Den sociale tænketank SIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale tænketank SIF"

Transkript

1 Den sociale tænketank SIF Nytårsmøde den 12. januar, 2015 Referat Fremtidens sociale innovation Lisbeth Zornig, formand for SIF, bød velkommen og gav en gennemgang af projekter, som SIF har gennemført de seneste par år, og hvilke projekter, der for tiden arbejdes på. Blandt sidstnævnte blev der bl.a. fortalt om: Projekt krænkede børn, hvor det på baggrund af en lang række kvalitative interviews med krænkede børn kortlægges, hvordan myndigheder og fagpersoner kan hjælpe seksuelt krænkede børn tidligere og bedre. Find og hjælp familier, der med inspiration fra UK er et projekt, som skal gøre myndighederne i stand til at identificere socialt udsatte familier tidligere og hurtigere sætte ind med en understøttende indsats. Social exit program, som i samarbejde med Århus kommune skal gøre det lettere for voldsramte kvinder, at forlade de udsatte rammer Mønsterbryderprogrammet, som i samarbejde med Rødovre kommune skal sætte unges mønstrebrydning i system ved hjælp af en helhedsorienteret indsats. Desuden kunne Lisbeth Zornig orientere om en række projekter, der er under forberedelse: Plejefamilieuddannelse, en opkvalificering af uddannelsen af plejefamilier, der bl.a. tager udgangspunkt i plejebørnenes behov. Mennesker på kanten, en kvantitativ og kvalitativ kortlægning af socialt udsatte i Danmark, med udgangspunkt i en spørgeundersøgelse. Krænkerne, en kvalitativ undersøgelse blandt krænkere af, hvad man kan gøre for at forhindre krænkelser, så vel første gangs som gentagelser. Hvad kan vi lære af udlandet? Mikael Lindholm, direktør i SIF, gav en overordnet status på den socialpolitiske tilstand i Asien, Afrika og de udviklede lande. I Asien er et velfærdssamfund ved at blive oprettet mens Afrika fungerer som en global hub for social innovation, hvor alle strømmer til for at afprøve social innovation. De udviklede lande med udviklede velfærdssamfund har en fælles udfordring i at finde ud af, hvordan den sociale indsats skal finansieres i fremtiden. Mikael Lindholm orienterede om den sociale innovationsdagsorden i landene omkring Danmark,

2 hvor der i de seneste år er stærk fokus på begrebet social impact investment, investeringer målrettet mod socialområdet med en dyb og bred forandringseffekt, som kan måles i såvel socialt (menneskeligt) resultat som afkast på investeringen (økonomi). Såvel G8, EU og regeringer eller myndigheder i lande som Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig, Storbritannien arbejder på nye måder at finansiere social innovation, der gør en reelt og markant forskel. Danmark kan lære meget ved at se på udlandet, for eksempel etableringen af: Social impact bonds, private og institutionelle investorer kan i UK, Holland, Canada, USA, m.fl. lande investere i social innovation og opnå et afkast, hvis innovationen medfører offentlige besparelser. Sociale investeringsfonde, svenske kommuner har oprettet sociale investeringsfonde, hvor midler benyttes til sociale forebyggelsesprojekter. Afkast/besparelser af disse investeringer føres tilbage til fonden, så kommunen kan investere i flere forebyggende projekter. På den måde skal kommunen ikke frygte, at afkastene/besparelserne medfører en tilsvarende reduktion i budgetterne. Hensigten med bestræbelserne inden for sociale investeringer er blandt andet i højere grad at inddrage den private sektor i finansieringen af social innovation. Der er derfor behov for et fælles sprog, standarder og læring, herunder standardiserede målemetoder for resultater og afkast. G8 har udarbejdet rapporten Impact Investment. Lindholm argumenterede for, at Danmark må blive en del af debatten og overveje, hvordan privat kapital som i modsætning til den offentlige kapital er rigelig kan kanaliseres til forebyggende offentlig social innovation. Deltagerne diskuterede, at den store udfordring ved privat finansiering er, at sikre hvordan et afkast kommer tilbage til de private investorer. Der er mange investorer, der er villige til at vente i år på et afkast jf. pensionsselskaber og ejere af obligationer. Der er behov for en investeringsmekanisme. Man kunne kalde denne type investorer for Hjerter i jakkesæt. Nøgleudfordring: Hvordan laver man en god model, og hvordan tiltrækker man investorer? Udenforskabets pris Peter Holm, vicedirektør i Skandia, præsenterede baggrunden for Skandia modellen, en socialøkonomisk model til at beregne omkostninger/gevinster ved social udsathed og forebyggelse/udbedring af socialt udsathed, og hvad den kan anvendes til. Udenforskabet er betegnelsen for en gruppe mennesker, som socialt helhedsmæssigt og arbejdsmæssigt er eller oplever at være uden for samfundet. Af en ungdomsårgang betyder det ekstraomkostninger for samfundet på ca. 72 mia. kr. Det kan derfor betale sig at investere i sociale tiltag, der kan mindske disse markante ekstraomkostninger. Udfordringen er dog, at sociale investeringer først tjener sig ind over (ofte lang) tid, hvilket gør afkastet mindre synligt og reducerer interessen i at investere i sociale tiltag. Med Skandia modellen bliver det nu muligt for kommunerne at beregne gevinsterne ved sociale investeringer, hvornår gevinsterne finder sted og hvem de tilfalder (kommune, region eller stat). Skandia inviterer medarbejdere fra landets kommuner til kurser for at lære dem at bruge modellen lokalt. Deltagerne på SIF mødet blev inviterede til

3 uddybende orienteringsmøder: 14. januar kl : februar kl 14 15: april kl : juni kl :30 Tilmelding: E mail til En deltager spurgte indtil om, der var regnet på gevinsterne ved indenforskabet. Dvs. størrelsen af omkostningerne ved udsatte der "reddes", i forhold til dem der ikke reddes. Det er ikke tilfældet endnu, oplyste Peter Holm. En anden deltager bemærkede, at Skandia modellen i princippet kan bruges til at omfordele omkostningerne mellem myndighederne, når der er viden om, hvem gevinsterne tilfalder. Regeringens sociale 2020 plan Socialminister Manu Sareen (R) indledte med baggrunden for Regeringens sociale 2020 plan. I mange år er der på det socialpolitiske område arbejdet uden at have en fælles idé om, hvad der skulle opnås. Bl.a. er indsatserne forskellige mellem kommunerne, men også internt i kommunerne. Der er brug for mere vidensdeling. Og derfor lavede regeringen de sociale 2020 mål i efteråret "Det vigtigste pejlemærke for de overordnede 2020 mål er mennesker. Når man ser på, hvad der er sket, så synes jeg ikke, at det er så lidt. Vi har fået en rigtig ambitiøs aftale med KL, om at man arbejder sammen med regeringen for at nå 2020 målene. Vi skal finde ud af, hvordan vi får delt den vigtige viden i langt højere grad end vi gør i dag" Manu Sareen uddybede, at det er afsat midler til de forskellige mål, og at man med målene hele tiden har et sigte, og ved, at det er den vej man skal. Men når vi ser på puljerne, så vil det alt andet lige være dråber i havet ift. de mange milliarder, som bruges, og som er i spil, når kommuner og centrale aktører lægger deres budgetter. Og vores største opgave er at se på, hvordan vi bruger de penge, og hvordan de bruges bedre. Man kan bruge Skandia modellen til det, men man kan også bruge mange andre modeller. Der er brug for at tænke kreativt og nyt, hvis vi skal nå 2020 målene. Vi har på ingen måde alle svarene. Og her vil jeg rigtig gerne vide, hvordan vi kan komme i mål med det, for I har den viden, så indsatsen kan blive meget bedre. Så hvordan får vi civil samfundet i spil, til at løse disse sociale problemer, hvordan får vi hjælpet flere voldsramte kvinder, hvordan får vi hjulpet flere unge til mønsterbrud? Blandt deltagerne var en repræsentant fra organisationen SAND, der konstaterede at de netop bidrager til løsningerne. Men bemærkede også, at der bør følge penge med til organisationer som SAND, hvis de fortsat skal være i stand til at bidrage til løsningerne. Hertil svarede Manu Sareen, at satspuljemidlerne er små p.t. pga. den økonomiske situation og vi derfor må "nøjes" med de penge

4 der er til rådighed, hvorfor kunsten er at få så meget ud af dem som muligt og bruge dem mest optimalt. Idémarked og Brainfood Inden frokosten blev der lagt op til, at deltagerne under frokosten kunne diskutere og udvikle ideer. Ved hvert bord under frokosten var der tilknyttet en vært og et emne. Deltagere kunne så vælge, hvilket emne de ønskede at diskutere og udvikle ideer ud fra. Der blev diskuteret lystigt og mange aspekter og ideer blev rejst ved bordene. Udenforskabets pris Mønsterbrydere Nye alliancer om fremtidens velfærd Fra udsat til ansat Socialt exitprogram Hjemløs Finansiering af social innovation Krænkede børn Udenlandske erfaringer Værterne ved bordene delte kort hovedpointer fra diskussionerne med deltagerne. Deltagerne blev også underholdt af Sarah Libra Locc, som rappede et af hendes egne numre. Dankraft en ny socialøkonomisk koncern Ib Østergaard Rasmussen, medlem af initiativgruppen bag Dankraft, forklarede, at visionen er at etablere Danmarks største socialøkonomiske virksomhed med op mod arbejdspladser, rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Dvs. borgere med fysiske, psykiske eller sociale handikap. Virksomheden skal bygge på de præmisser, som vi kender fra det private erhvervsliv. Man har aldrig set en socialøkonomisk virksomhed af den størrelse i Danmark, men initiativgruppens arbejde er inspireret af den svenske pendant Samhal, som har over arbejdspladser og er landsdækkende i Sverige. Gevinsterne ved Dankraft er mange. Borgerne på kanten af arbejdsmarkedet får øget livsværdi, det private erhvervsliv tager socialt ansvar og der opnås markante samfundsmæssige gevinster ved bl.a. markant reduktion i overførselsindkomster og øget skatteindtægter. Den uafhængige Socialkommission Robert Olsen, formand for Socialpolitisk Forening, lagde ud med at konstatere, at møllen ikke

5 maler helt ad helvede til, men at der er brug for væsentlige justeringer. Der skal tænkes fremadrettet og langsigtet. Det er et af de mange argumenter, der er for at etablere en social kommission. Der var partier til både højre og venstre udenom regeringen, der syntes, at det var godt at stoppe lidt op og se på det samlede socialøkonomiske arbejde, men man fik i stedet 2020 målene, og problemet med dem er, at de er knyttet til regeringen, som måske ikke sidder her om et år. Sådanne mål skal både forankres i praksis og i den politiske verden. Robert Olsen nævnte herefter fire væsentlige grunde til at nedsætte en socialkommission, som kan give socialpolitikken et eftersyn: 1. Genskabe en vision, vi alle kan relatere til 2. Reformere og udvikle, der bl.a. omfatter nytænkning af satspuljemidlerne, når disse forsvinder 3. Inddragelse af frivillige 4. Fokus på ulighed Blandt deltagerne blev der spurgt ind til det uafhængige element. Robert Olsen svarede hertil, at gennemgangen af socialpolitikken er nødt til at være så objektiv som muligt, hvilket understøttes bedst af en politisk nedsat kommission. Hvorfor Socialpolitisk Forening heller ikke er ubetinget fortaler for, at kommissionen skal drives af faglige organisationer indenfor socialpolitik. Danmarks sociale indeks Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund, gav en præsentation af Danmarks sociale indeks, der måler vi kvaliteten af kommunernes indsats på det specialiserede sociale område. Tanken bag indekset er at sætte fokus på kvalitet og lade kommunerne inspirere hinanden for at se, hvordan man gør tingene bedst. Kommunerne er blevet målt på 103 forskellige indikatorer hvor der bevidst ikke har været fokuseret på økonomi. Indikatorerne er blevet målt ved hjælp af statistik, medarbejderundersøgelser og brugerundersøgelser. Benny Andersen erkendte, at en svaghed ved indekset er, at unde piger og drenge ikke er blevet inddraget i brugerundersøgelsesdelen, som kun har omfattet kommunernes handikapråd. Alle indikatorer kan ses på Samtidig med disse indikatorer har Socialpædagogernes Landsforbund lavet en række politikanbefalinger til kommunerne. Indekset vil blive opdateret i Blandt deltagerne på SIF mødet var Ole Pass, socialchef i Rødovre kommune, som topper indekset. Han satte et par ord på, hvad han mente der lå til grund for Rødovres kommunes gode placering: "Jeg tror, at det er resultatet af en kultur og en langvarig tradition for, at man i Rødovre har gjort det bedst muligt. Men vi må tage de her undersøgelser med et gran salt. Det er fint, at det kommer en

6 gang om året. Rødovre kommune er en prototype på en velfærdskommune. Velfærdssamfundet blev født her og derfor har der været en tradition for, at man gerne vil gøre det så godt som muligt. Der er enighed på det socialpolitiske område. Det giver ikke anledning til socialpolitiske drillerier og skiftende kurs." Social Agenda 2015 Efter eftermiddagens kaffepause spillede Henrik Stube en sang, som han netop har skrevet med inspiration i kampagnen Stemmer på kanten, og bad deltagerne om at huske at tænke kunstnerne ind i sociale initiativer. Derefter var der debat med et panel bestående af: Henriette Kristiansen, adm. dir. Egmont Fonden Ilona Gondesen, Foreningen de brændte børn Steen Rosenquist, SAND Ole Pass, socialchef i Rødovre Kommune Robert Olsen, forstander Kofoed Skole Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund Som ordstyrer lagde Lisbeth Zornig ud med at spørge panelet om deres bud på løsninger og hvilke nye alliancer der er brug for i fremtiden Henriette Kristiansen, adm. dir. Egmont Fonden: Det er vigtigt både at inddrage regneark og gode kunstneriske indslag. Fonde vil gerne ses som hjælpere til at skabe løsninger. Der er mange gode idéer, men så kan vi hurtigt ende med at sætte 10 nye projekter i gang, i stedet for at finde det ene store problem og prøve at løse det sammen. Vi skal løse børnefattigdom efter en vidensbaseret model. Og SFI er ved at afdække, hvad der er de konkrete problemer ift. fysiske og sociale afsavn. Ilona Gondesen, Foreningen det brændte børn: De brændte børn startede som en facebookgruppe for at give brændte børn et forum, hvor de kan ytre sig og fortælle deres historie. Men nu bliver vi også nødt til at komme ud og fortælle omverdenen, hvad det vil sige at være brændt barn. Vi vil komme med anbefalinger til at gøre det anderledes. Og her virker mentorordninger. Det jeg også ønsker er mentorordninger til de voksne som er over 35 år. Mange brændte børn knækker først, når de har gået og holdt på deres barndom i et helt liv. Størstedelen af omsorgen er en købt omsorg, som man får fra fagpersoner. Unge anbragte børn ved, at de får omsorg fra 8 15 eller 15 til 23 og så kommer nattevagten. De frivillige kan noget helt specielt. Det kan man se igennem Young Connect. Det er en organisation, der ansætter frivillige mentorer til tidligere anbragte. De beder selv om at få en mentor og så bliver de matchet. De unge ved også, at det er mentorernes fritid, der går med det. Det er en oprigtig interesse. Steen Rosenquist, SAND: Jeg har prøvet lidt af hvert. Nu er jeg kommet ind i SAND som er en interesseorganisation, der vil kæmpe for, at der kommer mindre hjemløshed end der er nu. Vi har inviteret alle hjemløse og

7 tidligere hjemløse ind. Vi prøver at tage debatter op for at lave alternative løsninger til nye boliger til hjemløse. Herbergerne skal også laves anderledes, for den unge målgruppe skal ikke ind på de herberger, der er i dag. Mange unge kommer fra velfungerende familier. Og de er flyttet hjemmefra og bor hos venner og bekendte indtil kvoten er opbrugt, og så opdager de, at de er hjemløse. De unge tager det ikke alvorligt. De tror, at det er en leg. De unge vil gerne klare det hele selv. Den eneste måde at få fat på dem, er at gå ud og spotte dem, og det er svært for de skjuler sig i deres mærkevaretøj. Det er svært at se, hvem der er hjemløse. Ole Pass, socialchef Rødovre Kommune: Ligesom Steen er mit yderste mål at gøre mig overflødig. Når man har været så længe i systemet, så har man oplevet nogle ting. Så hvis man bare tager spørgsmålet om udsatte børn, så har de offentlige myndigheder ikke måtte blande sig i, hvad der skete i familier. Det er først efter de mange sager, at det nu er muligt at gøre op med den måde at tænke på. Der har været en tendens til, at barnets problemer skulle føres til forældrene. Der har tendensen heldigvis også vist sig, at man laver indsatser ift. familiernes arbejdsløsheds og misbrugsproblemer, så familierne kan få det bedre. Og nu kan man endelig lave samarbejde mellem det sociale område og arbejdsmarkedsområdet. Fondsmidler bruges ofte til at igangsætte aktiviteter, men kommunerne skal jo videreføre projekter på lang sigt. Kan vi skuffe de mennesker, hvor vi har sat en udvikling i gang, hvis vi ikke kan fortsætte det. Det generer os, at vi er nået dertil, hvor vi er. Og her tror jeg, at problemet er, at man har fjernet empatien i arbejdet, da der er nogen, der ser på nytten og nogen, der udfører arbejdet. Med frivilligheden kan man vise uformel empati, og man kan ikke klage over det. Der skal vi bruge hinanden fornuftigt. Headspace er et sted, man kan henvende sig som ung. Det er en frivillig sted, hvor man laver åben anonym rådgivning for unge ikke kun med dem, der har sociale problemer, men man håber at kunne nå dem også. Og Headspace har aftaler med det psykiatriske system og med kommunen. Robert Olsen, forstander Kofoed Skole: Nu er der meget af socialpolitikken, der er rykket fra socialministeriet til kommunerne. Og der er det vigtigt, at man fortsætter et udviklingsperspektiv, så man ikke bare laver de samme driftsopgaver. Kommunerne skal have udviklingsbrillerne på og begynde at bruge fondene. Det der bekymrer mig lidt er, at mange mennesker ikke længere kan få hjælp af det offentlige til de ting, de ønsker. De udsatte melder fra overfor de krav, der er i det offentlige system. En af grundene til, at der bliver flere hjemløse, er, at der ikke er nok billige boliger til unge. Og det har rigsrevisionen også peget på. Ungdomsboliger skal ikke kaldes 110 Herberger. Os der arbejder på området skal bruge vores fantasi. Hvordan kan udsatte unge også få nogle sociale relationer. Mange har nemlig et stort ensomhedsproblem. Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund Der er en række platforme til at skabe de alliancer, som vi skal lave i dag. Der er minimum 4 aktører, som skal være med. Det er: 1) kommunerne 2) de mennesker det handler om 3) medarbejderne 4) staten. Efter panelets bud på løsninger og alliancer, var der en række kommentarer fra salen der bl.a.

8 vedrørte: Børnefattigdom i forhold til 2020 målene. Hvordan løser vi den knude, som ligger under alt det andet vi gør. Det er ikke et af de sociale 2020 mål. "Reparenting", der er en mulighed, hvor man efterlyser at komme i pleje som voksen. Kan kommunerne på tværs af fagområder håndtere socialt udsatte, der spreder sig over flere "udsatheder", som fx unge hjemløse, der også er misbrugere. Efterværn burde være længere. Man skal kunne vælge det fra, og så skal man kunne vende tilbage. Next step Mikael Lindholm samlede kort op på dagen ved at gennemgå nogle af de nye tanker og ideer fra dagens mange diskussioner, som SIF fremadrettet vil arbejde videre med, blandt andet: Integration og udsathed bedre løsninger Etablering af Mønsterbryderfond Indsats mod børnefattigdom Fokus på at bryde tabuer om seksuelle krænkelser (plus uddannelse af fagpersonale) Socialt Børsen (med medie med nyheder fra indland/udland med udveksling af viden om løsninger der virker) Nye samarbejder om finansiering af social innovation Flere udsatte job (Dankraft) Ledelsesanalyse af den bedste/dårligste kommune på Socialt Indeks Fokus på psykisk sårbare udsatte hvad gør vi ved det stigende antal? Etablering af Social Task Force Denmark Desuden orienterede Lindholm deltagerne om, at ambitionen er at lancere SIF 2.0. Den primære ændring vil være etableringen af et fast sekretariat, som skal være med til at sikre: Fast deltagelse i den offentlige debat Systematisk indsamling af eksisterende viden Udarbejdelse af ny viden Realisering af sociale innovationsprojekter Tematiske medlemsmøder Kommunikation Som så meget andet, vil ambitionen kræve, at der findes finansiering til etableringen af sekretariatet.

!"#$"#%"&'()*+'+,-./0123. Velkommen til nytårsmøde 2015. Fremtidens sociale innovation

!#$#%&'()*+'+,-./0123. Velkommen til nytårsmøde 2015. Fremtidens sociale innovation Velkommen til nytårsmøde 2015 Fremtidens sociale innovation Dagens Program Kl. 10:00 Velkomst og status Kl. 10:40 Hvad kan vi lære af udlandet? Kl. 11:00 Udenforskabets pris Nu kan vi sætte tal på betydningen

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen Skandia-modellen Færre skal stå i skyggen Alle forældre har det samme håb for deres børn: At de får et rigt og meningsfuldt liv og kommer til at bidrage til fællesskabet. Og dermed også, at de ikke kommer

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Huset Zornig inviterer til

Huset Zornig inviterer til PROGRAM Huset Zornig inviterer til Effektfulde indsatser for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet Hvordan hjælper vi flere socialt udsatte til en tilværelse med beskæftigelse og selvforsørgelse? Spørgsmålet

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg. Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d.

Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg. Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d. Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d. 8 juni 2017 Velkomst v/ Pernille Høxbro Eksperternes råd til oprettelsen af

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Livet lige nu. Pension handler ikke kun om engang i fremtiden, men om det liv du lever lige nu.

Livet lige nu. Pension handler ikke kun om engang i fremtiden, men om det liv du lever lige nu. Livet lige nu Pension handler ikke kun om engang i fremtiden, men om det liv du lever lige nu. Skandia er der for dig, når det betyder noget. Nemlig nu. Velkommen i vores hus Forebyggelse er en investering,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Rum til flere hos IKEA

Rum til flere hos IKEA Rum til flere hos IKEA Partnerskab mellem Huset Venture Nordjylland og IKEA Aalborg skaber jobmuligheder til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Huset Venture Nordjylland får en træningsplatform til

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Stemmer på kanten. Mikael Lindholm

Stemmer på kanten. Mikael Lindholm Stemmer på kanten Mikael Lindholm Mikael Rauno Lindholm Journalist fra DJH Partner i Huset Zornig Direktør for Social Innova?ons Forum Konsulent, forfacer, foredragsholder, m.m. Tidl. Chefredaktør for

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder Per Bach

Socialøkonomiske virksomheder Per Bach Socialøkonomiske virksomheder Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Udvalget for socialøkonomiske virksomheder (:2013) Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Notat. Notat om Socialt Indeks 2014 Sag: 16.00.00-P22-9-07 Daniella Andersen Wellejus Sundhed og Handicap 15-01-2015

Notat. Notat om Socialt Indeks 2014 Sag: 16.00.00-P22-9-07 Daniella Andersen Wellejus Sundhed og Handicap 15-01-2015 Notat Notat om Socialt Indeks 2014 Sag: 16.00.00-P22-9-07 Daniella Andersen Wellejus Sundhed og Handicap 15-01-2015 Baggrund Den 8/12 2014 lancerede Socialpædagogerne (SL) en kortlægning af kommunernes

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi Luk op for Flere i arbejde Der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene anderledes og tænke i en helt anden forebyggende og socialt ansvarlig indsats Lars Krarup, borgmester i Herning Tidligere

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Nytænkning med hjertet. Et socialt innovationsprojekt fra Huset Zornig - udviklet af den sociale tænketank SIF

Nytænkning med hjertet. Et socialt innovationsprojekt fra Huset Zornig - udviklet af den sociale tænketank SIF Nytænkning med hjertet Et socialt innovationsprojekt fra Huset Zornig - udviklet af den sociale tænketank SIF Lisbeth Zornig Andersen Økonom fra Københavns Universitet Stifter af Huset Zornig Stifter af

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Seminar. De Krænkede Børn. Hvordan vi leverer en effektiv hjælp. Den 16. november, 2015

Seminar. De Krænkede Børn. Hvordan vi leverer en effektiv hjælp. Den 16. november, 2015 Seminar De Krænkede Børn Hvordan vi leverer en effektiv hjælp Den 16. november, 2015 Dagens Program Kl. 13:00 Velkomst og introduktion Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig, ordstyrer Hvad siger

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Forebyggelse er en investering ikke en omkostning

Forebyggelse er en investering ikke en omkostning Skandia-modellen Forebyggelse er en investering ikke en omkostning I Skandia tror vi på, at det er bedre at forebygge end at handle eller behandle, når problemerne først er opstået. Vi mener, at forebyggende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Velkommen, formål med dagen og præsentation

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør, håndlavet i hjertet af Cph Opkvalificerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015

Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 1. Velkommen og siden sidst Yassine byder velkommen og gennemgår dagsordenen Siden sidst: Yassine har holdt oplæg for Sølyst-skolen med fokus på hvad ungebyrådet

Læs mere

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet Punkt 6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet 2014-2124 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgtes drøftelse

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

SUNDHED PÅ TVÆRS. Sund By Netværksdage, den 11. april Mikala Poulsen, Lisbeth Holm Olsen og Karen Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis, KL

SUNDHED PÅ TVÆRS. Sund By Netværksdage, den 11. april Mikala Poulsen, Lisbeth Holm Olsen og Karen Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis, KL Sund By Netværksdage, den 11. april 2016 Mikala Poulsen, Lisbeth Holm Olsen og Karen Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis, KL Agenda KL-husets bud på hvilke dagsordner, der rører sig på velfærdsområderne

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere