It-anvendelse i befolkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-anvendelse i befolkningen"

Transkript

1 It-anvendelse i befolkningen 14

2

3 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret med rødt.

4 It-anvendelse i befolkningen - 14 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 14 Foto omslag: Colorbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på eller på Danmarks Statistiks temaside om it på ISBN: ISSN: Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf Forfatter: Justyna Wijas-Jensen Fuldmægtig i Danmarks Statistik. Cand. polit. fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik 14 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

5 Forord Informationsteknologi (it) får en stadig stigende betydning for danskernes måde at organisere og leve deres hverdag. Anvendelsen af it gennemsyrer flere områder af tilværelsen og dermed bliver viden om udbredelsen af it og internetadgang samt anvendelsesformål af stor vigtighed for både borgere, myndigheder og virksomheder. Den offentlige digitaliseringsstrategi, som betyder, at skriftlig kommunikation med den offentlige sektor skal foregå digitalt fra 15, er et eksempel på informationsteknologiens betydning for borgernes hverdag. I lyset af den kommende indfasning af obligatorisk digital post fra det offentlige, er der i denne årspublikation om itanvendelse i befolkningen et fokus på borgernes kontakt med offentlige myndigheder. Den digitale udvikling ses på mange fronter: Bankforretninger, køb af varer og tjenester samt kontakt med venner og familie er eksempler på områder, som i stigende omfang foregår digitalt og dermed også ændrer danskernes adfærd i dagligdagen. Med produkter som smartphones og tablets bliver det nemmere at gå på nettet, samtidig med at der hele tiden udvikles nye tjenester og gadgets. Også udviklingen inden for disse former for digitalisering af danskernes hverdag belyses i publikationen. Undersøgelsens grundsten er et harmoniseret europæisk spørgeskema, der muliggør international benchmarking. Ud over de europæiske spørgsmål medtages endvidere et antal danske spørgsmål takket være et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt Ældre Sagen. Samarbejdet har i 14 muliggjort belysningen af bl.a. brug af mobiltelefoner samt itsikkerhed. Hertil kommer en udvidelse af statistikkens sædvanlige stikprøve for årige med aldersgruppen årige. Udvidelsen af stikprøven betyder, at der er indsamlet og analyseret en række indikatorer om de ældre borgere it-kundskaber og -vaner. Disse resultater bliver præsenteret i den sidste del af publikationen. Danmarks Statistik, oktober 14 Jørgen Elmeskov Peter Bøegh Nielsen

6

7 It-anvendelse i befolkningen 5 Indhold Sammenfatning Adgang til og brug af it Adgang til it i de danske husstande Befolkningens adgang til og brug af it Kontakt med offentlige myndigheder Kontakt med det offentlige i Danmark og EU Hvad bruger danskerne internet til? Kommunikation Informationsøgning Online kontakt med læge Internetbank It-sikkerhed Streaming af film og musik Internetkøb Internetadgang via mobiltelefoner og smartphones... 5 Cloud computing It-anvendelse hos ældre borgere i Danmark Hyppighed af computerbrug Hyppighed af computer- og internetbrug Hvilke it-udstyr anvendes til internetadgang Formål ved internetbrug Færdigheder i at bruge computer og internet Brug af mobiltelefoner eller smartphones Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information... 44

8 6 - It-anvendelse i befolkningen Sammenfatning Digitalisering af Danmark Danskernes adgang til og brug af internet Indikatorer i undersøgelsen Fra 1. november 14 bliver det, som en del af den offentlige digitaliserings strategi 11-15, obligatorisk for alle borgere at modtage post fra det offentlige, digitalt. Strategien har vidtgående mål for digitaliseringen af Danmark, og det ene af strategiens indsatsområder er borgernes kommunikation med det offentlige. I 15 er målsætningen, at 8 pct. af borgernes kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt. På flere områder vil der blive indført obligatorisk digital selvbetjening, og flere services bliver tilgængelige for mobiltelefoner og tablets. Borgernes adgang til og brug af internet er en forudsætning for, at strategiens mål bliver opfyldt. Generelt er danskerne dygtige til at anvende it, hvilket er et godt udgangspunkt for en stadigt større digitalisering af hverdagen. I publikationen It-anvendelse i befolkningen 14 belyses danskernes anvendelse af it og internet i bred forstand. Men undersøgelsen adresserer også mere specifikke emner såsom digital kommunikation med det offentlige, hvilke it-udstyr danskerne bruger til internetadgang, hvad er de primære formål med internetbrug, danskernes indkøbsvaner ved e-handel samt en række forhold vedrørende itsikkerhed. Blandt årets resultater er følgende: 55 pct. af de ældste borgere mellem år har været på internettet inden for de sidste tre måneder. Det er en stigning på 32 procentpoint i forhold til 91 pct. af befolkningen har oprettet NemID, som er en forudsætning for at kunne læse digital post fra det offentlige Danskerne er førende i EU, når det kommer til online kontakt med offentlige myndigheder. 81 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider mod 37 pct. i gennemsnit for de 28 EU-lande pct. af de personer, der har brugt mobiltelefon i 14, er gået på internettet via mobiltelefonen. I 11 gjaldt dette kun for 33 pct. Danskerne har et betydeligt fokus på it-sikkerheden. Således har 38 pct. af internetbrugerne (eller 1,6 mio. brugere) svaret, at de har afholdt sig fra at afgive personlige oplysninger til sociale medier af sikkerhedsmæssige årsager Datagrundlag Publikationen bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere. Grundlaget er et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 14), men undersøgelsen dækker yderligere en række nationale spørgsmål, som udarbejdes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen og Erhvervsstyrelsen. Når denne publikation omtaler tal for EU, er datagrundlaget altid befolkningen mellem 16 og 74 år, da denne afgrænsning anvendes i alle EU-lande. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark. Dataindsamlingen er foretaget i marts-maj 14 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema. Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper.

9 It-anvendelse i befolkningen 7 1 Adgang til og brug af it It en del af hverdagen Danskernes adgang til internet Hvis danskerne skal kunne opfylde de krav, som stilles i Digitaliseringsstrategien, kræver det, at de er fortrolige med it, og at it udgør en relativt stor del af deres hverdag. Det er nødvendigt at have en naturlig tilgang til internettet og kunne tilgå det fra forskellige it-platforme. I det følgende afsnit ses der på danskernes adgang til internet samt de forskellige itudstyr. 1.1 Adgang til it i de danske husstande Elektronik i de danske hjem Smartphones erstatter fastnettelefonen samt anden elektronik Andelen af tablets og e-bogslæsere Figur 1 I 14 havde stort set alle danskere computer og mobiltelefon hjemme, men derudover findes der en række andre it- og elektroniske udstyr i de danske hjem. Bl.a. tablets og smartphones, som bliver mere og mere udbredt. I nogle tilfælde erstatter ny teknologi tidligere teknologier. Fx bliver fastnettelefonen erstattet af mobiltelefoner, som igen erstattes af smartphones. Andelen af husstande med et fastnetabonnement er faldet fra 78 pct. i 7 til 42 pct. i 14. Samtidig er andelen med smartphones steget fra 33 pct. i 11 til 73 pct. i 14. GPS-udstyr, som findes i lidt over halvdelen af de danske hjem, har i de seneste år fået konkurrence af navigationsudstyr integreret i smartphones, ligesom udbredelsen af digitalkameraer har været faldende i de seneste år, da de gradvist erstattes af kameraer i mobiltelefoner og smartphones. Tablet pc er findes nu i 45 pct. af de danske hjem. I 11 var det kun 9 pct. af familierne, som have en tablet pc. E-bogslæseren findes kun i 6 pct. af de danske hjem, men der er sket en tredobling i forhold til 11, hvor andelen lå på 2 pct. Familiernes besiddelse af it- og elektronisk udstyr Pct. af familier Mobiltelefon PC DVD-afspiller Digitalkamera Smartphone GPS navigation Kilde: Familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder Fastnettelefon Tablet pc E-boglæser Adgang til internet i hjemmet Adgang til bredbånd i hjemmet Andelen af familier med adgang til internet i deres hjem ligger i 14 på 93 pct. Over de seneste år er andelen steget med 24 procentpoint. Der er sket en endnu større stigning i udbredelsen af bredbånd. Andelen af danske familier med bredbåndsforbindelse ligger på 85 pct. i 14. Det udgør en stigning på 49 procentpoint over de seneste år.

10 8 - It-anvendelse i befolkningen Figur 2 Adgang til internet og bredbånd 9 8 Pct. af familier Adgang til internettet Adgang til bredbånd Befolkningens adgang til og brug af it Få har computer, men ikke internet Ni ud af ti danskere mellem 16 og 89 år har adgang til internet hjemme. Stort set alle med computer i hjemmet har også adgang til internet. Kun 1 pct. danskere har computer, men ikke internet. Definition computer En computer defineres i denne undersøgelse, som en stationær, bærbar eller tablet pc samt en notebook eller en netbook pc. Otte ud af ti danskere bruger en computer dagligt Unge er de mest flittige brugere af computeren Figur 3 Andelen af danskere mellem 16 og 74 år, der sidder foran computerskærmen hver dag eller næsten hver dag har været støt stigende i de seneste ni år og udgør 82 pct. i 14. I takt med at flere og flere bruger computeren, falder andelen af dem, der aldrig har brugt en pc. I 14 udgør denne andel 2 pct. af de årige. Andelen af danskere, som bruger en computer dagligt eller næsten dagligt er faldende med alderen. 85 pct. af de årige sidder ved tasterne hver dag, mens det kun gælder 67 pct. af de årige og 36 pct. af de årige. Computerbrug 9 8 Pct. af befolkningen år Aldrig Daglig

11 It-anvendelse i befolkningen 9 Andelen af danskere, som aldrig bruger internettet falder Daglig internetbrug Figur 4 Internetbrug hænger stærkt sammen med computerbrug. I lighed med computerbrug har udbredelsen af internetbrug været støt stigende i de seneste år. Andelen af dem, der aldrig bruger internet, falder fortsat og udgør i 14 3 pct. af befolkningen i alderen år. Andelen af danskere mellem 16 og 74 år, som bruger internettet dagligt eller næsten dagligt, er steget fra 57 pct. i 5 til 85 pct. i 14. Internetbrug Pct. af befolkningen år Aldrig Daglig Faldende andel ældre, som aldrig har brugt nettet Lidt mere end halvdelen af de årige har brugt internettet i de seneste tre måneder Figur 5 Her er der store aldersforskelle, hvor de ældste bruger internettet mindst. Dog er andelen af ældre mellem 65 og 89 år, som aldrig har brugt internettet, faldet fra 53 pct. i til 23 pct. i 14. Hvis man udelukkende ser på de ældste respondenter, dvs. de årige, kan det konstateres, at de er kommet godt med på den digitale bølge. Andelen af de årige, som aldrig havde brugt internet lå på 73 pct. i. I 14 ligger andelen på 41 pct. Samtidig er der flere og flere, som bruger nettet. Andelen af dem over 75 år, som har brugt internettet i de seneste tre måneder, er steget med 32 procentpoint over de seneste fire år. Internetbrug, ældre år 8 Pct. af årige Brugt internettet indenfor 3 måneder Aldrig brugt internettet

12 - It-anvendelse i befolkningen Ældre mænd bruger internettet mere end kvinder på samme alder Flere ældre kvinder er kommet på nettet Figur 6 27 pct. af alle kvinder imellem 65 og 89 år har aldrig brugt internettet, mens det samme kun gælder 18 pct. af mændene i samme aldersgruppe. Andelen er stigende med alderen for både mænd og kvinder og stiger således fra 8 til 53 pct. for mænd og fra til 62 pct. for kvinder, når man ser på 5 års aldersintervaller. Andelen af de årige mænd, som aldrig har brugt internettet, er uændret fra 13 til 14 og ligger fortsat på 53 pct. Derimod er der et stort fald blandt de årige kvinder, som aldrig har brugt internettet. I 13 lå andelen på 79 pct. og i 14 er den nede på 62 pct. Har aldrig brugt internettet. 14 Pct. af befolkningen år Mænd Kvinder Ældre i alt år -74 år år 8-84 år år Seks ud af ti ældre mænd går på nettet dagligt Figur 7 Blandt de ældre internetbrugere er der også en stor forskel på, hvor ofte de bruger internettet. Mens seks ud af ti mænd mellem 65 og 89 år ( pct.) går på nettet dagligt eller næsten dagligt, gælder det lidt flere end fire ud af ti (45 pct.) kvinder. Andelen falder med alderen, så kun 25 pct. af de årige mænd og 9 pct. kvinder bruger internettet dagligt eller næsten dagligt. Årsag til ikke at have internetforbindelse i husstanden. 14 Har slet ikke brug for internet 43 Kan ikke bruge internettet 36 Har adgang til internet andre steder 12 Computer koster for meget 11 Internetforbindelse koster for meget 8 5 Pct. af dem, som ikke har internet i hjemmet Intet behov er hyppigst årsag til manglende internetadgang 43 pct. af danskere uden internetadgang i hjemmet mener, at de ikke har brug for det. 36 pct. uden internet svarer, at de ikke ved, hvordan internettet kan bruges og fravælger det på grund af manglende kompetencer. 12 pct. har adgang til internettet andre steder, fx på arbejde og har derfor ikke brug for at have det hjemme.

13 It-anvendelse i befolkningen 11 2 Kontakt med offentlige myndigheder Danskernes kendskab til Digitaliseringsstrategien Som en del af Digitaliseringsstrategien bliver det fra 1. november 14 obligatorisk for alle borgere at modtage post fra det offentlige i en digital postkasse. I 14 svarede 8 pct. af alle borgerne mellem 16 og 89 år, at de kender til strategien. Figur 8 Kendskab til digital post fra det offentlige Pct. af befolkningen år Alle år år år år år år år Ved danskerne, at de kan blive fritaget? Hvis man ikke ønsker at modtage post fra de offentlige myndigheder digitalt, fx fordi man ikke har computer og internet i eget hjem, kan man blive fritaget. 55 pct. af borgerne mellem 16 og 89 år ved, at de har denne mulighed. Kendskab til fritagelsen er stigende med alderen. Det er kun 27 pct. af de årige, der ved, at man kan blive fritaget for modtagelsen af digital post fra det offentlige, mens andelen for de 65+ årige ligger på knap 8 pct. Figur 9 Vidste du, at du kan blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige? 14 Pct. af befolkningen år Ja 9 Nej Alle år år år år år år år Anm.: Resten har svaret Ved ikke eller Ønsker ikke at svare Tror de, at digital post bliver en fordel? En stigende andel danskere mener, at det vil være en fordel for dem at modtage posten fra det offentlige i en digital postkasse. I 12 svarede pct. af borgerne mellem 16 og 89 år, at det bliver en fordel for dem, når posten fra det offentlige kommer digitalt. I 14 ligger andelen på 52 pct.

14 12 - It-anvendelse i befolkningen Figur Bliver det en fordel for dig at modtage digital post fra det offentlige? Pct. af befolkningen år Alle år år år år år år år NemID Figur 11 For at kunne tjekke sin digitale post fra det offentlige eller fx logge på borger.dk eller netbank, er det en forudsætning, at man har NemID. NemID er ens digitale adgangsnøgle på internettet, der gør det muligt at se og oplyse fortrolige og følsomme oplysninger via internettet. Andelen af borgere, som har NemID er steget fra 81 pct. i 12 til 91 pct. i 14. Andel borgere med NemID Pct. af befolkningen år Alle år år år år år år år Stigende andel ældre med NemID Få benytter tilbuddet om hjælp til digital selvbetjening Stigningen i andelen af borgere med NemID ses især blandt de ældste borgere. Siden 12 er andelen steget med 27 procentpoint for de årige og med 34 procentpoint for de årige. Denne stigning skal ses i lyset af at flere tjenester fremadrettet kun bliver digitale og det kræver, at man har NemID. Der er dog en del ældre, som ikke selv er i stand til at klare online kontakt og derfor skal have hjælp til det. Det er muligt at få hjælp til offentlig digital selvbetjening og kommunikation på fx kommunens borgerservice og biblioteker. Dog er det forholdsvis få ældre, som får hjælp fra en medarbejder hos borgerservice (5 pct.) eller en bibliotekar (2 pct.), på trods af, at aldersgruppen er den med størst kendskab til dette tilbud. I alt har 67 pct. af borgerne i alderen år kendskab til, at man kan få hjælp hos borgerservice eller på landets biblioteker.

15 It-anvendelse i befolkningen 13 Figur 12 Ved du, at man kan få hjælp til offentlig digital selvbetjening Pct. af befolkningen år Ja Nej Alle år år år år år år år Anm.: Resten har svaret Ved ikke eller Ønsker ikke at svare Ældre får typisk hjælp fra familiemedlemmer Figur 13 Det er primært familiemedlemmer, som hjælper de ældre med at bruge netbank, læse digital post, kontakte SKAT eller installere antivirusprogrammer på computeren. 68 pct. af dem, som har svaret, at de får hjælp til online kontakt med det offentlige, bliver hjulpet af børn, børnebørn eller søskende. I 31 pct. af tilfældene er det ens ægtefælle, som hjælper med den digitale kontakt. pct. får hjælp fra en ven, nabo eller kollega. Hvem hjælper med online kontakt. 14 Barn/barnebarn, søskende 68 Ægtefælle/samlever/partner 31 Ven/nabo/kollega Underviser/kursusudbyder i internet 7 Borgerservice/kommunal sagsbehandler 5 Bibliotekar 2 5 Pct. af dem, som får hjælp til online kontakt år Næsten tre ud af fire danskere har besøgt borger.dk 72 pct. af alle danskere i alderen år har besøgt borger.dk, som er portalen, hvor man kan komme i kontakt med de offentlige myndigheder. På siden kan man bl.a. rette i sin forskudsopgørelse, melde flytning, bestille nyt pas eller skifte læge. Andelen af dem, som har besøgt siden varierer med alderen, hvor de fleste er blandt de årige og færrest er blandt de ældste borgere.

16 14 - It-anvendelse i befolkningen Figur 14 Har du været på borger.dk Pct. af befolkningen år Ja Nej Alle år år år år år år år Anm.: Resten har svaret Ved ikke eller Ønsker ikke at svare Mange vælger at kontakte det offentlige via nettet Figur pct. af danskerne besøger offentlige myndigheders hjemmesider, dette svarer til lidt over 3,5 mio. personer mellem 16 og 89 år. 47 pct. (2,1 mio. personer) henter skemaer eller blanketter fra fx kommunens hjemmeside, og 63 pct. (2,9 mio. personer) indsender oplysninger fx i form af udfyldte blanketter til statslige eller kommunale myndigheder via internetsider. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider i de seneste tolv måneder Pct. af befolkningen år Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider Download af blanketter eller skemaer Indsendelse af udfyldte blanketter mv. Indsende blanketter digitalt Der er dog en stor forskel imellem aldersgrupperne, når blanketterne skal sendes digitalt til det offentlige. De årige er mest flittige til at indsende udfyldte blanketter, hvor knap otte ud af ti har prøvet det i det seneste år. De ældste halter bagefter med en femtedel af de 75+ årige.

17 It-anvendelse i befolkningen 15 Figur 16 Indsendelse af udfyldte blanketter mv. til offentlige myndigheder Pct. af befolkingem år I alt år år år år år år år 21 Generel tilfredshed med online kontakt med det offentlige Figur 17 Brugerne af offentlige myndigheders hjemmesider er generelt tilfredse med, hvor nemt det er at finde de oplysninger, de søger (79 pct.) samt hvor nemt det er at bruge tjenesterne på hjemmesiderne ( pct.). Tilfredshed med online kontakt med offentlige myndigheder Pct. af brugere af offentlige myndigheders hjemmesider Hvor nemt er det at finde de oplysninger du søger Hvor nemt det er at bruge tjenesterne på offentlige myndigheders hjemmesider I alt år år år år år år år Digitale selvbetjeningsløsninger Tabel 1 Borgernes kontakt med offentlige myndigheder foregår i høj grad digitalt. I 14 har 12 pct. af borgerne mellem 16 og 89 år meldt flytning. Af dem har 86 pct. gjort det online via digital selvbetjening. 57 pct. har godkendt eller ændret selvangivelse, forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Af dem har 96 pct. gjort det online via digital selvbetjening. Kontakt via digitale selvbetjeningsløsninger. 14 I alt år år år år år år år Pct. af befolkningen år Meldt flytning Heraf online Ændret årsopgørelse Heraf online Tilmeldt sociale ydelser Heraf online

18 16 - It-anvendelse i befolkningen 2.1 Kontakt med det offentlige i Danmark og EU Danmark førende i EU i online kontakt med det offentlige Figur 18 Danskerne er førende i EU mht. online kontakt med offentlige myndigheder. I 14 har 81 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år, besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider. I 13 lå andelen på 37 pct. i EU. To tredjedele af borgerne i Danmark har prøvet at indsende udfyldte blanketter digitalt til det offentlige. For EU-borgere gælder det kun en femtedel. EU-tallene i dette afsnit er fra 13. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider i det seneste 12 måneder. 13/ Pct. af befolkningen år EU-28 (13) Danmark (14) Download af blanketter eller skemaer Indsendelse af udfyldte blanketter Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider Stor forskel på Danmark og EU men samme mønster Figur 19 Både i Danmark og i EU er det de årige, som er mest flittige til at indsende udfyldte blanketter til det offentlige digitalt. Men der er stor forskel på hvor stor en andel, der gør det. I Danmark er det flere end syv ud af ti af borgerne mellem 25 og 54 år, som benytter sig af online løsninger, når de skal indsende blanketter til offentlige myndigheder. I EU gælder det en ud af fire borgere i samme aldersgruppe. Selv om forskellen mellem Danmark og EU er stor, tegner der sig samme mønster mellem aldersgrupperne. De unge mellem 16 og 24 år ligger lavere end alle de andre aldersgrupper dog med undtagelse af de ældste adspurgte. Dette kan dog hænge sammen med, at de yngste og ældste borgere har mindre behov for at kommunikere med det offentlige end resten af befolkningen. Indsendelse af udfyldte blanketter mv. til offentlige myndigheder. 13/14 8 Pct. af befolkningen år EU-28 (13) Danmark (14) år år år år år år

19 It-anvendelse i befolkningen 17 De fleste ændrer eller godkender selvangivelse Figur Når borgerne, både i Danmark og i EU, bruger de offentlige myndigheders hjemmesider, er det primært for at ændre eller godkende deres selvangivelse. I EU er det mindst udbredt at anmelde flytning via internettet, i Danmark er det at indskrive sig på højere læreanstalter, som ligger lavest. Formål med brugen af offentlige myndigheders hjemmesider Pct. af dem, som har brugt offentlige myndigheders hjemmesider år EU-28 Danmark Indskrive sig på højere læreanstalter Anmelde flytning Bestille personlige dokumenter Tilmelde sociale ydelser 29 Søge eller bestille bøger på biblioteker 44 Selvangivelse Hver fjerde oplever tekniske problemer Problemer med utilstrækkelige oplysninger Problemer med manglende support Figur pct. af de EU-borgere, som har brugt de offentlige myndigheders hjemmesider i løbet af det seneste år, har oplevet tekniske problemer. I Danmark ligger andelen på 36 pct., og det betyder, at Danmark er det land i EU, hvor de fleste brugere af de offentlige myndigheders hjemmesider, oplever tekniske problemer. Dette hænger dog sammen med den store udbredelse af de digitale løsninger i Danmark sammenlignet med andre EU-lande. 23 pct. af de EU borgere, som har brugt de offentlige myndigheders hjemmesider i løbet af det seneste år, har oplevet problemer med utilstrækkelige, forældede eller uklare oplysninger på hjemmesiderne. I Danmark ligger andelen på 18 pct. 13 pct. af de EU borgere, som har brugt de offentlige myndigheders hjemmesider i løbet af det seneste år, har oplevet problemer med manglende support. I Danmark ligger andelen ligeledes på 13 pct. Problemer ved brug af offentlige myndigheders hjemmesider. 13 Pct. af dem, som har brugt offentlige myndigheders hjemmesider år EU-28 Danmark Tekniske problemer Utilstrækkelige oplysninger Manglende support

20 18 - It-anvendelse i befolkningen 3 Hvad bruger danskerne internet til? Internettet anvendes til en lang række aktiviteter Figur 22 Internettet anvendes til en lang række formål, bl.a. kommunikation, informationssøgning, internethandel mv. Anvendelsesmulighederne bliver fortsat flere i takt med, at teknologien udvikles og internetbrugen bliver en del af hverdagen for flere og flere. Udvalgte private formål ved internetbrug. 14 Sendt eller modtaget s/e-post Brugt internetbank Søgt information om varer eller tjenester Læst eller downloaded nyheder Brugt sociale netværkstjenester Søgt eller bestilt rejser eller overnatninger Streame film, serier eller tv-programmer Brugt bredbåndstelefoni Streame musik Lyttet til webradio Booket lægeaftaler via en hjemmeside Selv solgt varer eller tjenester på nettet Læse eller downloade e-bøger Selv oprettet hjemmesider eller blogs Pct. af dem, som har brugt internet i de seneste tre måneder 3.1 Kommunikation er stadigvæk den mest udbredte anvendelse Figur 23 Den mest hyppige internetanvendelse er stadigvæk at sende eller modtage pct. af internetbrugerne svarer, at de bruger nettet til denne kommunikations form Pct. af internetbrugere år I alt år år år år år år år

21 It-anvendelse i befolkningen 19 Sociale netværkstjenester er populære Figur pct. af internetbrugerne mellem 16 og 89 år er i 14 tilknyttet en online social netværkstjeneste. Det svarer til 2,8 mio. danskere. Andelen er faldende med alderen og det er primært de yngste respondenter, som er på de sociale medier. Sociale netværkstjenester. 14 Pct. at internetbrugere år I alt år år år år år år år Flest med en profil på Facebook Facebook er den mest populære sociale netværkstjeneste. 95 pct. af de årige brugere af sociale netværkstjenester har svaret, at de har en profil på Facebook. Det svarer til knap 2,7 mio. personer i aldersgruppen. 24 pct. (687. personer) bruger Instagram og 18 pct. (511. personer) har svaret, at de har en Twitterkonto. 3.2 Informationsøgning Information om varer eller tjenester Figur 25 Informationssøgning om varer eller tjenester er et af de mest populære formål ved internetbrug. 86 pct. af de danske internetbrugere, anvender nettet til at finde information om varer og tjenester eller til at sammenligne priser. Har søgt information om varer eller tjenester. 14 Pct. af internetbrugere år Mænd Kvinder I alt år år år år år år år Ældre internetbrugere er godt med Blandt de er der næsten lige mange mænd og kvinder, som søger information om varer eller tjenester på internettet. Billedet ser dog lidt anderledes ud for de ældre over 65 år, hvor det i højere grad er mandlige end kvindelige internetbrugere, som anvender internettet til informationssøgning.

22 - It-anvendelse i befolkningen Online nyheder, tidsskrifter og aviser Flere mandlige end kvindelige internetbrugere læser nyheder online Figur 26 Andelen af de danske internetbrugere, som læser nyheder på nettet eller downloader aviser og/eller tidsskrifter ligger i 14 på 73 pct. Andelen varierer med alderen, hvor det især er de årige internetbrugere, som benytter sig af denne mulighed. Der er også forskel mellem mænd og kvinder, da 77 pct. af de mandlige internetbrugere har læst nyheder online, mens det kun gælder pct. af de kvindelige internetbrugere. Forskellen mellem mænd og kvinder stiger med alderen og er størst for de årige samt for ældre over 75 år. Nyheder på internettet Pct. af internetbrugere år Mænd Kvinder I alt år år år år år år år 3.3 Online kontakt med læge Booking af lægeaftaler Figur pct. af internetbrugerne har brugt online booking til at få en lægeaftale i 14. Det er især udbredt blandt de kvindelige internetbrugere, hvor andelen ligger på 37 pct. Online kontakt med egen læge, speciallæge eller hospital er især populær blandt yngre kvinder. Det skal samtidig bemærkes, at kvinder kontakter relativt oftere læger end mænd. Kønsforskellen er størst i aldersgruppen år, hvor mere end fire ud af ti kvindelige internetbruger har booket lægeaftaler online. Booket lægeaftaler via en hjemmeside Pct. af internetbrugere år Mænd Kvinder I alt år år år år år år år

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen - 15 Udgivet af Danmarks Statistik December 15 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 17 Foto omslag:

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistisk Tiårsoversigt 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistical ten-year review 2012 Statistisk Tiårsoversigt 2012 Udgivet af

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Befolkningens brug af it 2012 v. 9.

Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om brug

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017 www.taarnbybib.dk WINDOWS 100 NETHANDEL E-BOKS COMPUTERSPROG GMAIL SLÆGTSHISTORIE DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vi tilbyder

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk dst@dst.dk Grøn it miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 211 Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Kursus. Velkomst. Hvad skal der ske? 12-12-2013. Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise. Kursusstedet Praktisk Pauser

Kursus. Velkomst. Hvad skal der ske? 12-12-2013. Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise. Kursusstedet Praktisk Pauser 12-12-2013 Kursus Velkomst Hvem er jeg/vi? Baggrund for at undervise Kursusstedet Praktisk Pauser Hvem er i? It niveau? Hvad er jeres forventninger til dette kursus? Hvad skal der ske? Formål med dette

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: 1. Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere