Er du klar til den nye sæson?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du klar til den nye sæson?"

Transkript

1 Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt

2 BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig tilby ogå i Dt igr mlmmr: Rapovrvågig... 5 Ivtrig rævr go timig... 6 Dltag i Ctrovic Facboo-ourrc og vi oultatio m chfjurit, Maria Paoli. S hvora u ltagr på i 11 Vil u hav b, år r a øg tilu... 7 Klæt på til livt om lvtæig? go rå om i pio Kr u lama, r al gift?...11 Driftøgl Er u lar til y æo? Fibr - t got altrativ til a? Øoomi ov af y øproctafrgig Bøg Ctrovic på yru Ta vi DET FYNSKE DYRSKUE - MØD OS PÅ STAND 300 Dyrut r ftlig bgivh for labrugt. Dt r vi frm til at fjr m ig. Vi byr på forfriig og a m vor oultr om mr, om r rlvat for ig i i hvrag. Ur yrut a u få a m Ctrovic btyrlmlmmr, om på ift vil vær at fi på ta. S på ur forig/atult, hvorår u a mø lt btyrlmlmmr Vi glær o til at by ig og i famili vlomm. Fribillttr fir u på i 19. Vlomm til it y mlmbla Væt. Hlt yt r t lvfølglig i, for faglig artilr m y vi og go rå til ig fortættr om hitil. Dt r ipaig, r har fåt aigtløftig, å r mr lv og yami. Vi håbr, u vil glæ ig ovr rultatt. Maria Hlu Martig- og ommuiatiochf 2

3 Rgrig givr og tagr Rgrig givr til labrugt m hå og tagr m a Forårt arbj har vært lagvarig affær, om forhåbtlig r vl ovrtåt. Nu må vi å håb, t gaml orprog maj ul, givr lar ful, gælr i år. Politi tiltag til forbrig af labrugt vilår Dt politi forår, har vært prægt af flr tiltag, r gr ull vær m til at forbr labrugt vilår. Ført var t moririgorig til vægbrugt, r al afhjælp ogl af tra omotigr, om vægbrugt får, om følg af Lov om Hol af Malvæg. E lov om Damar r t t la i EU, r har tolt i å taljrt gra. Grulægg problm m ourrcv r i løt Dt grulægg problm r bar IKKE løt. Da Labrug har i ortlig ourrcv. Vi ourrrr i på lig vilår m ar uropæi lamæ på gru af for mag æromotigr og alt for mag rglr, r ættr bgræig for, hvora vi a og al riv vor labrug. Dt Fy Dyru r taig tor bgivh Dt årlig u ærmr ig m hatig rit. M ca bøg givr t o tå muligh for at vi, hva fy labrug tår for. Dt givr ogå muligh for at tyr tvært omrig t fy labrug. Jg håbr, rigtig mag af jr mlmmr vil giv jr ti til at bøg ut jui. Dræt om t rhvrvpoliti upil fra rhvrvmiitr Hri Sa Lar i form af y ivtrigfo, Da LabrugKapital, m apital på mit 2 mia. r, til tøtt for forhåbtlig lamæ, r i ag har bærygtig proutio, m om r i fiairiglmm. Vi al aturligvi hav JA-Hatt på, år r ommr poitiv politi upil. Dt a og vær vært at fortå, at ma fra rgrig i r villig til at giv hjælp m hå, m miljømiitr m a hå læggr y forlag frm, om vil bvir, at op mo 50 % af fy labrugjor i frmti i må yr. Dt blivr rfor rigtig pæ, hvora t omm foltigvalg går. Alrig har labrugt m t mag arbjplar og tor valutaitjig vært å tylig l af valgamp. Af Lar Ivr Btyrlmlm Tlf.: NR 6 JUNI

4 Rapovrvågig tilby ogå i 2015 I ftrårt 2014 var 32 lamæ tilmlt rapovrvågig i Ctrovic, hvor platavloultr fulgt hvr lt lama rapmarr tæt. Koultr bøgt all marr 4-6 gag i prio fra åig og frm til 1. ug i otobr. Eftr hvrt bøg fi lama bøgrapport m aviigr til hvil bhaligr, r ull gmfør hvorår. Baggru for rapovrvågig r, at ogl lamæ ular vigtig blutigr om r vitrrap, fori har travlt m at høt llr å. I år har vi t maiv ar ftr rapjorloppr i ogl marr, og lt mar r blvt åt om. Di ar r omotigtug og a lt ugå. Dt r rfor vigtigt, u allr u plalæggr, hvm r al tag avar for i rapmarr i ftrårt. Go gru til at hol øj m rap i 2015 Dr r u givt ipatio til ét bjmil m oicotioir i 2015, Cruir Rap. Dtt bjmil iholr u halvt å mgt ativtof mo ayr om frø, r var bjt i ulat før 2014, og hvor ma ag, at bjig u hol til 4 blatait. Dr a rfor vær tvivl om, hvor læg rapplatr r byttt mo ayragrb. Jorbruvrt i Alarp i Syvrig har ig i tt forår urøgt ogl ubhal områr i vitrrapmarr i Så for larvagrb af rapjorloppr. Dr r ig fut btyligt flr larvr i forgå 5 år. Dt olur rfor, at bta af rapjorloppr forvt at å y top i ftrårt Bta af rapjorloppr forvt at å y top i ftrårt 2015 Aflarig af ar pørgmål Må r u i tvivl om ar tig, om ogå a aflar v rapovrvågig: Hvorår a rap bytt bt og billigt mo rapjorloppr og gl? Sal pilor bæmp og hvorår? Hvora gø rap optimalt, a vi flytt gøig? Sal afgrø vætrgulr i ftrårt? Er r bhov for vampbæmpl? Er r bhov for yrligr gøig? Sal r bhal m Krb? At træff rtt blutig r t øvigt grulag for t højt ubytt. La o hol øj m i rap Hvi u tilmlr ig rapovrvågig, fortagr vor platavloultr 4 6 tily frm til 10. otobr. Eftr hvrt bøg r vi ig SMS llr mail m tratgi, vi abfalr. Vurrr oult, at r r bhov, vil u ogå bliv otatt pr. tlfo. Hva otr ovrvågigbøg? Pri r u 75 r. pr. ha. m vitrrap. Dr btal for mit 10 ha. og maimalt for 100 ha. Tilml ig u Tilml ig hurtigt muligt til i platavloult. Ovrvågigbøg r løb, amt år r r atull problmr i afgrø. Koult fatlæggr lv rut, og varigh afhægr af t atull bhov i vitrrap. Af Kar Lial Pr Platavloult Tlf.:

5 DET SI R MEDLEMMERNE: Rapovrvågig givr mig ro og ovrbli Platavlr og lagtviprouct St J proucrr hvrt år ca lagtvi på brift v Faaborg. Samtiig rivr ha, m hjælp fra bar lt marbjr, 335 ha labrugjor, å r r travlh på yfy brift i ommrmår. Drfor ta St it år ja, a ha platavloult tilbø at hol øj m vitrrap. Læ hr, hva St y om orig. Hvorfor valgt u rapovrvågig? Rapovrvågig om i på gru af tiø. Vi fi got o åt rap, m å fi vi hllr i iggt mr til, før vi var færig m at høt. Og t r lagt fra o, hvi ma vil hav t orligt ubytt. Hvor mag ha vitrrap yrr u? I æo har vi 82 ha m rap, og rapovrvågig har vært tor ucc, fori vi lt i har ullt octrr o om 82 ha. I tt har vi ut octrrt o om at pa rt af marr. Dt r iær forl i høt, år tig går rigtig tært. Hvora forgår t? Som rgl rigr platavloult, år ha r på vj, og br mig om at mø ham i mar. Ar gag har jg fåt mail llr m, llr ha har rigt til mig, og å har vi fåt a om, hva ha y, vi ull gør i mar. Ma a ig, at oult har lvrt hl oprift på mararbjt, og t har fugrt fit, for å ull vi åa t bar plalægg at få t gjort. Hvora tror u ubyttt blivr i år? D platr, r tår u i mar u, r u og ra, å jg tror, vi får løftt ubyttt i rap i år, Dr r bå prøjtt for rapjorloppr og mir, og mi vitrrap har fåt mr plj i hr æo, jg har givt tiligr. Hvor oft ommr platavloult? Dt har varirt lit afhægig af væt, m gr é til to gag om ug. D har holt got øj m marr, og jg r ogå flr gag blvt otatt imllm bøg, år r ull hol øj m btmt ayr. Btalr t ig at hav rapovrvågig? Som rap r u lig i øjblit, mr jg btmt, at t har ut btal ig at hav rapovrvågig på vitrrap. Vi lå på 3,8 to/ha it år, og rap r a u til at u giv ogt af ig i år, å vi ull gr ovr 4 to/ha. Hva r forl v at hav oult til at hol øj m rap? Jg har lagt mr ro i it, år jg v, at r r, om holr øj m rap. For år vi i forvj ørr timr i øgt i høt, år jg implth i ogå at hol øj m rap. Og t var præci t, r gi galt førh. Vil u abfal at få platavloult til at hol øj m vitrrap? Ja, t vil jg hlt lart, og jg btillr ogå rapovrvågig i æt æo. Dt r tor lttl i at ull r rut ru hvr ag og hol øj m, hvora t r u. Og år jg har fåt a m oult, r t mgt lttr for mig at plalægg hjmmfra, hva vi al tart m i forhol til vjruigt. Dt givr mig mr ovrbli og mr ro på. NR 6 JUNI

6 Ivtrigr rævr go timig Dt rævr go timig at ivtr i huyrproutio I forbil m rovrig llr ybyggri af tal r agag til tilu via Laitritmilr blvt mr llr mir afgør for at få fiairig til at hæg amm. Dt a vi olur af top ovrtå aøgigru, Moririgorig, vrør moririg af vægtal. Bar r for alvor blvt opmærom på tilumulighr. Hvi u har ivtrigplar for i tal i omm år, r r p.t. flt pg i pulj i Og hvi u vil hav l i tilumilr, r r allr u blutigr, om al træff. Miljøtologi væg- og vital (mio. r.) Ivtrigtøtt til moririg af lagtvi- og vægtal - hraf til Miljøtologi i vi- og vægtal (il. vlfær) g. 252,0 114,5 114,5 160,3 88,0 115,5 41,5 81,7 I alt Hraf halvl til Svi (hvi i at prioritr) ,5 121 Ivtrigtøtt til moririg og miljøtologi, Hva a u gør for at bliv lar? Du al hav tæt it projt igm og ørg for at vtull påræv miljøtillalr llr -golr og byggtillalr r på pla, år aøgigviut åbr i forårt V forvtt prioritrig af milr vil aøgig m i på pla bliv prioritrt. Sagbhaligti i fy ommur Dt r poitivt, at agbhaligtir i fy ommur r rucrt. M hvi u har plar for 2016, om rævr miljøgol, al u i gag allr u for irh yl. Kommu Sagbhaligti, miljøgolr, mår Igagvær agr Sagpul A 8, Faaborg-Mitfy 4,2 5 0 Krtmi 5,4 1 0 Milfart 4,3 7 0 Norfy 13, Nyborg 6,6 2 0 O 8,3 2 0 Svborg 5, Ærø (ig) 0 0 Sagbhaligtir 2014, il: Miljøtyrl. Tall i olo agpul hvir til atallt af agr i pågæl ommu, om har haft agbhaligti på mr 9 mår. Bmær, at amllr i all fy ommur i øjblit lar på maimalt 2 mår. Vil u øg tilu i 2016? M gol llr tillal i hå øgr u i mulighr for at få l i tilumilr - og rm chacr for at rucr omfagt af rtr fiairig. Vær og opmærom på, at amlt fiairigpla r obligatori v aøgig. Kotat i miljørågivr, hvi u har pørgmål vrør aøgigr. Vi har ovrbli ovr origr og r lar til at hjælp ig m i aøgig uat projtt tørrl. Af Ejlr Ptr Afligchf Miljø og Svi Tlf.: Som t frmgår af mat for, r r forl på agbhaligti ommur imllm, hvilt r vær at otr ig. 6

7 Vil u hav b, år r a øg tilu? Vil u hav b, år r a øg tilu til i æt ivtrig? Plalæggr u at ivtr i yt proutioutyr, at rovr riftbygigr llr må at bygg hlt yt? Så r t vigtigt, at u r opmærom på mag y tilumulighr. Ctrovic har uarbjt tilualr, om gør t mt for ig at få ovrbli ovr tiluorigr, aøgigfritr og bløbgrær. Og vi ørgr aturligvi gr for, at u får b, år r a øg pg til top it projt, ligom vi gr hjælpr ig m at uarbj i aøgig. På må blivr t lt for ig at få t optimal u af tilumulighr. Kotat Sør Warbrg og få a om, hvora Ctrovic a hjælp ig igm tilujugl. Af Sør Warbrg Ergirågivr Tlf.: u l i T iluuu TiTlT lprogra i t rg irittprporgo rti t i o r i p a r L aa ititrit LaLL itri r La iitpt u trlt i2 ai r L a ål atrr1i 620u1u6, ur u i 0 t a 2 Lltapltu i r a i i å r a rati t iu 2,01åu6,u r NNfofor pauriou i i for p u ag i o gri a fo ri o u, å ø g i r. i NAA N g ø ri o i rigporior. igpgpi g Bm ri gøgø p Aaø gøgi opr.rior. rig aa p g Bæ i Bm aøgaøgi gi Tolo oilogi Øo T g ToTlo ologi - april lo ØlaoØ ar 20J1a62u0a1ra6r ril gi, fbru p a r a la l Øolo Jaruar ru ri b far - ap la Ivb gi,bru uuaarr goi,lof ubajra pmrial j JaFF r - a a ru b oøloø f bru i, Ø g rt IvvI olo gi, ma - jmaj a FbruFarbruar Miljøtololo rt a m m i, g i vm logoi, mart Miljø m-am art MM art j aj tot m i, g lo o art Miljøt rt MilMjM Miljøologi, ma - -amjmaaj j MartMart rt a m m i, Miljøt g lo rt oloi,gm og Milg tolo i, amrtam ø Milj ajaj rt-am j- m i,m art jøt lo om -am oi,lo MilMjøilt gi,g t ø B rt gr ilj a M t j a ø Milj olog logi, mart - m o Miljøt ov B 0 0 Miljøt 0 2 g af fnnnr 7 Pl 6v0 Siriri vov o0 ojuni ati2g00 agfyg i S N 0 g g agf N 0 ov 0 r 2 v o SiBriæ ri ti

8 Klæt på til livt om Du r lama. Du r ug. Og u r lar til at bliv lvtæig. Altå lig bortt fra t r m fiairig. Rigtig mag ug lamæ har i ag vært v at omm i gag, fori bar og fiairiglabr tøvr m at lå pg til lamæ u lrrfarig. M ma a jo i få lrrfarig u at vær lr llr a ma? Du r lama. Du r ug. Og u r lar til at bliv lvtæig. Altå lig bortt fra t r m fiairig. Rigtig mag ug lamæ har i ag vært v at omm i gag, fori bar og fiairiglabr tøvr m at lå pg til lamæ u lrrfarig. M ma a jo i få lrrfarig u at vær lr llr a ma? D ført amtalr m ba mir i bu og gru om jobamtal. Som omm lr af mir llr mllmtor rhvrvviromh al u ovrbvi ba og amarbjpartr om, at u r bt til jobbt. Og r r flr tig, u a gør for at vir ovrbvi. Af A Grt Bøgh Afligchf Øoomi Tlf Opatr it CV m lrrfarig Dt bt u a gør r lvfølglig at aff ig å mgt lrrfarig om muligt. Og hr r t go i at tæ brt. Har u muligh for at arbj om riftlr i prio? Har u allr i i uvær tillig avar for marbjr, om u bør ørg for at få oumtrt? Ellr har u rfarig fra tuijob om foboltrær, pjrlr llr ogt hlt trj? Tag lrual Ll rævr hårt arbj og mar af træig. M t a lær. Og t a got btal ig at ivtr i lrual, hvor u får ljligh til at arbj m i bli vilr, for ll halr i virligh mgt om at tillær ig ræ go var, r irr, at ma ommr omrig t vætlig og holr fou på tratgi. Få tyr på i lltil Du a i vi alt om alt. Dt a vær rigtig go i at få lavt lrvurrig, om gør ig logr på i tyrr og vaghr. Som lr r t vigtigt at i bgræigr og r, hvorår ma har brug for parrig fra ygtig marbjr llr btyrlmlmmr. Dt a vær forll på, om i viromh givr ovru llr j. At bliv go lr r rj, u a bgiv ig u på, m om u alrig blivr færig m

9 lvtæig? Tæ lagigtt Mag lamæ har otat fou på rift. M om lr r t vigtigt i imllm at u hæv ig op på t tratgi ivau. Dt r hr u al rømm tort og læggr plar for frmti. Hvora al i brift u om 5, 10 llr 15 år? Tig tagr ti og mar af træig Ma blivr i lr på ftrmiag. For ll r icipli, r rævr, at ma arbjr målrttt m ig lv og i tyrr og vaghr. Du a altå lig å got tart m at r, at u alrig blivr færig m at øv ig. At bliv go lr r rj, om u a bgiv ig u på, m om u alrig blivr færig m. Fultæig ligom t r rj at gå fra at vær ug, lvtæig lama, til plulig at hav1, 2, 3 llr 20 marbjr og til ag at tår ovr for profiol btyrl. lrtvær, hvor u a få faglig og ollgial parrig, ligom t r afgør, at u har mo o til at aætt marbjr, r r pcialitr i t, u i r å go til, fori t irr ig øvig parrig. Hu, r r mag vj til målt og t r alrig for t at gå i gag. Hvr ag tagr u t lill, yt rit på vj, og t r vigtigt at tur tro på, at u a vo m opgav. Drfor a t ogå vær rigtig go i at gør brug af Du v, hvora ma yrr marr. M v u ogå, hvora ma blivr go lr? NR 6 JUNI

10 3 go rå om i pio D aml pioformu i Damar var i 2013 på ca milliarr r*. Dt varr til 97 torbæltbror, hvi ma omrgr alægugiftr til Storbæltbro til 2013 prir. Alligvl brugr færrt mr ti på at tj, om har tyr på r g og ægtfæll llr amlvr pio. Drfor ommr hr 3 go rå om i og i ægtfæll pio: 1. Som hovrgl r i (og rm ogå i ægtfæll) pio ærj. Dt btyr, at i al l v ilmi. Hvi rt af Jr formu igår i almiligt formufællab, r r go gru til at ovrvj, hvorfor pio i al igå m ar or: om r al lav ægtpagt, hvor pior ovrfør til fælljt. t rævr, at u rttr hvl irt til t pgititut llr piolab, hvor u har i pioorig. 2. Hvi u ør på t tiput, hvor r taig r bløb på pioorig (f.. ophørpio) al u vær lar ovr, at ubtalig af rtitåt i følgr arvlov rglr om forlig af arv, og j hllr btmmlr, u mått hav lavt i t ttamt. Ubtalig r til ærmt pårør og hvm t r, r lovbtmt og afhægr af, hvorår pioorig r oprttt. Dtt a i tyr i t ttamt. 3. Du a ifor vi rammr lv btmm, hvm r al hav i pio ubtalt, m Vit u at: Itå på pioorigr r fritagt for ritor forfølgl, t vil ig, at ritorr i a få figr i pioformu, å læg i r ubtalt. Og ør ma fra får bgutig bløbt ubtalt (ftr frarag af at og boafgiftr) u om ritorr. * jvfr. yt tal fra Fiatilyt 10 Sal ogt ær? Hvi u llr i ægtfæll har pioorig, bør u m ar or ovrvj og tj: om r al lav ægtpagt om fællj, hvm r r bgutigt i tilfæl af øfal på t tiput, hvor r taig r pg på pioorig, og om r al lav ærigr i ræfølg af bgutig. Af Maria Paoli Chfjurit Tlf.:

11 Kr u lama, r al gift til ommr? Dt r å yigt at følg a. M t r ogå rigtig go i at ir hia og få tyr på papirarbjt, i ma går a irgulvt om ægtfol. Ctrovic øgr lig u t par, om plalæggr bryllup, m u i har ovrbli ovr ægtpagtr, pior, ttamtr og fulmagtr. Er t Jr? Så læ m hr E gav, r a få btyig for rt af jr liv Ho Ctrovic vil vi gr forær Jr bryllupgav, r a få btyig for rt af Jr liv og ir jr i tilfæl af ilmi, øfal llr our. All tig, om t i r å ærligg at tæ på, år ma giftr ig m pri llr pri på hvi ht. Gav btår af t grati mø ho chfjurit Maria Paoli, om vil hjælp Jr m at få ovrbli ovr jurii og øoomi ovr - og mulighr - om ægtabt mførr. Kli i på Ctrvoic Facboo-i, riv it gt llr i uår av i ommtarfltt, å r I m i lotræig om grati oultatio. Ctrovic øgr t par, om plalæggr bryllup, m u i har ovrbli ovr ægtpagtr, pior, ttamtr og fulmagtr. NR 6 JUNI

12 SPIR DRIFTSNØGLEN: Nyt værtøj om forbrr i bulij 12

13 Som ituatio r u i a labrug i ag, r u om lama mr llr mir afhægig af, at ba llr ritforig r villig til at lå ig pg til lv mir ivtrigr. Drfor r t rigtig go i at ørg for, at i ritgivr m jæv mllmrum får t taljrt bill af, hvora t tår til på i brift. Dt r baggru for, at Ctrovic har uvilt Driftøgl, om r t afrapportrig- og tyrigværtøj, r amlr all vigtigt iformatior om i brift i t lt oumt. Et præcit bill af brift hr og u I Driftøgl amlr vi KvægNøgl llr -otrol, bugtotroll, tal fra proutio og lama llbrtig i ét og tagr rm pul på brift, forlarr viromhoult Torb Aama Sør, om r é af hovmæ bag Driftøgl. Ifølg Torb r t mlig vigtigt at ørg for, at ba i lv al brug ti og rourcr på at aml iformatior om lama, fori t oft givr t alt for uammhæg og upræcit bill af, hvora brift fugrr hr og u. Og bama, r r i tvivl, r i vj til ucc. Profiolt itry givr tørr villigh til ulå M Driftøgl lavr vi afrapportrig til ba og ritforig 3 4 gag om årt og lvrr på må t iformatioivau, r r lagt højr t, bar r vat til. Dt rævr u lill tra iat og givr t utrolig poitivt og profiolt itry i ba, mr Torb Aama Sør, om vurrr, at Driftøgl tørt forc r, at a tyr ritgivr tilli til lama. Tilli i ba btyr, at villigh til at lå lama pg r r brug for, år r r brug for m, blivr tørr, og ifølg Torb Aama Sør har Driftøgl allr bvit it vær. Vi a, at jævlig, fyltgør afrapportrigr til ba og ritforig r givt rigtig got u, hvi ma om lama vil ir ig, at ritgivr tør ivtr i projtr. U ovr at proucr mæl llr vi al r ogå fou på at proucr tilli, r rær hl vj til ivbort i ba hovotor. Mr bar t værtøj Ifølg Torb Aama Sør a r på almilig, a brift ht fftivittforbrigr for op til r. Pg om bar og ritforigr r mgt itrr i at fi. M Driftøgl vir vi, at vi arbjr ytmati for at øg itjig igm br og mr fftiv riftll. Og t r i, flt ritgivr y rt got om, milr Torb Aama Sør. Uovr at fugr om afrapportrigværtøj, a Driftøgl altå brug til at vi ba og ritgivr, at ma om riftlr r i ta til at tæ tratgi, optill haligplar og å i mål. Syliggør i go rultatr Hvi lama i amarbj m i vibrug- llr vægoult ættr ig for at øg atallt af lvføt mågri pr. o llr æ ælvigalr, a opfølgig i Driftøgl vær rigtig go alig til at få fulgt op på målætig og mit ba og ritgivr om rultatr, lama har lvrt i it. Og på må fugrr Driftøgl om t tyrigværtøj, r hjælpr lama m at yliggør, hvor brift r på vj h. Start i ag og tyr i troværigh i ba Kotat i øoomioult, hvi u vil hør, hvora Driftøgl a få t til at pir på i bulij. Dt SPIRr på Ctrovic Du har må læt, at SEGES har tagt iitiativ til traoriær iat, om al tyr lama itjig og liviitt på ort igt. Målt r, at ativittr amlt al birag til at ir liviittforbrig ho a lamæ på mit 3 mia. r. Iitiativt har fåt avt SPIR, om tår for parrig, plalægig, implmtrig og rultat. D æt mår a u i Væt læ om Ctrovic SPIR-tiltag og bliv logr på, hvora vi amm a få t til at pir på i bulij. NR 6 JUNI

14 Er u lar til æo 2015/16? I jui r t ti til at valur og til at uarbj mar-pla for t omm år. Uovr art- og ortvalg, r t bl.a. vigtigt at lægg haligpla for bæmpl af græurut. Hr a æift og åtiput vær vætlig fatorr. Elig a t vær got allr u at lægg prøjttratgi for ftrårt. D plalægig al ir ig t got ugagput for at opå t bt øoomi rultat i mar til omm æo, amt ir at u ovrholr rglr, om r itrt i artil. Flr afgrør på brift På jomm m ha omriftaral al r tablr mit 2 afgrør. D mit afgrø al ugør mit 5 % af omriftaralt. På briftr ovr 30 ha al r tablr mit 3 afgrør, og tørt af i må maimalt fyl 75 % af omriftaralt, m mit al fyl mi. 5 %. Dr r ig rav om flr afgrør for briftr ur 10 ha. Miljøfouområr (MFO) Har u mr 15 ha i omrift, al u hav 5 % MFO. Di pligt til MFO a opfyl af: Razor (1 ha = 1,5 ha MFO) Bra (1 ha = 1 ha MFO) GLM-laablmtr, hrur må ør og fortimir (1 ha = 1 ha MFO) Lavov (1 ha = 0,3 ha MFO) Eftrafgrør og græ llr løvrgræulæg (1 ha = 0,3 ha MFO) Du vælgr lv, hvora u vil opfyl MFO u fra ovtå lit. Ør u at av ftrafgrør r ravt, at t al vær blaig af to artr. D MFO-ftrafgrør u ulæggr i ftrårt 2015, ær it rav i marpla 2014/15 og a i oppar. Pligtig ftrafgrør Pligtig ftrafgrør, r lægg u i ftrårt 2015, hørr til marpla 2015/16. Altå i t amm år om MFO-ftrafgrør. M ulægg ftrafgrør, å a opfyl bgg rglæt, a amm ftrafgrø brug til bå MFO og pligtig ftrafgrør. Pligtig ftrafgrør a rtatt af mllmafgrør, frøgræ, r i al høt på t omm år; rgiafgrør og bralagt aralr lag valøb og ør, hvor r i r pligt til i. Samt bra og tilig åt vitræ. Altrativr a i brug til at opfyl MFO. Pligtig ftrafgrør a par op og gmm i t ubgræt atal år. Oppar ftrafgrør a ogå omætt til tra væltofvot. Ny rglr for pligtig ftrafgrør Dr r t y btgørl i hørig. D y rglr brvt hrur r altå m, vi forvtr, vil gæl i omm vætæo. Kravt til pligtig ftrafgrør tigr til 13,4 % for briftr, r i 2013/14 ubragt ur 0,8 DE pr. ha. På briftr, r ubragt mr 0,8 DE pr. ha, al r ulægg 17,4 %. Dr blivr flr mulighr for valg af ftrafgrør. Til og m 20. augut 2015 a r ogå tablr rug, taurug, vårbyg og hoigurt. Så i blaig, a tæll m om MFOftrafgrør. Som altrativ til pligtig ftrafgrør a r av vitræ. Bå vitrhv, -byg, -rug og tritical a tæll m i år, hvi t r tablrt t 7. ptmbr. Dr al 4 ha vitræ til at rtatt 1 ha pligtig ftrafgrø. Bra a, hvor platæt btår af vitrfat græ, og aralt i r omfattt af razolov, rtatt pligtig ftrafgrø i forholt 1:1. Hva r r, hvi jg i opfylr rav? Opfylr u i rav om atal afgrør og MFO, om bgg r l af grø rav, vil r bliv trut i i tøtt. Afhægig af hva u i opfylr, a t ot op til ca. trjl af i tøtt. Hvi u i har o pligtig ftrafgrør i t omm ftrår llr i har og i ba fra forgå æo, vil r bliv trut i i væltofvot for 2015/16. Vi tår lar til af hjælp I jui r Ctrovic platavloultr lar til at omm på før-høt-bøg, hvor vi i fællab valurr forgag æo og hjælpr ig m at lægg plar for 2015/16. Af Ha Potoppia Platavloult Tlf

15 Fibr t got altrativ til a? E y FarmTt fra SEGES vir rultatr af fibravl i gbå til malør. 11 bætigr har ltagt i FarmTt, hvor fibr blv parrt m t rupr llr tromli. Tørtofproct lå i itrvallt %, og r blv i gmit avt 4,7 g fibr pr. g pr. ag på marar og 5,1 g i ummr. Fibr i g givr t lig å bløt lj om a og rucrr amtiig omfagt af hårafli, hævlr og tryigr på har i mvir bætigr. Primæigt r fibr billigr a, og r r mir litag på mai. Til ggæl har a forl, at yvruh r go, amt at gulv blivr mr riir. Fibr rævr mr vlighol Koluio på FarmTt r, at fibr a vær t got altrativ til a, lvom t rævr mr vlighol og maagmt. Tt vit og uforrig m yvruh v brug af fibr i gbå. Såa irr u go yvruh m fibr i gbå: Brug u fri, y-parrt fibr, og ugå at fibr tagr varm Utrø fibr i gbå Sørg for ujævig af fibr i gbå Utrø i y fibr, før forrig fibr r utørrt Hol gbå r og tørr Dt r uvit om tilætigmil har fft på yvruh, m urøglr har vit, at yvruh påvir af balac mllm mitttryt i tal og yr motaraft. Kotat i ommu, hvi u ovrvjr fibr Du al hav tillal til at av fibr i gbå. Ovrvjr u at gå ovr til fibr, abfalr Ctrovic vægoultr, at u tagr otat til i hjmommu og frmvir SEGES Kvæg ttrapport om ammoiaforampig. Hrftr tagr ommu tillig til muligh for brug af fibr på i brift. FIBER KONTRA SAND FIBER SAND Ljt (ftrgivh og bløh) H H H H H H Rh ør H H H H H H Bgræt vlighol g H H H Ig hårafli og hævlr H H H H H H Go yvruh H H H H Go lovuh (H) H H H H H Go riirh gulv H H H H Ig litag mai H H H H Spaltgulv u/rabr ur gulv H H H H Pri (fylt g) H H H H H Sammligig af fibr og a i gbå, il: SEGES. Fibr a vær t got altrativ til a, lvom t rævr mr vlighol og maagmt Af Loui Fog Korflt Kvægoult Mobil.: NR 6 JUNI

16 KOM TIL MINI-KONFERENCE OM GRÆSUKRUDT Ctrovic ættr i omm år fou på græurut og ort haligplar, om a vær m til at omm problmt til liv. Drfor afholr vi 22. jui l miiofrc om græurut m fou på agrrævhal og itali rajgræ. Bliv logr på græurut og rit På mii-ofrc givr platavloultr og Kth Søby, Bayr Crop Scic ig t ibli i, hva rultatr btyr for iat mo græurut og prætrr amtiig ort haligplar for hvr af ltag lamæ. 10 lamæ r m i t uvit rågivigforløb m fou på græurut, og i amarbj m Bayr Crop Scic har Ctrovic platavloultr utagt prøvr af græurut v i lamæ. Eftrfølg holr iorforr v Aarhu Uivritt, Solvjg Kopp Mathia, oplæg om rit ur ovrrift Hvor galt tår t til?, m laoult v SEGES, J Eri J, fortællr om lagigt tiltag for at rucr frøpulj i jor. Prøvr r ftrfølg blvt aalyrt for rit, og på mii-ofrc får u prætrt rultatt. Eftr ofrc r r muligh for at tag m i mar og ritt itali rajgræ. Dato: maag 22. jui l m ftrfølg bøg i mar m ritt itali rajgræ. St: Ctrovic, Dambovj 11, 5492 Vibjrg Pri: 500 r. pr. ltagr xcl. mom Tilmlig: på tlf llr t 18. jui

17 Øoomi ov af y øproctafrgig Fra 4. maj 2015 tråt y rglr i raft om frarag for lav øproct, hvi ma lvrr i gri til Daih Crow. D y rglr btyr, at frarag for lav øproct blivr vætligt højr, r i ag. Bætigr m lav øproct vil bliv trafft hårr pr. proctpoit, bætigr r liggr i ormalområt mllm % ø. Jo rigr gmitlig øproct, jo mr vil y afrgigma altå omm til at ot jr prouctr. I tabll øoomi ovr. Tabt DB pr. gri i olo lægt til højr. I mit lagtviprouctr, r lvrr galtgri, al vær tra opmæromm. Tiltag r har btyig for øproct: Maagmt ho hjmmblar Proti / amioyriholt i fort Tab af amioyrr i våfor Iblaig af rug i forblaig Gti Ovrvægtig gri Optimal lagtvægt Fortyr til o og galtgri Rtritiv våforig Bgræig af foroptagl i a libitum tørforytmr Køortrig Hva al målt vær, og hva al r til for at å t? Dt ommr til at ot mr i ag, hvi vi i gør ogt. Sal vi gør ogt v t? - å otat viromhoult Sør Højby. Emplvi m gmitlig øproct på 58, vil y rglr ot yrligr ca. 8 r. /gri. I forvj otr 1 proctpoit ur 61 % ca. 8,5 r. /gri. Stil rav til oholt, forblaigr og til jr rågivr. M til ogå rav til jr g iat omrig optimrigr og maagmt i tal og i hjmmblarit. Af Sør Højby Viromhoult Tlf.: Øoomi ovtabl Køproct på iiviivau llr om bætig gmit Nuvær frarag på iiviivau Nuvær frarag Nyt frarag fra maj 2015 Nuvær fft på bætigivau Ny fra maj 2015 frarag på iiviivau Ny m fft på bætigivau Tabt DB pr. lagtvi år y ma ammlig m itr Proctpoit Ør/g Ør/g Ør/g Ør/g Kr./lagtvi , ,5 0, ,5 10 7,8 0, ,6 0-3,3 1, , ,2 3, , ,1 5, , ,9 7, , ,3 10, , ,8 14,1 Kovr af lav øproct øg, år r tag høj for øproctprig. Kil: SEGES otat r NR 6 JUNI

18 Bøg Ctrovic på Dt Fy Dyru Mø btyrlmlmmr og Erlig Bo på ta I t Politi hjør r u vlomm til a m btyrlmlmmr, om r på ta på ift. Du a på ur Forig/Atult, hvorår u a mø lt btyrlmlmmr på ta. Vi har ærlig fou på i bravarm mr: Frag 11. jui: Kovr af vaområplar... Kl. 15 a u mø Erlig Bo MF (V) og Nil Ramu i tltt til politi a om vaområplar. Du a ogå mø miljøoult A Sloth, om har tor miljøfaglig iigt i taljr omrig vaområplar, hørigvar amt ovr for miljø og labrug. Lørag 12. jui: Fiairigpa hvorfor igr vi i j? Dt har abt rør blat lamæ, at Labrug & Føvarr har art yligt lacr fiairigpa om t rit på vj mo br btiglr for labrugt. Mø politir til a om, hvorvit ma al ig j llr ja til pa, om brr fiairigmulighr, m i ærr på rammvilår llr forbrr ourrcv. Gratioift og tilumulighr I Rågivrhjørt r oultr ur hl ut lar til at tal m ig om gratioift og ar mr, om liggr ig på i. Søag 13. jui: Bliv logr på tilumulighr Mø Kar Fr, KF Miljø, rgirågivr Sør Warbrg og Ctrovic miljøtologiprtr til a om tilumulighr i for miljøtologi og rgi. Få tilualr og hør om mulighr for at få påmilr, år viut r åbt. Må har u bøgt af maiutillr og r i tvivl om tilumulighr, llr u ør at ætt gag i proc. Ur all omtæighr om og la o hjælp ig m at par pg. Mø Erlig Bo MF (V) på Ctrovic ta på Dyrut til a om vaområplar Dt Fy Dyru fir t jui 2015 på Dyrupla i O. Mø Ctrovic på ta 300 tæt v hovigag Af Loui Hlmr Am. irtør Tlf.:

19 FRIBILLET FRIBILLET Dyrupla, Broløvj 2, 5250 O SV Dyrupla, Broløvj 2, 5250 O SV jui jui 2015 Åbigtir: Frag l Lørag l Søag l Åbigtir: Frag l Lørag l Søag l Dtt ort givr agag til ét bøg Ku agag, år hl ortt r ufylt: Dtt ort givr agag til ét bøg Ku agag, år hl ortt r ufylt: Nav: Nav: Ar: Ar: Sta 300 Sta 300 Hovotor: Dambovj 11, 5492 Vibjrg Aflig: Stat 8, 5970 Ærøøbig Tlf.: Ratio: Maria Hlu, Prill Sallig og Nia Bjørov Foto: Agrofoto., Colourbox., fotograf Mtt Krull Kom og bøg vor ø lappalv. PERSONALENYT Jubilær / 20 år / 1. juli Kirt Lar, platavloult Ru følag / 30 år / 6. jui Nia Bjørov, martig- og ommuiatioaitt Ru følag / 60 år / 3. jui Karl Aag Ha, øoomioult NR 6 JUNI

20 Ta vi... JUNI 2015 Tmaag om aturplj SEGES har igåt otrat m NaturErhvrvtyrl om rågivigiat om tilu til aturplj. Iat hvr ig til lamæ og oultr, og r vil i løbt af omm æo bliv afholt 5 rgioal mør m fou på tilu til aturplj l tolubb u af 5 6-tolubb r rfa-grupp for rapyrr, r vil uforr ig lv og bliv l af t profiolt fællab, hvor faglig uvilig r i højæt. I forårt og ommr 2015 ubyr 6-tolubb ururæ btå af fir uruag amt tuitur. Dt aml program fir u på l Dt Fy Dyru Bøg Ctrovic på Dt Fy Dyru. Vi glær o til at by ig og i famili vlomm til forfriig og a på Ctrovic ta, om r r. 300 lig v hovigag l l l Mii-ofrc om græurut Ctrovic ættr i omm år fou på græurut og ort haligplar, om a vær m til at omm problmt til liv. Drfor afholr vi miiofrc om græurut m fou på agrrævhal og itali rajgræ l Worhop i lovplj Ctrovic ivitrr i amarbj m Gfio til worhop i lovplj på Labrugol Sjælla l Tilml ig på llr på tlf Dambovj Vibjrg

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK GRFIK OG ILLEEHNLING F MRIE PROKOPEK MRIE PROKOPEK O p g av o g E l m t r HV GIK OPGVEN U PÅ? HV GIK OPGVEN U PÅ? VLGTE PROGRMMER Jg skull lav t oplæg på sig af plakat og t postkort til kokur- Jg lav t

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 br BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 TEMA Naboskab Hos Ja og Mayra r ør åb Når aboskab givr kofliktr Voxpop t go aboskab SOMMERFERIE Ta m KAB på bborhøjskol EL-ARBEJDE ER DU I STØDET? STJERNEBESKEDER

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

4Få kostvejledning. 4Bliv bedre til sprokugrsus 4Ta med på Klatre 4Lær at lave bolchepcrakes. 4PowerParty 4Ta på tur med os 4 Find din hobby

4Få kostvejledning. 4Bliv bedre til sprokugrsus 4Ta med på Klatre 4Lær at lave bolchepcrakes. 4PowerParty 4Ta på tur med os 4 Find din hobby 2013/2014 4Bliv br til sprokugrsus 4Ta m på Klatr 4Lær at lav bolchpcraks 4 Bag i g Cu 4Få kostvjlig 4PowrParty 4Ta på tur m os 4 Fi i hobby Grv kommu Vlkomm til rugomsskol Kotor: Grsagr Allé 1, 260 Grv

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier Julspcial 2015 Prisr 50.000,- kr til 80.000,- kr Prisr 25.000,- kr til 49.900,- kr Prisr 10.000,- kr til 24.999,- kr Prisr unr 10.000,- kr Prisr unr 5.000,- kr Din lvranør af basisustyr til labratrir Crzasvingt

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

TEMA: TANDKØDSLIDELSER!

TEMA: TANDKØDSLIDELSER! i n l v n b u t i k All tilbu r gæln fra 27.06.2014 til og m 06.07.2014 llr så læng lagr havs. Dr kan vær varr som ikk lagrførs i nklt butikkr. TEMA: TANDKØDSLIDELSER! Tanlægr r vi ikk, mn har vin og faglig

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape

Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape Bgrøig af Århu Midtby Priod 2004-2013 1. tap S i d 3 Forord D Bgrøigpla for Århu Midtby r udarbjdt md baggrud i t budgtforlig. Hr blv bluttt at bgrø midtby for 10 millior kr i løbt af d æt 10 år priod.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BOLIGER VIND. bedre. en kogebog med nordiske urter

BOLIGER VIND. bedre. en kogebog med nordiske urter br BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 05 JUNI 2013 TEMA Grø oplvlsr Frisk grøt og fællsskab i Brumlby Når hav r altakass Spis it ukrut Botaisk ælrboligr VIND kogbog m orisk urtr GODE RÅD FLIMRER SKÆRMEN? Dt

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Etageadskillelse/bjælkelag

Etageadskillelse/bjælkelag ETAGEDÆK / TRÆ OG BETON PRINCIPDETALJER Etgskillls/jælklg Priniptljr Brn- og lytljr Dtlj ET Dtlj ET Dtlj ET 5 B - L' n,w 58 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 50 B - L' n,w 74 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 60 B

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere