Kommentar til Driftige Designkommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar til Driftige Designkommune"

Transkript

1 Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med at placere alt det dårlige i udkanten af kommunen f.eks vindmøller, biogasanlæg eller forurenningsvirksomheder. Tænk på hele kommunens ve og vel. Fællesskab skaber man ved at være forstående og bruge hele befolkningen sunde fornuft. Dårlige boligområder kan ødelægge fællesskabet. Vent med kæmpevindmøllerne til den snusfornuftige viden er på plads og hastværk er ikke snusfornuftigt. Afvent mere vidensbaserede analyser før I designødelægger kommunen med 30 sygdomsbefængte kæmpevindmøller på 150 meter. Skab udvikling i lokalsamfundene frem for afvikling. Demokrati er at alle er inddraget og ikke kun en favorisering af de mest stilfyldte og rigeste områder. Altså alle i hele kommunen indrages og deltagtiggøres i de nye design versioner B Vision for kolding design fordel goderne over hele kommunen og ikke kun i midtbyen. B Virksomheder skabes ikke kun af højtuddannede. De fleste virksomheder skabes af folk der kan omsætte ideer til noget der skaber en værdi for andre. Derfor skab designideen fra børnehaven til slutuddannelsen og gerne i kolding kommune. B Kolding Kommune er hele kommunen og ikke kun Kolding by. Det er demokrati at hele kommunes område inddrages i den endelige design version. Husk demokrati ikke kun er der hvor der bor flest mennesker. Suboptimering er at dem der har får mere og de få landbyer får intet. De små byer har ikke mange indbygger men de skal også være med i den centralstyrede design udvikling i hele kolding kommune. B Etablering af kontaktfamilienetværk, hvor man som familie melder sig til at sørge for at for eksempel udenlandsk arbejdskraft bliver introduceret for muligheder i Kolding Kommune hvad angår sociale og kulturelle forhold, så der er en chance for, at de føler sig som en del af lokalsamfundet. Målet er, at det skal være nemt at tiltrække expats. B Tro ikke at Kolding er verdens navle.. Men hvis den kan tilbyde og være attraktiv for alle er det måske et OK valg at flytte til.. Men det behøves hele verden nok ikke at vide? B det er miljøet der er vigtig og netværket-hvordan det bliver formidlet - vi har brug for aktivitet og lige så stort et udbyd som efterspørgsel! B så må du flytte tættere på B fjern busholdepladsen på brostræde og åben op fra slotsgade ned til åen. B lad ikke design city tage udsigten over fjorden fra skamlingsvejen! B Byrådspolitikerne lægger strategier og tænker visionært fremfor at fokusere på detaljer og enkeltsager. B Lav en online idéportal, hvor borgere kan bidrage med idéer til Kolding Kommune. Folk har jo masser af idéer. Det kan vi jo se på skærmen her. B alle kender Bilka, ingen kender Kolding! B i det mindste har vi faktacoop den har åbent til klokken ti. B Uanset hvilken design "vej" Kolding kommune vælger, skal man huske de mindre stærke grupper, f.eks. de knap så boglig stærke. Det hele er ikke kun Designskole, IBC, Universitet m.m. B Få skabt ordentlige faciliteter til design idéen. Altså, få aflivet janteloven, så alle

2 "tør turde" deltage i processen om designkommunen uanset baggrund, alder, erfaring etc. B Udbud gratis kurser i design proces for virksomheder og borgere i kolding kommune. B tror i har en kæmpe opgave i at beskrive hvad i ligger i design, da det naturligt vil indsnævre vores tanker om hvad i mener. B giv politikerne 6 ugers "selvvalgt" kursus, hvor de lærer hvad ordet design rummer B Ja, Kolding er kedelig efter kl 18, men hvad gør DU for at ændre på det? B lejeboliger giver mobilitet i arbejdsstyrken og er start boligen for tilflytter Pengene bliver i kommunen B Kolding midtby er kedelig og grå og signalere som sådan alt andet end driftighed og viden. Så midtbyens udvikling skal tænkes ind som en integreret del af visionen. B Iværksætteri skal ind med "modermælken". Folkeskolen skal inddrages så vi får skabt en iværksætter tankegang fra barnsben B Kolding har en design børnehave! Ret cool. UCSyddanmarks pædagoguddannelse i Kolding er også nytænkende og arbejder med design og innovation i daginstitutioner. Der er håb for at vi får seje designbørn. B Job by day, iværksætter by night. Kommunen stiller et iværksætter laboratorium til rådighed efter arbejdstid, så man har mulighed for at prøve ideer af. Ekstra bonus; Frivillige passer barnet imens. b design = kreativ problemløsning en designkommune kan både være vidende driftig frivillige og SKØN!! B Sørg for gode erhvervsmuligheder i omegnsbyerne, så de færdiguddannede har et sted at finde job B Kolding - get going B penge? Hvordan? Og hvor? Vi burde fokuser på noget vedvarende og noget som medfører vækst og fremtidige arbejdspladser... Nok kan I få studerende til kolding, men hvad skal det bruges til hvis der ikke er fremtidige arbejdspladser eller muligheder i kolding. Det handler om trykhed og penge, ellers kan vi aldrig reproducere os selv, som borgere i kolding... Og hvad angår flere unge til kolding, Gør det ungt og attraktivt,. Fordælen borgere og politikere i kolding, byen er død efter klokken seks! Vi flygter jo nærmest... B Lav iværksætterkonkurrencer på de mange videregående uddannelser. B Mere netværk mellem ledige og virksomheder. F.eks. Et mødested i hvor folk kan sparre og netværke med hinanden. B Kolding har blandt andet et kontor i Bruxelles sammen med landets øvrige kommuner. Brug det til at brande Kolding designkommune B kolding, vi designer muligheder... Lad os skabe en kommune hvor man ser muligheder og ikke umuligheder. B gør tomme bygninger i bymidten mere tilgængelige, så livet i midtbyen bliver mere attraktiv, i stedet for "forfalden" B Kolding City kunne blive mere spændende hvis der var markeder med designprodukter hver lørdag. B Iværksætteri for Dummies. Kommunen gør det nemt at prøve ideer af. B forældre flytter kun til Kolding, hvis de får gode pasningsmuligheder for deres børn. En folkeskole som er GOD! Invester deri. B Prøv at komme ned og oplev Kolding bys biograf i centrum Nicolai Biograf kendt i hele landet for sin store innotation, til at skabe store oplevelelser

3 B Stor Fjordevent over en weekend B 'Grænseløs' festival v. havneområdet incl. Bungyjump over vandet B Kolding - vækker driften B mere alternativ brug af åen og havnen, events, havnefest osv B Foreningslivet skal omlægges til en del af det nye... Heldagsskoler i Kolding. Nyt koncept B gør mere ud af samarbejdet i Trekantområdet, sammen kan vi løfte mere. B husk at "money talks" - den driftige og dristige designkommune er den eneste bæredygtige vision... B brug Koldings borgere som "designere" i co-creation udviklingsforløb med lokale og regionale virksomheder B men husk at bevar industrien på havnen den giver liv og dynamik B skab SiliKolding valley B Ny havn vil trække turister til, som vil ligge millioner. B man kunne samle alle genbrugsbutikker i en gade i byen. Her kunne torvedage også afvikles og genbrug og torvedage kunne gå hånd i hånd og udvikle en helt ny kultur. B tiltræk virksomheder fra hele landet til trekantsområdet, i stedet for at kæmpe om virksomhederne fra nabokommunerne B tænk også regionalt (Trekant området) og tag en dristig beslutning om at skabe en unik transport infrastruktur til gavn for regionen. B Kom på biblioteket den 29. hvor det nye TV Kolding introduceres som den lokale kanal der knytter borgere og kommunen tættere sammen. B Hvordan skal ivæksætter ideerne finansieres? B er dette scenarie bæredygtig, når fehmern forbindelse omdirigerer trafikken uden om kolding? B Få en Kolding Fjord dag. B design byens nye vartegn. En smuk dobbeldækker bro fra IBC til Fynsvej B Den kattevenlige designkommune - Kattebakker på hvert gadehjørne og kradsebræt en halv meter op af alle bygninger i city B Giv design-begrebet retning... Det gode Liv f.eks B Innovation gennem design. B Kig ud over bygrænsen i Kolding byråd. Virksomheder der arbejder med design skal kunne trække på Koldings design ekspertise f.eks via desigskolen og hurtig sagsbehandling og vejleding. Design er mange ting. Husk det er virksomhederne der tjener pengene og ikke det offentlige kolding. Kommunen skal være en katalysator i at fremme kommende virksomheder. B lyt til borgernes ideer. Se med åbne øjne på udviklingen i subkulturen - det bliver måske fremtiden B at liv og det hele menneske tænkes ind i vækst og udvikling, så vi ikke arbejder os ihjel B tillad mere nedefra og op. Dyrk subkulturen. Og hvad er god business? B Inddrage børnene i processen så man på den lange bane gør alle i Kolding bevist om hvor vigtigt iværksætteri er. På skoleskemaet. B Hvad er design? B Handlingsplaner. Sætte klare mål op for projekter/tiltag. Følge op og tage konsekvensen

4 B Det gamle domhus skal laves om til et iværksætteri laboratorium, hvor man få et skrivebord, adgang til printer osv, vidensdeling med andre iværksættere og kommunen har en konsulent ansat til at hjælpe med bureakratiet B lav en kompetencebank hvor man kan trække på f.eks. Unge og seniorer B Mod til virkelig at turde. Ikke være så fodslæbende. Huske at det er en "hel" kommune. B de skal kunne turde og gøre noget. Der skal ske noget og være handling bag ordene. Komme ud i livet med visionerne og ikke bare lade det hele være snak. De skal være modige og turde satse det hele og gå helt ud til kanten. Gå igang med tingene. Skære ned på retningslinjene og slippe styringen. Der kunne været tilknyttet nogle unge mennesker og studerende til byrådsmedlemmerne, så deres mening komme til sin ret - innovation fra de unge og udfordre medlemmerne i byrådet, altså en slags mentorordning. Designmanualen skal afskaffes og gøre en lang række ting lettere. Gøre behandlingsprocessen lettere for iværksættere. B een indgang til kommunen for virksomheder for sagsbehandling mv. En erhvervs kontakt B Sats på Kolding City. Det vil både tiltrække studerende og andre tilflyttere og virksomheder. B udvikle rådgiverteamet/konceptet med designmetoder! B tættere kommunikation til virksomheder og borgere B billig kontorleje for iværksættere B Tænk langsigtet som et samlet byråd, så man får en god vision for Kommunen. Skab sunde og gode rammer for Kommunens virksomheder. Få mere sammenhæng og samarbejde mellem de forskellige typer uddannelser og erhvervslivet. B vi skal være mere åbne overfor forandringer og mulighederne i at der kommer udenlandske studerende. Åbne op for flere så alle studerende kan få en praktik periode. B brug volkers fabrikker som iværksætter fyrtårn B Inddrag borgere og virksomheder tidligt i beslutningsprocessen. Og vær ordentlige i resten af beslutningsprocessen. B - kommunen er et fællesskab hvor borgere er medlemmer og vi kan alle bidrage med et eller andet der interesserer os B direkte demokrati som nu. Hvor et udvalg af borgerne er ned til at diskutere ideer. B gratis husleje til iværksættere i 6 mdr. B Politikerne skal være mere åbne for de nye initiativer og være med til at fremme projekterne. Der skal skabes de bedste rammer for at iværksætterne tiltrækkes, som fx lokaler a la House of Design. Der skal skabes en positiv fortælling omkring Kolding kommune, som tiltrækker virksomheder. Der skal skabes tværfagligt samarbejde imellem uddannelsesinstitutionerne og fx kulturhuset Nicolai. B - fasthold kontaktforum for lokalsamfundene og skab tilsvarende forum for iværksættere B give private virksomheder mulighed for at byde ind på offentlige ydelser. UPP. B Tænk langsigtet som et samlet byråd, så man får en god vision for Kommunen. Skab sunde og gode rammer for Kommunens virksomheder. Få mere sammenhæng og samarbejde mellem de forskellige typer uddannelser og erhvervslivet. B lokalplaner skal forsimples med større ensartethed og gennemskuelige. B der skal laves en elektronisk mappe eller hjemmeside der fortæller hvilke muligeder der er for iværksættere i kolding. Kolding rummer mange muligheder,

5 men det skal kommunikeres. B - gør noget ved det. - politikerne skal turde at putte nogle penge i det. Pengene kommer igen i den anden ende. - en vision skal ikke kun være vision, men føres ud i livet. - sørg for at gøre det synligt i midtbyen. - gør det synligt for udefrakommende at de nu kommer til en visionær designby. B - den driftige kommune tjener penge som tjener penge og dermed understøtte design og viden. B Mod til virkelig at turde. Ikke være så fodslæbende. Huske at det er en "hel" kommune. B Væk med bureaukratiet, ind med gennemskueligheden. Kommunen skal gøre det let tilgængeligt at blive iværksætter. B Ansæt ildsjæle, engager ambassadører i virksomheder - og etabler "Headoffice" som henter ordrer til samlingen af designvirksomheder i Kolding, så Kolding bliver verdens største designfirma. B Der skal ændret på bymidten så den bliver mere åben, levende og kreativ. Giv mere los til iværksættere, tilladelser til boder, cafeer på gaderne. Kulturnat hver weekend! B hvis man vil skabe liv i Kolding.. Så mangler selve byen at være LANGT mere attraktiv.. Lækre cafeer, lækkert havnemiljø, lækker midtby Kun i lækre rammer kommer der liv! B det private og offentlige holdes seperat. Så politikernes arbejde ikke indblandes i iværksætteri B mod og beslutsomhed B - F B Skabe innovative virksomheder over hele Kolding Kommune gerne niche-enheder hvor man som virksomhed kan få hurtig central hjælp fra enhed i Kommunen B cod - cash on delivery B den driftige design kommune er måske meget fokuseret internalt og alt foregår på engelsk B - se ud over byskiltet i kolding og lav det til en vision for hele kommuen! B betale for en vare - lav Kolding.dk om, mere levende, netværkshub - inkl lokal linkedin - koble uddannelse og erhverv - starte udviklingen tidligt - give plads til leg og kreativitet både i skole og fritid - lave om på strukturen i undervisning ikke så rigid, 45 min ikke nok til kreativitet B - fasthold visionen og hold sammen om den B Hold fokus og gør det helhjertet. Et godt brand holder længere end en valgperiode. Tænk det som langsigtet investering i stedet for udgift B klar og tydelig kommuniaktion omkring det vi vil være kendt for B lad ikke valgkamp splitte den fælles vision B Højere involveringsgrad af borgerne og ikke kun af dem der vil være iværksætterne. Mange borgere har store resourser. B gør det nemmere at får iværksættere til at etablere sig, fleksibler service fx. børnepasning B det skal kunne måles i alle medarbejder niveauer i hele organisationen. B lokalplaner skal forsimples med større ensartethed og gennemskuelige. B Vi opfordre til at man ikke kun fokuserer på ordet DESIGN. Der er brug for flere værdier som sikre kvalitet, fleksibilitet og udvikling.

6 B Vision skal ikke bliver en politisk kampplads. Der skal være plads til forskellige holdninger og meninger. B der skal skabes ejerskab til visionen blandt alle medarbejdere i kommunen og alle andre aktører B turde invitere de driftige og skæve hjerner ind i partiet - velkommen til V Merete B Formålet skal formuleres klart og tydeligt. Der skal være handling bagved ordet. B designe uden begrebet design B Der skal skabes en form for idébank, hvor iværksættere kan arbejde tværfagligt og skabe ny idéer sammen. Der skal skabes en investorgruppe, der skal tiltrække økonomisk støtte til iværksætterne. B Få flere praktik pladser til bland andet udenlandske studerende. Appelere til at gå aktivt ind og hjælpe uddannelses søgende, praktik søgende. Så ingen går forgæves. B Politikerne skal være proaktive B social ansvarlighed må gerne bidrage positivt til lokale virksomheders omsætning B - Iværksætter grupper i ungdomsskolen - de unge i folkeskolen og på erhvervsuddannelse har masser af ideer B betale for at bruge designere og ikke kun studerende og gratis tilbud - tak B Åbne virksomheder vil sætte gang i væksten, så man kan få en mulighed for fremtidig FAST iværksætteri B - At få synliggjort Kolding som stedet, hvor man kan udvikle sine ideer. At få gjort design mere konkret og nærværende. Fx i midtbyen. Få de gode historier ud via medier som Web, mobil. De nye teknologier. At Kolding bliver trendsættende. Det skal være fedt, at sige man er fra Kolding og verden skal vide hvor på kortet Kolding ligger. B sæt et samarbejde igang mellem IBC og designskolen.. Som mangler business focus b drop tillægsordet - kolding skal være en designkommune. Basta! design er kreativ problemløsning og kan derfor øge både frivillighed viden og driftighed B kolding skal være frikommune på iværksætteri B driftighed er ikke en titel men engagememt i dagligdagen, som smitter. B skab "iværksætter mødregrupper" B - ud af visionen kommer den gode historie - om social ansvarlighed som bliver Kolding og Kolding-virksomhederne et brand, der vil øge den økonomiske omsætning og øget social rummelighed i samfundet. B tilknytte store virksomheders viden/folk til kommunen måske måske via designcity B nem adgang til risikovillig kapital fordi kolding er en kuvøse for succesfulde iværksættere. Koldingborgere investerer i lokale iværksættere. Kolding har tiltrukket en masse spændene virksomheder der skaber spændende arbejdspladser og nye spin off virksomheder. Stærkere netværk og mere overskuelig vej gennem kommunens administration. B Minimere suboptimering i de små landsbysamfund og kolding by som sådan. Skabe fællesskab. Delagtiggøre borgere og firmaer i hele Kolding Kommune og ikke Kolding inden for bygrænsen. Kolding også Honnigkager, Skamling og innovativ design via designskolen og den knowhow det kan medvirke til. B sørge for et forum f.eks. at når designskolen har en opgave indkalder man relevante personer/grupper borgere til at løse opgaven. Giver følelse af ejerskab. B mulighed for "klynge-dannelser"

7 B da jeg flyttede til Kolding fik jeg en "velkommen til Kolding" folder med en masse god information - kunne godt have brugt noget lignende da jeg stiftede mit CVR nummer. Her henvender du dig for dit, her får du hjælp med dat. Der findes noget der hedder Buisness Kolding og etc. Har brugt meget tid, og spildt lærepenge på enkle ting jeg bare ikke vidste. B kort sagsbehandling og kommunen som fødselshjælper for både frivillige, studerende og erhverv B lave et kulturhus på buen 11. B vælge nogle fokusområder, som skal have særlige gode vækstvilkår: design, velfærdsteknologi, socialøkonomisk virksomheder. B Kolding som første og sidste prioritering. B Hvis man kan få de unge fra studierne til og blive i kommunen og starte nye virksomheder op, Samtidig skal der skabes gode muligheder for de børnefamilier og unge som ønsker og slå sig ned i kommunen. B Kolding Kommune skal gå all in og investere hvad der kræves for at skabe et driftigt miljø B turde investere i en aktivitet der ikke giver afkast. Vi afsætter yderligere 25 mio mere til en konkret aktivitet der giver et løft til erhvervene B succeserne skal være synlige for alle for at være identitetsslabende for alle og frontløberne skal hyldes B B og A hører tæt sammen. Uddannelsesinstitutioner og virksomheder giver synergi så Kolding virkelig kommer til at ligge midt i landet. B Virksomhedens åbenhed vil fører til en større tilhørsforhold for de unge. B flere Koldinggensere er blevet gode og positive ambassadører for byen. B kommunen køber tomme ejendomme i bymidten op mhp udlejning til bla iværksættere B kommunen skal gøre det nemt og effektivt at opstarte virksomhed og prøve ideer af. Iværksætteri for Dummies B Kolding skal tiltrække virksomheder, der har fokus på ansvarlighed og ordentlighed. Det gælder for alle aspekter af virksomhedens virke. Med den tilgang vil der også skabes ansvarlige og ordentlige medarbejdere. B Virksomhederne skal tiltrække virksomheder som vil fællesskabet. At familierne kan få et familieliv til at fungere, så børn ser forældre udenfor ulvetimen. Tænke miljø så virksomheden og medarbejderne skaber positiv værdi for byen, landet, verden B vigtigt at borgerne i Kolding kommune får ejerskab for visionen så det ikke bare bliver luftige ord. B skabe gode betingelser for netværk professionelt som privat. Formelt som uformelt. Læres fra barnsben. Lære at man får ligeså meget som man giver. Kolding.dk som netværks og mødested. Også styrke muligheden for at stud og erhvervsliv kan mødes. Bruge havnen. Til lands vands og i luften. B den driftige kommune har også realiseret den vidende kommune da disse 2 scenarier har skabt positiv synergi. B Som borgere skal vi acceptere hinanden som mennesker og gennem en kommune som bakker op om det frivillige arbejde der foregår alle steder og er med til at nedbryde fordomme og barriere og dermed styrke sammenhold. B Største parten af Kolding kommunes borgere skal kunne se sig selv i den nye vision og have ejerskab til den

8 B kommunal service 24/7 B Kreativ og inuvativ miljø, let bane fra kolding til lufthavn, beholde de veluddannede folk i kolding B Kolding kommune stillet et iværksætteri "laboratorium" til rådighed. B fra design til dannelse. OPP i højere grad indenfor sundhedudnytte at vi får et stort sundhedscenter og sygehus B At den er med til at skabe en masse arbejdspladser. Tiltrække som mange mennesker som muligt og gøre det attraktivt for alle. Hjælp til at virksomheder skal være levedygtige så længe som muligt og være bæredygtig miljømæssigt samtidig. Der skal skabes værdi på mange forskellige områder fremfor et enkelt fokus på EN ting. Mangfoldighed og satse på en bred vifte. Generelt gøre det let for uddannede at komme hurtigt i arbejde. Liv, kultur og arbejdspladser er største ønsker. B kommunens ansatte skal fysisk have deres arbejdsplads rundt om i de lokale virksomheder, hvor kommunen lejer et skrivebord til dem B At skabe arbejdsspladser der bidrager på den lange bane og dermed er bæredygtige. Der skal ligeledes være mere samarbejde på tværs af det kommunale og private regi. Der skal skabes jobmuligheder og oplevelser for de designuddannede. B at der laves en iværkssætter startpakke og et iværksætternetværk B mere liv i midtbyen og generelt i hele kommunen inkl de små byer omkring. Totalpakker om både økonomi samt tilladelser, til iværksættere skal være lettere - kommunen skal gå forrest og være med til at løfte det hele. Blandt andet få de unge med da de ligger inde med noget energi som de skal have ud. B social ansvarlighed skal være en del af erhvervslivet B mod til at turde og lægge forældede mindset på hylden B Vi ønsker, at midtbyen bliver udviklet, at der bliver mere liv og plads til en større bredde i erhvervslivet. B Vil gøre Kolding stærk når vi udnytter den ekspertviden vi har i vores baghave. Vil gøre byen attraktiv at leve i, i alle livsfaser B Et havne miljø, hvor der er kultur og et driftigt iværksætter miljø B iværksætningen skal gøres nærværende for alle borgere i Kolding så de får lyst til at bakke op B En mere indbydende midtby, hvor der er liv og nemt at komme til. Bedre parkeringsforhold og mindre "stivhed". Mindre bøvl for såvel borgere og erhvervslivet. B Vi kan tiltrække international og nationale iværksætteri. B et attraktivt by og bomiljø, så netværk og relationer bliver skabt i fritiden - præget af et urbant unikt innovativt miljø B Vision vil skabe en øget stolthed i befolkningen. B Jeg ønsker en dristig designkommune B sørge for at de "rigtige" uddannelser til Kolding som understøtter design iværksætter B Personlig involvering, samt fællesskab følelse B Kolding midtby bliver langt mere levende og lys. Byen er åbnet mod fjorden, så byen og den unikke natur går hånd i hånd og fremstår som en helhed. B rummelighed med mennesket i centrum og samarbejde i Trekantområdet B at kommunen står ved visionen og arbejder med den på den lange bane, så den

9 bliver forankret. B kolding design kommune siger noget om vores tilgang til opgaveløsning generelt - alt skal gøre en forskel både privat og i arbejdslivet B en ny ide om året pr. Medarbejder på tværs af arbejdspladser giver nye design. B - kommunen skal ved støtter indkøb kræve social ansvarlighed af leverandøren B bryd rutinerne og vær åben for nytænkning B Database hvor viden fra kommunen, uddannelsesinstitution og erhvervslivet til brug for nye iværksætter. B central vejledning men åben og givtig vejledning der fremmer etablering og opstart af nye ideer. Uddelegere ideer til hele kommunen og ikke kun Kolding city B virksomheder der flytter til byen bliver kontaktet og indbudt til netværk B I fremtiden har vi løst problemer infrastrukturen, så vi undgår tidsspilde i bilkøer. B vi vil fokusere på medmennesker i vores lokalområde for at skabe synergi og vækst B offentlige institutioner er mere fleksible til gavn for borgerne B lave et væksthud så de kan afprøve deres ideer på favorable vilkår B oprette platform for iværksættere, hvor de kan melde problemer ind de ønsker hjælp til at løse. Skoleelever, gymnasiereelver og studerende på universitetet tilbydes at arbejde med de " rigtige" problemer B For at støtte op om iværksætternes arbejde, skal man turde på tværs af alder og uddannelse, bruge de tilbud som er i Kolding kommune. Arbejdsmæssigt skal der ligeledes arbejdes på tværs for at skabe vækst. B italesætte succeser, lave tilflytter mappe for nem færden i kolding juridisk og socialt og flere attraktive tilbud til udenlandske medarbejdere der flytter deres familier med. B Benytte Kolding City, så der kommer mere liv som giver bedre mulighed for at give givtige virksomheder som tiltrækker flere studerende så der bliver en positiv cirkel. B skabe rum for netværk og kreativitet i daginstitutioner og i fritiden. Skabe rum der hvor man er. Og der det måtte mangle. Gå ud og mødes. Iværksætter cafeen, kulturelle tilbud... give tid og plads til det kan lade sig gøre. Hvorfor 45 minutters undervisning. Lade det fortsætte som i dagtilbudende. B Jeg vil rette mit forretningskoncept mere ind i forhold til, at tilbyde ydelser i forhold til innovations-kapacitet, samskabende processer og foretagsomhed. Og ad den vej skabe synergi mellem min forretning og kommunens vision. B Som borger kan man stille sin person til rådighed til en iværksætter, som godt kunne tænke sig ens besyv med en given ide. Fx hvis man har viden indenfor det område eller man bare skal komme en crazy ide. B Flytte Business Kolding og Refugiet til Designcity. B Jobgaranti. Flyt til Kolding og kom i job i løbet af en måned. Fordi vi har så driftigt et erhvetvsliv B Mulighed for adgang og vidensdeling mellem iværksættere og etablerede virksomheder og personer. Både fysisk og virtuelt B Husk at visionen skal have mening i de små lokalsamfund. B For at støtte op om iværk sættere er det vigtigt med fleksible åbningstider i daginstitutioner. At have fokus på design allerede fra børnene er små - gode processer.

10 B sørge for atraktive lejeboliger til dem der tilflytte Kolding og være iværksætter B liberalisering af planlægning i bymidten mhp at skabe mere liv B omtale alle de fantastiske muligheder til venner, familie mv B Det vil give grobund for udvikling af nye arbejdspladser. Velfærdsteknologi. Kvaliteten vil stige... B Jeg ville ha kastet mig ud i en design process/rådgivning af min virksomhed, inden jeg startede op som iværksætter. B Det gælder om og få de gode historier omkring nye virksomheder og iværksætteri ud til offentligtheden både lokalt, nationalt og internationalt. B Jeg vil gerne være hverdagsdesigneren for virksomheden. Brug borgerne som eksperter for virksomheder.

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere