Én overkørsel er alt hvad du behøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Én overkørsel er alt hvad du behøver"

Transkript

1 Én overkørsel er alt hvad du behøver

2 Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet jævning af større knolde. Crosskill valser giver en god knoldknusning i hele maskinens bredde. Stangpakkervalse efter croskillvalsen bagerst giver et færdigt såbed. Hydraulisk dybdejustering på SO og SO_F modellerne giver mulighed for at justere arbejdsdybden fra førerpladsen. Med Crushbar monteret bag traktorhjulene fjernes aller spor. Oliefyldte vedligeholdelsesfrie lejer på alle pakkervalser sparer dagligt tid på vedligehold. MASKINENS AGROLOGISKE FORDELE Sammensætning af flere forskellige bearbejdsningmetoder reducere antallet af overkørsler. 3 planerplanker er garanti for et jævnt såbed. Den konstante og præcise arbejdsdybde giver en meget ensartet fremspiring af afgrøden. Intensiv knoldknusning på selv svære jordtyper. Harvens agressivitet øges med hastigheden. Harven kan bruges i både pløjet og pløjefrit system. Med Swifters opbygning er du sikret en kapacitet så du altid kan få sået rettiddigt. BEDNAR såbedsharver er designet til at kunne lave et perfekt såbed i en overkørsel. Der er lagt vægt på en harve i balance, så der kan arbejdes med høj hastighed, selv under vanskelige forhold. Afgrøder som roer og majs, kræver et godt forberedt såbed, for at opnå god fremsspiring og udsigten til en god høst med høje udbytter. Swifter såbedsharver udmærker sig med et moderne og enkelt design. De individuelle muligheder for opbygning af Swifter har gjort dem populære, da de kan lave et såbed under alle forhold, der egner sig til de krævende afgrøder. Swifters er enkle maskiner, der i en enkelt overkørsel leverer et perfekt såbed. Et ensartet såbed skabt på denne måde, er basalt for at såmaskinen kan så i ensartet dybde i den fulde bredde. Dette er forudsætningen for en succesfuld høst med højt udbytte. Ladislav Bednar 2 3

3 Fordele Anvendelse Med Swifter opnår du besparelser fordi: Op til 8 integrerede arbejdsoperation i én overkørsel = én overkørsel i stedet for flere. Høj arbejdshastighed = mindre tidsforbrug, gør det lettere at få sået til tiden. Færrer overkørsler = minimere strukturskader, og giver bedre betigelser for rodvækst Grundigt bearbejdet såbed = bedre kvalitet af det efterfølgende såarbejde, der er grundlæggende for ensartet fremspiring. Du kan bruge Swifter til forberedelsen af såbed i: Conventionel planteavl med pløjning planterester er nedpløjet, og den friske topmuld harves let til et perfekt såbed i et træk. Under ektreme forhold, kan det anbefales at kører over i to omgange, og du vil opnå et helt fantastisk såbed. Reduceret jorbehandling her spiller forarbejdning af planteresterne en vigtig rolle. Planterester bør ikke være længere en 5 cm, enten via mejetærskerens snitter eller med mulch-maskine, og derefter indarbejdet i min. 7 cm dybde. Dermed sikres det at harven ikke kommer til at slæbe, eller trække planterester op i såbedet. Jan Hodoval Pocaply, Litomerice Kommune, Tjekkiet RESULTAT I PLØJET JORD RESULTAT I REDUCERET JORDBEHANDLING RESULTAT I FORÅRSPLØJET JORD areal: 70 ha maskine: Swifter SN 4000 Swifter laver såbed i én overkørsel, under stor set alle forhold. Det betyder at jeg hurtigt kan komme i gang med at så, og plante grøntsager, der er hovedproduktion på min gård. Swifter harver jorden til et nærmset perfekt såbed i en overkørsel, efter vinteren. Under særligt tørre forhold, kan to overkørsler anbefales. Swifter laver et flot såbed i reduceret systemer, hvor planterester er godt indarbejdet. Forberedelsen af såbed i det sene forår, kan være en udfordring pga. store tørre knolde der skal knuses. Systemet med 3 4 valser garanterer for knusning af knolde, og et godt såbed. Jan Hodoval, selvstændig landmand 4 5

4 Forårs- og efterårsklargøring af såbed Ensartet fremspiring ENSARTET FREMSPIRING UNDER IDEELLE BETINGELSER Ilt og varme tilgængeligt Ensartet såbeds profil Pakket jordlag med gode vandressourcer Klargøring af såbed til vårafgrøder ved uhensigtsmæssig behandlig af jorden, kan der påføres alvorlige strukturskader der med sikkerhed giver udbyttenedgang. For tidlig bearbedjning kan resulter i klæbrigt såbed, og sen bearbejdning kan give forøget fordampnig af dermed mindre vand i jorden til afgrødens spiring. For at imødegå disse problemer skal der overkøres så få gange som muligt, for at opnå et godt såbed. Med Swifters mange muligheder for sammensætning, kan der altid opnås en harve der forbereder såbedet uden tab af den vigtige fugtighed i jorden. Til forberedelse for sukkerroer og majs, anbefales SB-sektionen, der gennemharver jorden uden vertikal opblanding. Dermed undgås store mængder fordampning og jorden er forberedt for en ensartet placering af såsæden. Klargøring af såbed til vintersæd giver de samme udfordringer som forårsarbejdet. Dog kan der efter høst, ofte være så tørt, at både pløjning og stubharvning efterlader store tørre knolde. Under disse forhold, kan man med fordel anvende Swifter med 2 rækker Flexitand og 270 mm skær. I combination med valser og planerplanker kan der opnås et et godt resultat der får knust de store knolde, uden at fordampning øges unødigt. Dette kan være særligt fordelagtigt når der skal såes vinterraps, endnu mens høsten er igang. Her er det særligt vigtigt at få nedbrudt knodlene. Dels for at opnå god jordkontakt med de små frø, men også for at minimere leveforholdene for agersnegle. Det idelle såbed Jævn overflade på den bearbejdede jord er en vigtigt faktor for den efterfølgende såning. En varm og iltet jord er altafgørende for at spiringen starter. En ensartet gennemarbejdning af hele såbedet sikre en muligheden for en enartet placering af såsæden. Den idelle struktur og krummestørrelse fremmer afgrøde fremspiringen. Passende krummestørrelse i hele såbedet er indbegrebet af såbedsforberedelse. Pakket underlag under det forberedte såbed sørger for tilgængeligt vand til planternes fremspiring. BEDNAR Swifter såbedharver skaber et såbed, præcis som et moderne, intensivt landbrug kræver det, med fokus på det maksimale udbyttepotentiale.

5 Såbed under vanskelige forhold Erfaringer Det er ikke usædvanligt for os at stå overfor ekstremt vanskelige betingelser i vores marker. For mig har Swifter bevist sit værd under alle forhold, og jeg vil ike tøve med at investere i en Swifter igen. Jiri Richter, selvstændig landmand Tjekkiet Fugtig og tung jord Swifter arbejder også i fugtig og tung jord, uden besvær. I bare en overkørsel efterlades et flot såbed, takket være de omhyggeligt designede enkletdele. Stenet jord i stenet jord kan crosskill valserne trækkes fra hinanden, således at valserne ikke blokeres af sten. Der kan således lavet et godt såbed, selv under stenede forhold. Jord med meget plantemateriale fra tidligere afgrøder Swifter kan arbejder i forholdsvis store mængder plantemateriale. Det kan være en fordel at udstyre Swifter med to rækker vingerskær, når der er meget plantemateriale. Såbedet er fuldt gennembearbejdet i hele arbejdsbredden. Et kvalitetssåbed er meget vigtigt for at opnå ens fremspiring. Swifter levere et kvalitetssåbed under selv meget vanskelige forhold. 9

6 Vælg den rette sammesætning Vælg den rette knoldkuser Udskiftlige tandsektioner Swifters design giver mulighed for let at udskifte tandsektionerne i de interne rammer. Der findes tre variationer, der alle giver dig mulighed for at tilpasse harven til årstiden. FLEXI-TAND 2 rækker Flexi-tænder med 270 mm bredde vingeskær, sikre en fuldt gennemskåret jordprofil. Via vinklen på skærene, sker der god opblanding af jorden, og sammen med Flexi-tanden får skæret en 3D bevægelse (vertikal og horisontal bevægelse) og dermed efterlades jorden gennemkultiveret. Anvendelse efterårsbearbejdning hvor der kræves en løsning af jorden, eller der arbejdes i planterester. S-TAND 4 rækker S-tænder med de næsten lodretstående spidser, der ilter og varmer jorden, uden at øge fordampningen. Dette er forudsætningen for et godt såbed. Affjedringen i de enkelte S-tænder tillader en arbejdshastigthed på op til 15 km/t, hvilket er med til at give en eftertragtet kapacitet i højsæsonerne. Flere valser, færre knolde Swifter SN og SO_F såbedsharver er standard udstyret med 2 valser. Forrest en stangpakkervalse og bagerst en crosskill valse. Swifter SO_F kan også udstyres med dobbelpakker bagerst. Enten stangpakker eller crosskill. Swifter SO er altid standardudstyret med 2 valser en frontmonteret stangpakker, og en bagmonteret crosskill valse. Knoldknusningen stiger i samme takt som antallet af valser flere valser, færre knolde. Alle harverne kan udstyres med en sidste valse en 270 mm stangpakkervalse. På grund af den mindre diameter, vil denne valse lave den sidste knoldknunsning, hvis der er behov for det. Sammen med en palnerplanke kan det laves et perfekt såbed i selv de med ekstreme jord og vejrforhold. Anvendelse Såbedsharvning primært til forårsafgrøder. DOBBELT STANGPAKKERVALSE CROSSKILL DOBBELT CROSSKILL STANGPAKKERVALSE SB-SEKTION (HD S-TAND) Denne sektion er udviklet til sukkerroer. 4 rækker kraftige S-tænder, med blød agrebsvinkel kan udstyres med enten 150 mm skær, der laver en fuld gennemskæring af såbedet. Alternativt kan der monteres 70 mm gåsefod. SB-sektion mixer toplaget vertikalt, uden at rode op i den fugtholdige underjord. Dermed beskyttes jordens vandreserver til fremspiringen. En enkel og prisbillig løsning til forårsarbejdet på let jord. vægt: 78 kg/m diameter: 370 mm Passende til både for- og efterår på let jord. De to valser har forskellig diameter 370/350 mm, hvilket giver en god knoldknusning. vægt: 168 kg/m diameter: 350/370 mm Croskill valsen er lavet støbejern, og udstyret med afskraber. Velegnet til knusning af knolde. vægt: 92 kg/m diameter: 370 mm Den dobbelt crosskill valse er lavet af støbejern. Valsen er selvrensende, og kan med en større åbning køre på meget stenede arelaer. Kun til Swifter SO_F. vægt: 194/212 kg/m diameter: 350/440 mm Anvendelse Særligt velegnet ved tilberedelse af såbed til roer. Jævner marker uden undtagelser 10 11

7 SN, SO, SO_F Harvens komponenter SPOR LØSNERE SN SO/SO_F AFSLUTTENDE PLANERPLANKE Kraftige sporløsnere med fjederstensikring. Andvendes til at løsne spor efter traktordæk. Med en sidste planerplanke efter pakkervalsen, opnås en 100% plan mark, klar til såning af selv de allemindste frø. FRONT PLANERPLANKE, MEKANISK AFSLUTTENDE VALSE Mekanisk justeret planerplanke udjævner de groveste niveuforskelle, og øger effektiviteten af det efterfølgende elementer. Der kan allerbagerst monteres en sidste stangpakkervalse med en diameter på 270 mm. Dette giver valsen en høj rotation, og dermed en fin krymling af overfladen. CRUSHBAR FRONTMONTERET FRONT STANGPAKKERVALSE 2 RÆKKER FLEXI-TÆNDER 4 RÆKKER S-TÆNDER 4 RÆKKER HEAVY DUTY S-TÆNDER (SB-SEKTION) BAGMONTERET PLANERPLANKE BAGERSTE PAKKERVALSER Hydraulisk betjent lamelplanke der knuser de store knolde før første valse. Virkningen kan justeres efter behov underkørslen, direkte fra førerpladsen. Stangpakkervalsen er fremstillet af stråtstillede stænger, der knuser knoldene i overfladen. Designet har en særdeles god krymlingseffekt, selv i meget ufævne furer. Overlappende 270 mm skær sikre en perfekt gennemskæring og løsning af jorden i hele harvens bredde. FLE- XI-TANDEN er flexible og giver 3D bevægelse. Sikre en fortinlig løsning af jorden og skaber varme og ilt i jorden, uden at øge fordampning. S-TANDENS spidser er montret i næsten lodret vinkel. Dermed holdes fugten i jorden. Den kraftige S-TAND med en blødere angrebsvinkel kan monteres med vingeskær eller gådesfod. Begge dele giver et godt gennemarbejdet såbed til eks. roer. Tandsporsjævner laver den sidste finish før bagerste pakkervalse. Højden er let justeret med kæder. De bagerste pakkervalser knuser de sidste knolde og pakker jorden. Vælg mellem stangpakker og crosskill valser. Begge i enkelt eller dobbelt montering

8 Swifter SN serien Swifter SO_F serien BEDNAR SN er en liftophængt såbedharve, der er designet til traktorer fra 75 HK BEDNAR SN 3000 SN 4000 SN 4000R SN 5000 Arbejdsbredde m Tranportbredde m 3 2, BEDNAR SO_F er en halv-bugseret harve designet til traktorer fra 120 HK BEDNAR SO 4000F SO 5000F SO 6000F SO 7000F SO 8000F Arbejdsbredde m 4 5 6,2 7,2 8 Tranportbredde m 2,7 2,7 2,7 2,7 2,95 liftophængt maskine arbejdsbredde 3, 4 og 5 m 4 m hydr. foldet, eller 4 m fast ramme udskiftelige tandsektioner (FLEXI- / S- / HD S-TAND) let transport pga. tyngdepunktets placering Transportlængde m 2,75 3,02 3 2,7 Arbejdsdybde* cm Antal af FLEXI-TAND stk Antal af HD S-TAND stk Antal af S-TAND stk Totalvægt** kg Anbefalet traktorstørrelse* HK *afhænger af jordtype og terræn **afhængig af maskinens udstyr halv-bugseret harve arbejdsbredde 4, 5, 6, 7, 8 m udskiftelige tandsektioner (FLEXI- / S- / HD S-TAND) Transportlængde m 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Arbejdsdybde* cm Antal af FLEXI-TAND stk Antal af HD S-TAND stk Antal af S-TAND stk Totalvægt** kg Anbefalet traktorstørrelse* HK *afhænger af jordtype og terræn **afhængig af maskinens udstyr 3-PUNKTS OPHÆNGT TYNGDEPUNKT FOLDET SN EFFEKTIV OVERALT BÆREAKSEL TIL LIFT TRANSPORT DIMENSIONER Den liftophængte Swifter SN er monteret i liften med 3-punktsophæng. Swifter SN 3000 kat. II/III. Swifter SN 4000 kat. III. Swifter SN modellen er designet til at være så tæt om muligt på traktoren. Det betyder et tyngdepunktet er rykket frem, så mindre traktor også kan køre med harven uden unødig kontravægt. Swifter SN modellerne kan fås som hydraulsik foldet, og transportbredden er dermed 3 meter, således at vejtransporten er lettere. Med halv-bugseret Swifter, er det let at vende i foragerne, samtidgt med at der kan laves jævne stop og start uden at efterlade ujævnheder. Swifter SO_F kan monteres i traktorens liftarme. Enkelt og let at spænde for harven. Hurtigt reaktion ved forhindring i marken. Swifter SO_F er designet til transport på EU's landeveje. Dvs. alle arbejdsbredder kan foldes sammen til 3 m. bredde og 4 m. højde

9 Swifter SO serien /Swifter Concept/ Swifter Concept Swifter Concept er betegnelsen for en række maskiner med universal ramme og forskellige udskiftlige harvesektioner. Dermed tilbydes en løsning, hvor den samme harve kan kører som såbedsharve om foråret og diskharve om efteråret. På kun 2 3 timer kan maskinen ændres fra såbedsharve til diskharve. HARVE SEKTION Et bred udvalg til såbedsharvning forår og efterår. Planering Løsning Knoldknusning/ Jordpakning FLEXI-TAND MED SKÆR S-TAND HD S-TAND (SB-SEKTION) BEDNAR SO er en halv-bugseret harve designet til traktorer fra 120 HK SO 4000 SO 5000 SO S SO S SO 7000 Arbejdsbredde m 4 5 6,1 6,2 7,2 Tranportbredde m 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 halv-bugseret harve arbejdsbredde 4, 5, 6, 7 m udskiftelige tandsektioner (FLEXI- /S- / HD S-TAND) Swifter Concept giver desuden mulighed for at skifte til disc Transportlængde m Arbejdsdybde* cm Antal af FLEXI-TAND ks Antal af HD S-TAND ks Antal af S-TAND ks Totalvægt** kg Anbefalet traktorstørrelse* HK Anvendelse til løsning og mixinig af jorden og evt planterester efter høst. Anvendelse hvor det ønskes at holde fugten i jorden, men skaffe varme og ilt i såbedet. Anvendelse særligt designet til sukkerroer. Anvedes typisk i foråret og beskyttet jordens fugtighed. *afhænger af jordtype og terræn **afhængig af maskinens udstyr UDSKIFTNING AF SEKTIONER Det er meget simpelt at udskifte Swifter SO tandsektioner til SwifterDisc XO disk sektioner. Sektioner er boltet på hovedrammen, og kan skiftes på 2 3 timer. AFFJEDRING AF ARBEJDSSEKTIONER Swifter SO er forsynet med bladfjedre mellem ramme og sektionerne. Dermed afblødes alle bump fra jorden inden de når hovedrammen og traktoren. Det giver harve en fortrinlig stabillitet selv ved høj hastighed. TRANSPORT DIMENSIONER Swifter SO_F er designet til transport på EU's landeveje. Dvs. alle arbejdsbredder kan foldes sammen til 3 m. bredde og 4 m. højde. 16

10 Let at indstille Yderligere information MEKANISK DYBDEINDSTILLING Arbejdsbybden justres let med spindler. Spindlerne er forsynet med en skala, der givet let overblik over indstillingen. HYDRAULISK DYBDEINDSTILLING Indstilles let fra førersædet. Indstilling kan aflæses på skala. INDSTILLING AF DYBDEN PÅ PLANEPLANKE OG AFSLUTTENDE VALSE Med stopskruerne indstilles planerplanke og valse let. Er også forsynet med gummistop, for at beskytte mod stød. VEDLIGEHOLDELSESFRIE LEJE Alle valser er fornyet med vedligeholdesfrie lejer. Det sikre en effektiv arbejdsdag, da der ikke skal bruges unødig tid på daglig smøring. SIDESKÆRME Swifter kan med fordel udtyres med sideskærme. Det forhindre jorden i at søge uden for rammen, og dermed undgås små volde mellem hvert træk

11 Produkt program T: E: W: BEDNAR FMT s.r.o. Lohenická Praha 9 - Vinoř Czech Republic De tekniske data er vejledende. Retten til konstruktionsændringer forbeholdes. JORDBEARBEJDNING Halm strigle STRIEGEL-PRO Disk harver DISC Disk harver ATLAS JORDBEARBEJDNING Såbeds harver Stivtandsharver FENIX Grubbere TERRALAND JORDBEARBEJDNING Bugserede pakkervalser CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY RADRENSNING Radrenser ROW-MASTER SÅNING OG GØDNING ROTOR MULCHERE Såmaskiner OMEGA Gødningsmagasin FERTI-BOX Rotor mulchere MULCHER *KM600374* Din autoriserede forhandler

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF SALG AF MASKINER I MERE END 75 år PRODUKT KATALOG Stenderup 2014 STENDERUP INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Velkommen til Stenderup... 3 Service & Reservedele... 4 Trioliet & TFM.... 6 Trioliet

Læs mere

HOVEDKATALOG 2015. www.prastbro.dk

HOVEDKATALOG 2015. www.prastbro.dk HOVEDKATALOG 2015 153 LEASINGFINANSIERING Præstbro Maskiner A/S og Leasing Fyn Bank A/S har indgået en aftale om leasingfinansiering af Landini traktorer og øvrige maskiner. Ved leasingfinansiering køber

Læs mere

HOVEDKATALOG 2013. www.prastbro.dk

HOVEDKATALOG 2013. www.prastbro.dk HOVEDKATALOG 2013 1 LEASINGFINANSIERING Præstbro Maskiner A/S og Leasing Fyn Bank A/S har indgået en aftale om leasingfinansiering af Landini traktorer og øvrige maskiner. Ved leasingfinansiering køber

Læs mere

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision...

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision... Såkombination MSC Accord Stor kapacitet høj præcision... Den mest moderne teknologi fra specialisten inden for pneumatiske såmaskiner Med såkombinationen MSC præsenterer Kverneland Accord den slagkraftige

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

ZX To-i-én læssevogne

ZX To-i-én læssevogne ZX To-i-én læssevogne www.krone.de KRONE ZX Læsse- og snittervogne Øverste forsmæk kan klappes ned hydraulisk EasyFlow pickup uden kulissestyring Kraftig snitte- og indføringsrotor med Hardox belagte tænder

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013 2 / 2013 FARM FORUMCase IH Magasinet Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 1 Vi sætter standarden for Efficient Power, de andre har

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O

NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O T5OOO. PERFEKT SAMSPIL MELLEM GENNEMFØRT TEKNOLOGI OG MODERNE DESIGN Monteret med New Holland NEF Tier 3 miljøgodkendte intercooler motorer, kombinerer New

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

Have- og parkmaskiner

Have- og parkmaskiner Have- og parkmaskiner En verden af maskiner til forår og sommer Flex Trading en seriøs sparringspartner Flex Trading A/S har hermed fornøjelsen at levere dig, vort katalog over have- og parkmaskiner til

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

I vores nye udstillingshal. Industrivej 1. Invitation til Åbent hus Mandag den 25. februar kl. 10-21. - og vi byder på øl, vand, kaffe og sandwich

I vores nye udstillingshal. Industrivej 1. Invitation til Åbent hus Mandag den 25. februar kl. 10-21. - og vi byder på øl, vand, kaffe og sandwich TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE Invitation til Åbent hus Mandag den 25. februar kl. 10-21 I vores nye udstillingshal på Industrivej 1 - og vi byder på øl, vand, kaffe og sandwich alle priser er excl. moms 1 Salgsafdelingen

Læs mere

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Peugeot // Bipper. Kom endnu længere! www.peugeot.dk BILEN I DIT LIV

Peugeot // Bipper. Kom endnu længere! www.peugeot.dk BILEN I DIT LIV Kom endnu længere! www.peugeot.dk Din forhandler står til din disposition. Han kan introducere dig for det komplette modelprogram og hjælpe dig med at finde den Bipper, der passer bedst til dine behov.

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere