Dansk Facilities Management netværk. Præsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Facilities Management netværk. Præsentation"

Transkript

1 Dansk Facilities Management netværk Præsentation

2 Facilities Management - hvad er det? Facilities Management understøtter kerneforretningen Med Facilities Management varetages alle sekundære funktioner i en virksomhed funktioner som bygningsdrift, IT, postomdeling, kantine og lignende. Disse funktioner skal varetages ud fra et helhedssyn og Facilities Management er en ledelsesdisciplin til at styre alle de funktioner, der først bemærkes, når de ikke fungerer. Facilities Management understøtter rammerne om medarbejdernes primære opgaver og giver dermed medarbejderne de bedst mulige betingelser for at udføre det daglige arbejde. Med Facilities Management synliggøres, hvilke processer der kan optimeres, og hvordan det gøres bedst muligt. Facilities Management er situationsbestemt og giver den nødvendige fleksibilitet, så virksomheden altid er på forkant med udviklingen. Det gælder uanset, om der skal optimeres i ydelser, antal kvadratmeter eller udviklingen går i den anden retning og fordrer udbygning af personalegoder, etablering af hjemmearbejdspladser, nye mødefaciliteter eller en café til medarbejderne.

3

4 Faktorer der stimulerer Facilities Management - Baggrunden for FM som arbejdsområde Totaløkonomi Personalereduktioner Optimering af løsninger Rationalisering Forenkling CAD/CAFM pc-løsninger Netværk, LAN, WAN Internet Elektronisk post m.v. Informations teknologi IT Omkostninger ved fejltagelser Global konkurrence FM Core Business Maximere investeringer Outsourcing Business Process Reengineering Total Quality Management Benchmarking Medarbejder forventninger Stigende omkostninger for arealer Intelligente arbejdspladser Delte arbejdspladser CAFM - space management Kundefokus Komfort Miljø Kvalitet Forbedringer, TQM, BPR

5 FM definitioner Facilities Management er organisering og forvaltning af de fysiske rammer for en virksomhed Integration af organisation og mennesker, bygninger og arbejdsmiljø samt informations-teknologi DFM 1995 Facility management is a profession that encompasses multiple disciplines to ensure functionality of the built environment by integrating people, place, process and technology FM is the integration of processes within an organization to maintain and develop the agreed services which supports and improve the effectiveness of the primary activities CEN/Dansk Standard, dec Facilities management - "the process by which an organization delivers and sustains support services in a quality environment to meet strategic needs." Centre for Facilities Management IFMA

6 Facilities Management som ledelsesdisciplin Ved at anvende Facilities Management som en ledelsesdisciplin sikres den nødvendige opmærksomhed på området. Det giver fokus på alle de faktorer, der påvirker det daglige arbejde. Faktorer som støtter optimalt op om kerneforretningen, og som er integreret i de økonomiske og strategiske forhold, der er gældende i virksomheden. Facilities Management sikrer en systematik, der har effekt for den enkelte virksomhed og dens bundlinje. Det er paraplyen over en række discipliner i virksomheden, der kan omfatte forhold som for eksempel vedligehold af bygninger, drift af IT- og televærktøjer og kantinedrift. Facilities Management har gennem mange år været en anerkendt ledelsesfunktion uden for Danmarks grænser. Resultaterne, der er opnået med Facilities Management, har ganske naturligt bidraget til stadigt stigende fokus på området også i Danmark.

7 DFM - hvem er vi? Netværkets formål er udvikling og udveksling Formålet for Dansk Facilities Management - netværk er at udvikle fagområdet, at udbrede og udveksle viden om Facilities Management, at fremme samspillet mellem praksis, uddannelse og forskning og at være bindeled til den internationale udvikling på området. Netværket sikrer og forstærker fokus på de mange tiltag, der er på området både i Danmark og i udlandet. Omgivelsernes påvirkning af virksomhedernes kerneforretning er stor, og det kræver indsigt, forståelse og erfaring at udnytte Facilities Management som en ledelsesfunktion.

8 Mange brancher repræsenteret Dansk Facilities Management - netværk blev etableret i 1991 og har i dag 130 medlemmer. Medlemmerne er spredt ud over hele Danmark og er i vidt forskellige virksomheder og brancher fra facilities managers i private virksomheder, entreprenørvirksomheder, rådgivere og leverandører til offentlige virksomheder og institutioner. Denne brede sammensætning af medlemmerne giver god mulighed for at etablere netværk i netværket, hvor der udveksles erfaringer og diskuteres konkrete problemstillinger se den komplette medlemsliste på

9 Aktiviteter hele året I løbet af året afholdes en række møder og konferencer ofte i samarbejde med andre faglige netværk. Møderne beskæftiger sig med alt fra kontorindretning til juridiske forhold ved outsourcing. Derudover bruger medlemmerne hjemmesiden aktivt. Her er der adgang til artikler og nøgletal, der kan bruges i arbejdet med Facilities Management. Hvert år samles medlemmerne desuden til en stor to-dages konference, hvor der sættes perspektiv på Facilities Management af oplægsholdere fra ind- og udland.

10 DFM Håndbog i Facilities Management Per Anker Jensen Udgivet i 2001 Arbejdsrummet Karen Mosbech Udgivet i 2003

11 Håndbog i Facilities Management - Indhold : Indledning Introduktion til FM Definition af FM - Baggrunden for FM som arbejdsområde - Udviklingen af FM som fagområde - Karakteristiske FM-værktøjer - Markedet for FM - FM-forhold af særlig betydning i Danmark Ledelse og organisation FM og virksomhedens organisation - Outsourcing - Kvalitetsstyring af serviceydelser - Kvalifikationer og udvikling i FM-funktionen Økonomistyring FM i virksomhedens samlede økonomistyring - Intern husleje - Økonomistyring i FM-funktionen - Benchmarking og nøgletal Strategisk planlægning Ejendomsstrategier - Tilpasning af ejendomsporteføljen til organisationen - Investeringsanalyser og totaløkonomi - Bygherrefunktionen - Vedligeholdelsesstrategier - Anlægs- og vedligeholdelsesplanlægning - Bygningsvurdering og klassificering - Risikostyring. Space Management Arealer - Tilpasning mellem de fysiske rammer og organisationen - Arbejdspladsindretning Ejendomsdrift Vedligehold - Forsyning - Renhold - Fælles drift - Faste ejendomsudgifter. Services Vagt og security - Reception og omstilling - Postservice - Data-infrastruktur - Kantine - Andre services. IT og kommunikationstekniologi IT som FM-arbejdsområde - IT-baserede FM-værktøjer - Intelligente bygninger Miljø og arbejdsmiljø Byggeri og miljø - Miljø- og energiledelse - Indeklima - Arbejdsmiljø og skærmarbejde FM i Danmark og internationalt FM i Danmark - FM internationalt - FM i fremtiden Ordforklaringer Stikordsregister

12 Facilities Management Finansiel/administrativ forvaltning Investeringsforvaltning Arealforvaltning Driftsforvaltning Serviceforvaltning Målsætning Eje/leje Forrentning Strategi Markedsstrategi Økonomisk Strategi Juridisk Strategi Teknisk Strategi Miljøstrategi Image strategi Køb & Salg Nybygning Nedrivning Modernisering Finansiering Budgetter Regnskaber Skatter Erfa-tal/Benchmarking Forsikring Kontrakter Ind-/udlejning Strategiske langsigtet karakter, politikker, strategier for udvikling af ejendomsportefølje og supportfunktioner i f.t. virksomhedens overordnede strategier, målsætninger og strukturelle ændringer i omverdenen Space Management Areal udnyttelse Indretninger lokaler arbejdsplads Flytninger Inventar Taktiske planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen og supportfunktioner - tilgodese politikker og strategier samt tilpasning til konjunkturbetingede ændringer etc. DFM opdeling Vedligehold Terræn Bygning udv. Bygning indv. Bygningsinstall. Inventar Forsyning Varme El Vand Afløb Renovation Renhold Udv. terræn Udv. Bygning Indvendig Vinduespolering Fælles drift Driftspersonale Materialer og materiel Ekstren service Ekstern konsulentassistance Projekter/entrepriser IT Datanet Telefon IT-værktøjer Internet Sikkerhed & Vagt Arbejdsmiljø Kantine Reception Intern post Kopimaskiner Biler Rejser Operative den daglige drift af ejendomme og supportfunktioner m.h.p- bedst mulig opfyldelse af virksomhedens behov i h.t. aftalte serviceniveauer

13 Direktion og topledelse Matrix over FM opgaver Ledelses opgaver Projekt opgaver Strategisk Mission Forretningsplan Økonomisk strategi Investeringsanalyse Ejendomsbeslutninger Lokale strategi Rammeplaner Arbejdsplads- og it-strategi Strategiske studier Ejendomsanvendelse Virksomheds standarder FM operationel struktur Virksomhedsresuméer (til ledelsen) Taktisk Virksomhedsstruktur Indkøbs politik Beskrive standarder Udviklingsplaner Ressourceoptimering Budget Kontrol af database Guideline dokumenter Projektprogrammering FM Job beskrivelse Prototype Budgetter Database struktur Operationel Definere serviceniveau Kvalitetskontrol Arealfordeling Anlægsarbejder Implementeringsprocesser Audits Krisesituationer Vareindkøb Ombygninger Lager Ind- og fraflytning Møbler Kilde: Facilities Management and the business of space by Wes McGregor and Danny Shiem-Shin Then

14 Om DFM-nøgletal Foreningen DFM-nøgletal er stiftet 31. januar 1996 af interessenter blandt medlemmer i foreningen DFM-netværk ud fra ønsket om at skabe en selvstændig organisatorisk ramme for arbejdet og udviklingen med nøgletal. Foreningen DFM-nøgletal har til formål at indsamle, bearbejde og udgive nøgletal for driftsområderne: Vedligehold, Forsyning, Renhold, Fælles drift og Faste ejendomsudgifter inden for ejendomsvirksomhed og beslægtede virksomheder, således at disse nøgletal kan danne grundlag for benchmarking m.v. blandt foreningens medlemmer. Foreningen drives som en non-profit virksomhed for at skabe nytteværdi og værditilvækst for medlemmer og samfundet i sin helhed. Foreningen støtter endvidere Dansk Facilities Management netværk s virke og udvikling.

15 Internationalt samarbejde Nordic FM er et netværk af private virksomheder, offentlige institutioner, undervisning og forskning samt brancheorganisationer i Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark. Fra formålsbeskrivelsen: This Nordic network has been established to promote a common Nordic development within the area of Facility Management. The network shall contribute to increase value creation in core businesses, to increase quality and to make the operation of buildings and real estate more efficient, focusing on the users. Nordic FM has its basis in the development of FM in Europe as well as globally, recognising that the Nordic countries already have a leading position internationally within particular fields of managing, operating and maintaining real estate. EuroFM, hvor DFM er medlem og medstifter samarbejde på tværs i Europa, herunder årlig europæisk konference

16 DFM aktiviteter bl.a.: DFM arbejdsgrupper - fokusområder Samarbejde med DFM nøgletal, Bygherreforeningen m.fl. videndeling og formidling Driftsherreprisen m. BoligfondenKuben gode eksempler indenfor FM DFM konferencer, seminarer, gå hjem møder og øvrige arrangementer formidling af viden og resultater

17 Bliv medlem af DFM-netværk Hvad får jeg/min virksomhed ud af at være medlem? DFM-netværk er det eneste forum for Facilities Management i Danmark og DFM-netværk samler viden fra mere end 100 større danske virksomheder til gavn for alle netværkets medlemmer. Derudover kan du/din virksomhed hente information på en aktuel og opdateret hjemmeside, og du/din virksomhed bliver inviteret til at deltage i møder, konferencer, seminarer og virksomhedsbesøg. Som medlem får du/din virksomhed desuden håndbogen i Facilities Management af Per Anker Jensen

18 Medlemskab Et medlemskab giver adgang til nyeste viden og erfaringer fra ind- og udland og inspiration til at bruge Facilities Management aktivt i virksomheden. Medlemskab for virksomheder: kr. årligt. Personligt medlemskab: kr. årligt. For yderligere information kontakt DFM-netværk sekretariatet Telefon:

19 FM NYT er et nyt initiativ udgivet i forbindelse med DFM konferencen 2006

Facilities Management

Facilities Management Per Anker Jensen, Kjeld Nielsen og Susanne Balslev Nielsen Facilities Management Eksempler på god praksis fra de nordiske lande Rapport BYG DTU R-145 2006 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-217-6 Facilities Management

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Udgiver: Center for Facilities Management

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 9 Begrebskatalog Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 9.1 Formål og anvendelse 3 9.2 r til begrebskataloget 4 9.3 Ordliste 5 9.4 Begreber 12 2 9.1 Formål Formålet med dette

Læs mere

Optimering af Facility Management i en kommunal driftsorganisation ved hjælp af informationsteknologi

Optimering af Facility Management i en kommunal driftsorganisation ved hjælp af informationsteknologi Optimering af Facility Management i en kommunal driftsorganisation ved hjælp af informationsteknologi Allan Svabo Jónsson Kandidat Speciale Aalborg Universitet 09.01.2014 Denne side er bevidst blank Indhold

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Søren Thomsen 080801

Søren Thomsen 080801 C B S Facility Management Strategisk Taktisk Operativ Facility Management på CBS Af: Martin Jensen 080861 Søren Thomsen 080801 Ingeniørhøjskolen Ballerup 1. Forord Denne bacheloropgave er skrevet af Martin

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004

The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004 EuroFM 2004 The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004 Resumé Referenter: Grethe Vinther og Poul Kragelund Kragelund Kommunikation A/S 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lionel Prodgers

Læs mere

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R) Fag: Økonomistyring, Management Control Systems - Bjørn Clausen-Ley Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Figur 1

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere