- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG."

Transkript

1 Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

2 2

3 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering ledelse

4 IPR er en investering Om du er nystartet iværksætter, eller du har en etableret virksomhed, så er intellektuel ejendomsret IPR - en investering, som du kan bruge til at kommercialisere dine gode idéer og opfindelser. IPR er mere end blot en ret til at beskytte din idé, dit varemærke, design, patent eller brugsmodel. Du kan bruge IPR til at tiltrække investorer og handle med det og som et værktøj til at udvikle din virksomhed lige fra idé til markedsført produkt. Brug de konkrete IPR-værktøjer i denne brochure som inspiration til, hvordan du kan få dine idéer til at vokse og skabe vækst i din virksomhed.

5 IPR fra idé til salg Du kan bruge IPR til at udvikle din forretning, når du produktudvikler, producerer, sælger, markedsfører, ønsker at etablere dig på det internationale marked, og når du leder din virksomhed produktudvikling Få inspiration fra det andre har lavet og se, hvem der laver det samme som dig. Få gennemført en undersøgelse af, om du har handlefrihed og dermed, om der er nogen, der kan forhindre dig i at markedsføre dit produkt. Find ud af om du har opfundet noget nyt. Brug IPR til at tiltrække investorer og søge finansiering. produktudvikling ledelse Planlæg og medtænk IPR som en del af den daglige ledelse. Virksomheden bør sikre, at der er sammenhæng mellem brugen af IPR i de forskellige led i virksomheden. Få overblik over dine konkurrenters aktiviteter og hvad de udvikler, og om det giver anledning til ændring i virksomhedens forretningsstrategi. internationalisering LEDELSE produktion Internationalisering Overvej om dine rettigheder omfatter de lande, hvor du vil lancere dit produkt. Overvej om navn og logo også fungerer ved markedsføring i udlandet. Husk at jo flere rettigheder du har tilknyttet dit produkt, jo flere muligheder har du for at beskytte det. salg & markedsføring SALG & MARKEDSFØRING Brug dit varemærke og design til at opbygge dit produkts identitet og find ud af, hvad der skal adskille dit produkt fra andres. Kend dine kunder, og overvej om det kan være en idé at segmentopdele dine produkter med flere varemærker. Tænk dine distributører og forhandlere ind i din markedsføringsstrategi og aftal med dem, hvordan de skal markedsføre dit produkt. produktion Vær opmærksom på at reglerne for IPR ikke nødvendigvis er de samme i andre lande. Sørg for både at registrere dine rettigheder i de lande du har tænkt dig at markedsføre i, og i de lande du får produceret i. Hav klare aftaler med dine underleverandører om, hvem der har rettighed til hvad. 5

6 Produktudvikling Få Inspiration når du afdækker markedet og se, hvem der laver det samme som dig Brug patent- eller designdatabaserne til at få et unikt og systematiseret indblik i andres produkter og opfindelser. Her kan du: få gratis adgang til en masse teknisk information. De fleste opfindelser er tilføjelser og videreudviklinger af eksisterende produkter og teknologier. søge inspiration og identificere eventuelle svagheder i de eksisterende opfindelser. finde ud af hvem dine konkurrenter eller potentielle samarbejdspartnere er. Når vi skal undersøge potentialet i et nyt produkt, er det vigtigt at finde ud af om idéen er ny. Det er patentdatabaserne den klart hurtigste vej til. Gennem en forundersøgelse af en idé får man klarhed over, om man kan gå videre med den i sin nuværende form, eller om man på baggrund af eksisterende patenter indenfor området, bør videreudvikle eller tænke idéen anderledes. Arne Kraglund, Patentchef, Rockwool Sådan kommer du videre Henvend dig til Patent- og Varemærkestyrelsen eller hos en privat rådgiver og få hjælp til at søge i databaser på beslægtede teknikker eller designs. Skal du idéudvikle med andre, kan du på aftaleindgaaelse/valg-af-aftale/hemmeligholdelsesaftale.aspx få vejledning til at lave en hemmeligholdelsesaftale og downloade en skabelon. Find ud af om din opfindelse er ny og om du har handlefrihed Hvert år bruges der masser af ressourcer på at definere og udvikle idéer, andre allerede har rettighed til. Det er spild af både tid og penge. Tidligt i din produktudvikling er det derfor vigtigt at finde ud af, om din opfindelse, dit varemærke eller dit design er nyt. Det kan en forundersøgelse hjælpe dig med, så du ved, hvad der allerede findes af tilsvarende idéer. Handlefrihed er en undersøgelse, der ligger i forlængelse af en forundersøgelse, og den afdækker, om du har handlefrihed inden for et bestemt teknikområde, eller om du krænker andres rettigheder. Med undersøgelserne kan du finde ud af, om du frit kan sælge eller markedsføre det design, den opfindelse eller det navn og logo, som indgår i dit produkt. Brug professionelle rådgivere til at vurdere om du har handlefrihed - det kræver specialviden. Sådan kommer du videre Henvend dig til Patent- og Varemærkestyrelsen eller hos en privat rådgiver og find ud af, om du har opfundet noget nyt, og om du har handlefrihed med dit varemærke, produkt eller design. Undersøgelsen kan også laves for udlandet. 6

7 Tiltræk investorer Har du en nystartet virksomhed eller en virksomhed med lang produktudviklingstid, har du ofte behov for at få ekstern finansiering. Det er som hovedregel nemmere at tiltrække investorer og finansiering til gode idéer, når du har rettighed til din idé eller har bevis for, at andre ikke har fået den samme idé før. Med et patent i hånden får du et konkret bevis for, at du har skabt noget, der er nyt, og som kan beskyttes. Du kan dermed synliggøre og bevise dine værdier. Hvad enten det er gennem private banker, virksomhedsinvesteringer, business angels eller det offentlige erhvervsfremmesystem, så vil en rettighed som udgangspunkt gøre det nemmere at finde samarbejdspartnere og søge om finansiering. Er dit produkt kendetegnet ved at være kreativt eller ergonomisk, kan det være lettere at få finansiering, hvis du kan vise, at du har en klar designstrategi og herunder en designregistrering. Hermed viser du, at du har et beskyttet produkt, der ikke bare er en genfabrikering af en andens produkt, og at andre ikke kan kopiere din idé. Tilsvarende vil en marketingsstrategi typisk være mere overbevisende for investorer, hvis du har et registreret varemærke. Har du endnu ikke fået en IP-rettighed, kan en positiv forundersøgelse og en dokumentation for, at du har handlefrihed også være et godt argument for investorer, fordi det viser, at der er et markedspotentiale for dit produkt. Udviklingssamarbejder og handel med IPR Når du har afdækket markedet og har identificeret eventuel teknik beslægtet til dit produkt, så overvej om det kan betale sig at indgå et udviklingssamarbejde med en anden virksomhed om produktudviklingen. Det kan også være, at du har identificeret en andens design eller varemærke, som kan være værdifuldt i forhold til dit eget produkt. Indlicenser andres rettigheder: Er der fx tale om afledte teknologier eller nicher, kan det være nemmere og billigere at samarbejde med andre virksomheder. Konflikter din idé med en anden virksomheds rettighed, så overvej om du kan købe eller indlicensere rettigheden. Udlicenser din rettighed: Har du fx fået patent på en teknik, der er et spin-off af dit kerneområde og ikke passer med din forretningsstrategi, kan du i stedet vælge at sælge patentet. Sådan kommer du videre På kan du gratis sætte dine rettigheder til salg og finde standardkontrakter, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal handle med patenter og brugsmodeller og du kan også finde værktøjer, du kan bruge, når du vil værdiansætte dine rettigheder. 7

8 Produktion Styr på dine rettigheder Det er hamrende vigtigt at få registreret sit varemærke også i producentlandene. Søren Schriver, direktør, Hummel Vær opmærksom på, at ikke alle lande har samme regler som Danmark. Selv om du kan bevise, at du har brugt dit varemærke eller design i det pågældende land først, kan du godt miste retten til at bruge det, hvis du ikke har fået det registreret. Registrer dine rettigheder i det land, du får dine varer produceret i. Selv om du ikke sælger og markedsfører dit produkt i det pågældende land, er det alligevel en god idé at få dine rettigheder registreret der. Særligt er det vigtigt at få varemærkeregistreret dit produkt, hvis du får produceret i udlandet - ellers kan du risikere, at en anden virksomhed registrerer dit varemærke, så du hverken kan producere i det pågældende land under dette navn eller få dine varer ud af landet. Samme problem kan gøre sig gældende for dit design. Sådan kommer du videre Få hjælp og vejledning hos eksportrådgivere eller hos en IP-coach i dit regionale Væksthus. Underleverandører Mange danske virksomheder bruger underleverandører til at få produceret sine varer. Her bør du være sikker på: at det er klart aftalt, hvem der har rettighed til det producerede produkt, særligt hvis din underleverandør også laver produktudvikling. at din producent ikke krænker nogen rettigheder i det land, produktionen er tilknyttet. Sådan kommer du videre På Patent- og Væremærkestyrelsens kan du finde vejledning og downloade hemmeligholdelsesaftaler og standardkontrakter, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal lave en aftale. 8

9 Salg & markedsføring Opbyg dit produkts identitet Produkter identificeres blandt andet gennem deres navn. Varemærker og design er derfor effektive i forhold til at opbygge en særlig identitet for dit produkt, da det er ud fra dit produkts logo og ydre, at dine kunder primært forholder sig til det. Overvej hvilke signaler du ønsker at sende med dit brand - hvem skal købe produktet og hvorfor? Kvalitetsindikatorer, genkendelighed, goodwill og øvrige markedsværdier er tilknyttet dit brand, og det er dermed også her, at du adskiller dig fra dine konkurrenter. Vi bruger vores varemærker til aktivt at beskytte og udvikle vores produkters identitet. Ved at bruge flere forskellige varemærker, kan vi appellere til flere forskellige kundegrupper. Når du registrerer dine varemærker, sikrer du, at andre virksomheder ikke genbruger dit brand eller forstyrrer den produktidentitet, du opbygger. Overvej om æstetiske eller ergonomiske aspekter er vigtige i markedsføringen af dit produkt. Så kan det være en god idé at sikre, at din brug af det er eksklusiv gennem en designregistrering. Hvis din kundegruppe er teknologifokuseret, bør du også overveje at bruge dine patenter i brandingen af din virksomhed og dine produkter. Med patenter sender du et signal om, at din virksomhed er videnstung og har teknisk ekspertise. - Jakob Balling, IP-specialist Arla Kend dine kunder Når du tilrettelægger din strategi for design og varemærker, er det vigtigt at vide, hvem dine kunder er. Har du forskellige kundegrupper, kan det være en idé at segmentopdele dine produkter, så du har forskellige varemærker, der appellerer til forskellige kundegrupper. Distributører og forhandlere I forhold til distributører, der skal sælge dit produkt, er det vigtigt at overveje, hvordan dit varemærke og dit design skal behandles. Det vil sige, hvordan skal distributøren markedsføre dit produkt og i hvilke sammenhænge. I din distributionsaftale med forhandlere bør du derfor indføje, hvordan du ønsker dine IP-rettigheder behandlet. Sådan kommer du videre Du kan få yderligere vejledning hos dit regionale Væksthus eller hos en privat rådgiver til, hvordan du kan bruge IPR som led i din salg & markedsføring. 9

10 Internationalisering Hvilke udenlandske markeder? Ved at kombinere flere rettigheder til samme produkt - både patent, varemærke og design - styrker vi vores beskyttelse, og det bliver nemmere at håndhæve vores rettigheder over for eventuelle kopister. - Søren Skovgaard Pedersen, Leder af IPR-afdelingen, Linak IPR-overvejelser er helt afgørende, når du skal eksportere dine produkter. Hvis du skal beskytte dine rettigheder i andre lande, skal du søge om det i forbindelse med, at dit patent, design eller varemærke bliver udstedt. Beslut dig for hvilke lande du vil have, at dit patent skal gælde i. For patenter gælder det, at du inden for de første 12 måneder, fra du indleverer den første patentansøgning, skal beslutte dig for, hvilke andre lande patentansøgningen skal videreføres i. Hvis du vælger ikke at videreføre din patentansøgning, vil du kun opnå beskyttelse i det land, hvor du først indleverede din ansøgning. Du skal være opmærksom på, at efter fristen på 12 måneder, kan du ikke fortryde dit valg. Husk også at registrere dit varemærke i de lande, som du ønsker at lancere dit produkt i. Derfor må du på et tidligt tidspunkt overveje, hvilke markeder dit produkt på længere sigt skal markedsføres i, men også hvor du vil have dine varer produceret. Er det regionalt eller globalt? Og kan du få beskyttelse i disse lande, eller skal produktet eller navnet ændres, inden det kan beskyttes på de pågældende markeder? Det rigtige navn og logo til udlandet Det er ikke sikkert, at du kan overføre din danske brandingstrategi og produktidentitet på det danske marked direkte til udlandet. Overvej om navnet på dine produkter bør ændres i forbindelse med en lancering i udlandet. Er de kunder, der skal købe produktet i udlandet, samme type som dem, der køber produktet indenlands? Eller er det et andet segment, du skal appellere til, og bør du derfor ændre din markedsføringsstrategi og dermed også tilpasse dine rettigheder? Når din virksomhed går internationalt med et produkt, bør dit domænenævn også gøre det, derfor bør du sikre dig et matchende udenlandsk domæne til din virksomhed. 10

11 Flere rettigheder flere muligheder for beskyttelse Overvej en designbeskyttelse når du skal konkurrere på udenlandske markeder - også selv om du opererer inden for en branche, hvor design ikke er så vigtigt i forhold til din markedsføring. Jo flere typer af beskyttelse du har for dit produkt, jo flere muligheder flere har du for at bevise din eneret - og undgå kopiering. Underleverandører og licensaftaler Eksport til udlandet indebærer ofte en involvering af andre virksomheder. Det kan være, at du har udenlandske underleverandører, der skal distribuere dit produkt lokalt. Det kan også være, at dele af produktionen simpelthen flyttes ud til de nye markeder. Gør dig klart, hvem der har hvilke rettigheder, når du indgår aftaler med lokale partnere er det eksempelvis dig eller den udenlandske producent, der ejer rettigheden til produktet i udlandet? Hvis du har en mindre virksomhed, er det ikke sikkert, at du har midlerne til at stå for produktion og markedsføring i flere lande. Du kan så i stedet vælge at sælge eller udlicensere til udenlandske virksomheder, der kan stå for produktion og markedsføring i disse lande. Dine rettigheder er en handelsvare. Sådan kommer du videre Kontakt Eksportrådet, der tilbyder danske virksomheder en lang række services i forbindelse med internationalisering, herunder IPR-vejledning. Du kan også tage kontakt til en privat rådgiver eller dit regionale Væksthus, der kan hjælpe dig med at lægge en strategi for internationalisering. 11

12 12

13 Når du vil skabe forretning internationalt, er det særligt vigtigt at være opmærksom på IPR. Du kan fx få bedre adgang til udenlandske markeder og en langt stærkere konkurrenceposition. Derfor bør du på et tidligt tidspunkt lægge en strategi for dit produkts markedspotentiale, og hvilke lande du gerne vil producere og sælge dine produkter i. - Ulla Klinge, European Patent Attorney, Inspicos 13

14 Ledelse Sammenhæng i IPR-arbejdet Virksomheden behøver ikke have en forkromet patentpolitik eller -strategi. Men ledelsen skal som minimum sikre, at produkter under udvikling bliver frikendt overfor andres patenter. Risikoen ved at undlade denne analyse under produktudviklingen er simpelthen for stor i en globaliseret handel med stigende patentaktivitet overalt. Det er vigtigt at anvende IPR i sammenhæng med de øvrige dele af virksomheden. Ved at gøre dig klart, hvordan du ønsker at bruge IPR ift. din produktudvikling, din produktion, salg & markedsføring og internationalisering, kan du sikre dig konkrete markedsfordele. Er du fra start opmærksom på dine og andres rettigheder, så du kan operere frit, så undgår du fx dyre forsinkelser i forbindelse med lancering af et nyt produkt, eller når du skal til at eksportere. Planlæg og medtænk IPR som en del af den daglige virksomhed. At beskytte egne kernekompetencer er en investering i kommercialisering og markedsføring. Tænk faserne i sammenhæng. Det nytter fx ikke noget først at tænke på beskyttelse i udlandet, efter patentet er udstedt, eller dit varemærke er blevet internationalt kendt. - Frank Petersen, Patent Manager, Grundfos Gennemgå løbende status for patentportefølje, design og varemærkeregistrering for at sikre, at der er sammenhæng mellem beskyttelsen, produkterne og markedsføringen. Hvad gør de andre Det er vigtigt løbende at følge med i, hvad andre virksomheder gør, så du som leder ved, om din virksomhed skal agere anderledes. Den tekniske udvikling går hurtigere end nogensinde, og dermed bliver både patenter og teknikker hurtigere forældet. Derfor bør du systematisk holde øje med, hvad konkurrenterne foretager sig, og om det giver anledning til at ændre virksomhedens forretningsstrategi. Du kan få hjælp til det på flere måder: 14

15 Få indblik i tendenser og trends inden for dit fag eller teknikområde. Du kan få lavet både en designundersøgelse og en teknikundersøgelse, der kortlægger udviklingen. Få overblik over specifikke konkurrenters aktiviteter. Du kan få lavet konkurrentanalyser og overvågninger af både varemærker, design og patenter. Få overblik over om nogen går for tæt på dine rettigheder. Du kan opsætte systematiske overvågninger af, om dine rettigheder krænkes. Sådan kommer du videre På Patent- og Varemærkestyrelsen hjemmeside kan du få et overblik over de produkter, der udbydes: Du kan også tage kontakt til en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at komme videre. Ansvarsfordeling Det er ledelsens ansvar at lægge en plan for den overordnede brug af IPR i virksomheden og at sikre, at der er sammenhæng i IPR-arbejdet i de forskellige faser i virksomheden. Ved at implementere en plan for hvilke dele af virksomheden, der skal tage sig af hvad, kan du udvikle virksomhedens brug af IPR og sikre, at det bliver integreret i alle led i virksomheden. 15

16 Få mere information Kontakt Patent og Varemærkestyrelsens kundecenter på og få vejledning om, hvordan du kan beskytte din idé eller produkt. Du kan også få lavet en indledende undersøgelse af, om du har opfundet noget nyt. Se mere på Kontakt en privat IP-rådgiver, der tilbyder rådgivning om patent, brugsmodel, varemærke og design. På kan du se en liste over danske rådgivere. Kontakt dit regionale Væksthus og få gratis vejledning af en IP-coach om, hvordan du kan bruge IPR til at udvikle din virksomhed. Find dit regionale Væksthus på Kontakt Eksportrådet, hvis din virksomhed skal gå internationalt. Du kan læse mere på

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Unimerco i Sunds. Derfor er IP-strategien (Intellectual Property) også her forankret i den øverste ledelse, hvor koncerndirektør

Unimerco i Sunds. Derfor er IP-strategien (Intellectual Property) også her forankret i den øverste ledelse, hvor koncerndirektør GLOBALE UDFORDRINGER 2003/2004 Temaavis om den intellektuelle ejendomsret som strategisk værktøj Hårdt mod hårdt Danfoss har udbygget sin varemærkesikring over hele verden og slår hårdt ned på krænkelser

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES

FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES FORRETNINGSVÆRKTØJER FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES En praktisk guide om, hvordan du kommer fra idé til kommerciel succes og undgår kostbare fejl undervejs Britta K. Thomsen JurisConsult Fra idé til kommerciel

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

patentområdet for opfindere og iværksættere

patentområdet for opfindere og iværksættere Kort om Chas. Hude Ebbe Johansen er uddannet civilingeniør (K) i 1965 ved Danmarks Tekniske Universitet. I sin karriere har han blandt andet beskæftiget sig med udvikling og innovation hos Radiometer A/S,

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

design:case d a n s k d e s i g n c e n t e r

design:case d a n s k d e s i g n c e n t e r design:case Med design som en central del af forretningsstrategien har Hansens Flødeis på bare 4 år skabt overbevisende resultater. Familievirksomheden har oplevet en stor vækst både i ind- og udland,

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere