Digital tachograf DTCO 1381 Service only Betjeningsvejledning virksomhed & fører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.vdo.com Digital tachograf DTCO 1381 Service only Betjeningsvejledning virksomhed & fører"

Transkript

1 Digital tachograf DTCO 1381 Betjeningsvejledning virksomhed & fører

2 Impressum Til alle brugere! Den Digitale Tachograf, DTCO 1381 med dens systemkomponenter er et EF-kontrolapparat, som er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer ifølge forordningen (EØF) 3821/85 bilag I B, i den aktuelt gældende udgave. De behandlede data hjælper... føreren til at overholde de sociale forskrifter i trafikken og giver virksomhedsejeren (ved hjælp af en speciel software) nyttige data om føreren og anvendelsen af køretøjet. Denne betjeningsvejledning er beregnet til virksomhedsejeren og chauffører og beskriver, hvordan DTCO 1381 bruges korrekt ifølge forordningen. De bedes læse vejledningen grundigt igennem, så De kan lære DTCO 1381 at kende. Yderligere informationer om DTCO 1381 samt kontaktadresser findes på internettet under: Vi ønsker Dem rigtig god kørsel i fremtiden. Continental Automotive GmbH by Continental Automotive GmbH Ansvarlig for indholdet: Continental Automotive GmbH Commercial Vehicles P.O. Box 1640 D Villingen-Schwenningen Der forbeholdes ret til ændringer af tekniske detaljer i forhold til beskrivelserne, informationerne og billederne i denne driftsvejledning. Eftertryk, oversættelse og mangfoldiggørelse er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. 2 DTCO 1381

3 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger Symboler... 8 Håndtering af DTCO Lovlige bestemmelser Førerens pligter Virksomhedsejerens pligter Behandling af udskrifter Behandling af tachografkort Rengøring af tachografkortet Introduktion De første betjeningstrin Til virksomhedsejeren Til føreren Visnings- og betjeningselementer. 15 Kort beskrivelse Visningsvarianter Stand-by-mode Anvisninger efter tænding on Standardvisning Datavisning under kørslen Datavisning ved holdende køretøj.. 18 Visning af meddelelser Specielle visninger Produktionsstatus Out of scope Færge eller tog Reaktion ved under- / overspænding Spænding afbrudt Driftsform "Virksomhed" Virksomhedskortets funktioner Menufunktioner i driftsformen "Virksomhed" Indsætning af virksomhedskort Forberedelse af data-download Udtagning af virksomhedskort Driftsform "Drift" Indsætning af førerkort Menuføring efter indsætning af førerkort Manuelle indtastninger Fortsættelse af arbejdshold Foranstilling af aktiviteter til et hold Særlige forhold ved indtastningsproceduren Indstilling af aktiviteter Manuel indstilling Automatisk indstilling Automatisk indstilling efter tænding on/off * Skriftlig indføring af aktiviteter Udtagning af førerkort Menuføring ved udtagning af førerkort Fører- / køretøjsskift ved drift Dokumenter, der skal medbringes.. 42 Printer-håndtering Indlægning af papirrulle Udskrivning af data Start af udskrivning Afbrydelse af udskrivning Særlige forhold ved udskrivning Fjernelse af papirblokering Menufunktioner Åbning af menufunktioner Under kørslen Ved holdende køretøj Visning af førerkortets tider Continental Automotive GmbH

4 Indholdsfortegnelse Indstilling af sprog Navigering i menufunktionerne Menuadgang spærret! Menufunktionerne forlades Oversigt over menustrukturen Hovedmenu udskrivning fører-1 / fører Udskrivning af dagsværdi Udskrivning af begivenheder Udskrivning af aktiviteter * Hovedmenu udskrivning køretøj Udskrivning af dagsværdi fra massehukommelse Udskrivning af begivenheder fra massehukommelse Udskrivning af hastighedsoverskridelser Udskrivning af tekniske data Udskrivning af v-diagram * Udskrivning af status D1/D2 * Udskrivning af hastighedsprofiler * Udskrivning af omdrejningsfrekvensprofiler * Hovedmenu indtastning fører-1 / fører Indtastning af Start land Indtastning af Slut land Hovedmenu indtastning køretøj Indtastning af Out start / slut Indtastning af Start færge / tog Indstilling af lokaltid Udførelse af UTC-korrektur Hovedmenu visning fører-1 / fører Hovedmenu visning køretøj Meddelelser Der kommer en meddelelse frem Beskrivelse af meddelelser Bekræftelse af meddelelser Oversigt over begivenheder Oversigt over fejl Arbejdstidsadvarsler Oversigt over betjeningsanvisninger Produktbeskrivelse Systemkomponenter Driftsformer for DTCO Tachografkortene Førerkort Virksomhedskort Kontrolkort Værkstedskort Blokering af tachografkortene Adgangsrettigheder til tachografkortene Data på fører- / virksomhedskortet Faste data på førerkortet Variable data på førerkortet Faste data på virksomhedskortet Variable data på virksomhedskortet Data i massehukommelsen Korte forklaringer til de gemte data.. 80 Tidsmanagement Visning af klokkeslæt i displayet Omregning af lokal tid til UTC-tid.. 82 Vedligeholdelse og pasning Rengøring af DTCO Kontrolpligt for tachografer Reparation / udskiftning af DTCO Bortskaffelse af komponenterne Tekniske data DTCO Papirrulle DTCO

5 Indholdsfortegnelse Piktogrammer og udskriftseksempler Oversigt over piktogrammer Piktogram-kombinationer Lands-kendingsmærke Regionernes kendingsbogstaver Udskriftseksempler Dagsudskrift af førerkortet Begivenheder / fejl ved førerkortet Dagsudskrift for køretøjet Begivenheder / fejl fra køretøjet Hastighedsoverskridelser Tekniske data Førerens aktiviteter * v-diagram * Status D1/D2 diagram * Hastighedsprofiler * Omdrejningsfrekvensprofiler * Forklaringer til udskriftseksemplerne Tekstforklaring til datablokkene Formål med dataset ved begivenheder eller fejl Kodning af datasetformål Kodning til nærmere beskrivelse Tillæg Stikordsregister Release-oversigt Automatisk indstilling af aktiviteterne efter tænding on/off Notits Continental Automotive GmbH 5 A

6 6 DTCO 1381

7 Generelle anvisninger Symboler Håndtering af DTCO 1381 Lovlige bestemmelser Behandling af tachografkort 1 Continental Automotive GmbH

8 Symboler 1. Generelle anvisninger 1 Symboler Følgende fremhævelser findes i denne betjeningsvejledning: Advarsels-info En advarsels-info gør opmærksom på fare for kvæstelser eller ulykker. Handlingstrin 1. Dette symbol betyder en handling De skal gøre et eller andet. Eller De føres trinvist gennem menuen og opfordres til indtastning. 2. Yderligere handlinger er nummereret fortløbende. Menuvisning 1 Obs! Teksten ved siden af eller under dette symbol indeholder vigtige informationer, så datatab kan undgås og skader på apparatet forhindres samt for, at de lovmæssige krav kan overholdes. Tip Dette symbol giver råd eller informationer, som skal følges, da der ellers kan opstå fejl. Bogen betyder henvisning til en anden dokumentation. Symboler * Stjernen markerer ekstraudstyr. Bemærk: Følg anvisningerne til ADRtypen og optionen "Automatisk indstilling af aktiviteterne efter tænding on/ off", da enkelte funktioner er afhængige af tændingen. Dette tegn angiver, på hvilken side De kan finde yderligere informationer til emnet. Dette tegn angiver en fortsættelse på næste side. Blinkende linjer eller tegn i menudisplayet er i denne driftsvejledning vist med kursiv (1). Definitioner Fører -1 = Den person, som for øjeblikket kører eller kommer til at køre køretøjet. Fører -2 = Den person, som ikke kører køretøjet. 8 DTCO 1381

9 1. Generelle anvisninger Håndtering af DTCO 1381 Håndtering af DTCO 1381 Fare for ulykker Under kørslen kan der komme meddelelser i displayet. Det er ligeledes muligt, at førerkortet kastes automatisk ud. Lad ikke opmærksomheden afledes heraf, men hold hele tiden den fulde opmærksomhed på trafikken. Fare for tilskadekomst De og andre personer kan komme til skade, hvis printerskuffen er åben. Åbn kun printerskuffen for at lægge papirrullen i! Afhængigt af det udførte trykvolumen kan termotrykhovedet være meget varmt! Vent, indtil trykhovedet er afkølet, indtil der lægges en ny papirrulle i. Eksplosionsfare DTCO 1381 ADR-varianten * er konstrueret til drift i eksplosionstruede omgivelser. De bedes overholde anvisningerne til transport og håndtering af farligt gods i eksplosionstruede omgivelser. Overhold følgende anvisninger, så skader på DTCO 1381 kan undgås! DTCO 1381 skal installeres og plomberes af autoriserede personer. Foretag ikke ændringer på apparatet og de elektriske tilslutninger. Sæt ikke andre kort som for eksempel kreditkort, kort med præget skrift eller metalliske kort etc. ind i kortåbningen. Kortåbningen til DTCO 1381 kan ødelægges! Continental Automotive GmbH 9 Brug kun godkendte papirruller, som anbefales af producenten (originalt VDO printerpapir). Vær opmærksom på godkendelsessymbolet. Se detaljer Papirrulle på side 84. Tryk ikke på tasteelementerne med spidse eller skarpkantede genstande, f.eks. en kuglepen etc. Rengør apparatet med en let fugtet klud eller med en mikrofiber-rengøringsklud. (Kan fås hos det nærmeste salgs- & servicecenter.) Se detaljer Vedligeholdelse og pasning på side 83. 1

10 Lovlige bestemmelser 1. Generelle anvisninger 1 Lovlige bestemmelser Den, der foretager ændringer på tachografer eller deres signalføring, som har indflydelse på tachografens registrering og lagring især, hvis dette gøres for at vildlede kan overtræde statslige straffelove eller ordensforskrifter. Forfalskning, undertrykkelse eller ødelæggelse af tachografens og tachografkortenes registreringer samt de udskrevne dokumenter er forbudt. Lovmæssigt grundlag Anvendelse af tachografer er for tiden omfattet af den gældende udgave af EØFforordning 3821/85 i forbindelse med EØF-forordning 3820/85 og reguleret i henhold til de gældende nationale love. Den giver føreren og køretøjets ejer (virksomhedsejeren) en række pligter og ansvar. Den efterfølgende liste gør ingen krav på at være fuldstændig eller retsgyldig! Førerens pligter Føreren skal sørge for at benytte førerkortet og tachografen korrekt. Reaktion, hvis tachografen har fejlfunktioner: Føreren skal lave notater på en separat side eller på bagsiden af papirrullen om de aktiviteter, som tachografen ikke har kunnet registrere eller udskrive uden fejl. Se detaljer Skriftlig indføring af aktiviteter på side 38. Hvis det er umuligt at vende tilbage til virksomhedens beliggenhed inden for en uge, skal tachografen repareres på et autoriseret værksted undervejs. Ved blandet funktion (anvendelse af køretøjer med køreskive og digitale tachografer) skal de nødvendige dokumenter medbringes. Se detaljer Fører- / køretøjsskift ved drift på side DTCO 1381 Ved tab, tyveri, beskadigelse eller fejlfunktioner ved førerkortet skal føreren udarbejde en dagsudskrift fra DTCO 1381, når kørslen begyndes og afsluttes, og forsyne den med personlige informationer. Beredskabstiderne og øvrige arbejdstider skal i givet fald skrives ind med hånden. Se detaljer Skriftlig indføring af aktiviteter på side 38. Ved skader eller fejlfunktioner skal førerkortet afleveres hos de ansvarlige myndigheder. Ved tab af førerkortet skal dette anmeldes. Der skal bestilles erstatningskort inden for syv kalenderdage. Uden førerkort må kørslen fortsættes i et tidsrum på 15 kalenderdage, hvis det er nødvendigt for køretøjets tilbagekørsel til virksomhedens beliggenhed.

11 1. Generelle anvisninger Lovlige bestemmelser De nøjagtige grunde til fornyelse, udskiftning eller ombytning af førerkortet hos en anden myndighed i medlemslandene skal omgående anmeldes til de ansvarlige myndigheder. Føreren skal medbringe førerkortet i køretøjet mindst syv kalenderdage efter, at det er udløbet. Virksomhedsejerens pligter Sørg for efter overtagelse af køretøj, at kalibreringsdataene som f.eks. godkendende medlemsland og indregistreringsnummer omgående påføres i et autoriseret værksted. Sørg for, at virksomhedskortet benyttes korrekt. Log virksomheden på DTCO 1381, når kørslen startes, og log af, når den sluttes. Se detaljer Indsætning af virksomhedskort på side 23. Kontrollér, at der er tilstrækkeligt mange godkendte papirruller i køretøjet. Overvåg, at tachografens funktion er uden fejl. Overhold intervallerne, som er foreskrevet efter de lovlige bestemmelser vedrørende kontrol af tachografen. (periodisk kontrol mindst hvert 2. år.) Download dataene fra massehukommelsen til DTCO 1381 samt fra førerkortene, og gem dataene efter de lovmæssige bestemmelser. Lad kun reparationer og kalibreringer udføres af autoriserede værksteder. Se detaljer Kontrolpligt for tachografer på side 83. Overvåg at tachografen benyttes korrekt af føreren. Kontrollér med regelmæssige intervaller køre- og hviletiderne, og gør opmærksom på eventuelle afvigelser. Behandling af udskrifter Sørg for, at udskrifterne hverken beskadiges af lys- eller solpåvirkning eller af fugt eller varme (bliver ulæselige). Udskrifterne skal opbevares af køretøjsejeren/arbejdsgiveren i mindst to år. Continental Automotive GmbH 11 1

12 Behandling af tachografkort 1. Generelle anvisninger 1 Behandling af tachografkort Besiddelse af tachografkortet giver ret til at benytte DTCO Arbejdsområder og adgangsrettigheder er foreskrevet af loven. Se detaljer Tachografkortene på side 76. Et førerkort er personligt. Med dette identificerer føreren sig over for DTCO Førerkortet kan ikke overdrages til andre! Et virksomhedskort er beregnet til ejere og indehavere af køretøjer med digitale tachografer og må ikke overdrages til "andre". Virksomhedskortet bruges ikke til kørsel! For at undgå tab af data bedes De behandle tachografkortet omhyggeligt og overholde anvisningerne fra udleveringsstederne for tachografkort. Tachografkortet må hverken bøjes eller knækkes eller bruges til andre formål, end det er beregnet til. Brug ikke beskadigede tachografkort. Sørg for, at kontaktfladerne er rene, fedt- og oliefri (skal altid opbevares i beskyttelsesetuiet). Beskyt kortet mod direkte solpåvirkning (lad det ikke ligge på instrumentbrædtet). Lad det ikke ligge i umiddelbar nærhed af kraftige elektromagnetiske felter. Brug det ikke, hvis gyldighedsdatoen er overskredet, og rekvirer et nyt tachografkort i god tid før udløb. Rengøring af tachografkortet Rengør kontakterne på tachografkortet, hvis de er snavsede, med en let fugtet klud eller med en mikrofiber-rengøringsklud. (Kan fås hos det nærmeste salgs- & servicecenter.) Brug ikke opløsningsmidler som fortynder eller benzin til rengøring af tachografkortets kontakter. 12 DTCO 1381

13 Introduktion De første betjeningstrin Visnings- og betjeningselementer Visningsvarianter Specielle visninger 2 Continental Automotive GmbH

14 De første betjeningstrin 2. Introduktion De første betjeningstrin 2 Til virksomhedsejeren 1. Anmeld virksomheden til DTCO Sæt virksomhedskortet i en vilkårlig kortskakt. Se detaljer Indsætning af virksomhedskort på side 23. Virksomhedskortet bruges ikke til kørsel! 2. Tag virksomhedskortet ud af kortåbningen efter login eller download af data. Se detaljer Udtagning af virksomhedskort på side 25. Til føreren 1. Sæt førerkortet i kortskakten igen, når holdet begyndes (start på arbejdsdagen). Se detaljer Indsætning af førerkort fra side Via den "Manuelle indtastning" kan De tilføje aktiviteter. Se detaljer Manuelle indtastninger fra side Indstil aktiviteten, som De aktuelt vil udføre, med aktivitetstasten. Se detaljer Indstilling af aktiviteter på side Indstil klokkeslættet på den aktuelle lokaltid. Se detaljer Indstilling af lokaltid på side 57. DTCO 1381 er klar! 5. Vigtigt! Stil altid aktiviteten på "" ved pause eller hvil. 6. Eventuelle fejl i apparatet eller systemkomponenterne kommer frem i displayet. Kvitter meddelelsen. Se detaljer Der kommer en meddelelse frem fra side Ved holdslut (afslutning på arbejdsdagen) eller skift af køretøj anmoder De om førerkortet fra kortåbningen. Se detaljer Udtagning af førerkort fra side De kan udskrive eller få vist aktivitete fra foregående dage samt lagrede begivenheder etc. via menufunktionerne. Se detaljer Åbning af menufunktioner fra side 48. Lovmæssige bestemmelser, som gælder for de enkelte lande, er ikke nævnt i denne driftsvejledning og skal naturligvis også overholdes! 14 DTCO 1381

15 2. Introduktion Visnings- og betjeningselementer Visnings- og betjeningselementer a (1) Visning (2) Tastefelt fører-1 (3) Kortåbning-1 (4) Download-interface (5) Tastefelt fører-2 (6) Kortåbning-2 (7) Åbningstaste printerskuffe (8) Afrivningskant (9) Menutaster (a) Betegnelse " " for ADR-type * (ADR = forordning om vejtransport med farligt gods) Kort beskrivelse Visning (1) Afhængigt af køretøjets driftstilstand kommer der forskellige visninger frem, eller der kan vises data. Se detaljer Visningsvarianter på side 17. Tastefelt fører-1 (2) Aktivitetstast for fører-1 Se detaljer Indstilling af aktiviteter på side 37. Udkasttast kortåbning-1 Kortåbning-1 (3) Fører-1, som derefter skal køre køretøjet, sætter sit førerkort i kortåbning-1. Se detaljer Indsætning af førerkort fra side 28. Continental Automotive GmbH 15

16 Visnings- og betjeningselementer 2. Introduktion 2 Download-interface (4) Download-interface befinder sig under afdækningen. Dette interface er kun frigivet, hvis der er sat et virksomhedskort, kontrolkort eller værkstedskort i. Se detaljer Adgangsrettigheder til tachografkortene fra side 77. Tastefelt fører-2 (5) Aktivitetstast for fører-2 Udkasttast kortåbning-2 Kortåbning-2 (6) Fører-2, som for øjeblikke ikke kører køretøjet, sætter sit førerkort i kortåbning-2 (teamfunktion). Åbningstast til printerskuffe (7) Med denne tast åbnes printerskuffen, så der for eksempel kan lægges en papirrulle i. Afrivningskant (8) Ved hjælp af afrivningskanten kan De rive en udskrift fra den integrerede printer af papirrullen. Menutaster (9) Til indtastning, display eller udskrivning af data bruges følgende taster: / Vælg den ønskede funktion, eller vælg ved at bladre. (Ved at trykke på tasten og holde den nede er auto-repeat-funktion muligt.) Bekræft eller kvitter den valgte funktion / valget. Forlad menuen trinvist, eller afbryd indtastningen. Se detaljer Oversigt over menustrukturen fra side 52. ADR-type * (a) Enkelte funktioner som indsætning eller udtagning af tachografkort, samt udkrivning eller visning af data er kun muligt, når tændingen er koblet til! Typeskilt Typeskilt Når printerskuffen åbnes, kan typeskiltet ses med følgende informationer: navn og adresse for producenten, apparattype, serienummer, konstruktionsår, kontrol- og godkendelsestegn og release-stand. 16 DTCO 1381

17 2. Introduktion Visningsvarianter Visningsvarianter Generelt Visningen består af piktogrammer og tekst, hvor sproget indstilles automatisk på følgende måde: Det viste sprog bestemmes af førerkortet, som er sat i kortåbning-1, eller som sidst var sat i DTCO Eller tachografkortet med den højeste værdi, for eksempel virksomhedskortet, kontrolkortet. Valg af sprog Som alternativ til den automatiske sprogindstilling med tachografkortet kan det foretrukne sprog indstilles individuelt. Se detaljer Indstilling af sprog på side 49. Stand-by-mode Visning stand-by-mode I driftsformen Drift "" skifter DTCO 1381 efter ca. 5 minutter til standbymode ved følgende betingelser: køretøjets tænding er slukket, og der er ingen meddelelse. Ud over klokkeslæt (1) og driftsform (2) vises de indstillede aktiviteter (3). Når der er gået 3 minutter mere (kundespecifik værdi), slukkes displayet. Stand-by-mode ophæves: Hvis tændingen sluttes til, eller en vilkårlig tast aktiveres, eller hvis DTCO 1381 melder en begivenhed eller en fejl. Anvisninger efter tænding on Anvisninger efter tænding on Hvis der ikke er noget tachografkort i kortåbning-1, kommer henvisningen (1) frem i ca. 20 sekunder, og derefter kommer standarddisplayet frem (2). Continental Automotive GmbH

18 Visningsvarianter 2. Introduktion 2 Standardvisning Standardvisning Så snart køretøjet kører, og der ikke vises nogen meddelelse, kommer standarddisplayet automatisk frem. (1) Klokkeslæt med symbol "" = Lokaltid uden symbol "" = UTC-tid Se detaljer Tidsmanagement på side 81. (2) Markering af driftsformen "Drift" Se detaljer Driftsformer for DTCO 1381 på side 75. (3) Hastighed (4) Aktivitet fører-1 (5) Kortsymbol fører-1 (6) Samlet kilometerstand (7) Kortsymbol fører-2 (8) Aktivitet fører-2 3 Datavisning under kørslen 1 2 Datavisning under kørslen Tryk under kørslen på en vilkårlig menutast, og de aktuelle tider kommer frem, når førerkortet er sat i. (1) Tider for fører-1: Køretid "" siden sidste pause/hvil på mindst 45 minutter eller gyldig afbrydelse "" (kumulativ pausetid, i delafbrydelser på mindst 15 minutter og følgende 30 minutter). (2) Tider for fører-2: Aktuel aktivitet beredskabstid ""og aktivitetens varighed. Hvis førerkortet mangler, kommer tiderne frem, som hører til den enkelte kortåbning "1" eller "2". Ved gentaget tryk på en menutaste eller efter 10 sekunder kommer standardvisningen frem igen. Datavisning ved holdende køretøj Når køretøjet er standset og førerkortet sat ind, kan De kalde flere af førerkortets data frem. Se detaljer Åbning af menufunktioner på side 48. Visning af meddelelser Uafhængigt af, hvilken visning, der fremkommer, og om køretøjet holder stille eller kører, vises meddelelserne med den højeste prioritet. Se detaljer Der kommer en meddelelse frem på side DTCO 1381

19 2. Introduktion Specielle visninger Specielle visninger Produktionsstatus Out of scope Færge eller tog 2 1 Visning produktionsstatus Hvis DTCO 1381 endnu ikke er aktiveret som kontrolapparat, kommer "produktionsstatus", symbol "" (1) frem. Ud over værkstedskortet accepterer DTCO 1381 ingen tachografkort! Sørg for, at DTCO 1381 omgående sættes korrekt i drift af et autoriseret specialværksted. 1 Display Out of scope Køretøjet kører uden for det område, som er gældende ifølge forordningen, symbol "" (1). Denne funktion kan indstilles via menuen. Se detaljer Indtastning af Out start / slut på side 57. Følgende kørsler kan være uden for gyldighedsområdet: Kørsel på ikke-offentlige gader. Kørsel uden for EU-lande. Kørsel, hvor køretøjets totalvægt ikke kræver forskriftsmæssig brug af DTCO Display færge eller tog Køretøjet befinder sig på en færge eller på et tog, symbol "" (1). Denne funktion kan indstilles via menuen. Se detaljer Indtastning af Start færge / tog på side 57. Continental Automotive GmbH 19 1

20 Specielle visninger 2. Introduktion 2 Reaktion ved under- / overspænding Visning forsyningsspænding En aktuel for lav eller for høj forsyningsspænding på DTCO 1381 vises på følgende måde: Tilfælde 1: "" (1) underspænding eller... Tilfælde 2: "" (2) overspænding DTCO 1381 lagrer aktiviteter som tidligere. Funktionerne udskrift eller visning af data samt indsætning eller udtagning af tachografkort er ikke muligt! Tilfælde 3: "" (3) Dette tilfælde svarer til en strømafbrydelse. DTCO 1381 kan ikke udføre sin funktion som kontrolapparat! Førerens aktiviteter registreres ikke. Spænding afbrudt 1 2 Visning af meddelelsen "Spænding afbrudt" Så snart spændingen vender tilbage, kommer versionen for operativsystemet (1) frem i ca. 5 sekunder og derefter versionen for software-upgrade-modulet (2). Derefter melder DTCO 1381 "spændingsafbrydelse". 20 DTCO 1381 Hvis symbolet "" kommer permanent frem i visningen, selv om board-spændingen er korrekt, bedes De kontakte et specialværksted! Hvis DTCO 1381 er defekt, er De forpligtet til at notere aktiviteterne ned med hånden. Se detaljer Skriftlig indføring af aktiviteter på side 38.

21 Driftsform "Virksomhed" Virksomhedskortets funktioner Indsætning af virksomhedskort Forberedelse af data-download Udtagning af virksomhedskort 3 Continental Automotive GmbH

22 Virksomhedskortets funktioner 3. Driftsform "Virksomhed" Virksomhedskortets funktioner 3 Virksomheden har pligt til at anvende virksomhedskortet(ne) korrekt. Bemærk, at de for Deres land gældende lovmæssige bestemmelser skal overholdes! Virksomhedskortet identificerer virksomheden og tilmelder den til DTCO 1381, når kortet sættes i første gang. Dermed garanteres adgangsrettighederne til dataene, som hører til virksomheden. Det indsatte virksomhedskort giver adgang til følgende funktioner: Til- og framelding af virksomheden til denne DTCO 1381, for eksempel ved salg af køretøj, udløb for leje af køretøj etc. Adgang til massehukommelsens data, som kun hører til denne virksomhed. Adgang til data, som hører til et indsat førerkort. Visning, udskrivning eller download af data via download-interfacet. Virksomhedskortet er udelukkende produceret til data-management for virksomheden og bruges ikke til køredriften! Hvis De kører med virksomhedskortet, kommer der en meddelelse. I nogle medlemslande er det pligt at downloade data regelmæssigt. I følgende tilfælde anbefales det at downloade data fra massehukommelsen: Salg af køretøjet, Længerevarende standsning af køretøjet, Udskiftning af DTCO 1381 i tilfælde af defekt. Menufunktioner i driftsformen "Virksomhed" Navigering inden for menufunktionerne foregår principielt altid efter det samme system. Se detaljer Åbning af menufunktioner på side 48. Men hvis virksomhedskortet for eksempel sidder i kortåbning-2, er alle hovedmenuer spærret, som hører til kortåbning-2. Se detaljer Menuadgang spærret! på side 51. I denne situation kan De kun få vist, udskrive eller downloade dataene for førerkortet, som sidder i kortåbning-1. Se detaljer Oversigt over menustrukturen på side DTCO 1381

23 3. Driftsform "Virksomhed" Indsætning af virksomhedskort Indsætning af virksomhedskort Trin / menuvisning Forklaring / betydning 3. Starttekst; i ca. 3 sekunder kommer den indstillede lokaltid (12:50) og UTC-tiden (10:50) frem. 4. Virksomhedens navn kommer frem. En statusbjælke viser, at virksomhedskortet læses. 3 Indsætning af virksomhedskort 1. Slut tændingen til. (Kun nødvendigt ved ADR-type *.) 2. Sæt virksomhedskortet med chippen opad og pilen fremad ind i den ønskede kortåbning. Virksomhedskortet bestemmer sproget i displayet. Som alternativ kan der individuelt indstilles et foretrukket sprog. Se detaljer Indstilling af sprog på side Når virksomhedskortet sættes i første gang, tilmeldes virksomheden automatisk til DTCO eller Funktionen virksomhedsspærre er aktiveret. Derved garanteres det, at virksomhedsspecifikke data beskyttes! 6. Når kortet er læst, kommer standardvisningen frem. DTCO 1381 er i driftsformen "Virksomhed", symbol "" (1). 1 Continental Automotive GmbH 23

24 Forberedelse af data-download 3. Driftsform "Virksomhed" Forberedelse af data-download 3 2 Eksplosionsfare De bedes overholde anvisningerne til transport og håndtering af farligt gods i eksplosionstruede omgivelser. Ved på- og aflæsning af farligt gods... skal afdækningen (1) være lukket og der må ikke downloades data. Tilslutning til download-interface Klap beskyttelsesklappen (1) til højre. 2. Slut laptoppen (4) til download-interfacet (2). 3. Start softwaren. 4. Eller sæt downloadkeyen (3) i download-interfacet. 5 Identifikation: Datatransmission i gang (fra rel. 1.3) Under datatransmissionen vises symbolet (5). Afbryd ikke forbindelsen til download-interfacet. Lad tændingen være koblet til ved ADR-varianten *. 5. Efter download af dataene er det vigtigt at lukke beskyttelsesklappen (1) igen. Dataidentifikation Før dataene downloades, forsyner DTCO 1381 de kopierede data med en digital signatur (identifikation). Med denne signatur kan dataene tilordnes DTCO 1381, og det kan kontrolleres, at de er fuldstændige og ægte. Fjernstyret download * (remote) Med et flådemanagement-system data fjern downloades efter autorisering af virksomhedskortet. 24 DTCO 1381 De kan finde detaljerede informationer i dokumentationen, som hører til udlæsnings-software.

25 3. Driftsform "Virksomhed" Udtagning af virksomhedskort Udtagning af virksomhedskort Virksomhedskortet kan kun tages ud af kortåbningen, når køretøjet står stille! Anmodning om virksomhedskortet 1. Slut tændingen til. (Kun nødvendigt ved ADR-type *.) 2. Tryk på den tilhørende udkasttast til kortåbningen, hvor virksomhedskortet sidder i. Trin / menuvisning Forklaring / betydning 3. Virksomhedens navn kommer frem. En statusbjælke viser, at DTCO 1381 overfører data til virksomhedskortet. 4. Ingen framelding af virksomheden Vælg "nej" med tasterne / og bekræft med tast. Framelding af virksomheden Vælg "ja", og bekræft med tasten. Funktionen virksomhedsspærre er deaktiveret. De lagrede data til Deres virksomhed er dog stadig spærret for fremmede virksomheder! 5. Virksomhedskortet frigives, standardvisningen kommer frem. Muligvis vises der en info om, at det er tid for den periodiske kontrol, eller at virksomhedskortet udløber, 1 se detalje side 72. DTCO 1381 befinder sig igen i driftsformen "Drift", symbol "" (1). Continental Automotive GmbH 25 3

26 Udtagning af virksomhedskort 3. Driftsform "Virksomhed" Obs: Udkastforløbet fra kortåbning- 2 er spærret, når printerskuffen er åben! Den efterfølgende betjeningsinfo gør Dem opmærksom på dette. 3 Så snart printerskuffen lukkes, foregår udkastet. 26 DTCO 1381

27 Driftsform "Drift" Indsætning af førerkort Indstilling af aktiviteter Udtagning af førerkort Fører- / køretøjsskift ved drift 4 Continental Automotive GmbH

28 Indsætning af førerkort 4. Driftsform "Drift" Indsætning af førerkort 4 For at sikre korrekt fremgangsmåde, som angivet i forordningen, og for færdselssikkerhedens skyld, bedes De altid kun sætte førerkortet(ne) i, mens køretøjet holder stille! Det er også muligt at sætte førerkortet i under kørslen, men dette meldes som begivenhed og lagres på Deres førerkort og i DTCO 1381! Se detaljer Oversigt over begivenheder på side Slut tændingen til. (Kun nødvendigt ved ADR-type *.) Hvis der ikke sidder noget førerkort i kortåbning-1, efter at tændingen er tændt, opfordres De til at sætte førerkortet ind! Fører-1 Betjenings-info: Førerkort i kortåbning-1 mangler 2. Fører-1, som skal styre køretøjet, sætter først sit førerkort med chippen opad og pilen fremad ind i kortåbning-1. Se detaljer Menuføring efter indsætning af førerkort på side Så snart førerkortet til fører-1 er indlæst, sætter fører-2 sit førerkort i kortåbning-2. Vent, til standardvisningen kommer frem, før det næste førerkort sættes ind. Ellers medfører det, at indlæsningsproceduren for det tidligere indsatte førerkort afbrydes! Se detaljer Afbrydelse af indtastningsproceduren på side 36. Bemærk Menuforløbene for fører-1 og fører-2 er identiske. Menuføringen foregår på det sprog, som hører til førerkortet. Som alternativ kan der individuelt indstilles et foretrukket sprog. Se detaljer Indstilling af sprog på side 49. Ved 1-førerdrift er kortåbning-2 tom! 28 DTCO 1381

29 4. Driftsform "Drift" Indsætning af førerkort Menuføring efter indsætning af førerkort Trin / menuvisning 1. Forklaring / betydning Starttekst; i ca. 3 sekunder kommer den indstillede lokaltid (16:00) og UTC-tiden (14:00) frem Førerens efternavn kommer frem. En statusbjælke viser, at førerkortet læses. I ca. 4 sekunder vises dato og klokkeslæt for den sidste kortudtagning i UTC-tid Hvis De ikke vil tilføje aktiviteter: Vælg "nej" og bekræft. Hvis De vil tilføje aktiviteter: Vælg "ja" og bekræft. Se detaljer Manuelle indtastninger på side 30. Vælg land ved arbejdsstart, og bekræft. Med tasten kan indtastningen af land afbrydes. Standardvisningen kommer frem, trin 7. Vælg den ønskede funktion med tasterne eller og bekræft valget med tasten. Se detaljer Opfordring til indtastning på side 36. Vælg landet med tasterne eller og bekræft valget med tasten. Se detaljer Valg af lande på side 36. De opfordres eventuelt til indtastning af regionen: Se detaljer Regionernes Vælg region, og bekræft. kendingsbogstaver på side 90. Continental Automotive GmbH 29

30 Indsætning af førerkort 4. Driftsform "Drift" Trin / menuvisning Forklaring / betydning 4 7. Standardvisningen kommer frem. Først når førerkortets data er læst helt, kommer kortsymbolet frem. De tidligere fremkomne symboler har følgende betydning: "" Førerkortet sidder i kortåbningen. "" Kørslen kan begyndes, relevante data er indlæst. Så længe kortsymbolet mangler i displayet, er følgende funktioner ikke mulige i en periode: Kald af menufunktioner Anmodning om tachografkortet Se detaljer Læsning af førerkortet på side 36. Manuelle indtastninger Manuel indtastning gør det muligt at tilføje aktiviteter på førerkortet. Hver gang førerkortet sættes ind, kan følgende indtastninger foretages: De kan fortsætte et arbejde og supplere aktiviteterne på førerkortet, som er udført mellem udtagning og indsætning; se eksempel 1, se side 31. De kan fortsætte et arbejde, afslutte og/eller sætte aktiviteter foran et arbejdshold; se eksempel 2, se side 33. Ifølge forordningen skal aktiviteter, som ikke kan registreres af DTCO 1381 (fordi føreren ikke befinder sig i køretøjet), efterfølgende foretages med manuel indtastning på førerkortet. Samtlige tidsangivelser, som foretages ved manuel indtastning ved DTCO 1381, kommer frem i UTCtid! Se detaljer Omregning af lokal tid til UTC-tid på side DTCO 1381

31 4. Driftsform "Drift" Indsætning af førerkort Fortsættelse af arbejdshold Trin / menuvisning Forklaring / betydning 1. Starttekst; i ca. 3 sekunder kommer den indstillede lokaltid (03:20) og UTC-tiden (01:20) frem. Eksempel 1 Udtagning ( ) Indsætning ( ) Førerens efternavn kommer frem. En statusbjælke viser, at førerkortet læses. I ca. 4 sekunder vises dato og klokkeslæt for den sidste kortudtagning i UTC-tid. 23:30 UTC 01:20 UTC 00:20 UTC Supplering af aktiviteter Vælg "ja" og bekræft. Vælg den ønskede funktion med tasterne eller og bekræft valget med tasten. Vælg "nej", hvis De vil fortsætte en aktivitet, og bekræft. Indstil det ønskede klokkeslæt med tasten og bekræft. Se detaljer Opfordring til indtastning på side 36. Indstil den ønskede aktivitet "", og bekræft. Continental Automotive GmbH 31

32 Indsætning af førerkort 4. Driftsform "Drift" Trin / menuvisning 8. Forklaring / betydning Aktiviteten fortsættes: Vælg "nej" og bekræft. 9. Indstil det ønskede klokkeslæt med tasten og bekræft Indstil den ønskede aktivitet "", og bekræft Overtagelse af indtastninger: Vælg "ja" og bekræft. eller Vælg "nej", tilbage til trin 4. De kan gentage indtastningen(rne). Standardvisningen kommer frem. Først når førerkortets data er læst helt, kommer kortsymbolet frem. De tidligere fremkomne symboler har følgende betydning: "" Førerkortet sidder i kortåbningen. "" Kørslen kan begyndes, relevante data er indlæst. Så længe kortsymbolet mangler i displayet, er følgende funktioner ikke mulige i en periode: Kald af menufunktioner Anmodning om tachografkortet Se detaljer Læsning af førerkortet på side DTCO 1381

33 4. Driftsform "Drift" Indsætning af førerkort Foranstilling af aktiviteter til et hold Trin / menuvisning Forklaring / betydning Starttekst; i ca. 3 sekunder kommer den indstillede lokaltid (15:00) og UTC-tiden (14:00) frem. Bemærk: Ved denne DTCO 1381 er lokaltiden allerede indstillet på afslutning af sommertiden under "sidste udtagning" og "indsætning" af førerkortet! Førerens efternavn kommer frem. En statusbjælke viser, at førerkortet læses. I ca. 4 sekunder vises dato og klokkeslæt for den sidste kortudtagning i UTC-tid. Eksempel 2 Udtagning ( ) Indsætning ( ) 23:30 UTC 14:00 UTC 00:20 UTC 12:10 UTC 13:30 UTC Aktiviteter Foranstilling Holdafslutning Supplering af aktiviteter Holdstart Vælg "ja" og bekræft. Vælg den ønskede funktion med tasterne eller og bekræft valget med tasten. Vælg "nej", hvis De vil fortsætte dette hold, og bekræft. Indstil det ønskede klokkeslæt med tasten, og bekræft. Se detaljer Opfordring til indtastning på side 36. Continental Automotive GmbH 33

34 Indsætning af førerkort 4. Driftsform "Drift" Trin / menuvisning 7. Forklaring / betydning Indstil den ønskede aktivitet "" og bekræft. 8. Det foregående aktivitet er afsluttet: Vælg "ja" og bekræft Vælg land ved holdafslutning, og bekræft afslutningen på denne aktivitet med tasten. Med tasten kan indtastningen af land afbrydes. Se detaljer Valg af lande på side 36. Efter indtastning af landet opfordres De eventuelt til at indtaste regionen. 10. Indstil med tilbagevirkning starten på det nye aktivitet med tasten, og bekræft Vælg land ved aktivitet start, og bekræft. Med tasten kan indtastningen af landet afbrydes. Indstil det ønskede klokkeslæt med tasten og bekræft. Indstil den ønskede aktivitet "", og bekræft. 34 DTCO 1381

35 4. Driftsform "Drift" Indsætning af førerkort Trin / menuvisning 14. Forklaring / betydning Indstil det ønskede klokkeslæt for yderligere aktivitet med tasten og bekræft. 15. Indstil den ønskede aktivitet "", og bekræft Overtagelse af indtastninger: Vælg "ja" og bekræft. eller Vælg "nej", tilbage til trin 4. De kan gentage indtastningen. Standardvisningen kommer frem. Først når førerkortets data er læst helt, kommer kortsymbolet frem. De tidligere fremkomne symboler har følgende betydning: "" Førerkortet sidder i kortåbningen. "" Kørslen kan begyndes, relevante data er indlæst. Så længe kortsymbolet mangler i displayet, er følgende funktioner ikke mulige i en periode: Kald af menufunktioner Anmodning om tachografkortet Se detaljer Læsning af førerkortet på side 36. Continental Automotive GmbH 35 4

36 Indsætning af førerkort 4. Driftsform "Drift" Særlige forhold ved indtastningsproceduren 4 Opfordring til indtastning Hvis der ikke indtastes ved indtastningsproceduren, kommer følgende visning frem efter 30 sekunder. Hvis der inden for de næste 30 sekunder trykkes på tasten, kan indtastningen fortsættes. Ellers læses førerkortet færdigt, og standardvisningen kommer frem. Indtastninger, som allerede er bekræftet med tasten lagres af DTCO Valg af lande Det sidst indtastede land kommer først frem. Med tasterne / fremkommer derefter de sidste fire indtastede landes; identifikation: Doppeltpunkt foran landets kendetegn "". Der vælges derefter i alfabetisk rækkefølge begyndende med bogstavet "A": med tasten A, Z, Y, X, W,... osv.; med tasten A, B, C, D, E,... osv. Se detaljer Lands-kendingsmærke på side 89. Ved at trykke på tasten eller og holde den nede kan der vælges hurtigere (auto-repeat-funktion). Afbrydelse af indtastningsproceduren I følgende situationer afbryder DTCO 1381 indtastningsproceduren: Kørslen begynder eller der sættes nr. 2 førerkort i. I begge situationer læses førerkortet færdigt. Indtastninger, som allerede er bekræftet med tasten lagres af DTCO Læsning af førerkortet Under læsning af førerkortet er nogle af funktionerne for DTCO 1381 ikke mulige i en periode. Hvis der trykkes på en menutaste eller udkasttasten, kommer der en melding frem. 36 DTCO 1381 eller

37 4. Driftsform "Drift" Indstilling af aktiviteter Indstilling af aktiviteter = Køretid (automatisk ved kørsel) = Alle øvrige arbejdstider = Disponibel tid (ventetider, passagertid, sovetid mens fører-2 kører) = Pauser og hviletider Manuel indstilling Det er kun muligt at indstille aktiviteterne, hvis køretøjet holder stille! 1. Fører-1 aktiverer tasten. Tryk på tasten, indtil den ønskede aktivitet () kommer frem i displayet (1). 2. Fører-2 aktiverer tasten. Automatisk indstilling DTCO 1381 skifter automatisk til følgende aktiviteter: ved... Fører-1 Fører-2 Kørsel Køretøjsstop Automatisk indstilling efter tænding on/off * Efter tænding on/off kan DTCO 1381 skifte til en defineret aktivitet; for eksempel "". Aktiviteten (1) og/eller (2), som ændres automatisk på grund af tænding on eller off, blinker i ca. 5 sekunder og kan kun ses i standarddisplayet Fører-1 Indstilling af aktivitet Fører-2 Vigtigt! Stil altid aktiviteten på "" ved slutning af arbejdet eller pause. Ellers lagrer DTCO 1381 øvrige arbejdstid "" for fører-1 og for fører-2 beredskabstiden ""! Blink for aktiviteten(rne) Ved behov kan den indstillede aktivitet ændres efter beskæftigelsen for øjeblikket. Continental Automotive GmbH 37

38 Indstilling af aktiviteter 4. Driftsform "Drift" 4 Bemærk Hvilken aktivitet, der skal indstilles automatisk efter on/off for DTCO 1381, kan programmeres efter kundens ønske på et autoriseret værksted, se detalje side 113. Skriftlig indføring af aktiviteter Ifølge forordningen er De som fører forpliget til at skrive aktiviterne ned med hånden i følgende tilfælde: Hvis DTCO 1381 har en defekt. Hvis førerkortet mistes, stjæles, ødelægges eller har fejlfunktion, skal der udarbejdes en dagsudskrift fra DTCO 1381 ved kørslens start og afslutning. Disponibel tid og øvrige arbejdstider skal i givet fald skrives ind med hånden. På bagsiden af papirrullen er det muligt at indføre aktiviteter med hånden (2) samt at forsyne udskriften med manglende personlige informationer (1). Indføring af aktiviteter med hånden Personlige informationer 38 DTCO No. km km km Dat. Sig. For- og efternavn Nummer på førerkort eller kørekort Køretøjets indregistreringsnummer Sted, hvor arbejdstiden begynder Sted, hvor arbejdstiden afsluttes km-stand ved arbejdstidens afslutning km-stand ved arbejdstidens begyndelse Kørte kilometer Dato Egenhændig underskrift Bemærk, at de for Deres land gældende lovmæssige bestemmelser skal overholdes!

39 4. Driftsform "Drift" Udtagning af førerkort Udtagning af førerkort Principielt kan førerkortet blive siddende i kortåbningen ved afslutning på arbejdstiden. For at forebygge misbrug bedes De dog tage førerkortet ud af DTCO 1381! Udkastforløbet fra kortåbning-2 er spærret, når printerskuffen er åben! Den efterfølgende betjeningsinfo gør Dem opmærksom på dette. Ved skift af fører eller køretøj skal førerkortet som grundregel tages ud af kortåbningen. Se detaljer Fører- / køretøjsskift ved drift på side 41. Førerkortet kan kun tages ud af kortåbningen, når køretøjet står stille! Anmodning om førerkort 1. Slut tændingen til. (Kun nødvendigt ved ADR-type *.) 2. Indstil den pågældende aktivitet; for eksempel ved afslutning på arbejdet på "". 3. Tryk på udkasttasten til kortåbning-1 eller kortåbning-2. Det efterfølgende forløb foregår menustyret. Se detaljer Menuføring ved udtagning af førerkort på side 40. Så snart printerskuffen lukkes, foregår udkastet. Continental Automotive GmbH 39 4

40 Udtagning af førerkort 4. Driftsform "Drift" Menuføring ved udtagning af førerkort Trin / menuvisning Forklaring / betydning Førerens efternavn kommer frem. En statusbjælke viser, at DTCO 1381 overfører data til førerkortet. Vælg land ved kørsles afslutning og bekræft. Eller landsindtastningen kan springes over med taste. Indlæsningen fortsættes af førerkort. Forløbene for fører-1 og fører-2 er identiske. Vælg landet med tasterne eller og bekræft valget med taste. Efter indtastning af landet opfordres De eventuelt til at indtaste regionen Vælg "ja" og bekræft, hvis De har brug for en udskrift. Vælg "nej" og bekræft, hvis De ikke har brug for en udskrift. Når printning er valgt, vises "Udskrift startet..." i displayet. Førerkortet frigives, standardvisningen kommer frem. Muligvis vises der en info om, at det er tid for den periodiske kontrol, eller at førerkortet udløber, se detalje side DTCO 1381

41 4. Driftsform "Drift" Fører- / køretøjsskift ved drift Fører- / køretøjsskift ved drift Skift af førerkort Tilfælde 1: Chaufførene skifter plads, fører-2 bliver til fører-1 1. Tag førerkortet ud af kortåbningen, og sæt det i den anden kortåbning. Fører-2 (nu fører-1) sætter først førerkortet i kortåbning-1 og, fører-1 (nu fører-2) sætter sit førerkort i kortåbning Indstilling af den ønskede aktivitet. Tilfælde 2: Fører-1 og/eller fører-2 forlader køretøjet 1. Den pågældende chauffør udtager sit førerkort, laver eventuelt en dagsudskrift og tager førerkortet med. 2. Den/De nye chauffører sætter førerkortet (fører-1 eller fører-2) ind i kortåbningen afhængigt af deres funktion. Tilfælde 3 - Blandet drift: Kørsel med forskellige tachograf-typer Eksempelvis tachografer med køreskive eller... Digitale tachografer med førerkort efter EF-forordning (EØF) nr. 3821/85 bilag IB, eksempelvis DTCO Ved kontrol skal føreren kunne fremvise følgende for den løbende uge og de sidste 28 dage: førerkort (1), de relevante dagsudskrifter fra den digitale tachograf (2), f.eks. hvis førerkortet er beskadiget eller har fejlfunktion, de skrevne køreskiver (3), samt eventuelle håndskrevne optegnelser over aktiviteterne. Bemærk, at de for Deres land gældende lovmæssige bestemmelser skal overholdes! Continental Automotive GmbH

42 Fører- / køretøjsskift ved drift 4. Driftsform "Drift" 4 Dokumenter, der skal medbringes I henhold til direktiv 2006/22/EF fra den Europæiske Kommission skal chaufføren forevise dokumentation om følgende forhold for de foregående 28 dage: Periode, hvor chaufføren har hvilt. Periode, hvor chaufføren har været på ferie. Periode for kørsler, som er foretaget uden for gyldighedsområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 eller for AETR. Der findes en udgave af formularen til udskrivning på internettet under: ec.europa.eu Uddrag: formblad aktiviteter do?uri=oj:l:2007:099:0014:0015:da:pdf 42 DTCO 1381

43 Printer-håndtering Indlægning af papirrulle Udskrivning af data 5 Continental Automotive GmbH

44 Indlægning af papirrulle 5. Printer-håndtering Indlægning af papirrulle 5 Bemærk Brug (bestil) kun papirruller (originalt VDO-printerpapir), hvor følgende markering kan ses: Tachograf-type (DTCO 1381) med kontroltegn " " og godkendelsestegn " " eller " ". Fare for tilskadekomst Afhængigt af det udførte trykvolumen kan termotrykhovedet være meget varmt. De kan brænde fingrene! Læg papirrullen forsigtigt i, eller vent, til trykhovedet er afkølet. Sørg for, at papirrullen ikke sidder fast i printerskuffen, og at papirets start (1) rager ud over printerskuffens kant! Fare for tilskadekomst Sørg for, at printerskuffen altid er lukket. De og andre personer kan komme til skade, hvis printerskuffen er åben. Tryk på åbningstasten 1. Tryk på åbningstasten; printerskuffen åbner sig. 1 Indlægning af papirrulle 2. Læg den nye papirrulle i som vist på billedet. 3. Printeren er driftsklar. De kan starte udskrivning eller en afbrudt udskrivning (ikke mere papir) fortsættes automatisk. 44 DTCO 1381

45 5. Printer-håndtering Udskrivning af data Udskrivning af data Start af udskrivning Udskrivning er kun muligt, hvis... køretøjet står stille, og tændingen er koblet til (kun nødvendigt ved ADR-type *), printerskuffen er lukket, og der er lagt papirrulle i, ingen andre fejl forhindrer udskrivningen. 2. Bekræft menuvisningen med tasten, udskriften begynder. 3. Vent, indtil udskriften er afsluttet. Afbrydelse af udskrivning 1. Tryk endnu en gang på tasten mens udskriften kører, så fremkommer følgende forespørgsel Enten opfordres De via menuføringen til at lave en dagsudskrift ved "Udtagning af førerkort" (1), eller De opfordrer til udskrivning (2) via menuen. Se detaljer Åbning af menufunktioner på side Separering af udskrivning fra papirrulle 4. Separer udskriften ved hjælp af afrivningskanten træk opad eller nedad fra papirrullen. 5. Opbevar udskriften, så den beskyttes mod snavs, lys- og solpåvirkning. 2. Vælg den ønskede funktion med tasterne / og bekræft med tasten ; udskriften fortsættes eller afbrydes. Continental Automotive GmbH 45

46 Udskrivning af data 5. Printer-håndtering 5 Særlige forhold ved udskrivning Hvis holdstarten var før 00:00 UTC-tid, udskriver DTCO 1381 automatisk dagsværdien for den forrige dag og den aktuelle dag efter "Udtagning af førerkort". Hvis papiret er ved at være slut, kan der ses et farvet mærke (1) på bagsiden af udskriften. Når papiret er slut, kommer følgende meddelelse. Hvis der lægges en ny papirrulle i inden for en time, fortsætter DTCO 1381 automatisk udskriften. Der kommer en info i de to første linjer på den efterfølgende udskrift (3) Fortsættelse af udskrivning ved tom papirrulle (1) Farvet markering (på bagsiden) (2) Slut på den afbrudte udskrivning (3) Fortsættelse af den afbrudte udskrivning Linje 1: Starttid for udskriften Linje 2: Tæller for fortløbende udskrifter Nogle linjer fra den 1. udskrift kan eventuelt gentages på den 2. udskrift! Fjernelse af papirblokering Der kan opstå en blokering af papiret, hvis en udskrift for eksempel ikke separeres korrekt og derved blokerer transporten af den efterfølgende udskrift ved papirspalten. 1. Åbn printerskuffen. Se detaljer Indlægning af papirrulle på side Tag det krøllede papir af papirrullen, og fjern papirresterne fra printerskuffen. 3. Læg papirrullen i igen, og luk printerskuffen. Overhold de angivne advarsler! Se detaljer Indlægning af papirrulle på side DTCO 1381

47 Menufunktioner Åbning af menufunktioner Oversigt over menustrukturen Hovedmenu udskrivning fører-1 / fører-2 Hovedmenu udskrivning køretøj Hovedmenu indtastning fører-1 / fører-2 Hovedmenu indtastning køretøj Hovedmenu Visning Fører-1 / Fører-2 Hovedmenu Visning Køretøj 6 Continental Automotive GmbH

48 Åbning af menufunktioner 6. Menufunktioner Åbning af menufunktioner 6 Under kørslen 1. Tryk under kørslen på en vilkårlig menutaste, og de aktuelle tider kommer frem, når førerkortet er sat i. 2. Ved gentaget tryk på en menutast eller efter 10 sekunder kommer standardvisningen frem igen. 1 2 Datavisning under kørslen (1) Tider for fører-1 (2) Tider for fører-2 Se detaljer Datavisning ved holdende køretøj på side 18. Ved holdende køretøj Navigering i standardvisningen 1. Med standardvisningen som udgangsposition kan De få vist detaljerede tider for de(t) indsatte førerkort med tasterne /. Se detaljer Visning af førerkortets tider på side 49. Eller 2. De kan ændre sproget i displayet / menustyringen. Se detaljer Indstilling af sprog på side 49. Eller 3. De kan åbne de omfattende menufunktioner ved tryk på tasten. Se detaljer Oversigt over menustrukturen på side De kan enten bladre tilbage til standardvisningen med tasterne / eller direkte med tasten. 48 DTCO 1381

www.dtco.vdo.com Digital tachograf DTCO 1381 Release 1.4 www.dtco.vdo.com Betjeningsvejledning virksomhed & fører

www.dtco.vdo.com Digital tachograf DTCO 1381 Release 1.4 www.dtco.vdo.com Betjeningsvejledning virksomhed & fører Digital tachograf DTCO 1381 Release 1.4 Betjeningsvejledning virksomhed & fører Impressum Til alle brugere! Den Digitale Tachograf, DTCO 1381 med dens systemkomponenter er et EF-kontrolapparat, som er

Læs mere

only Service Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Betjeningsvejledning virksomhed & fører DTCO SmartLink (Option)

only Service Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Betjeningsvejledning virksomhed & fører DTCO SmartLink (Option) Digital tachograf DTCO 1381 Version 2.0 2.1 Betjeningsvejledning virksomhed & fører only www.dtco.vdo.com DTCO SmartLink (Option) Service Impressum Til alle brugere! Den Digitale Tachograf, DTCO 1381 med

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Digital fartskriver SE5000

Digital fartskriver SE5000 Dansk Instruktionsbog for føreren og virksomheden Digital fartskriver SE5000 Klar til kørsel Stoneridge - Setting the standard www.se5000.com Tak fordi du har valgt Stoneridge Digital Fartskriver SE5000.

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisninger for Visteon webportal

Brugsanvisninger for Visteon webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Log på Ændring af foreløbig adgangskode Brug af funktionen Reparationsanmodningsblanket til at udfylde og indsende en formular til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

DiTac Software Solutions ApS

DiTac Software Solutions ApS DiGet Data Transfer DiTac Software Solutions ApS Møllerjorden 38 Postboks 38 4320 Lejre +45 41 13 53 91 www.tachograf.dk Indhold Side Introduktion 3 Arbejdsgang 4 DiGet Data Transfer 1 Start programmet...

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data INDHOLD 1 Introduktion... s.04 1.1 Funktioner... s.04 1.2 Indhold af kassen og tekniske specifikationer... s.04 1.3 Indsættelse af batterier... s.05 2 Tilslutning af SmarTach D-Box... s.07 2.1 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005

Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Brugerindstillinger M-QS-11DK 24-02-2005 Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005 Q-DAS GmbH, - Metrologic

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Stoneridge Electronics. Digital fartskriver SE5000. Værksteds manual

Stoneridge Electronics. Digital fartskriver SE5000. Værksteds manual Stoneridge Electronics Digital fartskriver SE5000 Værksteds manual Værksteds manual Side 1 Vigtig information Af sikkehedsmæssige grunde anbefales på det kraftigste at chaufføren ikke betjener den digitale

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1360 DA 25.08.2002 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1360/2002 af 13. juni 2002 om syvende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugsanvisning til itag

Brugsanvisning til itag Brugsanvisning til itag Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, itag, der anvender Bluetooth-teknologi. itag er et lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig, servicetekniker

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere