Strategisk lederkommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk lederkommunikation"

Transkript

1 Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden for at du når dit mål med at kommunikere er optimal. I denne skabelon føres du skridt for skridt igennem en beskrivelse og analyse af din kommunikationsopgave, og du hjælpes til at træffe de mest hensigtsmæssige valg af kommunikationskanaler, timing mv. Kommunikationsplanen fungerer som intern drejebog fx i afdelings- eller områdeledelsen. Her kan alle, der spiller en aktiv rolle i kommunikationen læse, hvem der siger hvad til hvem hvornår og med hvilket formål altså alle de elementer, man skal forholde sig til, før man kommunikerer. Kommunikationsplanen definerer kernebudskaberne og beskriver, hvordan man får dem ud, fx under hensyntagen til konkrete målgrupper og deres barrierer og muligheder. Derfor er kommunikationsplanen et internt dokument, der kun skal være tilgængelig for dem, der skal føre planen ud i livet. Den skal gøre alle aktører afklarede med deres konkrete ansvar, og give dem den nødvendige baggrundsviden for at kunne kommunikere. Formålet er at sikre konsistens og retning i budskaberne og sørge for, at der tages højde for både interne og eksterne kommunikationsbehov. Hvornår skal jeg lave en kommunikationsplan? Det er en god idé at lave en kommunikationsplan, hver gang du skal kommunikere et vigtigt budskab ud til dine medarbejdere, til en større målgruppe internt på afdelingen eller til eksterne målgrupper. Den tid du investerer i kommunikationsplanlægning gør din kommunikation mere effektiv. Ved større kommunikationsudfordringer fx organisationsændringer, beslutninger der medfører modstand eller implementering af større projekter bør der laves en skriftlig kommunikationsplan. Ledelsen bør dog altid løbe kommunikationsplanens afsnit igennem i forbindelse med diverse ledelsesbeslutninger, der har konsekvens for mange medarbejdere. Skabelonen bruges altså også som en form for tjekliste ved beslutningskommunikation.

2 Tjekliste før udarbejdelse Er alle vigtige medspillere involveret i udarbejdelsen? (Ledelse, projektansvarlig, kommunikatører, ansvarlige for ekstern og intern kommunikation mv.) Hvad vil vi bruge af ressourcer? Hvilket ambitionsniveau kan vi så have? Tjekliste under udarbejdelse Giver kommunikationsplanen frihed til at agere indenfor de rammer, der er udstukket? Er ejerskabet sikret? Bidrager alle kommunikatører? Tjekliste efter udarbejdelse Er kommunikationsplanen dynamisk bruges den aktivt som drejebog der justeres undervejs? Styrer alle efter den? Bliver den taget op til revision jævnligt? Begynder der at komme formelle eller uformelle indikatorer på, at I er på vej til at indfri målene? Nedenstående ser du skabelonen til en kommunikationsplan. Hvert afsnit beskrives med formål, hjælpespørgsmål og gode råd.

3 Kommunikationsplan for Hvad er der sket? (Baggrund) Formål med afsnittet Ofte kommer overvejelser omkring kommunikation ind til sidst i eller efter beslutningsprocessen. På dette tidspunkt er der ofte blevet lavet en masse tilvalg og fravalg og set på fordele og ulemper. Det giver en stor indforståethed blandt beslutningstagerne og kan gøre det svært at gennemskue rationalet bag beslutningen eller projektet. Derfor indledes kommunikationsplanen med et baggrundsafsnit, så udenforstående kan sætte sig ind i situationen. Udgangspunktet for det, der skal kommunikeres, skal med andre ord gøres klart. Baggrundsbeskrivelsen tjener også det formål at vurdere, om der er andre interne eller eksterne tiltag eller kontekster, der kan have indflydelse på modtagelsen af budskabet. Hvad er det sket? Hvorfor skal der kommunikeres? Hvad er konteksten? Hvad sker der ellers på området internt eller eksternt der kan påvirke kommunikationen positivt eller negativt? Hvis det er vanskeligt at finde en fornuftig måde at formidle beslutningen på, kan det være tegn på, at beslutningen ikke er god. Kan man drage fordel af andre aktiviteter, der er igangsat så lav koblingen allerede nu! Kan baggrundsafsnittet forstås af en udenforstående? (fx en kommunikationsmedarbejder uden detailkendskab til det, der skal kommunikeres)

4 Hvad vil du opnå? (Kommunikationsmål) Du skal altid vide, hvad du ønsker at opnå med din kommunikation. Derfor skal du i dette afsnit definere dine kommunikationsmål og succeskriterier. På den måde fokuserer du på målet før løsningen, samtidig med at du får adskilt og synliggjort kommunikationsopgaven i forhold til selve projektet. Kommunikationsmålene er desuden afgørende for, at du undervejs kan vurdere, om du er på rette vej, eller om der skal justeres på indsatserne. Hvad ønsker du at opnå med kommunikationen? (mål og ambitionsniveauet) Hvilke niveauer i trekanten skal du ind på: Opmærksomhed, viden, holdning, handling? Hvorfor er de konkrete kommunikationsmål vigtige? Hvornår er kommunikationen god nok? Kommunikationsmål er mål, du kan opnå med kommunikationsløsninger. Kommunikationsmål skal understøtte andre mere overordnede mål (strategi eller projektmål fx) Jo mere præcis målsætningen er formuleret, jo lettere at finde de rigtige løsninger Er kommunikationsmålene SMARTE? (Specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske og tidsbestemte)

5 Hvad er dit kernebudskab til modtageren? Her formuleres essensen i det, der skal kommunikeres ud. Kernebudskaberne skal ikke udgøre en udtømmende liste men blot de vigtigste. Med afsæt i kernebudskaberne skal man kunne gå i detaljer, målrette og oversætte til de forskellige målgrupper. Hvad er beslutningens/strategiens/hændelsens overordnede konsekvenser? Vælg 3-5 kernebudskaber som indeholder det centrale i det, der skal formidles. De kan eventuelt brydes ned på målgruppeniveau efterfølgende. Det er modtageren, der i sidste ende afgør, hvad budskabet er. Men jo mere præcist, du definerer og styrer dine budskaber (med en god kommunikationsplan), des større er sandsynligheden for, at modtageren hører netop dét, du ønsker. Er dine budskaber klare og konkrete? Har formuleringen taget afsæt i modtagerens verden?

6 Hvilke barrierer og motivationsfaktorer er der? (Målgrupper) For at kunne kommunikere på modtagernes præmisser og få dit budskab effektivt igennem, skal du kende dine målgrupper. Målgruppeanalysen er et vigtigt værktøj, når kommunikationen skal planlægges og kommunikationskanaler vælges. Hvilke målgrupper skal der kommunikeres til? Internt/eksternt? Kan man prioritere dem? Skal der forskellige typer information til forskellige målgrupper? Hænger den tiltænkte rolle i kommunikationsarbejdet sammen med de oplistede barrierer og motivationsfaktorer? Målgruppe Rolle/funktion Barrierer Drivers / Motivation

7 Spørgsmål og svar At mindske risikoen for at blive fanget på det forkerte ben med et spørgsmål man ikke har forberedt sig på. At ledelsen på alle niveauer fremstår velforberedt og konsistent i dens udmeldinger. Ofte medfører drøftelsen af disse spørgsmål og svar, at man får afstemt holdninger og derfor sikrer den samlede ledelses troværdighed. Formuler alle de kritiske spørgsmål, som I ved at medarbejderne vil stille formuler grundige svar til dem. Har du sat dig i alle medarbejdergrupper sted og stillet spørgsmål set fra deres perspektiv? Har du været djævlens advokat? Har du fået input fra dine mellemledere? Find de spørgsmål man krummer tæer over at skulle besvare, fordi de rammer lige i hjertet på aktuelle dilemmaer de kommer! Vær klar på din egen rolle som ambassadør balancer mellem din personlige troværdighed og loyalitet ved beslutninger/budskaber, du ikke selv er enig i.

8 Tidsplan og aktionsliste At skabe klarhed over hvad der sker hvornår, således at man sikrer koordinering og timing af de forskellige kommunikationsindsatser samt at alle, der deltager aktivt, kan se hvor deres rolle er i processen. Kunne budgettere ressourcer og dermed afstemme ambitionsniveau og tildelte ressourcer. Hvem kommunikerer hvad - til hvem i hvilken kommunikationskanal hvornår og hvad er ressourceforbruget? Kronologisk oversigt over forløbet. Er der sideløbende projekter, arrangementer, orienteringer eller lign. der skal koordineres med, eller kan du måske slå to fluer med et smæk ved at koordinere aktiviteter? Hvornår Hvad Ansvarlig Kommentar

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere