Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster"

Transkript

1 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015

2 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Marts 2015

3 Indhold Kapitel 1 Opgørelsen af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Hvad er en ekstraordinær effektiviseringsgevinst? Hvordan opgøres gevinsten? Har alle selskaber altid ekstraordinære effektiviseringsgevinster? Skal gevinsten nødvendigvis opkræves? Hvorfor skal gevinsten indberettes hvis den ikke opkræves?... 6 Kapitel 2 Anvendelse af gevinsten Hvad kan gevinsten bruges til? Hvornår skal gevinsten bruges? Kan man have en negativ gevinst?... 7

4 SIDE 4 KAPITEL 1 OPGØRELSEN AF EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER Kapitel 1 Opgørelsen af ekstraordinære effektiviseringsgevinster 1.1 Hvad er en ekstraordinær effektiviseringsgevinst? Alle selskaber under prisloftreguleringen får hvert år fastsat et loft for de almindelige driftsomkostninger i prisloftet. Driftsomkostningerne i prisloftet er fastsat på baggrund af et omkostningsgrundlag i perioden , med årlige justeringer for prisudvikling og effektiviseringskrav. Selskabets driftsomkostninger i prisloftet, er et udtryk for, hvor store et selskabs driftsomkostninger højst må være. Der er derimod intet til hinder for, at et selskabs faktiske driftsomkostninger kan være lavere end driftsomkostningerne i prisloftet. Hvis et selskabs faktiske driftsomkostninger er lavere end driftsomkostningerne i prisloftet, opstår en ekstraordinær effektiviseringsgevinst. Ifølge prisloftbekendtgørelsens 25 stk. 3, skal alle selskaber årligt opgøre og indberette deres ekstraordinære effektiviseringsgevinster. 1.2 Hvordan opgøres gevinsten? Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst opgøres, jf. prisloftsbekendtgørelsens 26, stk. 1, ved at trække selskabets faktiske driftsomkostninger (FADO) fra driftsomkostningerne i prisloftet (DOIPL) Faktiske driftsomkostninger (FADO) I forbindelse med opgørelsen er det vigtigt, at der anvendes den korrekte metode til opgørelse af FADO til at beregne gevinsten. Den FADO der skal anvendes til at beregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst, er selskabets samlende driftsomkostninger fratrukket:» driftsomkostninger til miljø- og servicemål» periodevise driftsomkostninger» 8 stk. 5 tillæg» 1.1 omkostninger. Hvis selskabet ikke har periodevise driftsomkostninger, kan den korrekte FADO aflæses i feltet Driftsomkostninger som lægges til grund for benchmarkingen (FADO) i VandData indberetning til prisloftet, under fane O. Se efterfølgende afsnit for selskaber med periodevise driftsomkostninger. Driftsomkostninger i prisloftet (DOIPL) Selskabet skal fratrække de faktiske driftsomkostninger (FADO) fra driftsomkostningerne i prisloftet (DOIPL) for at finde frem til den ekstraordinære effektiviseringsgevinst. Selskabets DOIPL kan aflæses i de tidligere prisloftafgørelser. For prisloft 2016 skal selskabet bruge DOIPL fra prisloftet i 2014.

5 SIDE 5 VEJLEDNING I INDBERETNING OG ANVENDELSE AF EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER Selskabet kan finde DOIPL for 2014 i prisloftafgørelsen for I tabellen herunder er DOIPL for 2014 markeret med rødt. En tilsvarende tabel kan selskabet finde i sin prisloftafgørelse for Driftsomkostninger Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudvikling kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Særligt for selskaber med periodevise driftsomkostninger Hvis selskabet modtager tillæg for periodevise driftsomkostninger, vil tillægget indgå i selskabets driftsomkostninger i prisloftet. Ved opgørelsen af ekstraordinære effektiviseringsgevinster holder Forsyningssekretariatet øje med, at et eventuelt tillæg for periodevise driftsomkostninger holdes ude af opgørelsen af de ekstraordinære effektiviseringsgevinster. I det år hvor selskabet faktisk afholder udgiften til den periodevise driftsomkostning, vil selskabets FADO naturligvis blive påvirket af størrelsen på den periodevise omkostning. I den forbindelse skal selskabet være opmærksom på både at indberette udgiften i opgørelsen af FADO samt indberette omkostningen som Faktiske omkostninger ved godkendt tillæg efter 8, stk. 2 eller 3 i fane K1 i VandData. 1.3 Har alle selskaber altid ekstraordinære effektiviseringsgevinster? Selskaberne vil have større eller mindre ekstraordinære effektviseringsgevinster. Kun hvis et selskab har faktiske driftsomkostninger som præcist stemmer overens med selskabets driftsomkostninger i prisloftet, vil selskabet ikke have en gevinst. 1.4 Skal gevinsten nødvendigvis opkræves? Den ekstraordinære gevinst er opgjort på baggrund af forskellen mellem selskabets faktiske driftsomkostninger og driftsomkostningerne i prisloftet. Den figurerer som udgangspunkt på omkostningssiden. Mange selskaber opkræver kun de midler de har behov for til driften, uanset at prisloftet tillader en højere opkrævning. Dette er til fordel for forbrugerne, der får billigere vand og selvfølgeligt helt tilladt. For at kunne holde styr på hvad gevinsterne er brugt til, og om de er opkrævet eller ej, er det nødvendigt at selskaberne oplyser til Forsyningssekretariatet, om gevinsten er opkrævet hos forbrugerne eller ej. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst kan gemmes i op til 4 år og anvendes til takstnedsættelser eller investeringer, men det kræver at selskabet enten opkræver gevinsten i det år hvor den opstår eller to år efter hvor det tillæg selskabet får for ikke at have opkrævet hele indtægtsrammen, indregnes. Hvis selskabet ikke ønsker at opkræve gevinsten skal det indberette den ikke-opkrævede genvist som Ekstraordinære effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse i VandData. Hvis et selskab har haft driftsomkostninger eksempelvis i prisloftet for 2014 på 15 mio. kr., faktiske driftsomkostninger på 10 mio. kr., har opkrævet 11 mio. kr. til driften, og ikke ønsker

6 SIDE 6 KAPITEL 1 OPGØRELSEN AF EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER at opkræve gevinsten, skal selskabet indberette at 4 mio. kr., er anvendt til takstnedsættelse (15 mio. kr. 11 mio. kr.). Hvis selskabet ønsker at opkræve gevinsten, men ikke i det år hvor den er opnået, skal selskabet indberette gevinsten, men undlade at indberette anvendelse. Selskabet skal så sørge for at opkræve den 2 år efter, i dette eksempel, i Opkræver selskabet alligevel ikke gevinsten i 2016, er det vigtigt at selskabet indretter at gevinsten er brugt til takstnedsættelser. I særlige tilfælde hvor selskabet har fået udsat korrektionen af tillægget i prisloftet som følge af 6, stk. 3, vil selskabet have mulighed for at vente med opkrævningen i yderligere to år. I sådanne tilfælde, bedes selskabet kontakte Forsyningssekretariatet for nærmere vejledning. 1.5 Hvorfor skal gevinsten indberettes hvis den ikke opkræves? Selskabet skal, uanset om gevinsten er opkrævet eller ej, indberette størrelsen af gevinsten. Hvis selskabet ikke indberetter hvad gevinsten er brugt til, eller ikke anfører den som anvendt til takstnedsættelse hvis den ikke er opkrævet, vil det kunne medføre et likviditetsproblem. Det skyldes, at selskabets gevinst skal anvendes senest fire år efter den er opkrævet. Hvis selskabet ikke har anført anvendelse af gevinsten, vil hele gevinsten blive indregnet som takstnedsættelse og derved mindske selskabets prisloft.

7 SIDE 7 VEJLEDNING I INDBERETNING OG ANVENDELSE AF EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER Kapitel 2 Anvendelse af gevinsten 2.1 Hvad kan gevinsten bruges til? Gevinsten kan, jf. prisloftbekendtgørelsens 26 stk.2., alene anvendes til investeringer og takstnedsættelse. Hvis et selskab vælger at bruge den ekstraordinære effektiviseringsgevinst til investeringer, fungerer gevinsten som et ekstra investeringstillæg. Har et selskab eksempelvis et tillæg fra historiske, gennemførte og planlagte investeringer i ét år på 50 mio. kr. og anvender en ekstraordinær effektiviseringsgevinsten på 10 mio. kr. det år, vil selskabet samlet kunne bruge 60 mio. kr. i investeringsomkostninger i det år. Selskabet kan kun anvende gevinsten til at investere i aktiver, som det efter lovgivningen er tilladt at investere i. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst kan derfor ikke anvendes til at investere i aktiviteter der ligger uden for selskabernes hovedaktivitet. Gevinsten kan også bruges til takstnedsættelser. Hvis et selskab i ét år har en indtægtsramme på 100 mio. kr. og en ekstraordinær effektiviseringsgevinst på 10 mio. kr., kan gevinsten anvendes til takstnedsættelse, så selskabet kun opkræver 90 mio. kr. fra forbrugerne. Gevinsten kan ikke anvendes til at dække driftsomkostninger. Selskabet kan ikke anvende gevinsten til driftsaktiviteter, eller til at dække fortidige eller fremtidige driftsunderskud. 2.2 Hvornår skal gevinsten bruges? De opnåede ekstraordinære effektiviseringsgevinster skal ikke nødvendigvis anvendes i samme år som de er indhentet. Selskabet har, ifølge prisloftsbekendtgørelsens 26, stk. 3, mulighed for at anvende gevinsten senest 4 år efter det år hvor gevinsten er indhentet. Er gevinsten fx indhentet i 2013, skal gevinsten være anvendt senest i år Hvis selskabet ikke anvender gevinsten inden for 4 år efter den er indhentet, vil gevinsten automatisk blive anvendt til takstnedsættelser. Selskabet kan anvende gevinsten indenfor de 4 år. Der er således ingen krav om, at gevinsten skal anvendes ligeligt fordelt over årene. Selskabet kan godt anvende hele gevinsten i et enkelt år. Selskabet kan også kombinere gevinsterne, så alle gevinster indhentet over en årrække anvendes samme år, fx til en større investering. 2.3 Kan man have en negativ gevinst? Formålet med reguleringen er, at selskaberne skal holde sig inden for driftsomkostningerne i prisloftet. En negativ genvist er et udtryk for, at selskabet har højere faktiske driftsomkostninger end driftsomkostningerne i prisloftet, hvilket ikke er tilladt. Hvis selskabets overskridelse af de tilladte driftsomkostninger skyldes særlige forhold, som fx pludseligt opståede brud, forurening, eller andre særlige omstændigheder, kan selskabet søge om ekstra tillæg jf. prisloftbekendtgørelsens 30.

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Forbrugerejede vandværker og prisregulering

Forbrugerejede vandværker og prisregulering Forbrugerejede vandværker og prisregulering Foreningen af Vandværker i Danmark 11. september 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Hannah Marie Holm Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere