Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 15. november 2013 Zynergi-nyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 15. november 2013 Zynergi-nyt"

Transkript

1 Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 15. november 2013 Zynergi-nyt Indhold Vinterfodring af heste Husk vand til hønsene Pas på stubhøjden Vårsæd sortsvalg 2014 Svensk kvie død af miltbrand Nu må kalve flyttes uden anmeldelse Lær af lægerne - og bliv bedre til at lytte og forstå Opfølgningskurser på sprøjtecertifikat/bevis Er dit hestepas i orden? Mineralblandingerne skifter udseende Regler for udbringning af fast gødning reminder Husk værnemidler ved højtryksrensning Nye hitlister for får og geder Besøg Videncentret for Landbrug Økologi-kongres 2013 Spørgsmål til artiklerne og Sønderjysk Landboforening, så kontakt: Keld Taulbjerg Økonomikonsulent Deltidsrådgiver Tlf Solveig Kappel Projektrådgiver Tlf Se landboforeningens hjemmeside: : Tilskud og arrangementer

2 Heste Vinterfodring af heste Langsom tilvænning Efterlign naturen Husk analyse Efteråret har været mildt, dog i skrivende stund har vi haft den første nat med frost. Det betyder, at græsset sikkert vil gå i stå, og hestene skal over på vinterfoder. Det græs, som de har haft mulighed for at æde, skal udskiftes med andet grovfoder. Det er vigtigt, at overgangen fra græs til konserveret foder sker langsomt og helst over 2 3 uger. Hvis overgangen sker for hurtigt, kan mikroorganismerne i hestens tyktarm og blindtarm ikke nå at omstille sig. Så er der risiko for, at hesten får kolik eller andet bøvl med fordøjelsen. Hesten vil helst æde hele dagen, hvis der er mulighed for det. Det skyldes ikke, at hesten er specielt forædt, men at den har en lille mavesæk og derfor ikke kan optage meget foder på én gang. Heste er specielt udviklet til at omsætte tungt fordøjelige fodermidler. Det sker især i hestens blindtarm. Hvis hesten selv kunne vælge frit i naturen, ville den mest æde tørt og tungt fordøjeligt græs. Det valg har hesten ikke i stalden. Derfor er den afhængig af, at vi tildeler den meget tungt fordøjeligt foder, som den kan æde det meste af døgnet, og kun lidt let fordøjeligt foder som fx havre, byg og majs. For at sikre at hesten ikke får for meget eller for lidt protein, bør man få udtaget en foderanalyse af især grovfoderet. Når man er i gang, bør man også få udtaget en mineralanalyse, så man kan sikre, at også mineralsiden kan afbalanceres. En foderanalyse koster i omegnen af 500 kr., og en mineralanalyse koster ca. det samme. Dit lokale kvægbrugskontor kan være behjælpelig med at få analysen udtaget og indsendt. Fjerkræ Husk vand til hønsene Når frosten nærmer sig, skal du huske hønsene. Ikke fordi hønsene ikke kan tåle frost de kan faktisk tåle ganske meget frost. Du skal bare undgå, at det trækker i hønsehuset det kan hønsene ikke fordrage. Det er i første række ikke kulden, der er skyld i, at hønsene ikke lægger æg i vinterperioden. Det skyldes mest mangel på lys. Det er også vigtigt, at man hele tiden sørger for, at der er adgang til optøet vand. Når det fryser, skal man mindst én gang om dagen helst morgen sørge for tøet vand. (det er bedre at give dem vand 2 gang om dagen). Man kan købe en lille varmeplade, som kan sættes under vandautomaten, hvis man vil slippe for bøvlet. Sådan en varmeplade koster i omegnen af 300 kr. 2

3 Mark Pas på stubhøjden Der skal sættes en stubhøjde på mindst 7 cm, når græsset slås sent i november! Vejret driller, og som det ser ud nu, vil der først blive mulighed for at slå det sidste slæt græs i sidste halvdel af november, når der forhåbentlig kommer en stabil højtryksperiode. Slås græsset i normal stubhøjde på 4-5 cm, er der alt for lidt oplagsnæring til at modstå en normal vinter, og så har man på forhånd ødelagt muligheden for et tiltrængt stort og tidligt 1. slæt græs i Det er derfor ekstra vigtigt, at vi alle minder vore kvægbrugere om, at de skal sørge for, at maskinstationen indstiller skårlæggerne rigtigt og sætter mindst 7 cm stubhøjde på de græsmarker, der skal høstes græs på i 2014, selv om det ofte er ensbetydende med en lidt flosset klipning! Den kraftige gennemvaskning af markerne lige nu dræner rodzonen totalt for kaliumreserver, og derfor er det ekstra vigtigt, at græsplanterne efterlades med en fornuftig madpakke i form af overjordisk plantemasse! Vårsæd sortsvalg 2014 Det er aktuelt nu at bestemme sig for vårsæd til kommende sæson, hvis du ønsker at sikre dig de bedste sorter. Langt de fleste har i år sået det planlagte areal med vintersæd her i efteråret. Vi forventer derfor en normal efterspørgsel på udsæd af vårsæd. Ingen kender dog vinteren, og om de nu fint etablerede vintersædsmarker klarer sig igennem til foråret. Når du vælger vårbygsort, bør du gå efter en sund sort med et højt stabilt udbytte gennem flere år. Sortsvalget kan desuden bestemmes af, om det skal være til maltbyg eller foder. Skal du have udlæg i vårbyg, anbefales at vælge en sort med kort og stråstiv sort, som f.eks. Simba. Du kan finde sorterne på sortsinfo, eller du kan kontakte din planteavlskonsulent. OBS! Svensk kvie død af miltbrand Pas på ved besøg! En kvie er død som følge af miltbrand i Örebro Län ca. 200 km vest for Stockholm. Det meddeler de svenske veterinærmyndigheder, som i øjeblikket er i gang med en smitteudredning. Det er det andet tilfælde af miltbrand i Sverige i Græsningsområdet, hvor dyret blev fundet, er afspærret. Bedriften, som kvien tilhørte, ligger i nærheden af et område, hvor der i 2011 også blev konstateret 3

4 miltbrand. Her blev to besætninger ramt og 20 dyr døde. Efter udbruddet dengang blev området saneret, og dyrene i restriktionsområdet er efterfølgende blevet vaccineret mod miltbrand en gang årligt. Det aktuelle tilfælde ligger uden for dette område, og den døde kvie var derfor ikke vaccineret. I Danmark har vi ikke har haft udbrud af miltbrand i husdyrbruget siden Men med miltbrand hos vores naboer, er det naturligvis vigtigt, at danske landmænd er opmærksomme på problematikken. Meget modstandsdygtige sporer Miltbrand er en sygdom, der kan smitte fra dyr til mennesker ved nærkontakt med døde eller syge dyr. Sygdommen forårsages af en sporedannende bakterie Bacillus anthracis. Sporerne er meget modstandsdygtige og kan overleve i jord i år. Der har igennem tiderne været tradition for at dyr, der døde af miltbrand, blev nedgravet på dårlige jordområder, dvs. på overdrev, som ikke blev benyttet til landbrugsproduktion eller afgræsning. I de seneste år er der i nabolande altså bl.a. Sverige - konstateret en række nye udbrud af miltbrand hos kvæg. Baggrunden for disse udbrud menes at være, at de senere års nedbørsmængder har øget grundvandsspejlet, hvorved miltbrandsporer fra døde dyr i forbindelse med udbrud for op til 70 år siden - er ført op til jordoverfladen, hvorefter smitte til græssende dyr har kunnet finde sted. 1. Pludselig død uden forudgående symptomer med blødninger ud fra legemsåbninger efter dødens indtræden, eller Symptomer på miltbrand Kvæg 2. Kort sygdomsforløb med hurtig temperaturstigning op til 41,50C, manglende drøvtygning, stærk nedsat mælkeydelse, kastning, øget uro efterfulgt af depression, vejrtrækningsproblemer, ukoordinerede bevægelser, kramper, blødninger ud fra legemsåbninger, kollaps, død efter 1-3 dage. Mistanke om miltbrand skal anmeldes til besætningsdyrlægen. Hvis mistanken ikke kan afkræftes skal den indberettes til den lokale Fødevareregion. Ved mistanke om miltbrand må der ikke foretages obduktion af dyret, da der er risiko for massiv spredning af miltbrandsbakterier og -sporer. Læs mere om miltbrand her. Kilde: Landbrugsinfo/ Kirsten Foss Marstal Nu må kalve flyttes uden anmeldelse Indenfor samme husdyrbrug Sidst i august kunne VFL, Kvæg meddele, at det var lykkedes at få gennemført en ændring, som betød, at kalve kunne flyttes indenfor samme ejendom alene på baggrund af en anmeldelse og altså ikke som hidtil - krævede en miljøgodkendelse. Nu har Miljøstyrelsen imidlertid vedtaget, 4

5 at flytning af kalve anses for at ligge under bagatelgrænsen. Dermed er flytning af kalve hverken omfattet af anmeldelses- eller godkendelseskrav. Ligeledes er det heller ikke et krav, at kalvene skal være syge, for at man må flytte dem. Det fremgår af den nye vejledning om flytning af kalve, som Styrelsen netop har udsendt. Her fremgår det også, at der ikke er nogen begrænsninger i forhold til, hvor kalvene kan flyttes hen - det skal blot foregå indenfor samme husdyrbrug. Kræver kommunal vurdering Vi er glade for dette fremskridt, fordi landmanden nu har langt større frihed til selv at kunne vurdere relevansen af at flytte sine kalve, mener konsulent Morten Lindgaard Jensen, VFL, Kvæg. Han understreger dog, at forudsætningen for en flytning er, at den opfylder de betingelser, som er beskrevet i afsnittet Miljøklagenævnets bagatelgrænse for bygningsmæssige ændringer (se nedenfor). Den nye vejledning lever virkelig godt op til vores ønsker, fordi den omhandler kalve generelt. Samtidig fremgår det, at det gælder indenfor samme husdyrbrug, hvilket gør det meget mere pragmatisk og fleksibelt, end hvis flytningen kun må ske til eksisterende stalde, forklarer Morten Lindgaard Jensen. Han understreger samtidigt, at der er tale om en bagatel, som kræver en kommunal vurdering. Jeg håber, at kommunerne kan se hensigten med dette hensyn til kalvene og dermed give landmanden en sagsbehandling til gavn for dyrevelfærden og kalvesundheden, lyder det fra konsulenten. Miljøklagenævnets bagatelgrænse for bygningsmæssige ændringer Ændringen må alene have en ubetydelig påvirkning af omgivelserne i forhold til de landskabelige værdier. Ændringen skal være uden betydning i forhold til forureningsmæssige forhold, hvilket vil sige, at ammoniak, lugt, støj, lys, fluegener og lignende ikke må påvirke mere end i dag. Ændringen må ikke have indflydelse på husdyrbrugets størrelse og sammensætning samt på husdyrbrugets gødningsopbevaringskapacitet Læs den nye vejledning. Kilde: LandbrugsInfo.dk Deltid Lær af lægerne - og bliv bedre til at lytte og forstå Sådan lyder deltidslandmændenes anbefaling til deres rådgivere, når snakken falder på, hvorfor så få deltidslandmænd bruger DLBR s produkter. Eller som Søren Kierkegaard formulerede det i 1859: "At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der." 5

6 Bedre kommunikation En interviewrække med deltidslandmænd samt en workshop med både landmænd og rådgivere i efteråret 2013 viser, at der er et stort behov for at forbedre kommunikationen mellem de to parter. Mange deltidslandmænd kan nemlig have stor gavn af økonomisk rådgivning. Ofte er deltidsbruget en fritidsbeskæftigelse, der bruges mange penge på, men ofte er resultatet underskudsgivende. Alt andet lige burde deltidslandmanden derfor være særdeles interesseret i en rådgivning, der kan hjælpe ham med de regnskabsmæssige udfordringer, som deltidslandmanden har. Men desværre er det eneste møde mellem rådgiver og deltidslandmand som regel det årlige regnskabsmøde, hvor der skal skrives under. Det rigtige til den rigtige Behovsafdækning Dette skyldes ikke, at rådgiveren ikke har de rigtige produkter på hylden, ej heller at deltidslandmanden siger nej til andre tilbud. Men interviewrækken og workshoppen afslører, at kendskabet til rådgiverens produkter og især til værdien af produkterne er lavt. De deltagende deltidslandmænd giver således udtryk for, at fremfor de mange økonomiske udtryk så foretrækker de, at udtrykkene bliver omsat til værdi målrettet dem og deres landbrug specifikt. Kan rådgiveren forklare værdien af et budget eller værdien af et 11-måneders møde, vil landmanden være interesseret i produktet og prisen bliver da sekundær. Deltidslandmændene foretrækker, at de med egne ord kan beskrive deres situation og deres ønsker for fremtiden; og først derefter skal rådgiveren kunne fortælle, hvilke produkter der vil være relevante til løsning af deres specifikke problemstillinger. Altså en meget højere grad af aktiv lytning og behovsafdækning ligesom lægerne, der lytter til patienten før diagnosen stilles. Hvis ikke vi kan snakke med folk og frem for alt lytte til de meget forskellige behov, der eksisterer i deltidssegmentet, så går der en masse vigtig information tabt, siger Peder Olesgaard, deltidslandmand og praktiserende læge. Spørger man deltidslandmanden, om han har behov for økonomistyring, vil svaret højst sandsynligt være nej. Men spørger man, om han gerne vil vide kassekredittens udvikling, den forventede skattebetaling sidst på året samt rentabiliteten i den forpagtede jord, er svaret ja. Summa summarum skal rådgivningen blive bedre til at forstå deltidslandmanden og hans divergerende behov for derigennem at kunne tilbyde ham en målrettet rådgivning, som sagt med deltidslandmandens egne ord er til at forstå. Videncentret for Landbrug har i øjeblikket fokus på deltidslandmandens behov for økonomistyring i samarbejde med en række af DLBRvirksomhederne. Link til European Agricultural Fund for Rural Development 6

7 Kursus Opfølgningskurser på sprøjtecertifikat/bevis Landmænd med sprøjtebevis/certifikat skal gennemføre et lovpligtigt opfølgningskursus hvert fjerde år. Det er vigtigt at være opdateret på den sidste nye viden indenfor planteværn, når man skal planlægge og udføre sin behandlingsstrategi i marken, så den er både rentabel og miljøvenlig. På kurserne gennemgås sprøjteteknik, bekæmpelsesmidler, behandlingsstrategier, lovgivning, skadevoldere i marken, arbejdsmiljø og meget andet. Kontakt din landboforening for yderligere information om kurset. Heste Er dit hestepas i orden? Fødevarestyrelsen skriver på sin hjemmeside, at man i den kommende tid vil kontrollere, om der er orden på hestepassene rundt om i landet. Hestepasset blev obligatorisk i besætninger besøges Alle skal have gyldigt pas Skal indeholde medicinsider Alle heste skal have et hestepas. Derfor vil Fødevarestyrelsen i de kommende måneder se nærmere på, om hestene har hestepas. Man vil besøge ca. 100 besætninger rundt om i landet for at kontrollere, om der er orden i tingene. Samtidig får dyrevelfærden også et tjek især om syge og tilskadekomne dyr behandles korrekt. Et hestepas identificerer din hest. Passet skal indeholde gyldige medicinsider. Alle heste i EU skal være identificerede. Det betyder, at de skal være mærkede, registrerede i en database og have et hestepas. Et gyldigt hestepas indeholder integrerede medicinsider og er gyldigt i hele hestens levetid. Når hesten er under transport, skal passet følge hesten. Når hesten er opstaldet, skal passet kunne fremskaffes indenfor 3 timer. Reglerne gælder for alle enhovede dyr, dvs. heste, æsler og zebraer og krydsninger heraf. Heste, der har fået bestemte lægemidler, må ikke blive slagtet og blive til fødevarer til mennesker. Derfor skal hestepasset indeholde medicinsider, hvor dyrlægen skal skrive, hvilken medicin hesten har fået. Det vil så fremgå af hestens pas, om den kan slagtes eller ej. Hestepasset bliver kontrolleret, inden hesten slagtes. Kilde: Fødevarestyrelsen 7

8 Info Mineralblandingerne skifter udseende Hvis man sammenligner en ny og en gammel indlægsseddel på en mineralblanding og det i øvrigt er den samme blanding så ser det ud som om, indholdet af mikromineraler er væsentligt større i den nye end i den gamle. Det skyldes en ny markedsføringsforordning. Forskel og dog Hvor det tidligere var den rene tilsætning af fx Zink og Selen, som blev deklareret, så er det nu det faktisk tilsatte stof, som står på indlægssedlen. Det betyder, at det i nogle tilfælde ser ud som om, der er tilsat mere end dobbelt så meget mineral som tidligere. Fx indeholder zinkoxid kun godt 80% Zink, resten er ilt. Natriumselenit indeholder kun godt 45% ren Selen, resten er bl.a. natrium. Som sagt så ser det ud til, at der er meget mere mikromineral i blandingen, men indholdet er altså alt andet lige nøjagtigt det samme som tidligere. Regler for udbringning af fast gødning reminder Hvornår kan fast husdyrgødning udbringes Når der er en afgrøde på marken den følgende vinter (eks. vintersæd og græs), kan fast gødning udbringes fra høst og frem til 15. november. Før forårssåede afgrøder kan der kun udbringes fast gødning i perioden 1. november til 15. november og kun på lerjord. Når jordbearbejdning først må foretages fra 1. februar på sandjord, er det ikke muligt at nedbringe fast husdyrgødning inden for 6 timer. Arealer udlagt med efterafgrøder er ikke omfattet af forbud mod jordbearbejdning. Fast gødning kan derfor udbringes, når efterafgrøden er nedvisnet eller destrueret efter 20. oktober og frem til 15. november, både på sandjord og lerjord. Husk værnemidler ved højtryksrensning Flere påbud Åndedrætsværn Arbejdstilsynet har i den seneste tid haft fokus på brug af værnemidler ved højtryksrensning. Det har resulteret i rådgivningspåbud hos flere landmænd, blandt andet fordi der ikke har været de nødvendige værnemidler til rådighed. Derfor er der brug for en opstramning på området. Når der bruges højtryksrenser, skal der anvendes værnemidler til beskyttelse af både åndedræt, ører og øjne. Det gælder også, hvis der højtryksrenses udendørs. Støv og aerosoler (små luftbårne partikler eller dråber) hænger i luften helt op til halvanden time efter, at højtryksrenseren er slukket. Aerosoler går lige i luftvejene, og med et indhold af proteiner og bakterier fra gødning, foder, dyr og jord kan de 8

9 forårsage en række mere eller mindre invaliderende lungesygdomme som fx astma. Høreværn Maske Får & geder En højtryksrenser larmer, og høreskader kommer snigende. Grænseværdien for støjbelastning er på 85 db(a). Ved udsættelse for 97 db(a) i mere end 10 minutter dagligt er der risiko for høreskade. Derfor skal der bruges høreværn fra arbejdets begyndelse. Vælg et høreværn, der effektivt dæmper støj med høje frekvenser. Spuling med højtryksrenser hvirvler snavs op i luften, giver tilbagesprøjt og danner aerosoler, som irriterer øjnene og i værste fald skader dem. Derfor er det vigtigt altid at bruge enten briller eller helmaske. Nye hitlister for får og geder Se listerne de ajourførte lister på nedenstående link Heste Er dit hestepas i orden? Fødevarestyrelsen skriver på sin hjemmeside, at man i den kommende tid vil kontrollere, om der er orden på hestepassene rundt om i landet. Hestepasset blev obligatorisk i besætninger besøges Alle skal have gyldigt pas Skal indeholde medicinsider Alle heste skal have et hestepas. Derfor vil Fødevarestyrelsen i de kommende måneder se nærmere på, om hestene har hestepas. Man vil besøge ca. 100 besætninger rundt om i landet for at kontrollere, om der er orden i tingene. Samtidig får dyrevelfærden også et tjek især om syge og tilskadekomne dyr behandles korrekt. Et hestepas identificerer din hest. Passet skal indeholde gyldige medicinsider. Alle heste i EU skal være identificerede. Det betyder, at de skal være mærkede, registrerede i en database og have et hestepas. Et gyldigt hestepas indeholder integrerede medicinsider og er gyldigt i hele hestens levetid. Når hesten er under transport, skal passet følge hesten. Når hesten er opstaldet, skal passet kunne fremskaffes indenfor 3 timer. Reglerne gælder for alle enhovede dyr, dvs. heste, æsler og zebraer og krydsninger heraf. Heste, der har fået bestemte lægemidler, må ikke blive slagtet og blive til fødevarer til mennesker. Derfor skal hestepasset indeholde medicinsider, hvor dyrlægen skal skrive, hvilken medicin hesten har fået. Det vil så fremgå af hestens pas, om den kan slagtes eller ej. Hestepasset bliver kontrolleret, inden hesten slagtes. Kilde: Fødevarestyrelsen 9

10 Økologi-kongres 2013 Kongressen afholdes onsdag og torsdag den 27. til 28. november 2013 på Vingsted Hotel og Konferencecenter nær Vejle. Se mere på vedr. tilmelding og emner m.v. Mød nye Kongresmiddag Mange deltagere Langt de fleste deltagere på Økologi-Kongres 2013 arbejder til dagligt inden for den økologiske sektor. Kongressen er på den måde en helt oplagt mulighed for at møde folk fra andre fagområder og få nogle helt nye kontakter. Det er især landmænd, konsulenter, forskere, køkkenledere, organisationer, myndigheder og ansatte i virksomheder, der arbejder med økologiske produkter, som deltager. Onsdag den 27. november om aftenen er der kongresmiddag. Her kan du møde de andre deltagere under hyggelige former og fordøje dagens indtryk. Det koster 350 kr. ekskl. moms at deltage. Du kan tilmelde dig middagen, når du tilmelder dig kongressen på Kongressen organiseres af Videncentret for Landbrug, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen. Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Fonden for økologisk jordbrug har deltaget i finansiering af projektet. På gensyn i november Kongressekretariatet for Økologi-Kongres 2013 Videncentret for Landbrug, Økologi Tlf: Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Sønderjysk Landboforening, Østdansk LandbrugsRådgivning, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, Kolding Herreds Landbrugsforening og LMO. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Eva Gleerup, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf

FlexNyt. Er dit hestepas i orden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 44, 2013

FlexNyt. Er dit hestepas i orden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 44, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Er dit hestepas i orden? Mineralblandingerne skifter udseende Regler for udbringning af fast

Læs mere

FlexNyt. Vinterfodring af heste. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2015

FlexNyt. Vinterfodring af heste. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2015 FlexNyt Indhold Vinterfodring af heste JL Indkøbsklub olie Erfagrupper omkring natur og naturpleje samt vildt- og jagtpleje Husk vand til hønsene Pas på stubhøjden Stadig mange snegle i marken Hestebønner

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016 FlexNyt Indhold Mark Nyt faktaark Kvieopdræt skal huske årlige blodprøver for salmonella Planlæg afgræsningen Salmonellaregler for kvæg ved dyrskuer Meld en meningsløs regel Kødkvægets dag er flyttet i

Læs mere

Udegående dyr i vinterperioden

Udegående dyr i vinterperioden FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Vand og foder til heste Udegående dyr i vinterperioden Pas på manganmangel i vintersæd i år

Læs mere

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum?

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til høns Regelsæt Maedi-Visna/CAE Nye

Læs mere

FlexNyt. Våde og mudrede folde. Kosttilskud til høns. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 44, 2012

FlexNyt. Våde og mudrede folde. Kosttilskud til høns. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 44, 2012 FlexNyt Indhold Våde og mudrede folde Kosttilskud til høns Anbefalede græsblandinger for 2013 Krav om kulfilter i førerhuset når du sprøjter Vintersædens tilstand netop nu Nyt biavlskursus Heste Våde og

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Byg dit eget hønsehus i sommeren

Byg dit eget hønsehus i sommeren Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 34, 2013 Indhold Fjerkræ Byg dit eget hønsehus i sommeren Mangel på græs Hjemmemærkning/besigtigelse af heste Fakta om halalslagtning af kvæg i Danmark

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Pas på når du stabler halmballer

Pas på når du stabler halmballer FlexNyt Indhold Info Pas på når du stabler halmballer Mindre hestekød i oksekødsprodukter Ska du ha kaniner? Salmonella Dublin Tjek det nye udlæg Randzonebredden bliver reduceret til 9 meter To nye alternativer

Læs mere

Brug kun sundt foder. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 50, 2014

Brug kun sundt foder. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 50, 2014 Indhold Foder Brug kun sundt foder Majssorter til 2015 Ekstra støtte til unge landbrugere SKAT trækker gæld fra din EU-støtte Tjek om din stald og dit foder er frostsikret Problemer med branchekoden? Ny

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015

Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015 8. oktober 2015 Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015 Mødet blev holdt i: SEGES, Mødelokale 4 Til stede: Niels Pedersen Qvist, Formand Danske Deltidslandmænd

Læs mere

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge D. 1. April 015 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-4070 Kirke Hyllinge Email: siv.kirsten@gmail.com Tlf. Johan: 0 40 - Tlf. Kirsten 46 715 www.stensbolgaard.dk 1 4 5 Køerne lukkes

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge ØKODAG Den 17. April 016 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-070 Kirke Hyllinge Email: kontakt@stensbolgaard.dk Tlf. Johan: 0 0 - Tlf. Kirsten 6 71 #stensbølgård www.stensbolgaard.dk

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II

Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II vfl.dk 1 / 8 Sundhedsstyring i vildtfugleopdræt II Udgivet: Marts 2011 Rapporten er udarbejdet af: Dyrlægerne Lis Olesen & Susanne Kabell Videncentret for Landbrug

Læs mere

Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt

Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Vejledning til forsøj Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt I dette forsøj har du som økologisk landmand mulighed for at afprøve virkningen af 20 kg og

Læs mere

Slutrapport. 09 Rodukrudt maksimal effekt med minimal udvaskning. 2. Projektperiode Projektstart: 05/2008 Projektafslutning: 12/2010

Slutrapport. 09 Rodukrudt maksimal effekt med minimal udvaskning. 2. Projektperiode Projektstart: 05/2008 Projektafslutning: 12/2010 Slutrapport 09 Rodukrudt maksimal effekt med minimal udvaskning 2. Projektperiode Projektstart: 05/2008 Projektafslutning: 12/2010 3. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner Projektets formål har

Læs mere

Brugerkonference 2011 8. december 2011

Brugerkonference 2011 8. december 2011 Brugerkonference 2011 8. december 2011 Økonomistyring og anvendelse af Ø90 til rådgivningsydelser Videncentret indbyder til konference for økonomistyring og anvendelse af Ø90 til rådgivningsydelser. Vi

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Gennemgang af: Regler MFO / Pligtige Kort gennemgang Reduktion - Krav til efterafgrøder Vær obs på hvilke forhold kan være afgørende? Etablering Resultater

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. FlexNyt Indhold Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Mere lempelige krav til for sent såede efterafgrøder Ingen gentilmelding af slagtepræmier før foråret 2016 Tilladt at ammoniakbehandle

Læs mere

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Hold Øje uge 25 Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Tigerne er ved at være færdige med deres afgangsprøver. I starten af denne

Læs mere

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr Den levende jord Brug det afklippede græs som jorddække i bedene. Foto: Mette Kirkebjerg Due. I naturen er jorden sjældent nøgen. Er det mindste vil naturen hurtigt dække det i et kludetæppe af GIV JORDEN

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2011 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 3 Årets prismodtagere I/S Ravninggård ved Ribe modtager Landbrugets

Læs mere

Når hukommelsen svigter Information om Demens

Når hukommelsen svigter Information om Demens Når hukommelsen svigter Information om Demens 2 3 Ingen bør stå alene med Demens I denne pjece får du information om hvad demens er, om undersøgelse, behandling og lindring, og hvad du kan gøre når der

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i SÅ den 31. marts 2004 kl. 18 Solen skinnede - det var varmt og lyst udenfor. Og tidsmæssigt befandt vi os lige midt i ulvetimen, hvor de fleste familier har nok at se

Læs mere

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 7. februar 2014 Zynergi-nyt

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 7. februar 2014 Zynergi-nyt Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 7. februar 2014 Zynergi-nyt Indhold Være med til at målrette dette nyhedsbrev til dit behov! Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Hvor sker nitratudvaskning?

Hvor sker nitratudvaskning? Hvor sker nitratudvaskning? Landovervågningsoplande 2010 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde

Læs mere

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 03. juli 2013 Zynergi-nyt

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 03. juli 2013 Zynergi-nyt Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 03. juli 2013 Zynergi-nyt Indhold Ridning i naturen Høst af grønbyg Undgå at påkøre vildt under høstarbejdet Nye regler for Salmonella Dublin fra 15. juli 2013

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor

Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor Etablering af vådområder er en af de helt centrale indsatser til reduktion af kvælstof- og fosforudledning til vandmiljøet, og vi

Læs mere

Aktiv lytning og spørgeteknik

Aktiv lytning og spørgeteknik Aktiv lytning og spørgeteknik Det økologiske Akademi Niveau 2 Eva Gleerup Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Nu skal I høre! Lytte Hvorfor lytte? For at kende kundens billede af situationen

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

AT HOLDE HØNS. Få inspiration og viden om hønsehold. - sammen med din nabo eller i din egen have WWW.HOENSPAASAMSOE.DK WWW.DN.DK

AT HOLDE HØNS. Få inspiration og viden om hønsehold. - sammen med din nabo eller i din egen have WWW.HOENSPAASAMSOE.DK WWW.DN.DK AT HOLDE HØNS - sammen med din nabo eller i din egen have Få inspiration og viden om hønsehold WWW.HOENSPAASAMSOE.DK Hønsefolder.indd 1 WWW.DN.DK 06/01/15 10.48 INDHOLD AT HOLDE HØNS sammen med din nabo

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo...

Læs mere

FlexNyt. ... vi gør en forskel for DIG! Hestens anatomi. Bladlusangreb i især hvede. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt. ... vi gør en forskel for DIG! Hestens anatomi. Bladlusangreb i især hvede. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Hestens anatomi Bladlusangreb i især hvede Høst af helsæd SKAT har iværksat ringekampagne den

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab.

Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab. Kaninslæb. Vejen til DKSCHS. At gå Kaninslæb kræver naturkendskab. Hvis du drømmer om at gå naturspor. Hvis du har en ide om at du gerne vil gå enten slæbespor eller vildt/scweiss-spor, er det en god ide

Læs mere

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Konference for rådgivning af deltidslandmænd Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Baltazar: DV plag, vallak, 2 år og 4 måneder har gennem hele sit liv lidt af diarré on/off.

Baltazar: DV plag, vallak, 2 år og 4 måneder har gennem hele sit liv lidt af diarré on/off. Baltazar: DV plag, vallak, 2 år og 4 måneder har gennem hele sit liv lidt af diarré on/off. Erfaringer med Animal Biosa 14/9-1/10 2004 (dagbog fra Maiken): Vi har på alle mulige måder forsøgt at tage hensyn

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det

Læs mere

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Niels Finn Johansen, Cand. Agro Videncentret for Landbrug, Fjerkræ Agro Food Park 15 Dk-8200 Aarhus Tlf +45-87405372 nfj@vfl.dk ! EU-regler Indhold!

Læs mere

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. Astrid Mikél Jensen, Dansk Kvæg Veterinære forhold og Råvarekvalitet Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed -

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5 Evaluering af fodring og foderområdet i besætning CHR: tilhørende : Foderplanen : Hvilket niveau er planen udarbejdet efter Hvor ofte sker der foderskift (skift af plan) Skiftes brat eller langsom overgang

Læs mere

Afvandingens betydning for planteproduktionen

Afvandingens betydning for planteproduktionen Afvandingens betydning for planteproduktionen Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen VFL Konference om vandløb og vandråd 10. april 2014 Hotel Comwell, Kolding Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Fornyelse i Forsamlingshuset

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Fornyelse i Forsamlingshuset VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 34 - JUNI 2013 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Fornyelse i Forsamlingshuset Som fortalt

Læs mere

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage?

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage? Ofte stillede spørgsmål vedr. Landshold Voltigering. Da vi på det seneste har fået stillet nogle væsentlige spørgsmål fra forskellige personer vedr. landsholdet, har vi valgt at lave en oversigt med svar

Læs mere

Rammerne for fremtidens landbrug. Jørgen Korning Landdistriktchef

Rammerne for fremtidens landbrug. Jørgen Korning Landdistriktchef Rammerne for fremtidens landbrug Jørgen Korning Landdistriktchef Landdistriktchef på Videncentret for Landbrug 80 ha blandet skov, græs og ager med 19 anguskøer med opdræt Videns- og kompetenceklynge for

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Madens historier Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Økologi Ruth og Rasmus er i byen med deres pædagog, der hedder Hanne. De skal købe mad til frokosten i børnehaven. I dag skal børnene nemlig smøre deres egne

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

FlexNyt. Undgå kolik. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 40, 2014

FlexNyt. Undgå kolik. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 40, 2014 FlexNyt Indhold OBS! Husk tilmelding fra 1. oktober til 31. oktober! Heste Kolik kan undgås Hvordan ser man, at hesten har kolik? Husk at tilmelde dig den nye slagtepræmie for kvier, tyre og stude! Undgå

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 21 1 Fra hvilken side skal man håndtere hesten? A: Den nærmeste B: Venstre 2 Er det farligt at fastgøre sig til hesten?, det kan faktisk være livsfarligt 3 Må du stå bag hesten?, det kan da være lige meget,

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

AF ANNE METTE HOLM HALVORSEN. og bryder sig ikke om tendensen til at. Barbara Güngerich er ikke i tvivl :«Hesten KLIPPEDE HESTE

AF ANNE METTE HOLM HALVORSEN. og bryder sig ikke om tendensen til at. Barbara Güngerich er ikke i tvivl :«Hesten KLIPPEDE HESTE Efterår er dækkentid Eksperter maner til omtanke overfor brugen af dækkener. Dyrlægen: Hesten ikke en Går din hest med dækken? AF JOURNALIST ANNE METTE HOLM HALVORSEN Mange fristes til at følge princippet:

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 1. slæt græs er ved at være på trapperne. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Slå koldt vand i blodet og

Læs mere

Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion

Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion Drejebog - i omlægning og etablering af økologisk svineproduktion Indhold Omlægning af græsmark til folde Kort om regler Trin-for-Trin - omlægning Tidslinje Marker med foderafgrøder Kort om regler Tidslinje

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Bæredygtig Vækst konference med tanke på vore efterkommere En meget stor tak til de mange, som gjorde vores konference om bæredygtig vækst til

Læs mere

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger.

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Indretning og flytning af mobile huse til slagtekyllinger S:\0000\5435\Bygg\070122_CAF Byggeblad.doc Formål Beskrivelse af produktionen Økologisk vs. konventionel

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Børnebyens kostpolitik

Børnebyens kostpolitik Børnebyens kostpolitik Kernehuset / Kastanjehuset PILDAMSVEJ 4 C HAVNBJERG 6430 NORDBORG Kostpolitik: Sund mad God madpakke Hyggelige måltider God oplevelse behov Redigeret oktober 2011 Forord Kostpolitikken

Læs mere

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster

Fuchsia. Havens Perler. Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Fuchsia Havens Perler Passe & Plejevejledning til fuchsiaer af Bomhusets Blomster Voksemedium. Jord til Fuchsia skal være humusrig og luftførende. Her i haven bruger vi en grov næringsberiget spagnum tilsat

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2013 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2013 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 Lille Hejbøl er en bedrift med orden og struktur. LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2013 3 Årets prismodtager

Læs mere

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Drøvtygger Fødepræference Muligheder på bedriften for fodervalg Fodermidlernes fordele og ulemper Foderplan DB kalkuler Konklusion Fåret er drøvtygger En drøvtygger

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indledning. Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplanen dækker hele

Læs mere