W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K"

Transkript

1 Odense, 16. February 2015 Beretning 2014 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen havde i januar medlemmer, i januar medlemmer. Medlemmerne fordeler sig på 19 familiespejdere, 37 mikro, 44 mini, 41 junior, 43 trop, 16 klan og 50 ledere. Der er venteliste i alle grene, undtagen trop og klan. Stjernegruppen er i 2014 vokset med 20 medlemmer eller knap 8 procent. Alle grene har aldrig været større. Der er en venteliste på i alt 73 potentielle spejdere, heraf 33 mikroer, 19 minier, 17 junior og 1 trop, mod 43 på vente liste i januar Ventelisten er eksploderet i Ledere Stjernegruppen har 50 ledere i januar 2015, 43 ledere i januar Vi vil gerne have flere juniorledere, men generelt er der ikke store problemer med at rekruttere ledere. Der kan dog være en flaskehals med at få ledere, der vil tage det overordnede ansvar for en gren. Vi har budt velkommen til Kristine Bech-Frandsen Øe, Anne Lykkehøj Bystrup og Trine Svendsen Bæk i Mikro; Anders Hedevang og Jesper Kock Nielsen i Mini, Mikkel Højlund og Kim Sonnich Østergaard i Troppen samt Bent Hansen i gruppeledelsen. Rigtig hjertelig velkommen til jer! Vi har sagt farvel til Tina Jensen i Troppen, Jesper Brody i Junior og Rune Toft i Mini. Hjertelig tak for en stor indsats. I løbet af 2014 har vi skiftet mikroleder. Lone Foged Eis-Hansen Østergaard har overtaget ansvaret efter Kirsten Zwisler, der vil gå over i gruppeledelsen. Vi anslår, at de frivillige ledere i Stjernegruppen har brugt cirka timer på spejderarbejde i Det svarer til næsten 12 fuldtidsårsværk med en værdi på 4-5 millioner kroner.

2 Side 2 af 12 Økonomi Stjernegruppen havde indtægter i 2014 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Stjernegruppen havde omkostninger i 2014 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Stjernegruppen kom derfor ud af 2014 med et driftsoverskud på cirka kr. Overskuddet skyldes blandt andet en forsinkelse i udarbejdelsen af Stjernegruppens nye hjemmeside, som der var afsat kr. til i 2014, og en udskydelse af Special Scout Services, som der var afsat kr. til i Disse aktiviteter (og derved udgifter) skubbes til Derudover har vi i 2014 været heldige med pæne overskud på vore indtægtsbringende aktiviteter - eksempelvis Sct. Hans, som har kompenseret for et mindre kommunalt tilskud. Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2014 på cirka 3,361 millioner kroner. Stjernegruppen har to større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på cirka kroner og et boliglån i Sparekassen Fåborg på cirka kroner. Det samlede afdrag var i 2014 på cirka kr. Hjemmeside Hjemmesiden er blevet opdateret sjældent i Antallet af unikke besøgende er imidlertid stabilt på per måned med cirka hits per måned. Nyhedsbrevet er i 2012 kun udkommet 5 gange til pt. 377 abonnementer. Glædeligt er det at Morten Clausen har taget initiativ til en Facebook side, der bringer et stort antal løbende nyheder. Samtidig er der oprettet Facebook-sider for Trop, Junior og Mini samt en sælge/bytte side. Hjemmesiden er under opdatering, skal lægges om i et andet format og integreres med Facebook. Forarbejdet er gjort, men selve implementeringen blev udskudt til Handlingsplan 2014 Handlingsplanen består af 39 arbejdsopgaver, heraf de tre fede : Stor tur 2014 Kackar, Ny Hjemmeside og Registrering som søkyndig gruppe. Stor tur 2014 Kackar blev gennemført med flyvende faner, 52 deltagere på taget af de Pontiske Alper på samme dag. Hjemmesiden blev udskudt af hensyn til finansieringen af den nye raftelade, der næsten er klar. Stjernegruppen er nu registreret som søgruppe, har fået uddannet kanoinstruktører og har fået et søkyndigt medlem af bestyrelsen. Af alle 39 opgaver gennemførte vi de 35 opgaver, heraf to delvist, mens 4 ikke blev gennemført. Alle planlagte spejderaktiviteter blev gennemført i flyvende stil. Vi fik ikke gennemført snorkelkursus, træklatrekurser og kanoinstruktørkursus i efteråret (kommer i foråret 2015) samt fundraising til Grejlade II. Hjemmeside og Special Scout blev udskudt til 2015.

3 Side 3 af 12 Tak til Klanen for Pizzahuset. Vi har nu fået rejst vores lysmaster, så vi bl.a. kan se at finde rafterne i vores nye raftehus, bygning nr. 9. Vi havde i 2014 valgt ikke at deltage i Skibhusfestivalen. Herudover har vi ikke fået lavet den nye hjemmeside. På eventyr har ligget stille på grund af manglende resurser. Bestyrelsen Bestyrelsen består af formand Ole Strøm, kasserer John Reib, gruppeleder Claus Kastberg, gruppeleder Troels Rossen samt bestyrelsesmedlemmerne Annemarie Schriver, Pia Hansen; Eva Becher og søkyndigt medlem Rikke Mohlin. Juletræer: Juletræssalget i 2014 ligger heldigvis over budget, ikke meget men alligevel. De nye tiltag der blev lavet, som følger af evalueringen i forbindelse med juletræssalget 2013, har været gode. Vi har gjort salget mere personligt med banner og små manillamærker. Der var mere og bedre lys på salgsstederne og endeligt havde vi sat hegn op om alle salgssteder. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til dette projekt. Vandredag: Vanen tro var der igen i år Store Vandredag på Hindemosen, dog med den forskel at dagen blev flyttet til efteråret og kombineret med årets sidste arbejdsdag på Hindemosen. Denne sammenlægning blev en succes og vil blive en tilbagevendende begivenhed. Sct. Georgsdag: Sct. Georgsdag er en traditionsrig dag, hvor spejdere over hele kloden markerer spejdernes idégrundlag, illustreret ved Sct. Georg og hans modige og dygtige kamp mod dragen. Spejderne var først rundt på et løb i Sandhusskoven, der bød på mange udfordrende øvelser, inden alle samledes foran bålpladsen overværet af de sædvanlige par hundrede forældre. Herefter aflagde alle fremmødte spejdere og ledere spejderløftet og fik overrakt årsmærker. Arbejdsdage & Stjerneværket: Hindemosen blev forskønnet hele 2 gange i Det er stadig en stor fornøjelse at opleve den store opbakning, vi har til vores arbejdsdage på Hindemosen. Arbejdsdagen i oktober var slået sammen med Store Vandredag. Det blev en dag med super godt vejr og stor aktivitet på Hindemosen, en succes der vil blive gentaget. Stjerneværket var klar ved madlavningen til Gårdsalg og Sct. Hans, hvilket var en uvurderlig og meget hyggelig hjælp, 1000 tak for det. Håber alle er klar igen til maj.

4 Side 4 af 12 Der er plads til flere, så hvis du har lyst til at være med i Stjerneværket, er du velkommen til at henvende dig til Pia Hansen, Ultimo november blev Stjerneværket inviteret til VIP-aften på Hindemosen, som tak for indsatsen i Der blev serveret hjemmelavet mad med rødvin. Senere fik vi besøg af Erik B. Jørgensen. Erik hold foredrag om Tværs over Alaska. Som noget nyt havde Bestyrelsen inviteret alle ledere med, og det vil vi gøre igen i Udlejning: Hindemosen bliver stadig brugt som udeskole for skoler og institutioner i vores lokalområde. Vi har stadig en del faste kunder. Friluftslagerets gårdsalg: Sidste weekend i maj dannede Hindemosen igen rammen om Friluftslagerets Gårdsalget. Stjernegruppen sørgede for god mad hen over hele weekenden, noget som vi stadig får stor ros for. Det er efterhånden ved, at være kendt, at der kan købes mad m.m. under gårdsalget, hvilket også bidrager positivt til Stjernegruppens økonomi. Tak til alle for den store hjælp. Kelstrupskov: Jeg vil gerne opfordre alle til at bruge hytten i Kelstrupskov noget mere. Det er blevet en rigtig god lille hytte efter renoveringen tidligere. Husk området omkring hytten er fantastisk. Sct. Hans: I 2014 afholdte vi igen Sct. Hans i Børnehøjde. Vejrguderne besluttede til sidst at være på Stjernegruppens side. Det blev en forrygende aften med underholdning af Ørehængerne. Båltalen blev leveret af Brian Dybro, 1. viceborgmester i Odense Der blev serveret god mad, med stor hjælp af både Stjerneværket og ledere, tak til alle for den flotte indsats. I 2015 kommer Mek Pek forbi, blåtaleren vil formentlig få en blå vinkel Søgruppe: På grupperådsmødet 2014, blev det vedtaget, at Stjernegruppen skulle være en Søgruppe. Vi har i det forløbende år, med god hjælp fra Rikke Molin, fået lavet regler for sejlads for Stjernegruppen, således at formalia omkring regler og forsikringer er i orden. Stjernegruppen har også i det forløbende år fået uddannet en flok kanoinstruktører, tillykke til dem alle.

5 Side 5 af 12 Gruppeledelse Gruppeledelsen består af gruppeledere Claus Kastberg Nielsen og Troels Rossen samt assistenter Carsten Moldt, Bent Hansen, Kirsten Zwisler, Lars Thorsen og Morten Clausen. Gruppeledelsen har i 2014 med stor hjælp fra ledergruppen gennemført: Ledermøder: Fire ledermøder i årets løb, 4. februar, 11. juni, 1. oktober og 13. december Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag, Kackar Stor Tur 2014, Oprykningstur til Skydebaneskoven, Store Vandredag, Juletur Træning: Special Scout Services blev udsat til foråret 2015 Andet: Korpsrådsmøde, divisionsmøder. Gruppeledelsen har i 2014 fordelt ansvaret mellem sig på følgende vis: Claus prioriterer gruppesommerlejre, store ture, 3S og udmøntningen af Vision Troels Rosen prioriterer Sct. Georgsdag, Store Vandredag, Oprykningstur, Juletur, bestyrelsesarbejde og den løbende grenkontakt. Kackar 2014 blev en meget stor succes med 52 deltager fra leder, klan og trop. Målet var Kackarbjergene (de Pontiske alper) som blev krydset i 3½-4 km højde. På én og samme dag havde vi 50 spejdere stående på Kackars tag. Det kommer aldrig til at blive overgået. Derefter var de basecamp-ophold i Catkoy før vi spenderede tre dage i myldrende Istanbul. Familiespejd Koordinator: Morten Smith Familier januar 2014: 17 familier. Familier januar 2015: 19 familier. Tur(e): 1 tur - Sommerlejr i Kelstrupskov i juni 2014 Familiespejd har haft et fint år med okay fremmøde til vores søndage. Det har fungeret udmærket med en blanding af skiftende forældre og undertegnede som arrangører. Vi har desværre haft et par aflysninger pga. sygdom, hvor det ikke har været muligt at finde en afløser med meget kort varsel. Det er noget vi skal have fundet en løsning på i år - måske med hjælp fra Juniorerne? Vi mødes fortsat den sidste søndag i hver måned med sang, leg/aktiviteter, bål og mad. Vi er som altid udenfor hver gang. Vi har lavet mange sjove ting i løbet af året - seneste juledekorationer, fuglefoder, nissemænd og fortsat haft stor succes med indsamlingen af insekter og kryb.

6 Side 6 af 12 Vi havde en rigtig hyggelig tur i juni 2014 med god opbakning, lækker mad og nogle godt underholdte børn. Vi håber at kunne gentage successen igen i år - dog nok med lidt færre skumfiduser! Mikro Ledere: Lone Østergaard (grenleder), Roar, Trine, Anne, Morten, Kåre, Kristine & Kirsten vi har ligeledes god hjælp af Amanda fra klanen, samt Marie & Sofie fra Troppen. Mikrogrenen i januar 2014: 37 spejdere og 9 ledere Mikrogrenen i januar 2015: 37 spejdere og 9 ledere Der har i 2014 været 6 weekendture for mikroerne virksomhedsbesøg hos Marius Pedersen, mikrodag, overnatningstur til Kelstrup Skov, sommerlejr ved Thurø Bund, oprykningstur ved Seden, Tyrsbjergmarch og hyttetur/juletur til Tommerup) Fremmøde: 80-85%. Mikroerne har i det forgangne år snust til mange forskellige spejderfærdigheder, såsom båltænding, snitning, madlavning over bål, pionerarbejde, førstehjælp, teater, orientering, knob og klatring. Mange af disse færdigheder er øvet i forbindelse med mikroernes mærkeforløb, hvor man over 3 møders varighed øver sig inden for et specifikt emne. Det er nogle meget populære aktiviteter, da de også udløser et mærke til uniformen, og de derved har meget snak omkring, hvad man kan og har lært, når man har et bestemt mærke. Vi er som regel altid ude og bruger både det store gode areal på Hindemosen, men også skoven omkring, samt vandhullerne i nabolaget. Der er blevet fanget og studeret mange småkravl, frøer og dyrespor, samt klatret i træer og leget i huler. Af særlige aktiviteter i årets løb kan nævnes: Januar: Vi var på virksomhedsbesøg hos Marius Pedersen, hvor vi hørte om, hvorledes skraldet blev sorteret, samt hvorledes man kunne genbruge tingene til noget helt andet. Vi lærte eksempelvis også, hvad der var bedst at pakke vores madpakke ind i. April: Mikrodag, hvor vi sammen med ca. 100 andre mikroer fra Kong Knuds division tog til Hole Skov. Det blev en dag i sørøvernes og piraternes tegn. Maj: Årets første overnatningstur, hvor vi skulle sove i telt. Temaet var Flintstones og det lev en weekend, hvor vi skulle arbejde os til varmen nok ligesom de gjorde på Flintstones tid. Det var en meget kold, men trods dette en rigtig god tur til Kelstrup Skov. Juni: Vi tog til Thurø Bund Spejdercenter sammen med minierne. Her sejlede og padlede vi i diverse både og kanoer, samt lærte, hvordan man skulle passe på sig selv og

7 Side 7 af 12 hinanden på og ved vandet. Vi legede med og i vand, samt nød, at den danske sommer viste sig fra den absolut bedste side. August: Oprykningstur, hvor vi igen fik brug for vores nyerhvervede padle-evner, da vi skulle ud og sejle på Odense Fjord. Vi sendte 26 mikroer op til minigrenen og modtog den efterfølgende onsdag 26 nye. September: Tyrsbjergmarch en vandredag arrangeret af Ryds gruppen i Korup, hvor vi gik 5 km, samt besøgte områdets legeplads. Oktober: Kilometerfræs, hvor en del gæve mikroer gik 5 km, samt nogle enkelte seje fordoblede distancen og gik 10 km. November: Traditionen tro, har vi forsøgt at nedsætte antallet af lørdagsmøder fra november til januar. Vi tager i stedet på hyttetur, hvor vi i år indlogerede os i Kildehuset ved Tommerup. Vi udforskede Phineas og Ferbs forunderlige verden ifm. dagsaktiviteter, lejrbål og natløb. En fantastisk god og sjov tur. December. En gruppe tropsspejdere havde arrangeret et rigtig godt løb ved Hindemosen vi skulle ud og hjælpe julemanden, da han havde nogle forfærdelige drillenisser er startet ud med vores traditionelle hulebygning, samt vi har været på tur til Domkirken, hvor vi hørte en masse spændende historier om Kong Knud, samt så resterne af ham i kirkens krypt. Vi kan se frem til Mikrodagen i april, en overnatningstur i telt i maj, samt glæde os til årets sommerlejr som i år går til Troldhøj på Als sammen med alle minierne. Mini Leder: Karin Skovhus (grenleder), Marianne, Hanne, Laila, Jesper, René, Anders, Annette, Morten G., Maria (orlov). Minigrenen i januar 2015: 45 spejdere og 8 ledere (plus to på orlov) og en hjælper. Minigrenen i februar 2014: 47 spejdere og 8 ledere og 1 hjælper Ture: Hylkedam-I Canadas skove (weekend i marts), Miniskæg med Batman og de andre helte på Hylkedam (weekend i maj), grensommerlejer med mikroer på Thurøbund med en masse sejlads (3 dag i juni), oprykningsdag Skydebaneskoven (lørdag i august), Jungletur - lørdag på Kelstrupskov (september), Juletur (weekend i november). Fremmøde: Møder %, Turer % Forårets hyttetur til Hylkedam, hvor der om søndagen er forældredag med forældre-spejderløb var igen en stor succes. Meget flot opbakning fra forældre og familier og en rigtig fin og hyggelig dag, som vi er meget glade for. Som ny søspejdergruppe faldt valget for sommerlejeren sammen med

8 Side 8 af 12 mikroerne på søsportscentret Thurøbund. Det blev en stor succes. Alle fik sejlet i kano og optimistjoller mv. og spejderne blev rigtig gode til at sejle. Ret imponerende at se, hvor meget de kan lære på et par dage. Her kommer vi igen. I januar lavede vi et nyt tema om livet i Odense for 200 år siden. Med børnearbejde, hjemmelavet smør, stearinlys osv. Vi besøgte også Møntergården en aften i foråret og i efteråret var vi med hele divisionen en tur i Den Fynske Landsby. Et godt tema. I foråret var vi 9 ledere og en hjælper: Aagaard, Laila, Mads, Marianne K, Rene, Maria, Marianne H, Hanne og Karin. I de først måneder hjalp Morten G. os. Efter sommerferien fik Maria orlov fra spejder (nyt arbejde), Aagaard har også pause og Mads rykkede op til troppen. Samtidig er Annette rykket op til os fra mikroerne og Anders er startet som ny leder. Marianne K gik på barselsorlov men hendes mand Jesper er barselsvikar. Morten G. startede som hjælper igen. Samlet er vi fortsat 8 ledere og en hjælper. Karin deler fortsat sin tid mellem Stockholm og Odense og deltager kun i ca. to møder per måned. Laila deler tjansen som minilder med Karin. Samlet er det en god og erfaren lederflok. Ventelisten har ligget på ca stk., og vi har kun kunnet tage en ekstra ind her i foråret Junior Ledere: Jesper Hahn (Grenleder), Karen Eltang, Jan Taudal, Heidi Thorsen, Anja Nielsen, Lene Strøm. Medhjælpere: Mads Wichmann, Emilie Matthiesen og Emma Snerling. Juniorgrenen i januar 2014: 38 spejdere og 8 ledere Juniorgrenen i januar 2015: 41 spejdere og 6 ledere Årets weekend- og feriearrangementer: Vintertur: Fantastisk tur til Thurøbund med dag og natløb. Juniordivi: Fyldte en del i forårets planlægning og aktiviteter, da vi havde taget styringen for hele divisionens arrangement. Der blev afholdt et fantastisk JuniorOL på Hindemosen med 22 patruljer og 20 ledere. Stor ros fra de andre grupper, hvilket også har betydet vi i år samarbejder med Lumby/Stige-gruppen om Divi2015. Hemlig tur: Med bivuak på Hollufgård, Hejk og overnatning i Zoo. Stor Succes og dejligt at tænke ud over rampen (Det var dyrt, men alle pengene værd). Sommerlejr: Turen gik til Møns klint og videre til Lolland. Fantastisk opbakning og god uge for både spejdere og ledere. Oprykningsdag med gruppen:

9 Side 9 af 12 Ryste sammentur: Med overnatning i hængekøjer på Hindemosen. Brunch med forældrene søndag. Juletur til Skovbrynet. Fremmøde 84 % Vi har sagt farvel til Jesper Brody, der søgte nye udfordringer. Ligeledes har vi haft en naturlig udskiftning i medhjælperflokken, hvor tropsspejdere yder en ekstra indsats og får begyndende ledererfaringer med i kufferten. Dette er ligeledes en del af vores målsætning i juniorgrenen om vigtigheden i at børn lærer børn. Den overordnede strategi og planlægning. Vi har som udgangspunkt afholdt møder hver torsdag aften med undtagelse af de kolde vintermåneder januar og februar hvor vi har gjort brug af enkelte weekender (Orientering). Derudover mødes PL/PAerne (hvilket faktisk er 1/3 af grenen) til et ekstra møde om måneden. Vi forsøger forsat meget at holde fokus på processen frem for resultatet. Det betyder også at samarbejdet er i fokus frem for om de når målet. Det handler om at få den grundlæggende færdighed (samarbejde) fastgroet i hver enkelt spejder. Det handler også om hvordan vi er over for hinanden. Hvordan taler vi sammen? Hvordan gør vi os selv til gode rollemodeller? Vi arbejder stadig hen imod spejderløftet. Løftet skal ikke bare gives 1 gang om året, men forstås og menes. Vi har stadig ligeledes haft meget fokus på patruljerne. De skal give mening. Spejderne skal kende sine patruljemedlemmer. Spejderne skal arbejde i patruljen, for patruljen og sammen med patruljen. Patruljelederne skal have ansvar og opgaver. Assistenterne skal hjælpe med at planen lykkedes. Det kræver respekt og anerkendelse. Det at være i en patrulje skal give mening. Vi er mange Juniorspejdere. Det går nu fint. Men vi lukker ikke nye spejdere ind i juniorgrenen pt. Det er vigtigt for os at komme tæt på spejderne og også give dem, der har større udfordringer end andre gode oplevelser ved møderne. Vi prøver at arbejde ud fra en 2-årsmodel Så vi inden for den periode kommer godt omkring de mål vi har sat. Dette dog med variationer, så vi ikke skal hviler på laurbladene men også følge med udviklingen. Fx prøvede vi at arbejde med Medie/Ipad/StopMotion hvor fokus lå på samarbejdet og det at lave et spejderprodukt ingen havde prøvet før. Torsdagsmøderne har budt på temaer som Orientering, Pionerarbejde hvor vi forberedte os til Juniordivi Udeliv, Kniv, økse og sav, fokus på patruljen og dyste, juniortræf, træklatring og forældredyst.

10 Side 10 af 12 Vores Pl/PA-arbejde har vi også sat fokus på. Vi prøver i dette spejderår, at lade mange af spejdere prøve kræfter med Pl/PA-livet. Dette er der både fordele og ulemper ved, hvilket vi evaluerer på inden sæsonstart igen. Vi bruger en del Facebook til at videregive vores aktiviteter, hvilket vurderes gavnligt ift. Opbakning og refleksion. Der kommer derved god tilbagemelding på hvordan forældrene oplever deres børn i aktiviteterne Trop Ledere: Lars Odgaard (tropsleder), Tommy Johansen, Kent Skov Jessen, Mads Leth, Mikkel Højlund, Kim Østergaard, Mille Bøtchiær og Klaus Nørregård (i øjeblikket pause som tropsleder). Tropsgrenen januar 2014: 33 spejdere og 7 ledere Tropsgrenen januar 2015: 43 spejdere og 8 ledere Spejderture og spejderløb Spejderture / spejderløb: 7 tropsture (Vintertørn Esbjerg, Divisionsturnering Odense, Udlandstur til Tyrkiet, Oprykningstur Seden Stand, Introtur for nye tropsspejdere på Odense å - kanotur, Juletur Skovbrynet) Spejderdeltagelse i Apokalypseløbet, Divisionsturnering i Kong Knuds Division, Bispestaven, Solarisløbet, Dilleløbet, Fenrisløbet, CCMR, WASA WASA og Zaxzez 2014 har budt på mange gode spejderpræstationer i både løb og ved Divisionsturnering. Der er en del spejdere, som deltager fast i spejderløb og nogle spejdere deltager sporadisk. Stjernegruppens tropsspejder placerer sig i det bedste 1/3 og flere er vundet af Stjernegruppespejdere. Dette må være en cadeau til specielt spejderne, som giver den en ekstra skalle i de ugentlige møder, for at dygtiggøre sig i spejderfærdigheder, men også et indicium på, at lederne rammer rigtigt i ledelsen af tropsspejderne. Det er dog ikke et must at være deltagende på spejderløb der er blandt spejderne og lederne en stor accept af de forskellige måder, hvorpå den enkelte spejder ønsker at dyrke fritidsinteressen på. Det er dog et erklæret mål, at så mange spejdere som muligt finder lyst til at deltage i spejderløb. Til de ugentlige spejdermøder er der stor deltagelse - ca % af spejderne. Spejderne deltager aktivt og kommer med gode forslag til udvikling af møderne. Desuden er de ældste spejdere blevet en mere integreret del at planlægningen og afholdelsen af spejdermøderne. Dette kan dog sagtens blive mere og bedre i fremtiden således at lederne kommer til at have en mere tilbagetrukket rolle i fremtiden, hvilket set fra ledernes synspunkt er godt. Spejderne vil kunne udvikle lederevner og evner i formidling af deres færdigheder.

11 Side 11 af 12 Der er ingen tvivl om at udlandsturen til Tyrkiet, var det spejdermæssige højdepunkt, for de spejdere som deltog. På turen blev deres evner til at samarbejde, deres evner udi at finde vej med GPS samt evnen til at udholde fysiske strabadser udfordret og alle kom hjem fra turen både stærkere i sind og i færdigheder. Der er ingen tvivl om, at sådanne ture styrker både den enkelte og gruppen. Det må være et mål, at få så mange spejdere som muligt med på ture på indenlands og udenlands. Tropsgrenen har i øjeblikket 41 spejdere og forventeligt over 50 spejdere efter sommerferien. Det er mange spejdere og der er udfordringer i de ugentlige møder. Disse udfordringer er bl.a. at de yngre spejdere, som ofte kan have mere brug for kontakt til lederne, har svært ved det samtidig med, at det kan være svært for både patruljelederne / patruljeassistenterne og lederne at holde intensiteten i patruljerne ved de ugentlige møder. Dette kan skyldes at patruljerne er blevet større. Frafaldet af spejdere i 2014 har været meget lille og dette tager lederne, som et udtryk for, at det er lykkes at få både de yngre og ældre spejdere aktiveret med spændende udfordringer. Der har været tilgang af 3 ledere en kommet fra minigrenen og 2 nye ledere udefra, hvilket har været positivt og gør at ledersituationen er god i tropsledelsen. Dette gør det daglige arbejde mindre sårbart. PL/PA arbejdet er kommet på fode igen efter et ½ år med stilstand og der er forhåbninger om, at dette vigtige arbejde kommer til at være en mere integreret del at troppens arbejde. Derved kommer målsætningen om at børn leder børn mere til opfyldelse, når PL/PAerne kommer mere på banen. Aktivitetsniveauet er som i 2013 højt, og der både blandt spejderne og lederne et ønske om, at det fortsætter i 2015 til fælles tilfredsstillelse. Klanen Ledere: Ruben Zwisler og Amanda Schriver Mårtensson - I januar 2014: 14 spejdere herunder 3 ledere. - I januar 2015: 13 spejdere herunder 2 ledere I spejderåret har vi arbejdet på at finde os selv som klan, hvilket vi arbejder hårdt på, og vi har set en fremgang i både medlemmer og mødedeltagelse i klanen. Vi er 13 aktive klanspejdere, hvoraf mødedeltagelsen ligger mellem 8-11 klanspejdere på hvert møde. Vi har indført en ny mødestruktur: at vi mødes hver anden tirsdag og holder halvårsmøder hvor vi lægger halvårsplaner. Det at vi kun mødes hver anden uge giver plads til at holde ekstra møder hvis nødvendigt, samtidig med at det er overskueligt at gå til spejder. I det forløbne år har klanen haft

12 Side 12 af 12 rigtig meget fokus på synlighed, både i Stjernegruppen og udadtil gennem sociale medier og arrangementer. Klanen har fået sin egen facebookside, hvor to klanspejdere hyppigt deler billeder fra møder og ture. Derudover har klanen arbejdet på et samarbejde mellem trop og klan med formålet at mindske springet mellem trop og klan, da vi oplever at det er dér mange falder fra. Vi har holdt tre åbne møder, hvor vi har kontaktet den ældste årgang i troppen og inviteret dem til at komme og opleve et klanmøde samt møde de eksisterende klanspejdere. Vi har planer om at fortsætte med projektet for at sikre at tropsspejderne føler sig velkomne i klanen. Klanen har i år(med hjælp fra tropsspejdere) bygget halvtag til pizzaovnen for at forhåbentligt at forlænge den levetid.

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 1. March 2016 Beretning 2015 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 2. marts 2014 Beretning 2013 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 10. marts 2013 Beretning 2012 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 1. marts 2009 Beretning 2008 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med alle de blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Hej Mini spejdere. Efter en lang sommer ferie og en fantastisk sommerlejr, er vi mere end klar til at tage fat på et nyt spejder år. Vi starter med at tage afsked med dem

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 7. marts 2012 Beretning 2011 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011 Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk Efterårslejr 19. - 22. oktober Julehygge 21. november Fredslys 23. november Juletur til Troldhøj 2. - 4. december 24.

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010 Alle samledes uden for varmestuen, hvor formand Klaus forklarede om dagens program og den anderledes gå-turs-generalforsamling. Formanden foreslog sig selv som

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Gruppelederens side...

Gruppelederens side... 1 2 Gruppelederens side... Foråret er sprunget ud i fuld flor. Det er fantastisk at gå en tur og se vintergækker og krokus nikke til os når vi går forbi, mens påskelammene springer rundt på marken. Vi

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

TUPLA GråstenSpejderne September/oktober 2012

TUPLA GråstenSpejderne September/oktober 2012 TUPLA GråstenSpejderne September/oktober 2012 GraastenSpejderne Det Danske Spejderkorps 1 2 Gruppeleder Så blev det sommer og tid til sommerlejre. Jeg tog til Holstebro for at se Spejdernes Lejr 2012 og

Læs mere

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe

Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe Universet Det Danske Spejderkorps 1 2. Århus Gruppe December 201 2 / Januar 201 3 1Fødselsdage spejder år 1 8/1 2 Kristoffer Brix Vartenberg 1 6 år 29/1 2 Astrid Ørbæk Seliger 1 0 år 6/1 Joakim Townsley

Læs mere

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne. Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.dk Ledere Amalie (junior) og Gitte (familie-spejd)

Læs mere

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Der kan stilles spørgsmål til nedenstående beretning ved grupperådsmødet, som afholdes i forbindelse med vores familieweekend

Læs mere

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte.

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. Divisionen: Divisionschef Signe. Der var mødt 15 op til grupperådsmødet.

Læs mere

Claus Nar Gruppe. Det Danske Spejderkorps. Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet!

Claus Nar Gruppe. Det Danske Spejderkorps. Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet! Claus Nar Gruppe 57. årgang Det Danske Spejderkorps November 2007 Nr. 10 Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet! Samarbejde! For at vores aktiviteter skal

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe

UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: GRUPPERÅDSMØDET TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR JULETUR Universet-januar.indd 1 GRUPPERÅDSMØDE NYTÅR 07-01-2016 19:44:00 FØDSELSDAGE 6/1 Isabella Hansen 10/1

Læs mere

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne.

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne. Moresco Logo Bruges som udgangspunkt altid Sekundært Logo Bruges kun hvis det andet slet ikke kan lade sig gøre Praktisk brug På sigt laver vi en hel stribe eks på brugen af vores logo. Det første element

Læs mere

1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010

1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010 1 udgave; 46. Årgang April-Juni 2010 Oplag 25. Udgives af KFUM og K Spejderne Stevns-Nord 1 Indhold Side Indhold + Fra redaktøren 2 Fra kasseren 3 Vigtige datoer 4 Billeder fra det forgangene år.. 5 Bæver

Læs mere

SPEJDERNYT. Maj 2013. Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe

SPEJDERNYT. Maj 2013. Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe Maj 2013 Årgang. 03 NR. 08 www.spejdernet.dk/esb Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Ledere og grupperåd

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Grupperådsmøde 2012 Forældrerepræsentanter (5 i alt, der skal vælges 4):

Grupperådsmøde 2012 Forældrerepræsentanter (5 i alt, der skal vælges 4): 1) Valg af dirigent (Forslag: Susanne Hillbrandt) 2) Valg af referent (Forslag: Anders Skytte) 3) Beretning fra lederne samt bestyrelsen 4) Regnskab 2011 og Budget 2012 5) Indkomne forslag. Forslag skal

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Kongslejre Division

Det Danske Spejderkorps Kongslejre Division ISSN 0907-7758 45. årg Nr. 3/2015 Maj/Juni/Juli/August 2015 Det Danske Spejderkorps Kongslejre Division UDGIVELSESDATOER - 2015/2016 Båt Båt 4/2015 Udkommer den 25. august 2015 Dækker: September, oktober

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Indhold Bestyrelsen... side 3 Gruppelederne... side 4 Familiespejd... side 6 Mikro... side 7 Mini... side 8 Junior... side 9 Trop...

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 14. marts 2010 Beretning 2009 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 1000 INDTÆGTER B2009 B2009 R2008 B2008 R2008 B2008 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 154.575 154.575 139.255

Læs mere

Mikroskopet. Januar - marts 2016. Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen. Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30.

Mikroskopet. Januar - marts 2016. Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen. Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30. Mikroskopet Januar - marts 2016 Mikrospejderflokken i Waingunga-Stammen Møderne holdes mandag kl. 17.15-18.30. Spejdergården Poulholm, Gl. Skivevej 99 www.waingungastammen.gruppe.dds.dk Kære mikrospejdere

Læs mere

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS TUPLA GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014 GraastenSpejderne DDS 1 Forsidebillede: Glade Mikrospejdere og der kommer flere og flere til! 2 Gruppen Sommeren er over os, og det er fantastisk! Vi nyder

Læs mere

Julehilsen fra gruppelederen

Julehilsen fra gruppelederen News Rådsklippen Julehilsen fra gruppelederen Så er året 2011 ved at være gået. Dog er spejderåret kun 4 måneder gammelt. Vi kan snart begynde at glæde os til den helt store spejderoplevelse, nemlig den

Læs mere

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge Mødeprogram for Mowgli s brødre og søstre Maj: Onsdag d. 4. Ulvemøde. Lør- Søndag d. 7.-8. Weekend tur. Onsdag d. 11.

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Kære Forældre! FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Vi håber I alle er kommet godt i gang med det nye år! Dette er nyhedsbrevet fra forældrebestyrelsen for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Som noget nyt

Læs mere

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, ÅRGANG 6, OKTOBER 2013 Dekorationsfremstilling Til julemarkedet I forbindelse med julemarkedet skal vi have fremstillet vores varer og her er

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011 Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015 Vi har brug for dig s målsætning 2011 Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8 Velkommen til jubilæumsåret 2010 Tiderne skifter, samfundet ændres, spejderarbejdet

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

VI SKAL FORTÆLLE OG OPLYSE OM VORES DEJLIGE BØRNEHUS!

VI SKAL FORTÆLLE OG OPLYSE OM VORES DEJLIGE BØRNEHUS! September 2015 Så er vi allerede nået til september måned Ikke helt til at forstå efter en sommer der har budt på lidt af hvert vejrmæssig men de sidste uger har da været forrygende - så nu håber vi bare

Læs mere

Her i Sokkehuset er vi i fuld gang med planlægning af sommerens aktiviteter.

Her i Sokkehuset er vi i fuld gang med planlægning af sommerens aktiviteter. Kære Familier. Så er der igen nyhedsbrev, sikke tiden dog flyver af sted. Vi er allerede ved at tage hul på sommeren, selvom det er ruskende koldt og regnfuldt udenfor. Her i Sokkehuset er vi i fuld gang

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 108 20. årgang januar 2014. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 108 20. årgang januar 2014. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 108 20. årgang januar 2014 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Deltagere: Aage, Carsten, Ursus, Tina, Charlotte, Gregers, Flemming, Henrik, John, Lindy, Tine, Flemming J. Ikke til stede: Vicki Elling,

Læs mere

Februar, Marts, April, 2012

Februar, Marts, April, 2012 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Februar, Marts, April, 2012 Hvilken bydel skal spejdere fra Ålborg og omegn bo i på Spejdernes Lejr 2012. Find svaret på http://2012.spejderne.dk Send løsningen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Odense, 21. juni 2012. Praktiske for T J E R N E

Odense, 21. juni 2012. Praktiske for T J E R N E Odense, 21. juni 2012 Velkommen til Spejdernes Lejr 2012 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre. S S P E J D. D K Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Lørdag

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 2. marts 2008 Beretning 2007 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med alle de blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Man skal forandre for at bevare

Man skal forandre for at bevare U D G I V E S AF : R O L A N D S G R U P P E S K A L B J E R G ROLANDSPOSTEN Årgang 54, nummer 1 28. Juni 2014 Man skal forandre for at bevare I bestyrelsen har vi i samarbejde med spejderlederne drøftet

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING OPRYKNING SOMMERLEjR ÅBENT HUS GRUPPEN Kære spejdere og forældre! Velkommen tilbage efter sommerferien. I år var vi jo alle på

Læs mere

Nr 20. August 2015. Ballerup Gruppe DDS. SpejderSjov

Nr 20. August 2015. Ballerup Gruppe DDS. SpejderSjov Nr 20. August 2015 Ballerup Gruppe DDS SpejderSjov Gruppelederen Kære spejdere, forældre og ledere Velkommen til et nyt spejderår! Efter en fantastisk gruppesommerlejr i det svenske med forlejr, kano,

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Ballerup Gruppe DDS. SpejderSjov. Nr 13. Juni 2013

Ballerup Gruppe DDS. SpejderSjov. Nr 13. Juni 2013 Ballerup Gruppe DDS SpejderSjov Nr 13. Juni 2013 GRUPPELEDERENS KLUMME Kære forældre og spejdere Her går det godt! Vi er ved at planlægge de sidste ting til sommerlejren, hvor vi skal til Næsbycentret

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015

Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015 Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2015 Gruppestyrelsens formand, Tonny Larsen, bød velkommen og indstillede til, at grupperådet valgte en dirigent. A. Valg af dirigent og referent Kandidat

Læs mere

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere.

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere. Nyhedsbrev nr.8-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Et nyt skoleår er startet og vi har glædet os til at komme i gang. Første skoledag blev en god start på dette

Læs mere

STAFETTEN December - Januar - Februar 2014-2015

STAFETTEN December - Januar - Februar 2014-2015 STAFETTEN December - Januar - Februar 2014-2015 Hej alle sammen! Jule er ved at være over os og inden vi se os om skriver vi 2015. Jeg vi derfor på Kloster Spejdernes vegne gerne benytte lejligheden til,

Læs mere

Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse

Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse Velkommen til denne særlige udgave af fredagsbrevet, som i denne uge er udformet af ÅF's forrygende og seje 8. klasse. I kan i dette brev læse om bl.a. Høstival,

Læs mere

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev Myreslugeren Nr. 40 Januar til Juli 2016 Lystrup-Elev Info Vi håber I har haft en god jul, og et godt nytår. Vi glæder os til at komme i gang med FDF sammen med Jer. I dette blad kan I bl.a. se hvad vi

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 103 19. årgang Januar 2013 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

UNIVERSET. 12. ÅRHUS GRUPPE November-December 2008 62 Årgang nr. 8

UNIVERSET. 12. ÅRHUS GRUPPE November-December 2008 62 Årgang nr. 8 UNIVERSET DET DANSKE SPEJDERKORPS 12. ÅRHUS GRUPPE November-December 2008 62 Årgang nr. 8 Julemarked s. 3 Mikrospejdere s. 4 og 5 Minispejdere s. 6 og 7 En gruppeleders tanker s. 8 og 9 Juniorspejdere

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 3 2013

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 3 2013 Billeder fra tiden der er gået siden sidst. Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 3 2013 Samarbejde betyder altfælles PR-arrangement Lejretablering troppenssommerlejr

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

67. årgang august-september

67. årgang august-september MorescoSpejderne 67. årgang august-september 2013 Kære spejdere Velkommen tilbage fra sommerferien. Jeg håber, at I alle har nydt ferien. Junior og trop har haft en dejlig og varm sommerlejr i det jyske.

Læs mere

Gruppeledernes hjørne februar 2011

Gruppeledernes hjørne februar 2011 1 At ting kan siges og gøres på mange måder brorlodderne. Ud over at vidste jeg godt, men at man kan få over 40 hjælpe andre så giver salget spejdere til at være helt stille ved at sige: af Lillebrorlodder

Læs mere