Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening"

Transkript

1 Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg til Regler for kåring i DTF er primært udfærdiget i forbindelse med kåringer, men DTF kan ved andre arrangementer henvise til samme tillæg. I det følgende er hopper, vallakker, hingste, føl og plage benævnt hesten. Bemærk! Hestens alder følger kalenderåret, dvs. at en hest, der er født i 2002, bliver 4 år den 1. januar Tilmelding Tilmelding til kåring kan kun ske ved brug af DTF's tilmeldingsskema. Tilmeldingsskemaer kan downloades fra DTF's hjemmeside, efter annoncering af dato for kåring. Læs i den forbindelse også "Vejledning til udfyldelse af skema", som er vedhæftet tilmeldingsskemaet. Tilmeldingsskemaet SKAL underskrives og sendes pr. post. DTF forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer, såfremt der ikke er tilmeldinger nok til at danne økonomisk grundlag for afholdelse. Tilbagebetaling i forbindelse med udeblivelse, afbud, afvisning af hest, aflysning. Ved udeblivelse tilbagebetales ingenting. Ved afbud modtaget af bestyrelsen før arrangementet, tilbagebetales 50% af kåringsgebyret/gebyr for bedømmelse, såfremt der fremsendes læge- eller dyrlægeerklæring på, at fremmøde ikke er muligt. Ellers tilbagebetales ingenting. Hvis hesten afvises på kåringsstedet, ved indsyn (fx. pga. lus, feber el. lign.) eller ved dyrlægeundersøgelsen (fx. pga. halthed el.lign) tilbagebetales 50% af kåringsgebyret/gebyr for bedømmelse. Konstateres drægtighed eller foling, i hht. det beskrevne i "Bekendtgørelse om transport af dyr nr. 810", tilbagebetales 50% af kåringsgebyret/gebyr for bedømmelse. Evt. efteranmeldelsesgebyr tilbagebetales aldrig. Boksleje tilbagebetales aldrig. Indbetalte beløb for pas, chip, kåringscertifikat og registrering hos LU tilbagebetales altid, såfremt dette ikke er effektueret/benyttet. Kåring - generelt Følgende gælder generelt ved kåringer, dvs. ved alle instanser, medmindre andet er påført Om hestene: Ved alle kåringer skal de tilmeldte heste igennem følgende instanser: Indsyning ved dyrlæge, dyrlægeundersøgelse, smed, måler, besigtigelse samt eksteriørbedømmelse. Hvis hesten har pas, skal det afleveres i sekretariatet efter hesten er indsynet ved dyrlægen, medmindre andet oplyses på dagen. Hestene skal stille i den rækkefølge kataloget/programmet foreskriver og altid alene, (dog må følhopper medbringe deres føl) for at deres samarbejdsvilje kan bedømmes så korrekt som muligt. Side 1

2 Hingste og hopper med føl ved siden SKAL stå i boks på kåringsstedet. Hopper uden føl, vallakker og plage kan stå enten i boks eller i spiltov, såfremt faciliteterne tilbyder dette. Det accepteres IKKE, at nogle heste står i trailer eller ved siden af trailer under arrangementet. Udgifter til leje af boks eller spiltov afholdes af hesteejer/udstiller. Voksne dyr, hingste, hopper og vallakker SKAL ved alle fremvisninger bære trense og katalognummer på begge sider. Føl og plage (max. 2½ år) må fremvises i grime med katalognummer på begge sider. Hesteejeren kan selv vælge hvilken bidtype der benyttes til hesten på kåringspladsen, dog anbefaler DTF følgende bidtyper: Alm. bridon-/trensebid Alm. to- eller tredelt bid Alm. muffebid Alm. kørebid - til brug ved køreprøve Biddet kan være hult eller massivt, og af metal eller blødere materiale. Heste med speciel sko/beslag kan ikke fremstilles til kåring. Heste med underbid eller overbid kan ikke avlsgodkendes. Ingen karakterer er offentlige eller fuldt gældende før oprangeringen. Det endelige resultat offentliggøres i forbindelse med karakteristik og oprangering. Eksteriør bedømmes, ud fra følgende: Alle hopper/vallakker/hingste i deres 3. leveår og ældre skal først typeinddeles før de kan gå videre til bedømmelse af eksteriør og bevægelse. De tre typer benævnes Grai, Vanner og Cob. Beskrivelse af de tre typer findes i racebeskrivelsen. Typeinddelingen er pointgivende og vil give 1/3 sum af den samlede bedømmelse. Hvis hoppen/vallakken/hingsten ikke lever op til en af de tre typerstandarder, vil den ikke kunne kåres Tinker.Der gives en 1/3 sum point for eksteriør. Bedømmelsen for bevægelse er gennemsnittet af point i skridt og trav. Dette udgør den sidste 1/3 sum point i den samlede bedømmelse. De 3 pointsumme giver et samlet resultat, der vil placere hesten i en af følgende premium-kategorier: premium + STAR 210 point og mere, samt min. 70 point for type. (Hoppen anbefales i særdeleshed til avl/hingsten opnår bedækningstilladelse/kåring) premium 210 point og mere. (Hoppen anbefales til avl/hingsten opnår ikke bedækningstilladelse/kåring) premium point (Hoppen kan bruges i avl/hingsten opnår ikke bedækningstilladelse/kåring) premium mindre end 179 point (Hoppen anbefales ikke til avl/hingsten opnår ikke bedækningstilladelse/kåring) Hesten bedømmes ud fra følgende karakterskala ved smed, dyrlæge og måler, samt i galop og samarbejdsvilje ved eksteriørdommerne: 10 Prima 9 Særdeles godt 8 Godt 7 Ret godt (tilfredsstillende) 6 Middel 5 Knap tilfredsstillende 4 Ikke tilfredsstillende 3 Manglende 2 Dårlig 1 Meget dårlig Disse karakterer tæller ikke med i det samlede kåringsresultat, og hesten kan derfor ikke afvises på disse, dog kan hesten afvises såfremt den ikke kan bedømmes pga. uro eller manglende samarbejdsvilje. Side 2

3 Karaktererne registreres i DTF og skal af udstilleren betragtes som tillægsvurdering af hestens samarbejdsvilje og galop. Foreningen forbeholder sig ret til, at udtage stikprøver til dopingkontrol. Har hesten været i medicinsk behandling inden for 30 dage før kåringsdatoen, skal erklæring fra egen dyrlæge tilsendes kåringskoordinatoren hurtigst muligt, samt medbringes og afleveres til dyrlægesekretæren inden indsyning påbegyndes. Ingen former for smertestillende og beroligende præparater tillades. I øvrigt henvises til Lov om hold af heste 27. Føl må ikke være yngre end 14 dage gamle ved kåringen. Med henvisning til "Bekendtgørelse om transport af dyr nr. 810": "Hopper der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet inden for de seneste 7 dage anses ikke for transportegnede. Føl anses ikke for transportegnede, hvis de er under 14 dage gamle". Heraf følger, at hopper og føl, omfattet af ovenstående ikke kan udstilles. Om udstillere, officials osv. Ingen kan fungere som official, hvis man samtidig er udstiller. Efter oprangering og karakteristik af alle heste, skal hesteejer/udstiller afhente bedømmelsesskema, chipnr. o.lign. relevante papirer i sekretariatet. Hvis bedømmelsesskema o.lign. IKKE afhentes, kan udstiller/hesteejer ved efterfølgende henvendelse, få det tilsendt af DTF's bestyrelse, mod betaling af ekspeditionsgebyr på 50,- kr. + nødvendig porto. Der vil almindeligvis blive overrakt en pokal til det bedste fløjdyr ved oprangeringen. Denne pokal er DTF's ejendom og skal behandles som sådan. Pokalen skal tilbageleveres til DTF's bestyrelse på forlangende (vandrepokal). Pokalen skal tilbageleveres nypudset og i samme stand, som den er modtaget. Pokalmodtager kan gøres erstatningsansvarlig, såfremt pokalen er misligholdt og derfor skal erstattes. Efter tilbagelevering af pokalen forestår DTF påsætning af plade med navn og ejer. Pokalmodtager vil derefter modtage en plakette med indgravering. Dommerne/kåringskommissionen har beføjelser til, at bortvise en mønstrer/fremviser, hvis de skønner, at dennes opførsel er uforsvarlig eller utilstedelig. Alle officials (dommerne, smed, dyrlæge osv.) har frie hænder og selvstændigt ansvar for udførelsen af deres hverv, dog i henhold til gældende regler. DTF fralægger sig ethvert ansvar for evt. skader på mennesker, dyr eller inventar. Indsyn Erklæring om hestens sundhed skal underskrives og afleveres ved indsyn. Ved indsyning vil dyr, der har symptomer på smitsomme sygdomme blive afvist. Dette gælder bl.a. dyr med ringorm, lus o.lign. Viser det sig under arrangementet, at der er heste, som lider af smitsomme sygdomme, vil disse blive bortvist fra stedet. Enhver risiko for afvisning af dyr bæres alene af hesteejeren/udstilleren. Vaccinationsbog skal fremvises ved indsyning. DTF kræver vaccination efter Dansk Rideforbunds bestemmelser. Dyrlægen har bemyndigelse til at afvise en hest, hvis denne skønner det uforsvarligt at lade hesten gennemføre kåringen, også hvis et dyrs foderstand skønnes dårlig. Kåringskommissionen kan, i samråd med dyrlæge eller dommere, kræve et dyr hjemsendt eller kræve, at det forbliver i staldene, hvis det skønnes farligt for dyr eller mennesker. Side 3

4 Smed Smeden bedømmer hestens hove, hvor der vægtes størrelse, form, vinkling, tåakser samt hornkvalitet. Manglende/dårlig hovpleje vil vanskeliggøre bedømmelsen og kan trække ned i karakteren. Smeden bedømmer hesten på fast bund. Smeden bedømmer også hestens samarbejdsvilje. Heste med speciel sko/beslag kan ikke fremstilles til kåring. Der gives karakterer for: Forhove Baghove Samarbejdsvilje Dyrlæge Dyrlægen har bemyndigelse til at afvise en hest, hvis denne skønner det uforsvarligt at lade hesten gennemføre kåringen, også hvis et dyrs foderstand skønnes dårlig. Chip aflæses. Hesten aldersbestemmes ud fra tandsættet, hvis dyret ikke er født ind i DTF's stambog. Hesten skal have udtaget hår eller blod til DNA bestemmelse, hvis der ikke allerede foreligger DNA bestemmelse på hesten (beviseligt.) Hesten skal have bedømt led, lemmer, almen sundhedstilstand herunder foderstand, samt hjerte- og lungefunktion. Hesten vises i skridt og trav på fast bund. Dyrlægen bedømmer også hestens samarbejdsvilje. Der gives karakterer for: Forlemmer Baglemmer og haser Samarbejdsvilje Hingste skal - udover ovennævnte - desuden have udfærdiget en udvidet dyrlægeundersøgelse, der omfatter kønsorganer, røntgen, spermtest og bøjeprøve samt udtagelse af blod eller hår til DNAbestemmelse. Denne udvidede dyrlægeundersøgelse skal foretages i henhold til gældende bestemmelser. Der henvises til "Drejebog til den udvidede dyrlægeundersøgelse af hingste i DTF". Måler Måler hesten ved stangmål over manke, gjordmål, båndmål på manke og pibemål. Hesten måles på et jævnt underlag. Måler bedømmer derudover samarbejdsvilje, sammen med besigtiger. Måler og besigtiger, kan være en og samme person. Eksteriør Hvert hold præsenteres samlet før de individuelle eksteriørbedømmelser starter. Præsentationen sker samlet, både på fast bund og i ridehal. Hestene er opdelt i følgende hold/klasser: Hingste 3 år og ældre, konkurrerer om titlen som fløj hingst, der tildeles pokal. Hopper 3 år og ældre, konkurrerer om titlen som fløj hoppe, der tildeles pokal. Vallakker 3 år og ældre, konkurrerer og titlen som fløj vallak, der tildeles pokal. Side 4

5 De tre fløjdyr 3 år og ældre konkurrerer om titlen som Dagens bedste tinker. Føl og Plage 2 år og yngre, konkurrerer om titlen som Fløj føl/plag, der tildeles pokal. Føl og plage deltager ikke i konkurrencen om Dagens bedste tinker, da de kun kan stille til en vejledende bedømmelse. Hesten vil blive bedømt af 3 dommere og evt. en aspirant. Eksteriørdommerne giver karakterer for følgende: Type Almen tilstand Hoved Nakke Hals Manke Skulder Overlinie/ryg Lænd Kryds Benstammer Forbenenes benstilling Benstilling for Bagbenenes benstilling Benstilling bag Koder Hove Hovskæg (incl. kommentar om struktur) Skridt Trav Galop Samarbejdsvilje For at bedømme lemmer og benstilling, samt hovskæg skal dommerne se holdet samlet på hård bund. Dette vil som regel foregå før holdet vises samlet i hallen. Dommerne skal se hesten opstillet, i skridt og trav ved hånd. Der mønstres på afmærket trekantsbane. Herefter slippes hesten løs på dommernes opfordring og vises i trav og galop. Udover dommere vil der være evt. dommeraspirant, sekretær, piskeførere og portåbner tilstede i hallen/på banen. Efter alle hold er bedømt, sluttes der af med oprangering i holdene og afsluttende karakteristik. I den forbindelse vil karakterer og kommentarer blive offentliggjort. Dommerne forestår oprangering på baggrund af de tildelte karakterer. Mønstring 1. Formålet med mønstring er at præsentere hesten på en sådan måde, at den både i stilstand og bevægelse viser sig bedst muligt. 2. Alle voksne heste skal være pålagt trense (hovedtøj). Føl og plage (max. 2½ år) må fremvises i grimme og træktov. 3. Mønstreren skal være passende klædt (gerne foreningens farver sort og hvid), i passende fodtøj, optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om hesten. Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd. OBS! Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning. 4. En hjælper udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret. Side 5

6 5. Mønstringen foregår i ridehus, på en markeret trekantbane af passende størrelse. Dommerne er placeret ved den ene vinkelspids. 6. Mønstringen foregår oftest i nedenstående rækkefølge: (Dog kan dommerne ændre denne.) Man bevæger sig rundt på trekanten med uret, så mønstreren går på hestens udvendige (venstre) side. (se illustration). Hesten opstilles på den ene vinkelspids ved dommerne og vises derefter i skridt på dommernes opfordring og derefter i trav, hvorefter den igen opstilles. Dommere 7. Hesten føres ind på banen og placeres med den manfri side til dommerne (hvis hesten har dobbeltman stilles den med venstre side til dommerne) i en afstand af mindst 2 meter, hvis pladsen tillader dette. 8. Hesten skal stå åben mod dommeren, dvs. når den manfri side er højresiden, skal hesten have højre forben længst fremme og højre bagben bør ikke stå længere fremme end tåspidsen lodret under venstre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle fire ben. Hestens holdning af hoved og hals skal være naturlig. 9. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre i ca. en arms afstand og med front mod hesten. 10. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen ca. 30 cm. 11. Hvis hesten er urolig, kan mønstreren blive foran hesten med en tøjle i hver hånd. 12. Ved fremføring af hesten i skridt holdes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være rolig og naturlig, ren firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt og fremføres på en lige linie. Husk at hesten skal gå friskt frem. 13. Alle vendinger foretages højre om og så korte som muligt. Under vendingerne holdes venstre hånd i højde med hestens venstre øje. 14. Ved fremføring af hesten i trav skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet og naturlig jordvindende trav. Som under punkt 12 skal hesten bære sin hals naturligt og fremføres på lige linie. Husk at hesten skal gå friskt frem. 15. Herefter skal hesten på dommernes anvisning slippes løs og vise trav og galop. Hesten indfanges og opstilles igen på dommernes anvisning. Brugsprøver Brugsprøven skal vise hingstens evne til at samarbejde. Brugsprøven betragtes som lydighed- og anvendelighedsprøve. Køreprøve er frivillig hingste i deres 3. og 4. leveår. Rideprøve er frivillig i hingstens 4. leveår. Brugsprøve - enten rideprøve eller køreprøve er obligatorisk i hingstens 5 leveår og ældre. Bedømmelsen har dog ingen indflydelse på kåring/bedækningstilladelse. Rideprøve For at aflægge rideprøve skal hingsten være i sit 4. leveår. Rideprøven betragtes som samarbejds-, lydighed- og anvendelighedsprøve. Det er tilladt at have en medhjælper på banen. Der gives karakterer for programmet og for et samlet indtryk af hesten, herunder samarbejdsvilje og lydighed. Udstyr: - Bid - se under Kåring - generelt - Sadel - der SKAL rides med sadel. Rideprøven udføres på 20 X 40 meter bane. Sadel placeres på banen inden start. Side 6

7 Køreprøve Hesten trækkes ind på banen i trense. En medhjælper må holde tøjlen mens hesten sadles op. Rytteren sidder op uden hjælp til at holde hesten. Programmet må oplæses under gennemridningen. Rytter sørger selv for evt. oplæser. Korrektioner er tilladt. Rytteren kan frit vælge nedsidning eller letridning. Rytteren sidder af uden hjælp til at holde hesten. En medhjælper må holde tøjlen mens hesten sadles af. Hesten trækkes ud af banen i trense. Rytteren er iført praktisk påklædning, gerne DTF s farver sort og hvid. Ridehjelm er obligatorisk. Pisk eller sporer (max. 2 cm) er tilladt. For at aflægge køreprøve skal hingsten være i sit 3. leveår. Køreprøven anvendes som lydighedsprøve. Der SKAL være en medhjælper på banen. Der gives karakterer for programmet og for et samlet indtryk af hesten, herunder samarbejdsvilje og lydighed. Udstyr: - Bid - se under Kåring generelt - Sko se under Kåring - generelt - Sele, skagler og tømme forestår hesteejer/udstiller selv. - Der skal benyttes den slæde DTF stiller til rådighed på dagen. Køreprøven udføres med slæde (Størrelse ca.: Længde: 2 mtr, Bredde: 1 mtr. Vægt: kilo) på 20 X 40 meter bane med blødt underlag (ridehusbund). Slæden er placeret på banen inden start Seletøj (hovedtøj, rebskagler og lang køreline) placeres på banen inden start. Hesten trækkes ind på banen i trense (hovedlag). En medhjælper skal holde tøjlen mens hesten seles op og spændes for. Hesten køres under hele prøven enten fra slæden eller på jorden bag ved slæden, det er ikke tilladt at gå ved siden af slæden. Programmet må oplæses under gennemkørslen. Kusk sørger selv for evt. oplæser. Korrektioner er tilladt. En medhjælper skal holde tøjlen mens hesten spændes fra og seles af. Hesten trækkes ud af banen i trense (hovedlag). Kusken er iført praktisk påklædning, gerne DTF s farver sort og hvid. Kørepisk er tilladt. Max. tid er 20 minutter. Øvrigt Emner, der ikke står omtalt i dette "Tillæg til Regler for kåring i DTF " træffer Bestyrelsen afgørelse om. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen, evt. i samråd med dommerne eller VFL's konsulent. Side 7

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.

Læs mere

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer.

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. For at opnå en ensartet fremvisning og dermed vurdering fra plads til plads og fra år til år er efterfølgende

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

9.-13. marts 2011 ...

9.-13. marts 2011 ... MANUAL TIL HINGSTEKÅRING 9.-13. marts 2011................ Hvad skal hingstene igennem? (se også minutplan for hingstekåringen) Hold 1 springbetonede: Onsdag: Træning i løsspringning i hal M Hold 1A: kat.

Læs mere

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013)

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013) Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00

Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00 Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00 KATALOGPRIS: 20 KR. TIL ALLE UDSTILLERE Nummerskilte til føllene skal afhentes i sekretariatet senest ½ time før klassen starter og føllene bedes

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder!

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder! Kære medlemmer 9. marts 2011 Tilbageblik på de seneste begivenheder! Der blev afholdt julearrangement hos NKG Miniatures i Ll. Skensved den 12. december 2010. Det blev en stor succes med ca. 25 fremmødte.

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

Dansk Tinker Forening

Dansk Tinker Forening Vejledning til hingsteejere i forbindelse med den udvidede dyrlægeundersøgelse af hingste i DTF I forbindelse med, at en hingst fremstilles til kåring i skal den have foretaget en udvidet dyrlægeundersøgelse,

Læs mere

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK. Inviterer ALLE medlemmer og deres ponyer til årets J U L E S H O W. Lørdag den 2.

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK. Inviterer ALLE medlemmer og deres ponyer til årets J U L E S H O W. Lørdag den 2. Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK Inviterer ALLE medlemmer og deres ponyer til årets J U L E S H O W Lørdag den 2. December 2017 Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, og find juletøjet frem.

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

VELKOMMEN I CONNEMARAPONYER AVLSFORENINGEN FOR I DANMARK

VELKOMMEN I CONNEMARAPONYER AVLSFORENINGEN FOR I DANMARK VELKOMMEN I AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK VÆRD AT VIDE Værd at vide er et materiale, vi håber nye medlemmer kan få gavn af. Vi håber således at man hurtigere får et overblik over, hvad Connemaraforeningen

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 1 1 Hvad kaldes hestens afkom? A: Lam B: Føl 2 Hvad er en vallak? A: Hoppe B: Kastreret hingst 3 Kan hesten stå op og sove? 4 Hvad er en sok? A: Aftegn i panden B: Aftegn på benet 5 Hvor sidder lansemærket?

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub (GOO) Velkomstfolder Velkommen til Græsted og Omegns Rideklub (GOO). Rideklubben er stiftet i 2014

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.

Læs mere

Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse. 15. september 2015

Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse. 15. september 2015 Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse 15. september 2015 Miss Godina Højgård DE422.220002614, far: Golfino DE422.220105509, mor: Mistery Ut Deuten DE422.220002614. Føllet er avlet af Stutteri

Læs mere

Efterårs Shetlænderstævne

Efterårs Shetlænderstævne Efterårs Shetlænderstævne 17. oktober 2015 Arrangør: Stutteri Bådsgård, Lundøvej 137, Bådsgård, 7840 Højslev Velkomme til efterårs shetlænderstævne Vejledende Tidsplan Kl. 10.00 - Klasse 1 Lange Liner

Læs mere

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem Lineær registrering fremtidens bedømmelsessystem Dansk Varmblods kåringskarakterer skal fremover suppleres med en lineær registrering af hesten, hvor hver egenskab vurderes ud fra de biologiske yderpunkter.

Læs mere

Efterårs Shetlænderstævne

Efterårs Shetlænderstævne Efterårs Shetlænderstævne 18. oktober 2014 DU BLIVER ALDRIG FOR STOR TIL EN SHETLANDSPONY! Arrangør: Stutteri Bådsgård, Lundøvej 137, Bådsgård, 7840 Højslev Velkomme til efterårs shetlænderstævne Vejledende

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7b, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 21 1 Fra hvilken side skal man håndtere hesten? A: Den nærmeste B: Venstre 2 Er det farligt at fastgøre sig til hesten?, det kan faktisk være livsfarligt 3 Må du stå bag hesten?, det kan da være lige meget,

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

GODE RÅD og VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER

GODE RÅD og VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER TRÆNING: GODE RÅD og VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER 1. Træningen tilrettelægges i god tid. Kun herved får hesten den fair chance, som den fortjener. Find en arbejdsrytme, der passer både hest og mønstrer,

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR Dansk Ride Forbund ønsker at fremme udviklingen af unge heste frem

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Lille hest. Navn: Adresse: Klub/forening:

Lille hest. Navn: Adresse: Klub/forening: Lille hest Navn: Adresse: Årstal: Klub/forening: Alder: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...2 Hvor stor skal din hest være...2 Hestens mål...4 Min pony...4 Betegnelser på hestens ydre...5 Ponyens farve og aftegn...6

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Danske Bank Cup i Blovstrød d. 14. 15. april 2012

Danske Bank Cup i Blovstrød d. 14. 15. april 2012 2012 Indbydelse til Svømmestævne 14. - 15. april 2012 i Blovstrød Svømmehal Arrangør: Allerød Svømmeklub Side 1 af 5 Allerød Svømmeklub vil i samarbejde med Danske Bank gerne invitere til Danske Bank Cup

Læs mere

H H. dyrskuer 2010. Orienteringshæfte

H H. dyrskuer 2010. Orienteringshæfte dyrskuer 2010 Orienteringshæfte Indhold 4 dyrskuer 2010... 3 vad er et 4 dyrskue?... 4 Retningslinier for udstillere på dyrskuerne... 5 Specielt til udstillere af heste, kalve, får og geder... 6 Teltlejr

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Forældre brev og 5 års folder. Kære forældre

Forældre brev og 5 års folder. Kære forældre Forældre brev og 5 års folder Kære forældre Her følger en uddybende forklaring om, hvad du og dit barn tilbydes ved 5 års undersøgelsen. Herefter er der en lille folder med tegninger, som vi håber vil

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK. Inviterer til årets J U L E S H O W. Lørdag den 24. november 2018

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK. Inviterer til årets J U L E S H O W. Lørdag den 24. november 2018 Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK Inviterer til årets J U L E S H O W Lørdag den 24. november 2018 Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, og find juletøjet frem. Så vi sammen med vores ponyer

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Almindelige regler m.m.

Almindelige regler m.m. Almindelige regler m.m. Smid affald i skraldespanden Tag andres affald med i skraldespanden Fej evt. platformene mens jeres børn rider Hold toiletterne pæne. Aflever dem, som du selv ønsker at finde dem!!!

Læs mere

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym *

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym * 14. oktober 2009 Til Politiet Lokalstationen Viborg Rødevej 1 8800 Viborg Anne C. Abildgaard På vegne af Hesteinternatet af 1999 Rørbækvej 7-7323 Give www.hesteinternatet.dk Tlf.: 22 17 32 75 Anmeldelse

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT

GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT S A M S P I L M E L L E M H E S T O G RY T T E R Systematisk opbygget grunduddannelse - DEL 2 GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT Tekst & foto: Ute Lehmann I den følgende del 2 af træningsserien lærer du mere

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 8. Oktober 2016 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 11 1 Er taksplanten giftig for heste?, meget 2 Er brændemærke et medfødt aftegn?, det er erhvervet 3 Skal brændemærke med i hestens signalement? 4 Hvad gør mest ondt på hesten? A: At blive chipmærket B:

Læs mere

Avlspolitik udarbejdet 2018

Avlspolitik udarbejdet 2018 Avlspolitik udarbejdet 2018 Dette dokument beskriver den avlspolitik, som DKQHA tilbyder sine medlemmer, og hvor hovedpunktet er et moderne evalueringssystem baseret på Linear Description, og hvor der

Læs mere

Debatten om dressurhestens holdning hvad handler den egentlig om?

Debatten om dressurhestens holdning hvad handler den egentlig om? Positiv Ridning Systemet Om dressurhestens holdning Af Carina Högkvist Debatten om dressurhestens holdning hvad handler den egentlig om? Artikel af Carina Högkvist, aut. hestemassør. ofte næsen bag - somme

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Pressemeddelelse den 3. august 2012 Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Der står 5 afmagrede heste hos en hesteejer i Farsø. Hesteejeren er blevet politianmeldt i sidste uge, og Preben Møller fra Aars politi

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Hej jeg hedder FLOBBY Jeg er en lille sød og dejlig pony, der mest bliver brugt på bobbelholdene. Jeg prøver at gøre alt for min rytter og elsker at lære børnene at ride galop. Nogen gange kan jeg dog

Læs mere

Parkour fejl som kan forekomme

Parkour fejl som kan forekomme Parkour fejl som kan forekomme Navn G S Udførelse Formål Fejl, som tæller P 1.A+B+C Smal passage x Rid igennem passagen i den valgte gangart Afbalanceret tempo i forhold til opgavens krav. Den oprindelige

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Rigtig hjerteligt velkommen til vores Børnehus! Her har vi samlet en folder med de vigtigste praktiske informationer om vores Børnehus, så I kan få et indblik i Spirrevippens

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Sektion 4 Helbred og velfærd Junior og Senior spørgsmål 1) Hvilken af følgende er en del af hoven? A) Pedal bone muligvis hovbenet B) Kodesenebenet C) Carpus - knæet D) The short pastern bone muligvis

Læs mere

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part At have part på en skolepony i VROR I det følgende har vi beskrevet hvad det vil sige at være part på en pony i VROR, hvad vi tilbyder og hvad vi forventer. Vi har i dette arbejde taget udgangspunkt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 Børne- og Ungeudvalget Aktivitetsoversigt og øvrig information Sæsonen 2015/2016 Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen til sæsonen 2015/2016 Side 3 2. Totalhåndboldregler samt

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Fumle/hygge- og kvæg show 13-14. Juli

Fumle/hygge- og kvæg show 13-14. Juli Fumle/hygge- og kvæg show 13-14. Juli I samarbejde med Conny Nielsen afholder Skovgaarden Fumle/hygge og kvæg show. Sted: Skovgaarden, Lundebakkevej 4, 4684 Holmegård. Dato: 13-14. juli. Showmanager: For

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere