XELLENT BRUGER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XELLENT BRUGER MANUAL"

Transkript

1 XELLENT BRUGER MANUAL 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale Dongle udseende: Installation af Xellent For at installere Xellent skal du: Nøgle installation Af installation af Xellent Start og afslut Xellent Management Management af Regnskab Oprettelse af regnskab Oprettelse af regnskab Valg af regnskab Efter valg af regnskab trykkes knappen: Slet af regnskab Konfiguration af regnskab Reference database informationer Backup af Reference Database Backup REFERENCE Database Restore Reference Database Opsætning af system Firmaprofil Opsætning af system Antal kopier af udskrifter Opsætning af dispositions dato Logo for print Opsætning af Kontis Indtastning af konti Administration af konti

3 Pensions satser Indtastning af pension Time dagpenge satser Oprettelse af personale Indtastning af ny ansat Indtastning af konto specifikationer Redigering af konto specifikationer Overførsel til bank og forudlønnet Indtastning af skatte oplysninger Inkasso og fradrag Pension for personale Opsætning af pension Ansættelses perioder Personale data til Reference database Løn kørsel Introduktion Indtastning for timelønnede Indtastning for månedslønnede Indtastning af løn periode Indtastning af personale køb og mellemregning Indtastning af dagpenge ydelser Indtastning af specielle fradrag Information om inkasso og løn træk Information om pension Udvælgelse af personale Søg en person Udskrifter Udskriv løn Udskrivning af A1 formular Udskrivning af A10 formular Udskrift af A11 formular Udskrift af A13 formular Udskrift af opgørelse for periode Udskrift at Gruppe konti Udskrift af Firma profil

4 Udskrift af bankopgørelse Udskrivning af ferielønning Oprettelse af fil for Bank overførsel Sikkerheds kopiering af data Tag sikkerhedskopi Genskab sikkerheds kopi Eksport til andre regnskab Eksport Konfiguration af eksport Resultat af eksport Statistik

5 Forord Grundlaget for dette projekt blev stillet sammen med min gode ven Per Lund Nielsen, Grønland. Vi mente at der måtte kunne udvikles et løn program som var skræddersyet til det Grønlandske marked. I starten var det dog kun Per der fik glæde at dette program. Men efter flere års udvikling, megen korrespondance og test, lykkedes det dog at komme i mål, med hvad vi mener der er et godt Løn system. Programmet er ment som et supplement til et regnskabsprogram. Programmet bør da også benyttes som et rent løn program, med de muligheder der er implementeret i nuværende version. Jeg vil her benytte lejligheden til, at sige tak til Per for hans store testarbejde, tilbagemeldinger og support. Derudover vil jeg også benytte lejligheden til, at sige tak til min kone for den store forståelse og støtte hun har givet mig. Det har kostet os mange timers afsavn og mange timers sjovt arbejde. Tandslet, 11. november

6 Introduktion Velkommen Velkommen til Xellent Løn System. Det grønlandske løn system for den lille og mellemstore virksomhed, fra FMS Software. Dette program indeholder et løn system skræddersyet til det grønlandske marked. Programmet indeholder features og anvendelser der gør, at der kan bogføres løn for ansatte i ens firma. Xellent simplificerer processen for løn kørsel og vedligeholder regnskab for løn kørsler i indeværende regnskab. Xellent håndtere års afslutninger med udskrift at formularer der direkte kan anvendes til det grønlandske skattesystem. Med Xellent kan du udskrive lønsedler uden at investere i fortrykte lønsedler. Xellent håndtere den komplekse opgave at beregne pension for såvel overenskomst og privat pension. Alt dette og meget mere vil denne manual søge at klarlægge. 6

7 Nøgle features: Oprettelse af regnskab Her oprettes der årsregnskaber, kravlegårds regnskaber (test). Indsæt data / informationer fra reference database Reference database Reference database indeholder et kartotek over ansatte som man ønsker at anvende igen i et nyt regnskabsår eller andet regnskab. Informationer om den ansatte kan opdateres fra personale siden. Oprettelse af ansat Under dette punkt, hvilket der er under personale indtastning, oprettes den ansatte. Herunder indtastes tilhørende informationer for den ansatte. Løn kørsler Løn kørsler håndterer selve indtastningen af løn data for såvel måneds og timelønnede. Der kan oprettes specielle personale køb og anden mellemregning. Udskrifter Under underskrifter vælges der hvilken rapport der ønskes genereret. Der mulighed for valg af formularer og andre udskrifter. Sikkerhed Sikkerhed indeholder sikkerhedskopiering af regnskab og genetablering af samme. Statistik Statistik giver den bruger enkelte mulighed for at lave statistik på indtastede og oprettede data. Der kan her generes rapporter der kan eksporteres til andre programmer såsom Word, Excel etc. Eksport Eksport er et punkt der er af stigende interesse. Punktet er ikke færdig implementeret, da manglende kendskab til hvad der skal eksporteres til er ikke fastlagt. Til dette kan kun anbefales at i som bruger kommer med input til udviklingsteamet. 7

8 Kom godt i gang For at komme godt i gang med programmet er det vigtigt at overveje hvordan man nu vil bruge programmet. Med de muligheder programmet har indbygget er det vigtigt, at man beslutter sig for at oprette kontis og satser der er sigende og genanvendelige for alle sine ansatte. Man har sikkert en bred vifte af kontis i sit firma man vil anvende. Pension Man skal overveje om der skal anvendes pension, om Xellent skal anvende en fast timesats med tillæg eller kun faste satser. Det er også her man skal være opmærksom på netop pension reglerne. Pension beregnes kun af grundlønnen. Eks. Der oprettes en timesats til 90.- kr. Og to tillæg på henholdsvis 0.- kr. og 13,50 kr. Der indtastes 40 timer med grundløn og 10 timer med Akkord forskud. Pension udgør: ((40+10) Timesats) Pensions procent Xellent skelner imellem om der kun er et tillæg eller om det er tillægssats. 8

9 Regnskab Xellent håndtere regnskab for et år ad gangen. Så ved oprettelse af regnskab skal der indtastes et regnskabs navn samt er regnskabs år. Dette navn og år vil være unikt for dette regnskab. En detaljeret beskrivelse og anvendelse af de respektive features vil blive gennemgået i denne manual. Kravlegård Første gang der oprettes et regnskab, anbefales det at lave et regnskab som er en kravlegård. I denne kan fiktive personer oprettes og programmet kan læres at kende uden at ødelægge indtastede virkelige brugbare data senere. Support & Kontakt FMS Software Ved evt. spørgsmål - support på programmet står FMS Software selvfølgelig til rådighed. Adresse: FMS Software Lebølvej 13, Tandslet 6470 Sydals Superbruger: Per Lund Nielsen /

10 Licens aftale Ved installation af programmet accepterer du hermed licens aftalen for Xellent Lønsystem og hardware lås. Ønsker du ikke at acceptere licens aftalen skal såvel program, nøgle og dokumentation returneres til FMS Software. Licens Ved betaling af Xellent Lønsystem gives der hermed tilladelse til anvendelse af Xellent programmet. 1. Du må installere programmet og bruge det på de computere der anvendes i dit firma. 2. Du må anvende nøglen på de computere der anvendes i dit firma. 3. Du har tilladelse til at lave sikkerheds kopier af installations Cd en. 4. Der må kun anvendes 1 nøgle pr. licens. 5. FMS Software er på ikke nogen måde ansvarlig for tab af data eller anden tab af andre program pakker. Ligeledes stiller FMS Software ingen garanti for programmets evt. konflikt med anden installeret programmel. Fejl eller andre evt. problemer der kunne opstå. Xellent programmet og dokumentation er kopibeskyttet i henhold til gældende lov. Nøgle Programmet er beskyttet med en hardware lås. Denne lås skal altid være monteret i arbejdsstationens parallel port, for at programmet kan virke. Nøglen må ikke kopieres eller på nogen anden måde forsøgt kopieret eller genskabt. Ved fejl på nøglen skal den returneres til FMS-Software og den vil kunne byttes. 10

11 Nøglen er unik for kun dit program. Nøglen anvender krypteret password for kun din version. Accept Jeg har læst og forstået de betingelser og licens aftaler og er enig og accepterer alle punkterne i dette kapitel. Specielle USB nøgler kan rekvireres specielt. Dongle udseende: Parallel port USB port 11

12 Installation af Xellent I slutfasen af installation skal der manuelt startes en installation af Dongle / nøgle software. Dette skal gøres for at installere drivere til nøglen. For at installere Xellent skal du: I sæt Xellent CD i dit CD-ROM drev. Afhængigt af dit styresystem vil Setup.exe blive startet automatisk. (Hvis ikke installationen startet automatisk, kør Setup.exe manuelt fra Cd-rommen.) Ved første billede som ses herunder, trykkes next. 12

13 Licens acceptering Det næste punkt er licens acceptering. Her skal du tage stilling til om du vil acceptere denne licens. Placering af program Du vil blive spurgt om du vil acceptere placering af programmet Xellent som Setup har foreslået. Hvis du have en anden placering trykkes Change knappen. Du vil nu kunne vælge en anden placering. Det anbefales at acceptere den foreslåede placering. Da evt. senere opdateringer altid vil blive sat til den samme sti. Dog kan du selvfølgelig også her selv vælges alternativ placering. 13

14 Efter valg af placering trykkes på Next knappen. Nu vil den valgte sti placering, program folder navn blive præsenteret. Når du accepterer dette vil programmet blive installeret med de ønskede valg. Der trykkes nu på Install for at fortsætte. Programmet vil nu installere Xellent og tilhørende software. 14

15 Efter installation kommer menuen frem med Install Wizard Complete. Her trykkes Finish. Nøgle installation Efter installation af Xellent skal nøgle driverne installeres. Dette gøres ved at trykke på Start og gå til den nu ny installerede Program gruppe der hedder Xellent X.XX. I denne gruppe vil der være et ikon der hedder Dongle Install. Den knap trykkes på og nu vil et installation billede fremkomme. Programmet vil nu spørge om at HASP Device Driver Setup programmet skal startes. Til dette svarer du ja. Installation vejledningen for HASP følges. 15

16 Det første punkt er at den fortæller at den vil lukke nogle programmer, for at sikre at de ikke konflikter under installation af HASP driver. Til dette svarer du ja.(continue) Den næste menu fortæller hvad system den har fundet. Her trykkes på Next for at fortsætte. 16

17 I næste menu vælges den anbefalede / recommended settings. Programmet fortæller nu at det er en USB Parallel mode. Herefter trykkes der Next for at fortsætte. 17

18 Som det sidste punkt trykkes Finish for at afslutte. Programmer er nu installeret på din computer. Af installation af Xellent For at fjerne programmet igen anvendes standard Windows program. Denne findes under kontrol panel som Tilføj / Fjern programmet, herefter af installeres Xellent. Alle oprettede regnskaber skal slettes manuelt fra den sti placering programmet var installeret på. 18

19 Start og afslut Xellent For at starte Xellent: 1. Fra Windows start menu, vælg alle programmer. 2. Vælg program gruppen Xellent X.XX 3. Klik på Xellent Eller anvend ikonet på skrivebordet / desktoppen. For at afslutte Xellent: 1. Fra Xellent menu vælges afslut. 2. Vælg nu afslut og programmet lukker. 3. Eller tryk Windows luk ikonet i Xellent. 19

20 Management Introduktion Her gives en introduktion til management af regnskaber. Der vil blive forklaret hvad de enkelte features kan anvendes til. Med management af regnskaber giver Xellent den mulighed, at man kan oprette flere regnskaber for sine ansatte. Der er mulighed for at oprette et regnskab hvor man kan træne Xellent features i. Hvert regnskab stækker sig over et år ad gangen. Et regnskabs år svarer til et løn år. Dvs. fra d 1-1 til Features i management Oprettelse af regnskab med bestemt regnskabsår Valg af aktivt regnskab Management af regnskab Konfiguration af aktivt regnskab Overførsel af reference data Management af personale kartotek Sikkerheds kopiering af Reference database 20

21 Management af Regnskab Via Xellent Outlook baren vælges Management. Herefter trykkes på Regnskaber. Hvorefter flg. vindue vil blive vist. Alternativt kan management af regnskab fremkomme vha. Xellent menu. Herunder er vist hvor menu baren og Xellent Outlook findes. Herefter er de benævnt som Menu og Grafisk menu. Dialog for Management af regnskab: Menu aktiveres i denne bjælke Xellent Outlook bar / Grafisk menu 21

22 Oprettelse af regnskab Regnskabsnavn og år For at oprette et regnskab skal der bestemmes et regnskabs navn og et regnskabs år. Året skal indtastes med firecifre. Her indtastes regnskabsnavn Her indtastes regnskabsåret Når disse er korrekt indtastet trykkes på knappen Opret nyt regnskab med ikonet Nu bliver regnskabet oprettet og herefter sættes det automatisk som det aktive regnskab. 22

23 Valg af regnskab Sæt aktivt regnskab Et regnskab vælges ved at klikke på et regnskab i listen over nuværende regnskaber. Alternativt kan vælges i comboboksen Vælg regnskab. Her vælges regnskab Efter valg af regnskab trykkes knappen: Sæt som aktivt regnskab ikonet er 23

24 Slet af regnskab Fjern regnskaber Et regnskab slettes ved at udvælge et ikke aktivt regnskab i liste over nuværende regnskaber. Et aktivt regnskab kan ikke slettes. Husk evt. at tage et sikkerhedskopi inden regnskab slettes. For at slette et regnskab trykkes knappen: Slet regnskab ikonet er Alle data for regnskab slettes. 24

25 Konfiguration af regnskab Konfiguration af regnskab anvendes når man har oprettet data i reference databasen. Ved årsskifte kan indholdet at reference databasen overføres til et nyt oprettet regnskab. Reference databasen indeholder informationer om såvel firmaprofil, opsætning, konti beskrivelse, pension og dagpengesatser samt personale informationer. Reference database bliver manuelt opdateret under de respektive indtastninger. Dette vil blive beskrevet under alle punkter. Sorterings kriteria af personale informationer Konfiguration af regnskab Option for valg af firmaprofil, pensions satser, Timedagpenge og kontis der skal overføres Valg af personale Multi select ved at holde Ctrl tasten nede samtidigt med muse klik på personale 25

26 Under management vælges et regnskab herefter vælges der i Personale kartoteket hvilke personer der ønskes overført til det nye regnskab. Såsom firmaprofil og andre options vælges til og fra efter behag. Overførsel af reference database For at overføre Reference database informationer over til at aktivt regnskab trykkes knappen: Overfør til Aktivt regnskab med ikonet: Hvis ikke en person er aktuel mere i reference databasen slettes denne ved at pege på aktuelle person i kartotek listen for herefter at trykke på knappen Slet fra kartotek. Reference database informationer For at se hvad reference database indeholder af informationer klikkes på fanebladet: Reference Database Informationer. Faneblad for Reference database informationer Her kan der bladres via fanebladene for se alle gemte informationer. 26

27 Slet kontis i reference database Under fanebladet konto informationer kan kontis der gemt i reference databasen slettes. Man sletter en konto ved at markere den ønskede konto i tabellen. Herefter trykkes knappen Slet konto. Konto markeres så linien bliver blå. Herefter slettes kontoen ved at trykke slet. Øvrige informationer Firmaprofil, Timedagpenge satser og overenskomst informationer kan kun opdateres ved at overføre data fra et aktivt regnskab under tilhørende punkt. Disse features vil blive gennemgået under aktuel side. 27

28 Backup af Reference Database Det er vigtigt at bemærke her, at det kun er reference database informationer der blive enten gemt i backup eller genskabt fra fil. Denne features giver Xellent brugeren mulighed for backup af sin reference database. Ligeledes er det også muligt at genskabe evt. tabte data til reference databasen. Backup REFERENCE Database For at åbne siden med backup klikkes på fanebladet Reference DB. Fanebladet Reference DB Ved at aktivere knappen startes en backup af Reference Databasen. En dialog vil give brugeren mulighed for at vælge placering af sin fil. Se billede af dialog næste side. ( Gem Åbn ) 28

29 Restore Reference Database Ved at aktivere denne knap kan brugeren via en dialog vælge hvilken reference database der ønskes genskabt / indlæst igen. Dialog Dialogen er standard Windows stifinder dialog. Xellent indsætter automatisk en dato samt et default navn for filen. Det er brugeren frit at navngive til andet. Dialogen er af samme struktur som for genskab, dog er knappen Gem ændret til Åbn. 29

30 Opsætning af system For hvert regnskab der oprettes håndterer Xellent en række af system oplysninger, opsætning af udskrifter andre features. Disse generelle opsætninger vil blive gennemgået i dette kapitel. Det er vigtigt at få indtastet alle relevante oplysninger. Ved Bank overførsel, oprettelse af formularer anvender systemet oplysninger fra disse opsætninger. Xellent features: Firmaprofil Opsætning af system Konti administration Pension Dagpenge & Tillægssatser Firmaprofil Xellent håndtere firmaprofil indtastning. Dette anvendes i lønseddel udskrift, A1..A13 formularer. Ved Bank overførsel samt andre funktioner. Under Firmaprofil indsættes relevante oplysninger i de respektive felter. Ved endt indtastning gemmes data. Indtastningerne for Firma Profil vil blive medtaget i sikkerhedskopien, når denne funktion udføres. Bemærk at der under denne side er mulighed for at overføre Firma Profil data til Reference Databasen. Dette gøres ved at trykke på knappen Overfør til Reference Database. 30

31 Firmaprofil Denne dialog åbnes enten via grafik baren eller menu baren. Før der kan indtastes informationer i dette skema skal knappen Rediger aktiveres. Dette giver adgang for indtastning. Efter endt indtastes trykkes knappen Gem for at gemme data i regnskab databasen. Der indtastes i felterne informationer om firma profilen, adresse, bankkonto etc. Hvis man anvender Bank overførsel er der her mulighed for at præ definere stien for placering af den fil som Xellent opretter for import i Bank programmerne. Denne fil placering startes ved at trykke knappen Sti. Herefter vil en Windows stifinder dialog fremkomme. 31

32 Opsætning af system Antal kopier af udskrifter Ved opsætning af system kan du i Xellent opsætte antallet af kopier for udskrifter. Lønsedler Kopier af A1 og A13 formularer Kopier af A10 Kopier af A11 Opsætning af dispositions dato Med Xellent kan du ved udskrivning af lønsedler angive disposition datoen for såvel timelønnede og månedslønnede. Ydermere kan der for forud månedslønnede indtastes disposition dato. Disposition dato beregnes via et ± offset på afslutnings dato for den aktuelle løn kørsel. Datoen vil blive skrevet på lønmodtagerens lønseddel. Eksempler for dispositions dato: Er dispositions dato sat til 0 vil dato blive afslutnings dato der indtastes under løn kørslen. F.eks. Løn kørsels dagen er 31 januar 20xx. Disposition er sat til -2. Nu vil dispositions dato være 29 januar 20xx. Disposition er sat til 2. Nu vil dispositions dato være 2 februar 20xx. 32

33 Logo for print Gældende for alle din lønsedler har man mulighed for at indsætte et firma logo. Firma logoet skal være af formatet eksempel.bmp. (Bitmapped) Logoets størrelse er angivet herunder MAX 3 cm. MAX 5 cm. Alle indtastninger i System opsætning medtages til Reference databasen når denne aktiveres på siden Firmaprofil. 33

34 Opsætning af Kontis Indtastning af konti Med Xellent er muligt at oprette de konti man kan finde anvendelse for i sit regnskab. Der ikke nogen limit på antallet af konti. De kontis der oprettes kan anvendes for timelønnede og månedslønnet. Dog er det for månedslønnet kun tillæg der kan anvendes. Kontis kan beskrive alt fra grundløn, akkorder, bonus, gratialer, taxatillæg, trawler akkorder etc. etc. Det vigtigste for konti oprettelser er at tage stilling til om det skal anvendes som en grundløn eller kun som et tillæg. Her skal pensions reglerne nøje overvejes. De respektive kontis kan tildeles den enkelte timelønnede. Disse kontis kan så for den timelønnede specificeres til et givent time sats. Dvs. den midlertidige indsatte timetillæg kan overskrives under Personale data. Slettes et konto nummer, vil den ikke blive slette for den ansatte hvis den er overført til denne. Hvis man ønsker en ændring af denne skal dette foretages under personale data. Alle konto specifikationerne der indtastes her vil være tilgængelig i en konto liste under personale data. Dette betyder at konto der er oprettet kan tildeles individuelt til de timelønnede. Mangfoldighederne for oprettelse af kontis er kun begrænset af brugerens krav og indstilling til beskrivelse. Denne opbygning gør systemet fleksibelt med hensyn til opsætning af såvel tillæg og timeløn. 34

35 Administration af konti Her indtastes Timetillægget Her bestemmes tillægstype Her bestemmes om der skal redigeres, gemmes eller slettes Her indtastes konto beskrivelsen Opsætning af konti kan overføres til Reference Databasen. Dette gøres ved at trykke på knappen Overfør data til Reference Database. 35

36 Pensions satser Under menupunktet pension kan pensions satser indtastes. Xellent programmet håndterer pensions beregning bestemt af GA - Grønlands Arbejdsgiver og dens overenskomst. Disse satser skal indtastes efter overenskomst satserne. Xellent beregner pension af timesats eller procentsats. For hver ansat kan disse regler indtastes og specificeres individuelt. Hvis f.eks. en ansat ydermere ønsker en privat pension. Enten som fast beløb eller procents sats indtastes disse under personale indtastning. Faste fagområder Da GA har valgt at specificere pensions satser efter fag områder understøtter Xellent disse grupper. En evt. udvidelse af pension vil blive opdateret efter behov. Xellent er fleksibelt med hensyn til anvendelse af pension. For hver ansat kan der bestemmes om der medtages pension. Dette vil blive detaljeret beskrevet under personale indtastning. Alle satserne og indtastningerne kan overføres til Reference Databasen ved et tryk på knappen Overfør til Reference database. Beløbene for de enkelte faggrupper er opdelt i faglært eller ufaglært. Disse beløb er for hver time der er grundløn. Procentsatsen er af grundlønnen alene. Alle ny indtastede satser bør være ifølge overenskomst med GA og den ansatte. 36

37 Indtastning af pension Før indtastning af data trykkes knappen Rediger. Efter endt indtastning gemmes data ved at trykke på knappen Gem. Tryk rediger før indtastning af data Her indtastes pensions satser pr. time og procentsats. Tryk Gem efter indtastning af data 37

38 Time dagpenge satser Under menupunktet Dagpenge har Xellent indtastnings mulighed for firmaets satser. Disse indtastede satser vil blive anvendt ved løn kørsel, hvis der ønskes gøres brug af denne features. Firmaet dagpenge satser skattefri eller skatte fri loft Alle satserne og indtastningerne kan overføres til Reference Databasen ved et tryk på knappen Overfør til Reference database. Hvis skatte systemet, for individuelle satser, kræver at der et loft før beløbene. Kan der her bestemmes loftet for beløbet samt om Xellent skal checke for om grænsen er nået. Det er gældende for indeværende skatteår. Skatten beregnes som normal A-indkomst. 38

39 Oprettelse af personale Under menupunktet Personale kan information for ansatte indtastes. Der er mulighed for redigering og opsætning for hver ansat. Features: Person informationer Time eller månedslønnet Konti opsætning Bank konto der skal overføres løn til Lønseddel type Inkasso og andre løn træk Skatte oplysninger Ansættelses perioder Xellent kræver nogle minimums stamdata. Så derfor vil der ikke kunne gemmes informationer før disse er indtastet korrekt. Xellent vil markere manglende felter med rødt. Der er plads til max. 4 skatteændringer, hvilket modsvarer tilhørende A13 formular. Før skatte oplysninger og andre features kan indtastes for den ansatte. Er staminformationer nødvendige at indtaste og for derefter at blive gemt i systemet. Når korrekte stamdata er oprettet vil skærmbilledet for de andre features og opsætninger blive vist. Med knappen med ikonet hvilken person. kan vælges via en liste 39

40 Indtastning af ny ansat På siden med Personale trykkes knappen Ny person. Herefter vil følgende skærmbillede fremkomme. Ved fortrydelse af dette trykkes knappen Fortryd og data mistes. Der indtastes nu CPR nummer og den ansattes navn Adresse og andre informationer indtastes ligeledes Vælg hvilken gruppe den ansatte tilhører (Time / Måned) Vælg lønseddel type Indtast den ansattes timeløns sats eller månedsløn Indtast en personlig konto (Anvendes i eksport til regnskab) Indtast feriepenge satsen Afkryds feriepenge skal anvendes Efter endt indtastning trykkes knappen Gem. 40

41 Indtastning af konto specifikationer For at indtaste konto specifikation vælges fanebladet Konto Specifikationer. Herefter trykkes knappen Rediger. Listen med firmaets konti oprettet under Konto Administration Med denne knap slettes en konto for den ansatte Med denne knap overføres valgte konti til den ansatte I listen med konti kan der vælges en eller flere konti der ønskes overført til den ansatte. Ønskes mere end én valgt ad gangen trykkes og holdes Ctrl. tasten nede, samtidigt der vælges konti fra listen. Efter valg af konti overføres disse til den ansatte ved at trykke på knappen Overfør konti. Herefter vil valgte konti blive overført til den ansatte. 41

42 Redigering af konto specifikationer Under fanebladet konto specifikationer under personale indtastning kan enkelte konto såvel redigeres og ændres efter behov. Hvis konto ikke anvendes mere kan der her slettes. Bemærk at det kun er for denne ansat at kontoen bliver slettet. Her kan ændres konto dynamisk. Her bestemmes om det er en ren grundløn eller et tillæg Individuelle timetillæg indtastes her Efter endt redigering trykkes Gem knappen. Hvis der anvendes pension bestemmes her at det skal være en grundløn for denne medtages i pension beregningen. For Månedslønnet skal Kun Tillæg altid sættes til Ja 42

43 Overførsel til bank og forudlønnet For at Xellent senere kan genkende om der ønskes bankoverførsel eller om den det er en forudlønnet, skal disse features opsættes under personale indtastning. Forudlønnet gælder kun for månedslønnet. Hvis den ansatte ønsker beløb overført til vedkommendes bankkonto indtastes konto nummeret under Bank konto. Her vælges bankoverførsels type. Her bestemmes om det er forudlønnet Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 43

44 Indtastning af skatte oplysninger Skatte oplysninger Under personale kan skatte oplysninger såvel indtastes som redigeres. Xellent håndtere op til fire skatte oplysnings ændringer. Det er vigtigt at bemærke at Xellent altid vil vælge den sidst indtastede information som skatte reference. Dvs. det er altid den nederste i listen over skatte oplysninger der vil blive anvendt. Frikort Xellent håndtere ligeledes frikort og automatisk nedskrivning af denne. For at anvende disse frikort data skal fradragene være 0. Skatte procent må gerne indeholde en værdi. For at påbegynde indtastning eller redigering trykkes Rediger. Her indtastes skatte oplysningerne Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 44

45 Inkasso og fradrag Med Xellent kan der oprettes fradrag som enten er person specifikke frivillige træk, som man som arbejdsgiver indbetaler til f.eks. INI eller anden. Inkasso og løn træk Derudover kan der også oprettes beløbs træk som inkasso og andet fradrag. Andet fradrag kunne være en bøde afbetaling eller lignende løn træk. Inkasso fradraget kan oprettes som et fast beløb eller en procent sats med maksimum på 1/3 af lønnen. Løn træk / fradrag kan oprettes som fast beløb Begge har automatisk nedskrivning Informationer fremstår på lønseddel Hvis ikke der indtastes et rest fradrag eller i alt beløb vil system kontinuerligt trække såvel inkasso som løn træk. Person specifikke fradrag Person specifikke fradrag kan oprettes med frit beløb og tekst. Disse vil fremstå med tekst og beløb på den ansattes lønseddel. Disse fradrag er oprettet som service for de ansatte. Det er så firmaets opgave at indbetale de respektive træk til kreditorerne. 45

46 Inkasso og fradrags dialogen Her indtastes inkasso og andet fradrag. I alt og rest beløb indsættes også her. Her indtastes person specifikke fradrag med frivilligt beløb og tekst. Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 46

47 Pension for personale For hver ansat kan der opsættes hvorledes pension reglerne skal anvendes. Opsætning er konfiguration via nogle valg muligheder, samt der er mulighed for individuel pension. Der kan anvendes overenskomst pension samtidigt med såvel ekstra firma pension og privat pension. Overenskomst pension Firma pension Privat pension Individuel tillægspension Pensions dialog 47

48 Opsætning af pension Her opsættes beregnings metode. Her indtastes firma pension og privat pension satser. Her opsættes pensions type Her opsættes hvilken faggruppe og kategori den ansatte tilhører. Features for opsætning er givet i de options der er valgbare. De mulige kombinationer er fleksible og skalerbare efter eget valg. Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 48

49 Ansættelses perioder Med Xellent kan man indtaste ansættelses perioder for den ansatte. Disse indtastede datoer vil blive anvendt i forbindelse med A11 formularen. Her kan der markeres om der er 2 perioder Her kan der via kalender dialog angives ansættelses perioder Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 49

50 Personale data til Reference database Overfør person til kartotek Via fane bladet kartotek kan alle personale informationer overføres til Reference Databasen. Dette gøres ved trykke knappen Overfør aktuelle person til Reference databasen. Dialog for kartotek 50

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning EasyPos Offline salgsbetjening vejledning Side 1 EasyPos offline kasse... 3 Offline kasse betjening... 3 Opret, rediger eller slet ekspedient... 6 Ændre stamdata... 6 Dagsafslutning... 6 Eksport af Offline

Læs mere