Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT"

Transkript

1 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

2 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV OVERSIGTSSKEMA KRAV 1 BRUG AF PROJEKTWEB I BYGGEPROJEKTER OVERSIGTSSKEMA KRAV 2 PROJEKTWEBLØSNING OVERSIGTSSKEMA KRAV 3 TEGNINGSFORMAT OVERSIGTSSKEMA KRAV 4 A ANVENDELSE AF BYGNINGSMODEL I KONKURRENCE OVERSIGTSSKEMA KRAV 4 B ANVENDELSE AF BYGNINGSMODEL I KONKURRENCE OVERSIGTSSKEMA KRAV 5 A ANVENDELSE AF BYGNINGSMODEL OVERSIGTSSKEMA KRAV 5 B ANVENDELSE AF BYGNINGSMODEL OVERSIGTSSKEMA KRAV 6 A STANDARDISERING AF UDBUDSMATERIALE OG BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE OVERSIGTSSKEMA 6 B - STANDARDISERING AF UDBUDSMATERIALE OG BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE OVERSIGTSSKEMA KRAV 7 ELEKTRONISK UDBUD AF UDFØRELSESENTREPRISER OVERSIGTSSKEMA KRAV 8 DIGITAL AFLEVERING AF FORVALTNINGSDATA OVERSIGTSSKEMA KRAV 9 OMFANG AF DIGITAL AFLEVERING AF FORVALTNINGSDATA OVERSIGTSSKEMA KRAV 10 FREMGANGSMÅDE VED DIGITAL AFLEVERING KRAV 1: BRUG AF PROJEKTWEB I BYGGEPROJEKTER INDHOLD: GYLDIGHEDSOMRÅDE HVAD ER PROJEKTWEB? POST FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET Anvendelse af et mailsystem indeholdt i projektweb...fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET Manuel overførsel af mails til projektweb...fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET Automatisk overførsel af mails til projektweb...fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET Fremsendelse af mails til en postkasse i projektweb...fejl! Bogmærke er ikke defineret DOKUMENTER Metadata

3 3/ Filnavngivning Mappestruktur Filformater og programmer NOGLE CENTRALE BYGHERREOPGAVER Relevante projektweb deltagere Ansvarsområder Relevante dokumenter og advisering Rettigheder...Fejl! Bogmærke er ikke defineret Opsætning af arbejdsgange...fejl! Bogmærke er ikke defineret Beslutningsdokumenter OPSTARTSMØDE KRAV 2: PROJEKTWEBLØSNINGEN INDHOLD GYLDIGHEDSOMRÅDE ETABLERING SIKKERHED Log in Oppe-tid Hosting af data Backup Unikt projektnummer ADGANG TIL PROJEKTWEB PÅ BYGGEPLADSEN AFTALE OM LEVERING AF PROJEKTWEB KRAV 3: TEGNINGSFORMAT KRAVETS INDHOLD GYLDIGHEDSOMRÅDE PRODUKTIONSTEGNINGER CAD-PROJEKTKOORDINATOR OVERHOLDELSE AF KRAVET OM A3 FORMAT Tegningshæftee...Fejl! Bogmærke er ikke defineret A1 printet i ½ målestok (A3)...Fejl! Bogmærke er ikke defineret Opdeling i (under)tegninger...fejl! Bogmærke er ikke defineret VIDEREFØRELSE AF KRAVET OM TEGNINGSFORMAT KRAV 4: BYGNINGSMODELLER I KONKURRENCER KRAVETS INDHOLD GYLDIGHEDSOMRÅDE... 37

4 4/ NYTTIGGØRELSE AF BYGNINGSMODELLEN HVAD ER EN BYGNINGSMODEL? FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET VISUALISERING SIMULERING AFLEVERING AF BYGNINGSMODELLEN KRAV 5: ANVENDELSE AF BYGNINGSMODEL KRAVETS INDHOLD GYLDIGHEDSOMRÅDE KRAV 5A KRAV 5B MODELLENS ANVENDELSE OG OPBYGNING DEN ANSVARLIGE FOR BYGNINGSMODELLEN PROJEKTETS FASER OG BYGNINGSMODELLENS RELATION TIL DISSE KONSISTENS I MODELLEN MINIMUMSKRAV TIL MODELLEN TILVEJEBRINGELSE AF ET DIGITALT GRUNDLAG I RENOVERINGSSAGER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET AFLEVERING OG UDVEKSLING AF BYGNINGSMODELLEN KRAV 6: STANDARDISERING AF UDBUDSMATERIALE OG BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE (SAMT FOR 6B:) SAMT MÆNGDEUDTRÆK FRA BYGNINGSMODEL...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET KRAVETS INDHOLD...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET GYLDIGHEDSOMRÅDE...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET VEJLEDNING FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FREMOVER ER DET VIGTIGT, AT OBJEKTSTRUKTUREN (OPDELINGEN I BYGNINGSDELE) I BESKRIVELSESVÆRKTØJET OG I CAD-MODELLEN, I DEN UDSTRÆKNING DER SKAL TRÆKKES MÆNGDER UD, BLIVER IDENTISK. KUN PÅ DEN MÅDE KAN OPSPLITNINGEN PÅ ARBEJDER I BYGNINGSDELSBESKRIVELSERNE, MÆNGDEUDTAGNINGEN OG SAMMENKOBLINGEN AF INFORMATIONER FRA DE TO VÆRKTØJER AUTOMATISERES MED MINDST MULIG MANUEL EFTERBEARBEJDNING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. XML-UDGAVEN AF TILBUDSLISTEN KAN LEVERES TIL DE BYDENDE TIL INDLÆSNING I KALKULATIONSSYSTEMERNE. DERVED VIL MAN KUNNE SPARE DE BYDENDE FOR DET MEGET OMFATTENDE ARBEJDE, DET ER, AT OPRETTE TILBUDSLISTERNE I DISSE SYSTEMER...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 9. KRAV 7: ELEKTRONISK UDBUD AF UDFØRELSESENTREPRISER KRAVETS INDHOLD GYLDIGHEDSOMRÅDE ELEKTRONISK FREMGANGSMÅDE Fortrolighed Sikkerhed Identifikation af bydende Udbudsmateriale Udbudsform UDBUDSMATERIALE Afgivelse af tilbud Kvittering for tilbud Efter licitationen GENBRUG AF ELEKTRONISKE PROJEKTDATA GENNEMFØRELSE AF KRAVET KRAV 8: DIGITAL AFLEVERING AF FORVALTNINGSDATA KRAVETS INDHOLD:... 53

5 5/ GYLDIGHEDSOMRÅDE HVAD ER DIGITAL AFLEVERING AF FORVALTNINGSDATA? Generelt AFTALE OM DIGITAL AFLEVERING AF FORVALTNINGSDATA...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET HVILKE FORVALTNINGSDATA ER RELEVANTE HVEM HAR ANSVARET FOR DIGITAL AFLEVERING AF FORVALTNINGSDATA Stamoplysninger Mangellister KRAV 9: OMFANG AF DIGITAL AFLEVERING AF FORVALTNINGSDATA KRAVETS INDHOLD: GYLDIGHEDSOMRÅDE...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET GENNEMGANG AF KRAV NR Datamodellen Dokumenter METADATA KRAV 10: FREMGANGSMÅDE VED DIGITAL AFLEVERING KRAVETS INDHOLD: GYLDIGHEDSOMRÅDE GENNEMGANG AF KRAV NR Metode 1: Aflevering af en DDB XML-fil Metode 2: Aflevering af en IFC format Metode 3: Aflevering direkte i driftsherrens FM-system Afleveringsproces for forvaltningsdata Overdragelse før afleveringsforretningen Ibrugtagning Overdragelse af data efter afleveringsforretningen Bygherrens kontrol af data Komplethed DDB-XML fil (kun ved valg af metode 1) IFC model (kun ved valg af metode 2) FM-system (kun ved valg af metode 3) BILAG 1: PROJEKTWEBUDBYDERS DOKUMENTATION UDBYDERS MODULOVERSIGT UDBYDERS FUNKTIONALITETSOVERSIGT UDBYDERS DOKUMENTATION FOR DRIFTSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER BILAG 2: INFORMATIONSNIVEAUER FOR BYGNINGSMODELLEN BILAG 3: NIVEAUER FOR VISUALISERING (KONKURRENCE) BILAG 4: NIVEAUER FOR SIMULERINGER (KONKURRENCE) BILAG 5: PARTER BILAG 6: DATAMODEL BILAG 7: AFLEVERINGSMETODE BILAG 8: FORVALTNINGSOMRÅDER OG DOKUMENTTYPER BILAG 9: REPRÆSENTATIONSFORMER OG UDVEKSLINGSFORMATER BILAG 10: BESKRIVELSE AF DATAMODEL BILAG 11 BESKRIVELSE AF DDB-XML... 97

6 6/99 1. BAGGRUND Erhvervs- og Byggestyrelsen har udsendt BEK nr af 11/12/2006 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri. Bekendtgørelsen er ændret med BEK nr af 13/12/2007 om ændring af bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri. Krav 6 træder i kraft 1. januar Bekendtgørelsen pålægger de statslige bygherrer at stille krav om anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi ved gennemførelse af byggeprojekter med en entreprisesum på mere end 3 mio. kr. Bekendtgørelsens bilag 1 specificerer 10 bygherrekrav. Krav nummer 4, 5 og 6 findes i to udgaver, benævnt a og b. Det er entreprisesummens størrelse, der afgør hvilken udgave, der er gældende. Sammen med bekendtgørelsen og bilag 1 har Erhvervs- og Byggestyrelsen udsendt en kort administrativ vejledning. Denne vejledning er en opdateret udgave af den vejledning til bygherrer og rådgivere, som styrelsen udsendte den 30. januar Baggrunden for opdateringen er, at foreningen bips har udgivet to anvisninger F102: Byggeriets IKT-specifikationer og F202: Byggeriets IKT-specifikationer, basisbeskrivelse, juni Disse anvisninger erstatter Erhvervs- og Byggestyrel- Kravet omfatter også institutioner, der modtager tilskud fra staten, når tilskuddet dækker mindst 50 % af institutionens årlige drift. Efterfølgende omtales alle de, som kravet omfatter, som statslige bygherrer eller blot bygherren Administrativ vejledning vedr. bekendtgørelse om krav til anvendelse af IKT i byggeri. Det kan forventes, at en del bygherrer udover de statslige - frivilligt vil vælge at opfylde kravene. For at lette bygherrens opfyldelse af kravene er til vejledningen knyttet bilag i form af uddybninger og paradigmer.

7 7/99 sens publikation: Samarbejdsaftale om IKT - paradigma og vejledning. EBST har fundet det mest naturligt, at det er byggeriets parter, der selv forestår udarbejdelsen af standardgrundlaget for aftaler om anvendelse af IKT i den konkrete byggesag. Eftersom anvisningerne ikke begrænser parternes aftalefrihed, henvises der derfor også til anvisningerne i nærværende vejledning. Nærværende vejledning henvender sig til de bygherrer, der skal anvende kravene. Vejledningen er også rettet mod bygherrens rådgivere. Der henvises også til oplysningerne om Det Digitale Byggeri på: Byggeriets IKT-specifikationer er delt i 2 dele: 1) Specifikation af digitale ydelser og 2) 2) Specifikation af IKTtekniske forhold Det er bygherren, der skal sikre, at fordelingen af arbejdet mellem bygherren selv og rådgiveren er klart aftalt og beskrevet. sbs Byfornyelse har i samarbejde med Gentofte Kommune gennemført forsøgsbyggerier med anvendelse af bygherrekravene i renoveringssager i projektet Digital projektplanlægning.

8 8/99 Erhvervs- og Byggestyrelsen har indhentet en udtalelse fra de to parter i forening. De er af den opfattelse, at undtagelserne ikke er nødvendige, såfremt kravene formuleres med større hensyntagen til fleksibel ikrafttræden. Styrelsen vil overveje dette nærmere set i lyset af de erfaringer, der i øvrigt er gjort med bekendtgørelsens bygherrekrav. Styrelsen er enig med de to parter om, at kravet om, at bygherren skal tilstræbe en høj grad af IKT-anvendelse, stiller nogle generelle krav til bygeherrerne, fx omkring: udarbejdelse af strategi fokus på medarbejderkompetencer overvejelser omkring samarbejdsformer i relation til ændrede roller, ansvar og procedurer fastlæggelse af, hvem der skal bruge hvilke data hvornår, og i denne forbindelse en klarlæggelse af, hvilke data der ønskes til bygningsforvaltningen, herunder drift og vedligehold Disse krav omhandler imidlertid bygherrernes generelle kompetenceudvikling, og ligger som sådan uden for formålet med nærværende vejledning. Omkring forhold der er specifikke for renovering, om- og tilbygning bygger nærværende vejledning på udtalelsen fra sbs Byfornyelse og Gentofte Kommune. Vejledningen er først og fremmest en hjælp til forståelse af kravenes indhold. At der i vejledningen vedr. håndtering af et krav i.h.t. BEK 1365 står: Bygherren skal udelukker ikke, at udøvelsen af denne forpligtelse sker i samarbejde med en rådgiver med den fornødne kompetence. Bygherren skal som mindstemål specificere byggesagens digitale ydelser omhyggeligt. Bygherren kan vælge at uddelegere ansvaret for de IKT-tekniske forhold til relevante parter efter retningslinier, som beskrives i de IKT-tekniske beskrivelser. Vejledningen adresserer ikke Dansk Bygge Klassifikation (DBK) i særlig grad. Der er udarbejdet en særskilt vejledning herom. Som hjælp til at specificere de digitale ydelser kan bygherren i paradigmet til projektspecifik beskrivelse af IKTydelsesspecifikationen angive, hvilke digitale ydelser, parterne skal levere, se bips F102 Byggeriets IKT-specifikationer Vejledningen indledes med en række overbliksskemaer over de ti forskellige bygherrekrav.

9 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV 2.1. Oversigtsskema krav 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

10 2.2. Oversigtsskema krav 2 Projektwebløsning 10/99

11 2.3. Oversigtsskema krav 3 tegningsformat 11/99

12 12/ Oversigtsskema krav 4 a anvendelse af bygningsmodel i konkurrence

13 13/ Oversigtsskema krav 4 b anvendelse af bygningsmodel i konkurrence

14 14/ Oversigtsskema krav 5 a anvendelse af bygningsmodel

15 15/ Oversigtsskema krav 5 b anvendelse af bygningsmodel

16 16/ Oversigtsskema krav 6 a standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse

17 17/ Oversigtsskema 6 b - standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse

18 18/ Oversigtsskema krav 7 elektronisk udbud af udførelsesentrepriser

19 19/ Oversigtsskema krav 8 digital aflevering af forvaltningsdata

20 20/ Oversigtsskema krav 9 omfang af digital aflevering af forvaltningsdata

21 21/ Oversigtsskema krav 10 fremgangsmåde ved digital aflevering

22 3. KRAV 1: BRUG AF PROJEKTWEB I BYGGEPRO- JEKTER 3.1. Indhold: Bygherren skal sikre, at projektweb anvendes effektivt til udveksling af al projektinformation. Målet er at rationalisere og systematisere udveksling af projektbaseret information mellem byggeriets parter ved anvendelse af et digitalt værktøj projektweb. Kravet skal stilles af bygherren til alle relevante parter i byggeprojektet. Byggeprojektets konkrete anvendelse af projektweb skal være beskreveti IKT-ydelsesspecifikationen. Ydelesspecifikationens projektspecifikke beskrivelse bilægges de relevante kontrakter for byggesagen. Der henvises til bips anvisning F102, Byggeriets IKTspecifikationer samt til det særlige paradigme for en IKT specifikation for byggeprojektet med tilhørende vejledning Gyldighedsområde Kravet gælder for såvel nybyggeri som renovering, omog tilbygning. Kravet gælder for projekter med en entreprisesum på over 3 mio. kr Hvad er projektweb? Projektweb er et internetbaseret, fælles post- og fælles arkivsystem for parterne i et byggeprojekt. Ved anvendelse af projektweb systematiseres og rationaliseres postgang og arkivering i forbindelse med byggeprojektet.

23 23/99 Skal et dokument eller et objekt bruges på papir eller på egen computer kan det enten udskrives/udplottes direkte fra projektweb eller downloades til computeren. Projektweb kan også indstilles til at orientere parterne om, at der er kommet ny information til, som de bør se på. Via projektweb er det således lettere at sikre, at gældende dokumenter kan findes og bruges af de udførende på selve byggepladsen. Ved brug af projektweb gemmes post og dokumenter elektronisk på en server. Brugeren af projektweb går ind på projektweb på internettet, finder sit projekt og får adgang med et brugernavn og en adgangskode. Med projektweb gemmes dokumenter kun ét fælles sted og kan genfindes og udskrives herfra efter behov fx kan sidste byggemødereferat hentes hjemmefra på projektweb aftenen inden næste møde. Adgang til udskrivning af tegninger på byggepladsen er beskrevet i afsnit 3. En server er en fælles computer, der fysisk kan befinde sig hos udbyderen af projektweb eller et andet sted. Placeringen af den fælles computer er uden betydning for brugeren af projektweb Post Post omfatter almindelige breve, fax og s. Bygherrekravet fastslår, at al projektinformation så vidt muligt skal udveksles via projektweb. Derfor skal også post tilføjes projektweb. Da det er formålet, at alle projektets parter skal kommunikere elektronisk, vil alm. breve kun sjældent blive anvendt. Eksterne parter vil dog stadig kunne sende papirbreve. Projektets parter vil typisk anvende s indbyrdes. Disse kan enten sendes via projektweb eller føjes til denne. Post på papir gøres elektronisk ved skanning og føjes herefter til projektweb. s kan være vigtige og have tilknyttet vigtige dokumenter, men s kan også være uden særlig betydning. En forudsætning for at få det fulde udbytte af en projektweb er, at betydningsfulde mails i forbindelse med projektet integreres i projektwebben, jf. nedenfor. Bygherren skal sammen med sin rådgiver bestemme, hvorledes mails integreres i projektweb.: Uanset hvilken metode, man anvender, er det vigtigt, at den opfylder de krav og ønsker man måtte have til eget arkivmateriale. Det gælder således fx de journaliseringsprincipper, der gælder for offentlige institutioner (FESD).

24 24/ Dokumenter Projektweb er et elektronisk system og kræver derfor, at alle dokumenter er elektroniske. Papirdokumenter gøres elektroniske ved skanning. Bygherren skal sammen med sin rådgiver beskrive reglerne for håndtering af digitale dokumenter i byggesagen. Når et dokument skal gemmes på projektweb går brugeren ind på projektwebben og føjer det til den pågældende projektweb. Denne proces kaldes også at up-loade. Dokumenter omfatter alle traditionelle dokumenter, som fx notater, referater, kontrakter, regneark, tegninger, billeder, kort mv. Skanning kan udføres med en computer med skanner og af de fleste moderne kopi-maskiner. Det forhold, at alle parter skal kunne arkivere og søge på projektweb, stiller krav til systematik i placering af dokumenter i mapper, til navngivning af dokumenter samt til, at dokumenterne forsynes med særlige oplysninger om dokumentet selv, de såkaldte metadata. Kombinationen af filnavne, placering i mapper og metadata giver gode muligheder for såvel at genfinde enkelte dokumenter som for at sortere dokumenter Metadata Dokumentet skal sammen med tilføjelse til projektwebben have tilknyttet oplysninger, der beskriver vigtige egenskaber ved dokumentet, såkaldte metadata. Metadata betyder egentlig blot data om data. I projektweb sammenhæng betyder metadata, data, der beskriver et dokuments indhold. Bekendtgørelsen kræver, at der ved enhver tilføjelse af filer til projektweb i hvert fald skal angives metadata for: Emne, dokumenttype og status. Datoen (ikke for dokumentets udarbejdelse, men datoen for filens tilføjelse til projektweb) gemmes automatisk, hvilket også gælder navnet på den person, der har tilføjet filen. Metadata kendes også fra papirbaseret information, fx brevhoveder og tegningshoveder. Det er vigtigt, at der er klare regler for brug af metadata, herunder hvilke metadata, der er pligt til at tilføje. Bygherren bør - for at opfylde kravet om en effektiv brug af projektweb sikre, at det inden projektweb tages i brug og sammen med sin rådgiver evt. løbende undervejs fastlægge hvilke metadata, der skal anvendes og udfyldes. ISO sætter en international standard for brug af metadata.

25 25/99 Dato Emne Dokumenttype Status Dette metadata udfyldes automatisk af projektweb Dette metadata er en tekst, der bør vælges fra en liste af prædefinerede tilladte ord. Dette metadata er en tekst, der bør vælges fra en liste af prædefinerede tilladte ord. Dette metadata angiver dokumentets status set i relation til byggeprocessen. Det anbefales, at der anvendes i hvert fald tre former for status: Under udarbejdelse Gældende evt. opdelt i Grundlag og Klar til produktion Arkiveret evt. opdelt i Dokumentation, Som udført og Udgået Det kan anbefales, at bygherrer, der udfører flere projekter, overvejer at definere fælles regler for alle projekter, der beskriver, hvorledes metadatafelter skal anvendes. Projektwebsystemer er forskellige og derfor skal bygherren i forbindelse med aftale om levering af projektweb sikre sig, at det valgte projektweb-system har funktionalitet til at håndtere metadata. Hvis dokumentet ændres og tilføjes igen, gemmes det nye dokument (det gamle slettes normalt ikke) med den nye dato. Der kan anvendes emner og dokumenttyper fra DBK Det kan anbefales at udarbejde lister over tilladte ord til metadata, fx at dokumenttype kan være (og kun være): Tegning, Brev, Fax, Mail, Referat, Notat, Telefonnotat, Aftaleseddel, KS-dokumentation, Økonomiopfølgning og Diverse. De, under emne og dokumenter, anførte lister med tilladte ord bør typisk ikke indeholde mere end 20 ord. Det må forventes, at bygherrerne fremover vil se en fordel i at anvende flere metadata Filnavngivning Der kan fastlægges regler for navngivning af filer. Bygherren skal løbende og især i projektets start - sikre, at projektwebben gennemgås jævnligt, og at fejlagtige navngivninger og metadata rettes, mens omfanget af fejl er begrænset. Det er vigtigt, at filnavnet ikke ændres, når der uploades en ny version. Erfaringerne fra implementering af KS-systemer kan genanvendes her. Fejl skal påpeges og rettes op. Bevidste fravigelser kan ikke accepteres.

26 26/ Mappestruktur Som supplement til metadata og evt. styring af navngivning af filer kan en gennemtænkt opdeling af projektweb i rum og mapper også medvirke til en effektiv genfinding af dokumenter. Det anbefales, at der ved fastlæggelsen af mappestrukturen tages udgangspunkt i den foreliggende de facto standard herfor, Ibb publikation 10, Arkiv- og Dokumentstruktur 2003 udgivet af foreningen bips Filformater og programmer Bygherren skal beslutte, hvilke filformater (og dermed i nogen grad hvilke programmer) der må benyttes til at udforme den information, der skal lægges på projektwebben. Det kan betyde, at de parter, der har den mest avancerede og nye software skal pålægges at først gemme og derefter tilføje (up-loade) i et velkendt og udbredt filformat. Et bidrag til løsning af spørgsmålet om filformater er såkaldte viewere, som er programmer, der kan læse filer (men ikke udarbejde eller ændre filer). En fil er en anden betegnelse for et elektronisk dokument. I de gængse styresystemer skal filer navngives (fx Tegning123.pdf). Det er i denne forbindelse vigtigt at sikre, at der ikke tillades anvendt filformater, der kræver særligt dyre eller svært tilgængelige programmer. Nogle udbydere af projektweb har forsynet deres projektweb med viewere, der muliggør, at mange filer kan læses direkte fra projektweb Nogle centrale bygherreopgaver Bygherren skal i forbindelse med udbuddet af såvel rådgiver- som udførelsesydelsen angive, at projektet skal gennemføres ved anvendelse af projektweb. Bygherren skal træffe beslutning om relevante deltagere i projektweb, jf. pkt Bygherren skal desuden sikre, at der stilles en effektiv og sikker projektwebløsning til rådighed, jf. afsnit 2. Bygherren skal beslutte, hvilke af de i afsnit angivne ansvarsområder, der er relevante i den konkrete sag.

27 27/ Relevante projektweb deltagere Ifølge bygherrekrav 1 skal bygherren sikre, at alle relevante projektdeltagere anvender projektweb. Det skal i denne forbindelse besluttes i hvilket omfang underrådgivere, underentreprenører og leverandører skal være deltagere. En vigtig beslutningsfaktor er den periode, hvori de pågældende er tilknyttet projektet og i hvilket omfang. Projekterende arkitekter, ingeniører, fag-, hoved- og totalentreprenører er obligatoriske deltagere. Såfremt der er tvivl om en part skal deltage i projektweb, anbefales det, at parten inviteres til at deltage. Alle der ønsker at deltage, bør normalt have tilladelse hertil. Særligt skal det overvejes, om også parter, der leverer og eller anvender en begrænset mængde information eller leverer engangsinformation - skal være deltagere, og hvis ikke hvordan deres information tilføres projektwebben.. Det er vigtigt, at de udførende på byggepladsen har adgang til projektweb, og dermed adgang til opdateret og gældende projektinformation. Det er dog ikke det samme som, at alle parter på byggepladsen skal forpligtes til at bruge projektweb. Det skal således vurderes i hvilket omfang eventuelle underentreprenører og leverandører skal være tilknyttet projektets projektweb Ansvarsområder Bygherren bør overveje, om der - som følge af kravet om brug af projektweb - skal fastlægges særlige ansvarsområder i forbindelse med projektstart. Såfremt anvendelse af projektweb først afklares inde i processen, og ansvarsområderne ikke er klare i udbudsmaterialet, kan der opstå krav om en særlig betaling for varetagelse af disse ydelser. IKT-ydelsesspecifikationen kan anvendes som grundlag for indgåelse af aftale om disse ansvarsområder. Det anbefales, at bygherren udpeger en kommunikationsansvarlig med bemyndigelse til at styre byggesagens digitale kommunikation Mulige ansvarsområder er beskrevet nedenfor, og vil normalt blive varetaget af personer, der også findes i almindelige papirbaserede projekter, se i øvrigt bips anvisning F102

28 28/99 Normalt bør bygherren ved uddelegering aftale følgende ansvarsområder: Bygherren bør sørge for, at disse ansvarsområder er fastlagt allerede ved aftaleindgåelsen (fx med rådgiver, arkitekt og entreprenør), så ansvar og honorar er på plads fra start. Ansvar og roller beskrives i IKTydelsesspecifikationen. Projekt- (erings)leder Kommunikationsansvarlig CAD-projektkoordinator Ansvarlig for digitalt udbud / tilbud Ansvarlig for digital aflevering Byggeprojektets projekt(erings)- leder bør tildeles ansvaret for, at bygherrekrav nr. 1 overholdes (brug af projektweb). Den part, som har ansvar for byggesagens digitale kommunikation herunder brug af projektweb. Projektets overordnede ansvarlige for CAD-struktur og tegningsformater mv. Den part, som har ansvar for projektets digitale udbud og tilbud Den part, som har ansvar for aflevering af byggesagens D&V dokumentation Relevante dokumenter og advisering Fordelen ved at benytte projektweb må ikke tabes på jorden ved, at alle brugere skal gennemgå uoverskuelige post- og datamængder for at holde sig ajour. Bygherrekrav nr. 1 slår derfor fast, at den person, der tilføjer dokumentet til projektweb, samtidig skal tage stilling til, hvem dokumentet er relevant for og tage stilling til, hvordan de relevante modtagere adviseres om dette dokument. Bygherren skal beslutte, hvorledes den enkelte bruger af projektweb skal adviseres om nye dokumenter. Simplest er den mulighed, at projektweb-systemet ved brugerens åbning af systemet fortæller, hvilke dokumenter, der er tilføjet siden sidste gang, brugeren var inde på systemet. Det svarer til en indbakke i et papirbaseret system. Mere avanceret er den mulighed, at projektwebsystemet selv sender (fx dagligt ) en til brugeren (advisering) om, at der (i går) er tilføjet et antal doku- Projektwebløsningen bør derfor indeholde mulighed for, at projektets parter automatisk får tilsendt en e- mail, når nye dokumenter er tilføjet. Denne facilitet skal dog bruges målrettet, hvis ikke den enkelte part skal druknes i information. Hvis projektweb også indeholder en mail funktion, vil der normalt være en liste over modtagere af mailen opdelt efter grupper og personer. Med et enkelt klik kan mailen sendes til de rigtige personer med de korrekte mail-adresser. Det bør forhindres, at parterne får informationer om emner, der ikke er relevante for dem, hvorved megen tid spildes.

29 29/99 menter, der kan have brugerens interesse. Det svarer til en postliste i et papirbaseret system. Projektwebsystemet bør ved tilføjelse af et dokument selv spørge om, hvem (personer/grupper) der skal adviseres om tilføjelsen. Bygherren skal sikre, at alle parter forstår, at ved brug af projektweb bestemmes modtageren af dokumentet i det øjeblik dokumentet tilføjes i en bestemt mappe. Og bygherren skal sikre advisering af bestemte personer eller grupper og/eller tildeling af bestemte metadata Rettigheder Som følge af kravet om, at al projektinformation skal være lagt ind på projektweb, skal det overvejes, om alle parter også skal kunne se alt. En generel adgang for alle til alt bør kun anvendes i små projekter. I større og mere komplekse projekter er det ofte fornuftigt at adgangen til såvel at tilføje dokumenter såvel som at læse dokumenter begrænses. Jf. også bemærkningerne herom i Eksempler på aftaler om rettigheder er: Bygherren ønsker ikke at have adgang til alle data, men kun til godkendte tegninger og referater af bygge- og teknikmøder. Alle parter skal kunne hente byggemødereferater, men kun referenten må kunne tilføje referater. Part Y kan læse alle dokumenter med metadata nr. 4 = zxc Beslutningsdokumenter Brug af projektweb gør det vigtigt at definere, hvilke dokumenter, der kan indeholde bindende beslutninger. Disse dokumenter benævnes beslutningsdokumenter. Derfor bør det på den ene side fastlægges, at alle projektbeslutninger skal dokumenteres på projektwebben, og på den anden side, hvilke dokumenter, der kan anses som beslutningsdokumenter. Der bør ikke findes beslutningsdokumenter, der ikke ligger på projektwebben. Udgangspunktet for valg af beslutningsdokumenter bør være: Alle byggemøde- og teknikmødereferater er beslutningsdokumenter Alle breve er beslutningsdokumenter I den traditionelle sagsgang gælder tilsvarende usikkerhed. Breve regnes normalt altid for beslutningsdokumenter, mens s status er usikker. Herved vil alle beslutningsdokumenter være at finde (og mulige at finde) på projektwebben. Det er muligt at forsyne beslutningsdokumenter med et metadatafelt, som fortæller, at der er tale om et beslutningsdokument.

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

BYGGEVEJLEDNINGER. Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser

BYGGEVEJLEDNINGER. Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser BYGGEVEJLEDNINGER Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser

Læs mere