Er du klar til den nye sæson?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du klar til den nye sæson?"

Transkript

1 Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt

2 BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig tilby ogå i Dt igr mlmmr: Rapovrvågig... 5 Ivtrig rævr go timig... 6 Dltag i Ctrovic Facboo-ourrc og vi oultatio m chfjurit, Maria Paoli. S hvora u ltagr på i 11 Vil u hav b, år r a øg tilu... 7 Klæt på til livt om lvtæig? go rå om i pio Kr u lama, r al gift?...11 Driftøgl Er u lar til y æo? Fibr - t got altrativ til a? Øoomi ov af y øproctafrgig Bøg Ctrovic på yru Ta vi DET FYNSKE DYRSKUE - MØD OS PÅ STAND 300 Dyrut r ftlig bgivh for labrugt. Dt r vi frm til at fjr m ig. Vi byr på forfriig og a m vor oultr om mr, om r rlvat for ig i i hvrag. Ur yrut a u få a m Ctrovic btyrlmlmmr, om på ift vil vær at fi på ta. S på ur forig/atult, hvorår u a mø lt btyrlmlmmr Vi glær o til at by ig og i famili vlomm. Fribillttr fir u på i 19. Vlomm til it y mlmbla Væt. Hlt yt r t lvfølglig i, for faglig artilr m y vi og go rå til ig fortættr om hitil. Dt r ipaig, r har fåt aigtløftig, å r mr lv og yami. Vi håbr, u vil glæ ig ovr rultatt. Maria Hlu Martig- og ommuiatiochf 2

3 Rgrig givr og tagr Rgrig givr til labrugt m hå og tagr m a Forårt arbj har vært lagvarig affær, om forhåbtlig r vl ovrtåt. Nu må vi å håb, t gaml orprog maj ul, givr lar ful, gælr i år. Politi tiltag til forbrig af labrugt vilår Dt politi forår, har vært prægt af flr tiltag, r gr ull vær m til at forbr labrugt vilår. Ført var t moririgorig til vægbrugt, r al afhjælp ogl af tra omotigr, om vægbrugt får, om følg af Lov om Hol af Malvæg. E lov om Damar r t t la i EU, r har tolt i å taljrt gra. Grulægg problm m ourrcv r i løt Dt grulægg problm r bar IKKE løt. Da Labrug har i ortlig ourrcv. Vi ourrrr i på lig vilår m ar uropæi lamæ på gru af for mag æromotigr og alt for mag rglr, r ættr bgræig for, hvora vi a og al riv vor labrug. Dt Fy Dyru r taig tor bgivh Dt årlig u ærmr ig m hatig rit. M ca bøg givr t o tå muligh for at vi, hva fy labrug tår for. Dt givr ogå muligh for at tyr tvært omrig t fy labrug. Jg håbr, rigtig mag af jr mlmmr vil giv jr ti til at bøg ut jui. Dræt om t rhvrvpoliti upil fra rhvrvmiitr Hri Sa Lar i form af y ivtrigfo, Da LabrugKapital, m apital på mit 2 mia. r, til tøtt for forhåbtlig lamæ, r i ag har bærygtig proutio, m om r i fiairiglmm. Vi al aturligvi hav JA-Hatt på, år r ommr poitiv politi upil. Dt a og vær vært at fortå, at ma fra rgrig i r villig til at giv hjælp m hå, m miljømiitr m a hå læggr y forlag frm, om vil bvir, at op mo 50 % af fy labrugjor i frmti i må yr. Dt blivr rfor rigtig pæ, hvora t omm foltigvalg går. Alrig har labrugt m t mag arbjplar og tor valutaitjig vært å tylig l af valgamp. Af Lar Ivr Btyrlmlm Tlf.: NR 6 JUNI

4 Rapovrvågig tilby ogå i 2015 I ftrårt 2014 var 32 lamæ tilmlt rapovrvågig i Ctrovic, hvor platavloultr fulgt hvr lt lama rapmarr tæt. Koultr bøgt all marr 4-6 gag i prio fra åig og frm til 1. ug i otobr. Eftr hvrt bøg fi lama bøgrapport m aviigr til hvil bhaligr, r ull gmfør hvorår. Baggru for rapovrvågig r, at ogl lamæ ular vigtig blutigr om r vitrrap, fori har travlt m at høt llr å. I år har vi t maiv ar ftr rapjorloppr i ogl marr, og lt mar r blvt åt om. Di ar r omotigtug og a lt ugå. Dt r rfor vigtigt, u allr u plalæggr, hvm r al tag avar for i rapmarr i ftrårt. Go gru til at hol øj m rap i 2015 Dr r u givt ipatio til ét bjmil m oicotioir i 2015, Cruir Rap. Dtt bjmil iholr u halvt å mgt ativtof mo ayr om frø, r var bjt i ulat før 2014, og hvor ma ag, at bjig u hol til 4 blatait. Dr a rfor vær tvivl om, hvor læg rapplatr r byttt mo ayragrb. Jorbruvrt i Alarp i Syvrig har ig i tt forår urøgt ogl ubhal områr i vitrrapmarr i Så for larvagrb af rapjorloppr. Dr r ig fut btyligt flr larvr i forgå 5 år. Dt olur rfor, at bta af rapjorloppr forvt at å y top i ftrårt Bta af rapjorloppr forvt at å y top i ftrårt 2015 Aflarig af ar pørgmål Må r u i tvivl om ar tig, om ogå a aflar v rapovrvågig: Hvorår a rap bytt bt og billigt mo rapjorloppr og gl? Sal pilor bæmp og hvorår? Hvora gø rap optimalt, a vi flytt gøig? Sal afgrø vætrgulr i ftrårt? Er r bhov for vampbæmpl? Er r bhov for yrligr gøig? Sal r bhal m Krb? At træff rtt blutig r t øvigt grulag for t højt ubytt. La o hol øj m i rap Hvi u tilmlr ig rapovrvågig, fortagr vor platavloultr 4 6 tily frm til 10. otobr. Eftr hvrt bøg r vi ig SMS llr mail m tratgi, vi abfalr. Vurrr oult, at r r bhov, vil u ogå bliv otatt pr. tlfo. Hva otr ovrvågigbøg? Pri r u 75 r. pr. ha. m vitrrap. Dr btal for mit 10 ha. og maimalt for 100 ha. Tilml ig u Tilml ig hurtigt muligt til i platavloult. Ovrvågigbøg r løb, amt år r r atull problmr i afgrø. Koult fatlæggr lv rut, og varigh afhægr af t atull bhov i vitrrap. Af Kar Lial Pr Platavloult Tlf.:

5 DET SI R MEDLEMMERNE: Rapovrvågig givr mig ro og ovrbli Platavlr og lagtviprouct St J proucrr hvrt år ca lagtvi på brift v Faaborg. Samtiig rivr ha, m hjælp fra bar lt marbjr, 335 ha labrugjor, å r r travlh på yfy brift i ommrmår. Drfor ta St it år ja, a ha platavloult tilbø at hol øj m vitrrap. Læ hr, hva St y om orig. Hvorfor valgt u rapovrvågig? Rapovrvågig om i på gru af tiø. Vi fi got o åt rap, m å fi vi hllr i iggt mr til, før vi var færig m at høt. Og t r lagt fra o, hvi ma vil hav t orligt ubytt. Hvor mag ha vitrrap yrr u? I æo har vi 82 ha m rap, og rapovrvågig har vært tor ucc, fori vi lt i har ullt octrr o om 82 ha. I tt har vi ut octrrt o om at pa rt af marr. Dt r iær forl i høt, år tig går rigtig tært. Hvora forgår t? Som rgl rigr platavloult, år ha r på vj, og br mig om at mø ham i mar. Ar gag har jg fåt mail llr m, llr ha har rigt til mig, og å har vi fåt a om, hva ha y, vi ull gør i mar. Ma a ig, at oult har lvrt hl oprift på mararbjt, og t har fugrt fit, for å ull vi åa t bar plalægg at få t gjort. Hvora tror u ubyttt blivr i år? D platr, r tår u i mar u, r u og ra, å jg tror, vi får løftt ubyttt i rap i år, Dr r bå prøjtt for rapjorloppr og mir, og mi vitrrap har fåt mr plj i hr æo, jg har givt tiligr. Hvor oft ommr platavloult? Dt har varirt lit afhægig af væt, m gr é til to gag om ug. D har holt got øj m marr, og jg r ogå flr gag blvt otatt imllm bøg, år r ull hol øj m btmt ayr. Btalr t ig at hav rapovrvågig? Som rap r u lig i øjblit, mr jg btmt, at t har ut btal ig at hav rapovrvågig på vitrrap. Vi lå på 3,8 to/ha it år, og rap r a u til at u giv ogt af ig i år, å vi ull gr ovr 4 to/ha. Hva r forl v at hav oult til at hol øj m rap? Jg har lagt mr ro i it, år jg v, at r r, om holr øj m rap. For år vi i forvj ørr timr i øgt i høt, år jg implth i ogå at hol øj m rap. Og t var præci t, r gi galt førh. Vil u abfal at få platavloult til at hol øj m vitrrap? Ja, t vil jg hlt lart, og jg btillr ogå rapovrvågig i æt æo. Dt r tor lttl i at ull r rut ru hvr ag og hol øj m, hvora t r u. Og år jg har fåt a m oult, r t mgt lttr for mig at plalægg hjmmfra, hva vi al tart m i forhol til vjruigt. Dt givr mig mr ovrbli og mr ro på. NR 6 JUNI

6 Ivtrigr rævr go timig Dt rævr go timig at ivtr i huyrproutio I forbil m rovrig llr ybyggri af tal r agag til tilu via Laitritmilr blvt mr llr mir afgør for at få fiairig til at hæg amm. Dt a vi olur af top ovrtå aøgigru, Moririgorig, vrør moririg af vægtal. Bar r for alvor blvt opmærom på tilumulighr. Hvi u har ivtrigplar for i tal i omm år, r r p.t. flt pg i pulj i Og hvi u vil hav l i tilumilr, r r allr u blutigr, om al træff. Miljøtologi væg- og vital (mio. r.) Ivtrigtøtt til moririg af lagtvi- og vægtal - hraf til Miljøtologi i vi- og vægtal (il. vlfær) g. 252,0 114,5 114,5 160,3 88,0 115,5 41,5 81,7 I alt Hraf halvl til Svi (hvi i at prioritr) ,5 121 Ivtrigtøtt til moririg og miljøtologi, Hva a u gør for at bliv lar? Du al hav tæt it projt igm og ørg for at vtull påræv miljøtillalr llr -golr og byggtillalr r på pla, år aøgigviut åbr i forårt V forvtt prioritrig af milr vil aøgig m i på pla bliv prioritrt. Sagbhaligti i fy ommur Dt r poitivt, at agbhaligtir i fy ommur r rucrt. M hvi u har plar for 2016, om rævr miljøgol, al u i gag allr u for irh yl. Kommu Sagbhaligti, miljøgolr, mår Igagvær agr Sagpul A 8, Faaborg-Mitfy 4,2 5 0 Krtmi 5,4 1 0 Milfart 4,3 7 0 Norfy 13, Nyborg 6,6 2 0 O 8,3 2 0 Svborg 5, Ærø (ig) 0 0 Sagbhaligtir 2014, il: Miljøtyrl. Tall i olo agpul hvir til atallt af agr i pågæl ommu, om har haft agbhaligti på mr 9 mår. Bmær, at amllr i all fy ommur i øjblit lar på maimalt 2 mår. Vil u øg tilu i 2016? M gol llr tillal i hå øgr u i mulighr for at få l i tilumilr - og rm chacr for at rucr omfagt af rtr fiairig. Vær og opmærom på, at amlt fiairigpla r obligatori v aøgig. Kotat i miljørågivr, hvi u har pørgmål vrør aøgigr. Vi har ovrbli ovr origr og r lar til at hjælp ig m i aøgig uat projtt tørrl. Af Ejlr Ptr Afligchf Miljø og Svi Tlf.: Som t frmgår af mat for, r r forl på agbhaligti ommur imllm, hvilt r vær at otr ig. 6

7 Vil u hav b, år r a øg tilu? Vil u hav b, år r a øg tilu til i æt ivtrig? Plalæggr u at ivtr i yt proutioutyr, at rovr riftbygigr llr må at bygg hlt yt? Så r t vigtigt, at u r opmærom på mag y tilumulighr. Ctrovic har uarbjt tilualr, om gør t mt for ig at få ovrbli ovr tiluorigr, aøgigfritr og bløbgrær. Og vi ørgr aturligvi gr for, at u får b, år r a øg pg til top it projt, ligom vi gr hjælpr ig m at uarbj i aøgig. På må blivr t lt for ig at få t optimal u af tilumulighr. Kotat Sør Warbrg og få a om, hvora Ctrovic a hjælp ig igm tilujugl. Af Sør Warbrg Ergirågivr Tlf.: u l i T iluuu TiTlT lprogra i t rg irittprporgo rti t i o r i p a r L aa ititrit LaLL itri r La iitpt u trlt i2 ai r L a ål atrr1i 620u1u6, ur u i 0 t a 2 Lltapltu i r a i i å r a rati t iu 2,01åu6,u r NNfofor pauriou i i for p u ag i o gri a fo ri o u, å ø g i r. i NAA N g ø ri o i rigporior. igpgpi g Bm ri gøgø p Aaø gøgi opr.rior. rig aa p g Bæ i Bm aøgaøgi gi Tolo oilogi Øo T g ToTlo ologi - april lo ØlaoØ ar 20J1a62u0a1ra6r ril gi, fbru p a r a la l Øolo Jaruar ru ri b far - ap la Ivb gi,bru uuaarr goi,lof ubajra pmrial j JaFF r - a a ru b oøloø f bru i, Ø g rt IvvI olo gi, ma - jmaj a FbruFarbruar Miljøtololo rt a m m i, g i vm logoi, mart Miljø m-am art MM art j aj tot m i, g lo o art Miljøt rt MilMjM Miljøologi, ma - -amjmaaj j MartMart rt a m m i, Miljøt g lo rt oloi,gm og Milg tolo i, amrtam ø Milj ajaj rt-am j- m i,m art jøt lo om -am oi,lo MilMjøilt gi,g t ø B rt gr ilj a M t j a ø Milj olog logi, mart - m o Miljøt ov B 0 0 Miljøt 0 2 g af fnnnr 7 Pl 6v0 Siriri vov o0 ojuni ati2g00 agfyg i S N 0 g g agf N 0 ov 0 r 2 v o SiBriæ ri ti

8 Klæt på til livt om Du r lama. Du r ug. Og u r lar til at bliv lvtæig. Altå lig bortt fra t r m fiairig. Rigtig mag ug lamæ har i ag vært v at omm i gag, fori bar og fiairiglabr tøvr m at lå pg til lamæ u lrrfarig. M ma a jo i få lrrfarig u at vær lr llr a ma? Du r lama. Du r ug. Og u r lar til at bliv lvtæig. Altå lig bortt fra t r m fiairig. Rigtig mag ug lamæ har i ag vært v at omm i gag, fori bar og fiairiglabr tøvr m at lå pg til lamæ u lrrfarig. M ma a jo i få lrrfarig u at vær lr llr a ma? D ført amtalr m ba mir i bu og gru om jobamtal. Som omm lr af mir llr mllmtor rhvrvviromh al u ovrbvi ba og amarbjpartr om, at u r bt til jobbt. Og r r flr tig, u a gør for at vir ovrbvi. Af A Grt Bøgh Afligchf Øoomi Tlf Opatr it CV m lrrfarig Dt bt u a gør r lvfølglig at aff ig å mgt lrrfarig om muligt. Og hr r t go i at tæ brt. Har u muligh for at arbj om riftlr i prio? Har u allr i i uvær tillig avar for marbjr, om u bør ørg for at få oumtrt? Ellr har u rfarig fra tuijob om foboltrær, pjrlr llr ogt hlt trj? Tag lrual Ll rævr hårt arbj og mar af træig. M t a lær. Og t a got btal ig at ivtr i lrual, hvor u får ljligh til at arbj m i bli vilr, for ll halr i virligh mgt om at tillær ig ræ go var, r irr, at ma ommr omrig t vætlig og holr fou på tratgi. Få tyr på i lltil Du a i vi alt om alt. Dt a vær rigtig go i at få lavt lrvurrig, om gør ig logr på i tyrr og vaghr. Som lr r t vigtigt at i bgræigr og r, hvorår ma har brug for parrig fra ygtig marbjr llr btyrlmlmmr. Dt a vær forll på, om i viromh givr ovru llr j. At bliv go lr r rj, u a bgiv ig u på, m om u alrig blivr færig m

9 lvtæig? Tæ lagigtt Mag lamæ har otat fou på rift. M om lr r t vigtigt i imllm at u hæv ig op på t tratgi ivau. Dt r hr u al rømm tort og læggr plar for frmti. Hvora al i brift u om 5, 10 llr 15 år? Tig tagr ti og mar af træig Ma blivr i lr på ftrmiag. For ll r icipli, r rævr, at ma arbjr målrttt m ig lv og i tyrr og vaghr. Du a altå lig å got tart m at r, at u alrig blivr færig m at øv ig. At bliv go lr r rj, om u a bgiv ig u på, m om u alrig blivr færig m. Fultæig ligom t r rj at gå fra at vær ug, lvtæig lama, til plulig at hav1, 2, 3 llr 20 marbjr og til ag at tår ovr for profiol btyrl. lrtvær, hvor u a få faglig og ollgial parrig, ligom t r afgør, at u har mo o til at aætt marbjr, r r pcialitr i t, u i r å go til, fori t irr ig øvig parrig. Hu, r r mag vj til målt og t r alrig for t at gå i gag. Hvr ag tagr u t lill, yt rit på vj, og t r vigtigt at tur tro på, at u a vo m opgav. Drfor a t ogå vær rigtig go i at gør brug af Du v, hvora ma yrr marr. M v u ogå, hvora ma blivr go lr? NR 6 JUNI

10 3 go rå om i pio D aml pioformu i Damar var i 2013 på ca milliarr r*. Dt varr til 97 torbæltbror, hvi ma omrgr alægugiftr til Storbæltbro til 2013 prir. Alligvl brugr færrt mr ti på at tj, om har tyr på r g og ægtfæll llr amlvr pio. Drfor ommr hr 3 go rå om i og i ægtfæll pio: 1. Som hovrgl r i (og rm ogå i ægtfæll) pio ærj. Dt btyr, at i al l v ilmi. Hvi rt af Jr formu igår i almiligt formufællab, r r go gru til at ovrvj, hvorfor pio i al igå m ar or: om r al lav ægtpagt, hvor pior ovrfør til fælljt. t rævr, at u rttr hvl irt til t pgititut llr piolab, hvor u har i pioorig. 2. Hvi u ør på t tiput, hvor r taig r bløb på pioorig (f.. ophørpio) al u vær lar ovr, at ubtalig af rtitåt i følgr arvlov rglr om forlig af arv, og j hllr btmmlr, u mått hav lavt i t ttamt. Ubtalig r til ærmt pårør og hvm t r, r lovbtmt og afhægr af, hvorår pioorig r oprttt. Dtt a i tyr i t ttamt. 3. Du a ifor vi rammr lv btmm, hvm r al hav i pio ubtalt, m Vit u at: Itå på pioorigr r fritagt for ritor forfølgl, t vil ig, at ritorr i a få figr i pioformu, å læg i r ubtalt. Og ør ma fra får bgutig bløbt ubtalt (ftr frarag af at og boafgiftr) u om ritorr. * jvfr. yt tal fra Fiatilyt 10 Sal ogt ær? Hvi u llr i ægtfæll har pioorig, bør u m ar or ovrvj og tj: om r al lav ægtpagt om fællj, hvm r r bgutigt i tilfæl af øfal på t tiput, hvor r taig r pg på pioorig, og om r al lav ærigr i ræfølg af bgutig. Af Maria Paoli Chfjurit Tlf.:

11 Kr u lama, r al gift til ommr? Dt r å yigt at følg a. M t r ogå rigtig go i at ir hia og få tyr på papirarbjt, i ma går a irgulvt om ægtfol. Ctrovic øgr lig u t par, om plalæggr bryllup, m u i har ovrbli ovr ægtpagtr, pior, ttamtr og fulmagtr. Er t Jr? Så læ m hr E gav, r a få btyig for rt af jr liv Ho Ctrovic vil vi gr forær Jr bryllupgav, r a få btyig for rt af Jr liv og ir jr i tilfæl af ilmi, øfal llr our. All tig, om t i r å ærligg at tæ på, år ma giftr ig m pri llr pri på hvi ht. Gav btår af t grati mø ho chfjurit Maria Paoli, om vil hjælp Jr m at få ovrbli ovr jurii og øoomi ovr - og mulighr - om ægtabt mførr. Kli i på Ctrvoic Facboo-i, riv it gt llr i uår av i ommtarfltt, å r I m i lotræig om grati oultatio. Ctrovic øgr t par, om plalæggr bryllup, m u i har ovrbli ovr ægtpagtr, pior, ttamtr og fulmagtr. NR 6 JUNI

12 SPIR DRIFTSNØGLEN: Nyt værtøj om forbrr i bulij 12

13 Som ituatio r u i a labrug i ag, r u om lama mr llr mir afhægig af, at ba llr ritforig r villig til at lå ig pg til lv mir ivtrigr. Drfor r t rigtig go i at ørg for, at i ritgivr m jæv mllmrum får t taljrt bill af, hvora t tår til på i brift. Dt r baggru for, at Ctrovic har uvilt Driftøgl, om r t afrapportrig- og tyrigværtøj, r amlr all vigtigt iformatior om i brift i t lt oumt. Et præcit bill af brift hr og u I Driftøgl amlr vi KvægNøgl llr -otrol, bugtotroll, tal fra proutio og lama llbrtig i ét og tagr rm pul på brift, forlarr viromhoult Torb Aama Sør, om r é af hovmæ bag Driftøgl. Ifølg Torb r t mlig vigtigt at ørg for, at ba i lv al brug ti og rourcr på at aml iformatior om lama, fori t oft givr t alt for uammhæg og upræcit bill af, hvora brift fugrr hr og u. Og bama, r r i tvivl, r i vj til ucc. Profiolt itry givr tørr villigh til ulå M Driftøgl lavr vi afrapportrig til ba og ritforig 3 4 gag om årt og lvrr på må t iformatioivau, r r lagt højr t, bar r vat til. Dt rævr u lill tra iat og givr t utrolig poitivt og profiolt itry i ba, mr Torb Aama Sør, om vurrr, at Driftøgl tørt forc r, at a tyr ritgivr tilli til lama. Tilli i ba btyr, at villigh til at lå lama pg r r brug for, år r r brug for m, blivr tørr, og ifølg Torb Aama Sør har Driftøgl allr bvit it vær. Vi a, at jævlig, fyltgør afrapportrigr til ba og ritforig r givt rigtig got u, hvi ma om lama vil ir ig, at ritgivr tør ivtr i projtr. U ovr at proucr mæl llr vi al r ogå fou på at proucr tilli, r rær hl vj til ivbort i ba hovotor. Mr bar t værtøj Ifølg Torb Aama Sør a r på almilig, a brift ht fftivittforbrigr for op til r. Pg om bar og ritforigr r mgt itrr i at fi. M Driftøgl vir vi, at vi arbjr ytmati for at øg itjig igm br og mr fftiv riftll. Og t r i, flt ritgivr y rt got om, milr Torb Aama Sør. Uovr at fugr om afrapportrigværtøj, a Driftøgl altå brug til at vi ba og ritgivr, at ma om riftlr r i ta til at tæ tratgi, optill haligplar og å i mål. Syliggør i go rultatr Hvi lama i amarbj m i vibrug- llr vægoult ættr ig for at øg atallt af lvføt mågri pr. o llr æ ælvigalr, a opfølgig i Driftøgl vær rigtig go alig til at få fulgt op på målætig og mit ba og ritgivr om rultatr, lama har lvrt i it. Og på må fugrr Driftøgl om t tyrigværtøj, r hjælpr lama m at yliggør, hvor brift r på vj h. Start i ag og tyr i troværigh i ba Kotat i øoomioult, hvi u vil hør, hvora Driftøgl a få t til at pir på i bulij. Dt SPIRr på Ctrovic Du har må læt, at SEGES har tagt iitiativ til traoriær iat, om al tyr lama itjig og liviitt på ort igt. Målt r, at ativittr amlt al birag til at ir liviittforbrig ho a lamæ på mit 3 mia. r. Iitiativt har fåt avt SPIR, om tår for parrig, plalægig, implmtrig og rultat. D æt mår a u i Væt læ om Ctrovic SPIR-tiltag og bliv logr på, hvora vi amm a få t til at pir på i bulij. NR 6 JUNI

14 Er u lar til æo 2015/16? I jui r t ti til at valur og til at uarbj mar-pla for t omm år. Uovr art- og ortvalg, r t bl.a. vigtigt at lægg haligpla for bæmpl af græurut. Hr a æift og åtiput vær vætlig fatorr. Elig a t vær got allr u at lægg prøjttratgi for ftrårt. D plalægig al ir ig t got ugagput for at opå t bt øoomi rultat i mar til omm æo, amt ir at u ovrholr rglr, om r itrt i artil. Flr afgrør på brift På jomm m ha omriftaral al r tablr mit 2 afgrør. D mit afgrø al ugør mit 5 % af omriftaralt. På briftr ovr 30 ha al r tablr mit 3 afgrør, og tørt af i må maimalt fyl 75 % af omriftaralt, m mit al fyl mi. 5 %. Dr r ig rav om flr afgrør for briftr ur 10 ha. Miljøfouområr (MFO) Har u mr 15 ha i omrift, al u hav 5 % MFO. Di pligt til MFO a opfyl af: Razor (1 ha = 1,5 ha MFO) Bra (1 ha = 1 ha MFO) GLM-laablmtr, hrur må ør og fortimir (1 ha = 1 ha MFO) Lavov (1 ha = 0,3 ha MFO) Eftrafgrør og græ llr løvrgræulæg (1 ha = 0,3 ha MFO) Du vælgr lv, hvora u vil opfyl MFO u fra ovtå lit. Ør u at av ftrafgrør r ravt, at t al vær blaig af to artr. D MFO-ftrafgrør u ulæggr i ftrårt 2015, ær it rav i marpla 2014/15 og a i oppar. Pligtig ftrafgrør Pligtig ftrafgrør, r lægg u i ftrårt 2015, hørr til marpla 2015/16. Altå i t amm år om MFO-ftrafgrør. M ulægg ftrafgrør, å a opfyl bgg rglæt, a amm ftrafgrø brug til bå MFO og pligtig ftrafgrør. Pligtig ftrafgrør a rtatt af mllmafgrør, frøgræ, r i al høt på t omm år; rgiafgrør og bralagt aralr lag valøb og ør, hvor r i r pligt til i. Samt bra og tilig åt vitræ. Altrativr a i brug til at opfyl MFO. Pligtig ftrafgrør a par op og gmm i t ubgræt atal år. Oppar ftrafgrør a ogå omætt til tra væltofvot. Ny rglr for pligtig ftrafgrør Dr r t y btgørl i hørig. D y rglr brvt hrur r altå m, vi forvtr, vil gæl i omm vætæo. Kravt til pligtig ftrafgrør tigr til 13,4 % for briftr, r i 2013/14 ubragt ur 0,8 DE pr. ha. På briftr, r ubragt mr 0,8 DE pr. ha, al r ulægg 17,4 %. Dr blivr flr mulighr for valg af ftrafgrør. Til og m 20. augut 2015 a r ogå tablr rug, taurug, vårbyg og hoigurt. Så i blaig, a tæll m om MFOftrafgrør. Som altrativ til pligtig ftrafgrør a r av vitræ. Bå vitrhv, -byg, -rug og tritical a tæll m i år, hvi t r tablrt t 7. ptmbr. Dr al 4 ha vitræ til at rtatt 1 ha pligtig ftrafgrø. Bra a, hvor platæt btår af vitrfat græ, og aralt i r omfattt af razolov, rtatt pligtig ftrafgrø i forholt 1:1. Hva r r, hvi jg i opfylr rav? Opfylr u i rav om atal afgrør og MFO, om bgg r l af grø rav, vil r bliv trut i i tøtt. Afhægig af hva u i opfylr, a t ot op til ca. trjl af i tøtt. Hvi u i har o pligtig ftrafgrør i t omm ftrår llr i har og i ba fra forgå æo, vil r bliv trut i i væltofvot for 2015/16. Vi tår lar til af hjælp I jui r Ctrovic platavloultr lar til at omm på før-høt-bøg, hvor vi i fællab valurr forgag æo og hjælpr ig m at lægg plar for 2015/16. Af Ha Potoppia Platavloult Tlf

15 Fibr t got altrativ til a? E y FarmTt fra SEGES vir rultatr af fibravl i gbå til malør. 11 bætigr har ltagt i FarmTt, hvor fibr blv parrt m t rupr llr tromli. Tørtofproct lå i itrvallt %, og r blv i gmit avt 4,7 g fibr pr. g pr. ag på marar og 5,1 g i ummr. Fibr i g givr t lig å bløt lj om a og rucrr amtiig omfagt af hårafli, hævlr og tryigr på har i mvir bætigr. Primæigt r fibr billigr a, og r r mir litag på mai. Til ggæl har a forl, at yvruh r go, amt at gulv blivr mr riir. Fibr rævr mr vlighol Koluio på FarmTt r, at fibr a vær t got altrativ til a, lvom t rævr mr vlighol og maagmt. Tt vit og uforrig m yvruh v brug af fibr i gbå. Såa irr u go yvruh m fibr i gbå: Brug u fri, y-parrt fibr, og ugå at fibr tagr varm Utrø fibr i gbå Sørg for ujævig af fibr i gbå Utrø i y fibr, før forrig fibr r utørrt Hol gbå r og tørr Dt r uvit om tilætigmil har fft på yvruh, m urøglr har vit, at yvruh påvir af balac mllm mitttryt i tal og yr motaraft. Kotat i ommu, hvi u ovrvjr fibr Du al hav tillal til at av fibr i gbå. Ovrvjr u at gå ovr til fibr, abfalr Ctrovic vægoultr, at u tagr otat til i hjmommu og frmvir SEGES Kvæg ttrapport om ammoiaforampig. Hrftr tagr ommu tillig til muligh for brug af fibr på i brift. FIBER KONTRA SAND FIBER SAND Ljt (ftrgivh og bløh) H H H H H H Rh ør H H H H H H Bgræt vlighol g H H H Ig hårafli og hævlr H H H H H H Go yvruh H H H H Go lovuh (H) H H H H H Go riirh gulv H H H H Ig litag mai H H H H Spaltgulv u/rabr ur gulv H H H H Pri (fylt g) H H H H H Sammligig af fibr og a i gbå, il: SEGES. Fibr a vær t got altrativ til a, lvom t rævr mr vlighol og maagmt Af Loui Fog Korflt Kvægoult Mobil.: NR 6 JUNI

16 KOM TIL MINI-KONFERENCE OM GRÆSUKRUDT Ctrovic ættr i omm år fou på græurut og ort haligplar, om a vær m til at omm problmt til liv. Drfor afholr vi 22. jui l miiofrc om græurut m fou på agrrævhal og itali rajgræ. Bliv logr på græurut og rit På mii-ofrc givr platavloultr og Kth Søby, Bayr Crop Scic ig t ibli i, hva rultatr btyr for iat mo græurut og prætrr amtiig ort haligplar for hvr af ltag lamæ. 10 lamæ r m i t uvit rågivigforløb m fou på græurut, og i amarbj m Bayr Crop Scic har Ctrovic platavloultr utagt prøvr af græurut v i lamæ. Eftrfølg holr iorforr v Aarhu Uivritt, Solvjg Kopp Mathia, oplæg om rit ur ovrrift Hvor galt tår t til?, m laoult v SEGES, J Eri J, fortællr om lagigt tiltag for at rucr frøpulj i jor. Prøvr r ftrfølg blvt aalyrt for rit, og på mii-ofrc får u prætrt rultatt. Eftr ofrc r r muligh for at tag m i mar og ritt itali rajgræ. Dato: maag 22. jui l m ftrfølg bøg i mar m ritt itali rajgræ. St: Ctrovic, Dambovj 11, 5492 Vibjrg Pri: 500 r. pr. ltagr xcl. mom Tilmlig: på tlf llr t 18. jui

17 Øoomi ov af y øproctafrgig Fra 4. maj 2015 tråt y rglr i raft om frarag for lav øproct, hvi ma lvrr i gri til Daih Crow. D y rglr btyr, at frarag for lav øproct blivr vætligt højr, r i ag. Bætigr m lav øproct vil bliv trafft hårr pr. proctpoit, bætigr r liggr i ormalområt mllm % ø. Jo rigr gmitlig øproct, jo mr vil y afrgigma altå omm til at ot jr prouctr. I tabll øoomi ovr. Tabt DB pr. gri i olo lægt til højr. I mit lagtviprouctr, r lvrr galtgri, al vær tra opmæromm. Tiltag r har btyig for øproct: Maagmt ho hjmmblar Proti / amioyriholt i fort Tab af amioyrr i våfor Iblaig af rug i forblaig Gti Ovrvægtig gri Optimal lagtvægt Fortyr til o og galtgri Rtritiv våforig Bgræig af foroptagl i a libitum tørforytmr Køortrig Hva al målt vær, og hva al r til for at å t? Dt ommr til at ot mr i ag, hvi vi i gør ogt. Sal vi gør ogt v t? - å otat viromhoult Sør Højby. Emplvi m gmitlig øproct på 58, vil y rglr ot yrligr ca. 8 r. /gri. I forvj otr 1 proctpoit ur 61 % ca. 8,5 r. /gri. Stil rav til oholt, forblaigr og til jr rågivr. M til ogå rav til jr g iat omrig optimrigr og maagmt i tal og i hjmmblarit. Af Sør Højby Viromhoult Tlf.: Øoomi ovtabl Køproct på iiviivau llr om bætig gmit Nuvær frarag på iiviivau Nuvær frarag Nyt frarag fra maj 2015 Nuvær fft på bætigivau Ny fra maj 2015 frarag på iiviivau Ny m fft på bætigivau Tabt DB pr. lagtvi år y ma ammlig m itr Proctpoit Ør/g Ør/g Ør/g Ør/g Kr./lagtvi , ,5 0, ,5 10 7,8 0, ,6 0-3,3 1, , ,2 3, , ,1 5, , ,9 7, , ,3 10, , ,8 14,1 Kovr af lav øproct øg, år r tag høj for øproctprig. Kil: SEGES otat r NR 6 JUNI

18 Bøg Ctrovic på Dt Fy Dyru Mø btyrlmlmmr og Erlig Bo på ta I t Politi hjør r u vlomm til a m btyrlmlmmr, om r på ta på ift. Du a på ur Forig/Atult, hvorår u a mø lt btyrlmlmmr på ta. Vi har ærlig fou på i bravarm mr: Frag 11. jui: Kovr af vaområplar... Kl. 15 a u mø Erlig Bo MF (V) og Nil Ramu i tltt til politi a om vaområplar. Du a ogå mø miljøoult A Sloth, om har tor miljøfaglig iigt i taljr omrig vaområplar, hørigvar amt ovr for miljø og labrug. Lørag 12. jui: Fiairigpa hvorfor igr vi i j? Dt har abt rør blat lamæ, at Labrug & Føvarr har art yligt lacr fiairigpa om t rit på vj mo br btiglr for labrugt. Mø politir til a om, hvorvit ma al ig j llr ja til pa, om brr fiairigmulighr, m i ærr på rammvilår llr forbrr ourrcv. Gratioift og tilumulighr I Rågivrhjørt r oultr ur hl ut lar til at tal m ig om gratioift og ar mr, om liggr ig på i. Søag 13. jui: Bliv logr på tilumulighr Mø Kar Fr, KF Miljø, rgirågivr Sør Warbrg og Ctrovic miljøtologiprtr til a om tilumulighr i for miljøtologi og rgi. Få tilualr og hør om mulighr for at få påmilr, år viut r åbt. Må har u bøgt af maiutillr og r i tvivl om tilumulighr, llr u ør at ætt gag i proc. Ur all omtæighr om og la o hjælp ig m at par pg. Mø Erlig Bo MF (V) på Ctrovic ta på Dyrut til a om vaområplar Dt Fy Dyru fir t jui 2015 på Dyrupla i O. Mø Ctrovic på ta 300 tæt v hovigag Af Loui Hlmr Am. irtør Tlf.:

19 FRIBILLET FRIBILLET Dyrupla, Broløvj 2, 5250 O SV Dyrupla, Broløvj 2, 5250 O SV jui jui 2015 Åbigtir: Frag l Lørag l Søag l Åbigtir: Frag l Lørag l Søag l Dtt ort givr agag til ét bøg Ku agag, år hl ortt r ufylt: Dtt ort givr agag til ét bøg Ku agag, år hl ortt r ufylt: Nav: Nav: Ar: Ar: Sta 300 Sta 300 Hovotor: Dambovj 11, 5492 Vibjrg Aflig: Stat 8, 5970 Ærøøbig Tlf.: Ratio: Maria Hlu, Prill Sallig og Nia Bjørov Foto: Agrofoto., Colourbox., fotograf Mtt Krull Kom og bøg vor ø lappalv. PERSONALENYT Jubilær / 20 år / 1. juli Kirt Lar, platavloult Ru følag / 30 år / 6. jui Nia Bjørov, martig- og ommuiatioaitt Ru følag / 60 år / 3. jui Karl Aag Ha, øoomioult NR 6 JUNI

20 Ta vi... JUNI 2015 Tmaag om aturplj SEGES har igåt otrat m NaturErhvrvtyrl om rågivigiat om tilu til aturplj. Iat hvr ig til lamæ og oultr, og r vil i løbt af omm æo bliv afholt 5 rgioal mør m fou på tilu til aturplj l tolubb u af 5 6-tolubb r rfa-grupp for rapyrr, r vil uforr ig lv og bliv l af t profiolt fællab, hvor faglig uvilig r i højæt. I forårt og ommr 2015 ubyr 6-tolubb ururæ btå af fir uruag amt tuitur. Dt aml program fir u på l Dt Fy Dyru Bøg Ctrovic på Dt Fy Dyru. Vi glær o til at by ig og i famili vlomm til forfriig og a på Ctrovic ta, om r r. 300 lig v hovigag l l l Mii-ofrc om græurut Ctrovic ættr i omm år fou på græurut og ort haligplar, om a vær m til at omm problmt til liv. Drfor afholr vi miiofrc om græurut m fou på agrrævhal og itali rajgræ l Worhop i lovplj Ctrovic ivitrr i amarbj m Gfio til worhop i lovplj på Labrugol Sjælla l Tilml ig på llr på tlf Dambovj Vibjrg

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri?

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere