Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Hamborg, maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Hamborg, maj 2012"

Transkript

1 Rapport fra Økonomiudvalgets studietur til Hamborg, maj

2 1. Indholdsfortegnelse Deltagerliste... 2 Referater... 3 Onsdag, d. 2. maj Besøg på HWWI - Hamburgische Welt Wirtschafts Institut... 3 Besøg på Hamburg University of Applied Science, CC4E Competence Center für Erneuerbare Energie und Energieffizienz... 4 Besøg på det danske generalkonsulat... 4 Hamburg Senatskanzlei... 5 Besøg på Handelskammer Hamburg... 6 Torsdag d. 3. maj Besøg hos IBA-Hamburg, herunder guidet cykeltur... 7 HafenCity en guidet gåtur fra gennem havnebyen fra NachhaltigskeitsPavillionen i øst til Elbphilharmonie i vest... 8 Besøg hos HWF - Hamburgerische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung inkl. Cluster Erneuerbare Energien... 9 Regnskab for turen Bilag Deltagerliste Jan Ravn Christensen, formand for udvalget Eva Ryberg, medlem af udvalget Niels Christian Selchau-Mark, medlem af udvalget Niels Højberg, stadsdirektør Christian Mølgaard, juridisk chef og sekretær for udvalget Jan B. Schmidt-Sørensen, erhvervschef Peter Pedersen, økonomidirektør Christian Lausten Sørensen, specialkonsulent Borgmester Jacob Bundsgaard deltog i besøgene onsdag d. 2. maj hos generalkonsulen og senatoren. 2

3 3. Referater Onsdag, d. 2. maj 2012 Besøg på HWWI - Hamburgische Welt Wirtschafts Institut Oplæg ved professor Michael Bräuninger Tyskland har en målsætning om at omstille 75 % af sin energiforsyning fra a-kraft og kul til bæredygtig energi pga. beslutning om lukning af a- kraftværker og Kyoto-aftalen. Den magiske trekant er forsyningssikkerhed, miljøhensyn og økonomi. Tyskland er udfordret af stor energiefterspørgsel i syd og stor produktion i nord. Den samlede udfordring for Tyskland giver gode muligheder for innovation. Hamborg og Nordtyskland er godt i gang, f.eks. med intelligente opladere til bærbare computere, tv etc. Michael Bräuninger vurderede, at målsætningerne om 80 % vedvarende energi i 2050 er uopnåelig, men at der bliver talt om målene i offentligheden. I Hamborg arbejder man med kontrakter med virksomheder med henblik på at nedbringe CO2-udslippet. Prisforhøjelser/afgifter vil være eneste virkningsfulde middel til at sænke det private energiforbrug. Oplæg ved forskningsdirektør Silvia Stiller Hamborg er vækstmotor i Metropolregion Hamburg, som mangler sammenhængskraft. Samlet BNP og vækst er lavere end gennemsnit i hele Tyskland. Til gengæld er befolkningstilvækst og beskæftigelse højere i Metropolregionen end i resten af Tyskland. Metropolregionen har en udfordring, når det gælder innovation og forskning, sammenlignet med Sydtyskland. Videnbyer trækker udviklingen i Tyskland. Videnerhvervene er vigtigere for Hamborg end havnen, men Hamborg halter efter med hensyn til vidensandelen i produkter og ydelser. Senator Horch tog initiativ til at oprette klyngeorganisationer, som driver kontakterne til virksomheder, markedsføring og netværk. Der er fokus på kvalitativ vækst, ikke bare kvantitativ vækst. 3

4 Besøg på Hamburg University of Applied Science, CC4E Competence Center für Erneuerbare Energie und Energieffizienz Oplæg ved Hans Schäfers Der henvises til powerpointpræsentationen, som er vedlagt som bilag til denne rapport. Konklusionen på første del af indlægget var, at et energisystem baseret på vedvarende energi ikke blot forudsætter en tilstrækkelig kapacitet for energiproduktion, men også behøver et meget fleksibelt energisystem, der er kendetegnet ved i) flexible generation sites ii) flexible electric loads og iii) facilities for surplus energy storage. Anden del af indlægget præsenterede to udviklingsprojekter, nemlig E- Harbours og Smart Power Hamburg. Besøg på det danske generalkonsulat Oplæg ved generalkonsul Claus Hermansen Generalkonsul Claus Hermansen fortalte om Tysklands og Hamborgs store betydning for Danmark som vores største eksportmarked. Tyskland er verdens fjerdestørste økonomi. Genforeningen er stadig en væsentlig faktor i Tyskland, og der er fortsat stor forskel på købekraften i øst og vest. Arbejdsløsheden er faldende, og økonomien er i positiv udvikling. Hamborg er omdrejningspunktet i en nordeuropæisk region. Havnen er stadig central i byens udvikling. På sigt vil det ændre sig, fordi de store skibe har en dybdegang, som Elben ikke kan klare. Havnens betydning vil derfor blive mindre med tiden. Der er fortsat meget industri i Hamborgområdet, og blandt andet energisektoren og luftfart/flyfabrikation har stor volumen. 4

5 Claus Hermansen fortalte om det samarbejde, der allerede er mellem Nordtyskland og Danmark omkring erhvervsudvikling og talte for, at der fokuseres på dette samarbejde, som bør udbygges i de kommende år. Hamburg Senatskanzlei møde med senator Horch Mødet med senator Horch handlede om de muligheder, der er i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Hamborg. Senatoren fortalte om de perspektiver, Hamborg ser i et samarbejde. På energiområdet er det særligt på områder som vind, der er fælles interesser, og hvor det er vigtigt at se hinanden som samarbejdspartnere og ikke konkurrenter. Man bør se Nordeuropa som en samlet region, der skal konkurrere med andre regioner rundt i verden. Vi skal se hinandens styrker og understøtte hinanden. Jacob Bundsgaard erklærede sig enig og sagde, at det er oplagt at samle interessenter (byer, regioner) ned gennem Nordeuropa med fokus på infrastruktur og vedvarende energi. Senator Horch foreslog konkret, at der afholdes en fælles konference med afsæt i vindenergi for at få afdækket de muligheder, der ligger i et samar- 5

6 bejde. Han så det også sådan, at der skal arbejdes sammen nord/syd, og at der kan udvikle sig en stærk akse. Aarhus har med sin havn et stærkt aktiv, fordi store skibe kan gå ind til havnen. Senatoren pointerede slutteligt, at man skal finde de konkrete områder, hvor det giver mening at samarbejde, og så handle på det. Besøg på Handelskammer Hamburg Oplæg ved Paul Elsholz Handelskammeret har gennem årene presset på, for at Hamborg skulle oprette forskerparker i tilknytning til universiteterne. Senator Horch har tidligere været præsident for Handelskammeret og har gjort forskerpark til en prioriteret opgave for regeringen. Planen er at udvikle Hamborg til den mest innovative by i Europa. Handelskammeret har fremlagt en plan for, hvor og hvordan disse forskerparker kan etableres over en længere tidshorisont. Hamborg insisterer på en udvælgelse af relevante klynger ( pick the winner ), så det ikke stritter i alle mulige retninger, frem for at lade det vokse op nedefra med fokus på indhold og innovationskraft. 6

7 Torsdag d. 3. maj 2012 Besøg hos IBA-Hamburg, herunder guidet cykeltur IBA står for Internationale Bauausstellung. Der var dog langtfra tale om en byggeudstilling i traditionel forstand, men om et meget stort by- og arealudviklingsprojekt på Elb Insel. Elb Insel er en ø i floden Elben, centralt beliggende i forhold til Hamborg, gennemskåret af store trafikanlæg, lavt beliggende med risiko for oversvømmelser, men beskyttet af diger, med en hel del nedslidt industri mm. og med forskellige nedslidte boligområder. Det samlede indbyggerantal er omkring , hvoraf langt de fleste er af anden etnisk herkomst den største befolkningsgruppe er tyrkere (32 %). Målet med projektet er at skabe en attraktiv bydel, meget tæt på det centrale Hamburg. Hamburgs delstatsregering har stillet 100 millioner euro til rådighed for den centrale planlægning/ koordinering af og centrale investeringer i omdannelsesprojektet. Herudover er der en række særskilt finansierede, konkrete projekter, der har fået IBA s stempel og således indgår i byggeudstillingen, som altså skal ses som et konkret byomdannelsesprojekt med en række konkrete demonstrationsprojekter. Udvalget blev indledningsvist præsenteret for en model af området, som gav et godt overblik. Efterfølgende cyklede man rundt og fik et førstehåndsindtryk af både udfordringer og løsningsmuligheder, bl.a.: 7

8 hvordan der visse steder blev brudt hul i hegnet til de store diger og blev etableret løbe/ spadserestier, så digernes rekreative potentiale kunne udnyttes hvordan en gigantisk og meget grim beskyttelsesbunker fra 2. verdenskrig var under omdannelse til et stort biomasseanlæg, vandforsyning og solcelleanlæg. Anlægget ses som en del af bydelen Wilhelmsburgs identitet, og som symbol for renewable Wilhelmsburg. hvordan der blev etableret et nyt regeringskvarter med nye administrationsbygninger for Hamburgs Delstatsregering, flere eksempler på byomdannelse/nybyggeri med fokus på beboerinddragelse, bæredygtighed og minimalt energiforbrug. Det kan anbefales at se nærmere på hjemmesiden som både giver en god beskrivelse af de enkelte projekter, der arbejdes med, og det generelle koncept omkring IBA-Hamburg. Selvom Elb-Insel har en helt anden karakter, var der store dele af tankegangene, der kunne genkendes i forhold til Helhedsplanen for Gellerup. HafenCity en guidet gåtur fra gennem havnebyen fra NachhaltigskeitsPavillionen i øst til Elbphilharmonie i vest Udviklingsområdet HafenCity dækker 157 hektar, hvilket gør det til et af de mest prominente midtby/havneudviklingsprojekter i verden. Det vil frem mod 2025 udbygge Hamborg City med 40 %. Masterplanen blev udfærdiget i 2000 og revideret i Ifølge planen skal området skal rumme et mix af beboelse (6.000 nye hjem), servicevirksomheder, kultur- og fritidstilbud, turisme og handel (samlet ekstra jobs). 8

9 Udvalget hentede værdifuld inspiration til udviklingen af Aarhus bynære havnearealer, særligt med hensyn til Hamborgs fokus på at skabe liv i området. Læs mere om HafenCity på denne hjemmeside: Besøg hos HWF - Hamburgerische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung inkl. Cluster Erneuerbare Energien Første del af besøget var en præsentation af Hamborg som lokaliseringssted for virksomheder, herunder en præsentation af Hamborgs erhvervsmæssige styrker. Anden del var en fokuseret præsentation af klyngeorganisationen for vedvarende energi. De to præsentationer er vedlagt som bilag. 9

10 4. Regnskab for turen Poster Bustransport til og fra Hamborg Hotel Konsulentbistand til turplanlægning Gaver Diæter Forplejning og taxakørsel under opholdet Total Udgift kr kr kr kr kr kr kr. Antal deltagere: 8 Gennemsnitspris pr. deltager: kr. 5. Bilag Præsentation fra Hamburg University Præsentation fra HWF, 1. del: Discover Hamburg Præsentation fra HWF, 2. del: Renewable Energy Hamburg 10

11 University of Applied Sciences Hamburg Research for Demand Side Integration Taking advantage of what is already there - 1 -

12 HAW, CC4E & C4DSI Why research DSI? Two Projects at C4DSI E-Harbours Smart Power Hamburg - 2 -

13 HAW, CC4E & C4DSI - 3 -

14 HAW Hamburg: University of Applied Sciences HAW Hamburg Technology and Informatics Life Sciences Economics & Social Sciences Design, Media, Information 2nd largest university in Hamburg 4 Departments, 19 Faculties, 63 degree programs 13,600 students, 370 Profs Assistant Profs.

15 CC4E Erneuerbare Energien und Energieeffizienz der HAW HAW Hamburg Technology and Informatics Life Sciences Economics & Social Sciences Pooling of research activities in renewable energy and energy efficiency at the Competence Center Erneuerbare Energien & Energieeffizienz Design, Media, Information Installation of a field of expertise in Northern Germany Activity Areas: Teaching, Research, Transfer Partnerships, Networking Cooperation with Universities, Copanies and other Institutions

16 CC4E Erneuerbare Energien und Energieeffizienz der HAW HAW Hamburg Technology and Informatics Life Sciences Economics & Social Sciences Design, Media, Information Research activities in Demand Side Integration at CC4E in the Center for Demand Side Integration Interdisciplinary research team with a strong focus on DSI in cities Current Public Projects: E-Harbours, Smart Power Hamburg Private R&D Projects New Partners welcome

17 Why research DSI? - 7 -

18 The political aims concerning the energy turnaround: Europe aims at realizing an ambitious agenda 20% less energy consumption < 20% 20% less CO2 20% demand coverage by renewable energies Some European countries go further than that: Germany aims at an share of 35% electricity from renewables by 2020, 50% by 2030 and 80% by

19 The generation/consumption balance and the electricity grid setpoint Setpoint 50 Hz Use of reserve power Load Generation Deviation from load prognosis Large load noise Drop out of larger loads Reasons for larger deviations: Deviation from generation prognosis (esp. wind) Drop out of generation units - 9 -

20 - 10 -

21 - 11 -

22 Energie-Campus HAW: Forschungs-/Innovationsprojekte Demand Side Integration Problem: A rising share of renewables leads to higher fluctuations in power generation. Base load as a concept vanishes. Simulation of a share of 47% REG (Weather data of 2007). Source: Fraunhofer IWES

23 Power in GW Resulting residual load (RE generation minus load) expected for 2020 in Germany

24 Power in GW Resulting residual load (RE generation minus load) expected for 2020 in Germany Plus generation from existing (!) base load PP

25 Energie-Campus HAW: Forschungs-/Innovationsprojekte Demand Side Integration Indespensable part of the solution: Smoothing fluctuations via Integration of the Demand Side (Demand Response) and storage of surplus generation (e. g. Power to Gas) Influence of DR and PS (Potential of 2006) at 47% REG (Weather Data 2007). Quelle: Fraunhofer IWES

26 Conclusion For a renewable energy system we do not only need the renewable generation capacity but also a very flexible (new) energy system which contains flexible generation sites (no base load generation needed) flexible electric loads facilities for surplus energy storage The C4DSI focuses its research on identifying and integrating flexible loads and storage facilities on the electrical and thermal demand side

27 Two Public R&D Projects at C4DSI 1. E-Harbours 2. Smart Power Hamburg

28 Two Public R&D Projects at C4DSI 1. E-Harbours

29 E- harbours: Supported by: EU Interreg North Sea Regions Programme Duration: 01/09/ /08/2013 Total Eligible Budget: 4,820,120; ERDF Grant: 2,410,060. Lead Beneficiary: Municipality of Zaanstad Partners: Municipality of Amsterdam, NL Port of Antwerp, BE City of Malmö, SE Hamburg University of Applied Sciences, GE Pure Energy Centre, UK Robert Gordon University, UK Uddevalla Energy, SE VITO, BE

30 The objectives of e-harbours: The challenge is to create a more sustainable energy model in harbour regions on the basis of innovative intelligent energy networks (smart grids). e-harbours focuses 3 objectives in 7 show cases: 1) Increase the use of renewable energies and flexible loads in harbours regions 2) Increase the use of smart energy grids to atune energy demand and supply 3) Increase the use of electric tranport in harbours

31 Show Case 1 and 2 Hamburg and Antwerp Aim: Find flexible loads in harbour companies Connect them to virtual power plants Apply/develop necessary business models

32 Survey in Hamburg Land use and identified/analysed companies in the port of Hamburg

33 So far: Closer Examination of 3 cold storage facilities K1: 600 kw (440 kw) cooling power K3: 132kW (100 kw) cooling power K4: 200 kw (180 kw) cooling power Examination of financial potential regarding structured purchase untypical grid usage (low during peak, high during offpeak) selling reserve capacity combination of the above

34

35 Two Public R&D Projects at C4DSI 2. Smart Power Hamburg

36 SMART POWER HAMBURG Smart Power Hamburg A joint research project Lead Partner: HAMBURG ENERGIE GEFÖRDERT DURCH: Scientific Research by two universities: RWTH Aachen and HAW Hamburg Funded by BMWi as part of the funding initiative EnEff:Wärme FÖRDERPROGRAMM: Running time until end of 2014 SMART POWER HAMBURG Konsortialführer Wissenschaftliche Begleitung Gefördert durch: aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages

37 GENERATION Combined Heat and Power Production Flexible Power Generation SMART POWER HAMBURG STORAGE Flexibility of CHP via heat stroage IN URBAN INFRASTRUCTURE - Bunker - Swimming Pools - Heat distr. grids DEMAND Smart Metering Demand Response HVAC in public properties MANAGEMENT SYSTEM AS OPEN PLATTFROM CONCEPT OPERATED HAMBURG ENERGY Energy Efficiency of properties in the Pool Energy services for CHP and property owners Services to the energy system (DSO &TSO) Gefördert durch: aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages

38 Pre-Runner to SPH: E-Island Simulation of a balancing group of 120 public properties at MVL in a network of 120 Smart Meters and 20 Standard Load Management Devices (Matlab/Simulink). Dipl. Ing. (FH) Hans Schäfers

39 3 Bisherige Ergebnisse Mittwoch 2. Juli 2008 Szenario 1: Fahrplaneinhaltung

40 3 Bisherige Ergebnisse Mittwoch 2. Juli 2008 Modellbildung und Simulation des Szenario 2: Pos MRL -> Regler Min

41 3 Bisherige Ergebnisse Mittwoch 2. Juli 2008 Modellbildung und Simulation des Szenario 2: Neg. MRL -> Regler Max

42 Thank you for your attention

43 Introduction to Hamburg as a Business Location Stefan Matz, Director International Business HWF Hamburg Business Development Corporation

44 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

45 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

46 HAMBURG Facts and Figures Hamburg in Germany Second largest city in Europe's largest domestic market Free and Hanseatic City of Hamburg is one 16 federal states Germany s economically strongest federal state Germany s most dynamic business region Germany s most international city Highest purchasing power in Germany

47 HAMBURG Facts and Figures Stable population growth Second highest increase of employees in Germany Second highest percentage of highly skilled personnel in Germany More managing directors than in any other federal state Hamburg Total Region Area 755 km² km² Population 1,77 Mio. 4,3 Mio. Employees subject to social insurance contribution 0,8 Mio. 1,4 Mio.

48 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

49 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

50 HAMBURG International Trade Metropolis Most International City in Germany 650 Asian companies 400 Nordic companies 120 US companies 250 companies from Eastern Europe and Russia

51 HAMBURG International Trade Metropolis Renowned International Enterprises In Hamburg

52 HAMBURG International Trade Metropolis Denmark and Hamburg: Volume of trade in 2011: approx. 1.4 bill. More than 250 Danish companies established in Hamburg HWF consulted more than 200 Danish companies Rich variety of Danish institutions: Consulate General of the Kingdom of Denmark, the German-Danish-Association, DBC - Dansk Business Club

53 HAMBURG International Trade Metropolis Denmark and Hamburg: More than 74,000 Danes visit Hamburg every year Very good traffic connections to and from Denmark: regular flights and direct trains to Copenhagen and Aarhus, travel times only 4 ½ hours Good cultural infrastructure, e.g. Den danske Sømandskirke and Scandinavian school and Kindergarten

54 HAMBURG International Trade Metropolis Renowned Danish companies in Hamburg

55 HAMBURG International Trade Metropolis Attractive Business Environment Business culture: more than 800 years of trading expertise Workforce: highest productivity in Germany Hamburg Harbor: second largest European seaport, No. 1 Gateway to Asia Traffic hub: centre for transportation via air, water and road in Northern Europe

56 HAMBURG International Trade Metropolis Economic structure: well balanced with more than 80% level services industry and strong small sized companies, most hidden champions in Germany Innovation: third most patents per inhabitants in Germany Exceptionally high living standard combined with comparably low living costs Economic growth of approx. 14 % until 2015 forecasted in 2009

57 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

58 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

59 HAMBURG A City Worth Living In World Class Cultural Offering The world s third most important city for musical productions (e.g. The Lion King, Tarzan) Three internationally renowned state theatres, incl. the Hamburg State Opera House with John Neumeier s ballet Exeptional array of first class restaurants (10 Guide Michelin Stars) The Reeperbahn, unique and famous in the world

60 HAMBURG A City Worth Living In HafenCity Hamburg Harbourcity The largest urban development project in Europe. Hamburg is growing downtown by around 40 percent or 157 hectares. By 2020, 40,000 people will be working and around 12,000 living here.

61 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

62 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

63 HWF HAMBURG connecting people and markets The HWF Hamburg Business Development Corporation The central contact, consulting and service agency for companies from all industries One stop shop: supports businesses in implementing their expansion, restructuring and investment projects Service strictly confidential and free of charge

64 HWF HAMBURG connecting people and markets Competence with an International Perspective HWF International Business Service: Support for all international companies from start-up to transnational enterprise Providing comprehensive information on location and business environment Assistance in obtaining residence and work permits Approval procedure consultancy and acceleration Brokerage of suitable office/commercial space Putting companies in touch with experts and cooperation partners Bridging the culture gap between company and location

65 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

66 CONTENT Hamburg as a Business Location Hamburg Facts and Figures Hamburg International Trade Metropolis Hamburg A City Worth Living In HWF - Hamburg Business Development Corporation Introduction and Fields of Business Partnering Organisations: Cluster Initiatives Contactdetails

67 HWF HAMBURG connecting people and markets At the centre of thriving industries - HWF is partnering with the initiatives of Hamburg s successful clusters: Aviation Life Sciences Logistics Media, IT and Telecommunication Renewable Energies Shipbuilding, Habour and Seafaring

68 THANK YOU for your attention! HWF Hamburg Business Development Corporation Habichtstraße Hamburg Germany Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

69 Foto: segovax / pixelio.de Hamburg Media Server Hamburg: International Hub for Renewable Energy Know-How and Services May 2012, Jan Rispens, Managing Director

70 Renewable Energy in Germany Key Facts Renewable Energy in the German electricity sector in 2010: Overview 2010 Production: 101 TWh Jobs: Investments: 27 Billion Electricity share: 17 % 1st Half Year 2011: > 20% German Gov. goal 2020 > 30% 2

71 Wind Energy in Germany Key Facts Number of installed wind turbines and capacity in Germany 2010: Overview 3

72 Offshore Wind Essential for Energy Supply 25,000 MW installed power government goal: Electricity production in 2030 of 100 TWh 15-20% of electricity demand in Germany Without alternative, while no other renewable energy: with comparable generation potential with comparative cost potential with full load hours per year 4

73 Challenge: Technology and Investments 25,000 MW by 2030: Approx. 5,000 turbines Turbines: tonnes Foundations: >1.000 tonnes Investments: Billion 30% investment for turbines 70% investment for foundations, installation, ships Track-Record 5

74 Offshore Status of development in Germany 21 GW project pipeline in Germany already around 8.5 GW consented about 1.7 GW secured through contracts Source: WAB Windenergie Agentur Bremen

75 Renewable Energy Framework in Hamburg Climate change and environmental targets demand focussed action: 20% renewable energy until 2020 as target from the Hamburg Climate Protection Plan % renewable energy in 2050 as a long term goal European Green Capital 2011 award is an incentive for the future development of Hamburg Hamburgs industrial policy is based on sustainable growth: Growth with foresight is the city s mission statement Focused cluster development in innovative industry sectors The renewable energy sector is a growth sector with a long term potential: Stability and growth despite worldwide economic downturn Increased business settlement by international companies recently Strategic support by Hamburg government 7

76 Renewable Energy in Hamburg - Overview 1,466 companies, 53.3 % in Hamburg City, active in the field of Wind, PV, Bioenergy in Hamburg Metropolitan region. Branch in Hamburg shows dynamic development of employment above average. 24,700 employees, 59 % in Hamburg City 1.4 % of the total MR-HH Windenergy Growth Renewables employment +56 % Solarenergy Biomass Utilities Non Renewable-branches +8,3 % Total employment MR-HH +4,6% Companies active in the field of Renewable Energy expect: Employment 2015 Turnover 2015 Renewables +40% Renewables +78% Non renewable-branches +15 % Non renewable-braches +37% 8

77 Experience on Cluster-Structure Critical Mass of acteurs (historical development) Comparatively Low level of value creation in the renewable business Many (decentral) SMEs and some large internatinal corporations Many services for all areas of renewable energy, e.g. law firms, engineering Hamburg as central hub offering value addition to surrounding regions Advantage of using renewable energy and know-how directly in/for Hamburg Geographic focus on Hamburg and the Hamburg Metropolitan Region Triple-Helix focus (business, institutes, government) Industry and services Universities and other research/education City of Hamburg government 9

78 Structure of Cluster-organization Share holders 51% Hamburg 49% EEHH Association Executive Board EEHH Association (e.v.) Members: Industry, Reserachinstitutes, Service providers Identification Know-how Networking Vision and Strategy of Cluster EEHH GmbH Implement Cluster strategy Project identification and partly -realization Workshops and -groups Events Project A Project B Project C Advisory Board Founded: September 29th, 2010 with 57 members Members: Chambers, unions, trusts Established: January 19th 2011 Members by now: 163 Consulting and Networking 10

79 Cluster Profile > 30% Renewable Energy Target Increasing Renewable Energy Penetration Cluster EEHH Intelligent grid Transformation of Energy Transport Infrastructure Integrated Power Generation Solutions Transformation of Power Generation Landscape Integrated Building Solutions Transformation of Energy Demand Side (Buildings, Industry) Energy Sector Trends E-Mobility Connection between Mobility Sector and Power Generation Sector Connected to Department of City Development and Environment one-stop-shop Landmark projects (i.e. international building exhibition) Existing network and technology management for e-mobility and hydrogen/fuel cell technology 11

80 Cluster Profile The Renewable Energy Hamburg Cluster Cluster Network since member companies 148 in Hamburg City Area Rest in Metropolitan Area Hamburg s central location in Europe Renewable Energy Cluster in Hamburg 12

81 The Value Chain Know-How and Services R&D Production Management, Engineering, Sales Services Regional, Nationwide Application Wind Energy Solar Energy Biomass Geothermics Building & Efficieny Technology available network for international business contacts Hamburg is not a production facility site for renewable energy products but a leading centre for management, engineering, sales, project development and other know-how -based services 13

82 Cluster Highlight - Management Northern Windcenter Hamburg is a stronghold of onshore and offshore wind power companies in Germany. Wind energy manufacturers have located their headquarters in Hamburg or operate important functions here e.g. management, engineering or sales and marketing as well as a broad array of services for the renewables sector. The business settlement by international companies increased strongly (selection 09-11): Dong Energy, Areva Wind, Gamesa, GE, Global Wind Power, Siemens Wind Power 14

83 Turbine Manufacturers in Hamburg International sales and project management offshore Offshore Office (2nd Quarter 2011) Research and development center offshore European supply Headquarter, product development, International sales Headquarter, product development, sales Headquarter, product development, sales International Wind Energy Headquarter Offshore project development (GER) / Offshore transformer stations (AC and HVDC) Offshore Product development, tower, drive train Sales / Service GER and central Europe 15

84 Dedicated Location in North Germany Dedicated infrastructure: Manufacturing close to sea with supportive Service - engineering, financing, certification - and Know-How center essential for geografic market advantages. Many synergies between maritime, aviation Industry and wind sector. Many synergies within Hamburg Metropolitan Area strong regional economic stimulus. Components, Base Harbour Shipbuilding Services, Engineering, Project Dev. 16

85 Current Dynamics since 2009 Expansion offshore project development Approx. 2,000 new jobs Expansion sales offshore turbines, project development, transformer stations New HQ, offshore turbine development Expansion wind certification Expansion offshore office New offshore R&D Centre German offshore office 17

86 Solar Energy Industry in Hamburg Many leading manufacturers are present in Hamburg with their headquarters or departments like Sales & Marketing Very active project development 18

87 Biomass Energy Industry in Hamburg Companies involved in: District heating with Biomass Feed in biogas into natural gas distribution system Biomass logistics Biofuels 19

88 Cluster Highlight - Services International Service Hub Hamburg develops and markets world-class services for all categories of renewables. Service companies for project management, engineering and supply chain solutions set up their core business in Hamburg. Big utility companies operate their renewables project development from Hamburg. Meteorological, certification, financing, insurance and legal services are conducted in Hamburg successfully and with international recognition. The service range has improved according to the demands of the renewable energy sector and now is available for new international partners. 20

89 Cluster Highlight - Services Hamburg is a key center of (selection) project development maritime engineering/logistics certification 21

90 Cluster Highlight - Services Hamburg is a key center of (selection) insurance finance sea law / renewables law 22

91 Cluster Highlight - Innovation Renewable Innovation Center Hamburg is a worldwide trendsetter for innovative products and services in selected areas of renewable energy research and development. Activities of associated universities, local research centers and R&D departments lead to high potential in the research and development area. In cooperation with other strong industry sectors such as the civil aviation industry and maritime engineering this provides a lot of know-how for future developments. 23

92 Research & Development for Renewables R&D Centre, Meteorology Hamburg University Meteorology, Materials University of Applied Science Aviation / Materials / Renewables IT Aviation R&D Centre Rotorblades materials / Composites / Carbon Fibre Electrical Engineering Mechatronics Helmholtz Society Fundamental Research Materials / Maritime Technical University Aviation / Maritime / Biomass R&D Centre Offshore Wind (2011) Wind Energy Research Suzlon/Repower Systems Aviation Research Environmental Science 24

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet

Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet Europæiske netudviklingsplaner systemudvikling i Norden og Østersøområdet Hanne Kortegaard Nielsen, Energinet.dk Oversigt Historisk samarbejde i Norden Produktion og forbrug er under forandring - Klimamål

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 1. halvår 201 A member firm of IMAP, with over 0 offices globally Opsummering Det danske M&A marked i 1. halvår 201 på niveau med 1. halvår 2013 M&A-markedet i H1 på niveau med H1 2013 - Der

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling?

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Karsten Fogh Ho-Lanng Nordisk Analysedirektør IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Cisco Expo 22. marts 2006 www.idc.com En historie om to IT-verdener Enterprise IT verdenen Netværket i går Netværket

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy

Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy Klimaforum9 DGI-Byen December 14, 29 Assistant Professor, PhD, Brian Vad Mathiesen Department of Development and Planning, Aalborg

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009 12. OKTOBER, 2009 FGE - partners Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroTech A/S Boeing Chr. Hansen A/S Danfoss A/S DI Energibranchen DONG Energy A/S Energinet.dk GridManager A/S Grundfos A/S Landbrug

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas

An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas An Open-access Cost of Energy Calculation Tool for Wave Energy Projects The Danish Case Julia Fernández Chozas N. E. Helstrup Jensen (Energinet.dk) J. P. Kofoed (Aalborg University) 4th Annual HMRC Economic

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere