DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week:"

Transkript

1 CIFF C DK Company DK Company during Copenhagen Fashion Week: Blue Willi s / By Blue Willi s... CIFF, E-013 Choise... CIFF, E-013 Cream / Cream de Luxe...CIFF, C3-010 Creamie... CIFFKIDS, H-007 Deluca...CIFF, C4-010 Gaia & Co... CIFFKIDS, H-077 Kaffe...CIFF, C3-010 Karen by Simonsen...Gallery Kello... CIFF, E-013 Kön & Mön... CIFF, C3-009 Liva...CIFF, C4-010 Merrytime... CIFF, E-013 Minymo/ Tiny Minymo... CIFFKIDS, H-077 Occupied... CIFF, C3-009 Pardon... CIFF, E-013 Studio...CIFF, C _

2 DK Company - en modeblomst med 15 kronblade og stærke rødder - a fashion flower with 15 petals and strong roots Af Helle Mathiesen The product portfolio consists of a mix of brands, which have existed since the company s founding, new brands, brands, which DK Company has developed itself, as well as acquired brands Knopskydning er nærmest indbegrebet af modekoncernen DK Companys historik. Den børsnoterede virksomhed står bag ikke mindre end 15 forskellige mærker. Et sundt fundament, en solid økonomi og veltrimmede backstagefunktioner har på få år flyttet virksomheden op i den danske modeverdens absolutte superliga. Budding is nearly the epitome of the history of the fashion group DK Company. The publicly traded company manages no less than 15 different brands. A healthy foundation, solid finances, and well-trimmed backstage functions, have in few years moved the company into the major league of fashion. Den børsnoterede modekoncern DK Company A/S med base i Ikast står bag 15 individuelle brands. Nogle af mærkerne har eksisteret siden virksomhedens begyndelse, andre er nye brands, som DK Company selv har udviklet, og atter andre brands er tilkøbte. Den grundlæggende tankegang bag virksomhedens strategi hedder The Blooming Concept, og filosofien går kort fortalt ud på, at koncepter styrkes, når alle parter er vindere. De mange mærker i DK Company-koncernen har f.eks. glæde af, at der arbejdes sammen om basis-elementer som logistik, lager, administration, økonomi, it, produktion og indkøb. Med udgangspunkt i det fælles fundament kan hver enkelt blomst vokse sig stærkere og større. Og når mærkerne hver især bliver stærkere, smitter det positivt af på den fælles base. Med andre ord: En win-winsituation. Samme princip gælder i forholdet til de detailhandlere, som DK Company går i partnerskab med: Succes avler succes. Koncernen har trods sin nuværende størrelse fortsat fokus på den kerneværdi, der har været udgangspunktet siden virksomhedens etablering, nemlig nærhed. Det gælder både i forholdet til kunderne, til medarbejderne og til markedet. The publicly traded fashion group DK Company A/S, which is based in Ikast, manages 15 individual brands. The product portfolio consists of a mix of brands, which have existed since the company s founding, new brands, brands, which DK Company has developed itself, as well as acquired brands. The fundamental mentality behind The Blooming Concept is that concepts are strengthened when all parts involved come out winners. In this way, DK Company s numerous brands benefit from co-operation on fundamental elements such as inbound and outbound logistics, administration, finances, IT, production and procurement. With a common foundation as the motivating force, each flower is free to blossom forth and grow larger and stronger. When brands individually grow stronger it influences the common ground positively. In other words: A»winwin-situation«. The same principles apply to the relationships with the retailers, with which DK Company does business: Nothing succeeds like success. Despite its size, the group continues to focus on the core value that has been the underlying basis ever since the company s formation, namely intimacy. This is also true for both the relationship with the customers, the employees, and the market. _ _

3 Modebutikker inspireret af kødby Fashion stores inspired by meatpacking district Det er missionen med Designersmarket at samle en vifte af koncernens modebrands, som supplerer hinanden perfekt. Hvert mærke er stærkt enkeltstående, og tilsammen imødekommer mærkerne den moderne kvindes forskellige behov, når det gælder såvel stil som økonomi. Produktviften tilbyder mærker til job og fritid, stensvægge, som kontrasteres af romantiske, hvidsprossede vinduer, runde søjler, kakkelborde og feminine billedrammer. - Med Designersmarket kan du realisere drømmen om at drive egen modebutik med høj omsætningshastighed og god indtjening. Du får en stærk partner i ryggen og bliver en del af et am- til afslapning og festlige lejligheder, og der er bitiøst team med masser af drive, engagement og Designersmarket er inspireret af Meatpacking District i Manhattan, New York. Butikskonceptet, der er udviklet af DK Company, ekspanderer via franchising og partnerskabsmodeller. Designersmarket draws inspiration from Meatpacking District in Manhattan, New York. The store concept, which is developed by DK Company, expands via franchising and partnership models. Af Helle Mathiesen mærker i den dyrere ende af prisspekteret såvel som i den lavere ende. Der findes high end designerbrands såvel som mere kommercielle mærker. - Designersmarket er et unikt vertikalt multibrand-kædekoncept, fordi det tilbyder mode til enhver kvinde uanset ønsker til stil, udtryk og prisleje. Butikken imødekommer den moderne livsglæde, pointerer Klaus Bach Jensen. Designersmarket kan enten bestå af de fire mærker Karen by Simonsen, Kaffe, Kön & Mön og Cream eller af de nævnte fire mærker samt Creamie, Occupied og Cream de Luxe. Kæde i vækst Designersmarket er en kæde, der siden lancerin- Om Designersmarket Butikskonceptets mærker supplerer hinanden utrolig godt. Tilsammen giver de forskellige brands en bredde i sortimentet, så vi altid kan finde tøj til kunden, uanset type. Kirsten Pedersen, partner i Silkeborg kvindes krav til mode på alle niveauer og afspejler gen i 2009 har været i kraftig vækst. Konceptet forbrugerens behov for såvel design som inspira- er til stede på flere europæiske markeder. "DK Company giver stor støtte og opbakning - tion og oplevelser, siger Klaus Bach Jensen, Retail Franchisetageren leverer et indflytningsklart både hvad angår indretning af selve butikken, Manager på Designersmarket. Klaus Bach Jensen butikslokale, og DK Company leverer alt inven- og når det gælder professionel sparring til sorti- tiltrådte som chef for DK Companys butikskæde tar til en nøglefærdig butik. mentssammensætning. Og så er der relativ stor Designersmarket ved årsskiftet. Han kommer fra - Franchisetageren minimerer sin økonomiske frihed og fleksibilitet inden for de faste rammer lignende stillinger hos Redgreen og IC Companys. risiko, får effektiv sparring og konkret support på konceptet." Inspireret af Meatpacking District på en lang række områder såsom marketing, it, indretning, merchandise, emballage og økono- Tanja Sandgaard, franchisepartner på designersmarket i Horsens og Århus Indretningen af Designersmarket henter inspi- misk opfølgning. Konceptet sikrer butikken en ration i området Meatpacking District i West god omsætning. Alt efter beliggenhed genererer Side Manhattan, New York. Stemningen fra New butikken omkring kr. pr. kvm år- Designersmarket er et unikt vertikalt multi- York er hentet ind i Designersmarket, hvor uni- ligt, siger DK Companys Retail Manager. brandkædekoncept, fordi det tilbyder mode verset danner ramme om tidens kollektioner. I Designersmarket giver mulighed for såvel fran- til enhver kvinde uanset ønsker til stil, udtryk butikkerne dominerer elementer som rå gulve chisepartnerskab som delt ejerskab. og prisleje. Butikken imødekommer den mo- og vægge, tunge jerndrager og rustikke mur- derne kvindes krav til mode på alle niveauer. Designers market afspejler forbrugerens behov Designersmarket for såvel design som inspiration og oplevelser. Klaus Bach Jensen, retail manager Mange detailhandlere føler, de står meget alene med sortimentsopbygning i butikken. De mangler den professionelle support, som vi hos DK Company tilbyder vores partnerskabsbutikker. Jeg har selv haft butik i mange år, så min erfaring giver jeg videre, både når det gælder sortiment, ideer til butikkens varepræsentation, forslag til kunde-events og aktiviteter. Helle Høyer, tidligere indehaver af Sophy i Designersmarket Frederikshavn, nu sparringspartner for Designersmarket-butikkerne _ _

4 Designersmarket I partnerskab med DK Company In partnership with DK Company - Hos DK Company oplever vi ofte butikker, der er gået en smule i stå på grund af al denne - At DK Company we often experience that shops finanskrisesnak. De har svært ved lige at gen- have almost ground to a halt because of all the nemskue, hvad der skal til for at løfte omsætning talk of financial crisis. It has been difficult to og indtjening. Den danske dametøjsbranche er make sense of what is necessary to increase ikke nær så organiseret som herretøjsbranchen revenue and earnings. The Danish women s i Danmark og derfor mangler dametøjsfolket wear industry is no way near as organised as sparring fra kollegaer. Vi tilbyder dem værktøjer the men s wear industry in Denmark and that til fornyelse i en vanskelig tid, idet vi har udvik- is why members of the women s wear industry let et nyt koncept, som vi kalder partnerbutik- need professional collegial support. We offer ker, forklarer CEO, Jens Obel. them tools for innovative purposes in the form a Med partnerbutikskonceptet tilbyder DK Company: Nedbringelse af for stort varelager Skabe aktiviteter i butikken concept we have developed called partner shops, says CEO Jens Obel. With the partner shops concept, DK Company offers: Designersmarket can either consist of the four brands Karen by Simonsen, Merchandising Rigtig varesammensætning Inventory reduction Creation of new in-store business activity The design of Designersmarket draws inspiration from the Meatpacking Kaffe, Kön & Mön, and Cream, or of the mentioned four brands and Creamie, At målrette butikken mod en bestemt Merchandising District in West Side Manhattan, New York. The mood of New York has been Occupied, and Cream de Luxe. kundegruppe Optimization of composition of products imported into Designersmarket, where the sphere creates a perfect set- - Designersmarket is a unique vertical multibrand chain concept, because Betydning af gadevarer Focus the store s efforts on a specific target ting around the latest collections. The store décor is characterized by ele- it offers fashion for women regardless of desires in style, expression and Se butikken som en salgsmaskine group ments such as raw-looking floors and walls, heavy girders and rustic brick price. The store meets the modern woman s demands for fashion on all lev- Få det optimale ud af salgsarealet The significance of outdoor sale areas walls, all contrasted by romantic, white window frames, round pillars, tile- els. Designersmarket reflects the consumers demands for design as well At analysere butikkens likviditetsbehov og Regard the store as a sales machine topped tables and feminine picture frames. as inspiration and experiences, says Retail Manager Klaus Bach Jensen. lancere nyt betalingsmønster som en ekstra Gain full potential of the sales area - With Designersmarket you can realise your dream and manage your own - The store concept s brands complement each other really well. Altogether sikkerhed i en usikker tid Analysis of the cash position of the store and fashion store with a high rate of turnover and high earnings. You ll be co- the different brands provide an extensive assortment, so that we are al- the launch of new paying pattern to secure fi- operating closely with a strong partner and become a part of an ambitious ways able to find the correct clothing for the customer, no matter type, says DK Company opfordrer tøjbutikker til at tage nancial certainty in uncertain times team with plenty of drive, commitment, and love of life, Klaus Bach Jensen Kirsten Peders, partner in Silkeborg. en uddybende snak om ovenstående tiltag og points out. høre, hvordan koncernen kan optimere bu- For a clarifying talk about the above-men- tikken og hjælpe den igennem krisen. tioned, DK Company encourages cloth- Tag evt. en snak på CIFF med CEO Jens Obel ing stores to contact CEO Jens Obel (+45 på tlf eller Retail Manager Klaus ) or Retail Manager, Klaus Jensen Jensen på tlf ( ) at CIFF. Karen by Simonsen _ _

5 Cream de Luxe new accessories brand launches at CIFF CIFF C Det kendte mærke Cream udvider med det selvstændige brand Cream de Luxe. Cream de Luxe indeholder lingeri, loungewear og fodtøj samt årstidens tilbehør til Autumn 2012 bl.a. huer, halstørklæder og handsker. The well-know brand Cream expands with the independent brand Cream de Luxe. Cream de Luxe contains lingerie, loungewear, and footwear as well as the season s accessories in Autumn hats, scarves, and gloves, among other things. Cream de Luxe Gennem de seneste år er der sket en markant brancheglidning i modebranchen. Specialbutikker med lingeri, sko og tasker har fået konkurrence fra modebutikker, der i stigende grad tager de nævnte produktgrupper ind i sortimentet. Den udvikling er baggrunden for et nyt tiltag fra Cream. - Vi udvider med Cream de Luxe, hvor vi dels lancerer de helt nye produktgrupper lingeri og loungewear, dels sætter yderligere fokus på sko, støvler og øvrigt tilbehør. Vi samler tilbehørsviften i det selvstændige Cream de Luxe-mærke. Alt i Cream de Luxe-brandet afstemmes naturligvis stil- og farvemæssigt til Creams kollektion, siger CEO Jens Obel, der oplyser, at den første kollektion fra Cream de Luxe kommer til at indeholde omkring 80 styles. Uddannes til lingeri Jens Obel fortæller videre, at lingeri er et helt nyt univers for DK Company-koncernen og også vil være det for meget af det personale, der kommer til at sælge undertøjet ude i butikkerne. Derfor har man allieret sig med eksperter på området. Det er f.eks. Susanne Ravn, der har årelang erfaring med lingeridesign fra bl.a. Femilet, der står bag udviklingen af Cream de Luxe-lingeriet. Personalet i de butikker, der kommer til at føre lingeri-serien, vil blive uddannet i de faglige aspekter omkring størrelser og kvaliteter med videre. Cream har desuden udviklet en shopvæg, som præsenterer lingeri og loungewear optimalt i butikken. Der bliver fire årlige kollektioner og en basicserie med supplementsmulighed fra Cream de Luxe, hvis første kollektion til Autumn 2012 præsenteres på Creams stand C3-010 på CIFF. - We expand with Cream de Luxe, and partly launch the completely new product lines, lingerie and loungewear, partly focus further on shoes, boots, and other accessories. Our selection of accessories will now be a part of the independent Cream de Luxe brand. Everything within the Cream de Luxe brand will naturally correspond with the Cream collection in terms of style and colours, says CEO Jens Obel, who announces that the first Cream de Luxe collection will contain about 80 styles. In addition, Cream has developed a shop wall, which presents lingerie and loungewear in the store in the most optimal way. There will be four collections yearly and a basic series that can be complemented with items from Cream de Luxe, which first collection in Autumn 2012 will be presented at Cream s stand C3-010 at CIFF. _146

6 DK Classic udvikler butikskoncept DK Classic develops store concept The classic brands of the multi-brand concern DK Classic have undergone a period of alignment as a result of several acquisitions and mergers. Now the company presents exciting news. Blue Willi s launches the new ladies fashion line By Blue Willi s and develops store concept. Pardon Liva Direktør for DK Classic, Claus Bentzen, konstaterer, at DK Classic har været gennem en hård, men konstruktiv periode, hvor organisation, arbejdsgange, it og logistik er blevet trimmet. - Vi har arbejdet benhårdt på at skærpe det enkelte mærkes DNA, så hvert brand nu fremstår knivskarpt. Alt er gennemgået og trimmet - både back stage funktionerne, produktmæssigt og organisatorisk. Det giver vanvittig god mening, at detailhandlerne nu kan finde syv klassiske mærker samlet hos én leverandør, siger Claus Bentzen, der også konstaterer, at medarbejderne har taget DK Classic-konceptet til sig. - Når vi præsenterer de nye kollektioner på CIFF til februar, så vil de besøgende kunne se resultatet af det seneste års arbejde, siger Bentzen. På CIFF har DK Classic samlet mærkerne Kello, Blue Willi s, Merrytime, Pardon og Choise samt det nye mærke By Blue Willi s på en stor fællesstand i Centerhallen, E-013, mens storpigemærkerne Deluca og Liva findes i C-hallen, C Kellos showroom i Copenhagen Fashion House, B4-200, anvender DK Classic som disponeringsrum under modeugen. Ny butik i Aarhus DK Classic åbner medio februar sin første franchisebutik i Aarhus i Storcenter Nord. De fire DK Classic-brands Kello, Blue Willi s, Pardon og Choise udgør størstedelen af sortimentet, mens de resterende 30-40% af sortimentet udgøres af eksterne mærker. DK Classic har i forvejen en række Kello-butikker i Norge samt én i Illum, og alle stederne har man haft stor glæde af at få de supplerende produkter fra DK Classic ind i butikken med en væsentligt løftet omsætning til følge. Også Blue Willi s-butikkerne i Blåvand og Løkken har fået positivt udbytte af at få tilført flere mærker fra DK Classic-viften. We have worked intensely to harden the DNA of each brand, so they now appear razor-sharp. It makes perfect sense that the retailers now have access to the seven brands via only one supplier, says Claus Bentzen At CIFF, DK Classic has gathered the brands Kello, Blue Willi s, Merrytime, Pardon, Choise, as well as the new brand By Blue Willi s to be available at a large joint stand in Centerhallen, E-013, whereas the brands Deluca and Liva will be available in Hall C, C During the fashion week, DK Classic uses Kello s showroom as an extra facility available for international buyers to use for buying purposes. The showroom is located at Copenhagen Fashion House, B New store in Aarhus In the middle of February, DK Classic will open its first franchise store in Storcenter Nord, Aarhus. The four DK Classic brands Kello, Blue Willi s, Pardon and Choise comprise the major part of the assortment, while the remaining 30 to 40 % consists of external brands. DK Classic already has several Kello-stores in Norway and one in Illum, all of which have benefited financially from carrying the supplementary DK Classic products. The Blue Willi s stores in Blåvand and Løkken have likewise benefited positively by adding several DK Classic brands to their assortment. New brand: By Blue Willi s Blue Willi s is famous for its knitwear and its maritime style. Now DK Classic expands with the new ladies fashion line, By Blue Willi s, which is more feminine and fashion oriented and less rustic. It is an independent brand and can also be sold to dealers not currently carrying the Blue Willi s brand. _148 By Blue Willi s - Navervej 16 - DK-7430 Ikast - Tel

7 Vækstkometen Kön & Mön The growth comet Kön & Mön While the fashion industry generally stagnates, Kön & Mön grows. The brand, which originally was a jeans brand, now offers an updated total concept. Most recently, the collection has expanded with the addition of outerwear. Kön & Mön Kön & Mön har sit oprindelige udgangspunkt i jeansverdenen. Og denim er fortsat et gennemgående materiale i kollektionen, men den indeholder også så meget andet dels bukser og nederdele i andre kvaliteter, dels diverse typer af toppe. Til februarmessen byder Kön & Mön desuden på overtøj. - Generelt har mærket gennemgået en udvikling, så brandet er blevet skarpere, smartere og også mere eksperimenterende, idet kollektionerne nu altid indeholder en række markante og trendrigtige mode-styles, siger Majbrit Østergaard Nielsen. Hun er designer på Kön & Mön og arbejder sammen med Maibritt Flycht, som kommer fra en stilling som sælger på Pulz, omkring kollektionerne. - Det er utrolig vigtigt, især i disse tider, at vi rammer det rigtige mix af design og kommercialitet, og det er vi meget bevidste om hos Kön & Mön. Vi er ekstremt lydhøre overfor de signaler, vi får fra markedet, pointerer Majbrit Østergaard Nielsen, der vurderer, at netop denne evne samt Kön & Möns gode pasforme er blandt årsagerne til mærkets markante vækstrater. Kön & Mön producerer fire langsigtede og fire ekspreskollektioner årligt. - Vi har fordoblet antallet af ekspreskollektioner fra to til fire årligt, konstaterer Maibritt Flycht, og tilføjer, at det er vigtigt for butikkerne at have et konstant flow af nyheder, der kan friste forbrugerne. Originally, Kön & Mön was a jeans brand. At the February fair Kön & Mön adds outerwear to their collection. - It is extremely important, especially in times like these, that we find the correct mix of design and commerciality, and we are very aware of the significance of this, notes designer Majbrit Østergaard Nielsen, who also points out that precisely this ability in combination with the great fits of Kön & Mön are among the reasons for the brand s significant growth rates. Kön & Mön has doubled the number of yearly express collections from two to four. Kön & Mön exhibits at CIFF in Bella Center at stand no. C For more information, visit _150

8 CIFF C Kaffe in concept renewal Basen i Kaffes kollektion bibeholdes, men brandet tilføres en ekstra dimension med en serie mere eksklusive items. - Det er en slags kollektion i kollektionen, siger CEO Jens Obel. The foundation of Kaffe s collection is retained, but an extra dimension with a line of exclusive items will be added to the brand. - It s sort of a collection within the collection, says CEO Jens Obel. Kaffe Artikel/article Brandet Kaffe er en succeshistorie om et stærkt, kommercielt mærke, der leverer hurtig omsættelig mode til gode priser. Nu udvides kollektionen med tøj, der ikke udelukkende appellerer til målgruppen, der går efter value-for-money. CEO Jens Obel forklarer, at både designniveauet og kvaliteterne løftes i den nye del af kollektionen. - Kaffe kommer dermed til at ramme bredere, idet omkring en femtedel af kollektionen får et højere niveau. Nøglekonceptet fastholdes, men tilføres en ny dimension, siger Jens Obel, der understreger, at hele Kaffe-kollektionen fortsat er 100% koordineret, så der er mulighed for at mixe og matche alle dele. Jens Obel oplyser, at designteamet er udvidet med Mette Bjerregaard Nørkjær, der tidligere har designet Birds, Thelin og DAY. Mette Bjerregaard Nørkjær kommer fremadrettet til at stå bag designet sammen med Inge Bak, der gennem sit mangeårige designarbejde på Kaffe har været med til at skabe den kendte kommercielle Kaffe-stil. - Det er vigtigt at pointere, at forhandlerne selvfølgelig fastholder den gode mark-up på alt fra Kaffe, siger Jens Obel, der glæder sig til at præsentere den udvidede Kaffe-kollektion til Autumn 2012 på CIFF. The Kaffe brand is a success story about a strong, commercial brand that offers marketable fashion at reasonable prices. Now the collection is expanded with clothing that is not only appealing to the value-for-money seeking segment. CEO Jens Obel explains that both the level of design and quality will increase in the new part of the collection. Kaffe exhibits at CIFF / C _152

9 CIFF C Karen by Simonsen timeless and sophisticated Karen by Simonsen, der udstiller på Gallery, lancerer en ny business-linje samt en strømpe-serie. I 2012 forventes den første flagship-store etableret. Karen by Simonsen, which exhibits at Gallery, launches a new business line as well as a new line of stockings. The first flagship store is expected in Af Helle Mathiesen Karen by Simonsen er ejet af DK Company og Karen Simonsen i fællesskab. - Vi kombinerer min kreativitet og viden om skandinavisk design med DKC s ekstreme dygtighed på købmandskab og branche-know how. De fordele, jeg har opnået gennem samarbejdet, betyder, at mit brand er blevet løftet til et internationalt niveau, som en selvstændig designvirksomhed aldrig ville kunne nå, konstaterer Karen Simonsen, der - før hun etablerede sit eget brand - var en del af designerduoen Munthe plus Simonsen. Det, jeg har opnået sammen med DK Company på de to år, der er gået, siden samarbejdet blev etableret, ville jeg ikke kunne nå alene i hele mit liv. DK Company er ekstremt kompetente til at tage action på mine ideer, og samtidig høster vi stordriftsfordelene. F.eks. lancerer jeg på Gallery en ny business-linje i kollektionen, og der bliver også præsenteret en strømpeserie, der kommer i egen emballage. Og i løbet af 2012 forventer vi at åbne den første Karen by Simonsen flagship-store. Under modeugen holder Karen by Simonsen et stort show på rådhuset for inviterede gæster. - Alle mine produkter har et magisk touch, og så skal designet have længere levetid end blot en enkelt sæson jeg holder af betegnelsen Modern Classics. Tøjet skal være tidløst, men på en eksklusiv og sofistikeret måde, siger Karen Simonsen. Den nye kollektion fra Karen by Simonsen præsenteres på Gallery i Forum. - What I have achieved together with DK Company in the two years that have passed since the beginning of the collaboration, I would not be able to achieve by myself in my entire life. DK Company is extremely competent and committed to acting on my ideas, and at the same time we benefit from economies of scale. As an example, I will launch a new business line at Gallery, and also present a new stockings line that comes in its own packaging. We expect to open the first Karen by Simonsen flagship store sometime in All of my products must have a magic touch, and the design must have a longer lifespan than only one season I care very much for the term Modern Classics. The clothes have to be timeless, but in an exclusive and sophisticated way, says Karen Simonsen. The new collection from Karen by Simonsen will be presented at Gallery in Forum. As a designer, I am graphic and geometric-based. I am thinking in lines. Strong lines are intensely appearing in my design scope each time a new collection takes shape. Karen by Simonsen is about basic blocks, innovative fabrics, strong details... Karen Simonsen, designer _154

10 DK Company La Cours Vej 6 DK-7430 Ikast T F

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen GERLEV GLIMT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Kære medlemmer 04 Landsstævne 2013 08 Kabaddi 12 Passion Parkour and People 16 Året der gik 22 Gerlev International Parkour Gathering 26 Gerlev Performance Team

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

GIV EN GED! Kan giver-idealtyper forklare støtte til velgørenhed og understøtte relationsopbygning? GIV EN GED! Hans Peter Rasmussen

GIV EN GED! Kan giver-idealtyper forklare støtte til velgørenhed og understøtte relationsopbygning? GIV EN GED! Hans Peter Rasmussen copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark GIV EN GED! www.cbs.dk GIV EN GED! Kan giver-idealtyper forklare støtte til velgørenhed og understøtte relationsopbygning?

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere