Beretning for Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys."

Transkript

1 Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske Selskab. Det første skridt blev taget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. november 2012, hvor det blev vedtaget at overføre Politimuseet til Rigspolitiet som et etatsmuseum, hvilket skete pr. 1. januar Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Der blev valgt en ny bestyrelse, som allerede måneden efter (11. april 2013) holdt sit første møde, hvor vi konstitueredes os med Frank Bøgh som næstformand, Karsten Petersen som sekretær, og Steen Vedsted Sørensen, der var udpeget af Politiforbundet, som kasserer. Vi besluttede også, at de to suppleanter skulle deltage i samtlige møder på lige fod med den øvrige bestyrelse dog undtaget stemmeret, hvis det skulle komme dertil. I løbet af året holdt vi 7 bestyrelsesmøder. Rimeligt meget, men der var jo også nok at tage fat på. Først var hovedopgaven at opbygge foreningens nye struktur en ny organisation, jf. formuleringen i formålsparagraffen. Den gammelkendte organisation med museet, selskabet og Rigspolitiet med en hær af frivillige og ansatte 30/40 personer var der ikke mere. Nu var vi kun 7 + en regnskabsmedarbejder og en ansat i museet til i nogle få ugentlige timer at føre medlemsregistret og videresende posten. Og samtidig lagde vi også et forholdsvis højt ambitionsniveau (i hvert fald sammenlignet med tidligere). Vi forestillede os - som tidl. - en generalforsamling med et relevant foredrag og et medlemsmøde om efteråret, begge dele i København, men samtidig afholde mindst 1 årligt medlemsmøde uden for Valby Bakke, derudover en årlig udgivelse af et politihistorisk skrift, etablere en foredragsvirksomhed, få undervisningstimer på Politiskolen, få reetableret kontaktmandssystemet, få nyt medlemskort, nyt logo og en folder, og på længere sigt egen hjemmeside. Men ikke mindst skulle vi have et nyt medlemsregister det vender jeg tilbage til. Samlet set en stor mundfuld, men vi følte, at hvis foreningen skal leve et fornuftigt og godt liv - og helst med medlemsfremgang fra folk både indenfor og udenfor politiets rækker - måtte der konkret gøres noget. Det meste er lykkedes noget endda rigtig godt en enkelt ting knap så heldigt.

2 Side 2 I nyhedsbrevet Orientering som blev udsendt i december, blev der givet en status på en del af aktiviteterne, så jeg vil kun supplere med et par nedslag: Medlemskort Et nyt navn kræver jo også blandt andet nyt medlemskort. Vi besluttede at få lavet nogle holdbare a la de kendte plastikkort/kreditkort. De tidl. kort produceres ikke mere. De koster lidt mere, men vi var så heldige, at Popermo tilbød sig som sponser. Jeg skal lige sige, at jeg ikke vidste, at det var Popermos næstformand, som vi fik valgt ind i bestyrelsen, så der har ikke været nogen bagtanke, men tak til Kurt og ikke mindst til Popermos direktør John Rasmusen, som skulle have været her i dag, men måtte i går melde afbud. Medlemskortet blev sendt ud i januar/februar. Ikke alle har dog fået det, men det vender jeg også tilbage til. Kontaktmandssystem Vi besluttede, at vi ville prøve at genopbygge kontaktmandssystemet, dog kun med én person i hver politikreds. Formålet er at få et lokalt bindeled, som fx kan reklamere for foreningen og evt. også være behjælpelig ved lokale arrangementer. Der har været kontakt til en del medlemmer og tidligere kontaktpersoner, men desværre har interessen ikke været overvældende alle steder. Af de 12 kredse, Rigspolitiet samt FØ og GR, i alt 15 steder, har det kun p.t. været muligt af få tilsagn fra 8. Tak til disse 8. Målet er jo 15, så vi forsøger fortsat. Foredrag En god måde at komme ud i offentligheden på er at tilbyde foredrag om interessante og spektakulære kriminalsager. Det sidste ¾ år har der i foreningens regi været afholdt 14 arrangementer. P.t. er der arbejde i gang på at udbygge konceptet. Medlemsmøder Som sagt er ønsket at komme ud i landet og holde medlemsmøder, og i nyhedsbrevet kunne I læse, at vi i november var i Århus. Mødet var arrangeret i samarbejde med repræsentanter fra Aarhus Politihistoriske Samling, og var åbent for både medlemmer og publikum udefra. Ifølge nyhedsbrevet fik de fremmødte en spændende aften med foredrag af Frank Bøgh og Frederik Strand om ondskab - set fra hhv. strømerens og filosoffens side - og performens af skuespiller Pia Nissen, der har dramatiseret historien om Englemagersken. Det var i hvert fald sådan vi havde håbet, at forløbet ville være. Men, men, men Af produktionsmæssige grunde var teksten skrevet inden vi drog til Århus. Oplægget til medlemsmødet var godt, men en række ting omkring den praktiske afvikling gik mindre godt - for at sige det pænt. Da mødet skulle starte i Åby Bibliotek var vi mig og de 3 optrædende fra foreningen samt 2 fra Århus, og derudover kun 2 gæster udefra! Så vi aflyste.

3 Side 3 Noget af en nedtur. Men vi har lært af lektien, og har ikke mistet lysten til at forsøge igen men med et andet koncept. Jeg er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre at lave succesfulde medlemsmøder, så vi prøver igen, men hvor er p.t. ikke besluttet. Jeg skal også beklage, at vi af ressourcemæssige grunde ikke fik arrangeret noget medlemsmøde i København i efteråret. Det vil vi gøre alt for at råde bod på i år. Publikationer På sidste generalforsamling var der jo en længere debat om den fortsatte udgivelse af årsskriftet. Det gav naturligvis anledning til, at bestyrelsen igen diskuterede spørgsmålet, men vi fastholdt at lade årsskriftet gå ind, og i stedet løbende udsende andre publikationer af politihistorisk karakter. Vi har indgået en aftale med forlaget People spress, og første udsendelse er det særtryk af bogen Dagmar, som blev udsendt i december. Hvad det bliver i år er ikke besluttet endnu, men noget kommer der. Der var også her visse problemer med udsendelsen af bogen, men det vender jeg tilbage til. Forskningsstøtte I bestyrelsen besluttede vi at fortsætte traditionen med at støtte forskning mm., og indtil nu er det blevet til: - et tilsagn om delvis finansiering af Janus Clausens ph.d.-projekt om politi og ungdom, - vi har støttet Pia Nissens projekt med dramatisering af Dagmar Overbys historie, som var en del af hendes etnologistudie under praktikopholdet på museet, - og endelig har vi givet støtte til udgivelsen af arkivar og seniorforsker i Statens Arkiver Karl Peder Pedersen s disputats om dansk politi- og kriminalitetshistorie: Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti Forsvaret af afhandlingen og udgivelsen er foreløbig fastsat til den 23. maj 2014 på Syddansk Universitet i Odense. Politihistoriske aktiviteter I flg. vedtægterne skal vi efter ansøgning støtte Politimuseets aktiviteter, og det har vi også gjort. Men som nævnt i nyhedsbrevet ønsker bestyrelsen også at støtte andre lokale politihistoriske samlinger og aktiviteter for også på den måde at vise, at Politihistorisk Forening ikke kun er et københavnerfænomen. Vi har ikke fået ansøgninger fra nogen endnu, men spred gerne det glade budskab. Hjemmesiden Vores eneste mulighed i starten for at komme ud til offentligheden var via hjemmesiden, og vi overtog Selskabets sider på Politimuseets hjemmeside. Det optimale ville selvfølgelig være at have sin egen, men vi udskød det lidt.

4 Side 4 Imidlertid blev ønsket aktualiseret, da museets hjemmeside blev hacket og lukket i september, og der ikke kunne siges noget om, hvornår den ville være oppe at køre igen (det er i øvrigt stadig ikke sket). Vi sprang derfor ud i det og fik lavet vores egen hjemmeside, som gik i luften den 8. december. Vi har fået megen ros for den, og den er da også allerede blevet brugt flittigt til korrespondance med foreningen. Hjemmesiden vil naturligvis løbende blive udbygget, fx med link til politihistoriske artikler. Skulle der være nogen, der endnu ikke har set hjemmesiden, er her den meget mundrette adresse: Og for også at synliggøre foreningen på andre områder, har vi fået nyt logo, vi har lige fået fremstillet den nye folder (som også kan printes ud fra hjemmesiden), og derudover har vi fået vores egen adresse (Postboks 1858, 2300 København S) og telefon ( ). Så alt i alt begynder det at ligne en professionel forening. Udfordringer Og så tilbage til nogle af de udfordringer, vi har mødt undervejs. Det har primært været i forhold til det gamle medlemsregister, der var opbygget i et ikke lige tilgængeligt excel-regneark, som samtidig var delt op i flere forskellige registre og kategorier: et for aktive/tjenstgørende, et for giro-medlemmer ude fra, et for livsvarige medlemmer osv. (+ foreninger), men det for døde og afgåede medlemmer var dog sløjfet. Konkret betød det, at der ikke var et samlet medlemsregister. Og det gav blandt andet det problem, at adresselabels blev udskrevet fra hvert register, så hvis nogen havde skiftet kategori, og ikke var blevet slettet i det tidligere, blev der udskrevet 2 adresselabels til den pågældende. En anden følge var, at vi ikke helt præcist vidste, hvor mange medlemmer vi reelt havde. Der kom hele tiden forskellige tal, når de forskellige lister blev lagt sammen. Ydermere manglede der postadresser og adresser på ca. ½ af medlemmerne. Vi traf den beslutning at producere medlemskortene og udsende posten efter de oplysninger vi havde, og så revidere medlemslisten efter reaktionerne og tilbagemeldingerne. Vi vidste, at der ville blive kaos. Og det blev der også, måske lidt mere end frygtet. Selve pakningen og udsendelsen af bøger, medlemskort og Orientering traf vi aftale med en socialpædagogisk institution (ITC Køge) om at stå for. De fik alt materialet, labels osv. leveret, og skulle så stå for kuverteringen og afsendelsen via postvæsenet. Men et eller andet gik galt. Præcis hvad, har vi mange teorier om, men det lader jeg ligge nu (ikke alt kan tilskrives ITC, noget skyldes de manglende adresser og de dobbelte adresselabels, andet at der forsvandt 150 bøger ordblinde/dårlig styring fordi medlemskort skulle passe med adressen på kuverten).

5 Side 5 Resultatet blev i hvert fald, at nogen ikke har fået deres medlemskort, andre har fået 2 breve med bøger. Andre igen har ikke fået nogen af delene. Men langt hovedparten har dog fået det, de skulle have. I takt med, at vi er blevet kontaktet, har vi eftersendt materialet, så hen ad vejen bliver der orden i tingene. Og jeg skal igen minde om, hvor vigtigt det er at have et ajourført medlemsregister. Vi får ingen oplysninger andre steder fra, så derfor bedes I selv fortælle os om adresseændring, adresse og evt. telefon. Og kontakt os helst via hjemmesiden. Min opfordring til de, der har fået 2 bøger er at give den ene som indmeldelsesgave, hvis de skaffer et nyt medlem. Det er der faktisk nogle der har gjort, andre har måske brugt den som gave i anden anledning. Helt fint. Vi ser det som et led i profileringen af foreningen. Medlems- og regnskabsprogram Vi har nu fået et nyt medlems- og regnskabssystem i Winkas-programmet, der bestyres af Camilla Laumann. Systemet bestod sin første prøve ved udsendelsen af indkaldelsen til denne generalforsamling, idet det er muligt at udsende direkte fra medlemsregistret og også udskrive adresselabels. Alle, der stod opført med adresse, fik indkaldelsen ad den vej, medens dem uden fik et brev, og det drejede sig om kun om 379. Og på den måde sparede vi kr. til porto, tryk og kuverter. Jeg har hørt, at der er nogle, der ikke har modtaget indkaldelsen. Årsagen er, at de ikke står opført med hverken postadresse eller adresse, og så er det jo svært. Derfor - som jeg sagde før - skriv og fortæl om adresseændringer mm. Der har været forespørgsler fra nogle kontaktpersoner om muligheden for at oplyst, hvem de har som medlem i de enkelte kredse. Det har været kompliceret i det gamle system, men det skulle være muligt i det nye medlemsregister, og der arbejdes på sagen. Forespørgsler i den forbindelse skal ske via hjemmesiden til bestyrelsen. Økonomi Foreningens økonomi ser fornuftig ud, men det fortæller kassereren mere om. Jeg vil blot sige, at vi har nogle overvejelser om at slette muligheden for livsvarigt medlemskab. Teoretisk kan det på lang sigt jo blive foreningens undergang, hvis alle betaler engangsbeløb i stedet for de årlige kontingenter. P.t. er der ikke nogen akut fare, selvom det kan koste op mod kr. årligt, hvis alle pensionisterne i dag valgte modellen. Det vil næppe ske, men måske kommer der et forslag til næste år. Medlemmer I referatet fra sidste generalforsamling står der, at medlemstallet var Men som jeg har antydet, har det været et fiktivt tal - i lighed med de 2.157, som vi lagde til grund i forbindelsen med udsendelsen i december. Den seneste opgørelse viser, at vi pr. d.d. har medlemmer, der fordeler sig med ansatte, 472 årsmedlemmer (tidl. giromedlemmer) og 379 livsvarige.

6 Side 6 Afslutning Alt i alt synes jeg, at vi er kommet godt fra start, og at de forskellige initiativer forhåbentlig også vil give flere medlemmer. Om ambitionsniveauet har været for højt er jo altid en vurdering, men personligt synes jeg det ikke. Også fordi jeg tror, at der i medlemskredsen er en forventning om en vis aktivitet, set i lyset af debatterne op til de organisatoriske ændringer sidste år. Inden jeg giver ordet videre, vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet, der for nogen af os til tider har haft karakter af fuldtidsarbejde. Men jeg synes vi er kommet godt i mål, og at vi har fået lagt grunden til de fremtidige aktiviteter. Også en tak til Politimuseets medarbejdere for hjælpen undervejs. Og en særlig tak til Camilla Laumann for det kæmpe store arbejde med medlemsregistret. Povl Rasmussen

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere