Er du klar til den nye sæson?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du klar til den nye sæson?"

Transkript

1 Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt

2 BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig tilby ogå i Dt igr mlmmr: Rapovrvågig... 5 Ivtrig rævr go timig... 6 Dltag i Ctrovic Facboo-ourrc og vi oultatio m chfjurit, Maria Paoli. S hvora u ltagr på i 11 Vil u hav b, år r a øg tilu... 7 Klæt på til livt om lvtæig? go rå om i pio Kr u lama, r al gift?...11 Driftøgl Er u lar til y æo? Fibr - t got altrativ til a? Øoomi ov af y øproctafrgig Bøg Ctrovic på yru Ta vi DET FYNSKE DYRSKUE - MØD OS PÅ STAND 300 Dyrut r ftlig bgivh for labrugt. Dt r vi frm til at fjr m ig. Vi byr på forfriig og a m vor oultr om mr, om r rlvat for ig i i hvrag. Ur yrut a u få a m Ctrovic btyrlmlmmr, om på ift vil vær at fi på ta. S på ur forig/atult, hvorår u a mø lt btyrlmlmmr Vi glær o til at by ig og i famili vlomm. Fribillttr fir u på i 19. Vlomm til it y mlmbla Væt. Hlt yt r t lvfølglig i, for faglig artilr m y vi og go rå til ig fortættr om hitil. Dt r ipaig, r har fåt aigtløftig, å r mr lv og yami. Vi håbr, u vil glæ ig ovr rultatt. Maria Hlu Martig- og ommuiatiochf 2

3 Rgrig givr og tagr Rgrig givr til labrugt m hå og tagr m a Forårt arbj har vært lagvarig affær, om forhåbtlig r vl ovrtåt. Nu må vi å håb, t gaml orprog maj ul, givr lar ful, gælr i år. Politi tiltag til forbrig af labrugt vilår Dt politi forår, har vært prægt af flr tiltag, r gr ull vær m til at forbr labrugt vilår. Ført var t moririgorig til vægbrugt, r al afhjælp ogl af tra omotigr, om vægbrugt får, om følg af Lov om Hol af Malvæg. E lov om Damar r t t la i EU, r har tolt i å taljrt gra. Grulægg problm m ourrcv r i løt Dt grulægg problm r bar IKKE løt. Da Labrug har i ortlig ourrcv. Vi ourrrr i på lig vilår m ar uropæi lamæ på gru af for mag æromotigr og alt for mag rglr, r ættr bgræig for, hvora vi a og al riv vor labrug. Dt Fy Dyru r taig tor bgivh Dt årlig u ærmr ig m hatig rit. M ca bøg givr t o tå muligh for at vi, hva fy labrug tår for. Dt givr ogå muligh for at tyr tvært omrig t fy labrug. Jg håbr, rigtig mag af jr mlmmr vil giv jr ti til at bøg ut jui. Dræt om t rhvrvpoliti upil fra rhvrvmiitr Hri Sa Lar i form af y ivtrigfo, Da LabrugKapital, m apital på mit 2 mia. r, til tøtt for forhåbtlig lamæ, r i ag har bærygtig proutio, m om r i fiairiglmm. Vi al aturligvi hav JA-Hatt på, år r ommr poitiv politi upil. Dt a og vær vært at fortå, at ma fra rgrig i r villig til at giv hjælp m hå, m miljømiitr m a hå læggr y forlag frm, om vil bvir, at op mo 50 % af fy labrugjor i frmti i må yr. Dt blivr rfor rigtig pæ, hvora t omm foltigvalg går. Alrig har labrugt m t mag arbjplar og tor valutaitjig vært å tylig l af valgamp. Af Lar Ivr Btyrlmlm Tlf.: NR 6 JUNI

4 Rapovrvågig tilby ogå i 2015 I ftrårt 2014 var 32 lamæ tilmlt rapovrvågig i Ctrovic, hvor platavloultr fulgt hvr lt lama rapmarr tæt. Koultr bøgt all marr 4-6 gag i prio fra åig og frm til 1. ug i otobr. Eftr hvrt bøg fi lama bøgrapport m aviigr til hvil bhaligr, r ull gmfør hvorår. Baggru for rapovrvågig r, at ogl lamæ ular vigtig blutigr om r vitrrap, fori har travlt m at høt llr å. I år har vi t maiv ar ftr rapjorloppr i ogl marr, og lt mar r blvt åt om. Di ar r omotigtug og a lt ugå. Dt r rfor vigtigt, u allr u plalæggr, hvm r al tag avar for i rapmarr i ftrårt. Go gru til at hol øj m rap i 2015 Dr r u givt ipatio til ét bjmil m oicotioir i 2015, Cruir Rap. Dtt bjmil iholr u halvt å mgt ativtof mo ayr om frø, r var bjt i ulat før 2014, og hvor ma ag, at bjig u hol til 4 blatait. Dr a rfor vær tvivl om, hvor læg rapplatr r byttt mo ayragrb. Jorbruvrt i Alarp i Syvrig har ig i tt forår urøgt ogl ubhal områr i vitrrapmarr i Så for larvagrb af rapjorloppr. Dr r ig fut btyligt flr larvr i forgå 5 år. Dt olur rfor, at bta af rapjorloppr forvt at å y top i ftrårt Bta af rapjorloppr forvt at å y top i ftrårt 2015 Aflarig af ar pørgmål Må r u i tvivl om ar tig, om ogå a aflar v rapovrvågig: Hvorår a rap bytt bt og billigt mo rapjorloppr og gl? Sal pilor bæmp og hvorår? Hvora gø rap optimalt, a vi flytt gøig? Sal afgrø vætrgulr i ftrårt? Er r bhov for vampbæmpl? Er r bhov for yrligr gøig? Sal r bhal m Krb? At træff rtt blutig r t øvigt grulag for t højt ubytt. La o hol øj m i rap Hvi u tilmlr ig rapovrvågig, fortagr vor platavloultr 4 6 tily frm til 10. otobr. Eftr hvrt bøg r vi ig SMS llr mail m tratgi, vi abfalr. Vurrr oult, at r r bhov, vil u ogå bliv otatt pr. tlfo. Hva otr ovrvågigbøg? Pri r u 75 r. pr. ha. m vitrrap. Dr btal for mit 10 ha. og maimalt for 100 ha. Tilml ig u Tilml ig hurtigt muligt til i platavloult. Ovrvågigbøg r løb, amt år r r atull problmr i afgrø. Koult fatlæggr lv rut, og varigh afhægr af t atull bhov i vitrrap. Af Kar Lial Pr Platavloult Tlf.:

5 DET SI R MEDLEMMERNE: Rapovrvågig givr mig ro og ovrbli Platavlr og lagtviprouct St J proucrr hvrt år ca lagtvi på brift v Faaborg. Samtiig rivr ha, m hjælp fra bar lt marbjr, 335 ha labrugjor, å r r travlh på yfy brift i ommrmår. Drfor ta St it år ja, a ha platavloult tilbø at hol øj m vitrrap. Læ hr, hva St y om orig. Hvorfor valgt u rapovrvågig? Rapovrvågig om i på gru af tiø. Vi fi got o åt rap, m å fi vi hllr i iggt mr til, før vi var færig m at høt. Og t r lagt fra o, hvi ma vil hav t orligt ubytt. Hvor mag ha vitrrap yrr u? I æo har vi 82 ha m rap, og rapovrvågig har vært tor ucc, fori vi lt i har ullt octrr o om 82 ha. I tt har vi ut octrrt o om at pa rt af marr. Dt r iær forl i høt, år tig går rigtig tært. Hvora forgår t? Som rgl rigr platavloult, år ha r på vj, og br mig om at mø ham i mar. Ar gag har jg fåt mail llr m, llr ha har rigt til mig, og å har vi fåt a om, hva ha y, vi ull gør i mar. Ma a ig, at oult har lvrt hl oprift på mararbjt, og t har fugrt fit, for å ull vi åa t bar plalægg at få t gjort. Hvora tror u ubyttt blivr i år? D platr, r tår u i mar u, r u og ra, å jg tror, vi får løftt ubyttt i rap i år, Dr r bå prøjtt for rapjorloppr og mir, og mi vitrrap har fåt mr plj i hr æo, jg har givt tiligr. Hvor oft ommr platavloult? Dt har varirt lit afhægig af væt, m gr é til to gag om ug. D har holt got øj m marr, og jg r ogå flr gag blvt otatt imllm bøg, år r ull hol øj m btmt ayr. Btalr t ig at hav rapovrvågig? Som rap r u lig i øjblit, mr jg btmt, at t har ut btal ig at hav rapovrvågig på vitrrap. Vi lå på 3,8 to/ha it år, og rap r a u til at u giv ogt af ig i år, å vi ull gr ovr 4 to/ha. Hva r forl v at hav oult til at hol øj m rap? Jg har lagt mr ro i it, år jg v, at r r, om holr øj m rap. For år vi i forvj ørr timr i øgt i høt, år jg implth i ogå at hol øj m rap. Og t var præci t, r gi galt førh. Vil u abfal at få platavloult til at hol øj m vitrrap? Ja, t vil jg hlt lart, og jg btillr ogå rapovrvågig i æt æo. Dt r tor lttl i at ull r rut ru hvr ag og hol øj m, hvora t r u. Og år jg har fåt a m oult, r t mgt lttr for mig at plalægg hjmmfra, hva vi al tart m i forhol til vjruigt. Dt givr mig mr ovrbli og mr ro på. NR 6 JUNI

6 Ivtrigr rævr go timig Dt rævr go timig at ivtr i huyrproutio I forbil m rovrig llr ybyggri af tal r agag til tilu via Laitritmilr blvt mr llr mir afgør for at få fiairig til at hæg amm. Dt a vi olur af top ovrtå aøgigru, Moririgorig, vrør moririg af vægtal. Bar r for alvor blvt opmærom på tilumulighr. Hvi u har ivtrigplar for i tal i omm år, r r p.t. flt pg i pulj i Og hvi u vil hav l i tilumilr, r r allr u blutigr, om al træff. Miljøtologi væg- og vital (mio. r.) Ivtrigtøtt til moririg af lagtvi- og vægtal - hraf til Miljøtologi i vi- og vægtal (il. vlfær) g. 252,0 114,5 114,5 160,3 88,0 115,5 41,5 81,7 I alt Hraf halvl til Svi (hvi i at prioritr) ,5 121 Ivtrigtøtt til moririg og miljøtologi, Hva a u gør for at bliv lar? Du al hav tæt it projt igm og ørg for at vtull påræv miljøtillalr llr -golr og byggtillalr r på pla, år aøgigviut åbr i forårt V forvtt prioritrig af milr vil aøgig m i på pla bliv prioritrt. Sagbhaligti i fy ommur Dt r poitivt, at agbhaligtir i fy ommur r rucrt. M hvi u har plar for 2016, om rævr miljøgol, al u i gag allr u for irh yl. Kommu Sagbhaligti, miljøgolr, mår Igagvær agr Sagpul A 8, Faaborg-Mitfy 4,2 5 0 Krtmi 5,4 1 0 Milfart 4,3 7 0 Norfy 13, Nyborg 6,6 2 0 O 8,3 2 0 Svborg 5, Ærø (ig) 0 0 Sagbhaligtir 2014, il: Miljøtyrl. Tall i olo agpul hvir til atallt af agr i pågæl ommu, om har haft agbhaligti på mr 9 mår. Bmær, at amllr i all fy ommur i øjblit lar på maimalt 2 mår. Vil u øg tilu i 2016? M gol llr tillal i hå øgr u i mulighr for at få l i tilumilr - og rm chacr for at rucr omfagt af rtr fiairig. Vær og opmærom på, at amlt fiairigpla r obligatori v aøgig. Kotat i miljørågivr, hvi u har pørgmål vrør aøgigr. Vi har ovrbli ovr origr og r lar til at hjælp ig m i aøgig uat projtt tørrl. Af Ejlr Ptr Afligchf Miljø og Svi Tlf.: Som t frmgår af mat for, r r forl på agbhaligti ommur imllm, hvilt r vær at otr ig. 6

7 Vil u hav b, år r a øg tilu? Vil u hav b, år r a øg tilu til i æt ivtrig? Plalæggr u at ivtr i yt proutioutyr, at rovr riftbygigr llr må at bygg hlt yt? Så r t vigtigt, at u r opmærom på mag y tilumulighr. Ctrovic har uarbjt tilualr, om gør t mt for ig at få ovrbli ovr tiluorigr, aøgigfritr og bløbgrær. Og vi ørgr aturligvi gr for, at u får b, år r a øg pg til top it projt, ligom vi gr hjælpr ig m at uarbj i aøgig. På må blivr t lt for ig at få t optimal u af tilumulighr. Kotat Sør Warbrg og få a om, hvora Ctrovic a hjælp ig igm tilujugl. Af Sør Warbrg Ergirågivr Tlf.: u l i T iluuu TiTlT lprogra i t rg irittprporgo rti t i o r i p a r L aa ititrit LaLL itri r La iitpt u trlt i2 ai r L a ål atrr1i 620u1u6, ur u i 0 t a 2 Lltapltu i r a i i å r a rati t iu 2,01åu6,u r NNfofor pauriou i i for p u ag i o gri a fo ri o u, å ø g i r. i NAA N g ø ri o i rigporior. igpgpi g Bm ri gøgø p Aaø gøgi opr.rior. rig aa p g Bæ i Bm aøgaøgi gi Tolo oilogi Øo T g ToTlo ologi - april lo ØlaoØ ar 20J1a62u0a1ra6r ril gi, fbru p a r a la l Øolo Jaruar ru ri b far - ap la Ivb gi,bru uuaarr goi,lof ubajra pmrial j JaFF r - a a ru b oøloø f bru i, Ø g rt IvvI olo gi, ma - jmaj a FbruFarbruar Miljøtololo rt a m m i, g i vm logoi, mart Miljø m-am art MM art j aj tot m i, g lo o art Miljøt rt MilMjM Miljøologi, ma - -amjmaaj j MartMart rt a m m i, Miljøt g lo rt oloi,gm og Milg tolo i, amrtam ø Milj ajaj rt-am j- m i,m art jøt lo om -am oi,lo MilMjøilt gi,g t ø B rt gr ilj a M t j a ø Milj olog logi, mart - m o Miljøt ov B 0 0 Miljøt 0 2 g af fnnnr 7 Pl 6v0 Siriri vov o0 ojuni ati2g00 agfyg i S N 0 g g agf N 0 ov 0 r 2 v o SiBriæ ri ti

8 Klæt på til livt om Du r lama. Du r ug. Og u r lar til at bliv lvtæig. Altå lig bortt fra t r m fiairig. Rigtig mag ug lamæ har i ag vært v at omm i gag, fori bar og fiairiglabr tøvr m at lå pg til lamæ u lrrfarig. M ma a jo i få lrrfarig u at vær lr llr a ma? Du r lama. Du r ug. Og u r lar til at bliv lvtæig. Altå lig bortt fra t r m fiairig. Rigtig mag ug lamæ har i ag vært v at omm i gag, fori bar og fiairiglabr tøvr m at lå pg til lamæ u lrrfarig. M ma a jo i få lrrfarig u at vær lr llr a ma? D ført amtalr m ba mir i bu og gru om jobamtal. Som omm lr af mir llr mllmtor rhvrvviromh al u ovrbvi ba og amarbjpartr om, at u r bt til jobbt. Og r r flr tig, u a gør for at vir ovrbvi. Af A Grt Bøgh Afligchf Øoomi Tlf Opatr it CV m lrrfarig Dt bt u a gør r lvfølglig at aff ig å mgt lrrfarig om muligt. Og hr r t go i at tæ brt. Har u muligh for at arbj om riftlr i prio? Har u allr i i uvær tillig avar for marbjr, om u bør ørg for at få oumtrt? Ellr har u rfarig fra tuijob om foboltrær, pjrlr llr ogt hlt trj? Tag lrual Ll rævr hårt arbj og mar af træig. M t a lær. Og t a got btal ig at ivtr i lrual, hvor u får ljligh til at arbj m i bli vilr, for ll halr i virligh mgt om at tillær ig ræ go var, r irr, at ma ommr omrig t vætlig og holr fou på tratgi. Få tyr på i lltil Du a i vi alt om alt. Dt a vær rigtig go i at få lavt lrvurrig, om gør ig logr på i tyrr og vaghr. Som lr r t vigtigt at i bgræigr og r, hvorår ma har brug for parrig fra ygtig marbjr llr btyrlmlmmr. Dt a vær forll på, om i viromh givr ovru llr j. At bliv go lr r rj, u a bgiv ig u på, m om u alrig blivr færig m

9 lvtæig? Tæ lagigtt Mag lamæ har otat fou på rift. M om lr r t vigtigt i imllm at u hæv ig op på t tratgi ivau. Dt r hr u al rømm tort og læggr plar for frmti. Hvora al i brift u om 5, 10 llr 15 år? Tig tagr ti og mar af træig Ma blivr i lr på ftrmiag. For ll r icipli, r rævr, at ma arbjr målrttt m ig lv og i tyrr og vaghr. Du a altå lig å got tart m at r, at u alrig blivr færig m at øv ig. At bliv go lr r rj, om u a bgiv ig u på, m om u alrig blivr færig m. Fultæig ligom t r rj at gå fra at vær ug, lvtæig lama, til plulig at hav1, 2, 3 llr 20 marbjr og til ag at tår ovr for profiol btyrl. lrtvær, hvor u a få faglig og ollgial parrig, ligom t r afgør, at u har mo o til at aætt marbjr, r r pcialitr i t, u i r å go til, fori t irr ig øvig parrig. Hu, r r mag vj til målt og t r alrig for t at gå i gag. Hvr ag tagr u t lill, yt rit på vj, og t r vigtigt at tur tro på, at u a vo m opgav. Drfor a t ogå vær rigtig go i at gør brug af Du v, hvora ma yrr marr. M v u ogå, hvora ma blivr go lr? NR 6 JUNI

10 3 go rå om i pio D aml pioformu i Damar var i 2013 på ca milliarr r*. Dt varr til 97 torbæltbror, hvi ma omrgr alægugiftr til Storbæltbro til 2013 prir. Alligvl brugr færrt mr ti på at tj, om har tyr på r g og ægtfæll llr amlvr pio. Drfor ommr hr 3 go rå om i og i ægtfæll pio: 1. Som hovrgl r i (og rm ogå i ægtfæll) pio ærj. Dt btyr, at i al l v ilmi. Hvi rt af Jr formu igår i almiligt formufællab, r r go gru til at ovrvj, hvorfor pio i al igå m ar or: om r al lav ægtpagt, hvor pior ovrfør til fælljt. t rævr, at u rttr hvl irt til t pgititut llr piolab, hvor u har i pioorig. 2. Hvi u ør på t tiput, hvor r taig r bløb på pioorig (f.. ophørpio) al u vær lar ovr, at ubtalig af rtitåt i følgr arvlov rglr om forlig af arv, og j hllr btmmlr, u mått hav lavt i t ttamt. Ubtalig r til ærmt pårør og hvm t r, r lovbtmt og afhægr af, hvorår pioorig r oprttt. Dtt a i tyr i t ttamt. 3. Du a ifor vi rammr lv btmm, hvm r al hav i pio ubtalt, m Vit u at: Itå på pioorigr r fritagt for ritor forfølgl, t vil ig, at ritorr i a få figr i pioformu, å læg i r ubtalt. Og ør ma fra får bgutig bløbt ubtalt (ftr frarag af at og boafgiftr) u om ritorr. * jvfr. yt tal fra Fiatilyt 10 Sal ogt ær? Hvi u llr i ægtfæll har pioorig, bør u m ar or ovrvj og tj: om r al lav ægtpagt om fællj, hvm r r bgutigt i tilfæl af øfal på t tiput, hvor r taig r pg på pioorig, og om r al lav ærigr i ræfølg af bgutig. Af Maria Paoli Chfjurit Tlf.:

11 Kr u lama, r al gift til ommr? Dt r å yigt at følg a. M t r ogå rigtig go i at ir hia og få tyr på papirarbjt, i ma går a irgulvt om ægtfol. Ctrovic øgr lig u t par, om plalæggr bryllup, m u i har ovrbli ovr ægtpagtr, pior, ttamtr og fulmagtr. Er t Jr? Så læ m hr E gav, r a få btyig for rt af jr liv Ho Ctrovic vil vi gr forær Jr bryllupgav, r a få btyig for rt af Jr liv og ir jr i tilfæl af ilmi, øfal llr our. All tig, om t i r å ærligg at tæ på, år ma giftr ig m pri llr pri på hvi ht. Gav btår af t grati mø ho chfjurit Maria Paoli, om vil hjælp Jr m at få ovrbli ovr jurii og øoomi ovr - og mulighr - om ægtabt mførr. Kli i på Ctrvoic Facboo-i, riv it gt llr i uår av i ommtarfltt, å r I m i lotræig om grati oultatio. Ctrovic øgr t par, om plalæggr bryllup, m u i har ovrbli ovr ægtpagtr, pior, ttamtr og fulmagtr. NR 6 JUNI

12 SPIR DRIFTSNØGLEN: Nyt værtøj om forbrr i bulij 12

13 Som ituatio r u i a labrug i ag, r u om lama mr llr mir afhægig af, at ba llr ritforig r villig til at lå ig pg til lv mir ivtrigr. Drfor r t rigtig go i at ørg for, at i ritgivr m jæv mllmrum får t taljrt bill af, hvora t tår til på i brift. Dt r baggru for, at Ctrovic har uvilt Driftøgl, om r t afrapportrig- og tyrigværtøj, r amlr all vigtigt iformatior om i brift i t lt oumt. Et præcit bill af brift hr og u I Driftøgl amlr vi KvægNøgl llr -otrol, bugtotroll, tal fra proutio og lama llbrtig i ét og tagr rm pul på brift, forlarr viromhoult Torb Aama Sør, om r é af hovmæ bag Driftøgl. Ifølg Torb r t mlig vigtigt at ørg for, at ba i lv al brug ti og rourcr på at aml iformatior om lama, fori t oft givr t alt for uammhæg og upræcit bill af, hvora brift fugrr hr og u. Og bama, r r i tvivl, r i vj til ucc. Profiolt itry givr tørr villigh til ulå M Driftøgl lavr vi afrapportrig til ba og ritforig 3 4 gag om årt og lvrr på må t iformatioivau, r r lagt højr t, bar r vat til. Dt rævr u lill tra iat og givr t utrolig poitivt og profiolt itry i ba, mr Torb Aama Sør, om vurrr, at Driftøgl tørt forc r, at a tyr ritgivr tilli til lama. Tilli i ba btyr, at villigh til at lå lama pg r r brug for, år r r brug for m, blivr tørr, og ifølg Torb Aama Sør har Driftøgl allr bvit it vær. Vi a, at jævlig, fyltgør afrapportrigr til ba og ritforig r givt rigtig got u, hvi ma om lama vil ir ig, at ritgivr tør ivtr i projtr. U ovr at proucr mæl llr vi al r ogå fou på at proucr tilli, r rær hl vj til ivbort i ba hovotor. Mr bar t værtøj Ifølg Torb Aama Sør a r på almilig, a brift ht fftivittforbrigr for op til r. Pg om bar og ritforigr r mgt itrr i at fi. M Driftøgl vir vi, at vi arbjr ytmati for at øg itjig igm br og mr fftiv riftll. Og t r i, flt ritgivr y rt got om, milr Torb Aama Sør. Uovr at fugr om afrapportrigværtøj, a Driftøgl altå brug til at vi ba og ritgivr, at ma om riftlr r i ta til at tæ tratgi, optill haligplar og å i mål. Syliggør i go rultatr Hvi lama i amarbj m i vibrug- llr vægoult ættr ig for at øg atallt af lvføt mågri pr. o llr æ ælvigalr, a opfølgig i Driftøgl vær rigtig go alig til at få fulgt op på målætig og mit ba og ritgivr om rultatr, lama har lvrt i it. Og på må fugrr Driftøgl om t tyrigværtøj, r hjælpr lama m at yliggør, hvor brift r på vj h. Start i ag og tyr i troværigh i ba Kotat i øoomioult, hvi u vil hør, hvora Driftøgl a få t til at pir på i bulij. Dt SPIRr på Ctrovic Du har må læt, at SEGES har tagt iitiativ til traoriær iat, om al tyr lama itjig og liviitt på ort igt. Målt r, at ativittr amlt al birag til at ir liviittforbrig ho a lamæ på mit 3 mia. r. Iitiativt har fåt avt SPIR, om tår for parrig, plalægig, implmtrig og rultat. D æt mår a u i Væt læ om Ctrovic SPIR-tiltag og bliv logr på, hvora vi amm a få t til at pir på i bulij. NR 6 JUNI

14 Er u lar til æo 2015/16? I jui r t ti til at valur og til at uarbj mar-pla for t omm år. Uovr art- og ortvalg, r t bl.a. vigtigt at lægg haligpla for bæmpl af græurut. Hr a æift og åtiput vær vætlig fatorr. Elig a t vær got allr u at lægg prøjttratgi for ftrårt. D plalægig al ir ig t got ugagput for at opå t bt øoomi rultat i mar til omm æo, amt ir at u ovrholr rglr, om r itrt i artil. Flr afgrør på brift På jomm m ha omriftaral al r tablr mit 2 afgrør. D mit afgrø al ugør mit 5 % af omriftaralt. På briftr ovr 30 ha al r tablr mit 3 afgrør, og tørt af i må maimalt fyl 75 % af omriftaralt, m mit al fyl mi. 5 %. Dr r ig rav om flr afgrør for briftr ur 10 ha. Miljøfouområr (MFO) Har u mr 15 ha i omrift, al u hav 5 % MFO. Di pligt til MFO a opfyl af: Razor (1 ha = 1,5 ha MFO) Bra (1 ha = 1 ha MFO) GLM-laablmtr, hrur må ør og fortimir (1 ha = 1 ha MFO) Lavov (1 ha = 0,3 ha MFO) Eftrafgrør og græ llr løvrgræulæg (1 ha = 0,3 ha MFO) Du vælgr lv, hvora u vil opfyl MFO u fra ovtå lit. Ør u at av ftrafgrør r ravt, at t al vær blaig af to artr. D MFO-ftrafgrør u ulæggr i ftrårt 2015, ær it rav i marpla 2014/15 og a i oppar. Pligtig ftrafgrør Pligtig ftrafgrør, r lægg u i ftrårt 2015, hørr til marpla 2015/16. Altå i t amm år om MFO-ftrafgrør. M ulægg ftrafgrør, å a opfyl bgg rglæt, a amm ftrafgrø brug til bå MFO og pligtig ftrafgrør. Pligtig ftrafgrør a rtatt af mllmafgrør, frøgræ, r i al høt på t omm år; rgiafgrør og bralagt aralr lag valøb og ør, hvor r i r pligt til i. Samt bra og tilig åt vitræ. Altrativr a i brug til at opfyl MFO. Pligtig ftrafgrør a par op og gmm i t ubgræt atal år. Oppar ftrafgrør a ogå omætt til tra væltofvot. Ny rglr for pligtig ftrafgrør Dr r t y btgørl i hørig. D y rglr brvt hrur r altå m, vi forvtr, vil gæl i omm vætæo. Kravt til pligtig ftrafgrør tigr til 13,4 % for briftr, r i 2013/14 ubragt ur 0,8 DE pr. ha. På briftr, r ubragt mr 0,8 DE pr. ha, al r ulægg 17,4 %. Dr blivr flr mulighr for valg af ftrafgrør. Til og m 20. augut 2015 a r ogå tablr rug, taurug, vårbyg og hoigurt. Så i blaig, a tæll m om MFOftrafgrør. Som altrativ til pligtig ftrafgrør a r av vitræ. Bå vitrhv, -byg, -rug og tritical a tæll m i år, hvi t r tablrt t 7. ptmbr. Dr al 4 ha vitræ til at rtatt 1 ha pligtig ftrafgrø. Bra a, hvor platæt btår af vitrfat græ, og aralt i r omfattt af razolov, rtatt pligtig ftrafgrø i forholt 1:1. Hva r r, hvi jg i opfylr rav? Opfylr u i rav om atal afgrør og MFO, om bgg r l af grø rav, vil r bliv trut i i tøtt. Afhægig af hva u i opfylr, a t ot op til ca. trjl af i tøtt. Hvi u i har o pligtig ftrafgrør i t omm ftrår llr i har og i ba fra forgå æo, vil r bliv trut i i væltofvot for 2015/16. Vi tår lar til af hjælp I jui r Ctrovic platavloultr lar til at omm på før-høt-bøg, hvor vi i fællab valurr forgag æo og hjælpr ig m at lægg plar for 2015/16. Af Ha Potoppia Platavloult Tlf

15 Fibr t got altrativ til a? E y FarmTt fra SEGES vir rultatr af fibravl i gbå til malør. 11 bætigr har ltagt i FarmTt, hvor fibr blv parrt m t rupr llr tromli. Tørtofproct lå i itrvallt %, og r blv i gmit avt 4,7 g fibr pr. g pr. ag på marar og 5,1 g i ummr. Fibr i g givr t lig å bløt lj om a og rucrr amtiig omfagt af hårafli, hævlr og tryigr på har i mvir bætigr. Primæigt r fibr billigr a, og r r mir litag på mai. Til ggæl har a forl, at yvruh r go, amt at gulv blivr mr riir. Fibr rævr mr vlighol Koluio på FarmTt r, at fibr a vær t got altrativ til a, lvom t rævr mr vlighol og maagmt. Tt vit og uforrig m yvruh v brug af fibr i gbå. Såa irr u go yvruh m fibr i gbå: Brug u fri, y-parrt fibr, og ugå at fibr tagr varm Utrø fibr i gbå Sørg for ujævig af fibr i gbå Utrø i y fibr, før forrig fibr r utørrt Hol gbå r og tørr Dt r uvit om tilætigmil har fft på yvruh, m urøglr har vit, at yvruh påvir af balac mllm mitttryt i tal og yr motaraft. Kotat i ommu, hvi u ovrvjr fibr Du al hav tillal til at av fibr i gbå. Ovrvjr u at gå ovr til fibr, abfalr Ctrovic vægoultr, at u tagr otat til i hjmommu og frmvir SEGES Kvæg ttrapport om ammoiaforampig. Hrftr tagr ommu tillig til muligh for brug af fibr på i brift. FIBER KONTRA SAND FIBER SAND Ljt (ftrgivh og bløh) H H H H H H Rh ør H H H H H H Bgræt vlighol g H H H Ig hårafli og hævlr H H H H H H Go yvruh H H H H Go lovuh (H) H H H H H Go riirh gulv H H H H Ig litag mai H H H H Spaltgulv u/rabr ur gulv H H H H Pri (fylt g) H H H H H Sammligig af fibr og a i gbå, il: SEGES. Fibr a vær t got altrativ til a, lvom t rævr mr vlighol og maagmt Af Loui Fog Korflt Kvægoult Mobil.: NR 6 JUNI

16 KOM TIL MINI-KONFERENCE OM GRÆSUKRUDT Ctrovic ættr i omm år fou på græurut og ort haligplar, om a vær m til at omm problmt til liv. Drfor afholr vi 22. jui l miiofrc om græurut m fou på agrrævhal og itali rajgræ. Bliv logr på græurut og rit På mii-ofrc givr platavloultr og Kth Søby, Bayr Crop Scic ig t ibli i, hva rultatr btyr for iat mo græurut og prætrr amtiig ort haligplar for hvr af ltag lamæ. 10 lamæ r m i t uvit rågivigforløb m fou på græurut, og i amarbj m Bayr Crop Scic har Ctrovic platavloultr utagt prøvr af græurut v i lamæ. Eftrfølg holr iorforr v Aarhu Uivritt, Solvjg Kopp Mathia, oplæg om rit ur ovrrift Hvor galt tår t til?, m laoult v SEGES, J Eri J, fortællr om lagigt tiltag for at rucr frøpulj i jor. Prøvr r ftrfølg blvt aalyrt for rit, og på mii-ofrc får u prætrt rultatt. Eftr ofrc r r muligh for at tag m i mar og ritt itali rajgræ. Dato: maag 22. jui l m ftrfølg bøg i mar m ritt itali rajgræ. St: Ctrovic, Dambovj 11, 5492 Vibjrg Pri: 500 r. pr. ltagr xcl. mom Tilmlig: på tlf llr t 18. jui

17 Øoomi ov af y øproctafrgig Fra 4. maj 2015 tråt y rglr i raft om frarag for lav øproct, hvi ma lvrr i gri til Daih Crow. D y rglr btyr, at frarag for lav øproct blivr vætligt højr, r i ag. Bætigr m lav øproct vil bliv trafft hårr pr. proctpoit, bætigr r liggr i ormalområt mllm % ø. Jo rigr gmitlig øproct, jo mr vil y afrgigma altå omm til at ot jr prouctr. I tabll øoomi ovr. Tabt DB pr. gri i olo lægt til højr. I mit lagtviprouctr, r lvrr galtgri, al vær tra opmæromm. Tiltag r har btyig for øproct: Maagmt ho hjmmblar Proti / amioyriholt i fort Tab af amioyrr i våfor Iblaig af rug i forblaig Gti Ovrvægtig gri Optimal lagtvægt Fortyr til o og galtgri Rtritiv våforig Bgræig af foroptagl i a libitum tørforytmr Køortrig Hva al målt vær, og hva al r til for at å t? Dt ommr til at ot mr i ag, hvi vi i gør ogt. Sal vi gør ogt v t? - å otat viromhoult Sør Højby. Emplvi m gmitlig øproct på 58, vil y rglr ot yrligr ca. 8 r. /gri. I forvj otr 1 proctpoit ur 61 % ca. 8,5 r. /gri. Stil rav til oholt, forblaigr og til jr rågivr. M til ogå rav til jr g iat omrig optimrigr og maagmt i tal og i hjmmblarit. Af Sør Højby Viromhoult Tlf.: Øoomi ovtabl Køproct på iiviivau llr om bætig gmit Nuvær frarag på iiviivau Nuvær frarag Nyt frarag fra maj 2015 Nuvær fft på bætigivau Ny fra maj 2015 frarag på iiviivau Ny m fft på bætigivau Tabt DB pr. lagtvi år y ma ammlig m itr Proctpoit Ør/g Ør/g Ør/g Ør/g Kr./lagtvi , ,5 0, ,5 10 7,8 0, ,6 0-3,3 1, , ,2 3, , ,1 5, , ,9 7, , ,3 10, , ,8 14,1 Kovr af lav øproct øg, år r tag høj for øproctprig. Kil: SEGES otat r NR 6 JUNI

18 Bøg Ctrovic på Dt Fy Dyru Mø btyrlmlmmr og Erlig Bo på ta I t Politi hjør r u vlomm til a m btyrlmlmmr, om r på ta på ift. Du a på ur Forig/Atult, hvorår u a mø lt btyrlmlmmr på ta. Vi har ærlig fou på i bravarm mr: Frag 11. jui: Kovr af vaområplar... Kl. 15 a u mø Erlig Bo MF (V) og Nil Ramu i tltt til politi a om vaområplar. Du a ogå mø miljøoult A Sloth, om har tor miljøfaglig iigt i taljr omrig vaområplar, hørigvar amt ovr for miljø og labrug. Lørag 12. jui: Fiairigpa hvorfor igr vi i j? Dt har abt rør blat lamæ, at Labrug & Føvarr har art yligt lacr fiairigpa om t rit på vj mo br btiglr for labrugt. Mø politir til a om, hvorvit ma al ig j llr ja til pa, om brr fiairigmulighr, m i ærr på rammvilår llr forbrr ourrcv. Gratioift og tilumulighr I Rågivrhjørt r oultr ur hl ut lar til at tal m ig om gratioift og ar mr, om liggr ig på i. Søag 13. jui: Bliv logr på tilumulighr Mø Kar Fr, KF Miljø, rgirågivr Sør Warbrg og Ctrovic miljøtologiprtr til a om tilumulighr i for miljøtologi og rgi. Få tilualr og hør om mulighr for at få påmilr, år viut r åbt. Må har u bøgt af maiutillr og r i tvivl om tilumulighr, llr u ør at ætt gag i proc. Ur all omtæighr om og la o hjælp ig m at par pg. Mø Erlig Bo MF (V) på Ctrovic ta på Dyrut til a om vaområplar Dt Fy Dyru fir t jui 2015 på Dyrupla i O. Mø Ctrovic på ta 300 tæt v hovigag Af Loui Hlmr Am. irtør Tlf.:

19 FRIBILLET FRIBILLET Dyrupla, Broløvj 2, 5250 O SV Dyrupla, Broløvj 2, 5250 O SV jui jui 2015 Åbigtir: Frag l Lørag l Søag l Åbigtir: Frag l Lørag l Søag l Dtt ort givr agag til ét bøg Ku agag, år hl ortt r ufylt: Dtt ort givr agag til ét bøg Ku agag, år hl ortt r ufylt: Nav: Nav: Ar: Ar: Sta 300 Sta 300 Hovotor: Dambovj 11, 5492 Vibjrg Aflig: Stat 8, 5970 Ærøøbig Tlf.: Ratio: Maria Hlu, Prill Sallig og Nia Bjørov Foto: Agrofoto., Colourbox., fotograf Mtt Krull Kom og bøg vor ø lappalv. PERSONALENYT Jubilær / 20 år / 1. juli Kirt Lar, platavloult Ru følag / 30 år / 6. jui Nia Bjørov, martig- og ommuiatioaitt Ru følag / 60 år / 3. jui Karl Aag Ha, øoomioult NR 6 JUNI

20 Ta vi... JUNI 2015 Tmaag om aturplj SEGES har igåt otrat m NaturErhvrvtyrl om rågivigiat om tilu til aturplj. Iat hvr ig til lamæ og oultr, og r vil i løbt af omm æo bliv afholt 5 rgioal mør m fou på tilu til aturplj l tolubb u af 5 6-tolubb r rfa-grupp for rapyrr, r vil uforr ig lv og bliv l af t profiolt fællab, hvor faglig uvilig r i højæt. I forårt og ommr 2015 ubyr 6-tolubb ururæ btå af fir uruag amt tuitur. Dt aml program fir u på l Dt Fy Dyru Bøg Ctrovic på Dt Fy Dyru. Vi glær o til at by ig og i famili vlomm til forfriig og a på Ctrovic ta, om r r. 300 lig v hovigag l l l Mii-ofrc om græurut Ctrovic ættr i omm år fou på græurut og ort haligplar, om a vær m til at omm problmt til liv. Drfor afholr vi miiofrc om græurut m fou på agrrævhal og itali rajgræ l Worhop i lovplj Ctrovic ivitrr i amarbj m Gfio til worhop i lovplj på Labrugol Sjælla l Tilml ig på llr på tlf Dambovj Vibjrg

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Dustin print- og kopikoncepter

Dustin print- og kopikoncepter Smply Fastr ust prt- og kopkocptr www.ust.k 2012 2011 Prfrr Partr Tlfo: 7013 7040 E-mal: prt@ust.k 2011 Prfrr Partr Imagg a Prtg Soluto 2012 Imagg a Prtg Valu Orgal HP suppls Orgal HP suppls skrr g prtkvaltt

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Rideudstyr fra Horse Guard i nye og spændende farver

Rideudstyr fra Horse Guard i nye og spændende farver L-H fodr Augut 2013 Ny og pændnd farvr fra Hor Guard Elktrolyttr 2 8 Spillr cool mix. Afhntt pall md 50 tk. x 20 kg. Pri pr. æk 3 HH CARE Shild 9 Bkyttr htn mod inktr og klø. 500 ml. 89,- 389,- 395, 4

Læs mere

389,s 89,- 299,- 499,- 399,- 259,- 599,- FRIT VALG 790,- Elektrisk insektdræber IK 12. Elektrolytter. Regnvandstønde. Insektdækken HG Zebra

389,s 89,- 299,- 499,- 399,- 259,- 599,- FRIT VALG 790,- Elektrisk insektdræber IK 12. Elektrolytter. Regnvandstønde. Insektdækken HG Zebra L-H fodr Juni 2013 Elktrolyttr 2 Hjælpr md at oprthold vækbalancn 1 kg 89,- 5 kg 389, Inktdækkn HG Zbra 3 4 Rgnvandtønd 499,- Kalkalptr 15 10 15950 Salvana Iclandic Brix 5 Vitamin og minral bolchr 25 kg

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Hun knoklede og blev fyret. KOKS MED KMD-LØN Gratis it-kurser med HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bud på fremtidens borgerservice

Hun knoklede og blev fyret. KOKS MED KMD-LØN Gratis it-kurser med HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bud på fremtidens borgerservice HK BLADET or tt ommur, ror o ællommul vromr 03 12. rur 2010 L tllr r 32 KOKS MED KMD-LØN Grt t-urr m HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bu å rmt orrrvc Hu ol o lv yrt Lt Otto r lt 136 yr å Hrlv Hotl. Tm om yu

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler Vlkommn tl J Jg vl tart md at takk dg for, at du har lyt tl at kør cnart - om du måk har t Fataval-programmt r dtt t kprmnt, og g må ndrømm, at g kk kan lov dg nogt om hlt om udfaldt. Ud ovr, at dt blvr

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

2. Hverdagen på danske arbejdspladser

2. Hverdagen på danske arbejdspladser 2. Hverage på aske arbejsplaser 2.1 Sammefatig 69 2.2 Daske mearbejere veres mest tilfrese 71 2.3 Daske virksomheer ivesterer i mearbejere 77 2.4 De ekeltes valg og rammere for arbejet 8 2.1 Sammefatig

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Middelfart i top på velstand og vækst

Middelfart i top på velstand og vækst Milfart i to å lstan og ækst Fionia Bank har offntliggjort n analys, som gir Milfart n samlt 1. las å Fyn, når man målr å inkomstniau, rhrsfrkns, uiklingn i husrisr, ækst i antal arbjslasr og fal i lighn.

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Juhuuu, vi ses i... træe. Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk. www.aalborgzoo.dk

Juhuuu, vi ses i... træe. Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk. www.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi ss i... r! Nyh nn Sc å Zoo Sjov p lgplas Natur lv i Zoo s Grill å! Pas P spil r r på ino sk og bag bu r træ Møllparkvj 63 000 Aalborg Tlfon 6 3 2 2 info@aalborgzoo.k lt Kom h tætrnpå! y n ny

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere