Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension."

Transkript

1 Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din formue og om hvordan du selv kan investere frie midler i Nykredit Invest.

2 FORMUEPLEJE Nykredit Privat Portefølje din personlige formueforvalter Landbrugere kan nu indbetale op til 30% af året overskud på en privat pensionsordning og få fuldt fradrag. Det er blot en af de muligheder man bør være opmærksom på i sin formueplanlægning. Nykredit Privat Portefølje giver ikke bare nogle af markedets bedste afkast, men også overblik og kompetent sparring i forbindelse med forvalting af formuen. Kunne du tænke dig at få din formue passet og plejet af dygtige fagfolk? Og med mulighed for at få dine penge placeret i investeringer, hvor afkastet er dokumenteret blandt branchens bedste? Hvis ja så er Nykredit Privat Portefølje den partner, du har brug for. Nykredit Privat Portefølje er etableret for tre år siden for at tilbyde kunder med en likvid kapital på minimum kr. en investeringsform, som ellers har været forbeholdt investorer med langt større beløb til rådighed. Kunderne kan trække på den ekspertise, vi har opbygget inden for investeringer, og får deres personlige formuekonsulent, som kan hjælpe med at finde den løsning, der passer kundens behov og temperament, siger vicedirektør Lars Bo Bertram, chef for Nykredit Privat Portefølje. Selv om man hverken har planer om at sælge bedriften eller gå på pension, er der sund fornuft i at få mest muligt ud af sin formue, eksempelvis ved at trække midler ud af virksomhedsordningen til en mere lempelig beskatning på en ratepension. Mange landmænd kender Nykredits gode rådgivning om gældspleje. Færre ved, at vi er lige så gode til at rådgive om formueforvaltning. Er det aktuelt at se på mulighederne for palcering af sin formue, er det derfor også meget naturligt, at de vælger Nykredit Privat Portefølje som samarbejdspartner, bemærker Poul Erik Jørgensen. Og med de resultater, der er præsteret indtil nu, har vi været et godt valg, tilføjer Lars Bo Bertram og henviser til, at Nykredit Privat Portefølje de første år har ligget i den absolut bedste ende med hensyn til at skaffe kunderne gode afkast. Mange landmænd går med Siden starten har Nykredit Privat Portefølje tiltrukket et stort antal investorer. Også mange landmænd har valgt at få formuen forvaltet her. Det er der ifølge vicedirektør Poul Erik Jørgensen fra Nykredits landbrugsafdeling mange gode grunde til. Afkast* i Nykredit Privat Portefølje ,33 % ,28 % 2005 pr. 30/9 25,34 % (* Realiserede afkast i en portefølje med 95% aktieandel) Udgivet november 2005 Udgiver: Nykredit Kalvebod Brygge København V Telefon CVR-nr Ansvarshavende redaktør: Nels Petersen Redaktion: Annika Eidesgaard, Poul Erik Jørgensen, Ulrik Larsen Foto: Karen Riggelsen, Alex Tran Produktion: Cameleon Reklamebureau ApS Oplag: stk. 2

3 Pensionsordning kan flyttes En likvid kapital på kr. kan lyde af meget, men mange på arbejdsmarkedet har i forvejen en pensionsopsparing med mere end kr. stående. Ofte kan disse midler uden videre flyttes ind på en aftale med Nykredit Privat Portefølje, hvor de så investeres på en måde, der nøje matcher kundens risikoprofil. Før skulle man binde sig til at indbetale et fast beløb hvert år i en ti-årig periode, og det har afholdt mange landmænd fra at tegne en ratepension, fordi indtjeningen kan svinge meget fra år til år. Med den nye ordning kan man nøjes med at indbetale i de gode år, oplyser Poul Erik Jørgensen. Hvad er Nykredit Privat Portefølje? Nykredit Privat Portefølje er en professionel måde at forvalte private formuer på. Her får private investorer med en likvid kapital på over kr. mulighed for rådgivning og formuepleje, hvor investering, pension og personforsikring samles under ét. Når kundens formuekonsulent fra Nykredit Privat Portefølje er på besøg første gang, er noget af det vigtigste at få afdækket kundens risikoprofil, fortæller Lars Bo Bertram. Vi har ingen standardprodukter, men en bred variation af muligheder der kan sættes sammen efter det individuelle behov. Vi benytter kun markedets allerbedste investeringsforeninger og har valgt dem ud fra hele spektret af aktier og obligationer, så vi kan dække både den meget forsigtige investor og den investor, som er villig til at løbe en større risiko for at få mest muligt ud af sin formue. Sætter mål for egen økonomi Inden investeringerne sammensættes i Nykredit Privat Portefølje, gennemgår kunden sammen med sin formuekonsulent sine eksisterende ordninger inden for investering, friværdi i ejendomme, pension og personforsikring. De udbetalinger, der vil komme fra de forskellige ordninger og fra det offentlige system indrages også i oversigten. Denne formueplan giver ud fra de nuværende forudsætninger kunden det fulde overblik over sin fremtidige økonomi, siger Lars Bo Bertram. Den viser, hvor stor kundens formue er, hvor meget der spares op, samt hvordan familien er forsikret i tilfælde af død eller tab af arbejdsevne. Formueplanen danner derfor et stærkt fundament for at beslutte, hvordan investeringerne i Nykredit Privat Portefølje kan understøtte en økonomisk tryg fremtid. Ny mulighed for landmænd Landmænd og andre selvstændige erhvervsdrivende kan nu indbetale op til 30 procent af årets overskud på en privat pensionsordning og få fuldt fradrag. Poul Erik Jørgensen, Nykredit Landbrug Han finder den nye ordning oplagt for landmænd, der gerne vil bruge de gode år til at sikre familiens fremtid. Hvis du lader Nykredit Privat Portefølje passe den, får du samtidig struktureret dine ønsker til, hvordan familiens økonomiske situation skal se ud den dag, hvor du ikke mere er erhvervsaktiv. Landmænd med midler stående i virksomhedsordningen bør også overveje, om ikke det er mere profitabelt at trække en større eller mindre del ud af ordningen og sætte dem ind på en pension i stedet. Dels kan der opnås en skattegevinst og dermed også forbedret likviditet, dels er der mulighed for en attraktiv forrentning. I den travle hverdag kan det måske knibe at have øje for, om man nu får det optimale ud af sine aktiver. Ved at overlade den del af arbejdet til Nykredit Privat Portefølje er man sikker på, at ens formue bliver plejet af folk, som er eksperter på området, fastslår Lars Bo Bertram. Lars Bo Bertram, Nykredit Privat Portefølje. 3

4 30%-ORDNINGEN Pension hører med til planlægningen Nu kan du trække 30 pct. af dit overskud ud af virksomhedsordningen og indskyde det på en ratepension. Det gør Helga og Kjeld Lauritzen, som også bruger Nykredit Privat Portefølje til at investere frie midler. Hvis et af børnene er interesserede, vil Helga og Kjeld Lauritzen gerne hjælpe næste generation i gang på Mejlby Vestergaard, hvor svineproduktionen efter planen skal lejes ud frem til Til den tid vil forældrene gerne ind og bo i den gamle by i Ribe. Selv om Helga og Kjeld Lauritzen endnu ikke har rundet de 50 år, har pension i lang tid været en naturlig del af planlægningen på deres bedrift, Mejlby Vestergaard, Lintrup ved Rødding. Inden for det sidste år har de oprettet en ratepension og investeret frie midler i Nykredit Privat Portefølje. Det er ikke bare et skattespørgsmål. Vi ved jo ikke, om der bliver noget fra det offentlige, når vi når pensionsalderen, siger parret. Ratepensionen er deres fjerde og blev oprettet, da en lovændring gjorde det muligt at skyde 30 procent af årets overskud ind på en ratepension. Hidtil har landmænd og andre selvstændigt erhvervsdrivende været henvist til at binde sig for en fast indbetaling ti år frem, hvis de ønskede en ratepension. Vi har i flere år haft tre andre ratepensioner, fordi vi hellere vil beskattes, efterhånden som raterne udbetales, i stedet for udelukkende at spare op i virksomheden og så blive beskattet af hele avancen på én gang, når vi afstår ejendommen. Men det er jo hårdt at skulle binde sig til at indbetale samme beløb ti år frem i tiden, så vi synes, at den nye ordning med 30 pct. af overskuddet er langt mere tiltalende. Her er du ikke tvunget til at indbetale et fast beløb, og du kan også springe helt over et år, hvis du foretrækker det, bemærker Kjeld Lauritzen. Har skiftet retning med landbruget Parret har i 25 år drevet Mejlby Vestergaard og tre andre ejendomme med en stor svineproduktion. De har altid planlagt flere år frem, og 1. januar 2005 realiserede de en helt ny retning i deres planlægning: Produktionsapparatet inkl. 600 søer og kapacitet til at producere ca slagtesvin er lejet ud til Kjelds nevø. Efter planen skal han leje det indtil Til den tid må boks-systemet i sostaldene ikke længere benyttes. Med lejeaftalen kan vi holde virksomheden up-to-date frem til Til den tid må vi så se, om nogle af vores egne tre børn vil overtage bedriften, siger Kjeld Lauritzen, som nu koncentrerer sig om planteavlen, hvor der blandt andet er blevet tid til at dyrke frøgræs. Både gælden og formuen skal plejes Pasningen af den nye ratepension er lagt i hænderne på Nykredit Privat Portefølje. Helga og Kjeld Lauritzen samarbejdede i forvejen med Nykredit, og deres landbrugskundechef gjorde dem opmærksom på, at Nykredit ikke bare kan bruges til gældspleje, men også til at pleje formuen. Sammen med deres økonomikonsulent fra LandboGården i Brørup holdt de et møde med formuekonsulent Malene Donslund, hvor de fik et indblik i, hvordan Privat Portefølje virker. Produktet tiltalte dem, og da kemien mellem parterne også var fin, blev der hurtigt indgået en aftale om 4

5 at oprette en ny ratepension med virkning fra 6. januar i år. Parret har været så tilfredse med Nykredit Privat Porteføljes forvaltning af den nye ratepension, at de for nylig også skød nogle af deres frie midler ind i Nykredit Privat Portefølje. Godt tilfreds med afkastet Helga og Kjeld Lauritzens ratepension har kastet 11 pct. af sig i første halvår af 2005, mens de frie midler i den første halvanden måned er forrentet med 3,2 pct. Var den investering gjort for ni måneder siden, ville afkastet have været 15,1 pct. Det er en mere aggressiv risikoprofil med de frie midler end med ratepensionen, der indtil nu har givet bonus i form af et højere afkast. På vores første møde snakkede vi indgående om, hvad de vil med investeringerne, hvad de forventer, og hvad de er klar til at risikere. Hvad siger de, hvis aktierne begynder at falde vil de så sælge, inden aktierne falder yderligere? Eller vil de købe flere, fordi de er billige? I Nykredi Privat Portefølje arbejder vi med 12 aktivklasser af forskellige typer obligationer og aktier, som vi kan sætte sammen til en investering, der matcher deres risikoprofil, forklarer Malene Donslund. På ratepensionen har Helga og Kjeld Lauritzen en fordeling med 55 pct. aktier og 45 pct. obligationer, mens de med de frie midler har valgt at lade aktierne udgøre næsten 70 pct. Den højere andel af aktier er mere risikabel, men har altså også givet et større afkast end ratepensionen. Følger investeringerne hver dag Kjeld Lauritzen er en opmærksom investor og er stort set dagligt på internettet for at se, hvordan de enkelte investeringer klarer sig. Det er et rigtigt godt system, at man selv kan gå ind og følge med. Jeg kan også selv investere ad den vej, men jeg har tillid til, at Nykredit Privat Portefølje er bedre til det. Der er meget at følge med i, og de har eksperter, som ikke laver andet. Det er utroligt svært selv at følge med i, hvordan det for eksempel går udenlandske selskaber, som man har investeret i. Det er mit indtryk, at Nykredit Privat Portefølje gør det rigtig godt, siger Kjeld Lauritzen, som nu vil overveje også at lade Nykredit forvalte de øvrige ratepensioner. Og Malene Donslund kan straks fortælle, at det nemt lader sig gøre. Før i tiden tog mange pensionsselskaber op til 7 pct. af depotet, hvis man ville flytte sin pension til et andet selskab. Nu kan det gøres for kr. Flere muligheder for landmændene Nykredit Privat Portefølje har en stigende tilgang af kunder fra landbruget, og i dag er hver femte nye kunde landmand. Nogle forsømmer nok at få flyttet midler ud fra virksomhedsordningen. Det er OK at spare op i ejendommen, hvis man ved, at der kommer et generationsskifte, hvorved skatten udsættes. Men ved salg til fremmed er der ofte en stor avance og dermed stor beskatning. I dag er der mange muligheder for formuepleje i landbruget, hvor man før var begrænset til at investere i obligationer. Foruden pensionsordninger kan en landmand for eksempel få privat investeringskredit ved at stille aktiver fra sit landbrug som sikkerhed. På den måde bliver der friere rammer for at investere midler, og dermed også muligt at benytte Nykredit Privat Portefølje, oplyser formuekonsulent Malene Donslund. I dag har landbruget mange muligheder for formuepleje, siger Malene Donslund, Nykredit Privat Portefølje, som foruden Helga og Kjeld Lauritzen har mange andre landmandskunder. 5

6 RATEPENSION Et par gange om året mødes Steen Andersen (tv) og formuekonsulent Tonny Vest for at snakke strategi for formueplejen. Derudover får Steen hvert kvartal en rapport, som meget overskueligt viser, hvordan porteføljen er sat sammen, og hvordan den klarer sig med hensyn til afkast. Et redskab, som Steen Andersen er meget begejstret for. Hellere ratepension end jordkøb 42-årige Steen Bank Andersen er afklaret med sit landbrug. Svineproduktionen får han ikke lov at udvide, og jordpriserne er så høje, at han hellere vil bruge sin kapital på at spare op til den dag, hvor stalden tømmes. At passe sin formue ordentligt er jo næsten lige så krævende som at passe sin besætning. Jeg brugte ikke tid nok på at holde øje med min ratepension, så det har været en perfekt løsning, at jeg har kunnet flytte ordningen, så det nu er Nykredit Privat Portefølje, der passer den for mig. Så kan jeg koncentrere mig om min svineproduktion. Sådan siger Steen Andersen, som på sin ejendom i Nr. Lyndelse syd for Odense passer 180 søer og 55 ha jord. Han købte ejendommen af sin far i 1992 og byggede straks en stald for at producere smågrise. Intentionen var at udvide senere, men tiden og jordpriserne løb fra ham, og i dag står han med en bedrift, hvor der formentlig ikke er basis for husdyrproduktion mere, når han tømmer stalden for sidste gang. Efter min mening er det for hasarderet at udvide svineproduktionen, før du har jord til det. Men lejligheden har bare ikke været der. I hvert fald ikke til en pris, jeg vil betale for jorden. Og med beliggenhed i et Særligt Følsomt Område får jeg ikke lov at udvide, siger Steen Andersen, som egentlig også befinder sig fint på en bedrift, han kan passe ene mand hjulpet af faderen ved spidsbelastninger. Jordkøb eller ratepension Steen Andersen har derfor i flere år haft det udgangspunkt, at i 2012 når boksene i staldene ikke er tilladt mere så dropper han nok den animalske produktion og vil i stedet nøjes med at passe jorden. Men 55 ha planteavl lyder ikke som en farbar levevej, og selv om det tit hedder sig, at ejendommen er ens pension, så har Steen Andersen en anden holdning: Hvad nu, hvis jeg vil blive boende så skal jeg til at belåne gården igen. Jeg vil hellere skyde pengene ind på en ratepen- 6

7 sion nu, og samtidig få en skattefordel, siger Steen Andersen. Derfor har han valgt at investere nogle af de midler, som han optjener i disse år, i en ratepension. Ratepensionen etablerede han i sin bank i På det tidspunkt skulle han binde sig til at indbetale et fast beløb årligt i ti år for at opnå fuld fradragsret. Jeg lavede ratepension, fordi jeg ikke kunne udvide bedriften. I stedet valgte jeg at indbetale kr. om året i ti år. Det var da lidt af en hurdle for mig at binde mig til at betale så meget hvert år, uanset om jeg har pengene. Ti år er en lang horisont, når man arbejder med svin. Men alternativet var at bruge pengene på at købe jord i stedet. Og når vi taler om kr., så kan du jo ikke engang købe 1 ha. Så jeg tog chancen og i øvrigt passede de ti år også med, at jeg kan producere i det nuværende staldsystem indtil Passer til risikoprofilen Der gik ikke lang tid, før Steen Andersen erkendte, at han ikke havde tid til at passe investeringerne ordentligt. Afkastet på de aktier, han købte, battede ikke rigtigt. Derfor var han meget lydhør, da han på Nykredits stand på Agromek 2003 blev præsenteret for Nykredit Privat Portefølje. Han kom i kontakt med formuekonsulent Tonny Vest fra Nykredit Privat Portefølje, og i løbet af 2003 fandt de frem til en aftale, der passede til Steen Andersens situation. Ratepensionen og de tilhørende aktier blev overflyttet til Nykredit, som solgte aktierne for ham og investerede pengene i en vifte af investeringsforeninger, der matchede hans risikoprofil. Tonny Vest: Vi kiggede på hele Steens økonomi og snakkede hans holdninger godt igennem for at lægge en strategi for investeringerne. Det er jo ikke aktuelt for Steen at investere i bedriften, så det har mere været et spørgsmål om at afkapitalisere. Jeg synes jo, at han også skal få nogle af sine frie midler og det overskud, han har opsparet i virksomhedsordningen, ud på endnu en ratepension i stedet for at Som investor foretrækker Steen Andersen en meget aggressiv strategi. Han havde gerne set alle midlerne i ratepensionen investeret udelukkende i aktier, men Nykredit Privat Portefølje og formuekonsulent Tonny Vest har for at sprede risikoen også taget obligationer med, så fordelingen er i favør af aktierne. have det stående på en fastrente-konto i banken. I dag kan landmænd jo sætte 30 procent af årets overskud ind på en ratepension uden at binde sig til at indbetale noget hvert år. Anbring kapitalen hensigtsmæssigt I første omgang nøjes Steen Andersen med at flytte sin ratepension. For selv om han har stor tiltro til Nykredit som forvalter af hans kapital, skal de have lov at præstere, inden han lader flere af sine midler komme ind under Nykredit Privat Portefølje. Foreløbig går det ganske godt. Afkastet i første halvår af 2005 har været over 15 procent. Indtil nu har samarbejdet levet op til mine forventninger, men markedet har også været godt. Det er, når det går ned ad bakke, at jeg skal se, hvad Nykredit er værd. Hvordan kommer vi ud af disse aktier og finder noget andet? Hvornår skal man sælge, og hvornår skal man købe? Det er dér, at jeg står af, og hvor Nykredit Privat Portefølje skal træde til. Så må tiden vise, om de gør sig fortjent til at få nogle af mine frie midler, siger Steen Andersen med et smil. Det tager vi en snak om, når vi mødes næste gang, svarer Tonny Vest. Som selvstændig landmand arbejder Steen i tre skattemiljøer virksomhedsordningen, pensionsmidler og frie midler. Der skal vi have set på, hvordan han placerer kapitalen mest hensigtsmæssigt. Han kan undgå en stor skat ved afhændelse af bedriften, hvis han bruger ratepensionen til at nedbringe det opsparede overskud i virksomhedsordningen. Og som jeg sagde før, så får han for lidt ud af sine frie midler. Jeg ved, at Steen betragter dem som et beredskab, hvis der nu alligevel skulle komme noget jord til salg. Men i Nykredit Privat Portefølje er han heller ikke mere bundet, end at han altid kan komme ud med månedens udgang. 7

8 NYKREDIT-LØNKONTO Nykredit Invest når du selv vil sætte dine investeringer sammen Investeringsbeviser kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen. Du kan derfor ikke købe andele i Nykredit Invest for midler, der indgår i virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Foretrækker du selv at sammensætte dine investeringer, er Nykredit Invest et godt alternativ til Nykredit Privat Portefølje. Du kan sidde hjemme ved din PC og handle værdipapirer lige fra klokken 7 om morgenen til kl. 22. Når du handler gennem Nykredit Invest, er det investeringsbeviser i stedet for obligationer og aktier du køber eller sælger. En investering der passer dig Der er stor forskel på, hvordan pengene bør investeres, hvis du sparer op til en større investering, hvor du måske skal bruge pengene inden for 1-2 år, eller hvis du sparer op til pension om år. I Nykredit Invest er der mange investeringsmuligheder, så uanset om du arbejder med dine midler på kort eller langt sigt, kan du altid finde en mulighed, der passer til dine behov og til din risikoprofil. Og uanset hvor stor eller lille kapital du har til rådighed, kan du via Nykredit Invest købe aktier eller obligationer til lave omkostninger. Investér fra skrivebordet Hvis du klikker ind på nykredit.dk/invest, vil den interaktive InvesteringsGuiden hjælpe dig i gang. Ved at besvare nogle få spørgsmål blandt andet: Hvad er formålet med din investering? Hvornår vil du have pengene ud? Hvor stor risiko du er villig til at tage med hensyn til kursudsving? kan du få guiden til at foreslå en investering, der passer til dit behov. Du kan også se, hvad tilsvarende investeringer hidtil har kastet af sig. Hvis du så bagefter får lyst til at købe investeringsbeviser eller flytte din nuværende investering til Nykredit Invest, kan du også klare det hjemme fra computeren. Afkast for perioden 1. januar 2005 til 31. august 2005 i Nykredit Invests afdelinger: Korte obligationer 3,10% Lange obligationer 6,55% Erhvervsobligationer 5,21% Danske aktier 41,72% Globale aktier 18,06% Få vejledning hos Nykredit Du bestemmer selv, hvordan du placerer dine penge i Nykredit Invest. Men måske er det en god idé at tage en snak med Nykredit om, hvordan du kan købe beviser i flere afdelinger og på den måde sprede risikoen. Vil du gerne have vejledning, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf Nykredit Kontakt Nykredit, hvis du vil høre mere om pension og investering. Ring , eller gå ind på nykredit.dk/landbrug

Nyt fra Nykredit. Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet

Nyt fra Nykredit. Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet Magasin for jordbrugere, efterår 2003 Nyt fra Nykredit Maskinfællesskab hen over vandet Morten Rasmussen og Lars Foverskov deles om mejetærskeren selv om de bor på hver sin side af vandet En sikker fremtid

Læs mere

Magasin for jordbrugere. Nyt fra Nykredit

Magasin for jordbrugere. Nyt fra Nykredit Magasin for jordbrugere Forsikring til deltidslandbrug Lars Vestergaard bruger ikke alle bygningerne på gården. Hans forsikring skal derfor tilpasses hans behov for genopbygning. Læs også om hvilke muligheder

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere