- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG."

Transkript

1 Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

2 2

3 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering ledelse

4 IPR er en investering Om du er nystartet iværksætter, eller du har en etableret virksomhed, så er intellektuel ejendomsret IPR - en investering, som du kan bruge til at kommercialisere dine gode idéer og opfindelser. IPR er mere end blot en ret til at beskytte din idé, dit varemærke, design, patent eller brugsmodel. Du kan bruge IPR til at tiltrække investorer og handle med det og som et værktøj til at udvikle din virksomhed lige fra idé til markedsført produkt. Brug de konkrete IPR-værktøjer i denne brochure som inspiration til, hvordan du kan få dine idéer til at vokse og skabe vækst i din virksomhed.

5 IPR fra idé til salg Du kan bruge IPR til at udvikle din forretning, når du produktudvikler, producerer, sælger, markedsfører, ønsker at etablere dig på det internationale marked, og når du leder din virksomhed produktudvikling Få inspiration fra det andre har lavet og se, hvem der laver det samme som dig. Få gennemført en undersøgelse af, om du har handlefrihed og dermed, om der er nogen, der kan forhindre dig i at markedsføre dit produkt. Find ud af om du har opfundet noget nyt. Brug IPR til at tiltrække investorer og søge finansiering. produktudvikling ledelse Planlæg og medtænk IPR som en del af den daglige ledelse. Virksomheden bør sikre, at der er sammenhæng mellem brugen af IPR i de forskellige led i virksomheden. Få overblik over dine konkurrenters aktiviteter og hvad de udvikler, og om det giver anledning til ændring i virksomhedens forretningsstrategi. internationalisering LEDELSE produktion Internationalisering Overvej om dine rettigheder omfatter de lande, hvor du vil lancere dit produkt. Overvej om navn og logo også fungerer ved markedsføring i udlandet. Husk at jo flere rettigheder du har tilknyttet dit produkt, jo flere muligheder har du for at beskytte det. salg & markedsføring SALG & MARKEDSFØRING Brug dit varemærke og design til at opbygge dit produkts identitet og find ud af, hvad der skal adskille dit produkt fra andres. Kend dine kunder, og overvej om det kan være en idé at segmentopdele dine produkter med flere varemærker. Tænk dine distributører og forhandlere ind i din markedsføringsstrategi og aftal med dem, hvordan de skal markedsføre dit produkt. produktion Vær opmærksom på at reglerne for IPR ikke nødvendigvis er de samme i andre lande. Sørg for både at registrere dine rettigheder i de lande du har tænkt dig at markedsføre i, og i de lande du får produceret i. Hav klare aftaler med dine underleverandører om, hvem der har rettighed til hvad. 5

6 Produktudvikling Få Inspiration når du afdækker markedet og se, hvem der laver det samme som dig Brug patent- eller designdatabaserne til at få et unikt og systematiseret indblik i andres produkter og opfindelser. Her kan du: få gratis adgang til en masse teknisk information. De fleste opfindelser er tilføjelser og videreudviklinger af eksisterende produkter og teknologier. søge inspiration og identificere eventuelle svagheder i de eksisterende opfindelser. finde ud af hvem dine konkurrenter eller potentielle samarbejdspartnere er. Når vi skal undersøge potentialet i et nyt produkt, er det vigtigt at finde ud af om idéen er ny. Det er patentdatabaserne den klart hurtigste vej til. Gennem en forundersøgelse af en idé får man klarhed over, om man kan gå videre med den i sin nuværende form, eller om man på baggrund af eksisterende patenter indenfor området, bør videreudvikle eller tænke idéen anderledes. Arne Kraglund, Patentchef, Rockwool Sådan kommer du videre Henvend dig til Patent- og Varemærkestyrelsen eller hos en privat rådgiver og få hjælp til at søge i databaser på beslægtede teknikker eller designs. Skal du idéudvikle med andre, kan du på aftaleindgaaelse/valg-af-aftale/hemmeligholdelsesaftale.aspx få vejledning til at lave en hemmeligholdelsesaftale og downloade en skabelon. Find ud af om din opfindelse er ny og om du har handlefrihed Hvert år bruges der masser af ressourcer på at definere og udvikle idéer, andre allerede har rettighed til. Det er spild af både tid og penge. Tidligt i din produktudvikling er det derfor vigtigt at finde ud af, om din opfindelse, dit varemærke eller dit design er nyt. Det kan en forundersøgelse hjælpe dig med, så du ved, hvad der allerede findes af tilsvarende idéer. Handlefrihed er en undersøgelse, der ligger i forlængelse af en forundersøgelse, og den afdækker, om du har handlefrihed inden for et bestemt teknikområde, eller om du krænker andres rettigheder. Med undersøgelserne kan du finde ud af, om du frit kan sælge eller markedsføre det design, den opfindelse eller det navn og logo, som indgår i dit produkt. Brug professionelle rådgivere til at vurdere om du har handlefrihed - det kræver specialviden. Sådan kommer du videre Henvend dig til Patent- og Varemærkestyrelsen eller hos en privat rådgiver og find ud af, om du har opfundet noget nyt, og om du har handlefrihed med dit varemærke, produkt eller design. Undersøgelsen kan også laves for udlandet. 6

7 Tiltræk investorer Har du en nystartet virksomhed eller en virksomhed med lang produktudviklingstid, har du ofte behov for at få ekstern finansiering. Det er som hovedregel nemmere at tiltrække investorer og finansiering til gode idéer, når du har rettighed til din idé eller har bevis for, at andre ikke har fået den samme idé før. Med et patent i hånden får du et konkret bevis for, at du har skabt noget, der er nyt, og som kan beskyttes. Du kan dermed synliggøre og bevise dine værdier. Hvad enten det er gennem private banker, virksomhedsinvesteringer, business angels eller det offentlige erhvervsfremmesystem, så vil en rettighed som udgangspunkt gøre det nemmere at finde samarbejdspartnere og søge om finansiering. Er dit produkt kendetegnet ved at være kreativt eller ergonomisk, kan det være lettere at få finansiering, hvis du kan vise, at du har en klar designstrategi og herunder en designregistrering. Hermed viser du, at du har et beskyttet produkt, der ikke bare er en genfabrikering af en andens produkt, og at andre ikke kan kopiere din idé. Tilsvarende vil en marketingsstrategi typisk være mere overbevisende for investorer, hvis du har et registreret varemærke. Har du endnu ikke fået en IP-rettighed, kan en positiv forundersøgelse og en dokumentation for, at du har handlefrihed også være et godt argument for investorer, fordi det viser, at der er et markedspotentiale for dit produkt. Udviklingssamarbejder og handel med IPR Når du har afdækket markedet og har identificeret eventuel teknik beslægtet til dit produkt, så overvej om det kan betale sig at indgå et udviklingssamarbejde med en anden virksomhed om produktudviklingen. Det kan også være, at du har identificeret en andens design eller varemærke, som kan være værdifuldt i forhold til dit eget produkt. Indlicenser andres rettigheder: Er der fx tale om afledte teknologier eller nicher, kan det være nemmere og billigere at samarbejde med andre virksomheder. Konflikter din idé med en anden virksomheds rettighed, så overvej om du kan købe eller indlicensere rettigheden. Udlicenser din rettighed: Har du fx fået patent på en teknik, der er et spin-off af dit kerneområde og ikke passer med din forretningsstrategi, kan du i stedet vælge at sælge patentet. Sådan kommer du videre På kan du gratis sætte dine rettigheder til salg og finde standardkontrakter, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal handle med patenter og brugsmodeller og du kan også finde værktøjer, du kan bruge, når du vil værdiansætte dine rettigheder. 7

8 Produktion Styr på dine rettigheder Det er hamrende vigtigt at få registreret sit varemærke også i producentlandene. Søren Schriver, direktør, Hummel Vær opmærksom på, at ikke alle lande har samme regler som Danmark. Selv om du kan bevise, at du har brugt dit varemærke eller design i det pågældende land først, kan du godt miste retten til at bruge det, hvis du ikke har fået det registreret. Registrer dine rettigheder i det land, du får dine varer produceret i. Selv om du ikke sælger og markedsfører dit produkt i det pågældende land, er det alligevel en god idé at få dine rettigheder registreret der. Særligt er det vigtigt at få varemærkeregistreret dit produkt, hvis du får produceret i udlandet - ellers kan du risikere, at en anden virksomhed registrerer dit varemærke, så du hverken kan producere i det pågældende land under dette navn eller få dine varer ud af landet. Samme problem kan gøre sig gældende for dit design. Sådan kommer du videre Få hjælp og vejledning hos eksportrådgivere eller hos en IP-coach i dit regionale Væksthus. Underleverandører Mange danske virksomheder bruger underleverandører til at få produceret sine varer. Her bør du være sikker på: at det er klart aftalt, hvem der har rettighed til det producerede produkt, særligt hvis din underleverandør også laver produktudvikling. at din producent ikke krænker nogen rettigheder i det land, produktionen er tilknyttet. Sådan kommer du videre På Patent- og Væremærkestyrelsens kan du finde vejledning og downloade hemmeligholdelsesaftaler og standardkontrakter, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal lave en aftale. 8

9 Salg & markedsføring Opbyg dit produkts identitet Produkter identificeres blandt andet gennem deres navn. Varemærker og design er derfor effektive i forhold til at opbygge en særlig identitet for dit produkt, da det er ud fra dit produkts logo og ydre, at dine kunder primært forholder sig til det. Overvej hvilke signaler du ønsker at sende med dit brand - hvem skal købe produktet og hvorfor? Kvalitetsindikatorer, genkendelighed, goodwill og øvrige markedsværdier er tilknyttet dit brand, og det er dermed også her, at du adskiller dig fra dine konkurrenter. Vi bruger vores varemærker til aktivt at beskytte og udvikle vores produkters identitet. Ved at bruge flere forskellige varemærker, kan vi appellere til flere forskellige kundegrupper. Når du registrerer dine varemærker, sikrer du, at andre virksomheder ikke genbruger dit brand eller forstyrrer den produktidentitet, du opbygger. Overvej om æstetiske eller ergonomiske aspekter er vigtige i markedsføringen af dit produkt. Så kan det være en god idé at sikre, at din brug af det er eksklusiv gennem en designregistrering. Hvis din kundegruppe er teknologifokuseret, bør du også overveje at bruge dine patenter i brandingen af din virksomhed og dine produkter. Med patenter sender du et signal om, at din virksomhed er videnstung og har teknisk ekspertise. - Jakob Balling, IP-specialist Arla Kend dine kunder Når du tilrettelægger din strategi for design og varemærker, er det vigtigt at vide, hvem dine kunder er. Har du forskellige kundegrupper, kan det være en idé at segmentopdele dine produkter, så du har forskellige varemærker, der appellerer til forskellige kundegrupper. Distributører og forhandlere I forhold til distributører, der skal sælge dit produkt, er det vigtigt at overveje, hvordan dit varemærke og dit design skal behandles. Det vil sige, hvordan skal distributøren markedsføre dit produkt og i hvilke sammenhænge. I din distributionsaftale med forhandlere bør du derfor indføje, hvordan du ønsker dine IP-rettigheder behandlet. Sådan kommer du videre Du kan få yderligere vejledning hos dit regionale Væksthus eller hos en privat rådgiver til, hvordan du kan bruge IPR som led i din salg & markedsføring. 9

10 Internationalisering Hvilke udenlandske markeder? Ved at kombinere flere rettigheder til samme produkt - både patent, varemærke og design - styrker vi vores beskyttelse, og det bliver nemmere at håndhæve vores rettigheder over for eventuelle kopister. - Søren Skovgaard Pedersen, Leder af IPR-afdelingen, Linak IPR-overvejelser er helt afgørende, når du skal eksportere dine produkter. Hvis du skal beskytte dine rettigheder i andre lande, skal du søge om det i forbindelse med, at dit patent, design eller varemærke bliver udstedt. Beslut dig for hvilke lande du vil have, at dit patent skal gælde i. For patenter gælder det, at du inden for de første 12 måneder, fra du indleverer den første patentansøgning, skal beslutte dig for, hvilke andre lande patentansøgningen skal videreføres i. Hvis du vælger ikke at videreføre din patentansøgning, vil du kun opnå beskyttelse i det land, hvor du først indleverede din ansøgning. Du skal være opmærksom på, at efter fristen på 12 måneder, kan du ikke fortryde dit valg. Husk også at registrere dit varemærke i de lande, som du ønsker at lancere dit produkt i. Derfor må du på et tidligt tidspunkt overveje, hvilke markeder dit produkt på længere sigt skal markedsføres i, men også hvor du vil have dine varer produceret. Er det regionalt eller globalt? Og kan du få beskyttelse i disse lande, eller skal produktet eller navnet ændres, inden det kan beskyttes på de pågældende markeder? Det rigtige navn og logo til udlandet Det er ikke sikkert, at du kan overføre din danske brandingstrategi og produktidentitet på det danske marked direkte til udlandet. Overvej om navnet på dine produkter bør ændres i forbindelse med en lancering i udlandet. Er de kunder, der skal købe produktet i udlandet, samme type som dem, der køber produktet indenlands? Eller er det et andet segment, du skal appellere til, og bør du derfor ændre din markedsføringsstrategi og dermed også tilpasse dine rettigheder? Når din virksomhed går internationalt med et produkt, bør dit domænenævn også gøre det, derfor bør du sikre dig et matchende udenlandsk domæne til din virksomhed. 10

11 Flere rettigheder flere muligheder for beskyttelse Overvej en designbeskyttelse når du skal konkurrere på udenlandske markeder - også selv om du opererer inden for en branche, hvor design ikke er så vigtigt i forhold til din markedsføring. Jo flere typer af beskyttelse du har for dit produkt, jo flere muligheder flere har du for at bevise din eneret - og undgå kopiering. Underleverandører og licensaftaler Eksport til udlandet indebærer ofte en involvering af andre virksomheder. Det kan være, at du har udenlandske underleverandører, der skal distribuere dit produkt lokalt. Det kan også være, at dele af produktionen simpelthen flyttes ud til de nye markeder. Gør dig klart, hvem der har hvilke rettigheder, når du indgår aftaler med lokale partnere er det eksempelvis dig eller den udenlandske producent, der ejer rettigheden til produktet i udlandet? Hvis du har en mindre virksomhed, er det ikke sikkert, at du har midlerne til at stå for produktion og markedsføring i flere lande. Du kan så i stedet vælge at sælge eller udlicensere til udenlandske virksomheder, der kan stå for produktion og markedsføring i disse lande. Dine rettigheder er en handelsvare. Sådan kommer du videre Kontakt Eksportrådet, der tilbyder danske virksomheder en lang række services i forbindelse med internationalisering, herunder IPR-vejledning. Du kan også tage kontakt til en privat rådgiver eller dit regionale Væksthus, der kan hjælpe dig med at lægge en strategi for internationalisering. 11

12 12

13 Når du vil skabe forretning internationalt, er det særligt vigtigt at være opmærksom på IPR. Du kan fx få bedre adgang til udenlandske markeder og en langt stærkere konkurrenceposition. Derfor bør du på et tidligt tidspunkt lægge en strategi for dit produkts markedspotentiale, og hvilke lande du gerne vil producere og sælge dine produkter i. - Ulla Klinge, European Patent Attorney, Inspicos 13

14 Ledelse Sammenhæng i IPR-arbejdet Virksomheden behøver ikke have en forkromet patentpolitik eller -strategi. Men ledelsen skal som minimum sikre, at produkter under udvikling bliver frikendt overfor andres patenter. Risikoen ved at undlade denne analyse under produktudviklingen er simpelthen for stor i en globaliseret handel med stigende patentaktivitet overalt. Det er vigtigt at anvende IPR i sammenhæng med de øvrige dele af virksomheden. Ved at gøre dig klart, hvordan du ønsker at bruge IPR ift. din produktudvikling, din produktion, salg & markedsføring og internationalisering, kan du sikre dig konkrete markedsfordele. Er du fra start opmærksom på dine og andres rettigheder, så du kan operere frit, så undgår du fx dyre forsinkelser i forbindelse med lancering af et nyt produkt, eller når du skal til at eksportere. Planlæg og medtænk IPR som en del af den daglige virksomhed. At beskytte egne kernekompetencer er en investering i kommercialisering og markedsføring. Tænk faserne i sammenhæng. Det nytter fx ikke noget først at tænke på beskyttelse i udlandet, efter patentet er udstedt, eller dit varemærke er blevet internationalt kendt. - Frank Petersen, Patent Manager, Grundfos Gennemgå løbende status for patentportefølje, design og varemærkeregistrering for at sikre, at der er sammenhæng mellem beskyttelsen, produkterne og markedsføringen. Hvad gør de andre Det er vigtigt løbende at følge med i, hvad andre virksomheder gør, så du som leder ved, om din virksomhed skal agere anderledes. Den tekniske udvikling går hurtigere end nogensinde, og dermed bliver både patenter og teknikker hurtigere forældet. Derfor bør du systematisk holde øje med, hvad konkurrenterne foretager sig, og om det giver anledning til at ændre virksomhedens forretningsstrategi. Du kan få hjælp til det på flere måder: 14

15 Få indblik i tendenser og trends inden for dit fag eller teknikområde. Du kan få lavet både en designundersøgelse og en teknikundersøgelse, der kortlægger udviklingen. Få overblik over specifikke konkurrenters aktiviteter. Du kan få lavet konkurrentanalyser og overvågninger af både varemærker, design og patenter. Få overblik over om nogen går for tæt på dine rettigheder. Du kan opsætte systematiske overvågninger af, om dine rettigheder krænkes. Sådan kommer du videre På Patent- og Varemærkestyrelsen hjemmeside kan du få et overblik over de produkter, der udbydes: Du kan også tage kontakt til en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at komme videre. Ansvarsfordeling Det er ledelsens ansvar at lægge en plan for den overordnede brug af IPR i virksomheden og at sikre, at der er sammenhæng i IPR-arbejdet i de forskellige faser i virksomheden. Ved at implementere en plan for hvilke dele af virksomheden, der skal tage sig af hvad, kan du udvikle virksomhedens brug af IPR og sikre, at det bliver integreret i alle led i virksomheden. 15

16 Få mere information Kontakt Patent og Varemærkestyrelsens kundecenter på og få vejledning om, hvordan du kan beskytte din idé eller produkt. Du kan også få lavet en indledende undersøgelse af, om du har opfundet noget nyt. Se mere på Kontakt en privat IP-rådgiver, der tilbyder rådgivning om patent, brugsmodel, varemærke og design. På kan du se en liste over danske rådgivere. Kontakt dit regionale Væksthus og få gratis vejledning af en IP-coach om, hvordan du kan bruge IPR til at udvikle din virksomhed. Find dit regionale Væksthus på Kontakt Eksportrådet, hvis din virksomhed skal gå internationalt. Du kan læse mere på

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR?

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Ida Johannesen, fuldmægtig, cand.merc.jur. Kontaktinformation: IJO@dkpto.dk, tlf. 43 50 83 58 Patent- og Varemærkestyrelsen Mandag den 9.

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder?

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Program Intro Valg af nyt marked: Tænk immaterielle rettigheder ind i markedsanalysen Styrk konkurrencepositionen via

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder «JUR_NAVN_DEL1» «JUR_NAVN_DEL2» «JUR_NAVN_DEL3» «JUR_FOR_GADE_ADRESSE» «JUR_FOR_POSTNR»«JUR_FOR_POSTDSTRKT» CVR-nr. «cvr» August 2009 Kan udfyldes elektronisk på WWW.virk.dk. Her kan man gemme undervejs,

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves.

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves. KORT OM OS & VORES VÆRDIER Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction. - Einstein Vores

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER?

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER? HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER? De mest brugte rettighedstyper er varemærker, patenter, designrettigheder og ophavsret hvad de kan beskytte

Læs mere

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent Information Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler, som

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Underoverskrift (MetaUM str. 16) Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Verden Venter.. Oplæg ved Internationaliseringsrådgiver Martin Amdi Pedersen Eksportrådet

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Skorstensmærker og kontorflag

Skorstensmærker og kontorflag REDERI- BRANCHENS KENDETEGN Beskyt dine værdier Mange danske rederier har gennem årene registreret deres skorstensmærke og kontorflag i det gamle danske register over skorstensmærker og kontorflag. Men

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS AKADEMI EKSPORT SÆLGER Skab ny vækst og mere salg på internationale eksportmarkeder med en målrettet efteruddannelse. 1 Uddannelsen til Eksportsælger Eksportsælgeruddannelsen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden Fakta om projektet Navn: IPR Turnaround i danske virksomheder Forløb: 2012-2014 Finansiering: Industriens Fond (4,5

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland PPH din genvej til patent Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland Patent Prosecution Highway (PPH)- aftaler sikrer en mere effektiv behandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Vi ser patenter som en investering!

Vi ser patenter som en investering! Vi ser patenter som en investering! 1 Patenter - investering og profit Claus Hoffmann og Ole Kragh Møller ch@hoffmanndragsted.dk Tel: +45 30 91 82 27 okm@hoffmanndragsted.dk Tel: +45 53 72 72 22 Hoffmann

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

IPR-strategi. Uddannelsesdagen 2017 Ved Dan Bjerg Geary og Mikkel Friis Rossa

IPR-strategi. Uddannelsesdagen 2017 Ved Dan Bjerg Geary og Mikkel Friis Rossa IPR-strategi Uddannelsesdagen 2017 Ved Dan Bjerg Geary og Mikkel Friis Rossa 2 Hvad er IPR? Varemærker logo, slogan, navn mv. Patenter løsning på et teknisk problem, en proces, metode/fremgangsmåde Brugsmodeller

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Fischer Lighting. En virksomhedscase

Fischer Lighting. En virksomhedscase Fischer Lighting En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om Fischer Lighting. 3 Introduktion til casen Fischer Lighting Aps er en lille dansk virksomhed, og denne case handler om, hvordan

Læs mere

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER.

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER. CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER www.youtube.com/watch?v=hljnd1kjrss EU KRIDTER BANEN OP SMV-instrumentet kort fortalt: Partnerskab: Ingen partnerkrav, men projekter involverer ofte kunder og underleverandører

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Hvornår er patenter en god ide?

Hvornår er patenter en god ide? Hvornår er patenter en god ide? Opfinderforeningen mandag den 31. maj 2010 ved Per Höhle Hjulskov Zacco Denmark A/S www.zacco.com Beskyttelse af ideer 1 Hemmeligholdelse Beskyttelsesmuligheder ved registrering

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNER SALG AF VIRKSOMHED - ANNONCE

OVERSIGT OVER EMNER SALG AF VIRKSOMHED - ANNONCE SALG AF VIRKSOMHED - ANNONCE Kapital til grøn omstilling Få kapital til grøn omstilling ved at sælge andele af din forretning til interesserede investorer eller ansøg om lånekapital. Lånekapital - Start-up

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Find dine kernekunder

Find dine kernekunder Find dine kernekunder Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet med

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere