Bilag 3A.6 Integrationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.6 Integrationer"

Transkript

1 Bilag 3A.6 Integrationer Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE INTEGRATIONSBESKRIVELSER INDLEDNING ATP - SNITFLADER ATP ERP ATP AFSTEMNING ATP DATAWAREHOUSE ATP IDM & IDP UDBETALING DANMARK - SNITFLADER POSTHÅNDTERING BERIGET GRUNDDATA KMD SNITFLADER KMD UDBETALING KMD KMF KMD OPUS DEBITOR KMD INDKOMST KMD BOLIGSTØTTE Bilag 3A.6 Integrationer Side 1 af 63

3 7 EKSTERNE SYSTEMER - SNITFLADER NETS DR NEDSAT LICENS FÆLLES KOMMUNALE SYSTEMER SNITFLADER FLIS SAGS- OG DOKUMENTINDEKS YDELSESINDEKS KOMMUNALE TRÆK KOMMUNERNES YDELSESSYSTEM (KY) KOMMUNALE SYSTEMER MED ENSARTET BEHOV KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM - KSD KMD BYS KMD BOLIGLÅN KMD STRUKTURA KMD BOLIGSTØTTE FÆLLES OFFENTLIGE SYSTEMER - SNITFLADER PENSIONSINFO NEMLOG-IN DIGITAL FULDMAGT BORGER.DK FJERNPRINT SKAT EINDKOMST SKAT FORSKUD CSC SKAT SKAT EVS (EJENDOMSVÆRDISKATTESYSTEM) DANMARKS STATISTIK RAPPORTERING BLIS - RAPPORTERING Bilag 3A.6 Integrationer Side 2 af 63

4 9.12 PENSIONSBRANCHEN AMS HUSLEJEREGISTERET STATENS ARKIVER INTERIM SNITFLADER FLETTE-/FORDELEREN KMD SOCIAL PENSION, KOMMUNE Bilag 3A.6 Integrationer Side 3 af 63

5 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.6 Integrationer Side 4 af 63

6 2 Indledning 2.1 Bilagets formål og opbygning I dette bilag leveres uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra. I bilaget fremgår integrationsr for alle de integrationer, der er præsenteret på systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). 2.2 Relation til øvrigt materiale Bilaget er en del af Behovsopgørelsen og skal ses i sammenhæng med bilag 3, 3A og øvrige underbilag til 3A. Bilag 3A.6 Integrationer Side 5 af 63

7 3 Integrationsr 3.1 Indledning Dette afsnit indeholder integrationsr for alle de integrationer, som skal etableres fra, jf. systemkonteksten i Bilag 3A (Behovsopgørelse). I det følgende vil hver integration blive beskrevet ud fra en fast struktur indeholdende nedenstående informationer: Integrationsnavn/ID Formål med integrationen Tilkobles Flette-/fordeleren Hvilke data flyder over integrationen Forventet volumen (frekvens, datamængder) angivet ud fra forretningsmæssige behov Reference til løsningsflows som indeholder integrationen Reference til produkt-/snitflade Integrationerne vil blive beskrevet på et logisk niveau, og der vil således ikke nødvendigvis være en 1-1 relation mellem integrationsrne i det følgende og de faktiske metoder/services, som skal anvendes. I flere tilfælde vil en integration således dække over kald af flere forskellige services. F.eks. vil en integration til SKAT til hent af skattekort kunne dække over både opsætning af abonnement på personens skattekort og hent af skattekort oplysninger. Det vil være op til leverandøren at oversætte de forretningsmæssige krav til integrationerne til en konkret anvendelse af konkrete tekniske snitflader, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i. De mulige tekniske snitflader på de tilstødende systemer vil være beskrevet i separate underbilag eller via referencer til eksterne r. Systemkonteksten er illustreret på Figur 1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 6 af 63

8 Figur 1: Systemkonteksten for. Diagrammet viser alle de systemer, som skal integrere til. Figuren viser ikke infrastruktur-komponenter men udelukkende applikationer på logisk niveau. Bilag 3A.6 Integrationer Side 7 af 63

9 4 ATP - Snitflader 4.1 ATP ERP PERP1 Posteringer til ERP Tilkobles Flette-/fordeleren Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Løsningsflows hvor integrationen optræder Snitflade Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet PERP1 ATP ERP ATP ERP er et Business support system, hvori ATP håndterer områderne økonomi og HR. På økonomiområdet håndteres internt og eksternt regnskab, og hertil modtages løbende posteringsinformationer fra alle fagsystemer samt udbetalingssystemet og opkrævningssystemet. ATP ERP er baseret på SAP FI/CO. ATP ERP driftes og vedligeholdes af ATP IT. Nej Vedligehold af regnskab for pension i ATP ERP. overfører posteringsinformationer til ATP ERP. Posteringsinformationer også på enkeltposteringsniveau. Ingen overfører posteringsinformationer i forbindelse med hver udbetalingskørsel Der foretages månedligt ca. 1 mio. udbetalinger, som der skal foretages korrekt bogføring af. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af posteringer: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Snitflade - Krav til leverance-systemernes bogførings-records.pdf Eksisterende snitflade. Der findes et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) for ATP ERP. 4.2 ATP afstemning PAAF1 Afstemningsdata til ATP Bilag 3A.6 Integrationer Side 8 af 63

10 PAAF1 Afstemningsdata til ATP PAAF1 ATP s afstemningsenhed ATP s enhed der er ansvarlig for at sikre at regnskabsdata er korrekte og afstemt mellem systemerne. Enheden foretager afstemning af bogføringsdata for alle Udbetaling Danmarks systemer via egne værktøjer og systemer. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Levering af data til brug for den regnskabsmæssige kontrol og afstemning. Kommunikationsmønster udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform (se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Data fra til Udtræk af posteringsdata på alle relevante tilstande/steps i pengestrømmen. Data fra til Ingen Afstemningsdata udtrækkes og afleveres med faste tidsintervaller. Endvidere kan en ATP-medarbejder med særlige rettigheder igangsætte et udtræk af specifikke afstemningsdata. Alle enkeltposteringer i en given periode på forskellige tidspunkter/tilstande i pengestrømmen skal kunne udtrækkes. Posteringerne knytter sig til de ca. 1 mio. månedlige udbetalinger. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Afstemning Snitflade Skal fastlægges i Afklaringsetapen, når realiseringen af pengestrømmene i er kendt. Snitfladens tilstand på Ny snitflade. udbudstidspunktet ATP s integrationsplatform findes i både et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilot- (præproduktions-) miljø. 4.3 ATP Datawarehouse PDWH1 Data til datawarehouse Bilag 3A.6 Integrationer Side 9 af 63

11 PDWH1 Data til datawarehouse PDWH1 ATP s datawarehouse ATP s datawarehouse, som indsamler relevante data fra øvrige systemer og stiller disse til rådighed for ledelsesrapportering, statistik og ad hoc analyser. For Udbetaling Danmark benyttes systemet til ledelsesrapportering. Endvidere holdes heri datagrundlaget for Udbetaling Danmarks arbejde med Helhedsorienteret Kontrol. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen At stille data fra til rådighed for de dataanalyser og rapporteringer, der sker i ATP s datawarehouse. Kommunikationsmønster skubber data til ATP. Data fra til Alle data i. Ved hver dataaflevering skal der dog kun leveres de data, der er nye eller ændrede siden sidste dataaflevering. Data fra til Ingen En gang om dagen. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Rapporter Snitflade Udtrækket skal leveres i et standard format, som uden yderligere tilretning kan tilgås fra en SQL DataWarehouse løsning, fx en semikolonsepareret fil. Snitfladen skal fastlægges endeligt i Afklaringsetapen. Snitfladens tilstand på Datawarehouse har en snitflade mod Eksisterende Løsning. udbudstidspunktet Denne integration skal erstatte den nuværende snitflade. N/a Bilag 3A.6 Integrationer Side 10 af 63

12 4.4 ATP IdM & IdP PIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM PIDM1 ATP IdM og IdP (Identity Management og Identity Provider) En række systemer i ATP s sikkerhedsdomæne, som benyttes til administration af interne brugere og deres roller og rettigheder, samt autentifikation af de interne brugere. Fra systemerne gøres bruger- og rettighedsoplysninger tilgængelige for de øvrige it-systemer. Udbetaling Danmarks brugere, herunder kunderådgivere, administreres som en del af ATP s øvrige interne brugere, og de tildeles roller med rettigheder til fagsystemet via Identity Management-systemet. De interne brugere vil endvidere blive autentificeret via disse systemer. Som IdM-løsning anvendes produktet IBM Security Identity Manager (TIM). Derudover anvendes Windows AD, IBM TFIM og TAM. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen får kendskab til de brugere og rolletildelinger, som vedligeholdes i ATP s IdM. Kommunikationsmønster ATP s IdM og IdP system understøtter forskellige metoder til udveksling af bruger- og rolle-/rettighedsoplysninger: a) ATP s IdM skubber oplysninger om alle brugere og deres rolletildelinger til s brugerdatabase. b) ATP s IdM og IdP leverer oplysninger om en brugers rolletildelinger i forbindelse med brugerens login. Der er forskellige teknologier i spil afhængigt af valgt metode se snitfladen. Data fra til s roller gøres tilgængelige for rolletildelingen i ATP s IdM i forbindelse med oprettelse og vedligehold af rollerne. Data fra til Brugere og deres tildeling af systemmæssige roller. Bilag 3A.6 Integrationer Side 11 af 63

13 PIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Afhængigt af valgt kommunikationsmønster: a) Brugere og deres rolletildeling skubbes ud hver gang disse oprettes eller ændres i ATP s IdM. b) Rolletildeling leveres ved hvert login. ATP har ca. XX interne brugere. Heraf skal ca. XX have adgang til. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent:?? Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige tilladte integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM er et eksisterende produkt som tilbyder en række udbudstidspunktet forskellige integrationsmekanismer, som også er implementeret mod en række andre systemer. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. PIDP1 Login via ATP s IdP PIDP1 ATP IdM og IdP Se PIDM1. ATP Formål med integrationen ATP s interne brugere har single-sign on med deres ATP windows login. Kommunikationsmønster Afhænger af valgt teknologi. Der kan være tale om både client side og server side integration. Data fra til Ingen Data fra til Brugerens identitet. Hver gang en ATP-bruger har brug for at logge på systemet. Der er ca. XX ATP-brugere, heraf ca. XX kunderådgivere som dagligt tilgår systemet. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Sikkerhed Bilag 3A.6 Integrationer Side 12 af 63

14 PIDP1 Login via ATP s IdP Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM og IdP har mekanismer for Single sign-on udbudstidspunktet etableret mod flere andre systemer. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Bilag 3A.6 Integrationer Side 13 af 63

15 5 Udbetaling Danmark - snitflader 5.1 Posthåndtering PPHL1 Modtag indgående post PPHL1 Posthåndteringsleverandøren. Posthånderingsleverandøren håndterer modtagelse, scanning, fordeling og præjournalisering af Udbetaling Danmarks indgående post. Posthåndteringsleverandøren modtager fysisk post, og indhenter digital post fra henholdsvis Sikkerpost og Digital Post. Data Scanning. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Kunne modtage i præjournaliseret post i en samlet kanal, således at fagsystemet automatisk kan journalisere posten til en eksisterende sag eller en ny sag. Kommunikationsmønster Posthåndteringsleverandøren overfører posten med metadata til, som kvitterer for modtagelsen. Det skal fastlægges om post overføres enkeltvis eller i batch. Data fra til Kvittering, formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra til Post med metadata. Udvekslingsformatet på metadata fastlægges i Afklaringsetapen, og vil være baseret på OIO Sag og OIO Dokument. Når Posthåndteringsleverandøren har påført et stykke post tilstrækkelige metadata, så det kan journaliseres i et fagsystem. ca. XX stykker post om året. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Fysisk post, Digital post. Snitflade Snitflade tilgår ved PHL Milepæl 1 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladespecifikation tilgår ved PHL Milepæl 2 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladens tilstand på Snitfladen er ikke etableret på udbudstidspunktet (tidsplan udbudstidspunktet fastlægges i Afklaringsetapen) PHL udstiller ikke testmiljøer. Bilag 3A.6 Integrationer Side 14 af 63

16 PPHL2 Send post til genjournalisering PPHL2 Posthåndteringsleverandøren. Se PPHL1 Se PPHL1 Formål med At kunne returnere post til posthåndteringsleverandøren, integrationen enten fordi posten er journaliseret i et forkert system, eller fordi en kopi også skal journaliseres i et andet fagsystem. Kommunikationsmønster Fagsystemet overfører post med metadata til Posthåndteringsleverandøren, som kvitterer for modtagelsen. Data fra til Post med metadata, herunder om det er en kopi eller originalen som skal journaliseres i et andet fagsystem. Hvis posten skal journaliseres som en Kopi, så skal modtageren angives, ellers angives en fritekst til brug for journalmedarbejderen. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra Kvittering. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. til Efter behov Ca. 200 stykker post om året er fejljournaliseret og skal omjournaliseres til et andet fagsystem. Ca. 500 stykker post om året skal journaliseres i et andet fagsystem som en kopi. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Fysisk post, Digital post. Snitflade Se PPHL1 Snitfladens tilstand på Se PPHL1 udbudstidspunktet Se PPHL1 5.2 Beriget Grunddata PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata PBGD1 Beriget Grunddata Bilag 3A.6 Integrationer Side 15 af 63

17 PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata Støttesystem, som indeholder og leverer oplysninger om personer, virksomheder og myndigheder, samt relationer imellem disse. Oplysningerne inkluderer bl.a. personoplysninger fra CPR og virksomhedsoplysninger fra CVR. Beriget Grunddata tildeler alle personer og virksomheder et unikt ID, således at systemet også kan håndtere personer uden et cpr.nr (f.eks. udenlandske borgere). etableres af ATP. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Levering af opdaterede person-, virksomheds- og myndighedsdata. Kommunikationsmønster Beriget grunddata understøtter to forskellige kommunikationsmønstre: a) Replikering: opsætter abonnement på de personer, virksomheder og myndigheder, som det ønsker data for. Data for disse interessenter leveres derefter til systemet i en daglig replikering hver gang der er ændrede data. Alternativt kan ændringerne kommunikeres til via hændelsesbeskeder. b) Opslag: henter data fra Beriget Grunddata, når der er brug for data, som endnu ikke er modtaget i en replikering. Data fra til Identifikation af personen, virksomheden eller myndigheden, som der ønskes data for. Data fra til Data for personen, virksomheden eller myndigheden inklusive relationer. Hver gang skal benytte data for en person, virksomhed eller myndighed, det ikke allerede kender, eller der er sket opdateringer til personen, virksomheden eller myndigheden i Beriget Grunddata. forventes årligt at håndtere en personbestand på XX personer. Der forventes årligt at komme XX ændringer til disse personer. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent:?? Bilag 3A.6 Integrationer Side 16 af 63

18 PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata Snitflade Informationsmodellen for Beriget Grunddata beskriver informationerne i Beriget Grunddata og dermed hvilke data, der kan hentes fra systemet se bilag 3A.4 (Begrebs- og informationsmodeller). Snitflade og -specifikation tilgår senere, jævnfør bilag 1 (Tidsplan). Snitfladens tilstand på Beriget grunddata er under anskaffelse, men forventes at udbudstidspunktet være implementeret, når ny pensionsløsning går live. Beriget Grunddata kommer til at udstille et testmiljø. Bilag 3A.6 Integrationer Side 17 af 63

19 6 KMD Snitflader Dette afsnit beskriver integrationerne til KMD systemer. Integrationer til visse KMD systemer er dog beskrevet andetsteds: Integrationer til KMD BYS, KMD Boliglån, KMD Struktura og KMD Boligstøtte er beskrevet under afsnit 1.22 Kommunale systemer med ensartet behov, mens midlertidige snitflader til KMD Social Pension er beskrevet under afsnittet Transition snitflader. 6.1 KMD Udbetaling PKUD1 Udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling PKUD1 KMD Udbetaling Et udbetalingssystem som modtager udbetalingsanmodninger fra flere andre systemer og sikrer, at disse udbetalingsanmodninger effektueres. Der udbetales til NemKonto for både personer og virksomheder. Alle udbetalinger i pensionsløsningen effektueres via KMD Udbetaling. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Udbetaling af pensionsydelser og -tillæg. Kommunikationsmønster leverer udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling. Data fra til Udbetalingsanmodninger der skal effektueres. Data fra til Ingen En gang om måneden Der udbetales månedligt til ca. 1 mio. pensionister (både førtids- og folkepensionister) Løsningsflows hvor LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - person 10.x.1.1 integrationen optræder Komponent: Udbetaling Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Udbetaling Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af udbetalingsanmodninger: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Udbetaling - Snitflade - Udbetalingsanmodninger - GF200001Q v pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 18 af 63

20 PKUD1 Udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling Snitfladens tilstand på Eksisterende kommerciel snitflade. udbudstidspunktet KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 6.2 KMD KMF PKMF1 Træk af kommunal medfinansiering PKMF1 KMD KMF (Kommunal MedFinansiering) KMD-system som benyttes, hvor der er ydelser, der skal finansieres delvis af staten og delvis af kommunerne. Kommunernes andel af ydelserne kommunikeres til kommunernes udbetalings- og økonomisystemer (KMD Udbetaling) via denne komponent. For pensionssystemet benyttes KMF'en til at sikre, at den kommunale refusionsandel af pensionen kan overføres til UDK. Refusionsbeløbene for hver enkelt pensionsbestanddel sendes via snitfladen til KMF. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Træk af kommunernes andel af udbetalte ydelser. Kommunikationsmønster overfører posteringsoplysninger til KMD KMF. KMD KMF kvitterer for modtagelsen. Data fra til Oplysninger om kommunernes andel af de udbetalinger, der skal finansieres delvist af kommunen. Oplysninger sendes på enkeltposteringsniveau. Data fra til Kvittering Der overføres penge fra kommunerne til UDK månedligt. Der er ca Førtidspensionister, som der skal overføres penge til. Løsningsflows hvor LF Håndter udbetaling person 10.x.1.1 integrationen optræder Komponent: Udbetaling Bilag 3A.6 Integrationer Side 19 af 63

21 PKMF1 Træk af kommunal medfinansiering Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd KMF Produkt.pdf Snitflade: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd KMF - Snitflade - ID pdf Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD KMF og udbudstidspunktet KMD s fagsystemer. Snitfladen etableres i en ekstern version som en del af udfasningsassistancen fra KMD. KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 6.3 KMD Opus Debitor PKOD1 Modregning i pensionen PKOD1 KMD Opus Debitor Opkrævningssystem som anvendes af Udbetaling Danmark til opkrævning og modregning af beløb i ydelser. I opkrævningssystemet vedligeholdes betalingsadministrationsaftaler for bl.a. skyldige beløb der skal modregnes i pensionsudbetalingerne. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Træk af beløb der skal modregnes i pensionen i henhold til en betalingsadministrationsaftale. Kommunikationsmønster henter løbende betalingsadministrationsaftaler vedrørende træk i pensionen fra KMD Opus Debitor. Når de forfaldne beløb trækkes i pensionen, sendes de faktisk trukne beløb til KMD Opus Debitor. Data fra til Udbetaling af pension fratrukket betalingsadministrationsaftaler. Data fra til Senest oprettede betalingsadministrationsaftaler til visning i pensionsoverblikket og til modregning i pensionen. henter dagligt de senest oprettede betalingsadministrationsaftaler. Hver måned i forbindelse med månedskørslen, trækkes beløb, der er forfaldne i indeværende måned fra pensionen, og beløbet sendes via snitfladen til KMD Debitor Bilag 3A.6 Integrationer Side 20 af 63

22 PKOD1 Modregning i pensionen? Løsningsflows hvor LF Håndter opkrævning 10.x.x.x integrationen optræder Håndter udbetaling person 10.x.1.1 Komponent: Modregning og Træk Snitflade? Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD Opus udbudstidspunktet Debitor og KMD s fagsystemer. Snitfladen etableres i en ekstern version som en del af udfasningsassistancen fra KMD. KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se PKOD2 Opret betalingsaftale PKOD2 KMD Opus Debitor Se PKOD1 Se PKOD1 Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Oprettelse af betalingsadministrationsaftale for tilbagebetaling af for meget udbetalt pension. Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Løsningsflows hvor integrationen optræder Snitflade Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet Se PKOD1 Se PKOD1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 21 af 63

23 6.4 KMD Indkomst PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen PKIK1 KMD Indkomst KMD Indkomst udstiller indkomstdata fra flere forskellige kilder, herunder SKAT eindkomst, SKAT s årsopgørelsessystem og SKAT s forskudsopgørelsessystem. Disse data udstilles dels i en brugergrænseflade til kunderådgiverne og dels i en systemgrænseflade. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Hent af oplysninger fra forskudsopgørelse og årsopgørelse til brug for fastsættelse af indkomstgrundlag og formuegrundlag. Kommunikationsmønster KMD Indkomst understøtter følgende mønstre til hent af oplysninger: a) Enkeltopslag: sender en forespørgsel til KMD Indkomst efter enten forskuds- eller årsopgørelsesoplysninger for én person. KMD Indkomst returnerer de fundne data. b) Masseleverance: indsender en personkreds til KMD Indkomst. KMD Indkomst sender de efterspurgte forskuds- eller årsopgørelsesoplysninger for alle personerne i personkredsen til. Data fra til En specifikation af hvilke oplysninger, der ønskes; herunder om der ønskes data fra forskudsopgørelsen eller fra årsopgørelsen, for hvilket år, samt for hvilke(n) person(er). Data fra til De(n) ønskede forskuds- eller årsopgørelse(r). Bilag 3A.6 Integrationer Side 22 af 63

24 PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Der hentes forskudsopgørelsesdata i følgende situationer: Løbende ved nyansøgninger til brug for forudfyldelse af indkomstgrundlag i ansøgningsblanketten. Én gang årligt ved fastsættelse af indkomstgrundlaget for næste års pensionsudbetalinger. Der hentes årsopgørelsesdata i følgende situationer: Løbende ved ansøgning af helbredstillæg, hvor formuegrundlag forudfyldes i ansøgningsblanketten. To gange årligt ved den årlige efterregulering af foregående års pension; for de selvstændige hentes i juni måned; for alle andre hentes i april måned. (alternativt har systemet allerede modtaget årsopgørelserne via adviseringen, PKIK2?) Én gang årligt ved opgørelse af formuegrundlag i forbindelse med beregning af ældrecheck (eller måske kan vi genanvende den årsopgørelse vi alligevel har hentet ifm. den årlige efterregulering af pensionen?) Ved de årlige hent af forskudsopgørelses- og årsopgørelsesoplysninger hentes der oplysninger for alle ydelsesmodtagere+ægtefæller/samlevere; dvs. for ca personer. Der er årligt XX nyansøgninger, hvortil der skal hentes oplysninger fra forskudsopgørelsen, samt YY ansøgninger af helbredstillæg, hvortil der skal hentes formuegrundlag fra årsopgørelsen. Løsningsflows hvor LF Håndter udbetaling person 10.x.1.1, integrationen optræder Håndter opkrævning 10.x.x.x, Vurder økonomisk effektueringsplan Komponent: Beregning af Ydelser. Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Indkomst Produkt.pdf Snitflade (der kommer en opdateret udgave senere): Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Indkomst - Snitflade - Indkomstgrænseflade - ID190 - P v003.pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 23 af 63

25 PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD Indkomst udbudstidspunktet og KMD s fagsystemer. Under klippekortprojektet etableres en eksternt tilgængelig snitflade på KMD Indkomst, som skal tillade ikke-kmd-systemer at få fat i årsopgørelses- og forskudsoplysninger fra KMD Indkomst. Klippekortprojektet drives af KOMBIT, og der kan læses mere om det her: KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se PKIK2 Advisering om ændringer til årsopgørelsen og forskudsopgørelsen PKIK2 KMD Indkomst Se PKIK1. Se PKIK1. Formål med Modtagelse af besked hver gang der sker ændringer til en integrationen relevant årsopgørelse eller forskudsopgørelse, således at kan vedligeholde korrekt indkomstgrundlag. Kommunikationsmønster vedligeholder den personkreds, som der ønskes besked om ved ændring af forskuds- eller årsopgørelse, ved at sende personkredsen til KMD Indkomst. Når KMD Indkomst modtager en ny forskuds- eller årsopgørelse fra SKAT for en person i personkredsen, sender KMD Indkomst en besked til indeholdende den nye forskudsopgørelse/årsopgørelse. Data fra til Personkreds, som der ønskes adviser for. Data fra Alle nye og ændrede forskuds- og årsopgørelser for personer i til personkredsen. Bilag 3A.6 Integrationer Side 24 af 63

26 PKIK2 Advisering om ændringer til årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Personkredsen opdateres løbende, når der kommer nye ydelsesmodtagere og ægtefæller/samlevere til, samt når personer skal fjernes fra personkredsen (eller kan den kun indsendes en gang om måneden? afventer dialog med KMD) Der modtages løbende nye forskudsopgørelser og årsopgørelser, når disse foreligger fra SKAT (eller sker det kun en gang om måneden? afventer dialog med KMD). Personkredsen forventes at være på ca personer. For hver af disse modtages årligt 1-2 forskudsopgørelser og 1-2 årsopgørelser. Løsningsflows hvor LF -?? integrationen optræder komponent: Modregning og Træk. Snitflade Se PKIK1. Snitfladens tilstand på Se PKIK1. udbudstidspunktet Se PKIK1. PKIK3 Hent indkomstoplysninger fra eindkomst PKIK3 KMD Indkomst Se PKIK1 Se PKIK1 Formål med Hent af indkomstoplysninger og løntimetal fra eindkomst til integrationen brug for løbende justering af indkomstgrundlaget for ydelsesmodtagere samt til brug for kontrol af beskæftigelseskrav for personer med opsat pension. Kommunikationsmønster eindkomst understøtter følgende mønstre til hent af oplysninger: a) Enkeltopslag: sender en forespørgsel til eindkomst efter oplysninger for en bestemt periode og person. eindkomst returnerer de fundne data. b) Masseleverance: indsender en personkreds til eindkomst. eindkomst sender de efterspurgte oplysninger for alle personerne i personkredsen til. Data fra til En specifikation af hvilke oplysninger, der ønskes; herunder for hvilke(n) person(er), samt hvilken periode. Bilag 3A.6 Integrationer Side 25 af 63

27 PKIK3 Hent indkomstoplysninger fra eindkomst Data fra De efterspurgte indkomstoplysninger. til Der hentes data fra eindkomst i følgende situationer: Én gang årligt i marts måned hentes løntimetal for alle lønmodtagere med opsat pension i forbindelse med kontrol af beskæftigelseskrav. Hver måned hentes summerede indkomstoplysninger for aktuel opgørelsesperiode for alle pensionsmodtagere af hensyn til eventuel justering af indkomstgrundlaget. Løbende slås op i eindkomst ved manuelt tjek af indkomsten To gange årligt i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionen hentes indkomstoplysninger for alle ydelsesmodtagere med kalenderåret opdelt i flere opgørelsesperioder Løsningsflows hvor LF -?? integrationen optræder Komponent:?? Snitflade Snitfladens tilstand på Se PKIK1 udbudstidspunktet Se PKIK1 6.5 KMD Boligstøtte PKBO2 Hent kompensationsbeløb fra boligstøtte PKBO2 KMD Boligstøtte KMD Boligstøtte anvendes af kommuner i forbindelse med bevilling af boligstøtte. KMD Tilkobles Flette-/fordeleren Ja Formål med integrationen At hente kompensationsbeløbet til brug for beregning af varmetillæg. Kommunikationsmønster Initieres fra pensionsystemet Data fra til Se snitfladerne. Det er endnu uklart om advisering sker vi eksisterende KOMBIT funktionalitet eller om funktionaliteten skal etableres i pensionssystemet. Bilag 3A.6 Integrationer Side 26 af 63

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013 Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem Den 19. februar 2013 A. Idemodning Eksterne tests og pilot-drift F. Afslutning Tidsplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 C. Krav & kontrakter D. Udvikling & overtagelse

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LØSNINGSFLOWS... 4 Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 1 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd 25. februar 2014 Peter Glargaard Jytte Bertelsen Hvor vi kom fra Kommunerne UDK SAPA Overblik, Opgavestyring Driftsstabilitet afhænger bl.a. af leverandørafhængigheder

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.13: Hændelsesliste Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Hændelsesliste Indgående beskeder... 4 3 Hændelsesliste udgående beskeder... 25 DETTE DOKUMENT

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION HVAD ER KMD SOCIAL PENSION? KMD Social Pension KMD Social Pension er et system til håndtering af ydelser vedr. Pensionister og Førtidspensionister. Det er et tidligere kommunalt

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014 KMD Sag As-Is Integrationsanalyse KMJ, 19. marts 2014 Integrationsanalyse Metode og Proces KILDE: Informationerne om integrationer og integrationstyper er tilvejebragt af KMD via udfasningsaftalen. De

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Kommunedagene januar 2016 Dagsorden 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion 2. Hvad er med i de 78 kr? 3. Snitflader - KOMBITs

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere