ner pa Nordmors ii;:&tå]ih:i:##å **åe m*ffr. ffiår dæ mmer herrud mg #fll.,i3åy""'rfå:,\ff»fotk rsrår skke aårid, h d der i Foreningen til bevarelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ner pa Nordmors ii;:&tå]ih:i:##å **åe m*ffr. ffiår dæ mmer herrud mg #fll.,i3åy""'rfå:,\ff»fotk rsrår skke aårid, h d der i Foreningen til bevarelse"

Transkript

1 ffi trslreffixp $ $1) *I"ER"G NgNs ner pa Nordmors Spørgsmålet om tilladelse tilat grave moter ved Stærhøj er stet ikke afg jort, på peger forma nd Trine Høg h fra Få rtoft To aktive par vil have morsingboerne til at revidere deres syn på øens unikke naturværdier dk "Nyt medlemstal:85." En kortfattet mail fra Trine Høgh, formand for Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj. To dage forinden havde hun mailet, at medlemstallet var oppe på 70. Der er med andre ord grøde i den forening, der blev startet 22. f.ebruar som en æstetisk protestbevægelse. - Vores hovedformåll er at bevare bakkelandskabet på Nordvestmors, og ideelt set trække det helt ud af den regionale råstofplan, sammenfatter Trine Høgh. - Vi flyttedq til Mors for snart seks år siden. Det var en blanding af job og ønsket om at bo i smukke omgivelses fortæller Trine Høgh, der eruddannet på Aarhus Universitet og underviser i dansk som andetsprog på Sprogcenter Thisted. Stærhøj-buen er en del af det unikke moler-landskab på Nordmors. Damolin har i arevis søgt tilladelse til at udvinde op til kubikmeter moler årligt i perioden frem til Senere ønsker selskabet at flytte udgravningerne vestpå til Mosebjerg-buen. Den strækker sig helt til Sundby, hvor de praktiserende læger Inger og lørgen Saaby bor på en landejendom tæt ved kirken. De to par udgør sammen med kasserer Hans #fll.,i3åy""'rfå:,\ff»fotk rsrår skke aårid, h d der A/S i Feggesund tilladelse til at grave moler på Glysing Iensen bestyrelsen i Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj. Den vil arbejde strategisk for at få indflydelse på spørgsmålet om at tillade fortsat råstofindvinding på det nordlige Mors. Morsø Kommune har for længe siden besluttet, at spørgsmålet om Stærhøj kræver en vr.rm-redegørelse - altså en vurdering af udvindingens virkning på miljøet. - Mange tror, at løbet er kørt, og at det er et spørgsmåll om tid, før gravemaskinerne går i gang. Men der kommer en offentlighedsfase, hvor vi satser på at blive hørt. Vi mener, at udgrarrningerne vil blive ødelæggende for det unikke landskab, vi har på Nordmors. De vil efter de visualiseringer, vi har set, efterlade &ffi ærw åmrwå smæk tr& e&$ ii;:&tå]ih:i:##å **åe m*ffr. ffiår dæ mmer herrud mg Bestyrelsen henviser til den ofte citerede rapport fra t985, "Molerindvending på Mors". I den blev råstofreserver holdt op mod naturværdier, og foreningen hæfter sig ved citater som dette: "Der knytter sig store landskabsgeologiske interesser til bakkelandskabet på Nordmors. Det var derfor stærkt ønskeligt, om landskaberne kunne totalbevares for eftertiden, såieåes de vedvarende kan stå som monumenter over de landskabsdannende forhold i fortiden." Om området Sundby- Bjergby-Flade hedder det i samme rapport, der reelt var en bogudgivelse på fint papir illustreret af kunstneren Bjarne Nielsens skitser: "Hovedparten af området er landbrugsareal, men beplantningerne på de mere uregerlige bakker og slugter er med til at understrege det levende landskab, der i al beskedenhed er enestående." - lfølge den rapport vil der være moler nok i omres to børn på en landejendom. TRINE HøGH' rormand to 30 meter dybe kløfter, som ikke på nogen måde vil forskønne omgivelserne, menertrine Høgh.

2 rådet til, at der kan graves de næste B0 år. Hr.is tilladelsen gives, vil området blive præget af støvende og støjende industri de næste mange år frem. Ikke ligefrem noget, der tiltrækker turisrer, siger Trine Høgh. Som tilflytter til Mors vil hun gerne have lokalbefolkningen til at rer,urdere synet på de muligheder, øen har. - Det er utroligt kortsigtet at ødelægge det, der er unikt for Mors, blot for at få adgang til nogle råstoff'er. Desværre er diskussionen om Stærhøjudvindingen kommet til at handle om transportruter for moleret op til Feggesund. Herved er landsbyerne begyndt at gruppere sig mod hinanden i et detailspørgsmå_i, der slører for en debat om, hvorvidt der overhovedet skal graves moler, siger hun. Den debat vil den nye forening gerne have konkretiseret. - Folk forstår ikke altid, hvad det handler om, når vi snakker om det i telefonen. Når de kommer herud og ser landskabet og mærker dets kurver under fødderne, bliver oplevelsen en ganske anden. Vi har planer om gennem foreningen at arrangere nogle landskabsvandringer, når vi kommer tættere på sommer, siger Trine Høgh. Hun tror på, at foreningen har en sag, der kan påvirke den politiske proces: - Det at en virksomhed har nogle rettigheder gennem en råstofplan er ikke ensbetydende med, at den også opnår tilladelse til at grave. Der er flere eksempler i Region Nordjylland på, at der er givet afslag på udvinding, fordi de har kollideret med landskabs- og nabointeresser, siger formanden for den nye forening. Et par dage efter mailen ringer Trine Høgh igen: - Nu er vi nået op på 9I medlemmer! - Sagen om gravetitladelse til Damotin er slet ikke afgjort endnu, påpeger foreningens formand Trine Høgh. To par kæmper for at bevare [andskaber som dette - Mosebjerg ved Sundby. lnger og førgen Saaby (i midten) har skrevet adskillige læserbreve mod molerindvinding. Her har lægeparret besøg af familien Høgh fra Fårtoft. Foto; Ole Geehrtsen

3 I kapløb med tiden Vvm-redegØrelse om Stærhøj-udgravning er to år forsinket dk - Det overordnede mål vil være at få vr,rm-redegørelsen om Stærhøj -udgravningerne politisk behandlet i Morsø Kommune, inden vi må give sagen fra os. Sådan siger landinspektør Michael Dickenson, Natur og Landbrug i Morsø Kommune. Et forslag om at flytte råstofplanlægningen fra kommunerne til regionerne har været til førstebehandling i Folketinget. Det blev fremsat sidste efterår som led i en evaluering af regionerne - og nogle ser manøwen som et forsøg på at give de omdiskuterede regioner en fremtidig eksistensberettigelse. Hvad årsagen end er, vil lovændringen, hvis den vedtages, som der er lagt op til, tå virkning fra I. juli. Og så bliver det pludselig ikke Nykøbing, men Aalborg, der skal afgøre, om der må graves moler på Nordmors og i givet fald hvor, hvordan oghvorlænge. - Hvor langt vi er nået, og hvor godt, vi har gjort vores arbejde færdigt, vil injluere på regionens behandling af sagen. Hverken Damolin eller kommunen har en interesse i, at regionen begynder forfra i udredningsarbejdet, siger Michael Det har nemlig varet længe nok. Damolins ansøgning om gravetilladelse blev behandlet af Morsø Kommunalbestyrelse i Her mente politikerne, at spørgsmå:let om fortsat råstoflndvending i det foldede bakkelandskab på Nordvestmors ville kræve et tillæg til kommuneplanen med vr.rmredegørelse (vurdering af vfukninger på miljøet). Efter etborgermøde i Bjergby i januar 2012 regnede kommunen med at have en vrrm klar senest sarnme sommer. Men sagen viste sig at være betydeligt mere kompliceret, og redegørelsen er ikke færdig her knap to år senere. - Vi vil være meget skarpe på den del, der handler om indvindingens virkning på landskabet. Det skal vi have belyst på en troværdig måde, blandt andet gennem visualiseringer. Dem hjælper Damolin os med at få lavet, men vi var fra kommunens side ikke tilfredse med de første visualiseringer, vi fik forevist, siger Michael Så sent som tirsdag i denne uge var der møde mellem Damolin og kommunen om sagen. - I råstofplanen er området udlagt til råstofindvinding, men det er et følsomt landskab, som kræver, at alt relevant bliver inddraget i vvmredegørelsen. Så snart den er klar, sender vi den til udvalgsbehandling og i offentlighedsfase, siger Michael Samtidig forsøger lokale kræfter at få moleret udnævnt til verdensnaturarv i UNESCO. Oprindelig i form af hele området, men siden begrænset til Hanklit og Ituudeklint på Fur. Har denne indskrænkning af naturaru - områd et n o gen s am - menhæng med, at der også er råstofinteresser i moleret? - Nej. For at blive ophøjet til verdensnaturarv skal lokaliteten være så værdifuld, at den vurderes som umistelig for menneskeheden. Her sprang kæden af i starten, hvor man søgte om udnærmelse af det samlede molerbælte hen over Thy, Mors og Fur. Det ville have spændt ben for handlemulighederne i et landskab, hvor der har været gravet og dyrket i mange år. Derfor indskrænkede man ansøgningen til Hanklit og Ituudeklint, og det er i sig selv en betydelig udfordring at få dem gjort til verdensnaturary siger Michael Nyt borgermøde - Læs side 12

4 torsdag denz7. marts 2014 Nyt borger møde om gravetilladelse i Bjergby Men gravetilladelsen til Damolin er ikke til diskussion, mener Meiner Nørgaard dk Der bliver atter borgermøde i Bjergby om molerindvinding ved Stærhøj. Mødet holdes på en endnu ikke fastlagt dato i april og vil primært dreje sig om trafikorhold. Udvalget for teknik og miljø besluttede på sit seneste møde at imødekomme en anmodning fra Bjergby Beboerforening om et offentligt møde. Foreningen er beklrmret for, at den planlagte udgrarming vil sende 15 daglige lastbiltransporter med moler gennem Bjergby tæt på den lokale ' friskole på vej til Damolins fabrik i Feggesund. Og så er Bjergby også opmærksom på, at gravning og transporter kommer til at foregå i et enestående naturområde. - Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der skal graves moler eller ej. Damolin har en år gammel tilladelse, og den kan vi ikke tage fra virksomheden. Vi skal finde den mest skånsomme måde at få arbejdet gjort på og samtidig få lagt en plan for reetablering af området, når gravningerne engang er afsluttet, siger Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø. Han er åben over for input fra borgerne. - Vi vil fremlægge vores forslag til vr.rm-redegørelsen på mødet, og hvis der fremkommer nogle gode ideer, vil vi få dem skrevet ind, inden redegørelsen sendes i høring. Vi kan godt nå at få den wm-redegørelse færdig til l. juli, hvor regionen tager over, siger Meiner Nørgaard.

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Planlægning er politik 5 anbefalinger

Planlægning er politik 5 anbefalinger til beslutningstagere i kommunerne Planlægning er politik 5 anbefalinger når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan Miljøministeriet Realdania planlægning er politik Planlægning er

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere