XELLENT BRUGER MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XELLENT BRUGER MANUAL"

Transkript

1 XELLENT BRUGER MANUAL 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale Dongle udseende: Installation af Xellent For at installere Xellent skal du: Nøgle installation Af installation af Xellent Start og afslut Xellent Management Management af Regnskab Oprettelse af regnskab Oprettelse af regnskab Valg af regnskab Efter valg af regnskab trykkes knappen: Slet af regnskab Konfiguration af regnskab Reference database informationer Backup af Reference Database Backup REFERENCE Database Restore Reference Database Opsætning af system Firmaprofil Opsætning af system Antal kopier af udskrifter Opsætning af dispositions dato Logo for print Opsætning af Kontis Indtastning af konti Administration af konti

3 Pensions satser Indtastning af pension Time dagpenge satser Oprettelse af personale Indtastning af ny ansat Indtastning af konto specifikationer Redigering af konto specifikationer Overførsel til bank og forudlønnet Indtastning af skatte oplysninger Inkasso og fradrag Pension for personale Opsætning af pension Ansættelses perioder Personale data til Reference database Løn kørsel Introduktion Indtastning for timelønnede Indtastning for månedslønnede Indtastning af løn periode Indtastning af personale køb og mellemregning Indtastning af dagpenge ydelser Indtastning af specielle fradrag Information om inkasso og løn træk Information om pension Udvælgelse af personale Søg en person Udskrifter Udskriv løn Udskrivning af A1 formular Udskrivning af A10 formular Udskrift af A11 formular Udskrift af A13 formular Udskrift af opgørelse for periode Udskrift at Gruppe konti Udskrift af Firma profil

4 Udskrift af bankopgørelse Udskrivning af ferielønning Oprettelse af fil for Bank overførsel Sikkerheds kopiering af data Tag sikkerhedskopi Genskab sikkerheds kopi Eksport til andre regnskab Eksport Konfiguration af eksport Resultat af eksport Statistik

5 Forord Grundlaget for dette projekt blev stillet sammen med min gode ven Per Lund Nielsen, Grønland. Vi mente at der måtte kunne udvikles et løn program som var skræddersyet til det Grønlandske marked. I starten var det dog kun Per der fik glæde at dette program. Men efter flere års udvikling, megen korrespondance og test, lykkedes det dog at komme i mål, med hvad vi mener der er et godt Løn system. Programmet er ment som et supplement til et regnskabsprogram. Programmet bør da også benyttes som et rent løn program, med de muligheder der er implementeret i nuværende version. Jeg vil her benytte lejligheden til, at sige tak til Per for hans store testarbejde, tilbagemeldinger og support. Derudover vil jeg også benytte lejligheden til, at sige tak til min kone for den store forståelse og støtte hun har givet mig. Det har kostet os mange timers afsavn og mange timers sjovt arbejde. Tandslet, 11. november

6 Introduktion Velkommen Velkommen til Xellent Løn System. Det grønlandske løn system for den lille og mellemstore virksomhed, fra FMS Software. Dette program indeholder et løn system skræddersyet til det grønlandske marked. Programmet indeholder features og anvendelser der gør, at der kan bogføres løn for ansatte i ens firma. Xellent simplificerer processen for løn kørsel og vedligeholder regnskab for løn kørsler i indeværende regnskab. Xellent håndtere års afslutninger med udskrift at formularer der direkte kan anvendes til det grønlandske skattesystem. Med Xellent kan du udskrive lønsedler uden at investere i fortrykte lønsedler. Xellent håndtere den komplekse opgave at beregne pension for såvel overenskomst og privat pension. Alt dette og meget mere vil denne manual søge at klarlægge. 6

7 Nøgle features: Oprettelse af regnskab Her oprettes der årsregnskaber, kravlegårds regnskaber (test). Indsæt data / informationer fra reference database Reference database Reference database indeholder et kartotek over ansatte som man ønsker at anvende igen i et nyt regnskabsår eller andet regnskab. Informationer om den ansatte kan opdateres fra personale siden. Oprettelse af ansat Under dette punkt, hvilket der er under personale indtastning, oprettes den ansatte. Herunder indtastes tilhørende informationer for den ansatte. Løn kørsler Løn kørsler håndterer selve indtastningen af løn data for såvel måneds og timelønnede. Der kan oprettes specielle personale køb og anden mellemregning. Udskrifter Under underskrifter vælges der hvilken rapport der ønskes genereret. Der mulighed for valg af formularer og andre udskrifter. Sikkerhed Sikkerhed indeholder sikkerhedskopiering af regnskab og genetablering af samme. Statistik Statistik giver den bruger enkelte mulighed for at lave statistik på indtastede og oprettede data. Der kan her generes rapporter der kan eksporteres til andre programmer såsom Word, Excel etc. Eksport Eksport er et punkt der er af stigende interesse. Punktet er ikke færdig implementeret, da manglende kendskab til hvad der skal eksporteres til er ikke fastlagt. Til dette kan kun anbefales at i som bruger kommer med input til udviklingsteamet. 7

8 Kom godt i gang For at komme godt i gang med programmet er det vigtigt at overveje hvordan man nu vil bruge programmet. Med de muligheder programmet har indbygget er det vigtigt, at man beslutter sig for at oprette kontis og satser der er sigende og genanvendelige for alle sine ansatte. Man har sikkert en bred vifte af kontis i sit firma man vil anvende. Pension Man skal overveje om der skal anvendes pension, om Xellent skal anvende en fast timesats med tillæg eller kun faste satser. Det er også her man skal være opmærksom på netop pension reglerne. Pension beregnes kun af grundlønnen. Eks. Der oprettes en timesats til 90.- kr. Og to tillæg på henholdsvis 0.- kr. og 13,50 kr. Der indtastes 40 timer med grundløn og 10 timer med Akkord forskud. Pension udgør: ((40+10) Timesats) Pensions procent Xellent skelner imellem om der kun er et tillæg eller om det er tillægssats. 8

9 Regnskab Xellent håndtere regnskab for et år ad gangen. Så ved oprettelse af regnskab skal der indtastes et regnskabs navn samt er regnskabs år. Dette navn og år vil være unikt for dette regnskab. En detaljeret beskrivelse og anvendelse af de respektive features vil blive gennemgået i denne manual. Kravlegård Første gang der oprettes et regnskab, anbefales det at lave et regnskab som er en kravlegård. I denne kan fiktive personer oprettes og programmet kan læres at kende uden at ødelægge indtastede virkelige brugbare data senere. Support & Kontakt FMS Software Ved evt. spørgsmål - support på programmet står FMS Software selvfølgelig til rådighed. Adresse: FMS Software Lebølvej 13, Tandslet 6470 Sydals Superbruger: Per Lund Nielsen /

10 Licens aftale Ved installation af programmet accepterer du hermed licens aftalen for Xellent Lønsystem og hardware lås. Ønsker du ikke at acceptere licens aftalen skal såvel program, nøgle og dokumentation returneres til FMS Software. Licens Ved betaling af Xellent Lønsystem gives der hermed tilladelse til anvendelse af Xellent programmet. 1. Du må installere programmet og bruge det på de computere der anvendes i dit firma. 2. Du må anvende nøglen på de computere der anvendes i dit firma. 3. Du har tilladelse til at lave sikkerheds kopier af installations Cd en. 4. Der må kun anvendes 1 nøgle pr. licens. 5. FMS Software er på ikke nogen måde ansvarlig for tab af data eller anden tab af andre program pakker. Ligeledes stiller FMS Software ingen garanti for programmets evt. konflikt med anden installeret programmel. Fejl eller andre evt. problemer der kunne opstå. Xellent programmet og dokumentation er kopibeskyttet i henhold til gældende lov. Nøgle Programmet er beskyttet med en hardware lås. Denne lås skal altid være monteret i arbejdsstationens parallel port, for at programmet kan virke. Nøglen må ikke kopieres eller på nogen anden måde forsøgt kopieret eller genskabt. Ved fejl på nøglen skal den returneres til FMS-Software og den vil kunne byttes. 10

11 Nøglen er unik for kun dit program. Nøglen anvender krypteret password for kun din version. Accept Jeg har læst og forstået de betingelser og licens aftaler og er enig og accepterer alle punkterne i dette kapitel. Specielle USB nøgler kan rekvireres specielt. Dongle udseende: Parallel port USB port 11

12 Installation af Xellent I slutfasen af installation skal der manuelt startes en installation af Dongle / nøgle software. Dette skal gøres for at installere drivere til nøglen. For at installere Xellent skal du: I sæt Xellent CD i dit CD-ROM drev. Afhængigt af dit styresystem vil Setup.exe blive startet automatisk. (Hvis ikke installationen startet automatisk, kør Setup.exe manuelt fra Cd-rommen.) Ved første billede som ses herunder, trykkes next. 12

13 Licens acceptering Det næste punkt er licens acceptering. Her skal du tage stilling til om du vil acceptere denne licens. Placering af program Du vil blive spurgt om du vil acceptere placering af programmet Xellent som Setup har foreslået. Hvis du have en anden placering trykkes Change knappen. Du vil nu kunne vælge en anden placering. Det anbefales at acceptere den foreslåede placering. Da evt. senere opdateringer altid vil blive sat til den samme sti. Dog kan du selvfølgelig også her selv vælges alternativ placering. 13

14 Efter valg af placering trykkes på Next knappen. Nu vil den valgte sti placering, program folder navn blive præsenteret. Når du accepterer dette vil programmet blive installeret med de ønskede valg. Der trykkes nu på Install for at fortsætte. Programmet vil nu installere Xellent og tilhørende software. 14

15 Efter installation kommer menuen frem med Install Wizard Complete. Her trykkes Finish. Nøgle installation Efter installation af Xellent skal nøgle driverne installeres. Dette gøres ved at trykke på Start og gå til den nu ny installerede Program gruppe der hedder Xellent X.XX. I denne gruppe vil der være et ikon der hedder Dongle Install. Den knap trykkes på og nu vil et installation billede fremkomme. Programmet vil nu spørge om at HASP Device Driver Setup programmet skal startes. Til dette svarer du ja. Installation vejledningen for HASP følges. 15

16 Det første punkt er at den fortæller at den vil lukke nogle programmer, for at sikre at de ikke konflikter under installation af HASP driver. Til dette svarer du ja.(continue) Den næste menu fortæller hvad system den har fundet. Her trykkes på Next for at fortsætte. 16

17 I næste menu vælges den anbefalede / recommended settings. Programmet fortæller nu at det er en USB Parallel mode. Herefter trykkes der Next for at fortsætte. 17

18 Som det sidste punkt trykkes Finish for at afslutte. Programmer er nu installeret på din computer. Af installation af Xellent For at fjerne programmet igen anvendes standard Windows program. Denne findes under kontrol panel som Tilføj / Fjern programmet, herefter af installeres Xellent. Alle oprettede regnskaber skal slettes manuelt fra den sti placering programmet var installeret på. 18

19 Start og afslut Xellent For at starte Xellent: 1. Fra Windows start menu, vælg alle programmer. 2. Vælg program gruppen Xellent X.XX 3. Klik på Xellent Eller anvend ikonet på skrivebordet / desktoppen. For at afslutte Xellent: 1. Fra Xellent menu vælges afslut. 2. Vælg nu afslut og programmet lukker. 3. Eller tryk Windows luk ikonet i Xellent. 19

20 Management Introduktion Her gives en introduktion til management af regnskaber. Der vil blive forklaret hvad de enkelte features kan anvendes til. Med management af regnskaber giver Xellent den mulighed, at man kan oprette flere regnskaber for sine ansatte. Der er mulighed for at oprette et regnskab hvor man kan træne Xellent features i. Hvert regnskab stækker sig over et år ad gangen. Et regnskabs år svarer til et løn år. Dvs. fra d 1-1 til Features i management Oprettelse af regnskab med bestemt regnskabsår Valg af aktivt regnskab Management af regnskab Konfiguration af aktivt regnskab Overførsel af reference data Management af personale kartotek Sikkerheds kopiering af Reference database 20

21 Management af Regnskab Via Xellent Outlook baren vælges Management. Herefter trykkes på Regnskaber. Hvorefter flg. vindue vil blive vist. Alternativt kan management af regnskab fremkomme vha. Xellent menu. Herunder er vist hvor menu baren og Xellent Outlook findes. Herefter er de benævnt som Menu og Grafisk menu. Dialog for Management af regnskab: Menu aktiveres i denne bjælke Xellent Outlook bar / Grafisk menu 21

22 Oprettelse af regnskab Regnskabsnavn og år For at oprette et regnskab skal der bestemmes et regnskabs navn og et regnskabs år. Året skal indtastes med firecifre. Her indtastes regnskabsnavn Her indtastes regnskabsåret Når disse er korrekt indtastet trykkes på knappen Opret nyt regnskab med ikonet Nu bliver regnskabet oprettet og herefter sættes det automatisk som det aktive regnskab. 22

23 Valg af regnskab Sæt aktivt regnskab Et regnskab vælges ved at klikke på et regnskab i listen over nuværende regnskaber. Alternativt kan vælges i comboboksen Vælg regnskab. Her vælges regnskab Efter valg af regnskab trykkes knappen: Sæt som aktivt regnskab ikonet er 23

24 Slet af regnskab Fjern regnskaber Et regnskab slettes ved at udvælge et ikke aktivt regnskab i liste over nuværende regnskaber. Et aktivt regnskab kan ikke slettes. Husk evt. at tage et sikkerhedskopi inden regnskab slettes. For at slette et regnskab trykkes knappen: Slet regnskab ikonet er Alle data for regnskab slettes. 24

25 Konfiguration af regnskab Konfiguration af regnskab anvendes når man har oprettet data i reference databasen. Ved årsskifte kan indholdet at reference databasen overføres til et nyt oprettet regnskab. Reference databasen indeholder informationer om såvel firmaprofil, opsætning, konti beskrivelse, pension og dagpengesatser samt personale informationer. Reference database bliver manuelt opdateret under de respektive indtastninger. Dette vil blive beskrevet under alle punkter. Sorterings kriteria af personale informationer Konfiguration af regnskab Option for valg af firmaprofil, pensions satser, Timedagpenge og kontis der skal overføres Valg af personale Multi select ved at holde Ctrl tasten nede samtidigt med muse klik på personale 25

26 Under management vælges et regnskab herefter vælges der i Personale kartoteket hvilke personer der ønskes overført til det nye regnskab. Såsom firmaprofil og andre options vælges til og fra efter behag. Overførsel af reference database For at overføre Reference database informationer over til at aktivt regnskab trykkes knappen: Overfør til Aktivt regnskab med ikonet: Hvis ikke en person er aktuel mere i reference databasen slettes denne ved at pege på aktuelle person i kartotek listen for herefter at trykke på knappen Slet fra kartotek. Reference database informationer For at se hvad reference database indeholder af informationer klikkes på fanebladet: Reference Database Informationer. Faneblad for Reference database informationer Her kan der bladres via fanebladene for se alle gemte informationer. 26

27 Slet kontis i reference database Under fanebladet konto informationer kan kontis der gemt i reference databasen slettes. Man sletter en konto ved at markere den ønskede konto i tabellen. Herefter trykkes knappen Slet konto. Konto markeres så linien bliver blå. Herefter slettes kontoen ved at trykke slet. Øvrige informationer Firmaprofil, Timedagpenge satser og overenskomst informationer kan kun opdateres ved at overføre data fra et aktivt regnskab under tilhørende punkt. Disse features vil blive gennemgået under aktuel side. 27

28 Backup af Reference Database Det er vigtigt at bemærke her, at det kun er reference database informationer der blive enten gemt i backup eller genskabt fra fil. Denne features giver Xellent brugeren mulighed for backup af sin reference database. Ligeledes er det også muligt at genskabe evt. tabte data til reference databasen. Backup REFERENCE Database For at åbne siden med backup klikkes på fanebladet Reference DB. Fanebladet Reference DB Ved at aktivere knappen startes en backup af Reference Databasen. En dialog vil give brugeren mulighed for at vælge placering af sin fil. Se billede af dialog næste side. ( Gem Åbn ) 28

29 Restore Reference Database Ved at aktivere denne knap kan brugeren via en dialog vælge hvilken reference database der ønskes genskabt / indlæst igen. Dialog Dialogen er standard Windows stifinder dialog. Xellent indsætter automatisk en dato samt et default navn for filen. Det er brugeren frit at navngive til andet. Dialogen er af samme struktur som for genskab, dog er knappen Gem ændret til Åbn. 29

30 Opsætning af system For hvert regnskab der oprettes håndterer Xellent en række af system oplysninger, opsætning af udskrifter andre features. Disse generelle opsætninger vil blive gennemgået i dette kapitel. Det er vigtigt at få indtastet alle relevante oplysninger. Ved Bank overførsel, oprettelse af formularer anvender systemet oplysninger fra disse opsætninger. Xellent features: Firmaprofil Opsætning af system Konti administration Pension Dagpenge & Tillægssatser Firmaprofil Xellent håndtere firmaprofil indtastning. Dette anvendes i lønseddel udskrift, A1..A13 formularer. Ved Bank overførsel samt andre funktioner. Under Firmaprofil indsættes relevante oplysninger i de respektive felter. Ved endt indtastning gemmes data. Indtastningerne for Firma Profil vil blive medtaget i sikkerhedskopien, når denne funktion udføres. Bemærk at der under denne side er mulighed for at overføre Firma Profil data til Reference Databasen. Dette gøres ved at trykke på knappen Overfør til Reference Database. 30

31 Firmaprofil Denne dialog åbnes enten via grafik baren eller menu baren. Før der kan indtastes informationer i dette skema skal knappen Rediger aktiveres. Dette giver adgang for indtastning. Efter endt indtastes trykkes knappen Gem for at gemme data i regnskab databasen. Der indtastes i felterne informationer om firma profilen, adresse, bankkonto etc. Hvis man anvender Bank overførsel er der her mulighed for at præ definere stien for placering af den fil som Xellent opretter for import i Bank programmerne. Denne fil placering startes ved at trykke knappen Sti. Herefter vil en Windows stifinder dialog fremkomme. 31

32 Opsætning af system Antal kopier af udskrifter Ved opsætning af system kan du i Xellent opsætte antallet af kopier for udskrifter. Lønsedler Kopier af A1 og A13 formularer Kopier af A10 Kopier af A11 Opsætning af dispositions dato Med Xellent kan du ved udskrivning af lønsedler angive disposition datoen for såvel timelønnede og månedslønnede. Ydermere kan der for forud månedslønnede indtastes disposition dato. Disposition dato beregnes via et ± offset på afslutnings dato for den aktuelle løn kørsel. Datoen vil blive skrevet på lønmodtagerens lønseddel. Eksempler for dispositions dato: Er dispositions dato sat til 0 vil dato blive afslutnings dato der indtastes under løn kørslen. F.eks. Løn kørsels dagen er 31 januar 20xx. Disposition er sat til -2. Nu vil dispositions dato være 29 januar 20xx. Disposition er sat til 2. Nu vil dispositions dato være 2 februar 20xx. 32

33 Logo for print Gældende for alle din lønsedler har man mulighed for at indsætte et firma logo. Firma logoet skal være af formatet eksempel.bmp. (Bitmapped) Logoets størrelse er angivet herunder MAX 3 cm. MAX 5 cm. Alle indtastninger i System opsætning medtages til Reference databasen når denne aktiveres på siden Firmaprofil. 33

34 Opsætning af Kontis Indtastning af konti Med Xellent er muligt at oprette de konti man kan finde anvendelse for i sit regnskab. Der ikke nogen limit på antallet af konti. De kontis der oprettes kan anvendes for timelønnede og månedslønnet. Dog er det for månedslønnet kun tillæg der kan anvendes. Kontis kan beskrive alt fra grundløn, akkorder, bonus, gratialer, taxatillæg, trawler akkorder etc. etc. Det vigtigste for konti oprettelser er at tage stilling til om det skal anvendes som en grundløn eller kun som et tillæg. Her skal pensions reglerne nøje overvejes. De respektive kontis kan tildeles den enkelte timelønnede. Disse kontis kan så for den timelønnede specificeres til et givent time sats. Dvs. den midlertidige indsatte timetillæg kan overskrives under Personale data. Slettes et konto nummer, vil den ikke blive slette for den ansatte hvis den er overført til denne. Hvis man ønsker en ændring af denne skal dette foretages under personale data. Alle konto specifikationerne der indtastes her vil være tilgængelig i en konto liste under personale data. Dette betyder at konto der er oprettet kan tildeles individuelt til de timelønnede. Mangfoldighederne for oprettelse af kontis er kun begrænset af brugerens krav og indstilling til beskrivelse. Denne opbygning gør systemet fleksibelt med hensyn til opsætning af såvel tillæg og timeløn. 34

35 Administration af konti Her indtastes Timetillægget Her bestemmes tillægstype Her bestemmes om der skal redigeres, gemmes eller slettes Her indtastes konto beskrivelsen Opsætning af konti kan overføres til Reference Databasen. Dette gøres ved at trykke på knappen Overfør data til Reference Database. 35

36 Pensions satser Under menupunktet pension kan pensions satser indtastes. Xellent programmet håndterer pensions beregning bestemt af GA - Grønlands Arbejdsgiver og dens overenskomst. Disse satser skal indtastes efter overenskomst satserne. Xellent beregner pension af timesats eller procentsats. For hver ansat kan disse regler indtastes og specificeres individuelt. Hvis f.eks. en ansat ydermere ønsker en privat pension. Enten som fast beløb eller procents sats indtastes disse under personale indtastning. Faste fagområder Da GA har valgt at specificere pensions satser efter fag områder understøtter Xellent disse grupper. En evt. udvidelse af pension vil blive opdateret efter behov. Xellent er fleksibelt med hensyn til anvendelse af pension. For hver ansat kan der bestemmes om der medtages pension. Dette vil blive detaljeret beskrevet under personale indtastning. Alle satserne og indtastningerne kan overføres til Reference Databasen ved et tryk på knappen Overfør til Reference database. Beløbene for de enkelte faggrupper er opdelt i faglært eller ufaglært. Disse beløb er for hver time der er grundløn. Procentsatsen er af grundlønnen alene. Alle ny indtastede satser bør være ifølge overenskomst med GA og den ansatte. 36

37 Indtastning af pension Før indtastning af data trykkes knappen Rediger. Efter endt indtastning gemmes data ved at trykke på knappen Gem. Tryk rediger før indtastning af data Her indtastes pensions satser pr. time og procentsats. Tryk Gem efter indtastning af data 37

38 Time dagpenge satser Under menupunktet Dagpenge har Xellent indtastnings mulighed for firmaets satser. Disse indtastede satser vil blive anvendt ved løn kørsel, hvis der ønskes gøres brug af denne features. Firmaet dagpenge satser skattefri eller skatte fri loft Alle satserne og indtastningerne kan overføres til Reference Databasen ved et tryk på knappen Overfør til Reference database. Hvis skatte systemet, for individuelle satser, kræver at der et loft før beløbene. Kan der her bestemmes loftet for beløbet samt om Xellent skal checke for om grænsen er nået. Det er gældende for indeværende skatteår. Skatten beregnes som normal A-indkomst. 38

39 Oprettelse af personale Under menupunktet Personale kan information for ansatte indtastes. Der er mulighed for redigering og opsætning for hver ansat. Features: Person informationer Time eller månedslønnet Konti opsætning Bank konto der skal overføres løn til Lønseddel type Inkasso og andre løn træk Skatte oplysninger Ansættelses perioder Xellent kræver nogle minimums stamdata. Så derfor vil der ikke kunne gemmes informationer før disse er indtastet korrekt. Xellent vil markere manglende felter med rødt. Der er plads til max. 4 skatteændringer, hvilket modsvarer tilhørende A13 formular. Før skatte oplysninger og andre features kan indtastes for den ansatte. Er staminformationer nødvendige at indtaste og for derefter at blive gemt i systemet. Når korrekte stamdata er oprettet vil skærmbilledet for de andre features og opsætninger blive vist. Med knappen med ikonet hvilken person. kan vælges via en liste 39

40 Indtastning af ny ansat På siden med Personale trykkes knappen Ny person. Herefter vil følgende skærmbillede fremkomme. Ved fortrydelse af dette trykkes knappen Fortryd og data mistes. Der indtastes nu CPR nummer og den ansattes navn Adresse og andre informationer indtastes ligeledes Vælg hvilken gruppe den ansatte tilhører (Time / Måned) Vælg lønseddel type Indtast den ansattes timeløns sats eller månedsløn Indtast en personlig konto (Anvendes i eksport til regnskab) Indtast feriepenge satsen Afkryds feriepenge skal anvendes Efter endt indtastning trykkes knappen Gem. 40

41 Indtastning af konto specifikationer For at indtaste konto specifikation vælges fanebladet Konto Specifikationer. Herefter trykkes knappen Rediger. Listen med firmaets konti oprettet under Konto Administration Med denne knap slettes en konto for den ansatte Med denne knap overføres valgte konti til den ansatte I listen med konti kan der vælges en eller flere konti der ønskes overført til den ansatte. Ønskes mere end én valgt ad gangen trykkes og holdes Ctrl. tasten nede, samtidigt der vælges konti fra listen. Efter valg af konti overføres disse til den ansatte ved at trykke på knappen Overfør konti. Herefter vil valgte konti blive overført til den ansatte. 41

42 Redigering af konto specifikationer Under fanebladet konto specifikationer under personale indtastning kan enkelte konto såvel redigeres og ændres efter behov. Hvis konto ikke anvendes mere kan der her slettes. Bemærk at det kun er for denne ansat at kontoen bliver slettet. Her kan ændres konto dynamisk. Her bestemmes om det er en ren grundløn eller et tillæg Individuelle timetillæg indtastes her Efter endt redigering trykkes Gem knappen. Hvis der anvendes pension bestemmes her at det skal være en grundløn for denne medtages i pension beregningen. For Månedslønnet skal Kun Tillæg altid sættes til Ja 42

43 Overførsel til bank og forudlønnet For at Xellent senere kan genkende om der ønskes bankoverførsel eller om den det er en forudlønnet, skal disse features opsættes under personale indtastning. Forudlønnet gælder kun for månedslønnet. Hvis den ansatte ønsker beløb overført til vedkommendes bankkonto indtastes konto nummeret under Bank konto. Her vælges bankoverførsels type. Her bestemmes om det er forudlønnet Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 43

44 Indtastning af skatte oplysninger Skatte oplysninger Under personale kan skatte oplysninger såvel indtastes som redigeres. Xellent håndtere op til fire skatte oplysnings ændringer. Det er vigtigt at bemærke at Xellent altid vil vælge den sidst indtastede information som skatte reference. Dvs. det er altid den nederste i listen over skatte oplysninger der vil blive anvendt. Frikort Xellent håndtere ligeledes frikort og automatisk nedskrivning af denne. For at anvende disse frikort data skal fradragene være 0. Skatte procent må gerne indeholde en værdi. For at påbegynde indtastning eller redigering trykkes Rediger. Her indtastes skatte oplysningerne Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 44

45 Inkasso og fradrag Med Xellent kan der oprettes fradrag som enten er person specifikke frivillige træk, som man som arbejdsgiver indbetaler til f.eks. INI eller anden. Inkasso og løn træk Derudover kan der også oprettes beløbs træk som inkasso og andet fradrag. Andet fradrag kunne være en bøde afbetaling eller lignende løn træk. Inkasso fradraget kan oprettes som et fast beløb eller en procent sats med maksimum på 1/3 af lønnen. Løn træk / fradrag kan oprettes som fast beløb Begge har automatisk nedskrivning Informationer fremstår på lønseddel Hvis ikke der indtastes et rest fradrag eller i alt beløb vil system kontinuerligt trække såvel inkasso som løn træk. Person specifikke fradrag Person specifikke fradrag kan oprettes med frit beløb og tekst. Disse vil fremstå med tekst og beløb på den ansattes lønseddel. Disse fradrag er oprettet som service for de ansatte. Det er så firmaets opgave at indbetale de respektive træk til kreditorerne. 45

46 Inkasso og fradrags dialogen Her indtastes inkasso og andet fradrag. I alt og rest beløb indsættes også her. Her indtastes person specifikke fradrag med frivilligt beløb og tekst. Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 46

47 Pension for personale For hver ansat kan der opsættes hvorledes pension reglerne skal anvendes. Opsætning er konfiguration via nogle valg muligheder, samt der er mulighed for individuel pension. Der kan anvendes overenskomst pension samtidigt med såvel ekstra firma pension og privat pension. Overenskomst pension Firma pension Privat pension Individuel tillægspension Pensions dialog 47

48 Opsætning af pension Her opsættes beregnings metode. Her indtastes firma pension og privat pension satser. Her opsættes pensions type Her opsættes hvilken faggruppe og kategori den ansatte tilhører. Features for opsætning er givet i de options der er valgbare. De mulige kombinationer er fleksible og skalerbare efter eget valg. Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 48

49 Ansættelses perioder Med Xellent kan man indtaste ansættelses perioder for den ansatte. Disse indtastede datoer vil blive anvendt i forbindelse med A11 formularen. Her kan der markeres om der er 2 perioder Her kan der via kalender dialog angives ansættelses perioder Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 49

50 Personale data til Reference database Overfør person til kartotek Via fane bladet kartotek kan alle personale informationer overføres til Reference Databasen. Dette gøres ved trykke knappen Overfør aktuelle person til Reference databasen. Dialog for kartotek 50

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere