Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner"

Transkript

1 Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 10

2 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Oversigt over projektansøgninger maj 2008 Skottenborg Viborg Tel Ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte beløb: 1. VUC Holstebro-Lemvig-Struer i samarbejde med VUC Århus på Samsø. Projekt: NIU Netværksbaseret Interaktiv Undervisning. Formålet med projektet er at udvikle brugen af Netværksbaseret Interaktiv Undervisning (NIU) for at sikre et kvalificeret undervisningstilbud i Region Midtjyllands yderområder. Afgørende for etableringen af NIU er en styrkelse af lærernes faglige, itmæssige og didaktiske kompetencer i forhold til denne specielle undervisningsform og tilrettelæggelse. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder, initiativ der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever i uddannelse. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008 og kr. i 2009 (I alt kr.) Medfinansiering kr. 2. VUC Århus i samarbejde med VIA University College - pædagoguddannelsen Projekt: Unge pædagogspirer med globale rødder studiekvalificerende forløb for unge tosprogede. Formålet med projektet er at udvikle et uddannelsesmæssigt springbræt, der giver unge tosprogede de faglige forudsætninger og personlige kompetencer, der kræves for at de kan blive optaget på og gennemføre pædagoguddannelsen eller anden beslægtet mellemlang videregående uddannelse. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering til videregående uddannelse. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008 og kr. i 2009 (I alt kr.) Medfinansiering kr. 3. VUC Djursland Projekt: Øget tilgængelighed af kompetencegivende uddannelser for unge på Djursland (Netbaseret fjernundervisning). Formålet med projektet er at fastholde et udbud af kompetencegivende undervisning på Djursland. Dette forudsætter, at medarbejderne opkvalificeres til nye IT-læringsmetoder. Kriterier: Initiativer der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever i uddannelse, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010 (I alt kr.) Medfinansiering kr. 5. Paderup Gymnasium Projekt: Mentorordning for unge med autisme/aspergers syndrom. Formålet Side 1

3 med projektet er at øge gennemførelsesprocenten ved at kunne give den nødvendige individuelle støtte når der er behov for den. Dette mentorprojekt adskiller sig fra tidligere igangsatte mentorprojekter ved udelukkende at have fokus på gruppen af unge med autisme/aspergers syndrom. Kriterier: Fastholdelse af unge i uddannelse Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008, kr. i 2009, kr. i 2010 og kr. i 2011 (I alt kr.) Medfinansiering kr. Medfinansiering fra staten kr. 6. Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med Forskerskolen og FUSS (Faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne) Projekt: Samfinansieret PhD projekt om læring i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Formålet med projektet er gennem større om læringsprocesser med at opnå erhvervsfaglig kompetence, at øge gennemførselsprocenten i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Skolens pædagogiske udviklingsarbejde og samarbejdet med praktikuddannelsen skal løbende udvikles i takt med fremkomsten af forskningsresultaterne. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af unge i uddannelse. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008, kr. i 2009, kr. i 2010 og kr. i 2011 (I alt kr.) Medfinansiering kr. samt kr. fra Videnskabsministeriet/RUC og FUSS. 7. Skive Gymnasium & HF i samarbejde med Skive Musikskole Projekt: MusikCollegeSkive. Formålet med projektet er at drive et College for specielt musikinteresserede gymnasiesøgende unge og herved skabe rammerne for, at de kan dyrke og udvikle deres musikalske/instrumentale talent, samtidig med at de har mulighed for at tage en studentereksamen. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder, rekruttering af unge til uddannelse, initiativ der motiverer til uddannelse indenfor kreative fag. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010 (I alt kr.). Medfinansiering kr. 8. Egå Gymnasium i samarbejde med Århus Statsgymnasium og et antal virksomheder Projekt: Erhvervsliv som motivationsfaktor i gymnasiet. Formålet med projektet er bl.a. At gøre gymnasiehverdagen gladere, mere engagerende og mere tilfredsstillende for eleverne projektet skal fungere som en øjenåbner for relevans og nysgerrighed; At sætte eleverne i stand til selv at kontakte en erhvervsvirksomhed og i dialog med den formulere relevante opgaver; At efteruddanne grupper af gymnasielærere til at tænke og handle i projektets baner med henblik på videreudvikling af projektet. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og virksomheder, initiativ der med virker til fastholdelse af elever i uddannelse Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008 og kr. i 2009 (I alt kr.) Medfinansiering kr. 11. Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg i samarbejde med ældreplejen i skolens dækningsområde Skive, Thisted, Morsø og Viborg Kommuner Side 2

4 Projekt: Krop i læring. Projektet har det sigte at udvikle, afprøve og implementere en flerfaglig/tværfaglig undervisning i sundhedsfremme og Aktivt Velvære for eleverne. Indsatsområdet har det dobbelte sigte, dels at bidrage til at udvikle sosu-elevernes helbredsmæssige tilstand ved at styrke udviklingen af en egentlig sundhedskompetence, dels at bidrage til at forebygge senere arbejdsskader, nedslidning og for tidlig fratræden fra arbejdsmarkedet. Endvidere er det formålet med projektet at supplere skolens øvrige pædagogiske bestræbelser på at reducere et omfattende frafald fra uddannelserne ved udviklingen af hensigtsmæssige læringsmiljøer og metoder. Kriterier: Samarbejde mellem institution og kommuner, udvikling af pædagogisk metode, initiativer der medvirker til fastholdelse af elever i uddannelse. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2009 og kr. i 2010 (I alt kr.) Medfinansiering kr. 12. Viborg Handelsskole i samarbejde med UU-Viborgegnen, EUC Midt og Viborg Ungdomsskole Projekt: Udvikling af fastholdelsestiltag på HG på Viborg Handelsskole. Formålet med projektet er at udvikle metoder til øget fastholdelse på HG på Viborg Handelsskole. Dette vil ske gennem udviklingen af tiltag i rammerne af et særligt lærer-mentorkorps, der skal forsøge at finde redskaber og metoder, der sikrer eleverne på det merkantile grundforløb fastholdelse og et velgennemført grundforløb med erhvervede personlige, sociale og faglige kompetencer til følge. Der skabes desuden et særligt forløb, HG Flex, for den bogligt svage elev. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008 og kr. i 2009 ( kr.) Medfinansiering kr. 16. Viborg Gymnasium & HF Projekt: Oprustning af indsatsen for ordblinde. Skolen ønsker at styrke skolens generelle kompetencer i forhold til arbejdet med elever med læse- /stavevanskeligheder og med ordblinde elever. Ønsket er, at denne hjælp bliver sat ind i forbindelse med den normale undervisning og således gjort praksisorienteret. Kriterier: Initiativer der fastholder elever i uddannelse Økonomi: Der ansøges om kr. i Medfinansiering kr. 17. Skive Gymnasium & HF i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Skive, Skive Seminarium og Pædagogseminariet i Viborg Projekt: HF-sundhed og pædagogiklinien på Skive Gymnasium og HF. Forsøget indebærer: 1) En toning af alle fag i retning af sundhed og pædagogik og et samarbejde fagene imellem. 2) Brobygningsforløb til to videregående uddannelses institutioner i Skive og Pædagogseminariet i Viborg med indlagt praktik. Yderligere forventes der i det kommende skoleår at blive indgået en aftale om et samarbejde med ergoterapeutskolen i Holstebro. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering af elever til uddannelse, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder, initiativer der motiverer til uddannelse indenfor naturvidenskabelige fag. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008 og kr. i 2009 (I alt Side 3

5 kr.) Medfinansiering kr. 18. Viborg Handelsskole i samarbejde med EUC Midt, Viborg Gymnasium & HF og DEL Nord Projekt: Udvikling af elevernes lektiearbejde som et kvalitativt bidrag til de gymnasiale uddannelsers målopfyldelse. Projektet er både et dokumentationsog analyseprojekt samt et udviklingsprojekt, tyngden i projektet ligger i udviklingsarbejdet. Formålet med projektet er todelt, idet formålet både er at afdække muligheder og barrierer i elevers og læreres arbejde med lektier i de gymnasiale uddannelser og at udvikle både læringsdimensionen, den organisatoriske- og sociale dimension i elevernes og lærernes arbejde med lektier. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af pædagogisk metode. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010 (I alt kr.) Medfinansiering kr. 19. VUC Århus Projekt: Læsekompetencer. Formålet med projektet er at sætte større fokus på udvikling af kursisternes læsekompetencer med konkrete initiativer for både kursister og lærere på VUC Århus. Målet er at gøre kursisterne til bedre læsere, så mulighederne for at gennemførestudiet forbedres. Kriterier: Initiativer der medvirker til fastholdelse af elever i uddannelse Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008 og kr. i 2009 (I alt kr.) Medfinansiering kr. 20. Randers HF & VUC Projekt: Natlex.dk og Matlex.dk. Det er projektets formål at udarbejde et gratis, let tilgængeligt, web-baseret naturvidenskabeligt interaktivt opslagsværk, natlex.dk, til det gymnasiale niveau samt at ajourføre og opdatere opslagsværket matlex.dk. Opslagsværkerne udarbejdes så de også kan anvendes af selvstuderende, studerende på komprimerede forløb, tosprogede og læsesvage og kan bruges som en vidensdatabase for de videregående uddannelser. Kriterier: Udvikling af undervisningsmateriale, initiativer indenfor det naturvidenskabelige område. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008, kr. i 2009, kr. i 2010 og kr. i 2011 (I alt kr.) Medfinansiering kr. 23. Skive Handelsskole i samarbejde med Produktionshøjskolen Marienlyst, Skive Kommune, UU Skive, Skive Tekniske Skole og SOSU- STV Projekt: FOKUS. Det overordnede formål med projektet er at skabe mulighed for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Centralt er etablering af individuelt tilrettelagte forforløb for unge, som har vanskeligt ved at starte eller fastholde en ungdomsuddannelse. Hertil indgår i projektet tre elementer, som på hver sin vis bidrager til projektets målopfyldelse. 1) Gennemførelse af konkrete forforløb. 2) Etablering af netværk forpligtende samarbejder omde unge. 3) Videndeling, videnprocesser, metodeudvikling og dokumenteret viden. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regions yderområder, fastholdelse af unge i uddannelse Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008, kr. i 2009 og Side 4

6 kr. i 2010 (I alt kr.) Egenfinansiering kr., heraf kr. fra kommunen. Ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb Genoptaget ansøgning fra maj 2007: 9. EUC MIDT i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, VUC, Havredal Gl. Skole, Mariendal Landbrugsskole, UU ViborgEgnen og Viborg Handelsskole samt en række virksomheder i Region Midtjylland Projekt: ELV. Der arbejdes i projektet målbevidst med at støtte elever med særlige behov, så det bliver muligt for dem at finde en plads på arbejdsmarkedet. Et af redskaberne er et udbredt skole- /virksomhedssamarbejde. Tilbuddet udvikles og tilrettelægges ud fra en individuel uddannelsesplan. Der samarbejdes med ovennævnte institutioner og en række virksomheder spredt over hele regionen. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering til uddannelse, fastholdelse af unge i uddannelse. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2007, kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010 (I alt kr.) Medfinansiering kr. Vurdering: Dette er en genoptagning af ansøgningen fra maj Regionsrådet valgte på daværende tidspunkt at bevilge det i 2007 ansøgte beløb, da man efter aftale med ansøgerinstitutionen ville undersøge flere finansieringsmuligheder i I henhold til Lov nr. 564 om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, har kommunerne ansvaret for at tilbyde en 3-årig ungdomsuddannelse. Den videre støtte til projektet fra Region Midtjyllands side vil derfor være betinget af, at kommunerne vælger at visitere unge med særlige behov til den af EUC Midt udbudte uddannelse. De nærmere betingelser for dette vil i givet fald fremgå af resultatkontrakten. Ved kontakt til Viborg Kommune oplyses det, at kommunen vil benytte sig af visitering af elever til dette projekt ved EUC Midt. Der indstilles at der gives støtte til udviklingsarbejde, projektledelse, opkvalificering af samarbejde mellem skole og virksomheder samt specialpædagogiske uddannelsesdage. Det indstilles derfor, at der bevilges kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010 (I alt kr.) Side 5 Ansøgninger, der falder udenfor kriterierne og meddeles afslag: 4. Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med de øvrige Socialog Sundhedsskoler i Region Midtjylland Projekt: Realkompetencevurdering i social- og sundhedsuddannelserne. Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og implementere ens standarder, procedure, metoder og redskaber til realkompetencevurdering, som en

7 mulighed for alle social- og sundhedshjælperelever i Region Midt. Formålet er ligeledes at undersøge, hvordan elever med realkompetencevurdering klarer dig i uddannelsen og sidst undersøge, om det med tilbud om realkompetencevurdering er muligt at tiltrække nye målgrupper til uddannelserne. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner. Økonomi: Der ansøges om kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010 (I alt kr.) Medfinansiering kr. Medfinansiering fra staten kr. Vurdering: Projektet er henvist til realisering indenfor kompetenceplatformens rammer. 10. Th. Langs HF & VUC Silkeborg i samarbejde med Sprogcenter Midt Projekt: 9. klasse for nydanskere. På baggrund af erfaringer fra det nuværende projekt På vej mod 9. klasse, som VUC Silkeborg og Sprogcenter Midt kører i samarbejde, ønskes dette samarbejde videreudviklet til gavn for de tosprogede elever. Indsatsen med hensyn til at give dem studiemæssige kompetencer vil blive øget og der vil som noget nyt i dette projekt blive indført mentorfunktion og etnisk-danske studieværter. Formålet med projektet er at give ikke-læsevante tosprogede nydanskere et tilbud en bro til at kunne bestå en 9. klasses prøve. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse Økonomi: Der ansøges om kr. i Medfinansiering kr. Stat kr. Vurdering: I forbindelse med ansøgningsrunden i september 2007 blev der bevilget kr. til projektet Brobygningsprojekt mellem Sprogskolen og VUC. Nærværende projekt ligger i sin beskrivelse og formål så tæt op ad projektet fra september 2007, der afsluttes juni 2008, at dette må anses som en tillægsbevilling, hvori der ansøges om driftsmidler til at færdiggøre dette projekt. Der er ikke nok nytænkning i nærværende projekt, hvorfor projektet indstilles derfor til afslag. 22. CEU Herning i samarbejde med Herning HF og VUC, Silkeborg Tekniske Skole, Th. Langs HF & VUC og Uddannelsescenter Ringkjøbing- Skjern Projekt: Formålet med projektet er overordnet at sikre at den såkaldte restgruppe af frafaldstruede unge og voksne med mangelfulde faglige forudsætninger fastholdes og gennemfører en erhvervsuddannelse ved at tilbyde dem den faglige støtte, der er nødvendig for at gennemføre det uddannelsesforløb, de har påbegyndt. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af unge i uddannelse Økonomi: Der ansøges om kr. i Medfinansiering kr. Vurdering: Denne ansøgning skal ses i forlængelse af den ansøgning CEU Herning og Herning HF & VUC indsendte i maj Der blev bevilget kr. til projektet der løber i skoleåret 2007/2008. Den nye ansøgning går på skoleåret 2008/2009. Nærværende projekt ligger i sin beskrivelse og formål så tæt op ad projektet fra maj 2008, at dette må anses som en tillægsbevilling, hvori der primært ansøges om driftsmidler til at færdiggøre projektet. Side 6

8 Der er ikke nok nytænkning i nærværende projekt i forhold til forrige, hvorfor projektet indstilles til afslag. Trukne ansøgninger: 13. Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium i samarbejde med Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium og Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Ansøgningen er trukket, da der er tale om en analyse og derfor falder under andre puljer. 14. Tørring Gymnasium Ansøgning er trukket med henblik på genansøgning til september. 15. Tørring Gymnasium i samarbejde med HTX Horsens og Herning Gymnasium Ansøgningen er trukket med henblik på genansøgning til september. 21. VUC Djursland i samarbejde med Djurslands Erhvervsskoler Ansøgningen er trukket med henblik på genansøgning til september. Side 7

9 Kommentar til ansøgninger om tilskud til Netværksbaseret Interaktiv Undervisning og Netbaseret Fjernundervisning Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg Viborg Tel Der er til denne ansøgningsrunde indkommet to ansøgninger vedrørende netværksbaseret fjernundervisning. Den ene ansøgning (nr. 1) er fra VUC Holstebro-Lemvig-Struer i samarbejde med VUC Århus, mens den anden ansøgning (nr. 3) er fra VUC Djursland. Side 1 For begge projekter gælder, at man ønsker at fastholde undervisningstilbud i regionens udkantsområder (Lemvig, Struer, Samsø og Djursland). Det helt centrale i begge ansøgninger er, at de lærere, der skal undervise, skal efteruddannes, samtidig med, at der skal udvikles undervisningsmaterialer, der specifik kan bruges i fjernundervisningen på AVU- og HF-niveau. Projekt nr. 1: NIU Netværksbaseret Interaktiv Undervisning Formålet med projektet er at efteruddanne medarbejdere til at færdigudvikle, og til fagligt og didaktisk at afprøve en ny form for undervisningstilrettelæggelse, der via brugen af Intranettet, elektroniske smartboards og bredbånd, kan muliggøre samtidig undervisning (NIU) af kursister, der befinder sig i to/tre forskellige byer. For VUC Holstebro-Lemvig-Struer omfatter projektet undervisning på både HF- og AVU-niveau, mens det for VUC Århus er undervisning på HF-niveau. Projekt nr. 3: Øget tilgængelighed af kompetencegivende uddannelser for unge på Djursland (Netbaseret fjernundervisning) Formålet med projektet er at fastholde et udbud af kompetencegivende undervisning på Djursland, herunder sikre fødekæde for uddannelsen, igennem fastholdelse af AVU tilbuddet. Det udviklede materiale og erfaringer fra projektet kan formidles til andre interesserede bl.a. via den følgeforskning, der tilkobles projektet. Det vil især være erfaringsudveksling i forhold til udvikling af undervisningsmaterialer og pædagogiske metoder i forbindelse med netbaseret fjernundervisning.

Der har været ansøgningsrunde til Regions Midtjyllands Udviklingspulje på uddannelsesområdet den 1. marts 2011.

Der har været ansøgningsrunde til Regions Midtjyllands Udviklingspulje på uddannelsesområdet den 1. marts 2011. NOTAT med kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger i forbindelse med bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser: Ansøgningsfrist 1. marts 2011 Regionshuset

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 29 Oversigt over projektansøgninger

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Norddjurs Kommune: Erhvervsudvikling: Side 1. Uddannelse:

Norddjurs Kommune: Erhvervsudvikling: Side 1. Uddannelse: Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Projekter som har modtaget tilskud fra regionsrådets midler til erhvervsudvikling, uddannelse

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 28. august 2008 /BODPRI Dagsorden til mødet i panel for uddannelse og kompetence 4. september 2008 kl. 10:00 13:00 på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 30 Regionshuset Viborg

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet REGION HOVEDSTADEN Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010 Sag nr. 2 Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet Bilag 3 Koncern Regional Udvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Den13.1. 2012, kl. 9 11 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43,

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Der har været ansøgningsrunde til Regions Midtjyllands Udviklingspulje på uddannelsesområdet den 15. september 2010

Der har været ansøgningsrunde til Regions Midtjyllands Udviklingspulje på uddannelsesområdet den 15. september 2010 Notat med kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger i forbindelse med bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser: Ansøgningsfrist 15. september 2010 Regionshuset

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills...

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills... Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015 Indhold HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2 Survival Skills... 4 Campus bygger bro... 6 Samarbejde og videndeling

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Uddannelsespolitik 2016-2020. Region Midtjylland. Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik 2016-2020. Region Midtjylland. Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitikken 2016-2020 er udgivet af Regional Udvikling og er en del af udmøntningen af den regionale vækst- og

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Strategi for uddannelser i Innovest

Strategi for uddannelser i Innovest Strategi for uddannelser i Innovest // April 2016 Indhold Indledning... 2 Organisering og roller... 3 Baggrunden for uddannelsesstrategien... 4 Uddannelsesudbuddet i Innovest... 5 Afrunding... 8 Supplerende

Læs mere

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december.

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mellem os Skolen Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mandag den 15. december kl. 12.00 16.00 kommer Tage Søndergaard og fremlægger den gennemførte undersøgelse

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans.

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans. Behov for uddannelsen Byggekoordinator Indhold 1. Redegørelse for behovet i dækningsområdet... 1 1.1. Dækningsområde... 1 1.2. Virksomheder og arbejdsmarked... 2 1.3. Institutioner og organisationer...

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Tilstede Tilde Bork (udpeget af region Midtjylland) Jonna Jensen (udpeget af skolelederne i Herning kommune) Kenneth Mikkelsen (udpeget af Herning

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

1.Ansøgning til social - og sundhedsuddannelserne trin 1

1.Ansøgning til social - og sundhedsuddannelserne trin 1 1.Ansøgning til social - og sundhedsuddannelserne trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER MED START 2. Personlige data Navn Personnummer Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer

Notat. Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Notat Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet (UIBM) har i november og december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne af nyankomne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

eskolermidt Afslutningskonference

eskolermidt Afslutningskonference eskolermidt Afslutningskonference Opsamling på eskolermidt Temaer, nedslag og perspektiver e-læring i fremtiden Hvordan vil du være beskæftiget med e-læring i de kommende år? Særlig metode? Særlig problemstilling

Læs mere

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 2016-2017 -- Syddansk Uddannelsesaftale / Handlingsplan 2016-17 -- s.3 Forord s.4 De strategiske rammer s.6 Status på de fire målsætninger s.8 Erfaringer

Læs mere