Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension."

Transkript

1 Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din formue og om hvordan du selv kan investere frie midler i Nykredit Invest.

2 FORMUEPLEJE Nykredit Privat Portefølje din personlige formueforvalter Landbrugere kan nu indbetale op til 30% af året overskud på en privat pensionsordning og få fuldt fradrag. Det er blot en af de muligheder man bør være opmærksom på i sin formueplanlægning. Nykredit Privat Portefølje giver ikke bare nogle af markedets bedste afkast, men også overblik og kompetent sparring i forbindelse med forvalting af formuen. Kunne du tænke dig at få din formue passet og plejet af dygtige fagfolk? Og med mulighed for at få dine penge placeret i investeringer, hvor afkastet er dokumenteret blandt branchens bedste? Hvis ja så er Nykredit Privat Portefølje den partner, du har brug for. Nykredit Privat Portefølje er etableret for tre år siden for at tilbyde kunder med en likvid kapital på minimum kr. en investeringsform, som ellers har været forbeholdt investorer med langt større beløb til rådighed. Kunderne kan trække på den ekspertise, vi har opbygget inden for investeringer, og får deres personlige formuekonsulent, som kan hjælpe med at finde den løsning, der passer kundens behov og temperament, siger vicedirektør Lars Bo Bertram, chef for Nykredit Privat Portefølje. Selv om man hverken har planer om at sælge bedriften eller gå på pension, er der sund fornuft i at få mest muligt ud af sin formue, eksempelvis ved at trække midler ud af virksomhedsordningen til en mere lempelig beskatning på en ratepension. Mange landmænd kender Nykredits gode rådgivning om gældspleje. Færre ved, at vi er lige så gode til at rådgive om formueforvaltning. Er det aktuelt at se på mulighederne for palcering af sin formue, er det derfor også meget naturligt, at de vælger Nykredit Privat Portefølje som samarbejdspartner, bemærker Poul Erik Jørgensen. Og med de resultater, der er præsteret indtil nu, har vi været et godt valg, tilføjer Lars Bo Bertram og henviser til, at Nykredit Privat Portefølje de første år har ligget i den absolut bedste ende med hensyn til at skaffe kunderne gode afkast. Mange landmænd går med Siden starten har Nykredit Privat Portefølje tiltrukket et stort antal investorer. Også mange landmænd har valgt at få formuen forvaltet her. Det er der ifølge vicedirektør Poul Erik Jørgensen fra Nykredits landbrugsafdeling mange gode grunde til. Afkast* i Nykredit Privat Portefølje ,33 % ,28 % 2005 pr. 30/9 25,34 % (* Realiserede afkast i en portefølje med 95% aktieandel) Udgivet november 2005 Udgiver: Nykredit Kalvebod Brygge København V Telefon CVR-nr Ansvarshavende redaktør: Nels Petersen Redaktion: Annika Eidesgaard, Poul Erik Jørgensen, Ulrik Larsen Foto: Karen Riggelsen, Alex Tran Produktion: Cameleon Reklamebureau ApS Oplag: stk. 2

3 Pensionsordning kan flyttes En likvid kapital på kr. kan lyde af meget, men mange på arbejdsmarkedet har i forvejen en pensionsopsparing med mere end kr. stående. Ofte kan disse midler uden videre flyttes ind på en aftale med Nykredit Privat Portefølje, hvor de så investeres på en måde, der nøje matcher kundens risikoprofil. Før skulle man binde sig til at indbetale et fast beløb hvert år i en ti-årig periode, og det har afholdt mange landmænd fra at tegne en ratepension, fordi indtjeningen kan svinge meget fra år til år. Med den nye ordning kan man nøjes med at indbetale i de gode år, oplyser Poul Erik Jørgensen. Hvad er Nykredit Privat Portefølje? Nykredit Privat Portefølje er en professionel måde at forvalte private formuer på. Her får private investorer med en likvid kapital på over kr. mulighed for rådgivning og formuepleje, hvor investering, pension og personforsikring samles under ét. Når kundens formuekonsulent fra Nykredit Privat Portefølje er på besøg første gang, er noget af det vigtigste at få afdækket kundens risikoprofil, fortæller Lars Bo Bertram. Vi har ingen standardprodukter, men en bred variation af muligheder der kan sættes sammen efter det individuelle behov. Vi benytter kun markedets allerbedste investeringsforeninger og har valgt dem ud fra hele spektret af aktier og obligationer, så vi kan dække både den meget forsigtige investor og den investor, som er villig til at løbe en større risiko for at få mest muligt ud af sin formue. Sætter mål for egen økonomi Inden investeringerne sammensættes i Nykredit Privat Portefølje, gennemgår kunden sammen med sin formuekonsulent sine eksisterende ordninger inden for investering, friværdi i ejendomme, pension og personforsikring. De udbetalinger, der vil komme fra de forskellige ordninger og fra det offentlige system indrages også i oversigten. Denne formueplan giver ud fra de nuværende forudsætninger kunden det fulde overblik over sin fremtidige økonomi, siger Lars Bo Bertram. Den viser, hvor stor kundens formue er, hvor meget der spares op, samt hvordan familien er forsikret i tilfælde af død eller tab af arbejdsevne. Formueplanen danner derfor et stærkt fundament for at beslutte, hvordan investeringerne i Nykredit Privat Portefølje kan understøtte en økonomisk tryg fremtid. Ny mulighed for landmænd Landmænd og andre selvstændige erhvervsdrivende kan nu indbetale op til 30 procent af årets overskud på en privat pensionsordning og få fuldt fradrag. Poul Erik Jørgensen, Nykredit Landbrug Han finder den nye ordning oplagt for landmænd, der gerne vil bruge de gode år til at sikre familiens fremtid. Hvis du lader Nykredit Privat Portefølje passe den, får du samtidig struktureret dine ønsker til, hvordan familiens økonomiske situation skal se ud den dag, hvor du ikke mere er erhvervsaktiv. Landmænd med midler stående i virksomhedsordningen bør også overveje, om ikke det er mere profitabelt at trække en større eller mindre del ud af ordningen og sætte dem ind på en pension i stedet. Dels kan der opnås en skattegevinst og dermed også forbedret likviditet, dels er der mulighed for en attraktiv forrentning. I den travle hverdag kan det måske knibe at have øje for, om man nu får det optimale ud af sine aktiver. Ved at overlade den del af arbejdet til Nykredit Privat Portefølje er man sikker på, at ens formue bliver plejet af folk, som er eksperter på området, fastslår Lars Bo Bertram. Lars Bo Bertram, Nykredit Privat Portefølje. 3

4 30%-ORDNINGEN Pension hører med til planlægningen Nu kan du trække 30 pct. af dit overskud ud af virksomhedsordningen og indskyde det på en ratepension. Det gør Helga og Kjeld Lauritzen, som også bruger Nykredit Privat Portefølje til at investere frie midler. Hvis et af børnene er interesserede, vil Helga og Kjeld Lauritzen gerne hjælpe næste generation i gang på Mejlby Vestergaard, hvor svineproduktionen efter planen skal lejes ud frem til Til den tid vil forældrene gerne ind og bo i den gamle by i Ribe. Selv om Helga og Kjeld Lauritzen endnu ikke har rundet de 50 år, har pension i lang tid været en naturlig del af planlægningen på deres bedrift, Mejlby Vestergaard, Lintrup ved Rødding. Inden for det sidste år har de oprettet en ratepension og investeret frie midler i Nykredit Privat Portefølje. Det er ikke bare et skattespørgsmål. Vi ved jo ikke, om der bliver noget fra det offentlige, når vi når pensionsalderen, siger parret. Ratepensionen er deres fjerde og blev oprettet, da en lovændring gjorde det muligt at skyde 30 procent af årets overskud ind på en ratepension. Hidtil har landmænd og andre selvstændigt erhvervsdrivende været henvist til at binde sig for en fast indbetaling ti år frem, hvis de ønskede en ratepension. Vi har i flere år haft tre andre ratepensioner, fordi vi hellere vil beskattes, efterhånden som raterne udbetales, i stedet for udelukkende at spare op i virksomheden og så blive beskattet af hele avancen på én gang, når vi afstår ejendommen. Men det er jo hårdt at skulle binde sig til at indbetale samme beløb ti år frem i tiden, så vi synes, at den nye ordning med 30 pct. af overskuddet er langt mere tiltalende. Her er du ikke tvunget til at indbetale et fast beløb, og du kan også springe helt over et år, hvis du foretrækker det, bemærker Kjeld Lauritzen. Har skiftet retning med landbruget Parret har i 25 år drevet Mejlby Vestergaard og tre andre ejendomme med en stor svineproduktion. De har altid planlagt flere år frem, og 1. januar 2005 realiserede de en helt ny retning i deres planlægning: Produktionsapparatet inkl. 600 søer og kapacitet til at producere ca slagtesvin er lejet ud til Kjelds nevø. Efter planen skal han leje det indtil Til den tid må boks-systemet i sostaldene ikke længere benyttes. Med lejeaftalen kan vi holde virksomheden up-to-date frem til Til den tid må vi så se, om nogle af vores egne tre børn vil overtage bedriften, siger Kjeld Lauritzen, som nu koncentrerer sig om planteavlen, hvor der blandt andet er blevet tid til at dyrke frøgræs. Både gælden og formuen skal plejes Pasningen af den nye ratepension er lagt i hænderne på Nykredit Privat Portefølje. Helga og Kjeld Lauritzen samarbejdede i forvejen med Nykredit, og deres landbrugskundechef gjorde dem opmærksom på, at Nykredit ikke bare kan bruges til gældspleje, men også til at pleje formuen. Sammen med deres økonomikonsulent fra LandboGården i Brørup holdt de et møde med formuekonsulent Malene Donslund, hvor de fik et indblik i, hvordan Privat Portefølje virker. Produktet tiltalte dem, og da kemien mellem parterne også var fin, blev der hurtigt indgået en aftale om 4

5 at oprette en ny ratepension med virkning fra 6. januar i år. Parret har været så tilfredse med Nykredit Privat Porteføljes forvaltning af den nye ratepension, at de for nylig også skød nogle af deres frie midler ind i Nykredit Privat Portefølje. Godt tilfreds med afkastet Helga og Kjeld Lauritzens ratepension har kastet 11 pct. af sig i første halvår af 2005, mens de frie midler i den første halvanden måned er forrentet med 3,2 pct. Var den investering gjort for ni måneder siden, ville afkastet have været 15,1 pct. Det er en mere aggressiv risikoprofil med de frie midler end med ratepensionen, der indtil nu har givet bonus i form af et højere afkast. På vores første møde snakkede vi indgående om, hvad de vil med investeringerne, hvad de forventer, og hvad de er klar til at risikere. Hvad siger de, hvis aktierne begynder at falde vil de så sælge, inden aktierne falder yderligere? Eller vil de købe flere, fordi de er billige? I Nykredi Privat Portefølje arbejder vi med 12 aktivklasser af forskellige typer obligationer og aktier, som vi kan sætte sammen til en investering, der matcher deres risikoprofil, forklarer Malene Donslund. På ratepensionen har Helga og Kjeld Lauritzen en fordeling med 55 pct. aktier og 45 pct. obligationer, mens de med de frie midler har valgt at lade aktierne udgøre næsten 70 pct. Den højere andel af aktier er mere risikabel, men har altså også givet et større afkast end ratepensionen. Følger investeringerne hver dag Kjeld Lauritzen er en opmærksom investor og er stort set dagligt på internettet for at se, hvordan de enkelte investeringer klarer sig. Det er et rigtigt godt system, at man selv kan gå ind og følge med. Jeg kan også selv investere ad den vej, men jeg har tillid til, at Nykredit Privat Portefølje er bedre til det. Der er meget at følge med i, og de har eksperter, som ikke laver andet. Det er utroligt svært selv at følge med i, hvordan det for eksempel går udenlandske selskaber, som man har investeret i. Det er mit indtryk, at Nykredit Privat Portefølje gør det rigtig godt, siger Kjeld Lauritzen, som nu vil overveje også at lade Nykredit forvalte de øvrige ratepensioner. Og Malene Donslund kan straks fortælle, at det nemt lader sig gøre. Før i tiden tog mange pensionsselskaber op til 7 pct. af depotet, hvis man ville flytte sin pension til et andet selskab. Nu kan det gøres for kr. Flere muligheder for landmændene Nykredit Privat Portefølje har en stigende tilgang af kunder fra landbruget, og i dag er hver femte nye kunde landmand. Nogle forsømmer nok at få flyttet midler ud fra virksomhedsordningen. Det er OK at spare op i ejendommen, hvis man ved, at der kommer et generationsskifte, hvorved skatten udsættes. Men ved salg til fremmed er der ofte en stor avance og dermed stor beskatning. I dag er der mange muligheder for formuepleje i landbruget, hvor man før var begrænset til at investere i obligationer. Foruden pensionsordninger kan en landmand for eksempel få privat investeringskredit ved at stille aktiver fra sit landbrug som sikkerhed. På den måde bliver der friere rammer for at investere midler, og dermed også muligt at benytte Nykredit Privat Portefølje, oplyser formuekonsulent Malene Donslund. I dag har landbruget mange muligheder for formuepleje, siger Malene Donslund, Nykredit Privat Portefølje, som foruden Helga og Kjeld Lauritzen har mange andre landmandskunder. 5

6 RATEPENSION Et par gange om året mødes Steen Andersen (tv) og formuekonsulent Tonny Vest for at snakke strategi for formueplejen. Derudover får Steen hvert kvartal en rapport, som meget overskueligt viser, hvordan porteføljen er sat sammen, og hvordan den klarer sig med hensyn til afkast. Et redskab, som Steen Andersen er meget begejstret for. Hellere ratepension end jordkøb 42-årige Steen Bank Andersen er afklaret med sit landbrug. Svineproduktionen får han ikke lov at udvide, og jordpriserne er så høje, at han hellere vil bruge sin kapital på at spare op til den dag, hvor stalden tømmes. At passe sin formue ordentligt er jo næsten lige så krævende som at passe sin besætning. Jeg brugte ikke tid nok på at holde øje med min ratepension, så det har været en perfekt løsning, at jeg har kunnet flytte ordningen, så det nu er Nykredit Privat Portefølje, der passer den for mig. Så kan jeg koncentrere mig om min svineproduktion. Sådan siger Steen Andersen, som på sin ejendom i Nr. Lyndelse syd for Odense passer 180 søer og 55 ha jord. Han købte ejendommen af sin far i 1992 og byggede straks en stald for at producere smågrise. Intentionen var at udvide senere, men tiden og jordpriserne løb fra ham, og i dag står han med en bedrift, hvor der formentlig ikke er basis for husdyrproduktion mere, når han tømmer stalden for sidste gang. Efter min mening er det for hasarderet at udvide svineproduktionen, før du har jord til det. Men lejligheden har bare ikke været der. I hvert fald ikke til en pris, jeg vil betale for jorden. Og med beliggenhed i et Særligt Følsomt Område får jeg ikke lov at udvide, siger Steen Andersen, som egentlig også befinder sig fint på en bedrift, han kan passe ene mand hjulpet af faderen ved spidsbelastninger. Jordkøb eller ratepension Steen Andersen har derfor i flere år haft det udgangspunkt, at i 2012 når boksene i staldene ikke er tilladt mere så dropper han nok den animalske produktion og vil i stedet nøjes med at passe jorden. Men 55 ha planteavl lyder ikke som en farbar levevej, og selv om det tit hedder sig, at ejendommen er ens pension, så har Steen Andersen en anden holdning: Hvad nu, hvis jeg vil blive boende så skal jeg til at belåne gården igen. Jeg vil hellere skyde pengene ind på en ratepen- 6

7 sion nu, og samtidig få en skattefordel, siger Steen Andersen. Derfor har han valgt at investere nogle af de midler, som han optjener i disse år, i en ratepension. Ratepensionen etablerede han i sin bank i På det tidspunkt skulle han binde sig til at indbetale et fast beløb årligt i ti år for at opnå fuld fradragsret. Jeg lavede ratepension, fordi jeg ikke kunne udvide bedriften. I stedet valgte jeg at indbetale kr. om året i ti år. Det var da lidt af en hurdle for mig at binde mig til at betale så meget hvert år, uanset om jeg har pengene. Ti år er en lang horisont, når man arbejder med svin. Men alternativet var at bruge pengene på at købe jord i stedet. Og når vi taler om kr., så kan du jo ikke engang købe 1 ha. Så jeg tog chancen og i øvrigt passede de ti år også med, at jeg kan producere i det nuværende staldsystem indtil Passer til risikoprofilen Der gik ikke lang tid, før Steen Andersen erkendte, at han ikke havde tid til at passe investeringerne ordentligt. Afkastet på de aktier, han købte, battede ikke rigtigt. Derfor var han meget lydhør, da han på Nykredits stand på Agromek 2003 blev præsenteret for Nykredit Privat Portefølje. Han kom i kontakt med formuekonsulent Tonny Vest fra Nykredit Privat Portefølje, og i løbet af 2003 fandt de frem til en aftale, der passede til Steen Andersens situation. Ratepensionen og de tilhørende aktier blev overflyttet til Nykredit, som solgte aktierne for ham og investerede pengene i en vifte af investeringsforeninger, der matchede hans risikoprofil. Tonny Vest: Vi kiggede på hele Steens økonomi og snakkede hans holdninger godt igennem for at lægge en strategi for investeringerne. Det er jo ikke aktuelt for Steen at investere i bedriften, så det har mere været et spørgsmål om at afkapitalisere. Jeg synes jo, at han også skal få nogle af sine frie midler og det overskud, han har opsparet i virksomhedsordningen, ud på endnu en ratepension i stedet for at Som investor foretrækker Steen Andersen en meget aggressiv strategi. Han havde gerne set alle midlerne i ratepensionen investeret udelukkende i aktier, men Nykredit Privat Portefølje og formuekonsulent Tonny Vest har for at sprede risikoen også taget obligationer med, så fordelingen er i favør af aktierne. have det stående på en fastrente-konto i banken. I dag kan landmænd jo sætte 30 procent af årets overskud ind på en ratepension uden at binde sig til at indbetale noget hvert år. Anbring kapitalen hensigtsmæssigt I første omgang nøjes Steen Andersen med at flytte sin ratepension. For selv om han har stor tiltro til Nykredit som forvalter af hans kapital, skal de have lov at præstere, inden han lader flere af sine midler komme ind under Nykredit Privat Portefølje. Foreløbig går det ganske godt. Afkastet i første halvår af 2005 har været over 15 procent. Indtil nu har samarbejdet levet op til mine forventninger, men markedet har også været godt. Det er, når det går ned ad bakke, at jeg skal se, hvad Nykredit er værd. Hvordan kommer vi ud af disse aktier og finder noget andet? Hvornår skal man sælge, og hvornår skal man købe? Det er dér, at jeg står af, og hvor Nykredit Privat Portefølje skal træde til. Så må tiden vise, om de gør sig fortjent til at få nogle af mine frie midler, siger Steen Andersen med et smil. Det tager vi en snak om, når vi mødes næste gang, svarer Tonny Vest. Som selvstændig landmand arbejder Steen i tre skattemiljøer virksomhedsordningen, pensionsmidler og frie midler. Der skal vi have set på, hvordan han placerer kapitalen mest hensigtsmæssigt. Han kan undgå en stor skat ved afhændelse af bedriften, hvis han bruger ratepensionen til at nedbringe det opsparede overskud i virksomhedsordningen. Og som jeg sagde før, så får han for lidt ud af sine frie midler. Jeg ved, at Steen betragter dem som et beredskab, hvis der nu alligevel skulle komme noget jord til salg. Men i Nykredit Privat Portefølje er han heller ikke mere bundet, end at han altid kan komme ud med månedens udgang. 7

8 NYKREDIT-LØNKONTO Nykredit Invest når du selv vil sætte dine investeringer sammen Investeringsbeviser kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen. Du kan derfor ikke købe andele i Nykredit Invest for midler, der indgår i virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Foretrækker du selv at sammensætte dine investeringer, er Nykredit Invest et godt alternativ til Nykredit Privat Portefølje. Du kan sidde hjemme ved din PC og handle værdipapirer lige fra klokken 7 om morgenen til kl. 22. Når du handler gennem Nykredit Invest, er det investeringsbeviser i stedet for obligationer og aktier du køber eller sælger. En investering der passer dig Der er stor forskel på, hvordan pengene bør investeres, hvis du sparer op til en større investering, hvor du måske skal bruge pengene inden for 1-2 år, eller hvis du sparer op til pension om år. I Nykredit Invest er der mange investeringsmuligheder, så uanset om du arbejder med dine midler på kort eller langt sigt, kan du altid finde en mulighed, der passer til dine behov og til din risikoprofil. Og uanset hvor stor eller lille kapital du har til rådighed, kan du via Nykredit Invest købe aktier eller obligationer til lave omkostninger. Investér fra skrivebordet Hvis du klikker ind på nykredit.dk/invest, vil den interaktive InvesteringsGuiden hjælpe dig i gang. Ved at besvare nogle få spørgsmål blandt andet: Hvad er formålet med din investering? Hvornår vil du have pengene ud? Hvor stor risiko du er villig til at tage med hensyn til kursudsving? kan du få guiden til at foreslå en investering, der passer til dit behov. Du kan også se, hvad tilsvarende investeringer hidtil har kastet af sig. Hvis du så bagefter får lyst til at købe investeringsbeviser eller flytte din nuværende investering til Nykredit Invest, kan du også klare det hjemme fra computeren. Afkast for perioden 1. januar 2005 til 31. august 2005 i Nykredit Invests afdelinger: Korte obligationer 3,10% Lange obligationer 6,55% Erhvervsobligationer 5,21% Danske aktier 41,72% Globale aktier 18,06% Få vejledning hos Nykredit Du bestemmer selv, hvordan du placerer dine penge i Nykredit Invest. Men måske er det en god idé at tage en snak med Nykredit om, hvordan du kan købe beviser i flere afdelinger og på den måde sprede risikoen. Vil du gerne have vejledning, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf Nykredit Kontakt Nykredit, hvis du vil høre mere om pension og investering. Ring , eller gå ind på nykredit.dk/landbrug

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand Kære Landmand Århus den 07-02-2006 Mit navn er Martin Hastrup Dyrlund. Jeg er uddannet landmand (agrarøkonom) fra Dalum landbrugsskole i år 2000, hvorefter jeg har påbegyndt en cand.merc. uddannelse på

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit

16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit 16.45 17.00 Registrering ved vort arrangement hos Nykredit Modtagelse ved en repræsentant for DAF København City og/eller Nykredit. Kære Storkøbenhavnske medlemmer. I ankommer samtidig med, at København

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit

16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit 16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit Vi er gæster hos v./ Niels-Jørgen Schelde, Formand for DAF København City Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 4.sal, 1780

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar!

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar! KE ULYK GRUPPELV GRUPPEPENSON SUNHESFORSKRNG OM G SY HEL B R E Landbrug & Fødevarers forsikrings- og pensionstilbud tager alle udgangspunkt i landmandens behov. Ordningerne er billige og de har attraktive

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Flexinvest Forvaltning Fonde

Flexinvest Forvaltning Fonde Flexinvest Forvaltning Fonde 2 DANSKE FORVALTNING AKTIV INVESTERINGSPLEJE OG MULIGHED FOR BEDRE AFKAST Flexinvest Forvaltning Fonde er en investeringsløsning, hvor investeringerne aktivt plejes af kyndige

Læs mere

Med livrente og seler

Med livrente og seler Undersøgelse: Livrente Med livrente og seler Bliver I typisk gamle i din familie? Vil du gerne være sikker på, at der er penge på din pensionsopsparing hele livet også, hvis du bliver 100 år? Så skulle

Læs mere