PÆDAGOGISK LÆREPLAN BASISPLAN FOR DAGPLEJEN SYD/ØST 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK LÆREPLAN BASISPLAN FOR DAGPLEJEN SYD/ØST 2008"

Transkript

1 PÆDAGOGISK LÆREPLAN BASISPLAN FOR DAGPLEJEN SYD/ØST

2 FORORD & INDLEDNING...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 BARNESYN...5 LÆRINGS- OG UDVIKLINGSSYN...6 LÆRINGS- OG UDVIKLINGSFORSTÅELSE...7 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV...7 BØRN AF ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK...7 BØRNEMILJØVURDERING - BMV...8 LÆRINGSMILJØ...8 DAGPLEJENS GRUNDLÆGGENDE FORSTÅELSE AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLANS TEMAER...9 DAGPLEJENS UDMØNTNINGEN AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLANS TEMAER...9 DET PERSONLIGE INDRE DEN FØLELSESMÆSSIGE KOMPETENCE...10 DET SOCIALE DEN SOCIALE KOMPETENCE...13 DET MUSISKE DEN MUSISKE KOMPETENCE...16 DET SPROGLIGE DEN SPROGLIGE KOMPETENCE...19 DET LOGISK-MATEMATISKE - DEN LOGISKE & MATEMATISKE KOMPETENCE...22 DET NATURALISTISKE DEN NATURALISTISKE KOMPETENCE...27 DET KROPSLIGE DEN KROPSLIGE KOMPETENCE...30 SYD/ØST EN STOR OG EN LILLE DAGPLEJE...33 SAMARBEJDE MELLEM DAGPLEJER OG FORÆLDRE...33 FORÆLDREBESTYRELSE

3 Forord & indledning Forord 2007 og 2008 var forandringernes år. Det var en forandring, der udfordrede det kendte. En ny dagpleje Dagplejen Syd/Øst blev til. Vi bragte kultur fra Gudme Kommune, dagplejen Solen og Spiren ind i den nye organisation. Sammen skulle vi give Svendborg Kommunes overordnede værdier mening på mange planer. Svendborg Kommunes grundlæggende værdier: Helhed i opgaveløsningen, Borgeren i centrum, Læring og udvikling og Trivsel er et perspektiv vi tager indover vores handlinger. I dagplejen bruger dagplejere og ledelse værdier som et værktøj i dialog og i handling. Vi har erfaring for, at det at arbejde værdibaseret, giver struktur og skaber dialog. Indledning Vores mål er, at vi i denne forandring og med de værdier politikkerne har udmøntet, kan være med til at skabe udviklingsstøttende relationer. I denne forandringstid skal vi skabe en hverdag, der giver det enkelte barn tryghed, stabilitet, kontinuitet, udfordring, læring og mestring. Vi tænker, at dagpleje er næsten lige så godt som hjemme. Det er ikke hjemme, men en professionel pasning med kvalitet. For at højne den professionelle dagplejes kvalitet er vores fokus på den voksnes relationskompetence - Den gode nok voksne. Det er i den kvalitative relation udviklingen får grobund og samspillet giver læring. Dagplejens ledelse dagplejepædagoger og leder - har valgt at involvere: Den enkelte dagplejer, legestuegrupperne, gruppen af tillidsvalgte, MED-udvalget og forældrebestyrelsen i den pædagogiske læreplan. Forandring og forankring i det pædagogiske arbejde er en proces. Vi har valgt at have mange bolde i luften at sige ja til de initiativer der kommer. Ved at udvikle på en Ja-kultur vælger vi en anerkendende tilgang til alle initiativer. Vi ved, at de initiativer, der kommer indefra, har den bedste forudsætning for at udvikles. Ved at anerkende og bekræfte initiativerne bliver relationen udviklingsstøttende udviklingen sker, så at sige: Ved egen kraft. Det er et succeskriterie, at den enkelte dagplejer, legestuegrupperne, gruppen af tillidsvalgte, MED-udvalget og forældrebestyrelsen, oplever, at deres initiativer er værdifulde. At anerkende og bekræfte initiativerne og altid forholde processerne til værdierne og målene er ledelsens opgave. I vores valg af metoder, tager vi udgangspunkt i den enkelte dagplejers potentialer og læringsstile, således at metoderne har elementer af: at se, at høre, at føle, at gøre. 3

4 Værdigrundlag I vores arbejde er det en forudsætning, at vi arbejder udfra de samme værdier, og at vi har en fælles forståelse heraf: Vi har valgt følgende værdiord som vores VÆRDIGRUNDLAG i relationsarbejdet: TRYGHED - TILLID - EMPATI - RESPEKT TROVÆRDIGHED - TYDELIGHED - LOYALITET - GLÆDE Svendborg Kommunes ledelsespolitik er værdibaseret ledelse. Ledelsespolitikken bygger på en værdibaseret ledelsesform, som er kendetegnende ved dialog, anerkendelse, fælles opgaveløsning og ansvar. Værdiledelse bygger centralt på tillid og troværdighed i modsætning til kontrol og skjulte dagsordner, og lederen står som garant for, at værdier styrer adfærden. Vi er i ledelsen bevidste om at definitionsmagten ligger hos os, at vi har magten til at bestemme, hvad der er ok, og hvad der ikke er ok. Vi har defineret ordet værdi på følgende måde: Værdi betyder, en stabil overbevisning om, at en bestemt adfærd eller form for tilværelse er personligt eller socialt at foretrække frem for andre adfærdsmåder eller former for tilværelse. Vi har valgt en bestemt adfærd, der er at foretrække Vi foretrækker den adfærd, hvor jeg er overfor dig, som jeg ønsker, du skal være overfor mig. Jeg møder dig, der hvor du er. Jeg hører og reflekterer i dialog, fagligt og målrettet, på en direkte og tydelig måde. Jeg er anerkendende i min tilgang til dig, således at jeg med min adfærd tager del i situationen, og ved min medvirken får dig til at tænke dine handlinger igennem, så du ser situationen fra en ny vinkel - er reflekterende Jeg kan i alle henseender regne med dig, og jeg kan regne med, at du efterlever fælles beslutninger. Forudsætningen er, at jeg har tillid til dig, og at jeg er åben overfor dig. Jeg tænker på processen og fagligheden, på den måde, at jeg tænker med min hjerne, og med min mave. Jeg fortæller dig det, du har brug for at høre, så du forstår dig selv. Din handlemåde bliver reflekterende. Jeg fortæller dig det på en måde, så du oplever, at jeg bliver på det faglige og personlige plan, men ikke på det private plan. Jeg sætter mig ind i din situation og har forståelse for dine handlemåder. Du og jeg bliver i processen. 4

5 Dialog er central for samarbejdet Jeg kan ikke flytte mig, hvis du ikke hjælper mig med, at se situationen fra flere sider. Eller fortæller mig, hvad du tænker. Tanker tæller ikke, hvis de ikke kommer ud af munden. Når vi arbejder sammen på denne respektfulde og anerkendende måde, giver det mig glæde og motivation til at udvikle mig sammen med dig. Det styrker dig, mig og jobbet. Vi har et forpligtende fællesskab - en fælles kultur. Vi skal turde eksperimentere... Vi skal være i processen. Vi lærer af succeser og af fejltagelser - og øvelse gør mester. Vi retter fejlen - og ikke skylden. Forudsætningen for udviklingen er, at jeg kender mål og intentioner for mit arbejde Mål og intentioner er ikke bare noget vi har fået på et stykke papir, men er integreret i vores hverdag, fordi vi har spurgt os selv, hvad vi gør - og hvorfor vi gør, som vi gør. Hverdagens handlinger er på det bevidste plan. Barnesyn Vi har defineret vores barnesyn således: barnet er unikt og skal behandles individuelt barnet skal mødes med omsorg og respekt i en anerkendende relation barnet skal have medbestemmelse og ansvar barnet er født med mange potentialer barnet skal have mulighed for at udvikle sig barnet skal have mulighed for deltagelse og medbestemmelse i fællesskaber med andre børn og voksne Barnet skal have tryghed fordi: - TRYGHED GI R TILLID - TILLID GI R TILKNYTNING - TILKNYTNING GI R ET GODT LIV! At tage vare på barnet er vores arbejde. Et arbejde, der kræver indsigt og hjertet på rette sted. Det kræver relationskompetence. 5

6 Lærings- og udviklingssyn Vi tror, at voksne der har selvværd, er glade og positive voksne, der "har noget at tilbyde" i relationen. Kun med disse menneskelige kvaliteter er dagplejeren - en god nok voksen. Derfor lægger vi vægt på at skabe rammer, der giver "glæde" både for børn og voksne. Dagplejeren ser barnet som et unikt og selvstændigt menneske, der har mange potentialer. Dagplejeren fokuserer på - og udfordrer barnet - på det, barnet er god til. Dagplejeren er anerkendende i sin adfærd. Succes-oplevelser er gode at vokse af! I den korte og vigtige tid barnet er i dagpleje - ofte kun omkring 2 år - sker der en udvikling og en læring, der er til at få øje på! Barnet tilegner, styrker og udvikler sine kompetencer personligt, følelsesmæssigt, rumligt, naturalistisk, socialt, motorisk, sprogligt, logisk-matematisk og musisk. Dagplejeren arbejder udfra teorien om de mange intelligenser/kompetencer, fordi denne teori tager udgangspunkt i og fokuserer på det, barnet er god til. Teorien understøtter det barnesyn, dagplejeren skal arbejde udfra. Vi ved, at oplevelsen af, at jeg er ok, giver selvfølelse - og at oplevelsen af, at der er meget, jeg kan, giver selvtillid. Vi ved, at vi vokser af anerkendelse. Vi ved, at vi bliver glade af at være inkluderet i en gruppe. Det lille barn har brug for positive rollemodeller. Barnet tager læring fra dagplejeren. Når de spejler hinandens gøren og følen opstår samforståelsen. Vi ser det samme landkort. Dagplejeren guider barnet rundt på livets landkort, og viser vej. I denne guidning får barnet oplevelser og erfaringer med sig. Oplevelserne og erfaringerne integreres i barnet til viden og indsigt. Dét at lege er vigtigt - her eksperimenteres. Barnet efterligner dagplejeren, og de andre børn i sin leg. Barnet prøver sig selv af i samværet med de andre børn - der skal de veje, der er blevet vist på landkortet, øves og øves, til barnet har lært vejen. Udfra dagplejerens viden om barnets personlighed, udvikling og behov skal dagen tilrettelægges således, at der er udviklingsrum for barnet. En gå-tur er ikke kun et spørgsmål om at gå eller at få frisk luft. Turen skal tilrettelægges, så der er oplevelser og udfordringer for barnet. Hvem kan ikke forundres over, hvilken forunderlig verden, der kan gemme sig under en sten på vores vej! Og hvilken udfordring det kan være for en 2-årig at løbe fodboldbanen rundt. Dagplejeren skal tage udgangspunkt i Svendborg Kommunes definition på læring og skal handle derefter. Alle børn er forskellige. Alle børn har forskellige måder at lære på og forskellige tempi at lære i. Vi følger og ser barnets initiativer, dette giver os et billede af barnets udviklingsniveau således, at vi kan udfordre barnet til at tage et lille skridt mere. Læring er en udviklingsproces. Læring foregår i relationen mellem voksen og barn. Barnet skal guides i sin læringsproces - vi påvirker ved at være sammen. 6

7 Lærings- og udviklingsforståelse Lærings- og udviklingsforståelse tager udgangspunkt i følgende seks temaer: At kunne, at udtrykke, at opleve, at nyde, at yde, at forstå. Det handler for det lille barn om at få muligheden for at få opfyldt de basale behov for omsorg og for tryghed, tillid og tilknytning. Det handler om at blive god til, at tilegne sig kundskaber og færdigheder ved at udforske verden og afprøve sig selv i relationen. Det handler om at blive forstået. Det handler om, at blive præsenteret for mange forskellige udtryksformer. Det handler om, at bruge det talte sprog sammen med voksne - opøve sproglige færdigheder. Det handler om at få og at deltage i gode oplevelser. Det handler om at opleve verden på mange måder og med alle sanser. Det handler om stimulering af sanserne - både visuelt, auditivt og kropsligt, for at opnå en indre stemning, så det er muligt at kunne åbne sig mod indtryk udefra. Det handler om at nyde god og sund mad, smukke omgivelser, musik, teater og meget andet. Det handler om følelsesmæssig nydelse ved blandt andet at få en bedste ven og at være sammen. Det handler om at udnytte og bruge sine kompetencer til gavn for sig selv og andre i et fællesskab - i et venskab. Det handler om, at fællesskab og venskab er skabt af oplevelsen af, at få lov til at give. Har man ikke prøvet at give andre noget, hvad enten det er materielle ting eller følelsesmæssige erfaringer, har man heller ikke oplevet et fællesskab eller venskab. Og derfor er det at yde - en vigtig empatisk egenskab i "familien Danmark." Det handler om erkendelse. Det handler om at kunne skelne mellem, hvad der er godt og ondt. Hvad man må og ikke må. Det handler for det lille barn om at få mange erfaringer på at kunne, at udtrykke, at opleve, at nyde, at yde og at forstå. Børn med særlige behov Børn med særlige behov, har behov som alle andre børn de skal bare have mere! Det kræver en særlig indsats fra den voksne. Den voksne skal have indsigt, forståelse og overskud. Nogle børn har særlig behov for at være i en udviklingsstøttende relation. Et barn, der har særlige behov, har brug for en voksen, der mestrer relationskompetence det er i relationen udviklingen støttes. En god relation er forudsætningen for udvikling. En god relation giver tryghed, tillid og tilknytning. Nogle børn med særlige behov, har glæde og gavn af det genkendelige nære og hjemlige miljø, som er dagplejens force. Børnene profiterer af den lille børnegruppe - der er færre at forholde sig til og af den tætte relation til én voksen. Forældre til børn med særlige behov profiterer af den tætte relation til én voksen der er én at dele hverdagens udfordringer med. Børn af anden etnisk baggrund end dansk Børn og familier har behov for at føle sig mødt og anerkendt i de kulturforskelle, der er. Det er dagplejerens opgave, med respekt for forskellighederne, at give familie og børn indsigt i den danske kultur og at være nysgerrig på den anden kultur. At opleve en anden kulturs syn på børn og børns liv, er med til at give refleksion over det samfund, vi har bygget op på godt og ondt. 7

8 Børnemiljøvurdering - BMV Børnemiljøvurderingen på det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø skal fremme børns trivsel, læring og udvikling. Vi oplever, at BMV er en ny vinkel på læringsmiljøer. Vi ser, at BMV flettes ind i læringssynet og i temaerne i de pædagogiske læreplaner. Der er en rød tråd. Denne røde tråd giver en helhedstænkning, som fremmer den voksnes indsigt og forståelse for, hvad der skal til for at være en god professionel dagplejer. Det skaber et udviklings- og læringssyn, fordi det sætter fokus på den voksnes ansvar i relationen den voksnes relationskompetence. BMV i dagplejen er en vurdering, af hvordan voksne ser og følger barnets perspektiv. Vi har stillet os spørgsmålene udfra vores viden, erfaring og refleksion over, hvad der er godt for små børn. Når vi, gennem vidensdeling og dialog, har skabt en forståelse og indsigt i børnemiljøets betydning for børns trivsel, læring og udvikling, bliver vi klogere på os selv. Læringsmiljø Forudsætningen for at leve op til læringssynet er, at der er et udviklende læringsmiljø. Det betyder, at dagplejerne skal indtænke barne- og læringssyn i såvel deres fysiske rammer - som i deres handlinger, når de er sammen med børnene. Det psykiske og fysiske rum Det psykiske rum har afgørende betydning for, hvordan læreprocesserne forløber. Et udviklende læringsmiljø tager udgangspunkt i, at den voksne er bevidst om, at barnet er aktiv medspiller i egen udviklingsproces. Derfor skal vi til stadighed være opmærksomme på, hvor barnet er, for at være i stand til at guide barnet videre. Det kræver en stadig refleksion og evaluering af erfaringer og metoder, således at barnets tænkning og perspektiv synliggøres og dermed bliver udgangspunktet for barnets næste skridt. Det fysiske rum har afgørende betydning for barnets mulighed for etablering af relationer, for kommunikation og for læring. Kommunikationen mellem børn og voksne, samt børnene imellem, skal understøttes af det fysiske rum. Dagplejeren arbejder derfor på at indrette rummene og legepladsen på en sådan måde, at de bliver stimulerende for børnenes nysgerrighed og forskertrang og dermed bliver støttende for børnenes læreprocesser såvel individuelt som i grupper. Dagplejeren og pædagogen bør derfor jævnligt diskutere, om rummene og legepladsen inviterer til dét, børnene har mest brug for på det givne tidspunkt. Det er den voksnes ansvar, at have øje for de muligheder, der er for udvikling hvis ikke mulighederne er der, må de søges eller skabes. Naturen er et enestående læringsrum for en lang række læreprocesser i børnenes opvækst, og bør derfor tænkes ind i tilrettelæggelsen af hverdagen. 8

9 Dagplejens grundlæggende forståelse af den pædagogiske læreplans temaer. Dagplejens udmøntningen af den pædagogiske læreplans temaer. Når tankerne bag barnesynet, læringssynet, børnemiljøet og læringsmiljøet skal omsættes i den konkrete praksis i 0 til 2 års området, bliver det nærværende og hverdagskonkret, når pædagogikken tager udgangspunkt i de pædagogiske temaer. Dagplejerne skal stille sig spørgsmål om egen praksis, for på den måde at vurdere og evaluere, i hvilket omfang de lever op til kravet om, at alle udviklingsområder skal være en del af den daglige pædagogik. Den følgende beskrivelse af udviklingsområderne indeholder nogle tanker bag det enkelte område samt nogle overvejelser over, hvad barnet skal have mulighed for at kunne, at udtrykke, at opleve, at nyde, at yde og forstå inden for det enkelte område. Endvidere gives der bud på, hvad dagplejeren skal gøre, for at give børnene disse muligheder. Dette må ikke ses som et forsøg på at reducere børn til, hvad de kan, og hvad de skal lære. Det skal ses som et analytisk redskab, der kan hjælpe medarbejderne til at anlægge et helhedssyn på barnet. Børn er nemlig meget mere, end det de kan. Børn ér i sig selv. 9

10 Det personlige indre den følelsesmæssige kompetence Udviklingen af det personlige indre har stor betydning for barnets udvikling og trivsel i nuet, og det har stor betydning for barnets fremtidige muligheder for at indgå i relationer. Derfor er det vigtigt, at dagplejeren er opmærksom på denne dimension i sin daglige praksis. Det personlige indre opfattes som forudsætning for al udvikling og læring. For at kunne fungere som et socialt menneske og for at kunne opfatte andre som den anden, må barnet have en fornemmelse af at være sig selv. Det må have et selv og en selvfornemmelse. Måden et barn opbygger denne selvfornemmelse på, er dels medfødt, biologisk betinget og dels tillært gennem relationen med voksne og andre børn. Barnet opbygger først og fremmest det personlige indre gennem tæt tilknytning og dermed i relation til voksne omsorgspersoner. En positiv selvopfattelse er gennem opvæksten helt afhængig af relationer med andre. I en positiv selvopfattelse føler barnet sig værdsat, kan mærke sig selv og er fortrolig med egne følelser. Når et barn har en stabil selvopfattelse, er barnet i stand til at udvikle evnen: at kunne, at udtrykke, at opleve, at nyde, at yde og forstå. Børnene skal have mulighed for Børnene skal sættes i situationer, hvor de kan mærke, identificere og vise alle former for følelser. Børnene skal bekræftes i deres følelser. Og det skal være lovligt at have de følelser, man har i situationen. Når børn skal opbygge et personligt indre, skal de have mulighed for at øve sig i ydre og indre styring. Denne udviklingsproces er betinget af kvaliteten af relationen med den voksne. Børnene skal have tid og rum til fordybelse, forundring og eksperimenteren. De skal have mulighed for at udvise opmærksomhed og koncentration i forhold til de opgaver og aktiviteter, de er i gang med. Børnene skal kunne opleve sig selv som betydningsfulde medlemmer af fællesskabet. Og gennem handlinger skal de erfare, at de har tillid til og tro på sig selv og andre. Dette er med til at udvikle deres selvværdsfølelse. Dette ansvar skal dagplejeren leve op til. I dagplejen Syd/Øst har vi valgt at kalde det personlige indre - den følelsesmæssige kompetence: 10

11 11

12 12

13 Det sociale den sociale kompetence Det handler for det lille barn om at få opfyldt de basale behov for tryghed, tillid og tilknytning. Det handler også om at mestre relationer. Med det sociale menes, at børn har fornemmelse for de mange aspekter ved samvær og samarbejde. At de lærer sig forskellige sociale færdigheder, der sætter dem i stand til at indgå i forskellige former for samvær og opnår øvelse i at mestre samarbejdets og samværets kunst. Social udvikling og læring sker i samspil med omverdenen. Mennesker påvirker og påvirkes af de omgivelser, de færdes i. Det er vigtigt, at børn lærer at omgås andre børn og voksne på en hensigtsmæssig måde, således at de er i stand til at skabe positive relationer med deres medmennesker. Børn henter kraft og energi ved både at yde, at nyde, at kunne, at opleve, at udtrykke og at forstå. Gennem denne proces mærker de deres nuancerede følelser og lærer derved sig selv bedre at kende. Børn får en bedre forståelse for deres egen situation, hvis de bliver i stand til at se og forstå den situation, andre børn eller voksne er i. Derfor er relationen med andre en væsentlig del af deres sociale udvikling. Børnene skal have mulighed for Børnene skal have mulighed for at have tætte relationer til både børn og voksne. De skal indgå i forskellige former for fællesskaber og der igennem udvikle tilhørsforhold i disse. Børn etablerer og udvikler venskaber, men børn afvikler også venskaber. Derfor skal børn have hjælp til at forstå, hvad der sker, når gamle kammeratskaber brydes og nye opstår. Børn skal erfare, at der er menneskelige normer og spilleregler, som er med til at regulere samværet. De skal erfare, at de kan være med til at påvirke samværet med deres adfærd. De skal erfare, at det er nødvendigt at kunne indordne sig under normerne og reglerne for at kunne begå sig i det sociale samspil. Børn skal opleve at tage socialt ansvar og at udvikle deres indlevelsesevne ved at kunne tage initiativer i en gruppe. De skal også kunne give andre plads til at tage initiativer. På den måde øver de sig i at indgå i samvær og kammeratskab og derved opnå en øget bevidsthed om egen påvirkning af andre og andres påvirkning af en selv. Børn skal opleve glæden ved både at yde og at nyde. 13

14 14

15 15

16 Det musiske den musiske kompetence Det musiske handler for det lille barn om, at få en fornemmelse for musik, for roen og fordybelsen ved musik. Det handler også om at indgå i relationer og fællesskaber. Børnene skal have mulighed for Børnene skal have mulighed for at opleve og udtrykke sig i musik, rytme, dans, teater og meget mere. Processen skal være båret af legen og legens grundelementer. Børnene skal kunne udtrykke sig ved at synge, spille og danse, tegne, male, bygge og dramatisere. De skal kende til og kunne mærke rytmer i lyde og bevægelse. Ved at lytte til musik stimuleres mange andre udviklingsområder. Børnene skal kende og opleve musikkens følelser og stemninger. I Syd/Øst har vi valgt at kalde det musiske - musikalsk kompetence: 16

17 17

18 18

19 Det sproglige den sproglige kompetence En af de vigtigste forudsætninger for læring er kommunikation. Dagplejeren skal have fokus på børnenes sproglige udvikling. Børnene skal have lyst til at lege med og bruge sproget sammen med andre børn og voksne. Dette er grundlaget for sprogindlæring. Sprog er mange ting. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man kan udtrykke sig på mange forskellige måder. Eksempelvis stimulerer brugen af kropssproget, lysten til at udtrykke sig yderligere. For at kommunikere skal der være noget at kommunikere om. Det betyder, at dagplejen skal tilbyde relevante oplevelser og udfordringer til barnet. Det er vigtigt hele tiden at pirre børnenes nysgerrighed og at udfordre dem sprogligt således, at de bevarer en glæde ved at bruge sproget på mange forskellige måder. Børnene skal have mulighed for Børnene skal have mulighed for at udtrykke deres behov og træffe egne valg i forhold til ting, der har betydning for deres hverdag. Børnene bruger kropssproget som en kommunikationsform. Børnene skal have mulighed for at kommunikere gennem mange sprog og udtryksformer. Dette skal give dem sproglige oplevelser og lyst til at lege og eksperimentere med sproget. Børnene skal lære at sætte ord på hverdagens handlinger. Dette vil bibringe dem årsagsforklaringer, så de bliver klogere på sig selv og på omverdenen. 19

20 20

21 21

22 Det logisk-matematiske - den logiske & matematiske kompetence Med det logisk-matematiske menes, at børn viser interesse for sammenhænge og systemer. Det logisk-matematiske handler om at være med til at udvikle en begyndende abstrakt tankegang, hvor børnene kan begynde at se og genkende sammenhænge. De kan således begynde at ordne deres omverden i systemer af former, farver eller størrelser således, at de bedre kan opfatte og begribe sammenhænge i tingene. Børnene undersøger og eksperimenterer - bygger og konstruerer. Børnene skal have mulighed for Børnene skal have mulighed for at eksperimentere med små hverdagsopgaver og at løse dem ud fra deres egne strategier. Børnene skal tilbydes legemuligheder, hvor de kan få erfaringer med eks. størrelse, form, antal og farve. I Syd/Øst har vi valgt, at 2-dele det logisk-matematiske - Logiske Kompetence og Rumlig Kompetence: 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Det naturalistiske den naturalistiske kompetence Haven og naturen i det hele taget er et enestående område for en lang række læreprocesser i børnenes opvækst og bør derfor så ofte som muligt tænkes ind i tilrettelæggelsen af læreprocesser. Vi har det lige ved hånden. Børn skal have oplevelser, muligheder og erfaringer, der kan danne baggrund for at forstå sammenhænge i naturen. I første omgang er legen og det at opdage naturen det vigtigste. Senere kommer forståelsen for samspillet med naturen og behovet for kendskab til og indsigt i, hvordan den påvirker os og påvirkes af os. 27

28 28

29 29

30 Det kropslige den kropslige kompetence Med det kropslige menes, at barnet stimuleres sansemotorisk og dermed udvikler integrerede og koordinerede bevægelser. Det er vigtigt, at barnet får en bevidsthed om kroppens funktion og en kontrol over sin krops bevægelser. At kunne beherske kroppens funktioner er en forudsætning for at kunne udvikle andre kompetencer. At beherske kroppen har desuden stor betydning for sproglig indlæring, kognitiv udvikling og sociale kompetencer. Det kropslige udtryk handler også om, at bevægelse bliver en naturlig del af børnenes hverdag. I en tid, hvor mange børn i en tidlig alder rører sig for lidt, er det helt afgørende, at børnene bliver motiveret til at bruge deres krop mest muligt. Det kan ske gennem mere strukturerede udelivsaktiviteter og det kan ske ved at bruge skov og strand som en naturlig del af hverdagen, således at børnene får en fornemmelse af naturlige fænomener som dyr, planter, vand, jord, ild og luft. Det kropslige udtryk handler også om at være opmærksom på madkulturen. Børnene skal have mulighed for Det betyder for det lille barn, at det skal have mulighed for bevægelse - at der er skabes mulighed for fysisk udfoldelse ude og inde i dagplejen. Børnene motiveres til sansestimulerende lege, der er udviklende for motorikken, - trille, kravle, gå, løbe, hoppe, spille bold, danse, dramatisere med mere. Herved får børnene i takt med deres motoriske udvikling mere og mere kropsfornemmelse, som er basis for udviklingen af kropsbevidstheden. Børnene skal have mulighed for at udtrykke sig kropsligt, således at de kan få udviklet en bevidsthed om deres kropssprog samt blive opmærksom på at aflæse andres kropssprog. Det vil styrke deres muligheder for at indgå i relationer med andre mennesker på en konstruktiv måde. Børn lærer gennem bevægelse - de tænker med kroppen - og gennem deres aktiviteter og leg udvikler de ikke bare deres fysik, men også deres selvforståelse og selvværd. I Syd/Øst har vi valgt at kalde det kropslige - motorisk kompetence: 30

31 31

32 32

33 Syd/Øst en stor og en lille dagpleje I hverdagen opleves dagplejen som en lille overskuelig enhed i hvert enkelt dagplejehjem skøn vi er mange ansatte. I den lille børnegruppe med 4 børn, skabes tætte relationer. Relationer skabes mellem barn og voksen og mellem forældre og dagplejer. Samarbejdet mellem forældre og dagplejer bygger på gensidig tillid og har til formål at sikre barnet en god og tryg hverdag. Den trygge hverdag skabes ved, at der er kontinuitet i hverdagen, og at forældre og dagplejer i fællesskab støtter og udfordrer barnet. Samarbejde mellem dagplejer og forældre I samarbejdet mellem hjem og dagplejere er forskelligheden en styrke. Dermed giver de hinanden mulighed for at reflektere over egne og andres relationer til både børn og voksne. I dette samarbejde er tryghed ved hinanden det basale. Denne tryghed skabes, når vi lægger vægt på: at have sympati for hinanden at have tillid til hinanden at være ærlige og troværdige at udvise tolerance og forståelse at være os selv, tage "mennesket" med i arbejdet at være nærværende og kan sætte os i den andens sted at være fortrolige og samtidig have tavshedspligten i mente at have tid til at tale med hinanden at give klare og tydelige meldinger at have respekt for hinanden og hinandens arbejde Når denne altafgørende tryghed er skabt, giver den en tæt og berigende relation for både børn og voksne. Det er vigtigt, at have respekt for hinandens roller. Dagplejeren overtager ikke forældrenes rolle. Mor og far er de vigtigste i verden. I hverdagen lærer vi af hinanden både i tanke og i handling. Vi er hinandens og børnenes modeller. Vi tør i dette samarbejde give og modtage "gode råd", trække på hinandens erfaringer, og vi tør vise hinanden, hvem vi er, og hvad vi tænker. Det er en udfordring at være forældre. Nogle gange er udfordringen lille, andre gange kan den næsten tage pippet fra os. Men den er livslang... Derfor har vi brug for at tale med andre voksne - og vi gør det. Det er vigtigt for os, med en personlig professionalisme at skabe tryghed, indhold og glæde i hverdagen. Den daglige kontakt, når barnet hentes og bringes, er vigtig for alle. Børn og voksne får en god start ved, at de voksne giver tid og ro til at få sagt goddag og farvel. 33

34 Forældrebestyrelse Bestyrelsens kompetenceområder er - i samarbejde med personalet - at fastlægge: de overordnede principper omkring budgettet principper for anvendelsen af de børnerelaterede konti principper for det pædagogiske arbejde principper for samarbejdet mellem personale og forældre principper omkring samarbejdet med andre institutioner principper for information til og fra forældrene Bestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af dagplejepædagoger. Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt for et år. Bestyrelsen vil vi gerne bruge som sparringspartner og som tænketank for den udvikling dagplejen er i. Vi har brug for sammen med forældrene, at perspektivere vores mål for det pædagogiske arbejde. Medarbejdere og forældre vil gennem referater af bestyrelsesmøderne blive gjort bekendt med arbejdet. 34

35 35

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne s dagpleje Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne Grundvad Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO.

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO. Værdigrundlag. Idræts SFO Universet Tilst Skole Vores værdigrundlag er et dynamisk stykke arbejdspapir Værdierne er grundlaget,visioner er der hvor vi vil hen, og kan opfattes som vejledninger i den retning

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 Punkt 1 status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sprog: I de første 7 år af barnets liv, grundlægges barnets forudsætninger for at kommunikerer ved hjælp af sproget. Barnet øver sig på at sætte ord på deres

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit s dagpleje Berits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit Skovlund Poulsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Tema 1: Barnets personlige udvikling Tema 2: Sociale kompetencer Tema 3: Sprog Tema 4: Krop og bevægelse Tema 5: Natur og naturfænomener Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Lottes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup. Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard

Lottes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup. Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard Lotte s dagpleje Lottes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje. Jeg glæder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere