BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features"

Transkript

1 TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller iht. kundens angivelse Standard 70 mm eller iht. kundens angivelse Grafisk 128 * 32 pixels. BRUGSANVISNING TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING Batterier 3 x Alkaline Duracell C 1,5V Levetid for batterier Maks. gardintyngde 3-12 mdr. afhængigt af gardintype og gardinstangens længde. 2,5 kg pr. meter Fjernbetjening Fjernbetjening med radioteknologi - kan styre op til 4 gardinstænger eller grupper. Programmer Informationer Batteriinformation Sikkerhed Sommer/vintertid Features Standard, Individuelt, Manuelt, Ferie Klokkeslæt, tidspunkt for gardin for og fra Resterende levetid i procent - bat.low, når batteriet skal udskiftes Systemet frakobler i tilfælde af funktionsfejl Automatisk skift Model: COMFORT ODSIF - Kongevejen Birkerød - Danmark Tlf: Fax:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed... 3 Oversigt over gardinstangen... 4 Oversigt over den fuldautomatiske gardinstang... 4 Oversigt over display og betjeningsknapper... 4 Billede af beslag og skruer... 4 Opsætning... 5 Brug... 6 Generelt... 6 Standardindstilling... 6 Menusystemet... 7 Menupunktet Standard... 7 Menupunktet Indstillinger... 7 Menupunktet Manuel... 8 Menupunktet Ferie... 9 Menupunktet Individuelt... 9 Brug af fjernbetjening Menupunktet Fjernbetjening Gruppering af gardinstængerne Lidt om gardinerne Nedtagning og bortskaffelse Fejlfinding Tekniske data Features Kontaktadresse

3 LIDT OM GARDINERNE INDLEDNING Gardinstængerne er beregnet til gardiner med traditionelle glidere og hægter. Som regel skal gardinets bredde være 2 gange gardinstangens længde, så derfor leveres gardinstangen fra producenten med det antal glidere, der passer her til. Der kan indsættes flere glidere eller fjernes glidere (se Opsætning punkt 4). Hvis man genbruger gardiner, man har i forvejen, kan det evt. være, at disse skal tilpasses i længden afhængigt af, hvor højt gardinstang monteres i forhold til din tidligere gardinstang. NEDTAGNING OG BORTSKAFFELSE Gardinstængerne nedtages i modsatte rækkefølge af opsætningen. Løsn stopskruerne på væg-/loftbeslag. Tag stangen ned. Skru skruerne ud af beslagene og tag dem ned. Tag batterierne ud af gardinstangen. Hvis gardinstangen skal kasseres, skal den kasseres i henhold til gældende regler på genbrugsstation, f.eks. batterier til batterigenbrug etc. Tillykke med din nye digitale gardinstang fra ODSIF. Læs denne brugsanvisning før du begynder at bruge gardinstangen for at få det bedst mulige udbytte af stangen. Gardinstangen er fra producenten indstillet til standardprogram (se afsnitttet: Standardindstilling), men der findes mange andre programmeringsmuligheder for at kunne tilpasse funktionen til individuelle livsmønstre (se afsnittet: Menusystemet). De næste afsnit giver et overblik over gardinstangen og dens tilbehør, anvisning for opsætning og nedtagning af stangen, beskrivelse af daglig brug, oversigt over menusystemet, brug af fjernbetjening etc. VI HÅBER AT DIN INTELLIGENTE DIGITALE GARDINSTANG VIL BRINGE DIG GLÆDE I HVERDAGEN! FEJLFINDING Når batterierne er ved at være tomme, vil displayet vise BAT LOW. Udskift batterierne for at opretholde funktionen af gardinstængerne. I tilfælde af fejl, f.eks. hvis motoren kører i mere end to minutter, uden at gardinerne er trukket fra eller for, vil diplayet vise FEJL. Hvis årsagen til dette er kendt og afhjulpet, kan denne meddelelse fjernes ved at frakoble gardinstangen fra strømforsyningen og tilslutte denigen. Hvis fejlen stadig optræder, kontakt da ODSIF som vil hjælpe dig videre. SIKKERHED Denne gardinstang leveres med batterier samt evt. strømforsyning, og udgør ikke nogen fare for forbrugeren, hvis den anvendes iht. til denne brugsanvisning. Overhold endvidere alle de sikkerhedshenvisninger, der er angivet med PAS PÅ i denne brugsansvisning. Undladelse af dette kan forårsage beskadigelse af gardinstangen. 14 3

4 OVERSIGT OVER GARDINSTANGEN BRUG AF FJERNBETJENING Endestykke Oversigt over den digitale gardinstang Vægbeslag Antennemodtager Selve gardinstangen Tilslutning for Batterirum strømforsyning Vægbeslag Gruppering af gardinstængerne Med fjernbetjeningen kan du opdele gardinstængerne i grupper. F.eks. 2 vinduer, 1 terassedør, 1 vindue og alle vinduer på én gang. Fjernbetjening Display og betjeningsknapper Glidere Endestykke Figur 1 Oversigt over display og betjeningsknapper Betjeningsknapper Figur 2 Display Billede af beslag og skruer Figur 4 Glidere Billede af vinkelbeslag til loftmontering Illustrationen viser: Knap 1 på fjernbetjeningen styrer gardinstangen i vindue 1 og 2 (rød cirkel) på én gang. Knap 2 styrer stangen over terassedøren (blå cirkel). Knap 3 styrer stangen i vinduet længst til højre (gul cirkel) Knap 4 styrer alle 4 gardinstænger på én gang (grøn cirkel) Gardinet i hvert af de 4 grupperinger kan trækkes for og fra med de tilhørende knapper. Dvs. knap 1 trækker gardinet fra og for i de to vinduer til venstre. Knap 2 trækker gardinet for og fra over terassedøren. Knap 3 trækker gardinet fra og for i vinduet længst til højre. Knap 4 trækker alle gardinerne fra og for samtidigt. Figur

5 BRUG AF FJERNBETJENING OPSÆTNING Menupunktet Fjernbetjening Tryk på venstre knap på fjernbetjeningen (for den pågældende stang) i ca. 3 sekunder. Brug højre knap til at bladre frem til menupunktet Fjernbetjening: I dette menupunkt kan fjernbetjeningen lære at huske indstillingen for en stang eller gruppe. Der er også mulighed for at slette indstillingerne for en stang eller gruppe. Se eksempel på gruppering på næste side. Tilknyt gardinstangen til f.eks. knap 1 på fjernbetjening. Gå ind i menupunktet: Tryk ENTER med venstre knap 1. Displayet viser: Tryk på ENTER (venstre knap 1) igen og nu er stangen knyttet til knap 1. Dette vises på displayet med: Der kan tilknyttes flere stænger til knap 1 - således at der f.eks. hører 2 gardinstænger til denne gruppe, som styres med knap 1. Ved leverng af flere stænger vil alle stængerne ved levering være tilknyttet knap 1, som er indstillet af producenten. Hvis en anden stang - f.eks. gardinstang 2 ønskes tilknyttet knap 2, skal du gå ind i menupunktet Fjernbetjening på selve stangen med knapperne ved siden af displayet. Når displayet viser: Tryk da på ENTER - venstre knap 2 og stangen vil være tilknyttet knap 2. Der er også mulighed for at slette en stang fra en gruppe. Gå ind i menupunktet Fjernbetjening og brug højre knap for at komme ind i menupunktet: Tryk enter og stangen er slettet. Fjernbetj. Fjernbetj. Lær gr-st 1 Gr-st lært Lær gr-st 1 Slet gr-st Slettet 12 Pak gardinstangen ud af emballagen og kontrollér at alle disse dele er med: 1 gardinstang, 1 fjernbetjening, 2/3 vægbeslag, 2/3 stopskruer for beslag, 3 Alkaline batterier C 1,5V, 2/3 skruer og 2/3 ragpluks samt evt.strømforsyning. 1. Åbn batteridækslet øverst på stangen og isæt de tre batterier. Vær opmærksom på at vende + og - polerne rigtig. Plus vender væk fra enden dvs. ind mod stangens midte. Minus vender ud mod enden. 2. Udmål og markér på væggen, hvor vægbeslagene skal sættes op. Ved beton- eller gipsvæg udbores huller til ragpluks. Brug ragpluks, der er egnet til den væg, hvor beslagene skal opsættes. De medleverede ragpluks er for betonvæg. 3. Kom skruen ind i røret på beslaget og skru dernæst beslaget fast i væggen vha. en skruetrækker, der passer til de medleverede skruer. 4. Gardinstangen leveres inklusive de antal glidere, der som standard bruges til den pågældende stangs længde - dvs. 1 glider pr. 5 cm.. For at fjerne eller isætte glidere, gør da som følger. Løs endestykket med unbraconøgle (tæl hvor mange omgange du løser dette). Skub endestykket op ad, hvorved rillen bliver synlig. Sæt ekstra glidere i. Skub endestykket ned igen og fastgør det. Brug samme antal omgange for at fastgøre det. NB - anvend kun ekstra glidere, der kan bestilles hos ODSIF 5. Hæng forsigtigt stangen op på vægbeslagene. Skru de små stopskruer fast i hullerne oven på beslaget, så gardinstangen holdes fastspændt. 6. Nu kan gardinerne hænges på. Gardinstangen er beregnet for gardiner med rynkebånd og almindelige gardinhægter, der passer til standardglidere. 7. Tilslut strømforsyningen i i hullet bag på stangen. Tilslut til alm. stikkontakt (220V). Batterierne fungerer som backup i tilfælde af strømsvigt. PAS PÅ: HIV IKKE MANUELT I GARDINET - DET KAN ØDELÆGGE MEKANISMEN INDE I STANGEN. 8. Gardinstangen kan også monteres i loftet - i dette tilfælde vil der medfølge vinklede beslag (figur 4) til montering i loftet.skruen skrues nedefra op i loftet og gardinstangen sættes ind på spidsen af beslaget som på vægbeslaget. 5

6 BRUG BRUG AF FJERNBETJENING Generelt Til venstre for displayet sidder der 3 betjeningsknapper. Med den øverste knap vælges tilbage i menusystemet og med den nederste vælges fremad i menusystemet. Den midterste knap bruges til at bekræfte valget med. Med fjernbetjeningen kan du vælge at styre én gardinstang ad gangen. Fjernbetjeningen kan styre op til 4 individuelle gardinstænger. Tilbage Bekræft Frem Standardindstilling Gardinstangen er fra producenten indstillet til standardindstilling. Gardinerne trækkes for/fra efter tidspunkterne for solnedgang og solopgang. Der er indsat tidspunkt for, hvornår de tidligst/senest trækker fra og for på hverdage og ligeledes senere tidspunkt for weekend og helligdage så som Påske, Pinse, Jul etc. På hverdage trækkes gardinerne ikke fra før kl. 7:00 og ikke senere end kl. 8:00 og trækkes ikke for før kl. 17:00. I weekender og på helligdage trækkes gardinerne fra kl. 9:30 og for tidligst kl. 17:00. Hvis du ønsker at bruge standardindstillingen: 1. Tilslut gardinstangen. 22:00:00 2. Displayet viser nu INDSTIL DATO: Indstil datoen med enten øverste eller nederste knap. Tallene for dag - måned - år vises fremhævet, efterhånden som de skal vælges. Når dags dato vises på displayet, tryk da på den midterste knap som bekræftelse. Displayet viser, hvilken dag det er. 00:00:00 3. Displayet viser nu INDSTIL TID: Indstil tiden med enten øverste eller nederste knap. Tallene for timer vises først fremhævet og skal vælges, dernæst vises minutter fremhævet og skal vælges og derefter til sidst tiendedelsekunder. Når klokkeslættet vises på displayet, tryk da på den midterste knap som bekræftelse. Synkronisering: Hvis du har flere gardinstænger kan det være en god idé at synkronisere tiden på stængerne, så alle gardinerne trækkes for/fra samtidigt. Få evt. en anden person til at hjælpe med at aflæse tiden på den første stang og indstil så tiden på den næste gardinstang efter den tid, han/hun aflæser. Fortsæt således med alle stænger, så vil gardinerne blive trukket for/fra synkront. 4. Nu kører gardinstangen af sig selv efter tidspunkterne i standardindstillingen. PAS PÅ: HIV IKKE MANUELT I GARDINET - DET KAN ØDELÆGGE MEKANISMEN INDE I STANGEN. 6 Tryk kort på venstre knap for at trække gardinet for. Et kort tryk på knappen igen, stopper gardinet. Tryk kort på højre knap for at trække gardinet fra. Et kort tryk på knappen igen, stopper gardinet. Illustartionen viser: Knap 1 styrer gardinstangen i vinduet længst til venstre (rød linje). Knap 2 styrer stangen i vindue 2 (blå linje) Knap 3 styrer stangen i vindue 3 (gul linje) Knap 4 styrer stangen i vinduet længst til højre (grøn linje) Gardinet i hvert af de 4 vinduer kan trækkes for og fra med de tilhørende knapper. Hver gardinstang kan programmeres for sig. Det er muligt at programmere alle de funktioner, der findes i menusystemet, som er forklaret på de forgående sider. For at komme ind i menusystemet tryk da på venstre knap på fjernbetjeningen og hold den inde. Gardinet kører en lille smule og efter ca. 3 sekunder standser gardinet og displayet viser: Info Ved at trykke på venstre knap vises klokkeslæt samt tidspunkt for gardin fra og gardin for. Dvs. samme funktion som den øverste knap på selve gardinstangen. Ved at trykke på højre knap, kan der bladres i menusystemet. Venstre knap funger her som en ENTER-knap (som midterste knap på stangen). Gå ind i et menupunkt med venstre knap og indstil værdierne med højre knap. Bekræft indstillingen med venstre knap. Se også kapitlet Menusystemer på forgående sider. 11

7 BRUG BRUG For tidligst For senest Tryk på midterste knap for at komme ind i menupunktet og indstille tiden (timer, minutter) for, hvornår gardinet tidligst og senest må trække for. Gardinerne vil nu blive trukket for efter tidspunkterne for solnedgangen, dog ikke tidligere eller senere end det indstillede. Bekræft med midterste knap, og derefter kan man bladre videre til: Offset fra Offset for Tryk på midterste knap for at komme ind i menupunktet og indstille tiden (timer, minutter). Denne tid er en forskudt tid i forhold til tidspunktet for solopgang og solnedgang. Fra producenten er Offset fra indstillet til 00:30 og Offset for til 00:35. Dvs. at gardinet trækkes fra 30 minutter før tidspunktet for solopgang og trækkes tilsvarende for 35 minutter efter tidspunktet for solnedgang. Dette er fordi, det faktisk er lyst lidt før og lidt senere end de officielle tidspunkter for solopgang og solnedgang. Bekræft med midterste knap, og derefter kan man bladre videre til næste dag eller bladre frem til retur for at afslutte indstillingen. Faste tider Ønskes faste tider for, hvornår gardinet skal trække for og fra, indstil da tidspunkterne Fra tidlist/fra senest hhv. For tidligst/for senest til samme tidspunkt. Så vil gardinerne blive trukket fra/for på det indstillede tidspunkt. 5.Hvis du ønsker at trække gardinet fra/for manuelt på andre tidspunkter af dagen - tryk da på den nederste knap. Gardinet vil selv køre i modsat retning af, hvad det gjorde sidst. Dvs. hvis der blev trukket for, og der trykkes på nederste knap, så vil gardinet blive trukket fra og omvendt. Trykkes der på den øverste knap, vises klokkeslæt samt hvornår gardinet trækkes fra (øverst) og for (nederst) den pågældende dag. Efter ca. 10 sekunder vises restlevetid for batteri i procent. Menusystemet Det er muligt selv at programmere gardinstængerne til at passe til forskellige livsmønstre. I efterfølgende kapitel vil hele menusystemet blive gennemgået. Ved tryk på den midterste knap tænder displayet og viser teksten STANDARD. Ovenfor og nedenfor vises i mindre skrifttype hhv. forrige og næste menupunkt. Der kan bladres frem/tilbage med øverste og nederste knap. Hovedmenuen indeholder følgende menupunkter: Standard, Indstillinger, Fjernbetjening, Manuel, Info, Ferie, Individuelt Menupunkterne Fjernbetjening og Info vil blive forklare i afsnittet om fjernbetjeningen. Menupunktet Standard Når tid og dato er indstillet, vil gardinstangen være indstillet til standard. Hvis der trykkes på midterste knap, viser displayet: Trykkes der igen på midterste knap, vises: Standard Std. sat som bekræftelse på, at standardprogrammet ER sat til. Menupunktet Indstillinger Bladres der frem til næste menupunkt, viser displayet: Indstillinger Tryk på midterste knap for at komme ind i menupunktet. Dernæst kan vælges: Tid 10 7

8 BRUG BRUG Her kan tiden indstilles, som forklaret på side 6. Dernæst kan vælges: Her kan datoen indstilles, som forklaret på side 6. Næste menu er: Dette menupunkt er forbeholdt producenten, så dette menupunkt kan man ikke komme ind i. Sidste menupunkt under Indstillinger er: Her kan man indstille, hvor meget gardinet skal løsne, når det trækker fra. Dvs. når gardinet har trukket fra, kører det en lille smule for igen, så at gardinet ikke hænger alt for stramt fratrukket. Her kan indstilles mellem 0,1 og 9,9 sek. Brug øverste og nederste knap til at indstille sekunderne og bekræft med midterste knap. Instillingen er sat til 0,5 sek. fra producenten. Afvent til displayet slukker, eller vælg Retur for at komme tilbage i menusystemet. Menupunktet Manuel Bladres der frem til næste menupunkt, viser displayet: Tryk på midterste knap for at komme ind i menupunktet.her kan vælges mellem: og Dato Advanced Løsne gard. Manuel Manuel: Til Manuel: Fra Hvis manuel er sluttet til, skal gardinstængerne betjenes manuelt vha. den nederste knap for at trække gardinerne for og fra.bekræft valget med midterste knap og vent til displayet slukker eller vælg forrige eller næste menupunkt. Menupunktet Ferie Bladres der frem til næste menupunkt, viser displayet: Tryk på midterste knap for at komme ind i menupunktet. Her kan vælges mellem: og Ferie Ferie til Ferie fra Hvis du holder ferie hjemme og ønsker at sove længere om morgenen, er der mulighed for at bruge ferie-funktionen. Hvis Ferie slås til, trækkes gardinet fra og for efter tidspunkterne for weekender/helligdage i standardindstillingen. Husk at slå funktionen fra efter ferien. Bekræft valget med den midsterste knap og vent til displayet slukker. Menupunktet Individuelt Bladres der frem til næste menupunkt, viser displayet: Individuelt Her kan hver ugedag indstilles individuelt for sig. Tryk på midterste knap for at komme ind i menupunktet. Displayet viser nu: Mandag Tryk på midterste knap for at komme ind i menupunktet med indstillinger for Mandag. Displayet viser nu: Fra tidligst Fra senest Tryk på midterste knap for at komme ind i menupunktet og indstille tiden (timer, minutter) for, hvornår gardinet tidligst og senest må trække fra. Gardinerne vil nu blive trukket fra efter tidspunkterne for solopgangen, dog ikke tidligere eller senere end det indstillede. Bekræft med midterste knap, og derefter kan man bladre videre til: 8 9

BRUGSANVISNING. Model: CLASSIC ODSIF TEKNISKE DATA TIL FULDAUTOMATISK GARDINSTANG. Tekniske data. Features. Materiale - gardinstang Materiale - beslag

BRUGSANVISNING. Model: CLASSIC ODSIF TEKNISKE DATA TIL FULDAUTOMATISK GARDINSTANG. Tekniske data. Features. Materiale - gardinstang Materiale - beslag TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL FULDAUTOMATISK GARDINSTANG. Model: CLASSIC

ODSIF BRUGSANVISNING TIL FULDAUTOMATISK GARDINSTANG. Model: CLASSIC ODSIF BRUGSANVISNING TIL FULDAUTOMATISK GARDINSTANG Model: CLASSIC 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed... 3 Oversigt over gardinstangen... 4 Oversigt over den fuldautomatiske gardinstang...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: CLASSIC ODSIF TEKNISKE DATA TIL FULDAUTOMATISK GARDINSTANG. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: CLASSIC ODSIF TEKNISKE DATA TIL FULDAUTOMATISK GARDINSTANG. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA Tekniske data Materiale - gardinstang Aluminium Materiale - beslag Jern Finish Elokseret aluminium, eller hvid RAL 9010 ODSIF BRUGSANVISNING TIL FULDAUTOMATISK GARDINSTANG Stangdiameter Længde

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA Tekniske data Materiale - gardinstang Aluminium Materiale - beslag Jern Finish Eloxeret aluminium eller hvid RAL 9010 Stangdiameter Ø36 mm ODSIF BRUGSANVISNING TIL DIGITAL GARDINSTANG MED

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: CT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG INDBYGGET TERMOSTYRING. Tekniske data.

BRUGSANVISNING. Model: CT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG INDBYGGET TERMOSTYRING. Tekniske data. TEKNISKE DATA Tekniske data Materiale - gardinstang Aluminium Materiale - beslag Jern Finish Eloxeret aluminium eller hvid RAL 9010 Stangdiameter Ø36 mm Længde vægbeslag Standard 80 mm eller iht. kundens

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG/ELLER TRÅDLØS KONTAKT OG INDBYGGET TERMOSTYRING. Model: Comfort

ODSIF BRUGSANVISNING TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG/ELLER TRÅDLØS KONTAKT OG INDBYGGET TERMOSTYRING. Model: Comfort ODSIF BRUGSANVISNING TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG/ELLER TRÅDLØS KONTAKT OG INDBYGGET TERMOSTYRING Model: Comfort 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Sikkerhed...3 Garanti og produktansvar...3

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: de Luxe ODSIF TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG INDBYGGET TERMOSTYRING

BRUGSANVISNING. Model: de Luxe ODSIF TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG INDBYGGET TERMOSTYRING ODSIF BRUGSANVISNING TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG INDBYGGET TERMOSTYRING Model: de Luxe ODSIF - Topstykket 31-3460 Birkerød - Danmark Tlf: + 45 45 81 22 11 - Fax: +45 45 81 22 09 www.odsif.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: de Luxe ODSIF TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG/ELLER TRÅDLØS KONTAKT OG INDBYGGET TERMOSTYRING

BRUGSANVISNING. Model: de Luxe ODSIF TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG/ELLER TRÅDLØS KONTAKT OG INDBYGGET TERMOSTYRING ODSIF SANVISNING TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING OG/ELLER TRÅDLØS KONTAKT OG INDBYGGET TERMOSTYRING Model: de Luxe ODSIF - Topstykket 31-3460 Birkerød - Denmark Tel: + 45 45 81 22 11 - Fax:

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL GARDINSTANG MED WIFI-STYRING OG INDBYGGET TERMOSTYRING KAN YDERLIGERE BETJENES MED TRÅDLØS KONTAKT.

ODSIF BRUGSANVISNING TIL GARDINSTANG MED WIFI-STYRING OG INDBYGGET TERMOSTYRING KAN YDERLIGERE BETJENES MED TRÅDLØS KONTAKT. ODSIF BRUGSANVISNING TIL GARDINSTANG MED WIFI-STYRING OG INDBYGGET TERMOSTYRING KAN YDERLIGERE BETJENES MED TRÅDLØS KONTAKT Model: Wifi 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Sikkerhed...3 Garanti og produktansvar...3

Læs mere

ODSIF. Digitale gardinstænger

ODSIF. Digitale gardinstænger ODSIF Digitale gardinstænger Produktsortiment 2007/2008 TIL LIVSNYDERE OG TEKNOFREAKS Vi er midt i en tid, hvor der tales meget om det intelligente hjem. Intelligente løsninger styrer hjemmet, lyset tændes

Læs mere

ODSIF Digitale gardinstænger PRODUKTSORTIMENT

ODSIF Digitale gardinstænger PRODUKTSORTIMENT ODSIF Digitale gardinstænger PRODUKTSORTIMENT ODSIF DIGITALE GARDINSTÆNGER Hvad er en digital gardinstang, spørger du måske dig selv. Det synes jeg da ikke, jeg har hørt om før. Ikke desto mindre har ODSIF

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CLIQ Solo Brugsanvisning

CLIQ Solo Brugsanvisning CLIQ Solo Brugsanvisning Kom godt i gang Tillykke med det nye intelligente låsesystem CLIQ Solo, der kombinerer det bedste inden for mekanik og elektronik. For at få optimalt udbytte af systemets sikkerhed,

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454 1 Stående dør Gående dør Anvend boreskabelon til FD451-454 glideskinne. Find den korrekte illustration på skabelonen, se dørillustrationer med Active/Passive og vær opmærksom på gående/stående og udadgående/indadgående

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere Elektrisk converter til støtteben designet til brug på campingvogne og campere Betjening Med dette sæt konverteres de manuelt betjente støtteben til elektrisk drift. Motoren driver den eksisterende spindel

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Vi takker Dem for købet af Smartness Eletronic Dart og ønsker Dem mange fornøjelige timer med dette spil.

Vi takker Dem for købet af Smartness Eletronic Dart og ønsker Dem mange fornøjelige timer med dette spil. Classic Gold Vi takker Dem for købet af Smartness Eletronic Dart og ønsker Dem mange fornøjelige timer med dette spil. I det følgende vil der blive gjort nærmere rede for Smartness dart-apparatets mange

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 02 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP.

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. SmartHome Tlf. 2247 2244 TILBEHØR TIL AQUACLEAN 8000 PLUS (UP og AP) Geberit AquaClean Dyse Cleaner.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk KAPITLER: 1. GENERELT OM ORIENTEN 2 3 2. GEVINSTTAVLE 4 2.1. Featurepoint 5 3. VALGFRIT SPIL 5 4. GONG 6 5. TOGET 7 6. DRAGEN 8 7. GAMEFLASH 9 8. NUDGE

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk.

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Der tages forbehold for produktændringer. Copyright: Welldana Innocare. Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye BioBidet. Denne manual skal gennemlæses grundigt og forstået forud for montage

Læs mere

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter Hvis du har ris/ros, forslag eller kommentarer er du meget velkommen til at skrive til os på info@rcfun.dk. Der er et væld af muligheder med en RC helikopter,

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 04. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 04. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 04 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING. TIL WIFI-BOKS-STYRING til rullegardiner. Model: Wifi-boks

ODSIF BRUGSANVISNING. TIL WIFI-BOKS-STYRING til rullegardiner. Model: Wifi-boks ODSIF BRUGSANVISNING TIL WIFI-BOKS-STYRING til rullegardiner. Model: Wifi-boks 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Garanti og produktansvar...3 Oversigt over wifi-boksen...4 Opsætning af wifi-boks...5

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED RF-FJERNBETJENING. Model: Luksus rullegardin

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED RF-FJERNBETJENING. Model: Luksus rullegardin ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED RF-FJERNBETJENING Model: Luksus rullegardin 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med RF-fjernbetjening...3 1.1 Generelle

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere