Træner Mappe HIF Ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner Mappe HIF Ungdom"

Transkript

1 Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3 Udmeldelse...3 Boldrum...4 Ordensregler...4 Bolde:...4 Skab og tøj:...5 Nøgler...5 Kampfordeler og kampprogram...6 Dommerbestilling:...6 Indberetning af kampresultater...7 Indendørs fodbold...7 Stævnedeltagelse...7 Stævner med overnatning...7 Kørsel...8 Lokaler...11 Trænerlokale:...11 Omklædningsrum:...11 Klublokale og mødelokale:...12 Den røde tråd HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 1

2 Denne mappe er et supplement til HIF-fodbolds hjemmeside. Målet med denne mappe er at gøre det lettere for hver enkelt træner og holdleder at skaffe sig de oplysninger, han/hun kan få brug for i sit arbejde i HIF s ungdomsafdeling. Dig som Træner HIF Fodbold HIF Fodbold er en afdeling af Hornslet Idræts Forening (HIF). HIF Fodbold består af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Alle 7 deltager i bestyrelsesmøderne og alle er aktive med diverse arbejdsopgaver for driften af HIF Fodbold. Ungsdomsudvalget Bestyrelsens næstformand er ansvarlig for samtlige ungdomshold i HIF Fodbold og er derfor formand for Ungdomsudvalget (ungdomsbestyrelsen), der p.t. tæller 7 personer. Ungdomsudvalget er tovholder mellem bestyrelse, fodboldtrænerne og forældrene og sørger for, at den daglige drift i ungdomsrækkerne fungerer optimalt, herunder stævner, materialer, kurser osv. Ungdomsudvalgets medlemmer skifter fra tid til anden. Den aktuelle sammensætning finder du på hjemmesiden Kontaktperson Hver årgang har sin egen kontaktperson. Kontaktpersonen er medlem af Ungdomsudvalget og er din sparringspartner. Kontaktpersonen vil opsøge dig nogle gange nede på banerne og få en snak med dig omkring din årgang, bl.a. om forældreopbakning, materialer, hvad går godt/mindre godt osv. Du finder navnet på dit holds kontaktperson på hjemmesiden Kontor og kasserer HIF s kontor hjælper med administration, f.eks. medlemsregistrering og afmelding, udarbejdelse af medlemslister, og kontingentopkrævning. Kontoret findes i Hornslet-hallen bag mødelokalet. Sekretærens navn og telefonnummer finder du på hjemmesiden På hjemmesiden finder du også navn og telefonnummer på fodboldafdelingens kasserer, som modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger. Stamkort Alle trænere har pligt til at holde personligt stamkort a jour. Stamkortet, og oplysning om hvor det skal sendes hen, finder du på hjemmesiden HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 2

3 Børne-attester HIF Fodbold er forpligtiget via lovgivningen til at få udarbejdet børne-attester for samtlige personer i afdelingen, der arbejder med børn og unge. Derfor er du forpligtet til at udfylde en børne-attest, der kontrolleres og godkendes af myndighederne (politiet). Attesten, der skal udfyldes, finder du ved at søge efter børneattest på politiets hjemmeside I øjeblikket (maj 2010) er adressen på attesten 7DE6BEDF84E8/0/P274_0310.pdf men den ændres fra tid til anden. Ind- og udmeldelse Indmeldelse Det er trænerens ansvar, at der ved sæsonstart udarbejdes en liste over samtlige spillere på holdet. Listen skal indeholde oplysninger om: spillernavn, adresse, adresse på en forælder, telefonnummer og fødselsdato. Listen skal afleveres senest 3 uger efter træningsstart til kontoret med kopi til kassereren. Du kan med fordel anvende - og telefonoplysninger fra listen, når du skal i kontakt med spillere og forældre. (Ved de lidt ældre årgange vil forældrene ofte være fraværende ved træning og kampe, så hvis du skal i kontakt med dem, vil det ofte være per telefon eller .) Når der kommer nye spillere til, efter at holdlisten er afleveret, er det trænerens ansvar at sikre, at den nye spiller bliver formelt indmeldt i klubben. Træner kan vente indtil 1 måned efter en ny spiller er begyndt, så vi ikke risikerer at tilmelde en spiller for at udmelde ham/hende igen efter nogle få træningssamlinger. Hvis du er i tvivl om, at den nye spiller er tilmeldt, så spørg sekretæren på HIF s kontor. Indmeldelsesblanketter forefindes i trænerlokalet og på hjemmesiden Hvis du modtager en underskrevet indmeldelsesblanket (den skal være underskrevet af en forælder), så skal den enten afleveres på kontoret, eller til din kontaktperson, eller i bestyrelseskassen. Såfremt der kommer spillere fra andre klubber, må disse ikke benyttes i kampe, før deres spillercertifikat er modtaget fra den tidligere klub. Ret henvendelse til ungdomsformanden eller din kontaktperson, såfremt spilleren ikke selv medbringer spillercertifikat. Kontingent fremgår af HIF s hjemmeside: Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske til foreningens kontor i hallen. Udmeldelsesblanket kan findes på hovedforeningens hjemmeside HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 3

4 Det er utrolig vigtigt, at ovennævnte procedure følges, dels af hensyn til kontingentopkrævninger og dels fordi vore tilskud fra kommune og andre offentlige myndigheder m.v. i høj grad er afhængig af, hvor mange medlemmer der er aktive i foreningen. Ligeledes er det en belastning, hvis vi sender girokort ud til spillere, som ikke længere er aktive. Boldrum Under dette afsnit finde du oplysninger omkring indhold i boldrum og om hvorledes du skal forholde dig og behandle materiel og tøj. Ordensregler 1. Drikkeflasker + skadetaske + overtrækstrøjer skal være i jeres skab. 2. Kegler skal stå på hylden. 3. Hjørneflag skal sættes på plads efter sidste kamp. 4. Når træning eller kamp startes, er det en god ide, at det kun er træner eller medhjælper, der er i boldrummet. 5. Hvis du mangler noget, f.eks. isposer, tape eller lign, så henvend dig til holdets kontaktperson. Vedkommende vil være behjælpelig med at fremskaffe disse ting til omkring den første. 6. Når træningen er færdig, skal du have lige så mange bolde med op, som du havde med ned på banen. 7. Når du forlader boldrummet, skal både det og skabet være låst af, så fremmede ikke kan komme ind. Bolde: Bolde forefindes i kasser opstillet i boldrummet. Hver kasse er forbeholdt en bestemt størrelse bold. Det er trænerens pligt at sørge for, at det antal bolde, der medbringes til banerne, også er med retur og låses ned i den rigtige boldkasse efter endt træning/kamp. Bolde skal være i boldkasserne og ikke i skabene. Kasserede bolde smides i separat kasse i boldrummet. Denne kasse er kun til kasserede bolde. Hvis der er problemer omkring bolde, så henvend dig til din kontaktperson. NB.: Vær med til at holde orden i boldrummet, så det bliver nemmere for os alle, at finde de ting der skal benyttes HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 4

5 Skab og tøj: Hver årgang råder over et skab, hvortil træneren har nøgle. Dette skab indeholder et sæt spiller tøj per hold. Se evt. separat liste ang. tøj-sponsorer. Tæl tøjet op inden sæsonstart, så du er sikker på, at der ikke mangler noget. Det er trænerens ansvar, at holde styr på tøjet, herunder antal, vask, reparation. m.v. I hvert skab forefindes endvidere et overtræks sæt til hver årgang. Det er trænerens ansvar, at dette bliver holdt i orden med hensyn til vask. Det er ikke bare en meget dårlig ide at putte våde overtrækstrøjer i en plasticpose - det må aldrig finde sted. Det anbefales at tage trøjerne med hjem til tørring, eller at de hænges til tørre på de ophængte snore under hylden med kegler. I hvert skab forefindes endvidere en skadetaske. Sørg for, at den altid er intakt. Evt. mangler går kun ud over dine spillere. Ved mangler i tasken så henvend dig til holdets kontaktperson. I forbindelse med oprydning m.m. vil Ungdomsudvalget 1-2 gange om året gennemgå alle skabe Nøgler Hver træner får ved opstart udleveret et sæt nøgler, som passer til tøjskab, boldrum samt klublokaler. Nøglerne får du udleveret til René Sørensen, hvis kontaktoplysninger findes på Hver træner er personligt ansvarlig for nøglerne, der afleveres retur til Ungdomsformanden, når/hvis du stopper som træner. Evt. tab af nøgler skal omgående meddeles til Ungdomsformanden. Nøgler til boldrum og skabe kan overtages af en ny træner/holdleder, når du holder. Dette skal meddeles til Ungdomsformanden. Såfremt Ungdomsformanden ikke modtager nøglen samtidig med at du stopper, eller får besked om til hvilken træner/holdleder nøglen er overdraget, vil der blive fratrukket kr. 100 i din omkostningsgodtgørelse HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 5

6 Kampfordeler og kampprogram Kampfordeler er p.t. Bent Andersen, tlf Ønsker du at flytte en turneringskamp, ændre et tidspunkt, eller lignende skal du altid kontakte kampfordeleren. Dette skal du gøre fordi: 1. Kampfordeleren er den eneste, der har overblik over, hvornår der skal spilles kampe, trænes o.s.v. der skulle jo gerne være en ledig bane til din kamp. 2. Kampfordeleren forestår bestilling/ændringer vedr. dommere. 3. Ændring af kamptidspunkt med mindre en 10 dages varsel kan betyde, at du ikke kan få dommer og at kampen bliver erklæret for tabt med deraf følgende bøde til klubben. 4. Vær på forkant med flytning af kampe. Det hjælper i høj grad dig selv og holdet. Spørg evt. forældrene under et spillermøde, hvilke arrangementer deres børn er impliceret i under den kommende sæson, så evt. kampe kan flyttes i god tid. NB. Det er dyrt for klubben at blive væk fra kampe uden afbud eller hvor der ikke er meldt afbud rettidigt. Der findes mange andre ting, som disse penge bedre kan bruges til. Dit holds kampprogram kan du se via hjemmesiden Herfra kan du gå videre til en JBU-hjemmeside, hvor du kan se, hvor og hvornår kampene skal spilles. Du kan herfra også gå ind under Turneringer -> Stævnetilbud, hvor der er opslået forskellige tilbud om betalingsturneringer, som dit hold kan deltage i. Se nedenfor om stævnedeltagelse. Dommerbestilling: Kampfordeleren sørger for bestilling af dommere til hjemmekampe dog som regel kun til 11 mands-kampe. I kampe, hvor der ikke benyttes sorte dommere f.eks. 7 mands-kampe sørger ungdomsudvalget for, at der skaffes en lokal dommer til dig. Får du problemer omkring lokale dommere, så ret henvendelse til Ungdomsudvalget eller din kontaktperson. NB. Træneren er under alle omstændigheder ansvarlig for en hjemmekamps afvikling. Udebliver en lokal dommer, skal kampen afvikles alligevel måske med hjælp fra en forælder. Problemet må så tages op efterfølgende. Dommer-afregning: Dommer-afregning sker automatisk via JBU HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 6

7 Indberetning af kampresultater Det er et hjemmeholds træners pligt at indberette resultatet af en kamp. Indberetningen skal ske straks efter kampens afslutning. Kampresultatet kan enten indtelefoneres til tlf eller indberettes via hjemmesiden For at benytte hjemmesiden skal du have udleveret brugernavn og adgangskode. Det får du ved henvendelse til Jens Klitgaard, tlf eller Indendørs fodbold Det har gennem tiden været sædvane, at indendørs træning er omfattet af det kontingent, man betaler for medlemskab i øvrigt. Der sker ikke reduktion i kontingentet, hvis man ikke deltager i indendørs træning. Kommer der en ny spiller til, skal denne indmeldes på sædvanlig vis, og spilleren vil få kontingentopkrævning fra foreningens kontor. Stævnedeltagelse Lavere tilskud fra hovedforening og kommunen er ensbetydende med, at vi bliver nødt til at opkræve kr. 20,00 pr. deltager i stævner udover hvad der evt. opkræves til kørsel. (Alternativt ville vi være nødt til at begrænse antallet af stævner, som det enkelte hold kan deltage i.) Deltagergebyret opkræves hos spillerne af træner/holdleder og modregnes i stævnebetalingen. Kvittering for stævnegebyr og deltagerbetaling afleveres til kassereren hurtigst mulig efter stævnets afholdelse. Såfremt stævnegebyr sendes til afdelingens kasserer fra arrangøren, er det træners/holdleders pligt at opkræve og afregne deltagergebyr. Tilmelding til stævner SKAL ske gennem Peter Damborg, som træffes på tlf I forbindelse med Djurs Sommerland s Cup betales stævnegebyret af klubben, men evt. adgangsbillet til Djurs Sommerland betales af spillerne selv. Stævner med overnatning. For stævner, der afholdes over flere dage, har vi indtil 2008 kunnet søge og fået tilskud fra kommunen. Tilskuddet har været på kr. 50,00 pr. barn pr. døgn. Desværre kan vi ikke længere få dette tilskud. Bestyrelsen har derfor besluttet, at et hold, som ønsker at deltage i et stævne med en varighed på mere end 1 dag, kan søge foreningen om et tilskud på et tilsvarende beløb. Med ansøgning vedlægges et budget for turen HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 7

8 Kørsel Det er op til hver enkelt træner efter aftale med forældrene at bestemme, hvordan man vil afregne for kørsel til udekampe. Nogle hold ønsker ikke, at børnene skal betale noget. I disse tilfælde laver træneren eller holdlederen en kørselsplan, ifølge hvilken forældrene skiftes til at køre. Andre hold har den aftale, at børnene betaler X kr. til de forældre, der kører. Hvis man ønsker at følge klubbens normale bestemmelser for kørselsgodtgørelse, så er de som følger: Til hver udekamp udfyldes en seddel vedr. kørselsgodtgørelse, jf. vedlagte sedler. Der udfyldes 1 seddel pr. kamp. Der kan max. opnås refusion for 5 biler til udendørskampe og 3 biler til indendørskampe. Hver spiller betaler 20,00 kr. for kørsel til hver udekamp. Disse penge modregnes på kørselsgodtgørelsessedlerne. Klubben betaler 1,50 kr. per kørt km. Dette gælder alle km både ud og hjem. Hvis indtægterne er større end udgifterne, er der overskud. Omvendt er der tale om et underskud, såfremt udgifterne er større end indtægterne. Hvis der ved sæsonafslutning er overskud, skal det tilgå ungdomsafdelingen. Har du behov for at få et beløb i forskud til betaling af f.eks. kørsel eller andre godkendte udgifter, så kan du ved henvendelse til kassereren få udbetalt et beløb à conto. Afregning skal finde sted umiddelbart efter at arrangementet er afholdt, eller, hvis det er et løbende forskud, der skal afregnes med kassereren hver måned. Udgiftsskemaet nedenfor anvendes, hvis der er tale om løbende forskud. NB! Klubben har følgende bestemmelser for kørsel: Samtlige spillere skal være fastspændte under transport. Færdselsloven skal overholdes jf. gældende hastighedsbestemmelser HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 8

9 Udgiftsskema Navn:.. Hold.. Måned. Dato Saldo pr. sidste måned Beløb modtaget primo måneden Til rådighed i måneden Udgiftens art 1 kr. 2 kr. 3 kr. 4 kr. 5 kr. 6 kr. 7 kr. 8 kr. 9 kr. 10 kr. 11 kr. Saldo overføres til næste måned Kvitteringer for dommer, kørsel + evt. andre godkendte udgifter vedhæftes dette regnskabsark, som afleveres sidst på måneden i kassererboksen i telefonrummet i klubhuset. Ny check vil blive afleveret eller tilsendt i starten af måneden, dog således, at I ikke ligger inde med mere end ca. kr. 600,00 ved hver måned start. kr. kr. kr. kr HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 9

10 HIF Fodbold kørselsgodtgørelse Dato:.. Kamp: årgang:.. Spillested:. Antal kørte km. á kr. 1,50 = kr.. Modtaget fra børn = kr.. Underskud/overskud = kr. Træner: Chauffør:.. Der må max benyttes 5 betalende biler til udendørs og 3 til indendørs. HIF Fodbold kørselsgodtgørelse Dato:.. Kamp: årgang:.. Spillested:. Antal kørte km. á kr. 1,50 = kr.. Modtaget fra børn = kr.. Underskud/overskud = kr. Træner: Chauffør:.. Der må max benyttes 5 betalende biler til udendørs og 3 til indendørs HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 10

11 Lokaler Trænerlokale: I trænerlokalet umiddelbart indenfor indgangen findes forskellige faciliteter til trænerens disposition: Telefonen: Telefonen er midlertidigt opsagt, så indtil videre skal kampresultater indrapporteres via egen telefon eller via hallens computer (se ovenfor). Postkasser: Forefindes bag døren. Hver enkelt årgang har en postkasse, hvor beskeder kan blive lagt til dig og dit hold. Se derfor altid efter om der er en besked det kunne jo være noget vigtigt og tøm den for papirer, som ikke behøves at være der. Beskeder til bestyrelse, ungdomsudvalg, kasserer, holdkort o.a. lægges i de respektive postkasser. Udbud af stævner findes i postkassen Stævner, der findes i reolen bag døren ved jeres egne postkasser, samt på hjemmesiden. Skabe: Hvor der forefindes forskellige håndbøger, træningsprogrammer, adressebøger, telefonbøger, nødhjælpskasse m.v. Opslagstavle: Her findes beskeder til samtlige hold, herunder indbydelser til stævner m.v NB! Vær med til at holde orden på kontoret det gør det lettere for alle. Kopimaskine: Må benyttes til fodboldmæssige formål f.eks. kopiering af kampkort, indkaldelse til spillermøde, oplysninger til forældre m.v. Kopimaskinen er placeret i Cafeteriaet. For at kunne bruge den skal man have en kode. Denne fås ved henvendelse til formanden eller kassereren. Omklædningsrum: Tilstræb at benytte samme omklædningsrum til hver træning og kamp. Det gør det lettere for spillerne. Ordensregler for omklædningsrum skal altid overholdes. NB! Der er ingen adgang med støvler i omklædningsrum, cafeteria og på gangene HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 11

12 Klublokale og mødelokale: Disse lokaler står til fri afbenyttelse for forskellige formål, f.eks. spillermøder, forældremøder og lignende. Reservation skal ske via Hallens hjemmeside Det er tilladt selv at medbringe drikkevarer. Den røde tråd Det er klubbens overordnede holdning, at der skal være klare mål og retningslinier for, hvordan den enkelte årgangs træning skal foregå. Vi har derfor udfærdiget et regelsæt kaldet Den røde tråd. Ved at følge Den røde tråd sikres, at spillerne løbende udvikler fodboldmæssig kunnen og forståelse op gennem årgangene. Materialet er hovedsageligt hentet udefra, så en lignende fremgangsmåde benyttes derfor også i andre klubber. Der anmodes derfor om, at trænerne for hver enkelt årgang gør sig bekendt med indholdet af Den røde tråd og under den ugentlig træning skeler hertil under hensyntagen til den enkelte spillers niveau og talent. Den røde tråd er beskrevet i et selvstændigt bilag til trænermappen. Anden relevant inspiration til træning findes f.eks. på DBU s hjemmeside om Aldersrelateret Træning, HIF-Fodbolds Trænermappe. Side 12

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Haverslev Idrætsforening

Haverslev Idrætsforening Haverslev Idrætsforening Fodbold-Ungdom Træner mappe Med denne træner-mapper ønsker vi at give vores trænere et indblik i, dels klubbens holdninger til fodbolden, dels at give et praktisk værktøj hvor

Læs mere

TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink.

TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben http://bui-fodbold.memberlink.dk/ 1 A Aflysning af kamp: Hvis man ikke kan stille hold til en kamp skal trænere kontakte

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af ligeværd,

Læs mere

Djurs Sommerland Cup

Djurs Sommerland Cup PROGRAM Djurs Sommerland Cup søndag den 15. juni 2014 5- og 7-mands 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Program side 3 Kort side 4 Info om spillesteder side 5 Stævneinfo side 6 Spilleplaner side 9 Safari Cup side 19

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

Djurs Sommerland Cup

Djurs Sommerland Cup PROGRAM Djurs Sommerland Cup søndag den 7. juni 2015 5- og 8-mands 1 PROGRAM Ved ankomsten til spillestedet skal en repræsentant fra holdet melde sig ved DBU Jyllands repræsentant. Kl. 09.00- ca. 12.45

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF HJÆLP Information til spillere og forældre om ny kontingentstruktur i Hammerum IF Vi har brug for flere frivillige. Mange flere... Hammerum IF er en fodboldklub, der kun eksisterer fordi en række engagerede

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014.

TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014. TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014. Indbydelse og stævneinformation Som noget nyt kan der i år tilmeldes enten i A eller B række i

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Djurs Sommerland Cup

Djurs Sommerland Cup PROGRAM Djurs Sommerland Cup søndag den 22. juni 2014 5- og 7-mands 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Program side 3 Kort side 4 Info om spillesteder side 5 Stævneinfo side 6 Spilleplaner side 9 Safari Cup side 18

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

BK 2012 Samarbejdsaftale

BK 2012 Samarbejdsaftale ENSTED IF, VARNÆS/BOVRUP IF, FELSTED IF OG LUNDTOFT BK2012 Samarbejdsaftale udkast 2 d. 10 02 2014 endelig aftale d. 01.12.2015 BK 2012 Samarbejdsaftale Indholdsfortegnelse Beskrivelse. Formål. Vision.

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

- klubben hvor børn og unge lærer at spille håndbold! www.risøhøj.dk

- klubben hvor børn og unge lærer at spille håndbold! www.risøhøj.dk KLUBMAPPE FOR RISØHØJ HÅNDBOLD WWW.RISØHØJ.DK Opdateret 1. februar 2014 Denne klubmappe er en informationsmappe for Risøhøj Håndbold. Mappen henvender sig til alle der har relation til Risøhøj Håndbold

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2015/16 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Vedtægter for JiTae Taekwondo Klub

Vedtægter for JiTae Taekwondo Klub Vedtægter for JiTae Taekwondo Klub 1. Klubbens navn er Ji tae Taekwondo Klub Klubben er hjemmehørende i Stevns kommune og er medlem af Skandinavien Taekwondo Organisation (her efter benævnt STO) 2. Klubbens

Læs mere

Instruktørmappe for Valby IF Sæson 2011/2012

Instruktørmappe for Valby IF Sæson 2011/2012 Instruktørmappe for Valby IF Sæson 2011/2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen 3 Fremtiden i Valby IF 4 Instruktør i Valby IF 4 Kommunikation via hjemmesiden 4 Kursus procedure i Valby IF & vejlederordning

Læs mere

Indbydelse til Ungekursus (håndbold)

Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Arrangement nr. 201001653005 Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Fredag den 15. oktober kl.19:00 til søndag den 17. oktober kl.16.00 i Idrætscenter Vendsyssel (Vrå), (Stadionvej 17, 9760 Vrå) Vi skal

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016.

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. ROSKILDE GOLF KLUB Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. - HOLDTURNERINGER I DGU REGI - INDIVDUELLE RANGLISTETURNERINGER OG DGU MESTERSKABER M.FL. I DK

Læs mere

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08 stafetten Quickguide for Danmarks www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten Revideret den 24-01-08 Hvad er Danmarksstafetten? Danmarksstafetten er en Åben aktivitet, arrangeret af foreninger

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7 Retningslinier for SF.GIF`s Bestyrelse. side 2 SF.GIF`s Værdigrundlag.. side 2 Samværsformer. side 2 Pædofili side 3 Børnepolitik. side 3 Hvordan skaber vi et godt idrætsmiljø for børn i SF.GIF.. side

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE Hammel GF Fodbold står over for et vigtigt valg og. VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE TEMA for i aften: Status - på nyt boldrum og materialer mht bolde og træningsudstyr Brug af baner -til træning og

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger - Nu med 8 mands i alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10

Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10 Fodboldafdelingen Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10 Tilstede: Carsten Borup, René Pedersen, Ib Secher, Frank Madsen, Henrik Pedersen, Jan Knudsen, Jimmy Holst og Bente Holst.

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 2 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

DOMMER TIL KAMPE I DBUs LP FOR OLDBOYS & VETERANER

DOMMER TIL KAMPE I DBUs LP FOR OLDBOYS & VETERANER KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor: Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10 spot på sporten // november 2011 Hovedsponsor: MANGE AKTIVITETER PÅ OG UDENFOR BANEN... Traditionen tro sker der rigtig meget i Skjern Håndbold - både når

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Nytårskur 2014. Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015. Nytårskur 2016

Nytårskur 2014. Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015. Nytårskur 2016 Nytårskur 2014 Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015 Program for dagen: Afslutning: ca. kl. 12 Dagsorden: 1. Velkomst og kaffe 2. Organisationsplan og struktur i klubben (materiale udleveret) 3. Retningslinjer

Læs mere

Dagsorden aftenens program

Dagsorden aftenens program Dagsorden aftenens program 19.30 Velkomst og præsentation 19.40 Fodboldvennerne informerer 19.55 Praktisk information: a) Medlemskab og spilleberettigelse b) Fik Frikort, ld ledere og ungdomsmedlemmer

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 Børne- og Ungeudvalget Aktivitetsoversigt og øvrig information Sæsonen 2015/2016 Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen til sæsonen 2015/2016 Side 3 2. Totalhåndboldregler samt

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Velkommen til Sportmaster Cup 2009 i Ribe!

Velkommen til Sportmaster Cup 2009 i Ribe! Velkommen til Sportmaster Cup 2009 i Ribe! Ribe Håndboldklubs ungdomsafdeling byder velkommen til klubbens 12. håndboldstævne for ungdomshold. Stævnet er arrangeret i samarbejde med Sportmaster i Ribe.

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

KM i fodbold 2009. VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august. Indbydelse marts 2009

KM i fodbold 2009. VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august. Indbydelse marts 2009 KM i fodbold 2009 VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august Indbydelse marts 2009 KFUM Mesterskaber i Fodbold. Roskilde KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige sommerdage

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben 5 Ungdomsudvalget

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Invitation til sæsonafslutning 2013 for U5 (2009) til og med U12 (2002) Safari Fodbold Cup 2013

Invitation til sæsonafslutning 2013 for U5 (2009) til og med U12 (2002) Safari Fodbold Cup 2013 Invitation til sæsonafslutning 2013 for U5 (2009) til og med U12 Safari Fodbold Cup 2013 Søndag d. 22. september 2013 DBU Jylland Region 3 og har igen fornøjelsen at indbyde til Safari Fodbold Cup, som

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 Dagsorden Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af vedtægtsændringer (vedlagt og fremhævet) 4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Sæson 2012-2013 I dette hæfte er der samlet en lang række informationer, som du/i vil kunne finde nyttige i forbindelse med badminton i ungdomsafdelingen

Læs mere

KLUBBENS ÅRSPLAN WWW.FCKG.DK - JANUAR 2010 MAIL@FCKG.DK WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK. Opgaver. ma ti on to fr lø sø. 1 Nytårsdag

KLUBBENS ÅRSPLAN WWW.FCKG.DK - JANUAR 2010 MAIL@FCKG.DK WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK. Opgaver. ma ti on to fr lø sø. 1 Nytårsdag WWW.FCKG.DK - MAIL@FCKG.DK JANUAR 200 Nytårsdag 2 3 4 5 6 7 8 9 JBU Delegeretmøde 0 Deadline på 2 3 4 5 6 Udgivelse af 7 8 Plakater på uddan. steder 9 20 Tilmelding til Region 4-Cup 2 22 23 Træningsstart,

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Retningslinjer for konkurrencetilskud

Retningslinjer for konkurrencetilskud Retningslinjer for konkurrencetilskud Gældende for alle ansøgninger om konkurrencetilskud: - Tilskud kan kun søges af medlemmer af PLØKS, Skovlunde klatreklub. - Det er et krav, at der stilles op i konkurrencen

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 30/6 3/7 2016

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 30/6 3/7 2016 BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 30/6 3/7 2016 2016 - Mini BIF-CUP for U8+U9 drenge og U8+U9+U10 piger (Mini BIF-Cup afholdes

Læs mere

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT Vintertræning Efterårssæsonen er ved at være færdig for mange af ungdomsholdene. For de årgange der forsætte udetræningen efter efterårsferien, skal man være opmærksom på de udmeldinger der vil kommen

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trænerhåndbog 2

Indholdsfortegnelse. Trænerhåndbog 2 Trænerhåndbog Indholdsfortegnelse 1. Indledning til klubhåndbog for TRIF fodbold... 3 2. TRIF-fodbold værdier... 4 3. Kontingent og medlemskab i TRIF fodbold... 5 4. Betaling af kontingent... 6 5. Aktivitetsudvalgets

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13 5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13 1 Turnering 5-mands & Jyske 3-bold 2012-13 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 2012-13. HUSK Tilmelding til alle

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2012

Velkommen til Vodskov Cup 2012 Velkommen til Vodskov Cup 2012 Lørdag den 30. juni Søndag den 1. juli Vodskov IF byder velkommen! Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2012, der i år afvikles for 10. gang,

Læs mere

ANSVARSOMRÅDER FOR UDVALG

ANSVARSOMRÅDER FOR UDVALG Nyt fra fodboldudvalget Der er cirka 100 medlemmer af fodboldafdelingen i Herrup plus cirka 30 spillere fra Sevel, Mogenstrup og Sevel, som også spiller på Herrup Stadion gennem holdsamarbejdet TEAM HSM.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 August 2015 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål som

Læs mere