Kommentar til Driftige Designkommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar til Driftige Designkommune"

Transkript

1 Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med at placere alt det dårlige i udkanten af kommunen f.eks vindmøller, biogasanlæg eller forurenningsvirksomheder. Tænk på hele kommunens ve og vel. Fællesskab skaber man ved at være forstående og bruge hele befolkningen sunde fornuft. Dårlige boligområder kan ødelægge fællesskabet. Vent med kæmpevindmøllerne til den snusfornuftige viden er på plads og hastværk er ikke snusfornuftigt. Afvent mere vidensbaserede analyser før I designødelægger kommunen med 30 sygdomsbefængte kæmpevindmøller på 150 meter. Skab udvikling i lokalsamfundene frem for afvikling. Demokrati er at alle er inddraget og ikke kun en favorisering af de mest stilfyldte og rigeste områder. Altså alle i hele kommunen indrages og deltagtiggøres i de nye design versioner B Vision for kolding design fordel goderne over hele kommunen og ikke kun i midtbyen. B Virksomheder skabes ikke kun af højtuddannede. De fleste virksomheder skabes af folk der kan omsætte ideer til noget der skaber en værdi for andre. Derfor skab designideen fra børnehaven til slutuddannelsen og gerne i kolding kommune. B Kolding Kommune er hele kommunen og ikke kun Kolding by. Det er demokrati at hele kommunes område inddrages i den endelige design version. Husk demokrati ikke kun er der hvor der bor flest mennesker. Suboptimering er at dem der har får mere og de få landbyer får intet. De små byer har ikke mange indbygger men de skal også være med i den centralstyrede design udvikling i hele kolding kommune. B Etablering af kontaktfamilienetværk, hvor man som familie melder sig til at sørge for at for eksempel udenlandsk arbejdskraft bliver introduceret for muligheder i Kolding Kommune hvad angår sociale og kulturelle forhold, så der er en chance for, at de føler sig som en del af lokalsamfundet. Målet er, at det skal være nemt at tiltrække expats. B Tro ikke at Kolding er verdens navle.. Men hvis den kan tilbyde og være attraktiv for alle er det måske et OK valg at flytte til.. Men det behøves hele verden nok ikke at vide? B det er miljøet der er vigtig og netværket-hvordan det bliver formidlet - vi har brug for aktivitet og lige så stort et udbyd som efterspørgsel! B så må du flytte tættere på B fjern busholdepladsen på brostræde og åben op fra slotsgade ned til åen. B lad ikke design city tage udsigten over fjorden fra skamlingsvejen! B Byrådspolitikerne lægger strategier og tænker visionært fremfor at fokusere på detaljer og enkeltsager. B Lav en online idéportal, hvor borgere kan bidrage med idéer til Kolding Kommune. Folk har jo masser af idéer. Det kan vi jo se på skærmen her. B alle kender Bilka, ingen kender Kolding! B i det mindste har vi faktacoop den har åbent til klokken ti. B Uanset hvilken design "vej" Kolding kommune vælger, skal man huske de mindre stærke grupper, f.eks. de knap så boglig stærke. Det hele er ikke kun Designskole, IBC, Universitet m.m. B Få skabt ordentlige faciliteter til design idéen. Altså, få aflivet janteloven, så alle

2 "tør turde" deltage i processen om designkommunen uanset baggrund, alder, erfaring etc. B Udbud gratis kurser i design proces for virksomheder og borgere i kolding kommune. B tror i har en kæmpe opgave i at beskrive hvad i ligger i design, da det naturligt vil indsnævre vores tanker om hvad i mener. B giv politikerne 6 ugers "selvvalgt" kursus, hvor de lærer hvad ordet design rummer B Ja, Kolding er kedelig efter kl 18, men hvad gør DU for at ændre på det? B lejeboliger giver mobilitet i arbejdsstyrken og er start boligen for tilflytter Pengene bliver i kommunen B Kolding midtby er kedelig og grå og signalere som sådan alt andet end driftighed og viden. Så midtbyens udvikling skal tænkes ind som en integreret del af visionen. B Iværksætteri skal ind med "modermælken". Folkeskolen skal inddrages så vi får skabt en iværksætter tankegang fra barnsben B Kolding har en design børnehave! Ret cool. UCSyddanmarks pædagoguddannelse i Kolding er også nytænkende og arbejder med design og innovation i daginstitutioner. Der er håb for at vi får seje designbørn. B Job by day, iværksætter by night. Kommunen stiller et iværksætter laboratorium til rådighed efter arbejdstid, så man har mulighed for at prøve ideer af. Ekstra bonus; Frivillige passer barnet imens. b design = kreativ problemløsning en designkommune kan både være vidende driftig frivillige og SKØN!! B Sørg for gode erhvervsmuligheder i omegnsbyerne, så de færdiguddannede har et sted at finde job B Kolding - get going B penge? Hvordan? Og hvor? Vi burde fokuser på noget vedvarende og noget som medfører vækst og fremtidige arbejdspladser... Nok kan I få studerende til kolding, men hvad skal det bruges til hvis der ikke er fremtidige arbejdspladser eller muligheder i kolding. Det handler om trykhed og penge, ellers kan vi aldrig reproducere os selv, som borgere i kolding... Og hvad angår flere unge til kolding, Gør det ungt og attraktivt,. Fordælen borgere og politikere i kolding, byen er død efter klokken seks! Vi flygter jo nærmest... B Lav iværksætterkonkurrencer på de mange videregående uddannelser. B Mere netværk mellem ledige og virksomheder. F.eks. Et mødested i hvor folk kan sparre og netværke med hinanden. B Kolding har blandt andet et kontor i Bruxelles sammen med landets øvrige kommuner. Brug det til at brande Kolding designkommune B kolding, vi designer muligheder... Lad os skabe en kommune hvor man ser muligheder og ikke umuligheder. B gør tomme bygninger i bymidten mere tilgængelige, så livet i midtbyen bliver mere attraktiv, i stedet for "forfalden" B Kolding City kunne blive mere spændende hvis der var markeder med designprodukter hver lørdag. B Iværksætteri for Dummies. Kommunen gør det nemt at prøve ideer af. B forældre flytter kun til Kolding, hvis de får gode pasningsmuligheder for deres børn. En folkeskole som er GOD! Invester deri. B Prøv at komme ned og oplev Kolding bys biograf i centrum Nicolai Biograf kendt i hele landet for sin store innotation, til at skabe store oplevelelser

3 B Stor Fjordevent over en weekend B 'Grænseløs' festival v. havneområdet incl. Bungyjump over vandet B Kolding - vækker driften B mere alternativ brug af åen og havnen, events, havnefest osv B Foreningslivet skal omlægges til en del af det nye... Heldagsskoler i Kolding. Nyt koncept B gør mere ud af samarbejdet i Trekantområdet, sammen kan vi løfte mere. B husk at "money talks" - den driftige og dristige designkommune er den eneste bæredygtige vision... B brug Koldings borgere som "designere" i co-creation udviklingsforløb med lokale og regionale virksomheder B men husk at bevar industrien på havnen den giver liv og dynamik B skab SiliKolding valley B Ny havn vil trække turister til, som vil ligge millioner. B man kunne samle alle genbrugsbutikker i en gade i byen. Her kunne torvedage også afvikles og genbrug og torvedage kunne gå hånd i hånd og udvikle en helt ny kultur. B tiltræk virksomheder fra hele landet til trekantsområdet, i stedet for at kæmpe om virksomhederne fra nabokommunerne B tænk også regionalt (Trekant området) og tag en dristig beslutning om at skabe en unik transport infrastruktur til gavn for regionen. B Kom på biblioteket den 29. hvor det nye TV Kolding introduceres som den lokale kanal der knytter borgere og kommunen tættere sammen. B Hvordan skal ivæksætter ideerne finansieres? B er dette scenarie bæredygtig, når fehmern forbindelse omdirigerer trafikken uden om kolding? B Få en Kolding Fjord dag. B design byens nye vartegn. En smuk dobbeldækker bro fra IBC til Fynsvej B Den kattevenlige designkommune - Kattebakker på hvert gadehjørne og kradsebræt en halv meter op af alle bygninger i city B Giv design-begrebet retning... Det gode Liv f.eks B Innovation gennem design. B Kig ud over bygrænsen i Kolding byråd. Virksomheder der arbejder med design skal kunne trække på Koldings design ekspertise f.eks via desigskolen og hurtig sagsbehandling og vejleding. Design er mange ting. Husk det er virksomhederne der tjener pengene og ikke det offentlige kolding. Kommunen skal være en katalysator i at fremme kommende virksomheder. B lyt til borgernes ideer. Se med åbne øjne på udviklingen i subkulturen - det bliver måske fremtiden B at liv og det hele menneske tænkes ind i vækst og udvikling, så vi ikke arbejder os ihjel B tillad mere nedefra og op. Dyrk subkulturen. Og hvad er god business? B Inddrage børnene i processen så man på den lange bane gør alle i Kolding bevist om hvor vigtigt iværksætteri er. På skoleskemaet. B Hvad er design? B Handlingsplaner. Sætte klare mål op for projekter/tiltag. Følge op og tage konsekvensen

4 B Det gamle domhus skal laves om til et iværksætteri laboratorium, hvor man få et skrivebord, adgang til printer osv, vidensdeling med andre iværksættere og kommunen har en konsulent ansat til at hjælpe med bureakratiet B lav en kompetencebank hvor man kan trække på f.eks. Unge og seniorer B Mod til virkelig at turde. Ikke være så fodslæbende. Huske at det er en "hel" kommune. B de skal kunne turde og gøre noget. Der skal ske noget og være handling bag ordene. Komme ud i livet med visionerne og ikke bare lade det hele være snak. De skal være modige og turde satse det hele og gå helt ud til kanten. Gå igang med tingene. Skære ned på retningslinjene og slippe styringen. Der kunne været tilknyttet nogle unge mennesker og studerende til byrådsmedlemmerne, så deres mening komme til sin ret - innovation fra de unge og udfordre medlemmerne i byrådet, altså en slags mentorordning. Designmanualen skal afskaffes og gøre en lang række ting lettere. Gøre behandlingsprocessen lettere for iværksættere. B een indgang til kommunen for virksomheder for sagsbehandling mv. En erhvervs kontakt B Sats på Kolding City. Det vil både tiltrække studerende og andre tilflyttere og virksomheder. B udvikle rådgiverteamet/konceptet med designmetoder! B tættere kommunikation til virksomheder og borgere B billig kontorleje for iværksættere B Tænk langsigtet som et samlet byråd, så man får en god vision for Kommunen. Skab sunde og gode rammer for Kommunens virksomheder. Få mere sammenhæng og samarbejde mellem de forskellige typer uddannelser og erhvervslivet. B vi skal være mere åbne overfor forandringer og mulighederne i at der kommer udenlandske studerende. Åbne op for flere så alle studerende kan få en praktik periode. B brug volkers fabrikker som iværksætter fyrtårn B Inddrag borgere og virksomheder tidligt i beslutningsprocessen. Og vær ordentlige i resten af beslutningsprocessen. B - kommunen er et fællesskab hvor borgere er medlemmer og vi kan alle bidrage med et eller andet der interesserer os B direkte demokrati som nu. Hvor et udvalg af borgerne er ned til at diskutere ideer. B gratis husleje til iværksættere i 6 mdr. B Politikerne skal være mere åbne for de nye initiativer og være med til at fremme projekterne. Der skal skabes de bedste rammer for at iværksætterne tiltrækkes, som fx lokaler a la House of Design. Der skal skabes en positiv fortælling omkring Kolding kommune, som tiltrækker virksomheder. Der skal skabes tværfagligt samarbejde imellem uddannelsesinstitutionerne og fx kulturhuset Nicolai. B - fasthold kontaktforum for lokalsamfundene og skab tilsvarende forum for iværksættere B give private virksomheder mulighed for at byde ind på offentlige ydelser. UPP. B Tænk langsigtet som et samlet byråd, så man får en god vision for Kommunen. Skab sunde og gode rammer for Kommunens virksomheder. Få mere sammenhæng og samarbejde mellem de forskellige typer uddannelser og erhvervslivet. B lokalplaner skal forsimples med større ensartethed og gennemskuelige. B der skal laves en elektronisk mappe eller hjemmeside der fortæller hvilke muligeder der er for iværksættere i kolding. Kolding rummer mange muligheder,

5 men det skal kommunikeres. B - gør noget ved det. - politikerne skal turde at putte nogle penge i det. Pengene kommer igen i den anden ende. - en vision skal ikke kun være vision, men føres ud i livet. - sørg for at gøre det synligt i midtbyen. - gør det synligt for udefrakommende at de nu kommer til en visionær designby. B - den driftige kommune tjener penge som tjener penge og dermed understøtte design og viden. B Mod til virkelig at turde. Ikke være så fodslæbende. Huske at det er en "hel" kommune. B Væk med bureaukratiet, ind med gennemskueligheden. Kommunen skal gøre det let tilgængeligt at blive iværksætter. B Ansæt ildsjæle, engager ambassadører i virksomheder - og etabler "Headoffice" som henter ordrer til samlingen af designvirksomheder i Kolding, så Kolding bliver verdens største designfirma. B Der skal ændret på bymidten så den bliver mere åben, levende og kreativ. Giv mere los til iværksættere, tilladelser til boder, cafeer på gaderne. Kulturnat hver weekend! B hvis man vil skabe liv i Kolding.. Så mangler selve byen at være LANGT mere attraktiv.. Lækre cafeer, lækkert havnemiljø, lækker midtby Kun i lækre rammer kommer der liv! B det private og offentlige holdes seperat. Så politikernes arbejde ikke indblandes i iværksætteri B mod og beslutsomhed B - F B Skabe innovative virksomheder over hele Kolding Kommune gerne niche-enheder hvor man som virksomhed kan få hurtig central hjælp fra enhed i Kommunen B cod - cash on delivery B den driftige design kommune er måske meget fokuseret internalt og alt foregår på engelsk B - se ud over byskiltet i kolding og lav det til en vision for hele kommuen! B betale for en vare - lav Kolding.dk om, mere levende, netværkshub - inkl lokal linkedin - koble uddannelse og erhverv - starte udviklingen tidligt - give plads til leg og kreativitet både i skole og fritid - lave om på strukturen i undervisning ikke så rigid, 45 min ikke nok til kreativitet B - fasthold visionen og hold sammen om den B Hold fokus og gør det helhjertet. Et godt brand holder længere end en valgperiode. Tænk det som langsigtet investering i stedet for udgift B klar og tydelig kommuniaktion omkring det vi vil være kendt for B lad ikke valgkamp splitte den fælles vision B Højere involveringsgrad af borgerne og ikke kun af dem der vil være iværksætterne. Mange borgere har store resourser. B gør det nemmere at får iværksættere til at etablere sig, fleksibler service fx. børnepasning B det skal kunne måles i alle medarbejder niveauer i hele organisationen. B lokalplaner skal forsimples med større ensartethed og gennemskuelige. B Vi opfordre til at man ikke kun fokuserer på ordet DESIGN. Der er brug for flere værdier som sikre kvalitet, fleksibilitet og udvikling.

6 B Vision skal ikke bliver en politisk kampplads. Der skal være plads til forskellige holdninger og meninger. B der skal skabes ejerskab til visionen blandt alle medarbejdere i kommunen og alle andre aktører B turde invitere de driftige og skæve hjerner ind i partiet - velkommen til V Merete B Formålet skal formuleres klart og tydeligt. Der skal være handling bagved ordet. B designe uden begrebet design B Der skal skabes en form for idébank, hvor iværksættere kan arbejde tværfagligt og skabe ny idéer sammen. Der skal skabes en investorgruppe, der skal tiltrække økonomisk støtte til iværksætterne. B Få flere praktik pladser til bland andet udenlandske studerende. Appelere til at gå aktivt ind og hjælpe uddannelses søgende, praktik søgende. Så ingen går forgæves. B Politikerne skal være proaktive B social ansvarlighed må gerne bidrage positivt til lokale virksomheders omsætning B - Iværksætter grupper i ungdomsskolen - de unge i folkeskolen og på erhvervsuddannelse har masser af ideer B betale for at bruge designere og ikke kun studerende og gratis tilbud - tak B Åbne virksomheder vil sætte gang i væksten, så man kan få en mulighed for fremtidig FAST iværksætteri B - At få synliggjort Kolding som stedet, hvor man kan udvikle sine ideer. At få gjort design mere konkret og nærværende. Fx i midtbyen. Få de gode historier ud via medier som Web, mobil. De nye teknologier. At Kolding bliver trendsættende. Det skal være fedt, at sige man er fra Kolding og verden skal vide hvor på kortet Kolding ligger. B sæt et samarbejde igang mellem IBC og designskolen.. Som mangler business focus b drop tillægsordet - kolding skal være en designkommune. Basta! design er kreativ problemløsning og kan derfor øge både frivillighed viden og driftighed B kolding skal være frikommune på iværksætteri B driftighed er ikke en titel men engagememt i dagligdagen, som smitter. B skab "iværksætter mødregrupper" B - ud af visionen kommer den gode historie - om social ansvarlighed som bliver Kolding og Kolding-virksomhederne et brand, der vil øge den økonomiske omsætning og øget social rummelighed i samfundet. B tilknytte store virksomheders viden/folk til kommunen måske måske via designcity B nem adgang til risikovillig kapital fordi kolding er en kuvøse for succesfulde iværksættere. Koldingborgere investerer i lokale iværksættere. Kolding har tiltrukket en masse spændene virksomheder der skaber spændende arbejdspladser og nye spin off virksomheder. Stærkere netværk og mere overskuelig vej gennem kommunens administration. B Minimere suboptimering i de små landsbysamfund og kolding by som sådan. Skabe fællesskab. Delagtiggøre borgere og firmaer i hele Kolding Kommune og ikke Kolding inden for bygrænsen. Kolding også Honnigkager, Skamling og innovativ design via designskolen og den knowhow det kan medvirke til. B sørge for et forum f.eks. at når designskolen har en opgave indkalder man relevante personer/grupper borgere til at løse opgaven. Giver følelse af ejerskab. B mulighed for "klynge-dannelser"

7 B da jeg flyttede til Kolding fik jeg en "velkommen til Kolding" folder med en masse god information - kunne godt have brugt noget lignende da jeg stiftede mit CVR nummer. Her henvender du dig for dit, her får du hjælp med dat. Der findes noget der hedder Buisness Kolding og etc. Har brugt meget tid, og spildt lærepenge på enkle ting jeg bare ikke vidste. B kort sagsbehandling og kommunen som fødselshjælper for både frivillige, studerende og erhverv B lave et kulturhus på buen 11. B vælge nogle fokusområder, som skal have særlige gode vækstvilkår: design, velfærdsteknologi, socialøkonomisk virksomheder. B Kolding som første og sidste prioritering. B Hvis man kan få de unge fra studierne til og blive i kommunen og starte nye virksomheder op, Samtidig skal der skabes gode muligheder for de børnefamilier og unge som ønsker og slå sig ned i kommunen. B Kolding Kommune skal gå all in og investere hvad der kræves for at skabe et driftigt miljø B turde investere i en aktivitet der ikke giver afkast. Vi afsætter yderligere 25 mio mere til en konkret aktivitet der giver et løft til erhvervene B succeserne skal være synlige for alle for at være identitetsslabende for alle og frontløberne skal hyldes B B og A hører tæt sammen. Uddannelsesinstitutioner og virksomheder giver synergi så Kolding virkelig kommer til at ligge midt i landet. B Virksomhedens åbenhed vil fører til en større tilhørsforhold for de unge. B flere Koldinggensere er blevet gode og positive ambassadører for byen. B kommunen køber tomme ejendomme i bymidten op mhp udlejning til bla iværksættere B kommunen skal gøre det nemt og effektivt at opstarte virksomhed og prøve ideer af. Iværksætteri for Dummies B Kolding skal tiltrække virksomheder, der har fokus på ansvarlighed og ordentlighed. Det gælder for alle aspekter af virksomhedens virke. Med den tilgang vil der også skabes ansvarlige og ordentlige medarbejdere. B Virksomhederne skal tiltrække virksomheder som vil fællesskabet. At familierne kan få et familieliv til at fungere, så børn ser forældre udenfor ulvetimen. Tænke miljø så virksomheden og medarbejderne skaber positiv værdi for byen, landet, verden B vigtigt at borgerne i Kolding kommune får ejerskab for visionen så det ikke bare bliver luftige ord. B skabe gode betingelser for netværk professionelt som privat. Formelt som uformelt. Læres fra barnsben. Lære at man får ligeså meget som man giver. Kolding.dk som netværks og mødested. Også styrke muligheden for at stud og erhvervsliv kan mødes. Bruge havnen. Til lands vands og i luften. B den driftige kommune har også realiseret den vidende kommune da disse 2 scenarier har skabt positiv synergi. B Som borgere skal vi acceptere hinanden som mennesker og gennem en kommune som bakker op om det frivillige arbejde der foregår alle steder og er med til at nedbryde fordomme og barriere og dermed styrke sammenhold. B Største parten af Kolding kommunes borgere skal kunne se sig selv i den nye vision og have ejerskab til den

8 B kommunal service 24/7 B Kreativ og inuvativ miljø, let bane fra kolding til lufthavn, beholde de veluddannede folk i kolding B Kolding kommune stillet et iværksætteri "laboratorium" til rådighed. B fra design til dannelse. OPP i højere grad indenfor sundhedudnytte at vi får et stort sundhedscenter og sygehus B At den er med til at skabe en masse arbejdspladser. Tiltrække som mange mennesker som muligt og gøre det attraktivt for alle. Hjælp til at virksomheder skal være levedygtige så længe som muligt og være bæredygtig miljømæssigt samtidig. Der skal skabes værdi på mange forskellige områder fremfor et enkelt fokus på EN ting. Mangfoldighed og satse på en bred vifte. Generelt gøre det let for uddannede at komme hurtigt i arbejde. Liv, kultur og arbejdspladser er største ønsker. B kommunens ansatte skal fysisk have deres arbejdsplads rundt om i de lokale virksomheder, hvor kommunen lejer et skrivebord til dem B At skabe arbejdsspladser der bidrager på den lange bane og dermed er bæredygtige. Der skal ligeledes være mere samarbejde på tværs af det kommunale og private regi. Der skal skabes jobmuligheder og oplevelser for de designuddannede. B at der laves en iværkssætter startpakke og et iværksætternetværk B mere liv i midtbyen og generelt i hele kommunen inkl de små byer omkring. Totalpakker om både økonomi samt tilladelser, til iværksættere skal være lettere - kommunen skal gå forrest og være med til at løfte det hele. Blandt andet få de unge med da de ligger inde med noget energi som de skal have ud. B social ansvarlighed skal være en del af erhvervslivet B mod til at turde og lægge forældede mindset på hylden B Vi ønsker, at midtbyen bliver udviklet, at der bliver mere liv og plads til en større bredde i erhvervslivet. B Vil gøre Kolding stærk når vi udnytter den ekspertviden vi har i vores baghave. Vil gøre byen attraktiv at leve i, i alle livsfaser B Et havne miljø, hvor der er kultur og et driftigt iværksætter miljø B iværksætningen skal gøres nærværende for alle borgere i Kolding så de får lyst til at bakke op B En mere indbydende midtby, hvor der er liv og nemt at komme til. Bedre parkeringsforhold og mindre "stivhed". Mindre bøvl for såvel borgere og erhvervslivet. B Vi kan tiltrække international og nationale iværksætteri. B et attraktivt by og bomiljø, så netværk og relationer bliver skabt i fritiden - præget af et urbant unikt innovativt miljø B Vision vil skabe en øget stolthed i befolkningen. B Jeg ønsker en dristig designkommune B sørge for at de "rigtige" uddannelser til Kolding som understøtter design iværksætter B Personlig involvering, samt fællesskab følelse B Kolding midtby bliver langt mere levende og lys. Byen er åbnet mod fjorden, så byen og den unikke natur går hånd i hånd og fremstår som en helhed. B rummelighed med mennesket i centrum og samarbejde i Trekantområdet B at kommunen står ved visionen og arbejder med den på den lange bane, så den

9 bliver forankret. B kolding design kommune siger noget om vores tilgang til opgaveløsning generelt - alt skal gøre en forskel både privat og i arbejdslivet B en ny ide om året pr. Medarbejder på tværs af arbejdspladser giver nye design. B - kommunen skal ved støtter indkøb kræve social ansvarlighed af leverandøren B bryd rutinerne og vær åben for nytænkning B Database hvor viden fra kommunen, uddannelsesinstitution og erhvervslivet til brug for nye iværksætter. B central vejledning men åben og givtig vejledning der fremmer etablering og opstart af nye ideer. Uddelegere ideer til hele kommunen og ikke kun Kolding city B virksomheder der flytter til byen bliver kontaktet og indbudt til netværk B I fremtiden har vi løst problemer infrastrukturen, så vi undgår tidsspilde i bilkøer. B vi vil fokusere på medmennesker i vores lokalområde for at skabe synergi og vækst B offentlige institutioner er mere fleksible til gavn for borgerne B lave et væksthud så de kan afprøve deres ideer på favorable vilkår B oprette platform for iværksættere, hvor de kan melde problemer ind de ønsker hjælp til at løse. Skoleelever, gymnasiereelver og studerende på universitetet tilbydes at arbejde med de " rigtige" problemer B For at støtte op om iværksætternes arbejde, skal man turde på tværs af alder og uddannelse, bruge de tilbud som er i Kolding kommune. Arbejdsmæssigt skal der ligeledes arbejdes på tværs for at skabe vækst. B italesætte succeser, lave tilflytter mappe for nem færden i kolding juridisk og socialt og flere attraktive tilbud til udenlandske medarbejdere der flytter deres familier med. B Benytte Kolding City, så der kommer mere liv som giver bedre mulighed for at give givtige virksomheder som tiltrækker flere studerende så der bliver en positiv cirkel. B skabe rum for netværk og kreativitet i daginstitutioner og i fritiden. Skabe rum der hvor man er. Og der det måtte mangle. Gå ud og mødes. Iværksætter cafeen, kulturelle tilbud... give tid og plads til det kan lade sig gøre. Hvorfor 45 minutters undervisning. Lade det fortsætte som i dagtilbudende. B Jeg vil rette mit forretningskoncept mere ind i forhold til, at tilbyde ydelser i forhold til innovations-kapacitet, samskabende processer og foretagsomhed. Og ad den vej skabe synergi mellem min forretning og kommunens vision. B Som borger kan man stille sin person til rådighed til en iværksætter, som godt kunne tænke sig ens besyv med en given ide. Fx hvis man har viden indenfor det område eller man bare skal komme en crazy ide. B Flytte Business Kolding og Refugiet til Designcity. B Jobgaranti. Flyt til Kolding og kom i job i løbet af en måned. Fordi vi har så driftigt et erhvetvsliv B Mulighed for adgang og vidensdeling mellem iværksættere og etablerede virksomheder og personer. Både fysisk og virtuelt B Husk at visionen skal have mening i de små lokalsamfund. B For at støtte op om iværk sættere er det vigtigt med fleksible åbningstider i daginstitutioner. At have fokus på design allerede fra børnene er små - gode processer.

10 B sørge for atraktive lejeboliger til dem der tilflytte Kolding og være iværksætter B liberalisering af planlægning i bymidten mhp at skabe mere liv B omtale alle de fantastiske muligheder til venner, familie mv B Det vil give grobund for udvikling af nye arbejdspladser. Velfærdsteknologi. Kvaliteten vil stige... B Jeg ville ha kastet mig ud i en design process/rådgivning af min virksomhed, inden jeg startede op som iværksætter. B Det gælder om og få de gode historier omkring nye virksomheder og iværksætteri ud til offentligtheden både lokalt, nationalt og internationalt. B Jeg vil gerne være hverdagsdesigneren for virksomheden. Brug borgerne som eksperter for virksomheder.

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE INNOVATIONSDØGNET 2009» DE POSITIVE AFVIGERE DIREKTIONENS FOKUS PÅ INNOVATION Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune 29. oktober

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere