Øland. til Ølby, Asp og Fausing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øland. til Ølby, Asp og Fausing."

Transkript

1 449 Ødis. Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Jan Axel Vilhelm Semler (17. Okt Egesborg, se Ølstykke) Jan Hans Hansen Andersen Meier, f. 19. Marts 1829 i Brændstrup, Rødding, Slesvig, S. af Lærer, Degn Anders Hansen og Joh. Hansen. Kom som ungt Menneske i Huset hos Biskop Tage Møller i Ribe. St. Ribe 50, Kand. 12. Juni 55 1., Lærer i Dansk og Danmarkshist. v. Petri tyske Realsk. Kbh., 3. Lærer v. Tønder Seminar. 26. Marts 58, Sgpr. Keitum, Sild, valgt 4. Juni 61, kgl. stadf. 21. Juni, ord. 11. Aug., afsat 29. Juli 64, entl. 28. Okt. s. A., kst. Pastor vicarius Ringgive-G.-L. Maris 65, Sgpr. Gadbjerg-L. 22 Jan. 66, Løsning-K. 18. Maj 76, f 15. Maj 91 i Ødis.»Den Sygdom, der endte hans Liv, har han baaret paa i flere Aar, og hans bedste Kraft var brudt, da han kom til Ødis, men ikke desto mindre lærle enhver, der kom i Berøring med Pastor M., snart at agte og elske ham, thi han var ikke alene en af Naturen rigl begavet Mand, men ogsaa en Mand med et ædelt og varmt Hjerte, villig til at hjælpe, hvor han kunde. Skolerne taber i ham en human og meget kyndig Tillidsmand og Lærerne en trofast Ven.«(»x«i Kolding Avis 19. Maj 91, se ogsaa Vejle Amts Avis 25. Maj 91). G. 19. Aug 58 m. Ane Margrethe Mat te sen, f. 16. April 32 i Arnum, Højrup, Nordslesv., D. af Gaardejer Laur. M. og Ane Marie Strarup af Lintrup-Hjerting Aug J e s A n t o n J e s s e n, f. 24. Aug i Ødis, S. af Sgpr. Laur. J. til Ødis og Anne Marie Nielsen. St. Haderslev 60, Kand. 22. Juni 66 h. 1 (l.-h), Huslærer i Ollerup Pgd til Nov. 69, pers. Kapl. Bøvling-F. 4. April 70, ord. 4. Maj, Valgmenighedspr. Bøvling 18. Okt. 75; g. 19. Okt. 75 i Ramme m. Vilhelmine Høegh, f. 9. Feb. 50 paa Rammegaard, f 22. Marts 23 i Ødis, D. af Proprietær Hans Chr. H. til Rammegaard og Flora Schønau. Ødsted. Jerleo Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Marts Hans Henrik Ferdinand Oliv a r i u s (31. Jan. 88 Toksværd, se der) Maj Henning Christopher Gøtzs c h e (17. Marts 96 Voldum-R., se der) Maj Hans Christian Olsen Sestoft, 29

2 450 f. 21. Marts 1866 i Bjørup, Systofte, S. af Parcellist Hans Olsen og Joh. Marie Hansen. St. Nykjøbing 86, Kand. 17. Juni 92 h. 1 (*l.-h.), uord Medhj. 93 til medio 94, Huslærer paa Gjøddinggaard 94 95, Lærer v. Ribe Borgersk. Okt. 95 til April 96, ord. 24. Juni 96, Kredsfm. f. Præsteforen. 05, Fm. f. Amtsudv. f. Kristi. Foren, til vildf. Børns Redn. 07, tillagt Familienavnet Sestoft v. kgl. Bev. 7. Jan. 03; g. 10. Okt. 96 i Helsingborg m. Anna Catharine Elisabeth Partsch, f. 18. Marts 71 i Flensborg, D. af Eksportslagteriejer Johs. Friedr. Wilh. P. og Ingeb. Hansen. Se Stud. fra 86. Ødum og Hadbjerg. Galten Herred, Randers Amt, Aarhus Stift Maj Jens Nikolaj Leth Dalsgaard, f. 21. Okt paa Krabbesholm, S. af Hovedgaardsejer Jens D. og Christiane Rasmussen. St. Viborg 47, Kand. 26. Jan. 54 h. 1 (l.-h.), Huslærer, pers. Kapl. Galtrup-Ø. J. 21. Juli 63, ord. 9. Sept, Sejerslev-E.-J. 12. Sept. 64, res. Kapl. Kar by-h.-r. 5. Okt. 66, Sgpr. Ringgive-G. 6. Feb. 72, R.* 12. Okt. 95, ent!. 3. Feb. 00, f 24. Aug. 04 i Kolind.»Dalsgaard ejede en i høj Grad jævn og elskværdig Natur, vistnok et Arvegods fra Faderen, om hvem han ogsaa i det ydre mindede Et af de Blade, der har omtalt Dalsgaard, skriver, at han var en lærd Mand. Man kommer dog vist det rette nærmere ved at sige, at han var en belæst Mand, en Mand med mange Interesser og dertil en meget arbejdsom Mand. Han var Blomsterelsker og interesserede sig for Havebrug. Han drev selv sin Præstegaardsavling og var en virkelig kyndig Landmand. Han var den første her paa Egnen (Vejles nordvest!. Opland), der indførte Lupindyrkning og var i det hele en Foregangsmand paa Jordbrugets Omraade. I Modsætning til de fleste Præster interesserede han sig for Naturvidenskab (»Stenene raabe«79) Dalsgaard var en kunstelskende og kunstforstandig Mand (»Om Malerkunsten. Med særl. Henblik paa os Nordboer«83); han påaviser i denne Bog, hvilken Indflydelse saavel Kristendommen som det særlige Folkepræg har haft paa Kunstens Udvikling Bibelkritikken fandt ingen Indpas hos ham. Han blev i det meste dens afgjorte Modstander og samlede flittigt sammen paa Materiale til at afkræfte den med Nogen egentlig veltalende Prædikant var Dalsgaard ikke. Han smaastammede, til Tider mere, til andre Tider mindre.

3 451 Mer. naar man blev vant til at høre ham, glemte man de ydre Vanskeligheder over Indholdet af Talen. Man lagde da kun Mærke til den troværdige Mand, der talte, og til de troværdige Ord, man hørte. Hans Prædiken var nærmest en Trøstetale. en Forkyndelse af, at Gud er god, og hans Miskundhed varer evindelig Han var en Barnabas. Baade var han som denne»en god Mand«og tillige»en Trøstens Søn«. (Chr. Balling) Vægteren 04, S. 289f. G. 17. Juli 67 i Volstrup m. Mandrupbine Ottilia Andrea Due, f. 21. Okt. 37 i V. Jølby, f 2. Juli 09, Kolind, I), af Sgpr. Anders D. til Volstrup-H. og Ottilia Eleonora Temperantia Bose. Se Hobro Dagbl. 28. Aug. 01, Højskolebl. 11. Nov. 04, Sp April Johannes Marius V o 1 q u a r t z, f. 25. Marts 1860 i Nakskov, S. af Kunstdrejer Volquard V. og Hansine Kirst. Haurum. Præliminæreks. 75, St. Nykjøbing 79, Kand. 21. Juni 84 h. 1 (l.-*l.), satte sig ind i Præstegern, som uord. Medhj. Nakskov-B., Sgpr. Ørre-S. 20. Dec. 84, var opfordret til at søge Embedet, da man der ønskede en»grundtvigsk«præst, ord. 11. Feb. 85, Søllested 13. April 92, Fjm. i Ørre f. et Planlningsarbejde paa Heden (c. 100 Tdr. Land), Fm. f. Foredragsforen.,»mens jeg var i Søllested, hvor jeg var Formand for nogle samvirkende Foredragsforeninger paa Vestlolland, fik jeg sammen med andre stiftet»vestlollands Foredragsforening«, som lod afholde Møder i Nakskov. Ligeledes fik Medlem af det kirkelige Udvalg P. Pedersen i V. Tirsted og jeg sat i Gang de aarlige Skovmøder i Christianssæde Skov, hvor vi samlede indtil 3000 Mennesker (i min Tid, senere har Tallet et enkelt Aar været paa 6000!) om Ordet alene. De sidste Aar paa Lolland prædikede jeg hver 3. Søndag for en fri Kreds ( Mennesker) i Brandstrup Forsamlingshus,«entl. April 18, t 23. Feb. 27; har skr. en Del Lejlighedssange, hvoraf forsk, er trykt til privat Brug under Mrk. J. V., J. F. eller (oftest) Johannes Volquartz, Art. i forsk, kirkel. og polit. Bl. samt udg. Ved min Moders Grav (07), Sønnen skal gøre Eder fri! Afskedspræd. i Ødum og Hadbjærg Kirker 4. Søndag efter Paaske (18); g. 22. April 85 i Trinitatis K. Kbh. m. Anna Jutta Margrethe Nyegaard. f. der 27. Jan. 63, Adoptivd. af Overretsprokurator Hans Haagen N. og Louise Begine Larsen. 29*

4 452 Øland. Øster Han Herred. Hjørring Amt, Aalborg Stift Jan Laurits Halkier, f. 18. Juli 1841 i Aalborg, S. af Detailhandler Joh. Henr. H. af Thisted-B.-D. og Else Marie Danielsdatter. St. priv. 62, Kand. 23. Jan. 68 n. (h.-h.), Redaktør af Nakskov Tid. Sommeren 71, medens Red. aftjente sin Værnepligt, Bestyr, af en priv. Sk. i Hjørring Nov. 72 til Nov. 74, Skriver paa Kommunehosp. Kontor, Kbh. 1. Nov. 74, Sgpr. Norderø 18. Juni 77, ord 27. Juni, entl. 17. Maj 88, i flere Aar Sogneraadsfm., havde en Ejendom i Aalborg og skrev i dette Tidsrum fl. Art. i Aalb. Amtstid., flyttede derpaa til Kbh.; g Okt. 72 i Frederiksberg m. Helene Marie v. Haven, f. 12. Feb. 45 i Hassing, f 2. Aug. 85, D.af Sgpr. Fr. Chr. v. H. til Vive-O.-V. og Anne Marie Reinsholm, Maj 86 i Si. Mortens K. Randers m. Karen Andersen, f. der 24. Feb. 43, f 16. Jan. 18 i Kbh., D. af Bager Andr. Pet. A. og Anna Margr. Christensen Juli Andreas Thomsen Barfod (23. Maj 93 Hvilsager-L., se Raarup) Juli Jens Peter Julius Jensen (31. Marts 03 Kattrup-0.-T., se der) Maj Laurs Jensen (2. Marts 10 Saksild-N., se der) Juli Johan Frederik Halberg, f. 16 Jan i Viborg, S. af Købmand, Kirkeværge Carl Cilius Jac. Rud. H. og Ane Marie Ingeb. Gullev. St. Viborg 92, Kand. 22. Juni 99 h. 1 (1.-1), Lærer v. Marselisborg Kostsk.. pers. Kapl. Aarhus Domk. 6. Sept. 00, ord. 12. Sept., Vikar Skive-R. 1. Marts 10. Juni 04, Hellevad-Ø. 1. Aug 1. Nov. 04, Toksværd 5. Nov Feb. 05, Brabrand-A. 26. Feb. 3. Sept. 05, Kaldskapl. Vig-A. 22. Aug. 05; g. 3. Maj 06 i Aarhus Domk. m. Lise Schmidt, f. 5. Juni 79 i Lerbjerg, D. af Købmand Christen S. og Carol. Møller (Søst t. Sgpr. Jac. M. til Ørslev-S.). Se Stamt ov. Chr. Møller Schmidt's SI., 2. Udg. (11), Nr Ølby, Asp og Fausing. Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift Feb Laurids Karl Kristian Ussing (17. Dec. 88 Ørbæk, se der) Nov Thomas Christian Møller (29. Dec. 10 Spentrup-G., se der).

5 Sept Julius Benedict Estrup, f. 5. Sept i Svendsirup, S. af Skolelærer Niels Nielsen E. og Boletle Kirst. Barclay. Landmand, St. priv. 85, Lærer v. Vesterbros Realsk. og v. Schneekloth's Sk. Kbh , Kand. 16. Juni 95 h.* (h.-h.), Sgpr. Sjørslev-Ø. 28. Sept. 96, ord. 21. Okt.; g. 24. Marts 91 i St. Matthæus K. Kbh. m. Ingeborg Kirstine Elisabeth Amalie Larsen, f. der 18. Dec. 69, D. af Ass. i Marinen Theod. Daniel L. og Karol. Sof. Amal. Meyer. Ølgod og Strelluf med Filialkirke i Bejsnap. Øster Horne Herred, Ribe Amt og Stift. (Filialkirken i Bejsnap indviedes 14. Aug. 92) Sognepræst Jan Jørgen Christian Fenger Olrik (24. Jan. 94 Stillinge, se der) Juli Emil Christian Thyssen, f. 12. Marts 1857 i Nordby, Fanø, S. af Mølleejer Hans Pet. T. og Math. Rosine Pontoppidan af Hvidding. St. priv. 76, Kand. 21. Juni (1.-L), Huslærer og Hjælpelærer v. Højsk. /Ebeltoft 1. Sept. 82 til medio Juli 83, Lærer v. Højsk. sst. og uord. Medhj. hos Højskolens Forstander, Sgpr. Jensen 1. Sept. 83 til 85, uord. Medhj. Marvede-H. Aug. til Okt. 85, Sgpr. S.Omme-H. 3. Sept. 85, ord. 6. Nov., Provst 0. & V. Horne H. 19. Juni 08, B. M. (senere Fm.) f. Plejehjemsforen. for Vejle Amt 92, f. Plejehjemsforen. for Ribe Amt 95, Repræsentant i det danske Hedeselskab 94, B. M. i samme 08, R.* 30. April 13, D. M. f. 25. Marts 16, har skr. enkelle Art. i Bl. og Tidsskr. og udg.: Til Minde om Møller i Nordby paa Fanv) Hans Peter Thyssen og Hustru Mathilde Rosine Pontoppidan (ud. Aar). Erika Jensen (Lærerdatter fra Strelluf), f. 7. Okt. 1882, død 15. Dec (Særtryk af Nørre Ørslev Højskoles Aarsskrift) (ud. Aar); g Juni 89 i Kolding m. Valborg Schjørring, f. 31. Juni 65 i Frederiksberg, f 14. Feb. 98 i Ølgod, D. af Rorgmester i Kolding Casp. Pet. Charl. S af Fruering-V. og Elvira Teilmann af Ormslev-K., Maj 00 i Ørslev, V. Flakkebjerg H. m. Anna Catharina Andersen, f. 18. Marts 61 paa Snedinge Hovedgaard, D. af Forpagter Carl Fr. Aug. A. og Karen Marie Jensen. Se Vejle Amts Folkebl. ultimo Juli 94. Slægt Pontoppidan (05), S. 40.

6 454 Kapellan pro loco. (Embedet oprettet ved kgl. Res. 8. Okt. 95.) Dec Søren Andersen (16. Nov. 98 Nørup-(R.). se Skjern) Jan Niels Peter Nielsen (31. Okt 07 Andsager, se der) Feb Anders Andersen, f. 21. Marts 1877 i Torning, S. af Gdejer. Christen A. og Kirst Andersen. Stud. Viborg 97, Kand. 26. Jan. 03 h.i (h.-l), Skolebestyrer i Dalsgaard, Mammen; ord. 6. Marts 08, Sgpr. Højbjerg-E. 11. Nov. 12. G. 25. Maj 04 m. Olga Emilie Damfto, f. 25. Juni 80 i Kbh., D. af Gross. Carl Dan. D. og Hedevig Emilie Petersen. Øls. Hørby og Døstrup. Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift Dec Johannes Fog (20. Feb.. 91 Espe-V., se der) April Melchior Koch Goll, f. 5 Feb. 1859, S. af Skibsfører Bernt Jacobsen G. og Augusta Koch. St. Haderslev Læreres Sk. 79, Kand. 27. Juni (*I.-1.), pers. Kapl. Vaabensted-E. 17. Okt. 88; g. m. Maren H e m m e-o. Ølsted. Hatting Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift Dec Laurids Ludvig G unde lak Nyegaard (3. Marts 98 Gimlinge, se der) Maj Anders Jensen, f. 26. Feb i Vidsted, S. af Husmand Jens Andersen og Inger Nielsdatter. St. Aalborg 59, Kand. 17. Marts (h.-*l.), pers. Kapl. Sejerslev-E.-J. 22. Maj 67, ord. 5. Juli, Kapl. p. 1. sst. 19. Dec. 73, Sgpr. Aulum-H. 30. Aug. 75, Dover-V. 10. Sept. 79, enll. 6. Marts 09, f 4. Maj 12 paa Frederiksberg.»Der var inlet hos ham i hans ydre Fremtræden, der mindede om Præsten; han var jævn og ligefrem i al sin Færd, og det var øjensynligt, at han befandt sig bedst i en Kreds af almindelige Landboere. Han var Venstremand og havde stor Interesse for Politik;.i den stærke, politiske Bevægelse i Skanderborgegnen i Provisorietiden havde han ikke ringe Del. Egnens Beboere samledes ofte i hans Hjem i Præstegaarden i Svejstrup, og fra sit Ophold her har han endnu mange trofaste

7 455 Venner i Dover og Vengc Sogne.«(Skanderborg Amts Avis 6. Maj 12). G. 10. Nov. 68 i Helsingør m. Julie Aline Ludoisca Iversen, f. der 13. Dec. 39, j 19. Okt. 22, D. af Købmand, Translatør Chr. Fr. I. og Joh. Marie Jensen Juni Louis Carl Frederik Poulsen Villaume, f. 21. Dec i Horsens, S. af Købmand Joh. Conr. Poulsen og Thora Alvilda Graff. St. priv. 95, Kand. i Jan. 02 h. 1 (h-h), Rejsesekr. for Dansk Sømands- Mission, 2. Kat. St. Johannes K. Kbh. 27. Sept. 02, ord. 1. Okt., Kat. sst. 1. April 07, Sgpr. Grove-S. 10. Marts 09, betr. s. ikke kaldet 29. April s. A.; har udg. Talen v. Landm. Aage Malling Andresens Jordef. (06), Tale v. Karsten Karstensens Baare (11), Visdom, Skønhed, Styrke. Tanker v. 50-Aars Festen f. Indviel. af St. Johs. K. (11); g. 12. Dec. 08 m. Thyra Marie Clara Krogsgaard Lehrmann, f. 25. Aug. 88 i Randers, D. af Justitsraad, Købmand Niels Juul L. og Clara Dich. Se Stud. fra 95. Ølstykke. Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift Juli Knud Eskild Mø hl, f. 17. Jan i 0. Linnet, Siesvig, S. af Sgpr. Sleph. M. til Vejby-T. og Anna Cathr. Nissen. Elev i Kolding lærde Sk. 18, i Frederiksborg 20, St. Frederiksborg 22, Kand. 20. Juli (l.-h.), 1. Missionær Zions Menigh., Trankebar 20. Dec. 27, ord 11. Jan. 28, vendte hjem i Begyndelsen af 36, R.* 5. Nov. 77, var i 6 Aar Senior for Danmarks Gejstlighed, D. M. 27. Juli 86 i Anl. af sit 50-Aars Præstejubilæum.»Pastor M. vandt Navn i en meget stor Kreds, og det skyldtes først og fremmest hans to Bøger:»Breve fra Indien«, som udkom 1840, og»skildringer af Jordens Mærkværdigheder<:, der udkom det næste Aar, hvortil senere sluttede sig»geografiske Landskabsbilleder«, oversatte og l.ear'oejdede efter Dr. Carl Vogel. Vor Litteratur var ikke overdreven rig paa den Slags almenfattelige Boger, og de fandt en meget stor Udbredelse. Man kan vel næsten sige, at de fandtes i hvert eneste dannet Hjem. Men han udfoldede ogsaa paa andre Omraader en flittig Forfattervirksomhed. Foruden»Tamuliske Tabeller til indbyrdes Undervisning«og en antikvarisk Beskrivelse af Snodstrup og Ølstykke Sogne i»annaler for nordisk Oldkyndighed«behandlede han en Række kirkelige og pædagogiske Spørgsmaal i selvstændige Skrifter eller Tidsskrifter, og hans

8 456 Ord havde en vis Vægt og fandt ofte en villig Jordbund. Skjønt Alderen begyndte at trykke ham, vedblev han indtil ifjor at besørge sit Embede alene. I den Egn, hvortil han i saa mange Aar havde været knyttet, saa man op til ham og hørte ham gjerne; der var noget hjerteligt og troskyldigt ved ham, som fængslede. Endnu da Mindesmærket for Kingo blev afsløret i Slangerup, kunde han træde frem og tale til en stor Forsamling under aaben Himmel.«(Nationaltid. 17. Juni 96). f 15. Juni 90 i Ølstykke; har skr. Art. og Afh. i Dansk Kirketid., Brevbærer mellem Kristne, Tidsskrift for Almueskole- og Seminarievæsenet, Acta Synodi Johanneæ 1857, Annaler for nordisk Oldkyndighed (Historisk antiqvarisk Beskrivelse over Snodstrup og Ølstykke Sogne i Frederiksborg Amt, sammen med H. Knudsen, samt udg. Tamuliske Tabeller til indbyrdes Underviisning (Madras Mission Press 32, sam. m. Rev. John Devasagayami, Afskedsord til min Menighed i Tranquebar, holden i Zions Kirke d. 6. April 1835 (36), Sørgeprædiken over Kong Frederik den Sjette, d. 16. Jan. 1840, tilegnet den danske Bondestand af en Landsbypræst (40), Breve fra Indien (40), Skildringer af Jordens Mærkværdigheder, til Almeenlæsning og Folkeoplysning (41, ny Udg. 55), Minde-Ord til Dr. phil. N. B. Krarups Jordefærd d. 16. December 1842 (42), Daglig Gudstjeneste i Hovedstaden. En Idee til nærmere Betænkning i Roskilde Præsteconvent den Ilte October 1843 (tr. s. Mskpt.), Præsteconventerne i den danske Kirke betragtede i Forhold til Provsteembedet, med Forslag til dettes hensigtsmæssigere Indretning (45, tr. s. Mskpt.), Herrens Ord og Kirkens Eenhed. Et Conventsforedrag (47), Grundrids af en almindelig Kirkekalender, indeholdende den Evangeliske Urchristendom eller Herrens Ord i Tidsfølge til hver Dag i Aaret (50, ny Udg. 62), Geographiske Landskabsbilleder, overs, og bearb. efter Dr. Carl Vogel, med Tillæg af danske Forfattere (57), Udvalgte Psalmeyers til Dr. Morten Luthers liden Catechismus, saml. og ordn. t. Br. v. Religionsunderviisningen (57), Paradoxet. Conventsforedrag paa Mørdrup d. 5. Dec (68); g Okt. 28 m. sit Søskendebarn Hanne Marie Mø hl, f. 4. Feb. 08 i Kbh., f 30. Okt. 35 paa Hjemrejsen fra Trankebar, D. af Kammerraad, Havnekontrollør Hans Chr. M. og Marie Acton Fabricius af Lejrskov-J., 2 4. Nov. 36 m. Inger Louise Augusta Schram, f. 21. Maj 05 i København, f 25. April 00, Datter af Konferens-

9 457 raad, Direktør i den alm. Enkekasse Christopher S. og Anna Joh. Christiane Jørgensen. 2. Hustrus Brodersøn Forfatteren Erik Skram. Se Stamt. ov. SI. Kragballe, Nissen, Engelstofl og Lemvig, S Sept Alfred Hannibal Andersen (25. Feb. 99 Stadager-N. K., se der) April Axel Vilhelm Semler, f. 11. Jan i Kbh., S. af Fuldmægtig i Nationalbanken Ernst Jul. S. og Thora Emilie Camilla Schiøtz. St. v. West. Inst. Kbh. 65, Kand. 20. Juni (1.-1), Lærer i Kbh , Sgpr. Ødis 2. Jan. 82, ord. 17. Marts, 0. Egesborg 17. Okt. 88, entl. 17. Aug. 08, f 23. Maj 11 i Kbh Ndv Anders Kjærgaard, f. 29. Juli 1861 i Skinnerup, S. af Gaardejer Jens Pet. Andersen K. og Chr. Nielsen. St. Viborg S3, Alumn. Valckendorff s Koll. 8. Juni 87, Kand. 17. Jan. 89 h. 1 (1.-1), Sgpr. Torsted-H. 20 Juni 89, ord. 3. Juli, Nørhaa 1. Jan. 96, Femø 22. Juli 02; ugift. Se Stud. fra 79. Ønslev og Eskildstrup. Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift Juli Johannes Henrik Tauber Fibiger, f. 27. Jan i Nykjøbing F., S. af Rektor i Kolding Peder Grib F. og Jac. Cathr. Tauber (D. af Rektor i Roskilde, Dr. theol. Johs. Henr. T). St. Roskilde 37.»Han studerede Theologi, blev stærkt paavirket af Martensen, og kastede sig. efter at han i 1845 havde faaet Embedseksamen, særlig over Studiet af Religionshistorie og det gamle Testamente og udgav i de Aar, da han tillige virkede som Huslærer, nogle Sørgespil i gammeltestamentlig Stil«(Lolland- Falslers Stifts-Tid. 15. Nov. 97). Kand. 11. Juni (l*-h.) T 5. Lærer Haderslev lærde Sk. 10. Sept. 50, Kollaborator sst. 15. Dec. 53, Pr. St. Johannes Hospital sst. 12. Dec. 50, ord. 26. Jan. 51, Medstift, og Medbestyr. af Bibelselsk. sst. 10. Maj 52, res. Kapl. Garnisons K. Kbh. 2. Okt. 59, som saadan var det,»at Pastor F., kort efter at det forenede Venstre var dannet, paadrog sig forskellige folkelige Rigsdagsmænds, særlig den bekjendte I. A. Hansens Unaade, da han i den Prædiken, han holdt i Frue Kirke i Anledning af Rigsdagens Aabning, bl. a. yttrede:»det menige Folk gaar sine ofte meningsløse Veje.«(1. c.). Sgpr. Vallensved 28. Okt. 74, R* 28. Juli 94, entl. 12. Jan. 95, f 13. Nov. 97 paa Frederiksberg.

10 458»Fibiger var meget afholdt af sine.menigheder og en aandrig Taler, hvorom et Par af ham udgivne Prædikensamlinger»Juletiden«og»Paasketiden«afgiver Vidnesbyrd.«(1. c). Har skr. Sange i Indbydelsesskr. t. Indviels. af Haderslev lærds Skoles nye Bygn. (65), Art. i Dansk Kirketid, og Dannevirke samt udg. Jephtas Datter. Et Sørgespil med Klagesange i det gamle Testamentes Stil (49), Jeremija. Et historisk Sørgespil (50), Omrids af den finske Hedentro (Haderslev Skoles Progr. 53), Forsøg t. Forklaring af Eddasangen Fjolsvinsmaal (i nævnte Indbydelsesskr.), Troen. Nytaarsprædiken (55), Johannes den Døber, en' christelig Tragedie (57), Kors og Kjærlighed, en Familie-Tragedie (58), To Skoletaler (Særtr. af Hadersl. Progr., 59), Tale i Selskabet f. Efterslægt (61), Nogle Sagn (65), Ved Ilia Fibigers Jordefærd (67), Ved Prof. N. L. Høyens Jordefærd (70),»Ikke at vi skulle synes dygtige, men at I skulle gjøre det Gode.«Præd. v. Rigsd.s Aabning (2 Opl. 72), Juletiden. 14 Højmesse-Prædikener (75), Paasketiden. 13 Højmesse-Prædikener (75), Sorgens Genier (84). G. 29. Nov. 50 i Vor Frue K. Kbh. m. Marie Amalie Waage, f. der 6. April 24, j 9. Dec. 07, D. af Professor, Direktør for Sorø Akademi, Dr. theol. Georg Holg. W. og Jul. Fred. Broager. Plejesøn Karl Gjellerup. Se Biogr. Leks. Lolland-Falsters Folketid. 16. Nov. 97. Selvbiografi: Mit Liv og Levned (98); jfr. Georg Holg. Waage og hans Familie (i Personalhistorisk Tidsskr. 8 R III). Slægthaandbogen, S April Oscar Meulengracht, f. 10. Jan i Aarhus, S. af Købmand, Jernstøber Jens M. og Nicoline Chr. Faurschou. St. Aarhus 67, Kand. 20. Jan (l.-l.), Lærer i Kbh., Till. til at ord. til Pr. for den danske Menigh. i Tandil, Argentina 27. Nov. 75, ord. 22. Dec, vendte hjem Aug. 82, Sgpr. Onsbjerg 19. Dec. 82, Provst f. Falsters Nørre Herred 12. Nov. 03; Fm. f. Plejehjemsforen. for Lolland-Falsters Stift 02, har skr. Breve fra Argentina og Smaaartikler i Blade; g. 11. April 74 i Aarhus Domk. m. Jenny Kirstine Bolette Hedviga Jørgensen, f. 1. Marts 46 i Lystrup Skole, Vivild, D. af Lærer, Organist og Orgelbygger Ped. J. og Hyline Georgine Petrine Juul (senere g. m. Gartner i Randers, Lærer i Uggelhuse Hans Kr. Johansen) samt Plejedatter af Sgpr. Hans Ingerslev til Kongsted. Jfr. F. Schrøder:»Kirke og Skole bl. Danske i Argentina«(i Dansk Udsyn VII. 1927).

11 459 Ørbæk. Vinding Herred, Svendborg Amt, Fgens Stift Sept Harald Valdemar D a h 1 e r u p, f. 24. Maj 1815 i Hillerød, S. af Hospitalsforst., Vej fiskal og Postmester Hans D. og Vilh. Marie Birch. St Frederiksborg 33, Kand. 27. April 38 h., paany 4. Juli (l.-h.).»som Student og Kandidat tog han levende Del i Studenterlivet og spillede med i alle Plougs Atellaner.«(Nationaltid. 3. Feb. 94). Andenlærer v. Døvstummeinst. 17. Sept Okt. 49, foretog 45 m. offentl. Underst, en Rejse til Tyskland, Schweiz og Italien for at gøre sig bekendt med Døvstummeundervisningens Standpunkt i disse Lande og uddanne sig til efter sin Hjemkomst at overtage Forstanderposten v. d. kgl. Døvstummeinst. j Kbh., oprettede 49 en privat Skole for Døvstumme, hvor der undervistes efter Talemetoden (Joh. Kellers Anst.). Paa Ministeriets Opfordring konst Feltpræst 16. Juli Jan. 51, ord. 19. Juli 50, Sgpr. Ærøs- " kjøbing 8. Juli 51, Vaalse 30. Okt. 60, Erindr. Med. for Krigen 76. entl. 30. Sept. 88, f 2. Feb. 94 i Kbh., har skr. Art. og Afh. i Fædrelandet, Lolland-Falslers Stiftstid. og Teol. Tidsskr. (93 og 94) og i Kalkars teol. Tidsskr. samt udg. Læsebog t. Br. v. den første Sprogunderv. i DøvstummeTnst. (49), Fingersproget (49), har stiftet et Legat for ældre, ugifte Piger i Ærøskjøbing og foranlediget Dannelsen af en Forening til Understøttelse af ugifte Præstedøtre i Gudme og Vinding Herreder.»Ifølge Opfordring af daværende Directeur for det kgl. Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn, Raad-,mand Th. Munter, søgte og fik han Plads i Aaret 1839 ved nævnte Anstalt som Andenlærer. Under Udøvelsen af denne sin Døvstummelærervirksomhed foretog han i Aaret 1845 med Statsunderstøttede en 7 Maaneders Rejse til forskjelligc af Udlandets meest bekjendte Døvstummeinstituter og stiftede da ikke alene grundigt Bekjendtskab med den hidtil her i Landet uprøvede Talemethode, men blev tillige en ivrig Tilhænger af denne. Ved sin Hjemkomst fik han. efter at han havde ansøgt derom, Tilladelse for et Aar og senere for et til, i et lejet Locale udenfor Instituttet at undervise døvstumme Børn efter Talemethoden. Instituttets Direction bestemte derefter, at Talemethode-Underviisningen skulde foregaa paa selve Anstalten og med et større Antal Børn end hidtil; men da Ministeriet i Aaret 1849 ikke mente det formaalstjenligt at følge Directionens Forslag om at

12 460 oprette en særlig Anstalt for uegentlig døvstumme Børn, som deri skulde oplæres efter Talemethoden, og heller ikke ønskede Forsøget fortsat med at undervise efter denne Methode, saa ansøgte Dahlerup efter 10 Aars Tjeneste om sin Afsked fra Instituttet. Efter en kort Tid at have arbejdet ivrigt for at faae oprettet en privat Skole for døvstumme Børn. aabnede han i Marts 1850 sammen med daværende Cand. theol Duurloo i Sølvgade»Døvstummeskolen, grundet paa Talemethoden«den senere Kellerske Anstalt men allerede -i Juli Maaned samme Aar afsluttedes hans Virken for Døvstumme-Undervisningens Fremme, idet han efterkom en Opfordring fra Ministeriet om at afgaa til Hæren som Præst. Sine sidste Aar levede han i Kjøbenhavn med bestandig usvækket Interesse for de Døvstumme og deres Undervisning, (»o. b.«i Berl. Tid. 5. Feb. 94). G Sept. 43 i Frederiksborg m. Sophie Charlotte Laurenze Lorenzen, f. 2. Dec. 17 i Kbh., f 7. Jan. 45, D af Grosserer Thomas Bendixen L. og Marie Margrethe Fich, 2.» 19. Sept. 51 i Trin. K. Kbh. m. Louise Borgen, f. 11. Juli 23 i Kbh., f 26. April 19 p. Frederiksberg. D. af Grosserer, Kæmner i Kbh., Major i det borgerlige Art. David B. og Vilh. Paludan. Se Familien Dahlerup, 4. Udg., S. 35, og Slægthaandbogen, S Dec Laurits Karl Kristian Ussing, f. 7. Aug i Randers, S. af Adjunkt Niels U. og Mette Margr. Mammen. St. Randers 64, Kand. 26. Jan (l.-h.), Huslærer i Them Pgd. Maj 71 til Juli 74, Kapl. p. 1. Hundstrup-Ø.-H. 28. Okt. 74, ord. 4. Dec, Sgpr. Ølby-A.-F. 16. Februar 78, f 23. Januar 17 i Svendborg; g. 25. Juni 75 i Ribe Domkirke m. Gytha Kirstine Thorlacius, f. 27. Marts 47 i Bjerregaard, Holmsland. J Bl. Juni 25, Datter af Toldassistent Børge T. og Ane Kirst. Sørensen. Søskendebørn Sgpr. C. Ussing til Gjern-S., H. Ussing til Skamby, Provst A. Ussing til Skjelskør. Søskendebørns Børn Pastorinde Jørgensen i Egeslevmagle og Stiftsprovst Henry Ussing, se Jesuskirken. Søstersøn Sgpr. T. Løgstrup t. Nyborg. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II. 13, S. 51. Slægthaandbogen S

13 461 Ørre og Sinding. Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift Dec Johannes Marius Volquartz (13. April 92 Søllested, se Ødum-H.) Juli Enevold Terkelsen (11. Jan 01 Rind, se Valgmenighedspræster) April Hans Jørgen Birk (28. Aug. 06 Harte-B., se der) Nov Knud Jensen Knudsen Buus, f. 17. Jan i Simested, Vokslev, S. af Gaardmand Jens Pet. Knudsen B. og Karen Marie Christensdatter. I en Aarrække Landmand, St. priv. 97, Kand. 11. Juni 01 h. 2 (l.-*l), Lærer v. Sakskjøbing Kommunesk. Aug. til Dec. 01, pers. Kapl. Tranebjerg 22. Jan. 02, ord. 5. Feb., Sgpr. Hvirring-H. 29. Juli 14; g. 23. Sept. 08 i 0. Snede m. Anna Marie Nielsen, f. 15. Feb. 83 i Bøgballe, D. af Gaardmand Søren Kr. Nielsen og Ane Kirstine Jespersen. Ørslev og Bjerre. Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift Marts Jens Nicolai LudvigSchjørring, f. 16. Sept i Vandborg, S. af Provst Math. Jac. S. til Fruering-V. og Nic. Ring. St. Aalborg 44, Kand. 1. Nov (l.-l.;, pers. Kapl. Boslundc 11. Marts 51, ord. 9. April, Lyderslev-F. 4. Nov. s. A., entl. paa Grund af Svagelighed 4. Aug. 54, Lærer paa Egeland, Starup, s. A., pers. Kapl. Fruering-V. 3. Jan. 56, Hjælpepr. hos Vilh. Birkedal Juni 57, opretlede 1. Nov. s. A. en Friskole i Sødinge og 1. Nov. 59 en Folkehøjskole, som bestod i 5 Aar, Sgpr. Hodde-T. 29. Jan. 64, stillede sig til Rigsraadsvalg 30. Maj 65 i Ribe Amts 2. Kreds (Hjerting), R.* 4. Okt 95, f 14 Marts 00 i Ørslev.»Gamle Schjørring«hørte i religiøs Henseende til den afgjort grundtvigske Retning og i politisk Henseende til Venstre. Han var en brav, dansk Mand og en alvorlig Kristen, hvis Ord vejede til. Den Afdøde stod i Spidsen for de kristelige Vennemøder, der i de sidste Aar har været afholdt her paa Egnen, og det skyldes i væsentlig Grad ham, at disse Møder alle har været saa vellykkede.«(sydvestsjælland 16. Marts 00), har bl. a. skr. Kærlighed fra Gud og Herrens Venner ingen Sinde. S. har skr. Til Minde om Jens Matth. Bollerup Andersen (68), Mindetale ov. Gaardejer Niels Plauborg t. Agentoft (72), Til Minde om Martha Cathr.

14 462 Hansen, født Andersen (75), Til Minde om Hr. Johannes H. C. Buchholtz, Sgpr. t. Ølgod og Strelluf (75), Til Minde om Mænd og Kvinder i Vestjylland (78), Nogle gamle Sange (82), Prædikener til hver Helligdag i Aaret (89), Pastorinde Marie Schjørring (89), Sange og Rim (98). G Okt. 57 i Fruering m. Mette Marie Larsdatter Ols en, f. 2. Feb. 24 i Lund, Lyderslev, f 22. Maj 89 i Ørslev, D. af Lærer Lars 0. og Johanne Mathiesen, Dec 90 i Ulfborg m. Caroline Mathilde Andersen, f. 5. Juli 62, D. af Forpagter paa Snedinge Hovedgaard Carl Fred. Aug. A. og Karen Marie Jensen. Se Søndagsbl. 13. Maj 00. Højskolebl. 95, Sp og 00, Sp og 25 Sp. 1641; Fra Ribe Amt 1911, 1 fg.; Paslor Jens S Sept (Kolding 95) Maj Aage Bojsen Møller (22. Nov. 07 SI. Peders K. Slagelse, se der) Feb Ditlev Frederik Vilhelm Steensgaard, f. 30. April 1858 i Harlev. S. af Lærer Niels Madsen S. og Nielsine Margr. Elisab. Meiner. Skolelærereks. 79, Huslærer paa Lergrav v. Holstebro,»Udgifterne til mil Studium bestred jeg selv. nærmest ved at give Undervisning.«St. Aarhus 83, Kand. i Januar 89 h. 2 (h.-l), Kaldskapl. Skive-R. 3. Aug. 89, ord. 30. Okt, Sgpr. Balling-V. 28. Feb. 94; g. 21. Sept. 89 i Lisbjerg m. Mette Marie Rasmussen, f. 4. April 55 i Grundfør, D. af Gaardmand Rasmus Andersen og Maren Sørensen. Ørslev og Solbjerg. Løve Herred, Holbæk Ami, Sjællands Stift Jan Johan Vilhelm Reck, f. 30. Dec i Ørslev, Løve-IL, S. af Provst Joh. Phil. Hunæus B. til Uby og Angelique Soph. Margr. Rømer.»Et retskaffent Hjem havde vi Børn, og saameget som en Ed vilde aldrig være bleven taalt«(vilh. Beck: Erindr, fra mit Liv, S. 4). St. Slagelse 49 Jeg fik kun anden Karakter Fader (som jeg mødte paa Banegaarden" sagde ingenting før vi kom ind i Drosken, saa sagde han:»vilhelm, jeg havde dog troet, al Du havde faaet første Karakter.«Saa sagde han ikke Mere, jeg sagde heller Ingenting, men jeg gjorde det stille Løfte, at jeg aldrig mere skulde tage en Examen uden med første Karakter. Og det har jeg holdt undtagen med Homileticum eller Prøven i at prædike; dér fik jeg anden

15 463 Karakter«(1. c, S. 12).»Jeg var en livsglad, lystig Fyr, som tilbragte den øvrige Tid af Dagen (efter i 4 Timer at have hørt Forelæsninger) i Studenterselskab og om Sommeren rundt i de dejlige Skove. Hvad der reddede mig fra at synke ned i Skarnet, var væsentlig min Sans for Æstetik og alt. hvad der kan gjøre Livet skjønt. Navnlig havde Shakespeare en umaadelig Indflydelse paa mig, hvorfor jeg aldrig har kunnet fordømme Thealret, saalænge der virkelig var Aand og Skjønhed i, hvad der blev spillet.«(1. c, S. 13).»Stor Betydning havde Krigsaarene for os Studenter og ikke mindst for mig Den, der har oplevet disse Aar, har faaet et dansk Aandepust i sin Sjæl, som man aldrig bliver kvit og kan ret føle Sorgen over den Slappelse af Nationalfølelsen, som findes hos den senere opvoxede Slægt«(1. c, S. 15). Kand. 22. Jan (h.-l), 4. Lærer v. Borgersk. i Kalundborg 7. Marts 55, pers. Kapl. Uby (hos sin Fader) 16. Feb. 56, ord. 23. April.»En Dag i Sommeren 1859, da jeg gik i Uby Præstegaardshave, afvexlende vred og forknyt, stod Herren pludseligt for mig, og hans første Ord lød fast og alvorligt i min Sjæl:»Uden mig kan Du slet intet gjøre.«da sank alt mit naturlige Mod, al min egen Villie laa som knust: kun af Naade! det er Summen af hele Kristendommen i Stort og Smaat. Af Naade kan Du faa, hvad Du ikke kunde med din egen Villie. Da først var jeg bleven rigtig lille og Herren rigtig stor. Det er fra den Dag af, jeg regner min Omvendelse.«(Erindringer, S. 44). Medstift, af Kirkel. Foren. f. d. indre Mission i Danmark 13. Sept. 61 paa Mødet i Stenlille, Red. af den indre Miss: Tid. Nytaar 62, holdt 15. Feb. 65 sammen med Rud. Frimodt det første Møde for den indre Mission i Kbh., Sgpr. Ørum-G. 17. Nov. 65, drev der selv sin Præstegaard, Fm. f. Bestyr, for den indre Miss. 15. Jan. 81.»Ved Siden af min Præstegjerning i mine to Sogne og blandt de mange Mennesker, som i Nabosognene sluttede sig til Vækkelsen dér, voksede mit Arbejde for den indre Mission. Rundt om i Jylland kom der Begjæring om Missionsmøder, og jeg maatte gjøre mange lange Rejser, som jo vare besværlige, da der kun var lidt med Jernbaner den Gang. jeg havde 7 Mil til Aarhus og 6 til Randers, som jeg stadigt maatte kjøre med egen Vogn. og mange Gange kjørte vi det halve Jylland igjennem, saaledes aarligt over Søbylund ved Frisenborg til Møderne paa Himmelbjerget. Det tog jo lang Tid, og det var kun et ringe

16 464 Antal Møder, som jeg den Gang kunde holde paa en Rejse i Sammenligning med nu.«(1. c, S. 95).»Under min Stilling i Ørum udviklede der sig et bestandig større Modsætningsforhold til Grundtvigianerne, med hvem jeg tidligere havde levet i Fred Modsætningen udviklede sig saa skarpt mellem de to Lejre, at jeg offentlig raadede til at følge Abrahams og Loths Exempel og blive hver paa sine Græsgange, hellere end at der skulde være Trætte mellem Brødre.«(1. c, S. 97 f.). Har besøgt Norge, prædiket i Sverige og efter Indbydelse af en Ven, Grosserer Viggo Lund, foretaget en Rejse gennem Frankrig, Norditalien, Schweiz og Tyskland, ligesom han ved Menighedens Kærlighed 12 Gange søgte Lægedom for en Nyresygdom i Karlsbad, hvor han skrev sine Erindringer og sin Husandagtsbog, En lille Skatkiste, der blev oversat paa Tysk.»Ved mit 25-Aars Præstejubilæum 1881 bad en Del Venner mig om Tilladelse til al sætte en Stenograf i mine Kirker hver Søndag, saa at den derved fremkomne Postille (Fra Livets Kilde) er en ordnet Gjengivelse af mine mundtlige Prædikener, og paa Jubilæumsdagen overrakte de mig den som Gave. Den udkom i Eksemplarer og er forlængst udsolgt.«(1. c., S. 127). Udgivelsen af en saadan Postille med en Stenograf hver Søndag beløber sig til over 20,000 Kr., og paa samme Maade fremkom ogsaa hans 3. Postille»Paa Livets Vej«over den nye Tekstrække.»I 1881, da jeg havde været Præst i 25 Aar, foranstaltede de en stor Fest for mig; i Kirken, som var saa overfyldt, at Folk krøb ind af Vinduerne, prædikede min gamle Ven, Provst Bluhme, og i Præstegaarden talte mange andre Venner, baade af Præster og Lægfolk, medens rige Gaver strømmede ind, saavel fra Pastoratet som rundt om fra hele Landet. Atter i 1885, da min Hustru og jeg kunde festligholde vort Sølvbryllup, kom den samme Kjærlighed igen og beredte os en storartet Fest, atter med rige Gaver. Og endnu en Gang, i 1899, da jeg havde været 25 Aar Præst i Ørsløv-Solbjerg, kom Kjærligheden igjen med Vidnesbyrd om, at man ikke var bleven kjed af sin gamle Præst Endnu samme Aar, da jeg 30. December fyldte mit 70. Aar, slog de Hellige fra Nær og Fjern en Kjærlighedskreds om mig med en Rigdom af kjærlige Ord og Gaver, saa at jeg kunde føle mit Hjerte fyldes med Tak til min Herre og Mester, fordi han havde ladet mig opleve denne Dag. og den store ufortjente Naade, at han havde ladet mig beholde

17 465 min Plads i Guds Folk til mine gamle Aar.«(1. c, S. 113 f). j 30. Sept. 01 i Ørslev. Har foruden talrige Præd. og Art. i Indre Missions Tid. udg. Indbydelsesskr. fra Bestyr, f. -»Kirkel. Foren. f. d. indre Mission i Danm.«samt en Prædiken (63), Hvor skulle vi faa Brød? Prædiken (64), Jakobs Drøm (3 Opl 67, 4. Opl. 70, 5. Opl. 83, Gudel. Smaaskr. 93), 14 Prædikener. Erindring fra en Missionsrejse i Fyen og Jyll. (foretaget sammen med Johs. Clausen) (67), Er Du gaaet ind i Vingaarden? og Hvad vil jeg og hvem er jeg? 2 Prædikener (3 Opl. 69), Fasten (4 Opl. 69), Har Du Bryllupsklædningen paa? (3 Opl. 69, 4. Opl. 73, 5. Opl. 90), Den hellige Ild (3 Opl. 69, 4. Opl. 83, i Gudel. Smaaskr. 93), Hvad skulle vi sige til denne Slægt? og Paradisets Blomster (2 Opl. 69, i Gudel. Smaaskr. 94), Kjender Du de to Veje til og fra Herrens Bord? (3 Opl. 69, 4. Opl. 83), Kjender Du din Elskers Bøst? Elsker Du din Frelser. To Prædikener (3 Opl. 69, 5. Opl. 88),»Nyt og Gammelt«. En Postille (heri samlet de skrevne Prædikener fra Uby) (69, 3. Opl. 75, 4. Opl. 87), De tre Kors paa Golgatha. Prædiken. (3 Opl. 69, 5. Opl. 83), Træet ved Bækken (70), Hvordan har I taget imod Bekendelsen? Afskedspræd. i Ørum og Ginnerup K. og: Hvad vil jeg Eder og hvad ville I mig? Tiltrædelsespræd. i Ørsløv og Solbjerg K. d. 29. Marts 74 (75, ogsaa i Gudel. Smaaskr. 94), Hvordan skal jeg komme i Guds Bige? Præd. v. d. indre Missions Møde i Kbh (77), Det, der bliver. Ved Missionsmødet i Ulvedalen i Jægersb. Dyreh. (80, nyt Opl. 88), Et Folk af Præster. Prædiken (82), Fra Livets Kilde. En ny Postille 1 2 (82), Fortabt eller Frelst? Prædiken i Vor Frelsers Kirke 24. Feb (82), Ilden fra Jesus. Prædiken ved Missionsmødet i Ulvedalen 30. Aug (82), Den Kjærlighed, der er stærk som Døden. Prædiken i Trinitatis Kirke (83, i Gudel. Smaaskr. 93), Den kostelige Perle, fra Festen f. Børnehjemmet»Godthaab«(83),»Mesteren er her og kalder ad Dig< (83), Taler over min Fader og Moder ved deres Jordefærd 1865 og 1883 (83), Ved P. H. G. Trocks Bisættelse i Ørsløv Kirke (83), De fire Aarstider. Fra Missionsmødet i Ulvedalen 1881 (84), Det rette Syn paa Jesus. Prædiken paa Himmelbjerget 1882 (84), Vintræet og Grenene. Fra Missionsmødet i Ulvedalen (84), Paa Livets Vej. En ny Postille 1 2 (85 86), Troens Kjendetegn. Et Foredrag i theologisk Samfund (85), En Konfirmationssøndag i Ørsløv Kirke 1885 (86), Om den rette Brug af Søndagen. Fore-

18 466 drag (86), En lille Julegave til de hellige i Danmark (udsendt aarlig siden 87), Tag og læs Bibelen. Med Vidnesbyrd om Bibelen af M. Luther (89), Menneskets Liv fra Vuggen til Graven (91), Den indre Missions Virksomhed i 1890 (92), Om Bationalismen (Særtr. af Annexet 93), Om Underet (Særtr. af samme 93), Faderens Hus med de mange Boliger (96), En lille Skatkiste til Hjælp ved daglig Husandagt (98), Fristelse og Anfægtelse. Efter et Foredrag (00), Den indre Mission. Efter el Foredrag (00), Sakramenterne i deres indbyrdes Forhold. Efter et Foredrag (2 Opl. 00), Jesus! er det Dig? (Særtr. af En lille Julegave 1899, 00), En lille Julegave 1901 til de Hellige i Danmark (3. Opl. 01), Hovedet og Lemmerne. Prædiken ved»godthaab«s Udsalg i Bethesda (01), Erindringer fra mil Liv (4 Opl. 01), Min Konfirmandforberedelse (02), En lille Skatkiste til Hjælp ved daglig Husandagt (2. Opl. 04), Hvorpaa skulle vi kende Aanderne? En Prædiken med Forord af Zeuthen udg. af P. P. Johansen (08), Tag og Læs Bibelen i Bibelsk Vejleder (13. Opl. 04) samt sammen med I. Clausen: Missionshuset Philadelphia. Taler ved dels Indvielse 4. April 1894 (94). G. 14. Marts 60 i Gottorp Slotsk. i Slesvig m. sit Søskendebarn Nina Charlotte Staffeldt, f. 20. Marts 34 i Drage v. Itzeho, f 30. Jan. 05, D. af Kammerjunker, Domæneinsp., Forstkand. Chr. Vilb. S. og Charl. Carol. Marie Bømer. ;Naar hans Præstcgaard altid paa en sjælden og virkningsfuld Maade har udmærket sig ved udstrakt Gjæstfrihed og været et Samlingspunkt for troende Kristne fra nær og fjærn, saa har hans Hustru særlig heraf sin store Fortjeneste.«(Biogr. Leks.). Farbroder Ole Cosmus B. t. Ørslev-S. (f 40 uden at tiltræde). Se Bejnholdt Jensen:»Sandhedsvidnet- Kapellan Vilh. Beck i Uby og hans politiske Bundsforvandte. P. Lauritzen: Vilh. Beck som Personlighed (Viborg Stiftstid. 29. Juli 27) og som Vækkelsesprædikant (samme 2. Aug. 27) Tid. 00, Nr. 15, 01, Nr. 1. For Kirke og Kultur VIII (01). Dansk Kirketid En lille Julegave 04 og 05. A. Fibiger: Smaatræk om Vilh. Beck i Folkelæsning 22. Okt. 05. Vilh. Beck paa Bejse. I, Becks Dagbog. II, Erindringer. Udg. af V. Lund. C. A. Ægidius: Vilh. Beck (15). Blauenfeld: Vilh. Beck paa Prædikestolen (18). Slægthaandbogen, S Nov Jacob Møller, f. 22. Aug i Aarhus, S. af Købmand Niels Jacobsen M. og Ane Marie

19 467 Bruun. St. Aarhus 63, Kand. 22 Juni 70 h.i (1.-1.), pers. Kapl. Nakskov-B 1. Aug. 73, ord. 3. Okt, Vicepastor Sandby 23. Juli 77, Sgpr. Badsted 11. Marts 85, Fm. f. Værger., B. M. f. Kirkl. Foren. f. Indre Mission i Danm., f 8. Dec. 08 i Ørslev.»I større Kredse deltog han sjælden i nogen Diskussion og gav endnu sjældnere sin Mening offentlig til Kende paa Papiret Sin første aandelige Vækkelse havde Møller som saa mange andre faaet under Pastor Frimodts Prædikestol. Den fulde Glæde i Herren fandt han dog nok først ved Vilh. Becks Morgenandagter i Ørslev Præstegaard, hvor Møller fattede en oprigtig Kærlighed til den indre Mission... Hans Prædikener indeholdt nok saa meget Helliggarelse som Vækkelse.«G. 3. Nov. 71 i St Johannes K. Kbh. m. Ellen Carlsen Olivarius, f. der 3. Nov. 49, i 13. Feb. 27, Plejed. af Sgpr. Matth. Chr. O. til Hodde-T. og Soph. Jac. Wetlergreen. Se En lille Julegave 1909, S. 56 ff. Slægthaandbogen, S Marts Nicolaj Andreas Bryndum Kastrup, f. 8. Nov i Stavreby, Jungshoved, S. af Sgpr. Pet. Henr. K. til Kongsted og Carol. Amal. Worsøe. St. Aarhus 80, Kand. 19. Jan (l.-h.), Sgpr. Haderup 11. Dec. 86, ord. 17. Dec, Gjellerup^. 2. Maj 91; g. 8. Nov. 87 i Garnisons K. Kbh. m. Hulda Marie Ludovica Mencke, f. der 13. Juli 58, D. af Malermester Joh. Vilh. M. og Ane Magd. Olsen. Søskendebarn Stiftsprovst Liitzhøft, Odense. Nørre Ørslev. Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. (Embedet opr. 24. Maj 95 ved Udskillelse fra Karleby-H.-N. 0.) Maj Nicolaj Andreas Larsen, f. 29. Juni 60 i Trøstrup-Korup, S. af Lærer i Trøstrup-Korup Peder L. og Martine Frederiksen. Kom 76 p. Jonstrup Seminar., Lærereks. 79, St. Mariboes Sk. Kbh. 82, Kand. 9. Juni (1.-1.); fik Univers. Guldmedaille (Teologi) 89; Kpl. p. 1. Karleby-H.-N-Ø 17. Sept. 90, ord. 22. Okt., Forst. Banura Sem. 10. Juni 96, for Jellinge Seminarium 24. Okt. 99: Fm. f. Censorerne v. Lærer- og Lærerindeeks. og Kultusminist. Konsulent i Skolesager m. Titel s. Professor (IH, 9) 26. Juni 03; Leder af Pastoralsemin. kateket. Øvelser 03; Censor v. Afgangseks, p. Forskoleseminarierne; Medl. af Best. f. Dansk 30*

20 468 Skolemuseum; Medredaktør af»vor Ungdom«; R* 1. Maj 08, D. M. 29. Juni 19, har skrevet enkelte pædagogiske Art. i Blade og Tidsskr.; g. 19. Nov. 91 m. M a r t i n e M.arie Frederikke Hansen, f. 13. Mai 51 i Kbh., f 16. Feb. 02, D. af Smed Friederich Martin H. og Christine Brønning og Plejed. af Justitsraad, Herredsfog. i Hasle H. Pet. Iv. Jul. Lunn og Agnes Collstrup Aug Johannes Emil Adeler Petersen (13. Marts 11 Seden-A., se der) Juni Benjamin Balslev, f. 6. Aug i Elbæk. S. af Sgpr. Rasm. B. til Vigerslev og Marie Søltoft. St. Odense 94, Kand. 22. Jan (l.*-*l.). Sekondløjtnant 01. ord. Medhj. Ansgars K. samt Klokker og Kantor Odense 31. Dec 01, ord. 5. Feb. 02, har i Teol. Tidsskr. skr. en Afhandl.: Bidrag til Begravelsens, særlig Begravelsesritualets Historie efter Reformationen (11) og i Gads Danske Mag.: Om Zionismen (17) samt udg. Stamt. ov. Fam. Balslev (01). De polske Jøder. En histor. Oversigt. (Særtr. af Nord. Missions-Tidsskr ), Matthæus-Evangeliet m. Indledn. og Forklaringer (21 udg. p. Foranst. af Bibelselskabet f. Danm.) samt sam. m. L. C. Balslev: Haarslevgrenen af Fam. Balslev (17); g. 11. Okt. 04 i Ansgars K. Odense m. Hanne Jacobine NørbalTe Skov, f. 19. April 76 i Aabenraa, D. af Lærer i Odense Povl Nielsen S. og Hanne Jac. Nørballe. Se Fam. Balslev. Ørslevkloster og Ørum. Fjends Herred, Viborg Amt og Stift. (Præsten bor i Hejlskov) Maj Jens Vilhelm Malling (12. Okt. 85 entl., s. D. Valgmenighedspr. Odder, se disse) Marts Kristen Thomsen (20. Marts 95 Kousted-R., se der) Juli Niels Holgersen Buhl (25. Okt. 05 Haurum-S., se der) Jan P e t e r W i 11 i a m Svendsen, f. 27. Marts 1868 i Kbh., S. af kirurg. Instrumentmager Pet. Chr. S. og Trine Marie Petersen. St. Haderslev Læreres Sk. 87, Kand. polit. 21. Juni 92, Toldmedhjælper i Roskilde 1. Mai 94, Assistent 96, forflyttet til Holbæk s. A., entl. 1. Sept. 97, Kand. 20. Jan. 03 h. 1 (h.-l.); g. 19. Dec. 95 i Vartov K. Kbh. m. Ingeborg Eleonora Dorothea Diederichsen,

21 469 f. 15. April 57 i Kbh., D. af Generalmajor Died. Herm. D. og Nanna Joh. Carol. Kirst. Jahn (D. af Militærhistorikeren Kaptajn F. H. J.) samt Enke efter Sgpr. C. F. Madelung til Nautrup-S.-V. Se Stud. fra 87. Ørsted. Baag Herred, Odense Amt, Fy ens Stift Okt Ernst Christian Rie hårdt (11. Aug. 86 "Vemmetofte, se der) Okt Vilhelm Truels Petersen Hagens, f. 10. Juni 1833 i Horsens, S. af Overlæge i Hæren Thiel Jac Petersen og Dor. Cathr. Christine Knoph. St. Metropolitansk. Kbh, 52, stud. polyt , Kand. 19. Jan (*1.-*L), Lærer v. Søetatens Drengeskole Kbh. 16. April 62, Overl. sst. 1. Jan. 67 til 31. Dec. 68, Sgpr. Naur-S. 11. Juli 731, ord. 27. Aug., Søllested-V. 29. Nov. 81, entl. 4. Dec. 05, f 7. Jan. 18 i Hillerod; har skr. et Par Eventyr i Nordisk Maanedsskrift 76. G. 29. Juli 64 i Garnisons K. i Kbh. m. Harriet Charlotte Hagen, f. der 18. Juni 33, D. af Grosserer, senere Proprietær Pet. Munck H. (Sønnesøn af Sgpr. Ped. H. til Kjeldby) og Charl. Fr. Søbøtker Marts Jens Frederik Ludvig Wittrup<, f. 23. Marts 1871 i Assens, S. af Skoleinspektør i Assens Carl Fr. Vilh. W. (Broder til Sgpr. Ludv. Pet. Mar. Chr. W. til N. Søby-H.) og Marie Fr. Rønning. St. priv. 91, Kand. 12. Juni 98 h. 2 (l.-l.),»efter at have taget Embedseksamen, opholdt jeg mig c. 1 Aar i mit Hjem i Assens, hvorfra jeg tog ud omkring paa Landet og prædikede i Landsbykirker«, uord. Medhj. Harring-S. Sept. 99 til Juni 00, Vikar f. Kateketen i LetmvSg Juni 00 til Juli 01, pers. Kapl. Skydebjerg-O. 21. Sept. 01, ord. 16. Okt, Fm. f. Hjælpek., Værger., Sygeplejeforen., Menighedsr. og Skolekommiss.; g. 20. Nov. 03 i St. Knuds K. Odense m. Fanny Marie Larsen, f. der 25. Okt. 79, D. af Instrumentmager Vilh. L. og Kr. Birg. Dinsen. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, I, S Farfaders Broder Sgpr. Carl "Wittrup i Vejle. Se Stud. fra 91. Ørsted. Rougsø Herred, Randers Amt, Aarhus Stift Sept Johan Frederik Langballe, f. 27. Nov i Urup, Østbirk, S. af Kammerraad Niels L^ til Dronningborg Hovedgaard og Christine Fr. Hansen (Dat-

22 470 terdt. af Sgpr. Hans Dons til Vitten-H.-H,). St. Aarhus 41, Kand. 29. Okt. 46 b., paany 27. April (l.-l.), deltog som Frivillig i Krigen 48, Huslærer i Hjemmet paa Dronningborg 5 Aar, pers. Kapl. Rrøndum-H. 28. Juli 55, ord. 15. A.ug.. priv. Medhj. Randers Okt. 57, Sgpr. Gjøl 30. Okt. 60, Kristrup 22. Okt. 70, Provst Rougsø, Sønderhald og Nørre H. 7. Feb. 78, R* 8. April 88, f 5. Okt. 99 paa Sandgaarden i Ørsted, hvor han midlertidig boede.»den 77-aarige Provst har haft et godt Helbred og var i Residdelse af en stor Arbejdsevne og Arbejdsiver indtil han i Sommer, særlig efter Præstegaardens Brand begyndte at skrante. Trods sin høje Alder kunde han ikke tænke sig at overgive nogen Del af sin kirkelige Virksomhed til en Kapellan, og han forsømte intet, skjønt Ørsted Sognepræstembede er stort, og Provstiet et af de største Distrikter her i Landet. Han var en agtet og anset Mand. en yndet og afholdt Præst, der altid samlede en stor Menighled om sig. Ved sin rige Begavelse, sin hensynsfulde og elskværdige Optræden vandt han Præster og Lærere i Provstiet: han forstod at jævne Stridigheder og fjerne Vanskelighederne, og ved sin Flid og Dygtighed at lægge alt tilrette paa bedste Maade.«(Randers Amtsavis 6. Okt. 99, se ogsaa samme for 11. Okt. [med Sørgedigt af en af hans gamle Konfirmander«] og 12. Okt. 99, Randers Venstreblad 6. Okt. 99, Randers Dagbl. 10. Okt. [Provst Langballe og Lærerne af Hans Birkelund], 13. Okt. og 28. Nov. 99). G. 19. Feb. 61 i St. Mortens K. Randers m. Charlotte Amalie Wil de, f. der 27. Sept. 33, D. af Etatsraad, Amtsforvalter Joh. Chr. Pantlitz W. og Charl. Amal. Therchilsen. Brodersøn Sgpr. Niels Langballe til Junget-T Dec Herman Richard Steffensen, f. 22. Dec i Sarau, Holsten, S. af Sgpr. Heinr. Jiirg. S. til Sarau og Elise Margr. Thrige. St. Haderslev Læreres Sk. Kbh. 71, Kand. 22. Jan (l.-l), Lærer v. Fredericia Latinsk , pers. Kapl. Smidstrup-S. 31. Maj 80, ord. 18. Juni, Sgpr. Nidløse 4. Juli 87, Munkebo 31. Maj 92, f 2. Feb. 07 i Ørsted af en Underlivssygdom.»I Smidstrup virkede han til megen Velsignelse sammen med Missionær Rasmus Hansen, en Broder til Jens Holt. Han var en af de første, der slog til Lyd for Søndagsskolesagen herhjemme, bl. a. ved Afholdelse af tre Foredrag om Søndagsskolen, der senere udkom i Trykken. Og alle Vegne, hvor han kom hen, talte og virkede han for denne Sag, ligesom han var i Besiddelse

23 471 af en sjælden Evne til at tale for Børn. Herom vidner ogsaa de mange Bidrag, han har skrevet til»indre Missions Børneblad«, af hvilket han var Redaktør, først sammen med Bredsdorff, senere med H. Ussing. Han har ogsaa skrevet flere Sange, hvoriblandt»der er en underfuld Kilde«, der har vundet størst Indgang samt den lille Søndagsskolesang»Arbejd for Jesus Kristus«, der er Prisarbejde, udvalgt til Optagelse i Søndagsskolesangbogen blandt ca. 60 andre«, (Kristeligt Dagbl. Feb. 07); g. 4. Nov. 85 i Roskilde m. Marie Louise Hulda Møller, f. 20. Sept. 64 i Magleby, Stevns, D. af Sgpr. Rasmus M. t. Olsker-A. og Marie Amalie Sørensen. Se Stud. fra 71. En lille Julegave 1907, S, 60. Fam. Balle, S. 13. Sør. Bloch's Desc. (03), S Maj Christian Palm Winther, f. 14. April 1865 i Kjædeby, Humble S. af Skolelærer Jak. Rasmussen W. qg Marie Fr. Louise Willi. Ottesen. St. Sorø 85, Alumn Elers' Koll. 30. Sept 86, Kand. 21. Jan (l.-*l.), Lærer v. Slomann's, Frk. Wedersøes's og Frk. Whitte's Skoler, Kbh., 91, 2. Kat. Holmens K. Kbh. 14. Maj 92, ord. 18. Maj: 1. Kak. sst. 19. Marts 94, Sgpr. Hodde-T. 8. Juni 95, Fim. f. Værger, og Sygeplejeforen., B. M. f. Alm. dansk Præstekcnvent, af Udv. f. Østerlandsmissionen og for Kirk. Samf. af 1898, Provst for Rougsø-, Sønderhald- og Nørre Hrd , for Rougsø- og Sønderhald Hrd , Sgpr. Frederiks K. Kbh. 18, Fm. f. Kirkel. Ungdomsforen. 19, f. Komitéen for Caroline Amalies Asylsk., Medl. af Dannevirkes Repr.æsentantsk., af Udv. f. d. grundtvigske Soldaterarb. og af Udv. f. Kirkefondets Hjælpekomité; g. 3. Jan. 99 i Vinderød m. Ingeborg Bang, f. 7. Jan. 64 paa Gjøddinggaard, D. af Forstraad, Skovrider Fr. Andr. Chr. B. og Carol. Marie Jørgensen. Se Stud. fra 85. Ørsted og Daastrup. Ramsø Herred, Københavns Amt, Sjællands Stift Marts Holten Frederik Lutz h øf t, f. 16. Jan i Frederikssund, S. af Kancelliraad, Prokurator, Godsforvalter paa Alkestrup Hans Hendr. L. og Anne Magd. Hansen. St. Vordingborg 40, Kand. 27. April (1.-L), Lærer v. Søetatens Drengesk. Kbh , Overl. fra 48, Sgpr. Bylderup, Tønder Provsti, 12. Marts 51, ord. 19. Marts, sladf. 7. April, afsk. 18. Aug. 64, entl. 28. Okt. s. A., bosatte sig i Kallundborg, senere i Roskilde og fungerede som

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Laastrup og Skals. og til 1. Juli 1903 og Sabro.

Laastrup og Skals. og til 1. Juli 1903 og Sabro. 652 Laastrup og Skals. Rinds Herred, Viborg Amt og Stift. 21. 5. Aug. 1880. Niels Schou Laurberg (27. Dec. 04 Stillinge, se der). 22. 2. Maj 1905. Hans Frederik Rasmussen (23. Dec. 10 Højslev-D.-L., se

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Hovedpunkter i høringssvarene

Hovedpunkter i høringssvarene Bilagshæfte Hovedpunkter i høringssvarene... 2 Storkøbenhavn... 2 Øvrige Sjælland... 3 Lolland-Falster... 5 Fyn... 6 Jylland... 7 Strukturplan 9. udgave... 10 Strukturplan enkelte menigheder... 12 Kirkeskat

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Anne Kathrine Nielsen

Anne Kathrine Nielsen Anne Kathrine Nielsen Historie om Anne Kathrine begynder et års tid efter Christian VIII er kommet på tronen. Det var efter hans far Frederik den VI døde og var blevet bisat den 7. januar 1840. Christian

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere