Bilag 3A.6 Integrationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.6 Integrationer"

Transkript

1 Bilag 3A.6 Integrationer Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE INTEGRATIONSBESKRIVELSER INDLEDNING ATP - SNITFLADER ATP ERP ATP AFSTEMNING ATP DATAWAREHOUSE ATP IDM & IDP UDBETALING DANMARK - SNITFLADER POSTHÅNDTERING BERIGET GRUNDDATA KMD SNITFLADER KMD UDBETALING KMD KMF KMD OPUS DEBITOR KMD INDKOMST KMD BOLIGSTØTTE Bilag 3A.6 Integrationer Side 1 af 63

3 7 EKSTERNE SYSTEMER - SNITFLADER NETS DR NEDSAT LICENS FÆLLES KOMMUNALE SYSTEMER SNITFLADER FLIS SAGS- OG DOKUMENTINDEKS YDELSESINDEKS KOMMUNALE TRÆK KOMMUNERNES YDELSESSYSTEM (KY) KOMMUNALE SYSTEMER MED ENSARTET BEHOV KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM - KSD KMD BYS KMD BOLIGLÅN KMD STRUKTURA KMD BOLIGSTØTTE FÆLLES OFFENTLIGE SYSTEMER - SNITFLADER PENSIONSINFO NEMLOG-IN DIGITAL FULDMAGT BORGER.DK FJERNPRINT SKAT EINDKOMST SKAT FORSKUD CSC SKAT SKAT EVS (EJENDOMSVÆRDISKATTESYSTEM) DANMARKS STATISTIK RAPPORTERING BLIS - RAPPORTERING Bilag 3A.6 Integrationer Side 2 af 63

4 9.12 PENSIONSBRANCHEN AMS HUSLEJEREGISTERET STATENS ARKIVER INTERIM SNITFLADER FLETTE-/FORDELEREN KMD SOCIAL PENSION, KOMMUNE Bilag 3A.6 Integrationer Side 3 af 63

5 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.6 Integrationer Side 4 af 63

6 2 Indledning 2.1 Bilagets formål og opbygning I dette bilag leveres uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra. I bilaget fremgår integrationsr for alle de integrationer, der er præsenteret på systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). 2.2 Relation til øvrigt materiale Bilaget er en del af Behovsopgørelsen og skal ses i sammenhæng med bilag 3, 3A og øvrige underbilag til 3A. Bilag 3A.6 Integrationer Side 5 af 63

7 3 Integrationsr 3.1 Indledning Dette afsnit indeholder integrationsr for alle de integrationer, som skal etableres fra, jf. systemkonteksten i Bilag 3A (Behovsopgørelse). I det følgende vil hver integration blive beskrevet ud fra en fast struktur indeholdende nedenstående informationer: Integrationsnavn/ID Formål med integrationen Tilkobles Flette-/fordeleren Hvilke data flyder over integrationen Forventet volumen (frekvens, datamængder) angivet ud fra forretningsmæssige behov Reference til løsningsflows som indeholder integrationen Reference til produkt-/snitflade Integrationerne vil blive beskrevet på et logisk niveau, og der vil således ikke nødvendigvis være en 1-1 relation mellem integrationsrne i det følgende og de faktiske metoder/services, som skal anvendes. I flere tilfælde vil en integration således dække over kald af flere forskellige services. F.eks. vil en integration til SKAT til hent af skattekort kunne dække over både opsætning af abonnement på personens skattekort og hent af skattekort oplysninger. Det vil være op til leverandøren at oversætte de forretningsmæssige krav til integrationerne til en konkret anvendelse af konkrete tekniske snitflader, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i. De mulige tekniske snitflader på de tilstødende systemer vil være beskrevet i separate underbilag eller via referencer til eksterne r. Systemkonteksten er illustreret på Figur 1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 6 af 63

8 Figur 1: Systemkonteksten for. Diagrammet viser alle de systemer, som skal integrere til. Figuren viser ikke infrastruktur-komponenter men udelukkende applikationer på logisk niveau. Bilag 3A.6 Integrationer Side 7 af 63

9 4 ATP - Snitflader 4.1 ATP ERP PERP1 Posteringer til ERP Tilkobles Flette-/fordeleren Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Løsningsflows hvor integrationen optræder Snitflade Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet PERP1 ATP ERP ATP ERP er et Business support system, hvori ATP håndterer områderne økonomi og HR. På økonomiområdet håndteres internt og eksternt regnskab, og hertil modtages løbende posteringsinformationer fra alle fagsystemer samt udbetalingssystemet og opkrævningssystemet. ATP ERP er baseret på SAP FI/CO. ATP ERP driftes og vedligeholdes af ATP IT. Nej Vedligehold af regnskab for pension i ATP ERP. overfører posteringsinformationer til ATP ERP. Posteringsinformationer også på enkeltposteringsniveau. Ingen overfører posteringsinformationer i forbindelse med hver udbetalingskørsel Der foretages månedligt ca. 1 mio. udbetalinger, som der skal foretages korrekt bogføring af. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af posteringer: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Snitflade - Krav til leverance-systemernes bogførings-records.pdf Eksisterende snitflade. Der findes et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) for ATP ERP. 4.2 ATP afstemning PAAF1 Afstemningsdata til ATP Bilag 3A.6 Integrationer Side 8 af 63

10 PAAF1 Afstemningsdata til ATP PAAF1 ATP s afstemningsenhed ATP s enhed der er ansvarlig for at sikre at regnskabsdata er korrekte og afstemt mellem systemerne. Enheden foretager afstemning af bogføringsdata for alle Udbetaling Danmarks systemer via egne værktøjer og systemer. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Levering af data til brug for den regnskabsmæssige kontrol og afstemning. Kommunikationsmønster udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform (se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Data fra til Udtræk af posteringsdata på alle relevante tilstande/steps i pengestrømmen. Data fra til Ingen Afstemningsdata udtrækkes og afleveres med faste tidsintervaller. Endvidere kan en ATP-medarbejder med særlige rettigheder igangsætte et udtræk af specifikke afstemningsdata. Alle enkeltposteringer i en given periode på forskellige tidspunkter/tilstande i pengestrømmen skal kunne udtrækkes. Posteringerne knytter sig til de ca. 1 mio. månedlige udbetalinger. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Afstemning Snitflade Skal fastlægges i Afklaringsetapen, når realiseringen af pengestrømmene i er kendt. Snitfladens tilstand på Ny snitflade. udbudstidspunktet ATP s integrationsplatform findes i både et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilot- (præproduktions-) miljø. 4.3 ATP Datawarehouse PDWH1 Data til datawarehouse Bilag 3A.6 Integrationer Side 9 af 63

11 PDWH1 Data til datawarehouse PDWH1 ATP s datawarehouse ATP s datawarehouse, som indsamler relevante data fra øvrige systemer og stiller disse til rådighed for ledelsesrapportering, statistik og ad hoc analyser. For Udbetaling Danmark benyttes systemet til ledelsesrapportering. Endvidere holdes heri datagrundlaget for Udbetaling Danmarks arbejde med Helhedsorienteret Kontrol. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen At stille data fra til rådighed for de dataanalyser og rapporteringer, der sker i ATP s datawarehouse. Kommunikationsmønster skubber data til ATP. Data fra til Alle data i. Ved hver dataaflevering skal der dog kun leveres de data, der er nye eller ændrede siden sidste dataaflevering. Data fra til Ingen En gang om dagen. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Rapporter Snitflade Udtrækket skal leveres i et standard format, som uden yderligere tilretning kan tilgås fra en SQL DataWarehouse løsning, fx en semikolonsepareret fil. Snitfladen skal fastlægges endeligt i Afklaringsetapen. Snitfladens tilstand på Datawarehouse har en snitflade mod Eksisterende Løsning. udbudstidspunktet Denne integration skal erstatte den nuværende snitflade. N/a Bilag 3A.6 Integrationer Side 10 af 63

12 4.4 ATP IdM & IdP PIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM PIDM1 ATP IdM og IdP (Identity Management og Identity Provider) En række systemer i ATP s sikkerhedsdomæne, som benyttes til administration af interne brugere og deres roller og rettigheder, samt autentifikation af de interne brugere. Fra systemerne gøres bruger- og rettighedsoplysninger tilgængelige for de øvrige it-systemer. Udbetaling Danmarks brugere, herunder kunderådgivere, administreres som en del af ATP s øvrige interne brugere, og de tildeles roller med rettigheder til fagsystemet via Identity Management-systemet. De interne brugere vil endvidere blive autentificeret via disse systemer. Som IdM-løsning anvendes produktet IBM Security Identity Manager (TIM). Derudover anvendes Windows AD, IBM TFIM og TAM. ATP Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen får kendskab til de brugere og rolletildelinger, som vedligeholdes i ATP s IdM. Kommunikationsmønster ATP s IdM og IdP system understøtter forskellige metoder til udveksling af bruger- og rolle-/rettighedsoplysninger: a) ATP s IdM skubber oplysninger om alle brugere og deres rolletildelinger til s brugerdatabase. b) ATP s IdM og IdP leverer oplysninger om en brugers rolletildelinger i forbindelse med brugerens login. Der er forskellige teknologier i spil afhængigt af valgt metode se snitfladen. Data fra til s roller gøres tilgængelige for rolletildelingen i ATP s IdM i forbindelse med oprettelse og vedligehold af rollerne. Data fra til Brugere og deres tildeling af systemmæssige roller. Bilag 3A.6 Integrationer Side 11 af 63

13 PIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Afhængigt af valgt kommunikationsmønster: a) Brugere og deres rolletildeling skubbes ud hver gang disse oprettes eller ændres i ATP s IdM. b) Rolletildeling leveres ved hvert login. ATP har ca. XX interne brugere. Heraf skal ca. XX have adgang til. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent:?? Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige tilladte integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM er et eksisterende produkt som tilbyder en række udbudstidspunktet forskellige integrationsmekanismer, som også er implementeret mod en række andre systemer. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. PIDP1 Login via ATP s IdP PIDP1 ATP IdM og IdP Se PIDM1. ATP Formål med integrationen ATP s interne brugere har single-sign on med deres ATP windows login. Kommunikationsmønster Afhænger af valgt teknologi. Der kan være tale om både client side og server side integration. Data fra til Ingen Data fra til Brugerens identitet. Hver gang en ATP-bruger har brug for at logge på systemet. Der er ca. XX ATP-brugere, heraf ca. XX kunderådgivere som dagligt tilgår systemet. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Sikkerhed Bilag 3A.6 Integrationer Side 12 af 63

14 PIDP1 Login via ATP s IdP Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM og IdP har mekanismer for Single sign-on udbudstidspunktet etableret mod flere andre systemer. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Bilag 3A.6 Integrationer Side 13 af 63

15 5 Udbetaling Danmark - snitflader 5.1 Posthåndtering PPHL1 Modtag indgående post PPHL1 Posthåndteringsleverandøren. Posthånderingsleverandøren håndterer modtagelse, scanning, fordeling og præjournalisering af Udbetaling Danmarks indgående post. Posthåndteringsleverandøren modtager fysisk post, og indhenter digital post fra henholdsvis Sikkerpost og Digital Post. Data Scanning. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Kunne modtage i præjournaliseret post i en samlet kanal, således at fagsystemet automatisk kan journalisere posten til en eksisterende sag eller en ny sag. Kommunikationsmønster Posthåndteringsleverandøren overfører posten med metadata til, som kvitterer for modtagelsen. Det skal fastlægges om post overføres enkeltvis eller i batch. Data fra til Kvittering, formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra til Post med metadata. Udvekslingsformatet på metadata fastlægges i Afklaringsetapen, og vil være baseret på OIO Sag og OIO Dokument. Når Posthåndteringsleverandøren har påført et stykke post tilstrækkelige metadata, så det kan journaliseres i et fagsystem. ca. XX stykker post om året. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Fysisk post, Digital post. Snitflade Snitflade tilgår ved PHL Milepæl 1 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladespecifikation tilgår ved PHL Milepæl 2 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladens tilstand på Snitfladen er ikke etableret på udbudstidspunktet (tidsplan udbudstidspunktet fastlægges i Afklaringsetapen) PHL udstiller ikke testmiljøer. Bilag 3A.6 Integrationer Side 14 af 63

16 PPHL2 Send post til genjournalisering PPHL2 Posthåndteringsleverandøren. Se PPHL1 Se PPHL1 Formål med At kunne returnere post til posthåndteringsleverandøren, integrationen enten fordi posten er journaliseret i et forkert system, eller fordi en kopi også skal journaliseres i et andet fagsystem. Kommunikationsmønster Fagsystemet overfører post med metadata til Posthåndteringsleverandøren, som kvitterer for modtagelsen. Data fra til Post med metadata, herunder om det er en kopi eller originalen som skal journaliseres i et andet fagsystem. Hvis posten skal journaliseres som en Kopi, så skal modtageren angives, ellers angives en fritekst til brug for journalmedarbejderen. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra Kvittering. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. til Efter behov Ca. 200 stykker post om året er fejljournaliseret og skal omjournaliseres til et andet fagsystem. Ca. 500 stykker post om året skal journaliseres i et andet fagsystem som en kopi. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent: Fysisk post, Digital post. Snitflade Se PPHL1 Snitfladens tilstand på Se PPHL1 udbudstidspunktet Se PPHL1 5.2 Beriget Grunddata PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata PBGD1 Beriget Grunddata Bilag 3A.6 Integrationer Side 15 af 63

17 PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata Støttesystem, som indeholder og leverer oplysninger om personer, virksomheder og myndigheder, samt relationer imellem disse. Oplysningerne inkluderer bl.a. personoplysninger fra CPR og virksomhedsoplysninger fra CVR. Beriget Grunddata tildeler alle personer og virksomheder et unikt ID, således at systemet også kan håndtere personer uden et cpr.nr (f.eks. udenlandske borgere). etableres af ATP. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Levering af opdaterede person-, virksomheds- og myndighedsdata. Kommunikationsmønster Beriget grunddata understøtter to forskellige kommunikationsmønstre: a) Replikering: opsætter abonnement på de personer, virksomheder og myndigheder, som det ønsker data for. Data for disse interessenter leveres derefter til systemet i en daglig replikering hver gang der er ændrede data. Alternativt kan ændringerne kommunikeres til via hændelsesbeskeder. b) Opslag: henter data fra Beriget Grunddata, når der er brug for data, som endnu ikke er modtaget i en replikering. Data fra til Identifikation af personen, virksomheden eller myndigheden, som der ønskes data for. Data fra til Data for personen, virksomheden eller myndigheden inklusive relationer. Hver gang skal benytte data for en person, virksomhed eller myndighed, det ikke allerede kender, eller der er sket opdateringer til personen, virksomheden eller myndigheden i Beriget Grunddata. forventes årligt at håndtere en personbestand på XX personer. Der forventes årligt at komme XX ændringer til disse personer. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. integrationen optræder Komponent:?? Bilag 3A.6 Integrationer Side 16 af 63

18 PBGD1 Hent person fra Beriget Grunddata Snitflade Informationsmodellen for Beriget Grunddata beskriver informationerne i Beriget Grunddata og dermed hvilke data, der kan hentes fra systemet se bilag 3A.4 (Begrebs- og informationsmodeller). Snitflade og -specifikation tilgår senere, jævnfør bilag 1 (Tidsplan). Snitfladens tilstand på Beriget grunddata er under anskaffelse, men forventes at udbudstidspunktet være implementeret, når ny pensionsløsning går live. Beriget Grunddata kommer til at udstille et testmiljø. Bilag 3A.6 Integrationer Side 17 af 63

19 6 KMD Snitflader Dette afsnit beskriver integrationerne til KMD systemer. Integrationer til visse KMD systemer er dog beskrevet andetsteds: Integrationer til KMD BYS, KMD Boliglån, KMD Struktura og KMD Boligstøtte er beskrevet under afsnit 1.22 Kommunale systemer med ensartet behov, mens midlertidige snitflader til KMD Social Pension er beskrevet under afsnittet Transition snitflader. 6.1 KMD Udbetaling PKUD1 Udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling PKUD1 KMD Udbetaling Et udbetalingssystem som modtager udbetalingsanmodninger fra flere andre systemer og sikrer, at disse udbetalingsanmodninger effektueres. Der udbetales til NemKonto for både personer og virksomheder. Alle udbetalinger i pensionsløsningen effektueres via KMD Udbetaling. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Udbetaling af pensionsydelser og -tillæg. Kommunikationsmønster leverer udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling. Data fra til Udbetalingsanmodninger der skal effektueres. Data fra til Ingen En gang om måneden Der udbetales månedligt til ca. 1 mio. pensionister (både førtids- og folkepensionister) Løsningsflows hvor LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - person 10.x.1.1 integrationen optræder Komponent: Udbetaling Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Udbetaling Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af udbetalingsanmodninger: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Udbetaling - Snitflade - Udbetalingsanmodninger - GF200001Q v pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 18 af 63

20 PKUD1 Udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling Snitfladens tilstand på Eksisterende kommerciel snitflade. udbudstidspunktet KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 6.2 KMD KMF PKMF1 Træk af kommunal medfinansiering PKMF1 KMD KMF (Kommunal MedFinansiering) KMD-system som benyttes, hvor der er ydelser, der skal finansieres delvis af staten og delvis af kommunerne. Kommunernes andel af ydelserne kommunikeres til kommunernes udbetalings- og økonomisystemer (KMD Udbetaling) via denne komponent. For pensionssystemet benyttes KMF'en til at sikre, at den kommunale refusionsandel af pensionen kan overføres til UDK. Refusionsbeløbene for hver enkelt pensionsbestanddel sendes via snitfladen til KMF. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Træk af kommunernes andel af udbetalte ydelser. Kommunikationsmønster overfører posteringsoplysninger til KMD KMF. KMD KMF kvitterer for modtagelsen. Data fra til Oplysninger om kommunernes andel af de udbetalinger, der skal finansieres delvist af kommunen. Oplysninger sendes på enkeltposteringsniveau. Data fra til Kvittering Der overføres penge fra kommunerne til UDK månedligt. Der er ca Førtidspensionister, som der skal overføres penge til. Løsningsflows hvor LF Håndter udbetaling person 10.x.1.1 integrationen optræder Komponent: Udbetaling Bilag 3A.6 Integrationer Side 19 af 63

21 PKMF1 Træk af kommunal medfinansiering Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd KMF Produkt.pdf Snitflade: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd KMF - Snitflade - ID pdf Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD KMF og udbudstidspunktet KMD s fagsystemer. Snitfladen etableres i en ekstern version som en del af udfasningsassistancen fra KMD. KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 6.3 KMD Opus Debitor PKOD1 Modregning i pensionen PKOD1 KMD Opus Debitor Opkrævningssystem som anvendes af Udbetaling Danmark til opkrævning og modregning af beløb i ydelser. I opkrævningssystemet vedligeholdes betalingsadministrationsaftaler for bl.a. skyldige beløb der skal modregnes i pensionsudbetalingerne. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Træk af beløb der skal modregnes i pensionen i henhold til en betalingsadministrationsaftale. Kommunikationsmønster henter løbende betalingsadministrationsaftaler vedrørende træk i pensionen fra KMD Opus Debitor. Når de forfaldne beløb trækkes i pensionen, sendes de faktisk trukne beløb til KMD Opus Debitor. Data fra til Udbetaling af pension fratrukket betalingsadministrationsaftaler. Data fra til Senest oprettede betalingsadministrationsaftaler til visning i pensionsoverblikket og til modregning i pensionen. henter dagligt de senest oprettede betalingsadministrationsaftaler. Hver måned i forbindelse med månedskørslen, trækkes beløb, der er forfaldne i indeværende måned fra pensionen, og beløbet sendes via snitfladen til KMD Debitor Bilag 3A.6 Integrationer Side 20 af 63

22 PKOD1 Modregning i pensionen? Løsningsflows hvor LF Håndter opkrævning 10.x.x.x integrationen optræder Håndter udbetaling person 10.x.1.1 Komponent: Modregning og Træk Snitflade? Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD Opus udbudstidspunktet Debitor og KMD s fagsystemer. Snitfladen etableres i en ekstern version som en del af udfasningsassistancen fra KMD. KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se PKOD2 Opret betalingsaftale PKOD2 KMD Opus Debitor Se PKOD1 Se PKOD1 Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Oprettelse af betalingsadministrationsaftale for tilbagebetaling af for meget udbetalt pension. Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Løsningsflows hvor integrationen optræder Snitflade Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet Se PKOD1 Se PKOD1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 21 af 63

23 6.4 KMD Indkomst PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen PKIK1 KMD Indkomst KMD Indkomst udstiller indkomstdata fra flere forskellige kilder, herunder SKAT eindkomst, SKAT s årsopgørelsessystem og SKAT s forskudsopgørelsessystem. Disse data udstilles dels i en brugergrænseflade til kunderådgiverne og dels i en systemgrænseflade. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Tilkobles Flette-/fordeleren Nej Formål med integrationen Hent af oplysninger fra forskudsopgørelse og årsopgørelse til brug for fastsættelse af indkomstgrundlag og formuegrundlag. Kommunikationsmønster KMD Indkomst understøtter følgende mønstre til hent af oplysninger: a) Enkeltopslag: sender en forespørgsel til KMD Indkomst efter enten forskuds- eller årsopgørelsesoplysninger for én person. KMD Indkomst returnerer de fundne data. b) Masseleverance: indsender en personkreds til KMD Indkomst. KMD Indkomst sender de efterspurgte forskuds- eller årsopgørelsesoplysninger for alle personerne i personkredsen til. Data fra til En specifikation af hvilke oplysninger, der ønskes; herunder om der ønskes data fra forskudsopgørelsen eller fra årsopgørelsen, for hvilket år, samt for hvilke(n) person(er). Data fra til De(n) ønskede forskuds- eller årsopgørelse(r). Bilag 3A.6 Integrationer Side 22 af 63

24 PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Der hentes forskudsopgørelsesdata i følgende situationer: Løbende ved nyansøgninger til brug for forudfyldelse af indkomstgrundlag i ansøgningsblanketten. Én gang årligt ved fastsættelse af indkomstgrundlaget for næste års pensionsudbetalinger. Der hentes årsopgørelsesdata i følgende situationer: Løbende ved ansøgning af helbredstillæg, hvor formuegrundlag forudfyldes i ansøgningsblanketten. To gange årligt ved den årlige efterregulering af foregående års pension; for de selvstændige hentes i juni måned; for alle andre hentes i april måned. (alternativt har systemet allerede modtaget årsopgørelserne via adviseringen, PKIK2?) Én gang årligt ved opgørelse af formuegrundlag i forbindelse med beregning af ældrecheck (eller måske kan vi genanvende den årsopgørelse vi alligevel har hentet ifm. den årlige efterregulering af pensionen?) Ved de årlige hent af forskudsopgørelses- og årsopgørelsesoplysninger hentes der oplysninger for alle ydelsesmodtagere+ægtefæller/samlevere; dvs. for ca personer. Der er årligt XX nyansøgninger, hvortil der skal hentes oplysninger fra forskudsopgørelsen, samt YY ansøgninger af helbredstillæg, hvortil der skal hentes formuegrundlag fra årsopgørelsen. Løsningsflows hvor LF Håndter udbetaling person 10.x.1.1, integrationen optræder Håndter opkrævning 10.x.x.x, Vurder økonomisk effektueringsplan Komponent: Beregning af Ydelser. Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Indkomst Produkt.pdf Snitflade (der kommer en opdateret udgave senere): Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Indkomst - Snitflade - Indkomstgrænseflade - ID190 - P v003.pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 23 af 63

25 PKIK1 Oplysninger fra årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD Indkomst udbudstidspunktet og KMD s fagsystemer. Under klippekortprojektet etableres en eksternt tilgængelig snitflade på KMD Indkomst, som skal tillade ikke-kmd-systemer at få fat i årsopgørelses- og forskudsoplysninger fra KMD Indkomst. Klippekortprojektet drives af KOMBIT, og der kan læses mere om det her: KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se PKIK2 Advisering om ændringer til årsopgørelsen og forskudsopgørelsen PKIK2 KMD Indkomst Se PKIK1. Se PKIK1. Formål med Modtagelse af besked hver gang der sker ændringer til en integrationen relevant årsopgørelse eller forskudsopgørelse, således at kan vedligeholde korrekt indkomstgrundlag. Kommunikationsmønster vedligeholder den personkreds, som der ønskes besked om ved ændring af forskuds- eller årsopgørelse, ved at sende personkredsen til KMD Indkomst. Når KMD Indkomst modtager en ny forskuds- eller årsopgørelse fra SKAT for en person i personkredsen, sender KMD Indkomst en besked til indeholdende den nye forskudsopgørelse/årsopgørelse. Data fra til Personkreds, som der ønskes adviser for. Data fra Alle nye og ændrede forskuds- og årsopgørelser for personer i til personkredsen. Bilag 3A.6 Integrationer Side 24 af 63

26 PKIK2 Advisering om ændringer til årsopgørelsen og forskudsopgørelsen Personkredsen opdateres løbende, når der kommer nye ydelsesmodtagere og ægtefæller/samlevere til, samt når personer skal fjernes fra personkredsen (eller kan den kun indsendes en gang om måneden? afventer dialog med KMD) Der modtages løbende nye forskudsopgørelser og årsopgørelser, når disse foreligger fra SKAT (eller sker det kun en gang om måneden? afventer dialog med KMD). Personkredsen forventes at være på ca personer. For hver af disse modtages årligt 1-2 forskudsopgørelser og 1-2 årsopgørelser. Løsningsflows hvor LF -?? integrationen optræder komponent: Modregning og Træk. Snitflade Se PKIK1. Snitfladens tilstand på Se PKIK1. udbudstidspunktet Se PKIK1. PKIK3 Hent indkomstoplysninger fra eindkomst PKIK3 KMD Indkomst Se PKIK1 Se PKIK1 Formål med Hent af indkomstoplysninger og løntimetal fra eindkomst til integrationen brug for løbende justering af indkomstgrundlaget for ydelsesmodtagere samt til brug for kontrol af beskæftigelseskrav for personer med opsat pension. Kommunikationsmønster eindkomst understøtter følgende mønstre til hent af oplysninger: a) Enkeltopslag: sender en forespørgsel til eindkomst efter oplysninger for en bestemt periode og person. eindkomst returnerer de fundne data. b) Masseleverance: indsender en personkreds til eindkomst. eindkomst sender de efterspurgte oplysninger for alle personerne i personkredsen til. Data fra til En specifikation af hvilke oplysninger, der ønskes; herunder for hvilke(n) person(er), samt hvilken periode. Bilag 3A.6 Integrationer Side 25 af 63

27 PKIK3 Hent indkomstoplysninger fra eindkomst Data fra De efterspurgte indkomstoplysninger. til Der hentes data fra eindkomst i følgende situationer: Én gang årligt i marts måned hentes løntimetal for alle lønmodtagere med opsat pension i forbindelse med kontrol af beskæftigelseskrav. Hver måned hentes summerede indkomstoplysninger for aktuel opgørelsesperiode for alle pensionsmodtagere af hensyn til eventuel justering af indkomstgrundlaget. Løbende slås op i eindkomst ved manuelt tjek af indkomsten To gange årligt i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionen hentes indkomstoplysninger for alle ydelsesmodtagere med kalenderåret opdelt i flere opgørelsesperioder Løsningsflows hvor LF -?? integrationen optræder Komponent:?? Snitflade Snitfladens tilstand på Se PKIK1 udbudstidspunktet Se PKIK1 6.5 KMD Boligstøtte PKBO2 Hent kompensationsbeløb fra boligstøtte PKBO2 KMD Boligstøtte KMD Boligstøtte anvendes af kommuner i forbindelse med bevilling af boligstøtte. KMD Tilkobles Flette-/fordeleren Ja Formål med integrationen At hente kompensationsbeløbet til brug for beregning af varmetillæg. Kommunikationsmønster Initieres fra pensionsystemet Data fra til Se snitfladerne. Det er endnu uklart om advisering sker vi eksisterende KOMBIT funktionalitet eller om funktionaliteten skal etableres i pensionssystemet. Bilag 3A.6 Integrationer Side 26 af 63

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION HVAD ER KMD SOCIAL PENSION? KMD Social Pension KMD Social Pension er et system til håndtering af ydelser vedr. Pensionister og Førtidspensionister. Det er et tidligere kommunalt

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Intro til Markedsdialog Udbetaling Danmark casen KUP- Konkurrence udsættelses programmet Pensionssystemet, overordnet arkitektur og udbudsplan

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Emner Funktionalitet... 2 Advis... 5 LIS... 5 Lovgivning/Arkivering... 5 SAPA App Shop... 6 Snitflader... 6 Brugervenlighed... 9 Aktører og Roller... 9 Sikkerhed...

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Velkomst Keith Fobian DANA 1 FACILIA a-kasse seminar 22.september 2010 - program Tidsplan Emne Init. 12.00 12.30 Sandwich 12.30 12.35 Velkomst KF 12.35 12.50

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere