XELLENT BRUGER MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XELLENT BRUGER MANUAL"

Transkript

1 XELLENT BRUGER MANUAL 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale Dongle udseende: Installation af Xellent For at installere Xellent skal du: Nøgle installation Af installation af Xellent Start og afslut Xellent Management Management af Regnskab Oprettelse af regnskab Oprettelse af regnskab Valg af regnskab Efter valg af regnskab trykkes knappen: Slet af regnskab Konfiguration af regnskab Reference database informationer Backup af Reference Database Backup REFERENCE Database Restore Reference Database Opsætning af system Firmaprofil Opsætning af system Antal kopier af udskrifter Opsætning af dispositions dato Logo for print Opsætning af Kontis Indtastning af konti Administration af konti

3 Pensions satser Indtastning af pension Time dagpenge satser Oprettelse af personale Indtastning af ny ansat Indtastning af konto specifikationer Redigering af konto specifikationer Overførsel til bank og forudlønnet Indtastning af skatte oplysninger Inkasso og fradrag Pension for personale Opsætning af pension Ansættelses perioder Personale data til Reference database Løn kørsel Introduktion Indtastning for timelønnede Indtastning for månedslønnede Indtastning af løn periode Indtastning af personale køb og mellemregning Indtastning af dagpenge ydelser Indtastning af specielle fradrag Information om inkasso og løn træk Information om pension Udvælgelse af personale Søg en person Udskrifter Udskriv løn Udskrivning af A1 formular Udskrivning af A10 formular Udskrift af A11 formular Udskrift af A13 formular Udskrift af opgørelse for periode Udskrift at Gruppe konti Udskrift af Firma profil

4 Udskrift af bankopgørelse Udskrivning af ferielønning Oprettelse af fil for Bank overførsel Sikkerheds kopiering af data Tag sikkerhedskopi Genskab sikkerheds kopi Eksport til andre regnskab Eksport Konfiguration af eksport Resultat af eksport Statistik

5 Forord Grundlaget for dette projekt blev stillet sammen med min gode ven Per Lund Nielsen, Grønland. Vi mente at der måtte kunne udvikles et løn program som var skræddersyet til det Grønlandske marked. I starten var det dog kun Per der fik glæde at dette program. Men efter flere års udvikling, megen korrespondance og test, lykkedes det dog at komme i mål, med hvad vi mener der er et godt Løn system. Programmet er ment som et supplement til et regnskabsprogram. Programmet bør da også benyttes som et rent løn program, med de muligheder der er implementeret i nuværende version. Jeg vil her benytte lejligheden til, at sige tak til Per for hans store testarbejde, tilbagemeldinger og support. Derudover vil jeg også benytte lejligheden til, at sige tak til min kone for den store forståelse og støtte hun har givet mig. Det har kostet os mange timers afsavn og mange timers sjovt arbejde. Tandslet, 11. november

6 Introduktion Velkommen Velkommen til Xellent Løn System. Det grønlandske løn system for den lille og mellemstore virksomhed, fra FMS Software. Dette program indeholder et løn system skræddersyet til det grønlandske marked. Programmet indeholder features og anvendelser der gør, at der kan bogføres løn for ansatte i ens firma. Xellent simplificerer processen for løn kørsel og vedligeholder regnskab for løn kørsler i indeværende regnskab. Xellent håndtere års afslutninger med udskrift at formularer der direkte kan anvendes til det grønlandske skattesystem. Med Xellent kan du udskrive lønsedler uden at investere i fortrykte lønsedler. Xellent håndtere den komplekse opgave at beregne pension for såvel overenskomst og privat pension. Alt dette og meget mere vil denne manual søge at klarlægge. 6

7 Nøgle features: Oprettelse af regnskab Her oprettes der årsregnskaber, kravlegårds regnskaber (test). Indsæt data / informationer fra reference database Reference database Reference database indeholder et kartotek over ansatte som man ønsker at anvende igen i et nyt regnskabsår eller andet regnskab. Informationer om den ansatte kan opdateres fra personale siden. Oprettelse af ansat Under dette punkt, hvilket der er under personale indtastning, oprettes den ansatte. Herunder indtastes tilhørende informationer for den ansatte. Løn kørsler Løn kørsler håndterer selve indtastningen af løn data for såvel måneds og timelønnede. Der kan oprettes specielle personale køb og anden mellemregning. Udskrifter Under underskrifter vælges der hvilken rapport der ønskes genereret. Der mulighed for valg af formularer og andre udskrifter. Sikkerhed Sikkerhed indeholder sikkerhedskopiering af regnskab og genetablering af samme. Statistik Statistik giver den bruger enkelte mulighed for at lave statistik på indtastede og oprettede data. Der kan her generes rapporter der kan eksporteres til andre programmer såsom Word, Excel etc. Eksport Eksport er et punkt der er af stigende interesse. Punktet er ikke færdig implementeret, da manglende kendskab til hvad der skal eksporteres til er ikke fastlagt. Til dette kan kun anbefales at i som bruger kommer med input til udviklingsteamet. 7

8 Kom godt i gang For at komme godt i gang med programmet er det vigtigt at overveje hvordan man nu vil bruge programmet. Med de muligheder programmet har indbygget er det vigtigt, at man beslutter sig for at oprette kontis og satser der er sigende og genanvendelige for alle sine ansatte. Man har sikkert en bred vifte af kontis i sit firma man vil anvende. Pension Man skal overveje om der skal anvendes pension, om Xellent skal anvende en fast timesats med tillæg eller kun faste satser. Det er også her man skal være opmærksom på netop pension reglerne. Pension beregnes kun af grundlønnen. Eks. Der oprettes en timesats til 90.- kr. Og to tillæg på henholdsvis 0.- kr. og 13,50 kr. Der indtastes 40 timer med grundløn og 10 timer med Akkord forskud. Pension udgør: ((40+10) Timesats) Pensions procent Xellent skelner imellem om der kun er et tillæg eller om det er tillægssats. 8

9 Regnskab Xellent håndtere regnskab for et år ad gangen. Så ved oprettelse af regnskab skal der indtastes et regnskabs navn samt er regnskabs år. Dette navn og år vil være unikt for dette regnskab. En detaljeret beskrivelse og anvendelse af de respektive features vil blive gennemgået i denne manual. Kravlegård Første gang der oprettes et regnskab, anbefales det at lave et regnskab som er en kravlegård. I denne kan fiktive personer oprettes og programmet kan læres at kende uden at ødelægge indtastede virkelige brugbare data senere. Support & Kontakt FMS Software Ved evt. spørgsmål - support på programmet står FMS Software selvfølgelig til rådighed. Adresse: FMS Software Lebølvej 13, Tandslet 6470 Sydals Superbruger: Per Lund Nielsen /

10 Licens aftale Ved installation af programmet accepterer du hermed licens aftalen for Xellent Lønsystem og hardware lås. Ønsker du ikke at acceptere licens aftalen skal såvel program, nøgle og dokumentation returneres til FMS Software. Licens Ved betaling af Xellent Lønsystem gives der hermed tilladelse til anvendelse af Xellent programmet. 1. Du må installere programmet og bruge det på de computere der anvendes i dit firma. 2. Du må anvende nøglen på de computere der anvendes i dit firma. 3. Du har tilladelse til at lave sikkerheds kopier af installations Cd en. 4. Der må kun anvendes 1 nøgle pr. licens. 5. FMS Software er på ikke nogen måde ansvarlig for tab af data eller anden tab af andre program pakker. Ligeledes stiller FMS Software ingen garanti for programmets evt. konflikt med anden installeret programmel. Fejl eller andre evt. problemer der kunne opstå. Xellent programmet og dokumentation er kopibeskyttet i henhold til gældende lov. Nøgle Programmet er beskyttet med en hardware lås. Denne lås skal altid være monteret i arbejdsstationens parallel port, for at programmet kan virke. Nøglen må ikke kopieres eller på nogen anden måde forsøgt kopieret eller genskabt. Ved fejl på nøglen skal den returneres til FMS-Software og den vil kunne byttes. 10

11 Nøglen er unik for kun dit program. Nøglen anvender krypteret password for kun din version. Accept Jeg har læst og forstået de betingelser og licens aftaler og er enig og accepterer alle punkterne i dette kapitel. Specielle USB nøgler kan rekvireres specielt. Dongle udseende: Parallel port USB port 11

12 Installation af Xellent I slutfasen af installation skal der manuelt startes en installation af Dongle / nøgle software. Dette skal gøres for at installere drivere til nøglen. For at installere Xellent skal du: I sæt Xellent CD i dit CD-ROM drev. Afhængigt af dit styresystem vil Setup.exe blive startet automatisk. (Hvis ikke installationen startet automatisk, kør Setup.exe manuelt fra Cd-rommen.) Ved første billede som ses herunder, trykkes next. 12

13 Licens acceptering Det næste punkt er licens acceptering. Her skal du tage stilling til om du vil acceptere denne licens. Placering af program Du vil blive spurgt om du vil acceptere placering af programmet Xellent som Setup har foreslået. Hvis du have en anden placering trykkes Change knappen. Du vil nu kunne vælge en anden placering. Det anbefales at acceptere den foreslåede placering. Da evt. senere opdateringer altid vil blive sat til den samme sti. Dog kan du selvfølgelig også her selv vælges alternativ placering. 13

14 Efter valg af placering trykkes på Next knappen. Nu vil den valgte sti placering, program folder navn blive præsenteret. Når du accepterer dette vil programmet blive installeret med de ønskede valg. Der trykkes nu på Install for at fortsætte. Programmet vil nu installere Xellent og tilhørende software. 14

15 Efter installation kommer menuen frem med Install Wizard Complete. Her trykkes Finish. Nøgle installation Efter installation af Xellent skal nøgle driverne installeres. Dette gøres ved at trykke på Start og gå til den nu ny installerede Program gruppe der hedder Xellent X.XX. I denne gruppe vil der være et ikon der hedder Dongle Install. Den knap trykkes på og nu vil et installation billede fremkomme. Programmet vil nu spørge om at HASP Device Driver Setup programmet skal startes. Til dette svarer du ja. Installation vejledningen for HASP følges. 15

16 Det første punkt er at den fortæller at den vil lukke nogle programmer, for at sikre at de ikke konflikter under installation af HASP driver. Til dette svarer du ja.(continue) Den næste menu fortæller hvad system den har fundet. Her trykkes på Next for at fortsætte. 16

17 I næste menu vælges den anbefalede / recommended settings. Programmet fortæller nu at det er en USB Parallel mode. Herefter trykkes der Next for at fortsætte. 17

18 Som det sidste punkt trykkes Finish for at afslutte. Programmer er nu installeret på din computer. Af installation af Xellent For at fjerne programmet igen anvendes standard Windows program. Denne findes under kontrol panel som Tilføj / Fjern programmet, herefter af installeres Xellent. Alle oprettede regnskaber skal slettes manuelt fra den sti placering programmet var installeret på. 18

19 Start og afslut Xellent For at starte Xellent: 1. Fra Windows start menu, vælg alle programmer. 2. Vælg program gruppen Xellent X.XX 3. Klik på Xellent Eller anvend ikonet på skrivebordet / desktoppen. For at afslutte Xellent: 1. Fra Xellent menu vælges afslut. 2. Vælg nu afslut og programmet lukker. 3. Eller tryk Windows luk ikonet i Xellent. 19

20 Management Introduktion Her gives en introduktion til management af regnskaber. Der vil blive forklaret hvad de enkelte features kan anvendes til. Med management af regnskaber giver Xellent den mulighed, at man kan oprette flere regnskaber for sine ansatte. Der er mulighed for at oprette et regnskab hvor man kan træne Xellent features i. Hvert regnskab stækker sig over et år ad gangen. Et regnskabs år svarer til et løn år. Dvs. fra d 1-1 til Features i management Oprettelse af regnskab med bestemt regnskabsår Valg af aktivt regnskab Management af regnskab Konfiguration af aktivt regnskab Overførsel af reference data Management af personale kartotek Sikkerheds kopiering af Reference database 20

21 Management af Regnskab Via Xellent Outlook baren vælges Management. Herefter trykkes på Regnskaber. Hvorefter flg. vindue vil blive vist. Alternativt kan management af regnskab fremkomme vha. Xellent menu. Herunder er vist hvor menu baren og Xellent Outlook findes. Herefter er de benævnt som Menu og Grafisk menu. Dialog for Management af regnskab: Menu aktiveres i denne bjælke Xellent Outlook bar / Grafisk menu 21

22 Oprettelse af regnskab Regnskabsnavn og år For at oprette et regnskab skal der bestemmes et regnskabs navn og et regnskabs år. Året skal indtastes med firecifre. Her indtastes regnskabsnavn Her indtastes regnskabsåret Når disse er korrekt indtastet trykkes på knappen Opret nyt regnskab med ikonet Nu bliver regnskabet oprettet og herefter sættes det automatisk som det aktive regnskab. 22

23 Valg af regnskab Sæt aktivt regnskab Et regnskab vælges ved at klikke på et regnskab i listen over nuværende regnskaber. Alternativt kan vælges i comboboksen Vælg regnskab. Her vælges regnskab Efter valg af regnskab trykkes knappen: Sæt som aktivt regnskab ikonet er 23

24 Slet af regnskab Fjern regnskaber Et regnskab slettes ved at udvælge et ikke aktivt regnskab i liste over nuværende regnskaber. Et aktivt regnskab kan ikke slettes. Husk evt. at tage et sikkerhedskopi inden regnskab slettes. For at slette et regnskab trykkes knappen: Slet regnskab ikonet er Alle data for regnskab slettes. 24

25 Konfiguration af regnskab Konfiguration af regnskab anvendes når man har oprettet data i reference databasen. Ved årsskifte kan indholdet at reference databasen overføres til et nyt oprettet regnskab. Reference databasen indeholder informationer om såvel firmaprofil, opsætning, konti beskrivelse, pension og dagpengesatser samt personale informationer. Reference database bliver manuelt opdateret under de respektive indtastninger. Dette vil blive beskrevet under alle punkter. Sorterings kriteria af personale informationer Konfiguration af regnskab Option for valg af firmaprofil, pensions satser, Timedagpenge og kontis der skal overføres Valg af personale Multi select ved at holde Ctrl tasten nede samtidigt med muse klik på personale 25

26 Under management vælges et regnskab herefter vælges der i Personale kartoteket hvilke personer der ønskes overført til det nye regnskab. Såsom firmaprofil og andre options vælges til og fra efter behag. Overførsel af reference database For at overføre Reference database informationer over til at aktivt regnskab trykkes knappen: Overfør til Aktivt regnskab med ikonet: Hvis ikke en person er aktuel mere i reference databasen slettes denne ved at pege på aktuelle person i kartotek listen for herefter at trykke på knappen Slet fra kartotek. Reference database informationer For at se hvad reference database indeholder af informationer klikkes på fanebladet: Reference Database Informationer. Faneblad for Reference database informationer Her kan der bladres via fanebladene for se alle gemte informationer. 26

27 Slet kontis i reference database Under fanebladet konto informationer kan kontis der gemt i reference databasen slettes. Man sletter en konto ved at markere den ønskede konto i tabellen. Herefter trykkes knappen Slet konto. Konto markeres så linien bliver blå. Herefter slettes kontoen ved at trykke slet. Øvrige informationer Firmaprofil, Timedagpenge satser og overenskomst informationer kan kun opdateres ved at overføre data fra et aktivt regnskab under tilhørende punkt. Disse features vil blive gennemgået under aktuel side. 27

28 Backup af Reference Database Det er vigtigt at bemærke her, at det kun er reference database informationer der blive enten gemt i backup eller genskabt fra fil. Denne features giver Xellent brugeren mulighed for backup af sin reference database. Ligeledes er det også muligt at genskabe evt. tabte data til reference databasen. Backup REFERENCE Database For at åbne siden med backup klikkes på fanebladet Reference DB. Fanebladet Reference DB Ved at aktivere knappen startes en backup af Reference Databasen. En dialog vil give brugeren mulighed for at vælge placering af sin fil. Se billede af dialog næste side. ( Gem Åbn ) 28

29 Restore Reference Database Ved at aktivere denne knap kan brugeren via en dialog vælge hvilken reference database der ønskes genskabt / indlæst igen. Dialog Dialogen er standard Windows stifinder dialog. Xellent indsætter automatisk en dato samt et default navn for filen. Det er brugeren frit at navngive til andet. Dialogen er af samme struktur som for genskab, dog er knappen Gem ændret til Åbn. 29

30 Opsætning af system For hvert regnskab der oprettes håndterer Xellent en række af system oplysninger, opsætning af udskrifter andre features. Disse generelle opsætninger vil blive gennemgået i dette kapitel. Det er vigtigt at få indtastet alle relevante oplysninger. Ved Bank overførsel, oprettelse af formularer anvender systemet oplysninger fra disse opsætninger. Xellent features: Firmaprofil Opsætning af system Konti administration Pension Dagpenge & Tillægssatser Firmaprofil Xellent håndtere firmaprofil indtastning. Dette anvendes i lønseddel udskrift, A1..A13 formularer. Ved Bank overførsel samt andre funktioner. Under Firmaprofil indsættes relevante oplysninger i de respektive felter. Ved endt indtastning gemmes data. Indtastningerne for Firma Profil vil blive medtaget i sikkerhedskopien, når denne funktion udføres. Bemærk at der under denne side er mulighed for at overføre Firma Profil data til Reference Databasen. Dette gøres ved at trykke på knappen Overfør til Reference Database. 30

31 Firmaprofil Denne dialog åbnes enten via grafik baren eller menu baren. Før der kan indtastes informationer i dette skema skal knappen Rediger aktiveres. Dette giver adgang for indtastning. Efter endt indtastes trykkes knappen Gem for at gemme data i regnskab databasen. Der indtastes i felterne informationer om firma profilen, adresse, bankkonto etc. Hvis man anvender Bank overførsel er der her mulighed for at præ definere stien for placering af den fil som Xellent opretter for import i Bank programmerne. Denne fil placering startes ved at trykke knappen Sti. Herefter vil en Windows stifinder dialog fremkomme. 31

32 Opsætning af system Antal kopier af udskrifter Ved opsætning af system kan du i Xellent opsætte antallet af kopier for udskrifter. Lønsedler Kopier af A1 og A13 formularer Kopier af A10 Kopier af A11 Opsætning af dispositions dato Med Xellent kan du ved udskrivning af lønsedler angive disposition datoen for såvel timelønnede og månedslønnede. Ydermere kan der for forud månedslønnede indtastes disposition dato. Disposition dato beregnes via et ± offset på afslutnings dato for den aktuelle løn kørsel. Datoen vil blive skrevet på lønmodtagerens lønseddel. Eksempler for dispositions dato: Er dispositions dato sat til 0 vil dato blive afslutnings dato der indtastes under løn kørslen. F.eks. Løn kørsels dagen er 31 januar 20xx. Disposition er sat til -2. Nu vil dispositions dato være 29 januar 20xx. Disposition er sat til 2. Nu vil dispositions dato være 2 februar 20xx. 32

33 Logo for print Gældende for alle din lønsedler har man mulighed for at indsætte et firma logo. Firma logoet skal være af formatet eksempel.bmp. (Bitmapped) Logoets størrelse er angivet herunder MAX 3 cm. MAX 5 cm. Alle indtastninger i System opsætning medtages til Reference databasen når denne aktiveres på siden Firmaprofil. 33

34 Opsætning af Kontis Indtastning af konti Med Xellent er muligt at oprette de konti man kan finde anvendelse for i sit regnskab. Der ikke nogen limit på antallet af konti. De kontis der oprettes kan anvendes for timelønnede og månedslønnet. Dog er det for månedslønnet kun tillæg der kan anvendes. Kontis kan beskrive alt fra grundløn, akkorder, bonus, gratialer, taxatillæg, trawler akkorder etc. etc. Det vigtigste for konti oprettelser er at tage stilling til om det skal anvendes som en grundløn eller kun som et tillæg. Her skal pensions reglerne nøje overvejes. De respektive kontis kan tildeles den enkelte timelønnede. Disse kontis kan så for den timelønnede specificeres til et givent time sats. Dvs. den midlertidige indsatte timetillæg kan overskrives under Personale data. Slettes et konto nummer, vil den ikke blive slette for den ansatte hvis den er overført til denne. Hvis man ønsker en ændring af denne skal dette foretages under personale data. Alle konto specifikationerne der indtastes her vil være tilgængelig i en konto liste under personale data. Dette betyder at konto der er oprettet kan tildeles individuelt til de timelønnede. Mangfoldighederne for oprettelse af kontis er kun begrænset af brugerens krav og indstilling til beskrivelse. Denne opbygning gør systemet fleksibelt med hensyn til opsætning af såvel tillæg og timeløn. 34

35 Administration af konti Her indtastes Timetillægget Her bestemmes tillægstype Her bestemmes om der skal redigeres, gemmes eller slettes Her indtastes konto beskrivelsen Opsætning af konti kan overføres til Reference Databasen. Dette gøres ved at trykke på knappen Overfør data til Reference Database. 35

36 Pensions satser Under menupunktet pension kan pensions satser indtastes. Xellent programmet håndterer pensions beregning bestemt af GA - Grønlands Arbejdsgiver og dens overenskomst. Disse satser skal indtastes efter overenskomst satserne. Xellent beregner pension af timesats eller procentsats. For hver ansat kan disse regler indtastes og specificeres individuelt. Hvis f.eks. en ansat ydermere ønsker en privat pension. Enten som fast beløb eller procents sats indtastes disse under personale indtastning. Faste fagområder Da GA har valgt at specificere pensions satser efter fag områder understøtter Xellent disse grupper. En evt. udvidelse af pension vil blive opdateret efter behov. Xellent er fleksibelt med hensyn til anvendelse af pension. For hver ansat kan der bestemmes om der medtages pension. Dette vil blive detaljeret beskrevet under personale indtastning. Alle satserne og indtastningerne kan overføres til Reference Databasen ved et tryk på knappen Overfør til Reference database. Beløbene for de enkelte faggrupper er opdelt i faglært eller ufaglært. Disse beløb er for hver time der er grundløn. Procentsatsen er af grundlønnen alene. Alle ny indtastede satser bør være ifølge overenskomst med GA og den ansatte. 36

37 Indtastning af pension Før indtastning af data trykkes knappen Rediger. Efter endt indtastning gemmes data ved at trykke på knappen Gem. Tryk rediger før indtastning af data Her indtastes pensions satser pr. time og procentsats. Tryk Gem efter indtastning af data 37

38 Time dagpenge satser Under menupunktet Dagpenge har Xellent indtastnings mulighed for firmaets satser. Disse indtastede satser vil blive anvendt ved løn kørsel, hvis der ønskes gøres brug af denne features. Firmaet dagpenge satser skattefri eller skatte fri loft Alle satserne og indtastningerne kan overføres til Reference Databasen ved et tryk på knappen Overfør til Reference database. Hvis skatte systemet, for individuelle satser, kræver at der et loft før beløbene. Kan der her bestemmes loftet for beløbet samt om Xellent skal checke for om grænsen er nået. Det er gældende for indeværende skatteår. Skatten beregnes som normal A-indkomst. 38

39 Oprettelse af personale Under menupunktet Personale kan information for ansatte indtastes. Der er mulighed for redigering og opsætning for hver ansat. Features: Person informationer Time eller månedslønnet Konti opsætning Bank konto der skal overføres løn til Lønseddel type Inkasso og andre løn træk Skatte oplysninger Ansættelses perioder Xellent kræver nogle minimums stamdata. Så derfor vil der ikke kunne gemmes informationer før disse er indtastet korrekt. Xellent vil markere manglende felter med rødt. Der er plads til max. 4 skatteændringer, hvilket modsvarer tilhørende A13 formular. Før skatte oplysninger og andre features kan indtastes for den ansatte. Er staminformationer nødvendige at indtaste og for derefter at blive gemt i systemet. Når korrekte stamdata er oprettet vil skærmbilledet for de andre features og opsætninger blive vist. Med knappen med ikonet hvilken person. kan vælges via en liste 39

40 Indtastning af ny ansat På siden med Personale trykkes knappen Ny person. Herefter vil følgende skærmbillede fremkomme. Ved fortrydelse af dette trykkes knappen Fortryd og data mistes. Der indtastes nu CPR nummer og den ansattes navn Adresse og andre informationer indtastes ligeledes Vælg hvilken gruppe den ansatte tilhører (Time / Måned) Vælg lønseddel type Indtast den ansattes timeløns sats eller månedsløn Indtast en personlig konto (Anvendes i eksport til regnskab) Indtast feriepenge satsen Afkryds feriepenge skal anvendes Efter endt indtastning trykkes knappen Gem. 40

41 Indtastning af konto specifikationer For at indtaste konto specifikation vælges fanebladet Konto Specifikationer. Herefter trykkes knappen Rediger. Listen med firmaets konti oprettet under Konto Administration Med denne knap slettes en konto for den ansatte Med denne knap overføres valgte konti til den ansatte I listen med konti kan der vælges en eller flere konti der ønskes overført til den ansatte. Ønskes mere end én valgt ad gangen trykkes og holdes Ctrl. tasten nede, samtidigt der vælges konti fra listen. Efter valg af konti overføres disse til den ansatte ved at trykke på knappen Overfør konti. Herefter vil valgte konti blive overført til den ansatte. 41

42 Redigering af konto specifikationer Under fanebladet konto specifikationer under personale indtastning kan enkelte konto såvel redigeres og ændres efter behov. Hvis konto ikke anvendes mere kan der her slettes. Bemærk at det kun er for denne ansat at kontoen bliver slettet. Her kan ændres konto dynamisk. Her bestemmes om det er en ren grundløn eller et tillæg Individuelle timetillæg indtastes her Efter endt redigering trykkes Gem knappen. Hvis der anvendes pension bestemmes her at det skal være en grundløn for denne medtages i pension beregningen. For Månedslønnet skal Kun Tillæg altid sættes til Ja 42

43 Overførsel til bank og forudlønnet For at Xellent senere kan genkende om der ønskes bankoverførsel eller om den det er en forudlønnet, skal disse features opsættes under personale indtastning. Forudlønnet gælder kun for månedslønnet. Hvis den ansatte ønsker beløb overført til vedkommendes bankkonto indtastes konto nummeret under Bank konto. Her vælges bankoverførsels type. Her bestemmes om det er forudlønnet Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 43

44 Indtastning af skatte oplysninger Skatte oplysninger Under personale kan skatte oplysninger såvel indtastes som redigeres. Xellent håndtere op til fire skatte oplysnings ændringer. Det er vigtigt at bemærke at Xellent altid vil vælge den sidst indtastede information som skatte reference. Dvs. det er altid den nederste i listen over skatte oplysninger der vil blive anvendt. Frikort Xellent håndtere ligeledes frikort og automatisk nedskrivning af denne. For at anvende disse frikort data skal fradragene være 0. Skatte procent må gerne indeholde en værdi. For at påbegynde indtastning eller redigering trykkes Rediger. Her indtastes skatte oplysningerne Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 44

45 Inkasso og fradrag Med Xellent kan der oprettes fradrag som enten er person specifikke frivillige træk, som man som arbejdsgiver indbetaler til f.eks. INI eller anden. Inkasso og løn træk Derudover kan der også oprettes beløbs træk som inkasso og andet fradrag. Andet fradrag kunne være en bøde afbetaling eller lignende løn træk. Inkasso fradraget kan oprettes som et fast beløb eller en procent sats med maksimum på 1/3 af lønnen. Løn træk / fradrag kan oprettes som fast beløb Begge har automatisk nedskrivning Informationer fremstår på lønseddel Hvis ikke der indtastes et rest fradrag eller i alt beløb vil system kontinuerligt trække såvel inkasso som løn træk. Person specifikke fradrag Person specifikke fradrag kan oprettes med frit beløb og tekst. Disse vil fremstå med tekst og beløb på den ansattes lønseddel. Disse fradrag er oprettet som service for de ansatte. Det er så firmaets opgave at indbetale de respektive træk til kreditorerne. 45

46 Inkasso og fradrags dialogen Her indtastes inkasso og andet fradrag. I alt og rest beløb indsættes også her. Her indtastes person specifikke fradrag med frivilligt beløb og tekst. Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 46

47 Pension for personale For hver ansat kan der opsættes hvorledes pension reglerne skal anvendes. Opsætning er konfiguration via nogle valg muligheder, samt der er mulighed for individuel pension. Der kan anvendes overenskomst pension samtidigt med såvel ekstra firma pension og privat pension. Overenskomst pension Firma pension Privat pension Individuel tillægspension Pensions dialog 47

48 Opsætning af pension Her opsættes beregnings metode. Her indtastes firma pension og privat pension satser. Her opsættes pensions type Her opsættes hvilken faggruppe og kategori den ansatte tilhører. Features for opsætning er givet i de options der er valgbare. De mulige kombinationer er fleksible og skalerbare efter eget valg. Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 48

49 Ansættelses perioder Med Xellent kan man indtaste ansættelses perioder for den ansatte. Disse indtastede datoer vil blive anvendt i forbindelse med A11 formularen. Her kan der markeres om der er 2 perioder Her kan der via kalender dialog angives ansættelses perioder Efter endt redigering trykkes Gem knappen. 49

50 Personale data til Reference database Overfør person til kartotek Via fane bladet kartotek kan alle personale informationer overføres til Reference Databasen. Dette gøres ved trykke knappen Overfør aktuelle person til Reference databasen. Dialog for kartotek 50

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1

Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1 Forord SuperNova er udviklet med henblik på at hjælpe frivillige ledere i DFIF med at administrere de mængder

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Kørebogen. Indholdsfortegnelse Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere.... 5 Opret biler... 5 Efter at de fornødne

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere