Bilag 3A.6 Integrationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.6 Integrationer"

Transkript

1 Bilag 3A.6 Integrationer Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE INTEGRATIONSBESKRIVELSER INDLEDNING ATP - SNITFLADER ATP ERP ATP AFSTEMNING ATP DATAWAREHOUSE ATP IDM & IDP UDBETALING DANMARK - SNITFLADER POSTHÅNDTERING BERIGET GRUNDDATA KMD SNITFLADER KMD UDBETALING KMD KMF KMD OPUS DEBITOR KMD INDKOMST KMD BOLIGSTØTTE Bilag 3A.6 Integrationer Side 1 af 63

3 7 EKSTERNE SYSTEMER - SNITFLADER NETS DR NEDSAT LICENS FÆLLES KOMMUNALE SYSTEMER SNITFLADER FLIS SAGS- OG DOKUMENTINDEKS YDELSESINDEKS KOMMUNALE TRÆK KOMMUNERNES YDELSESSYSTEM (KY) KOMMUNALE SYSTEMER MED ENSARTET BEHOV KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM - KSD KMD BYS KMD BOLIGLÅN KMD STRUKTURA KMD BOLIGSTØTTE FÆLLES OFFENTLIGE SYSTEMER - SNITFLADER PENSIONSINFO NEMLOG-IN DIGITAL FULDMAGT BORGER.DK FJERNPRINT SKAT EINDKOMST SKAT FORSKUD CSC SKAT SKAT EVS (EJENDOMSVÆRDISKATTESYSTEM) DANMARKS STATISTIK RAPPORTERING BLIS - RAPPORTERING Bilag 3A.6 Integrationer Side 2 af 63

4 9.12 PENSIONSBRANCHEN AMS HUSLEJEREGISTERET STATENS ARKIVER INTERIM SNITFLADER FLETTE-/FORDELEREN KMD SOCIAL PENSION, KOMMUNE Bilag 3A.6 Integrationer Side 3 af 63

5 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.6 Integrationer Side 4 af 63

6 2 Indledning 2.1 Bilagets formål og opbygning I dette bilag leveres uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra. I bilaget fremgår integrationsr for alle de integrationer, der er præsenteret på systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). 2.2 Relation til øvrigt materiale Bilaget er en del af Behovsopgørelsen og skal ses i sammenhæng med bilag 3, 3A og øvrige underbilag til 3A. Bilag 3A.6 Integrationer Side 5 af 63

7 3 Integrationsr 3.1 Indledning Dette afsnit indeholder integrationsr for alle de integrationer, som skal etableres fra, jf. systemkonteksten i Bilag 3A (Behovsopgørelse). I det følgende vil hver integration blive beskrevet ud fra en fast struktur indeholdende nedenstående informationer: Integrationsnavn/ID Formål med integrationen Tilkobles Flette-/fordeleren Hvilke data flyder over integrationen Forventet volumen (frekvens, datamængder) angivet ud fra forretningsmæssige behov Reference til løsningsflows som indeholder integrationen Reference til produkt-/snitflade Integrationerne vil blive beskrevet på et logisk niveau, og der vil således ikke nødvendigvis være en 1-1 relation mellem integrationsrne i det følgende og de faktiske metoder/services, som skal anvendes. I flere tilfælde vil en integration således dække over kald af flere forskellige services. F.eks. vil en integration til SKAT til hent af skattekort kunne dække over både opsætning af abonnement på personens skattekort og hent af skattekort oplysninger. Det vil være op til leverandøren at oversætte de forretningsmæssige krav til integrationerne til en konkret anvendelse af konkrete tekniske snitflader, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i. De mulige tekniske snitflader på de tilstødende systemer vil være beskrevet i separate underbilag eller via referencer til eksterne r. Systemkonteksten er illustreret på Figur 1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 6 af 63

8 Figur 1: Systemkonteksten for. Diagrammet viser alle de systemer, som skal integrere til. Figuren viser ikke infrastruktur-komponenter men udelukkende applikationer på logisk niveau. Bilag 3A.6 Integrationer Side 7 af 63

9 4 ATP - Snitflader 4.1 ATP ERP PERP1 Posteringer til ERP Tilkobles Flette-/fordeleren Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Løsningsflows hvor integrationen optræder Snitflade Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet PERP1 ATP ERP ATP ERP er et Business support system, hvori ATP håndterer områderne økonomi og HR. På økonomiområdet håndteres internt og eksternt regnskab, og hertil modtages løbende posteringsinformationer fra alle fagsystemer samt udbetalingssystemet og opkrævningssystemet. ATP ERP er baseret på SAP FI/CO. ATP ERP driftes og vedligeholdes af ATP IT. Nej Vedligehold af regnskab for pension i ATP ERP. overfører posteringsinformationer til ATP ERP. Posteringsinformationer også på enkeltposteringsniveau. Ingen overfører posteringsinformationer i forbindelse med hver udbetalingskørsel Der foretages månedligt ca. 1 mio. udbetalinger, som der skal foretages korrekt bogføring af. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af posteringer: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Snitflade - Krav til leverance-systemernes bogførings-records.pdf Eksisterende snitflade. Der findes et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) for ATP ERP. 4.2 ATP afstemning PAAF1 Afstemningsdata til ATP Bilag 3A.6 Integrationer Side 8 af 63

10 PAAF1 Afstemningsdata til ATP PAAF1 ATP s afstemningsenhed ATP s enhed der er ansvarlig for at sikre at regnskabsdata er korrekte og afstemt mellem systemerne. Enheden foretager afstemning af bogføringsdata for alle Udbetaling Danmarks systemer via egne værktøjer og systemer. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Levering af data til brug for den regnskabsmæssige kontrol og afstemning. Kommunikationsmønster udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform (se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Data fra til Udtræk af posteringsdata på alle relevante tilstande/steps i pengestrømmen. Data fra til Ingen Afstemningsdata udtrækkes og afleveres med faste tidsintervaller. Endvidere kan en ATP-medarbejder med særlige rettigheder igangsætte et udtræk af specifikke afstemningsdata. Alle enkeltposteringer i en given periode på forskellige tidspunkter/tilstande i pengestrømmen skal kunne udtrækkes. Posteringerne knytter sig til de ca. 1 mio. månedlige udbetalinger. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Afstemning Snitflade Skal fastlægges i Afklaringsetapen, når realiseringen af pengestrømmene i er kendt. Snitfladens tilstand på Ny snitflade. udbudstidspunktet ATP s integrationsplatform findes i både et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilot- (præproduktions-) miljø. 4.3 ATP Datawarehouse PDWH1 Data til datawarehouse Bilag 3A.6 Integrationer Side 9 af 63

11 PDWH1 Data til datawarehouse PDWH1 ATP s datawarehouse ATP s datawarehouse, som indsamler relevante data fra øvrige systemer og stiller disse til rådighed for ledelsesrapportering, statistik og ad hoc analyser. For Udbetaling Danmark benyttes systemet til ledelsesrapportering. Endvidere holdes heri datagrundlaget for Udbetaling Danmarks arbejde med Helhedsorienteret Kontrol. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen At stille data fra til rådighed for de dataanalyser og rapporteringer, der sker i ATP s datawarehouse. Kommunikationsmønster skubber data til ATP. Data fra til Alle data i. Ved hver dataaflevering skal der dog kun leveres de data, der er nye eller ændrede siden sidste dataaflevering. Data fra til Ingen En gang om dagen. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Rapporter Snitflade Udtrækket skal leveres i et standard format, som uden yderligere tilretning kan tilgås fra en SQL DataWarehouse løsning, fx en semikolonsepareret fil. Snitfladen skal fastlægges endeligt i Afklaringsetapen. Snitfladens tilstand på Datawarehouse har en snitflade mod Eksisterende Løsning. udbudstidspunktet Denne integration skal erstatte den nuværende snitflade. N/a Bilag 3A.6 Integrationer Side 10 af 63

12 4.4 ATP IdM & IdP PIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM PIDM1 ATP IdM og IdP (Identity Management og Identity Provider) En række systemer i ATP s sikkerhedsdomæne, som benyttes til administration af interne brugere og deres roller og rettigheder, samt autentifikation af de interne brugere. Fra systemerne gøres bruger- og rettighedsoplysninger tilgængelige for de øvrige it-systemer. Udbetaling Danmarks brugere, herunder kunderådgivere, administreres som en del af ATP s øvrige interne brugere, og de tildeles roller med rettigheder til fagsystemet via Identity Management-systemet. De interne brugere vil endvidere blive autentificeret via disse systemer. Som IdM-løsning anvendes produktet IBM Security Identity Manager (TIM). Derudover anvendes Windows AD, IBM TFIM og TAM. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen får kendskab til de brugere og rolletildelinger, som vedligeholdes i ATP s IdM. Kommunikationsmønster ATP s IdM og IdP system understøtter forskellige metoder til udveksling af bruger- og rolle-/rettighedsoplysninger: a) ATP s IdM skubber oplysninger om alle brugere og deres rolletildelinger til s brugerdatabase. b) ATP s IdM og IdP leverer oplysninger om en brugers rolletildelinger i forbindelse med brugerens login. Der er forskellige teknologier i spil afhængigt af valgt metode se snitfladen. Data fra til s roller gøres tilgængelige for rolletildelingen i ATP s IdM i forbindelse med oprettelse og vedligehold af rollerne. Data fra til Brugere og deres tildeling af systemmæssige roller. Bilag 3A.6 Integrationer Side 11 af 63

13 PIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Afhængigt af valgt kommunikationsmønster: a) Brugere og deres rolletildeling skubbes ud hver gang disse oprettes eller ændres i ATP s IdM. b) Rolletildeling leveres ved hvert login. ATP har ca. XX interne brugere. Heraf skal ca. XX have adgang til. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent:?? Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige tilladte integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM er et eksisterende produkt som tilbyder en række udbudstidspunktet forskellige integrationsmekanismer, som også er implementeret mod en række andre systemer. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. PIDP1 Login via ATP s IdP PIDP1 ATP IdM og IdP Se PIDM1. ATP Formål med integrationen ATP s interne brugere har single-sign on med deres ATP windows login. Kommunikationsmønster Afhænger af valgt teknologi. Der kan være tale om både client side og server side integration. Data fra til Ingen Data fra til Brugerens identitet. Hver gang en ATP-bruger har brug for at logge på systemet. Der er ca. XX ATP-brugere, heraf ca. XX kunderådgivere som dagligt tilgår systemet. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Sikkerhed Bilag 3A.6 Integrationer Side 12 af 63

14 PIDP1 Login via ATP s IdP Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM og IdP har mekanismer for Single sign-on udbudstidspunktet etableret mod flere andre systemer. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Bilag 3A.6 Integrationer Side 13 af 63

15 5 Udbetaling Danmark - snitflader 5.1 Posthåndtering PPHL1 Modtag indgående post PPHL1 Posthåndteringsleverandøren. Posthånderingsleverandøren håndterer modtagelse, scanning, fordeling og præjournalisering af Udbetaling Danmarks indgående post. Posthåndteringsleverandøren modtager fysisk post, og indhenter digital post fra henholdsvis Sikkerpost og Digital Post. Data Scanning. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Kunne modtage i præjournaliseret post i en samlet kanal, således at fagsystemet automatisk kan journalisere posten til en eksisterende sag eller en ny sag. Kommunikationsmønster Posthåndteringsleverandøren overfører posten med metadata til, som kvitterer for modtagelsen. Det skal fastlægges om post overføres enkeltvis eller i batch. Data fra til Kvittering, formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra til Post med metadata. Udvekslingsformatet på metadata fastlægges i Afklaringsetapen, og vil være baseret på OIO Sag og OIO Dokument. Når Posthåndteringsleverandøren har påført et stykke post tilstrækkelige metadata, så det kan journaliseres i et fagsystem. ca. XX stykker post om året. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Fysisk post, Digital post. Snitflade Snitflade tilgår ved PHL Milepæl 1 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladespecifikation tilgår ved PHL Milepæl 2 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladens tilstand på Snitfladen er ikke etableret på udbudstidspunktet (tidsplan udbudstidspunktet fastlægges i Afklaringsetapen) PHL udstiller ikke testmiljøer. Bilag 3A.6 Integrationer Side 14 af 63

16 PPHL2 Send post til genjournalisering PPHL2 Posthåndteringsleverandøren. Se PPHL1 Se PPHL1 Formål med At kunne returnere post til posthåndteringsleverandøren, integrationen enten fordi posten er journaliseret i et forkert system, eller fordi en kopi også skal journaliseres i et andet fagsystem. Kommunikationsmønster Fagsystemet overfører post med metadata til Posthåndteringsleverandøren, som kvitterer for modtagelsen. Data fra til Post med metadata, herunder om det er en kopi eller originalen som skal journaliseres i et andet fagsystem. Hvis posten skal journaliseres som en Kopi, så skal modtageren angives, ellers angives en fritekst til brug for journalmedarbejderen. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra Kvittering. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. til Efter behov Ca. 200 stykker post om året er fejljournaliseret og skal omjournaliseres til et andet fagsystem. Ca. 500 stykker post om året skal journaliseres i et andet fagsystem som en kopi. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Fysisk post, Digital post. Snitflade Se PPHL1 Snitfladens tilstand på Se PPHL1 udbudstidspunktet Se PPHL1 5.2 Beriget Grunddata PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata PBGD1 Beriget Grunddata Bilag 3A.6 Integrationer Side 15 af 63

17 PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata Støttesystem, som indeholder og leverer oplysninger om personer, virksomheder og myndigheder, samt relationer imellem disse. Oplysningerne inkluderer bl.a. personoplysninger fra CPR og virksomhedsoplysninger fra CVR. Beriget Grunddata tildeler alle personer og virksomheder et unikt ID, således at systemet også kan håndtere personer uden et cpr.nr (f.eks. udenlandske borgere). etableres af ATP. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Levering af opdaterede person-, virksomheds- og myndighedsdata. Kommunikationsmønster Beriget grunddata understøtter to forskellige kommunikationsmønstre: a) Replikering: opsætter abonnement på de personer, virksomheder og myndigheder, som det ønsker data for. Data for disse interessenter leveres derefter til systemet i en daglig replikering hver gang der er ændrede data. Alternativt kan ændringerne kommunikeres til via hændelsesbeskeder. b) Opslag: henter data fra Beriget Grunddata, når der er brug for data, som endnu ikke er modtaget i en replikering. Data fra til Identifikation af personen, virksomheden eller myndigheden, som der ønskes data for. Data fra til Data for personen, virksomheden eller myndigheden inklusive relationer. Hver gang skal benytte data for en person, virksomhed eller myndighed, det ikke allerede kender, eller der er sket opdateringer til personen, virksomheden eller myndigheden i Beriget Grunddata. forventes årligt at håndtere en personbestand på XX personer. Der forventes årligt at komme XX ændringer til disse personer. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent:?? Bilag 3A.6 Integrationer Side 16 af 63

18 PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata Snitflade Informationsmodellen for Beriget Grunddata beskriver informationerne i Beriget Grunddata og dermed hvilke data, der kan hentes fra systemet se bilag 3A.4 (Begrebs- og informationsmodeller). Snitflade og -specifikation tilgår senere, jævnfør bilag 1 (Tidsplan). Snitfladens tilstand på Beriget grunddata er under anskaffelse, men forventes at udbudstidspunktet være implementeret, når ny pensionsløsning går live. Beriget Grunddata kommer til at udstille et testmiljø. Bilag 3A.6 Integrationer Side 17 af 63

19 6 KMD Snitflader Dette afsnit beskriver integrationerne til KMD systemer. Integrationer til visse KMD systemer er dog beskrevet andetsteds: Integrationer til KMD BYS, KMD Boliglån, KMD Struktura og KMD Boligstøtte er beskrevet under afsnit 1.22 Kommunale systemer med ensartet behov, mens midlertidige snitflader til KMD Social Pension er beskrevet under afsnittet Transition snitflader. 6.1 KMD Udbetaling PKUD1 Udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling PKUD1 KMD Udbetaling Et udbetalingssystem som modtager udbetalingsanmodninger fra flere andre systemer og sikrer, at disse udbetalingsanmodninger effektueres. Der udbetales til NemKonto for både personer og virksomheder. Alle udbetalinger i pensionsløsningen effektueres via KMD Udbetaling. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Udbetaling af pensionsydelser og -tillæg. Kommunikationsmønster leverer udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling. Data fra til Udbetalingsanmodninger der skal effektueres. Data fra til Ingen En gang om måneden Der udbetales månedligt til ca. 1 mio. pensionister (både førtids- og folkepensionister) Løsningsflows hvor LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - person 10.x.1.1 integrationen optræder Komponent: Udbetaling Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Udbetaling Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af udbetalingsanmodninger: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Udbetaling - Snitflade - Udbetalingsanmodninger - GF200001Q v pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 18 af 63

20 PKUD1 Udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling Snitfladens tilstand på Eksisterende kommerciel snitflade. udbudstidspunktet KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 6.2 KMD KMF PKMF1 Træk af kommunal medfinansiering PKMF1 KMD KMF (Kommunal MedFinansiering) KMD-system som benyttes, hvor der er ydelser, der skal finansieres delvis af staten og delvis af kommunerne. Kommunernes andel af ydelserne kommunikeres til kommunernes udbetalings- og økonomisystemer (KMD Udbetaling) via denne komponent. For pensionssystemet benyttes KMF'en til at sikre, at den kommunale refusionsandel af pensionen kan overføres til UDK. Refusionsbeløbene for hver enkelt pensionsbestanddel sendes via snitfladen til KMF. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Træk af kommunernes andel af udbetalte ydelser. Kommunikationsmønster overfører posteringsoplysninger til KMD KMF. KMD KMF kvitterer for modtagelsen. Data fra til Oplysninger om kommunernes andel af de udbetalinger, der skal finansieres delvist af kommunen. Oplysninger sendes på enkeltposteringsniveau. Data fra til Kvittering Der overføres penge fra kommunerne til UDK månedligt. Der er ca Førtidspensionister, som der skal overføres penge til. Løsningsflows hvor LF Håndter udbetaling person 10.x.1.1 integrationen optræder Komponent: Udbetaling Bilag 3A.6 Integrationer Side 19 af 63

21 PKMF1 Træk af kommunal medfinansiering Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd KMF Produkt.pdf Snitflade: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd KMF - Snitflade - ID pdf Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD KMF og udbudstidspunktet KMD s fagsystemer. Snitfladen etableres i en ekstern version som en del af udfasningsassistancen fra KMD. KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 6.3 KMD Opus Debitor PKOD1 Modregning i pensionen PKOD1 KMD Opus Debitor Opkrævningssystem som anvendes af Udbetaling Danmark til opkrævning og modregning af beløb i ydelser. I opkrævningssystemet vedligeholdes betalingsadministrationsaftaler for bl.a. skyldige beløb der skal modregnes i pensionsudbetalingerne. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Træk af beløb der skal modregnes i pensionen i henhold til en betalingsadministrationsaftale. Kommunikationsmønster henter løbende betalingsadministrationsaftaler vedrørende træk i pensionen fra KMD Opus Debitor. Når de forfaldne beløb trækkes i pensionen, sendes de faktisk trukne beløb til KMD Opus Debitor. Data fra til Udbetaling af pension fratrukket betalingsadministrationsaftaler. Data fra til Senest oprettede betalingsadministrationsaftaler til visning i pensionsoverblikket og til modregning i pensionen. henter dagligt de senest oprettede betalingsadministrationsaftaler. Hver måned i forbindelse med månedskørslen, trækkes beløb, der er forfaldne i indeværende måned fra pensionen, og beløbet sendes via snitfladen til KMD Debitor Bilag 3A.6 Integrationer Side 20 af 63

22 PKOD1 Modregning i pensionen? Løsningsflows hvor LF Håndter opkrævning 10.x.x.x integrationen optræder Håndter udbetaling person 10.x.1.1 Komponent: Modregning og Træk Snitflade? Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD Opus udbudstidspunktet Debitor og KMD s fagsystemer. Snitfladen etableres i en ekstern version som en del af udfasningsassistancen fra KMD. KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se PKOD2 Opret betalingsaftale PKOD2 KMD Opus Debitor Se PKOD1 Se PKOD1 Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Oprettelse af betalingsadministrationsaftale for tilbagebetaling af for meget udbetalt pension. Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Løsningsflows hvor integrationen optræder Snitflade Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet Se PKOD1 Se PKOD1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 21 af 63

23 6.4 KMD Indkomst PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen PKIK1 KMD Indkomst KMD Indkomst udstiller indkomstdata fra flere forskellige kilder, herunder SKAT eindkomst, SKAT s årsopgørelsessystem og SKAT s forskudsopgørelsessystem. Disse data udstilles dels i en brugergrænseflade til kunderådgiverne og dels i en systemgrænseflade. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Hent af oplysninger fra forskudsopgørelse og årsopgørelse til brug for fastsættelse af indkomstgrundlag og formuegrundlag. Kommunikationsmønster KMD Indkomst understøtter følgende mønstre til hent af oplysninger: a) Enkeltopslag: sender en forespørgsel til KMD Indkomst efter enten forskuds- eller årsopgørelsesoplysninger for én person. KMD Indkomst returnerer de fundne data. b) Masseleverance: indsender en personkreds til KMD Indkomst. KMD Indkomst sender de efterspurgte forskuds- eller årsopgørelsesoplysninger for alle personerne i personkredsen til. Data fra til En specifikation af hvilke oplysninger, der ønskes; herunder om der ønskes data fra forskudsopgørelsen eller fra årsopgørelsen, for hvilket år, samt for hvilke(n) person(er). Data fra til De(n) ønskede forskuds- eller årsopgørelse(r). Bilag 3A.6 Integrationer Side 22 af 63

24 PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Der hentes forskudsopgørelsesdata i følgende situationer: Løbende ved nyansøgninger til brug for forudfyldelse af indkomstgrundlag i ansøgningsblanketten. Én gang årligt ved fastsættelse af indkomstgrundlaget for næste års pensionsudbetalinger. Der hentes årsopgørelsesdata i følgende situationer: Løbende ved ansøgning af helbredstillæg, hvor formuegrundlag forudfyldes i ansøgningsblanketten. To gange årligt ved den årlige efterregulering af foregående års pension; for de selvstændige hentes i juni måned; for alle andre hentes i april måned. (alternativt har systemet allerede modtaget årsopgørelserne via adviseringen, PKIK2?) Én gang årligt ved opgørelse af formuegrundlag i forbindelse med beregning af ældrecheck (eller måske kan vi genanvende den årsopgørelse vi alligevel har hentet ifm. den årlige efterregulering af pensionen?) Ved de årlige hent af forskudsopgørelses- og årsopgørelsesoplysninger hentes der oplysninger for alle ydelsesmodtagere+ægtefæller/samlevere; dvs. for ca personer. Der er årligt XX nyansøgninger, hvortil der skal hentes oplysninger fra forskudsopgørelsen, samt YY ansøgninger af helbredstillæg, hvortil der skal hentes formuegrundlag fra årsopgørelsen. Løsningsflows hvor LF Håndter udbetaling person 10.x.1.1, integrationen optræder Håndter opkrævning 10.x.x.x, Vurder økonomisk effektueringsplan Komponent: Beregning af Ydelser. Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Indkomst Produkt.pdf Snitflade (der kommer en opdateret udgave senere): Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Indkomst - Snitflade - Indkomstgrænseflade - ID190 - P v003.pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 23 af 63

25 PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD Indkomst udbudstidspunktet og KMD s fagsystemer. Under klippekortprojektet etableres en eksternt tilgængelig snitflade på KMD Indkomst, som skal tillade ikke-kmd-systemer at få fat i årsopgørelses- og forskudsoplysninger fra KMD Indkomst. Klippekortprojektet drives af KOMBIT, og der kan læses mere om det her: KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se PKIK2 Advisering om ændringer til årsopgørelsen og forskudsopgørelsen PKIK2 KMD Indkomst Se PKIK1. Se PKIK1. Formål med Modtagelse af besked hver gang der sker ændringer til en integrationen relevant årsopgørelse eller forskudsopgørelse, således at kan vedligeholde korrekt indkomstgrundlag. Kommunikationsmønster vedligeholder den personkreds, som der ønskes besked om ved ændring af forskuds- eller årsopgørelse, ved at sende personkredsen til KMD Indkomst. Når KMD Indkomst modtager en ny forskuds- eller årsopgørelse fra SKAT for en person i personkredsen, sender KMD Indkomst en besked til indeholdende den nye forskudsopgørelse/årsopgørelse. Data fra til Personkreds, som der ønskes adviser for. Data fra Alle nye og ændrede forskuds- og årsopgørelser for personer i til personkredsen. Bilag 3A.6 Integrationer Side 24 af 63

26 PKIK2 Advisering om ændringer til årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Personkredsen opdateres løbende, når der kommer nye ydelsesmodtagere og ægtefæller/samlevere til, samt når personer skal fjernes fra personkredsen (eller kan den kun indsendes en gang om måneden? afventer dialog med KMD) Der modtages løbende nye forskudsopgørelser og årsopgørelser, når disse foreligger fra SKAT (eller sker det kun en gang om måneden? afventer dialog med KMD). Personkredsen forventes at være på ca personer. For hver af disse modtages årligt 1-2 forskudsopgørelser og 1-2 årsopgørelser. Løsningsflows hvor LF -?? integrationen optræder komponent: Modregning og Træk. Snitflade Se PKIK1. Snitfladens tilstand på Se PKIK1. udbudstidspunktet Se PKIK1. PKIK3 Hent indkomstoplysninger fra eindkomst PKIK3 KMD Indkomst Se PKIK1 Se PKIK1 Formål med Hent af indkomstoplysninger og løntimetal fra eindkomst til integrationen brug for løbende justering af indkomstgrundlaget for ydelsesmodtagere samt til brug for kontrol af beskæftigelseskrav for personer med opsat pension. Kommunikationsmønster eindkomst understøtter følgende mønstre til hent af oplysninger: a) Enkeltopslag: sender en forespørgsel til eindkomst efter oplysninger for en bestemt periode og person. eindkomst returnerer de fundne data. b) Masseleverance: indsender en personkreds til eindkomst. eindkomst sender de efterspurgte oplysninger for alle personerne i personkredsen til. Data fra til En specifikation af hvilke oplysninger, der ønskes; herunder for hvilke(n) person(er), samt hvilken periode. Bilag 3A.6 Integrationer Side 25 af 63

27 PKIK3 Hent indkomstoplysninger fra eindkomst Data fra De efterspurgte indkomstoplysninger. til Der hentes data fra eindkomst i følgende situationer: Én gang årligt i marts måned hentes løntimetal for alle lønmodtagere med opsat pension i forbindelse med kontrol af beskæftigelseskrav. Hver måned hentes summerede indkomstoplysninger for aktuel opgørelsesperiode for alle pensionsmodtagere af hensyn til eventuel justering af indkomstgrundlaget. Løbende slås op i eindkomst ved manuelt tjek af indkomsten To gange årligt i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionen hentes indkomstoplysninger for alle ydelsesmodtagere med kalenderåret opdelt i flere opgørelsesperioder Løsningsflows hvor LF -?? integrationen optræder Komponent:?? Snitflade Snitfladens tilstand på Se PKIK1 udbudstidspunktet Se PKIK1 6.5 KMD Boligstøtte PKBO2 Hent kompensationsbeløb fra boligstøtte PKBO2 KMD Boligstøtte KMD Boligstøtte anvendes af kommuner i forbindelse med bevilling af boligstøtte. KMD Tilkobles Flette-/fordeleren Ja Formål med integrationen At hente kompensationsbeløbet til brug for beregning af varmetillæg. Kommunikationsmønster Initieres fra pensionsystemet Data fra til Se snitfladerne. Det er endnu uklart om advisering sker vi eksisterende KOMBIT funktionalitet eller om funktionaliteten skal etableres i pensionssystemet. Bilag 3A.6 Integrationer Side 26 af 63

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere