NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0"

Transkript

1 NORDBORG NVC 355 VERITAS ICE C FISHING VESSEL E0 The largest and most modern fishing vessel in the North Atlantic. Det største og mest moderne fiskefartøj i nordatlanten. P/F Christian I. Grótinum & P/F Hvalnes

2 World leader in Marine Refrigeration Marine refrigeration Engineering, contracting & maintenance 2 28 A ship far larger and more advanced than any similar ship seen before on the Faroe Islands. Trawlers 2 Grenco congratulates Hvalnes with their state of the art fishing vessel; Nordborg. The highest degree in refrigeration technology Nordborg nvc veritas ice c fishing vessel eo Combines fishing trawler and factory with unique capacity and equipment for fishing on the open sea. The P/F Christian I. Grótinum and P/F Hvalnes shipping companies are proud to present the Faroe Islands largest and most expensive fishing vessel so far, Nordborg NVC 355, which is 84 m long and 18.4 m wide. Price: DKK 250m. Our new ship is a combined seine and trawling vessel and is equipped with its own factory, which is able to produce more than 200 metric tonnes of herring fillets per day. The ship has a loading capacity of metric tonnes and a cooling capacity of metric tonnes. Thereby Norðborg NCV 355 is the first fishing vessel on the Faroe Islands, which is able to manage such large quanti- ties of fish. The ship also processes all fish off-cuts into fishmeal, which is something that no similar vessel on the Faroe Islands has been able to do so far. Rolls Royce Marine in Ålesund has the responsibility for blueprints of the ship and provides the vessel with a total Rolls Royce package with a 6,000 kilowatt main engine and kilowatt auxiliary engines. The top speed of the ship is 16 knots, it draws approx. 8 m in depth and will replace the old Norðborg KG 689. The main engine uses heavy fuel, so we expect to be able to save 30 % a year on fuel. Trawl winch and other winches are from Brattwaag / Rolls- Royce, including two trawl winches, which are capable of pulling 72 metric tonnes.

3 Nordborg nvc veritas ice c fishing vessel eo Kombineret fisketrawler og fabrik med unik kapacitet og udstyr til fiskeri på det åbne hav. Rederierne P/F Christian I. Grótinum og P/F Hvalnes er stolte af at kunne præsentere Færøernes til dato største og dyreste fiskefartøj, Nordborg NVC 355, på 84 m i længden og 18,4 m i bredden. Pris: 250 mio. DKK. Vores nye skib er et kombineret not- og trawlfartøj og udstyret med egen fabrik, der kan producere mere end 200 ton sildefileter i døgnet. Skibet har en lastekapacitet på ton og en kølekapacitet til ton. Norðborg NCV 355 er dermed det første fiskefartøj på Færøerne, der kan håndtere så store mænger fisk. Skibet forarbejder ligeledes al fiskeafskær til fiskemel, hvilket intet lignende fartøj på Færøerne før har kunnet præstere. Rolls Royce Marine i Ålesund står for tegninger af skibet og monterer fartøjet med en total Rolls Royce pakke med en kilowatt hovedmotor og hjælpemaskiner på kilowatt. Skibet skyder en maksimal fart på 16 knob, stikker cirka 8 m i dybden og skal erstatte den gamle Norðborg KG 689. Hovedmotoren bruger heavy fuel, og vi regner dermed at kunne spare 30 % årligt på brug af brændstof. Trawlspil og andre spil er fra Brattwaag / Rolls-Royce bl.a. to trawlspil (trawl winches), der hver kan hive 72 tons. Det største og mest avancerede skib til dato på Færøerne.

4 Our top modern fishing vessel has a crew of about 28 people. Vores topmoderne fiskefartøj har en besætning på cirka 28 folk Nordborg trawls in the entire North Atlantic Nordborg trawler i hele Nord Atlanten Norðborg fishes with seine and pelagic trawl and Our top modern fishing vessel has a crew of about Norðborg fisker med nod og pelagisk trål og fanger Vores topmoderne fiskefartøj har en besætning på catches blue whiting, herring, capelin and mac- 28 people, who have well-equipped cabins all with blåhvilling, sild, lodde og makrel. Al fangst bliver cirka 28 folk, som har veludstyrede kahytter med kerel. All of the catch is processed, filleted and own toilet and shower facilities. behandlet, fileteret og nedfrosset. Fisken losses egne toilet- og badefaciliteter. frozen. The fish are unloaded to the new freezing til den nye fryseterminal i Klaksvik, hvor Norðborg fascility in Klaksvik, where Norðborg stay for 24 The contract for building and delivering the ma- vil ligge til i et døgn efter cirka to til fire uger på Kontrakten på bygning og levering af den hours after about two to four weeks at sea. jestic fishing trawler was signed on May 27, 2006 søen. majestætiske fisketrawler blev underskrevet 27. with the Chilean shipyard Asmar, and we expect maj 2006 med det chilenske skibsværft, Asmar, og We get our catch in the North Atlantic from the that our new fishing vessel will first arrive in Klaks- Vi henter vores fangst i Nord Atlanten - fra Færøerne vi forventer, at vores nye fiskefartøj anløber Klaks- Faroe Islands to west of Ireland, to the Svalbard vik in March, til vest for Irland, til øgruppen Svalbard nord for vik første gang i marts archipelago north of Norway and further on all the Norge og videre helt op mod Island. Fangsten way to Iceland. We export the catch, primarily to Rus- eksporterer vi primært til Rusland, Hviderusland, sia, Ukrain, Belarus, Poland, Germany and Nigeria. Ukraine, Polen og Tyskland samt Nigeria.

5 NVC m Combined Purse Seiner / Pelagic Freezer Trawler Focus on Design. A brand-new hull design attends to the increasing demand for fuel saving capabilities combined with good sea keeping characteristics. The highest attention has been paid to design a real working machine focusing on the demand of increased working efficiency combined with the importance of safe working conditions during purse seining, pelagic trawl as well as processing operations. A two speed main propulsion system combined with a bigger aux engine, both running on HFO, attend to the high focus on flexible operations, reduced fuel consumption and noise reduction both into the water and into the ship. A new arrangement for processing and freezing with the state of the art factory solutions and separate RSW tank system, meal factory attends to the demand of increased capacity per hour and also to the importance of the highest quality of the catch. The accommodation - including a well-sized and light dayroom and a new designed bridge ensures that the need of optimal living facilities for the 28 men crew is well taken care of. NVC 355 Design for the future. Brand new design enters a new era when it comes to supreme and excellent performance for this type of vessel

6 We are the supplier of separator technology onboard m/v Norðborg, in the fishmealplant as well as in the engine room. Do as our customer; Take the Best - Separate the Rest Westfalia Separator ehf - Iceland Dalvegi 16d IS-201 Kopavogur Iceland Tel.: Fax: Mobil: Building on long-standing experience, Fønix offers professional sale, service and consultancy. Your professional supplier of: UÊ ÀiÊ«À ÌiVÌ ÊiµÕ «i Ì UÊ,iÃVÕiÊiµÕ «i Ì UÊ->viÌÞÊiµÕ «i Ì In addition, we act as agents for: UÊ Õ ÃÊi } iã UÊ 8 ÊL>ÌÌiÀ iã 7iÊ>ÀiÊViÀÌ wi`êlþêì iê ÀÜi} > Êv Õ `>Ì ]Ê iìê Àà iê6ià Ì>ÃÊ> `Ê>««À Ûi`ÊLÞÊÌ iê> Ã Ê -Ì> `>À`ÃÊ Ãà V >Ì?Ê > >ÊÓäÊ±Ê " nnê ÞÛ Ê±Ê CÀ ià i / v\êääó nêî Ê ÈÊÎ Ê±Ê > \Êv ÝJv Ý v Proviantering Alt samdøgrið Telefon:

7 Helt nyt design går ind i en ny æra mht. enestående og fremragende ydelse for denne type fartøj. NVC m kombineret not- / pelagisk frysetrawler Fokus på design. En hel ny udformning af skroget tager højde for de øgede behov for brændstoføkonomi kombineret med gode sejlegenskaber. Der er lagt stor vægt på at designe en ægte arbejdsmaskine, der fokuserer på krav om øget driftseffektivitet kombineret med betydningen af sikre arbejdsforhold under notfiskeri, pelagisk trawlfiskeri og forarbejdning. Et nyt arrangement til forarbejdning og nedfrysning med de mest avancerede fabriksløsninger og separat RSW-tanksystem, fiskemelsfabrik, der klarer behovet for øget kapacitet pr. time samt betydningen af den højeste fangstkvalitet. Et totrins fremdriftssystem kombineret med en større hjælpemotor, der begge anvender heavy fuel, sørger for overholdelse af fokus på fleksibel drift, reduceret brændstofforbrug samt støjreduktion både i vandet og på skibet. skibets indretning herunder et lyst opholdsrum i god størrelse og nydesignet bro sikrer opfyldelse af behovet for optimale opholdsfaciliteter for de 28 besætningsmedlemmer. NVC 355 Design for fremtiden.

8 4 fishing quotas 4 fiskekvoter Blue whiting: Today it is caught for fish meal and fishoil but on the Norðborg it will be processed, whole round or head off and frozen. They are mainly exported to Ukraine, Nigeria and China.. herring: Filleted onboard, frozen and exported to Russia, Belarus, Ukraine, Poland and Germany. Capelin: Frozen whole. The fish are graded into females and males. The males are frozen whole round, or into fishmeal. The females are frozen whole round, and exported to Japan. Furthermore, there is a mixed catch, which is exported to China. Mackerel: Processed and cooled. Brought to Norway for export. Blåhvilling: I dag bliver den fisket hovedsageligt til fiskemel og fiskeolieproduktion, men på Norðborg skal den produceres ombord. Den bliver helfrossen eller hovedkappet og frosset. Eksporteres bl.a. til Ukraine, Nigeria og Kina. Sild: Fileteres ombord, nedfryses og eksporteres til Rusland, Hvide Rusland, Ukraine, Polen og Tyskland. Lodde: Fryses hel. Fiskene opdeles i hunkøn og hankøn. Hankøn bliver frosset i hel stand eller brugt til fiskemel. Hunkøn bliver frosset i hel stand og eksporteres til Japan. Og så er der blandet fangst, hvor begge køn fryses og bliver eksporteret til Kina. makrel: Behandles og køles ned og kommer til land i Norge, hvorfra den eksporteres. Huge freezing facility Kæmpe fryseterminal New freezing fascility and warehouse on 5000 metric tonnes on wharf in Klaksvik, where big ships can moor. The wharf is 12 meters deep and 300 meters long. Ny fryseterminal og lagerbygning i Klaksvik på ton på kajplads, hvor store skibe kan lægge til. Kajen har en dybde på 12 m og længde på 300 m

9 Asmar is certified under the strict Quality Standard ISO Asmar er certificeret i henhold til den strenge kvalitetsstandard ISO ASMAR The Navy Shipbuilding and Repair Company ASMAR flådens skibs- og reparationsværft We have chosen the Chilean shipyard Asmar be- For example The New Purse Seiner / Pelagic Free- Vi har valgt det chilenske skibsværft, Asmar, fordi For eksempel det nye notfartøj / pelagiske fry- cause they have built big fishing vessels for Ice- zer Trawler, Norðborg NCV 355, for the company de har bygget store fiskeskibe til Island med godt setrawler Norðborg NCV 355, til selskabet P/F land with good results. P/F Hvalnes on the Faroe Islands. resultat. Hvalnes på Færøerne. The shipyard in Chile has built many fishing ves- Since it first began, ASMAR has constantly kept Værftet i Chile har bygget mange fiskefartøjer i- Siden starten har ASMAR konstant holdt sig ajour sels over the years and employs just under up to date to ensure that at all times it meets the gennem årene og har knapt mennesker i for at sikre, at det til enhver tid opfylder kravene people in three locations. requirements of the Navy, the merchant and arbejde på i alt 3 lokaliteter. fra flåden, handels- og fiskeriflåden, det være sig fishing fleets, both Chilean and foreign, which i Chile og internationalt, der søger at opgradere ASMAR - The Navy Shipbuilding and Ship Repair seek to upgrade their ships with larger vessels ASMAR flådens skibs- og reparationsværft siden deres skibe med større fartøjer med moderne Company since 1895 is an autonomous state- using modern technologies. Asmar is certified 1895, er et selvstændigt, statsejet selskab, der teknologi. Asmar er certificeret i henhold til den owned corporation, which mainly provides mainte- under the strict Quality Standard ISO hovedsagelig leverer vedligeholdelse, reparation, strenge kvalitetsstandard ISO nance, repair, modernization and construction ser- modernisering og nybyggeri til den chilenske flåde vices to the Chilean Navy and to the Chilean and ISO-9001: 2000 issued by Lloyd s Register Qua- og til den chilenske og internationale søfart og ISO-9001: 2000 udstedt af Lloyd s Register Qua- international shipping community and commercial lity Assurance, and focuses its effort on customer handelsskive og fiskefartøjer i det hele taget. lity Assurance og koncentrerer sin indsats om at ships and fishing vessels as a whole. satisfaction. gøre kunderne tilfredse.

10 »WISDOM IS FOUND IN THOSE WHO TAKE ADVICE«ADVOKATFELAGIÐ VIÐ STROND 4 YVIRI VIÐ STROND 4 TEL FAX P.O. BOX 359 FO-110 TÓRSHAVN FAROE ISLANDS LIKE A BANK ONLY MORE FLEXIBLE TORMÓÐUR DJURHUUS JÓGVAN PÁLL LASSEN PETUR EVEN DJURHUUS JÓGVAN E. ELLEFSEN ANNA DAM INGI HØJGAARD GUNN ELLEFSEN MIMI STEINTÓRSDÓTTIR Our extensive knowledge and long-term commitment make us a preferred partner for the fishery and aquaculture industry. fishery aquaculture DnB NOR Bank ASA Department of Fishery & Aquaculture Phone: Glitnir is a different financial group. We are fast, smart and thorough. Experts, but to the point. Well-established, but innovative. We are constantly growing, with a strong foundation in our Nordic home markets. Banking services for the global seafood industry is a part of Glitnir s core expertise. Our knowledge of the industry adds value to your business. We are Glitnir a different bank. SMART BANKING GLITNIR BANK ASA St. Olavs Plass 1, N-6000 Alesund tel: mail: H E I LS ØLA T I L S K IP El-Service Ltd. supplies everything in the way of electrical equipment to ships and other vessels, with the exception of navigational instrumentation. In other words, a complete installation with main switchboards, distribution boards, electrical starters, general alarm systems and complete factory installations. In particular, we are experienced at systems management. Á KA M B S D A LI...complete installation... P/F El-Service &/ 3KÉLA s &AROE )SLANDS 0HONE s &AX E MAIL EL SERVICE EL SERVICE FO s WWW EL SERVICE FO Supplier of VMK automatic fileting lines for pelagic fish. NORDIC SUPPLY SYSTEM AS Nordic Supply System AS N-6260 SKODJE NORWAY Tel: Fax: '!!$! ) & ) "! ( &' % %! & # o

11 P/F Christian Í Grótinum P/F Christian Í Grótinum For more than a decade P/F Christian Í Grótinum dramatically, ordering the construction of a record- I mere end et årti har P/F Christian Í Grótinum konstruktionen af et rekordstort kraftværk til pe- has been numbered among the world s top per- breaking pelagic powerhouse, Norðborg NVC 355, været blandt verdens førende pelagiske fiskeri- lagisk fiskeri, Norðborg NVC 355, der skal leveres forming pelagic fishing companies. scheduled for delivery by October The new foretagender. i oktober Det nye, gigantiske fartøj erstatter gigantic vessel replaces old Norðborg KG 689. den gamle Norðborg KG 689. The companies ships, based on the Faroe Islands Selskabets skibe, der har hjemsted i Færøernes fishing capital of Klaksvik, have brought home Old Norðborg was built in Poland fiskerihovedstad Klaksvik, har hjembragt mange Den gamle Norðborg blev bygget i Polen i 1990 many thousands of tonnes of pelagic fish. tusind tons pelagiske fisk. It is with great pride and expectation we await our Det er med stor stolthed og forventning, vi afven- However the fishing company, headed by the re- new vessel in the fleet: The 84 m long and 18.4 m Men selskabet, der ledes af den berømte skipper ter vores nye fartøj: den 84 m lange og 18,4 m nowned skipper Kristian Martin Rasmussen to- broad super Purse Seiner / Pelagic Freezer Trawler, Kristian Martin Rasmussen og hans tre sønner, brede supernot- / pelagisk frysetrawler, gether with his three sons, Eyðun as managing di- Norðborg NVC 355. Eyðun som administrerende direktør, Jón og Bogi, Norðborg NVC 355. rector and Jón, and Bogi, is now raising the stakes hæver nu overliggeren dramatisk ved at bestille

12 P/F Hvalnes..She set a new standard for the Faroe pelagic fleet at that time The present Christian í Grótinum, far larger and more advanced than her predecessor, was constructed in Chile in The 74,5 m combined purse seiner/pelagic trawler was later joined by the Norðborg 75,85 m pelagic factory trawler, purchased from Norway. In 1972 Kristian Martin Rasmussen started the shipping company as a family business along with his father Palli hjá Mariannu and his brother-in-law. Together they contracted the construction of the first M/S Christian í Grótinum purse seiner in She set a new standard for the Faroe pelagic fleet at that time, and Rasmussen earned the reputation of an exceptionally skilled skipper. In 1984 Kristian Martin Rasmussen took over the shipping company on his own and in 1992 his three sons, Eyðun, Jón, and Bogi, became part of the shipping company. As two of Rasmussen s sons, Jon and Bogi, both became skippers and the third son, Eyðun became chief engineer and later land-based operations manager, the fishing business of Christian í Grótinum has been mainly owned and managed by the family. Today, the ownership structure is that P/F Palli hjá Mariannu owns two subsidiary companies, called P/F Hvalnes and P/F Christian Í Grótinum respectively, which own M/S Norðborg and M/S Christian í Grótinum respectively.

13 Skibet opstillede en ny standard for den færøske pelagiske flåde på det daværende tidspunkt.. P/F Hvalnes I 1972 startede Kristian Martin Rasmussen sammen med sin far Palli hjá Mariannu og svoger rederiet som et familieforetagende. Sammen bestilte de bygningen af det første M/S Christian í Grótinum notfartøj i Skibet opstillede en ny standard for den færøske pelagiske flåde på det daværende tidspunkt, og Kristian Martin Rasmussen fik ry som en usædvanlig dygtig skipper. I 1984 overtog Kristian Martin Rasmussen rederiet alene, og i 1992 kom hans 3 sønner, Eyðun, Jón, and Bogi, med i rederiet. Den nuværende Christian í Grótinum, der er meget større og mere avanceret end sin forgænger, blev bygget i Chile i Den 74,5 m lange kombi- nerede not-/pelagitrawler fik senere selskab af Norðborg 75,85 m pelagisk fabrikstrawler købt fra Norge. Da to af Rasmussens sønner, Jon og Bogi, begge blev skippere, og den tredje søn, Eyðun, maskinmester og senere landbaseret driftsleder, har fiskerivirksomheden Christian í Grótinum hovedsageligt været ejet og ledet af familien. I dag er ejer strukturen, at P/F Palli hjá Mariannu ejer to datterselskaber, der hedder henholdsvis P/F Hvalnes og P/F Christian Í Grótinum, som henholdsvis ejer M/S Norðborg og M/S Christian í Grótinum.

14 Forside Forside Om selskapet Om selskapet Måløy Måløy Havneservice Havneservice en en bunkersstasjon bunkersstasjon ii Måløy Måløy (Deknepollen) (Deknepollen) ved ved Stadt. Stadt. Anlegget Anlegget ble ble bygget bygget ii og og leverer leverer med med egen egen båt båt og og egne egne biler biler ii området området fra fra Stadt Stadt til til Florø. Florø. Bensin ogog diesel Bensin diesel thanks to all business partners Tak til Alle samarbejdspartnere Parafin ogog Fyringsolje Parafin Fyringsolje Vaskemiddel & vaskestasjon Vaskemiddel & vaskestasjon Smøreolje Smøreolje Trading Trading Filter Filter Gass/Yara Praxair Gass/Yara Praxair Kontakt Måløy Havneservice Kontakt Måløy Havneservice DNV is the Class for Fishing Vessels Kontakt Mørebunkers Kontakt Mørebunkers English summary English summary Produkter: Produkter: Gassolje/diesel/bensin Gassolje/diesel/bensin Smøreolje Smøreolje Castrol Castrol Texaco Texaco Mobil Mobil Shell Shell Gass Gass (Yara) (Yara) Vaskemiddel Vaskemiddel Filler Filler Smøreolje, Smøreolje, spylerveske spylerveske og og rekvisita rekvisita til til bil. bil. Utstyr Utstyr Rekvisita Rekvisita Tjenester: Tjenester: timers timers vakttelefon vakttelefon ISPS-godkjent ISPS-godkjent havn havn Vaskestasjon Vaskestasjon Utkjøring Utkjøring av av diesel, diesel, bensin, bensin, parafin parafin og og smøreolje smøreolje 22 tankbiler tankbiler 11 bunkersbåt bunkersbåt (115 (115 m3) m3) TRADING TRADING (megling) (megling) -- levering levering der der du du er er Det Norske Veritas Tel: /

15 Klaksviksvegur Klaksvik, Færøerne T.: F:

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen Arm height (frame): 73 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 106 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 36 cm Total height (frame): 73 cm 114 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm 100 x 60 cm Arm height (frame):

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Dansk fællesstand på DanFish i hal D

Dansk fællesstand på DanFish i hal D DanFish 7. - 9. oktober 2015 Aalborg, Danmark Dansk fællesstand på DanFish i hal D Pavilion of Denmark at DanFish in hall D Visit us in HALL D Danish Fish Tech Group at www.dk-fishtech.com Velkommen på

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Complaint Management defensiv strategy

Complaint Management defensiv strategy Complaint Management defensiv strategy Vi har ret få utilfredse kunder (færre end andre)! Klagere er forstyrrende irritations-elementer i dagligdagen De er kværulanter (der har haft en dårlig dag), folk

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

1966 First traces of hydrocarbons In 1966 DUC used Global Marine s drilling ship GLOMAR IV accompanied by two supply ships for the first exploratory drilling in the Danish North Sea. The drilling found

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill Product Catalogue Crisps Franske Kartofler Dip Chips Havsalt Sour Cream & Dild 220 g 16 stk. Varenr.: 5650007878 EAN: 5701979304513 Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667 Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Bliv klædt på. DANSK FASHION & TEXTILE - Adding value to the Danish fashion & textile industry since 1895 -

Bliv klædt på. DANSK FASHION & TEXTILE - Adding value to the Danish fashion & textile industry since 1895 - DANSK FASHION & TEXTILE - Adding value to the Danish fashion & textile industry since 1895 - Dansk Fashion and Textile is the trade association for Danish textile and clothing companies. We represent more

Læs mere