Din brugermanual PHILIPS 191E2SB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 191E2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4240072"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Kundeservice og garanti indeholder vigtige oplysninger om bemærkninger angående brugen af din skærm. Philips garanti dækker under forudsætning af, at produktet behandles korrekt og anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med dens betjeningsvejledning, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering med angivelse af købsdatoen, forhandlerens navn samt model og produktionsnummer for produktet. 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Advarsler Anvendelse af kontrolelementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker. Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm: Betjening: Hold skærmen væk fra direkte sollys og væk fra brændeovne og andre varmekilder. Bloker ikke ventilationshullerne på kabinettet. Informationscenter for kundepleje) Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse. Slå ikke på skærmen, og tab den ikke under brug eller transport. Vedligeholdelse: Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på LCDpanelet. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den; løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på LCD-skærmen. Tag stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode. Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm. For at undgå risiko for elektrisk stød eller permant beskadigelse af anlægget, så må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed. Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt. Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret. Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde. For at opretholde den bedste ydelse af din 1 skærm og for langvarig brug, så brug skærmen et sted, der er indenfor følgende temperaturog fugtighedsområde. o Temperatur: 0-40 C F o Fugtighed: 20-80% RH VIGTIGT: Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis du viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at det "brændes fast" på skærmen, dvs. de såkaldte "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for LCDskærmteknologien. "Fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" forsvinder oftest gradvist efter en vis periode, efter skærmen er slukket. Advarsel Imidlertid forsvinder alvorligere tilfælde af "fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" ikke og kan ej heller fjernes ved reparation. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien. Bemærkning Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt. 1.2 Notationsbeskrivelser Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument. Bemærkninger, forsigtighedsregler og advarsler I hele denne vejledning kan tekstblokke være ledsaget af et ikon og stå med fed eller kursiv skrift. Disse blokke indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger: Bemærkning Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet. Forsigtig Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data. Advarsel Dette ikon angiver risiko for personskader og hvordan dette undgås. Visse advarsler kan optræde i andre formater og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk. Service Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale. Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter. (Se kapitel om "Kundeinformationscenter") For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer". Efterlad ikke din skærm i en bil/bagagerum under direkte sollys Bortskaffelse af produkt og emballage Waste Electrical and Electronic EquipmentWEEE This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/ EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative. Recycling Information for Customers There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

3 In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the monitor is recycled at the end of its life cycle. For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact Information Center in each country Opsætning af skærm 2.1 Installation Emballagens indhold 191E2/191EL2 Monitor LCD / Monitor LCD / LCD- Monitor / Moniteur LCD / LCD Monitor / LCD / LCD- Tilslutning til PC LCD Monitor 191E 191EL 191E Guide de démarrage rapide / Guía rápida / Kurzanleitung / Guida rapida / H zl balangiç lavuzu / / Kurulum Monitor Base Stand Quick start guide EDFU CD Indgang for DC-strøm VGAindgang DVI-D input (tilgængelig i udvalgte modeller) Kensington anti-tyverisikring Tilslutning til pc Tilslut elledningen ordentligt pa bagsiden af skarmen. Sluk for computeren og tag netledningen ud af stikket. Slut skærmens signalkabel til videostikket bag på computeren. Sæt computerens og skærmens netledninger til et stik i nærheden. Tænd for computeren og skærmen. Hvis skærmen viser et billede, er installationen gennemført. AC/DC adapter VGA signal cable Note Use only the AC/DC adapter model ADPC1236/ FSP036-DGAA1/LCAP07F-2 Installation af stander 191E2/191EL2 1. Anbring skærmen med forsiden vendt nedad på en jævn overflade, og vær forsigtig med ikke at ridse eller beskadige skærmen Brug af skærm 2. Fastgør skærmens stander til fodsøjlen, og fastgør derefter foden. Produktbeskrivelse set forfra 4 Nedenstående er en generel oversigt over strukturen i OSD-displayet. Du kan anvende den som opslag, når du senere skal orientere dig i de forskellige justeringer. : Sådan tændes og slukkes for skærmen : Sådan får du adgang til OSD-menuen : Skift til 4:3 visning/gå tilbage til det forrige OSD-niveau : Ændring af signalets indgangskilde og justering af OSD-menuen. : SmartImage Lite. Der kan vælges mellem 3 tilstande: Standard (Standard), Internet (Internet), Game (Spil)/for justering af OSD-menuen. Main menu Sub menu VGA DVI (available for selective models) Picture Format - 4:3, Wide screen Brightness Contrast SmartContrast - On, Off Input Picture Color Color Temp. srgb User Define K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K Red Green Blue Beskrivelse af OSD-displayet Hvad er OSD (On-Screen Display)? Visning på skærmen [On-Screen Display (OSD)] er en funktion på alle Philips LCD-skærme. Den sætter en slutbruger i stand til at justere skærmindstilling eller vælge skærmens funktioner direkte via et instruktionsvindue direkte på skærmen. Et brugervenligt skærmvisningsinterface vises som nedenfor: Language English, Español, Français, Deutsch, Italiano Português, Pycck, OSD Settings Horizontal Vertical Transparency - Off, 1, 2, 3, 4 OSD Time out - 5, 10, 20, 30, 6ønsker den allerbedste visuelle klarhed og visning ved enhver type indhold. Smartkontrast styrer dynamisk kontrast og indstiller baggrundslyset, så det giver klare, friske og lyse spil- og videobilleder og viser tydelig, læsbar tekst ved kontorarbejde. Ved at nedsætte skærmens strømforbrug, sparer du energiomkostninger og forlænger skærmens levetid. Hvordan virker det? Når du aktiverer SmartContrast, analyseres det viste indhold i realtid for at indstille farver og baggrundslysets intensitet. Denne funktion forbedrer dynamisk kontrasten og giver således en bedre underholdningsoplevelse, når du ser videoer eller spiller spil. Standard (Standard): Forbedrer teksten og dæmper lysstyrken for at øge læsbarheden og nedsætte anstrengelsen af øjnene. Denne tilstand øger afgørende læsbarheden og produktiviteten, når der arbejdes med regneark, PDF filer, skannede artikler og andre Philips SmartControl Lite Det nye SmartControl Lite-software fra Phillips giver dig mulighed for at kontrollere skærmen via et nemt, grafisk interface. Komplicerede justeringer hører fortiden til. Dette brugervenlige software guider dig gennem finindstilling af opløsning, kalibrering af farve, justeringer af clockning/fase, RGB-hvidpunkt osv. Udstyret med den seneste teknologi i algoritmer for hurtig behandling og reaktion, er denne iøjnefaldende, ikon-baserede software, der også er Windows 7 parat, klar til at forbedre din oplevelse med Philips-skærme! Installation Følg instruktionen og fuldfør installationen. Du kan starte, nåt"). Når "Enable Task Tray" ("Aktiver Jobbakke") menuen er deaktiveret, viser jobbakke-ikonen kun EXIT (AFSLUT). "Run at Startup" ("Kør ved Startop") er som standard afmærket (Til). Når den er deaktiveret, starter SmartControl Lite ikke ved starten og ikonet vises ikke i systembakken. SmartControl Lite kan kun startes fra genvejen på skrivebordet eller fra programfilen. Intet forvalg, indstillet til at køre ved startop, indlæses, når denne boks ikke er afmærket (er deaktiveret). Aktivér gennemsigtighedstilstand (Windows 7, Vista, XP). Standard er 0% uigennemsigtighed. "Options > Input" ("Funktioner > Indgang") - er kun aktiv, når "Input" ("Indgang") er valgt i "Options" ("Funktioner"-)rullemenuen. På en ikkeunderstøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. Alle andre faneblade i SmartControl Lite er ikke til rådighed. Viser nuværende, foretrukne indstillinger. Funktionen aktiveres ved at afmærke feltet. Afmærkningsfeltet er en flip-flop. "Enable Task Tray" ("Aktiver Jobbakke") menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menuen Enable Context (Aktivér kontekst) viser valgmulighederne i SmartControl Lite for Select Preset (Vælg Forvalg) og Tune Display (Indstil Display) i 11 Vis "Source" ("Kilde") instruktionsruden og nuværende indgangskilde indstilling. Ved enkeltindgangsskærme ses denne rude ikke. "Options > Audio" ("Funktioner > Lyd") er kun aktiv, når "Volume" ("Lydstyrke") er valgt i "Options" ("Funktioner"-)rullemenuen.

4 På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. "Options > Version" ("Funktioner > Version") - er kun aktiv, når "Version" ("Version") er valgt i "Help" ("Hjælp"-)rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. "Help > User Manual" ("Hjælp > Brugervejledning") - er kun aktiv, når "User Manual" ("Brugervejledning") er valgt i "Help" ("Hjælp"-) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. 12 Context Sensitive (Indholdssensitiv) menu "Context Sensitive" ("Indholdssensitiv") menuen er som standard aktiveret. Hvis "Enable Context" ("Aktiver Indholdssensitiv") menuen er afmærket i "Options > Preferences" ("Funktioner > Indstillinger") ruden, ses menuen. "Context" ("Indhold") menuen har fire punkter SmartControl Lite - når valgt, ses "About" ("Om") skærmen. "Select Preset" ("Vælg Forvalgt") - en hierakisk menu med gemte forvalg, der straks kan bruges. En afkrydsniong viser det i øjeblikket valgte forvalg. "Factory Preset" ("Fabriksforvalg") kan også hentes i rullemenuen. Tune Display (Indstil Skærm) - åbner kontrolpanelet for SmartControl. SmartImage - Kontrollér aktuelle indstillinger for Standard (Standard), Internet (Internet),Game (Spil). "Task Tray" ("Jobbakke"-) menu aktiveret Menuen i systembakken kan ses ved at højreklikke på SmartControl Lite-ikonet i systembakken. Et venstreklik starter programmet. version. "About" ("Om") - viser detaljerede referenceoplysninger: Produktversion, frigivelses-information og produktnavn. Exit (Afslut) - Luk SmartControl Lite Hvis du vil køre To run SmartControl Lite igen, skal du enten vælge SmartControl Lite i programmenuen, dobbeltklikke på skrivebordet eller genstarte systemet. "Task Tray" ("Jobbakke"-)menu deaktiveret Når "Task Tray" ("Jobbakke") er deaktiveret i indstillingermappen, er kun valg af "EXIT" ("AFSLUT") til rådighed. Hvis du helt vil fjerne SmartControl Lite fra systembakken, skal du deaktivere "Run at Startup" ("Kør ved Startop") i "Options > Preferences" ("Muligheder > Indstillinger"). Jobbakken har fem punkter: "Help" ("Hjælp") - adgang til brugervejledningfil: Åbner Brugervejledningen med standard browservinduet. "Technical Support" ("Teknisk Hjælp") - viser siden med teknisk hjælp. "Check for Update " ("Tjek for opdateringer") - leder brugeren til PDI Landing og tjekker brugerens version i forhold til den allernyeste Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme Philips tilstræber at levere produkter af den højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede produktionsprocesser og udfører en streng kvalitetskontrol. En gang imellem er defekte pixler eller sub-pixler på TFT LCD-skærme dog uundgåelige. Ingen producent kan garantere, at alle paneler vil være fri for pixeldefekter, men Philips garanterer, at enhver skærm med et uacceptabelt antal defekter repareres eller udskiftes under garantien. Dette notat forklarer de forskellige former for pixeldefekter og definerer de acceptable defektniveauer for hver type. For at være berettiget til reparation eller udskiftning under garantien skal antallet af pixeldefekter på en TFT LCD- fladskærm overskride disse acceptable niveauer. For eksempel må højst 0,0004% af sub-pixlerne på en 18.5" XGA-skærm være defekte. Desuden sætter Philips endnu højere kvalitetsnormer for visse typer eller kombinationer af pixeldefekter, derer mere generende end andre. Denne pixelpolitik gælder i hele verden. Forskellige typer pixeldefekter Pixel- og subpixeldefekter optræder på skærmen på forskellige måder. Der er to kategorier af pixeldefekter og flere typer sub-pixeldefekter i hver kategori. Defekte lyse prikker Defekte lyse prikker fremkommer som pixels eller underpixels, der altid lyser eller er "på". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte lyse prikker: En tænd rød, grøn eller blå sub-pixel Pixler og sub-pixler En pixel eller et billedelement er sammensat af tre sub-pixler med primærfarverne rød, grøn og blå. Når mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede sub-pixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke sub-pixler fremstår som enkelte pixler i andre farver. To sammenliggende tændte sub-pixler: - Rød + Blå = Lilla - Rød + Grøn = Gul - Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå) Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel) 14 Bemærkning En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker. Defekte mørke prikker Defekte mørke prikker fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller "fra". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte mørke prikker: Tætliggende pixeldefekter Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætliggende pixeldefekter. Pixeldefekttolerancer For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal et TFT LCD-panel i en Philips fladskærm have pixel- eller sub-pixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller.

5 BRIGHT DOT-DEFEKTER MODEL 1 tændt sub-pixel 2 sammenliggende tændte sub-pixler Tre sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel) Afstand mellem to bright dot-defekter* Samlede bright dot-defekter af alle typer BLACK DOT-DEFEKTER MODEL 1 mørk sub-pixel 2 sammenliggende mørke subpixler 3 sammenliggende mørke sub-pixler Afstand mellem to black dot-defekter* Samlede black dot-defekter af alle typer SAMLEDE DOT-DEFEKTER MODEL Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer Bemærkning 1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt Denne monitor er i overensstemmelse med ISO ACCEPTABELT NIVEAU 191E2/191EL >15mm 3 ACCEPTABELT NIVEAU 191E2/191EL2 5 eller færre 2 eller færre 0 >15mm 5 eller færre ACCEPTABELT NIVEAU 191E2/191EL2 5 eller færre 4 Tekniske specifikationer 191E2/191EL2 Billede/Skærm Panel af LCD-typen Baggrundslys Panelstørrelse Aspektforhold Pixel pitch Lysstyrke Smart-kontrast Kontrastforhold (typ.) Reaktionstid (normal) Optimal opløsning Synsvinkel Billedforbedring Skærmfarver Vertikal opdateringshastighed Horisontal frekvens srgb Tilslutningsmuligheder Signalinput Inputsignal Behagelighed Brugerfunktioner OSD sprog Andre funktioner "Plug & Play" kompatibilitet Fod Vip TFT-LCD CCFL(191E2)/LED(191EL2) 18,5'' W (47 cm) 16:9 0,300 x 0,300 mm 250 cd/m² :1(191E2)/ :1(191EL2) 1000:1 5 ms 60 Hz 176 (H) / 170 C/R > 5 SmartImage Lite 16,7 M Hz khz JA DVI-D (digital, HDCP), VGA (analog) Separat synk., synk. på grøn SmartImage Lite/, INPUT/, Tænd/sluk, 4:3 Wide/tilbage, Menu (OK) Engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk, spansk, simplificeret kinesisk og portugisisk kensington-lås DDC/CI, srgb, Windows 7/2000/XP/Vista, Mac OS X -3/+12 (191E2/191EL2) 16 Strøm(191E2) Tændt-tilstand Energiforbrug (EnergyStar 5.0 testmetode) Normal funktion (typisk) Sovetilstand Fra Varmetab* 21,4W(typisk) AC indgangsspænding ved 100VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 16,33W 0,43W 0,42W AC indgangsspænding ved 100VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 68,33BTU/hr 1,47BTU/hr 1,43BTU/hr AC indgangsspænding 115VAC +/- 5VAC, 60Hz +/- 3Hz 16,32W 0,42W 0,42W AC indgangsspænding 115VAC +/- 5VAC, 60Hz +/- 3Hz 68,29BTU/hr 1,43BTU/hr 1,43BTU/hr AC indgangsspænding 230VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 16,30W 0,43W 0,43W AC indgangsspænding 230VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 68,20BTU/hr 1,47BTU/hr 1,47BTU/hr Normal drift Sovetilstand Fra Strøm(191EL2) Tændt-tilstand Energiforbrug (EnergyStar 5.0 testmetode) Normal funktion (typisk) Sovetilstand Fra Varmetab* Normal drift Sovetilstand Fra Strømdiode Strømforsyning Mål Produkt uden fod (BxHxD) Produkt uden fod (BxHxD) Kassemål (BxHxD) 13,9W(typisk) AC AC AC indgangsspænding indgangsspænding indgangsspænding ved 115VAC +/- 5VAC, 230VAC +/- 5VAC, 100VAC +/- 5VAC, 60Hz +/- 3Hz 50Hz +/- 3Hz 50Hz +/- 3Hz 10,49W 10,50W 10,44W 0,43W 0,42W 0,41W 0,42W 0,42W 0,40W AC AC AC indgangsspænding indgangsspænding indgangsspænding ved 115VAC +/- 5VAC, 230VAC +/- 5VAC, 100VAC +/- 5VAC, 60Hz +/- 3Hz 50Hz +/- 3Hz 50Hz +/- 3Hz 43,89BTU/hr 43,93BTU/hr 43,68BTU/hr 1,47BTU/hr 1,43BTU/hr 1,71BTU/hr 1,43BTU/hr 1,43BTU/hr 1,67BTU/hr Til-tilstand: Hvid, standby-/sovetilstand: Hvid (blinker) AC-adapter, 1,2V==3,0A 457 x 338 x189 mm 457 x 293 x 41 mm 503 x 383 x 125 mm 17 Vægt Produkt med fod Produkt uden fod Produkt med emballage Driftsforhold Temperaturområde (drift) Temperaturområde (Ikke drift) Relativ fugtighed Højde MTBF Miljømæssige forhold ROHS EPEAT Emballage Overholdelse og standarder Myndighedernes godkendelser Kabinet Farve Finish 2,38 kg 2,22 kg 3,58 kg 0 C til 40 C -20 C til 60 C 20% til 80% Ikke drift: ft (3.658 m) Betjening: ft ( m) timer(191e2)/ timer(191el2) JA Sølv. ( 100% genbrugelig CE Mark, Energy Star 5.0, FCC Class B, SEMKO, TÜV/ GS, TÜV Ergo, UL/cUL Sort/sort Blank/tekstur Bemærkning Disse data kan ændres uden meddelelse derom. Gå til for at hente den seneste version af brochuren Opløsning og forvalgte indstillinger Maksimal opløsning Til 191E2/191EL2 1366x768 ved 60 Hz (analogt input) 1366x768 ved 60 Hz (digital indgang) Anbefalet opløsning Til 191E2/191EL2 1366x768 ved 60 Hz (digital indgang) V frekv (khzx) Opløsning 640x x x x x x x x x x x x x x x x x x1200 L frekv (Hz) Automatisk energispare Hvis der er installeret et VESA DPM overholdende skærmkort eller software på pc'en, kan skærmen automatisk nedsætte strømforbruget, når den ikke bruges. Når input fra tastatur, mus eller anden input-enhed registreres, "vågner" skærmen automatisk igen. Nedenstående tabel viser denne automatiske energisparefunktions strømforbrug og signalering: Energispare-definition Forbrugt Diodefarve strøm Aktiv TIL Ja Ja 191E2< Hvid 21,4 W (norm.) 191EL2< 13,9 W (norm.) Sovetilstand FRA Nej Nej < 0,5 W Hvid (norm. ) (blinker) Kontakt Fra FRA < 0,5 W FRA (norm.) -kravene. Som ENERGY STAR Denne skærm opfylder ENERGY STAR partner har vi fastlagt, at dette produkt opfylder retningslinjerne ENERGY STAR lavt strømforbrug. VESA tilstand Video V synk L synk Den følgende opsætning br uges til at måle skærmens strømforbrug. Indbyggede opløsning: 1366x768. Kontrast: 50% Lysstyrke: 250 nits Farvetemperatur: 6500k med fuldt, hvidt mønster Lyd (fra) Bemærkning Disse data kan ændres uden meddelelse derom Lovmæssige oplysninger Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. EPEAT ( net) "The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes.

6 EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products." Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards EN :2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment) EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment) EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment) EN :2006 (Limits for Harmonic Current Emission) EN :1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable 2006/95/EC (Low Voltage Directive) 2004/108/EC (EMC Directive) 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards ISO :2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays) GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement) pren50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display) MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields) 20 This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management (DPM) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPM. Time settings are adjusted from the system unit by software. VESA State Normal operation Power Saving Alternative 2 One step ON (Active) LED Indicator White Power Consumption 191E2< 16,5 W (typ. ) 191EL2< 11 W (typ.) < 0.5 W (typ.) < 0.5 W (typ. ) Sleep Switch Off White(blink) Off As an ENERGY STAR Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Note We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time. 21 Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. FCC Declaration of Conformity Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 22 Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. der Röntgenverordnung erfüllt sind. nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN beträgt 70dB (A) oder weniger. China RoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS.

7 All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. (),, 25 6 Kundeservice og garanti Kundeservice og garanti VÆLG DIT LAND/OMRÅDE FOR AT SE OPLYSNINGER OM DIN GARANTIDÆKNING VESTEUROPA Østrig / Belgien / Danmark / Frankrig / Tyskland / Grækenland / Finland / Irland / Italien / Luxembourg / Holland / Norge / Portugal / Sverige / Schweiz / Spanien / Storbritannien / Polen ØSTEUROPA Tjekkiet / Ungarn / Rusland / Slovakiet / Slovenien / Tyrkiet LATINAMERIKA Argentina / Brasilien NORDAMERIKA Canada / USA STILLEHAVSLANDENE Australien / New Zealand ASIEN Kina / Hong Kong / Indien / Indonesien / Korea / Malaysia / Pakistan / Filippinerne / Singapore / Taiwan / Thailand / Vietnam AFRIKA Sydafrika MELLEMØSTEN Forenede Arabiske Emirater Din Philips F1rst Choice garanti Tak fordi du valgte at købe denne Philips-skærm. Alle Philips-skærme er konstrueret og fremstillet efter høje standarder og giver funktion i høj kvalitet, brugervenlighed og nem installation. er dækket? findes over hele verden. Klik her for at få adgang til Lite kontaktoplysninger. noget alligevel skulle gå galt, med dette produkt, garanterer Philips gratis arbejdsløn og reservedele, reparationen er foretaget, i en periode på 24 måneder fra købsdatoen. Hvad er dækket? Denne garanti fra Philips i Central- og Østeuropa, gælder i Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Slovenien, Rusland og Tyrkiet og kun for monitorer der oprindelig er designet, fremstillet, godkendt og/ eller autoriseret til brug i disse lande.. Garantidækningen begynder fra den dag hvor du købte din monitor. I 2 år derefter, vil din monitor blive repareret i tilfælde af defekter, der er dækket af garantien. Hvad er undtaget? Philips garanti dækker under forudsætning af, at produktet behandles korrekt og anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med dens betjeningsvejledning, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering med angivelse af købsdatoen, forhandlerens navn samt model og produktionsnummer for produktet. Philips garanti gælder eventuelt ikke, hvis: Dokumenterne er ændret eller på nogen måde er gjort ulæselige. Skade er opstået som følge af uheld, herunder men ikke begrænset til lyn, vand eller ild, misbrug eller forsømmelighed. at produktet ikke er defekt under denne garanti i tilfælde, hvor ændringer er påkrævet, for at produktet kan overholde lokale eller nationale tekniske standarder, der gælder i lande, hvortil produktet ikke oprindeligt er konstrueret og/eller fremstillet. et klik væk I tilfælde af problemer, anbefaler vi at du læser instruktionsvejledningen grundigt, eller går ind på website for yderligere support. Kun en telefonopringning borte For at undgå unødig ulejlighed, tilråder vi, at du læser betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du kontakter vore forhandlere eller informationscenter. I tilfælde af at dit Philips produkt ikke virker korrekt, eller er defekt, kontakt venligst din Philips forhandler eller kontakt Philips Service og Consumer Center direkte. Websted: 29 Forbruger Informationscentre Argentina / Australien / Brasilien / Canada / New Zealand / Hviderusland / Bulgarien / Kroatien / Tjekkiet / Estland / Forenede Arabiske Emirater / Hong Kong / Ungarn / Indien / Indonesien / Israel / Letland / Litauen / Malaysia / Mellemøsten + Nordafrika / New Zealand / Pakistan / Rumænien / Rusland / Serbien & Montenegro / Singapore / Slovakiet / Slovenien / Sydafrika / Sydkorea / Taiwan / Filippinerne / Thailand / Tyrkiet / Ukraine / Vietnam ØSTEUROPA BELARUS Technic al Center of JV IBA M. Bogdanovich str. 155 BY Minsk Tel: HVIDERUSLAND Service.BY Petrus Brovky st B , Minsk Hviderusland BULGARIEN LAN Service 140, Mimi Balkanska Str. Office center Translog 1540 Sofia, Bulgarien Tel: bg TJEKKIET General Consumer Information Center Xpectrum Lu.ná 591/4 CZ Praha 6 Tlf.: or E- KROATIEN Renoprom d.o.o. Ljubljanska 4, Sv. Nedjelja,10431 Kroatien Tel: ESTLAND FUJITSU SERVICES OU Akadeemia tee 21G EE Tallinn Tel: www. ee.invia.fujitsu.com UNGARN Serware Szerviz Vizimolnár u. 2-4 HU Budapest Tel: UNGARN Profi Service Center Ltd. 123 Kulso-Vaci Street, H-1044 Budapest (Europæisk center) UNGARN Tel: hu LETLAND ServiceNet LV Jelgavas iela 36 LV Riga, Tel: LITAUEN ServiceNet LT Gaiziunu G. Cdad. - S. fred. 8:00-19:30pm 31 NEW ZEALAND Firma: Visual Group Ltd. fred. lør. fred. 9:00 til 17:30PM; Lør. 9:00 til 13:00pm Indonesien Firmanavn: PT. Gadingsari elektronika Prima Adresse: Komplek Pinang 8, Jl. Ciputat raya No. 8F, Pondok Pinang. fred. 8:30 til 16:30pm; Lør. 8:30 til 14:00pm Yderligere servicesteder: 1. Philips Building Jl. Buncit Raya Kav 99. Jakarta Selatan. Tel: , lokal 1722/1724, , Jl. Tanah Abang 1 no 12S. Jakarta Pusat. Tel: , Rukan City Home no H31, Gading Square. Jl. Bulevar Barat. Kelapa Gading. Jakarta Utara. Tel: , Sydkorea Firma: PCS One Korea Ltd. Adresse: 112-2, Banpo-dong, Seocho-ku, Seoul, , Korea Call Center Tel: Tel: Fax : Åbningstider: Man. til fred. 9:00 til 18:00pm; Lør. 9:00 til 13:00pm Malaysia Firma: After Market Solutions (CE) Sdn Bhd Adresse: Lot 6. Jalan 225/51A, Petaling Jaya, Selangor DE, Malaysia. Tel: Philips Info Line: Fax : Åbningstider: Man. til fred. 8:15 til 17:15pm; Lør. 9:00 til 13:00pm Pakistan Philips Consumer Service Adresse: Mubarak manzil, 39, Garden Road, Saddar, Karachi Tel: (9221) Fax : (9221) Websted: 32 Singapore Firma: Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) Adresse: 620A Lorong 1 Toa Payoh, TP4 Building Level 1, Singapore Tel: (65) Fax : (65) consumer.

8 Åbningstider: Man. til fred. 9:00 til 18:00pm; Lør. 9:00 til 13:00pm Taiwan Firma: FETEC.CO Adresse: 3F, No.6, Lane 205, Sec. 1, Chang Hsing Rd, Lu Chu Hs, Taoyuan, Taiwan R.O.C Kundepleje: Tel: (03) Fax : (03) Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 21:00pm Thailand Firma: Axis Computer System Co., Ltd. Adresse: 1421 Soi Lardprao 94, Srivara Town In Town Soi 3 Road, Wangthonglang, Bangkok Thailand Tel: (662) Fax : (662) Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 17:30pm Glee Electronics Inc Kontakt tlf. (632) / til 29 Fax nr. (632) Modtagende centre NEO CARE - Megamall 4th Level Cyberzone, Building B, SM Megamall, Mandaluyong City NEO CARE - SM North EDSA 4th Level Cyberzone, Annex Bldg. SM City North EDSA, Quezon City MDR Microware Sales Inc. Cebu Branch N. Escario corner Clavano St., Cebu City Phils. Tel: / / / til 67 Søn. tlf til 46 Davao Office: C. Arellano St., Davao City / Søn. tlf CDO Office: 1445 Corrales Ext.,CDO City / Søn. tlf Iloilo Office: C. Lim Comp., Gomez St., Iloilo City # / Søn. tlf Afrika SYDAFRIKA Firmanavn: Sylvara Technologies Pty Ltd Adresse: Ho Address Palm Springs Centre Christoffel Road Van Riebeeck Park Kempton Park, Sydafrika Tel: Fax : Åbningstider: Man. til fre. 8:00 til 17:00pm Mellemøsten Mellemøsten + Nordafrika Firma: AL SHAHD COMPUTER L.L.C Adresse: P. O. BOX: 29024, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Tel: Fax: Åbningstider: Lør. til Tor. 9:00 til 13:00pm & 16:00 til 20:00pm 33 Israel Firma: Eastronics LTD Adresse: 13 Rozanis St. P. O.B , Tel Aviv Israel Tel: gratisnummer i Israel; ( efter åbningstid indtil 20:00) Fax : Åbningstider: Søn. til Tor. 08:00-18:00 Din Philips F1rst Choice garanti(usa) Tak fordi du valgte at købe denne Philipsskærm. Alle Philips-skærme er konstrueret og fremstillet efter høje standarder og giver funktion i høj kvalitet, brugervenlighed og nem installation. Hvis du støder på vanskeligheder under installation eller anvendelse af dette produkt, bedes du kontakte Philips direkte for at få glæde af din Philips F1rst Choice garanti. Denne treårige garanti berettiger dig til at få byttet model på stedet inden 48 timer efter modtagelsen af dit opkald inden for det første år efter køb. Hvis du har problemer med skærmen inden for det andet eller tredje år efter køb, reparerer vi den, efter at den er fremsendt for kundens regning til servicestedet og returnerer den gratis til kunden inden fem arbejdsdage. BEGRÆNSET GARANTI (Computerskærm) Klik her for at komme til Warranty Registration Card. Tre år på gratis arbejdsløn / tre års gratis service på dele / et år på udskiftning * *Produktet udskiftes til et nyt eller renoveres til de oprindelige specifikationer inden for to arbejdsdage i det første år. Dette produkt skal indsendes på kundens regning til service i garantiens 2. og 3. år. 34 HVEM ER DÆKKET? Du skal have et købsbevis for at kunne modtage service under garantien. En kvittering eller et andet dokument, der viser, at du har købt produktet, betragtes som et købsbevis. Hæft det på denne vejledning og hav begge dele i nærheden. HVAD DÆKKES? Garantien dækker fra den dag, du køber dit produkt. I de efterfølgende tre år repareres eller udskiftes alle dele, og arbejdslønnen er gratis. Efter tre år fra købsdatoen betaler du for udskiftning eller reparation af alle dele samt for alle arbejdsomkostninger. Alle dele, herunder reparerede og udskiftede dele, dækkes kun i den oprindelige garantiperiode. Når garantien udløber på det originale produkt, udløber også garantien på alle udskiftede og reparerede produkter og dele. HVAD ER UDELUKKET? Garantien dækker ikke: Arbejdsløn for installation eller opsætning af produktet, justering af brugerdefinerede kontrolelementer på produktet, og installation eller reparation af antennesystemer uden for produktet. Produktreparation og/eller udskiftning af dele som følge af misbrug, uheld, uautoriseret reparation eller af anden grund, der er uden for Philips Consumer Electronics indflydelse. Modtageproblemer forårsaget af signalforhold, kabel eller antennesystemer udenfor produktet; Et produkt, der kræver ændringer eller tilpasninger for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det, til hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter, der er skadet af disse modifikationer. Opståede skader eller følgeskader forårsaget af produktet. (Visse stater tillader ikke udelukkelse af opståede skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående udelukkelse eventuelt ikke gælder for dig. Dette omfatter, men begrænses ikke til optaget materiale, uanset, om det er med copyright eller ej. ) Modellen eller produktionsnummeret på produktet er ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt. Hvor ER DER SERVICE TIL RÅDIGHED? Service under garantien er til rådighed i alle lande, hvor produktet officielt distribueres af Philips Consumer Electronics. I lande, hvor Philips Consumer Electronics ikke distribuerer produktet, vil den lokale Philips serviceorganisation tilstræbe at give service (skønt der kan opstå forsinkelse, hvis de korrekte reservedele og tekniske håndbøger ikke er umiddelbart til rådighed). Hvor FÅR JEG FLERE OPLYSNINGER? Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Philips Customer Care Center ved at ringe på (877) (Kun for kunder i USA) eller (919) Inden du anmoder om service... Se i vejledningen, før du rekvirerer service. Justering af de kontrolelementer, der omtales her, kan spare dig for en opringning efter service. YDELSE AF GARANTISERVICE I USA., PUERTO RICO ELLER DE AMERIKANSKE JOMFRUØER Kontakt Philips kundeoplysningscenter på nedenstående telefonnummer for at få produktassistance og fremgangsmåder ved ydelse af service: Philips kundeservicecenter (877) eller (919) (I USA., Puerto Rico og de amerikanske jomfruøer er varigheden af alle antydede garantier, herunder garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål begrænset til varigheden af denne udtrykkelige garanti.

9 Da visse stater dog ikke tillader begrænsninger, for, hvor længe en antydet garanti må vare, gælder denne begrænsning eventuelt ikke i det aktuelle tilfælde.) YDELSE AF GARANTISERVICE I KANADA... Kontakt Philips på: (800) Der yders tre år på gratis dele og tre års gratis arbejdsløn på Philips Canada depot eller et af de autoriserede servicecentre. (I Kanada gives denne garanti i stedet for alle andre garantier. Der udtrykkes eller antydes ikke andre garantier, herunder garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Philips hæfter under ingen omstændigheder for nogen direkte, indirekte, specielle, opståede skade eller følgeskader, uanset hvordan den er pådraget, heller ikke hvis der er underrettet om risikoen for sådanne skader.) HUSK...Noter model- og serienumre på produktet nedenfor. Før du kontakter Philips, skal du have følgende oplysninger parat, så vi hurtigt kan løse dit problem. Philips typenummer Philips serienummer Købsdato (kopi af købsbevis kan være påkrævet) PC processor: o CUP og grafikkortsnavn og driverversion o Operativsystem o Program bruges Andre installerede kort Hvis følgende oplysninger er til rådighed, vil det også befordre sagen: Købsbevis med angivelse af: Købsdato, forhandlernavn, model og produktserienummer. Den fulde adresse, hvortil ombytningsmodellen skal leveres. Kun en telefonopringning borte Philips-kundeservice findes over hele verden. I Amerika kan du kontakte Philips-kundeservice mandag-fredag fra 8:00 AM-9:00 PM Eastern Time (ET) og lørdage fra 10:00 AM-5:00 PM (ET) ved hjælp af et af kontakt-telefonnumrene. For flere oplysninger om dette og om flere fremragende Philips-produkter, så besøg vores hjemmeside på: Websted: Model- # Serienumre # Denne garanti giver dig visse juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder, afhængigt af den pågældende stat/provins. 36 Din internationale garanti Kære kunde Tak, fordi du købte dette Philips produkt, der er konstrueret og fremstillet efter højeste kvalitetsstandarder. Hvis noget alligevel skulle gå galt, med dette produkt, garanterer Philips gratis arbejdsløn og reservedele, uanset i hvilket land, reparationen er foretaget, i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Denne internationale Philips garanti supplerer den eksisterende nationale garantiforpligtelse fra forhandlere og Philips i købslandet og påvirker ikke dine forfatningsmæssige rettigheder som kunde og forbruger. Philips garanti dækker under forudsætning af, at produktet behandles korrekt og anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med dens betjeningsvejledning, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering med angivelse af købsdatoen, forhandlerens navn samt model og produktionsnummer for produktet. Philips garanti gælder eventuelt ikke, hvis: Dokumenterne er ændret eller på nogen måde er gjort ulæselige. Skade er opstået som følge af uheld, herunder men ikke begrænset til lyn, vand eller ild, misbrug eller forsømmelighed. Bemærk, at produktet ikke er defekt under denne garanti i tilfælde, hvor ændringer er påkrævet, for at produktet kan overholde lokale eller nationale tekniske standarder, der gælder i lande, hvortil produktet ikke oprindeligt er konstrueret og/eller fremstillet. dit Philips produkt ikke fungerer korrekt eller er defekt, bedes du kontakte din Philips forhandler. Hvis du har behov for service under et ophold i et andet land, kan der opgives en forhandleradresse til dig af Philips kundeservice i det pågældende land, hvis telefon- og faxnummer kan findes i den relevant del af dette hæfte. For at undgå unødig ulejlighed tilråder vi at læse betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du kontakter din forhandler. Hvis du har spørgsmål, din forhandler ikke kan besvare, eller har andre relevante spørgsmål, bedes du kontakte Philips forbrugeroplysningscentre eller gå på: Websted: Fejlfinding og FAQ 7.1 Fejlfinding Denne side omhandler problemer, som kan klares af brugeren selv. Hvis problemet stadig er der, efter at du har prøvet disse løsninger, skal du kontakte Philips's Kundeservice. Almindelige problemer Intet billede (strømdiode lyser ikke) Kontroller, at el-ledningen er anbragt i stikkontakten og bag på skærmen. Kontroller først, at strømkontakten foran på skærmen er i OFF (FRA) position og tryk den derefter i ON (TIL) position. Intet billede (strømdiode blinker hvidt) Kontroller, at der er tændt for computeren. Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren. kontroller, at der ikke er nogen bøjede stikben i signalkablets tilslutningsende. Hvis der er det, skal du få kablet repareret eller udskiftet. Energisparefunktionen kan være aktiveret Skærm siger AUTO (AUTOM.)-knappen virker ikke Den automatiske funktion fungerer kun i VGA analog-tilstand. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan der foretages manuelle justeringer via OSD-menuen. Bemærkning Den automatiske funktion er ikke nødvendig i DVI digital-tilstand. Synlige tegn på røg eller gnister Forsøg ikke at fejlfinde Træk straks skærmens stik ud af stikkontakten Kontakt straks en repræsentant fra Philips kundeafdeling. Billeddannelses-problemer Billedet er ikke centreret Justér billedets position med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne. Juster billedpositionen med Phase/Clock (Fase/ Klokke) i OSD-menuernen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand. Billede vibrerer på skærmen Tjek, at signalkablet er korrekt forbundet til grafikkortet eller pc'en. Lodret flimren Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren. (Se også quickinstallationsvejledningen). Tjek, om skærmkablets stikben er bøjede. Kontroller, at der er tændt for computeren. Justér billedet med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne. Eliminer de lodrette bjælker med Phase/Clock (Fase/Klokke) i OSD-menuernen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand. 38 Vandret flimren Justér billedet med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne.

10 Powered by TCPDF ( Eliminer de lodrette bjælker med Phase/Clock (Fase/Klokke) i USD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand. Billedet er sløret, uklart eller for mørkt Indstil kontrast og lysstyrke i OSD. Der forbliver et "efterbillede", "indbrændingsbillede" eller "spøgelsesbillede", efter at der er slukket for strømmen. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at det "brændes fast" på skærmen, dvs. de såkaldte "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for LCDskærmteknologien. I de fleste tilfælde forsvinder "indbrænding" eller "efterbillede" eller "spøgelsesbillede" gradvist, efter at strømmen er slået fra. Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Sørg altid for at aktivere et program, der opdaterer skærmbilledet regelmæssig, hvis LCD-skærmen viser indhold, der ikke skifter. Imidlertid forsvinder alvorligere tilfælde af "fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" ikke og kan ej heller fjernes ved reparation. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien. Billedet er forvrænget. Tekst er utydelig eller sløret. Indstil pc'ens skærmopløsning som skærmens anbefalede, native opløsning. Der ses røde, blå, mørke og hvide pletter på skærmen De resterende prikker er normale i den flydende krystal-teknik, der bruges i dag. Se politikken om pixels for yderligere oplysninger. "Tændt"-lyset er for kraftigt. Det forstyrrer Du kan justere "Tændt"-lyset med Strømdiode i OSDmenuerne. Lydproblem Ingen lyd Kontrollér, om lydkablet er korrekt sluttet til pc'en og skærmen. Kontrollér, at lyden ikke er slået fra. Tryk på OSD'ens "Menu", vælg "Audio" (Lyd) og derefter "Mute" (Lyd fra). Marker i position "Off " (Fra). Tryk på "Volume" (Lydstyrke) i OSD-menuen for at justere lydstyrken. For yderligere hjælp, se venligst Forbrugerinformationscentre-listen og kontakt Philips's Kundeservice FAQ for SmartControl Lite SP1. Jeg har udskiftet skærmen på en pc til en anden skærm, og nu fungerer SmartControl Lite ikke længere. Hvad skal jeg gøre? Sv.: Genstart din pc og se, om SmartControl Lite fungerer nu. Eller skal du afinstallere og geninstallere SmartControl Lite for at sikre, at den korrekte driver er installeret. SP2. SmartControl Lite fungerede fint tidligere, men nu virker programmet ikke længere. Hvad skal jeg gøre? Sv.: Hvis nogle af de følgende handlinger har været udført, skal skærmdriveren måske geninstalleres. Videografikadapter er blevet udskiftet med en anden Opdater videodriver Aktiviteter i OS som f. eks. servicepakke eller programrettelse Opdater Windows og opdater skærm- og/ eller videodriver Windows blev startet med skærmens strøm slået fra eller afbrudt. For at finde ud af det, skal du klikke på "Denne Computer" og derefter på Egenskaber -> Hardware ->Enhedsstyrer. Hvis du ser "Plug & Play skærm" under Skærm, skal du geninstallere. Afinstallér SmartControl Lite og geninstallér det. SP3. Efter installation af SmartControl Lite sker der ingenting, selv om jeg klikker på fanen SmartControl Lite og venter, eller der vises en fejlmeddelelse. Hvorfor? Sv.: Det skyldes muligvis, at din grafiske adapter ikke er kompatibel med SmartControl Lite. Hvis grafikadapteren er en af ovennævnte mærker, skal du prøve at downloade den mest opdaterede grafikadapterdriver fra det pågældende firmas? websted. Installer driveren. Afinstallér SmartControl Lite og geninstallér det igen. Hvis det stadig ikke virker, er vi bange for, at grafikadapteren ikke understøttes. Gå til Philips websted og kontrollér, om der findes en nyere driver for SmartControl Lite. SP4. Når jeg klikker på "Product Information" ("Produktinformation"), ses kun nogle af oplysningerne. Hvad er der sket? Sv.: Det kan være, at din grafikkortadapterdriver ikke er den mest opdaterede version, som fuldt ud understøtter DCC/CI grænseflade. Prøv at downloade den mest opdaterede grafikkortadapterdriver fra det pågældende firmas? websted. Installer driveren. Afinstallér SmartControl Lite og geninstallér det igen. SP5. Jeg har glemt min PIN-kode til Theft Deterence (Anti-tyveri) funktionen. Hvad gør jeg? Sv.: Philips servicecenter forbeholder sig retten til at bede om legitimation og godkendelse for at kunne etablere skærmens ejer Generelle FAQ SP1: SP1:Hvad skal jeg gøre, hvis skærmen under installationen viser "Cannot display this video mode" ("Kan ikke vise denne videotilstand')? Sv.: Den anbefalede opløsning for Philips 18.5" er: Frakobl alle kabler og forbind derefter pc'en til skærmen, som du brugte før. I Windows Start Menu, vælg Indstillinger/ Kontrolpanel. I Kontrolpanel vinduet vælg Skærm-ikonen. I Egenskaber for Skærm vinduet vælg "Indstillinger" fanebladet. Under indstillinger, skub skyderen til 1366x768 pixler (18.5"). Åbn "Avanceret" og indstil opdateringshastigheden på 60Hz og klik derefter på OK. Genstart computeren og gentag trinene 2 og 3 for at bekræfte, at pc'en er indstillet på (18.5"). Luk for computeren, frakobl den gamle skærm og genforbind Philips LCD skærmen. Tænd for skærmen og derefter for pc'en. SP2: Hvad gør den anbefalede opdateringshastighed for LCD skærmen? Sv.: Den anbefalede opdateringshastighed for LCD skærme er 60Hz. I tilfælde af forstyrrelser på skærmen skal du sætte den op til 75Hz og se, om dette fjerner forstyrrelserne. SP3: Hvad er.inf og.icm filerne på cd-rom'en? Hvordan installerer jeg driverne (.inf og.icm)? Sv.: Dette er skærmens driverfiler. Installer driverne i henhold til brugervejledningens anvisninger. Computeren kan bede dig om skærmdrivere (.inf og.icm filer) eller om en driverdisk, når du installerer skærmen første gang.

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 229CL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222944

Din brugermanual PHILIPS 229CL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222944 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Din brugermanual ACER X243HQB http://da.yourpdfguides.com/dref/2358876

Din brugermanual ACER X243HQB http://da.yourpdfguides.com/dref/2358876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ACER X243HQB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning e-manual Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning file:///e /190S1 CD/190S1 CD/lcd/manual/DANISH/190S1/INDEX.HTM2009-9-21 11:14:40 Sikkerhed og fejlfinding Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 247E4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 220V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 196V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 193V5 www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 273V5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3LCB http://da.yourpdfguides.com/dref/4213899

Din brugermanual PHILIPS 221S3LCB http://da.yourpdfguides.com/dref/4213899 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3LSB http://da.yourpdfguides.com/dref/4214074

Din brugermanual PHILIPS 221S3LSB http://da.yourpdfguides.com/dref/4214074 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 19S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 39 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 231B4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet E MPOWERING YOUR BUSINE SS SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet www.toyota-forklifts.dk SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet Som man kan forvente af verdens førende

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 239C4Q www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire 725-M USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på 6 Tilpas headset

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 202E1SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4223379

Din brugermanual PHILIPS 202E1SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4223379 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere