Kommentar til Driftige Designkommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar til Driftige Designkommune"

Transkript

1 Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med at placere alt det dårlige i udkanten af kommunen f.eks vindmøller, biogasanlæg eller forurenningsvirksomheder. Tænk på hele kommunens ve og vel. Fællesskab skaber man ved at være forstående og bruge hele befolkningen sunde fornuft. Dårlige boligområder kan ødelægge fællesskabet. Vent med kæmpevindmøllerne til den snusfornuftige viden er på plads og hastværk er ikke snusfornuftigt. Afvent mere vidensbaserede analyser før I designødelægger kommunen med 30 sygdomsbefængte kæmpevindmøller på 150 meter. Skab udvikling i lokalsamfundene frem for afvikling. Demokrati er at alle er inddraget og ikke kun en favorisering af de mest stilfyldte og rigeste områder. Altså alle i hele kommunen indrages og deltagtiggøres i de nye design versioner B Vision for kolding design fordel goderne over hele kommunen og ikke kun i midtbyen. B Virksomheder skabes ikke kun af højtuddannede. De fleste virksomheder skabes af folk der kan omsætte ideer til noget der skaber en værdi for andre. Derfor skab designideen fra børnehaven til slutuddannelsen og gerne i kolding kommune. B Kolding Kommune er hele kommunen og ikke kun Kolding by. Det er demokrati at hele kommunes område inddrages i den endelige design version. Husk demokrati ikke kun er der hvor der bor flest mennesker. Suboptimering er at dem der har får mere og de få landbyer får intet. De små byer har ikke mange indbygger men de skal også være med i den centralstyrede design udvikling i hele kolding kommune. B Etablering af kontaktfamilienetværk, hvor man som familie melder sig til at sørge for at for eksempel udenlandsk arbejdskraft bliver introduceret for muligheder i Kolding Kommune hvad angår sociale og kulturelle forhold, så der er en chance for, at de føler sig som en del af lokalsamfundet. Målet er, at det skal være nemt at tiltrække expats. B Tro ikke at Kolding er verdens navle.. Men hvis den kan tilbyde og være attraktiv for alle er det måske et OK valg at flytte til.. Men det behøves hele verden nok ikke at vide? B det er miljøet der er vigtig og netværket-hvordan det bliver formidlet - vi har brug for aktivitet og lige så stort et udbyd som efterspørgsel! B så må du flytte tættere på B fjern busholdepladsen på brostræde og åben op fra slotsgade ned til åen. B lad ikke design city tage udsigten over fjorden fra skamlingsvejen! B Byrådspolitikerne lægger strategier og tænker visionært fremfor at fokusere på detaljer og enkeltsager. B Lav en online idéportal, hvor borgere kan bidrage med idéer til Kolding Kommune. Folk har jo masser af idéer. Det kan vi jo se på skærmen her. B alle kender Bilka, ingen kender Kolding! B i det mindste har vi faktacoop den har åbent til klokken ti. B Uanset hvilken design "vej" Kolding kommune vælger, skal man huske de mindre stærke grupper, f.eks. de knap så boglig stærke. Det hele er ikke kun Designskole, IBC, Universitet m.m. B Få skabt ordentlige faciliteter til design idéen. Altså, få aflivet janteloven, så alle

2 "tør turde" deltage i processen om designkommunen uanset baggrund, alder, erfaring etc. B Udbud gratis kurser i design proces for virksomheder og borgere i kolding kommune. B tror i har en kæmpe opgave i at beskrive hvad i ligger i design, da det naturligt vil indsnævre vores tanker om hvad i mener. B giv politikerne 6 ugers "selvvalgt" kursus, hvor de lærer hvad ordet design rummer B Ja, Kolding er kedelig efter kl 18, men hvad gør DU for at ændre på det? B lejeboliger giver mobilitet i arbejdsstyrken og er start boligen for tilflytter Pengene bliver i kommunen B Kolding midtby er kedelig og grå og signalere som sådan alt andet end driftighed og viden. Så midtbyens udvikling skal tænkes ind som en integreret del af visionen. B Iværksætteri skal ind med "modermælken". Folkeskolen skal inddrages så vi får skabt en iværksætter tankegang fra barnsben B Kolding har en design børnehave! Ret cool. UCSyddanmarks pædagoguddannelse i Kolding er også nytænkende og arbejder med design og innovation i daginstitutioner. Der er håb for at vi får seje designbørn. B Job by day, iværksætter by night. Kommunen stiller et iværksætter laboratorium til rådighed efter arbejdstid, så man har mulighed for at prøve ideer af. Ekstra bonus; Frivillige passer barnet imens. b design = kreativ problemløsning en designkommune kan både være vidende driftig frivillige og SKØN!! B Sørg for gode erhvervsmuligheder i omegnsbyerne, så de færdiguddannede har et sted at finde job B Kolding - get going B penge? Hvordan? Og hvor? Vi burde fokuser på noget vedvarende og noget som medfører vækst og fremtidige arbejdspladser... Nok kan I få studerende til kolding, men hvad skal det bruges til hvis der ikke er fremtidige arbejdspladser eller muligheder i kolding. Det handler om trykhed og penge, ellers kan vi aldrig reproducere os selv, som borgere i kolding... Og hvad angår flere unge til kolding, Gør det ungt og attraktivt,. Fordælen borgere og politikere i kolding, byen er død efter klokken seks! Vi flygter jo nærmest... B Lav iværksætterkonkurrencer på de mange videregående uddannelser. B Mere netværk mellem ledige og virksomheder. F.eks. Et mødested i hvor folk kan sparre og netværke med hinanden. B Kolding har blandt andet et kontor i Bruxelles sammen med landets øvrige kommuner. Brug det til at brande Kolding designkommune B kolding, vi designer muligheder... Lad os skabe en kommune hvor man ser muligheder og ikke umuligheder. B gør tomme bygninger i bymidten mere tilgængelige, så livet i midtbyen bliver mere attraktiv, i stedet for "forfalden" B Kolding City kunne blive mere spændende hvis der var markeder med designprodukter hver lørdag. B Iværksætteri for Dummies. Kommunen gør det nemt at prøve ideer af. B forældre flytter kun til Kolding, hvis de får gode pasningsmuligheder for deres børn. En folkeskole som er GOD! Invester deri. B Prøv at komme ned og oplev Kolding bys biograf i centrum Nicolai Biograf kendt i hele landet for sin store innotation, til at skabe store oplevelelser

3 B Stor Fjordevent over en weekend B 'Grænseløs' festival v. havneområdet incl. Bungyjump over vandet B Kolding - vækker driften B mere alternativ brug af åen og havnen, events, havnefest osv B Foreningslivet skal omlægges til en del af det nye... Heldagsskoler i Kolding. Nyt koncept B gør mere ud af samarbejdet i Trekantområdet, sammen kan vi løfte mere. B husk at "money talks" - den driftige og dristige designkommune er den eneste bæredygtige vision... B brug Koldings borgere som "designere" i co-creation udviklingsforløb med lokale og regionale virksomheder B men husk at bevar industrien på havnen den giver liv og dynamik B skab SiliKolding valley B Ny havn vil trække turister til, som vil ligge millioner. B man kunne samle alle genbrugsbutikker i en gade i byen. Her kunne torvedage også afvikles og genbrug og torvedage kunne gå hånd i hånd og udvikle en helt ny kultur. B tiltræk virksomheder fra hele landet til trekantsområdet, i stedet for at kæmpe om virksomhederne fra nabokommunerne B tænk også regionalt (Trekant området) og tag en dristig beslutning om at skabe en unik transport infrastruktur til gavn for regionen. B Kom på biblioteket den 29. hvor det nye TV Kolding introduceres som den lokale kanal der knytter borgere og kommunen tættere sammen. B Hvordan skal ivæksætter ideerne finansieres? B er dette scenarie bæredygtig, når fehmern forbindelse omdirigerer trafikken uden om kolding? B Få en Kolding Fjord dag. B design byens nye vartegn. En smuk dobbeldækker bro fra IBC til Fynsvej B Den kattevenlige designkommune - Kattebakker på hvert gadehjørne og kradsebræt en halv meter op af alle bygninger i city B Giv design-begrebet retning... Det gode Liv f.eks B Innovation gennem design. B Kig ud over bygrænsen i Kolding byråd. Virksomheder der arbejder med design skal kunne trække på Koldings design ekspertise f.eks via desigskolen og hurtig sagsbehandling og vejleding. Design er mange ting. Husk det er virksomhederne der tjener pengene og ikke det offentlige kolding. Kommunen skal være en katalysator i at fremme kommende virksomheder. B lyt til borgernes ideer. Se med åbne øjne på udviklingen i subkulturen - det bliver måske fremtiden B at liv og det hele menneske tænkes ind i vækst og udvikling, så vi ikke arbejder os ihjel B tillad mere nedefra og op. Dyrk subkulturen. Og hvad er god business? B Inddrage børnene i processen så man på den lange bane gør alle i Kolding bevist om hvor vigtigt iværksætteri er. På skoleskemaet. B Hvad er design? B Handlingsplaner. Sætte klare mål op for projekter/tiltag. Følge op og tage konsekvensen

4 B Det gamle domhus skal laves om til et iværksætteri laboratorium, hvor man få et skrivebord, adgang til printer osv, vidensdeling med andre iværksættere og kommunen har en konsulent ansat til at hjælpe med bureakratiet B lav en kompetencebank hvor man kan trække på f.eks. Unge og seniorer B Mod til virkelig at turde. Ikke være så fodslæbende. Huske at det er en "hel" kommune. B de skal kunne turde og gøre noget. Der skal ske noget og være handling bag ordene. Komme ud i livet med visionerne og ikke bare lade det hele være snak. De skal være modige og turde satse det hele og gå helt ud til kanten. Gå igang med tingene. Skære ned på retningslinjene og slippe styringen. Der kunne været tilknyttet nogle unge mennesker og studerende til byrådsmedlemmerne, så deres mening komme til sin ret - innovation fra de unge og udfordre medlemmerne i byrådet, altså en slags mentorordning. Designmanualen skal afskaffes og gøre en lang række ting lettere. Gøre behandlingsprocessen lettere for iværksættere. B een indgang til kommunen for virksomheder for sagsbehandling mv. En erhvervs kontakt B Sats på Kolding City. Det vil både tiltrække studerende og andre tilflyttere og virksomheder. B udvikle rådgiverteamet/konceptet med designmetoder! B tættere kommunikation til virksomheder og borgere B billig kontorleje for iværksættere B Tænk langsigtet som et samlet byråd, så man får en god vision for Kommunen. Skab sunde og gode rammer for Kommunens virksomheder. Få mere sammenhæng og samarbejde mellem de forskellige typer uddannelser og erhvervslivet. B vi skal være mere åbne overfor forandringer og mulighederne i at der kommer udenlandske studerende. Åbne op for flere så alle studerende kan få en praktik periode. B brug volkers fabrikker som iværksætter fyrtårn B Inddrag borgere og virksomheder tidligt i beslutningsprocessen. Og vær ordentlige i resten af beslutningsprocessen. B - kommunen er et fællesskab hvor borgere er medlemmer og vi kan alle bidrage med et eller andet der interesserer os B direkte demokrati som nu. Hvor et udvalg af borgerne er ned til at diskutere ideer. B gratis husleje til iværksættere i 6 mdr. B Politikerne skal være mere åbne for de nye initiativer og være med til at fremme projekterne. Der skal skabes de bedste rammer for at iværksætterne tiltrækkes, som fx lokaler a la House of Design. Der skal skabes en positiv fortælling omkring Kolding kommune, som tiltrækker virksomheder. Der skal skabes tværfagligt samarbejde imellem uddannelsesinstitutionerne og fx kulturhuset Nicolai. B - fasthold kontaktforum for lokalsamfundene og skab tilsvarende forum for iværksættere B give private virksomheder mulighed for at byde ind på offentlige ydelser. UPP. B Tænk langsigtet som et samlet byråd, så man får en god vision for Kommunen. Skab sunde og gode rammer for Kommunens virksomheder. Få mere sammenhæng og samarbejde mellem de forskellige typer uddannelser og erhvervslivet. B lokalplaner skal forsimples med større ensartethed og gennemskuelige. B der skal laves en elektronisk mappe eller hjemmeside der fortæller hvilke muligeder der er for iværksættere i kolding. Kolding rummer mange muligheder,

5 men det skal kommunikeres. B - gør noget ved det. - politikerne skal turde at putte nogle penge i det. Pengene kommer igen i den anden ende. - en vision skal ikke kun være vision, men føres ud i livet. - sørg for at gøre det synligt i midtbyen. - gør det synligt for udefrakommende at de nu kommer til en visionær designby. B - den driftige kommune tjener penge som tjener penge og dermed understøtte design og viden. B Mod til virkelig at turde. Ikke være så fodslæbende. Huske at det er en "hel" kommune. B Væk med bureaukratiet, ind med gennemskueligheden. Kommunen skal gøre det let tilgængeligt at blive iværksætter. B Ansæt ildsjæle, engager ambassadører i virksomheder - og etabler "Headoffice" som henter ordrer til samlingen af designvirksomheder i Kolding, så Kolding bliver verdens største designfirma. B Der skal ændret på bymidten så den bliver mere åben, levende og kreativ. Giv mere los til iværksættere, tilladelser til boder, cafeer på gaderne. Kulturnat hver weekend! B hvis man vil skabe liv i Kolding.. Så mangler selve byen at være LANGT mere attraktiv.. Lækre cafeer, lækkert havnemiljø, lækker midtby Kun i lækre rammer kommer der liv! B det private og offentlige holdes seperat. Så politikernes arbejde ikke indblandes i iværksætteri B mod og beslutsomhed B - F B Skabe innovative virksomheder over hele Kolding Kommune gerne niche-enheder hvor man som virksomhed kan få hurtig central hjælp fra enhed i Kommunen B cod - cash on delivery B den driftige design kommune er måske meget fokuseret internalt og alt foregår på engelsk B - se ud over byskiltet i kolding og lav det til en vision for hele kommuen! B betale for en vare - lav Kolding.dk om, mere levende, netværkshub - inkl lokal linkedin - koble uddannelse og erhverv - starte udviklingen tidligt - give plads til leg og kreativitet både i skole og fritid - lave om på strukturen i undervisning ikke så rigid, 45 min ikke nok til kreativitet B - fasthold visionen og hold sammen om den B Hold fokus og gør det helhjertet. Et godt brand holder længere end en valgperiode. Tænk det som langsigtet investering i stedet for udgift B klar og tydelig kommuniaktion omkring det vi vil være kendt for B lad ikke valgkamp splitte den fælles vision B Højere involveringsgrad af borgerne og ikke kun af dem der vil være iværksætterne. Mange borgere har store resourser. B gør det nemmere at får iværksættere til at etablere sig, fleksibler service fx. børnepasning B det skal kunne måles i alle medarbejder niveauer i hele organisationen. B lokalplaner skal forsimples med større ensartethed og gennemskuelige. B Vi opfordre til at man ikke kun fokuserer på ordet DESIGN. Der er brug for flere værdier som sikre kvalitet, fleksibilitet og udvikling.

6 B Vision skal ikke bliver en politisk kampplads. Der skal være plads til forskellige holdninger og meninger. B der skal skabes ejerskab til visionen blandt alle medarbejdere i kommunen og alle andre aktører B turde invitere de driftige og skæve hjerner ind i partiet - velkommen til V Merete B Formålet skal formuleres klart og tydeligt. Der skal være handling bagved ordet. B designe uden begrebet design B Der skal skabes en form for idébank, hvor iværksættere kan arbejde tværfagligt og skabe ny idéer sammen. Der skal skabes en investorgruppe, der skal tiltrække økonomisk støtte til iværksætterne. B Få flere praktik pladser til bland andet udenlandske studerende. Appelere til at gå aktivt ind og hjælpe uddannelses søgende, praktik søgende. Så ingen går forgæves. B Politikerne skal være proaktive B social ansvarlighed må gerne bidrage positivt til lokale virksomheders omsætning B - Iværksætter grupper i ungdomsskolen - de unge i folkeskolen og på erhvervsuddannelse har masser af ideer B betale for at bruge designere og ikke kun studerende og gratis tilbud - tak B Åbne virksomheder vil sætte gang i væksten, så man kan få en mulighed for fremtidig FAST iværksætteri B - At få synliggjort Kolding som stedet, hvor man kan udvikle sine ideer. At få gjort design mere konkret og nærværende. Fx i midtbyen. Få de gode historier ud via medier som Web, mobil. De nye teknologier. At Kolding bliver trendsættende. Det skal være fedt, at sige man er fra Kolding og verden skal vide hvor på kortet Kolding ligger. B sæt et samarbejde igang mellem IBC og designskolen.. Som mangler business focus b drop tillægsordet - kolding skal være en designkommune. Basta! design er kreativ problemløsning og kan derfor øge både frivillighed viden og driftighed B kolding skal være frikommune på iværksætteri B driftighed er ikke en titel men engagememt i dagligdagen, som smitter. B skab "iværksætter mødregrupper" B - ud af visionen kommer den gode historie - om social ansvarlighed som bliver Kolding og Kolding-virksomhederne et brand, der vil øge den økonomiske omsætning og øget social rummelighed i samfundet. B tilknytte store virksomheders viden/folk til kommunen måske måske via designcity B nem adgang til risikovillig kapital fordi kolding er en kuvøse for succesfulde iværksættere. Koldingborgere investerer i lokale iværksættere. Kolding har tiltrukket en masse spændene virksomheder der skaber spændende arbejdspladser og nye spin off virksomheder. Stærkere netværk og mere overskuelig vej gennem kommunens administration. B Minimere suboptimering i de små landsbysamfund og kolding by som sådan. Skabe fællesskab. Delagtiggøre borgere og firmaer i hele Kolding Kommune og ikke Kolding inden for bygrænsen. Kolding også Honnigkager, Skamling og innovativ design via designskolen og den knowhow det kan medvirke til. B sørge for et forum f.eks. at når designskolen har en opgave indkalder man relevante personer/grupper borgere til at løse opgaven. Giver følelse af ejerskab. B mulighed for "klynge-dannelser"

7 B da jeg flyttede til Kolding fik jeg en "velkommen til Kolding" folder med en masse god information - kunne godt have brugt noget lignende da jeg stiftede mit CVR nummer. Her henvender du dig for dit, her får du hjælp med dat. Der findes noget der hedder Buisness Kolding og etc. Har brugt meget tid, og spildt lærepenge på enkle ting jeg bare ikke vidste. B kort sagsbehandling og kommunen som fødselshjælper for både frivillige, studerende og erhverv B lave et kulturhus på buen 11. B vælge nogle fokusområder, som skal have særlige gode vækstvilkår: design, velfærdsteknologi, socialøkonomisk virksomheder. B Kolding som første og sidste prioritering. B Hvis man kan få de unge fra studierne til og blive i kommunen og starte nye virksomheder op, Samtidig skal der skabes gode muligheder for de børnefamilier og unge som ønsker og slå sig ned i kommunen. B Kolding Kommune skal gå all in og investere hvad der kræves for at skabe et driftigt miljø B turde investere i en aktivitet der ikke giver afkast. Vi afsætter yderligere 25 mio mere til en konkret aktivitet der giver et løft til erhvervene B succeserne skal være synlige for alle for at være identitetsslabende for alle og frontløberne skal hyldes B B og A hører tæt sammen. Uddannelsesinstitutioner og virksomheder giver synergi så Kolding virkelig kommer til at ligge midt i landet. B Virksomhedens åbenhed vil fører til en større tilhørsforhold for de unge. B flere Koldinggensere er blevet gode og positive ambassadører for byen. B kommunen køber tomme ejendomme i bymidten op mhp udlejning til bla iværksættere B kommunen skal gøre det nemt og effektivt at opstarte virksomhed og prøve ideer af. Iværksætteri for Dummies B Kolding skal tiltrække virksomheder, der har fokus på ansvarlighed og ordentlighed. Det gælder for alle aspekter af virksomhedens virke. Med den tilgang vil der også skabes ansvarlige og ordentlige medarbejdere. B Virksomhederne skal tiltrække virksomheder som vil fællesskabet. At familierne kan få et familieliv til at fungere, så børn ser forældre udenfor ulvetimen. Tænke miljø så virksomheden og medarbejderne skaber positiv værdi for byen, landet, verden B vigtigt at borgerne i Kolding kommune får ejerskab for visionen så det ikke bare bliver luftige ord. B skabe gode betingelser for netværk professionelt som privat. Formelt som uformelt. Læres fra barnsben. Lære at man får ligeså meget som man giver. Kolding.dk som netværks og mødested. Også styrke muligheden for at stud og erhvervsliv kan mødes. Bruge havnen. Til lands vands og i luften. B den driftige kommune har også realiseret den vidende kommune da disse 2 scenarier har skabt positiv synergi. B Som borgere skal vi acceptere hinanden som mennesker og gennem en kommune som bakker op om det frivillige arbejde der foregår alle steder og er med til at nedbryde fordomme og barriere og dermed styrke sammenhold. B Største parten af Kolding kommunes borgere skal kunne se sig selv i den nye vision og have ejerskab til den

8 B kommunal service 24/7 B Kreativ og inuvativ miljø, let bane fra kolding til lufthavn, beholde de veluddannede folk i kolding B Kolding kommune stillet et iværksætteri "laboratorium" til rådighed. B fra design til dannelse. OPP i højere grad indenfor sundhedudnytte at vi får et stort sundhedscenter og sygehus B At den er med til at skabe en masse arbejdspladser. Tiltrække som mange mennesker som muligt og gøre det attraktivt for alle. Hjælp til at virksomheder skal være levedygtige så længe som muligt og være bæredygtig miljømæssigt samtidig. Der skal skabes værdi på mange forskellige områder fremfor et enkelt fokus på EN ting. Mangfoldighed og satse på en bred vifte. Generelt gøre det let for uddannede at komme hurtigt i arbejde. Liv, kultur og arbejdspladser er største ønsker. B kommunens ansatte skal fysisk have deres arbejdsplads rundt om i de lokale virksomheder, hvor kommunen lejer et skrivebord til dem B At skabe arbejdsspladser der bidrager på den lange bane og dermed er bæredygtige. Der skal ligeledes være mere samarbejde på tværs af det kommunale og private regi. Der skal skabes jobmuligheder og oplevelser for de designuddannede. B at der laves en iværkssætter startpakke og et iværksætternetværk B mere liv i midtbyen og generelt i hele kommunen inkl de små byer omkring. Totalpakker om både økonomi samt tilladelser, til iværksættere skal være lettere - kommunen skal gå forrest og være med til at løfte det hele. Blandt andet få de unge med da de ligger inde med noget energi som de skal have ud. B social ansvarlighed skal være en del af erhvervslivet B mod til at turde og lægge forældede mindset på hylden B Vi ønsker, at midtbyen bliver udviklet, at der bliver mere liv og plads til en større bredde i erhvervslivet. B Vil gøre Kolding stærk når vi udnytter den ekspertviden vi har i vores baghave. Vil gøre byen attraktiv at leve i, i alle livsfaser B Et havne miljø, hvor der er kultur og et driftigt iværksætter miljø B iværksætningen skal gøres nærværende for alle borgere i Kolding så de får lyst til at bakke op B En mere indbydende midtby, hvor der er liv og nemt at komme til. Bedre parkeringsforhold og mindre "stivhed". Mindre bøvl for såvel borgere og erhvervslivet. B Vi kan tiltrække international og nationale iværksætteri. B et attraktivt by og bomiljø, så netværk og relationer bliver skabt i fritiden - præget af et urbant unikt innovativt miljø B Vision vil skabe en øget stolthed i befolkningen. B Jeg ønsker en dristig designkommune B sørge for at de "rigtige" uddannelser til Kolding som understøtter design iværksætter B Personlig involvering, samt fællesskab følelse B Kolding midtby bliver langt mere levende og lys. Byen er åbnet mod fjorden, så byen og den unikke natur går hånd i hånd og fremstår som en helhed. B rummelighed med mennesket i centrum og samarbejde i Trekantområdet B at kommunen står ved visionen og arbejder med den på den lange bane, så den

9 bliver forankret. B kolding design kommune siger noget om vores tilgang til opgaveløsning generelt - alt skal gøre en forskel både privat og i arbejdslivet B en ny ide om året pr. Medarbejder på tværs af arbejdspladser giver nye design. B - kommunen skal ved støtter indkøb kræve social ansvarlighed af leverandøren B bryd rutinerne og vær åben for nytænkning B Database hvor viden fra kommunen, uddannelsesinstitution og erhvervslivet til brug for nye iværksætter. B central vejledning men åben og givtig vejledning der fremmer etablering og opstart af nye ideer. Uddelegere ideer til hele kommunen og ikke kun Kolding city B virksomheder der flytter til byen bliver kontaktet og indbudt til netværk B I fremtiden har vi løst problemer infrastrukturen, så vi undgår tidsspilde i bilkøer. B vi vil fokusere på medmennesker i vores lokalområde for at skabe synergi og vækst B offentlige institutioner er mere fleksible til gavn for borgerne B lave et væksthud så de kan afprøve deres ideer på favorable vilkår B oprette platform for iværksættere, hvor de kan melde problemer ind de ønsker hjælp til at løse. Skoleelever, gymnasiereelver og studerende på universitetet tilbydes at arbejde med de " rigtige" problemer B For at støtte op om iværksætternes arbejde, skal man turde på tværs af alder og uddannelse, bruge de tilbud som er i Kolding kommune. Arbejdsmæssigt skal der ligeledes arbejdes på tværs for at skabe vækst. B italesætte succeser, lave tilflytter mappe for nem færden i kolding juridisk og socialt og flere attraktive tilbud til udenlandske medarbejdere der flytter deres familier med. B Benytte Kolding City, så der kommer mere liv som giver bedre mulighed for at give givtige virksomheder som tiltrækker flere studerende så der bliver en positiv cirkel. B skabe rum for netværk og kreativitet i daginstitutioner og i fritiden. Skabe rum der hvor man er. Og der det måtte mangle. Gå ud og mødes. Iværksætter cafeen, kulturelle tilbud... give tid og plads til det kan lade sig gøre. Hvorfor 45 minutters undervisning. Lade det fortsætte som i dagtilbudende. B Jeg vil rette mit forretningskoncept mere ind i forhold til, at tilbyde ydelser i forhold til innovations-kapacitet, samskabende processer og foretagsomhed. Og ad den vej skabe synergi mellem min forretning og kommunens vision. B Som borger kan man stille sin person til rådighed til en iværksætter, som godt kunne tænke sig ens besyv med en given ide. Fx hvis man har viden indenfor det område eller man bare skal komme en crazy ide. B Flytte Business Kolding og Refugiet til Designcity. B Jobgaranti. Flyt til Kolding og kom i job i løbet af en måned. Fordi vi har så driftigt et erhvetvsliv B Mulighed for adgang og vidensdeling mellem iværksættere og etablerede virksomheder og personer. Både fysisk og virtuelt B Husk at visionen skal have mening i de små lokalsamfund. B For at støtte op om iværk sættere er det vigtigt med fleksible åbningstider i daginstitutioner. At have fokus på design allerede fra børnene er små - gode processer.

10 B sørge for atraktive lejeboliger til dem der tilflytte Kolding og være iværksætter B liberalisering af planlægning i bymidten mhp at skabe mere liv B omtale alle de fantastiske muligheder til venner, familie mv B Det vil give grobund for udvikling af nye arbejdspladser. Velfærdsteknologi. Kvaliteten vil stige... B Jeg ville ha kastet mig ud i en design process/rådgivning af min virksomhed, inden jeg startede op som iværksætter. B Det gælder om og få de gode historier omkring nye virksomheder og iværksætteri ud til offentligtheden både lokalt, nationalt og internationalt. B Jeg vil gerne være hverdagsdesigneren for virksomheden. Brug borgerne som eksperter for virksomheder.

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Vision 2021. Nordfyns Kommune

Vision 2021. Nordfyns Kommune Vision 2021 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vision 2021 Baggrund hvorfor dette Visionspapir? Ved den ny kommunalbestyrelses tiltræden den 1. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste 1 2 Hvem er jeg? Tak fordi jeg må tage lidt af din tid og præsentere mig selv og mine idéer til fremtidens kommune. Mit

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere