godt tænke mig at vide lidt mere om konceptet, fordi hvis man står og mangler 36 millioner, hvad sker der, hvis man ikke finder dem, har man så i kommunen tænkt sig at gå ind og dække det, så man faktisk bruger et ret stort beløb i anlæg på det sejlsportscenter, det synes jeg er relevant, fordi så er vi måske lige pludselig oppe og bruge 30 millioner af borgernes penge på det her, og så er det ret mange penge vi er oppe at bruge, og derfor synes jeg det

6 relevant. Og jeg er ikke betrygget ved den her indstilling, og netop derfor kunne jeg godt tænke mig at få det belyst bedre, og det er derfor jeg har sendt det til kulturrum. Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice. Jeg synes, det er helt fair, at man stiller de her spørgsmål, der er jo ingen tvivl om, at det også er noget af det, der også har været diskuteret tidligere, i forhold til hvad gør man nu, hvis restfinansieringen ikke kommer, hvad skal vi gøre, hvilke forpligtigelser vil kommunen gøre. Der er ingen tvivl om, at vi som kommune længe har ønsket, at vi gerne ville være VM i 2018, og der er ingen tvivl om, at der også er stor opbakning til, at man får det her sejlsportscenter, ikke mindst også ikke bare i byrådet men rundt omkring, altså får vi ikke det her sejlsportscenter, jamen hvad kommer der til at ske i 2018, så kommer der sejlsporten til at være imidlertidige telte. Med et sejlsportscenter der vil man også være med til at sikre et løft i forhold til kvaliteten, hvis vi har et sejlsportscenter, og jeg synes også det vil være et kæmpe tab, og prestige tab ikke mindst for kommunen for Aarhus, hvis man siger nej til de mange millioner, der kommer fra AP Møller. Men det er helt fair, at man går ind og siger, hvad sker der nu, hvis restfinansieringen ikke findes, hvordan kommer vi videre derfra. Jeg har ligesom rigtig mange af dem, der sidder i byrådet, og jeg kan se et bredt flertal her, der faktisk er optimistisk i forhold til restfinansieringen tror man på vil komme, og der er et rigtig godt arbejde i forhold til dem der i gang med at prøve at finde restfinansieringen. Men det er fair at få den behandlet i Kulturudvalget, hvor Lars Boje Mathiesen naturligvis også er velkommen til at komme. Og sagen er sendt i udvalg med de faldende bemærkninger.

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere