DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week:"

Transkript

1 CIFF C DK Company DK Company during Copenhagen Fashion Week: Blue Willi s / By Blue Willi s... CIFF, E-013 Choise... CIFF, E-013 Cream / Cream de Luxe...CIFF, C3-010 Creamie... CIFFKIDS, H-007 Deluca...CIFF, C4-010 Gaia & Co... CIFFKIDS, H-077 Kaffe...CIFF, C3-010 Karen by Simonsen...Gallery Kello... CIFF, E-013 Kön & Mön... CIFF, C3-009 Liva...CIFF, C4-010 Merrytime... CIFF, E-013 Minymo/ Tiny Minymo... CIFFKIDS, H-077 Occupied... CIFF, C3-009 Pardon... CIFF, E-013 Studio...CIFF, C _

2 DK Company - en modeblomst med 15 kronblade og stærke rødder - a fashion flower with 15 petals and strong roots Af Helle Mathiesen The product portfolio consists of a mix of brands, which have existed since the company s founding, new brands, brands, which DK Company has developed itself, as well as acquired brands Knopskydning er nærmest indbegrebet af modekoncernen DK Companys historik. Den børsnoterede virksomhed står bag ikke mindre end 15 forskellige mærker. Et sundt fundament, en solid økonomi og veltrimmede backstagefunktioner har på få år flyttet virksomheden op i den danske modeverdens absolutte superliga. Budding is nearly the epitome of the history of the fashion group DK Company. The publicly traded company manages no less than 15 different brands. A healthy foundation, solid finances, and well-trimmed backstage functions, have in few years moved the company into the major league of fashion. Den børsnoterede modekoncern DK Company A/S med base i Ikast står bag 15 individuelle brands. Nogle af mærkerne har eksisteret siden virksomhedens begyndelse, andre er nye brands, som DK Company selv har udviklet, og atter andre brands er tilkøbte. Den grundlæggende tankegang bag virksomhedens strategi hedder The Blooming Concept, og filosofien går kort fortalt ud på, at koncepter styrkes, når alle parter er vindere. De mange mærker i DK Company-koncernen har f.eks. glæde af, at der arbejdes sammen om basis-elementer som logistik, lager, administration, økonomi, it, produktion og indkøb. Med udgangspunkt i det fælles fundament kan hver enkelt blomst vokse sig stærkere og større. Og når mærkerne hver især bliver stærkere, smitter det positivt af på den fælles base. Med andre ord: En win-winsituation. Samme princip gælder i forholdet til de detailhandlere, som DK Company går i partnerskab med: Succes avler succes. Koncernen har trods sin nuværende størrelse fortsat fokus på den kerneværdi, der har været udgangspunktet siden virksomhedens etablering, nemlig nærhed. Det gælder både i forholdet til kunderne, til medarbejderne og til markedet. The publicly traded fashion group DK Company A/S, which is based in Ikast, manages 15 individual brands. The product portfolio consists of a mix of brands, which have existed since the company s founding, new brands, brands, which DK Company has developed itself, as well as acquired brands. The fundamental mentality behind The Blooming Concept is that concepts are strengthened when all parts involved come out winners. In this way, DK Company s numerous brands benefit from co-operation on fundamental elements such as inbound and outbound logistics, administration, finances, IT, production and procurement. With a common foundation as the motivating force, each flower is free to blossom forth and grow larger and stronger. When brands individually grow stronger it influences the common ground positively. In other words: A»winwin-situation«. The same principles apply to the relationships with the retailers, with which DK Company does business: Nothing succeeds like success. Despite its size, the group continues to focus on the core value that has been the underlying basis ever since the company s formation, namely intimacy. This is also true for both the relationship with the customers, the employees, and the market. _ _

3 Modebutikker inspireret af kødby Fashion stores inspired by meatpacking district Det er missionen med Designersmarket at samle en vifte af koncernens modebrands, som supplerer hinanden perfekt. Hvert mærke er stærkt enkeltstående, og tilsammen imødekommer mærkerne den moderne kvindes forskellige behov, når det gælder såvel stil som økonomi. Produktviften tilbyder mærker til job og fritid, stensvægge, som kontrasteres af romantiske, hvidsprossede vinduer, runde søjler, kakkelborde og feminine billedrammer. - Med Designersmarket kan du realisere drømmen om at drive egen modebutik med høj omsætningshastighed og god indtjening. Du får en stærk partner i ryggen og bliver en del af et am- til afslapning og festlige lejligheder, og der er bitiøst team med masser af drive, engagement og Designersmarket er inspireret af Meatpacking District i Manhattan, New York. Butikskonceptet, der er udviklet af DK Company, ekspanderer via franchising og partnerskabsmodeller. Designersmarket draws inspiration from Meatpacking District in Manhattan, New York. The store concept, which is developed by DK Company, expands via franchising and partnership models. Af Helle Mathiesen mærker i den dyrere ende af prisspekteret såvel som i den lavere ende. Der findes high end designerbrands såvel som mere kommercielle mærker. - Designersmarket er et unikt vertikalt multibrand-kædekoncept, fordi det tilbyder mode til enhver kvinde uanset ønsker til stil, udtryk og prisleje. Butikken imødekommer den moderne livsglæde, pointerer Klaus Bach Jensen. Designersmarket kan enten bestå af de fire mærker Karen by Simonsen, Kaffe, Kön & Mön og Cream eller af de nævnte fire mærker samt Creamie, Occupied og Cream de Luxe. Kæde i vækst Designersmarket er en kæde, der siden lancerin- Om Designersmarket Butikskonceptets mærker supplerer hinanden utrolig godt. Tilsammen giver de forskellige brands en bredde i sortimentet, så vi altid kan finde tøj til kunden, uanset type. Kirsten Pedersen, partner i Silkeborg kvindes krav til mode på alle niveauer og afspejler gen i 2009 har været i kraftig vækst. Konceptet forbrugerens behov for såvel design som inspira- er til stede på flere europæiske markeder. "DK Company giver stor støtte og opbakning - tion og oplevelser, siger Klaus Bach Jensen, Retail Franchisetageren leverer et indflytningsklart både hvad angår indretning af selve butikken, Manager på Designersmarket. Klaus Bach Jensen butikslokale, og DK Company leverer alt inven- og når det gælder professionel sparring til sorti- tiltrådte som chef for DK Companys butikskæde tar til en nøglefærdig butik. mentssammensætning. Og så er der relativ stor Designersmarket ved årsskiftet. Han kommer fra - Franchisetageren minimerer sin økonomiske frihed og fleksibilitet inden for de faste rammer lignende stillinger hos Redgreen og IC Companys. risiko, får effektiv sparring og konkret support på konceptet." Inspireret af Meatpacking District på en lang række områder såsom marketing, it, indretning, merchandise, emballage og økono- Tanja Sandgaard, franchisepartner på designersmarket i Horsens og Århus Indretningen af Designersmarket henter inspi- misk opfølgning. Konceptet sikrer butikken en ration i området Meatpacking District i West god omsætning. Alt efter beliggenhed genererer Side Manhattan, New York. Stemningen fra New butikken omkring kr. pr. kvm år- Designersmarket er et unikt vertikalt multi- York er hentet ind i Designersmarket, hvor uni- ligt, siger DK Companys Retail Manager. brandkædekoncept, fordi det tilbyder mode verset danner ramme om tidens kollektioner. I Designersmarket giver mulighed for såvel fran- til enhver kvinde uanset ønsker til stil, udtryk butikkerne dominerer elementer som rå gulve chisepartnerskab som delt ejerskab. og prisleje. Butikken imødekommer den mo- og vægge, tunge jerndrager og rustikke mur- derne kvindes krav til mode på alle niveauer. Designers market afspejler forbrugerens behov Designersmarket for såvel design som inspiration og oplevelser. Klaus Bach Jensen, retail manager Mange detailhandlere føler, de står meget alene med sortimentsopbygning i butikken. De mangler den professionelle support, som vi hos DK Company tilbyder vores partnerskabsbutikker. Jeg har selv haft butik i mange år, så min erfaring giver jeg videre, både når det gælder sortiment, ideer til butikkens varepræsentation, forslag til kunde-events og aktiviteter. Helle Høyer, tidligere indehaver af Sophy i Designersmarket Frederikshavn, nu sparringspartner for Designersmarket-butikkerne _ _

4 Designersmarket I partnerskab med DK Company In partnership with DK Company - Hos DK Company oplever vi ofte butikker, der er gået en smule i stå på grund af al denne - At DK Company we often experience that shops finanskrisesnak. De har svært ved lige at gen- have almost ground to a halt because of all the nemskue, hvad der skal til for at løfte omsætning talk of financial crisis. It has been difficult to og indtjening. Den danske dametøjsbranche er make sense of what is necessary to increase ikke nær så organiseret som herretøjsbranchen revenue and earnings. The Danish women s i Danmark og derfor mangler dametøjsfolket wear industry is no way near as organised as sparring fra kollegaer. Vi tilbyder dem værktøjer the men s wear industry in Denmark and that til fornyelse i en vanskelig tid, idet vi har udvik- is why members of the women s wear industry let et nyt koncept, som vi kalder partnerbutik- need professional collegial support. We offer ker, forklarer CEO, Jens Obel. them tools for innovative purposes in the form a Med partnerbutikskonceptet tilbyder DK Company: Nedbringelse af for stort varelager Skabe aktiviteter i butikken concept we have developed called partner shops, says CEO Jens Obel. With the partner shops concept, DK Company offers: Designersmarket can either consist of the four brands Karen by Simonsen, Merchandising Rigtig varesammensætning Inventory reduction Creation of new in-store business activity The design of Designersmarket draws inspiration from the Meatpacking Kaffe, Kön & Mön, and Cream, or of the mentioned four brands and Creamie, At målrette butikken mod en bestemt Merchandising District in West Side Manhattan, New York. The mood of New York has been Occupied, and Cream de Luxe. kundegruppe Optimization of composition of products imported into Designersmarket, where the sphere creates a perfect set- - Designersmarket is a unique vertical multibrand chain concept, because Betydning af gadevarer Focus the store s efforts on a specific target ting around the latest collections. The store décor is characterized by ele- it offers fashion for women regardless of desires in style, expression and Se butikken som en salgsmaskine group ments such as raw-looking floors and walls, heavy girders and rustic brick price. The store meets the modern woman s demands for fashion on all lev- Få det optimale ud af salgsarealet The significance of outdoor sale areas walls, all contrasted by romantic, white window frames, round pillars, tile- els. Designersmarket reflects the consumers demands for design as well At analysere butikkens likviditetsbehov og Regard the store as a sales machine topped tables and feminine picture frames. as inspiration and experiences, says Retail Manager Klaus Bach Jensen. lancere nyt betalingsmønster som en ekstra Gain full potential of the sales area - With Designersmarket you can realise your dream and manage your own - The store concept s brands complement each other really well. Altogether sikkerhed i en usikker tid Analysis of the cash position of the store and fashion store with a high rate of turnover and high earnings. You ll be co- the different brands provide an extensive assortment, so that we are al- the launch of new paying pattern to secure fi- operating closely with a strong partner and become a part of an ambitious ways able to find the correct clothing for the customer, no matter type, says DK Company opfordrer tøjbutikker til at tage nancial certainty in uncertain times team with plenty of drive, commitment, and love of life, Klaus Bach Jensen Kirsten Peders, partner in Silkeborg. en uddybende snak om ovenstående tiltag og points out. høre, hvordan koncernen kan optimere bu- For a clarifying talk about the above-men- tikken og hjælpe den igennem krisen. tioned, DK Company encourages cloth- Tag evt. en snak på CIFF med CEO Jens Obel ing stores to contact CEO Jens Obel (+45 på tlf eller Retail Manager Klaus ) or Retail Manager, Klaus Jensen Jensen på tlf ( ) at CIFF. Karen by Simonsen _ _

5 Cream de Luxe new accessories brand launches at CIFF CIFF C Det kendte mærke Cream udvider med det selvstændige brand Cream de Luxe. Cream de Luxe indeholder lingeri, loungewear og fodtøj samt årstidens tilbehør til Autumn 2012 bl.a. huer, halstørklæder og handsker. The well-know brand Cream expands with the independent brand Cream de Luxe. Cream de Luxe contains lingerie, loungewear, and footwear as well as the season s accessories in Autumn hats, scarves, and gloves, among other things. Cream de Luxe Gennem de seneste år er der sket en markant brancheglidning i modebranchen. Specialbutikker med lingeri, sko og tasker har fået konkurrence fra modebutikker, der i stigende grad tager de nævnte produktgrupper ind i sortimentet. Den udvikling er baggrunden for et nyt tiltag fra Cream. - Vi udvider med Cream de Luxe, hvor vi dels lancerer de helt nye produktgrupper lingeri og loungewear, dels sætter yderligere fokus på sko, støvler og øvrigt tilbehør. Vi samler tilbehørsviften i det selvstændige Cream de Luxe-mærke. Alt i Cream de Luxe-brandet afstemmes naturligvis stil- og farvemæssigt til Creams kollektion, siger CEO Jens Obel, der oplyser, at den første kollektion fra Cream de Luxe kommer til at indeholde omkring 80 styles. Uddannes til lingeri Jens Obel fortæller videre, at lingeri er et helt nyt univers for DK Company-koncernen og også vil være det for meget af det personale, der kommer til at sælge undertøjet ude i butikkerne. Derfor har man allieret sig med eksperter på området. Det er f.eks. Susanne Ravn, der har årelang erfaring med lingeridesign fra bl.a. Femilet, der står bag udviklingen af Cream de Luxe-lingeriet. Personalet i de butikker, der kommer til at føre lingeri-serien, vil blive uddannet i de faglige aspekter omkring størrelser og kvaliteter med videre. Cream har desuden udviklet en shopvæg, som præsenterer lingeri og loungewear optimalt i butikken. Der bliver fire årlige kollektioner og en basicserie med supplementsmulighed fra Cream de Luxe, hvis første kollektion til Autumn 2012 præsenteres på Creams stand C3-010 på CIFF. - We expand with Cream de Luxe, and partly launch the completely new product lines, lingerie and loungewear, partly focus further on shoes, boots, and other accessories. Our selection of accessories will now be a part of the independent Cream de Luxe brand. Everything within the Cream de Luxe brand will naturally correspond with the Cream collection in terms of style and colours, says CEO Jens Obel, who announces that the first Cream de Luxe collection will contain about 80 styles. In addition, Cream has developed a shop wall, which presents lingerie and loungewear in the store in the most optimal way. There will be four collections yearly and a basic series that can be complemented with items from Cream de Luxe, which first collection in Autumn 2012 will be presented at Cream s stand C3-010 at CIFF. _146

6 DK Classic udvikler butikskoncept DK Classic develops store concept The classic brands of the multi-brand concern DK Classic have undergone a period of alignment as a result of several acquisitions and mergers. Now the company presents exciting news. Blue Willi s launches the new ladies fashion line By Blue Willi s and develops store concept. Pardon Liva Direktør for DK Classic, Claus Bentzen, konstaterer, at DK Classic har været gennem en hård, men konstruktiv periode, hvor organisation, arbejdsgange, it og logistik er blevet trimmet. - Vi har arbejdet benhårdt på at skærpe det enkelte mærkes DNA, så hvert brand nu fremstår knivskarpt. Alt er gennemgået og trimmet - både back stage funktionerne, produktmæssigt og organisatorisk. Det giver vanvittig god mening, at detailhandlerne nu kan finde syv klassiske mærker samlet hos én leverandør, siger Claus Bentzen, der også konstaterer, at medarbejderne har taget DK Classic-konceptet til sig. - Når vi præsenterer de nye kollektioner på CIFF til februar, så vil de besøgende kunne se resultatet af det seneste års arbejde, siger Bentzen. På CIFF har DK Classic samlet mærkerne Kello, Blue Willi s, Merrytime, Pardon og Choise samt det nye mærke By Blue Willi s på en stor fællesstand i Centerhallen, E-013, mens storpigemærkerne Deluca og Liva findes i C-hallen, C Kellos showroom i Copenhagen Fashion House, B4-200, anvender DK Classic som disponeringsrum under modeugen. Ny butik i Aarhus DK Classic åbner medio februar sin første franchisebutik i Aarhus i Storcenter Nord. De fire DK Classic-brands Kello, Blue Willi s, Pardon og Choise udgør størstedelen af sortimentet, mens de resterende 30-40% af sortimentet udgøres af eksterne mærker. DK Classic har i forvejen en række Kello-butikker i Norge samt én i Illum, og alle stederne har man haft stor glæde af at få de supplerende produkter fra DK Classic ind i butikken med en væsentligt løftet omsætning til følge. Også Blue Willi s-butikkerne i Blåvand og Løkken har fået positivt udbytte af at få tilført flere mærker fra DK Classic-viften. We have worked intensely to harden the DNA of each brand, so they now appear razor-sharp. It makes perfect sense that the retailers now have access to the seven brands via only one supplier, says Claus Bentzen At CIFF, DK Classic has gathered the brands Kello, Blue Willi s, Merrytime, Pardon, Choise, as well as the new brand By Blue Willi s to be available at a large joint stand in Centerhallen, E-013, whereas the brands Deluca and Liva will be available in Hall C, C During the fashion week, DK Classic uses Kello s showroom as an extra facility available for international buyers to use for buying purposes. The showroom is located at Copenhagen Fashion House, B New store in Aarhus In the middle of February, DK Classic will open its first franchise store in Storcenter Nord, Aarhus. The four DK Classic brands Kello, Blue Willi s, Pardon and Choise comprise the major part of the assortment, while the remaining 30 to 40 % consists of external brands. DK Classic already has several Kello-stores in Norway and one in Illum, all of which have benefited financially from carrying the supplementary DK Classic products. The Blue Willi s stores in Blåvand and Løkken have likewise benefited positively by adding several DK Classic brands to their assortment. New brand: By Blue Willi s Blue Willi s is famous for its knitwear and its maritime style. Now DK Classic expands with the new ladies fashion line, By Blue Willi s, which is more feminine and fashion oriented and less rustic. It is an independent brand and can also be sold to dealers not currently carrying the Blue Willi s brand. _148 By Blue Willi s - Navervej 16 - DK-7430 Ikast - Tel

7 Vækstkometen Kön & Mön The growth comet Kön & Mön While the fashion industry generally stagnates, Kön & Mön grows. The brand, which originally was a jeans brand, now offers an updated total concept. Most recently, the collection has expanded with the addition of outerwear. Kön & Mön Kön & Mön har sit oprindelige udgangspunkt i jeansverdenen. Og denim er fortsat et gennemgående materiale i kollektionen, men den indeholder også så meget andet dels bukser og nederdele i andre kvaliteter, dels diverse typer af toppe. Til februarmessen byder Kön & Mön desuden på overtøj. - Generelt har mærket gennemgået en udvikling, så brandet er blevet skarpere, smartere og også mere eksperimenterende, idet kollektionerne nu altid indeholder en række markante og trendrigtige mode-styles, siger Majbrit Østergaard Nielsen. Hun er designer på Kön & Mön og arbejder sammen med Maibritt Flycht, som kommer fra en stilling som sælger på Pulz, omkring kollektionerne. - Det er utrolig vigtigt, især i disse tider, at vi rammer det rigtige mix af design og kommercialitet, og det er vi meget bevidste om hos Kön & Mön. Vi er ekstremt lydhøre overfor de signaler, vi får fra markedet, pointerer Majbrit Østergaard Nielsen, der vurderer, at netop denne evne samt Kön & Möns gode pasforme er blandt årsagerne til mærkets markante vækstrater. Kön & Mön producerer fire langsigtede og fire ekspreskollektioner årligt. - Vi har fordoblet antallet af ekspreskollektioner fra to til fire årligt, konstaterer Maibritt Flycht, og tilføjer, at det er vigtigt for butikkerne at have et konstant flow af nyheder, der kan friste forbrugerne. Originally, Kön & Mön was a jeans brand. At the February fair Kön & Mön adds outerwear to their collection. - It is extremely important, especially in times like these, that we find the correct mix of design and commerciality, and we are very aware of the significance of this, notes designer Majbrit Østergaard Nielsen, who also points out that precisely this ability in combination with the great fits of Kön & Mön are among the reasons for the brand s significant growth rates. Kön & Mön has doubled the number of yearly express collections from two to four. Kön & Mön exhibits at CIFF in Bella Center at stand no. C For more information, visit _150

8 CIFF C Kaffe in concept renewal Basen i Kaffes kollektion bibeholdes, men brandet tilføres en ekstra dimension med en serie mere eksklusive items. - Det er en slags kollektion i kollektionen, siger CEO Jens Obel. The foundation of Kaffe s collection is retained, but an extra dimension with a line of exclusive items will be added to the brand. - It s sort of a collection within the collection, says CEO Jens Obel. Kaffe Artikel/article Brandet Kaffe er en succeshistorie om et stærkt, kommercielt mærke, der leverer hurtig omsættelig mode til gode priser. Nu udvides kollektionen med tøj, der ikke udelukkende appellerer til målgruppen, der går efter value-for-money. CEO Jens Obel forklarer, at både designniveauet og kvaliteterne løftes i den nye del af kollektionen. - Kaffe kommer dermed til at ramme bredere, idet omkring en femtedel af kollektionen får et højere niveau. Nøglekonceptet fastholdes, men tilføres en ny dimension, siger Jens Obel, der understreger, at hele Kaffe-kollektionen fortsat er 100% koordineret, så der er mulighed for at mixe og matche alle dele. Jens Obel oplyser, at designteamet er udvidet med Mette Bjerregaard Nørkjær, der tidligere har designet Birds, Thelin og DAY. Mette Bjerregaard Nørkjær kommer fremadrettet til at stå bag designet sammen med Inge Bak, der gennem sit mangeårige designarbejde på Kaffe har været med til at skabe den kendte kommercielle Kaffe-stil. - Det er vigtigt at pointere, at forhandlerne selvfølgelig fastholder den gode mark-up på alt fra Kaffe, siger Jens Obel, der glæder sig til at præsentere den udvidede Kaffe-kollektion til Autumn 2012 på CIFF. The Kaffe brand is a success story about a strong, commercial brand that offers marketable fashion at reasonable prices. Now the collection is expanded with clothing that is not only appealing to the value-for-money seeking segment. CEO Jens Obel explains that both the level of design and quality will increase in the new part of the collection. Kaffe exhibits at CIFF / C _152

9 CIFF C Karen by Simonsen timeless and sophisticated Karen by Simonsen, der udstiller på Gallery, lancerer en ny business-linje samt en strømpe-serie. I 2012 forventes den første flagship-store etableret. Karen by Simonsen, which exhibits at Gallery, launches a new business line as well as a new line of stockings. The first flagship store is expected in Af Helle Mathiesen Karen by Simonsen er ejet af DK Company og Karen Simonsen i fællesskab. - Vi kombinerer min kreativitet og viden om skandinavisk design med DKC s ekstreme dygtighed på købmandskab og branche-know how. De fordele, jeg har opnået gennem samarbejdet, betyder, at mit brand er blevet løftet til et internationalt niveau, som en selvstændig designvirksomhed aldrig ville kunne nå, konstaterer Karen Simonsen, der - før hun etablerede sit eget brand - var en del af designerduoen Munthe plus Simonsen. Det, jeg har opnået sammen med DK Company på de to år, der er gået, siden samarbejdet blev etableret, ville jeg ikke kunne nå alene i hele mit liv. DK Company er ekstremt kompetente til at tage action på mine ideer, og samtidig høster vi stordriftsfordelene. F.eks. lancerer jeg på Gallery en ny business-linje i kollektionen, og der bliver også præsenteret en strømpeserie, der kommer i egen emballage. Og i løbet af 2012 forventer vi at åbne den første Karen by Simonsen flagship-store. Under modeugen holder Karen by Simonsen et stort show på rådhuset for inviterede gæster. - Alle mine produkter har et magisk touch, og så skal designet have længere levetid end blot en enkelt sæson jeg holder af betegnelsen Modern Classics. Tøjet skal være tidløst, men på en eksklusiv og sofistikeret måde, siger Karen Simonsen. Den nye kollektion fra Karen by Simonsen præsenteres på Gallery i Forum. - What I have achieved together with DK Company in the two years that have passed since the beginning of the collaboration, I would not be able to achieve by myself in my entire life. DK Company is extremely competent and committed to acting on my ideas, and at the same time we benefit from economies of scale. As an example, I will launch a new business line at Gallery, and also present a new stockings line that comes in its own packaging. We expect to open the first Karen by Simonsen flagship store sometime in All of my products must have a magic touch, and the design must have a longer lifespan than only one season I care very much for the term Modern Classics. The clothes have to be timeless, but in an exclusive and sophisticated way, says Karen Simonsen. The new collection from Karen by Simonsen will be presented at Gallery in Forum. As a designer, I am graphic and geometric-based. I am thinking in lines. Strong lines are intensely appearing in my design scope each time a new collection takes shape. Karen by Simonsen is about basic blocks, innovative fabrics, strong details... Karen Simonsen, designer _154

10 DK Company La Cours Vej 6 DK-7430 Ikast T F

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week. Blend He / Blend She CIFF, stand E-001. Blue Willi s CIFF, showroom B4-200

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week. Blend He / Blend She CIFF, stand E-001. Blue Willi s CIFF, showroom B4-200 Cream deluxe Cream Kaffe DK Company during Copenhagen Fashion Week Blend He / Blend She CIFF, stand E-001 Blue Willi s CIFF, showroom B4-200 b.young CIFF, stand E-006 Cream / Cream deluxe CIFF, stand E-007

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Activities, shows & events

Activities, shows & events Read all about Copenhagen Fashion Week Activities, shows & events What s up at CIFF/CIFFKIDS, CPH Vision, Terminal-2, Gallery and CPH Kids? Danish Fashion in Autumn/Winter 2012/13 - headlines from the

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

HAGLÖFS TIGHT. Pressemeddelelse, april 2014

HAGLÖFS TIGHT. Pressemeddelelse, april 2014 Pressemeddelelse, april 2014 HAGLÖFS TIGHT TIGHT-rygsækken blev startskuddet til Haglöfs brand inden for moderne udendørsliv. TIGHT-rygsækken er solgt i over 1 mio. eksemplarer og er dermed en af Haglöfs

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

DK Company A/S Årsrapport 2010/11 18 måneder

DK Company A/S Årsrapport 2010/11 18 måneder DK Company A/S Årsrapport 2010/11 18 måneder your world of blooming fashion brands. we believe in the magic of win-win. DK Company a/s CVR-NR. 24 43 11 18 Årsrapport 2010/11 18 måneder Godkendt på selskabets

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere