IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI"

Transkript

1 IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december

2 VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til, at de alene har en sand værdi, når de opleves i mellemmenneskelige relationer. Derfor er relation en både bærende og bindende værdi for os. Respekt RELATION Faglighed Ansvar Vi udvikler konstant vores opgaveløsning, men holder fast i vores værdier. BEHANDLING SKOLE MISSION - GOD BEHANDLING Vores mission er at behandle (herunder undersøge, pleje og rehabilitere) mennesker med psykisk sygdom. FORSKNING & UDVIKLING OMGIVELSER ARBEJDSPLADS Vi yder god behandling, fordi vi også er en god arbejdsplads for alle ansatte, en god skole for alle uddannelsessøgende og fordi vi udvikler og skaber viden. Vi er værdsat af vores omgivelser, fordi vi ser omgivelser, som omdrejningspunktet for vores interesser og vores udvikling. Vi formes af og former vores omgivelser. STRATEGI - FOREBYGGELSE [2] Al vores virke, på alle niveauer og i alle områder, hviler på en tænkning, der fremmer forebyggelse, først og fremmest primær forebyggelse. Vi investerer i primær forebyggelse, og handler altid ved at sikre: Effektiv struktur Affektregulering Anerkendende tilgang Tertiær Sekundær Primær The public prevention model Effektiv struktur Affektregulering Anerkendende tilgang The city model 2

3 VISION - TRYGHED FOR ALLE Vores patienter opnår de bedste resultater, fordi vi samarbejder om evidensbaseret behandling, gode relationer, forebyggelse og trygge rammer. VI VED AT Der er en sammenhæng mellem anvendelse af tvang og personalets grunduddannelse anvendelse af vikarer patient/personalet ratio arbejdsmiljø patientinvolvering [3] Op til 80 % af voldsepisoder i psykiatrien skyldes forhold i interaktionen mellem patient og personale (volden efterfølger ofte afvisning/ grænsesætning) [3],[4]. Mange voldsepisoder/trusler sker indenfor indlæggelsens 1. døgn [3]. Andre er lykkedes med at mindske anvendelsen af tvang og har samtidigt forbedret arbejdsmiljø. reduceret skader (for patienter og personale). mindsket sygefravær blandt ansatte [4],[8],[9],[11]. Anvendelse af tvang er traumatiserende for patienter og personale [1],[6]. Den måde ledere handler på i forhold til medarbejdere, er også den måde, som medarbejdere handler på i forhold til patienter [1]. Kontrol er godt, tillid er billigere FOREBYGGELSE AF TVANG - HVORDAN [6] 1. Ledelse af organisatorisk forandring. 2. Reel inddragelse af patienter og pårørende. 3. Brug af værktøjer, der forebygger og reducerer konflikter. 4. Kompetenceudvikling. 5. Data feedback til klinisk praksis. 6. Læring på baggrund af kvalitative audit. Hele afdelingen, alle ansatte, alle faggrupper, alle enheder (ude & inde) arbejder med og bidrager til disse seks områder. Funktionslederne drøfter med medarbejderne, hvilke værktøjer gruppen bidrager med. Forebyggelse af tvang er vores fælles anliggende. 3

4 VORES HVERDAG ER PRÆGET AF: [1] Tryghed & sikkerhed Emotionel opmærksomhed Social læring Demokrati Åben kommunikation Social ansvarlighed Vækst og forandring Vi opbygger og udvikler evner til at opretholde tryghed og sikkerhed, så der åbnes muligheder for at opnå højere mål. Vi udvikler og lærer andre evnen til at affektregulere. Vi opbygger og udvikler kognitive evner. Vi udvikler borgerevner af selvkontrol, selvdisciplin og sund autoritet. Vi nedbryder barrierer for sund kommunikation. Vi mindsker acting-out. Vi opbygger færdigheder til selvbeskyttelse og selvvurdering. Vi lærer at opbygge sunde relationer. Vi genopbygger sociale kompetencer og indgår i sunde relationer. Vi genetablerer håb, mening og formål. VI VURDERER VORES PRAKSIS VED AT MÅLE: [1] 1. Personaleomsætning ( 10%) på afdelingsniveau. 2. Vold blandt patienter (antal pr. år pr. afsnit). 3. Arbejdsskader/hændelser (antal, art, sygefravær), pr. afsnit. 4. Tvangsepisoder (intern audit og dataanalyse) 50% i 2018, på afdelingsniveau. 5. Serviceklager (antal), på afdelingsniveau. 6. Korttids sygefravær (<2%), på afsnitsniveau. 7. Anvendelse af timelønnede tilkaldevikarer/afsnit. 8. Længde af bæltefikseringer i retspsykiatrien [10]. BILAG 1: Forebyggelse af konflikter, vold og tvang 2015 BILAG 2: Referenceliste 4

5 REFERENCELISTE BILAG 2 1. Bloom S.L. The Sanctuary Model in Mental Health Aspects of IPV/DV: Survivors, Professionals and Systems Björkdahl A. Violence prevention and management in acute psychiatric care - aspects of nursing practice, PH.d. afhandling, Karolinska Institut Bak J., Zoffmann V., Sestoft D.M., Almvik R., Siersma V.D., Brandt Christensen M. Comparing the effect of non-medical mechanical restraint preventive factors between psychiatric units in Denmark and Norway - unpublished 4. Bowers L. Safewards: a new model of conflict and containment on psychiatric wards Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 5. Barker P. and Buchanan-Barker P. The Tidal Model - Developing a Person-centered Approach to Psychiatric and Mental Health Nursing. Perspectives in Psychiatric Care Huckshorn K.A. Six Core Strategies for Reducing Seclusion and Restraint Use Lave J., Wenger E. Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels forlag Cooke D.F., Johnstone L. A look through the PRISM - on preventing violence in institutions Putkonen A. m.fl. Cluster-Randomized Controlled Trial of Reducing Seclusion and Restraint in Secured Care of Men with Schizophrenia Gildberg F. m. fl. As Time Goes by: Reasons and characteristics of prolonged episodes of mechanical restraint in forensic psychiatry. Journal of Forensic Nursing. Status Accepted. 11. Borckhardt J., Madan A. m.fl. Systematic Investigation of Initiatives to Reduce Seclusion and Restraint in a State Psychiatric Hospital. Psychiatric Services, Wieman D., Camacho-Gonsalves T., Huckshorn K.A., Leffe S. Multisite Study of an Evidence-Based Practice to Reduce Seclusion and Restraint in Psychiatric Inpatient Facilities Psychiatric Services, Psykiatrisk Afdeling Middelfart December 5

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Med kurs mod større sikkerhed og tryghed!

Med kurs mod større sikkerhed og tryghed! Med kurs mod større sikkerhed og tryghed! - The Tidal Model i sygeplejen til indlagte patienter. Hvordan bliver empowerment og recovery til en naturlig del af vores hverdag som psykiatriske sygeplejersker?

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

START. Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. 28-10-2014 Ver. 1.5

START. Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. 28-10-2014 Ver. 1.5 START Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden Forløbsbeskrivelsen indeholder baggrund, beskrivelse, organisering, budget, evaluering og tidsplan vedrørende indførelse

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger

Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger Information, januar 2010 Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne, som lever med vold i nære relationer Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 1 2009 23 Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit A study unit a new learning context in the clinical

Læs mere