RPC Superfos part of your day

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RPC Superfos part of your day"

Transkript

1 RPC Superfos part of your day ITSM Transitionsprojekt Sådan skaber RPC Superfos fremtidens it-drift SolutionsDay 2012 Michael Opsahl, Group IT Manager, RPC Superfos Hans Christian Holst, Principal Globeteam

2 Outline Hvem er RPC Superfos? Situationen og ny sourcing strategi Transitionsforløbet Status Lessons learned

3

4 Hvem er RPC Superfos? Europas største producent af injection moulded plastic packaging Sprøjtestøbning af PP 15 lokationer, 8 fabrikker i Europa 3200 enheder pr minut, hver dag, året rundt 1200 medarbejdere Årlig omsætning på 331 million EUR Ejet af RPC, en engelsk-baseret virksomhed 4

5 5 Eksempler på produkter

6 IT 60 Windows-servere i datacenter i DK 40 Windows-servere lokalt på fabrikker og salgskontorer 1 IBM AS/400 i datacenter Egenudviklet ERP Microsoft Office Lotus Notes SuperOffice CRM Lokale applikationer til lagerstyring og produktionsovervågning 8 medarbejdere i central ITafdeling, 3 lokale IT Admins 6

7

8 Kontrakt med outsourcing leverandør ophører pr. 30. juni Situationen i efteråret 2011 Samarbejdet mellem RPC Superfos IT management og leverandør halter Dårlig kommunikation med outsourcing-leverandør Forslag til forbedringer bliver ignoreret af leverandør Manglende forståelse for RPC Superfos forretningsmål Ringe Service Desk performance Dårlige sprogkundskaber i Service Desk, resulterer i lav brugertilfredshed Viden om Superfos IT bliver ikke opsamlet og formidlet globalt Outsourcing model er ikke optimal for RPC Superfos all-in-one outsourcing koncept fungerer ikke Daglig driftshåndtering fungerer ikke som forventet Lokale IT-administratorer føler sig isoleret Manglende agilitet / fleksibilitet (time-to-market er for lang) Drift og support af LOB systemer er ikke understøttet af leverandør. Nødvendigt at indgå særskilte aftaler med andre leverandører Cost model er ikke transparent

9 En ny sourcingstrategi skal besluttes Der overvejes 3 sourcingmodeller: 1. Fastholdelse af eksisterende outsourcing model, hvor en leverandør varetager ansvaret for alle systemer og services 2. Multisourcing model hvor alle services udbydes til flere leverandører 3. Kombination af multisourcing og insourcing = Best of breed sourcing, hvor forretningsnære serviceområder insources, mens alle andre services udbydes til best of breed leverandører Forudsætninger for sourcingmodel: 1. Sourcingniveau: For at finde den optimale model skal sourcingniveauet på de tekniske domæner afklares 2. Organisering: Dernæst skal det afklares hvordan ansvarsområderne skal organiseres mellem eksterne leverandører og internt i RPC Superfos

10 Sourcingniveau: IaaS, PaaS, SaaS Infrastructure Platform Software (as a Service) (as a Service) (as a Service) Appl Appl Appl Data Data Data Runtime Runtime Runtime Middleware O/S Virtualisering Servere Storage Leverandør Middleware O/S Virtualisering Servere Storage Leverandør Middleware O/S Virtualisering Servere Storage Leverandør Netværk Netværk Netværk 10

11 Organisering før: Mange eskalationspunkter 3rd party Vendor RPC Superfos Tåstrup RPC Superfos local sites Service Desk (India) - 1st level support - Knowledge base IT Mgmt 2nd level Core competences in specific tech domains Operations (CPH) - Daily operations - 2nd l. support on specific areas Housing - Facility management Local onsite support

12 Organisering før: Mange eskalationspunkter 3rd party Vendor RPC Superfos Tåstrup RPC Superfos local sites Service Desk (India) - 1st level support - Knowledge base IT Mgmt 2nd level Core competences in specific tech domains Operations (CPH) - Daily operations - 2nd l. support on specific areas Housing - Facility management Local onsite support

13 Organisering nu: Entydig og transparent kommandovej 3rd party RPC Superfos Tåstrup RPC Superfos local sites IT Mgmt 2nd level Core competencies In specific tech domains Housing - Facility mgmt. Service Desk - 1st level support - Knowledge base - Daily operations - 2nd level support on specific areas - Local site IT admins

14 Begrundelse for at vælge Best of breed sourcingstrategi Etablering af egen Service Desk funktion skal skabe en tættere relation mellem IT og forretningen = Insourcing af viden Involvering og integration af lokale site IT admins i Service Desk for at skabe et samlet team Anvendelse af mindre men specialiserede leverandører giver følgende fordele: Dedikeret opmærksomhed, da vi er den store fisk i dammen Ikke afhængig af en specifik leverandør, da vi nemt kan skifte til andre leverandører Evnen til hurtigt at implementere nye ændringer i infrastrukturen, hvis der er et forretningsmæssigt behov Initiativerne skal forbedre IT-kvaliteten i RPC Superfos og resultere i højere brugertilfredshed, fordi forretningen understøttes mere effektivt

15

16 Fra idé til projekt Forår 2011: Business Performance Improvement (BPI) program igangsættes Sommer/Efterår 2011: De afledte BPI projekter og initiativer er identificeret og prioriteret RPC Superfos IT board beslutter at igangsætte ITSM-Transitionsprojektet der indeholder følgende 3 del-projekter: 1. Valg af best-of-breed outsourcingleverandører og transition af infrastruktursystemer 2. Insourcing af Service Desk - delprojekter: Etablering af Service Desk funktion og rekruttering Processer og roller baseret på ITIL rammeværk Implementering af Service Desk (Fase 1 & 2) og Call-center værktøjer 3. Business Impact Analyse (BIA): Identifikation og prioritering af de kritiske forretningsprocesser (Fase 1) Byg Disaster Recovery strategi baseret på BIA og definér SLA (Fase 2)

17 Samlet roadmap for ITSM Transitionsprojekt 1. Selection of New Vendors Selection 1. Selection of New Vendors Transition 2. Build Service Desk & Operations team Staffing ITSM Transitionsprojekt 2. Build Service Desk & Operations team ServiceDesk tools (Initial Phase-1) 3. Business Impact Analysis (Phase-1) 2. Build Service Desk & Operations team Processes and Roles 2. Build Service Desk & Operations team ServiceDesk tools (Optimize Phase-2) 3. Disaster recovery strategy (Phase-2) 3. Establish SLA on critical components (Phase-2) Q Q Q Q Q Q Q2-2013

18 1. Valg af leverandører og transition Identification of potential vendors Obtain tenders from vendors Contracting with new vendor Transition and commissioning Identification of new 3 party vendors Formål Søg og udvælg leverandører indenfor de omfattede IT områder Udbud, kontrakt- og leverandørstyring Sikre smidig tranisition Etablere aftaler (SLA er) med 3 die parts leverandører for kritiske services Leverancer Long list indeholdende potentielle leverandører Short list indeholdende kvalificerede leverandører Anbefaling af ny leverandør Forhandling og kontraktindgåelse med nye 3 die parts leverandører Projektstyring af transitionsforløb 18

19 Udvælgelsesproces Knockout-kriterier Økonomisk solid Ikke større end at RPC Superfos vil få fokus Referencer indenfor produktionsvirksomheder (længerevarende kunderelationer) Erfaring med kunder, der arbejder internationalt (Sites og brugere i flere lande) Evnen til at levere hele ydelsen, uden brug af underleverandører Facility Management og IaaS (Infrastructure as a Service) skal være kerneforretningsområder Markedet 2-4 udvalgte Valgt leverandør Knock out Tildeling

20 2. Insourcing af Service Desk - Etablering af Service Desk funktion og rekruttering Identification of new competencies Service Desk roles Screening jobmarket Interview and hiring Formål Afdækning af RPC Superfos Service Desk ansvarsområder Tiltrække de rigtige Service Desk profiler Service Desk funktionen skal være SPOC for alle henvendelser Sikre tilstrækkelig Service Desk beredskab Leverancer Afdækning af Service Desk beredskab Beskrivelse af jobprofiler Screening af jobdatabaser Udfærdigelse og publicering af jobannoncer Screening, samtaler og udvælgelse af kandidater Call-center værktøj & ITSM værktøjsanalyse, udvælgelse og implementering (Initial fase-1) 20

21 3. Business Impact Analyse (BIA) Preparation of data gathering Data gathering at local sites Documentation of findings Formål Identifikation og prioritering af de mest kritiske forretningsprocesser Afdækning af IT-systemlandskabet, der understøtter de kritiske forretningsprocesser Synliggørelse af konsekvenser ved systemnedbrud for kritiske forretningsprocesser Forventninger til beredskabsplan Leverancer Kortlægning af alle kritiske forretningsprocesser Kortlægning af understøttende it-systemer Input til beredskabsplaner Input til ServiceDesk beredskab 21

22

23 Status 1. Valg af leverandører og transition Færdige leverancer Udbud og valg af leverandører afsluttet ultimo februar 2012 Transition af infrastruktursystemer afsluttet ultimo juni 2012 Indgåelse af 3 die parts leverandørkontrakter afsluttet medio maj 2012 Flytning af internetgateway netop afsluttet (udenfor scope) Udeståender Ny MPLS løsning igangsat (udenfor scope) Driftshåndtering af lokale site-servere og -systemer (udenfor scope) 23

24 Status 2. Etablering af Service Desk funktion Færdige leverancer Brugertilfredshedsundersøgelse blev foretaget inden Service Desk go-live 1 servicekoordinator og 2 supportere er rekrutteret til Service Desk Sidste mand startede primo maj Fysiske kontorfaciliteter på plads RPC Superfos Service Desk blev officielt indviet medio juni 2012 Basis Incident og Service Request Fulfillment proces understøttet af SCSM 2012 Call-center flow defineret og konfigureret på Aastra ACP-baseret løsning Roller and ansvar (RACI) defineret for alle Superfos væsentlige It-systemer Udestående ITIL processer skal tilpasses og forankres herunder implementering af KPI er Andre processer skal tilpasses i ITSM værktøj (SCSM 2012) bl.a. Change management, Configuration Management og Service Level Management 24

25 Ny Service Desk organisation RPC Superfos Service Desk function Central Service Desk 3rd party vendors Local IT admins Appl. Management & Support Monitoring Central Backup ITSM & callcenter tool Incident Management Request Fullfilment Virtuel serverplatform Antivirus

26 Status 3. Business Impact Analyse (BIA) Færdige leverancer Kortlægning af alle kritiske forretningsprocesser og understøttende itsystemer Konsekvenser identificeret ved nedbrud på kritiske forretningsprocesser Krav til reetablering af systemer og forventninger til Service Deskberedskab kortlagt Alle leverancer afsluttet ultimo april 2012 Udestående Etablering af Disaster Recovery-strategi baseret på BIA og formalisering af SLA (Fase 2) 26

27 Konsekvenser af systemnedbrud varierer. Nogle systemer påvirker næsten alle forretnings processer Severity of systems breakdown - which key business processes are affected Software/systems P2K Opti Opti/P2k connection Notes databases Mail EDI Excel Super Office Customer web portal VMI solution (Arla) InTouch Vision -production machine QC Certica (Logihold)- maintenance PLC - robot control Autocad SPC - measurement system Isoware Stock system spare parts Payroll Netbank ASW Diver Cognos Selected infrastructure/hw Label printers* Scanners Networks Citrix VPN Sales Customer Service Logistics Production Transport Quality control Production Maintenance Finance Legend: Red: Breakdown can/will be critical for this business process Amber:Breakdown can/will affect business process but not in a critical way Green: Business process is not affected * Almost all business units also have other printers that are configured for special print jobs. If such a printer fails it can affect both the unit itself and other units.

28 Status Efterår 2012 RPC Superfos er kommet i kontrol De centrale IT systemer har en høj driftsstabilitet Kommunikationen mellem Service Desk og leverandører er forbedret - få eskalationspunkter Service Desk og de lokale IT admins fungerer nu som en integreret enhed Markant hurtigere svartider på henvendelser fra brugerne De nye Service Desk medarbejdere har allerede en god forståelse for forretningen I stedet for at agere eskalationspunkt for daglige driftsproblemer kan IT Management nu koncentrere sig om fremadrettede initiativer og projekter Best of breed -strategien har resulteret i store besparelser på it-budgettet. Driftsbudgettet skåret med 44 % fra 2011 til

29

30 Projektprocessen lessons learned Det tætte samarbejde mellem RPC Superfos og Globeteam er en væsentlig årsag til at transitionsprojektet er blevet en succes Vigtige observationer Leverandørers tilbud svære at sammenligne, fordi serviceomfang og scope var forskellige, på trods af det udførlige udbudsmateriale Identificer og rejs potentielle problemstillinger, før de bliver til egentlige problemer Umiddelbar og effektiv eskalation, når det er nødvendigt Pragmatisk tilgang til projektgennemførelse Projektansvar for infrastruktur transitionen ikke tilstrækkelig forankret hos leverandører. RPC Superfos og Globeteam måtte påtage sig projektledelsesansvaret Fokus på at minimere / fjerne risici Detaljeret projekt planlægning tidligt i forløbet, giver et overblik over mulige afhængigheder og begrænsninger senere i projektforløbet 30

31 Flere lessons learned Vær forsigtig med at outsource dine kernesystemer og outsource aldrig dine kernemedarbejdere Danske/europæiske medarbejdere er ikke så dyre som mange tror Costbilledet ændrer sig hurtigt, så lad være med at indgå aftaler, der er ufleksible og binder dig for længe, selv om de ser fordelagtige ud i dag Verden bevæger sig hurtigt, og det gør din virksomhed også Leverandører skal evalueres løbende for at sikre kvaliteten (SLA) i leverancerne 31

32 It s all about: Forudsigelige processer Forretningsunderstøttelse Forankring af roller og ansvar

33 Kontakt Michael Opsahl Group IT Manager, RPC Superfos Telefon: Hans Christian Holst Principal Globeteam Mobil:

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Forfatter: Andreas Humledal Olsen 07-01-2011 Studium: Eksamenstermin:

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

FS2011. www.fs2011.dk. Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer. FS2011 har fokus på:

FS2011. www.fs2011.dk. Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer. FS2011 har fokus på: 7. april 2011 FS2011 Konference for købere og brugere af professionelle forretningssystemer FS2011 har fokus på: Cloud Computing IT anskaffelse Return on Investment Effektiv Implementering Markedsoverblik

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

Kritiske succesfaktorer

Kritiske succesfaktorer Kritiske succesfaktorer i IT outsourcing projekter Marie Viholt Oxfeldt Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2010-78 Forord Forordet i min bacheloropgave vil jeg benytte til at takke de personer, der har været

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

IT-Universitetet, E-business, forår 2008

IT-Universitetet, E-business, forår 2008 IT-Universitetet, E-business, forår 2008 Forretningsteknisk 8-ugersprojekt Vejleder: John Gøtze Udarbejdet af: Anders Kann & Martin Albertsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Ydelsesbeskrivelse Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Version 2.2 April 2012 Mange betaler for meget for outsourcet it Markedsprisen på it- driftsydelser er generelt faldende og har

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Morten Weber Olesen Med vejledning fra:

Læs mere

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan IT2Day Big data er du klar? Hurtig, effektiv og let backup og restore i virtuelle miljøer! S. 2 Big Data er en af de nyeste udfordringer som mange virksomheder står overfor. Hvordan håndterer man det?

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Outsourcing af it-drift

Outsourcing af it-drift Outsourcing af it-drift Oktober 2014 Kort om Zangenberg Analytics Vi har benchmarket it-aftaler siden 2010 Vi har mere end 200 aftaler i vores database med en samlet årlig volumen på over 3 mia. kr. det

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere