Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April 2013"

Transkript

1 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Den årlige Generalforsamling 24. April

2 Generalforsamlingen den 24. april Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2

3 Dagsorden pkt. 1 Bestyrelsen foreslår Erik Jensen Højagerparken 45 Erik - scenen er din!! 3

4 Generalforsamlingen 24. april 2013 Dagsorden pkt. 2 Optælling af stemmeberettigede 4

5 Generalforsamlingen 24. april 2013 Dagsorden pkt. 3 Bestyrelsens beretning om det forløbne år 5

6 Dagsorden pkt. 3 Præsentation af bestyrelsen: Jørgen Lakjer, formand (valgt 2006) Hanne Mortensen, kasserer (valgt 2011) Kirsten Ihler (valgt 2006) Kjeld Letting (valgt 2009) Heidi Bodum Bjerregaard (valgt 2011) 6

7 Dagsorden pkt. 3 Præsentation af bestyrelsen (forts.): Suppleanter: Gert Düring, (valgt 2010) Ulla Zetterberg Riecke, (valgt 2011) Revisor: Hanne B. Hansen, (valgt 2007) 7

8 Dagsorden pkt. 3 Afholdte møder: Bestyrelsesmøder: Den 28. februar 2013 Den 11. april 2013 Andre møder: Den 1. marts 2013, møde med formændene for parcelforeningerne og Andelsboligforeningen og Ing. Frederik Larsen fra Århus Kommune 8

9 Dagsorden pkt. 3 Afholdte møder: (forts.) Mødet drejede sig primært om den eventuel kommende rundkørsel ved udkørslen fra Ranunkelvej til Sabrovej Referater af samtlige møder kan ses på grundejerforeningens hjemmeside 9

10 Dagsorden pkt. 3 Ændring af aftaler med Flemming Nørgård Anlæg (FNA): Ukrudt på støjvoldene langs Højagerparken og Rødtjørnvej vil kun blive fjerne 4 gange om året i 2013 og 2014 Samlet besparelse: ,75 10

11 Dagsorden pkt. 3 Ekstraopgaver udført af Flemming Nørgaard Anlæg i 2012: Beplantning af inderside af støjvolden ved Rødtjørnvej Der blev plantet ca Malus Saragentii og Ribes buske med 50cm mellemrum mellem planterne og mellem rækkerne 11

12 Dagsorden pkt. 3 12

13 Dagsorden pkt. 3 13

14 Dagsorden pkt. 3 14

15 Dagsorden pkt. 3 Ekstraopgaver i 2012 (forts.): Træflis på indersiden af volden blev fjernet og lagt ud på ydersiden af volden af unge fra Sabro Idræts Forening Udskiftning af syrener og udlægning af muld i bedene langs stien ved Rødtjørnvej og Grønagerparken 15

16 16

17 Dagsorden pkt. 3 Ekstraopgaver i 2012 (forts.): Udtynding af buske og træer i område A ved skellet mellem grundejerforeningens område og boligerne ved Boligkontoret afd. 46 Udtynding af buske og træer i område B er medtaget i budgetforslaget for

18 Dagsorden pkt. 3 Område A 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Dagsorden pkt. 3 Ekstraopgaver i 2012 (forts.): Genplantning af ca. 50 buske på indersiden af volden ved Højagerparken Udskiftningen var nødvendig på grund af de dårlige groforhold på den stejle skråning, hvor regnvandet løber væk fra planterne 23

24 Dagsorden pkt. 3 Der blev i 2012 renset og spulet i alt 76 vejbrønde Grundejerforeningens veje: 30 Rødtjørnvejs Parcelforening: 25 Højagerparkens Parcelforening: 10 Andelsboligforening: 11 24

25 25

26 26

27 Dagsorden pkt. 3 Reparation af asfaltbelægningen på veje og stier: Arbejdet blev udført af NCC Roads og Nørgaard Revneforsegling Flere huller i asfaltbelægningen på Ranunkelvej og stisystemet blev repareret Hajtænder blev udskiftet 27

28 28

29 29

30 30

31 Støjvold Forslaget ikke godkendt Højagerparken Andelsboliger 32

32 Støjvold Forslaget accepteret Støjvold 33

33 Dagsorden pkt. 3 Forslaget vil blive forelagt byrådet Såfremt det bliver godkendt vil der blive afholdt en offentlig høring Tidspunktet for høringen vil blive offentliggjort på Århus Kommunes hjemmeside Det forventes at rundkørslen vil blive lavet til efteråret 34

34 Dagsorden pkt. 3 Hærværk i området! Affaldsstativ smadret i påsken Pris for udskiftning: kr Brosten i indkørsler til boligområder bliver stadig fjernet, hvilket i høj grad udgør en potentiel sikkerhedsrisiko for ældre Pris for udskiftning af brosten, kr

35 36

36 37

37 Dagsorden pkt. 3 Reparation af bomme ved stierne: Der i alt 11 bomme på stierne i foreningens område Indtil nu har vi selv vedligeholdt dem ved at smøre låsene hvert forår Et mere grundigt eftersyn af alle bomme er nu blevet nødvendigt, og er derfor medtaget som en af ekstraopgaverne i budgettet for

38 39

39 Dagsorden pkt. 3 Vintervedligehold af Rødtjørnvejs stamvej: Aftalen med Rødtjørnvejs Parcelforening om, at de selv sørger for vintervedligehold af stamvejen blev ændret i januar måned Grundejerforeningen overtog snerydning og saltning af fortovet 40

40 41

41 Dagsorden pkt. 3 Rotter ved søen: I oktober måned blev grundejerforeningen gjort opmærksom på, at der var set rotter ved søen i den sydlige ende af området Vi kontaktede derfor kommunens afdeling for rottebekæmpelse, og arrangerede en tur rundt om søen med en repræsentant fra afdelingen 42

42 Dagsorden pkt. 3 Rotter ved søen (forts.) Turen viste ingen synlige tegn på rotter, da levevilkårene for rotter omkring søen er meget ringe Dog er der mulighed for at rotter søger til området i august oktober, hvor de lever af frø fra planter, hvorefter de igen søger tilbage til boligområderne 43

43 44

44 Dagsorden pkt. 3 Boligselskabernes afdelinger: AlmenBo Århus: 4 afdelinger med til sammen 181 lejere Boligkontoret Århus: 3 afdelinger med til sammen 124 lejere I alt 305 lejere, hvilket svarer til Ca. 65% af foreningens medlemmer 45

45 Dagsorden pkt. 3 Boligselskabernes afdelinger (forts.) Afdelingsformændene informerer lejerne om afholdelse af foreningens generalforsamling Lejerne er meget velkommen på generalforsamlingen, hvor de har taleret Stemmeretten udøves af afdelingsformændene eller deres stedfortrædere 46

46 Dagsorden pkt. 3 Besøg foreningens hjemmeside! Og bliv orienteret om foreningens arbejde Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år :

47 Dagsorden pkt. 3 Spørgsmål vedrørende beretningen? 48

48 Generalforsamlingen 24. april 2013 Dagsorden pkt. 4 Godkendelse af regnskab

49 Dagsorden pkt. 4 Indtægter Bidrag 2012 fra medlemmer: Renteindtægt: 969 I alt:

50 Dagsorden pkt. 4 Udgifter Vedligehold af området: Grønne fællesarealer Støjvolde, Højagerparken og Rødtjørnvej Fejning af parkeringsplads, m.m. Vintervedligehold af stier (Okt. - Dec. 2011, Jan. - Mar. 2012) I alt:

51 Dagsorden pkt. 4 Driftsudgifter: Udgifter (forts.): Kontorhold og IT-udstyr Reparation af bomme og affaldsstativer Diverse, (inkl. et rådighedsbeløb for bestyrelsen på kr ) I alt:

52 Dagsorden pkt. 4 Udgifter (forts.) Vedligehold af veje: (betalt af brugerne i henhold til fordelingsnøgle) Græsklip af vejrabatter Vedligehold af 36 kloaker Vintervedligehold veje (Okt. Dec Jan. Mar. 2012) Rep. af veje, rabatter og fortove I alt:

53 Dagsorden pkt. 4 Ekstraopgaver: Udgifter (forts.) Beskæring / Udtynding af beplantning Udskiftning af syrener og udlægning af muld Genplantning af støjvolden ved Højagerparken 54

54 Dagsorden pkt. 4 Udgifter (forts.) Ekstraopgaver (forts.) Fjernelse af træflis fra volden ved Rødtjørnvej Beplantning af indersiden af støjvolden ved Rødtjørnvej Uforudsete reparationsopgaver m.m. I alt:

55 Dagsorden pkt. 4 Udgifter: Indtægter: Afskrivning af IT udstyr: Overskud / Underskud per 31. december 2012 Overskud:

56 Dagsorden pkt. 4 Balance per 31. december 2012 Passiver: Driftskonto, saldo per 31. december 2011: Vejfondkonto, Saldo per 31. december 2011: IT-udstyr, Primo saldo 2012: Overskud / Underskud: Passiver i alt:

57 Dagsorden pkt. 4 Balance per 31. december 2012 (forts.) Aktiver: IT-udstyr, anskaffelsespris: Akkumuleret afskrivning: Indestående Danske Bank Hinnerup: Driftskonto: Vejfondkonto: (for udlægning af asfaltslidlag) Aktiver i alt:

58 Dagsorden pkt. 4 Regnskabet revideret og godkendt af foreningens revisor Hanne Bech Hansen den 12. marts 2013, med følgende anmærkninger vedrørende bogføring: Manglende kvittering for telefon og IT godtgørelse (rettet samme dag) Utilstrækkelig dokumentation for overførsel af beløb for fjernelse af træflis på Rødtjørnvejs støjvold 59

59 Dagsorden pkt. 4 Vejvedligeholdkonti, Saldo per 31. December 2012 AlmenBo afd. 39, Ranunkelvej AlmenBo afd. 42, Højagerparken AlmenBo afd. 44, Ranunkelvej Boligkontorret Århus afd. 58, Ranunkelvej Boligkontoret Århus afd. 70, Ranunkelvej Højagerparkens Parcelforening Rødtjørnvejs Parcelforening I/S Århus II (Grønagerparken) Andelsboligfor. Ranunkelparken Beløb der skal overføres - I alt: 823, ,46-53,14 725,03 494, , ,27 922,76 263, ,70 60

60 Bilag nr. Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Udskriftdato: 19. april 2013 Start Kontooversigt Vedligehold af Veje 2013 AlmenBo Afdeling 39 Ind/-udbetalinger, faste vedligehold aftaler 2013 Vedligehold af veje: Andel 9% Vejfond: Andel 9% Saldo per 31 december 2012: 823,89 31 Dec ,00 Dato Tekst Indbetaling Udbetaling Saldo Indbetaling Saldo 10. Jan. 4 Vintervedligehold af veje, Oktober - December , ,98 Vintervedligehold af veje, Januar - Marts 2013 Saldo: ,98 Saldo: ,00 Kreditnotaer og udgifter for reparationer af veje, rabatter og fortove Overført Saldo: , ,98 Samlede bevægelser: kr ,87 kr ,98 kr ,00 1. Januar December

61 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Udskriftsdato: 19 april 2013 Start IT-Udstyr Køb og afskrivning Køb af udstyr Pris Overført Afskrivning Akkumuleret Saldo Udstyr År Dato/Måned fra ny Afskrivning % 2012 Afskrivning april Printer/Scanner, Canon Multifunktion % april Computer, Pakard Bell (Kasserer) % oktober Printer, Brother (Kassereren) % marts Digitalkamera % juni Printer Brother (Kasserer) % juni Computer, Pakard Bell (Formanden) % Total: Total Overført Afskrivning: Total Afskrivning: Total Akkumulerede Afskrivninger: Saldo ultimo:

62 63

63 Dagsorden pkt. 4 GVJ Regnskabsprogram: Microsoft Excel 2010 program Brugervejledning med makroer Grøn farve for sider der skal opdateres løbende Rød farve for sider der skal opdateres ved årsskifte Grå farve for sider hvor opdatering sker automatisk 64

64 Bogføring Løbende opdateringer Bogføring Vej kt. Betalingsoversigt Vejfondkonto Opgørelse Bilag Kørselsbilag Primo Saldi Samlet budget Årlige opdateringer Asfaltslidlag IT Udstyr 5 års plan Data FNA Kontrakt Automatisk opdateringer Resultatopgørelse Kontoudtog Kontoplan Budget Budgetoversigt Driftsbudget Vejbudget Budgetdifferencer Vejbrønde Vejkonti Fordeling Omk. Fordelingsnøgle Test Budget Snerydning Boligenheder Kontrol af beregning 65

65 Dagsorden pkt. 4 Spørgsmål til regnskabet? 66

66 Generalforsamlingen 24. april 2013 Dagsorden pkt. 5 Indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 67

67 Generalforsamlingen 24. april 2013 Dagsorden pkt. 6 Vedtagelse af budget for 2013, herunder fastsættelse af det årlige bidrag fra medlemmerne, og størrelsen på bestyrelsens rådighedsbeløb i

68 B U D G E T F O R S L A G Regnskabsåret 2013 Årlig bidrag, Fællesudgifter: kr BUDGET BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER AlmenBo Aarhus, Afdeling 33, 39, 42, Boligenheder Boligkontoret Århus Afdeling 46, 58 og Boligenheder Private grundejere, Højagerparken 29 Boligenheder Private grundejere, Rødtjørnvej 40 Boligenheder BoligView (Grønagerparken) 56 Boligenheder Andelsboligforeningen Ranunkelparken 16 Boligenheder Tryllefløjten og Galaksen 12 Enheder Sabro Legeplads 12 Enheder Renteindtægter, Danske Bank Hinnerup Afdeling Total:

69 Budgetforslag 2013 (forts.): BUDGET BUDGET REGNSKAB UDGIFTER, Driftsbudget (Fællesudgifter) Vedligeholdelse af grønne fællesarealer Vedligeholdelse af støjvold, Højagerparken Vedligeholdelse af støjvold, Rødtjørnvej Fejning af P-plads, opsamling af affald Vintervedligehold Stier Kontorhold, IT (Hjemmeside, Telefon og Internet m.m.) Rep. af bomme, affaldsstativer og asfaltbelægning på stier Diverse Udgifter, Ekstra opgaver: Kontonummer 4000 (se side 2) I alt:

70 Budgetforslag 2013 (forts.) UDGIFTER, Vejbudget (Fordeles i henhold til Fordelingsnøgle) Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2012 Græsklip af vejrabatter Vedligehold af kloaker Vintervedligehold Veje Rep. af rabatter, fortove og asfaltbelægning på veje Indskud Vejfond (Asfaltslidlag) I alt: Total: Bugetteret Overskud:

71 Budgetforslag 2013 (forts.) BUDGET REGNSKAB Udførte ekstraopgaver i Beskæring / Udtyndning af beplantning, Område A Udskiftning af syrener og udlægning af muld Genplantning af støjvolden ved Højagerparken Fjernelse af træflis fra volden ved Rødtjørnvej Beplantning af indersiden af støjvolden ved Rødtjørnvej Uforudsete reparationsopgaver m.m I alt:

72 Budgetforslag 2013 (forts.) Budget Budgetterede ekstraopgaver i Opgave 6: Beskæring / Udtydning af beplantningen: Område B Opgave 7: Genplantning af 3 Allé træer på Rødtjørnvej Opgave 8: Reparation af bomme ved stisystemet Opgave 9: Genplantning af 1 Allé træ langs sti Opgave 10: Uforudsete reparationsopgaver m.m I alt:

73 Dagsorden pkt. 6 Rådighedsbeløb for bestyrelsen Forslag til godkendelse af størrelsen på rådighedsbeløbet beløbet i 2013 i henhold til foreningens vedtægt 14, Stk. 6: kr. 74

74 Dagsorden pkt. 6 Bestyrelsens budgetforslag for 2013 Indtægter: Udgifter: Budgetteret Overskud:

75 Dagsorden pkt. 6 Årligt bidrag fra alle i 2012 til vedligehold af fællesarealer: Kr. per boligenhed Årligt bidrag fra alle i 2013 i henhold til det fremsendte forslag: Kr. per boligenhed Difference: 221 kr. 76

76 Dagsorden pkt. 6 Budgetforslaget for brugere af veje i 2013: Kr. Som vil blive fordelt i henhold til fordelingsnøglen 77

77 78

78 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471, Sabro Opgørelse Budgetdifferencer Udskriftdato: 27. april Difference Procent Andelsboliger: Vedligehold af fælles arealer % (Udgift per bolig) Vedligehold af veje % Vejfond (asfaltslidlag) ,8% I alt: % Difference Procent Højagerparken: Vedligehold af fælles arealer % (Udgift per grundejer) Vedligehold af veje % Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: % Difference Procent Rødtjørnvej: Vedligehold af fælles arealer % (Udgift per grundejer) Vedligehold af veje % Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: % Difference Procent AlmenBo: Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje % i alt 181 lejemål Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: %

79 Difference Procent Boligkontoret Århus Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje % i alt 124 lejemål Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: % Difference Procent I/S Århus II Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje % i alt 56 lejemål Vejfond (asfaltslidlag) % I alt: % Difference Procent Børneinstitutionerne Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje 12 enheder Vejfond (asfaltslidlag) I alt: % Difference Procent Sabro Legeplads Vedligehold af fælles arealer % Total udgift for de Vedligehold af veje 12 enheder Vejfond (asfaltslidlag) I alt: % 80

80 Dagsorden pkt. 6 Spørgsmål til budgetforslaget? 81

81 Generalforsamlingen 24. april 2013 Dagsorden pkt. 11 Eventuelt 82

82 Dagsorden pkt. 11 Ingen uddeling af GVJ Miljøpris for

83 84

84 Dagsorden pkt. 11 Flere emner fra de fremmødte? 85

85 Dagsorden pkt. 11 Så er der smørrebrød til alle der har bestilt!! Velbekomme 86

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere