DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06"

Transkript

1 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 1-6 Danmarks klima 2 med tillæg om ærøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 21

2 - blank side -

3 Danmarks Meteorologiske Institut Trafikministeriet 9.5 Danmarks rsmiddeltemperatur C Danmarks årsmiddeltemperatur C r

4 Redaktion: John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Copyright: Danmarks Meteorologiske Institut 21 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 1 DK-21 København Ø Telefon: Telefax: Internet: Det er tilladt at kopiere og uddrage fra publikationen med kildeangivelse. Billedet på rapportens forside: Sommerdag, Amager Strand. Foto: Helge Faurby. ISSN X

5 Danmarks klima 2 Indholdsfortegnelse 6 Forord 7 Forklaringer til tabel og figurer 11 Danmarks klima 2 - tabel, tekst og figurer 69 Færøernes klima 2 - tekst og figurer 75 Grønlands klima 2 - tekst og figurer 1 Årsmiddeltemperatur Udvalgte stationer fra Danmark, Færøerne og Grønland 5

6 Danmarks klima 2 Forord 2 blev atter et usædvanlig varmt år. Det startede med en mild vinter og et meget varmt forår. Sommeren var lidt køligere men samtidig mere tør end normalt, mens efteråret var varmt og praktisk talt frostfrit frem til midt i december. Med en årsmiddeltemperatur på 9,2 C for landet som helhed blev år 2 sammen med 193 og 199 det næstvarmeste år, som er registreret i Danmark. Det varmeste år er stadig 199 med 9,3 C. Det er samtidig en kendsgerning, at blandt de seneste 13 år i Danmark har 11 været varmere end normalt. Bemærkelsesværdigt for 2 var det, at temperaturen for alle årets måneder undtagen sommermånederne lå pænt over normalen. Årets mest sommerlige vejr optrådte i foråret fra omkring den 2. april til midt i maj. Årets højeste temperatur på næsten 33 C blev endda målt før Sankt Hans, nemlig den 2. juni ved Bønsvig Strand nær Præstø under en ultrakort 2 dages hedebølge. Årets laveste temperatur på 19,3 minusgrader blev målt den 2. januar om morgenen ved Øster Kølkær midt i Jylland. Nattefrosten holdt sig stort set helt væk indtil den 17. december og det er ikke sket i Danmark siden de landsdækkende målinger startede i 17. Efter to meget våde år, 199 med 6 mm og 1999 med rekorden på 95 mm, blev 2 kun lidt mere våd end normalt. Der blev for landet som helhed registreret 76 mm (normal 7 mm). Nedbøren var jævnt fordelt med våde måneder i februar og marts samt oktober, november og december og en sommer der gennemgående blev mere tør end normalt. Solen skinnede normalt 1.71 timer mod normalt 1.71 timer med maj som den ubetinget mest solrige måned med 31 timer. For 22. gang i træk lå den globale middeltemperatur over gennemsnittet, idet den i 2 lå ca.,32 C over gennemsnittet for perioden Dermed optræder 2 sammen med 1999 som det 5. varmeste år siden regelmæssige målinger startede i. Kun 199, 1997, 1995 og 199 har været varmere. Det varmeste år er stadig 199 med +,5 ºC over normalen. Siden år 19 optræder på globalt plan de 1 varmeste år efter 193 og den gennemsnitlige årlige middeltemperatur er steget med ca.,7 grader. Til sammenligning er middeltemperaturen i Danmark i samme periode steget med ca.,5 C, mens de 1 varmeste år forekommer spredt fra 193 erne til op 199 erne. I Danmarks Klima 2 med tillæg om Færøerne og Grønland kan der læses om vejrets udvikling henover året forskellige steder i Danmark, i Tórshavn på Færøerne og i Nuuk/Godthåb på Grønland. Årsmiddeltemperaturen for forskellige lokaliteter er endvidere sat i relief til de sidste 7 års udvikling. Det er tilstræbt, at bogens opbygning med landstal for Danmark 2 og en gennemgang af årets vejr i tabeller, tekst og figurer vil give en overskuelig fremstilling. 6

7 Danmarks klima 2 Forklaringer til tabel og figurer Datagrundlag DMI er ansvarlig for administration, planlægning, udvikling, etablering, drift og vedligeholdelse af en række observationsnet i Danmark, Grønland og på Færøerne. Disse net omfatter manuelle og automatiske målinger, radar, satellit m.v., og blandt de mange forskellige typer kan nævnes: manuelle og automatiske nedbørstationer, klima- og synoptiske stationer, solstationer, lynpejlingsstationer og vandstandsstationer. I årbogen benyttes data fra semi- og fuldautomatiske synoptiske stationer, automatiske klimastationer samt manuelle nedbørstationer, ialt ca. 6 stationer. Stationerne har forskellige måleprogrammer, og her skal kort beskrives det synoptiske måleprogram, idet de synoptiske stationer danner grundlaget for en stor del af årbogens datamateriale. En semi- og/eller fuldautomatisk synoptisk station måler et antal meteorologiske parametre mindst hver 3. time til tidspunkterne kl., 3, 6, 9,, 15, 1 og 21 UTC (GMT). Målingerne består i hovedtræk af: skydække, vindretning og -hastighed, lufttryk, lufttemperatur og -fugtighed, aktuelt vejrlig og vejrlig de sidste 3 timer. Temperatur og fugtighed måles i ventilerede afskærmninger 2 meter over jordoverfladen, og vinden måles almindeligvis i en højde af 1 meter over terræn. Vindhastighed og vindretning er middelværdier over 1 minutter. Tryk er reduceret til havniveau. Skydækket skønnes efter en skala fra til, hvor er skyfrit og er totalt overskyet. I denne bog er skydækket omregnet til procent. Vejrliget, både det aktuelle og de sidste 3 timer, anføres efter bestemte retningslinier og omsættes til kodetal. Ud over ovennævnte parametre måles der også nedbør og solskinstimer. Nedbør måles 1,5 meter over terræn og solskinstimer registreres via et brændspor på en karton. Forklaring til afsnittet: Danmarks klima 2 - tabel, tekst og figurer. Tabel De i tabellen siderne -15 anførte middeltal er arealvægtede landsdækkende gennemsnit. Gennemsnittet for Jylland er vægtet med 7/1 og resten af Danmark med 3/1. For de fleste vejrelementers vedkommende begynder et meteorologisk døgn kl. 6 UTC om morgenen, svarende til dansk tid kl. eller kl. 7 afhængigt af sommer- eller vintertid, og slutter kl. 6 UTC det følgende døgn. Det betyder, at i tabellen siderne -15 er datoen for de observerede ekstremværdier, fx højeste maksimumtemperatur, anført som datoen hvor det pågældende meteorologiske døgn slutter. Derfor kan fx marts måneds absolut højeste maksimumtemperatur være anført den 1. april. Vær yderligere opmærksom på, at normalværdien for årets højeste temperatur og årets laveste temperatur vil være henholdsvis højere og lavere end de enkelte måneders normaler, idet årets normal beregnes over 3 x 365 dage, mod månedens normaler på kun 3 x 31 dage. Det ene år ligger fx årets højeste temperatur i maj, det andet år fx i august. Graddage (ukorrigerede) beregnes ud fra døgnmiddeltemperaturen for hver enkelt lokalitet. De beregnes 7

8 Danmarks klima 2 efter formlen: 17 minus døgnmiddeltemperaturen og anføres som et helt tal. Hvis døgnmiddeltemperaturen er større end eller lig med 17 C, er graddagetallet pr. definition lig med. For sommermånedernes vedkommende er graddagetallet anført i parentes, idet der normalt ikke medregnes graddage for sommeren. Af samme årsag er der heller ikke beregnet en normal for sommermånederne. Hyppigste vindretning er anført som den retning vinden blæser fra samt dennes procentdel af samtlige retninger. V51 betyder således, at hyppigste vindretning er fra vest og at denne vindretning optræder i 51% af samtlige tilfælde registreret i den pågældende måned. Da lufttrykket aftager med højden er de anførte trykværdier fremkommet ved omregning til højden (havniveau). Ved et døgn med et bestemt vejrlig, fx sne, tåge eller torden, forstås, at fænomenet er registreret et eller andet sted i Danmark i løbet af det pågældende døgn, ikke nødvendigvis i hele døgnet eller i hele landet. Fænomenet registreres på et antal lokaliteter og de i tabellen anførte tal er derfor vægtede landsdækkende gennemsnit. Man kan med andre ord sige, at hvis der i tabellen siderne 1-17 indgår døgn i tiendedele, er tallet fremkommet ved, at de enkelte lokaliteter har haft forskellige antal døgn med det pågældende vejrelement. Fx betyder,5 sommerdag, at der har været en sommerdag i halvdelen af landet. Alle normaler er fra den af World Meteorological Organization (WMO) anviste standardperiode og repræsenterer gennemsnit af klimaparametrene over perioden. Tekst og figurer Årets samt de enkelte måneders vejr er beskrevet i tekst og figurer på siderne 1-6, og viser udviklingen og fordelingen af temperatur, nedbør og sol henover året. For Danmarks vedkommende er landet delt op i regioner, der hver repræsenteres af et antal vejrstationer (se stationsoversigt). Regionerne er de samme der udarbejdes vejrudsigter for og de kan tillige genfindes på DMI s internetsider. Hovedbyerne Tórshavn på Færøerne og Nuuk i Grønland er beskrevet på tilsvarende måde på siderne 7-. Temperaturforløbet henover året er for de enkelte måneder vist grafisk som udviklingen i døgnets absolutte minimum- og maksimumtemperatur samt gennemsnittet for døgnmiddeltemperaturen for perioden * ), også kaldet normalgennemsnittet. Minimum- og maksimumtemperaturen er aflæst kl. 6 UTC hver morgen, og minimum er i grafikken afsat på denne dag, mens maksimum er afsat på den foregående dag. Det afspejler, at maksimum i næsten alle tilfælde forekommer om eftermiddagen, mens minimumtemperaturen derimod oftest forekommer omkring solopgang. For årets vedkommende er temperaturforløbet repræsenteret af de enkelte måneders gennemsnitlige minimum- og maksimumtemperatur samt månedsnormalen * ). Nedbøren er vist som udviklingen i de enkelte døgns samlede nedbør. Nedbøren er aflæst kl. hver morgen dansk tid, uafhængig af sommer- eller vintertid, og registreringerne er grafisk afsat den foregående dag, idet målingerne mere dækker det foregående døgn end det døgn målingen slutter i. På denne måde er det også gjort lettere at få et mere sandt billede af de enkelte dages temperatur-, nedbør- og solskinsforhold. For årets vedkommende er den akkumulerede månedssum samt normal vist. Solskinstimer vises som det antal timer, solen har skinnet den pågældende dag, og er grafisk afsat denne dag. Ligesom for nedbørens vedkommende er året repræsenteret af de akkumulerede solskinstimer samt normal for hver måned. I Nuuk registreres der ikke solskinstimer, i stedet for er døgnets skydække i procent medtaget. For alle figurer er de anførte normaltal baseret på den seneste normalperiode * ).

9 Danmarks klima 2 Beskrivelserne af vejret i 2 er på siderne 2-3 suppleret med en oversigt over udviklingen i årsmiddeltemperatur tilbage fra 173 for København, Tórshavn og en række grønlandske byer. Udviklingen i årsmiddeltemperatur for Danmark som helhed kan ses på titelbladet. Stationsoversigt Stationsgrundlag for de enkelte regioner. (t): temperaturstation (s): solstation (n):nedbørstation NORDJYLLAND MIDT- OG VESTJYLLAND ØSTJYLLAND 63 Aalborg (t) 25 Hirtshals (n) 25 Vejby (n) 2 Sæby (n) 215 Hellum (n) 221 Tylstrup (n,s) 23 Klarup (n) 23 Tranum Klit (n) 2 Aggersund (n) 2 Veggerby (n) 251 Myrhøj (n) 256 Nørager (n) 26 Mørkeskov (n) 267 Havnsø (n) 66 Karup (t) 2155 Hinding (n) 2 Silstrup (n) 211 Vestervig (n) 211 Nykøbing Mors (n) 211 Øster Lyby (n) 265 Løvel (n) 2135 Vinkel (s) 2131 Stanghede (n) 21 Vallerbæk (n) 213 Grønbæk (n) 22 Trans (n) 26 Sevel (n) 215 Nørre Felding (n) 211 Fruerhøj (n) 21 Staby (n) 21 Røddinglund (n) 227 Bodholt (n) 231 Videbæk (n) 2355 Hanning (n) 27 Brande (n) 25 Døvling (n) 251 Lyne (n) 67 Tirstrup (t) 2222 Hald (n) 226 Randers (n) 2275 Sorvad (n) 2223 Røved (s,n) 2236 Viby J. (n) 221 Flensted (n) 225 Skanderborg (n) 226 Hov (n) 239 Hårup (n) 2313 Sejet (n) 2322 Give (n) 2326 Vejle Grejsdal (n) 2327 Børkop (n) 2331 Brakker (n) 2333 Sønder Stenderup (n) (stationsoversigten fortsætter på næste side) * ) For Abed omfatter normalperioden årene

10 Danmarks klima 2 SYD- OG SØNDERJYLLAND 611 Skrydstrup (t) 253 Grindsted (n) 255 Ovtrup (n) 251 Nordby (n) 2515 Rousthøje (n) 252 Agerbæk (n) Brørup (n) 2535 Hviding (n) 262 Rødding (n) 267 Christiansfeld (n) 2613 Kongsmark (n) 2619 Toftlund (n) 263 Tønder (n) 26 Store Jyndevad (s,n) 267 Ny Skovbøl (n) 266 Frederiksgård (n) FYN 6 Odense/Beldringe (t) 211 Båring (n) 2275 Ore v/årslev (s,n) 235 Flemløse (n) 26 Vester Skerninge (n) 23 Rygård (n) 251 Marstal (n) 259 Rudkøbing (n) VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER 611 Abed (t) 292 Kollekolle (n) 29 Holbæk (n) 291 Hallebygård (n) 2923 Lille Svenstrup (n) 2925 Skuderløse (n) 2935 Bildsø (n) 2965 Sønder Bjerge (n) 3195 Tågerup (n) 3117 Karrebæksminde (n) 3119 Skallerup (n) 35 Store Damme (s,n) 3135 Tjennemarke (n) 313 Frederiksdal (n) 3151 Nykøbing F. (n) 315 Ettehave Rode (n) KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND 61 Kastrup (t) 35 Dageløkke (n) 375 Græsted (n) 313 Frederikssund (n) 33 København (s) 337 København (n) 31 Roskilde (n) 3 Køge (n) BORNHOLM 619 Rønne (t) 3295 Rønne (n) Østerlars (n) 3212 Østermarie (s) 3221 Elisegård (n) 1

11 Danmarks klima 2 Danmarks klima 2 - tabel, tekst og figurer 11

12 Danmarks klima 2 TEMPERATUR ( C) TEMPERATURE (degrees C) Middeltemperatur Mean temperature normal normals Højeste maximumtemperatur Highest maximum temperature dato date stationsnummer station number normal normals år year Middel af daglig maximumtemperatur Mean of daily maximum temperature normal normals Laveste minimumtemperatur Lowest minimum temperature dato date stationsnummer station number normal normals år year Middel af daglig minimumtemperatur Mean of daily minimum temperature normal normals Døgn med frost (minimum < C) Frost days (minimum < degrees C) normal normals Isdøgn (maksimum < C) Ice days (maximum < degrees C) normal normals Sommerdage (maximum > 25 C) Summer days (maximum > 25 degrees C) normal normals Tropenætter (minimum > 2 C) Tropical nights (minimum > 2 degrees C) normal normals Graddage Degree days normal 1 normals 1 NEDBØR (mm) PRECIPITATION (mm) Nedbørmængde, Jylland/Øerne Precipitation, Denmark minus Bornholm normal normals Nedbørmængde, Bornholm Precipitation, Bornholm normal normals Døgn med nedbør,1 mm Days with precipitation,1 mm normal normals Døgn med nedbør 1, mm Days with precipitation 1, mm normal normals Største nedbør i 2 timer ved en station Largest 2 hour precipitation dato date stationsnummer station number normal normals år year Største månedsnedbør ved en station Largest monthly precipitation stationsnummer station number normal normals Døgn med sne Days with snow normal normals Døgn med snedække kl. 7/ Days with snow cover at 7/ o'clock normal normals Døgn med tåge Days with fog normal normals Døgn med torden Days with thunder normal normals * betyder, at antallet er større end,, men mindre end,1 1 normaler beregnet på perioden

13 Danmarks klima 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året 3, 3,6 3,,2,7 13,7 1,9 15,2 13,2 11, 7, 3, 9,2,, 2,1 5,7 1, 1,3 15,6 15,7,7 9,1,7 1,6 7,7 9,7 11,, 27,9 29, 32,9 27, 27, 23,6 2,5 1,3 13, 32,9 1/ 1 29/ 2 22/ 3 1/ 5 17/ 5 21/ 6 5/ 7 15/ 3/ 9 /1 3/11 9/ 21/ ,3 9,1 1, 2, 25,7 29, 29,5 29,3 2,5 2, 13, 1, 31,3, 15, 22,2 2,6 32, 35,5 35,3 36, 32,3 2,1 1,5 1,5 36, ,9 5,6 6,6 11,9 17,1 17,5 1,5 19,2,2 13,,7 5,5,1 2, 2,2,9 9,6 15, 1,7 19, 2,,,1 7, 3,7 1,9-19,3 -,3-5,9 -,1 -,5 2, 3,9 3,5 1, 3,1 -,7-15,1-19,3 25/ 1 21/ 2 / 3 6/ 22/ 5 17/ 6 / 7 1/ 9 11/ 9 15/1 2/11 1/ 1 25/ ,3-15, -,3-7,1-3,6, 2,9 1,5-1,2-3,7-9,2-1,7-2,6-31,2-29, -27, -19, -, -3,5 -,9-2, -5,6-11,9-21,3-25,6-31, ,5 1,,9,6,1 1,2 11,6 11,6 1,2,5 5, 1,7 6,2-2,9-2, -, 2,1 6,5 9,9 11,5 11,3 9,1 6,1 2,3 -,7,3 1, 6, 9, 3,1,,,,,,,3,1 1, ,6,7 *,,,2 1, 7,3 15 1,,,,,,,,,,, 2,,2,6 7,5 2,2,1,,,,,,,6, 23,,,,2 1,2 2,7,2,2,,,,,5,,,,,2 1,9 2,6 2,3,1,,, 7,2,,,,, *,,,,,, *,,,,,,, *,,,, * ( 113) ( 6) ( 59) ,5 21,5 1, 11,7 11,2 13,5 11, 13,1 13, 2,1 22, 19,3 192, ,5,9 1,5,9 1,1 1,5 1,3 1, 2, 2,5 1,6 1, 17,1 1,1,5,7,7 1,1 1,5 1, 1, 2, 2,2 2, 1,6 17 2, 25,9 29, 2, 3,2 6, 2,6 7,1, 6, 6, 27,7, / 1 17/ 2 2/ 3 1/ 26/ 5 26/ 6 2/ 7 / 13/ 9 1/11 19/11 15/ 13/ , 61, 5, 66,5 77,3 153,1,9 151,2 132,7 1, 62,3 62,, ,7 131,6 11,1, 1, 1, 99,5,3 7,2 195, 22,2 1, 22, , 2,5 3,7,,,,,,,,1 3,2,2 7,6 6, 5,3 2,6,2,,,,,1 2,3 5, 3 3, 1, 1,,,,,,,,, 3,1 9,3 9,3,6,7,,,,, * 1,3 5,1 33,,6 6,7,5,9 3,7 7, 7,7,5 9,3 5,1,1 75,7 1 9,3 9,2 7,5 5,1 2,6 2,6 3,2,3 7, 5,7 7, 7,, * 1,2 1,3 2,2 1, 3,1 1,7,6,, 13,,1,1,1,2 1,3 2, 2,3 2,2 1,3,6,3,1 11 * means that the number is larger than,, but smaller than,1 1 normals calculated from the period

14 Danmarks klima 2 SOL, SKYDÆKKE SUNSHINE, CLOUD COVER Soltimer, Jylland/Øerne Hours of bright sunshine, Denmark minus Bornholm normal normals Soltimer, Bornholm Hours of bright sunshine, Bornholm normal normals Døgn med klart vejr (skydække < 2%) Clear days (cloud cover < 2 %) normal normals Døgn med skyet vejr (skydække > %) Cloudy days (cloud cover > %) normal normals Middel skydække i % Mean cloud cover % normal normals VIND (kyststationer) WIND (from coastal stations) Middelvindhastighed i m/sek Mean velocity, m/sec normal normals Hyppighed af hastighed 1, m/sek (6Bf) Frequency of speed 1, m/sec (6Bf) normal normals Hyppigste vindretning 2 Most frequent wind direction 2 normal normals FUGTIGHED I % HUMIDITY IN % Relativ luftfugtighed kl. 7/ Relative humidity at 7/ o'clock Relativ luftfugtighed kl. 13/1 Relative humidity at 13/1 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 22/21 Relative humidity at 22/21 o'clock Middel af relativ luftfugtighed Mean of relative humidity normal normals Middeldugpunktstemperatur ( C) Mean of dewpoint temperature (degrees C) Middeldamptryk (hpa) Mean of vapour pressure (hpa) LUFTTRYK (hectopascal/mb) BAROMETRIC PRESSURE (hectopascal/mb) Middellufttryk, Ålborg lufthavn Mean of sealevel pressure, Ålborg normal normals Middellufttryk, Kastrup lufthavn Mean of sealevel pressure, Kastrup normal normals * betyder, at antallet er større end,, men mindre end,1 2 N = nord, Ø = øst, S = syd, V = vest 1

15 Danmarks klima 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året ,, 1, 1,9,6,9 *,9 2,7 *,2,6 19,2 1,5 2,1 2, 3,3 3,9 3, 2,7 3,3 2,2 1,9 1,6 1, 31 13,7 11,9 1, 13,,5 11,1,2 6,,2 13,5 15,5 17,, ,,3 9,3 7,7 9, ,9 7, 6,3,5,6 5,6,5, 5, 5,9 6, 5,2 5,6 6,5 6,1 6,3 5,6 5,2 5,1 5,3 5, 5, 6, 6,5 6,5 5, SV32 V31 V3 Ø22 V19 V33 V39 V39 Ø36 S37 S S2 V22 V19 Ø1 V22 V2 V2 V29 V35 V2 V2 V22 V22 V23 V , 2,2 1,5 5,,3 1,,1,1 1,6 9,5 5,9 2,5 6, 7, 7,3 7, 9,3 11,1,9 1,3 1,3,9, 9,3 7,7 1, 1,7 17,9 1,5 19,6 11, 11,3 1,5 11,2 115,7 1,5,, 11,6 1,1 11,3 1,3 113, 11,6 113, 1,5 1, 1,6 1,9 19, 11,3 1,5 115,1 11,9 113,1 11,3 1,3 115,5 19, 115,9 1, 111, 15,9 1, 1, 113, 11, 113,2 113,2 115,1 11, 113,3 113, 11, 11,5 111,3 111,6 113,5 * means that the number is larger than,, but smaller than,1 2 N = north, Ø = east, S = south, V = west 15

16 - blank side -

17 Danmarks klima 2 Året 2 17

18 Året 2 Danmarks klima 2 Meget varmt år Med en årsmiddeltemperatur på 9,2 C for landet som helhed blev år 2 sammen med 193 og 199 det næstvarmeste år registreret. Det varmeste år er stadig 199 med 9,3 C. Det er samtidig en kendsgerning at blandt de seneste 13 år i Danmark har 11 været varmere end normalt. Bemærkelsværdigt var det, at temperaturen for alle årets måneder undtagen sommermånederne lå pænt over normalen. Årets mest sommerlige vejr optrådte i foråret fra omkring den 2. april til midt i maj. Årets højeste temperatur på 32,9 C blev målt før Sct. Hans ved Bønsvig Strand nær Præstø under en ultrakort 2 dages hedebølge omkring den 2. juni. Årets laveste temperatur på -19,3 C blev registreret den 2. januar om morgenen ved Kølkær midt i Jylland. Meget usædvanligt var det tillige, at nattefrosten stort set holdt sig helt væk indtil den 17. december. Nedbøren blev i det store hele lidt over normal med 76 mm (normal 7 mm) for landet som helhed. Nedbøren var jævnt fordelt i alle måneder, dog var den halvkølige sommer gennemgående mere tør end normalt. Solen skinnede normalt timer mod normalt 171 timer - med maj som den ubetinget mest solrige måned med 31 timer. NORDJYLLAND Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: AALBORG 11, C 7,5 C 5,1 C UDVALGTE STATIONER Årssum: mm 69 mm TYLSTRUP Årssum: 1717 timer 176 timer MIDT- OG VESTJYLLAND Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: KARUP,2 C 7,5 C 5,7 C UDVALGTE STATIONER Årssum: 957 mm 71 mm VINKEL Årssum: 6 timer 159 timer

19 Danmarks klima 2 Året 2 ØSTJYLLAND Årsmiddel højeste temp.:,1 C Årsmiddel normal: 7,6 C Årsmiddel laveste temp.: 5,7 C TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED Årssum: 79 mm 722 mm Årssum: 3 timer 1713 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND Årsmiddel højeste temp.:,2 C Årsmiddel normal: 7,5 C Årsmiddel laveste temp.: 5, C SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD Årssum: 21 mm 23 mm Årssum: 2 timer 3 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV Årsmiddel højeste temp.: 13, C Årsmiddel normal:,1 C Årsmiddel laveste temp.: 6,2 C Årssum: 617 mm 639 mm Årssum: 172 timer 5 timer

20 Året 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME, C,1 C 6,2 C Årssum: 553 mm 5 mm Årssum: 1 timer 1761 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN, C, C 6,1 C Årssum: 631 mm 613 mm Årssum: 1921 timer 1753 timer BORNHOLM Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE,6 C 7,9 C 6, C Årssum: 566 mm 69 mm Årssum: 23 timer 11 timer

21 Danmarks klima 2 Januar 2 21

22 Januar 2 Danmarks klima 2 Varm, solrig og blæsende Med en månedsmiddeltemperatur for landet som helhed på 3, C blev januar hele 3 grader over normalgennemsnittet (, C) for perioden Månedens højeste temperatur, 9,7 C, blev målt ved Landbohøjskolen i København den 17., og månedens laveste temperatur, -19,3 C, blev registreret i Midtjylland om morgenen den 2. Nedbøren i januar i gennemsnit ud over landet blev 59 mm. Det er normalt. Mest nedbør fik Viborg og Ringkøbing amter med omkring mm i gennemsnit, og mindst nedbør fik Vestsjællands amt med knap mm. Den 5. blev Storkøbenhavn ramt af vintertorden med et usædvanlig kraftigt lynnedslag nær Gladsaxe, der forvoldte betydelig skade på elektriske installationer. Solen skinnede i 6 timer i gennemsnit ud over landet. Det er hele 6 % over normalgennemsnittet. Mest sol kom der ved Skagen, timer, mens Nordvestjylland fik omkring 55 timer som mindst. Det blæste meget i januar, og den frembragte årets første storm ubehagelige erindringer om orkanen 3. december Januarstormen nåede orkanstyrke (33 m/s i gennemsnit over 1 minutter) ved Thyborøn, og i Hvide Sande blev der målt vindstød på 2 m/s (godt 15 km i timen). Der var mange ødelæggelser, bl.a. på de bygninger, som var under reparation efter orkanen i december. NORDJYLLAND AALBORG 7, C -, C -1,1 C UDVALGTE STATIONER 62 mm 5 mm TYLSTRUP 61 timer 3 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP,7 C -,2 C -15, C UDVALGTE STATIONER 2 mm 63 mm VINKEL 55 timer 33 timer

23 Danmarks klima 2 Januar 2 ØSTJYLLAND,6 C -,1 C -11,9 C TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 9 mm 6 mm 67 timer 39 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND,1 C -,1 C -,7 C SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 65 mm 67 mm 62 timer timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 9, C,3 C -1,1 C 5 mm 52 mm 5 timer 35 timer

24 Januar 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER 9, C -,1 C -,7 C ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME mm 6 mm 69 timer timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND 9, C,1 C -, C KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN mm 6 mm 72 timer 3 timer BORNHOLM,9 C,1 C -1,6 C RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 3 mm 51 mm 63 timer 3 timer

25 Danmarks klima 2 ebruar 2 25

26 Februar 2 Danmarks klima 2 Meget varm og nedbørrig Med en månedsmiddeltemperatur på 3,6 C blev februar hele 3,6 C over normalen for perioden (Varmeste februar er 5,5 C fra 199). Månedens højeste temperatur, 11, C, forekom på Sydsjælland den 2., og månedens laveste temperatur, -,3 C, forekom om morgenen den 21. i Midtjylland. I gennemsnit ud over landet faldt der 7 mm nedbør, eller 95 % over normalgennemsnittet. Mest nedbør, omkring 15 mm, fik Ringkøbing og Viborg Amter, mens der i Nordøstsjælland kun faldt ca. mm i gennemsnit. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 73 timer. Det er nær normalen. Mest sol i februar i år fik Skagen med 9 timer, mens der kun var ca. 6 timer i det centrale Sydjylland og på Midtfyn. NORDJYLLAND AALBORG,6 C -, C -6,2 C UDVALGTE STATIONER 76 mm 35 mm TYLSTRUP 7 timer 7 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 9,1 C -,1 C -7,1 C UDVALGTE STATIONER 15 mm 1 mm VINKEL 65 timer 62 timer

27 Danmarks klima 2 Februar 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 9,6 C -,2 C -7, C 6 mm 1 mm 7 timer 69 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 9,9 C, C -7,9 C 1 mm 2 mm 6 timer 72 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 9,3 C,3 C -,3 C 6 mm 36 mm 6 timer 63 timer

28 Februar 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 1,5 C, C -6,3 C 51 mm 31 mm 73 timer 65 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 9, C -,1 C -6, C 2 mm 3 mm 2 timer 6 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 9,7 C -,3 C -5, C 52 mm 32 mm 75 timer 59 timer

29 Danmarks klima 2 Marts 2 29

30 Marts 2 Danmarks klima 2 Varm og forholdsvis våd Marts fik en månedsmiddeltemperatur på 3, C. Det er 1,7 C mere end normalgennemsnittet over perioden Månedens højeste temperatur,, C, blev registreret på Sydsjælland den 21., mens månedens laveste temperatur, -5,9 C, blev målt om morgenen den. ved Klemensker på Bornholm. Nedbøren blev i gennemsnit ud over landet 61 mm eller 33 % over normalgennemsnittet. Mest nedbør fik Sønderjyllands Amt og Nordøstsjælland, i gennemsnit omkring 73 mm, mens der kun faldt omkring 5 mm i gennemsnit i Storstrøms Amt. I gennemsnit ud over landet skinnede solen i 1 timer. Det er lidt over normalgennemsnittet. Mest sol, ca. timer, forekom på Skagen, mens der i det sydlige Sønderjylland kun kom omkring 9 timer. NORDJYLLAND AALBORG, C 1,9 C -,3 C UDVALGTE STATIONER 55 mm mm TYLSTRUP 136 timer timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP,7 C 2,1 C -3,7 C UDVALGTE STATIONER 56 mm 51 mm VINKEL timer 111 timer

31 Danmarks klima 2 Marts 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 13,9 C 1,9 C -,7 C 6 mm mm timer 119 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD,2 C 2,3 C -3, C 69 mm 53 mm 7 timer 1 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 13,1 C 2,6 C -2,6 C 57 mm 1 mm timer 1 timer

32 Marts 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 9, C 2,5 C -1, C 57 mm 37 mm 3 timer 11 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 13,9 C 2, C -3, C 75 mm 39 mm 15 timer 117 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 9,5 C 1,5 C -,6 C 57 mm mm 136 timer 1 timer

33 Danmarks klima 2 April 2 33

34 April 2 Danmarks klima 2 Meget varm Månedsmiddeltemperaturen for april blev for landet som en helhed,2 C, eller 2,5 grader over normalgennemsnittet for perioden Det er således den tredjevarmeste april registreret siden regelmæssige landsdækkende målinger begyndte i 17. I april 1952 var der,3 C og i 19, C. Månedens højeste temperatur, 27,9 C, blev registreret i Nordsjælland den 3., og månedens laveste temperatur, -,1 C, blev målt tidligt om morgenen den 6. på Sydsjælland. Nedbøren i gennemsnit ud over landet blev 2 mm. Det er normalt. Nordjyllands Amt fik mest nedbør i gennemsnit, ca. 6 mm (normal 3), mens Bornholm i gennemsnit kun har fået ca. 25 mm (normal 37). Landsgennemsnittet af soltimer blev 2 timer. Det er 9 % under normalgennemsnittet for perioden Bornholm fik mest sol omkring 25 timer, mens der ved Bovbjerg syd for Thyborøn kun kom ca. 5 timer, eller omkring det halve af, hvad der kom på Bornholm. NORDJYLLAND AALBORG 25,5 C 5,6 C -1,6 C UDVALGTE STATIONER 59 mm 3 mm TYLSTRUP 15 timer 1 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 2,9 C 5,7 C -2,9 C UDVALGTE STATIONER 37 mm 2 mm VINKEL 17 timer 17 timer

35 Danmarks klima 2 April 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 2,7 C 5,5 C -3,2 C 3 mm 2 mm 156 timer 1 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 22,9 C 5,7 C -2,7 C mm 5 mm 159 timer 6 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 2,2 C 6,2 C -2,1 C 7 mm 3 mm 2 timer 171 timer

36 April 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 2,9 C 6,3 C -2, C 36 mm 3 mm 26 timer 1 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 22,9 C 5,7 C -1,9 C 36 mm 39 mm 229 timer 15 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 26,6 C,9 C -3,5 C 27 mm 37 mm 25 timer 1 timer

37 Danmarks klima 2 Maj 2 37

38 Maj 2 Danmarks klima 2 Varm og solrig Trods en ustadig og forholdsvis kølig sidste halvdel blev maj for landet som helhed 1,9 C over gennemsnittet over normalperioden Første halvdel af maj var usædvanlig varm og solrig med flere egentlige sommerdage. Over de første dage lå gennemsnitstemperaturen på 13,9 C, hvilket ville have været rekord for en hel maj. Månedens højeste temperatur, 29, C, blev registreret i Sønderjylland den., og månedens laveste temperatur, -,5 C, blev målt i Midtjylland tidligt om morgenen den 22. Ud over landet faldt der 51 mm nedbør i gennemsnit. Det er kun 3 mm over det normale. Mest nedbør fik Ringkøbing og Viborg Amter med omkring 6 mm, mens der kun faldt omkring 3 mm over Fyn og store dele af Sjælland. Solen skinnede i 31 timer i gennemsnit ud over landet. Det er hele 33 % over det normale. Mest sol, 363 timer, forekom på Bornholm, og mindst sol, omkring 3 timer, var der flere steder i det indre af Midtjylland. NORDJYLLAND AALBORG 25,9 C 1,7 C 3, C UDVALGTE STATIONER 5 mm 9 mm TYLSTRUP 311 timer 2 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 2, C 1, C 1, C UDVALGTE STATIONER 6 mm 5 mm VINKEL 297 timer 22 timer

39 Danmarks klima 2 Maj 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 26,7 C 1,7 C 2,7 C 5 mm 5 mm 326 timer 239 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 26,5 C 1,6 C 1, C 57 mm 51 mm 3 timer 233 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 2, C 11, C 2,9 C 33 mm 6 mm 327 timer 23 timer

40 Maj 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 27,3 C 11,5 C 2, C 37 mm 3 mm 3 timer 25 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 2, C 1,9 C 3, C 35 mm 2 mm 3 timer 29 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 26,9 C 1,1 C 2,9 C 3 mm 37 mm 363 timer 27 timer

41 Danmarks klima 2 Juni 2 1

42 Juni 2 Danmarks klima 2 Forholdsvis kølig For landet som helhed blev månedsmiddeltemperaturen for juni 13,7 C. Det er,6 C under normalen over perioden Den usædvanlig stærke varme i dagene omkring den 2. med døgnmiddeltemperaturer op til 26 C gjorde, at månedsmiddeltemperaturen kom op mod det normale. Månedens højeste temperatur, hele 32,9 C, blev registreret i sydligste Sjælland, og månedens laveste temperatur, 2, C, blev registreret den 17. i Vendsyssel om morgenen. Nedbøren blev i gennemsnit ud over landet 55 mm. Normalen er også 55 mm. Mest nedbør fik Nordjyllands Amt og Bornholm med omkring 75 mm, og mindst nedbør fik Vestsjællands Amt med omkring 2 mm. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 23 timer. Det er % under normalen. Mest sol forekom på Bornholm, omkring 2 timer, mens de indre dele af Jylland kun fik timer. NORDJYLLAND AALBORG 2,3 C 1, C 3, C UDVALGTE STATIONER 7 mm 5 mm TYLSTRUP 23 timer 259 timer Bemærk skalaændring MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 29, C 1,1 C,1 C UDVALGTE STATIONER 55 mm 57 mm VINKEL 2 timer 237 timer Bemærk skalaændring

43 Danmarks klima 2 Juni 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 29,9 C 1,5 C,2 C 5 mm 55 mm 2 timer 252 timer Bemærk skalaændring SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 29,6 C 1, C,5 C 5 mm 62 mm 21 timer 229 timer Bemærk skalaændring FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 31,6 C 15, C 5,5 C 5 mm 53 mm 226 timer 2 timer Bemærk skalaændring

44 Juni 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 3,7 C 15, C,6 C 6 mm 9 mm 252 timer 259 timer Bemærk skalaændring KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 3,2 C 15,1 C 5, C 61 mm 52 mm 27 timer 259 timer Bemærk skalaændring BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 29, C 1,6 C 5,7 C 7 mm 2 mm 279 timer 25 timer Bemærk skalaændring

45 Danmarks klima 2 Juli 2 5

46 Juli 2 Danmarks klima 2 Forholdsvis tør Juli fik en døgnmiddeltemperatur på 1,9 C. Det er,7 C under normalgennemsnittet over perioden Landets højeste temperatur, 27, C, blev målt på Fanø den., og månedens laveste temperatur, 3,9 C, blev målt tidligt om morgenen den. i Østjylland. I gennemsnit ud over landet faldt der 3 mm regn. Det er kun 65 % af normalgennemsnittet. Ringkøbing Amt fik mest nedbør, omkring 55 mm i gennemsnit, mens Vestsjælland, Lolland-Falster og Fyn fik mindst, kun ca. 27 mm i gennemsnit. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 2 timer. Det er 15 % under normalen. Mest sol fik Skagen med 265 timer, mens der i de centrale dele af Midtjylland kun forekom omkring 5 timer, eller 1 timer mindre. NORDJYLLAND AALBORG 23,7 C 15,7 C 7,2 C UDVALGTE STATIONER 5 mm 6 mm TYLSTRUP 211 timer 252 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 23,5 C 15, C 7,7 C UDVALGTE STATIONER 52 mm 65 mm VINKEL 197 timer 219 timer

47 Danmarks klima 2 Juli 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 23,5 C 15, C 7,2 C 6 mm 67 mm 2 timer 233 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 2,1 C 15,2 C 6, C 3 mm 72 mm 17 timer 21 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 2, C,1 C 6,5 C 3 mm 62 mm 211 timer 22 timer

48 Juli 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 2, C,2 C 6,7 C 29 mm 62 mm 215 timer 22 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 2,1 C, C,6 C 51 mm 6 mm 21 timer 2 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 22,1 C,6 C,2 C 33 mm 55 mm 23 timer 26 timer

49 Danmarks klima 2 August 2 9

50 August 2 Danmarks klima 2 Forholdsvis tør Månedsmiddeltemperaturen for landet som helhed blev 15,2 C. Det er,5 C under normalen over perioden Månedens højeste temperatur på 27, C blev registreret i Svendborg den 1., mens månedens laveste temperatur, 3,5 C, blev målt natten til den 1. september i Midtjylland. I gennemsnit ud over landet faldt der 9 mm regn. Det er 27 % under normalgennemsnittet. Variationen ud over landet var stor, også på amtsbasis. Fra under 25 mm i gennemsnit i Storstrøms Amt (det er 6 % under normalen) til ca. 75 mm i gennemsnit i Ringkøbing Amt (det er normalt). Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 21 timer. Det er næsten normalt. Mest sol fik Bornholm med omkring 265 timer, mens der i det centrale Midtjylland kun forekom knap 2 timer. NORDJYLLAND AALBORG 22,6 C 15,5 C 6, C UDVALGTE STATIONER 7 mm 67 mm TYLSTRUP 21 timer 22 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 2, C 15,2 C 6, C UDVALGTE STATIONER 6 mm 72 mm VINKEL 29 timer 2 timer

51 Danmarks klima 2 August 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 23,3 C 15,5 C 6,7 C 51 mm 65 mm 2 timer 22 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 23,9 C 15,2 C 5,3 C 7 mm 7 mm 232 timer 29 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 26,6 C,1 C 7, C 5 mm 61 mm 2 timer 22 timer

52 August 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 27,3 C,3 C 6, C 2 mm 59 mm 29 timer 23 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 22,6 C,3 C,2 C mm 6 mm 237 timer 233 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 23,3 C,7 C,5 C 27 mm 55 mm 26 timer 251 timer

53 Danmarks klima 2 September 2 53

54 September 2 Danmarks klima 2 September uden nattefrost, men ellers næsten normal September blev med en månedsmiddeltemperatur på 13,2 C for landet som helhed,5 C over normalgennemsnittet over perioden Månedens højeste temperatur på 23,6 C blev målt så sent som den 29. i Sønderjylland og månedens laveste temperatur, 1, C, blev registreret tidligt om morgenen den 11. i Midtjylland. Nedbøren i gennemsnit ud over landet blev 7 mm. Det er normalt. Mest regn fik Århus Amt med 96 mm i gennemsnit (normal 6), mens Sønderjyllands Amt kun fik 56 mm (normal ). Den. ramte et kraftigt tordenvejr en stor del af Danmark, og der registreredes over 1. lynnedslag. Samtidig faldt der store nedbørmængder mange steder. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 152 timer. Det er normalt. Mest sol i september fik Bornholm med næsten 22 timer, mens der ved Viborg kun var omkring 13 timer. NORDJYLLAND AALBORG 2,2 C,3 C,7 C UDVALGTE STATIONER 6 mm 72 mm TYLSTRUP 152 timer 155 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 22,1 C,3 C 3,5 C UDVALGTE STATIONER 5 mm 5 mm VINKEL timer 1 timer

55 Danmarks klima 2 September 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 2,2 C, C 2,6 C 1 mm 72 mm 137 timer 15 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 25,3 C, C, C 62 mm 5 mm timer 11 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 21,6 C 13, C,2 C 63 mm 6 mm 157 timer 151 timer

56 September 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 21, C 13,3 C 5,6 C 66 mm 56 mm 171 timer 3 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 2,3 C 13,2 C 7,1 C mm 6 mm 195 timer 15 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 2,2 C 13,5 C, C 59 mm 63 mm 2 timer 3 timer

57 Danmarks klima 2 Oktober 2 57

58 Oktober 2 Danmarks klima 2 Oktober blev forholdvis våd, meget varm og uden nattefrost Med en månedsmiddeltemperatur på 11, C blev oktober næsten 2 grader varmere end normalgennemsnittet over perioden Månedens højeste temperatur, 2,5 C, blev målt den 3. i Sydsjælland, mens der om natten til den 15. blev registreret 3,1 C ligeledes i Sydsjælland, som månedens laveste. Der blev således ikke registreret nattefrost i 2 meters højde over terræn i oktober i år. Det er kun sket én gang tidligere i DMI s historie. Det var i 1961, hvor der blev målt,7 C som laveste temperatur. I gennemsnit ud over landet blev nedbøren i oktober 96 mm. Det er 26 % over normalen på landsbasis. Det var dog forholdsvis tørt i de første tre uger af oktober. Variationen på amtsbasis var stor, fra 136 mm i gennemsnit i Ringkøbing Amt (normal 96) til kun 7 mm i Storstrøms Amt (normal 9) og på Bornholm (normal 6). Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 6 timer i oktober. Det er 13 % under normalgennemsnittet. Mest sol, 1 timer, forekom ved Thisted, mens der i Vendsyssel kun kom omkring 77 timer. Den 3. oktober forberedte Danmark sig på orkan fra vest, men det kraftige lavtryk med det voldsomme vejr tog til alt held en mere nordlig kurs end forudset. Så mens orkanen rasede ude i Nordsøen, slap Danmark med hård kuling eller stormstyrke enkelte steder ved Vestkysten. NORDJYLLAND AALBORG,7 C,9 C,2 C UDVALGTE STATIONER 119 mm 76 mm TYLSTRUP 75 timer 99 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP UDVALGTE STATIONER VINKEL 17, C,9 C 5, C 9 mm 91 mm 91 timer 92 timer

59 Danmarks klima 2 Oktober 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED,3 C,9 C 3,7 C 9 mm 77 mm timer 97 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 17,3 C 9, C,3 C 1 mm 9 mm timer 97 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 17,9 C 9, C,9 C 7 mm 62 mm 9 timer 11 timer

60 Oktober 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 1,3 C 9, C, C 53 mm 52 mm 96 timer 19 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN,9 C 9,5 C 5,3 C 6 mm 56 mm 9 timer 13 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 19, C 1, C 6,2 C 7 mm 6 mm 7 timer 99 timer

61 Danmarks klima 2 November 2 61

62 November 2 Danmarks klima 2 November blev meget varm og næsten uden nattefrost November blev med en månedsmiddeltemperatur på 7, C hele 2,3 C varmere end normalgennemsnittet over perioden Den varmeste november overhovedet er 7,7 C fra 193. Månedens højeste temperatur blev 1,3 C i Sydsjælland så sent som den 29., og månedens laveste temperatur, kun -,7 C, blev målt om morgenen den 2. i Nordjylland. Det er meget usædvanligt med så lidt nattefrost i en november. I oktober var der slet ingen nattefrost, hvilket også er meget usædvanligt. I gennemsnit ud over landet faldt der i november 93 mm nedbør. Det er % over gennemsnittet over perioden Mest nedbør fik Ringkøbing og Ribe Amter med omkring 15 mm i gennemsnit, mens Nordøstsjælland kun fik omkring 5 mm i gennemsnit, eller 1 mm mindre. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i timer. Det er 9 timer under normalen for perioden Mest sol fik de nordvestligste egne af Jylland med ca. 6 timer, mens der midt på Sjælland kun kom omkring timer. NORDJYLLAND AALBORG 9,6 C,3 C -,6 C UDVALGTE STATIONER 92 mm 75 mm TYLSTRUP 63 timer 59 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP UDVALGTE STATIONER VINKEL 11, C,3 C 2,7 C 132 mm 92 mm 51 timer 5 timer

63 Danmarks klima 2 November 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 1,6 C,6 C -, C 79 mm mm 53 timer 61 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 1,6 C,6 C,6 C mm 97 mm 6 timer 52 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV,3 C 5, C 2,7 C 59 mm 69 mm 3 timer 57 timer

64 November 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME,1 C 5, C 2,7 C 55 mm 6 mm 56 timer 59 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 11,3 C 5,1 C 2, C 5 mm 61 mm 2 timer 57 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE, C 5, C,1 C 7 mm 76 mm 52 timer timer

65 Danmarks klima 2 December 2 65

66 December 2 Danmarks klima 2 December blev varm med første nattefrost så sent som den 17. Månedsmiddeltemperaturen for landet som helhed blev i december 3, C. Det er mere end 2 grader over normalgennemsnittet over perioden Månedens højeste temperatur blev 13, C, målt den. i Sønderjylland, og månedens laveste temperatur, -15,1 C, blev registreret på årets sidste dag nær Kolding. Meget usædvanligt blev der først registreret nattefrost efter den 17. december. Det faktum, at nattefrosten næsten helt udeblev hele efteråret frem til lige før jul er aldrig set før i Danmark. Juleaften var det overvejende let frost med et ubetydeligt snedække meget lokalt, altså ikke landsdækkende hvid jul i år 2. I gennemsnit ud over landet faldt der 71 mm nedbør. Det er næsten normalt for en december. Mest nedbør fik Nordvestjylland med over 9 mm i gennemsnit, mens der faldt knap mm i gennemsnit over Bornholm. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 3 timer. Det er ligeledes næsten normalt for december. Mest sol var der i Sønderjylland, over 5 timer, og mindst på Bornholm med 2-25 timer. NORDJYLLAND AALBORG 1,2 C 1,3 C -1,3 C UDVALGTE STATIONER mm 62 mm TYLSTRUP 31 timer 3 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 11,3 C 1,3 C -, C UDVALGTE STATIONER 91 mm 75 mm VINKEL 32 timer 3 timer

67 Danmarks klima 2 December 2 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 1, C 1,5 C -9,6 C 6 mm 6 mm 32 timer timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 11,5 C 1, C -,5 C 6 mm 79 mm 55 timer 39 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 11,7 C 1,9 C -,2 C 9 mm 5 mm 2 timer 3 timer

68 December 2 Danmarks klima 2 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 11,7 C 1, C -5,9 C 9 mm 53 mm 37 timer 5 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 1,5 C 1, C -6,2 C 9 mm 56 mm 25 timer 3 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 11, C 2, C -5,7 C 3 mm 62 mm 22 timer 31 timer

69 Danmarks klima 2 ærøernes klima 2 Tórshavn 69

70 Færøerne 2 Tórshavn Danmarks klima 2 Temperaturmæssigt var år 2 i Tórshavn lidt varmere end normalt. Særlig anden halvdel af året var varmere end normalt, trods vinterligt vejr med sne i slutningen af december. Højeste temperatur i Tórshavn i år 2 blev 17 C i juli og C i august og i maj. Året laveste temperatur i Tórshavn blev -6 C både i marts og december. Den samlede nedbør i år 2 i Tórshavn blev noget mindre end normalgennemsnittet. Det var især tørt i forhold til det normale i maj og i juli, mens det var meget vådt i februar. Solen skinnede i Tórshavn hele 2 % mere end normalt med et meget stort overskud i maj, men også juni og juli havde et pænt overskud af sol. Højeste vindstød i Tórshavn i 2 på 1 m/sek blev registreret den 21. februar om morgenen. ÅRET Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN,7 C 6,5 C,5 C Årssum: 1 mm mm Årssum: 12 timer timer

71 Danmarks klima 2 Tórshavn Færøerne 2 JANUAR TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN 1,5 C 3, C -3,2 C 13 mm 133 mm 21 timer 1 timer FEBRUAR TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN 9, C 3,6 C -,6 C 1 mm 95 mm 3 timer 36 timer MARTS TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN 9,3 C 3, C -5,6 C 7 mm 132 mm 61 timer 71 timer

72 Færøerne 2 Tórshavn Danmarks klima 2 APRIL TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN,1 C 5, C -, C 6 mm mm 11 timer 17 timer MAJ TÓRSHAVN, C 7, C 1,1 C TÓRSHAVN 23 mm 7 mm TÓRSHAVN 232 timer timer JUNI TÓRSHAVN 11, C 9,1 C 1,6 C TÓRSHAVN 52 mm 61 mm TÓRSHAVN 157 timer 5 timer

73 Danmarks klima 2 Tórshavn Færøerne 2 JULI TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN 17,1 C 1,3 C,3 C 21 mm 7 mm timer 111 timer AUGUST TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN, C 1,5 C 5, C 76 mm 3 mm 13 timer 97 timer SEPTEMBER TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN 1,6 C 9,1 C 6, C 1 mm mm 7 timer 79 timer

74 Færøerne 2 Tórshavn Danmarks klima 2 OKTOBER TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN 11,6 C 7, C 2,9 C 137 mm 155 mm 63 timer timer NOVEMBER TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN 9,5 C,6 C -,5 C 1 mm 7 mm 2 timer 2 timer DECEMBER TÓRSHAVN TÓRSHAVN TÓRSHAVN 9,7 C 3,7 C -5,6 C 67 mm 12 mm 7 timer 7 timer

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY O TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 The Climate of Denmark - Key Climatic igures, 1990-99 John Cappelen Copenhagen 2000 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 994-998 John Cappelen COPENHAGEN 999 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-15 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1980-1989 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-14 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1970-1979 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-02 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001 John Cappelen Copenhagen 2002 Front cover: View from Egernsund towards

Læs mere

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr06-01 side 1 af 48 Kolofon Serietitel: Teknisk

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 Månedens vejr Oktober 1998 juli 2003 John Cappelen Sektion for Vejr- og Klimainformation KØBENHAVN 2003 Teknisk Rapport 03-31 Page

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-07 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2002 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 04-05 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2003 John Cappelen Copenhagen 2004 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 2-1 Danmarks klima 21 med tillæg om Færøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 22 - blank side - Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr07-01 side 1 af 51 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 07-01 Titel:

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2010 www.dmi.dk/dmi/tr10-01 side 1 af 66 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 10-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-01 side 1 af 54 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 08-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-01 side 1 af 58 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-01 Titel:

Læs mere

Teknisk Rapport 13-08

Teknisk Rapport 13-08 Teknisk Rapport 13-08 Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-01 side 1 af 83 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Danmarks klima 2012 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2013 www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 13-01 Titel: Danmarks klima 2012 Undertitel: - with

Læs mere

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Teknisk Rapport 12-23 Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Af Michael Stoltze & John Cappelen

Af Michael Stoltze & John Cappelen VEJRET 2007 Mange vil sikkert huske tilbage på 2007 som året med en rigtig elendig og regnvåd sommer der efterfulgte en grå og rekordvåd vinter hvor det bare ikke var til at planlægge ture ud i det grønne

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 5-1 The Climate of Denmark 2 with The Faroe Islands and Greenland - with Danish translations John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT -2 The Climate of Denmark 23 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 23 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010 - Hyppighed af stiv kuling og derover John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-07 side 1 af 13 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-07 Titel:

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Af John Cappelen, DMI I Danmark blev 2012 et lidt koldere år med overskud af nedbør og et lille underskud af sol set i forhold til perioden

Læs mere

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima Geografi og klima 1 Geografi Den lange danske kystlinje Danmark er et lille land målt i forhold til sine nærmeste naboer. Sverige og Tyskland er hhv. ti og otte gange større end Danmark, der har et areal

Læs mere

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima Geografi og klima 1 Geografi Den lange danske kystlinje Danmark er et lille land målt i forhold til sine nærmeste naboer. Sverige og Tyskland er hhv. ti og otte gange større end Danmark, der har et areal

Læs mere

KLIMATILPASNING VED RENOVERING

KLIMATILPASNING VED RENOVERING KLIMATILPASNING VED RENOVERING OPLÆG TIL CASE SBi 13.03.2015 2 1 IPCC 5 hovedrapport SBi 13.03.2015 3 In less than 40 years (2013-2050), world population will grow from 7,200 to 9,600 million inhabitants.

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 3-2 The Climate of Denmark 22 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 22 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus

2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Aalborg Universitet 2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Publication date: 2013 Document Version Også

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-01 side 1 af 72 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Vejret i vækståret september 2002 august 2003

Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Markbrug nr. 287 2003 Markbrug nr. 287 December 2003 Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Birgit Sørensen og Iver Thysen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Vejr- og klimadata. Time - og døgnværdier

Vejr- og klimadata. Time - og døgnværdier 2013-09-09 12:06 UTC AUTO Vejr- og klimadata Danmark Time - og døgnværdier Station: 0618800 18. juni 2013-19. juni 2013 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut, Lyngbyvej 100, DK-2100 København

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark; 1873-2001 Yearly Temperature, Precipitation, Hours

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33. Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database)

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33. Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database) DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33 Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database) Claus Kern-Hansen COPENHAGEN 2003 2 Index: Preface:...

Læs mere

Grundvandsressourcen. Nettonedbør

Grundvandsressourcen. Nettonedbør Grundvandsressourcen En vurdering af grundvandsressourcens størrelse samt påvirkninger af ressourcen som følge af ændringer i eksempelvis klimaforhold og arealanvendelse har stor betydning for planlægningen

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Værd at vide om. Portugal. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Portugal. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Portugal Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Portugal Hovedstad Indbyggere Sprog Lissabon 11 mio. Portugisisk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Euro 91.831 km2 Herunder kan

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Teknisk rapport 11-12 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011. John Cappelen. København 2011

Teknisk rapport 11-12 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011. John Cappelen. København 2011 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011 John Cappelen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-12 side 1 af 21 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-12 Titel: Storm og ekstrem

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

KLIMAVARIATIONER. - fl ere ekstremer i et varmere klima

KLIMAVARIATIONER. - fl ere ekstremer i et varmere klima KLIMAVARIATIONER - fl ere ekstremer i et varmere klima Giver den globale opvarmning sig udslag i mere ekstreme vejrforhold i Danmark målt som antallet af dage med såkaldte varme- og kuldeekstremer? Ja,

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014 Danmarks klima 2013 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2014 http://www.dmi.dk/fileadmin/rapporter/tr/tr14-01 side 1 af 79 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 14-01 Titel: Danmarks klima

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2009 - August 2010 DJF Markbrug nr. 335 NOVEMBER 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2009-2010 Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt.

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG

KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG Afdelingsleder Richard Thomsen Natur og Miljø, Århus Amt ATV MØDE KLIMAÆNDRINGERS BETYDNING FOR VANDKREDSLØBET HELNAN MARSELIS HOTEL 4. oktober 2006 INDLEDNING

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5 Observed Air Temperature, Humidity, Pressure, Cloud Cover and Weather in Denmark - with Climatological Standard Normals, 1961-90

Læs mere

vestenvindsbælte En kærkommen variation til det lavtrykpasserende vejr i Storbritannien

vestenvindsbælte En kærkommen variation til det lavtrykpasserende vejr i Storbritannien Vand, vestenvindsbælte og variation Af Bjarne Siewertsen Det sydlige Storbritannien er helt generelt varmere end landets nordlige dele, og de vestlige dele er generelt vådere end de østlige. Og så er de

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

med meteorologi ved Lars Nielsen

med meteorologi ved Lars Nielsen Velkommen til en aften med meteorologi ved Lars Nielsen Atmosfæren Solen og jorden Corioliskraft København 960 km/t Windsystems Vindangivelse Vindangivelse Vinden angives ved to størrelser: dens retning

Læs mere

Værd at vide om. Maldiverne. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Maldiverne. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Maldiverne Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Maldiverne Hovedstad Indbyggere Sprog Malé 390.000 Divehi Religion Valuta Areal Sunni-Islam Maldiviske rufiyaa samt amerikanske dollars

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Værd at vide om. Grønland. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Grønland. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Grønland Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Grønland Hovedstad Indbyggere Sprog Nuuk 57.773 Grønlandsk, dansk Religion Valuta Areal Protestantisme Dansk krone Herunder kan du læse

Læs mere

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Her på siden er en oversigt over de 2 rapporter og 4 opgaver, I skal aflevere efter kurset. Rapporterne og opgaverne er nærmere beskrevet i dette kompendium.

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Værd at vide om. Frankrig. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Frankrig. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Frankrig Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Frankrig Hovedstad Indbyggere Sprog Paris 63 mio. Fransk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Euro Herunder kan du læse en række praktiske

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct.

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct. November 2010 2008 Stadig større boligudbud end sidste år 61.002 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af november 2010. Udbuddet fordelte sig med 41.101 parcel- og rækkehuse, 9.741

Læs mere