Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen)"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde mandag d.19. oktober over Skype. Tilstede er: Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen) Taiyo vælges som referent. 1. Opsamling fra visionsmødet. Opgave for bestyrelsen: Gøre DFSU til medlemmernes forbund a. Middel til målet er at delagtiggøre medlemmerne i DFSU s opgaver, dvs.: UDDELEGÉR OPGAVER og MOTIVÉR TIL DELTAGELSE 2. Visionsmødet opsummering af opgaver (flere opgaver er allerede lagt ind i dagsordenen) a. DFSU som samlingskraft (15 min sammen med ovenstående) i. Overordnet er der bred enighed om, at DFSU bør indtage en rolle som en slags samlende instans: ii. en slags koordinator klubberne imellem, hvilket kan bidrage til en, på nuværende tidspunkt, manglende fællesfølelse indenfor sportsgrenen. iii. Der ønskes generelt mere kommunikation ovenfra (fra DFSU) DFSU vil forsøge at tage mere initiativ. Vil gerne spille større rolle omkring DM, så der kommer mere styr på sagerne. Derfor udarbejdes klarere retningslinjer til fremtidigt brug. b. Medlemshvervning (15 min) i. Hvor skal nye medlemmer skaffes fra? ii. Gymnasie DM som afgørende kilde hertil, samt hvor indsatsen og arbejdsbyrden forbundet med medlemshvervning, anses for værende mindst, sammenlignet med satsning på efterskoler, klasser, Dansk skoleidræt m.fl. Der ønskes en mere koordineret indsats, og det ser ud som om, at vi fremadrettet kan få mere indflydelse. Vi skal have en klart defineret rolle ved stævnerne og der skal tilbydes undervisningsforløb til alle deltagere. Andreas prøver at banke et inde DM på benene i samarbejde med nogle gymnasie-lærere. Taiyo tager kontakt til Dansk Skoleidræt for at se, om det er muligt at lave et lignende samarbejde med Klasser på landsplan. iii. Det foreslås at der afholdes en træningsdag for gymnasielærerne for at centrere og minimere omkostninger i forbindelse med medlemshvervningen. Vi vil forsøge at undersøge interessen for regionale undervisningsdage for gymnasie- og skolelærere, hvor de kan blive introduceret til vores fantastiske sport. iv. Hvordan skaffers der frivillige til undervisning af gymnasieelever m.m.? 1. Kan DFSU dække omkostningerne i forbindelse med kurser som afholdes af medlemmer fra klubberne (evt. de som tidligere har deltaget i instruktørkurser)? DFSU beslutter, at man foreløbig vil tilbyde at dække alle kørsels- eller transportudgifter de frivillige måtte have ved at hjælpe til ved sådanne arrangementer. Dvs. når man tager ud for at undervise gymnasieelever, så skal man udfylde en kørselsseddel (som udarbejdes til formålet og lægges op på hjemmesiden BB) og maile til

2 2. Det vurderes som værende den bedste løsning, at bestyrelser i klubberne, ledere og formænd, retter henvendelse til medlemmer i klubberne, når der skal skaffes instruktører til undervisning på gymnasier m.m. 3. DFSU skal være den instans, som henviser evt. interesserede gymnasier m.fl. til de enkelte klubber rundt i landet. v. Uanset målgruppe, tid og sted, bør hvervningen af nye medlemmer ske som et forløb, hvor det nye medlem har mulighed for løbende at oparbejde kendskab til regler, teknik m.m. vi. Der kunne arrangeres træningsweekender for urutinerede spillere? Klubberne bør stå for dette. Dette kunne bl.a. koordineres gennem vores udmærkede forum, og være en måde for de nye også at lære spillere fra andre klubber at kende. vii. Kommentarer fra JAN på hjemmesiden: synes vi vælger forkert fokus! Bestyrelsen holder fast i deres holdning om fokus på de ældre folkeskoleklasser, Idet der fortsat ikke er interesse for og kapacitet til at undervise børn i ultimate.. c. Landshold: (5 min) i. træner skal findes i løbet af 2010 til Open og Women af DFSU DFSU tager ansvar for at finde træner + holdkoordinator. DFSU betaler overnatning og mad til udtagelsesweekend. Det tages op igen ved budget ii. Der skal laves forslag til kontrakt iii. Der skal laves et budget iv. Person til opgaven. Tages op til rep-møde. 3. Update på gymnasiedm (LB/TJ) (5min) a. Nogen opfølgning på den? Taiyo og Lars samt et par frivillige fra Spinners deltog i gymnasie DM og fik delt en masse brochurer ud samt ikke mindst snakket med en masse elever og lærere. Der var meget positiv respons, og stor interesse for at DFSU også hjælper til med at arrangere et GymnasieDMinde. AE (og BB) følger op på dette. 4. DM-retningslinier ude/inde (10 min) a. Fra visionmødereferat: 1. DFSU som overordnede udbyder af regler, fx danne struktur for DM-runder (det væren sig opstilling af regler omkring bl.a. banestørrelser, hvornår må hold senest melde sig fra m.m.). Her snakkes også om generelle regler tilbagemelding fra klubberne til DFSU, samt konsekvenser for overtrædelse af disse regler (tidsfrister m.m.). b. Forslag bilag 1 og 2 for hhv. DMU og DMI rettelser (håber at alle vil komme med deres rettelser, dvs. have lavet dem på forhånd inden mødet) c. Forslag skal godkendes af os, og sendes til ultimateudvalget/dm-udvalget til gennemgang Forslaget gennemgås og rettes til. Det sendes til gennemgang hos ultimateudvalget. Når det er færdigrevideret sendes det til alle klubber samt lægges op på hjemmesiden. 5. Ultimateudvalget (20 min)

3 a. skal strukturen ændres for DM og hvem skal gøre det? Idéer? Det besluttes at tage dette op på Rep. møde. Bestyrelsen vil dog allerede nu forhøre sig om der ønskes en ændring, ligesom man vil starte en debat om strukturen på forum snarest. b. Kampprogram varetages fortsat af Carsten Hvenegaard, men alle spørgsmål i forbindelse hermed rettes til bestyrelsen. c. Pokaler? ? Medaljer? Kun i Open-rækken vil der blive delt præmier ud til top3. Vi stiller som krav, at der skal være 8 deltagende hold eller derover, før det kan komme på tale. d. Glastrofæer fortsat høre Sanne, om hvad Stephen skal have for at lave nyt design Ultimateudvalget tager sig af det 6. Praktisk udførelse af opgaver (10 min) a. Personer der skal spørges i. Dr.dk/minsport. Er der nogen frivillige, der vil stå for det? Foreløbig bruger Taiyo det til at annoncere større nyheder. De almindelige nyheder drukner i nyhedsstrømmen. MinSport ii. Bestyrelsen søger én, der vil oversætte pocketudgaven af reglerne fra engelsk til dansk. Ca. 2 A4-sider. (kontakt BB) Sætter deadline 1. december og forhører os. iii. Bo Skytte(/ÅUFK) er spurgt om de vil udfærdige ansøgningsblanket til baner i forbindelse med DM ude og inde (kontakt LB/BB) 7. Hjemmesiden (10 min) a. Trænger til en makeover, så den bliver mere brugervenlig (2-3personer til opgaven) i. Mikkel Tronhus har sagt ja med opstart af projektet i januar 2010 ii. Søren Ravn er spurgt om interesse i teamet, og er interesseret iii. kontaktpersoner: TJ og Lise Skal være brugervenlig for både administratorer og medlemmer. Taiyo tager kontakt til Søren og Mikkel omkring muligheder, osv. b. Vigtigt der bliver defineret nogle behov inden/under opgaveudførelsen c. Medlemsregister ønskes lavet på hjemmesiden i. Foreslag 1. indtastes af kasserer/formand for den pågældende klub (har login til funktion) 2. navn, køn, fødselsdato, mailadresse, spillernummer (hvis fast) (nye spillere, hvornår de er begyndt at spille måske til lidt statistik/årsag til tilvæksten) ii. Opdatering 2x årligt mailes til kassereren af administrator iii. Fordel er at vi har det reelle antal spillere hele tiden (især, hvis det opdateres oftere) iv. Vi skal kunne trække det samlede antal spillere ud, antal damer, antal herrer, over og under 19 år v. Ultimateudvalget skal kunne benytte siden i forbindelse med DM-runder, når der afleveres spillerlister, og ellers kunne de måske trækkes ud fra dette

4 vi. Idé: Kunne muligvis benyttes til opdatering af score/assist Taiyo mener, at alt dette kan laves ligeså let i Excel, men at hvis det ikke er for ressourcekrævende, selvfølgelig vil være en god service for alle. Medlemmernes oplysninger vil ikke være offentligt tilgængelige. d. Fra visionsmødereferat: DFSU s hjemmeside: oprettelse af en vidensbank, samt et forum tilgængeligt for alle, hvor klubber kan kommunikere på kryds og på tværs. Det besluttes at man vil prøve at køre en Månedens debat e. Fra visionsmødereferat: DFSU som kontaktcenter for udefrakommende, som kan henvende sig hertil og evt. herfra henvises videre til de enkelte klubber rundt i landet 8. Udlandet WFDF (5 min) a. EM 2011 for landshold: hvis vi skal byde på det, skal der laves en orpganisator gruppe, som vil undersøge, om det overhovedet er muligt for os med det antal spillere som er i DK Vi forhører os og undersøger muligheden. Sanne b. Medlemslister fra klubberne skal være mere specifikke se punkt 2 (hjemmesiden) i. Der ønskes opdeling i dame og herrer antal samt under 19 og over 35 år 9. Kommentarer på DFSU.dk? (3 min) a. Der ønskes konstruktive kommentarer på siden. Ordentlig tone. 10. Discene er i hus (5min) a. aktuelt befinder 400disc sig i kælderen i Odense. Da vi har fået støtte til indkøbet fra TuborgFondet er vi forpligtede til at give nogen væk. Isæt tiltænkt gymnasier og nyopstartede klubber. b. Ultimateudvalget får tildelt et antal til at medbringe til runderne. Øst og vest får 10 hver. Er passende antal af disse skal medbringes til hvert stævne, og tages i videst muligt omfang med retur, så de kan benyttes igen næste gang. 11. DVD med indendørsfinalestævne (5 min) a. Hvad skal vi bruge den til? Birgit snakker med Bo Katago. Der udtrykkes stor begejstring for projektet. b. Hvad koster den? 12. Ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer: (20 min) a. Andreas: i. Overtager regnskab for næste år ii. Overføre løn til Taiyo iii. Udsende opkrævning af medlemsinformationer 2x årligt iv. Gymnasie DM Indendørs v. Junior-Elite b. Lars: i. Kontaktperson til ÅUFK blanket til kommuner c. Lise: i. Kontaktperson til 1. Website d. Sanne:

5 i. Besvare mails ii. Lave opsøgende arbejde for, om DK er stort nok til at afholde EM 2011 e. Birgit i. Indsamle/udarbejde opgavebeskrivelser i bestyrelsen, så der ligger en årsplan af opgaver som er til at gå til, såfremt der kommer en ny bestyrelse ii. Udlandskontakt iii. Nyhedsmailinputs iv. Sørge for transportable baner bringes til huse inden næste udendørssæson v. Kontaktperson til 1. Andreas start en ny klub 2. oversættelse af pocketregler 3. GymnasieDM kontaktperson sammen med Andreas f. Taiyo i. Regnskab til 1. januar ii. Søge fonde iii. Kontaktperson til 1. Hjemmesideudviklingsteamet Mikkel, Søren 13. Evt. Det nuværende regnskabsprogram finder både Taiyo og Andreas for omfattende, og det besluttes, at Andreas har frie hænder til at finde et nyt eller tage en anden beslutning inden næste regnskabår. Andreas sendes på kassererkursus for at være mere kompetent til at varetage opgaven som kasserer. Taiyo har en række forslag initiativer fra DFSU. Bl.a. indkøb af CO2 kvoter for at gøre forbundet CO2- neutralt, der bifaldes af den øvrige bestyrelse. Taiyo sætter initiativet i gang.

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet

Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet Springsektionens organisation og struktur et debatoplæg til områdemødet I dansk udspring har vi tradition for at arbejde med en struktur der fordrer enighed eller flertalsbeslutninger omkring stort set

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere