Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere 250 mia. EUR i private investeringer Europa- Kommissionens formand, Jean Claude Juncker, var i topform, da han den 26. november lancerede Kommissionens og Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) storstilede europæiske investeringsplan over for Europa- Parlamentet i Strasbourg 1. Med en bemærkning om, at julen var kommet tidligt i år, leverede Juncker den investeringspakke til en værdi af 315 mia. euro, som han i forbindelse med sin indsættelse som Kommissionsformand ellers først havde lovet til jul. Ifølge Juncker skal den store investeringsplan generere mindst 315 mia. EUR fra private og offentlige investorer inden for de næste tre år, som kan kanaliseres ud i realøkonomien og kickstarte den økonomiske vækst og beskæftigelsen i Europa. Kommissionen lægger op til, at planen skal kunne træde i kraft allerede den 1. juni 2015, så Rådet og Europa-Parlamentet skal være klar til at træde på speederen og køre den fornødne EU-lovgivning igennem efter en hasteprocedure. Investeringspakken skal dog ikke stå alene. Det var således vigtigt for Juncker at understrege, at vejen til Europæisk økonomis genopretning går ad tre spor, som udover øgede investeringer også omfatter strukturreformer og fortsat budgetdisciplin i EU-landene. Investeringsplanen må ikke koste de euro- 1 Meddelelse fra Kommissionen om en investeringsplan for Europa - Kom(2014)903 af 26. november /5

2 pæiske skatteydere ekstra penge og lanceres også samtidig med, at Kommissionen vedtager sine anbefalinger og krav til eurolandenes finanslove for næste år. Som lederen af ALDE-gruppe i Europa-Parlamentet Guy Verhofstadt sagde under debatten i Parlamentet. Der er ikke offentlige midler til rådighed i Europa. Der er kun gæld. Hvorfor en investeringsplan? Når investeringsplanen, ifølge Juncker, er nødvendig, skyldes det altså bl.a., at EU-landenes offentlige budgetter er under alvorligt pres. EU-landenes gældsniveau er ifølge Kommissionen steget fra 60 pct. af vores BNP til 90 af vores BNP, samtidig med at de offentlige udgifter udgør tæt på 50 pct. af EU s samlede BNP. Hertil kommer ifølge Kommissionen, at Europa står over for et alvorligt investeringsefterslæb i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med. Juncker talte ligefrem om en investeringsfælde, hvor investorer på den ene side hævder, at det er attraktivt at investere i Europa, mens man på den anden side kan konstatere, at investeringsniveauet i EU er faldet med 15 pct. i forhold til tiden før finanskrisen 2. Ifølge Juncker er der dog ikke mangel på likviditet i Europa. Det der mangler er tillid hos virksomhederne. Der er derfor behov for en investeringsplan, som er både ambitiøs og realistisk. Hvad er der i pakken? Kommissionens plan forsøger at løse investeringsproblemet gennem tre forskellige tiltag: En Europæisk fond for strategiske investeringer Bedre information til offentlige og private investorer om gode rentable investeringsprojekter, mv. Bedre investeringsklima i Europa: lovgivningsmæssige rammer for investeringer, som skaber større forudsigelighed bl.a. ved at fjerne hindringer for investeringer på tværs af Europa. Den europæiske fond for strategiske investeringer Først og fremmest skal der ifølge planen etableres en Europæisk fond for strategiske investeringer, som garanteres gennem offentlige midler fra EU og EIB. Fonden skal sikre adgang til risikovillig kapital til mere langsigtede inve- 2 I nogle lande er faldet i investeringer endda lang værre. Dette gælder især Italien (25pct), Portugal (36pct), Spanien (38pct), Irland (39pct) og Grækenland (64pct). 2/5

3 steringer samt til små og mellemstore virksomheder og såkaldte midcapselskaber 3. Fonden vil ifølge Kommissionen kunne mobilisere over 315 mia. EUR i ekstra finansiering over en treårig periode fra især private investorer. Ifølge Junckers investeringsplan skal de 315 mia. EUR skaffes ved at rejse 63 mia. EUR i lån på det finansielle marked på baggrund af garantier fra EU og den Europæiske Investeringsbank på henholdsvis 16 og 5 mia. 4. De resterende 252 mia. EUR skal skaffes fra private investorer. Juncker appellerede dog samtidig til EU-landene og private investorer om også at bidrage til fonden for at sætte ekstra skub i de private investeringer. Han lovede eventuelle investorer, at for hver euro de lægger i fonden, vil der blive genereret yderligere15 euro i private investeringer 5. Juncker lokkede desuden medlemsstaterne med, at deres eventuelle bidrag til fonden ikke vil blive medregnet, når Kommissionen opgør EU-landenes offentlige underskud under Stabilitets- og vækstpagten. Ifølge Financial Times skulle lande som Frankrig, Italien og Spanien allerede være involveret i drøftelser om at bidrage til fonden. Planen er ifølge Juncker det hidtil mest ambitiøse forsøg på at bruge EU s budget til at mobilisere ekstra investeringer i form af privat risikovillig kapital, som kan investeres i rentable investeringsprojekter, som ikke ellers ville være blevet til noget. Fondens midler vil især være rettet mod projekter, der har større samfundsmæssig og økonomisk værdi. Den nye fond skal navnlig støtte strategiske investeringer af betydning for Europa inden for infrastruktur (tre fjerdedele af midlerne). Dette gælder især investeringer i bredbånds- og energinet samt transportinfrastruktur, uddannelse, forskning, innovation og energi og energieffektivitet. Fonden vil således supplere nogle af de eksisterende EUprogrammer såsom Connecting-Europe faciliteten (infrastruktur), Horisont 2020-programmet (forskning og innovation), men vil ifølge Kommissionen typisk sikre en større risikodækning i forbindelse med de forskellige projekter. 3 Ifølge Kommissionen er midcap-selskaber virksomheder med mellem 250 og 3000 ansatte. 4 De 8 mia. EUR fra EU s budget tages fra Horisont 2020 (3.3 mia. EUR), Connecting Europe (2.7 mia. EUR) faciliteten og fra budgetmargen (2 mia. EUR). 5 Ifølge Kommissionen skønnes den nye fond at få en samlet multiplikatoreffekt på 1:15 i reelle investeringer i realøkonomien. Til sammenligning nævner Kommissionen, at EIB s kapitalforøgelse i 2012 blev vurderet at have en multiplikatoreffekt på 1:18 og EU s nuværende lånegaranti for SMV er inden for COSME-programmet giver hver milliard euro i finansiering på samme måde mindst 20 mia. euro i kapital til SMV er (1:20 i multiplikatoreffekt) 3/5

4 Pengene fra fonden skal ikke på forhånd fordeles til projekter efter geografiske eller tematiske kriterier, men skal alene udvælges på baggrund af deres merværdi. Medlemsstaterne er allerede gået i gang med at sende lister over projekter til Kommissionen og EIB s fælles taskforce, der blev oprettet i september Taskforcen skal udvælge projekterne i henhold til tre hovedkriterier: Projekter med EU-merværdi til støtte for EU s målsætninger Økonomisk levedygtighed og værdi prioritering af projekter med et højt socioøkonomisk udbytte Projekter, som kan påbegyndes senest inden for de næste tre år, dvs. en rimelig forventning for kapitaludgifter i perioden Taskforcen forventes at præsentere listen med forslag til prioriterede projekter i løbet af december. Information til investorer om gode rentable projekter samt bedre regulering Kommissionen foreslår udover oprettelsen af den Europæiske fond for strategiske investeringer yderligere to tiltag, som skal være med til at stimulere private investeringer i Europa. For det første skal EU sørge for, at investorer kan få let adgang til information om gode rentable investeringsprojekter af betydning for Europa. Kommissionen foreslår derfor at oprette, hvad man kalder en pipeline som kan forsyneinvestorer med information om gode rentable investeringsprojekter. Kommissionen foreslår samtidig, at EU opretter et centralt kontaktpunkt, som potentielle investorer kan kontakte, hvis de har brug for f.eks. teknisk bistand eller investeringsrådgivning i forbindelse med konkrete projekter. Endelig lægger Kommissionen op til, at EU skal forbedre investeringsklimaet i Europa. Det skal ske gennem bedre regulering som sikrer større forudsigelighed for investorer ved bl.a. at fjerne hindringer for investeringer på det indre marked. Det gælder f.eks. administrative byrder, som i særlig grad er problematisk for små og mellemstore virksomheder. Men Kommissionen planlægger også oprettelsen af en kapitalmarkedsunion, som kan sikre et mere varieret udbud af finansiering for SMV er og langsigtede projekter end bankfinansiering 6. 6 Kommissionen forventes at præsentere sit arbejdsprogram for 2015 for Europa-Parlamentet den 16. december. Arbejdsprogrammmet vil bl.a. indeholde en liste over de lovforslag, som skal gennemføre de ti politiske prioriteter, som Juncker fremlagde for Europa-Parlamentet i juni Kommissionen planlægger at fremlægge i det kommende år. 4/5

5 Hvad skal der ske nu? november: Juncker fremlægger investeringsplan i Europa- Parlamentet december 2014: Det Europæiske Råd skal godkende investeringsplanen herunder beslutningen om at oprette Den Europæiske Fond for strategiske investeringer samt give grønt lys til at køre lovgivning igennem efter en hasteprocedure, så den kan træde i kraft senest 1. juni December 2014: Taskforcen præsenterer liste over prioriterede projekter december: Kommissionen fremlægger sit lovgivningsprogram for Europa-Parlamentet som indeholder liste over de lovforslag, som skal gennemføre Junckers ti politiske prioriteter. - Januar 2015: Kommissionen fremægger forslag til forordning om oprettelsen af investeringsfonden. - Juni 2015: Investeringsfonden skal være operationel. Med venlig hilsen Morten Knudsen (3695) 5/5

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET NOTAT DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Europa er ramt af en trehovedet krise. Der

Læs mere

Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst

Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst Forslag til et investeringsprogram for 2012-2015 HEIMDAL - Historically Estimated International Model of the Danish Labour movement, is an international

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere