Den sociale tænketank SIF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale tænketank SIF"

Transkript

1 Den sociale tænketank SIF Nytårsmøde den 12. januar, 2015 Referat Fremtidens sociale innovation Lisbeth Zornig, formand for SIF, bød velkommen og gav en gennemgang af projekter, som SIF har gennemført de seneste par år, og hvilke projekter, der for tiden arbejdes på. Blandt sidstnævnte blev der bl.a. fortalt om: Projekt krænkede børn, hvor det på baggrund af en lang række kvalitative interviews med krænkede børn kortlægges, hvordan myndigheder og fagpersoner kan hjælpe seksuelt krænkede børn tidligere og bedre. Find og hjælp familier, der med inspiration fra UK er et projekt, som skal gøre myndighederne i stand til at identificere socialt udsatte familier tidligere og hurtigere sætte ind med en understøttende indsats. Social exit program, som i samarbejde med Århus kommune skal gøre det lettere for voldsramte kvinder, at forlade de udsatte rammer Mønsterbryderprogrammet, som i samarbejde med Rødovre kommune skal sætte unges mønstrebrydning i system ved hjælp af en helhedsorienteret indsats. Desuden kunne Lisbeth Zornig orientere om en række projekter, der er under forberedelse: Plejefamilieuddannelse, en opkvalificering af uddannelsen af plejefamilier, der bl.a. tager udgangspunkt i plejebørnenes behov. Mennesker på kanten, en kvantitativ og kvalitativ kortlægning af socialt udsatte i Danmark, med udgangspunkt i en spørgeundersøgelse. Krænkerne, en kvalitativ undersøgelse blandt krænkere af, hvad man kan gøre for at forhindre krænkelser, så vel første gangs som gentagelser. Hvad kan vi lære af udlandet? Mikael Lindholm, direktør i SIF, gav en overordnet status på den socialpolitiske tilstand i Asien, Afrika og de udviklede lande. I Asien er et velfærdssamfund ved at blive oprettet mens Afrika fungerer som en global hub for social innovation, hvor alle strømmer til for at afprøve social innovation. De udviklede lande med udviklede velfærdssamfund har en fælles udfordring i at finde ud af, hvordan den sociale indsats skal finansieres i fremtiden. Mikael Lindholm orienterede om den sociale innovationsdagsorden i landene omkring Danmark,

2 hvor der i de seneste år er stærk fokus på begrebet social impact investment, investeringer målrettet mod socialområdet med en dyb og bred forandringseffekt, som kan måles i såvel socialt (menneskeligt) resultat som afkast på investeringen (økonomi). Såvel G8, EU og regeringer eller myndigheder i lande som Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig, Storbritannien arbejder på nye måder at finansiere social innovation, der gør en reelt og markant forskel. Danmark kan lære meget ved at se på udlandet, for eksempel etableringen af: Social impact bonds, private og institutionelle investorer kan i UK, Holland, Canada, USA, m.fl. lande investere i social innovation og opnå et afkast, hvis innovationen medfører offentlige besparelser. Sociale investeringsfonde, svenske kommuner har oprettet sociale investeringsfonde, hvor midler benyttes til sociale forebyggelsesprojekter. Afkast/besparelser af disse investeringer føres tilbage til fonden, så kommunen kan investere i flere forebyggende projekter. På den måde skal kommunen ikke frygte, at afkastene/besparelserne medfører en tilsvarende reduktion i budgetterne. Hensigten med bestræbelserne inden for sociale investeringer er blandt andet i højere grad at inddrage den private sektor i finansieringen af social innovation. Der er derfor behov for et fælles sprog, standarder og læring, herunder standardiserede målemetoder for resultater og afkast. G8 har udarbejdet rapporten Impact Investment. Lindholm argumenterede for, at Danmark må blive en del af debatten og overveje, hvordan privat kapital som i modsætning til den offentlige kapital er rigelig kan kanaliseres til forebyggende offentlig social innovation. Deltagerne diskuterede, at den store udfordring ved privat finansiering er, at sikre hvordan et afkast kommer tilbage til de private investorer. Der er mange investorer, der er villige til at vente i år på et afkast jf. pensionsselskaber og ejere af obligationer. Der er behov for en investeringsmekanisme. Man kunne kalde denne type investorer for Hjerter i jakkesæt. Nøgleudfordring: Hvordan laver man en god model, og hvordan tiltrækker man investorer? Udenforskabets pris Peter Holm, vicedirektør i Skandia, præsenterede baggrunden for Skandia modellen, en socialøkonomisk model til at beregne omkostninger/gevinster ved social udsathed og forebyggelse/udbedring af socialt udsathed, og hvad den kan anvendes til. Udenforskabet er betegnelsen for en gruppe mennesker, som socialt helhedsmæssigt og arbejdsmæssigt er eller oplever at være uden for samfundet. Af en ungdomsårgang betyder det ekstraomkostninger for samfundet på ca. 72 mia. kr. Det kan derfor betale sig at investere i sociale tiltag, der kan mindske disse markante ekstraomkostninger. Udfordringen er dog, at sociale investeringer først tjener sig ind over (ofte lang) tid, hvilket gør afkastet mindre synligt og reducerer interessen i at investere i sociale tiltag. Med Skandia modellen bliver det nu muligt for kommunerne at beregne gevinsterne ved sociale investeringer, hvornår gevinsterne finder sted og hvem de tilfalder (kommune, region eller stat). Skandia inviterer medarbejdere fra landets kommuner til kurser for at lære dem at bruge modellen lokalt. Deltagerne på SIF mødet blev inviterede til

3 uddybende orienteringsmøder: 14. januar kl : februar kl 14 15: april kl : juni kl :30 Tilmelding: E mail til En deltager spurgte indtil om, der var regnet på gevinsterne ved indenforskabet. Dvs. størrelsen af omkostningerne ved udsatte der "reddes", i forhold til dem der ikke reddes. Det er ikke tilfældet endnu, oplyste Peter Holm. En anden deltager bemærkede, at Skandia modellen i princippet kan bruges til at omfordele omkostningerne mellem myndighederne, når der er viden om, hvem gevinsterne tilfalder. Regeringens sociale 2020 plan Socialminister Manu Sareen (R) indledte med baggrunden for Regeringens sociale 2020 plan. I mange år er der på det socialpolitiske område arbejdet uden at have en fælles idé om, hvad der skulle opnås. Bl.a. er indsatserne forskellige mellem kommunerne, men også internt i kommunerne. Der er brug for mere vidensdeling. Og derfor lavede regeringen de sociale 2020 mål i efteråret "Det vigtigste pejlemærke for de overordnede 2020 mål er mennesker. Når man ser på, hvad der er sket, så synes jeg ikke, at det er så lidt. Vi har fået en rigtig ambitiøs aftale med KL, om at man arbejder sammen med regeringen for at nå 2020 målene. Vi skal finde ud af, hvordan vi får delt den vigtige viden i langt højere grad end vi gør i dag" Manu Sareen uddybede, at det er afsat midler til de forskellige mål, og at man med målene hele tiden har et sigte, og ved, at det er den vej man skal. Men når vi ser på puljerne, så vil det alt andet lige være dråber i havet ift. de mange milliarder, som bruges, og som er i spil, når kommuner og centrale aktører lægger deres budgetter. Og vores største opgave er at se på, hvordan vi bruger de penge, og hvordan de bruges bedre. Man kan bruge Skandia modellen til det, men man kan også bruge mange andre modeller. Der er brug for at tænke kreativt og nyt, hvis vi skal nå 2020 målene. Vi har på ingen måde alle svarene. Og her vil jeg rigtig gerne vide, hvordan vi kan komme i mål med det, for I har den viden, så indsatsen kan blive meget bedre. Så hvordan får vi civil samfundet i spil, til at løse disse sociale problemer, hvordan får vi hjælpet flere voldsramte kvinder, hvordan får vi hjulpet flere unge til mønsterbrud? Blandt deltagerne var en repræsentant fra organisationen SAND, der konstaterede at de netop bidrager til løsningerne. Men bemærkede også, at der bør følge penge med til organisationer som SAND, hvis de fortsat skal være i stand til at bidrage til løsningerne. Hertil svarede Manu Sareen, at satspuljemidlerne er små p.t. pga. den økonomiske situation og vi derfor må "nøjes" med de penge

4 der er til rådighed, hvorfor kunsten er at få så meget ud af dem som muligt og bruge dem mest optimalt. Idémarked og Brainfood Inden frokosten blev der lagt op til, at deltagerne under frokosten kunne diskutere og udvikle ideer. Ved hvert bord under frokosten var der tilknyttet en vært og et emne. Deltagere kunne så vælge, hvilket emne de ønskede at diskutere og udvikle ideer ud fra. Der blev diskuteret lystigt og mange aspekter og ideer blev rejst ved bordene. Udenforskabets pris Mønsterbrydere Nye alliancer om fremtidens velfærd Fra udsat til ansat Socialt exitprogram Hjemløs Finansiering af social innovation Krænkede børn Udenlandske erfaringer Værterne ved bordene delte kort hovedpointer fra diskussionerne med deltagerne. Deltagerne blev også underholdt af Sarah Libra Locc, som rappede et af hendes egne numre. Dankraft en ny socialøkonomisk koncern Ib Østergaard Rasmussen, medlem af initiativgruppen bag Dankraft, forklarede, at visionen er at etablere Danmarks største socialøkonomiske virksomhed med op mod arbejdspladser, rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Dvs. borgere med fysiske, psykiske eller sociale handikap. Virksomheden skal bygge på de præmisser, som vi kender fra det private erhvervsliv. Man har aldrig set en socialøkonomisk virksomhed af den størrelse i Danmark, men initiativgruppens arbejde er inspireret af den svenske pendant Samhal, som har over arbejdspladser og er landsdækkende i Sverige. Gevinsterne ved Dankraft er mange. Borgerne på kanten af arbejdsmarkedet får øget livsværdi, det private erhvervsliv tager socialt ansvar og der opnås markante samfundsmæssige gevinster ved bl.a. markant reduktion i overførselsindkomster og øget skatteindtægter. Den uafhængige Socialkommission Robert Olsen, formand for Socialpolitisk Forening, lagde ud med at konstatere, at møllen ikke

5 maler helt ad helvede til, men at der er brug for væsentlige justeringer. Der skal tænkes fremadrettet og langsigtet. Det er et af de mange argumenter, der er for at etablere en social kommission. Der var partier til både højre og venstre udenom regeringen, der syntes, at det var godt at stoppe lidt op og se på det samlede socialøkonomiske arbejde, men man fik i stedet 2020 målene, og problemet med dem er, at de er knyttet til regeringen, som måske ikke sidder her om et år. Sådanne mål skal både forankres i praksis og i den politiske verden. Robert Olsen nævnte herefter fire væsentlige grunde til at nedsætte en socialkommission, som kan give socialpolitikken et eftersyn: 1. Genskabe en vision, vi alle kan relatere til 2. Reformere og udvikle, der bl.a. omfatter nytænkning af satspuljemidlerne, når disse forsvinder 3. Inddragelse af frivillige 4. Fokus på ulighed Blandt deltagerne blev der spurgt ind til det uafhængige element. Robert Olsen svarede hertil, at gennemgangen af socialpolitikken er nødt til at være så objektiv som muligt, hvilket understøttes bedst af en politisk nedsat kommission. Hvorfor Socialpolitisk Forening heller ikke er ubetinget fortaler for, at kommissionen skal drives af faglige organisationer indenfor socialpolitik. Danmarks sociale indeks Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund, gav en præsentation af Danmarks sociale indeks, der måler vi kvaliteten af kommunernes indsats på det specialiserede sociale område. Tanken bag indekset er at sætte fokus på kvalitet og lade kommunerne inspirere hinanden for at se, hvordan man gør tingene bedst. Kommunerne er blevet målt på 103 forskellige indikatorer hvor der bevidst ikke har været fokuseret på økonomi. Indikatorerne er blevet målt ved hjælp af statistik, medarbejderundersøgelser og brugerundersøgelser. Benny Andersen erkendte, at en svaghed ved indekset er, at unde piger og drenge ikke er blevet inddraget i brugerundersøgelsesdelen, som kun har omfattet kommunernes handikapråd. Alle indikatorer kan ses på Samtidig med disse indikatorer har Socialpædagogernes Landsforbund lavet en række politikanbefalinger til kommunerne. Indekset vil blive opdateret i Blandt deltagerne på SIF mødet var Ole Pass, socialchef i Rødovre kommune, som topper indekset. Han satte et par ord på, hvad han mente der lå til grund for Rødovres kommunes gode placering: "Jeg tror, at det er resultatet af en kultur og en langvarig tradition for, at man i Rødovre har gjort det bedst muligt. Men vi må tage de her undersøgelser med et gran salt. Det er fint, at det kommer en

6 gang om året. Rødovre kommune er en prototype på en velfærdskommune. Velfærdssamfundet blev født her og derfor har der været en tradition for, at man gerne vil gøre det så godt som muligt. Der er enighed på det socialpolitiske område. Det giver ikke anledning til socialpolitiske drillerier og skiftende kurs." Social Agenda 2015 Efter eftermiddagens kaffepause spillede Henrik Stube en sang, som han netop har skrevet med inspiration i kampagnen Stemmer på kanten, og bad deltagerne om at huske at tænke kunstnerne ind i sociale initiativer. Derefter var der debat med et panel bestående af: Henriette Kristiansen, adm. dir. Egmont Fonden Ilona Gondesen, Foreningen de brændte børn Steen Rosenquist, SAND Ole Pass, socialchef i Rødovre Kommune Robert Olsen, forstander Kofoed Skole Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund Som ordstyrer lagde Lisbeth Zornig ud med at spørge panelet om deres bud på løsninger og hvilke nye alliancer der er brug for i fremtiden Henriette Kristiansen, adm. dir. Egmont Fonden: Det er vigtigt både at inddrage regneark og gode kunstneriske indslag. Fonde vil gerne ses som hjælpere til at skabe løsninger. Der er mange gode idéer, men så kan vi hurtigt ende med at sætte 10 nye projekter i gang, i stedet for at finde det ene store problem og prøve at løse det sammen. Vi skal løse børnefattigdom efter en vidensbaseret model. Og SFI er ved at afdække, hvad der er de konkrete problemer ift. fysiske og sociale afsavn. Ilona Gondesen, Foreningen det brændte børn: De brændte børn startede som en facebookgruppe for at give brændte børn et forum, hvor de kan ytre sig og fortælle deres historie. Men nu bliver vi også nødt til at komme ud og fortælle omverdenen, hvad det vil sige at være brændt barn. Vi vil komme med anbefalinger til at gøre det anderledes. Og her virker mentorordninger. Det jeg også ønsker er mentorordninger til de voksne som er over 35 år. Mange brændte børn knækker først, når de har gået og holdt på deres barndom i et helt liv. Størstedelen af omsorgen er en købt omsorg, som man får fra fagpersoner. Unge anbragte børn ved, at de får omsorg fra 8 15 eller 15 til 23 og så kommer nattevagten. De frivillige kan noget helt specielt. Det kan man se igennem Young Connect. Det er en organisation, der ansætter frivillige mentorer til tidligere anbragte. De beder selv om at få en mentor og så bliver de matchet. De unge ved også, at det er mentorernes fritid, der går med det. Det er en oprigtig interesse. Steen Rosenquist, SAND: Jeg har prøvet lidt af hvert. Nu er jeg kommet ind i SAND som er en interesseorganisation, der vil kæmpe for, at der kommer mindre hjemløshed end der er nu. Vi har inviteret alle hjemløse og

7 tidligere hjemløse ind. Vi prøver at tage debatter op for at lave alternative løsninger til nye boliger til hjemløse. Herbergerne skal også laves anderledes, for den unge målgruppe skal ikke ind på de herberger, der er i dag. Mange unge kommer fra velfungerende familier. Og de er flyttet hjemmefra og bor hos venner og bekendte indtil kvoten er opbrugt, og så opdager de, at de er hjemløse. De unge tager det ikke alvorligt. De tror, at det er en leg. De unge vil gerne klare det hele selv. Den eneste måde at få fat på dem, er at gå ud og spotte dem, og det er svært for de skjuler sig i deres mærkevaretøj. Det er svært at se, hvem der er hjemløse. Ole Pass, socialchef Rødovre Kommune: Ligesom Steen er mit yderste mål at gøre mig overflødig. Når man har været så længe i systemet, så har man oplevet nogle ting. Så hvis man bare tager spørgsmålet om udsatte børn, så har de offentlige myndigheder ikke måtte blande sig i, hvad der skete i familier. Det er først efter de mange sager, at det nu er muligt at gøre op med den måde at tænke på. Der har været en tendens til, at barnets problemer skulle føres til forældrene. Der har tendensen heldigvis også vist sig, at man laver indsatser ift. familiernes arbejdsløsheds og misbrugsproblemer, så familierne kan få det bedre. Og nu kan man endelig lave samarbejde mellem det sociale område og arbejdsmarkedsområdet. Fondsmidler bruges ofte til at igangsætte aktiviteter, men kommunerne skal jo videreføre projekter på lang sigt. Kan vi skuffe de mennesker, hvor vi har sat en udvikling i gang, hvis vi ikke kan fortsætte det. Det generer os, at vi er nået dertil, hvor vi er. Og her tror jeg, at problemet er, at man har fjernet empatien i arbejdet, da der er nogen, der ser på nytten og nogen, der udfører arbejdet. Med frivilligheden kan man vise uformel empati, og man kan ikke klage over det. Der skal vi bruge hinanden fornuftigt. Headspace er et sted, man kan henvende sig som ung. Det er en frivillig sted, hvor man laver åben anonym rådgivning for unge ikke kun med dem, der har sociale problemer, men man håber at kunne nå dem også. Og Headspace har aftaler med det psykiatriske system og med kommunen. Robert Olsen, forstander Kofoed Skole: Nu er der meget af socialpolitikken, der er rykket fra socialministeriet til kommunerne. Og der er det vigtigt, at man fortsætter et udviklingsperspektiv, så man ikke bare laver de samme driftsopgaver. Kommunerne skal have udviklingsbrillerne på og begynde at bruge fondene. Det der bekymrer mig lidt er, at mange mennesker ikke længere kan få hjælp af det offentlige til de ting, de ønsker. De udsatte melder fra overfor de krav, der er i det offentlige system. En af grundene til, at der bliver flere hjemløse, er, at der ikke er nok billige boliger til unge. Og det har rigsrevisionen også peget på. Ungdomsboliger skal ikke kaldes 110 Herberger. Os der arbejder på området skal bruge vores fantasi. Hvordan kan udsatte unge også få nogle sociale relationer. Mange har nemlig et stort ensomhedsproblem. Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund Der er en række platforme til at skabe de alliancer, som vi skal lave i dag. Der er minimum 4 aktører, som skal være med. Det er: 1) kommunerne 2) de mennesker det handler om 3) medarbejderne 4) staten. Efter panelets bud på løsninger og alliancer, var der en række kommentarer fra salen der bl.a.

8 vedrørte: Børnefattigdom i forhold til 2020 målene. Hvordan løser vi den knude, som ligger under alt det andet vi gør. Det er ikke et af de sociale 2020 mål. "Reparenting", der er en mulighed, hvor man efterlyser at komme i pleje som voksen. Kan kommunerne på tværs af fagområder håndtere socialt udsatte, der spreder sig over flere "udsatheder", som fx unge hjemløse, der også er misbrugere. Efterværn burde være længere. Man skal kunne vælge det fra, og så skal man kunne vende tilbage. Next step Mikael Lindholm samlede kort op på dagen ved at gennemgå nogle af de nye tanker og ideer fra dagens mange diskussioner, som SIF fremadrettet vil arbejde videre med, blandt andet: Integration og udsathed bedre løsninger Etablering af Mønsterbryderfond Indsats mod børnefattigdom Fokus på at bryde tabuer om seksuelle krænkelser (plus uddannelse af fagpersonale) Socialt Børsen (med medie med nyheder fra indland/udland med udveksling af viden om løsninger der virker) Nye samarbejder om finansiering af social innovation Flere udsatte job (Dankraft) Ledelsesanalyse af den bedste/dårligste kommune på Socialt Indeks Fokus på psykisk sårbare udsatte hvad gør vi ved det stigende antal? Etablering af Social Task Force Denmark Desuden orienterede Lindholm deltagerne om, at ambitionen er at lancere SIF 2.0. Den primære ændring vil være etableringen af et fast sekretariat, som skal være med til at sikre: Fast deltagelse i den offentlige debat Systematisk indsamling af eksisterende viden Udarbejdelse af ny viden Realisering af sociale innovationsprojekter Tematiske medlemsmøder Kommunikation Som så meget andet, vil ambitionen kræve, at der findes finansiering til etableringen af sekretariatet.

!"#$"#%"&'()*+'+,-./0123. Velkommen til nytårsmøde 2015. Fremtidens sociale innovation

!#$#%&'()*+'+,-./0123. Velkommen til nytårsmøde 2015. Fremtidens sociale innovation Velkommen til nytårsmøde 2015 Fremtidens sociale innovation Dagens Program Kl. 10:00 Velkomst og status Kl. 10:40 Hvad kan vi lære af udlandet? Kl. 11:00 Udenforskabets pris Nu kan vi sætte tal på betydningen

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Fremtidens biblioteker. Bryder bibliotekerne den sociale arv?

Fremtidens biblioteker. Bryder bibliotekerne den sociale arv? Fremtidens biblioteker Bryder bibliotekerne den sociale arv? Lisbeth Zornig Andersen Økonom fra Københavns Universitet Stifter af Huset Zornig Stifter af Børnenes It-fond Formand for Social Innovations

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

I samarbejde med: Udenforskabets pris. Langsigtede investeringer i børn og unge. Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk

I samarbejde med: Udenforskabets pris. Langsigtede investeringer i børn og unge. Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk Udenforskabets pris Langsigtede investeringer i børn og unge I samarbejde med: Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk Udenforskab Udenforskab er betegnelsen for en gruppe af mennesker, som socialt,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Årsmøde 1. marts 2012

Årsmøde 1. marts 2012 Årsmøde 1. marts 2012 Velkomst - Knud Aage Hansen Aktuel økonomi i landbruget Søren Olsen Hvad er den rigtige jordpris Søren Olsen Landbrugets aktuelle og fremtidige finansiering Søren Olsen Nykredits

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere