Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld.,"

Transkript

1 Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Nr. 66.Side 115b Marts. Film 619. Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Ellene Abrahamsdatter. Laugv: Lars Hansen, Frigård, Nyker. 2 søn. 3 døt. A: Abraham Hansen, egen værge, hjemme. B: Jep Hansen, f Værge: Bror, Abraham Hansen. C: Karne Hansdatter, gm. Jørgen Espersen, Nyker. D: Kirsten Hansdatter, gm. Lars Hansen, Nyker. E: Anne Hansdatter, gm. Carl Larsen, Knudsker. Anno 1706 Dend 26 Martÿ er eftter Lovliggiorde Tillÿsning, Holden Registrering og Wurdering, Samt Skiftte og Liguidation, eftter Sahl: Hans Ibsen som boede og døde paa dend 3 Jord Ejendoms gaard beliggende i Vejbÿe i Nÿkker sogn, og det imellem denne Sahl: Mands eftter lefvende Hustru Ellene Abrahamsdaatter, fore hende er eftter hendes begiering till lavværge anordnet Lars Hansen boende paa Fri Waardned i bemelle Nÿkker sogn, de paa dend ene side, og paa den anden side, denne Sahl: Mands medbemelte sin Hustru auflede børn som er 2 sønner 3 døttre, hvoraf Dend eldste søn er Abraham Hansen denne søn hiemme hos moderen som er sin egen værge. Dend ÿngste søn er Jep Hansen lidet paa 19 aar gammell for ham er broderen Abraham til ordned eftter være tilsiunsværge. Dend eldste daatter Karne Hansdaatter i ægteskab med Jørgen Esbersen i bemelte Nÿkker sogn. Dend anden daatter er Kirsten Hansdaatter i ægteskab med Lars Hansen som og boer i Nÿkker sogn Dend ÿngste daatter er Anna Hansdaatter i ægteskab med Carl Larsen boende i Knudsker sogn. Hvor paa Rettens værger var overværende Høÿ Edle og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og Amtmand Waldemar Reedt ved sin Fuldmegtig Captain Gregers Christensen boendemand i Aakirkebÿe og Skifteskriveren Henrih Brugman, Paa samme Skiftte er till Wurderings mend opmeldet, Jacob Carstensen og Hans Larsen begge boende i bemelte Nÿkker sogn. Hvor da er forefunden fremvist og Pafsered som her eftter følger, Nemlig Heste og Hopper. En Røebraaged Hest Gilling er sat for 9 Sld., it Røebraaged Hesteføll som er Gillet sat for 2 Sld.2 mrk., en Brun Stierned Hoppe er sat for 8 Sld., en Sort Snopped Hoppe er sat for 8 Sld., en Røeblisset Hoppe 5 Sld., Qvæg. En Sort Rÿgget Koe for 6 Sld., 1 Røe Koe for 6 Sld., 1 Sort Hielmed Koe for 6 Sld., 1 Brun Braaged Koe for 5 Sld., 1 Røe Hielmed Koe 5 Sld., 1 Hvid Stud for 7 Sld., 1 Røe Hielmed Tÿr for 3 Sld. 2 mrk., 1 Røe Hielmed Studnød 2 Sld., 1 Røe Hielmed Qvigenød er satt for 1 Sld. 2 mrk., 1 Brun Braaged Stud er satt for 6 Sld., 1 Blaa Herred Stud for 6 Sld., 1 Røebraaged Qvige er sat for 4 Sld. 2 mrk., 1 Røe Qvige for 3 Sld., 1 Sort Skioldet Qvige 3 Sld., Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld., 1

2 Gies 5 gamle Gies á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld.3 mrk. 8 skl., 1 Gaasse er sat for 1mrk. 8 skl., Svin. 1 Hvid Galt for 1 Sld.2 mrk., 1 Hvid Soe for 1 Sld. 2 mrk.,endnu 1. Hvid Soe er sat for 1 Sld. 2 mrk., 3 Hvide Galt Grise á 2 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., Sengeklæder i Herbergehuset. I dend Norderste Seng 1 blaa Dantiger Vors overdÿne sat for 3 Sld., en blaarammed linnes under Dÿne er sat for 2 Sld., én blaaranned linnes hoveddÿne for 3 mrk. 2 Puder med lin vaar og strik á 4 mrk., er 2 Sld., I Drengehused Jern Seng Var den Kiste Én Hvid Wadmels ofverdyne for 1 Sld.2 mrk., 1 graa Ullen underdyne for 1 Sld. 2 mrk., 1 Blaa Ranned Hoved Dyne for 1 Sld., 2 Blaargarns Lagn á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., I Sønder Seng Samme sted. 1 Ullen Overdyne 1 Sld., 1 Linnes Underdyne 1 Sld., 2 Blaargarns Lagn á 2 mrk., er 4 mrk., Kaabber. 1 gammel Brøgger Kedell i Muur paa 1 tøndestor er Vigtig till penge 7 Sld., 1 Fiering stor Kaabber Kedell er vigtig til penge 3 Sld., 1 gl. Mallm Gryde er vigtig til penge 2 mrk., I Laden findes. Én deell Biug i straaed i Sønderlade er sat for at være 2 tønder á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., Hør: Sønderlade sat til sammen for 5 Sld., 6 Tønder Biug á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 tønder Rug á 5 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 3 mrk., Paa Stuetilled 3 tønder Havfre á 2 mrk., er 4 Sld., Boe Skabs Ware. En Arbiedsvogn med smaa stier er sat for 4 Sld., endnu en Arbiedsvogn uden stier er sat for 2 Sld., Én gammell Møg Wogn uden stier er sat for 1 Sld., 1 Slæde med Sla Car Jern vidier og drett for 1 Sld., eb Ploug med Jern Juhl bøsse løber og ringe for 2 Sld., 2 trætinned Harre á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., I Stærhused 2 Øll Kar á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., 1 Brendewiinspande med Hatt Piber og Tønde er vigtig till penge 8 Sld., øverst paa siden 116 en BrakkeHammell med Seeler og Hammell Reeb 8 skl.,,1 tørft Jern for 8 skl., 2 lyng rifver á 8 skl., er 1 mrk., 1 Raae Qvige Hud for 2 mrk., 1 Torn skier for 4 skl., Paa Westerloft i Øster Huus. 1 Seis med bom og ringe for 2 mrk., en Træsauf for 2 mrk., 1 Ege benk med 4 been udi er sat for 8 skl., 1 tøm med Haartøm strens for 8 skl., I Øster Kammer. 4 Straabonds Tønder á 1 mrk., er 1 Sld., 2 Tønder Rugmeehl á 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., 1 Lyneborger Salttønde fuld med Rugmeehl er sat for 3 Sld., 2

3 I Gaarden it Giestebudsbord for 8 skl., 1 bagstoell i Krobhuset 1 mrk., 1 gl. Kiste for uden laas 8 skl., 2 tomme tønder á 8 skl. er 1 mrk., I Wæster Huus. 1 Grøn Himmell Sengested for 1 Sld. 2 mrk., 1 bagstoll for 12 skl., 1 benke Synden till for 1 mrk., I Drenge Huused 1 bagstoll foruden bon 8 skl., 1 Sengested med Kurf for 1 mrk., I Stuen. 1 Steenbord med en lugt foed under er sat for 4 Sld., en nye Ryeke Bagstoll med Spaane bon for 3 mrk., 1 Wefved Benkedyne med Skinvaar under 3 alen lang for bord enden for 2 mrk., it gl. Flamsk Hiønde med blaaet foer under for 1 mrk., 1 benkedyne som er 3 alen lang som er Wefved med Spoelskadet under foer paa Nørre benk er sat for 1 Sld., 2 smaa Messings pukled Lysestager begge sat for 1 Sld. 1 mrk., 1 støbt Dreyed Messings Lysestager sat for 1 mrk., Rugen som er saaet herved gaarden er 3 tønder, deraf settes strøe Korned for hver tønde 6 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., Nog fantes som Enken vill hvorimod sin Sahl. Mands udfart, en Brun stiernet ugillet hest for 6 Sld., 1 Sortbrun gillet Hest for 10 Sld., 1 Kørstve vogn udy beslag paa Pheleg, og er med Hammell og Lærseeler og stange tøm for 8 Sld., endnu Pantes som Sønnen Jepp Hansen skall tillægges imod den Hiemgift som hans andre Søskende forhen her af boet i faderens lestamde lifve da de blef her fra boet udgift har bekommed som er efter skreftne nembl: En liden brun hest gilling er sat for 6 Sld., 1 brun braaged koe 5 Sld., 1 rød braaged stud nød 2 Sld., I Synder Seng i Westerhused. 1 blaa ranned overdyne er sat for 3 Sld., 1 linnes underdyne 3 Sld., 1 blaa ranned hoveddyne for 1 Sld. 1 mrk., 2 brugarns lagen á 4 mrk., er 2 Sld., 1 pude med lin vaar 1 Sld. 2 mrk., 1 pude med lin vaar 1 Sld., 1 syed Agedgue med Skin vaar under for 3 mrk., 1 Wefved Røeagtig Benkedtne under Windues i Stuen 6 alen lang sat for 5 Sld., 1 Wefved Hiønde med Skin Vor under for 2 Sld., 1 Fyrre Kiste med laas og hengsler er sat for 1 Sld. 2 mrk., I Stuen it Fyrre Wraaskab med 2 laase og it Drag Rummit udi for 1 Sld. 2 mrk., 1 Askebord i stuen med lugt foed og drejede stolper er sat for 3 Sld., Andrager 38 Sld., 2 mrk., Derimod haver dend eltste Søn Abraham Hansen bekommed lige vederlaug, som Wurderingsmendene blef efterseet mes ike nu Spooialiter blef anført men lige som hans broder Jep Hansens hiemgifts andeell opdrsger, for Sønnen Abraham Hansens hiemgift her nu till dette Sterfboes middell anføres og lige saadan ham ved deelingen igien før noged arfves Kand tillægges som er penge 38 Sld. 3 mrk., Om denne forskrefne hiemgiftes andeell og part skifte forwalteren tilspurde de forskrefne denne Sl: Mands 3 de døttremænd som de vare tilstæde her paa sterfboed, om de vare fornøyed Øverst linnie mangler --- side 3 højre Heraf sterfboed bekommer saadan for berørte udleg, og om de haver bekommed lige saa meged med deres hustruer til hiemgift, og nu var tilfreds med at deres hustrus brødre forskrefne tillæg imod deres hustruers hiemgift tillægges, hvor paa de ike nu haver eller herefter vill have noget at anke. Saa til spurde Skifteforwalteren Enken med sin Laugværge samt de andre denne Sl: Mands arfvinger børnes, og deres mænd og vedkommende, om de haftde meere at angive til dette sterfboeds middell af løsøre godset, dertil de svarede nej, at de ike viste meere løsøre gods at angifve videre end forhen her udi er indført, hvorfor saa dette forskrefne løsøre gods er sammen regned, som efter dend derpaa satte taxt opdrager til penge 317 Sld., 3

4 Saa blef endnu videre til dette sterfboes middel angifves efter skrefne tilstaaendes Gield med Pant som bestaar i følgende maader Nemlig. Gield først i Rønne ved sin Seddel Vedstaar som er Datered dend 12 Marty 1706 at være skyldig her til boet, og derfor her i sterfboed till nu der pant lest imed de paa er teigned P N S I R ST A Saa og 2 waaben og der ved A K for penge 19 Sld. 1 mrk. 2 skl., Jørgen Andersen deign i Nykker sogn, møtte her paa sterfboed og vedstoed hertil sterfboet at være skyldig efter Regnskab penge 21 Sld., og der for haver Jørgen Andersen Deignen til under pant stillet og lefvered som nu her i sterfboet for des, it Sølf beger at en half peill stoer med Jørgen Andersen nauste paa, 1697 Item it Sølf beger af ligestor U U S W. K I De 1677 saa Sølf Skeer, en fladskafted Paa bladet teign-----mangler de sidste linier Mangler 2 linier øverst på siden Sker med lige Og en gl. Sølf Iterm it dybt Tin fad tiegned Bag paa Med AS samt og it fladt Tin fad med samme nauf Trigned, saa og 2 Sÿde Grønde waar hvilket forskrefne pant Jørgen Andersen sagde med aller for der ligste alt vil inløse. Olle Pedersen i Hasle møtte her paa sterfboet og vedstod at være skyldig hertil sterfboet penge 1 Sld. 1 mrk., som reiser fg at it stykke Gnufre ford i Hasle Byevang som Olle Pedersen af Hans Ibsen havde kiøbt for aalte Slette Daler og saa eært haver betalt at derpaa ike meere rester end for de 5 mrk hvilket Enken og arfvingerne nu vedgik saa rett at være. Niels Hansen boende paa Powell Rasmussens grund i Nykker sogn møtte herpaa sterfboet og vedstod hertil sterfboet at være skyldig bleste paa it par af kiøbte øeg penge femb Slette Daler som Enken og Arfvingerne nu vedgik at for de. 5 Sld. Var endnu ubetalt, hvorpaa Niels Hansen angaft at skulle have betalt penge 2 Sld., blef saa omsider Accordered, at Niels Hansen skall svare og betale hertil sterfboed som hand nu vedstod penge 4 Sld., denne Sahl: Mands daattermand Lars Hansen er skyldig hertil boet, som Enken og arfvingerne angaf penge 6 Sld., Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield til penge 51 Sld. 2 mrk. 2 skl., Summa Summarum andrager forskrefne Løsøre sampt tilstaaende Gield Hvorfor i én deell er pant i alt til penge 368 Sld. 2 mrk. 2 skl., Denne Sahl: Mands Ifareklæder angaaende saa beretted arfvingerne at de være gantske ringe, og haver Sønnerne dem tilsammen bekommed at paaklædestige som de sielf indbyrdes sig haver imellem deelt. Saa blef angiven eftterskrefne dette sterfboes bort skyldige Gield og Prætontioner, Hvortil er giort udlæg som her efter følger.nemlig Hans Olufsen Lods, boende i Rønne som denne gaards Landgilde er tillagt og ahhignered for sin tieniste aarligen, fordrede som endnu rester paa de 2 aar 1704 og paa landgilde og Eeste penge tre Slette Daler 10 skl. Nog rester for 2 Høiis 12 skl., og naar Hans Olsen bekommer betaling for denne sin fordring, saa sagde Hans Olsen, at hand ej hafde meere her i boet at fordre til 1 mag 1706 og naar Hans Olsen bekommer udlegged, eller betaling derfor, skall sterfboet til bemelte tid være krafløs og qvitered till 1 maj Hvor for saa anføres forskrefne fordring 3 Sld. 1 mrk. 6 skl., For disse 3 mrk. 6 skl., 2 tønner Rug á 5 mrk. 8 skl. én gammell Mallm Gryde er vægtig til penge 2 mrk., it Gistebuds bord i gaarden er sat for 8 skl., til overs 2 skl., Landsting skriweren Jens Pedersen lesler fordred eftter sin Seddell penge 2 mrk., udlagt én Raa qvigehud er taxered for penge 2 mrk., 4

5 Arrist Ibsen og hans broder Jepp Ibsen i Nylarsker sogn paa egne og deres Søstremands vegne, fordrede deres anparter af 30 Sld., efter deres Sahl: Fader Jep Ibsen, som bestaar af toe Handskrefter, dend ene udgiven af Jens Hansen paa bierged i wester sogn lydende paa 21 Sld., dend anden Haandskrift skall vere udgiven af Mads Westuer i Clemmensker sogn lydende paa 18 Sld., Hvoraf dend halfve part skulle tilkomme Arrist Ibsen og hans med arfvinger, hver sin part deraf, hvilke for de : 9 Sld.,, er andført i Arrist Ibsens Sahl: Faders skiftebref datered d. 7 feb for uwis Gield, hvilke for de : 30 Sld., de forgiver at Hans Ibsen skall have bekommed, og derom fremb lagde for de : af skiftebref, hvor forre de ingen wedwrlag af Hans Ibsen af forbemelte Handskrefter skall have bekommed, og blef samme past savit deret paastand angaar nu læst og paa skrefven, paa samme skiftebref. Enken med sin lavværge, og de andre denne Sahl: Mands arfvinger her till svarede, at naar Arrist Ibsen forskafer sin Sahl: Moders skiftebref og deraf kand sins, hvorledes med arfvens deeling eftter hende er tilgaaed, og arfvingerne efter hende haver bekommed nogen wederlag for bemelte Hansskrefter øverst på siden (5) til højre efter som Enken den halfve part af berørte Handskrefne tilkommer Efter sin Sahl: Mand Jep Ibsen, og før kunde Sahl: Hans Ibsen: Enke og hendes Laugværge samt de andre Hans Ibsen arfvinger ey til stæde, at noget udleg her af boet skall udstædes, og var begierende at denne for bemelle Prætention og er efter henvises til lov og rett. Arrist Ibsen og Jepp Ibsen var begierende om denne deres paastand blef henvist till lov og rett, at Enkens Laugværge Lars Hansen som én for alle paa Enken og arfvingernes vegne ville have den til denne fordring, om de for de : fordring ved lov og rett kunde vinde Enkens Laugværge hertil svarede, at saavit som Enken angaar vill hand svare, som lov og rett er gemis, og dde andre arfvinger og de, at vill svare hver for sig.skifteforwalteren her til meldede, at efter som kand sees at for de : fremb lagde Skiftebref, at er melte Arrist Ibsens Sahl: Moder da hun levede, og der holtes skifte efter hendes Sahl: Mand Jep Ibsen, haver angifvet, at hun tilligemed hendes Sahl: Mand haver foræred Hans Ibsen dend for bemelte Handskreft paa de 21 Sld., og dend anden for de : Handskreft ilige maader skall vere overdragen til Hans Ibsen som er regned for uvis gield, at hvilke Handskrifter, om de endelige skulle at Hans Ibsen betales, saa skulle jo dend halfve deell af for de :30 Sld., tilkommed Arrist Ibsens Sahl: Moder, ike heller er beviist at Hans Ibsen for bemelte 30 Sld., haver bekommed, hvor forre Arrist Ibsen og Jep Ibsen Prætention efter de vedkommendes paastand er henviist til Lov og Rett. Niels Morttensen af Nykker sogn møtte herpaa sterfboet og fremviiste én af dennes Sahl: Mand Hans Ibsen udgivne qvitering datered dend 12 januar Hvorudi meldes at Hans Ibsen har betalt till Martha Sl: Peder Andersen og Hans Eriksen paa Splitgaard 20 Sld., og 6 Sld., som Hans Ibsen sielf tilkom af det panttebref som Jon Andersen til Jørgen Espersen paa dend 2 gaard I Nykker sogn udgivet haver, efter derom samme qvitering videre indhold som nu blef læst og paaskrefven, at Niels Morttensen igien til Hans Ibsen rigtig haver betalt oven skrefne 26 Sld., og der for blef samme Jon Andersens pantebref som hand haver udgivet till Jørgen Espersen datered d. 29 Augusty 1692 nu til bemelte Niels Morttensen lesttered, derimod lovet Niels Morttensen at dette sterfboe skall holdes af ham fri og krafvesløs for oven skrefne pantebrefves indhold. Peder Bentsen i Clemmensker sogn fordre her paa sterfboed 7 Sld., for hans stifsøn Hans Jensen fæderne / ifareklæder, som bemelte hans stifsøn tilkom eftter it skiftebref opretted, eftter hans Sahl: fader Jens Abrahamsen, hvilke for de : i fareklæder denne Sahl: Mand Hans Ibsen hafde til sig taged og lowed at til svare, alt saa er bemelte ifareklæder saavit som nu befantes Neml: som blest efter seet og af wurderingsmændene taxe ved som følger. 5

6 Én gammel Sort Klædes Kioell som er vendt sat for 2 Sld., It par Wente Sorte boper er sat for 1 Sld., én gl: Sort Hatt sat for 1 mrk. 12 skl., én fyrre Kiste sat for 1 Sld., it par Sporer for 1 mrk., Hvilke forskrefne ifareklæder Peder Bentsen nu Innatura haver at til sig Annamme, eftter dend taxt, som de nu ere wurdered forre, rester af de for bemelte Prætenderede 7 Sld., som er penge 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., Hvorfor Peder Bentsen begierer her af boed at giøres udleg fore; Det andet bevilgende goeds som denne Sahl: Mand Hans Ibsen haver til sig annammed begiered Peder Bendsen hammen herfra boet møtte til stilles, som er én Hus Postill infolio 2 mrk., En Sadell, Bidsell ét Krud Gorn med Spender 3 Sld. 3 mrk., Hvilke forskrefne Huspoetill Sadell pidhele og Krud Horn, blef Peder Bendsen Innatura Peder Bendsen til sig annammed, og haver sin stifsøn at tilsvare, tillige med ---- ben de ifareklæder er mek og blef samme skifttebref som er datered d. 7 og --- Mangler 1 linie øverst på siden lest og paaskrefnen, hvis videre som denne myndling Hans Jensen tilkommer eftter bende, skiftebref af bewilgen haves bemelte Myndling værge Michell Madsen at tilsvare.mens de 54 olf knapper som sad udi én sort klædes kioll blef Peder Bendsen --d og Innatura lestorred, som hand haver sin stifsøn, Hans Jensen at tilsvare, saavel som de 30 smaa forskiorte Knapper, hvoraff rester 2 de søhl Knapper som er sat for 12 skl., Herfor uden Prætenderede Peder Bendsen retten af for bemelte 7 Sld., saavel som af de 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., at regnes fra skiftebrefvets dato og til nu udi 15½ aar som opregnes 8 Sld. 6½ skl. Her imod paastod Enkens Laugværde og Arfvingerne, at have til af Kortning for én Sam frendirdom som Sahl: Hans Ibsen der hafde denne ommelte Myndlings faders Søstre til Hustru og ben de : Dom till Myndlingens nytte tage beskrefven, og der forre gived for Dommens bekostning penge 6 Sld., Hvilken Dom Enken med sin Laugværge tillige med Arfvingerne nu ike hafde at frembvise nen lovede med for derligste till wergen Michell Madsen at lestvere som nu Ved stod at samme Sam frender Dom af Hans Ibsen var indløst og betalt for 6 Sld., og der forre begierer samptlige Arfvingerne at de 6 Sld., paa Retten møtte at Kortes saasom Samfrenderne hafde tilholt wærgen at tage en lige lydende Samfrender Domb beskrefven. Hvor forre skifte forwalteren er agts de for Rett at bemelte 6 Sld., paa bemelte Rentts møtte af Kortes; blifver saa aff Caartalen til rest som heraf boet skall udlegges foruden det som aff Peer Bendsen Innatura er annammed eftter som forskrefvet staar penge 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., og af dend bereignede Rentte som er 8 Sld. 6½ skl., bliver igien til rest, naar de berørte 6 Sld., for Samfrender Dommen er got giort paa Rentten 2 Sld. 6½ skl., Er saa Hoved summa og Rentte Hvor for her af boed skall skee udlæg penge 4 Sld. 1 mrk. 10½ skl., Herfor tillagt 1 Røe Hielmed Studnød sat for 2 Sld., En Hvid Galt for 1 Sld 2 mrk., én wand Saae med 2 ørren sat for 2 mrk., 1 bagstoell i Krobhuset er sat for 1 mrk., En Egebenk med 4 been udi for 8 skl., Ved Hans Olufsen lodses udleg at have 2 skl., Haagen Olsen Smid i Rønne lod fordre for denne Sahl: Mands Ligkiste beslag penge 6 Sld., Herfor er udlagt. En Brun Braaged Stud er satt for penge 6 Sld., Arfvingerne angaf at denne Sahl: Mand Hans Ibsen skall vere tilordnet at værge for Sl: Lieutenant Jørgen Joensens daatter Walborrig Jørgensdaatter, og sagde denne Sahl: Mands arfvinger, at Sahl: Hans Ibsen inted af Myndlingenes goeds annammende, men skall vere forbleven i Sahl: Jørgen Joens Sterfboe, som siden af Bendt Jørgensen Myndlingens broder eftter hans qviterings andledning datered d. 1 Oktober af Bendt Jørgensen er annammed og qvitered derfor som for rede penge i det øfrige som Walborrig Jørgensdaatter tilkommer skall bestaa udi hendes Sahl: Faders Jordegoeds eftter derom det oprettede skifte bref efter Sahl: Jørgen Joensen des til videre udvisning, saa er nu ved denne Sl: Mands Dødelig affgang isteden for ham til værge anordned for Walborrig Jørgensdaatter hendes broder Bendt Jørgensen nu boende i Rydsker sogn som andbefales samme værge maall eftter lowen at forrestaa. Imod denne Sahl: Mands udfart eller 6

7 begravelses bekostning, blef Enken aff sig med arfvinger samtykked, eftter Enkens Laugværges paastand penge 50 Sld., udlagt en Brun stirnet ugillet hest for 8 Sld., en Sortbrun gillet hest 10 Sld., 1 Kurfve vogn med ford e tilbehør sat for 8 Sld., en Rød Koe satt for 6 Sld., én Sort hielmed Koe 6 Sld., en rød braaged Hest gilling for 9 Sld., én Sort skioldet Qvige sat for 3 Sld., Hinrik Mikelsen i Rønne til ham angaf arfvingerne at være skyldig penge 4 Sld. 1 mrk., Herfor er udlagt 1 Røe Hielmed Tÿr for 3 Sld. 2 mrk., Ved Skifteforwalterens udlæg de 2 mrk., Ved Skifteskriverens udlæg 1 mrk., Anders Ibsen fordre tienisteløn for it par Skoe 3 mrk., for en Wadmel Kioell med foer og Sÿeløn og alt 10 mrk., Enken hertil svarede at hun ike hafde hørt at hendes Sl: Mand at hand hafde loved Anders Ibsen nogen Skoe ellers Wadmels Kioell, men tilstod at ham war loved Wadmell til en Kioell som kand beløbe till 6 alen Wadmell som kand anføres for penge 1 Sld. 2 mrk., det øfrige af Anders Ibsens fordring som Enken ei will vedstaa er henwist till Lou og Rett. For disse 6 mrk., er udlagt én Hvid Soe er sat for 1 Sld. 2 mrk., Skifteforwalteren for sin umage og Salarium i alt eftter boets tilstand penge 8 Sld. 2mrk., udlagt en Sort Røgged Koe for 6 Sld., én rød Qvige for 3 Sld., tilovers 2 mrk., Skifteskriveren for sin umage med denne forretning med ustemplet Papir og widere i alt 10 Sld., udlagt én Brendewiinspande med Hatt Piber og Tønde er vigtig till penge 8 Sld., 5 gamble Gies á 1 mrk 8 skl., er 1 Sld.3 mrk. 8 skl., 1 Gaase for 1 mrk 8 skl., tilovers 1 mrk., Stemplet Papir til dette skiftebref i alt med Gaarden indberegned 2 Sld. 1 mrk., udlagt 3 Fior gamble Lam á 3 mrk., er 2 Sld. 1 mrk., Wurderingsmændene for deres umage hver 3 mrk., er 6 sld., udlagt it Fior gammell Lam for 3 mrk., En nye Rykkebagstoell med Spaane bon for 3 mrk., Summa andrager forskrefne dette Sterfboes bortskyldige Gield og Prætentioner, hvortil er giort udlæg penge 93 Sld., Ligued bliver udi behold og til Deeling af løsøre Godset penge 275 Sld.2 mrk. 2 skl., Deraf tilkommer Enken dend halfve part som er penge 137. Sld. 3 mrk. 1 skl., Deraf Enken er udlagt. En Brunbraaged Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., 12 stk.gamle Faar á 4 mrk. er 12 Sld., én Hvid Stud sat for 7 Sld., En Hvid Soe sat for 1 Sld.2 mrk., 3 Hvide Galt Grise á 2 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., I Nordvest Seng i Herberghused 1 blaa Dantiger Vors overdÿne sat for 3 Sld., en blaarammed linnes under Dÿne er sat for 2 Sld., én blaaranned linnes hoveddÿne for 3 mrk. 2 Puder med lin vaar og strik á 4 mrk., er 2 Sld., 1 gammel Brøgger Kedell i Muur paa 1 tøndestor er Vigtig till penge 7 Sld., 1 Fiering stor Kaabber Kedell er vigtig til penge 3 Sld., En Deell Biug i straaed som er sat for 2 tønder á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., Hør: I Sÿnder Lade er sat for penge 5 Sld., Paa Wester Loftt 6 tønder Biug á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., Paa stue tilled 3 tønder Haufra á 2 mrk. er 4 Sld., en Arbiedsvogn uden stier er sat for 2 Sld., Én gammell Møg Wogn uden stier er sat for 1 Sld., En Arbiedsvogn med smaa stier er sat for 4 Sld., 1 Slæde med Slee Car Jern vidier og drett for 1 Sld., en Ploug med Jern Juhl bøsse løber og ringe for 2 Sld., 2 trætinned Harrer á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., 2 Øhl Kar á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., en BrakkeHammell med Seeler og Hammell Reeb 8 skl., it tørf Jern for 8 skl., 2 Lÿng Rifver á 8 skl. er 1 mrk., én torn skinir for 4 skl., én Sies med Bom og Ringe 2 mrk., en Træsauf for 2 mrk., én tøm med Haartøm streng sat for 8 skl., I Øster Cammer Sld. 2 mrk., i Krobhuset, 4 straabonds tønder á 1 mrk. er 1 Sld., 2 tønder Rugmehl á 9 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., En Lÿnneborger Salttønde med Rugmeehl udi for 3 Sld., En gl. Kiste for uden laas for 8 skl., 2 tomme tønder á 8 skl. er 1 mrk., I Stuen it steenbord med lugt foed sat for 4 Sld., Rugen som er saaet herved gaarden er 3 tønder, deraf settes strøe Korned for hver tønde 6 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., 1 Wefved Benkedyne med Skinvaar under 3 alen lang for bord enden for 2 mrk., I Herberghused Grøn Hiemmell Sengested er sat for 1 Sld. 2 mrk., 2 smaa Messings pukled Lysestager begge sat for 1 Sld. 1 mrk., Hvis Jørgen Andersen Deign her 7

8 till boet er skÿldig med hos foÿede pant som det nu staar for 21 Sld.,it Flamsk Hiønde med blaat under foer for 1 mrk., én Wefved Benkedÿne med Spoel skadet under foer 3 alen lang paa nørrebenk i stuen for 1 Sld., én røe braaged Qvige er sat for 4 Sld. 2 mrk., én brun stiermed Hoppe for 8 Sld., I Nørre Seng i Drengehuset Én Hvid Wadmels ofverdyne for 1 Sld.2 mrk., 1 graa Ullen underdyne for 1 Sld. 2 mrk., til overs 11 Skl., Dend andre halfve part som af løsøre Godset udfalder til denne Sahl: Mands børn at arfve som er 137 Sld. 2 mrk. 1 skl., skulle vel deeles samptl: børnes imellem, Men som de 3de denne Sahl: Mands udgifte døttre, da de kommer i ægteskab haver bekommed én deell udflÿ: og hiemgift af deres fader og Moder i deres Vellmagt, saa haver de ugifte nu hos Moderen hiemme værende Børn der mod til himgift bekommed lige Vederlang som forhen her udi rindført, hvilket nu fra denne halfve part først for begge Sønnerne af drages, og saa først anføres for den elste Søn Abraham Hansen imod sine Søskendes hiemgift som opdrager till penge 38 Sld. 2 mrk., og som denne eldste Søn er sin egen værge, saa er det goet som hand af sin fader i sin vellmagt med Moderens samtÿke bekommed haver derfor ike Speeialiter indført, men lige som hans ÿngste broder haver bekommed er hannem ligesaa aflagt, og derfor alleneste Summen udlagt som er 38 Sld. 2 mrk., Dend anden Søn Jep Hansen tilkommer og imod sine Søskendes hiemgift som opdrager till penge 38 Sld. 2 mrk., Hvorfor hand haver bekommed sin forhen er indført og er eftter skrefne Nemlig: En liden brun Hest Gilling for 6 Sld., én brun braaged Koe for 5 Sld., 1 Rød braaged Stud Nød 2 Sld., it rød Qvige nød for 2 Sld., I Sÿnder seng i westerhused, blaaranned ofverdÿne 3 Sld. Én linnes underdÿne 3 Sld., én blaaranned Hoveddÿne 1 Sld. 1 mrk., 2 brugarns lagen á 4 mrk. er 2 Sld., for én Pude med lin Vaar 1 Sld. 2 mrk., én Pude med lin Vaar 1 Sld. Én sÿed Agedÿne med Skin vaar under for 3 mrk., én Benkedÿne under windue i stuen 5 Sld., it Wefved Hiønde 2 mrk., én Fÿrre Kiste med laas for 5 mrk., Wraaskabet i stuen 6 mrk., it Askebord i stuen er satt for 3 Sld., Bliver saa endelig igin til deeling imellem alle Børnene 60 Sld. 1 mrk. 1 skl., Hvoraf Moderen begier eftter loven én braader Lod, saa deeles forskrefne beholdene 60 Sld. 1 mrk. 1 skl., udi 3 Brøder og 3 Søstere laader, er deraf hver broderlod penge 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., og hver søstrelaad er penge 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., for Moderens andpart dend broderlaad er udlagt eftter skrefne. Én Sort Snopped Hoppe for 8 Sld., én Røe blisset Hoppe 5 Sld., én Blaaeranned Hoved dÿne i Nørre drengeseng sat for 1 Sld., til overs 2 mrk. 8 skl., Dend eltste Søn Abraham Hansen tilkommer af løsøre arfven 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., derfor er udlagt hos Niels Hansen boende paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand till boet skÿldis er deraf 1 Sld. 1 mrk., Hos Niels Frost i Rønne af det pant nemblig som er en Sølfskaall som hertil boet er pant satt for 19 Sld. 1 mrk. 2 skl., deraf tillagt at have penge 12 Sld. 8 skl., Dend anden Søn Jep Hansen tilkommer af løsøre arfven 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., derfor er tillagt hos Niels Hansen paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand hertil boet er skÿldig deraf penge 1 Sld. 1 mrk., Hos Niels Frost i Rønne af det pant nemblig som er en Sølfskaall som hertil boet er pant satt for 19 Sld. 1 mrk. 2 skl., deraf tillagt at have 7 Sld. 10 skl., ét rød braaged Hestføll som er gildet sat for 2 Sld. 2 mrk., 2 Blaargarnslagen á 2 mrk. er 1 Sld. Én bagstoell for 12 skl., én Benke Sÿnden till 1 mrk., 1 støbt Dreyed Messings Lysestager sat for 1 mrk., it Sengested ved drengehused for 1 mrk., Hos Moderens laad 2 skl., Dend eltste daatter Karne Hansdaatter mand Jørgen Espersen boende i Nÿkker sogn tilkommer paa sin Hustrus laad 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., derfor er tillagt hos Niels Hansen paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand hertil boet er skÿldig deraf penge 2 mrk., én blaa Herred Stud for 6 Sld., én Bagstoell foruden bond i drengehuset for 8 skl., Hos Moderen laad 4 skl.,. 8

9 Dend anden daatter Kirsten Hansdaatter mand Lars Hansen tilkommer paa hans hustrus lod eftter hendes Sahl: Fader af løsøre arfven 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., dertil er udlagt hos Niels Hansen paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand hertil boet er skÿldig deraf penge 2 mrk.,hos sig silf som hand til boet skÿldig er penge 6 Sld., af en linnen Hoved Dÿne hos dend ÿngste daatters lod 12 skl., Dend tredje Søster Anne Hansdaatter mand Carl Larsen i Knudsker sogn tilkommer paa sin Hustrus løsøre arfves lod eftter hendes Sahl: Fader af løsøre arfven 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., dertil er udlagt hos Niels Hansen paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand hertil boet er skÿldig deraf penge 2 mrk. hos Ohle Pedersen af de 4 Sld., hand til boet skÿldig er deraf at have 1 Sld. 1 mrk., it rød hielmed Qvige nød for 1 Sld. 2 mrk., I Sønder Seng i drenge huset én Ullen ofverdÿne for penge 1 Sld., én linnen underdÿne for penge 1 Sld, 2 blaargarnslagen for penge 1 Sld., af én linnes Hoveddÿne at have 1 mrk. 12 skl., Hvor saa dette løsøre Godsets deeling er sluttet. Hvad sig dette boets Jordegods andgaaende som er denne 3de Gaard i Jordebogs tallet i Nÿkker sogn, da er Enken med hendes Laugværge og de Mÿndige arfvinger og de Umÿndige tilsÿns værger med til stædeværende Neste frenders Raad og samtÿke saaledes forende at forbemelte 3 Sidst ejendoms Gaard som Enken Ellene Abrahamsdaatter tillige med hendes laugværge Laurits Hansen boende mand i Nÿkker sogn sampt denne Sahl: Mands Hans Ibsen med sin eftter lefvende Hustrus auflede børn og daattermand, deres angifvende, at denne for berørte gaard er denne Sahl: Mands med sin Hustru deres rette Eiendomsgaard, som forbemelte denne Sahl: Mands eftter lefvende Enke Ellene Abrahamsdaatter arfveligen er tilfalden eftter hendes Sahl: Fader og Moder For penge 300 Sld., Hvilke for bemelte gaard Enken Ellene Abrahamsdaatter med hendes laugværge og denne Sahl: Mand Hans Ibsens Børn og Arfvinger og Daatter mand ere nu saaledes forenede, at denne eftter ben de 3 de Self Ejendomsgaard i Nÿkker sogn de nu haver sat sig silf indbÿrdes imellem med næste tillstæde værendes frendes laad og samtÿke for penge 300 Sld., siger Trei Hundrede Slette Sld., Hvoreftter forbemelte Enke med hendes laugværge sampt forben de Sahl: Mands børn og daattermand med tilstæde værende frender begivende, at denne gaard nu dennen eftter forbemelte taxt for 300 Sld., bliver dend Neml: forbemelte Enken og Arfvinger imellem deelt, og Enken Ellene Abrahamsdaatter at tilkomme og beholde forben de gaard sin lifvetid til Eiendom eftter dend forbemelte Taxt naar arfvingerne af for de : gaard Nembl: af de 300 Sld., Hver bekommer deraf sin udregnede andeell eftter deres Sahl: Fader Hans Ibsen som forde: gaard haver beboet og ved døden er fra falden, hvor da eftter rigtig deeling tilkommer Enken Ellene Abrahamsdaatter i forbemelte gaard at have paa hendes laad dend halfve part i gaarden som er 150 Sld., og bliver saa igien till deeling, imellem denne Sahl: Mands børn og daattermænd at have af forde: gaard 150 Sld., som deeles med Enkens Villie og Samtÿke imellem forbemelte arfvingerne som ere 2 Sønner og 3 Døttre, bliver saa deraf én broderlaad penge 42 Sld. 2 mrk. 6 skl., 10 d. og paa én Søstrelaad 21 Sld. 1 mrk. 11 skl. 5 d. Hvilke forde: 150 Sld., Enken Ellene Abrahamsdaatter lovede at svare sine arf mangler de første 1-2 linier sidste side. Og Arfvinger till, og lovede at holde en hver udregende lod og andeel lide skade og skadesløs i alle Maader eftter loven. Derimod skall forde: Enke beholde forbemelte Gaard med tilliggende Eiendom og Herlighed som dertil ligger og af A -ilds tid tilligged haver ved Hvadanviste det nestnes kand, Hvor udi dend her til gaarden beliggende Wandmølle og Udhus som her paa grunden findes er i med beregned, og haver Enken aarlig at oppeberge ligen af for bemelte udhus som er eftter Accoedering med hendes daattermand Lars Hansen som bemelte Hus nu beboer for penge aarlig till lege af Hused 3 Sld., og lovede for de : Lars Hansen ej at for hugge noged af gaardsens til 9

10 førende Skouf, med mindre det hannem med Enkens villie og videnskab bliver udviist, og ellers naar eftter ben de : Enke ved døden dennem frafalder, skall med for de : gaard videre omgaaes saavit Lov og Rett er genees. Og Lover Enken med hendes laugværge arfvingerne og daattermænd som for bemelt er, denne deres indgaaende forening paa alle sider én hver for sig urÿggelig at skall holdes og eftter kommes, og at holde hver andre her udi den af de skade og skadesløs i alle maader, som vi og hermed denne forening til hvis forsikring og trÿg bekreftelse Vore hender under denne Skiftte Forretning underskriver. Laurits Hansen som er Enken Ellene Abrahamsdaatter Laugværge fremblagde, et steds maalsbref udgived af Kongl: Maÿst Amt Skriwer Edle Hans Henrih Skor datered Rinne d. 2 Mart Produered for Welb: oiol Hr: Amtmand Christian Turen dat: Rønne d. 8 Martÿ hvilken forbende: Stedsmaals bref formelder at Hans Ibsen haver sted og fast at i hans Kongl: Maÿ: Woedende gaard beliggende i Nykker sogn sin lifstid som blef læst og paaskrefved, og til Enken igien lefvered. Hvilke forde: fæstegaard Enken sig hereftter tilholt: /saalenge hun sidder i sit Enke Sæde :/ eftter Loven, saa lenge hun eftter fæstebref veds tilhold sig for svarlig retter og for holder. Hvor saa her med dette Skifte er slutted, at saaledes er tilgaaed og Pahseret som for Skrefvet staar, des til Witterlighed under vore hender og Sgaeter. Actum Anno Die et Koeo Ut Supra. Gregers Christensen H: Brugman, Laurits Hansen Abraham A:H:S: Hansen, Jep J:H:S: Hansen, Jørgen J:E:S: Esbersen, Lars L:H:S: Hansen, Carl C:L:S: Larsen, Michel M:M:S: Madsen, Jacob I:C:S: Carstensen, deres eget skrefvene naufne Hans Larsen. 10

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 Nr. 67. Side 107b. 1696. 28. Jan. Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Anders Poulsen. 1 søster. A: Kirstene Ollsdatter, død. 1 søn. 3 døt. 1: Peder

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker.

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. 1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Nr. 286.Side 426. 1722. 30. Juni. Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Karen Hansdatter. Laugv: Gregers Christensen, capitain. Ved første ægt med afg. Karen Ibsdatter. 5 søn.

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn.

5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. 5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. Nr. 150. Side 257. 1693. 18 og 19. Dec. Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. Film 615. Afg.Claus Kjøller. 3 søn. 4 døt. A: Jep Kjøller, Rø.-------------,2673

Læs mere

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter (Først sidehenvisning til dette dokument, dernæst til protokolside) 4. Side 1b. 1681. 26. Aug. Lars Graae, Arnager.

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker.

Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Marta Erlandsdatter Laugv: Dattermand, Lars Jensen, Rø. 3 søn. 5 døt. A: Poul Hansen,

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b.

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b. 330,Jens Hansen, Side 292b. 1771. 4. April. # 330 # Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker. # 331 # Anna Kirstine Andersdatter, Laugv: Michel Pedersen Grønbech, Allinge. 3 døt. A: Christense Jensdatter, f. 1761.

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen 1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen Side 274. 1697. 12. Aug. Landsogn 6. Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. Morten Hansen. Ved ægt med?. 3 søn.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755.

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anders Nielsen i Viby. Marselisborg gods G 322 6. Fil. 152. Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anno 1755 den 11te maj loed deres høygrevelige Exellence

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe

1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe 1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe Nr. 110.Side 138. 1750. 20. Jan. Karen Olsdatter Kei Jensen. 8 døt. A: Kirstine Jørgensdatter Roosman, død. 1 søn, 1 dat. 1: Hans Ancher, myndig, Nexø. 2: Elsebye Jochumsdatter,

Læs mere

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef.

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef. G 1- fo.19 a.ti 1 a.konstantinsborg Skifte efter Søren Niesens koene Sa.Anne Michesdatter af ~ormsef. Anno 17 tirsdagen den Bte mai paa høyæde og vebaarne hr.justitsraad Carisius ti Constanstantinsborg

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Vemmetofte skifter 1700-1749 1

Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Nj arkiv Kilde: Landsarkivet Vemmetofte og Høystrup Godser Skifteprotokol 1719-38 Film Nr. 438 Side 229: Skifte 16/6 1728 efter Berthe Hansdatter, Hans Jacobsens hustru i

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse:

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: LAK 253-52A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/3 1756 efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: Anno 1756, Dend 11. Martij er efter foregaaende lovl. skeede Tillysning inden

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Født: ca. 1671 KB Skrøbelev 1686-1795, 1711 (opslag 227) Niels begravet 31/1 D. 31 Janv: Er begrafven Neels Lÿdichsen fød i Taarppe, boede og døde i Kragholm, var 40 Aar gl: KB Skrøbelev 1686-1795, 1698

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

LAK A-B (kort 12/25, side 396B):

LAK A-B (kort 12/25, side 396B): LAK 380-257 A-B (kort 12/25, side 396B): Anno 1757 dend 23. Maj er efter foregaaende skeedte Tillysning inden Tryggevælde & Faxe Herreders Ret, samt Advarsel til alle vedkommende, foretaget lovlig skifte

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby.

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Indledning. le, der kender noget til Fanø i vore Dage og véd, hvorledes Forholdene nu til Dags er her paa Øen, kunde maaske have

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere